Univé Internet Dienstenwijzer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Univé Internet Dienstenwijzer 1"

Transcriptie

1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering of ander financieel product wilt afsluiten via internet of via één van de Regionale Univékantoren. In deze Univé Internet Dienstenwijzer treft u aan: 1. Algemene informatie over dienstverlening via internet 2. Informatie over Coöperatie Univé U.A. 3. Informatie over uw Regionale Univé 1. Algemene informatie over dienstverlening via internet Geen advies Via de website maakt u zelf een keuze: er wordt geen advies gegeven. U bepaalt dus zelf welke verzekering of welk ander financieel product bij u past. Heeft u toch behoefte aan persoonlijk advies, dan kunt u altijd terecht bij uw Regionale Univé. Koop op afstand Sluit u verzekeringen of andere financiële producten af via een website, dan is er sprake van een overeenkomst op afstand. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten. Via de website dient u een aanvraag voor een verzekering in. De verzekeringsovereenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de aanvraag door de verzekeraar. De communicatie hieromtrent vindt overwegend schriftelijk en altijd in de Nederlandse taal plaats. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de acceptatie van uw verzekeringsaanvraag. Na acceptatie ontvangt u de polis van uw verzekering via uw Regionale Univé. Heeft u de polis van uw schadeverzekering ontvangen, dan heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode heeft u het recht de verzekering te ontbinden zonder boete of opgave van redenen. Deze bedenktijd geldt niet voor de kortlopende reisverzekering. Op de overeenkomsten die op afstand worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Rechtbank te Zwolle Lelystad. Privacy Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld volgens ons privacybeleid. Met wie doet u zaken via Als u via een verzekering aanvraagt, heeft u met diverse onderdelen van het Univé-bedrijf te maken. Sluit u bij Univé online een inboedel- en/of opstalverzekering af, dan is de Coöperatie Univé U.A. de bemiddelaar en treedt de Regionale Univé op als verzekeraar. De verzekering wordt dus ondergebracht bij de Regionale Univé. Sluit u bij Univé online een (collectieve) zorgverzekering af, dan is de Coöperatie Univé U.A. de bemiddelaar en treedt de Regionale Univé op als onderbemiddelaar. De verzekering wordt ondergebracht bij de N.V. Univé Zorg. Sluit u bij Univé online een schadeverzekering af, dan treedt de Regionale Univé op als bemiddelaar. De verzekering wordt in dat geval ondergebracht bij de N.V. Univé Schade. Deze schadeverzekeringen zijn: autoverzekering, motorverzekering, bestelautoverzekering, bromfietsverzekering, fietsverzekering, doorlopende en kortlopende reisverzekering, annuleringsverzekering, caravan-/vouwwagenverzekering, rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Alle via de website gesloten verzekeringen worden toegedeeld aan uw Regionale Univé. Deze onderhoudt met u het contact en stelt zich bij punt 3 nader aan u voor. 2. Informatie over Coöperatie Univé U.A. Aard van dienstverlening Coöperatie Univé U.A. bemiddelt voor u in financiële producten. Wij hebben een vergunning om te bemiddelen in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, spaar- en betaalrekeningen, hypothecair en consumptief krediet en elektronisch geld. Onze beloning Wij ontvangen een kostenvergoeding voor onze dienstverlening via internet. Deze vergoeding bestaat uit een provisie van de verzekeraar waarmee wij zaken doen. De provisie is onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Desgewenst kunnen wij u informeren over de hoogte van deze provisie. Onze relatie met aanbieders Als deelnemer in de Univé-Formule zijn wij contractueel verplicht om in eerste instantie te bemiddelen in de opstal- en inboedelverzekeringen van de Regionale Univé s en in de zorgverzekeringen van N.V. Univé Zorg. Daarbuiten hebben wij geen nadere contractuele verplichting om te bemiddelen voor andere verzekeringsmaatschappijen, banken of geldverstrekkers. Zeggenschap De Coöperatie Univé U.A. is de 100% moedermaatschappij van N.V. Univé Schade. Geen enkele aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. De Coöperatie Univé U.A. heeft geen enkele zeggenschap of gekwalificeerde deelneming in aanbieders van financiële producten, behalve in N.V. Univé Schade. Heeft u een klacht? Als u niet tevreden bent over een verzekering of over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen op De zakelijke gegevens van de Coöperatie Univé U.A. Statutaire naam: Coöperatie Univé U.A. Handelsnamen: Univé Zuid, Univé Verzekeringen Adres: Jan Bommerstraat 4, 9402 NR Assen Postbus 15, 9400 AA Assen Statutaire vestigingsplaats: Zwolle adres: KvK-inschrijfnr.: (Kamer van Koophandel Oost Nederland) BTW-nr.: B01 Autoriteit Financiële Markten: inschrijfnummer Informatie over uw Regionale Univé De verzekeringen die u afsluit via worden ondergebracht bij uw Regionale Univé. Alles over de dienstverlening van deze Regionale Univé leest u hieronder. 1 Deze dienstenwijzer geldt per 15 juli 2013 (versie 1.0)

2 Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland Univé Zuid-Holland Marlotlaan GV Delft Postbus AR Delft Telefoon : Fax : Website : ABN Amro : IBAN : NL 71 ABNA BIC : ABNANL2A KvK Den Haag : Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn wettelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Univé Zuid-Holland bestaat uit de volgende ondernemingen: Univé Zuid-Holland Coöperatie U.A. als moedermaatschappij, welke 100% deelneming heeft in de volgende dochterondernemingen: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. (brandverzekeringen), Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. (bemiddeling in verzekeringen van Univé en derden), Univé Zuid-Holland Organisatie B.V., O.B.M. Beleggings- en Bemiddelingsmaatschappij B.V. Lidmaatschap van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Wanneer u een brandverzekering heeft afgesloten bij Univé Zuid- Holland Brandverzekeraar N.V., dan bent u automatisch lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. U wordt als lid vertegenwoordigd door een ledenraad. De ledenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De regeling van het lidmaatschap is vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Deze statuten zenden wij u op uw verzoek kosteloos toe. Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: nummer (AFM) Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: nummer W1976 (DNB) Aard van dienstverlening: Met de vergunningen waarover Univé Zuid-Holland beschikt mogen wij bemiddelen in en adviseren over: Schade- en Levensverzekeringen Zorgverzekeringen Hypothecair- en Consumptief krediet Spaar- en Betaalrekeningen Beleggingsfondsen Doorgeven van orders aan beleggingsinstellingen Heeft u een klacht? Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons schriftelijk te laten weten. Wij zullen dan uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u van de uitkomst schriftelijk op de hoogte stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke klachteninstituut waarbij Univé Zuid-Holland U.A. is aangesloten: Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Telefoon Aansluitnummers Kifid: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: Univé Zuid-Holland, verzekeraar, bemiddelaar en adviseur! Wij zijn verzekeraar op coöperatieve grondslag en tussenpersoon op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van de Coöperatie Univé Zuid-Holland UA. Als lid van de Univé-organisatie richten wij ons in eerste instantie op het adviseren en aanbieden van Univé verzekeringen. In voorkomende gevallen kunnen wij ook producten adviseren uit het assortiment van andere verzekeraars in Nederland. Univé Zuid-Holland. Ook brandverzekeraar. Naast adviseur en tussenpersoon is Univé Zuid-Holland brandverzekeraar voor particuliere-, MKB- en Agrarische risico s. Het risico wordt gedragen door Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. Werkwijze en beloning. Wij inventariseren uw risico s en adviseren de producten die aansluiten bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden van Univé verzekeringen. Bij de bemiddeling van verzekeringsproducten, geven wij advies en begeleiden uiteraard ook de contacten tussen u en deze verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn onafhankelijk in het bepalen van de aanbieders waarmee wij samenwerken. Sommige kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waar wij uw product onderbrengen. Deze kosten zijn verdisconteerd in de premie. Bij advieswerkzaamheden heeft u de keuze; provisie of een verrichtingstarief. Voor meer informatie over onze tarieven en verrichtingen verwijzen wij naar onze tarievenkaart. Deze tarievenkaart zenden wij u op uw verzoek kosteloos toe. Versie nov 2014 Vestiging van Univé Zuid-Holland: Plaats: Adres: Postcode: Hoofdkantoor & Advieswinkel: Delft Marlotlaan GV Advieswinkel: Capelle aan den IJssel Barbizonlaan ME Advieswinkel: Gouda Lekkenburg XC Advieswinkel: Naaldwijk Wilhelminaplein GS Advieswinkel: Roelofarendsveen Stationsstraat 2-A 2371 SH Advieswinkel: Zoetermeer Röntgenlaan DX

3 Persoonlijk en betrouwbaar advies Financiële dienstverlening U kunt op ons rekenen! Werkwijze Univé Zuid-Holland

4 Persoonlijk & betrouwbaar advies Als het gaat om uw financiën, dan wilt u weten waar u aan toe bent. Samen onderzoeken we uw financiële kansen en risico s en helpen u de juiste keuzes te maken. In deze brochure kunt u lezen wat we voor u kunnen betekenen en wat onze tarieven zijn. U kunt op ons rekenen! Kijk ook op 2

5 Inhoud Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland Wie is Univé Zuid-Holland? 4 Ook brandverzekeraar 4 Samenwerking met andere partijen 4 Dochters van Univé Zuid-Holland 4 Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland; wat betekent dat? 5 Kwaliteit van onze dienstverlening 5 Onze diensten 5 Registratie bij de Toezichthouders 5 Algemene Voorwaarden 5 Adres- en contactgegevens Hoofdkantoor 5 Advies, bemiddeling en nazorg Het adviestraject 6 1. Informatiefase 7 2. Inventarisatiefase 7 3. Analysefase 7 4. Adviesfase 8 5. Bemiddelingsfase 8 6. Beheer en nazorgfase 8 Wat vragen wij van u? 9 Wijze van beloning en tarieven Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief 10 Meerwerk 10 Beloning op basis van abonnement 10 Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) 10 Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) 10 Verantwoording voor onze beloning 10 Overige relevante informatie Privacy 10 Beëindiging relatie 10 Heeft u een klacht? Laat het ons weten! 10 Kifid 11 Adresgegevens winkels 12 3

6 Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland In deze dienstenwijzer laten we zien wat we voor u kunnen betekenen, welke vergoeding daar tegenover staat en wat wij van u verwachten. Ook laten we zien hoe wij samenwerken met andere partijen binnen de financiële dienstverlening. Heeft u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten. Kom langs bij een van onze winkels of neem contact op per telefoon of . Wij helpen u graag! Wie is Univé Zuid-Holland? Wij zijn als coöperatieve verzekeraar uw adviseur en tussenpersoon als het gaat om verzekeringen en financiële diensten. Samen brengen wij uw financiële kansen en risico s in kaart en adviseren u over verzekeringen en diensten die het best aansluiten bij uw wensen en persoonlijke situatie. Als lid van de Univé-organisatie richten wij ons in eerste instantie op de verzekeringen van Univé. Wij adviseren u en zijn ook uw contactpersoon bij het afsluiten en beheren van uw verzekeringen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij ons terecht. Zo houden we het overzichtelijk en kunnen we u snel helpen als dat nodig is. Ook brandverzekeraar Naast adviseur en tussenpersoon is Univé Zuid-Holland ook brandverzekeraar. Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. is een zelfstandige verzekeraar voor opstal-, inboedel-, inventaris- en bedrijfsschade verzekeringen. In bepaalde gevallen zullen wij als brandverzekeraar de waarde van de te verzekeren risico s taxeren en schades aan opstal of inboedel rechtstreeks met u afhandelen. De zelfstandigheid betekent dat geen enkele bank, verzekeraar of aanbieder van financiële diensten een aandeel heeft in het kapitaal van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Samenwerking met andere partijen Wij adviseren en bemiddelen ook in verzekeringen van andere financiële dienstverleners in Nederland. Wij hanteren een actueel overzicht van de in onze ogen beste aanbieders van financiële pro duc ten qua prijs en prestatie. Dat is de basis voor ons advies. Dochters van Univé Zuid-Holland De Coöperatie Univé Zuid-Holland heeft de volgende dochterondernemingen: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. (brandverzekeringen); Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. (bemiddeling in verzekeringen van Univé en andere partijen); Univé Zuid-Holland Organisatie B.V.; O.B.M. Beleggings- en Bemiddelingsmaatschappij B.V. 4

7 Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland, wat betekent dat? Een coöperatie is een speciale vereniging die de belangen behartigd van haar leden. Als coöperatie streven wij niet naar een zo hoog mogelijke winst, maar naar optimale klanttevredenheid. Ofwel, wij handelen in het beste belang van onze leden. De winst die wij maken gaat rechtstreeks naar hen. Wij hebben dan ook geen aandeelhouders. Als u een brandverzekering heeft afgesloten bij Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. dan bent u automatisch lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A., tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Als lid wordt u vertegenwoordigd door een ledenraad. Deze ledenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Op deze manier kunt u als lid invloed uitoefenen. Het lidmaatschap is vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Op verzoek sturen wij u deze statuten kosteloos toe. Registratie bij de Toezichthouders Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn geregistreerd: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: nummer (AFM) Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: nummer W1976 (DNB) Algemene Voorwaarden Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U krijgt onze voorwaarden voordat u ons een opdracht geeft. Verder zijn de voorwaarden te vinden op Kwaliteit van onze dienstverlening Onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitsnormen. Wij hebben als tussenpersoon voor verzekeraars een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent dat we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en dat we mogen bemiddelen. Onze adviseurs hebben de vereiste vakdiploma s en certificaten en zorgen ervoor dat hun vakkennis door bijscholing actueel blijft. Daarnaast hebben we een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële dienstverlening, een extra zekerheid voor u. Onze diensten Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. heeft de vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in: Schade- en Levensverzekeringen Zorgverzekeringen Consumptief krediet Spaar- en Betaalrekeningen Beleggingsfondsen Hypotheken Adres- en contactgegevens Hoofdkantoor Univé Zuid-Holland Marlotlaan 5, 2614 GV Delft Postbus 678, 2600 AR Delft Telefoon : Fax : Website : IBAN : NL 71 ABNA KvK Den Haag : Kijk op de achterzijde voor een winkel bij u in de buurt 5

8 Advies, bemiddeling en nazorg De informatie in deze brochure gaat over onze advisering, bemiddeling en nazorg voor de volgende financiële- en adviesproducten: Het adviestraject Het adviestraject bij Univé Zuid-Holland bestaat uit zes fases: Financiële- en adviesproducten 1. Informatie 2. Inventarisatie Hypotheken Consumptieve kredieten Pensioenvoorzieningen Beleggingsverzekeringen Koopsomverzekeringen Levensverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Bancaire spaarproducten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Woonlastenverzekeringen Uitvaartverzekeringen 3. Analyse 4. Advies 5. Bemiddeling 6. Beheer en nazorg 6

9 Elke fase in dit uitgebreide adviestraject is belangrijk. Zowel voor u als voor ons. Door het hele adviestraject met u te doorlopen kunnen wij samen met u tot een goed en deskundig advies komen. 1. Informatiefase De eerste stap in het adviestraject is een persoonlijke kennismaking tussen u en onze adviseur. Deze zal tijdens dit gesprek onder andere de volgende onderwerpen met u bespreken: Wat onze dienstverlening inhoudt en hoe wij werken; De vergoeding voor onze werkzaamheden en de manier waarop deze gefinancierd wordt; Toelichting op de dienstenwijzer die u tijdens het gesprek ontvangt. Hierin staat wie wij zijn en wat wij doen; Uw wensen, doelstellingen, kennis, ervaring en financiële mogelijkheden. 2. Inventarisatiefase 3. Analysefase Als we een goed beeld hebben van uw huidige en toekomstige wensen en situatie, gaan we uw gegevens analyseren. De analyse bestaat uit het maken van berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van een adviesrapport. Daarbij besteedt onze adviseur aandacht aan: Afdekken van mogelijke risico s; Analyse van de gewenste flexibiliteit; Analyse van fiscale aspecten; Analyse van het netto productrendement; Analyse en vergelijking van producten. Het adviesrapport omvat een aantal gebeurtenissen die mogelijk op uw situatie van toepassing zijn. U krijgt daardoor inzicht in de financiële gevolgen bij: Het aangaan van een hypotheek; Eerder stoppen met werken; Overlijden van u (of uw partner); Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Nadat we elkaar op hoofdlijnen geïnformeerd hebben, volgt een uitgebreide inventarisatie. In deze fase maken wij duidelijke afspraken met u over onze werkzaamheden en de vergoeding die u daarvoor betaalt. Onderwerpen die in deze fase aan de orde komen, zijn onder andere: Uw persoonlijke wensen, behoeften en doelstellingen; Uw kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten en diensten; Inventarisatie van uw financiële positie; Inventarisatie van uw risicobereidheid; Welke voorzieningen u al heeft. Op basis van al deze gegevens maken we uw klantprofiel. Dit profiel maakt het mogelijk om met ons advies aan te sluiten op uw wensen en persoonlijke situatie. TIP: Kijk eens op en houd uw DigiD bij de hand. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. 7

10 5. Bemiddelingsfase Als u heeft besloten wat u wilt, kunnen wij de bemiddelingsfase starten. Wij gaan er als tussenpersoon voor zorgen dat de gewenste overeenkomsten tussen u en de verzekeraar en/of bank tot stand komen. Wij verrichten daarvoor een aantal werkzaamheden, zoals: Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier; Het opsturen van het formulier naar de betreffende maatschappij of bank; Zo nodig begeleiden van het proces van een medische keuring; Het controleren van de polis op juistheid en het versturen van de polis naar u; Het vastleggen van de polis en relevante documenten in onze systemen. 4. Adviesfase 6. Beheer en nazorgfase Na het analyseren van uw gegevens, komt onze adviseur met een advies op maat. Dat wil zeggen dat het advies aansluit op uw doelstellingen, wensen en uw persoonlijke situatie. Onze adviseur zal u in deze fase: Een persoonlijke toelichting geven op het advies; Navragen of het advies voor u duidelijk is; Bepalen of u de gevolgen van het opvolgen van het advies overziet; Informeren over de voorwaarden en de vergoeding voor de geadviseerde producten en/of diensten. Onze adviseur stelt een begrijpelijk adviesrapport voor u op. Naast de eerder genoemde informatie, zijn in dit rapport ook de offertes en financiële bijsluiters opgenomen. Zo heeft u het overzicht en kunt u een weloverwogen beslissing nemen. TIP: Informeer bij uw werkgever Informeer bij uw werkgever of deze iets geregeld heeft voor u als werknemer, mocht u arbeidsongeschikt worden of invalide raken. In dat geval hoeft u dit niet meer (volledig) zelf te regelen. In deze fase verrichten wij werkzaamheden om uw financiële producten (bijvoorbeeld verzekeringen) te beheren en bieden wij nazorg. Dit houdt in dat wij: U informeren over wijzigingen die voor u van toepassing zijn. Dat kan gaan om het financiële product dat u heeft afgesloten of om (veranderde) wetgeving die daarop van toepassing is; In overleg met u van tijd tot tijd controleren of uw financiële product nog steeds voldoet aan uw wensen, of het nog bij u past en of er nog wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie; U informeren over mogelijke consequenties als u de hoogte van de premie(s) wilt aanpassen of als er ontwikkelingen zijn op het gebied van beleggingen; In geval van onder andere overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zullen wij namens u de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verzekeraar kan uitkeren waar u (of uw erfgenamen) recht op hebben op basis van de door u afgesloten verzekering. Na verloop van tijd kunnen er wijzigingen optreden in uw persoonlijke omstandigheden. Samen met u kijken we dan naar mogelijke oplossingen. 8

11 Wat vragen wij van u? Vanzelfsprekend stelt u hoge eisen aan onze adviezen en dienstverlening. Dat stellen wij op prijs, want het houdt ons scherp en zorgt ervoor dat wij ons blijven verbeteren. Om u de gewenste kwaliteit te kunnen bieden, vragen wij ook iets van u: Verstrek ons op tijd de juiste gegevens. Dit is zeker ook in uw eigen belang. Het kan namelijk voorkomen dat schade niet, of maar gedeeltelijk wordt vergoed als blijkt dat uw gegevens onjuist zijn; Laat ons weten waar u eventueel elders verzekeringen heeft afgesloten. Voor ons is deze informatie noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren en om te bepalen of u voldoende verzekerd bent; Zijn er wijzigingen? Geef ze tijdig aan ons door! Als uw persoonlijke situatie verandert of als er iets wijzigt in uw verzekerde zaken is het voor ons van belang om te weten. Wij kunnen dan voorkomen dat bepaalde risico s onverzekerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verandering van beroep, verandering van inkomen, aan- of verbouw van uw woning, verhuizing, beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen; Controleer uw polissen en nota s op juistheid. Vooral bij telefonisch of mondeling doorgegeven wijzigingen. Wij vragen u om onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven. 9

12 Wijze van beloning en tarieven Wij vinden het belangrijk om u vooraf te informeren over de manier waarop wij voor onze dienstverlening worden beloond. Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief Hierbij gaat het om beloning van verleende diensten op basis van (uur)tarief of verrichtingstarief. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van de inhoud en omvang van de werkzaamheden en de kosten die daarbij horen. Zo weet u waar u aan toe bent. Dat geldt in ieder geval voor advies en bemiddeling voor de volgende producten: hypotheken, consumptieve kredieten, pensioenvoorzieningen, beleggingsverzekeringen, spaarproducten, koopsomverzekeringen, levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, bancaire spaarproducten, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, woonlasten verzekeringen en uitvaartverzekeringen. Meerwerk Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, laten wij u zo snel mogelijk weten wat de kosten daarvan zijn. Beloning op basis van abonnement Voor bepaalde diensten werkt Univé Zuid-Holland met een abonnement. Een abonnement is een vergoeding voor werkzaamheden die ná het tot stand komen van de verzekering voor u worden verricht. Dit abonnement wordt dan jaarlijks aan u in rekening gebracht. Overige relevante informatie Voordat wij aan de opdracht beginnen worden ook deze vergoedingen met u besproken, zodat u vooraf op de hoogte bent. De werkzaamheden die binnen de betreffende abonnementen vallen, komen wij schriftelijk met u overeen. Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) Als wij voor u verzekeringen onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, dan ontvangen wij daarvoor een vergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) Als u een brandverzekering bij Univé Zuid-Holland heeft, dan betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons onder andere gebruikt voor het betalen van de herverzekering en het uitbetalen van schades. Het restant van het rendement komt toe aan de resultatenrekening van Univé Zuid-Holland. Onze klanten met een brandverzekering zijn lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Verantwoording voor onze beloning Op de jaarlijkse vergadering van de ledenraad leggen wij verantwoording af over onze bedrijfsvoering en de financiële administratie. Wij hanteren voor de advisering, bemiddeling en nazorg van financiële- en advies producten de tarieven in bijgevoegd overzicht Tarieven Financiële Dienstverlening Univé Zuid-Holland. Privacy Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere bedrijven. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragsregels kunt u bij ons op kantoor inzien. Ook kunt u deze downloaden via onze website Beëindiging relatie U kunt de bemiddeling van uw huidige Univé verzekering(en) op elk gewenst moment overzetten naar een ander Univé-kantoor. U kunt uw verzekeringen ook onderbrengen bij een andere verzekeraar. Ook wij hebben de mogelijkheid de relatie als uw verzekeringstussenpersoon te beëindigen, voor verzekeringen die niet bij Univé lopen. Wij houden de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg overneemt. De verzekeringsovereenkomsten blijven ook in die periode stand houden. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of over gebrekkige informatie? Laat het ons snel weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Univé Zuid-Holland. Na ontvangst van uw klacht 10

13 nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt uw klacht richten aan: Univé Zuid-Holland T.a.v. Klachtenbureau Postbus AR Delft Mocht u niet tevreden zijn over onze afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden voorleggen aan het onafhankelijk klachteninstituut waarbij Unive Zuid-Holland is aangesloten: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijk rechter. Kifid Postbus AG Den Haag Telefoon: ( 0,10 p. min.) Internet: Aansluitnummers Kifid: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.:

14 Univé begint met u Lid zijn is het geld meer dan waard, want Univé Zuid-Holland werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg- en levensverzekeringen, financiële diensten en hypotheken. Hierbij kunt u rekenen op duidelijke adviezen en snelle en betrouwbare service. Univé heeft meer dan 150 winkels in het land. Kom langs bij een van de winkels in uw regio: zh1406 Capelle a/d IJssel Barbizonlaan 64 Delft Marlotlaan 5 Gouda Lekkenburg Naaldwijk Wilhelminaplein 13 Roelofarendsveen Stationsstraat 2A Zoetermeer Röntgenlaan 3

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Dienstenwijzer Inhoud Pag. 5 Over Kröller Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Onze financiële dienstverlening Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Pag. 10 Wat mag u van ons verwachten? Pag. 11 Waarop

Nadere informatie