Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1"

Transcriptie

1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick

2 Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal Als u deze informatiemap per post heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de informatiemap mee te nemen als u uw kamer of appartement betrekt in het verpleeghuis of zorgcentrum. 2

3 WELKOM HET WONEN OF TIJDELIJK WONEN IN EEN VERPLEEGHUIS OF ZORGCENTRUM...6 BEVOLKINGSREGISTER, ADRESWIJZIGING EN PERSOONLIJKE GEGEVENS... 6 BURGERSERVICENUMMER WONEN, WELZIJN EN ZORG...7 VISIE OP WONEN, WELZIJN EN ZORG... 7 WONEN... 7 HET BETREKKEN VAN EEN TWEEKAMER APPARTEMENT IN EEN ZORGCENTRUM... 7 HET BETREKKEN VAN EEN ZIT/SLAAPKAMER IN EEN VERPLEEGHUIS OF TIJDELIJKE OPNAMEPLAATS (TOP) IN HET ZORGCENTRUM... 8 HET ZORGZWAARTEPAKKET, ZORGLEEFPLAN EN ZORGOVEREENKOMST... 8 CONTACTPERSOON... 9 FAMILIE EN MANTELZORG... 9 BEZOEK ROKEN MEDEWERKERS...10 HUISARTS EN SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE (VOORHEEN VERPLEEGHUISARTS GENAAMD) FYSIO-, LOGO- EN ERGOTHERAPEUT TANDARTS GEESTELIJKE ZORG MAATSCHAPPELIJK WERKER VRIJWILLIGERS ACTIVITEITEN...12 VRIENDENSTICHTINGEN VOORZIENINGEN...13 ALARMAANSLUITING OF BELSYSTEEM BRANDPREVENTIE EN CALAMITEITEN FEESTELIJKHEDEN GEBRUIK EN AANVRAAG TELEFOON HUISDIEREN INGANG KAPPER, MANICURE EN SCHOONHEIDSSPECIALIST KABEL TV (CAI) EN INTERNET MAALTIJDEN PEDICURE POST SCHOONMAAK APPARTEMENT EN ZORGKAMER VERZORGINGSARTIKELEN EN HULPMIDDELEN WASVERZORGING FINANCIËN EN VERZEKERINGEN...18 VERBLIJFSKOSTEN EN EIGEN BIJDRAGE GELDZAKEN GIFTEN VERZEKERINGEN

4 ZORG RONDOM LEVENSEINDE CLIËNTENRECHTEN...19 CLIËNTENRAAD WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST RECHT OP INFORMATIE TOESTEMMING INZAGERECHT, PRIVACY EN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS VERTEGENWOORDIGING CLIËNTEN WET BIJZONDERE OPNEMING PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EUTHANASIE REANIMATIE MELDINGEN INCIDENTEN CLIËNTEN KLACHTENREGELING WETENSWAARDIGHEDEN IN WAELWICK AFKORTINGEN EN DEFINITIES BEREIKBAARHEID PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN

5 Welkom Welkom bij zorggroep Maas & Waal. Dit welkom geldt zowel voor u als voor uw familieleden, vrienden en bekenden. Verhuizen naar een verpleeghuis of zorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis. U komt in een andere omgeving dan u thuis gewend was en zult veel nieuwe mensen ontmoeten. U kunt er echter van op aan dat wij er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ook als u tijdelijk bij ons komt wonen. Zorggroep Maas & Waal is een zorgorganisatie met als werkgebied de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Verspreid in het gebied zijn er een drietal verpleeghuizen, St. Elisabeth, Waelwick en De Kasteelhof en een vijftal zorgcentra, Huize Henricus, St. Elisabeth, De Kasteelhof, Overmars en Alde Steeg. De Kasteelhof biedt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg aan mensen met psychogeriatrische ziekten zoals dementie in kleinschalige woonvorm. St. Elisabeth biedt zowel verzorgings- als verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt de Zorggroep verpleeghuiszorg aan dak- en thuislozen in De Hulsen te Nijmegen en huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, behandeling en diensten zoals personenalarmering in de thuissituatie. Voor meer informatie hierover zie onze folder Dit is zorggroep Maas & Waal, te verkrijgen bij de receptie van elke locatie en te downloaden/aan te vragen via onze website Deze informatiemap is in de eerste plaats samengesteld voor u en uw partner, familie of contactpersoon. In deze brochure vindt u algemene informatie over onze locaties. Omdat het voor sommige onderwerpen verschil maakt of u in het verpleeghuis of in een zorgcentrum verblijft, wordt daaraan in deze informatiemap waar nodig aandacht aan besteed. Verder vindt u in het hoofdstuk Wetenswaardigheden specifieke en praktische locatiegebonden informatie. U vindt bij de recepties van onze locaties diverse folders met aanvullende informatie over verschillende onderwerpen zoals onder andere uw recht op privacy, de griepprik, een klacht, vertel het ons en informatie over reanimatie. Wij hopen u met deze informatie een indruk te geven van het wonen in een van onze locaties en veel van uw vragen te beantwoorden. Mochten er na het lezen nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd een beroep doen op onze medewerkers. Zij rekenen het vanzelfsprekend tot hun taak u zo goed mogelijk te helpen vertrouwd te raken met uw nieuwe woonomgeving. 5

6 1. Het wonen of tijdelijk wonen in een verpleeghuis of zorgcentrum In een verpleeghuis of zorgcentrum gaan wonen is meestal een grote en spannende stap. Wij zijn ons daarvan terdege bewust en doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt. Daarom geven wij hieronder een korte uitleg van wat u te wachten staat. Bij ontvangst wordt u verwelkomd door een verzorgende. We streven ernaar dat uw zogenoemde eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) u deze eerste dag begeleidt en informeert over allerlei zaken. De EVV is uw aanspreekpunt voor vragen en maakt samen met u afspraken over de zorg- en dienstverlening. De eerste dag is vooral bedoeld om u en uw familie de gelegenheid te geven vertrouwd te raken met de nieuwe woonomgeving. De daarop volgende weken zult u kennismaken met medebewoners en de organisatie in haar breedste vorm van restaurant tot receptie en zullen wij u over allerlei zaken informeren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zich binnen korte tijd vertrouwd en op uw gemak voelt. Bevolkingsregister, adreswijziging en persoonlijke gegevens Wanneer u permanent komt wonen bij zorggroep Maas & Waal, dient u uw verhuizing bij de gemeente te melden en wordt u indien u verhuist naar een andere gemeente automatisch ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente van uw nieuwe woonadres. Wij adviseren u om ook uw appartement- of kamernummer te vermelden in uw adreswijziging. Verder legt de Zorggroep een aantal gegevens van u vast voor onze administratie en voor andere instanties zoals het zorgkantoor, het CAK-BZ (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten) die de eigen bijdrage oplegt. Hierover leest u meer in hoofdstuk Financiën en verzekeringen. Burgerservicenummer Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonlijk nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Dit nummer moeten zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken bij het uitwisselen van informatie. En, ze mogen dit nummer alleen gebruiken als ze zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN. Daarvoor moet u zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen tijdens de eerste dag dat u uw nieuwe verblijf gaat betrekken. 6

7 2. Wonen, welzijn en zorg Visie op wonen, welzijn en zorg In de visie van de Zorggroep staat de regie van de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat u uw zelfstandigheid behoudt en niet uit handen geeft wat u zelf nog kunt. Wij gaan uit van maatwerk in de zorg- en dienstverlening want ieder mens is immers anders en willen u daarom die ondersteuning en verzorging bieden die u nodig heeft om uw leven zoveel mogelijk in te kunnen richten zoals u dat wenst. Ook vinden wij het belangrijk dat uw familie en vrienden betrokken blijven en doen wat ze thuis gewend waren te doen. Wij willen namelijk ondersteunend zijn en niet zondermeer alles uit handen nemen. Gedurende de eerste weken dat u verblijft in uw nieuwe woonomgeving willen we graag regelmatig in gesprek met u en uw familie om na te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wonen Komt u permanent wonen bij zorggroep Maas & Waal dan zien wij graag dat uw nieuwe verblijf, die u binnen de mogelijkheden naar eigen behoefte kunt inrichten, uw nieuwe thuis wordt. Bijna alle locaties van de Zorggroep hebben eenpersoons appartementen/kamers behalve verpleeghuis Waelwick. Daar zijn nog meerpersoonskamers. Aangezien de ruimte in de meerpersoonskamers beperkt is, is het aan te bevelen voor uw intrek te overleggen welke persoonlijke dingen (meubels, tv, foto s, planten enz.) u mee kunt nemen. De eenpersoons zit/slaapkamers en tweekamer appartementen zijn ruimer en kunt u met uw eigen spullen inrichten. Medewerkers zullen uw kamer of appartement altijd binnentreden als uw (eigen) woning. Dat betekent dat zij eerst aankloppen/bellen voordat zij binnenkomen. Bij de meerpersoonskamers vragen wij u en uw familie te checken of het aanwezigheidslichtje boven de deur aan is want dit betekent dat er iemand verzorgd wordt op de kamer. Wilt u dan in verband met de privacy van onze bewoners zo vriendelijk zijn even te vragen wanneer u al dan niet de kamer kunt betreden. Het betrekken van een tweekamer appartement in een zorgcentrum U ontvangt een eigen sleutel/tag 2 van uw appartement en uw brievenbus. Het appartement wordt u leeg en schoon opgeleverd. Vloerbedekking, vitrage en gordijnen, het verven en eventueel behangen van uw appartement komen voor uw eigen rekening. In het appartement bevinden zich standaard een koelkast 3, een 2 In de nieuwbouwlocaties wordt soms gebruik gemaakt van een zogenoemde Tag. Een tag is een soort sleutel die past bij slimme sloten. Hiermee wordt voor iedere deur ingesteld wie, op welke dag en zelfs op welk dagdeel toegang krijgt tot de woning. 3 In De Kasteelhof kan de koelkast te laag voor u staan. Als u besluit een nieuwe koelkast te kopen dan zorgen wij voor een gratis koelkastverhoger. 7

8 aanrecht met kastjes, meestal een kookplaat 4, gordijnrails en standaardverlichting. U kunt uw eigen spullen zoals een magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker, lampen etc. meenemen. Aanpassingen uwerzijds aan het appartement, zoals kastjes ophangen en gaten boren, gebeurt altijd in overleg met onze technische dienst in verband met de leidingen en veiligheid. U kunt hiervoor een afspraak maken voor de technische dienst via de receptie. Verder kunt u ook gebreken aan uw appartement en uit te voeren reparaties melden bij de receptie. Als u klussen wilt uit besteden, kunt u contact opnemen via de receptie met de Technische dienst. Zij maken afspraken met u. De kosten zijn gemiddeld 25 per uur. Verder vragen wij u om geen losse matjes of kleine vloerkleden te gebruiken want er kunnen gevaarlijke valsituaties door ontstaan. Tip: als u van plan bent een nieuw bed te kopen raden wij u aan een seniorenbed aan te schaffen. Als u vertrekt uit het appartement wordt er van u verwacht het appartement weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat en de sleutel binnen zeven dagen in te leveren. Daarnaast kunnen u of uw contactpersoon eventueel overleggen met de nieuwe bewoner of die spullen van u wilt overnemen. Het betrekken van een zit/slaapkamer in een verpleeghuis of tijdelijke opnameplaats (TOP) in het zorgcentrum Op iedere kamer in het verpleeghuis is een hoog-laagbed, nachtkastje en hang/legkast aanwezig voor het opbergen van uw persoonlijke bezittingen. De TOP kamers in het zorgcentrum zijn gemeubileerd. Het zorgzwaartepakket, zorgleefplan en zorgovereenkomst Vanaf de eerste dag worden er met u afspraken gemaakt over de zorg en ondersteuning zoals u die wenst én die gebaseerd is op uw geïndiceerde zorgzwaartepakket (ZZP). Het ZZP vormt namelijk het kader voor de inhoud en omvang (uren) van de zorg en diensten die wij kunnen bieden. Er zijn verschillende ZZP s, zoals lichte ZZP s voor mensen die alleen ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. En, zware ZZP s voor bijvoorbeeld mensen met een ernstige vorm van dementie. Voor elk ZZP is een bedrag vastgesteld dat de instelling ontvangt. Dat bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren zorg- en dienstverlening in het ZZP. Dit is een enorm verschil met vroeger waarbij iedere bewoner dezelfde zorg- en dienstverlening kreeg. Nu zullen we samen met u en uw familie bekijken hoe we het beste de zorg- en dienstverlening binnen de kaders van het ZZP kunnen invullen. Daartoe zal uw EVV u een aantal vragen stellen om u te leren kennen en van u te vernemen welke wensen en behoeften u heeft. De afspraken over de zorg en dienstverlening leggen we vast in een zogenaamd zorgleefplan in het elektronisch cliëntdossier (ECD). 4 In sommige appartementen is het niet mogelijk om zelf te koken. In de locaties Overmars en Alde Steeg is het, gezien de veiligheid, verboden te koken in de appartementen. 8

9 De dag dat u bij ons komt wonen is tevens de ingangsdatum waarop u met ons een zorgovereenkomst aangaat en ondertekent. In deze overeenkomst staan uw en onze rechten en plichten m.b.t. tot het verblijf in een van onze locaties. Na de introductieperiode wordt de zorg- en dienstverlening met u geëvalueerd. Samen met u en uw contactpersoon, mits u dat wenst, bespreken we dan hoe het wonen, de zorg en eventueel de behandeling u bevallen en of er wijzigingen nodig zijn. Ook vindt er dan een cliëntbespreking (het multidisciplinair overleg, het MDO) plaats waarbij de betrokken hulpverleners aanwezig zijn en nagaan of de zorg- en dienstverlening uitgevoerd is zoals met u is afgesproken en beantwoordt aan de doelstellingen. U kunt als u dat wilt bij dit overleg aanwezig zijn. Wij raden u aan ook uw contactpersoon van dit overleg op de hoogte te stellen. Nieuwe afspraken leggen we weer vast in uw zorgleefplan. Tijdens uw verblijf vindt er minimaal halfjaarlijks een cliëntbespreking plaats en uiteraard vaker als dit nodig is. Contactpersoon Wij stellen het op prijs dat er vanuit uw familie iemand als contactpersoon optreedt. Deze contactpersoon kan, indien nodig, zorgen voor de communicatie met overige familieleden. Ook vindt er overleg met de contactpersoon plaats op momenten dat u (tijdelijk) niet in staat bent uw belangen kenbaar te maken. In sommige situaties, bijvoorbeeld als u opgenomen wordt op een psychogeriatrische afdeling is een wettelijke vertegenwoordiger een noodzaak om uw belangen goed te kunnen behartigen. Zie ook hoofdstuk Cliëntenrechten. Wij zullen u tijdens de introductieperiode vragen een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat wij volledig op de hoogte zijn van uw vertegenwoordigers op uw persoonlijke- en financiële vlak bij leven en na overlijden. Dit formulier komt in uw cliëntdossier. Wij vinden het belangrijk als u de contactpersoon bent van degene die op een psychogeriatrische afdeling verblijft dat u ons informeert over zijn/haar gewoonten, waarden, normen en wensen (het levensverhaal). Op die manier kunnen wij rekening houden met hoe iemand gewend is te leven. Ook een fotoboek met de naam van de bewoner is handig. Het is een aanknopingspunt voor medewerkers om in gesprek te gaan met de bewoner. Als u contactpersoon bent vragen wij u een aantal zaken te regelen en coördineren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het begeleiden bij een bezoek aan de huisarts, specialist en tandarts of als er onverwachts medicijnen van de apotheek nodig zijn 5 buiten de normale bestellingen. Familie en mantelzorg Familie, vrienden en bekenden zijn belangrijk. Daarom willen wij graag dat zij zich welkom voelen, betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening en zich thuis voelen. Wij zullen uw familie en mantelzorgers, mits u dat wenst, ook zoveel mogelijk wegwijs maken en informatie geven over praktische zaken en regels. En, alles wat 5 Behalve als u verpleeghuiszorg (verblijf met behandeling) ontvangt. 9

10 uw familie voorheen deed toen u hier nog niet woonde, mag hier ook. Temeer omdat wij denken dat we alleen samen met uw familie uw nieuwe thuis zo thuis mogelijk kunnen maken. Graag gaan wij hierover met u en uw familie in gesprek om samen afspraken te maken zodat er een goede afstemming is tussen uw familie en onze medewerkers. Bezoek Uw familieleden, vrienden en bekenden zijn de hele dag welkom en er zijn geen vaste bezoektijden. Alleen als u samen met medebewoners in de huiskamer van het verpleeghuis de maaltijden gebruikt, stellen wij het op prijs dat uw bezoek hierbij niet aanwezig is. Wij respecteren namelijk de wens van medebewoners die aangeven in alle rust de maaltijd te willen nuttigen. Er is een uitzondering op bovenstaande huisregel. Het kan zijn dat er iemand vanuit uw familie of kennissenkring u helpt bij de warme maaltijd. Hierover hebt u dan afspraken gemaakt met uw EVV. In de restaurants binnen onze locaties kan u, als u dat wenst, mee-eten tegen betaling. De kosten voor de maaltijd zijn gemiddeld 9,75. Meld dit even vooraf bij de receptie. Roken Conform de Tabakswet geldt in al onze locaties een algeheel rookverbod in de algemene ruimtes. U kunt, indien u dit wenst, roken in de daarvoor aangewezen ruimten. Informeer naar de mogelijkheden op de locatie waar u verblijft. Indien u over een eenpersoons kamer/appartement beschikt, bent u vrij om te beslissen of u hierin wilt roken 6. Wel vragen wij u in verband met uw eigen veiligheid en die van anderen voorzichtig te zijn met vuur. 3. Medewerkers Bij zorggroep Maas & Waal werken verschillende medewerkers die verschillende (zorg)opleidingen hebben genoten en diverse werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van uw indicatiebesluit en uw zorgvraag komt u in contact met een aantal van deze medewerkers. Een aantal stellen wij er hier aan u voor. Huisarts en specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd) Als u verzorgingshuiszorg (verblijf zonder behandeling en medische zorg) ontvangt, wordt de medische zorg uitgevoerd door de huisarts. Als u verblijft in een locatie binnen de regio van uw eigen huisarts, kan hij/zij ook tijdens uw verblijf uw huisarts blijven. Is dat niet het geval, dan zult u een nieuwe huisarts moeten kiezen. In sommige gevallen is uw huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg maar wordt de specialist ouderengeneeskunde betrokken bij de behandeling. Indien dit van toepassing is op uw situatie, zal u hierover worden geïnformeerd. 6 In St. Elisabeth gelden afwijkende afspraken. Informeer bij de EVV naar de mogelijkheden. 10

11 Als u verpleeghuiszorg (verblijf met behandeling en medische zorg) ontvangt, is de specialist ouderengeneeskunde degene die de medische zorg verleent. Fysio-, logo- en ergotherapeut Als u niet goed kunt bewegen, u niet durft te bewegen, u meer moet bewegen, of u hebt moeite met bewegen dan kan de fysiotherapie u daarbij helpen. Een logopedist helpt bij het in stand houden of verbeteren van uw communicatie/spraak met anderen. Ook is zij/hij gespecialiseerd in het adviseren en behandelen van slikproblemen. Een ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven. Er wordt bijvoorbeeld met u gekeken naar het uitvoeren van dagelijks terugkerende handelingen zoals lichamelijke verzorging, aankleden, eten en drinken. De ergotherapeut geeft eventueel advies over aanpassingen of manieren die het voor u vergemakkelijken om uw zelfstandigheid te behouden. Ook geeft de ergotherapeut advies over zithouding, aanpassingen en gebruik van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Als u verpleeghuiszorg ontvangt, worden de behandelingen van bovengenoemde therapeuten van zorggroep Maas & Waal vergoed vanuit de AWBZ. Als u verzorgingshuiszorg ontvangt bent u vrij in de keuze van uw therapeuten. Uiteraard kunt u daarvoor gebruik maken van de therapeuten die verbonden zijn aan zorggroep Maas & Waal. De kosten worden dan al dan niet vergoed op grond van uw zorgverzekering of aanvullende verzekering. Tandarts U kunt ervoor kiezen uw huidige tandarts te behouden. Op enkele locaties houdt een tandarts praktijk. Eenvoudige behandelingen kunnen hier uitgevoerd worden. Voor het maken van een keuze tussen deze en uw eigen tandarts kunt u het beste naar de mogelijkheden informeren bij uw huidige tandarts. Als u permanent verblijft in een verpleeghuis (verpleeghuiszorg ontvangt) worden de tandheelkundige kosten vergoed vanuit de AWBZ, dus vanuit de zorg en behandeling die u ontvangt van zorggroep Maas & Waal. Als u verzorgingshuiszorg ontvangt dan vallen de kosten onder uw zorgverzekering of aanvullende verzekering. Geestelijke zorg Er is een geestelijk verzorger verbonden aan de Zorggroep. Hij kan u desgewenst persoonlijk terzijde staan. Met regelmaat vinden er vieringen plaats. Deze vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. In het huisblad of op het mededelingenbord/digitale TV staan de tijden van de vieringen vermeld. Uiteraard, als u hiertoe de mogelijkheid hebt, kunt u natuurlijk gebruik blijven maken van de vieringen in uw vertrouwde kerk. Specifieke pastorale activiteiten zoals bijvoorbeeld de ziekenzalving zijn mogelijk en de geestelijk verzorger kan ondersteuning bieden bij zingevende levensvragen, bijvoorbeeld over het naderende levenseinde. 11

12 Maatschappelijk werker In onze verpleeghuizen is een maatschappelijk werker die ondersteuning of advies kan geven over bijvoorbeeld financiële- en juridische aangelegenheden of bezwaarprocedures. In de zorgcentra kunt u gebruikmaken van het algemeen maatschappelijk werk vanuit de gemeente. Vrijwilligers Er zijn veel mensen die zorggroep Maas & Waal gedurende een deel van hun vrije tijd helpen. Ze zijn onmisbaar om juist dat extra s te bieden aan bewoners. Vrijwilligers nemen geen zorgtaken over van de professionele medewerkers. Hun bijdrage is aanvullend. Zo zijn er vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een afdeling en daar ondersteuning bieden. Er zijn ook vrijwilligers voor het begeleiden van de kerkelijke vieringen of ontspanningsactiviteiten. Als uw familie of vrienden ook belangstelling hebben voor het doen van vrijwilligerswerk dan stellen wij dit enorm op prijs. 4. Activiteiten Er zijn verschillende vormen van activiteiten. Allereerst natuurlijk de gewone dagelijkse bezigheden zoals samen koken en afwassen in de groepswoningen, post rondbrengen, samen uitvoeren van huishoudelijke klusjes ( zoals thuis ). Daarnaast zijn er activiteiten (bezigheden) die een onderdeel vormen van het met u overeengekomen zorgleefplan. Deze activiteiten worden afhankelijk van uw zorgvraag en ZZP indicatie individueel of in kleine groepen aangeboden en veelal begeleid door de activiteitenbegeleiders. De activiteitenbegeleider (AB er) of EVV zal samen met u nagaan welke behoeften u heeft en hierover afspraken maken. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan de gymclub, geheugenspelletjes, wandelen, weer aanleren van bepaalde dingen. Ook worden er algemene ontspanningsactiviteiten voor alle bewoners georganiseerd waaraan u, indien u wenst, kunt deelnemen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de zang- en toneeluitvoering. Deze activiteiten kunnen mede gerealiseerd worden door de inzet van vrijwilligers en financiële steun van de Vrienden van (zie paragraaf hieronder). Voor sommige activiteiten vragen wij u een kleine bijdrage. Bij sommige activiteiten zijn contactpersonen welkom. Zij moeten dan wel betalen voor de consumpties. Via de huisbladen/activiteitenkranten en de website van de Zorggroep informeren wij u over deze activiteiten en de eventuele kosten. En, de meeste locaties hebben publicatieborden of een digitale TV waarop u de agenda en het tijdstip van de ontspanningsactiviteiten kunt lezen. 12

13 Vriendenstichtingen De Vriendenstichtingen hebben als doel het welzijn van bewoners in zorgcentra en verpleeghuizen te bevorderen door activiteiten aan te bieden en waar mogelijk wensen te vervullen. De financiële middelen die door de Stichting worden bijeengebracht, komen ten goede aan tal van activiteiten en zaken die niet onder het budget van de instelling vallen. Hierbij kunt u denken aan allerlei uitstapjes zoals uit eten gaan, een boottocht, een uitstapje naar de Vierdaagse maar ook het financieel ondersteunen van de aankleding van een ruimte en/of tuin. De stichtingen 'Vrienden van' proberen door allerlei acties geld in te zamelen: door het werven van donateurs, met sponsoracties, door het organiseren van grootschalige activiteiten. De meeste locaties hebben een vriendenstichting behalve de locaties Overmars, De Kasteelhof en de verpleegunit De Hulsen. Informatie over de vriendenstichtingen vindt u ook op onze website (www.zmw.nl) en op sommige locaties is een folder beschikbaar van de vriendenstichting van die locatie. 5. Voorzieningen Alarmaansluiting of belsysteem In ieder appartement is een alarmaansluiting waarmee u een medewerker (voor noodgevallen) kunt oproepen. Dit is veelal een spreek-luister-verbinding. Ook bestaat er de mogelijkheid tot een draadloos halsalarmsysteem. Wij vragen u voorzichtig met het halsalarm (halszender) om te gaan omdat bij schade en verlies de verzekering niet altijd de kosten vergoedt en u dan verantwoordelijk bent voor de kosten van een nieuw halsalarm. De kosten bedragen ongeveer 175,-- In de locaties St. Elisabeth en De Kasteelhof maken we gebruik van moderne alarmapparatuur (domotica). Domotica is een set van elektronische hulpmiddelen die de zelfstandigheid, de veiligheid en het comfort van u ten goede komen. Deze hulpmiddelen (o.a. bewegingsmelders, spreek/luisterverbinding en automatische lichtschakelaars) worden individueel ingesteld, afhankelijk van uw zelfredzaamheid. De EVV stelt de domotica in, in overleg met u of uw contactpersoon. Afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Brandpreventie en calamiteiten Zorggroep Maas & Waal wil dat u en uw medebewoners in een veilige woonomgeving wonen. Brandpreventie is belangrijk. De brandweer en andere toezichthoudende organen stellen hoge eisen aan de brandveiligheid van onze gebouwen en inventaris. Dit geldt dus ook voor uw eigendommen die u meebrengt. Wij vragen u daarom om uw elektrische apparaten regelmatig te laten controleren op werking en loszittende, blote snoeren. Ook zal de technische dienst van de Zorggroep eenmaal per jaar alle elektrische apparaten controleren. Ook raden wij u aan geen kaarsen te branden in uw appartement voor de veiligheid van uzelf, medecliënten en medewerkers. Verder mag u niet overal rolstoelen, rollators of scootmobielen plaatsen omdat deze als vluchtwegen gebruikt moeten kunnen worden. Hiervoor zijn speciaal aangewezen plaatsen. Uw EVV kan u hierover informeren. 13

14 In Nederland zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we zelden zonder stroom zitten, toch kan het wel eens gebeuren. Hiervoor raden wij u aan een zaklamp met batterijen in uw appartement te hebben. Elke locatie heeft een calamiteitenplan waarin beschreven staat wat het personeel, de brandweer en andere hulpdiensten moeten doen bij een dreigende- calamiteit. Onze gebouwen zijn aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer. Brandmelders in het gebouw alarmeren bij activering direct de centrale 112-post. Daarnaast zijn een aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij komen in actie als zich een calamiteit voordoet. Soms houden we een brandoefening. Uiteraard is dit altijd onverwacht; cliënten en medewerkers zijn hiervan dan ook niet op de hoogte. Wat te doen als er onverhoopt een calamiteit zoals brand, stroomuitval of overstroming plaatsvindt? Eigenlijk hoeft u niets te doen want direct gaat het calamiteitenplan in werking en zullen onze bedrijfshulpverleners in actie komen. Van zowel bewoners als medewerkers wordt verwacht dat ze de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en de brandweer opvolgen. De bedrijfshulpverleners zijn te herkennen aan de gekleurde hesjes die ze dan dragen. Dus wij vragen u probeer rustig te blijven en de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners af te wachten. En, stel dat u bijvoorbeeld een brand of andere calamiteit ontdekt omdat die is ontstaan op uw appartement dan vragen wij u om direct de medewerkers te waarschuwen door te bellen, te roepen of de handbrandmelder op de gang in te slaan als die dicht bij uw appartement hangt. Direct wordt dan de hulpverlening in gang gezet. Feestelijkheden Het is veelal mogelijk, indien u dit wenst, in een aparte ruimte uw verjaardag en andere feestelijkheden met uw familie te vieren. Over de mogelijkheden, de kosten en het maken van reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie van de locatie. Gebruik en aanvraag telefoon In de meeste locaties is er een aansluiting voor uw telefoon. U kunt uw eigen telefoon hierop laten aansluiten door uw telefoonmaatschappij. Aansluit-, abonnements- en gesprekskosten zijn voor uw rekening. Overigens is het verstandig om uw telefoonnummer op uw verhuisbericht kenbaar te maken. In de locatie Waelwick is er geen aansluiting voor uw telefoon mogelijk en kunt u gebruikmaken van onze telefooncentrale. Wij adviseren u echter om een mobiele telefoon aan te schaffen in verband met gebruik en betaalgemak. Huisdieren (kleine) Huisdieren horen erbij en brengen vaak gezelligheid met zich mee. Voorwaarde is dat de dieren door u of uw familie verzorgd worden en geen overlast bezorgen aan medecliënten of medewerkers. Bij overlast kunt u denken aan allergieën, gevaar of angst. 14

15 Ingang Elke locatie kent een eigen hoofdingang en in sommige locaties is er cameratoezicht. Overdag is er altijd vrije toegang tot het de locatie. Tijdens de late avond of nacht is de voordeur gesloten. Indien u geen sleutel van de voordeur heeft, kunt u aanbellen en de dienstdoende medewerker zal u dan binnenlaten. Kapper, manicure en schoonheidsspecialist In enkele locaties van de Zorggroep komen op afspraak de kapper, de manicure en de schoonheidsspecialist op locatie. Zij zijn niet bij de Zorggroep in dienst en de kosten zijn voor uw rekening. Indien u zelf niet meer uw financiën beheert, vragen wij u de betaling rechtstreeks met de kapper, manicure en schoonheidsspecialiste te laten regelen via uw contactpersoon. De medewerkers van de Zorggroep treden namelijk niet op als tussenpersoon. Zie ook de paragraaf Geldzaken. Kabel TV (CAI) en internet U kunt in de meeste locaties tegen betaling gebruik maken van kabel TV. De prijs voor deze dienst bedraagt momenteel per maand. Er zijn in sommige locaties internetmogelijkheden. Indien u hiervan gebruik wilt maken, vraag ernaar bij uw EVV. Maaltijden Binnen de locaties van de Zorggroep zijn overal sfeervolle restaurants ingericht waar tussen de middag de warme maaltijd samen met de bewoners wordt genuttigd. Iedere dag kunt u kiezen uit twee soorten vis of vlees. Groente en het aardappelgarnituur wordt aan tafel geserveerd. Voor uw eigen rekening komen de alcoholische dranken. In elk restaurant zijn prijslijsten aanwezig. Er is veelal een tafelschikking. De bediening zal u in het begin wegwijs maken en u krijgt hulp bij de maaltijd als u dat nodig hebt. Alleen bij speciale omstandigheden (bijvoorbeeld in het belang van uw revalidatieproces, er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten zoals in de kleinschalige woonvoorzieningen of er zijn grote belemmeringen voor u om te eten in het restaurant) wordt de maaltijd geserveerd in uw kamer/appartement. Voor het bestellen tegen betaling (gemiddeld 9,75) van maaltijden voor uw bezoek kunt u terecht bij de receptie van de locatie. Wij stellen het op prijs dat u ons hierover een dag van te voren informeert. De broodmaaltijden zijn verschillend geregeld. In de kleinschalige woonvoorzieningen (groepswonen) binnen de Zorggroep worden de broodmaaltijden gezamenlijk genuttigd. Ontvangt u verzorgingshuiszorg dan moet u zelf zorgen voor de broodmaaltijden en u ontvangt hiervoor een maandelijkse vergoeding. Uiteraard krijgt u hulp bij het nuttigen van de broodmaaltijd als uw zorgvraag daartoe aanleiding geeft. Ontvangt u verpleeghuiszorg dan zorgt de Zorggroep voor uw broodmaaltijd. 7 Prijzen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. 15

16 Koffie en thee wordt enkele malen per dag gratis geschonken in de gezamenlijke ruimtes zoals het restaurant, de huiskamer. Bedlegerige cliënten ontvangen de koffie en thee op de kamer/appartement. Pedicure De medewerkers in de verzorging dragen zorg voor de normale voetverzorging als u dit niet meer zelf kunt. Maakt u gebruik van een pedicure voor de gebruikelijke voetverzorging dan zijn de kosten voor uw rekening tenzij er een medische indicatie (verwijzing) is afgegeven door uw (verpleeg)huisarts bv. in het geval van diabetes. Is er een medische indicatie afgegeven dan geldt het volgende: ontvangt u verpleeghuiszorg (verblijf met behandeling) dan ontvangt u de behandeling van de pedicure verbonden aan de Zorggroep en zijn de kosten voor de Zorggroep. Ontvangt u verzorgingshuiszorg (verblijf zonder behandeling) dan kiest u zelf een pedicure en de kosten worden afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullend pakket. Post Tijdens uw introductieperiode hoort u van uw vaste begeleider (aanspreekpunt) hoe de postverspreiding is geregeld en waar u uw te verzenden post kunt deponeren. Zakelijke poststukken geadresseerd aan bewoners die verblijven op een psychogeriatrische afdeling worden afgegeven aan of verstuurd naar de contactpersoon. Soms zijn er ook persoonlijke postbussen op afdelingen waarin de post voor de contactpersoon wordt bewaard. Uw vaste begeleider zal u hierover informeren. Schoonmaak appartement en zorgkamer Voor de standaard schoonmaak van de appartementen en kamers hanteren wij een norm van 45 minuten per week. Daarnaast kunt u een verzoek doen voor extra schoonmaak tegen betaling van 25 per uur. Deze afspraken leggen we dan vast in uw zorgleefplan. Verzorgingsartikelen en hulpmiddelen Verzorgingsartikelen zoals onder andere shampoo, doucheschuim, tandpasta zijn niet bij uw verblijf inbegrepen en daarvoor moet u zelf zorgen. Verblijft u in een zorgcentrum (verblijf zonder behandeling) is het aan te bevelen om zelf een verbanddoos, wat pijnstillers en een thermometer (oorthermometer) in huis te hebben. Het is belangrijk u te realiseren als u komt wonen in een zorgcentrum veel vergoedingen geregeld zijn zoals in de thuissituatie. Hulpmiddelen voor eigen gebruik zoals een douchestoel of een rolstoel komen ten laste van uw zorgverzekering of uw gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook medicijnen en verband- of incontinentiemateriaal komen van de apotheek. Deze kosten komen niet ten laste van het zorgcentrum. 16

17 Wasverzorging De waskosten voor kleding en persoonlijk linnengoed zijn voor uw rekening behalve voor bewoners die vóór 1 januari 2009 in een verzorgingshuis zijn gaan wonen. Die bewoners hebben recht op een wasvergoeding (een oude landelijke regeling met een vastgesteld bedrag). Hieronder geven wij algemene informatie over de wasvoorziening binnen de locaties van de Zorggroep. Als u gebruik wil maken van onze faciliteiten voor de wasverzorging in onze verpleeghuizen, zijn er de volgende mogelijkheden: - In verpleeghuis St. Elisabeth en Waelwick kunt u, als u dit wenst, tegen betaling gebruik maken van een externe wasserij waarmee de Zorggroep afspraken heeft gemaakt over service. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een aanmeldingsformulier vragen aan de receptioniste. In de verpleeghuizen wordt het bedden- en linnengoed gewassen door de Zorggroep behalve als dit linnengoed uw eigendom is. In St. Elisabeth kunt u gratis gebruik maken van de wasmachine en droger in de berging op de eerste etage en in Waelwick van de wasruimte in de kelder. - In de verpleegunit De Hulsen kunt u, als u dit wenst, tegen betaling gebruik maken van de wasserij van Iriszorg. U kunt dit regelen met uw vaste begeleider. Als u gebruik wil maken van onze faciliteiten voor wasverzorging in onze zorgcentra, zijn er de volgende mogelijkheden: - In Huize Henricus kunt u, als u dit wenst, gratis gebruik maken van de aanwezige wasmachine en droger. Mogelijk staan er op deze locaties nog muntmachines. Vraag dan naar munten bij de medewerker of de receptie. Ook kunt u tegen betaling gebruikmaken van een externe wasserij waarmee de Zorggroep afspraken heeft gemaakt over service. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een aanmeldingsformulier vragen aan de receptie. - In Overmars en Alde Steeg kunt u gratis gebruik maken van de (interne) wasserette (wasmachine, droger en strijkplank met strijkbout). Ook kunt u gebruikmaken van de externe wasserij waarmee de Zorggroep afspraken heeft gemaakt over service. Een aanmeldformulier kunt u opvragen bij de receptie. - In De Kasteelhof kunt u een wasmachine en droger plaatsen in uw appartement. U kunt ook gratis gebruikmaken van de (interne) wasserette (wasmachine, droger en strijkplank met strijkbout) op de derde etage. Verder kunnen contactpersonen van de PG cliënten in de groepswoning gratis gebruikmaken van de wasmachine en droger in de woning. Ook kunt gebruik maken van de externe wasserij waarmee de Zorggroep afspraken heeft gemaakt over service. Een aanmeldformulier kunt u opvragen bij de receptie. Maakt u gebruik van een wasserij dan is het noodzakelijk dat uw kleding is gemerkt. Wilt u uw kleding tegen betaling laten merken door de externe wasserij dan kunt u een aanmeldformulier opvragen bij de receptie. 17

18 6. Financiën en verzekeringen Verblijfskosten en eigen bijdrage Voor de verblijfskosten tijdens het verblijf in een verpleeghuis of zorgcentrum is iedereen in Nederland verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Het CAK- BZ (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten) verwerkt en int de eigen bijdrage. Alle informatie over de eigen bijdrage kunt u lezen in de folder van het CAK-BZ getiteld Informatie over de eigen bijdrage, Zorg met verblijf. Deze folder kunt u downloaden via Geldzaken De medewerkers van de Zorggroep regelen geen geldzaken en treden niet op als tussenpersoon bij geldzaken. Wij adviseren u een zaakwaarnemer aan te wijzen om uw geldzaken te laten regelen en beheren voor het geval u daar niet meer toe in staat bent. Ook adviseren wij u niet te veel contant geld bij u te hebben. Zorginstellingen zijn bij verlies of diefstal niet aansprakelijk. Tevens raden wij u aan een executeur testamentair (via de notaris) of een erfgenaam aan te wijzen die uw nalatenschap regelt na overlijden. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met uw wensen vragen wij u tijdens uw introductieperiode een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat wij volledig op de hoogte zijn van uw vertegenwoordigers op uw financiële en persoonlijke vlak bij leven en na overlijden. Giften Het is medewerkers niet toegestaan persoonlijk giften aan te nemen van bewoners of familie. Indien u aan de Zorggroep, een locatie of een team een gift wilt schenken, dan bij voorkeur via het hoofd van de locatie/afdeling. Verzekeringen Tijdens het verblijf bent u verplicht uw ziektekostenverzekering (zorgverzekering) aan te houden. Het handhaven of afsluiten van een WA-, inboedel- (tot ,-) en opstalverzekering is niet verplicht. Voor alle cliënten hebben wij namelijk een collectieve verzekering afgesloten. Dit is een service van de Zorggroep die in de toekomst mogelijk kan veranderen. Uiteraard bent u dan afhankelijk van de polisvoorwaarden van de collectieve verzekering van de Zorggroep. Verder hebben wij een collectieve verzekering afgesloten in geval van uitstapjes. Gaat u uit op eigen gelegenheid, dan valt dit niet onder onze verantwoordelijkheid. Een uitvaarverzekering is voor uw rekening. De Zorggroep is niet aansprakelijk voor het zoekraken, schade aan spullen of verlies van spullen als wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Op de meerpersoonskamers 18

19 in het verpleeghuis heeft u de beschikking over een afsluitbare lade in het nachtkastje. Zorg rondom levenseinde Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Wij adviseren u uw wensen en afspraken rondom het opbaren en de uitvaart vast te leggen. Een begrafenisondernemer kan u hierbij van dienst zijn. Indien u in een stervensfase komt zal de EVV met u en uw familie nagaan wat uw wensen zijn tijdens deze fase, maar het kunnen ook wensen zijn die betrekking hebben op de zaken die na het overlijden aan de orde (gaan) komen. Het opbaren in een appartement in een zorgcentrum of eenpersoonskamer in het verpleeghuis is mogelijk maar dan wordt er verwacht dat uw familie in overleg met de begrafenisondernemer de opbaring, het bezoek en de inname van bloemen regelt. Wilt u gebruik maken van faciliteiten van de Zorggroep zoals bijvoorbeeld een ruimte waarin uw familie samen kan zijn, vraag dan naar de mogelijkheden en de kosten van de locatie bij de receptie. De Zorggroep zorgt zo nodig voor het tijdelijk koelen van het lichaam en het klaarmaken voor transport. De kosten van wenselijke laatste zorg zoals afleggen, vervoerskosten en opbaren van de overledene komen voor eigen rekening. Deze kosten worden vaak gedekt door de uitvaartpolis. Medewerkers van de Zorggroep hebben geen toegang tot het appartement gedurende de tijd van opbaren en mogen de kamer/appartement niet betreden zonder een familielid. Houdt u rekening met het feit dat het appartement 7 dagen na overlijden leeg opgeleverd moet zijn. 7. Cliëntenrechten Cliëntenraad De Zorggroep beschikt over een centrale cliëntenraad. Het doel van deze raad is de belangen van de cliënten te behartigen. De bestuurder van de Zorggroep heeft periodiek overleg met de centrale cliëntenraad over beleidsonderwerpen die cliënten aangaan. Per locatie is er ook een locale cliëntenraad en eenmaal per jaar vindt er een jaarvergadering plaats. De vergaderingen zijn openbaar. De lokale cliëntenraad overlegt periodiek met hoofd van de locatie/afdeling over de gang van zaken. In de locale cliëntenraad hebben cliënten, contactpersonen of andere betrokkenen zitting en afgevaardigden van de locale cliëntenraden hebben zitting in de centrale cliëntenraad. Bij de receptie van de locatie is een folder van de cliëntenraad te verkrijgen. 19

20 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is een wet die in 1995 van kracht is geworden. In deze wet zijn de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener vastgelegd. Dit betekent dat cliënten goed geïnformeerd moeten worden over de zorg en de behandeling. De informatie over de behandeling, mogelijke alternatieven en eventuele bijwerkingen wordt in begrijpelijke taal gegeven. De Wgbo regelt daarnaast het inzagerecht van medische en andere dossiers, bewaartermijnen van gegevensverzamelingen en de privacy. De Zorggroep is verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wgbo. Recht op informatie Medewerkers van de Zorggroep zullen u informeren in voor u begrijpelijke taal over uw ziekte of aandoening, over de aard en het doel van de voorgestelde behandeling en zorgverlening, over de gevolgen of eventuele risico s, over medicijnen en eventuele bijwerkingen. Woont u in het zorgcentrum dan heeft uw huisarts hierin een belangrijke rol. Toestemming U mag alleen behandeld worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook kunt u altijd nog van mening veranderen en de toestemming intrekken. Er is echter één uitzondering: in acute situaties, wanneer u niet in staat bent toestemming te verlenen, mag u worden behandeld zonder toestemming. Inzagerecht, privacy en Wet bescherming persoonsgegevens U heeft recht op inzage in uw zorgleefplan. Niemand anders dan u of uw wettelijke vertegenwoordiger en de medewerkers die bij uw zorg en behandeling zijn betrokken, hebben het recht uw dossier in te zien. Alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, mogen anderen het inzien. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van burgers. Daarnaast moet de verwerking van de gegevens zorgvuldig gebeuren. Ook regelt de wet over welke onderwerpen de Zorggroep moet registreren zoals o.a. zorg- en wachtlijstregistratie en aanlevering gegevens i.v.m. wettelijke controles. Zorggroep Maas & Waal heeft een privacyreglement dat beschrijft hoe om te gaan met de gegevensverzameling van cliënten binnen de kaders van de wet. Een folder over de privacyregeling kunt u verkrijgen via de receptie en het privacyreglement is op te vragen bij het hoofd van de locatie/afdeling. Vertegenwoordiging cliënten De Nederlandse wetgeving kent een regeling voor mensen die niet zelf kunnen beslissen. De rechter kan dan een curator of mentor benoemen die de belangen behartigt van de cliënt die niet voor zichzelf kan opkomen. Mogelijk is er door u reeds een verklaring opgesteld waarin iemand als vertegenwoordiger is aangewezen. Deze verklaring dient opgesteld te zijn ten tijde dat u wilsbekwaam was. Wanneer er niets notarieel is vastgesteld, zullen wij een naaste bij de besluitvorming betrekken, bijvoorbeeld de partner of familie (contactpersoon). 20

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over De Kasteelhof Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 21-09-2012-1 Als u

Nadere informatie

Meer weten over verpleegunit De Hulsen

Meer weten over verpleegunit De Hulsen Meer weten over verpleegunit De Hulsen Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in een van de verpleeghuizen of zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september 2014 1

Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september 2014 1 Welkom in Kaailanden Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september 2014 1 Welkom in Kaailanden! 1. Inleiding... 3 2. Praktische zaken rondom verhuizing...

Nadere informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie Wonen op Loovelden Algemene informatie. Loovelden In Loovelden wonen 24 cliënten. Deze vorm van kleinschalig wonen is gericht op zorgverlening aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Er zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis Verpleeg- en Gasthuis St Elisabeth Het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis staat in het centrum van Amersfoort en is een echt stadsverpleeghuis. Het fraaie, moderne gebouw met uitzicht op de levendige winkelstraat,

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen CLIËNTVOORZIENINGEN Inhoud InleidinG 3 Wat is Woonzorgnet? Financiering Producten en diensten Actueel en op maat 7 Cliëntenraad 7 Lijst met veel voorkomende 4 producten

Nadere informatie

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging en/of

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 3. Kleinschalig wonen 5 4. De bewoner 6 De zorg voor de bewoner 6 Het Zorgleefplan 6 Een huiselijke omgeving 6 5. Team van woonbegeleiders

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Vrijthof. www.szr.nl/vrijthof. Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen. Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie

Vrijthof. www.szr.nl/vrijthof. Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen. Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie Vrijthof Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen www.szr.nl/vrijthof THUIS IN VRIJTHOF VOORWOORD Beste bewoner, Van harte welkom in uw nieuwe woning in Vrijthof!

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t.

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t. Huisregels Warmande Betreft: Huisregels Warmande Specifiek onderwerp: Huisregels voor alle locaties van Warmande Vastgesteld in: Managementteam Datum vaststelling: 8 oktober 2013 Wijziging: 10 maart 2014

Nadere informatie

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna te noemen

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Wie weet stapt u vandaag wel met een dubbel gevoel bij ons binnen. Verhuizen naar een zorgcentrum betekent vaak, dat het

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof Lingehof Wonen met zorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/lingehof THUIS IN LINGEHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR LINGEHOF Lingehof in Beesd is een gezellig zorgcentrum dat plaats biedt aan ouderen die verzorging,

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden Verzorgd Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Sint Joseph. Woonzorgcentrum

Sint Joseph. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Sint Joseph Midden in het centrum van Achterveld staat woonzorgcentrum Sint Joseph. Een kleinschalig woonzorgcentrum met een dorps karakter, waar het makkelijk is om contact te maken. Met

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Mgr. Blom. Woonzorgcentrum

Mgr. Blom. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Mgr. Blom De Zusters van de Congregatie St. Jozef heten bewoners van harte welkom in woonzorgcentrum Mgr. Blom, het moederhuis van de congregatie. Een woonzorgcentrum waar respect voor

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Verstrekkingen Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Verstrekkingen Verpleging en verzorging Wie betaalt wat? Verstrekkingen Verpleging en verzorging Inleiding 1. Wonen Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft?

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

Welkom. 18/2/2015 blz 1

Welkom. 18/2/2015 blz 1 Welkom Van harte welkom in De Dijckhoeve. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ravestein. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/ravestein

Ravestein. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/ravestein Ravestein Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/ravestein THUIS IN RAVESTEIN VOORWOORD THUIS IN RAVESTEIN Wist u dat u in Ravestein verschillende vormen van zorg kunt krijgen? Variërend

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Verpleeghuis Kaailanden. Midden in de samenleving

Verpleeghuis Kaailanden. Midden in de samenleving Verpleeghuis Kaailanden Midden in de samenleving Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel De Stouwe, Kaailanden, informatiemap 1, september 2014 1 Voorwoord Deze informatiemap geeft informatie over verpleeghuis

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie