Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september 2014 1"

Transcriptie

1 Welkom in Kaailanden Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

2 Welkom in Kaailanden! 1. Inleiding Praktische zaken rondom verhuizing... 4 Adreswijziging... 4 Identiteitsbewijs... 4 Huisarts... 4 Apotheek / medicatie... 4 Telefoon, internet en televisie... 4 Verzekeringen... 4 Wassen van kleding- en linnengoed... 4 Labelen van kleding en linnengoed... 5 Zit-slaapkamer... 5 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)... 5 Mantelzorg... 6 Vertegenwoordiging... 6 Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst Wonen bij De Stouwe... 7 Schoonmaak van de zit-slaapkamer... 7 Maaltijden... 7 Bezoek... 7 Huisdieren... 7 Veiligheid... 7 Roken... 7 Omgang met elkaar... 7 Vrijwilligers... 7 Erkend leerbedrijf Welzijn en zorgverlening... 9 Zorgleefplan... 9 Evaluatie van het zorgleefplan... 9 Specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist... 9 Welzijn... 9 Gebruik van een ruimte... 9 Beleid t.a.v. vrijheidsbeperking... 9 Zorg rondom het levenseinde...10 Hulp bij levensvragen...10 Reanimatie...10 Zorgpad Stervensfase...10 Opbaren...10 Appartement leegruimen Cliëntenraad, klachtenregeling en vertrouwenspersoon...11 Cliëntenraad...11 Klachtenregeling...11 Vertrouwenspersoon...11 Bijlage 1: Plattegrond...12 Bijlage 2: Inventarislijst Kaailanden...13 De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

3 1. Inleiding Welkom in Kaailanden! In deze informatiemap vindt u informatie over praktische zaken waar aan gedacht moet worden bij het verhuizen naar Kaailanden. Ook leest u informatie die van belang is om te weten als de bewoner in Kaailanden woont. Samen met de informatiemap die u al eerder ontving, geeft deze map u aanvullende informatie, zodat u zich een goed beeld van Kaailanden kunt vormen. Als u vragen heeft over de informatie, kunt u altijd terecht bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of het hoofd zorg & welzijn. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

4 2. Praktische zaken rondom verhuizing Adreswijziging Iedereen die in Kaailanden komt wonen, moet zich bij de gemeente Meppel laten inschrijven op het adres van Kaailanden, te weten Heerengracht 21, 7944 JJ in Meppel. Voor "officiële" post kunt u het beste het postadres van de eerste contactpersoon gebruiken. De adreswijziging hiervoor kunt u zelf aan relaties sturen. Bewoners ontvangen graag kaartjes. Deze post kan naar Kaailanden worden gestuurd. Identiteitsbewijs Een kopie van een geldig identiteitsbewijs geeft u aan een klantadviseur van het Klantadviescentrum. Huisarts De verhuizing naar Kaailanden meldt u bij de eigen huisarts. Het is belangrijk dat dit voor de verhuizing gedaan wordt, zodat de huisarts tijdig de medische overdracht naar de specialist ouderengeneeskunde kan verzorgen. Binnen Kaailanden is een specialist ouderengeneeskunde werkzaam. De specialist ouderengeneeskunde neemt bij verhuizing naar Kaailanden de medische verantwoordelijkheid over van de huisarts. Apotheek / medicatie Medewerkers van Kaailanden beheren de medicatie van de bewoners van Kaailanden. Het is van belang om op de dag van verhuizing voor minimaal 48 uur medicatie mee te nemen en de apotheek te verzoeken om ruim voor de dag van verhuizing alle medicatiegegevens te sturen naar Kaailanden. Telefoon, internet en televisie Het is mogelijk dat de bewoner een eigen telefoon- en/of internetaansluiting in de zitslaapkamer heeft. Neemt u hiervoor contact op met de huidige telefoonaanbieder. In Kaailanden kan gebruik gemaakt worden van kabeltelevisie (basispakket Ziggo). Mochten er aanvullende wensen zijn ten aanzien van het televisiepakket dan regelt u dit zelf met Ziggo. De extra kosten komen voor eigen rekening. Verzekeringen De Stouwe heeft een collectieve inboedel- en een collectieve WA-verzekering. De huidige WA- en inboedelverzekering kan ook meegenomen worden. Overige verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, beheert de (familie van de) bewoner zelf. Wassen van kleding- en linnengoed Het linnengoed wordt door De Stouwe gewassen. De was van de boven- en onderkleding kan door de wasserij van De Stouwe verzorgd worden of familie kan dit zelf regelen. Wanneer De Stouwe de kleding wast, wordt hiervoor maandelijks een bedrag in rekening gebracht. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

5 Labelen van kleding en linnengoed We vragen u alle kleding te merken, ook wanneer u zelf de was verzorgd. Hiervoor wordt eenmalig een bijdrage gevraagd. Omdat het prettig is dat alle kleding gemerkt is voor het verhuizen, geven we alvast aan hoe u dit kunt regelen: Via de receptie van woonzorgcentrum ABC kunt u op werkdagen tussen uur een afspraak maken met het facilitair meldpunt om alle kleding/linnengoed te laten merken. De te merken kleding en linnengoed verpakt u in een dichte doos of koffer (geen vuilniszak) en voorziet u van naam, naam Kaailanden en het nummer van de zitslaapkamer. Dit brengt u naar de merkkamer. Het adres is: woonzorgcentrum ABC, Reestlaan 2, Meppel. De medewerker van het facilitair meldpunt geeft aan wanneer de kleding weer kan worden opgehaald. Aandachtspunten zijn: o Nieuwe kleding die nog nooit gewassen is, kunnen wij niet merken; o Zorg voor voldoende kleding. o De Stouwe repareert geen kleding. Zit-slaapkamer De zit-slaapkamers zijn circa 20 m². Iedere kamer is voorzien van een douche, toilet en wastafel. In de bijlagen is een plattegrond van een zit-slaapkamer opgenomen. Alle zitslaapkamers zijn standaard ingericht met een hoog/laagbed inclusief matras. Verder is een nachtkastje, linnenkast en kitchenette aanwezig. Alle kamers zijn voorzien van zonwering. Per zit-slaapkamer is er een oproepsysteem voor de verzorging. In de zit-slaapkamer ligt een vaste harde vloer. Het appartement wordt opgeleverd met een wit vinyl behang. Bij het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen maakt u zo veel mogelijk gebruik van het aanwezige ophangsysteem. Als er geboord moet worden dan schakelt u onze technische dienst in. Zij helpen ook bij het ophangen van lampen, schilderijen, etc. De contactverzorgende overlegt met u wanneer iemand van onze technische dienst langs kan komen. In de bijlagen is een inventarislijst opgenomen waarin staat wat standaard in het appartement aanwezig is en eigendom van De Stouwe is. U kunt het appartement naar eigen smaak en met eigen spullen inrichten zodat het een thuis wordt. We adviseren u om bij de inrichting te letten op de veiligheid in de zit-slaapkamer. Hierbij kunt u denken aan een niet te volle zit-slaapkamer en het vrijhouden van gangen en uitgangen zodat de bewoner zich met een rollator of rolstoel veilig kan bewegen. Ook adviseren we u zo min mogelijk persoonlijke eigendommen mee te nemen. De datum waarop de verhuizing plaats vindt, wordt bepaald in overleg met de contactverzorgende. Bij vertrek uit het appartement moet het appartement in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) Voor of tijdens de verhuizing maakt u kennis met de EVV. Zij is een verzorgende die uw persoonlijk aanspreekpunt is. De EVV maakt zorg- en begeleidingsafspraken voor de bewoner in overleg met u. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

6 Mantelzorg Tot de verhuizing had de familie vaak een grote rol in de begeleiding en verzorging van de cliënt. Het is prettig dat de zorg door professionals overgenomen wordt, maar vaak wil men blijven bijdragen aan zorg en welzijn. Dit stellen wij zeer op prijs. In overleg met de EVV wordt gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. De afspraken hierover nemen wij op in het zorgleefplan van de bewoner. Vertegenwoordiging Een gevolg van dementie is dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker. Officieel spreken we dan van een wilsonbekwame cliënt. Wij vinden het prettig om met de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger te communiceren. Graag horen we wie de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger is. Dit leggen wij vast in het zorgdossier. Een wilsonbekwame cliënt wordt vertegenwoordigd door zijn/haar curator, mentor of bewindvoerder. Als de cliënt geen curator, mentor of bewindvoerder heeft, wordt de cliënt vertegenwoordigd door degenen die de cliënt daartoe schriftelijk heeft aangewezen toen de cliënt nog wilsbekwaam was. Ontbreekt ook diegene, dan kan de wilsonbekwame cliënt worden vertegenwoordigend door achtereenvolgens: diens echtgeno(o)t(e), diens geregistreerd partner, dan wel door diens ouder, kind, broer of zus. De vertegenwoordiger dient beslissingen te nemen die in het belang van de dementerende cliënt zijn. Meer hierover is te lezen in de folder: curatele, bewind en mentorschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst U ontvangt algemene leveringsvoorwaarden. Hierin staan uw en onze rechten en plichten beschreven. Op deze manier weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Ook ontvangt u een zorgovereenkomst. Hierin staan afspraken over (aanvullende) zorgen dienstverlening. Zowel u, als De Stouwe, tekenen de overeenkomst. Naast de eigen bijdrage zijn er een aantal diensten aangeboden die niet vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed worden. Hiervoor wordt een bijdrage gerekend, welke u kunt vinden op de prijslijst van Kaailanden. Voor de betaling van diensten ontvangt u een machtiging. Maandelijks worden de bedragen afgeschreven en er wordt eenmalig een factuur verstrekt. Bij prijswijzingen informeren we u. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

7 3. Wonen bij De Stouwe Schoonmaak van de zit-slaapkamer De facilitair medewerker maakt de zit-slaapkamer eenmaal per week schoon. De contactverzorgende maakt met u afspraken over de schoonmaak. Ook is het mogelijk om als familie (extra) hulp te bieden bij de schoonmaak. Maaltijden In iedere woning verzorgen de medewerkers, indien mogelijk samen met de bewoners, de dagelijkse maaltijden. In overleg met de bewoners stellen zij het weekmenu op. De warme maaltijd wordt 's avonds genuttigd. Bezoek In Kaailanden is bezoek de hele dag welkom. Wij hanteren geen bezoektijden. Wel vragen wij rekening te houden met eventuele rusttijden. Huisdieren Het houden van een huisdier op de zit-slaapkamer is in Kaailanden niet mogelijk. Bezoek met een hond is welkom mits aangelijnd en geen overlast veroorzakend. Veiligheid Conform wettelijke voorschriften zijn er maatregelen ten aanzien van de brandveiligheid getroffen. Zo hangen er overal rookmelders en brandslangen. Dagelijks zijn er voldoende opgeleide medewerkers aanwezig om eerste hulp bij calamiteiten te verlenen. Het is belangrijk om bij een calamiteit de instructies van de medewerkers en bedrijfshulpverleners op te volgen. Roken Indien de bewoner behoefte heeft om te roken, dan gebeurt dit in overleg en onder begeleiding van een medewerker. Omgang met elkaar De Stouwe heeft een reglement opgesteld waarin staat hoe wij op een prettige en fijne wijze met elkaar omgaan. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar is nodig als er mensen met elkaar wonen en werken. Wij vinden goede zorg- en dienstverlening belangrijk. Hier hoort een integere en respectvolle wijze van omgaan met elkaar bij. Medewerkers en vrijwilligers gaan zorgvuldig om met eigendommen van bewoners en behandelen informatie over bewoners vertrouwelijk. Ook van u wordt verwacht dat u respectvol met de medewerkers omgaat. Het is niet toegestaan om medewerkers geld of cadeaus te geven. Indien u toch iets wilt doen, dan kan dat door een gift te geven aan de Stichting Vrienden van De Stouwe. Het bankrekeningnummer is Uw gift komt ten goede aan de bewoners. Zo worden giften gebruikt om activiteiten te organiseren of een specifiek project te financieren zoals de kabelkrant of duofietsen. Vrijwilligers Voor De Stouwe zijn vrijwilligers belangrijk. Zij ondersteunen de professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vrijwilligers zijn bij verschillende activiteiten actief. Zo ondersteunen zij vaak bij de ontspanningsactiviteiten en ook zijn er vrijwilligers die een bewoner individueel begeleiden. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

8 Erkend leerbedrijf De Stouwe is een erkend leerbedrijf en vindt het belangrijk om toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden. Daarom werken er geregeld stagiaires op diverse afdelingen. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van een van onze medewerkers. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

9 4. Welzijn en zorgverlening Zorgleefplan Het zorgleefplan bestaat uit vier hoofdonderwerpen. Dit zijn: woon- en leefomgeving, welzijn / sociaal leven, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en gezondheid. Door over al deze onderwerpen met u in gesprek te gaan, krijgen wij een compleet beeld van de bewoner. De EVV bespreekt met u al deze onderwerpen en overlegt met u wat voor de bewoner belangrijk is in het dagelijks leven. Afspraken hierover legt de EVV vast in het zorgleefplan dat u en het hoofd zorg en welzijn ondertekenen. Evaluatie van het zorgleefplan De afspraken in het zorgleefplan worden tenminste twee keer per jaar geëvalueerd. Meerdere zorgverleners zijn betrokken bij de invulling van het zorgleefplan. De evaluatie vindt daarom plaats met u, de EVV, de specialist ouderengeneeskunde, het hoofd zorg & welzijn en de betrokken zorgverleners. Wij informeren u op tijd over het tijdstip van de evaluatie, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn. Specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist De specialist ouderengeneeskunde (SO) biedt de medische zorg. De specialist komt wekelijks in Kaailanden en overlegt met de verzorgenden en het hoofd zorg & welzijn. De specialist ouderengeneeskunde werkt nauw samen met de verpleegkundig specialist. Deze gespecialiseerd verpleegkundige is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook een aantal medische taken uit te voeren. Welzijn Welzijn is voor bewoners belangrijk. Alle medewerkers hebben een rol in het welzijn van de bewoner. De welzijnscoördinator ondersteunt het team bij de invulling van het individuele welzijn. Het is belangrijk dat de wensen van bewoners bekend zijn. Wat waren of zijn de hobby's van bewoners en waar liggen interesses? Door dit in beeld te brengen, kan hierop ingespeeld worden. Naast individuele begeleiding, is er aandacht voor ontspanning in de groep. Ook uitstapjes maken onderdeel uit van het welzijnsprogramma. Gebruik van een ruimte De Stouwe biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld de verjaardag van de bewoner hier vieren. U betaalt alleen voor de consumpties. Tot 15 personen kunt u terecht in Kaailanden en bij meer dan 15 personen kunt u gebruik maken van een ruimte in één van de woonzorgcentra. Meer informatie kunt u krijgen bij het hoofd zorg & welzijn. Beleid t.a.v. vrijheidsbeperking Het streven is om Kaailanden een fixatievrij verpleeghuis te laten zijn. Dit betekent dat De Stouwe er bewust voor kiest om geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Dit maakt dat De Stouwe voldoet aan eisen ten aanzien van valpreventie, als ook aan eisen voor omgaan met probleemgedrag. Indien er toch een vrijheidsbeperkende maatregel, bijvoorbeeld het omhoog doen van bedhekken, genomen moet worden dan gaat dit in overleg en wordt dit vastgelegd in het zorgleefplan. Meer informatie over het mogelijk toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, vindt u terug in de folder wet BOPZ. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

10 Zorg rondom het levenseinde Hulp bij levensvragen Ouder worden en ook achteruitgang van de gezondheid kan vragen oproepen. Het is belangrijk om niet met vragen te blijven zitten. Vragen kunnen altijd besproken worden met de contactverzorgende. Ook kan de contactverzorgende contact leggen met bijv. een geestelijke verzorger als daar behoefte aan is. Het is belangrijk om wensen rondom het levenseinde kenbaar te maken, zodat er naar gehandeld kan worden. Reanimatie In verpleeghuis Kaailanden geldt een niet-reanimeren beleid. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist bespreekt dit met u. Indien de wens tot wel reanimeren bestaat, wordt dit gerespecteerd. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgdossier. Zorgpad Stervensfase Als er sprake is van achteruitgang en het sterven nabij is, dan bespreken we samen met u de gewenste zorg en begeleiding bij de bewoner en starten we het Zorgpad Stervensfase. Dit zorgpad geeft aan alle betrokkenen richtlijnen over hoe zorg en begeleiding te geven in de laatste levensfase. Goede informatievoorziening, aandacht voor wensen rond het levenseinde en pijnbestrijding staan voorop. Uw EVV kan hier meer informatie over geven. De Stouwe heeft ook een folder Zorg rondom het levenseinde. Opbaren Het is mogelijk dat de bewoner in de eigen zit- slaapkamer opgebaard wordt. In overleg met de uitvaartverzorger en u worden de nodige maatregelen genomen. Appartement leegruimen Bij verhuizing of overlijden moet de zit-slaapkamer na 6 dagen leeg en in de oude staat opgeleverd worden. Direct na de verhuizing of overlijden wordt dit door de verzorgende of het hoofd zorg & welzijn gemeld. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

11 5. Cliëntenraad, klachtenregeling en vertrouwenspersoon Cliëntenraad De Stouwe heeft een centrale cliëntenraad die de belangen behartigt van de cliënten. De cliëntenraad bespreekt met de bestuurder en de manager zorg en welzijn zaken die spelen op de diverse locaties. Op deze manier horen we wat er leeft bij de cliënten en de familie en waar we de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg kunnen verbeteren. Voor Kaailanden heeft één familielid zitting in de centrale cliëntenraad. U kunt ook bij het betreffende cliëntenraadslid terecht met vragen of suggesties voor verbetering van wonen, welzijn en zorg. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om advies te geven over beleidszaken. In de folder Cliëntenraad vindt u meer informatie. Klachtenregeling Tevreden cliënten en naasten zijn belangrijk. Als u niet tevreden bent over de zorg- en / of dienstverlening dan horen wij dit graag. U kunt uw onvrede eerst bespreekbaar maken met betrokkene. Komt u hier samen niet uit, dan kunt u terecht bij het hoofd zorg en welzijn. Leidt ook dit niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie. In de folder Klachtenregeling leest u hoe u de klachtencommissie kunt bereiken. Vertrouwenspersoon De Stouwe heeft voor bewoners een vertrouwenspersoon. Omdat bewoners van Kaailanden zelf niet het gesprek kunnen aangaan, kan familie hiervan gebruik maken. Bij ontevredenheid, kan familie haar verhaal bij de vertrouwenspersoon kwijt. Alles wat verteld wordt, blijft vertrouwelijk. Op het informatiebord in Kaailanden is te zien hoe de vertrouwenspersoon te bereiken is. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

12 Bijlage 1: Plattegrond De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

13 Bijlage 2: Inventarislijst Kaailanden Hoog/laagbed Nachtkastje Gordijnen, vitrage en overgordijnen en rails Kapstok Verlichting zit-slaapkamer / badkamer Douchestoel Wasmand Prullenbak De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten

Informatiebrochure cliënten Informatiebrochure cliënten mei 2014 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Verpleegunit De Olmen

Verpleegunit De Olmen Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh 2 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont. Geachte partner of familielid, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert Wonen in zorgcentrum St. Joseph De spil van de zorg in Nederweert Welkom bij zorgcentrum St. Joseph In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en de diensten van het zorgcentrum St.

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Meer weten over verpleegunit De Hulsen

Meer weten over verpleegunit De Hulsen Meer weten over verpleegunit De Hulsen Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in een van de verpleeghuizen of zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014

Nadere informatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen Wonen op een vorstelijke locatie Welkom bij het kleinschalig wonen in Eegelshoeve In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park Wonen in zorgcentrum Ververshof Tussen stadscentrum en park Welkom bij zorgcentrum Ververshof In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van zorgcentrum Ververshof in Weert.

Nadere informatie

ZORG MET LANGDURIG VERBLIJF BINNEN DE FRANKELANDGROEP. - informatiegids voor bewoners en mantelzorg -

ZORG MET LANGDURIG VERBLIJF BINNEN DE FRANKELANDGROEP. - informatiegids voor bewoners en mantelzorg - ZORG MET LANGDURIG VERBLIJF BINNEN DE FRANKELANDGROEP - informatiegids voor bewoners en mantelzorg - INHOUDSOPGAVE Welkom bij de Frankelandgroep 5 1 Zorgvisie en kwaliteitszorg van de Frankelandgroep 6

Nadere informatie