Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD), Wilders (VVD), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Cqörüz (CDA), Verbeet (PvdA), ondervoorzitter, Lazrak (SP), Wolfsen (PvdA), Tonkens (GroenLinks), Jan de Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Nawijn (LPF), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Griffith (VVD), Van der Laan (D66) en Visser (VVD). Plv. leden: Van Hijum (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Vergeer (SP), Arib (PvdA), Karimi (GroenLinks), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Varela (LPF), Joldersma (CDA), Hermans (LPF), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Örgü (VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Giskes (D66), Crone (PvdA), De Grave (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Kant (SP), Eurlings (CDA), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Smits (PvdA), De Pater-van der Meer (CDA), Van As (LPF), Tichelaar (PvdA), voorzitter, Gerkens (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich (CDA), Van Loon-Koomen (CDA), Fierens (PvdA), Aptroot (VVD), Blom (PvdA), Heemskerk (PvdA) en Dezentjé Hamming (VVD). Plv. leden: Rouvoet (ChristenUnie), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Balemans (VVD), Kortenhorst (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Duyvendak (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), De Ruiter (SP), Mosterd VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 december 2003 De vaste commissies voor Justitie 1, voor Financiën 2, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3, voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 4 en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 hebben (CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Omtzigt (CDA), Eerdmans (LPF), Noorman-den Uyl (PvdA), Van Bommel (SP), Jan de Vries (CDA), Hermans (LPF), Mastwijk (CDA), Rambocus (CDA), Samsom (PvdA), Luchtenveld (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA) en Bibi de Vries (VVD). 3 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Bibi de Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (Groen- Links), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (Groen- Links), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Van Loon-Koomen (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD). Plv. leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GroenLinks), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GroenLinks), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van Dijk (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD). 4 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs (CDA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GroenLinks), Geluk (VVD), Örgü (VVD), Dijsselbloem (PvdA), ondervoorzitter, Snijder- Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van As (LPF), Van den Brink (LPF), Van Bochove (CDA), De Ruiter (SP), Duyvendak (GroenLinks), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Koopmans (CDA), Spies (CDA), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Timmer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Kruijsen (PvdA) en Samsom (PvdA). Plv. leden: Crone (PvdA), Dezentjé Hamming (VVD), Mastwijk (CDA), Ormel (CDA), Van den Brand (GroenLinks), Luchtenveld (VVD), Oplaat (VVD), Boelhouwer (PvdA), Schippers (VVD), Dubbelboer (PvdA), Algra (CDA), Kraneveldt (LPF), Varela (LPF), Ten Hoopen (CDA), Vergeer (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Haverkamp (CDA), Giskes (D66), Gerkens (SP), Verbeet (PvdA), Balemans (VVD), Waalkens (PvdA), Van Heteren (PvdA) en Wolfsen (PvdA). 5 Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), voorzitter, Vos (GroenLinks), Cornielje (VVD), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Van Beek (VVD), ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Luchtenveld (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Nawijn (LPF), Lazrak (SP), Wolfsen (PvdA), Tonkens (GroenLinks), Spies (CDA), Eerdmans (LPF), Sterk (CDA), Van der Ham (D66), Haverkamp (CDA), Van Fessem (CDA), Smilde (CDA), Straub (PvdA), Boelhouwer (PvdA), Hirsi Ali (VVD), Szabó (VVD) en Van Hijum (CDA). Plv. leden: Klaas de Vries (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Fierens (PvdA), Halsema (GroenLinks), Schippers (VVD), Dubbelboer (PvdA), Kant (SP), Rijpstra (VVD), Slob (ChristenUnie), Wilders (VVD), Rambocus (CDA), Varela (LPF), Vergeer (SP), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van Gent (GroenLinks), Cqörüz (CDA), Hermans (LPF), Atsma (CDA), Giskes (D66), Bruls (CDA), Van Bochove (CDA), Algra (CDA), Hamer (PvdA), Leerdam (PvdA), Griffith (VVD), Balemans (VVD) en Eski (CDA). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 op 13 november 2003 overleg gevoerd met de heer Zalm, vice-ministerpresident, minister van Financiën, en de heer Donner, minister van Justitie, over: de brief van de minister van Justitie d.d. 10 juni 2003 over het jaarverslag MOT (Just ); de brief van de minister van Justitie d.d. 24 juni 2003 over de Hoofdlijnen kabinetsbeleid fraudebestrijding en de terugblik op 2002 (17 050, nr. 250); het verslag van het schriftelijk overleg d.d. 30 juni 2003 over het evaluatierapport van het project Financieel rechercheren Het ei van Columbo (17 050, nr. 251); de brief van de minister van Financiën d.d. 9 juli 2003 over de Financial Action Task Force on money laundering (Fin03-252); de brief van de minister van Justitie d.d. 26 augustus 2003 over de opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit (17 050/28 244, nr. 252); de antwoorden op schriftelijke vragen van de leden De Wit, Griffith en Vendrik over Holland Casino (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar , nrs. 64, 65 en 66). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies Mevrouw Griffith (VVD) noemt het positief dat het aantal meldingen bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) is toegenomen. Een van de indicatoren die door het MOT wordt gebruikt, is de smurf-indicator. Kan de minister van Justitie aangeven wat hieronder wordt verstaan? Kan hij verder aangeven of inmiddels is voorzien in een meldingsplicht voor vrijeberoepsgroepen, trustmaatschappijen en financieringsmaatschappijen? De minister zegt geen aanleiding te zien om te veronderstellen dat er op grote schaal sprake is van witwaspraktijken bij Holland Casino (HC). Dat is enigszins verbazingwekkend, omdat HC op de derde plaats staat op de lijst ongebruikelijke en verdachte transacties van het MOT. De zorg van mevrouw Griffith wordt nog versterkt door het grote aantal meldingen van ongebruikelijke depotoverboekingen. Kan de minister aangeven hoe de opmerkingen in het jaarverslag MOT 2003 (in het vervolg: het jaarverslag) zich laten rijmen met zijn antwoorden op de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen over HC? In het jaarverslag worden voorbeelden gegeven van aankopen van grote aantallen voortuigen door één persoon of door minderjarigen. Het ligt voor de hand om te denken dat op deze manier geld wordt witgewassen. Zijn er maatregelen genomen om dergelijke transacties tegen te gaan? Money transfer is een zorgwekkende vorm van financieel-economische criminaliteit, omdat terroristische organisaties hiervan zeker ook gebruikmaken. Mevrouw Griffith zegt dat Nederland mede met het oog hierop moet optreden tegen de money transfer naar de Nederlandse Antillen, de nummer 1 in de top drie van bestemmingslanden. Kan de minister overigens verklaren waarom de money transfer naar de Nederlandse Antillen zo veel groter is als die naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije? Mevrouw Griffith vraagt vervolgens welke maatregelen zullen worden genomen om het financieel-economisch verkeer naar de Nederlandse Antillen beter te controleren. Kan de minister van Justitie aangeven of hierbij de drugssmokkel uit de Nederlandse Antillen wordt betrokken en of de politie en het openbaar ministerie over voldoende capaciteit beschikken om hiertegen op te treden? In het Hoofdlijnenakkoord staat dat financieel-economische criminaliteit met kracht moet worden bestreden. In de brief van 24 juni staat verder dat de minister van Justitie het als een uitdaging ziet om extra inspanningen te leveren op dit gebied. Gezien deze grote woorden noemt zij het wrang Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 dat het openbaar ministerie 33% van zijn capaciteit aan verkeersovertredingen besteedt en een schamele 5% aan financieel-economische criminaliteit. De minister schrijft zelfs dat er te weinig expertise aanwezig is bij het openbaar ministerie en de politie. Welke maatregelen zal hij nemen om die expertise te vergroten? De bestrijding van identiteitsfraude is belangrijk voor het tegengaan van mensenhandel en mensensmokkel. Kan de minister aangeven welke prioriteit de bestrijding van deze fraude heeft bij de politie en het openbaar ministerie? Ten slotte vraagt mevrouw Griffith of het kabinet voornemens is om biometrische gegevens op de Nederlandse reisdocumenten op te nemen en, zo ja, op welke termijn dat zal gebeuren. De heer Wolfsen (PvdA) wijst erop dat uit de stukken blijkt dat het ministerie van Justitie aanzienlijke kennis heeft opgebouwd over mogelijke vormen van financieel-economische fraude, maar dat het niet duidelijk kan aangeven hoe groot de omvang en de maatschappelijke schade van deze fraude is. Kan de minister van Justitie verklaren waarom de kennis over de praktijk zo gering is? In het evaluatierapport Het ei van Columbo staat dat de ambities nog niet zijn gerealiseerd en dat fraude te weinig aandacht van de politie krijgt. Is dit wellicht mede het gevolg van de reorganisaties bij de politie en het openbaar ministerie? Als fraude wel de vereiste aandacht krijgt, is dat bovendien vaak het gevolg van de persoonlijke inzet van betrokken functionarissen. Kan de minister van Justitie aangeven hoe hij zal bevorderen dat de kennis die nodig is voor deze vorm van fraudebestrijding, wordt verankerd in het opsporingsapparaat? In de brief van 26 augustus staat dat versterking van de capaciteit voor de opsporing van financieel-economische fraude noodzakelijk is. De minister schrijft echter tegelijkertijd dat hij niet voornemens is om deze capaciteit uit te breiden. De heer Wolfsen benadrukt dat deze passages tegenstrijdig zijn. Kan de minister van Justitie aangeven hoe hij tot de stelling is gekomen dat capaciteitsuitbreiding niet noodzakelijk is? De resultaten van het beleid voor fraudebestrijding kunnen het beste worden afgemeten aan de prestaties van het openbaar ministerie. De heer Wolfsen vindt het dan ook zorgelijk dat de indruk gerechtvaardigd lijkt dat de stapel nota s van het openbaar ministerie steeds dikker wordt, maar de map met resultaten steeds dunner. Zo blijkt uit het jaarverslag van het openbaar ministerie dat er slechts 5000 zaken in behandeling zijn genomen, waarvan 59 middelzwaar en 9 zwaar, terwijl de doelstelling luidde: 90 middelzwaar en 12 zwaar. Is de minister het met hem eens dat het met het oog hierop zorgelijk is dat het openbaar ministerie maar 5% van zijn capaciteit aan fraudebestrijding besteedt? Na de oprichting van het functioneel parket is aan het licht gekomen dat er nog ongeveer 700 fiscale fraudezaken moeten worden afgehandeld. Hoe verklaart de minister dit? De minister schrijft dat de kennis van het financieel rechercheren bij het openbaar ministerie wat dun is. Dat is zorgelijk en de minister mag dan ook zeker niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid in dezen. Kan hij aangeven welke maatregelen hij zal nemen of heeft genomen om de lacunes in de kennis van het openbaar ministerie aan te vullen? De heer Wolfsen vraagt vervolgens of de minister bereid is om over een half jaar een overzicht naar de Kamer te sturen van de afhandeling van de lopende fraudezaken. Naar aanleiding van de Enquête Bouwnijverheid is gesteld dat de accountants onregelmatigheden vaak ten onrechte hebben laten passeren. Kunnen de ministers aangeven of hierin inmiddels verandering is gekomen? De heer Wolfsen merkt op dat het zijn indruk is dat de minister tot nu toe te nonchalant heeft gereageerd op de berichten over witwaspraktijken bij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 HC. Deze berichten zijn zo serieus dat er alle aanleiding is voor een onderzoek door het ministerie. Kan de minister van Financiën aangeven hoeveel speelwinst er jaarlijks bij de fiscus wordt gemeld? Ten slotte vraagt hij hoe de grootsopgezette reclamecampagnes van HC vallen te rijmen met de functie van dit casino als uitlaatklep voor verstokte gokkers? Behoort HC niet veel terughoudender te zijn met zijn commerciële activiteiten? Mevrouw Van Loon-Koomen (CDA) noemt het programma Stroomlijning basisregistraties een goed initiatief van de regering. Kunnen de bewindslieden aangeven wat de stand van zaken is bij dit voor de fraudebestrijding zo belangrijke programma? Zijn er bijvoorbeeld nog knelpunten in verband met de privacywetgeving? In het Hoofdlijnenakkoord staat dat gestreefd zal worden naar een vermindering van de administratieve lastendruk met 25%. Dit streven heeft consequenties voor de fraudebestrijding en meer in het bijzonder voor het MOT. Uit het jaarverslag van het MOT blijkt namelijk dat het aantal meldingen nog steeds sterk toeneemt, dit jaar zelfs tot Dit enorme aantal meldingen laat zien dat de meldingsplicht aan de hand van objectieve indicatoren voor alle betrokken partijen een grote administratieve belasting met zich brengt, zeker als men voor ogen houdt dat er 15 minuten nodig is om een melding te registreren en de totale kosten inmiddels zijn opgelopen tot 33 mln euro per jaar. Al met al is de vraag gerechtvaardigd of het huidige MOT-systeem nog wel werkbaar is. Zo wordt slechts 19% van de meldingen als verdacht aangemerkt en is het vervolgens ook nog eens volstrekt onduidelijk of deze meldingen wel onderzocht worden en, zo ja, wat daarvan dan de resultaten zijn. Kan de ministerie van Financiën aangeven wat de resultaten van de meldingsplicht zijn en of deze opwegen tegen de gemaakte kosten en de bijbehorende administratieve lastendruk? Is het wellicht mogelijk dat hij de Kamer een overzicht doet toekomen van de directe en indirecte kosten van de meldingsplicht in de periode ? Mevrouw Van Loon zegt dat het wellicht raadzaam is om minder met objectieve en meer met subjectieve indicatoren te gaan werken. Verder oppert zij de mogelijkheid dat er meer aandacht wordt besteed aan de moneytransferkantoren. Underground banking is een probleem, omdat de geldstromen die via deze «banken» lopen niet worden gecontroleerd. Zijn zij onderdeel van onderzoeken naar fraude en financieel-economische criminaliteit? In de notitie Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (17 050, nr. 250) is een terugblik opgenomen op de activiteiten uit Mevrouw Van Loon vindt het opmerkelijk dat uit deze terugblik blijkt dat men de werkelijke omvang van de fraude en financieel-economische criminaliteit niet goed kan inschatten. Verder wordt vaak niet aangeven welke doelstelling een bepaalde organisatie moet realiseren. Met het oog hierop vraag zij of het niet raadzaam is om voor alle betrokken organisaties doelstellingen te formuleren die eens in de één of twee jaar kunnen worden gemeten. De vervolging en bestraffing van fraude lijkt het een en ander te wensen over te laten. Zo schijnt het voor te komen dat zaken zo lang blijven liggen dat ze of verjaard zijn of niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Dat zou zorgelijk zijn. Het is echter even zorgelijk dat zaken die wel voor de rechter worden gebracht, meestal worden afgedaan met relatief lage straffen. Kunnen de bewindslieden aangeven of deze indruk juist is en, zo ja, moet hieraan dan niet meer aandacht worden besteed? Waarom is het Negatief basisregister reisdocumenten niet ondergebracht bij het Verificatie- en informatiesysteem (VIS)? Er bestaan verschillende systemen om identiteitsfraude tegen te gaan. Zijn deze systemen voldoende toegankelijk? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 De kennisgroepen hebben, naar verluidt, een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over handhaving en opsporing. Kan de minister van Financiën aangeven of dit werkelijk het geval is? Ten slotte vraagt mevrouw Van Loon wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op de Belastingdienst. Zij zegt dat het haar sterke voorkeur heeft dat die niet neerslaan op de afdelingen die zich bezighouden met handhaving en opsporing. De heer Vendrik (GroenLinks) zegt dat de onduidelijkheid over de omvang van de mogelijke witwaspraktijken bij HC niet is afgenomen door de beantwoording van de schriftelijke vragen door de minister van Justitie (Handelingen , nrs. 64, 65 en 66). Eén van de redenen daarvoor is dat de minister voortdurend verwijst naar HC als informatiebron. Is de minister het niet met hem eens dat zijn beantwoording veel overtuigender was geweest als hij zijn die had gebaseerd op eigen onderzoek? Gesprekken met werknemers van HC hebben bij de heer Vendrik de indruk gewekt dat HC een plek is waar geld witgewassen kan worden. Zo geven deze werknemers aan dat er minder toezicht aan de tafels is dan vroeger, waardoor het zeer moeilijk is geworden om na te gaan of het geld dat aan de kassa wordt ingewisseld inderdaad speelwinst is. Om dat na te gaan moeten namelijk vele uren aan videobanden worden nagekeken. De ondernemingsraad van HC is naar buiten getreden met een openbare brief over de gang van zaken bij dit casino. Dat is een moedige stap van deze ondernemingsraad en deze brief verdient het dan ook om serieus genomen te worden. De heer Vendrik zegt dat hij niet alleen hierom, maar ook om inhoudelijke redenen de reactie van de regering dat het om personeelsconflict gaat en dat zij om die reden geen onderzoek kan instellen, onvoldoende vindt. Is de minister van Justitie bereid om alsnog leden van de ondernemingsraad voor een gesprek te ontvangen? Gokken is in Nederland gelegaliseerd mede om te voorkomen dat gokkers in illegale circuits verdwijnen. Tot nu toe werd daarom breed de mening gedeeld dat er een bescheiden voorziening moest zijn die als uitlaatklep kan dienen voor gokkers. Die bescheidenheid houdt in dat HC terughoudend moet zijn met haar promotionele en commerciële activiteiten. Als de brief van de ondernemingsraad hiervoor een aanwijzing is, dan heeft de bedrijfsleiding van HC hier echter geen boodschap meer aan. Is de minister het met hem eens dat het een zorgelijke ontwikkeling zou zijn als de ondernemingsraad op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft? Ten slotte vraagt de heer Vendrik de minister van Justitie, de Kamer schriftelijk in te lichten over zijn visie op HC en de door de ondernemingsraad aan de orde gestelde ontwikkelingen. Dit biedt de Kamer namelijk de mogelijkheid om het debat met de regering over HC op een ordentelijke manier voort te zetten. De heer De Wit (SP) stelt dat de fraudebestrijding veel te wensen overlaat. Zo faalt de strafrechtelijke aanpak vaak en wordt Nederland telkenmale opgeschrikt door boekhoudschandalen en fraudezaken. Het is voor de Tweede Kamer op dit moment onmogelijk om de diverse vormen van fraude te registreren en te systematiseren, omdat de achterliggende structuren niet of nauwelijks te achterhalen zijn door individuele Kamerleden of Kamercommissies. Met het oog hierop stelt hij voor om een onafhankelijk expertisecentrum in het leven te roepen dat de Kamer kan voorzien van analyses van fraudepraktijken. De aandacht van dit centrum dient vooral uit te gaan naar de zogenaamde verticale fraude, bijvoorbeeld de fraude in het hbo. Hoe beoordeelt de minister van Justitie dit voorstel? Uit het rapport Het ei van Columbo blijkt dat het project Financieel rechercheren is mislukt, ondermeer omdat er te weinig aandacht aan dit project is besteed en niet duidelijk is aangegeven op welke manier het vormgegeven zou moeten worden. Het is de hoop van de minister dat Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 financieel rechercheren een element wordt in de activiteiten van de hiervoor geformeerde politieteams. De heer De Wit zegt dat hij vooralsnog sterk betwijfelt of dat zal gebeuren. Organisatiecriminaliteit als beursfraude, belastingontduiking en fraude met subsidies wordt nauwelijks bestraft. Kan de minister aangeven wat hiervan de oorzaak is? Deelt hij verder de conclusie van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) dat het de voorkeur verdient om deze vorm van fraude onder te brengen in het bestuursrecht? Momenteel wordt bezien of het mogelijk is om fraudebestrijding en financieel rechercheren over te hevelen naar bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD, de AID en de financiële toezichthouders. Dit idee is geopperd, omdat de resultaten van de fraudebestrijding tot nu toe teleurstellend zijn. De heer De Wit merkt hierbij op dat een extra argument voor dit idee kan worden gevonden in de bevinding van de Enquête Bouwnijverheid dat het openbaar ministerie te kampen heeft met kwantitatieve en kwalitatieve capaciteitstekorten. De minister van Justitie schrijft in het slot van zijn brief van 26 augustus dat hij niet van plan is om meer middelen ter beschikking te stellen voor de versterking van de bestrijding van financieel-economische fraude. De heer De Wit zegt dit een enigszins verbazingwekkende opmerking te vinden, gezien het mislukken van het project Financieel rechercheren en het ontbreken van resultaten bij de fraudebestrijding. Een helder inzicht in de omvang en de aanpak van de financiële misdaad ontbreekt volgens het rapport Buit en besteding. Bovendien is gebleken dat sommige belastingplichtigen die een naheffing hebben ontvangen, met onbekende bestemming zijn vertrokken om zo een naheffing te ontlopen. Dat druist natuurlijk in tegen ieders rechtsgevoel en het is dan ook van belang dat er grotere inspanningen worden geleverd om dit tegen te gaan. De minister heeft een onderzoek aangekondigd naar het landelijke bureau van het openbaar ministerie dat de meldingen zal registreren die door het MOT zijn ontvangen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het WODC. Kan de minister van Justitie meer details geven van de onderzoeksopdracht en aangeven of dit onderzoek zal leiden tot meer inzicht in de witwaspraktijken? Ten slotte zegt de heer De Wit het te betreuren dat er geen onderzoek is gedaan naar witwaspraktijken bij HC ten tijde de omzetting van de gulden in de euro. Kan de minister van Financiën aangeven of inmiddels duidelijk is of dat indertijd is gebeurd? HC heeft ervoor gekozen om te bezuinigen op het toezicht. De heer De Wit benadrukt echter dat achter deze keuze een geheel verkeerde belangenafweging schuil gaat, aangezien het natuurlijk veel belangrijker is dat door goed toezicht de mogelijkheden voor witwassen worden verkleind. De heer Eerdmans (LPF) zegt dat het een goede zaak is dat in het politieonderwijs de nodige aandacht wordt geschonken aan een van de moeilijkste vormen van politieonderzoek, het financieel rechercheren. De minister van Justitie schrijft dat de kwaliteit van de opsporing sterk verbeterd kan worden door meer samenhang aan te brengen in de huidige aanpak van de kwaliteitsverbeteringen binnen politie en het openbaar ministerie. Kan de minister aangeven op welke kwaliteitsverbeteringen hij doelt? Eén van de belangrijkste fraudezaken die door het openbaar ministerie is vervolgd, is de clickfondszaak. De heer Eerdmans zegt het dan ook vreemd te vinden dat in de stukken in het geheel niet wordt aangeven welke lessen het openbaar ministerie heeft getrokken uit het mislukken van deze zaak. Is de minister van Justitie bereid om hierop alsnog in te gaan? In de praktijk wordt de politie geconfronteerd met overduidelijke voorbeelden van uit misdaad verkregen rijkdom, bijvoorbeeld een man van 18 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 jaar die in een zeer kostbare auto rijdt. Als de politie zo n jongere in haar onderzoek tegenkomt en grote hoeveelheden drugs in zijn huis vindt, mag zij echter zijn auto niet in beslag nemen, tenzij het openbaar ministerie kan aantonen dat die auto is gekocht met drugswinsten. Dit is een gang van zaken die tegen het rechtsgevoel van heel veel Nederlanders indruist. De heer Eerdmans wijst erop dat het in de VS in zo n geval aan de verdachte is om aan te tonen hoe hij die auto heeft gefinancierd. Als hij dat niet overtuigend doet, wordt de auto in beslag genomen. Is het niet mogelijk om het voorbeeld van de VS te volgen en ook in Nederland de bewijslast in dit soort zaken om te draaien? Antwoord van de ministers De minister van Justitie benadrukt dat de omvang van financieeleconomische criminaliteit moeilijk is vast te stellen, omdat de plegers van deze vorm van criminaliteit zeer snel inspelen op technische veranderingen. Hierdoor is het zeer gecompliceerd om de vaste patronen te ontdekken die nodig zijn voor een tot achter de komma accurate inschatting. De minister zegt dat men te maken zal blijven houden met dergelijke snelle technische veranderingen en dat het dan ook welhaast onmogelijk is om in de toekomst de omvang precies vast te stellen. Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat het ministerie zich inspant om hierin meer inzicht te krijgen door onderzoek en registratie. Onder het begrip «fraude» wordt een heel divers scala aan criminele activiteiten verstaan. Zo is de hbo-fraude iets geheel anders dan een «simpele oplichting». De minister zegt dat dit de reden is dat in de brief van 26 augustus een systematisch overzicht is gegeven van de verschillende vormen van fraude. Hij wijst er vervolgens op dat het begrip «fraude» zo breed is dat het niet juist is om in deze discussie te doen voorkomen dat het openbaar ministerie als enige verantwoordelijk is voor de fraudebestrijding. Tal van andere diensten, waaronder de FIOD, de SIOD, de politie, DNB en de AFM, zijn hier immers ook bij betrokken. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kennis van financiële recherche die aanwezig moet zijn bij het landelijk parket van het openbaar ministerie en bij de diensten die direct met deze vorm van criminaliteit in aanraking komen. Hiervoor is gekozen omdat witwassen vaak een symptoom is van andere vormen van criminaliteit. Zo maken de money transfers naar de Nederlandse Antillen deel uit van de onderzoeken naar de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de cocaïnesmokkel vanuit de Nederlandse Antillen naar Nederland. De informatie van het MOT wordt gebruikt om zicht te krijgen op criminele organisaties. De minister zegt dat het rendement van het MOT om die reden niet alleen kan worden afgelezen uit het aantal zaken dat tot voor de rechter wordt gebracht. Meer inzicht in dit extra rendement van het MOT kan moeilijk gegeven worden. Bovendien is het de vraag of deze informatie opweegt tegen de extra werklast die gepaard zou gaan met eventuele registratie door het openbaar ministerie en de politie van die zaken waarin zij gebruikmaken van informatie van het MOT. Er is een groot aantal diensten betrokken bij de fraudebestrijding. Het is begrijpelijk dat dit grote aantal de vraag oproept of ze kunnen worden samengevoegd en of de activiteiten van deze organisaties kunnen worden samengebundeld. De minister zegt dat dit niet wenselijk is, omdat deze diensten elkaar slechts ten dele overlappen en samenvoeging of bundeling van activiteiten ertoe kan leiden dat er witte vlekken in de opsporing ontstaan. De minister van Justitie benadrukt dat de regering zal blijven streven naar verbetering van de fraudebestrijding door de samenwerking tussen diensten te bevorderen, de beschikbare kennis te vergroten en beter te spreiden. Vooralsnog ziet hij echter geen klemmende reden om de voor fraude beschikbare capaciteit bij het openbaar ministerie uit te breiden, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

8 hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat de regering oog heeft voor eventuele knelpunten. De vergelijking van de capaciteit van het openbaar ministerie die beschikbaar is voor de vervolging van verkeersovertredingen met die voor fraudebestrijding gaat mank, omdat uit het oog wordt verloren dat er door andere diensten ook aanzienlijke inspanningen worden geleverd aan fraudebestrijding. Dit neemt natuurlijk niet weg dat meer in het algemeen voortdurend wordt bezien, al dan niet op instigatie van de Tweede Kamer, of de beschikbare capaciteit van het openbaar ministerie optimaal wordt ingezet. De minister zegt dat hij bereid is om de Kamer over enige tijd, bij voorkeur over een jaar, een overzicht te doen toekomen van de activiteiten in het afgelopen jaar van het openbaar ministerie op het terrein van de financieel-economische fraude. Er is per 1 juni 2003 een MOT-meldingsplicht voor vrije beroepsbeoefenaren ingevoerd. Met het smurf-criterium wordt gedoeld op herhaalde transacties met een grootte die net onder de grens ligt van de transacties die verplicht bij het MOT moeten worden aangemeld. De omvang van de money transfers naar de Nederlandse Antillen moet worden bezien in verhouding tot de omvang van de drugssmokkel via Schiphol naar Nederland. Een en ander maakt overigens onderdeel uit van het onderzoek van het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijk officier van justitie (BLOM) naar de criminele activiteiten die de achtergrond vormen van de cocaïnesmokkel naar Nederland. De mogelijkheid om biometrische gegevens op het paspoort op te nemen wordt op dit moment onderzocht. Verder zal met de EU en landen buiten de EU worden overlegd over de systemen die hiervoor zullen worden gebruikt. Het is immers van belang dat de afleesbaarheid van een paspoort in andere landen is gegarandeerd. Naar verwachting zal medio 2004 een praktijkproef worden uitgevoerd naar de implicaties van het op Nederlandse reisdocumenten aanbrengen van biometrische gegevens. Overigens mag niet worden verwacht dat het opnemen van biometrische gegevens een panacee is voor de problemen rond identiteitsfraude. Doel van het project Financieel rechercheren was het ontwikkelen van kennis. Het is daarom niet juist om te stellen dat dit project mislukt zou zijn. Na afronding van het project is immers slechts geconstateerd dat niet alle ambities die men bij aanvang van dit project had geformuleerd, zijn gerealiseerd. De minister zegt dat niet ontkend kan worden dat de kennis op sommige plaatsen te dun is. Om die kennis daar waar nodig aan te vullen wordt gebruikgemaakt van interne scholingsfaciliteiten en het opleidingsinstituut van de banken. Verder zijn er zes interregionale fraudeteams in het leven geroepen. Het openbaar ministerie heeft aangegeven dat er geen sprake is van een achterstand bij de afdoening van de zaken die door de FIOD-ECD voor 1 januari 2003 zijn aangeleverd. Deze zaken kunnen in de normale werkstroom worden meegenomen, hetgeen betekent dat de afzonderlijke parketten niet de hulp van de desbetreffende taskforce van het openbaar ministerie in zullen roepen. Van de circa 700 zaken die nog bij de arrondissementsrechtbanken lagen, zijn er inmiddels 357 afgedaan. Uit het afdoeningsprofiel van de al geanalyseerde zaken blijkt verder dat de afspraak om in minstens 90% van de zaken te dagvaarden ruim wordt gehaald. Het functioneel parket is sinds januari 2003 verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van de handhaving door de bijzondere opsporingsdiensten. Dit parket bevordert dat door de vier bijzondere opsporingsdiensten in de toekomst zal worden gewerkt met een eenduidig «format» en een eenduidige cyclus. Het is de verwachting dat deze diensten daardoor beter kunnen worden aangestuurd en de onderlinge samenhang tussen de arrangementen beter kan worden bewaakt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 259 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 239 Ongeval Amercentrale 25 883 Arbeidsomstandigheden 25 720 Organisch Psychosyndroom Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 26 824 Wijziging van de regeling van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 077 Drugbeleid Nr. 180 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kalsbeek (PvdA), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Vendrik (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 140 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

75ste vergadering Woensdag 19 mei 2004

75ste vergadering Woensdag 19 mei 2004 75ste vergadering Woensdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Cornielje Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten: Aasted Madsen-van Stiphout, Adelmund, Albayrak, Algra, Aptroot, Arib, Van As, Bakker, Balemans,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

Handelingen 2 AWACS. Uitvoering Nota Ruimte. Vergroten kansen op werk. 58 3 maart 2009 58ste vergadering

Handelingen 2 AWACS. Uitvoering Nota Ruimte. Vergroten kansen op werk. 58 3 maart 2009 58ste vergadering Handelingen 2 Vergaderjaar 2008 2009 der Staten-Generaal 58 58ste vergadering AWACS Uitvoering Nota Ruimte Vergroten kansen op werk 2 58 4683 Alfabetische inhoud AWACS Debat naar aanleiding van een algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 oktober 2006 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 552 1 Samenstelling: Leden: Rijpstra (VVD), Dijksma (PvdA), De Haan (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 14 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 108 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001 20ste vergadering Woensdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Van Nieuwenhoven Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten: Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 124 Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 65 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), voorzitter, Schreijer-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 75 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2006 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 15 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2003 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 74 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Bijleveld- Schouten (CDA), Middel

Nadere informatie