TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0

2 INHOUDSOPGAVE Peil, grondwerk en terreininventaris 2 Constructie 3 Gemeenschappelijke ruimten 5 Gemeenschappelijke installaties Appartementen & Binnenhof 7 Individuele ruimten 8 Een goede koop 13 Waarmerking 19 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 1

3 Peil, grondwerk en terreininventaris Peilmaten Het peil, van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de woningen op de begane grond. Het vloerpeil verschilt per straat, te weten: - Korte Dijk peil: 0,00 ca. 3,20m. +NAP; - Klooster peil: -1,00 ca. 2,20m. +NAP; - Molenstraat peil: - 1,18 ca. 2,02m. +NAP; Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de deurdorpel en de bovenkant van de afwerkvloer bedraagt bij de woningentree maximaal circa 35 mm. Hierbij is rekening gehouden met een, door de koper aan te brengen vloerafwerking van minimaal 15 mm tot maximaal 25 mm. Grondwerken Ten behoeve van de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle noodzakelijke ontgravingen, sanering en grondaanvullingen gedaan. De parkeergelegenheid in het binnenhof van project Nieuw Hooijkaas en achter de vrijstaande woning op het Westblok wordt voorzien van bestrating op een zandbed van voldoende dikte. Rioleringswerken De riolering binnen en buiten de woning is van PVC. Er wordt tot aan de erfgrens een gescheiden rioleringssysteem aangebracht, conform eisen gemeente Krimpenerwaard, dat vervolgens zal worden aangesloten op het gemeenteriool. Het rioleringssysteem voor vuilwater van de woningen wordt bovendaks belucht en is onder maaiveld voorzien van ontstoppingsstukken buiten de gevel. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd van staal in kleur gecoat, met uitzondering van de twee meter boven maaiveld aan de straatzijde, hier worden verzinkt stalen onderstukken toegepast.. Terreininventaris en -inrichting De inrichting van het openbaar gebied in de directe omliggende straten en het parkeerterrein wordt door de gemeente Krimpenerwaard en de projectontwikkelaar aangelegd. Het inrichtingsplan met de daarbij behorende bestrating en beplanting is ontworpen op basis van de daarvoor geldende lokale regelgeving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 2

4 Constructie Fundering De fundatie zal worden uitgevoerd als betonconstructie op basis van adviezen van de betrokken hoofdconstructeur. Het gebouw wordt (ten behoeve van de belendingen) trillingvrij gefundeerd, dit betekent dat er een aangepaste funderingstechniek wordt toegepast. Begane grondvloeren De begane grondvloeren worden uitgevoerd in betonnen ribcassettevloer, welke aan de onderzijde is voorzien van isolatie en aan de bovenzijde wordt afgewerkt met een dekvloer. Verdiepingsvloeren (& dakvloeren) De verdiepingsvloeren van de herenhuizen en van de appartementgebouwen worden uitgevoerd als betonvloer, welke aan de bovenzijde wordt afgewerkt met een dekvloer. In de vloeren van de verdiepingen worden staalconstructies en onderdelen van de installaties opgenomen. De dakvloer van de appartementgebouwen wordt uitgevoerd als betonvloer. Het schuine dak is opgebouwd uit een stalen draagconstructie en houten geïsoleerde dakelementen. Op enkele plaatsen blijft de aftimmering rondom de staalconstructie zichtbaar (zie ook Verkooptekeningen). Daken De daken bestaan zowel uit een platte- als een hellend dakconstructie. Het platte dak wordt voorzien van dakbedekking, aan de bovenzijde afgewerkt met grof grind en daar waar nodig in de hoeken betontegels als dakballast. Het hellende dak wordt uitgevoerd met keramische dakpannen en aan de bovenzijde afwerkt met nokvorst (zie Kleuren- en materialenstaat). De goten en dakranden worden afgewerkt met een zinken deklijst en/of -kraal (zie Kleuren- en materialenstaat). Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden zijn de daken van de appartementgebouwen vanuit de algemene ruimte bereikbaar via een aan te brengen dakluik. Constructieve wanden en binnengevels De woningscheidende wanden van de herenhuizen worden uitgevoerd als ankerloze kalkzandsteen spouwmuur, welke op vloerniveau gekoppeld wordt. De binnengevels van de herenhuizen en appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen massieve wanden evenals de woningscheidende wanden van de appartementgebouwen. Gevels De gevels zijn uitgevoerd als spouwmuur, dat wil zeggen een buitengevel en een binnengevel met daartussen een spouw. De spouw is voorzien van thermische isolatie en de luchtspouw wordt natuurlijk geventileerd. De gemetselde buitengevels zijn van gebakken handvormbaksteen in waalformaat, uitgevoerd in wisselende detailcombinaties en kleurstelling. Het voegwerk wordt iets terugliggend uitgevoerd met uitzondering van de gekeimde en gestuukte gevels. Deze buitengevels worden platvol TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 3

5 gevoegd en van keimwerk of stucwerk voorzien (zie Kleuren- en materialenstaat). In het metselwerk worden waar nodig dilataties verwerkt, zodat de constructie kan werken en worden tevens voldoende open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en afwatering van de spouw. Boven de kozijnen / gevelopeningen worden waar nodig stalen lateien of geveldragers toegepast. Onder de deurkozijnen komen kunststenen onderdorpels. De woningen hebben de voordeur aan Het Klooster, Korte Dijk of Molenstraat en beschikken over een eigen brievenbus, deurbel en aansluitpunt voor buitenverlichting. Terrassen en balustraden De constructie van de terrassen is van staal met een houten balklaag en daarop een waterdichte afwerking en vlonderdelen. De balustraden van de terrassen worden uitgevoerd in kleur gecoate stalen hekwerken. (zie Kleuren- en materialenstaat) Bergingen In de tuinen van de herenhuizen met bouwnummer 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 en 27 wordt een berging geplaatst. De berging wordt met een onderheide betonplaat gefundeerd, waarop een houtconstructie met plat dak wordt geplaatst. Het platte dak wordt waterdicht afgewerkt en indien noodzakelijk wordt er dakbalast aangebracht. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 4

6 Gemeenschappelijke ruimten Binnenhof Het plan Nieuw Hooijkaas voorziet in parkeergelegenheid op het binnenhof en het Westblok. De parkeerplaatsen op dit binnenhof worden in eigendom uitgegeven. Op het Westblok worden openbare parkeerplekken gerealiseerd. Het binnenhof is een gemeenschappelijke ruimte voorzien van de vakaanduiding, groenvoorzieningen, verlichting en enkele erfafscheidingen. Het binnenhof krijgt aan de Noordzijde een groen karakter door toepassing van een groen dak, dat de parkeerplaatsen gedeeltelijk aan het zicht zal ontnemen. Ter plekke van de inrit aan Het Klooster en de uitrit aan de Molenstraat wordt het binnenhof afgesloten met stalen hekwerken, welke met een handzender op afstand bediend worden. Het binnenhof biedt tevens toegang tot het achterpad van de grondgebonden woningen aan Het Klooster en Molenstraat. Om te voorzien in het onderhoud wordt ten behoeve van het binnenhof een Vereniging van Eigenaars opgericht. Entree appartementen Via de hoofdentree van de appartementgebouwen is er toegang tot het trappenhuis en een algemene fietsenberging. De trappen en bordessen in het trappenhuis van de appartementgebouwen worden uitgevoerd in een stalen gepoedercoate draagconstructie en balustrade met leuning en voorzien van hardhouten treden (zie Kleuren- en materialenstaat). De hoofdentree is voorzien van postvakken, die met een separate sleutel te openen zijn. Het appartementgebouw op de hoek van Het Klooster en de Korte Dijk, omvat één appartement, vier studio s en twee poortappartementen. De hoofdentree bevindt zich aan Het Klooster, waar vanuit de woningen op de verdiepingen worden ontsloten. Op de begane grond bevinden zich twee studio s welke de voordeur aan de Korte Dijk hebben. Het appartementgebouw op de hoek van de Korte Dijk en Molenstraat, omvat drie appartementen en twee poortappartementen. De hoofdentree bevindt zich aan de Molenstraat, waar vanuit de woningen op de verdiepingen worden ontsloten. Op de begane grond bevindt zich één appartement die zijn voordeur aan de Korte Dijk heeft. In de fietsenberging worden voorzieningen opgenomen zoals een duaal fietsparkeersysteem (2-laags systeem) en een kleine container voor het huishoudelijk afval. De fietsenberging is tevens direct vanaf de straat bereikbaar. Binnenafwerking Vloerafwerking: De begane grondvloer van de hoofdentree wordt afgewerkt met een dekvloer en keramische vloertegels met bijpassende plinttegel (zie Kleuren- en materialenstaat). Direct achter de entreedeur wordt een schoonloopmat in een stalen omranding aangebracht. In de dekvloeren worden onderdelen van de algemene installaties opgenomen. Wandafwerking: De wanden van de hoofdentree, trappenhuis en fietsenberging worden opgebouwd uit kalkzandsteen massieve blokken. De wanden van de hoofdentree en het trappenhuis worden voorzien van spachtelputz, de wanden van de algemene fietsenberging worden behangklaar afgewerkt. Plafondafwerking: De plafonds van de hoofdentree worden afgewerkt met een geluiddempend materiaal, met uitzondering van de plafonds in de meterkast. Kozijnen en timmerwerk Alle kozijnen, ramen en deuren in de gevel worden vervaardigd van hout evenals alle kozijnen en deuren binnen in de algemene ruimten. De spouwlatten en overige aftimmeringen zijn van naaldhout en/of plaatmateriaal. De draaiende delen TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 5

7 worden daar waar nodig voorzien van tochtweringsprofielen. De kozijnen, ramen en deuren hebben aan de binnenzijde een afwijkende kleur ten opzichte van de buitenzijde (zie Kleuren- en materialenstaat). Hang- en sluitwerk Alle sloten in de buitendeuren van de appartementgebouwen (naar algemene ruimten) maken deel uit van een sluitplan. Dit betekent dat alle deuren buiten het appartement, waartoe de koper toegang heeft, zijn te ontsluiten met dezelfde sleutel (uitgezonderd de postkasten). Het beslag van draaiende delen in de gevels is van aluminium, het hang-en sluitwerk voldoet aan de eisen Bouwbesluit en SKG**. Glasbewassing Veel kozijnen zijn voorzien van naar binnen draaiende deuren en ramen. Het merendeel van de beglazing is daarom van binnenuit bewasbaar. Voor het overige dient de glasbewassing van buitenaf plaats te vinden of waar mogelijk vanaf begane grond, balkons en buitenruimten. Glasbewassing van de appartementgebouwen en inzet van benodigd materieel is voor rekening van de eigenaar of de Vereniging van Eigenaars. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 6

8 Gemeenschappelijke installaties Appartementen & Binnenhof Elektrische installatie De gemeenschappelijke elektrische voorzieningen voor beide appartementgebouwen zijn aangesloten op een apart leidingnetwerk. Het energieverbruik (na oplevering) en het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de binnen- en buitenverlichting, zijn voor rekening van de Vereniging van Eigenaars. De gemeenschappelijke ruimten, zoals trappenhuizen en het (parkeer)binnenhof zijn voorzien van algemene verlichting en waar nodig is noodverlichting met bewijzering aangebracht. Bij de hoofdentree van de appartementgebouwen is buitenverlichting voorzien en in het trappenhuis is op iedere verdieping een enkele wandcontactdoos voor gemeenschappelijk gebruik aanwezig. Het energieverbruik (na oplevering) en reserveringen ten behoeve van het onderhoud van het binnenhof, zoals buitenverlichting en de poorten zijn voor rekening van een aparte Vereniging van Eigenaars. De poorten kunnen met een handzender op afstand bediend worden. Het trappenhuis wordt onverwarmd uitgevoerd. Waterleidinginstallatie Ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen wordt er een watertappunt met gootsteen aangebracht in de algemene ruimten van de beiden appartementgebouwen. Ventilatievoorzieningen De gemeenschappelijke ruimten worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Bereikbaarheid Omdat het gebouw bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar moet blijven voor de nutsbedrijven en de brandweer, wordt bij de hoofdentree van de appartementgebouwen op aangeven van de brandweer een sleutelkluis in de buitengevel gemonteerd. De brandweer en de betreffende nutsbedrijven hebben een sleutel van deze kluis, zodat zij zich te allen tijde toegang tot de gebouwen kunnen verschaffen. Communicatie Om te communiceren vanuit de studio s en (poort)appartementen met bezoek aan de hoofdentree wordt een intercom- met een spreekluister-, videofooninstallatie en deuropener gemonteerd. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 7

9 Individuele ruimten Wanden, kozijnen, deuren en beslag Wanden: De niet constructieve binnenwanden worden uitgevoerd in 70mm en 100mm dik cellenbeton. De binnenwanden staan theoretisch gezien los van de bovenliggende vloer. Daardoor kunnen na verloop van tijd haarscheurtjes zichtbaar worden in de aansluiting tussen de binnenwand en het plafond door verschil in zetting. Kozijnen: De binnendeurkozijnen, behalve de meterkasten (deze zijn van hout), zijn gecoate stalen kozijnen met een bovenlicht tot aan het plafond van glas. De bovenlichten bergingen en technische ruimten worden voorzien van een dicht boardpaneel (zie Kleuren- en materialenstaat). Deuren: De binnendeuren worden uitgevoerd als stompe deuren en zijn voorzien van een fabrieksmatig afgelakte toplaag. (zie Kleuren- en materialenstaat). De binnendeur en bovenpaneel van de meterkast worden uitgevoerd in wit gemelamineerd spaanplaat. Binnendeurbeslag: Het beslag van de binnendeuren is van aluminium en de deuren worden voorzien van een slot. De slaapkamerdeuren hebben een dag- en nachtslot, de badkamer- en toiletdeur een vrij/bezetslot en de deuren van bergingen en meterkasten hebben een kastslot. Alle overige deuren worden voorzien van een loopslot. Afwerking Vloerafwerking: De dekvloer dient als harde onderlaag voor een later, door de koper aan te brengen vloerafwerking. In de dekvloeren worden onderdelen van de installaties opgenomen. De water-, gas-, en cv-leidingen (vloerverwarming) wordt in deze dekvloer weggewerkt. De vloeren van de badkamer en het toilet worden standaard afgewerkt met vloertegels (zie Tegelwerk). De dekvloeren van de appartementen worden voorzien van een dempende tussenlaag. Wandafwerking: Alle niet-betegelde wanden binnen de woningen en appartementen worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden in de meterkast. Het verdient aanbeveling dat de koper de wanden allereerst afwerkt met een zogenaamd bouwbehang voor een periode van tenminste twee jaar, alvorens de definitieve afwerking aan te brengen. Gedurende deze periode kan eventueel vocht uit de nieuwe bouwmaterialen verdampen en kunnen de eerste droog- en krimpscheuren verschijnen, zonder de definitieve wandafwerking aan te tasten. Plafondafwerking: Alle betonnen plafonds in de woningen en appartementen worden afgewerkt met wit spuitwerk. De vnaden in de plafonds blijven zichtbaar. Tussen de betonnen vloerplaten kunnen zich aan de onderzijde enige niveauverschillen aftekenen. Tevens kunnen na verloop van tijd kleine haarscheurtjes zichtbaar worden door verschillen in zetting. Tegelwerk: Keramische vloertegels worden aangebracht in de badkamer en het toilet in een recht patroon (zie Kleuren- en materialenstaat). Keramische wandtegels worden aangebracht in de badkamer en het toilet in een recht patroon (zie Kleurenen materialenstaat). De wanden van de badkamer worden rondom tot ca. 210 centimeter hoog betegeld. In het toilet worden de wanden rondom tot ca. 120 centimeter hoog betegeld. Vloer- en wandtegels worden niet strokend gelegd. Er zijn extra afbouwpakketten en bij de projectshowroom kunt u een maatwerk offerte laten maken voor een eventuele alternatieve keuze voor tegels en/of legpatronen (zie Toelichting en procedures bij meer- en minderwerk). Boven het wandtegelwerk wordt wit spuitwerk aangebracht. Onder de binnendeuren naar betegelde ruimten worden hardstenen dorpels gelegd (zie Kleuren- en materialenstaat). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 8

10 Keukeninrichting In de koopsom is geen bedrag voor keukeninrichting opgenomen, de herenhuizen, appartementen en studio s worden zonder keukeninrichting opgeleverd. De woningen zijn standaard voorzien van afgedopte aansluitpunten ter plaatse van de gereserveerde opstelzone voor de keuken (zie Verkooptekeningen). De koper heeft de vrijheid om na oplevering de door hem/haar gewenste keukeninrichting te laten plaatsen. In de keukenruimte zijn standaard voorzieningen aanwezig als: (de posities zijn indicatief op de Technische Verkooptekeningen aangegeven) afgedopte riolering t.b.v. de spoelbak en vaatwasser; afgedopte warm waterleiding t.b.v. de spoelbakkraan; afgedopte koud waterleiding t.b.v. de spoelbakkraan ; afgedopte koud waterleiding t.b.v. de vaatwasser; afgedopte gasaansluiting t.b.v. een gasfornuis; loze leiding t.b.v. elektrische kookplaat; loze leiding t.b.v. boiler; twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrechtblad voor losse keukenapparatuur; enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap. enkele wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking van kooktoestel; enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast; enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep; enkele wandcontactdoos t.b.v. magnetron/oven op aparte groep; MV-schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie; De exacte posities van bovenstaande aansluitpunten treft u aan op de zogenaamde nultekening van de projectshowroom. Deze installatietekeningen worden door de kopersbegeleider of de projectshowroom aan de koper verstrekt. Sanitair De sanitaire artikelen zoals planchet, toilet en fontein zijn van het merk Sphinx, in de kleur wit (zie Kleuren- en materialenstaat en Verkooptekeningen). De aantallen en opstelplaatsen staan aangegeven op de Technische Verkooptekeningen en de uitvoering staat hieronder beschreven. Badkamer: douchecombinatie bestaande uit een verchroomde thermostatische douchemengkraan, een doucheset met handdouche, bijbehorende glijstang en doucheslang van ca. 150 centimeter; een douchehoek ca. 90x90 centimeter, bestaande uit vloertegels op afschot met doucheput; een wastafel, een verchroomde wastafelmengkraan en een verchroomd plugbekersifon met muuraansluiting; één rechthoekige spiegel met een keramisch planchet; Toilet: closetcombinatie bestaande uit een inbouwreservoir met een vrij hangend closet en een zitting met deksel; een fontein met een verchroomde wastafelkraan en verchroomd plugbekersifon met muuraansluiting; Bij de projectshowroom kunt u een offerte laten opmaken voor een alternatieve keuze voor sanitaire artikelen en inrichting (zie Toelichting en procedures bij meer- en minderwerk). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 9

11 Energieprestatie De energieprestatiecoëfficiënt van het project is 0.6, dat betekent dat er waar nodig aanvullende maatregelen zijn getroffen. Denk hierbij aan verhoogde isolatiewaarden van de buitenschil, een hoog rendement ketel gecombineerd met vloerverwarming en een gecombineerd ventilatiesysteem. De installatie van de woningen zal per woning kunnen verschillen. Kozijnen en timmerwerk Alle kozijnen, ramen en deuren in de gevels worden vervaardigd van hout. De spouwlatten en overige aftimmering zijn van naaldhout en/of plaatmateriaal. Alle draaiende delen worden voorzien van tochtweringsprofielen. De kozijnen, ramen en deuren hebben aan de binnenzijde een afwijkende kleur ten opzichte van de buitenzijde (zie Kleuren- en materialenstaat). Boven op het kozijn (achter het gevelmetselwerk) is voorzien in ventilatiemogelijkheden middels ventilatieroosters. Beglazing en schilderwerk Alle openingen in de gevelkozijnen, die direct aansluiten op een verwarmde binnenruimte van een woning, worden voorzien van heldere isolerende hoog rendement beglazing (HR++). De beglazing heeft een normale daglichttoetreding en draagt bij aan een comfortabel binnenklimaat in zowel de zomer- als de winterperiode. Al het in het zicht blijvend houtwerk wordt geschilderd (zie Kleuren- en materialenstaat) en de in het zicht blijvende waterleidingen in de badkamer en toilet worden dekkend geschilderd. Hang- en sluitwerk Alle sloten in de buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilinders. Dit betekent dat de voordeur, achterdeur en schuurdeur met één sleutel bediend kunnen worden. Het beslag van draaiende delen in de gevels is van aluminium, het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen Bouwbesluit en SKG**. Ventilatievoorzieningen De ventilatie geschiedt door natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Het ventilatiesysteem in de woningen is een individueel mechanisch systeem en kan handmatig worden bediend in de woonkamer/keuken of badkamer. Iedere woning beschikt over een eigen ventilatie-unit, die wordt gemonteerd in technische ruimte (zie Verkooptekeningen). In de appartementen en studio s wordt aanvullend een vraag-gestuurd mechanisch systeem gemonteerd. Dit systeem werkt CO2 gestuurd en daar waar gevraagd wordt de afvoer van binnenlucht verzorgd. De natuurlijke toevoer komt via ventilatieroosters, die boven op het kozijn (achter het gevelmetselwerk) worden geplaatst. De afvoer van binnenlucht uit ruimten vindt plaats via afzuigventielen aan de binnenwand of aan het plafond van die ruimten. De afzuigventielen dienen vrij van obstakels te worden gehouden, zodat ruimteafzuiging in de toekomst gewaarborgd is. Deze afzuigventielen zijn aangesloten op een inpandig kanaalsysteem dat bovendaks uitblaast. De posities en afmetingen van de leidingschachten op de Verkooptekeningen zijn indicatief. Voor afzuiging van het fornuis is het advies gebruik te maken van een recirculerende afzuigkap. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een motorloze afzuigkap welke aangesloten kan worden op de mechanisch ventilatiesysteem, dit is afhankelijk van de positie van de afzuigventielen van het ventilatiesysteem. Bij de woningen bestaat de mogelijkheid om een gemotoriseerde afzuigkap direct aan te sluiten op een geveldoorvoer. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 10

12 Elektra-, gas- en waterinstallatie De nutsvoorzieningen worden ingevoerd vanaf de straatzijde naar de meterkasten. Iedere woning,appartement en studio beschikt over een eigen meterkast. De meterkast bevindt zich binnen de woning, met uitzondering van het appartementengebouw op de hoek van Het Klooster en de Korte Dijk, waar de meterkasten in de gemeenschappelijke ruimte op de verdieping zijn gesitueerd. In iedere meterkast zal het nutsbedrijf een (tussen)meter aanbrengen ten behoeve van de water-, gas- en elektrainstallatie, met daarachter de huisinstallatie. In de appartementgebouwen wordt voorzien in een centrale voorzieningen kast (hierna te noemen cvz-kast ). In de cvz-kast worden aparte elektra- en watermeter geplaatst ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen. De nutsvoorzieningen van de appartementgebouwen worden ingevoerd in een cvz-kast, deze bevinden zich in de hoofdentree of de gemeenschappelijke fietsenberging. In deze cvz-kasten worden hoofdmeters geplaatst en van daar uit lopen de installaties via de daarvoor ontworpen schacht naar de meterkasten op de verdiepingen in de gemeenschappelijke ruimte (zie Verkooptekeningen). Elektrische installatie De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen voor de standaard omschreven installatie naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn indicatief aangegeven op de Verkooptekeningen, definitieve aantallen en posities worden te zijner tijd door de installateur bepaald. Wandcontactdozen worden standaard op circa 30 centimeter boven de afgewerkte vloer gemonteerd. Schakelaars worden standaard op circa 105 centimeter boven de afgewerkte vloer gemonteerd. Per woning wordt een voordeurbel, een aansluitpunt voor buitenverlichting op de terrassen en waar nodig rookmelder(s) gemonteerd, uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde eisen (zie Verkooptekeningen). De elektrische installatie is minimaal uitgevoerd conform de geldende Nederlandse normen en het Bouwbesluit. Gasinstallatie De gasleiding wordt aangelegd vanuit de meterkast. De volgende tappunten worden aangesloten op de gasleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de keuken: afgedopt aansluitpunt voor gasfornuis (als eerder beschreven); in de techniekruimte: aansluitpunt voor cv-installatie. Waterinstallatie De waterleiding wordt aangelegd vanuit de meterkast en is daar af te sluiten en aftapbaar. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de wanden en de vloeren. De volgende tappunten worden aangesloten op de koud waterleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de badkamer: douchemengkraan en een wastafelmengkraan (en toilet); in het toilet: closet en fonteinkraan; in de techniekruimte/berging: cv-vulkraan / wasmachinekraan; in de keuken: afgedopt aansluitpunt ten behoeve van een keukenkraan en vaatwasser (zoals eerder beschreven). De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele combiketel. De volgende tappunten worden aangesloten op de warmwaterleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de badkamer: douchemengkraan en wastafelmengkraan; in de keuken: afgedopt aansluitpunt ten behoeve van keukenkraan (zoals eerder beschreven). Gelijktijdig gebruik van warm water op verschillende plaatsen kan tot capaciteitsreductie leiden. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 11

13 Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie worden de eisen van het bouwbesluit gehanteerd. De individuele centrale verwarmingsinstallatie voor opwekking van ruimteverwarming en warmtapwater, wordt uitgevoerd als een gecombineerde gasgestookte zeer zuinige en milieubewuste HReco ketel, op basis van lage temperatuurverwarming (vloerverwarming). De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat, geplaatst in de woonkamer. De leidingen worden weggewerkt in de dekvloer, slechts nabij de CV-ketel blijven de leidingen en de verdeler in het zicht. In alle te verwarmen vertrekken wordt vloerverwarming toegepast, behoudens toilet en badkamer, waarnodig (badkamer) worden fabrieksmatig afgelakte verwarmingselementen gemonteerd voorzien van inregelbare aan- of afvoerafsluiter (zie Verkooptekeningen). De individuele verwarmingsinstallatie is aangesloten op een rookgasafvoerkanaal dat boven het dak uitmondt. De volgende binnentemperaturen moeten, bij gesloten ramen en deuren en bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen, behaald en behouden kunnen worden tot een buitentemperatuur van -10 C, bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten in de woningen: woonkamer/keuken 20 C slaapkamer(s) 20 C techniekruimte en individuele verkeersruimten 15 C badruimte 22 C Telecommunicatie en centrale antenne-inrichting Vanaf de meterkast worden loze leidingen gemonteerd en aansluitdozen geplaatst in de woonkamer en in één van de slaapkamers van de woning of appartement. De aansluitdozen worden standaard op circa 30 centimeter boven de vloer gemonteerd. Buitenruimten De woningen hebben allen buitenruimten te weten tuin, loggia of terras met uitzondering van een drietal studio s. De tuinen worden aangevuld tot ca. 100 mm onder de afgewerkte vloer in de woning en voorzien van betonnen staptegels richting de berging nabij het achterpad (zie Verkooptekeningen). Door de aannemer wordt voorzien in een erfafscheiding van paal en draad. De uiteindelijke erfafscheiding rondom de tuin dient na oplevering door de kopers aangebracht te worden. De terrassen en loggia van de appartementen en de terrassen van de woningen aan de Korte Dijk zijn afgewerkt met vlonderdelen (zie Kleuren- en materialenstaat). Bergingen In de tuinen van de woningen met bouwnummer 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 en 27 wordt een berging geplaatst. Ten behoeve van de berging wordt elektra aangebracht, te weten een lichtschakelaar met een dubbele wandcontactdoos en aansluitpunten voor binnen- en buitenverlichting. Privacyschermen Tussen aaneengesloten balkons en buitenruimten worden privacy schermen geplaatst. Deze privacyschermen bestaan uit gelaagd gehard glas (opaal) en zijn circa 1,80 meter hoog. (zie Kleuren- en materialenstaat en Verkooptekeningen). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 12

14 Een goede koop Voordelen van nieuwbouw Een nieuwbouwwoning biedt u vele voordelen ten opzichte van een bestaande woning: Optimaal wooncomfort en klimaat door toepassing van de nieuwste technieken en materialen; U kunt uw nieuwe woning naar eigen smaak indelen en inrichten; Lagere energielasten, nieuwbouw is duurzaam en voldoet aan de meest actuele energie-eisen; Minder onderhoud, met name gedurende de eerste vijf à tien jaar; Toepassing van milieuvriendelijke materialen en technieken; De aankoopsom is vrij op naam; u betaalt geen notariskosten voor de leveringsakte en geen overdrachtsbelasting. EEN GOEDE KOOP MBB MBB, voorheen Maarssens Bouwbedrijf, is een familiebedrijf uit Maarssen dat ruim 55 jaar bestaat. Zij is actief in de bouw van woningen, commercieel vastgoed en in onderhoud en renovatie van bestaand vastgoed. Kopers van MBB-woningen kunnen trots zijn op hun nieuwe woning. MBB beschikt over eigen kopers begeleiding, zodat uw woning altijd gebouwd wordt in goed en continue overleg met u en op basis van uw wensen. Zodat u vanaf oplevering prettig kunt wonen in een goede en duurzame woning. Woningborg Garantie- en waarborgregeling MBB is aangesloten bij Woningborg. Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? Dit project wordt gerealiseerd met de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Woningborg: geeft u meer zekerheid Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en Technische Omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper/verkrijger en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 13

15 Zes maanden na oplevering gaat de garantieperiode in. De bij oplevering overeengekomen tekortkomingen dienen door de bouwonderneming, uiterlijk binnen drie (3) maanden na de datum van oplevering hersteld te zijn. Na oplevering geconstateerde gebreken die vallen onder de garantienormen, dienen binnen de daarvoor geldende termijn schriftelijk te worden gemeld bij de bouwonderneming. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 6 maanden na oplevering, voor bepaalde onderdelen geldt een kortere termijn. Bij bepaalde ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar en 6 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. In de periode tussen oplevering en aanvang garantieperiode dient de bouwonderneming alle in het opleveringsrapport opgenomen tekortkomingen te herstellen. Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd, vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Het bouwproces is een samenvoeging van verschillende materialen onder wisselende weersomstandigheden. Dit betekent dat het gebouw kan werken door een verschillend verlopend drogings- en uithardingsproces van diverse materialen. Hierdoor kunnen kleine niveauverschillen, haarscheuren en dergelijke ontstaan. Deze verschijnselen vallen buiten de garantie. Het werken van het gebouw is een natuurlijk proces en niets om u zorgen over te maken, wel dient uiteraard de functionaliteit gewaarborgd te blijven. Appartementsrecht De koop van een appartement / studio is anders dan de koop van een eengezinshuis. Behalve het privé-gedeelte wordt er namelijk ook een aandeel in de grond en in diverse gemeenschappelijke onderdelen (bijvoorbeeld het dak en het trappenhuis) gekocht. Het appartementengebouw moet in juridische zin gesplitst worden, we spreken dan van een appartementsrecht. Met de koop van een appartementsrecht wordt u dus mede-eigenaar van het hele appartementengebouw, met het recht een bepaald TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 14

16 gedeelte daarvan privé te gebruiken. Hiertoe wordt door de notaris een akte van splitsing opgesteld die bij het Kadaster wordt vastgesteld. In de akte van splitsing wordt onder andere door middel van breukdelen geregeld in welke mate de diverse kopers aansprakelijk zijn voor het onderhoud en voor het ge- en verbruik van gemeenschappelijke voorzieningen. De breukdelen zijn gekoppeld aan circa de grootte van de verschillende appartementen/studio s. Vereniging van Eigenaars De eigenaren van de appartementen verenigen zich, zoals wettelijk is voorgeschreven, in een zogenaamde Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij de koop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Interkoop Properties B.V. draagt zorg voor de oprichting van de VvE. De eerste algemene ledenvergadering zal plaatsvinden voorafgaand aan de oplevering van de appartementen, de koper ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. De VvE stelt een dagelijks bestuur samen die haar vertegenwoordigt in het dagelijkse beleid. De afspraken die de leden van de Vereniging onderling maken, worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De leden van de Vereniging betalen maandelijks servicekosten, de hoogte hiervan is vooral afhankelijk van de grootte van het appartement. Deze bijdrage gaat naar gemeenschappelijke zaken als: verzekering van het gebouw, schoonmaakkosten van trappen (behalve wanneer het appartement hier geen gebruik van maakt) en onderhoudskosten. Voor de servicekosten van de appartementen is een schatting gemaakt. Voor informatie hierover kunt u bij de makelaar terecht. Er wordt tevens een VvE opgericht ten behoeve van het onderhoud van de parkeervoorzieningen in het binnenhof. De koop van een woning Bij het kopen van een woning of appartement komt veel kijken. Hieronder staat een korte uiteenzetting van de procedure. Koop- en aannemingsovereenkomst Met het ondertekenen van de beide overeenkomsten bij de makelaar verplicht de koper zich tot respectievelijk het betalen van de koopprijs van de grond (aan Interkoop Properties B.V.) en de bouwkosten (aan MBB). Nadat de overeenkomst ook door de ondernemer is getekend, ontvangt de koper hiervan een kopie via de makelaar, het origineel wordt doorgezonden naar de notaris. De bouwkosten zijn afhankelijk van de vordering van het bouwproces. Als de bouw nog niet begonnen is zijn nog geen bouwkosten verschuldigd, omdat nog geen bouwtermijnen verstreken zijn. Betalingen Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt de koper eerst een eindafrekening van de notaris ten behoeve van het transport. Hierop worden ook eventueel vervallen bouwtermijnen en rente vermeld. Deze moet de koper direct bij transport voldoen, indien de koper eigen geld heeft dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld. Indien dat niet het geval is, dan dient allereerst of gelijktijdig de hypotheekakte te passeren zodat geld beschikbaar kan komen. Na het notariële transport ontvangt de koper de facturen rechtstreeks van de aannemer voor vervallen bouwtermijnen. Voor eventueel meer- en minderwerk ontvangt de koper de facturen rechtstreeks van de aannemer. Zo nodig dient de koper de geaccordeerde facturen door te sturen naar de geldverstrekker. De koop-/aanneemsom is vrij op naam, wat betekent dat onderstaande kosten in de koop-/aanneemsom zijn begrepen: aandeel in grondkosten; aandeel in bouwkosten; verzekering gedurende de bouw; honorarium van de architect, constructeur en adviseurs; makelaarscourtage en verkoopkosten; TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 15

17 notariskosten behoudens hypotheekakte; legeskosten; B.T.W. en overdrachtsbelasting over bouw- en grondkosten; opmaak en kadastrale registratie akte van splitsing; kadastrale uitmeting en registratie; aansluitkosten nutsbedrijven (elektra, gas en water); aansluitkosten gemeentelijke riolering. Bijkomende kosten (niet in de koop-/aanneemsom begrepen) kunnen zijn: vergoeding c.q. bouwrente over vervallen bouwtermijnen; vergoeding c.q. grondrente over de koopprijs van de grond; financieringskosten; aanvraagkosten voor levering van water, elektra en gas; telefoonnetaansluiting; aansluiting kabeltelevisienet; andere gemeentelijke heffingen. Keuzemogelijkheden De woningen kunnen worden uitgebreid met een aantal standaardopties. Na aankoop van de woning wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider van MBB. U bespreekt tijdens dit gesprek de standaard optielijsten en de te volgen procedures. U ontvangt informatie over de projectshowrooms waar u de standaardtegels en het standaard sanitair kunt bezichtigen. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om andere tegels en ander sanitair te kiezen, kan dat uitsluitend bij de projectshowroom(s). Een andere tegel, een ander tegelformaat, wijzigingen in legpatroon en dergelijke vragen extra arbeid en/of materiaal en geven daarom aanleiding tot verrekening, evenals uitbreiding van en wijzigingen op het omschreven sanitair. Alle wijzigingen in opdracht van MBB en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan Woningborg en het bouwbesluit, behorend bij de overeenkomst. Het verdient de voorkeur uw wensen zo spoedig mogelijk na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst te overleggen met de kopersbegeleider, zodat er in een vroeg stadium nog rekening met eventuele aanpassingen kan worden gehouden. Voor de aanlevering van gegevens met betrekking tot meer- en minderwerk zijn verschillende sluitingsdata van toepassing. Deze zijn te onderscheiden in respectievelijk een sluitingsdatum voor ruwbouw en afbouw. Over deze sluitingsdata wordt u tijdens het project ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd. Het is niet mogelijk om tijdens de bouw werkzaamheden door derden te laten verrichten. Derden zijn participanten in het bouwproces die werken zonder opdracht van MBB. Voor wijzigingen kan MBB extra bouwtijd bedingen. Oplevering Bouwtijd Het aantal werkbare werkdagen, waarbinnen de bouw moet worden gerealiseerd, staat genoemd in de aannemingsovereenkomst. De bouwtijd is afhankelijk van werkbaar weer. Wanneer er in een periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare dagen in die periode en dat kan een langere bouwtijd tot gevolg hebben. Tijdens de bouw zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Een opleveringsprognose kan altijd nog door onvoorziene omstandigheden worden bijgesteld. Uiterlijk twee weken voor de geplande oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de opleveringsdatum en het tijdstip. Voorafgaande hieraan, meestal één week, zal er door een medewerker van MBB samen met de koper een inspectie plaatsvinden. Deze inspectie heeft tot doel bij de oplevering zo TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 16

18 min mogelijk gebreken aan te treffen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Sanitair, tegelwerk en beglazing worden echter schoon opgeleverd. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Sleuteloverhandiging Bij de oplevering worden de eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk vastgelegd en indien alle betalingen zijn binnengekomen worden de sleutels overhandigd. Bij deze sleuteloverdracht aanvaardt de koper ook de volle verantwoording over het appartement, zodat de koper het appartement met toebehoren vanaf die dag dient te verzekeren. Er geldt voor MBB een periode van 3 maanden om eventueel geconstateerde gebreken te herstellen, hetgeen echter zo spoedig mogelijk na oplevering zal geschieden. Energie De energieprestatie coëfficiënt van het gebouw is 0.6. De aanleg- en aansluitkosten van gas, elektriciteit, water en riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water en riolering zijn tot de dag van oplevering voor rekening van MBB, daarna voor de kopers van de woningen. U dient zelf leveringscontracten met leveranciers van uw eigen keuze af te sluiten voor levering van elektra, gas en water vanaf de dag van oplevering. Indien dit niet tijdig gebeurt, stopt de levering van elektra, gas en water op de dag van oplevering. KWALITEIT Het project wordt gebouwd op basis van Bouwbesluit 2003, de Gemeentelijke Bouwverordening, et cetera. Begrippen als woonkamer en keuken worden niet gehanteerd in het Bouwbesluit. De bouwregelgeving spreekt over verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hieronder staan de benamingen van de in deze brochure omschreven ruimten weergegeven volgens het Bouwbesluit. benaming in deze benaming volgens brochure: Bouwbesluit 2003: slaapkamer, woonkamer en keuken verblijfsruimte entree, gang en (centraal) trappenhuis verkeersruimte techniekruimte technische ruimte berging bergruimte badkamer badruimte toilet toiletruimte dakterras, loggia en tuin buitenruimte Voorbehoud Aan de artist impressions, tekeningen van het exterieur en interieur en aan het beeldmateriaal (foto s en dergelijke) kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin aan de daarin toegepaste kleuren. Alle genoemde maten zijn circa maten. Op de tekening aangegeven apparatuur, meubilair en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze informatie genoemd, niet in de koopsom begrepen. De bijgevoegde Verkooptekeningen en de omschrijving in deze Technische Omschrijving zijn bindend. Bij tegenstrijdigheid prevaleert altijd de omschrijving. De situatietekening waarop, naast het gebouw, ook de straten zijn vermeld, kunnen afwijken voor zover het openbare gedeelte nog niet geheel is uitgewerkt; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ten aanzien van afwijkingen in de perceelsgrootte wordt geen aansprakelijkheid of recht op verrekening aanvaard, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 17

19 Wijzigingen Deze Technische Omschrijving is met zorg samengesteld en maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Toch zijn wij genoodzaakt enige voorbehouden te maken. Relevante wijzigingen in afwijking op de verkoopdocumentatie worden u tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigingen (errata). De wijzigingen geven voor geen van beide partijen enige aanleiding tot verrekening. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. Bij toepassing van andere merken of typen dienen deze materialen minimaal van gelijkwaardige kwaliteit te zijn. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de kwaliteit en kunnen door MBB naar eigen inzicht en zonder mededeling aan de koper worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen van overheidswege of door nutsbedrijven opgelegde wijzigingen worden doorgevoerd, ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.- tarief zullen, voor zover van toepassing, worden verrekend. Op het moment dat deze brochure werd vervaardigd, was het leidingverloop en de exacte plaats van de installaties, (afgedopte) aansluitpunten voor elektra, hemelwaterafvoeren en spuwers, aantal en afmetingen van de verwarmingslichamen en ventilatieventielen nog niet bekend. De op de technische verkooptekeningen aangegeven plaats en aantallen zijn nog indicatief, wijzigingen zijn derhalve mogelijk. Veiligheid Helaas is veilig wonen tegenwoordig niet altijd meer vanzelfsprekend. Om die reden besteedt MBB veel aandacht aan een veilig ontwerp en inbraakwerende materialen. MBB onderkent de behoefte die leeft bij bewoners aan een veilige woning en woonomgeving. Op het gebied van inbraakbeveiliging worden de meest actuele normen en waarderingen voor sloten en beveiliging gehanteerd. Door in een vroeg stadium constructieve beslissingen te nemen, wordt voorkomen dat later kostbare en ontsierende aanpassingen nodig zijn. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 18

20 Waarmerking Deze technische omschrijving, met de daarbij behorende Verkooptekeningen maakt onverbrekelijk deel uit van de op../.. /..... (dd/mm/jjjj) met de aannemer gesloten aannemingsovereenkomst voor het bouwnummer.... en parkeerplaatsnummer in het project Nieuw Hooijkaas betreffende 27 appartementen / woningen met parkeerplaatsen ter plekke van Hooijkaas-locatie te Schoonhoven. De ondernemer: De verkrijger:.. MBB B.V. Postbus BK Maarssen Naam: Plaats Plaats: Datum:. Datum TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 19

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas KLEUR- & MATERIAALSTAAT Versie 2.0 27 woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven KLEUR- & MATERIAALSTAAT d.d.11-5-2015 Project HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 Geveltypen: Onderdeel Materiaal Kleur Bouwnummers:

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas TECHNISCHE OMSCHRIJVING 27 woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven TECHNISCHE OMSCHRIJVING 4-11-2016 Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Peil, grondwerk en terreininventaris 2

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

KLEUR- & MATERIAALSTAAT Hooijkaas. 27 woningen

KLEUR- & MATERIAALSTAAT Hooijkaas. 27 woningen KLEUR- & MATERIAALSTAAT Hooijkaas 27 woningen te Schoonhoven KLEUR- & MATERIAALSTAAT d.d. 4-11-2016 Project HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 Geveltypen: Onderdeel Materiaal Kleur Bouwnummers: 1, 2, 16,

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven Technische Omschrijving Verkoop RF gebouw Strijp R te Eindhoven Definitief 13-07-2015 1 Technische Omschrijving 1. Peil van de woning Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten en komt

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k.

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k. TE KOOP Elisabethplaats 44 Vraagprijs: 195.000 k.k. Omschrijving TE KOOP ELISABETHPLAATS 44, GEMERT Dit royaal woonappartement met berging en parkeerplaats is gelegen op de 1e verdieping in het centrum

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Bedrijfsunits in Werkendam

Bedrijfsunits in Werkendam DISCLAIMER: De verkoopgegevens zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Het blijft echter mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht die noodzakelijk dan wel wenselijk blijven, maar die geen afbreuk

Nadere informatie

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Wonen in het historische en sfeervolle stadscentrum van Enkhuizen Zij die voor het eerst

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK Drukkleur Print kleur Pantone 323 coated / uncoated 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 coated / uncoated 0 100 100 0 0 96 100 0 parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits Zeewolde Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Seniorenwoningen Rijperduin. Sociale huurwoningen

Seniorenwoningen Rijperduin. Sociale huurwoningen Informatiebrochure Seniorenwoningen Rijperduin Sociale huurwoningen Stichting SHDH Jansstraat 27 2011 RT Haarlem Informatie: 088-0404103 E-mail: huurzaken@shdh.nl Inhoud Inleiding... 1 Levensloopbestendig...

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

4-5-2010 4-5-2010 2 4-5-2010 3 4-5-2010 4 4-5-2010 5 4-5-2010 6 4-5-2010 7 4-5-2010 8 4-5-2010 9 Omschrijving Maatvoering en materiaalkeuze Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften,

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m².

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². Algemeen: 14 appartementen gelegen in het appartementen complex De Bakkerij. Het appartementencomplex

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen

Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen 17 augustus 2017 Inhoudsopgave Peil van de woning en maatvoering... 3 Energie... 3 Grondwerk... 3 Terreininrichting... 3 Buitenriolering... 3 Berging... 3

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK 1. Eerst na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kunnen wij de opdracht in behandeling nemen. 2. Bij ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren.

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. 16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie