De Kracht van Pluricultureel Kossel II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kracht van Pluricultureel Kossel II"

Transcriptie

1 De Kracht van Pluricultureel Kossel II Rotterdam/Zuid/Bloemhof/Kossel I&II Onderzoek naar (in)formele en (il)legale fenomenen en gebruiken in de wijk in zowel de hardware als de software. Cihan Bugdaci Gentlemen A.R.T. & Ergün Erkoçu CONCEPT april 2013 Atelier Rijksbouwmeester Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1

2 onderzoeks- en ontwikkelstrategie KOSSEL II BLOEMHOF ROTTERDAM 8 april

3 foto:ahmet Polat foto:ahmet Polat 3

4 Een wijze waarbij niet alleen gekeken wordt naar een gedeelde culturele achtergrond, maar ook naar zaken als educatie, geaardheid, financiële positie, sociale klasse, etniciteit, levensbeschouwing, levensfase en levensstijl van de aanwezigen in de samenleving. depluriculturele realiteit Wij hanteren een interdisciplinaire aanpak van projecten. Het vermogen om vanuit verschillende disciplines zoals architectuur, conceptontwikkeling, sociologie maar ook filosofie, kunst, vastgoedkunde, politiek en economie, een project te belichten zorgt voor een vernieuwende visie op het project. 4

5 inhoud van deze presentatie de opdracht, de analyse onze focus in het onderzoek voorstellen & de drie scenario s 8 april 2013 inleiding 5

6 Opdracht zoals die is gesteld vanuit onze opdrachtgevers deopdracht deanalyse De vertaling van de opdracht naar een specifieke methode 6

7 de specifieke opdracht Onderzoek naar (in)formele en (il)legale fenomenen en gebruiken in de wijk in zowel de hardware als de software Onderzoek naar de woningen in Kossel II. Belangrijk hierbij zijn de wensen van de bewoners. Dit om de woonkwaliteit te verbeteren voor zowel op de korte als de lange termijn. Rekening houden met drie pijlers: talentontwikkeling, economische versterking en fysieke kwaliteitsverbetering uitgangspunt: niet slopen 8 april 2013 inleiding 7

8 de specifieke opdracht de mensen Software: randvoorwaarden scheppen dat bewoners meer gebruik maken van o.r. Hardware: stimuleren van gebruik van bepaalde plinten met functies die meervoudige doelen hebben. vastgoed De buitenruimtes geschikter maken, met meer balans in gebruik. de openbare ruimte 8 april 2013 inleiding 8

9 de analyse: soft/hardware integratie in Kossel II is de algehele ruimtelijke en sociale integratie mislukt. Alles lijkt elkaar af te stoten, in plaats van elkaar te versterken.!! hardware software software hardware in Kossel I is er een redelijke integratie van zowel de software als de hardware SOFTWARE/HARDWARE INTEGRATION Kossel I Kossel II 8 april 2013 analyse 9

10 vergelijkbare straat karakteristieken COMPARATIVE STREET CHARACTERISTICS Kossel I Kossel II Street width Street width software PRIVATE SEMIPRIVATE PUBLIC PRIVATE X PUBLIC Er bestaat een redelijke overgang tussen privé ruimte en publieke ruimte. Er is geen harde scheiding, maar een geleidelijke overgang. Auw! De overgang tussen privé en publieke ruimte is te hard. 8 april 2013 analyse 10

11 formeel mappen, de wijk schematisch ROTTERDAM ZUID KOSSEL I&II 8 april 2013 analyse 11

12 formeel mappen, de wijk schematisch KOSSEL I KOSSEL II 8 april 2013 analyse 12

13 formeel mappen, de wijk schematisch buurtwinkels KOSSEL I woongebied woongebied educatie KOSSEL II woongebied 8 april 2013 analyse 13

14 Legal IllegaL informeel mappen, de wijk schematisch!...de informele wijk. Informal De niet geplande, spontane wijk. Fenomenen en gebruiken die soms tegen het formeellegale aanliggen, maar ook illegaal-informeel kunnen zijn... Maar er is een extra, totaal onderschatte laag... software SOFTWARE...te denken valt aan bijvoorbeeld zolders waar wiet wordt gekweekt (informeel-illegaal), maar ook het verzorgen van je buren door het maken van eten. Formal economie, gebruik van ruimte, grijze ruimtes, ongeschreven regels, manieren van leven, 24/7 patronen. 8 april 2013 analyse 14

15 conclusie, de hardware Kossel I Kossel II software X Kossel II is daarentegen een onprettige omgeving. Monotoom opgezet, met onvoldoende voorzieningen en balans in functionaliteit. Er is een harde overgang van privé naar openbaar. De gevels zijn eenzijdig, monotoom, grijs en slecht onderhouden. Er is gebruik gemaakt van goedkope materialen. Kossel I is een prettige omgeving. Voldoende voorzieningen met balans in functionaliteit. Er is een prettige overgang van privé naar openbaar. De gevels zijn plastisch en er is gebruik van verschillende materialen en kleuren. 8 april 2013 analyse 15

16 conclusie, de hardware Uniformity Repetition Simplicity UNIFORMITEIT REPETITIE EENVOUD Uniformity Repetition Simplicity Eén blok stad elke straat is min of meer hetzelfde De gevels zijn zeer eenvoudig opgezet. Wand met gaten, geen plastiek 8 april 2013 analyse 16

17 in dit onderzoek hebben we ons specifiek gefocust op de software van de wijk. Inzichtelijk maken wat er achter de voordeur, in de informele sfeer aanwezig is in de buurt. onzefocus inhetonderzoek dus aan de ene kan de hardware, maar net zo belangrijk: de software 17

18 formeel mappen, de wijk schematisch buurtwinkels KOSSEL I woongebied woongebied educatie KOSSEL II woongebied 8 april 2013 focus 18

19 formeel mappen, de wijk schematisch FOCUS op KOSSEL II 8 april 2013 focus 19

20 informeel mappen, de wijk schematisch =FID<<C $ C< C7DJ;BPEH= I9>EJ;B7DJ; CEIA;; Schotel-deling =HE;DJ;JK?D 8KKHJ9ED9?Ü 8KK IF;;BFB;AA; LE;J87B " J;D <?JD;II P7D: ;J9$ F?H7J; IKFFB C7HAJFB77JI Dalton-principe. De openbare ruimte als je woonkamer. software <H;;#M?<? J7N? =7H7=; P;B<8EKM CE $?BB;=7B; 8;M De AH-bonus Plaatselijke transformatie FHEIJ?JKJ?; IE<J:HK=I >;B?D= :;7B;D :; PM7HJ; 87 Via Turkije... 8 april 2013 onze focus 20

21 informeel mappen, de wijk schematisch...fenomenen die reageren of ongepland gekoppelkd worden aan formele gebruiken en plekken in de wijk. software Er zijn in de wijk verschillende informele fenomenen te vinden. Fenomenen die nooit zo zijn bedacht of ontworpen... 8 april 2013 onze focus 21

22 informeel mappen, de wijk schematisch 8 april 2013 onze focus 22

23 informeel mappen, de wijk schematisch Zo wordt er dus echt in de wijk geleefd......en ontstaat er een echte programma van eisen. 8 april 2013 onze focus 23

24 informeel mappen, het probleem HARDWARE SOFTWARE nu SOFTWARE HARDWARE SOFTWARE nu 8 april 2013 onze focus 24

25 onzevoorstellen enscenario s 25

26 informeel mappen, de oplossing HARDWARE SOFTWARE...met de software van de wijk integratie van de hardware... 8 april 2013 onze voorstellen 26

27 de vier voorstellen 1 verbinden 3 diversifiëren 2 vergroenen 4 socialiseren 8 april 2013 onze voorstellen 27

28 verbinden Zorg ervoor dat er in de wijk meerdere plekken komen die van belang zijn, toegevoegde waarde, om samen te komen. Maak een nieuw netwerk, een nieuwe manier van landeigenaarschap en ontwikkel ongebruikte ruimtes. 1 verbinden 8 april 2013 onze voorstellen 28

29 diversifiëren 3 diversifiëren Zorg ervoor dat er op hele specifieke punten in Kossel II. Plekken waar mensen samenkomen en iets voor elkaar kunnen betekenen. 8 april 2013 onze voorstellen 29

30 geef opties 3 diversifiëren Source: G. Cullen, The concise townscape, 1961 Creëer nieuwe straten, routes en geef de voortuinen verschillende gebruiken. 8 april 2013 onze voorstellen 30

31 geef opties Verschillende tuintypologieën. De straten zijn vrij van parkeren geworden in deze optie. 3 diversifiëren 8 april 2013 onze voorstellen 31

32 geef opties 3 diversifiëren Verschillende tuintypologieën. Er is beperkt de mogelijkheid, naar wens, om te parkeren in je voortuin. 8 april 2013 onze voorstellen 32

33 verbind en bouw-uit Laat bewoners makkelijker uitbouwen en op-toppen. Of men nu huurt of eigenaar is. 3 diversifiëren Biedt de mogelijkheid om woningen samen te voegen. 8 april 2013 onze voorstellen 33

34 geef het terug... Parkeren naar de binnengebieden, zodat ontmoeting aan de voorkant ontstaat. Parkeren naar de binnengebieden, zodat ontmoeting aan de voorkant ontstaat. 4 socialiseren 8 april 2013 onze voorstellen 34

35 maak het van hun... Geef ruimte en geef plekken, zodat men de wijk een eigen karakter en identiteit kan geven. 4 socialiseren 8 april 2013 onze voorstellen 35

36 moedig interactie aan... crowdfunding sociaal buurtnetwerk digitale interactie, communicatie en idee-ontwikkeling. 4 socialiseren 8 april 2013 onze voorstellen 36

37 dus concluderend... descenario s de volgende drie scenario s... 37

38 gebaseerd op drie variabelen ontwikkelingsproces, do-it-yourself & wedo-it-together dominerende waardepatroon, balans in waarde de economische toekomst. concentratie en specialisatie 8 april 2013 onze voorstellen 38

39 scenario 01 GELDSTROMEN degene die investeren zijn de bewoners als informeel ondernemers, de formele ondernemers, vastgoed-eigenaren en lokale overheid. KANSEN & BEDREIGINGEN de wijk als spreekwoordelijke speelveld vraagt een andere omgang met ruimte; van sturend naar meer volgend. Organisch en flexibiliteit zijn hierbij het uitgangspunt. Het vereist aandacht om de samenhang en afstemming van initiatieven te waarborgen voor de lange termijn. Sociale cohesie is een aandachtspunt omdat succesvolle groepen delen van de wijk kunnen opeisen. VASTGOED de aard van de ruimte verandert en en verlangt andere ruimtes. Monofunctionaliteit levert problemen op. Het perspectief van aanpasbaar en flexibel in te richten vastgoed is beter. De ruimtevraag voor initiatieven zal kleinschaliger zijn. Ook word er een flexibeler huursystematiek verlangt. Organisch Bloemhof OPENBARE RUIMTE de openbare ruimte speelt als ontmoetingsplek en entree van functies gelegen aan een plein of straat een cruciale rol in de ontwikkeling van de wijk en het aantrekken van ondernemers en geldstromen. Straten en pleinen worden gekleurd door de initiatieven die ondernemers en bewoners grenzend aan of op die straten en pleinen nemen. Privaat kapitaal en initiatief zal inrichting en beheer van de openbare ruimte bepalen. In toenemende mate zal de openbare ruimte benut worden voor tijdelijke initiatieven en daarmee steeds meer toegeëigend worden door gelijkgestemden. BELANG~RIJKE SPELERS bewoners als informeel ondernemers zorgen voor de dynamiek van de wijk door daar hun activiteiten te lokaliseren. Samenwerkingen met de formele ondernemers in een bepaald gebied om er voordeel uit te halen. de eigenaren van het vastgoed (Woonbron en Particulier) moeten hun aanbod afstemmen op de verschuiving naar een flexibeler in te zetten vastgoed en flexibeler huursystematiek. de locale overheid dient deze dynamiek in de wijk te beheersen. Dit kunnen zij doen door ondernemers en bewoners te verleiden om hun activiteiten in de wijk te lokaliseren en initiatieven in goede banen te leiden om een goed functionerende wijk te waarborgen. 8 april 2013 de scenario s 39

40 scenario 01, referenties REFERENTIES Stadsloods Amsterdam. Actief verbinden vraag aanbod leegstand. mijn ZZPlace (www.mijnzzplace.nl), flexibele kantoorruimte met mogelijkheid tot kinderoppas. FOAM Pop in. Bella Macchina. garage voor Italiaanse auto s, espressobar, delicatessenwinkel en cateringbedrijf in 1. Rotterdam Open Data, Free wifi. Wisselwinkel TrashSwag. Crowdmap voor mensen om oude producten te posten die buiten bij het grofvuil zijn geplaatst. 8 april 2013 de scenario s 40

41 scenario 02 OPENBARE RUIMTE in de WDS-wijk zullen veel initiatieven genomen worden door groepen mensen, met name in de publieke ruimte. Denk aan stadslandbouw, speelplekken, markten en specifieke activiteiten. GELDSTROMEN financiering van ontwikkelingen komen steeds vaker van (groepen) burgers, informeel ondernemers en kleine bedrijven. Tevens worden hiervoor ook nieuwe financieringsmodellen gebruikt, zoals crowdfunding. Ook collaborative sharing (delen van goederen) kunnen kosten worden gedeeld. VASTGOED Vastgoed zal steeds meer van tijdelijke en flexibele aard zijn. Deelgebruik van ruimtes zal vaker voorkomen. Er ontstaan coöperatieven als nieuwe gebruiker. We-Do-It-Self Bloemhof KANSEN & BEDREIGINGEN De WDS-wijk vraagt een andere omgang met ruimte; van sturend naar meer volgend. Organische ontwikkeling is hierbij het uitgangspunt. Het vereist aandacht om de samenhang en afstemming van initiatieven de waarborgen voor de lange termijn. er zullen ook initiatieven mislukken. Begrip in de samenleving hiervoor zal moeten groeien. Kennis moet gedeeld worden. waarborgen van democratuur. Verschillende groepen mensen zullen initiatief nemen, geleid door enkele personen. Lokale politiek zal tot bloei komen, maar vraagt wel om herpositionering. BELANG~RIJKE SPELERS individuele en groepen burgers en informele ondernemers zijn de belangrijke spelers. Zij bepalen in toenemende mate de ontwikkeling en toekomst van de Bloemhof. Ze werken samen om te voorzien in de eigen en gedeelde behoeften of om ondersteuning te bieden aan diegenen die dat nodig hebben. partijen met programma bepalen in toenemende mate de ontwikkeling van vastgoed. Waar vastgoed-eigenaren tijdelijk gebruik faciliteren en flexibele huurovereenkomsten aangaan, kunnen groepen burgers en informeel ondernemers hun activiteiten lokaliseren. Eventueel kopen ze (gezamenlijk) zelf vastgoed op voor hun initiatieven. 8 april 2013 de scenario s 41

42 scenario 02, referenties REFERENTIES Grunneger Power, in coöperatief een eigen energiebedrijf opzetten. Lazuurmarkt. Klanten, boeren, bakker en winkelier zijn eigenaar. Brixton Village. Pluricultureel crowd -initiatief om de bestaande vastgoed in stand te houden en nieuwe waardevolle functie te geven. De Afbouw-woning. DIY-wonen. Woon-carrière maken in je uitbreidbare woning. https://nextdoor.com sociaal netwerk voor de wijk om gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren. Gezamenlijke beveiliging regelen, in de buurt de babysitter vinden of iemand die je pakketje ontvangt. crowdfunding voor buurtinitiatieven praat mee over plannen in je buurt en verbeter de leefbaarheid maakt het mogelijk om maaltijden te delen met mensen bij jou in de buurt. Verhuur je eigen auto aan je buren en deel in de kosten. 8 april 2013 de scenario s 42

43 scenario 03 VASTGOED Toenemende leegstand van vastgoed en ongewenst bezit van huurwoningen. Mismatch in gebruik van vastgoed. Transformatie en/of samenvoegen van gebouwen/woningen zijn mogelijke oplossingen. Eventueel sloop. Waar kavels leegkomen zijn kansen voor groen en/of parkeermogelijkheden. GELDSTROMEN Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren zijn de investerende krachten in dit scenario. De lokale overheid heeft weinig middelen die vooral besteed zullen worden aan noodzakelijke sociale uitgaven. Zij kan wel een rol spelen in het opzetten van gebiedsfondsen ter bekostiging van gemeenschappelijke maatregelen en eventueel sloop. OPENBARE RUIMTE Door leegstand en verwaarlozing van vastgoed zal de openbare ruimte een troosteloze uitstraling krijgen. Dit kan een verder negatief effect hebben op het functioneren van de wijk met meer leegstand en verwaarlozing als gevolg. Nieuw Bloemhof BELANG~RIJKE SPELERS Ondernemers en bewoners kunnen bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid in de wijk door zich te vestigen en activiteiten te ontplooien. Er zal een sterke What s in it for me? -mentaliteit heersen. Eigenaren van vastgoed zijn aanzet voor grootschalig onderhoud van hun panden en zorgen dat het pand in gebruik is. Ze moeten andere verleiden om huurder te worden en te blijven. Huurprijsverlagingen en onrendabele verbouwingen kunnen dan nodig zijn. De lokale overheid als publieke dienst in faciliterende rol kunnen werken aan een gemeenschappelijke strategie voor transformatie van de wijk om zo mee te kunnen bewegen. Bemiddeling bij sloop maakt hier onderdeel van uit. KANSEN & BEDREIGINGEN Uitdaging om de nieuwe werkelijkheid te begrijpen en te accepteren. Verliezen te accepteren. inhoudelijk zal het op peil houden van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de wijk veel aandacht vergen. 8 april 2013 de scenario s 43

44 Find Us On The Web software...en uiteraard is er over ons meer te vinden op het web 8 april 2013 einde 44

45 de Aanbevelingen 8 april 2013 Atelier Rijksbouwmeester Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 45

46 Link Bloemhof aan de rest van de stad Software: Bloemhof is nu aardig geïsoleerd in de stad. Hoe meer naar de kern (Kossel II) des te verder het staat van de rest van Rotterdam. Kossel biedt de stad niet veel om hier te zijn. Laat softe waarden van Bloemhof (informeel) een interessante plek maken. Hardware: Qua bebouwing is Kossel II een eiland en kent weinig cohesie met de rest van de omringende bebouwing, uitstraling en diversiteit. Zet in op deze elementen en zorg voor 'Link' met omringende bebouwing. Versterk de economische positie van Bloemhof Software: Het mono-functionele karakter (woongebied) zorgt voor weinig diversiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving. Laat bewoners de ruimte 'customizen'. Hoe meer invulling de bewoners kunnen geven aan hun woonomgeving, des te meer ze betrokken zullen zijn. Privaat kapitaal en initiatief zal inrichting en beheer van de openbare ruimte bepalen. Hardware: Door ingreep in de bebouwde, maar ook onbebouwde, ruimten, zal waardestijging, en daaraan gerelateerde kwaliteitsstijging, worden gerealiseerd. Gedacht kan worden aan verbreding, vergroting, koppeling van woningen. Creëer Bloemhof BV, een coöperatief. Door Bloemhof te zien en daardoor te runnen als een bedrijf, zijn zaken als SWOT analyse, missie, visie, business-plan e.d. op te stellen. Deze zakelijke blik zorgt voor betrokken actoren voor een eenduidige gedachtengang en doel. Managers van deze BV staan met beide voeten in de wijk. Inspraak, participatie, klankbord en communicatie zijn centrale onderwerpen van Bloemhof BV. 46

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst Inten%everklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal publieke en private pardjen intendeverklaring

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te wonen,

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag Otto Raspe Anet Weterings Martijn van den Berge Frank van Oort Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) Veronique Schutjens (Economische Geografie, UU) Wouter Steenbeek (Sociologie, UU) Symposium Bedrijvigheid

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING

HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING HET SLIMME ANTWOORD OP EEN LASTIGE OPGAVE HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING Met het concept HoekPlus Wonen wordt de hoekwoning van een woningblok omgebouwd

Nadere informatie

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat ACHTERSTANDSWIJK BLOEMKOOLWIJK KRACHTWIJK _ Ieder voor zich Hoofd boven water houden Niet betrokken sociaal klimaat Mix betrokken en ieder voor zich Leukje hofjes bloeien, andere vervallen Waar gaat het

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Wonen en werken voor 50+

Wonen en werken voor 50+ Wonen en werken voor 50+ Eigen initiatief is bittere noodzaak De maatschappelijke verandering gaat steeds sneller De individualisering marginaliseert ouderen steeds meer Menselijke waarde wordt openlijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

Verder bouwen op de bestaande voorraad

Verder bouwen op de bestaande voorraad Verder bouwen op de bestaande voorraad Frank Wassenberg SRE, Eindhoven, 23 januari 2014 frank.wassenberg@platform31.nl Opzet 3 x achtergrond Andere rollen partijen, overheid voorop Wijzigende rollen op

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen amsterdam DELHI JINZHOU rotterdam casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur Ginkgo, Beekbergen TWO WORLDS IN ONE: WONINGEN VOOR SENIOREN EN KINDVRIENDELIJKE WONINGEN casanova+hernandez

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

HoekPlus Wonen haalt meer Uit de hoekwoning

HoekPlus Wonen haalt meer Uit de hoekwoning HoekPlus Wonen haalt meer Uit de hoekwoning Het slimme antwoord op een lastige opgave HOEKPLUS WONEN HAALT MEER UIT DE HOEKWONING Met het concept HoekPlus Wonen wordt de hoekwoning van een woningblok omgebouwd

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 DEMONTABEL BOUWEN Menno vd Veen, manager Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema's bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Lessons from Vancouver. 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle

Lessons from Vancouver. 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle Vancouver, False Creek, 1980 Vancouver False, Creek, 2002 1 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle Vancouver in de 70/80 er jaren Vancouver in de 70 er jaren: typisch Angelsaksisch

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten Voorzieningenkaart Noordwest 1 Voorzieningenkaart Agenda Terugblik op de vorige avond Doel van de avond + hoe vervolgen we? Uitleg van de opdracht: wat gaan we

Nadere informatie

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Betrokkenheid o.a.; Projectmanager Energiesprong SWF Projectmanager Blok voor blok Utrecht Label B of meer? Opgave - Focus Financieel

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB)

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Datum : Donderdag 20 oktober 2011 Locatie Aan Van : Kloosterhotel ZIN, Vught : Deelnemers van de inspiratiebijeenkomst : Lili Mostard,

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

woon- zorg- en cultuurgerelateerd faciliteitencomplex 1 // 120

woon- zorg- en cultuurgerelateerd faciliteitencomplex 1 // 120 woon- zorg- en cultuurgerelateerd faciliteitencomplex 1 // 120 woon- zorg- en cultuurgerelateerd faciliteitencomplex 2 // 120 FACILITEITENCOMPLEX DIE LAAGDREMPELIG IS EN AANSLUIT AAN DE VERSCHILLENDE BEHOEFTEN

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Dintelmond: voorbereid op de toekomst

Dintelmond: voorbereid op de toekomst Dintelmond: voorbereid op de toekomst Gemeente Moerdijk Stec Groep, 27 november 2013 Evert-Jan de Kort & Erik Jan van Dijk programma 7.15 uur: ontvangst met koffie en broodjes 7.30 uur: opening/welkomstwoord

Nadere informatie

WOONATELIER BREDA GEEREN-ZUID

WOONATELIER BREDA GEEREN-ZUID 2006-2007 PRESENTATIE 16/01/2007 XS2N architect.office HET TEAM ALS DENKTANK ANNIE VAN GORKUM CAROLIEN LUIJKEN FLORY DANIEL JOKE BAARDMAN JOPIE VAN AKEN MAGHNIA NASSRI MALIKA FREGRACHI RIA VERBAARSCHOTT

Nadere informatie

Community Land Trust Gent

Community Land Trust Gent Community Land Trust Gent Hoe kan iemand de lucht of het land kopen? Het idee is vreemd voor ons. Als wij de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kan iemand ze dan van

Nadere informatie

Ontwikkelzone Zuid-West

Ontwikkelzone Zuid-West Ontwikkelzone Zuid-West Toelichtingen op aanleiding, proces en eerste verkenningen Startbijeenkomst 20 september 2017 Anne Pauline Huizinga Lars Mosman Mei van Eeghen Programma van de avond 19.15 uur Inloop

Nadere informatie

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker Wie zijn wij? Introductie op Gezamenlijk Programmeren Plan van Aanpak voor Gezamenlijk Programmeren

Nadere informatie

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Den Haag groeit Bevolking is gegroeid met 80.000 inwoners tot 520.000 Bevolking groeit verder met 50.000 tot 80.000 naar 570.000 tot 600.000 Beroepsbevolking groeit

Nadere informatie

1 Lessons from Vancouver 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle

1 Lessons from Vancouver 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle Vancouver, False Creek, 1980 Vancouver False, Creek, 2002 1 2 toepassing op de Sluisbuurt 3 praktijkvoorbeeld in Brielle Vancouver in de 70/80 er jaren Vancouver in de 70 er jaren: typisch Angelsaksisch

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Help, een wooncoöperatie!

Help, een wooncoöperatie! Help, een wooncoöperatie! Naar een nieuw segment op de woningmarkt Tineke Lupi, (Platform31) Hanno van Megchelen (Coöperatie Roggeveenstraat) Richelle Krens (Haag Wonen) en Ludolf de Boer (Gemeente Den

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

de Borneohof sharing in collective living het nieuwe hart van de Indische buurt

de Borneohof sharing in collective living het nieuwe hart van de Indische buurt de Borneohof sharing in collective living het nieuwe hart van de Indische buurt Panamalaan 7-E 09 AS Amsterdam T 00 60 0 E info@geusebroekverheij.nl de Borneohof Locatie Javaplein, Amsterdam Opening 9

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht

Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht Programma 184 appartementen, 24 grond gebonden woningen, parkeer-, commerciële en buitenruimte voorzieningen Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling,

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Voorzieningenkaart Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Op 12 november kwam de werkgroep voorzieningenkaart Geffen opnieuw bij elkaar om met elkaar te praten over de toekomst

Nadere informatie

Programma 10 april 2012

Programma 10 april 2012 Programma 10 april 2012 19.30 Welkom, Jos Roewen 19.35 Wat gaan we vanavond doen? toelichting Benjamin Brest 19.45 Wat is uw beeld van Nieuw-Amsterdam-Veenoord? 20.00 Presentatie zwart-witfoto, Benjamin

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Veemarkt 2.0 / Generatiehuis

Veemarkt 2.0 / Generatiehuis Veemarkt 2.0 / 2. Keuze Bouwveld Het voorstel voor het verkavelen van de Veemarkt te Utrecht. Op deze kaart is de exacte situatie te zien met een proefverkaveling. In ons ontwerp is gekozen voor Bouwveld

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

De geleefde stad is de alledaagse stad waarin bewoners voortdurend (individuele) keuzes maken en initiatieven nemen

De geleefde stad is de alledaagse stad waarin bewoners voortdurend (individuele) keuzes maken en initiatieven nemen PUBLIEKE RUIMTE IN NEW TOWNS De afstand tussen de geplande en de geleefde stad Martijn Ubink Stedelijk Onderzoek & Advies Conferentie: nieuwe uitdagingen voor New Towns 31 oktober 2013 PUBLIEKE RUIMTE

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Methodiek ANALYSE EN ONDERZOEK WERKSESSIE. RESULTATEN OPGAVEN VERKENNING v/d MOGELIJKHEDEN SCENARIO S CONSULTATIE ALV EERSTE OPZET CONTOURENSCHETS

Methodiek ANALYSE EN ONDERZOEK WERKSESSIE. RESULTATEN OPGAVEN VERKENNING v/d MOGELIJKHEDEN SCENARIO S CONSULTATIE ALV EERSTE OPZET CONTOURENSCHETS Contourenschets de Fongersplaats Methodiek ANALYSE EN ONDERZOEK WERKSESSIE RESULTATEN OPGAVEN VERKENNING v/d MOGELIJKHEDEN De afsluiting van een geslaagde bewonersavond SCENARIO S CONSULTATIE ALV EERSTE

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hart van Zuid presentatie DO SO PPS bij gebiedsontwikkeling De Rotterdamse aanpak 1 Agenda 1. Wie het weet mag het zeggen 2. 3 voorbeelden in de praktijk Rotterdam Central

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie