Meer weten over verpleegunit De Hulsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer weten over verpleegunit De Hulsen"

Transcriptie

1 Meer weten over verpleegunit De Hulsen

2 Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in een van de verpleeghuizen of zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal Als u deze informatiemap per post heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de informatiemap mee te nemen als u uw kamer of appartement betrekt in de verpleegunit De Hulsen. 2

3 WELKOM HET WONEN OF TIJDELIJK WONEN IN DE VERPLEEGUNIT DE HULSEN... 6 PERSOONLIJKE GEGEVENS... 6 BURGERSERVICENUMMER (BSN) WONEN, WELZIJN EN ZORG... 7 ZORGVISIE... 7 WONEN... 7 HET ZORGZWAARTEPAKKET, HET ZORGLEEFPLAN EN DE ZORGOVEREENKOMST... 7 CONTACTPERSOON, FAMILIE EN/OF VRIENDEN... 8 BEZOEK... 8 ROKEN ACTIVITEITEN... 9 ACTIVITEITEN IRISZORG BINNEN DE LOCATIE DE HULSEN... 9 VRIENDENSTICHTINGEN VOORZIENINGEN... 9 ALARMAANSLUITING OF BELSYSTEEM... 9 BRANDPREVENTIE EN CALAMITEITEN... 9 GEBRUIK EN AANVRAAG TELEFOON...10 GEESTELIJKE ZORG...10 HUISDIEREN...10 INGANG EN RECEPTIE...10 INTERNET EN PC GEBRUIK...11 MAALTIJDEN...11 KAPPER...11 POST...11 VERZORGINGSARTIKELEN...11 WASVERZORGING FINANCIËN EN VERZEKERINGEN VERBLIJFSKOSTEN EN EIGEN BIJDRAGE...11 BANK EN GELDZAKEN...12 GIFTEN...12 VERZEKERINGEN...12 ZOEKRAKEN EN VERLIES VAN SPULLEN...12 ZORG RONDOM LEVENSEINDE CLIËNTENRECHTEN CLIËNTENRAAD WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST...13 RECHT OP INFORMATIE...13 TOESTEMMING...13 INZAGERECHT, PRIVACY EN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS...13 VERTEGENWOORDIGING...14 WET BIJZONDERE OPNEMING PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN...14 EUTHANASIE

4 REANIMATIE...15 MELDINGEN INCIDENTEN CLIËNTEN...15 KLACHTENREGELING AFKORTINGEN EN DEFINITIES PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN

5 Welkom Welkom bij zorggroep Maas & Waal. Dit welkom geldt zowel voor u als voor uw familieleden, vrienden en bekenden. Verhuizen naar een verpleeghuis of zorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis. U komt in een andere omgeving dan u gewend was en zult veel nieuwe mensen ontmoeten. U kunt er echter van op aan dat wij er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ook als u tijdelijk bij ons komt wonen. Zorggroep Maas & Waal is een zorgorganisatie met als werkgebied de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Verspreid in het gebied zijn er een drietal verpleeghuizen, St. Elisabeth, Waelwick en De Kasteelhof en een vijftal zorgcentra, Huize Henricus, St. Elisabeth, De Kasteelhof, Overmars en Alde Steeg. De Kasteelhof biedt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg aan mensen met psychogeriatrische ziekten zoals dementie en St. Elisabeth biedt zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt de Zorggroep verpleeghuiszorg in De Hulsen te Nijmegen en huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, behandeling en diensten zoals personenalarmering aan huis. Voor meer informatie hierover zie onze folder Dit is zorggroep Maas & Waal, te verkrijgen bij de receptie van elke locatie en te downloaden/aan te vragen via onze website Deze informatiemap is in de eerste plaats samengesteld voor u. Maar deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie of contactpersoon. In deze brochure vindt u algemene en specifieke informatie over verpleegunit De Hulsen. Tijdens uw kennismakingsbezoek of op de eerste dag van uw verblijf zullen wij u nader informeren. U vindt bij de ingang van de verpleegunit diverse folders met aanvullende informatie over verschillende onderwerpen zoals onder andere uw recht op privacy, de griepprik, een klacht, vertel het ons en informatie over reanimatie. Wij hopen u met deze informatie een indruk te geven van het wonen in de verpleegunit De Hulsen. Mochten er na het lezen nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd een beroep doen op onze medewerkers. Zij rekenen het vanzelfsprekend tot hun taak u zo goed mogelijk te helpen vertrouwd te raken met uw nieuwe woonomgeving. 5

6 1. Het wonen of tijdelijk wonen in de verpleegunit De Hulsen Er kan een moment komen dat wonen in uw eigen omgeving niet meer mogelijk, wenselijk of verantwoord is. Oorzaken kunnen van verschillende aard zijn. De oplossing kan zijn dat u wilt wonen in een omgeving waar u op elk moment op zorg, veiligheid en ondersteuning kunt rekenen. Die willen wij u bieden! In een verpleeghuis of zorgcentrum gaan wonen is meestal voor alle betrokkenen een grote en onzekere stap. Wij zijn ons daarvan terdege bewust en doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt. Toch kan een eerste dag spannend zijn. Omdat u niet precies weet wat u kunt verwachten, geven wij hieronder een korte uitleg van hetgeen u te wachten staat. Bij ontvangst wordt u verwelkomd door een verzorgende. We streven ernaar dat uw zogenoemde eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) u deze eerste dag begeleidt en informeert over allerlei zaken. De EVV is uw aanspreekpunt voor vragen en maakt samen met u afspraken over de zorg- en dienstverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan. Zie ook de informatie over het zorgleefplan op pagina 7. De overige medewerkers zijn ook op de hoogte gebracht van uw komst. De eerste dag is vooral bedoeld om u en eventueel uw familie de gelegenheid te geven vertrouwd te raken met de nieuwe woonomgeving. De daarop volgende weken zult u kennismaken met mede-cliënten en de organisatie in haar breedste vorm van recreatieruimte tot receptie leren kennen en zullen wij u over allerlei zaken informeren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zich binnen korte tijd vertrouwd en op uw gemak voelt. Daarom zal in de eerste weken extra aandacht worden besteed aan het informeren over en het introduceren van uw nieuwe woonomgeving. Persoonlijke gegevens Wanneer u komt wonen in de verpleegunit De Hulsen moeten er een aantal administratieve zaken geregeld worden bv. inschrijving bij de gemeente in verband met opname in het bevolkingsregister van de gemeente. Verder worden er door ons een aantal persoonlijke gegevens van u vastgelegd. Dit zijn gegevens voor onze administratie en voor andere instanties zoals het zorgkantoor en het CAK-BZ (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten) die de eigen bijdrage oplegt. Hierover leest u meer in hoofdstuk Financiën en verzekeringen. Een maatschappelijk werker van De Hulsen kan u, indien gewenst, ondersteunen bij allerlei financiële- en administratieve aangelegenheden. Burgerservicenummer (BSN) Het BSN is een uniek en persoonlijk nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Dit nummer moeten zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken bij het uitwisselen van informatie. En, ze mogen dit nummer alleen gebruiken als ze zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN. Daarvoor moet u zich kunnen legitimeren met een paspoort, rijbewijs of 6

7 identiteitskaart als u bij ons komt wonen. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw identiteitsbewijs mee te nemen. 2. Wonen, welzijn en zorg Zorgvisie In de visie van de Zorggroep staat de regie van de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat u uw zelfstandigheid behoudt en niet uit handen geeft wat u zelf nog kunt en dat u respect ervaart voor wie u bent. Uw vraag is het uitgangspunt voor deze ondersteuning. De nadruk ligt op kwaliteit: veilig, comfortabel, betrokken en met erkenning van u als individu met uw eigen waarden, beleving en achtergrond. Daarnaast vinden we het belangrijk dat uw familie en vrienden betrokken blijft en doen wat ze voorheen gewend waren te doen. Wij willen namelijk ondersteunend zijn en niet zondermeer alles uit handen nemen. Gedurende de eerste weken dat u verblijft in uw nieuwe woonomgeving zouden we graag in gesprek gaan met uw familie om na te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wonen Zorggroep Maas & Waal gaat ervan uit dat het wonen tijdens uw verblijf centraal staat. Zoals in onze visie staat beschreven wil de Zorggroep uitdragen dat u een eigen woonomgeving heeft die u binnen de mogelijkheden naar eigen behoefte kunt inrichten. Echter, in onze verpleeghuizen hebben op dit moment nog niet alle cliënten een eigen kamer. In de verpleegunit De Hulsen zijn een- en tweepersoonskamers. Medewerkers zullen uw kamer altijd binnentreden als uw (eigen) woning. Dat betekent dat zij eerst aankloppen/bellen voordat zij binnenkomen. Het zorgzwaartepakket, het zorgleefplan en de zorgovereenkomst Vanaf de eerste dag worden er met u afspraken gemaakt over de zorg en ondersteuning zoals u die wenst én die gebaseerd is op uw geïndiceerde zorgzwaartepakket (ZZP). Het ZZP vormt namelijk het kader voor de inhoud en omvang (uren) van de zorg en diensten die wij kunnen bieden. Vanaf 2009 is de zorg- en dienstverlening in instellingen gewijzigd. Vanaf die datum ontvangt iedere cliënt een ZZP. Er zijn verschillende ZZP s, zoals lichte ZZP s voor mensen die alleen ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. En, zware ZZP s voor bijvoorbeeld mensen met een ernstige vorm van dementie. Voor elk ZZP is een bedrag vastgesteld dat de instelling ontvangt. Dat bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren zorg- en dienstverlening in het ZZP. Dit is een enorm verschil met vroeger waarbij iedere bewoner dezelfde zorg- en dienstverlening kreeg. Nu zullen we samen met u en uw familie bekijken hoe we het beste de zorg- en dienstverlening binnen de kaders van het ZZP kunnen invullen. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan zorg en diensten zal uw EVV u een aantal vragen stellen om u te leren kennen en van u te vernemen welke wensen en behoeften u heeft. De afspraken over de zorg en dienstverlening leggen we vast in een zogenaamd zorgleefplan in het elektronisch cliëntdossier (ECD). In dit dossier 7

8 zijn naast het zorgleefplan ook basisgegevens en noodzakelijke formulieren opgenomen. De dag dat u bij ons komt wonen is tevens de ingangsdatum waarop u met ons een zorgovereenkomst aangaat en ondertekent. In deze overeenkomst staan uw en onze rechten en plichten m.b.t. tot het verblijf in een van onze locaties. Tevens sluiten wij met u een contract af waarin onze huisregels zijn opgenomen en een zorgovereenkomst waarin uw en onze rechten en plichten zijn vermeld m.b.t. tot uw verblijf in de Hulsen. Na de introductieperiode wordt de zorg- en dienstverlening met u geëvalueerd. Samen met u en uw contactpersoon, mits u dat wenst, bespreken we dan hoe het wonen, de zorg, het welzijn en eventueel de behandeling u bevallen. Ook vindt er dan een multidisciplinair overleg (MDO) / cliëntbespreking plaats waarbij de betrokken hulpverleners aanwezig zijn en nagaan of we de zorg- en dienstverlening uitvoeren zoals u wenst en beantwoord aan de doelstellingen die met u zijn afgesproken. U kunt als u dat wilt bij dit overleg aanwezig zijn. Wij raden u aan ook uw contactpersoon van dit overleg op de hoogte te stellen. Tijdens uw verblijf vindt er minimaal halfjaarlijks een cliëntbespreking of MDO plaats. Dit gebeurt uiteraard vaker als dit nodig is. De nieuwe afspraken worden steeds vastgelegd in uw zorgleefplan. Contactpersoon, familie en/of vrienden Wij stellen het zeer op prijs dat er vanuit uw familie of vriendenkring iemand als contactpersoon optreedt. Deze contactpersoon kan, indien nodig, zorgen voor de verdere communicatie met overige familieleden. Ook vindt er overleg met de contactpersoon plaats op momenten dat u (tijdelijk) niet in staat bent uw belangen kenbaar te maken. Wij zullen u tijdens het kennismakingsbezoek of de introductieperiode vragen een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat wij volledig op de hoogte zijn van uw vertegenwoordigers op uw persoonlijke- en financiële vlak bij leven en na overlijden. Deze gegevens noteren we in uw zorgplan. Uw familie, vrienden en bekenden vormen een wezenlijk onderdeel van uw leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen binnen onze verpleeghuizen en zorgcentra, en betrokken voelen bij u en de zorg. Het kan zijn dat zij (binnen hun persoonlijke mogelijkheden) een bijdrage willen leveren aan uw zorg en welzijn. Graag maken wij hierover afspraken met u zodat er een goede afstemming is tussen uw familie en onze medewerkers. Bezoek Zorggroep Maas & Waal vindt het belangrijk dat uw contact met familie en andere relaties blijft bestaan. Daarom zijn uw familieleden, vrienden en bekenden de gehele dag welkom en zijn er geen vaste bezoektijden. Roken Conform de Tabakswet geldt in al onze gebouwen een algeheel rookverbod. De Voedsel en Waren Autoriteit is belast met het toezicht op naleving van deze wet, en kan bij een geconstateerde overtreding een boete opleggen. Cliënten kunnen roken 8

9 in de daarvoor aangewezen ruimten. Wel vragen wij u in verband met uw eigen veiligheid en die van anderen voorzichtig te zijn met vuur. Op uw kamer mag u niet roken. 3. Activiteiten Er zijn activiteiten die een onderdeel vormen van het met u overeengekomen zorgleefplan. De activiteitenbegeleider of EVV zal samen met u nagaan welke interesses en wensen u heeft en hierover afspraken maken. Deze activiteiten worden afhankelijk van uw behoefte en zorgvraag individueel of in kleine groepen aangeboden en veelal begeleid door de activiteitenbegeleiders. De activiteiten hebben een vaste cyclus. De algemene en of groepsactiviteiten vinden plaats in de huiskamer. Daarnaast kunnen in het Hobby Huuske ook individuele en groepsactiviteiten plaatsvinden. Activiteiten Iriszorg binnen de locatie De Hulsen Onze samenwerkende partner Iriszorg organiseert ook activiteiten waaraan u deel mag nemen. Hiervoor zult u worden uitgenodigd door de medewerkers van de verpleegunit. Deze activiteiten kunnen vooral gerealiseerd worden door de inzet van vrijwilligers en financiële steun van de Vrienden van (zie paragraaf hieronder). Vriendenstichtingen De vriendenstichtingen hebben als doel het welzijn van bewoners in zorgcentra en verpleeghuizen te bevorderen door activiteiten aan te bieden en waar mogelijk wensen te vervullen. De financiële middelen die door de Stichting worden bijeengebracht, komen ten goede aan tal van activiteiten en zaken die niet onder het reguliere budget van de instelling vallen. Hierbij kunt u denken aan allerlei uitstapjes zoals uit eten gaan, een boottocht, een uitstapje naar de Vierdaagse maar ook het financieel ondersteunen van de aankleding van een ruimte en/of tuin. De stichtingen 'Vrienden van' proberen door allerlei acties geld in te zamelen: door het werven van donateurs, met sponsoracties, door het organiseren van grootschalige activiteiten. 4. Voorzieningen Alarmaansluiting of belsysteem In iedere kamer is een alarmaansluiting waarmee u een medewerker (voor noodgevallen) kunt oproepen. Dit is een veelal spreek-luister-verbinding. Ook bestaat er de mogelijkheid tot een draadloos halsalarm-systeem. In het verpleeghuis is een belsysteem bij uw bed. Uw EVV zal u uitleg geven over de alarmaansluiting of het belsysteem als u bij ons komt wonen. Brandpreventie en calamiteiten Zorggroep Maas & Waal wil dat u en uw medecliënten in een veilige woonomgeving wonen. Brandpreventie is hierbij een belangrijk onderwerp. De brandweer en 9

10 andere toezichthoudende organen stellen hoge eisen aan de brandveiligheid van onze gebouwen en inventaris. Dit geldt dus ook voor uw eigendommen die u meebrengt. Verder mag u geen rolstoelen, rollators te plaatsen in de gang omdat deze als vluchtwegen gebruikt moeten kunnen worden. Hiervoor zijn speciaal aangewezen plaatsen. Ook raden wij u aan geen kaarsen te branden in uw appartement voor de veiligheid van uzelf, medecliënten en medewerkers. Elke locatie heeft een calamiteitenplan waarin beschreven staat wat het personeel, de brandweer en andere hulpdiensten moeten doen bij een dreigende- calamiteit. Onze gebouwen zijn aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer om de risico s zo klein mogelijk te houden. Brandmelders in het gebouw alarmeren bij activering direct de centrale 112-post. Daarnaast zijn een aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij komen in actie als zich een calamiteit voordoet. Wat te doen als er onverhoopt een calamiteit zoals brand, stroomuitval, overstroming plaatsvindt? Eigenlijk hoeft u niets te doen want direct gaat het calamiteitenplan in werking en zullen onze bedrijfshulpverleners in actie komen. Van zowel cliënten als medewerkers wordt dan verwacht dat ze de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en de brandweer opvolgen. De bedrijfshulpverleners zijn te herkennen aan de gekleurde hesjes die ze dan dragen. Dus wij vragen u probeer rustig te blijven en de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners af te wachten. Gebruik en aanvraag telefoon Komt u wonen in een van onze verpleeghuizen dan kunt u gebruikmaken van onze telefooncentrale. Wij adviseren u echter om een mobiele telefoon aan te schaffen in verband met gebruik en betaalgemak. Geestelijke zorg Iedere week op zaterdag is er een dienst, welke tijden en wie de dienst doet hangt in de huiskamer op een lijstje. Tevens kunt u, als u dat wenst, een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger. Huisdieren (Kleine) huisdieren horen erbij en brengen vaak gezelligheid met zich mee. Voorwaarde is dat de dieren door u of uw familie/vrienden verzorgd worden en geen overlast bezorgen aan medecliënten of medewerkers. Bij overlast kunt u ook denken aan allergieën, gevaar of angst. Ingang en receptie De verpleegunit De Hulsen is 24 uur per dag toegankelijk. De receptie is 7 dagen per week 24 uur per dag bemand. 10

11 Internet en PC gebruik Er staat een pc met internet verbinding in de gezamenlijke groepsruimte van de afdeling meerzorg, hier kunt u ook gebruik van maken. Maaltijden De warme maaltijden worden tussen de middag genuttigd. Maar gaat u een dagje uit en u wilt s avonds de warme maaltijd gebruiken, dan kunt u dit laten weten aan de medewerker van de keuken. Voor uw eigen rekening komen: versnaperingen en snacks. Er is geen winkel. Wel zijn er snoep-, frisdrank- en sigarettenautomaten. In de buurt van de verpleegunit, goed bereikbaar met de bus of scootmobiel, is er het winkelcentrum Dukenburg. Kapper U kunt gebruik maken van de kapsalon welke zich bevind in het pand. Een afspraak kunt via een van onze medewerkers maken met de kapper. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Wij vragen u om de betaling rechtstreeks met de kapper te regelen zonder onze tussenkomst. Post Ontvangt u post, dan wordt dit op de dag van ontvangst aan u gegeven door een van onze medewerkers. Verzorgingsartikelen Verzorgingsartikelen zoals shampoo, doucheschuim, tandpasta zijn niet bij uw verblijf inbegrepen en dient u zelf te kopen of deze via uw contactpersoon mee te laten brengen. Wasverzorging De waskosten zijn voor uw rekening. U kunt tegen betaling gebruikmaken van de wasserij van Iriszorg, locatie De Hulsen. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dit regelen via uw EVV. Als u uw was laat verzorgen door een wasserij dan is het van belang dat uw kleding gemerkt is. Wilt u gebruik maken van onze service om uw kleding tegen betaling te laten merken, dan kunt u dit via de EVV regelen. 5. Financiën en verzekeringen Verblijfskosten en eigen bijdrage Voor de verblijfskosten tijdens het verblijf in een verpleeghuis is iedereen in Nederland verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Het CAK-BZ (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten) verwerkt en int de eigen bijdrage. Alle informatie over de eigen bijdrage kunt u lezen in de folder van het CAK-BZ getiteld Informatie over de eigen bijdrage, Zorg met verblijf. Het maatschappelijk werk van Iriszorg kan u helpen bij de administratieve aangelegenheden. 11

12 Bank en geldzaken In de verpleeg- unit de Hulsen kunt u geen geld pinnen en/of bankzaken afhandelen. Wel kunt u een pasje aanvragen waarmee u etenswaar en sigaretten kunt afrekenen in het pand. Dit pasje kunt u via daarvoor geschikte automaten opwaarderen. Deze automaten bevinden zich in het pand. De medewerkers van de Zorggroep regelen geen geldzaken en treden niet op als tussenpersoon bij geldzaken. U kunt via uw EVV aanvragen dat het maatschappelijk werk van Iriszorg uw bank-, Verzekerings- en zorgverzekeringzaken te regelen. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met uw wensen vragen wij u tijdens het kennismakingsbezoek of de introductieperiode een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat wij volledig op de hoogte zijn van uw vertegenwoordigers op uw financiële vlak bij leven en na overlijden. Giften Het is medewerkers niet toegestaan giften aan te nemen van cliënten of familie. Indien u aan de Zorggroep, een locatie of een afdeling een bedrag wilt schenken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw EVV. Verzekeringen Tijdens het verblijf is het van belang om uw ziektekostenverzekering (zorgverzekering) aan te houden. Deze verzekering dekt in het geval dat u verblijft in het verpleeghuis bijvoorbeeld de kosten bij bezoek en verblijf in het ziekenhuis. Het handhaven of afsluiten van een WA- en opstalverzekering is niet nodig. Voor onze cliënten is namelijk een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een opstalverzekering afgesloten. Een uitvaarverzekering is voor uw rekening. Verder hebben wij een collectieve verzekering afgesloten in geval van uitstapjes. Gaat u uit op eigen gelegenheid, dan valt dit niet onder onze verantwoordelijkheid. Zoekraken en verlies van spullen De Zorggroep is niet aansprakelijk voor het zoekraken, schade aan spullen of verlies van spullen als wij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Wij adviseren u geen grote bedragen geld in huis te hebben en zo min mogelijk waardevolle spullen mee te brengen naar het verpleeghuis in verband met het zoekraken ervan. Als u vergeetachtig bent, is de kans groter dat u niet helemaal meer weet waar u uw spullen hebt gelaten. Het zoekraken van spullen kan daarom niet altijd worden voorkomen. Wij adviseren u om uw bril, gebitsprothese, hoorapparaat en dergelijke te laten voorzien van uw naam/merkteken. De opticien, tandarts en audiciën kunnen dit voor u doen. Zorg rondom levenseinde Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis waarbij er de nodige zaken geregeld moeten worden. Probeer, als dit mogelijk is, vooraf uw wensen te bespreken en de afspraken rondom het opbaren en de uitvaart vast te leggen. Een begrafenisondernemer kan u hierbij van dienst zijn. 12

13 Indien u in een stervensfase komt zal de EVV met u en uw familie nagaan wat uw wensen zijn tijdens deze fase, maar het kunnen ook wensen zijn die betrekking hebben op de zaken die na het overlijden aan de orde (gaan) komen. De Zorggroep zorgt zo nodig voor het klaarmaken voor transport en het tijdelijk koelen van het lichaam. De kosten van wenselijke laatste zorg zoals afleggen, vervoerskosten en opbaren van de overledene komen voor eigen rekening. Deze kosten worden vaak gedekt door de uitvaartpolis. 6. Cliëntenrechten Cliëntenraad Iriszorg beschikt over een cliëntenraad. Het doel van deze raad is de belangen van de cliënten te behartigen. In de cliëntenraad hebben cliënten, contactpersonen of andere betrokkenen zitting. De cliëntenraad overlegt periodiek met de instelling over de gang van zaken. U kunt zich ook aanmelden voor de cliëntenraad. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is een wet die in 1995 van kracht is geworden. In deze wet zijn de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener vastgelegd. Dit betekent dat cliënten goed geïnformeerd moeten worden over de zorg en de behandeling. De informatie over de behandeling, mogelijke alternatieven en eventuele bijwerkingen wordt in begrijpelijke taal gegeven. De Wgbo regelt daarnaast het inzagerecht van medische en andere dossiers, bewaartermijnen van gegevensverzamelingen en de privacy. De Zorggroep is verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wgbo. Recht op informatie Medewerkers van de Zorggroep zullen u informeren in voor u begrijpelijke taal over uw ziekte of aandoening, over de aard en het doel van de voorgestelde behandeling en zorgverlening, over de gevolgen of eventuele risico s, over andere behandelingsmogelijkheden en over medicijnen en eventuele bijwerkingen. Woont u in het zorgcentrum dan heeft uw huisarts hierin een belangrijke rol. Toestemming U mag alleen worden behandeld als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook kunt u altijd nog van mening veranderen en de toestemming intrekken. Er is echter één uitzondering: wanneer u niet in staat bent toestemming te verlenen, mag u in acute situaties worden behandeld zonder toestemming. Inzagerecht, privacy en Wet bescherming persoonsgegevens U heeft recht op inzage in uw zorgplan. Niemand anders dan u of uw wettelijke vertegenwoordiger en de hulpverleners die bij uw zorg en behandeling zijn betrokken, hebben het recht het dossier in te zien. Alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, mogen anderen het inzien. 13

14 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van burgers. Zorggroep Maas & Waal heeft een privacyreglement dat beschrijft hoe om te gaan met de gegevensverzameling van cliënten binnen de kaders van de wet. De Zorggroep is verplicht u te informeren wat het doel is van het verzamelen van gegevens, en mag deze gegevens alleen verzamelen als toestemming door u is verleend. Daarnaast moet de verwerking van de gegevens behoorlijk en zorgvuldig gebeuren. Een folder over de privacyregeling kunt u verkrijgen via de EVV en het privacyreglement is op te vragen bij de leidinggevende. Ook regelt de wet over welke onderwerpen de Zorggroep moet registreren zoals o.a. zorg- en wachtlijstregistratie. Het College bescherming persoonsgegevens in Rijswijk doet in het kader van haar toezichthoudende taak onderzoek naar de naleving van de Wbp. Vertegenwoordiging De Nederlandse wetgeving kent een regeling voor mensen die niet zelf kunnen beslissen. Deze is meestal van toepassing bij cliënten die verblijven op een psychogeriatrische afdeling. De rechter kan dan een curator of mentor benoemen die de belangen behartigt van de cliënt die niet voor zichzelf kan opkomen. Mogelijk is er door u reeds een verklaring opgesteld waarin iemand als vertegenwoordiger is aangewezen. Deze verklaring dient opgesteld te zijn ten tijde dat u wilsbekwaam was. Wanneer er niets schriftelijk is vastgesteld, zullen wij een naaste bij de besluitvorming betrekken, bijvoorbeeld de partner of familie (contactpersoon). Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen De Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) regelt de rechtspositie van cliënten van onder andere de psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis. De volgende categorieën psychogeriatrische cliënten zijn te onderscheiden: A. cliënten die blijk geven van de nodige bereidheid tot opname; dit zijn vrijwillig opgenomen cliënten; B. cliënten die noch bereidheid tot, noch bezwaar tegen opname tonen; dan moet worden beoordeeld door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of opname noodzakelijk is; C. cliënten die blijk geven van bezwaar tegen opname of verblijf: dan beoordeelt de rechter of opname (dan wel voortgezet verblijf) noodzakelijk is. Is dit het geval, dan wordt de cliënt met een rechterlijke machtiging of Inbewaringstelling opgenomen. Cliënten die beschreven zijn bij de opsomming B en C zijn dus via een bijzondere opnameprocedure opgenomen. De Wet Bopz is op hen van toepassing. Ook kan het voorkomen dat de cliënt tijdens zijn/haar verblijf alsnog bezwaar maakt tegen de opname. Voor de betrokkene moet dan alsnog een rechterlijke machtiging worden aangevraagd. Een folder met meer informatie over de Wet Bopz kunt u verkrijgen via de EVV. 14

15 Euthanasie Het kan voorkomen dat een cliënt om euthanasie vraagt. Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt vrijwillig en weloverwogen vraagt om opzettelijke levensbeëindiging door een arts. Een vraag om euthanasie wordt opgevat als serieuze hulpvraag. We zullen proberen om samen met de cliënt vast te stellen vanuit welke nood de vraag gesteld wordt en wat gedaan kan worden om die nood zoveel mogelijk te lenigen. De zorg is gericht op het leven en het levenseinde draaglijk en menswaardig te houden. Wanneer het lijden van de cliënt ondanks goede zorg ondraaglijk blijft en de cliënt weloverwogen om euthanasie verzoekt, dan is er sprake van een noodsituatie die een zorgvuldige afweging verlangt. Het kan zijn dat in een dergelijke situatie tot het verlenen van euthanasie wordt overgegaan binnen de kaders die de wet voorschrijft. Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd) kan u informeren over de zorgvuldigheidseisen die de wet heeft vastgesteld. Reanimatie Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij uw circulatie (hart) of ademhaling acuut stopt. Deze levensbedreigende situatie vraagt om snelle actie waarvan tenminste hartmassage en/of beademing deel uitmaken (reanimatie). Een besluit om in verpleeghuizen te reanimeren is in tegenstelling tot andere gezondheidszorginstellingen een bijzondere en niet vanzelfsprekende beslissing. Bij veel verpleeghuiscliënten sluit de afgesproken behandeling en ziektebeelden zoals onder andere ernstige afwijkingen van het hart, slechte bloedvaten in de hersenen, longontsteking, nierinsufficiëntie een reanimatie al uit. Dit komt omdat in deze gevallen de algehele conditie en vitaliteit van de organen dermate zijn aangetast dat een reanimatie als een medisch zinloze behandeling moet worden gezien en de arts zal deze behandeling dan niet uitvoeren want het is een onverantwoorde behandeling. Dit is de reden dat de Zorggroep een nee tenzij beleid kent in de verpleeghuizen. Kort na uw opname in het verpleeghuis zal de specialist ouderengeneeskunde met u afspraken maken over het reanimatiebeleid. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. Een folder met meer informatie over reanimeren in het verpleeghuis kunt u verkrijgen via de EVV. Meldingen incidenten cliënten Medewerkers zijn verplicht incidenten (voorvallen, gevaarlijke situaties) schriftelijk te melden. Incidenten die u waarneemt en die naar uw mening kunnen worden voorkomen, kunt u ook melden aan uw EVV. Meldingen worden onderzocht om te komen tot adviezen om herhaling van incidenten te voorkomen. Klachtenregeling Wij staan open voor uw klachten, opmerkingen en verbeterpunten om het alsnog beter te doen en te leren van onze fouten. Daarom hechten wij er belang aan dat u uw klachten, opmerkingen en verbeterpunten bespreekt met uw EVV, de betreffende medewerker of de leidinggevende. Indien dit niet mogelijk is of u kiest 15

16 hier liever niet voor, dan vragen wij u contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon van zorggroep Maas & Waal. Zij kan u adviseren en bemiddelen. Verder zijn er kaartjes bij de receptie aanwezig waarop u uw klachten, verbetertips en complimenten kunt aangeven. Tevens is zorggroep Maas & Waal aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (www.skgn.nl). Een folder met meer informatie over onze klachtenregeling kunt u verkrijgen bij de EVV. 7. Afkortingen en definities AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bewindvoerder: de op grond van de Boek 1, Titel 19 van het Burgerlijk Wetboek door de rechter benoemde bewindvoerder BSN: Burgerservicenummer CIZ: Centrum indicatiestelling zorg Curator: de op grond van de Boek 1, Titel 16 van het Burgerlijk Wetboek door de rechter benoemde curator CVP: Cliëntvertrouwenspersoon EVV: Eerstverantwoordelijk verzorgende (persoonlijk aanspreekpunt voor cliënt en familie en tevens degene die de uitvoering van het woonleefplan bewaakt en coördineert) IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg Indicatie of indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan (voor de AWBZ-zorg is dat het CIZ), waarbij is vastgelegd of en, zo ja, naar welke aard, omvang en duur cliënt op grond van de geldende wet- en regelgeving aanspraak maakt op het verkrijgen van zorg Mentor: de op grond van de Boek 1, Titel 20 van het Burgerlijk Wetboek door de rechter benoemde mentor MIC: Melding incidenten cliënten PG: Psychogeriatrie TOP: Tijdelijke opnameplaats in het zorgcentrum Wet BIG: Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet Bopz: Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen Wbp: De Wet bescherming persoonsgegevens geeft algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van burgers Wgbo: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgovereenkomst: de zorgovereenkomst, alsmede de daarmee verband houdende overeenkomsten en afspraken, een en ander in de meest ruime zin van het woord, tussen cliënt en zorggroep Maas & Waal Zorgleefplan: onderdeel van het cliëntdossier waarin de afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop en de mate waarin zorggroep Maas & Waal zorg en diensten aan cliënt verleent. ZZP: een zorgzwaartepakket (ZZP) is het kader waarbinnen zorggroep Maas & Waal de zorg en diensten verleent. Per ZZP worden de volgende drie onderdelen onderscheiden: cliëntprofiel, functies en tijd per cliënt per week en verblijfskenmerken 16

17 8. Persoonlijke aantekeningen 17

18 Zorggroep Maas & Waal Bestuur en ondersteuning Rozenstraat WX Beneden-Leeuwen Postbus 98, 6658 ZH Beneden-Leeuwen Telefoon (0487)

Meer weten over verpleegunit De Hulsen

Meer weten over verpleegunit De Hulsen Meer weten over verpleegunit De Hulsen Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in een van de verpleeghuizen of zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over De Kasteelhof Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 21-09-2012-1 Als u

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Meer weten over Alde Steeg

Meer weten over Alde Steeg Meer weten over Alde Steeg Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014-1 Als u deze informatiemap

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw rechten en plichten De Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Goede zorg in een gezellig huis Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in Ulft Informatie voor cliënten en familie Precies de zorg die u nodig heeft Gertrudis Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor cliënten met zorg met verblijf in het woonzorgcentrum of het verpleeghuis binnen Marente

Aanvullende informatie voor cliënten met zorg met verblijf in het woonzorgcentrum of het verpleeghuis binnen Marente Aanvullende informatie voor cliënten met zorg met verblijf in het woonzorgcentrum of het verpleeghuis binnen Marente Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden Marente doet op basis van de intake u een aanbod

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

De wet Bopz voor cliënt en familie

De wet Bopz voor cliënt en familie De wet Bopz voor cliënt en familie Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg met aandacht Deze brochure gaat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Dagbehandeling Orbis Lemborgh

Dagbehandeling Orbis Lemborgh Dagbehandeling Orbis Lemborgh Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagbehandeling van Orbis Lemborgh. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening is moeilijk

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening voor verpleeghuiscliënten Stichting Florence, gevestigd te Rijswijk en hierbij vertegenwoordigd door de heer/mevrouw xxxx in de functie van xxxx, hierna te noemen

Nadere informatie

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het verzorg i n g s h u i s No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

Meer weten over St. Elisabeth

Meer weten over St. Elisabeth Meer weten over St. Elisabeth Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014-1 Als u deze informatiemap

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Privacyreglement Groenhuysen

Privacyreglement Groenhuysen Privacyreglement Groenhuysen Voorwoord Dit privacyreglement heeft als doel een praktische uitwerking te geven van de relevante bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet bijzondere opneming

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Informatie over Verpleging en Verzorging aan huis

Informatie over Verpleging en Verzorging aan huis Informatie over Verpleging en Verzorging aan huis Hierbij ontvangt u informatie over Verpleging en Verzorging aan huis door Pantein. Deze informatie is een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis Volledig Pakket Thuis Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving Voelt beter Volledig Pakket Thuis Heeft u zorg en ondersteuning nodig, maar wilt u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven

Nadere informatie

Dagverzorging Orbis De Baenje

Dagverzorging Orbis De Baenje Dagverzorging Orbis De Baenje 2 Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagverzorging Baenjehöfke in Orbis De Baenje. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum. (Verzorgings- en verpleeghuiszorg)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum. (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Algemeen Ieder mens heeft

Nadere informatie

Meer weten over De Kasteelhof.

Meer weten over De Kasteelhof. Meer weten over De Kasteelhof Info@zmw.nl www.zmw.nl Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 18-11-2014-1

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie Wonen op Loovelden Algemene informatie. Loovelden In Loovelden wonen 24 cliënten. Deze vorm van kleinschalig wonen is gericht op zorgverlening aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Er zijn

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie