Univé Internet Dienstenwijzer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Univé Internet Dienstenwijzer 1"

Transcriptie

1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering of ander financieel product wilt afsluiten via internet of via één van de Regionale Univé-kantoren. In deze Univé Internet Dienstenwijzer treft u aan: 1. Algemene informatie over dienstverlening via internet 2. Informatie over Coöperatie Univé U.A. 3. Informatie over uw Regionale Univé 1. Algemene informatie over dienstverlening via internet Geen advies Via de website maakt u zelf een keuze: er wordt geen advies gegeven. U bepaalt dus zelf welke verzekering of welk ander financieel product bij u past. Heeft u toch behoefte aan persoonlijk advies, dan kunt u altijd terecht bij een Regionale Univé. Koop op afstand Sluit u verzekeringen of andere financiële producten af via een website, dan is er sprake van een overeenkomst op afstand. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten. Via de website dient u een aanvraag voor een verzekering in. De verzekeringsovereenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de aanvraag door de verzekeraar. De communicatie hieromtrent vindt overwegend schriftelijk en altijd in de Nederlandse taal plaats. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de acceptatie van uw verzekeringsaanvraag. Na acceptatie ontvangt u de polis van uw verzekering per post via uw Regionale Univé. Heeft u de polis van uw schadeverzekering ontvangen, dan heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode heeft u het recht de verzekering te ontbinden zonder boete of opgave van redenen. Deze bedenktijd geldt niet voor de kortlopende reisverzekering. Op de overeenkomsten die op afstand worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Rechtbank te Zwolle Lelystad. Privacy Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld volgens ons privacybeleid. 1 Deze dienstenwijzer geldt per 15 juli 2013 (versie 1.0) 1 / 3

2 Met wie doet u zaken via Als u via een verzekering aanvraagt, heeft u met diverse onderdelen van het Univé-bedrijf te maken. Sluit u bij Univé online een inboedel- en/of opstalverzekering af, dan is de Coöperatie Univé U.A. de bemiddelaar en treedt de Regionale Univé op als verzekeraar. De verzekering wordt dus ondergebracht bij de Regionale Univé. Sluit u bij Univé online een (collectieve) zorgverzekering af, dan is de Coöperatie Univé U.A. de bemiddelaar en treedt de Regionale Univé op als onderbemiddelaar. De verzekering wordt ondergebracht bij de N.V. Univé Zorg. Sluit u bij Univé online een schadeverzekering af, dan treedt de Regionale Univé op als bemiddelaar. De verzekering wordt in dat geval ondergebracht bij de N.V. Univé Schade. Deze schadeverzekeringen zijn: autoverzekering, motorverzekering, bestelautoverzekering, bromfietsverzekering, fietsverzekering, doorlopende en kortlopende reisverzekering, annuleringsverzekering, caravan-/vouwwagenverzekering, rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Alle via de website gesloten verzekeringen worden toegedeeld aan uw Regionale Univé. Deze onderhoudt met u het contact en stelt zich bij punt 3 nader aan u voor. 2. Informatie over Coöperatie Univé U.A. Aard van dienstverlening Coöperatie Univé U.A. bemiddelt voor u in financiële producten. Wij hebben een vergunning om te bemiddelen in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, spaar- en betaalrekeningen, hypothecair en consumptief krediet en elektronisch geld. Onze beloning Wij ontvangen een kostenvergoeding voor onze dienstverlening via internet. Deze vergoeding bestaat uit een provisie van de verzekeraar waarmee wij zaken doen. De provisie is onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Desgewenst kunnen wij u informeren over de hoogte van deze provisie. Onze relatie met aanbieders Als deelnemer in de Univé-Formule zijn wij contractueel verplicht om in eerste instantie te bemiddelen in de opstal- en inboedelverzekeringen van de Regionale Univé s en in de zorgverzekeringen van N.V. Univé Zorg. Daarbuiten hebben wij geen nadere contractuele verplichting om te bemiddelen voor andere verzekeringsmaatschappijen, banken of geldverstrekkers. 2 / 3

3 Zeggenschap De Coöperatie Univé U.A. is de 100% moedermaatschappij van N.V. Univé Schade. Geen enkele aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. De Coöperatie Univé U.A. heeft geen enkele zeggenschap of gekwalificeerde deelneming in aanbieders van financiële producten, behalve in N.V. Univé Schade. Heeft u een klacht? Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen, als u niet tevreden bent over een verzekering of over onze dienstverlening. De zakelijke gegevens van de Coöperatie Univé U.A. Statutaire naam: Coöperatie Univé U.A. Handelsnamen: Univé Zuid, Univé Verzekeringen Adres: Jan Bommerstraat 4, 9402 NR Assen Postbus 15, 9400 AA Assen Statutaire vestigingsplaats: Zwolle adres: KvK-inschrijfnr.: (Kamer van Koophandel Oost Nederland) BTW-nr.: B01 Autoriteit Financiële Markten: inschrijfnummer Informatie over uw Regionale Univé De verzekeringen die u afsluit via worden ondergebracht bij uw Regionale Univé. Alles over de dienstverlening van deze Regionale Univé leest u hieronder. 3 / 3

4 Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Leksprong wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest u alles over wat wij voor u kunnen betekenen en wat wij van u verwachten. Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons dan even weten. We zijn u graag van dienst!

5 Aangenaam! Univé Leksprong is een verzekeraar op coöperatieve grondslag en tevens tussenpersoon zonder winstoogmerk. Het belang van onze leden, dáár gaat het ons om. Univé Leksprong vormt als Univé-Onderlinge het hart van de organisatie. Onze vestigingen in Leerbroek, Houten en Lopik maken het contact persoonlijk en regionaal. Aangenaam kennis te maken! Univé Leksprong. Adviseur én tussenpersoon! We zijn verzekeraar op coöperatieve grondslag en uw adviseur én tussenpersoon op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Wij inventariseren uw risico s en adviseren de producten die aansluiten bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Als lid van de Univé-organisatie richten wij ons in eerste instantie op het adviseren en aanbieden van producten van Univé Verzekeringen. Wij geven advies, maar begeleiden ook de contacten tussen u en de (Univé-) verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Wilt u dat wij bemiddelen voor andere verzekeringsmaatschappijen? Geen probleem. Daar zorgen wij ook voor! Univé Leksprong. Ook brandverzekeraar. Naast adviseur en tussenpersoon is Univé Leksprong brandverzekeraar van diverse verzekeringsproducten (zie ook opsomming in tabel op pagina 3). Het risico van opstal- en inboedelverzekeringen wordt door Univé Leksprong gedragen. In de meeste gevallen zal Univé Leksprong als brandverzekeraar de waarde van de te verzekeren risico s taxeren en eventuele schaden ten aanzien van opstal en inboedel rechtstreeks met u afhandelen. Veel disciplines dus, allemaal onder één dak en bij u in de buurt. Onze diensten Type verzekering Omschrijving Voorbeelden Brandverzekeringen* Bij brand of inbraak in uw huis of bijvoorbeeld bij diefstal van uw Opstalverzekering, inboedelverzekering. bezittingen. Schadeverzekeringen Hierbij krijgt u verzekerde schade vergoed als uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt of wanneer u Reisverzekering, autoverzekering, rechtsbijstandverzekering. bijvoorbeeld juridische bijstand nodig heeft. Zorgverzekeringen Gericht op de medische kosten van ziekte en ongevallen; de kosten van huisarts, apotheker en ziekenhuis. Basisverzekering, aanvullende verzekering, tandartsverzekering. Levensverzekeringen Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren, bijvoorbeeld als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Met een levensverzekering bouwt u een vermogen op bijvoorbeeld voor Koopsompolis, studieverzekering, een combinatieverzekering met een hypotheek, pensioenverzekering of lijfrente. een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind of de aflossing van een schuld. Hypotheken Univé Leksprong bemiddelt bij de financiering van uw woning, Divers. rekeninghoudend met uw persoonlijke situatie en uw financiële behoefte. * U sluit deze producten af met Univé Leksprong als brandverzekeraar. 2 3

6 Onze dienstverlening per product Brandverzekeringen Schade- en zorgverzekeringen Levensverzekeringen Bepaling van de herbouwwaarde van uw woning; Hulp bij de waardebepaling van uw inboedel; Advies over het voorkomen of beperken van schade; Acceptatie van brandverzekeringen; de administratie van uw gegevens en toezending van onze polis; (*) In voorlopige dekking nemen van uw woning en inboedel. (**) Het afsluiten van verzekeringen; Tips en adviezen om de kans op schade te verminderen; Aandacht voor een voorlopige dekking; Bij overlijden of blijvende invaliditeit: het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben. Inventarisatie van uw persoonlijke situatie; Onderzoek van voorzieningen die u al heeft; Advies, rekening houdend met uw situatie en fiscale mogelijkheden; Informatieverstrekking over de diverse producten, voorwaarden, kosten en het te verwachten rendement in relatie tot het risico dat u loopt. * Wij kunnen u dit aanbieden omdat Univé Leksprong meestal zelf brandverzekeraar is. Bij uitzondering wordt uw risico bij een andere verzekeraar ondergebracht; ** Soms moet eerst een taxatie worden gemaakt en/of aanvullende informatie worden verstrekt. Privacy Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt en zorgvuldig worden behandeld, conform onze Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragsregels liggen op ons kantoor voor u ter inzage. Onze algemene dienstverlening Wij bieden u onder andere de volgende diensten: Een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Advies welke risico s u zou kunnen verzekeren en welke risico s u zelf zou kunnen dragen. Controle of de verstrekte polis overeenkomt met uw aanvraag. Ondersteuning bij het invullen van uw verzekeringsaanvraag. Door ondertekening van de verzekeringsaanvraag verklaart u zich akkoord met de inhoud. Bij schade: afspraken maken over de procedure van het herstel van de schade. Archivering van uw stukken in een (digitaal) dossier. Hulp bij opzegging van bestaande verzekeringen die elders lopen. Wat vragen wij van u? Uiteraard stelt u aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen. Wij zijn daar blij mee, want daardoor zijn wij in staat om ons continu te verbeteren. Om de gewenste kwaliteit te bieden, vragen wij ook iets van u: Verstrek ons tijdig juiste gegevens. Dit is zeker ook in uw eigen belang. Het kan voorkomen dat schade niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed, als de gegevens onjuist blijken te zijn. Vertel ons waar u elders verzekeringen heeft afgesloten. Dit is noodzakelijk om een goed advies te verstrekken en om te bepalen of er in uw geval sprake is van toereikende verzekerde bedragen en/of dekking. Geef tijdig wijzigingen door. Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. Denk bijvoorbeeld aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Controleer uw polissen en nota s. Met name bij mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen, controleert u op juistheid. Geef zo snel mogelijk eventuele onjuistheden aan ons door. Onze bereikbaarheid In onze dienstverlening staan onze leden centraal. Mede daarom willen we graag zeer goed bereikbaar zijn. Hier zorgen onze regiokantoren voor maar u kunt natuurlijk ook via telefoon en contact met ons opnemen. Mocht u liever een collega van ons thuis ontvangen? Bel dan even voor het maken van een afspraak. We zijn u graag van dienst. Voor de adresgegevens zie de achterzijde van deze dienstenwijzer. De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Op elke vervolgnota wordt aangegeven welke betalingswijze zal worden gevolgd. Incasso door Univé Leksprong U kunt op twee manieren betalen: a. Per bank of giro. Wij sturen u een nota. b. Automatische afschrijving per bank of giro. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg kunt u kiezen voor premiebetaling per half jaar, kwartaal of maandelijks. 4 5

7 Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u vooraf ingelicht. Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt. Ook hiervan stellen wij u uiteraard op de hoogte. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Afspraken rondom premiebetaling Betaal uw premies tijdig. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, laat ons dit dan tijdig weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Als u recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, dan verzorgen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij. Hoe worden wij beloond? Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) Als u een brandverzekering bij Univé Leksprong als brandverzekeraar heeft, dan betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons gebruikt voor het betalen van de herverzekeringspremie, het uitbetalen van schades en het vergoeden van de kosten voor de brandverzekeringen. Het restant rendement komt toe aan de resultatenrekening van Univé Leksprong. Onze klanten met een brandverzekering zijn lid van Univé Leksprong. Beloning op basis van provisie (als verzekeringstussenpersoon) Als wij voor u een verzekering of hypotheek onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, dan ontvangen wij een kostenvergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Beloning op basis van declaratie Sommige van onze diensten berekenen wij op basis van uurtarieven. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u tijdig op de hoogte van de financiële consequenties. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Verantwoording van onze beloning Elk jaar leggen wij verantwoording af over de bedrijfsvoering en financiële administratie aan alle leden door middel van een ledenvergadering. Namens de ledenvergadering is een bestuur benoemd dat tussentijds de bedrijfsvoering en de financiële administratie controleert. Kwaliteit en Toezicht Ons kantoor heeft als verzekeringstussenpersoon een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en betekent dat we voldoen aan de betreffende wettelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn we in het bezit van de vereiste en relevante diploma s en certificaten. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële dienstverlening. Voor u geeft dit extra zekerheid. Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Univé Leksprong is ingeschreven in het register dat AFM en DNB aanhouden. Inschrijfnummer AFM: Inschrijfnummer DNB: W0474 Beëindiging relatie U kunt de bemiddeling van uw huidige Univé-verzekering(en) op elk gewenst moment overzetten naar een andere Univé-Onderlinge. Afhankelijk van de situatie kunt u ook verzekeringen die niet bij Univé-verzekeringsmaatschappijen lopen, onderbrengen bij een andere verzekeringstussenpersoon. Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid voor verzekeringen die niet bij Univé-verzekeringsmaatschappijen lopen, de relatie als uw verzekeringstussenpersoon met u te beëindigen. Wel houden wij de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg overneemt en blijven de verzekeringsovereenkomsten in stand. Laat ons uw klacht weten Uw klacht maakt het ons mogelijk beter te presteren. Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of over gebrekkige informatie, laat het ons snel weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Univé Leksprong. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Univé Leksprong Klachtenafhandeling Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek. Mocht u niet tevreden zijn over onze klachtenafhandeling, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden. Kifid Postbus AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel ( 0,10 per minuut ) Internet: 6 7

8 Univé Leksprong Raadhuisplein 2 Schoolstraat KJ Leerbroek 3991 DW Houten Telefoon (0345) Telefoon (030) Fax (0345) Fax(030) Anna van Burenstraat AJ Lopik Telefoon (0348) Fax (0348) /08

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé Zuid

Dienstenwijzer Univé Zuid Dienstenwijzer Univé Zuid Univé Zuid informeert u met deze Dienstenwijzer over de dienstverlening die wij u bieden. In deze Dienstenwijzer leest u ook meer over wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien. Mundial Assurantiën Omdat u zekerheid wilt.. Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.nl Dienstenwijzer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching. Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.nl A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Deddens Assurantiën B.V. Postbus 431 9500 AK STADSKANAAL tel. 0599-618901 fax 0599-650709 A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Ons assurantiekantoor is lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak en de Wet op het financiële toezicht (wft) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Consumenten moeten inzicht

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Advieswijzer. Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch. tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl.

Advieswijzer. Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch. tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl. Advieswijzer Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl.nl Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting

Nadere informatie