Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9"

Transcriptie

1 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat 0,67 0,70 1,36 Indirect beleggingsresultaat - 0,67-1,19-1,75 Totaal beleggingsresultaat 0,00-0,49-0,39 1/14 Gegevens per aandeel (x 1) Interim-dividend (in contanten) 0,66 0,68 1,34 Intrinsieke waarde (voor winstverdeling) 13,44 14,69 14,10 Nieuwe Steen Investments hervindt de weg naar groei Highlights Direct resultaat stijgt in H met 4,9% ten opzichte van H Direct resultaat per gemiddeld uitstaand aandeel over Q van 0,30, 0,68 over het eerste halfjaar 2010 Groei portefeuille met aankoop Sterpassage voor 38,7 miljoen k.k. Verbetering financiële ratio s: loan-to-value daalt naar 53,2%, gemiddelde looptijd leningen stijgt naar 2,7 jaar, gemiddelde rente daalt naar 4,6% Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft in het tweede kwartaal belangrijke strategische stappen gezet gericht op de verbetering en vergroting van de portefeuille. NSI verbetert de kwaliteit van de portefeuille door te investeren in winkelcentra van minimaal m 2, waar het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen, en daarnaast in kantoren gelegen in de Randstad op locaties in de binnenstad van minimaal 5.000m 2. Binnen dit kader heeft NSI per 30 juni 2010 de m 2 grote Sterpassage, onderdeel van winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk, voor 38,7 miljoen k.k. gekocht. De bruto huurinkomsten van de Sterpassage bedragen 3,0 miljoen per jaar en de bruto initiële yield ligt hiermee ruim boven de target van 7% die NSI stelt voor winkelcentra. De opbrengsten uit de succesvolle uitgifte van 9,99% nieuwe aandelen ter waarde van 55 miljoen zijn ten dele aangewend voor deze aankoop. NSI blijft actief op zoek naar andere aankoopmogelijkheden. Tevens zijn gedurende de eerste helft van 2010 zes kleinere objecten verkocht voor een bedrag van 11,1 miljoen.

2 NSI behaalde over het tweede kwartaal 2010 een direct beleggingsresultaat van 12,0 miljoen (Q1 2010: 12,8 miljoen, exclusief een eenmalige bate van 2,0 miljoen). Het directe resultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg 26,8 miljoen, tegenover 25,5 in het eerste halfjaar NSI keerde over het eerste kwartaal een dividend uit van 0,38, inclusief het effect van de eenmalige bate van 0,05. Inclusief het effect van de uitgifte van 9,99% nieuwe aandelen bedraagt het dividend per aandeel over het tweede kwartaal 0,28 waarmee het dividend per aandeel over het eerste halfjaar ,66 bedraagt. In het tweede kwartaal is het vertrek van Ernst & Young uit La Tour te Apeldoorn volledig in de bezettingsgraad verwerkt. Zonder deze gebeurtenis, die een effect van 0,8% op de bezettingsgraad had, zou de bezettingsgraad in het tweede kwartaal 2010 nagenoeg gelijk zijn gebleven aan de bezettingsgraad in het eerste kwartaal. De volledige huurinkomsten van Ernst & Young zijn in het eerste kwartaal als eenmalige bate uitgekeerd. Inmiddels zijn 85 parkeerplaatsen en m 2 van de m 2 door Ernst & Young verlaten ruimte opnieuw verhuurd. De afwaardering van het Nederlandse vastgoed bedroeg in het tweede kwartaal ,6 miljoen. De afwaardering van de Nederlandse kantorenportefeuille met 6,8 miljoen houdt gelijke tred met de afwaarderingen in de laatste kwartalen en wordt voornamelijk veroorzaakt door toegenomen leegstand. Yields bleven onveranderd. De aankoopkosten van de Sterpasage verklaren grotendeels de afwaardering van de winkelportefeuille. Johan Buijs, CEO van NSI, zegt in een reactie: In het tweede kwartaal hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in groei en verbetering van onze portefeuille, onder andere met de aankoop van de Sterpassage in Rijswijk. De komende maanden zal de focus nadrukkelijk op groei blijven liggen. Tegelijkertijd zien we dat de verhuurmarkt, en dan met name de kantorenmarkt, nog niet uit het dal is geklommen. In het afgelopen kwartaal hebben wij onze interne verhuurorganisatie dan ook versterkt om de bezettingsgraad van de portefeuille op peil te houden en wij zijn dan ook verheugd in het afgelopen kwartaal m 2 aan nieuwe contracten en contractverlengingen te hebben afgesloten. 2/14 Financiële resultaten Het totale beleggingsresultaat, bestaande uit het saldo van het directe en het indirecte beleggingsresultaat was over het eerste halfjaar 2010 licht positief, terwijl over het eerste halfjaar van 2009 nog een verlies van 17,7 miljoen werd geleden. Direct resultaat NSI hanteert het directe resultaat (huuropbrengsten minus exploitatiekosten, niet doorberekende servicekosten, algemene kosten en financieringskosten) als maatstaf voor de kernactiviteiten en voor het dividendbeleid. De brutohuuropbrengsten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 in het eerste halfjaar 2010 nagenoeg gelijk gebleven, 52,4 miljoen ten opzichte van 52,3 miljoen. De nettohuuropbrengsten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 ( 45,0 miljoen) in het eerste halfjaar 2010 ( 44,7 miljoen) licht gedaald door verkopen van vastgoed en toegenomen leegstand. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 ( 23,6 miljoen) daalden de nettohuuropbrengsten in het tweede kwartaal 2010 met 2,5 miljoen ( 21,1 miljoen) als gevolg van de eenmalige bate van 2,0 miljoen in Q1 2010, de lagere huuropbrengsten ( 0,2 miljoen) en hogere exploitatiekosten ( 0,3 miljoen).

3 Huuropbrengsten in Nederland en Zwitserland x H H Nederland Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten Zwitserland Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten (H H1 2010) per segment in Nederland en Zwitserland x H aankopen verkopen autonome groei H /14 Nederland Kantoren * Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal Nederland Zwitserland Kantoren Winkels Totaal Zwitserland Totaal NSI * Het effect van het vertrek van Ernst & Young uit La Tour bedraagt 1,7 miljoen in de post autonome groei. Het effect van aankopen op de huurinkomsten is het gevolg van het in juli 2009 in exploitatie genomen bedrijfsgebouw in Gouda alsmede de Sterpassage in Rijswijk, die in mei 2010 in exploitatie is genomen. De interestkosten daalden in het eerste halfjaar 2010 met 1,0 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 met name als gevolg van een lagere schuld aan kredietinstellingen. Het directe beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg 26,8 miljoen (H1 2009: 25,5 miljoen). In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg het directe beleggingsresultaat 14,8 miljoen terwijl dit in het tweede kwartaal ,0 miljoen was. Het verschil tussen het eerste kwartaal en het tweede kwartaal wordt verklaard door de eenmalige bate van 2,0 miljoen, lagere huuropbrengsten ( 0,2 miljoen), hogere exploitatiekosten ( 0,3 miljoen) en hogere financieringslasten ( 0,3 miljoen).

4 Indirect resultaat Het indirecte beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg - 26,7 miljoen. Het indirecte resultaat bestaat naast de gerealiseerde herwaardering (verkoopresultaten op verkochte beleggingen) ook uit ongerealiseerde herwaardering. Deze ongerealiseerde herwaardering heeft betrekking op de wijzigingen in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille (- 14,7 miljoen) en de rentedekkingsinstrumenten (- 10,5 miljoen). Over het eerste halfjaar van 2009 bedroeg het indirecte resultaat - 42,2 miljoen. Uitgesplitst naar het eerste en tweede kwartaal 2010 bedroeg het indirecte resultaat respectievelijk - 11,0 miljoen en - 15,7 miljoen. De herwaardering van de Nederlandse vastgoedportefeuille bedroeg in het tweede kwartaal ,6 miljoen (Q1 2010: - 5,0 miljoen) en is nagenoeg volledig opgetreden in de kantorenportefeuille (- 6,8 miljoen). De afwaardering in de kantorenportefeuille is het gevolg van de opgelopen leegstand en druk op de markthuren. De yields zijn niet veranderd. Dit is in lijn met de afwaardering van de kantoren in de afgelopen kwartalen. Het restant van de afwaardering wordt grotendeels gevormd door de aankoopkosten van de Sterpassage in Rijswijk. De reële waardevermindering van de Nederlandse vastgoedportefeuille, derhalve zonder rekening te houden met de genoemde aankoopkosten, bedroeg in het eerste halfjaar ,3 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2009 bedroegen de afwaarderingen nog 34,3 miljoen. De herwaardering van de rentedekkingsinstrumenten was het resultaat van een verdere daling van de langetermijn rentecurve in het afgelopen kwartaal. De waarde van deze instrumenten loopt naar het einde van de looptijd automatisch terug naar nul, waardoor dit negatieve effect ongedaan wordt gemaakt. 4/14 Herwaarderingsresultaten van het vastgoed in Nederland x Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal Herwaarderingsresultaten van het vastgoed in Zwitserland x Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Kantoren Winkels Totaal

5 Yields in % op 30 juni 2010 en 31 december 2009 Bruto yield * Netto yield ** Bruto yield Netto yield Kantoren 9,4 8,1 9,4 7,9 Winkels 7,4 6,3 7,4 6,5 Bedrijfsgebouwen 9,7 8,4 9,9 9,0 Woningen 6,2 5,4 6,2 5,9 Totaal 8,4 7,3 8,5 7,3 * bruto yield: de theoretische jaarhuur uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed. ** netto yield: de theoretische nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed. Bruto yield Netto yield Bruto yield Netto yield Nederland 8,6 7,4 8,6 7,5 Zwitserland 7,2 5,9 7,2 5,7 5/14 Totaal 8,4 7,3 8,5 7,3 Balansverhoudingen en financiering Door aankopen en afwaarderingen steeg het balanstotaal per saldo van miljoen ultimo 2009 naar miljoen op 30 juni De loan-to-value nam verder af tot 53,2% (30 juni 2009: 54,7%, 31 december 2009: 54,9%, 31 maart 2010: 54,1%). De afname van de loan-to-value is het gevolg van het saldo van de afwaarderingen op vastgoedobjecten, de aflossingen van financieringen als gevolg van de verkoop van vastgoedobjecten, de emissie alsmede geaccumuleerde operationele winst. De schulden aan kredietinstellingen bedroegen op 30 juni ,7 miljoen (30 juni 2009: 734,0 miljoen, 31 maart 2010: 703,6 miljoen). Eigen Vermogen NSI heeft op 10 juni (9,99%) nieuwe aandelen geplaatst bij gekwalificeerde beleggers. De uitgiftekoers bedroeg 14,00 per aandeel en de opbrengst na aftrek van kosten bedroeg 53,9 miljoen. Het eigen vermogen nam gedurende het eerste halfjaar 2010 toe met 26,9 miljoen naar 581,7 miljoen ten opzichte van 31 december 2009 (eerste halfjaar 2009: 578,1 miljoen). Per saldo was dit het gevolg van de emissie, het resultaat 2010, het slotdividend over 2009 ( 12,1 miljoen) en het interim-dividend eerste kwartaal 2010 ( 14,9 miljoen). De intrinsieke waarde (inclusief belastinglatentie en de marktwaarde van de derivaten) bedroeg op 30 juni ,44 per aandeel (30 juni 2009: 14,69). Indien de belastinglatentie en de waarde van de derivaten buiten beschouwing worden gelaten (intrinsieke waarde volgens EPRA), bedraagt de intrinsieke waarde 14,36 per aandeel.

6 Financiële ratio s De financieringsruimte onder de gecommitteerde faciliteiten bedroeg per 30 juni ,4 miljoen (ultimo 2009: 89,8 miljoen). De schulden aan kredietinstellingen namen af van van 715,6 miljoen ultimo 2009 tot 708,7 miljoen per 30 juni De gemiddelde resterende looptijd van de leningen steeg van 1,8 jaar (ultimo 2009) naar 2,7 jaar en het vastrentende deel van de hypothecaire leningen ging van 97,1% (ultimo 2009) naar 97,3% per 30 juni Het gemiddelde rentepercentage van de leningen en rentedekkingsinstrumenten daalde van 4,7% naar 4,6% (inclusief marge) op 30 juni De rentedekkingsratio bedroeg op 30 juni ,7. Herfinancieringen In 2010 vervalt een bedrag van 16,2 miljoen. De leningen die vervallen worden reeds afgedekt door andere, nog niet benutte faciliteiten. NSI heeft inmiddels de op 26 april 2010 aangekondigde herfinanciering ter grootte van 250 miljoen met ING afgerond. De nieuwe faciliteit biedt NSI een aantal belangrijke voordelen, niet alleen voor wat betreft de normale bedrijfsvoering, maar ook met betrekking tot de groeiambities van NSI. De gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille van NSI wordt verlengd van 1,8 jaar tot 2,7 jaar en het grootste deel van de financieringsbehoefte van NSI in 2010 en 2011 is hiermee gedekt, een en ander tegen financieringskosten die vergelijkbaar zijn met die van de vervangen kortlopende financieringen. Er wordt nu gebruik gemaakt van de internationaal erkende Loan Market Association voorwaarden. Hierdoor krijgt NSI toegang tot de internationale markt van syndicaatsleningen waardoor de groeistrategie van NSI en de gewenste uitbreiding van financieringsbronnen worden ondersteund. Hieraan is in de tussentijd vorm gegeven doordat Banque LBLux S. A. met een belang van 50 miljoen in de faciliteit is ingestapt. 6/14 Interim-dividend tweede kwartaal 2010 Uitgangspunt van het dividendbeleid is om het totale directe resultaat als dividend aan aandeelhouders ter beschikking te stellen. Over het eerste halfjaar 2010 wordt voorgesteld om ten laste van de winst een interim-dividend van 0,66 per aandeel in contanten vast te stellen. In het eerste kwartaal is hiervan reeds 0,38 per aandeel uitgekeerd zodat over het tweede kwartaal nog 0,28 zal worden uitgekeerd. De daling van het interim-dividend in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige bate in het eerste kwartaal ( 0,05 per aandeel) en de op 10 juni jl. nieuw uitgegeven aandelen. De aankoop van de Sterpassage, die met de emissieopbrengst is gefinancierd, heeft in afwachting van nieuwe aankopen het effect van de nieuw uitgegeven aandelen nog niet volledig kunnen compenseren. Het aandeel NSI noteert op 13 augustus 2010 ex-dividend en het dividend zal op 20 augustus 2010 betaalbaar worden gesteld.

7 Ontwikkelingen in de portefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille steeg gedurende het eerste halfjaar 2010 met 28,8 miljoen miljoen, oftewel 2,2%, van miljoen naar miljoen. Deze stijging is het resultaat van de herwaarderingen van - 14,7 miljoen, het saldo van investeringen en desinvesteringen van - 9,3 miljoen, van koersverschillen ( 11,3 miljoen) en van de aankoop van de Sterpassage ter waarde van 38,7 miljoen. In aansluiting op de aandelenuitgifte van 10 juni 2010 heeft NSI een deel van de emissieopbrengst aangewend om de Sterpassage, onderdeel van winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, te verwerven. Dit winkelcentrum behoort met m 2 winkeloppervlakte en ruim 180 winkels tot de grootste winkelcentra van Nederland. De acquisitie van de Sterpassage past binnen de strategie van NSI om te investeren in winkelcentra met een vloeroppervlak van minimaal m 2, die centraal gelegen zijn in de Randstad en een rendement hebben dat vergelijkbaar is met de bestaande portefeuille van NSI. De thans door NSI verworven Sterpassage omvat m 2 en 44 winkels. De belangrijkste winkelketens in de Sterpassage zijn onder andere WE, Miss Etam, Mexx, Blokker, Prenatal en Block s. De Sterpassage is in 1994 geheel gerenoveerd. De Sterpassage is nagenoeg geheel verhuurd en de bruto contractuele huurinkomsten bedragen circa 3,0 miljoen per jaar. De bruto initiële yield ligt hiermee ruim boven de target van 7% die NSI stelt voor winkelcentra. Deze acquisitie zal de kwaliteit van de portefeuille van NSI verder verbeteren, terwijl het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen aan deze aankoop. Naast de aankoop van de Sterpassage verkocht NSI in het eerste halfjaar van 2010 zes objecten voor een bedrag van 11,1 miljoen. Het betrof kantoorgebouwen te Veenendaal, Houten en Vlaardingen, een bouwmarkt te Hoofddorp en bedrijfsgebouwen in Houten en Hengelo. 7/14 De portefeuille bestond per 30 juni 2010 uit woningen en 141 bedrijfsmatige vastgoedobjecten, gespreid over: in % x Sectorale spreiding Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal vastgoedbeleggingen Geografische spreiding Nederland Zwitserland Totaal vastgoedbeleggingen

8 Bezettingsgraad portefeuille De leegstand in de gehele portefeuille bedroeg per 30 juni ,4% (ultimo 2009: 9,1%). Hierin is het vertrek van Ernst & Young (0,8%) volledig verwerkt. Per sector bedroeg de leegstand: 14,7% in kantoren, 10,3% in bedrijfsgebouwen en 4,7% in winkels. Naast het verlengen van bestaande huurcontracten weet NSI ook nieuwe huurders aan zich te binden. Zo werden in het tweede kwartaal in La Tour te Apeldoorn 2.800m 2, in het Y-tech gebouw te Amsterdam 1.300m 2, onder andere aan Frog Design en in het Horapark te Ede 645 m 2 aan een congres- en organisatiebureau verhuurd. In het tweede kwartaal werd in totaal voor m 2 aan nieuwe huurovereenkomsten en contractverlenging overeengekomen. De contractuele huurinkomsten van de vastgoedportefeuille per 30 juni 2010 bedroegen 100,9 miljoen. Vooruitzichten 2010 Ook in het tweede kwartaal is gebleken dat het broze herstel van de economie zich nog niet vertaald heeft in een verbetering van de bezettingsgraad van de kantorenportefeuille. De verwachting is dat dit ook voor de rest van 2010 nog niet het geval zal zijn waardoor het beheersen van de leegstand de hoogste prioriteit heeft. In het tweede kwartaal is de verhuurorganisatie reeds versterkt om de bezettingsgraad over 2010 op peil te houden en in de tweede helft van 2010 zal de verhuurorganisatie nog verder worden versterkt. 8/14 Inmiddels zijn de eerste herontwikkelingsprojecten in zowel Nederland als Zwitserland opgestart en is er een duidelijk beeld van de (her)ontwikkelingsmogelijkheden binnen de portefeuille. De verwachting is dat in 2011 de eerste bijdrage uit deze projecten zal worden gerealiseerd. In het bericht over het eerste kwartaal gaf NSI aan dat uitgezonderd exceptionele ontwikkelingen gedurende 2010, het direct beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel tussen 1,28 en 1,37 zal uitkomen. Inmiddels heeft NSI 9,99% nieuwe aandelen uitgegeven. De opbrengsten hiervan zullen niet onmiddellijk, maar pas na nieuwe aankopen gaan bijdragen, waardoor over heel 2010 genomen een verwaterend effect zal optreden. NSI verwacht daarom dat het direct beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel over 2010 tussen 1,24 en 1,29 zal uitkomen. De investeringsmarkt heeft zich in 2010 duidelijk hersteld en biedt mogelijkheden om aankopen te doen. NSI blijft kritisch ten aanzien van het product en stelt kwaliteit boven snelheid. Dit heeft onder meer geleid tot het afbreken van een van de aankooponderhandelingen die ten tijde van de emissie werden genoemd naar aanleiding van de resultaten van het due diligence onderzoek. NSI blijft hoge prioriteit geven aan het aankopen van objecten waarbij gezocht wordt naar winkelcentra met een vloeroppervlak van minimaal m 2, waar het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen, en naar kantoren gelegen in de Randstad op locaties in de binnenstad met een oppervlak van minimaal 5.000m 2. Uitgaande van de emissieopbrengst van 55 miljoen, een 50% loan-to-value en de inmiddels in de Sterpassage geïnvesteerde middelen, kan NSI momenteel nog voor ongeveer 70 miljoen aan aankopen doen. Alhoewel het aankoopproces onvoorspelbaar blijft, verwacht NSI in de tweede helft van 2010 nieuwe aankopen te kunnen aankondigen. Hoorn, 29 juli 2010 De directie

9 Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat (x 1.000) 1 ste halfjaar 1 ste halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten Exploitatiekosten Nettohuuropbrengsten Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Totaal netto opbrengsten uit beleggingen Administratieve kosten Financieringsbaten Financieringslasten Waardemutaties financiële derivaten Nettofinancieringslasten Resultaat voor belastingen Belastingen over de winst /14 Resultaat na belastingen Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat toe te wijzen aan aandeelhouders Gegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x 1) Resultaat na belastingen 0,00-0,49-0,09 0,29 Verwaterde resultaat na belastingen 0,00-0,49-0,09 0,29

10 Geconsolideerd direct en indirect beleggingsresultaat * (x 1.000) 1 ste halfjaar 1 ste halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten Exploitatiekosten Nettohuuropbrengsten Financieringsbaten Financieringslasten Administratieve kosten Direct beleggingsresultaat voor belastingen Belastingen over de winst Direct beleggingsresultaat Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Waardemutaties financiële derivaten Valutakoersverschillen Toegerekende beheerkosten Indirect beleggingsresultaat voor belastingen /14 Belastingen over de winst Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Gegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat 0,67 0,70 0,30 0,35 Indirect beleggingsresultaat - 0,67-1,19-0,39-0,06 Totaal beleggingsresultaat 0,00-0,49-0,09 0,29 * Deze opstelling bevat aanvullende informatie die geen deel uitmaakt van de primaire overzichten en is niet verplicht onder de huidige IFRS regelgeving.

11 Geconsolideerde balans vóór verwerking voorstel winstverdeling tweede kwartaal 2010 (x 1.000) Activa Vastgoedbeleggingen Immateriële activa Materiële vaste activa Overlopende activa in verband met huurincentives Totaal vaste activa Financiële derivaten Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen 1 Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserve Resultaat boekjaar /14 Totaal eigen vermogen toe te wijzen aan aandeelhouders Passiva Rentedragende schulden Financiële derivaten Latente belastingverplichtingen Totaal langlopende schulden Aflossingsverplichting langlopende schulden Financiële derivaten Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal schulden Totaal eigen vermogen en schulden

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000) 1 ste halfjaar ste halfjaar 2009 Resultaat na belastingen Aanpassing voor: Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Nettofinancieringslasten Latente belastingverplichtingen Verstrekte huurincentives Afschrijvingen Kasstroom uit bedrijfsuitoefening Mutatie in debiteuren en overige vorderingen Mutatie overige schulden en overlopende passiva Financieringsbaten Financieringslasten Kasstroom uit operationele activiteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten Opbrengst van verkoop vastgoedbeleggingen Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa 10 5 Investeringen immateriële activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten /14 Uitgekeerd dividend Aandelenemissie Opname leningen Aflossing leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Valutakoersverschillen Liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen per 1 januari Liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen per ultimo

13 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen (x 1.000) Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste halfjaar 2010 was als volgt: geplaatst agio- overige resultaat totaal aandelen- reserve reserves boekjaar kapitaal Stand op 31 december Resultaat eerste halfjaar Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat eerste halfjaar Uitgekeerd contant slotdividend Winstbestemming Uitgekeerd contant interim-dividend Aandelenemissie Stand op 30 juni /14 Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste halfjaar 2009 was als volgt: geplaatst agio- overige resultaat totaal aandelen- reserve reserves boekjaar kapitaal Stand op 31 december Resultaat eerste halfjaar Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat eerste halfjaar Uitgekeerd contant slotdividend Winstbestemming Uitgekeerd contant interim-dividend Aandelenemissie Stand op 30 juni

14 Financiële agenda 2010 Publicatie cijfers Publicatie resultaat eerste 3 kwartalen oktober 2010 Interim-dividenduitkeringen Vaststelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2010 Notering ex-dividend 13 augustus 2010 Betaalbaarstelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2010 Vaststelling interim-dividend 3 e kwartaal november 2010 Notering ex-dividend 12 november 2010 Betaalbaarstelling interim-dividend 3 e kwartaal november 2010 Voorbehoud toekomstgerichte informatie Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte informatie met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen en de marktomstandigheden waarin de vennootschap opereert. Toekomstgerichte verklaringen en prognoses houden naar hun aard, risico s en onzekerheden in, aangezien ze betrekking hebben op bekende en onbekende gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De toekomstgerichte verklaringen en prognoses in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van de directie. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen afwijken van de verwachtingen onder invloed van factoren zoals onder meer: algemene economische omstandigheden, resultaten van de financiële markten, veranderingen in renteniveaus, wijzigingen in wet- en regelgeving en in het beleid van regeringen en/of regelgevende autoriteiten. 14/14

Nieuwe Steen Investments N.V.

Nieuwe Steen Investments N.V. kw 01 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Nieuwe Steen Investments N.V. 20 10 kw tussentijds bericht 01 20 10 31 maart 2010 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Inhoudsopgave Verslag van de directie

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 Publicatie: 23 juli 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments N.V.

Nieuwe Steen Investments N.V. kw 03 Tussentijds bericht per 30 september 2010 Nieuwe Steen Investments N.V. 20 10 kw tussentijds bericht 03 20 10 30 september 2010 Tussentijds bericht per 30 september 2010 Inhoudsopgave Verslag van

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 Publicatie: 29 april 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80.

Nieuwe Steen Investments n.v. Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80. PERSBERICHT Kerncijfers 2007 2007 2006 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 89.635 91.939 Netto huuropbrengsten 78.749 80.111 Direct beleggingsresultaat 47.810 48.510 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over het eerste halfjaar 2007

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2008

Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Publicatie: 25 juli 2008 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Kerncijfers 8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

PERSBERICHT. Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT. Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Investments HOORN - Nieuwe Investments N.V. heeft over het eerste kwartaal 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over

Nadere informatie

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil). Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 STABILISATIE DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL DANKZIJ ONTWIKKELING KANTOORMARKT (tussen haakjes eerste kwartaal 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 31 maart 2008

Tussentijds bericht per 31 maart 2008 Tussentijds bericht per 31 maart 2008 Publicatie: 29 april 2008 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Kerncijfers 13 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 14 Geconsolideerd

Nadere informatie

Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam

Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam Halfjaarbericht 30 juni 2007 Publicatie: 13 juli 2007 voor opening van Euronext Amsterdam VERSLAG VAN DE DIRECTIE Nieuwe op koers in tweede kwartaal Nieuwe Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL STIJGT VAN 33,7 MILJOEN TOT 48,4 MILJOEN VRIJWEL GEHEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Stabiel direct resultaat Nieuwe Steen Investments

Nieuwe Steen Investments n.v. Stabiel direct resultaat Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Stabiel direct resultaat Nieuwe Investments HOORN - Nieuwe Investments N.V. heeft over het derde kwartaal 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 31 maart 2013

Tussentijds bericht per 31 maart 2013 Tussentijds bericht per 31 maart 2013 NSI N.V. Verslag van de directie NSI: verdere verbetering bezettingsgraad Resultaten Direct beleggingsresultaat van 13,4 miljoen; 0.20 per aandeel in het 1 e kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 september 2013

Tussentijds bericht per 30 september 2013 Tussentijds bericht per 30 september NSI N.V. Verslag van de directie NSI: Herkapitaliseren voor de toekomst Transactie highlights NSI kondigt een plaatsing van nieuwe gewone aandelen aan tegen een uitgiftekoers

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. (tussen haakjes 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden) Beleggingsresultaat:

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER 2007 24,16 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste negen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen).

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen). Persbericht Halfjaarbericht 2007 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT EERSTE HALFJAAR 2007 MET 2,9% TOT 24,43 PER AANDEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments Dividend blijft koning! HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over 2005 prima resultaten geboekt. Het directe resultaat per gemiddeld

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

Persbericht Jaarcijfers 2006

Persbericht Jaarcijfers 2006 Persbericht Jaarcijfers 2006 BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT TOT 2,63 (+ 143,5%) (tussen haakjes boekjaar 2005) Direct beleggingsresultaat: 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen);

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2011

Resultaten 1 e kwartaal 2011 Resultaten 1 e kwartaal 2011 Kernpunten Winst 27,6 mln (2010: 12,6 mln) Direct resultaat per aandeel 1,27 (+5,8%) Intrinsieke waarde per aandeel 74,83 (-0,5%) Waardering portefeuille stabiel Verkoop niet

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Interim rapport per 30 juni 2015

Interim rapport per 30 juni 2015 Interim rapport per 30 juni 2015 NSI N.V. Positieve herwaardering Nederlandse kantorenportefeuille van NSI markeert duidelijke trendbreuk Circa 140 miljoen kapitaal vrijgemaakt voor groei in Nederlandse

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop van twee winkelcentra in Frankrijk.

Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop van twee winkelcentra in Frankrijk. PERSBERICHT Datum: 9 november 2007 Publicatie: voor opening Euronext Amsterdam en Euronext Parijs EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007/2008 Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e halfjaar 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste halfjaar 2005 opnieuw goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste kwartaal 2007) Direct beleggingsresultaat: 14,7 miljoen ( 15,7 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 Persbericht Datum 13 juli 2007 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 DIM Vastgoed behaalde over het eerste halfjaar van 2007 een nettowinst van USD 10.740.000. Over het eerste halfjaar van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2006

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2006 Persbericht Datum 13 april 2006 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2006 DIM Vastgoed behaalde over de eerste drie maanden van 2006 een nettoverlies van USD 5.782.000 op basis van IFRS. Dit

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND - Huuropbrengsten: + 9,3 % (van 13,7 naar 15,0 miljoen) - Bezetting

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie