Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Kaailanden. Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september 2014 1"

Transcriptie

1 Welkom in Kaailanden Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

2 Welkom in Kaailanden! 1. Inleiding Praktische zaken rondom verhuizing... 4 Adreswijziging... 4 Identiteitsbewijs... 4 Huisarts... 4 Apotheek / medicatie... 4 Telefoon, internet en televisie... 4 Verzekeringen... 4 Wassen van kleding- en linnengoed... 4 Labelen van kleding en linnengoed... 5 Zit-slaapkamer... 5 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)... 5 Mantelzorg... 6 Vertegenwoordiging... 6 Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst Wonen bij De Stouwe... 7 Schoonmaak van de zit-slaapkamer... 7 Maaltijden... 7 Bezoek... 7 Huisdieren... 7 Veiligheid... 7 Roken... 7 Omgang met elkaar... 7 Vrijwilligers... 7 Erkend leerbedrijf Welzijn en zorgverlening... 9 Zorgleefplan... 9 Evaluatie van het zorgleefplan... 9 Specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist... 9 Welzijn... 9 Gebruik van een ruimte... 9 Beleid t.a.v. vrijheidsbeperking... 9 Zorg rondom het levenseinde...10 Hulp bij levensvragen...10 Reanimatie...10 Zorgpad Stervensfase...10 Opbaren...10 Appartement leegruimen Cliëntenraad, klachtenregeling en vertrouwenspersoon...11 Cliëntenraad...11 Klachtenregeling...11 Vertrouwenspersoon...11 Bijlage 1: Plattegrond...12 Bijlage 2: Inventarislijst Kaailanden...13 De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

3 1. Inleiding Welkom in Kaailanden! In deze informatiemap vindt u informatie over praktische zaken waar aan gedacht moet worden bij het verhuizen naar Kaailanden. Ook leest u informatie die van belang is om te weten als de bewoner in Kaailanden woont. Samen met de informatiemap die u al eerder ontving, geeft deze map u aanvullende informatie, zodat u zich een goed beeld van Kaailanden kunt vormen. Als u vragen heeft over de informatie, kunt u altijd terecht bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of het hoofd zorg & welzijn. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

4 2. Praktische zaken rondom verhuizing Adreswijziging Iedereen die in Kaailanden komt wonen, moet zich bij de gemeente Meppel laten inschrijven op het adres van Kaailanden, te weten Heerengracht 21, 7944 JJ in Meppel. Voor "officiële" post kunt u het beste het postadres van de eerste contactpersoon gebruiken. De adreswijziging hiervoor kunt u zelf aan relaties sturen. Bewoners ontvangen graag kaartjes. Deze post kan naar Kaailanden worden gestuurd. Identiteitsbewijs Een kopie van een geldig identiteitsbewijs geeft u aan een klantadviseur van het Klantadviescentrum. Huisarts De verhuizing naar Kaailanden meldt u bij de eigen huisarts. Het is belangrijk dat dit voor de verhuizing gedaan wordt, zodat de huisarts tijdig de medische overdracht naar de specialist ouderengeneeskunde kan verzorgen. Binnen Kaailanden is een specialist ouderengeneeskunde werkzaam. De specialist ouderengeneeskunde neemt bij verhuizing naar Kaailanden de medische verantwoordelijkheid over van de huisarts. Apotheek / medicatie Medewerkers van Kaailanden beheren de medicatie van de bewoners van Kaailanden. Het is van belang om op de dag van verhuizing voor minimaal 48 uur medicatie mee te nemen en de apotheek te verzoeken om ruim voor de dag van verhuizing alle medicatiegegevens te sturen naar Kaailanden. Telefoon, internet en televisie Het is mogelijk dat de bewoner een eigen telefoon- en/of internetaansluiting in de zitslaapkamer heeft. Neemt u hiervoor contact op met de huidige telefoonaanbieder. In Kaailanden kan gebruik gemaakt worden van kabeltelevisie (basispakket Ziggo). Mochten er aanvullende wensen zijn ten aanzien van het televisiepakket dan regelt u dit zelf met Ziggo. De extra kosten komen voor eigen rekening. Verzekeringen De Stouwe heeft een collectieve inboedel- en een collectieve WA-verzekering. De huidige WA- en inboedelverzekering kan ook meegenomen worden. Overige verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, beheert de (familie van de) bewoner zelf. Wassen van kleding- en linnengoed Het linnengoed wordt door De Stouwe gewassen. De was van de boven- en onderkleding kan door de wasserij van De Stouwe verzorgd worden of familie kan dit zelf regelen. Wanneer De Stouwe de kleding wast, wordt hiervoor maandelijks een bedrag in rekening gebracht. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

5 Labelen van kleding en linnengoed We vragen u alle kleding te merken, ook wanneer u zelf de was verzorgd. Hiervoor wordt eenmalig een bijdrage gevraagd. Omdat het prettig is dat alle kleding gemerkt is voor het verhuizen, geven we alvast aan hoe u dit kunt regelen: Via de receptie van woonzorgcentrum ABC kunt u op werkdagen tussen uur een afspraak maken met het facilitair meldpunt om alle kleding/linnengoed te laten merken. De te merken kleding en linnengoed verpakt u in een dichte doos of koffer (geen vuilniszak) en voorziet u van naam, naam Kaailanden en het nummer van de zitslaapkamer. Dit brengt u naar de merkkamer. Het adres is: woonzorgcentrum ABC, Reestlaan 2, Meppel. De medewerker van het facilitair meldpunt geeft aan wanneer de kleding weer kan worden opgehaald. Aandachtspunten zijn: o Nieuwe kleding die nog nooit gewassen is, kunnen wij niet merken; o Zorg voor voldoende kleding. o De Stouwe repareert geen kleding. Zit-slaapkamer De zit-slaapkamers zijn circa 20 m². Iedere kamer is voorzien van een douche, toilet en wastafel. In de bijlagen is een plattegrond van een zit-slaapkamer opgenomen. Alle zitslaapkamers zijn standaard ingericht met een hoog/laagbed inclusief matras. Verder is een nachtkastje, linnenkast en kitchenette aanwezig. Alle kamers zijn voorzien van zonwering. Per zit-slaapkamer is er een oproepsysteem voor de verzorging. In de zit-slaapkamer ligt een vaste harde vloer. Het appartement wordt opgeleverd met een wit vinyl behang. Bij het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen maakt u zo veel mogelijk gebruik van het aanwezige ophangsysteem. Als er geboord moet worden dan schakelt u onze technische dienst in. Zij helpen ook bij het ophangen van lampen, schilderijen, etc. De contactverzorgende overlegt met u wanneer iemand van onze technische dienst langs kan komen. In de bijlagen is een inventarislijst opgenomen waarin staat wat standaard in het appartement aanwezig is en eigendom van De Stouwe is. U kunt het appartement naar eigen smaak en met eigen spullen inrichten zodat het een thuis wordt. We adviseren u om bij de inrichting te letten op de veiligheid in de zit-slaapkamer. Hierbij kunt u denken aan een niet te volle zit-slaapkamer en het vrijhouden van gangen en uitgangen zodat de bewoner zich met een rollator of rolstoel veilig kan bewegen. Ook adviseren we u zo min mogelijk persoonlijke eigendommen mee te nemen. De datum waarop de verhuizing plaats vindt, wordt bepaald in overleg met de contactverzorgende. Bij vertrek uit het appartement moet het appartement in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) Voor of tijdens de verhuizing maakt u kennis met de EVV. Zij is een verzorgende die uw persoonlijk aanspreekpunt is. De EVV maakt zorg- en begeleidingsafspraken voor de bewoner in overleg met u. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

6 Mantelzorg Tot de verhuizing had de familie vaak een grote rol in de begeleiding en verzorging van de cliënt. Het is prettig dat de zorg door professionals overgenomen wordt, maar vaak wil men blijven bijdragen aan zorg en welzijn. Dit stellen wij zeer op prijs. In overleg met de EVV wordt gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. De afspraken hierover nemen wij op in het zorgleefplan van de bewoner. Vertegenwoordiging Een gevolg van dementie is dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker. Officieel spreken we dan van een wilsonbekwame cliënt. Wij vinden het prettig om met de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger te communiceren. Graag horen we wie de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger is. Dit leggen wij vast in het zorgdossier. Een wilsonbekwame cliënt wordt vertegenwoordigd door zijn/haar curator, mentor of bewindvoerder. Als de cliënt geen curator, mentor of bewindvoerder heeft, wordt de cliënt vertegenwoordigd door degenen die de cliënt daartoe schriftelijk heeft aangewezen toen de cliënt nog wilsbekwaam was. Ontbreekt ook diegene, dan kan de wilsonbekwame cliënt worden vertegenwoordigend door achtereenvolgens: diens echtgeno(o)t(e), diens geregistreerd partner, dan wel door diens ouder, kind, broer of zus. De vertegenwoordiger dient beslissingen te nemen die in het belang van de dementerende cliënt zijn. Meer hierover is te lezen in de folder: curatele, bewind en mentorschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst U ontvangt algemene leveringsvoorwaarden. Hierin staan uw en onze rechten en plichten beschreven. Op deze manier weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Ook ontvangt u een zorgovereenkomst. Hierin staan afspraken over (aanvullende) zorgen dienstverlening. Zowel u, als De Stouwe, tekenen de overeenkomst. Naast de eigen bijdrage zijn er een aantal diensten aangeboden die niet vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed worden. Hiervoor wordt een bijdrage gerekend, welke u kunt vinden op de prijslijst van Kaailanden. Voor de betaling van diensten ontvangt u een machtiging. Maandelijks worden de bedragen afgeschreven en er wordt eenmalig een factuur verstrekt. Bij prijswijzingen informeren we u. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

7 3. Wonen bij De Stouwe Schoonmaak van de zit-slaapkamer De facilitair medewerker maakt de zit-slaapkamer eenmaal per week schoon. De contactverzorgende maakt met u afspraken over de schoonmaak. Ook is het mogelijk om als familie (extra) hulp te bieden bij de schoonmaak. Maaltijden In iedere woning verzorgen de medewerkers, indien mogelijk samen met de bewoners, de dagelijkse maaltijden. In overleg met de bewoners stellen zij het weekmenu op. De warme maaltijd wordt 's avonds genuttigd. Bezoek In Kaailanden is bezoek de hele dag welkom. Wij hanteren geen bezoektijden. Wel vragen wij rekening te houden met eventuele rusttijden. Huisdieren Het houden van een huisdier op de zit-slaapkamer is in Kaailanden niet mogelijk. Bezoek met een hond is welkom mits aangelijnd en geen overlast veroorzakend. Veiligheid Conform wettelijke voorschriften zijn er maatregelen ten aanzien van de brandveiligheid getroffen. Zo hangen er overal rookmelders en brandslangen. Dagelijks zijn er voldoende opgeleide medewerkers aanwezig om eerste hulp bij calamiteiten te verlenen. Het is belangrijk om bij een calamiteit de instructies van de medewerkers en bedrijfshulpverleners op te volgen. Roken Indien de bewoner behoefte heeft om te roken, dan gebeurt dit in overleg en onder begeleiding van een medewerker. Omgang met elkaar De Stouwe heeft een reglement opgesteld waarin staat hoe wij op een prettige en fijne wijze met elkaar omgaan. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar is nodig als er mensen met elkaar wonen en werken. Wij vinden goede zorg- en dienstverlening belangrijk. Hier hoort een integere en respectvolle wijze van omgaan met elkaar bij. Medewerkers en vrijwilligers gaan zorgvuldig om met eigendommen van bewoners en behandelen informatie over bewoners vertrouwelijk. Ook van u wordt verwacht dat u respectvol met de medewerkers omgaat. Het is niet toegestaan om medewerkers geld of cadeaus te geven. Indien u toch iets wilt doen, dan kan dat door een gift te geven aan de Stichting Vrienden van De Stouwe. Het bankrekeningnummer is Uw gift komt ten goede aan de bewoners. Zo worden giften gebruikt om activiteiten te organiseren of een specifiek project te financieren zoals de kabelkrant of duofietsen. Vrijwilligers Voor De Stouwe zijn vrijwilligers belangrijk. Zij ondersteunen de professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vrijwilligers zijn bij verschillende activiteiten actief. Zo ondersteunen zij vaak bij de ontspanningsactiviteiten en ook zijn er vrijwilligers die een bewoner individueel begeleiden. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

8 Erkend leerbedrijf De Stouwe is een erkend leerbedrijf en vindt het belangrijk om toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden. Daarom werken er geregeld stagiaires op diverse afdelingen. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van een van onze medewerkers. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

9 4. Welzijn en zorgverlening Zorgleefplan Het zorgleefplan bestaat uit vier hoofdonderwerpen. Dit zijn: woon- en leefomgeving, welzijn / sociaal leven, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en gezondheid. Door over al deze onderwerpen met u in gesprek te gaan, krijgen wij een compleet beeld van de bewoner. De EVV bespreekt met u al deze onderwerpen en overlegt met u wat voor de bewoner belangrijk is in het dagelijks leven. Afspraken hierover legt de EVV vast in het zorgleefplan dat u en het hoofd zorg en welzijn ondertekenen. Evaluatie van het zorgleefplan De afspraken in het zorgleefplan worden tenminste twee keer per jaar geëvalueerd. Meerdere zorgverleners zijn betrokken bij de invulling van het zorgleefplan. De evaluatie vindt daarom plaats met u, de EVV, de specialist ouderengeneeskunde, het hoofd zorg & welzijn en de betrokken zorgverleners. Wij informeren u op tijd over het tijdstip van de evaluatie, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn. Specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist De specialist ouderengeneeskunde (SO) biedt de medische zorg. De specialist komt wekelijks in Kaailanden en overlegt met de verzorgenden en het hoofd zorg & welzijn. De specialist ouderengeneeskunde werkt nauw samen met de verpleegkundig specialist. Deze gespecialiseerd verpleegkundige is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook een aantal medische taken uit te voeren. Welzijn Welzijn is voor bewoners belangrijk. Alle medewerkers hebben een rol in het welzijn van de bewoner. De welzijnscoördinator ondersteunt het team bij de invulling van het individuele welzijn. Het is belangrijk dat de wensen van bewoners bekend zijn. Wat waren of zijn de hobby's van bewoners en waar liggen interesses? Door dit in beeld te brengen, kan hierop ingespeeld worden. Naast individuele begeleiding, is er aandacht voor ontspanning in de groep. Ook uitstapjes maken onderdeel uit van het welzijnsprogramma. Gebruik van een ruimte De Stouwe biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld de verjaardag van de bewoner hier vieren. U betaalt alleen voor de consumpties. Tot 15 personen kunt u terecht in Kaailanden en bij meer dan 15 personen kunt u gebruik maken van een ruimte in één van de woonzorgcentra. Meer informatie kunt u krijgen bij het hoofd zorg & welzijn. Beleid t.a.v. vrijheidsbeperking Het streven is om Kaailanden een fixatievrij verpleeghuis te laten zijn. Dit betekent dat De Stouwe er bewust voor kiest om geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Dit maakt dat De Stouwe voldoet aan eisen ten aanzien van valpreventie, als ook aan eisen voor omgaan met probleemgedrag. Indien er toch een vrijheidsbeperkende maatregel, bijvoorbeeld het omhoog doen van bedhekken, genomen moet worden dan gaat dit in overleg en wordt dit vastgelegd in het zorgleefplan. Meer informatie over het mogelijk toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, vindt u terug in de folder wet BOPZ. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

10 Zorg rondom het levenseinde Hulp bij levensvragen Ouder worden en ook achteruitgang van de gezondheid kan vragen oproepen. Het is belangrijk om niet met vragen te blijven zitten. Vragen kunnen altijd besproken worden met de contactverzorgende. Ook kan de contactverzorgende contact leggen met bijv. een geestelijke verzorger als daar behoefte aan is. Het is belangrijk om wensen rondom het levenseinde kenbaar te maken, zodat er naar gehandeld kan worden. Reanimatie In verpleeghuis Kaailanden geldt een niet-reanimeren beleid. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist bespreekt dit met u. Indien de wens tot wel reanimeren bestaat, wordt dit gerespecteerd. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgdossier. Zorgpad Stervensfase Als er sprake is van achteruitgang en het sterven nabij is, dan bespreken we samen met u de gewenste zorg en begeleiding bij de bewoner en starten we het Zorgpad Stervensfase. Dit zorgpad geeft aan alle betrokkenen richtlijnen over hoe zorg en begeleiding te geven in de laatste levensfase. Goede informatievoorziening, aandacht voor wensen rond het levenseinde en pijnbestrijding staan voorop. Uw EVV kan hier meer informatie over geven. De Stouwe heeft ook een folder Zorg rondom het levenseinde. Opbaren Het is mogelijk dat de bewoner in de eigen zit- slaapkamer opgebaard wordt. In overleg met de uitvaartverzorger en u worden de nodige maatregelen genomen. Appartement leegruimen Bij verhuizing of overlijden moet de zit-slaapkamer na 6 dagen leeg en in de oude staat opgeleverd worden. Direct na de verhuizing of overlijden wordt dit door de verzorgende of het hoofd zorg & welzijn gemeld. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

11 5. Cliëntenraad, klachtenregeling en vertrouwenspersoon Cliëntenraad De Stouwe heeft een centrale cliëntenraad die de belangen behartigt van de cliënten. De cliëntenraad bespreekt met de bestuurder en de manager zorg en welzijn zaken die spelen op de diverse locaties. Op deze manier horen we wat er leeft bij de cliënten en de familie en waar we de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg kunnen verbeteren. Voor Kaailanden heeft één familielid zitting in de centrale cliëntenraad. U kunt ook bij het betreffende cliëntenraadslid terecht met vragen of suggesties voor verbetering van wonen, welzijn en zorg. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om advies te geven over beleidszaken. In de folder Cliëntenraad vindt u meer informatie. Klachtenregeling Tevreden cliënten en naasten zijn belangrijk. Als u niet tevreden bent over de zorg- en / of dienstverlening dan horen wij dit graag. U kunt uw onvrede eerst bespreekbaar maken met betrokkene. Komt u hier samen niet uit, dan kunt u terecht bij het hoofd zorg en welzijn. Leidt ook dit niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie. In de folder Klachtenregeling leest u hoe u de klachtencommissie kunt bereiken. Vertrouwenspersoon De Stouwe heeft voor bewoners een vertrouwenspersoon. Omdat bewoners van Kaailanden zelf niet het gesprek kunnen aangaan, kan familie hiervan gebruik maken. Bij ontevredenheid, kan familie haar verhaal bij de vertrouwenspersoon kwijt. Alles wat verteld wordt, blijft vertrouwelijk. Op het informatiebord in Kaailanden is te zien hoe de vertrouwenspersoon te bereiken is. De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

12 Bijlage 1: Plattegrond De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

13 Bijlage 2: Inventarislijst Kaailanden Hoog/laagbed Nachtkastje Gordijnen, vitrage en overgordijnen en rails Kapstok Verlichting zit-slaapkamer / badkamer Douchestoel Wasmand Prullenbak De Stouwe, Kaailanden informatiemap 2, september

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Verpleeghuis Kaailanden. Midden in de samenleving

Verpleeghuis Kaailanden. Midden in de samenleving Verpleeghuis Kaailanden Midden in de samenleving Wonen zoals thuis, aan de gracht in Meppel De Stouwe, Kaailanden, informatiemap 1, september 2014 1 Voorwoord Deze informatiemap geeft informatie over verpleeghuis

Nadere informatie

Informatie over wonen, welzijn en zorg bij De Stouwe

Informatie over wonen, welzijn en zorg bij De Stouwe Informatie over wonen, welzijn en zorg bij De Stouwe 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 5 Even voorstellen De Stouwe!... 5 Waar De Stouwe voor staat... 5 Medewerkers en behandelaars... 5 Wonen... 6

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Thuis in Palliatieve zorg. Hospice Tiel. www.szr.nl/hospice

Thuis in Palliatieve zorg. Hospice Tiel. www.szr.nl/hospice Thuis in Palliatieve zorg Hospice Tiel www.szr.nl/hospice THUIS IN HOSPICE TIEL Een team van specialisten Een team van deskundigen verleent palliatieve zorg. Dit team is hiervoor speciaal geschoold en

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

A... 3 Adreswijziging... 3. Aansprakelijkheid... 3. Activiteiten... 3. Alcohol... 3. B... 3 Bewegingsvrijheid... 3. Bezoek... 3. Brandveiligheid...

A... 3 Adreswijziging... 3. Aansprakelijkheid... 3. Activiteiten... 3. Alcohol... 3. B... 3 Bewegingsvrijheid... 3. Bezoek... 3. Brandveiligheid... Inhoudsopgave A... 3 Adreswijziging... 3 Aansprakelijkheid... 3 Activiteiten... 3 Alcohol... 3 B... 3 Bewegingsvrijheid... 3 Bezoek... 3 Brandveiligheid... 3 C... 4 Cliëntenraad... 4 F... 4 Financiële

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 3. Kleinschalig wonen 5 4. De bewoner 6 De zorg voor de bewoner 6 Het Zorgleefplan 6 Een huiselijke omgeving 6 5. Team van woonbegeleiders

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

Vrijthof. www.szr.nl/vrijthof. Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen. Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie

Vrijthof. www.szr.nl/vrijthof. Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen. Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie Vrijthof Wonen met zorg Dementiezorg Revalidatie Behandelcentrum Hospice Dagvoorzieningen www.szr.nl/vrijthof THUIS IN VRIJTHOF VOORWOORD Beste bewoner, Van harte welkom in uw nieuwe woning in Vrijthof!

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Walstede. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/walstede

Walstede. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/walstede Walstede Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/walstede THUIS IN WALSTEDE VOORWOORD Beste bewoner, Van harte welkom in uw nieuwe woning in Walstede! Een nieuwe woonruimte, dat is misschien

Nadere informatie

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen.

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen. HUISREGLEMENT VAN WOONZORGCENTRUM ADEGEEST In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm toegepast. Voor zover van toepassing wordt de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. Preambule In dit reglement wordt

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof Lingehof Wonen met zorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/lingehof THUIS IN LINGEHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR LINGEHOF Lingehof in Beesd is een gezellig zorgcentrum dat plaats biedt aan ouderen die verzorging,

Nadere informatie

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Wie weet stapt u vandaag wel met een dubbel gevoel bij ons binnen. Verhuizen naar een zorgcentrum betekent vaak, dat het

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Ravestein. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/ravestein

Ravestein. Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/ravestein Ravestein Wonen met zorg Dementiezorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/ravestein THUIS IN RAVESTEIN VOORWOORD THUIS IN RAVESTEIN Wist u dat u in Ravestein verschillende vormen van zorg kunt krijgen? Variërend

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Informatieboekje RSZK cliënten

Informatieboekje RSZK cliënten Informatieboekje RSZK cliënten Welkom bij de RSZK Na uw verhuizing naar de RSZK zal het even wennen zijn: een nieuw thuis en een nieuwe omgeving. Om u te helpen, hebben we dit informatieboekje voor u gemaakt.

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen CLIËNTVOORZIENINGEN Inhoud InleidinG 3 Wat is Woonzorgnet? Financiering Producten en diensten Actueel en op maat 7 Cliëntenraad 7 Lijst met veel voorkomende 4 producten

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie Wonen op Loovelden Algemene informatie. Loovelden In Loovelden wonen 24 cliënten. Deze vorm van kleinschalig wonen is gericht op zorgverlening aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Er zijn

Nadere informatie

Welkom in Heerenhof Locatie Sprenkelaarshof

Welkom in Heerenhof Locatie Sprenkelaarshof Welkom in Heerenhof Locatie Sprenkelaarshof VERSIE 5.0/ januari 2014 2 Welkom in Heerenhof U bent van harte welkom in Heerenhof. Ondanks dat wij nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het

Nadere informatie

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging en/of

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl 092013 Wonen bij Wilgaerden Praktische zaken Specialisten in Ouderenzorg! info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl Specialisten in Ouderenzorg! Welkom bij Wilgaerden We willen graag dat u zich zo snel mogelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn veel zaken

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Zorg en behandeling rondom het levenseinde Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Inleiding In deze folder kunt u het beleid van de Frankelandgroep

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Informatie over zorg, begeleiding en ondersteuning thuis

Informatie over zorg, begeleiding en ondersteuning thuis Informatie over zorg, begeleiding en ondersteuning thuis 1 Welkom bij De Stouwe! Inleiding Deze informatiebrochure is bedoeld voor cliënten die thuis wonen en: zorg (wijkverpleging) ontvangen begeleiding

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Appartement en omgeving Ingebruikname appartement Verhuizen naar een appartement van Sint Jozef Wonen en Zorg betekent dat u uw vertrouwde

Nadere informatie

Welkom. 18/2/2015 blz 1

Welkom. 18/2/2015 blz 1 Welkom Van harte welkom in De Dijckhoeve. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Nadere informatie

Linnengoed De Duinpan zorgt voor beddengoed en handdoeken.

Linnengoed De Duinpan zorgt voor beddengoed en handdoeken. Duinpan Bezoekadres: Stuifakkers, Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer: (0181) 412 555 Catharina Stichting Bezoekadres: Patrijzenlaan

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel

Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel Mevrouw Ditzel krijgt elke week visite van kleindochter Anna. Samen hebben

Nadere informatie

Informatie over de RSZK

Informatie over de RSZK WONEN Informatie over de RSZK Welkom bij de RSZK Na uw verhuizing naar de RSZK zal het even wennen zijn: een nieuw thuis en een nieuwe omgeving. Om u te helpen, hebben we zoveel mogelijk informatie voor

Nadere informatie

Locatie-informatie De Oude Trambaan. Welkom

Locatie-informatie De Oude Trambaan. Welkom Locatie-informatie De Oude Trambaan Welkom Van harte welkom in De Oude Trambaan. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Woonruimte huren bij Berghorst

Woonruimte huren bij Berghorst Zelfstandig wonen met alle gemakken Voorzieningen en mogelijkheden Abonnementen voor huurders Welzijnsactiviteiten Vanaf 1 januari 2015 biedt Atlant appartementen voor particuliere verhuur aan op Woonzorgcentrum

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42 Maaltijden De warme maaltijden worden bereid in een centrale keuken. U kunt de maaltijd nuttigen op uw eigen kamer of in de gezamenlijke huiskamer. Het is ook mogelijk om de warme maaltijd te gebruiken

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Appartement en omgeving Ingebruikname appartement Verhuizen naar een appartement van Sint Jozef Wonen en Zorg betekent dat u uw vertrouwde

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Welkom. Met vriendelijke groet, Ria Bosschaart Locatiemanager

Welkom. Met vriendelijke groet, Ria Bosschaart Locatiemanager Info La Valence Welkom Het kan een hele stap zijn om vanuit een vertrouwde woonomgeving te verhuizen naar een verpleeghuis. Bij Vivre realiseren we ons dat heel goed. Maar door lichamelijke beperkingen

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH

WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH WAT U WILT WETEN OVER WONEN BIJ WZH S e p t e m b e r 2015 Inhoudsopgave 1. Welkom... 2 2. Vergoeding voor zorg... 3 3. Opname/ verhuizen naar een woonzorgcentrum... 4 4. Zorgen doen we samen... 5 5. Kwaliteit

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

Welkom. Maar door lichamelijke beperkingen of geestelijke achteruitgang is de juiste verzorging en verpleging vaak noodzakelijk.

Welkom. Maar door lichamelijke beperkingen of geestelijke achteruitgang is de juiste verzorging en verpleging vaak noodzakelijk. Info Croonenhoff Welkom Het kan een hele stap zijn om vanuit een vertrouwde woonomgeving te verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. Bij Vivre realiseren we ons dat heel goed. Maar door lichamelijke

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Informatiegids Wonen met Zorg Libertas Leiden

Informatiegids Wonen met Zorg Libertas Leiden Informatiegids Wonen met Zorg Libertas Leiden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Hartelijk welkom bij Libertas Leiden... 4 1.1. Informatieblad... 4 1.2. Contact... 4 1.3. Adressen van de woningen van Libertas

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert Wonen in zorgcentrum St. Joseph De spil van de zorg in Nederweert Welkom bij zorgcentrum St. Joseph In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en de diensten van het zorgcentrum St.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor bewoners en familieleden Parkwijk d.d. 9-12-2015.

Verslag van de informatiebijeenkomst voor bewoners en familieleden Parkwijk d.d. 9-12-2015. Verslag van de informatiebijeenkomst voor bewoners en familieleden Parkwijk d.d. 9-12-2015. Opening Joke Ricke, directeur-bestuurder HOZO, opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Brochure voor gasten Brochure voor gasten

Brochure voor gasten Brochure voor gasten Brochure voor gasten Brochure voor gasten Welkom Van harte welkom in Hospice De Duinsche Hoeve. In dit boekje willen we u informeren over de gang van zaken in het Hospice. Wij nodigen u uit om ten alle

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie