OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid"

Transcriptie

1 OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1

2 2 Welzijn Oude

3 Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit. Met de Ouder(en)wijzer geven wij u een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden die er in Enschede zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Ouder(en)wijzer is bedoeld voor oudere Enschedeërs en voor degenen die hen willen ondersteunen. Achter in deze Ouder(en)wijzer is een trefwoordenlijst opgenomen met bladzijdenummers. Op de bladzijden 5 t/m 9 vindt u een index op onderwerpen. Wij doen ons best zo volledig mogelijke informatie te geven. Mist u nog iets? Uw suggesties of aanvullingen zijn welkom! U kunt dit doorgeven aan de redactie van de Ouder(en)Wijzer op onderstaand adres. Alifa Welzijn Ouderen Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel e druk, januari 2015 Welzijn Ouderen 3

4 4 Welzijn Oude

5 Inhoud Alifa Welzijn Ouderen 10 Dienstverlening 10 Afstemming en coördinatie 11 Facilitering 11 Informatie en voorlichting 12 Ontwikkeling / innovatie 12 Migranten ouderenwerker 13 Voorlichting, informatie, advies 14 Stadspost voor Ouderen 14 Wijkteams, wijkcoaches 14 Wijkservicecentra 17 Het Juridisch Loket 17 GGD Regio Twente 17 Wijkservicecentra 16 Hulpverlening 18 Maatschappelijk werk 18 Dagactiviteiten voor Ouderen 18 Bartiméus 20 Macula Degeneratie en MD Café 20 Algemene Doven Vereniging Twente 20 Stichting O Twee 21 Bureau Slachtofferhulp 21 Centrale huisartsenpost, Artsendienst 21 Sensoor Ouderentelefoon 22 Ouderenmishandeling 22 Advies- en steunpunt huiselijk geweld 22 Tactus, verslavingszorg 23 Ouderenombudsman 23 Welzijn Ouderen 5

6 Zorgverlening 24 Wet landurige zorg (Wlz) 24 Indicatie aanvragen 24 Zorgkantoor Twente 24 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 25 Thuiszorg 26 Eigen bijdrage Wlz en WMO 28 Aanvullende zorg en hulpmiddelen 29 Alarmering 30 Verpleeghuizen 33 Dagbehandeling 34 Verpleeghuizen in Enschede 35 Revalidatiecentrum 't Roessingh 36 Gezondheidscentra 37 Praktische hulp 38 Maaltijdvoorzieningen 38 Eten in verzorgingshuizen 40 Eetsoos, Opentafel 41 Burenhulpdienst 43 Boodschappenboer 43 Boodschappendienst 44 Service en gemaksdiensten 44 Senior Whizzkids 45 Seniorweb Leercentrum 45 Repaircafé en Reparatiekamer 46 Vrijwilligershulp en mantelzorg 47 Steunpunt Informele Zorg 47 Unie van Vrijwilligers 47 Nationale vereniging De Zonnebloem 47 Rode Kruis Enschede 48 De Pioen 49 Humanitas 50 Vriendendienst Hoor 'ns 50 6 Welzijn Oude

7 Belangenbehartiging 51 Ouderenbonden 51 Zorgbelang Overijssel 52 Meldpunt WMO 52 WMO-raad Enschede 52 ANGO 53 Migranten ouderen 54 Migranten ouderenwerk 54 Remigratieregelingen 54 Werkgroep Turkse Ouderen 55 Alzheimer Theehuis 55 Geheugen- en psychische problemen 56 Geheugenspreekuur Enschede 56 Geheugenpolikliniek 56 Alzheimer Café 57 Alzheimer Theehuis 57 Casemanager 58 Dagbehandeling 58 Mediant Circuit Ouderen 59 Zorgwoningen Groote Bueren 59 Geldzaken 60 Thuisadministratie 60 Formulieren Advies Punt 60 AOW 61 Pensioen 61 Belastingdienst Oost / Kantoor Enschede 62 Belastingproject Alifa Welzijn Ouderen 62 Zorgverzekering 63 Zorgtoeslag - Huurtoeslag 63 Huurcommissie 64 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 64 Bijzondere Bijstand 64 Stichting Fonds Bijzondere Noden 65 Welzijn Ouderen 7

8 Stadsbank Oost Nederland 65 Tegemoetkoming vervoerskosten 66 Persoonsgebonden Budget 66 SVB Servicecentrum PGB 66 Per Saldo 67 Eigen bijdrage WLZ en WMO 67 Wonen 68 Woonvormen voor ouderen 68 Normale huurwoningen voor senioren 70 Wooncomplexen voor senioren en serviceflats 73 Zorgwoningen 74 Verzorgingshuizen 76 Vervoer 79 Normaal Openbaar Vervoer 79 Regiotaxi Twente 79 Vervoer voor gehandicapten 80 Valys 81 OV- Begeleiderskaart 83 Hulp op het station 83 Vergoedingen vervoerskosten 84 Scootmobiel 85 Rolstoel 85 Gehandicaptenparkeerkaart, - plaats 85 Voetgangerszender 86 NS treinkorting 86 Rijvaardigheidsritten 86 Rijbewijskeuringen 87 Ontspanning en activiteiten 88 Vrijwilligers Werkgroep Welfare Rode Kruis 88 Enschedese Sociëteiten voor Ouderen 88 Concordia Kunst en Cultuur 89 8 Welzijn Oude

9 Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) 89 Open Universiteit 89 Volksuniversiteit 89 ROC Basiseducatie 88 De Muziekschool Twente 90 Openbare Bibliotheek Enschede 90 Lezen voor mensen met een visuele handicap 90 Stichting Zwemmen voor Sport voor Senioren 91 de Postenclubs 91 Huiskamer van de buurt 92 Tot slot 94 Notaris 94 Codicil - Wilsbeschikking 95 Executeur Testamentair 95 Bank 95 Stichting Leendert Vriel 95 Palliatief Consultatieteam 97 Hospice Enschede 97 Palliatieve zorg de Posten 98 Euthanasie 98 Begraven of cremeren 99 Uitvaart 99 Humanistisch Verbond, Uitvaarbegeleiding 99 Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 100 De Uitvaart Informatie Hulplijn 100 De Pioen, bezoekdienst weduwen, weduwnaars 100 Index 103 Welzijn Ouderen 9

10 Alifa Welzijn Ouderen Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel Alifa bedrijfsbureau Pathmossingel CM Enschede Tel Alifa Welzijn Ouderen is een onderdeel van Alifa en richt zich op het ondersteunen van individuele en groepen ouderen, die veelal zelfstandig wonen, met als oogmerk de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van deze groep te vergroten. Daarnaast tracht Alifa Welzijn Ouderen een beter samenhangend pakket van voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat Alifa Welzijn Ouderen probeert ouderen vanaf 65 jaar te ondersteunen in hun streven zelfstandig te blijven en volwaardig deel te blijven nemen aan hetgeen de Enschedese samenleving te bieden heeft. Met het uitoefenen van de hierna genoemde werkzaamheden probeert Alifa Welzijn Ouderen de eerder genoemde doelstelling zo dicht mogelijk te benaderen. Deze werkzaamheden resulteren uiteindelijk in concrete activiteiten en diensten waar ouderen een bijdrage aan kunnen leveren of gebruik van kunnen maken. Dienstverlening Alifa Welzijn Ouderen verleent een aantal concrete diensten aan ouderen. Daar waar nodig verwijst Alifa Welzijn Ouderen mensen door naar andere organisaties. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: de Pioen, bezoekdienst weduwen en weduwnaren Geheugenspreekuur 10 Welzijn Oude

11 Thuisadministratie Senior Whizzkids (hulp bij computer- en audio/video) Belasting invulproject Telefooncirkel Voetgangerszender Rijbewijskeuringen Seniorenvoorlichting Burenhulpdienst Welzijn op Recept. Afstemming en coördinatie Er is in Enschede een ruim aanbod op het gebied van voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Door onze contacten met ouderen en hun organisaties is Alifa Welzijn Ouderen goed op de hoogte van vragen en behoeften van ouderen. Alifa Welzijn Ouderen draagt er mede zorg voor dat er een goede afstemming van het aanbod van instellingen en organisaties plaatsvindt. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: overleg over gezondheidsvoorlichting stadsdeelgerichte overlegvormen beleidsadvisering coördinatie vrijwilligerswerk Alifa Welzijn Ouderen deelname tijdelijke werkgroepen. Facilitering Door het faciliteren van organisaties, werkgroepen e.d. levert Alifa Welzijn Ouderen een bijdrage aan hetgeen deze organisaties voor ouderen willen betekenen. Deze facilitering wordt op maat geboden al naar gelang de wensen van de betreffende organisatie of werkgroep. De facilitering kan variëren van het bieden van vergaderruimte in het kantoor van Alifa Welzijn Ouderen tot aan het (tijdelijk) vervullen van de secretariaatsfunctie. Voorbeelden van organisaties die gebruik maken van deze facilitering zijn: ESO, Enschedese Sociëteiten voor Ouderen WTO, Werkgroep Turkse Ouderen Welzijn Ouderen 11

12 Informatie en voorlichting Met het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan ouderen, individueel of in groepsverband, wil Alifa Welzijn Ouderen mensen informeren over allerlei zaken die van belang kunnen zijn bij het ouder worden. De wijze waarop deze informatie wordt verstrekt, is verschillend. Voorbeelden hiervan zijn: Stadspost voor Ouderen Voorlichtingsbijeenkomsten Organisatie van seniorenbeurzen Foldermateriaal Ouder(en)wijzer Publicaties in media Alzheimercafé en -Theehuis Website www. alifa.nl Ontwikkeling en innovatie Omdat er veel contacten zijn met ouderen en hun organisaties is men bij Alifa Welzijn Ouderen goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Een ook in Enschede toenemende groep van de bevolking gaat tot de categorie ouderen behoren. Deze nieuwe ouderen hebben vaak behoefte aan nieuwe activiteiten. Alifa Welzijn Ouderen wil, in samenwerking met andere organisaties, ook voor deze mensen activiteiten ontwikkelen.de projecten die door Alifa Welzijn Ouderen worden georganiseeerd worden veelal uitgevoerd door vrijwilligers. Onder het motto "door ouderen, voor ouderen" voeren zij, ondersteund door Alifa Welzijn Ouderen, activiteiten uit ten behoeve van ouderen in Enschede. 12 Welzijn Oude

13 Migranten ouderenwerk Bij Alifa Welzijn Ouderen is een migranten ouderenwerker en een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC) in dienst. Zij leggen contacten met verschillende groepen migranten ouderen in Enschede. Verreweg de grootste groep oudere migranten is afkomstig uit Turkije. Er zijn ook contacten met Marokkaanse ouderen, Surinaamse ouderen, Syrisch-orthodoxe en Italiaanse ouderen. Naast de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde activiteiten wil Alifa Welzijn Ouderen ook de reeds bestaande activiteiten nadrukkelijk bij hen onder de aandacht brengen. Voorbeelden van activiteiten voor migranten ouderen zijn: Informatie en advies aan individuele migranten ouderen Ontmoetingsbijeenkomsten(ook Nederlandse ouderen) Voorlichtingsbijeenkomsten Begeleiding Werkgroep Turkse Ouderen Alzheimer Theehuis Geheugenspreekuur. Welzijn Ouderen 13

14 Voorlichting, informatie en advies Stadspost voor Ouderen Hoge Bothofstraat 45, 7511 ZA, tel De Stadspost voor Ouderen is een gratis informatieblad voor alle ouderen in Enschede. Het blad wordt door Alifa Welzijn Ouderen uitgegeven en verschijnt éénmaal per twee maanden in een oplage van exemplaren. Alifa Welzijn Ouderen probeert hiermee informatie op allerlei gebied door te geven. Naast actuele zaken wordt er ook aandacht besteed aan voeding, gezondheid, huisvesting, enz. Verder wordt ouderen de gelegenheid gegeven om zelf iets te schrijven. Met name de ouderenorganisaties maken daar regelmatig gebruik van. Lezers kunnen gratis (contact-)advertenties laten plaatsen (onder nummer). Voor alle andere soorten advertenties moet wel betaald worden. De verspreiding van de Stadspost gebeurt door vrijwilligers. Mede daardoor is het mogelijk dat de Stadspost gratis bij u in de bus kan komen. Wijkteams - Wijkcoaches Vanaf 1 januari 2015 kunt u met al uw vragen op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd terecht bij de wijkteams van de gemeente Enschede. De wijkteams zijn er voor alle inwoners van Enschede, van jong tot oud, met of zonder een beperking. Ook als u mantelzorger bent en vragen hebt met betrekking tot uzelf of degene voor wie u zorgt. De wijkteams ondersteunen iedereen met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Het wijkteam ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor deze problemen, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven deelnemen aan de samenleving. De wijkteams kunnen u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen bij onder andere: - zelfstandig wonen met een beperking of ziekte - het voeren van een huishouden - dagbesteding en/of individuele begeleiding 14 Welzijn Oude

15 - cliëntondersteuning - psychosociale hulpverlening De wijkteams zijn verdeeld over de stad, dus altijd dicht bij u in de buurt. In de wijkteams werken goed opgeleide professionals, die ervaring hebben met onder andere jeugdhulp, ondersteuning van inwoners met een beperking, begeleiding, maatschappelijk werk en schuldenproblematiek. Samen met u en eventueel uw mantelzorger, bekijken we welke hulp en ondersteuning nodig is en wie daar een rol in kan spelen. De medewerkers van het wijkteam beginnen met uw vraag. In een persoonlijk gesprek brengen we samen in beeld wat precies uw probleem is. Op basis hiervan wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die in uw omgeving om uw probleem op te lossen. U kunt alleen naar dit gesprek komen, maar als u het prettiger vindt kunt u ook iemand meenemen. Op de website vindt u informatie over de genoemde onderwerpen. Als u hier niet verder mee komt of iemand wilt spreken, kunt u op werkdagen van uur bellen op Wijkteam bij u in de buurt Wijkteam Centrum, Noordmolen - Molenstraat 50 tel Wijkteam Noord-Noord, Servicecentrum Noord - Zaanstraat 12 tel Wijkcentrum Noord-Twekkelerveld, Servicecentrum Noord Zaanstraat 12 tel Wijkteam Oost-Binnen, Servicecentrum Oost - Gronausestraat 300 tel Welzijn Ouderen 15

16 Wijkteam Oost-Buiten, Servicecentrum Oost - Gronausestraat 300 tel Wijkteam Boswinkel-Boekelo, Servicecentrum West B.W. Ter kuilestraat 35 tel Wijkteam Pathmos-Stadsveld, Servicecentrum West B.W. Ter kuilestraat 35 tel Wijkteam Wesselerbrink, Servicecentrum Zuid Wesselerbrinklaan 102 tel Wijkteam Helmerhoek-Stroinkslanden Gezondheidscentrum Wesselerbrink, Wesselernering 60 tel In elk stadsdeel is op werkdagen spreekuur van uur. Er is dan een wijkcoach beschikbaar die u te woord kan staan. Op werkdagen van is een centrale bereikbaarheidsdienst aanwezig voor crisissen, consultatie, doorverwijzingen en algemene vragen. Voor informatie: Op de website vindt u informatie en kan ook de postcode check worden gedaan om te kijken bij welk wijkteam u hulp kunt krijgen. 16 Welzijn Oude

17 Wijkservicecentra Enschede heeft vijf stadsdelen: Centrum, Noord, Zuid, Oost en West. Elk stadsdeel heeft een servicecentrum. Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). * Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102, 7544 JZ * Servicecentrum West, B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL * Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, 7523 HC * Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300, 7533 BM * Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD In het Stadskantoor kunt u terecht voor alle producten en diensten van de gemeente. Openingstijden: Maandag: uur Dinsdag t/m vrijdag: uur. Donderdagavond: uur U kunt alleen op afspraak komen. U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken via https://dloket.enschede.nl of bel tijdens kantooruuren tel Het Juridisch Loket Piet Heinstraat 17, 7511 JE Enschede Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur tot uur Telefoon: ( 0,20 p/m). Bereikbaar van uur. Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Voor gratis informatie en advies over juridische problemen. Neem bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. GGD Regio Twente Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede tel Welzijn Ouderen 17

18 Hulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede -Haaksbergen afd. Maatschappelijk Werk, Laaressingel 61, 7514 EL Enschede tel: Wat doet de SMD E-H? - Wijkcoaches zijn in dienst bij de SMD E-H, werken in wijkteams. (zie pag. 14) - Maatschappelijk werk Haaksbergen - Schuldhulpverlening - SMD E-H is onderdeel van Loes Enschede en Haaksbergen - POG ggz bij huisartsenpraktijken - Team vroeghulp, hulp bij huisverboden - Schoolmaatschappelijk werk U kunt terecht bij het maatschappelijk werk met vragen/problemen over: - stress en gezondheid - werk en inkomen - relatie - verlies en verwerking - geweld - opvoeden Stichting Joods Maatschappelijk Werk Uitsluitend telefonisch spreekuur tel woensdagochtend uur. Dagopvang, dagactiviteiten voor Ouderen Dagopvang is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die geen gebruik meer kunnen maken van activiteiten buitenshuis en/of weinig tot geen sociale contacten hebben, maar daar wel behoefte aan hebben. Het doel van de dagopvang is het bieden van een prettige, zinvolle dagbesteding. Met het bezoek aan de dagopvang bent u er even uit. Maar ook voor de partner of mantelzorger is de dagopvang een fijne uitkomst. Het zorgen voor wordt even uit handen genomen. Op verschillende plaatsen in de 18 Welzijn Oude

19 stad wordt dagopvang/dagverzorging georganiseerd door verzorgingshuizen. Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt gegeven op grond van lichamelijke en/of geestelijke gronden. Of aan mensen die moeite hebben met dagstructuur. Dagbesteding Livio De Bleekhof en De Cromhoff Bleekhofstraat 300, tel (lokaal tarief). De Hatteler Gerard Terborghplein 1, tel (lokaal tarief). Dagopvang in de Posten De Posten 135, tel De Berke Jan van Elburgstraat 111, 7548 DC Boekelo Suryoye ouderen in de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede Dagactiviteiten AriënsZorgpalet, De Eschpoort Boulevard , tel Ariëns Glanerbrug Pater ten Winkelstraat 3, tel De Ariënsstaete Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten Turkse dames, De Ariënsstaete, Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten TMZ Locatie Getfertsingel Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede, tel Zorgsteunpunt Roombeek Roomweg 165, 7523 BM Enschede, tel Welzijn Ouderen 19

20 Ontmoetingscentrum Glanerbrug Het Ontmoetingscentrum Glanerbrug is er voor mensen met een lichte vorm van dementie en de mantelzorger. Het ontmoetingscentrum biedt activiteiten, structuur en begeleiding. Ook mensen die (nog) geen indicatie hebben kunnen er terecht. Het Ontmoetingscentrum Glanerbrug is een initiatief van Bruggerbosch en AriënsZorgpalet en bevindt zich in de ruimte t Drost, Ariënshuis aan de Pater Ten Winkelstraat 3 in Glanerbrug. Meer informatie via of Bartiméus Pikeursbaan 15, 7411 GT Deventer tel (op werkdagen van uur) Volwassenen die op latere leeftijd blind of slechtziend worden, stuiten op uiteenlopende problemen. Bartiméus helpt zo zelfstandig mogelijk te leven met de visuele beperkingen. Bartiméus in Hengelo, Geerdinksweg 139-5, 7555 DL Hengelo (bij ziekenhuis Groep Twente). Afspraken via de infolijn: Macula Degeneratie en MD Café De MD Vereniging Nederland voor mensen met de oogaandoening Macula Degeneratie- is in Enschede maandelijks aanwezig met een MD Café. Hier worden ervaringen uitgewisseld en inleidingen gegeven. Plaats: Zorggroep Manna, Boulevard 505, Enschede. Voldoende parkeerruimte en bereikbaar met buslijn 3. Elkeeerste vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) van uur. Informatie: Anneke Homan, tel De landelijke MD Vereniging is bereikbaar op tel en via Algemene Dovenvereniging Twente Ontmoetingscentrum TwenDo Clematishof 6 (wijkgebouw 'De Letterbak') 7621 CV Borne 20 Welzijn Oude

21 De Algemene Dovenvereniging Twente (ADVT) heeft als doel het bevorderen van de sociale, culturele en recreatieve activiteiten van doven. De vereniging verhuurt haar ontmoetingscentrum aan verschillende dovenverenigingen. U kunt ook deelnemen aan activiteiten die door de ADVT zelf worden georganiseerd. De ADVT is actief o.a. op het gebied van gebarentaalcursussen, het behartigen van de belangen van de dove mensen uit Overijssel. Stichting OTwee Hortuslaan 1, 9751 BE Haren tel OTwee begeleidt mensen met een beperking in horen én zien en richt zich op de ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven. Het uitgangspunt is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen leven en dat de zelfredzaamheid bevorderd wordt. Bureau Slachtofferhulp, regio Enschede Slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen kunnen hulp krijgen van Bureau Slachtofferhulp. Medewerkers van dit bureau weten wat ze voor u kunnen doen. Als het nodig is wijzen ze u de weg naar andere mensen of instellingen. De hulp is gratis en alles wat u vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Tel , ma t/m vr van uur Centrale Huisartsenpost Enschede MST, locatie Haaksbergerstraat 55, Enschede, telefoon Internet: Als u s avonds, s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend huisartsenhulp nodig heeft, kunt u terecht bij de Huisartsenpost Enschede. Bezoek aan de huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak. Op werkdagen van tot uur dient u uw eigen huisarts te bellen. Welzijn Ouderen 21

22 Sensoor Oost Nederland Postbus 555, 7550 AN Hengelo tel: of Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar even contact te hebben. Een goed opgeleide vrijwilliger heeft dag en nacht aandacht voor u. Sensoor is dag en nacht bereikbaar. U hoeft uw naam niet te noemen en u mag rekenen op geheimhouding. Ouderenmishandeling Onder mishandeling van een oudere persoon verstaan wij al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met ouderen staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant van ouderen sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Voor meldingen kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld op onderstaand adres. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Het Steunpunt is een onderdeel van Kadera aanpak huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Vaak vinden slachtoffers en plegers het moeilijk om over hun situatie te praten, schamen zich en voelen zich schuldig. Toch is het belangrijk om erover te praten. Want huiselijk geweld stopt meestal niet automatisch. Tel ( 5 ct. per minuut) 22 Welzijn Oude

23 Tactus, instelling voor verslavingszorg Raiffeisenstraat AM Enschede Tel Anonieme hulp via internet: Tactus is er voor mensen die hulp zoeken bij verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Tactus is er voor mensen die zelf hulp zoeken en voor partners, familie en hulpverleningsinstanties. Tactus zet zich in om voorlichting en advies te geven en/of passende zorg te bieden. Ouderenombudsman De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en helpt ouderen en hun omgeving bij vragen over bijvoorbeeld zorg, geldzaken of veiligheid. Dit kan online via www. ouderenombudsman.nl of door te bellen naar (lokaal tarief). Welzijn Ouderen 23

24 Zorgverlening Wet Langdurige Zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen. Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn: - verblijf in een instelling; - persoonlijke verzorging en verpleging; - geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg); - hulpmiddelen die nodig zijn voor de gegeven zorg; - vervoer naar de plaats waar u de begeleiding/ behandeling krijgt. Indicatie Wlz aanvragen Langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website of aanvragen via tel Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op langdurige zorg. Het CIZ bepaalt ook hoeveel en welke hulp u krijgt. Op het aanvraagformulier kunt u de zorgaanbieder van uw voorkeur aangeven en uw keuze voor zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB). (pag. 66). Zorgkantoor Twente Zorgkantoor Twente De Ruyterlaan 25, 7511 JH Postbus AL tel: of Als u langdurig zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. De zorgadviseur van het zorgkantoor geeft u informatie over de verschillende soorten zorg en de gewenste leveringsvorm. Het Zorgkantoor heeft voor verschillende soorten zorg contracten afgesloten met zorginstellingen. 24 Welzijn Oude

25 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Volwassenen gaan na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. Het maatschappelijk doel van de Wmo is meedoen. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo is er voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken, zonder professionele hulpverlening. Lukt het u niet op eigen kracht of zonder hulp van de omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. U kunt terecht bij uw gemeente voor:. begeleiding. dagbesteding. kortdurend verblijf. hulp in het huishouden. oplossingen voor uw vervoersproblemen. een rolstoel. aanpassingen in uw huis, zoals bijvoorbeeld een traplift Voor meer informatie kunt u op werkdagen van bellen naar Of via de website ondersteuning. Welzijn Ouderen 25

26 Thuiszorg Thuiszorg is een hulpmiddel om een verblijf in een instelling uit te stellen, te voorkomen of om ontslag uit een instelling te bespoedigen. Deze zorg omvat verschillende vormen van zorg- en dienstverlening op het terrein van verpleging, verzorging, huishoudelijke verzorging. Informeer bij de organisatie van uw keuze of ze de voor u geïndiceerde zorg kunnen leveren en, als u een PGB heeft, wat de kosten zijn. Bureau Privazorg Twente Oosterstraat DZ Enschede tel TSN (Thuiszorg Service Nederland) Enschede Haaksbergerstraat 126e 7513 EA Enschede tel Livio, zorg-aan-huis Boulevard AL Enschede tel Zorggroep Manna Thuiszorg Boulevard AD Enschede tel Zorgthuis AriënsZorgpalet Boulevard Postbus 5005, 7500 GA Enschede tel Welzijn Oude

27 BTK Zorg Betere Thuis- en KraamZorg Emmastraat BG Enschede tel Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede tel Roomweg 165, 7523 BM Enschede tel. algemeen: tel. Enschede: Allerzorg Twente Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede tel de Posten Thuiszorg - Adviespunt de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede tel Multiculturele Thuiszorg Olcea Wesseler- Nering 50, 7544 JC Enschede tel Wijk-Zorg Twente Brinkstraat 173 (hoek Javastraat) tel ED Enschede Welzijn Ouderen 27

28 Buurtzorg Telefoon: (0,10 ct. per minuut) Vitaal Thuiszorg Kuipersdijk 55, 7512 CA Enschede tel De indicatiestelling Als u zorg (bijv. verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp of alphahulp) nodig heeft, moet u een indicatie hebben. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van bellen naar Of via de website ondersteuning. Eigen bijdrage WLZ en WMO Ontvangt u thuis ondersteuning of zorg via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen. Uw zorgaanbieder geeft aan het CAK (zie pag. 68) door hoeveel uren en minuten zorg u heeft ontvangen. Zij berekenen de kosten van de zorg met het aantal uren en minuten zorg dat u in een periode heeft ontvangen en het uurtarief. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere: uw zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden, uw inkomen en vermogen. 28 Welzijn Oude

29 Aanvullende zorg en -hulpmiddelen LivioPlus Biedt diensten, producten die een aanvulling vormen op de reguliere thuiszorg. U kunt hier met uw lidmaatschap voordelig gebruik van maken. Daarnaast ontvangt u het ledenblad Gezond Thuis. Lidmaatschap kost 16,50 per jaar. Postbus 379, 7500 AJ Enschede. tel (lokaal tarief) Zorgboulevard Enschede Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen. Boulevard , 7511 AD Enschede Tel Openingstijden: maandag t/m vrijdag: uur zaterdag: uur U kunt hier terecht voor het lenen, huren en kopen van handige hulpmiddelen en artikelen die te maken hebben met zorg en gezondheid. Welzorg Marssteden TC, Enschede tel www. welzorg.nl Welzorg levert hulpmiddelen op het gebied van wonen, leven en werken: rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, aangepaste auto's, rollatoren, douche/toilet hulpmiddelen, kleine woningaanpassingen, aangepaste stoelen en bedden, ADL-hulpmiddelen, persoonsgebonden aanpassingen op alle hulpmiddelen. Sommige artikelen kunt u huren of lenen, andere moet u kopen. Welzijn Ouderen 29

OUDER(EN)WIJZER. Welzijn Ouderen

OUDER(EN)WIJZER. Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2014 Alifa Hoge Bothofstraat 45 7511 ZA Enschede tel. 053 432 01 22 welzijnouderen@alifa.nl www.alifa.nl/senioren oplage 2000 Januari 2014 1 2 Welzijn Oude Beste lezer, Alifa brengt jaarlijks

Nadere informatie

OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 OUDER(EN)WIJZER 2016 Alifa Hoge Bothofstraat 45 7511 ZA Enschede tel. 053 432 01 22 welzijnouderen@alifa.nl www.alifa.nl/senioren

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Thuiszorg. Uw zorg in goede handen. Verzorging en verpleging. Persoonlijke zorg bij u thuis door een vast klein wijkteam

Thuiszorg. Uw zorg in goede handen. Verzorging en verpleging. Persoonlijke zorg bij u thuis door een vast klein wijkteam Thuiszorg Verzorging en verpleging Persoonlijke zorg bij u thuis door een vast klein wijkteam Uw zorg in goede handen Persoonlijke verzorging en verpleging U wilt graag thuis blijven wonen. Thuiszorg van

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont.

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. Thuiszorg Thuiszorg Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. 3 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Thuiszorg 4 Hulp bij het huishouden 6 Kosten Thuiszorg en Hulp bij het huishouden 8 Servicepakket

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen!

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Prettig zelfstandig blijven wonen Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Ons brede pakket

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding/dagbehandeling Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding en dagbehandeling bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Breng uw dag door in een prettige, gastvrije en gezellige omgeving

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk.

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg luistert, kijkt en zorgt. Al eeuwen. Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht. We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw gewoontes en uw dagelijks

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in Gewoon prettig wonen in Careyn De Ark Op een steenworp afstand van Den Haag en het Westland en op loopafstand van het gezellige centrum van Wateringen ligt het woonzorgcomplex De Ark. De Ark combineert

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Hoe krijgt u. thuiszorg?

Hoe krijgt u. thuiszorg? 2 3 Zorggroep Meander biedt zorg op maat, in of dichtbij de eigen woonomgeving. De meeste mensen willen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en, indien nodig, een beroep doen op thuiszorg.

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Personenalarmering en Alarmopvolging

Personenalarmering en Alarmopvolging 2011 Personenalarmering en Alarmopvolging Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven.

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven. Dagbesteding Dagbesteding Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen Evean. Midden in het leven. Dagbesteding buitenshuis afgestemd op uw situatie Er gaat niets boven thuis. Toch kan het prettig zijn

Nadere informatie

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie