TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0

2 INHOUDSOPGAVE Peil, grondwerk en terreininventaris 2 Constructie 3 Gemeenschappelijke ruimten 5 Gemeenschappelijke installaties Appartementen & Binnenhof 7 Individuele ruimten 8 Een goede koop 13 Waarmerking 19 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 1

3 Peil, grondwerk en terreininventaris Peilmaten Het peil, van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de woningen op de begane grond. Het vloerpeil verschilt per straat, te weten: - Korte Dijk peil: 0,00 ca. 3,20m. +NAP; - Klooster peil: -1,00 ca. 2,20m. +NAP; - Molenstraat peil: - 1,18 ca. 2,02m. +NAP; Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de deurdorpel en de bovenkant van de afwerkvloer bedraagt bij de woningentree maximaal circa 35 mm. Hierbij is rekening gehouden met een, door de koper aan te brengen vloerafwerking van minimaal 15 mm tot maximaal 25 mm. Grondwerken Ten behoeve van de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle noodzakelijke ontgravingen, sanering en grondaanvullingen gedaan. De parkeergelegenheid in het binnenhof van project Nieuw Hooijkaas en achter de vrijstaande woning op het Westblok wordt voorzien van bestrating op een zandbed van voldoende dikte. Rioleringswerken De riolering binnen en buiten de woning is van PVC. Er wordt tot aan de erfgrens een gescheiden rioleringssysteem aangebracht, conform eisen gemeente Krimpenerwaard, dat vervolgens zal worden aangesloten op het gemeenteriool. Het rioleringssysteem voor vuilwater van de woningen wordt bovendaks belucht en is onder maaiveld voorzien van ontstoppingsstukken buiten de gevel. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd van staal in kleur gecoat, met uitzondering van de twee meter boven maaiveld aan de straatzijde, hier worden verzinkt stalen onderstukken toegepast.. Terreininventaris en -inrichting De inrichting van het openbaar gebied in de directe omliggende straten en het parkeerterrein wordt door de gemeente Krimpenerwaard en de projectontwikkelaar aangelegd. Het inrichtingsplan met de daarbij behorende bestrating en beplanting is ontworpen op basis van de daarvoor geldende lokale regelgeving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 2

4 Constructie Fundering De fundatie zal worden uitgevoerd als betonconstructie op basis van adviezen van de betrokken hoofdconstructeur. Het gebouw wordt (ten behoeve van de belendingen) trillingvrij gefundeerd, dit betekent dat er een aangepaste funderingstechniek wordt toegepast. Begane grondvloeren De begane grondvloeren worden uitgevoerd in betonnen ribcassettevloer, welke aan de onderzijde is voorzien van isolatie en aan de bovenzijde wordt afgewerkt met een dekvloer. Verdiepingsvloeren (& dakvloeren) De verdiepingsvloeren van de herenhuizen en van de appartementgebouwen worden uitgevoerd als betonvloer, welke aan de bovenzijde wordt afgewerkt met een dekvloer. In de vloeren van de verdiepingen worden staalconstructies en onderdelen van de installaties opgenomen. De dakvloer van de appartementgebouwen wordt uitgevoerd als betonvloer. Het schuine dak is opgebouwd uit een stalen draagconstructie en houten geïsoleerde dakelementen. Op enkele plaatsen blijft de aftimmering rondom de staalconstructie zichtbaar (zie ook Verkooptekeningen). Daken De daken bestaan zowel uit een platte- als een hellend dakconstructie. Het platte dak wordt voorzien van dakbedekking, aan de bovenzijde afgewerkt met grof grind en daar waar nodig in de hoeken betontegels als dakballast. Het hellende dak wordt uitgevoerd met keramische dakpannen en aan de bovenzijde afwerkt met nokvorst (zie Kleuren- en materialenstaat). De goten en dakranden worden afgewerkt met een zinken deklijst en/of -kraal (zie Kleuren- en materialenstaat). Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden zijn de daken van de appartementgebouwen vanuit de algemene ruimte bereikbaar via een aan te brengen dakluik. Constructieve wanden en binnengevels De woningscheidende wanden van de herenhuizen worden uitgevoerd als ankerloze kalkzandsteen spouwmuur, welke op vloerniveau gekoppeld wordt. De binnengevels van de herenhuizen en appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen massieve wanden evenals de woningscheidende wanden van de appartementgebouwen. Gevels De gevels zijn uitgevoerd als spouwmuur, dat wil zeggen een buitengevel en een binnengevel met daartussen een spouw. De spouw is voorzien van thermische isolatie en de luchtspouw wordt natuurlijk geventileerd. De gemetselde buitengevels zijn van gebakken handvormbaksteen in waalformaat, uitgevoerd in wisselende detailcombinaties en kleurstelling. Het voegwerk wordt iets terugliggend uitgevoerd met uitzondering van de gekeimde en gestuukte gevels. Deze buitengevels worden platvol TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 3

5 gevoegd en van keimwerk of stucwerk voorzien (zie Kleuren- en materialenstaat). In het metselwerk worden waar nodig dilataties verwerkt, zodat de constructie kan werken en worden tevens voldoende open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en afwatering van de spouw. Boven de kozijnen / gevelopeningen worden waar nodig stalen lateien of geveldragers toegepast. Onder de deurkozijnen komen kunststenen onderdorpels. De woningen hebben de voordeur aan Het Klooster, Korte Dijk of Molenstraat en beschikken over een eigen brievenbus, deurbel en aansluitpunt voor buitenverlichting. Terrassen en balustraden De constructie van de terrassen is van staal met een houten balklaag en daarop een waterdichte afwerking en vlonderdelen. De balustraden van de terrassen worden uitgevoerd in kleur gecoate stalen hekwerken. (zie Kleuren- en materialenstaat) Bergingen In de tuinen van de herenhuizen met bouwnummer 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 en 27 wordt een berging geplaatst. De berging wordt met een onderheide betonplaat gefundeerd, waarop een houtconstructie met plat dak wordt geplaatst. Het platte dak wordt waterdicht afgewerkt en indien noodzakelijk wordt er dakbalast aangebracht. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 4

6 Gemeenschappelijke ruimten Binnenhof Het plan Nieuw Hooijkaas voorziet in parkeergelegenheid op het binnenhof en het Westblok. De parkeerplaatsen op dit binnenhof worden in eigendom uitgegeven. Op het Westblok worden openbare parkeerplekken gerealiseerd. Het binnenhof is een gemeenschappelijke ruimte voorzien van de vakaanduiding, groenvoorzieningen, verlichting en enkele erfafscheidingen. Het binnenhof krijgt aan de Noordzijde een groen karakter door toepassing van een groen dak, dat de parkeerplaatsen gedeeltelijk aan het zicht zal ontnemen. Ter plekke van de inrit aan Het Klooster en de uitrit aan de Molenstraat wordt het binnenhof afgesloten met stalen hekwerken, welke met een handzender op afstand bediend worden. Het binnenhof biedt tevens toegang tot het achterpad van de grondgebonden woningen aan Het Klooster en Molenstraat. Om te voorzien in het onderhoud wordt ten behoeve van het binnenhof een Vereniging van Eigenaars opgericht. Entree appartementen Via de hoofdentree van de appartementgebouwen is er toegang tot het trappenhuis en een algemene fietsenberging. De trappen en bordessen in het trappenhuis van de appartementgebouwen worden uitgevoerd in een stalen gepoedercoate draagconstructie en balustrade met leuning en voorzien van hardhouten treden (zie Kleuren- en materialenstaat). De hoofdentree is voorzien van postvakken, die met een separate sleutel te openen zijn. Het appartementgebouw op de hoek van Het Klooster en de Korte Dijk, omvat één appartement, vier studio s en twee poortappartementen. De hoofdentree bevindt zich aan Het Klooster, waar vanuit de woningen op de verdiepingen worden ontsloten. Op de begane grond bevinden zich twee studio s welke de voordeur aan de Korte Dijk hebben. Het appartementgebouw op de hoek van de Korte Dijk en Molenstraat, omvat drie appartementen en twee poortappartementen. De hoofdentree bevindt zich aan de Molenstraat, waar vanuit de woningen op de verdiepingen worden ontsloten. Op de begane grond bevindt zich één appartement die zijn voordeur aan de Korte Dijk heeft. In de fietsenberging worden voorzieningen opgenomen zoals een duaal fietsparkeersysteem (2-laags systeem) en een kleine container voor het huishoudelijk afval. De fietsenberging is tevens direct vanaf de straat bereikbaar. Binnenafwerking Vloerafwerking: De begane grondvloer van de hoofdentree wordt afgewerkt met een dekvloer en keramische vloertegels met bijpassende plinttegel (zie Kleuren- en materialenstaat). Direct achter de entreedeur wordt een schoonloopmat in een stalen omranding aangebracht. In de dekvloeren worden onderdelen van de algemene installaties opgenomen. Wandafwerking: De wanden van de hoofdentree, trappenhuis en fietsenberging worden opgebouwd uit kalkzandsteen massieve blokken. De wanden van de hoofdentree en het trappenhuis worden voorzien van spachtelputz, de wanden van de algemene fietsenberging worden behangklaar afgewerkt. Plafondafwerking: De plafonds van de hoofdentree worden afgewerkt met een geluiddempend materiaal, met uitzondering van de plafonds in de meterkast. Kozijnen en timmerwerk Alle kozijnen, ramen en deuren in de gevel worden vervaardigd van hout evenals alle kozijnen en deuren binnen in de algemene ruimten. De spouwlatten en overige aftimmeringen zijn van naaldhout en/of plaatmateriaal. De draaiende delen TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 5

7 worden daar waar nodig voorzien van tochtweringsprofielen. De kozijnen, ramen en deuren hebben aan de binnenzijde een afwijkende kleur ten opzichte van de buitenzijde (zie Kleuren- en materialenstaat). Hang- en sluitwerk Alle sloten in de buitendeuren van de appartementgebouwen (naar algemene ruimten) maken deel uit van een sluitplan. Dit betekent dat alle deuren buiten het appartement, waartoe de koper toegang heeft, zijn te ontsluiten met dezelfde sleutel (uitgezonderd de postkasten). Het beslag van draaiende delen in de gevels is van aluminium, het hang-en sluitwerk voldoet aan de eisen Bouwbesluit en SKG**. Glasbewassing Veel kozijnen zijn voorzien van naar binnen draaiende deuren en ramen. Het merendeel van de beglazing is daarom van binnenuit bewasbaar. Voor het overige dient de glasbewassing van buitenaf plaats te vinden of waar mogelijk vanaf begane grond, balkons en buitenruimten. Glasbewassing van de appartementgebouwen en inzet van benodigd materieel is voor rekening van de eigenaar of de Vereniging van Eigenaars. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 6

8 Gemeenschappelijke installaties Appartementen & Binnenhof Elektrische installatie De gemeenschappelijke elektrische voorzieningen voor beide appartementgebouwen zijn aangesloten op een apart leidingnetwerk. Het energieverbruik (na oplevering) en het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de binnen- en buitenverlichting, zijn voor rekening van de Vereniging van Eigenaars. De gemeenschappelijke ruimten, zoals trappenhuizen en het (parkeer)binnenhof zijn voorzien van algemene verlichting en waar nodig is noodverlichting met bewijzering aangebracht. Bij de hoofdentree van de appartementgebouwen is buitenverlichting voorzien en in het trappenhuis is op iedere verdieping een enkele wandcontactdoos voor gemeenschappelijk gebruik aanwezig. Het energieverbruik (na oplevering) en reserveringen ten behoeve van het onderhoud van het binnenhof, zoals buitenverlichting en de poorten zijn voor rekening van een aparte Vereniging van Eigenaars. De poorten kunnen met een handzender op afstand bediend worden. Het trappenhuis wordt onverwarmd uitgevoerd. Waterleidinginstallatie Ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen wordt er een watertappunt met gootsteen aangebracht in de algemene ruimten van de beiden appartementgebouwen. Ventilatievoorzieningen De gemeenschappelijke ruimten worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Bereikbaarheid Omdat het gebouw bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar moet blijven voor de nutsbedrijven en de brandweer, wordt bij de hoofdentree van de appartementgebouwen op aangeven van de brandweer een sleutelkluis in de buitengevel gemonteerd. De brandweer en de betreffende nutsbedrijven hebben een sleutel van deze kluis, zodat zij zich te allen tijde toegang tot de gebouwen kunnen verschaffen. Communicatie Om te communiceren vanuit de studio s en (poort)appartementen met bezoek aan de hoofdentree wordt een intercom- met een spreekluister-, videofooninstallatie en deuropener gemonteerd. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 7

9 Individuele ruimten Wanden, kozijnen, deuren en beslag Wanden: De niet constructieve binnenwanden worden uitgevoerd in 70mm en 100mm dik cellenbeton. De binnenwanden staan theoretisch gezien los van de bovenliggende vloer. Daardoor kunnen na verloop van tijd haarscheurtjes zichtbaar worden in de aansluiting tussen de binnenwand en het plafond door verschil in zetting. Kozijnen: De binnendeurkozijnen, behalve de meterkasten (deze zijn van hout), zijn gecoate stalen kozijnen met een bovenlicht tot aan het plafond van glas. De bovenlichten bergingen en technische ruimten worden voorzien van een dicht boardpaneel (zie Kleuren- en materialenstaat). Deuren: De binnendeuren worden uitgevoerd als stompe deuren en zijn voorzien van een fabrieksmatig afgelakte toplaag. (zie Kleuren- en materialenstaat). De binnendeur en bovenpaneel van de meterkast worden uitgevoerd in wit gemelamineerd spaanplaat. Binnendeurbeslag: Het beslag van de binnendeuren is van aluminium en de deuren worden voorzien van een slot. De slaapkamerdeuren hebben een dag- en nachtslot, de badkamer- en toiletdeur een vrij/bezetslot en de deuren van bergingen en meterkasten hebben een kastslot. Alle overige deuren worden voorzien van een loopslot. Afwerking Vloerafwerking: De dekvloer dient als harde onderlaag voor een later, door de koper aan te brengen vloerafwerking. In de dekvloeren worden onderdelen van de installaties opgenomen. De water-, gas-, en cv-leidingen (vloerverwarming) wordt in deze dekvloer weggewerkt. De vloeren van de badkamer en het toilet worden standaard afgewerkt met vloertegels (zie Tegelwerk). De dekvloeren van de appartementen worden voorzien van een dempende tussenlaag. Wandafwerking: Alle niet-betegelde wanden binnen de woningen en appartementen worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden in de meterkast. Het verdient aanbeveling dat de koper de wanden allereerst afwerkt met een zogenaamd bouwbehang voor een periode van tenminste twee jaar, alvorens de definitieve afwerking aan te brengen. Gedurende deze periode kan eventueel vocht uit de nieuwe bouwmaterialen verdampen en kunnen de eerste droog- en krimpscheuren verschijnen, zonder de definitieve wandafwerking aan te tasten. Plafondafwerking: Alle betonnen plafonds in de woningen en appartementen worden afgewerkt met wit spuitwerk. De vnaden in de plafonds blijven zichtbaar. Tussen de betonnen vloerplaten kunnen zich aan de onderzijde enige niveauverschillen aftekenen. Tevens kunnen na verloop van tijd kleine haarscheurtjes zichtbaar worden door verschillen in zetting. Tegelwerk: Keramische vloertegels worden aangebracht in de badkamer en het toilet in een recht patroon (zie Kleuren- en materialenstaat). Keramische wandtegels worden aangebracht in de badkamer en het toilet in een recht patroon (zie Kleurenen materialenstaat). De wanden van de badkamer worden rondom tot ca. 210 centimeter hoog betegeld. In het toilet worden de wanden rondom tot ca. 120 centimeter hoog betegeld. Vloer- en wandtegels worden niet strokend gelegd. Er zijn extra afbouwpakketten en bij de projectshowroom kunt u een maatwerk offerte laten maken voor een eventuele alternatieve keuze voor tegels en/of legpatronen (zie Toelichting en procedures bij meer- en minderwerk). Boven het wandtegelwerk wordt wit spuitwerk aangebracht. Onder de binnendeuren naar betegelde ruimten worden hardstenen dorpels gelegd (zie Kleuren- en materialenstaat). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 8

10 Keukeninrichting In de koopsom is geen bedrag voor keukeninrichting opgenomen, de herenhuizen, appartementen en studio s worden zonder keukeninrichting opgeleverd. De woningen zijn standaard voorzien van afgedopte aansluitpunten ter plaatse van de gereserveerde opstelzone voor de keuken (zie Verkooptekeningen). De koper heeft de vrijheid om na oplevering de door hem/haar gewenste keukeninrichting te laten plaatsen. In de keukenruimte zijn standaard voorzieningen aanwezig als: (de posities zijn indicatief op de Technische Verkooptekeningen aangegeven) afgedopte riolering t.b.v. de spoelbak en vaatwasser; afgedopte warm waterleiding t.b.v. de spoelbakkraan; afgedopte koud waterleiding t.b.v. de spoelbakkraan ; afgedopte koud waterleiding t.b.v. de vaatwasser; afgedopte gasaansluiting t.b.v. een gasfornuis; loze leiding t.b.v. elektrische kookplaat; loze leiding t.b.v. boiler; twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrechtblad voor losse keukenapparatuur; enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap. enkele wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking van kooktoestel; enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast; enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep; enkele wandcontactdoos t.b.v. magnetron/oven op aparte groep; MV-schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie; De exacte posities van bovenstaande aansluitpunten treft u aan op de zogenaamde nultekening van de projectshowroom. Deze installatietekeningen worden door de kopersbegeleider of de projectshowroom aan de koper verstrekt. Sanitair De sanitaire artikelen zoals planchet, toilet en fontein zijn van het merk Sphinx, in de kleur wit (zie Kleuren- en materialenstaat en Verkooptekeningen). De aantallen en opstelplaatsen staan aangegeven op de Technische Verkooptekeningen en de uitvoering staat hieronder beschreven. Badkamer: douchecombinatie bestaande uit een verchroomde thermostatische douchemengkraan, een doucheset met handdouche, bijbehorende glijstang en doucheslang van ca. 150 centimeter; een douchehoek ca. 90x90 centimeter, bestaande uit vloertegels op afschot met doucheput; een wastafel, een verchroomde wastafelmengkraan en een verchroomd plugbekersifon met muuraansluiting; één rechthoekige spiegel met een keramisch planchet; Toilet: closetcombinatie bestaande uit een inbouwreservoir met een vrij hangend closet en een zitting met deksel; een fontein met een verchroomde wastafelkraan en verchroomd plugbekersifon met muuraansluiting; Bij de projectshowroom kunt u een offerte laten opmaken voor een alternatieve keuze voor sanitaire artikelen en inrichting (zie Toelichting en procedures bij meer- en minderwerk). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 9

11 Energieprestatie De energieprestatiecoëfficiënt van het project is 0.6, dat betekent dat er waar nodig aanvullende maatregelen zijn getroffen. Denk hierbij aan verhoogde isolatiewaarden van de buitenschil, een hoog rendement ketel gecombineerd met vloerverwarming en een gecombineerd ventilatiesysteem. De installatie van de woningen zal per woning kunnen verschillen. Kozijnen en timmerwerk Alle kozijnen, ramen en deuren in de gevels worden vervaardigd van hout. De spouwlatten en overige aftimmering zijn van naaldhout en/of plaatmateriaal. Alle draaiende delen worden voorzien van tochtweringsprofielen. De kozijnen, ramen en deuren hebben aan de binnenzijde een afwijkende kleur ten opzichte van de buitenzijde (zie Kleuren- en materialenstaat). Boven op het kozijn (achter het gevelmetselwerk) is voorzien in ventilatiemogelijkheden middels ventilatieroosters. Beglazing en schilderwerk Alle openingen in de gevelkozijnen, die direct aansluiten op een verwarmde binnenruimte van een woning, worden voorzien van heldere isolerende hoog rendement beglazing (HR++). De beglazing heeft een normale daglichttoetreding en draagt bij aan een comfortabel binnenklimaat in zowel de zomer- als de winterperiode. Al het in het zicht blijvend houtwerk wordt geschilderd (zie Kleuren- en materialenstaat) en de in het zicht blijvende waterleidingen in de badkamer en toilet worden dekkend geschilderd. Hang- en sluitwerk Alle sloten in de buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilinders. Dit betekent dat de voordeur, achterdeur en schuurdeur met één sleutel bediend kunnen worden. Het beslag van draaiende delen in de gevels is van aluminium, het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen Bouwbesluit en SKG**. Ventilatievoorzieningen De ventilatie geschiedt door natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Het ventilatiesysteem in de woningen is een individueel mechanisch systeem en kan handmatig worden bediend in de woonkamer/keuken of badkamer. Iedere woning beschikt over een eigen ventilatie-unit, die wordt gemonteerd in technische ruimte (zie Verkooptekeningen). In de appartementen en studio s wordt aanvullend een vraag-gestuurd mechanisch systeem gemonteerd. Dit systeem werkt CO2 gestuurd en daar waar gevraagd wordt de afvoer van binnenlucht verzorgd. De natuurlijke toevoer komt via ventilatieroosters, die boven op het kozijn (achter het gevelmetselwerk) worden geplaatst. De afvoer van binnenlucht uit ruimten vindt plaats via afzuigventielen aan de binnenwand of aan het plafond van die ruimten. De afzuigventielen dienen vrij van obstakels te worden gehouden, zodat ruimteafzuiging in de toekomst gewaarborgd is. Deze afzuigventielen zijn aangesloten op een inpandig kanaalsysteem dat bovendaks uitblaast. De posities en afmetingen van de leidingschachten op de Verkooptekeningen zijn indicatief. Voor afzuiging van het fornuis is het advies gebruik te maken van een recirculerende afzuigkap. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een motorloze afzuigkap welke aangesloten kan worden op de mechanisch ventilatiesysteem, dit is afhankelijk van de positie van de afzuigventielen van het ventilatiesysteem. Bij de woningen bestaat de mogelijkheid om een gemotoriseerde afzuigkap direct aan te sluiten op een geveldoorvoer. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 10

12 Elektra-, gas- en waterinstallatie De nutsvoorzieningen worden ingevoerd vanaf de straatzijde naar de meterkasten. Iedere woning,appartement en studio beschikt over een eigen meterkast. De meterkast bevindt zich binnen de woning, met uitzondering van het appartementengebouw op de hoek van Het Klooster en de Korte Dijk, waar de meterkasten in de gemeenschappelijke ruimte op de verdieping zijn gesitueerd. In iedere meterkast zal het nutsbedrijf een (tussen)meter aanbrengen ten behoeve van de water-, gas- en elektrainstallatie, met daarachter de huisinstallatie. In de appartementgebouwen wordt voorzien in een centrale voorzieningen kast (hierna te noemen cvz-kast ). In de cvz-kast worden aparte elektra- en watermeter geplaatst ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen. De nutsvoorzieningen van de appartementgebouwen worden ingevoerd in een cvz-kast, deze bevinden zich in de hoofdentree of de gemeenschappelijke fietsenberging. In deze cvz-kasten worden hoofdmeters geplaatst en van daar uit lopen de installaties via de daarvoor ontworpen schacht naar de meterkasten op de verdiepingen in de gemeenschappelijke ruimte (zie Verkooptekeningen). Elektrische installatie De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen voor de standaard omschreven installatie naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn indicatief aangegeven op de Verkooptekeningen, definitieve aantallen en posities worden te zijner tijd door de installateur bepaald. Wandcontactdozen worden standaard op circa 30 centimeter boven de afgewerkte vloer gemonteerd. Schakelaars worden standaard op circa 105 centimeter boven de afgewerkte vloer gemonteerd. Per woning wordt een voordeurbel, een aansluitpunt voor buitenverlichting op de terrassen en waar nodig rookmelder(s) gemonteerd, uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde eisen (zie Verkooptekeningen). De elektrische installatie is minimaal uitgevoerd conform de geldende Nederlandse normen en het Bouwbesluit. Gasinstallatie De gasleiding wordt aangelegd vanuit de meterkast. De volgende tappunten worden aangesloten op de gasleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de keuken: afgedopt aansluitpunt voor gasfornuis (als eerder beschreven); in de techniekruimte: aansluitpunt voor cv-installatie. Waterinstallatie De waterleiding wordt aangelegd vanuit de meterkast en is daar af te sluiten en aftapbaar. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de wanden en de vloeren. De volgende tappunten worden aangesloten op de koud waterleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de badkamer: douchemengkraan en een wastafelmengkraan (en toilet); in het toilet: closet en fonteinkraan; in de techniekruimte/berging: cv-vulkraan / wasmachinekraan; in de keuken: afgedopt aansluitpunt ten behoeve van een keukenkraan en vaatwasser (zoals eerder beschreven). De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele combiketel. De volgende tappunten worden aangesloten op de warmwaterleiding naar de op tekening aangegeven opstelplaatsen: in de badkamer: douchemengkraan en wastafelmengkraan; in de keuken: afgedopt aansluitpunt ten behoeve van keukenkraan (zoals eerder beschreven). Gelijktijdig gebruik van warm water op verschillende plaatsen kan tot capaciteitsreductie leiden. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 11

13 Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie worden de eisen van het bouwbesluit gehanteerd. De individuele centrale verwarmingsinstallatie voor opwekking van ruimteverwarming en warmtapwater, wordt uitgevoerd als een gecombineerde gasgestookte zeer zuinige en milieubewuste HReco ketel, op basis van lage temperatuurverwarming (vloerverwarming). De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat, geplaatst in de woonkamer. De leidingen worden weggewerkt in de dekvloer, slechts nabij de CV-ketel blijven de leidingen en de verdeler in het zicht. In alle te verwarmen vertrekken wordt vloerverwarming toegepast, behoudens toilet en badkamer, waarnodig (badkamer) worden fabrieksmatig afgelakte verwarmingselementen gemonteerd voorzien van inregelbare aan- of afvoerafsluiter (zie Verkooptekeningen). De individuele verwarmingsinstallatie is aangesloten op een rookgasafvoerkanaal dat boven het dak uitmondt. De volgende binnentemperaturen moeten, bij gesloten ramen en deuren en bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen, behaald en behouden kunnen worden tot een buitentemperatuur van -10 C, bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten in de woningen: woonkamer/keuken 20 C slaapkamer(s) 20 C techniekruimte en individuele verkeersruimten 15 C badruimte 22 C Telecommunicatie en centrale antenne-inrichting Vanaf de meterkast worden loze leidingen gemonteerd en aansluitdozen geplaatst in de woonkamer en in één van de slaapkamers van de woning of appartement. De aansluitdozen worden standaard op circa 30 centimeter boven de vloer gemonteerd. Buitenruimten De woningen hebben allen buitenruimten te weten tuin, loggia of terras met uitzondering van een drietal studio s. De tuinen worden aangevuld tot ca. 100 mm onder de afgewerkte vloer in de woning en voorzien van betonnen staptegels richting de berging nabij het achterpad (zie Verkooptekeningen). Door de aannemer wordt voorzien in een erfafscheiding van paal en draad. De uiteindelijke erfafscheiding rondom de tuin dient na oplevering door de kopers aangebracht te worden. De terrassen en loggia van de appartementen en de terrassen van de woningen aan de Korte Dijk zijn afgewerkt met vlonderdelen (zie Kleuren- en materialenstaat). Bergingen In de tuinen van de woningen met bouwnummer 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26 en 27 wordt een berging geplaatst. Ten behoeve van de berging wordt elektra aangebracht, te weten een lichtschakelaar met een dubbele wandcontactdoos en aansluitpunten voor binnen- en buitenverlichting. Privacyschermen Tussen aaneengesloten balkons en buitenruimten worden privacy schermen geplaatst. Deze privacyschermen bestaan uit gelaagd gehard glas (opaal) en zijn circa 1,80 meter hoog. (zie Kleuren- en materialenstaat en Verkooptekeningen). TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 12

14 Een goede koop Voordelen van nieuwbouw Een nieuwbouwwoning biedt u vele voordelen ten opzichte van een bestaande woning: Optimaal wooncomfort en klimaat door toepassing van de nieuwste technieken en materialen; U kunt uw nieuwe woning naar eigen smaak indelen en inrichten; Lagere energielasten, nieuwbouw is duurzaam en voldoet aan de meest actuele energie-eisen; Minder onderhoud, met name gedurende de eerste vijf à tien jaar; Toepassing van milieuvriendelijke materialen en technieken; De aankoopsom is vrij op naam; u betaalt geen notariskosten voor de leveringsakte en geen overdrachtsbelasting. EEN GOEDE KOOP MBB MBB, voorheen Maarssens Bouwbedrijf, is een familiebedrijf uit Maarssen dat ruim 55 jaar bestaat. Zij is actief in de bouw van woningen, commercieel vastgoed en in onderhoud en renovatie van bestaand vastgoed. Kopers van MBB-woningen kunnen trots zijn op hun nieuwe woning. MBB beschikt over eigen kopers begeleiding, zodat uw woning altijd gebouwd wordt in goed en continue overleg met u en op basis van uw wensen. Zodat u vanaf oplevering prettig kunt wonen in een goede en duurzame woning. Woningborg Garantie- en waarborgregeling MBB is aangesloten bij Woningborg. Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? Dit project wordt gerealiseerd met de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Woningborg: geeft u meer zekerheid Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en Technische Omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper/verkrijger en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 13

15 Zes maanden na oplevering gaat de garantieperiode in. De bij oplevering overeengekomen tekortkomingen dienen door de bouwonderneming, uiterlijk binnen drie (3) maanden na de datum van oplevering hersteld te zijn. Na oplevering geconstateerde gebreken die vallen onder de garantienormen, dienen binnen de daarvoor geldende termijn schriftelijk te worden gemeld bij de bouwonderneming. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 6 maanden na oplevering, voor bepaalde onderdelen geldt een kortere termijn. Bij bepaalde ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar en 6 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. In de periode tussen oplevering en aanvang garantieperiode dient de bouwonderneming alle in het opleveringsrapport opgenomen tekortkomingen te herstellen. Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd, vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Het bouwproces is een samenvoeging van verschillende materialen onder wisselende weersomstandigheden. Dit betekent dat het gebouw kan werken door een verschillend verlopend drogings- en uithardingsproces van diverse materialen. Hierdoor kunnen kleine niveauverschillen, haarscheuren en dergelijke ontstaan. Deze verschijnselen vallen buiten de garantie. Het werken van het gebouw is een natuurlijk proces en niets om u zorgen over te maken, wel dient uiteraard de functionaliteit gewaarborgd te blijven. Appartementsrecht De koop van een appartement / studio is anders dan de koop van een eengezinshuis. Behalve het privé-gedeelte wordt er namelijk ook een aandeel in de grond en in diverse gemeenschappelijke onderdelen (bijvoorbeeld het dak en het trappenhuis) gekocht. Het appartementengebouw moet in juridische zin gesplitst worden, we spreken dan van een appartementsrecht. Met de koop van een appartementsrecht wordt u dus mede-eigenaar van het hele appartementengebouw, met het recht een bepaald TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 14

16 gedeelte daarvan privé te gebruiken. Hiertoe wordt door de notaris een akte van splitsing opgesteld die bij het Kadaster wordt vastgesteld. In de akte van splitsing wordt onder andere door middel van breukdelen geregeld in welke mate de diverse kopers aansprakelijk zijn voor het onderhoud en voor het ge- en verbruik van gemeenschappelijke voorzieningen. De breukdelen zijn gekoppeld aan circa de grootte van de verschillende appartementen/studio s. Vereniging van Eigenaars De eigenaren van de appartementen verenigen zich, zoals wettelijk is voorgeschreven, in een zogenaamde Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij de koop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Interkoop Properties B.V. draagt zorg voor de oprichting van de VvE. De eerste algemene ledenvergadering zal plaatsvinden voorafgaand aan de oplevering van de appartementen, de koper ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. De VvE stelt een dagelijks bestuur samen die haar vertegenwoordigt in het dagelijkse beleid. De afspraken die de leden van de Vereniging onderling maken, worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De leden van de Vereniging betalen maandelijks servicekosten, de hoogte hiervan is vooral afhankelijk van de grootte van het appartement. Deze bijdrage gaat naar gemeenschappelijke zaken als: verzekering van het gebouw, schoonmaakkosten van trappen (behalve wanneer het appartement hier geen gebruik van maakt) en onderhoudskosten. Voor de servicekosten van de appartementen is een schatting gemaakt. Voor informatie hierover kunt u bij de makelaar terecht. Er wordt tevens een VvE opgericht ten behoeve van het onderhoud van de parkeervoorzieningen in het binnenhof. De koop van een woning Bij het kopen van een woning of appartement komt veel kijken. Hieronder staat een korte uiteenzetting van de procedure. Koop- en aannemingsovereenkomst Met het ondertekenen van de beide overeenkomsten bij de makelaar verplicht de koper zich tot respectievelijk het betalen van de koopprijs van de grond (aan Interkoop Properties B.V.) en de bouwkosten (aan MBB). Nadat de overeenkomst ook door de ondernemer is getekend, ontvangt de koper hiervan een kopie via de makelaar, het origineel wordt doorgezonden naar de notaris. De bouwkosten zijn afhankelijk van de vordering van het bouwproces. Als de bouw nog niet begonnen is zijn nog geen bouwkosten verschuldigd, omdat nog geen bouwtermijnen verstreken zijn. Betalingen Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt de koper eerst een eindafrekening van de notaris ten behoeve van het transport. Hierop worden ook eventueel vervallen bouwtermijnen en rente vermeld. Deze moet de koper direct bij transport voldoen, indien de koper eigen geld heeft dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld. Indien dat niet het geval is, dan dient allereerst of gelijktijdig de hypotheekakte te passeren zodat geld beschikbaar kan komen. Na het notariële transport ontvangt de koper de facturen rechtstreeks van de aannemer voor vervallen bouwtermijnen. Voor eventueel meer- en minderwerk ontvangt de koper de facturen rechtstreeks van de aannemer. Zo nodig dient de koper de geaccordeerde facturen door te sturen naar de geldverstrekker. De koop-/aanneemsom is vrij op naam, wat betekent dat onderstaande kosten in de koop-/aanneemsom zijn begrepen: aandeel in grondkosten; aandeel in bouwkosten; verzekering gedurende de bouw; honorarium van de architect, constructeur en adviseurs; makelaarscourtage en verkoopkosten; TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 15

17 notariskosten behoudens hypotheekakte; legeskosten; B.T.W. en overdrachtsbelasting over bouw- en grondkosten; opmaak en kadastrale registratie akte van splitsing; kadastrale uitmeting en registratie; aansluitkosten nutsbedrijven (elektra, gas en water); aansluitkosten gemeentelijke riolering. Bijkomende kosten (niet in de koop-/aanneemsom begrepen) kunnen zijn: vergoeding c.q. bouwrente over vervallen bouwtermijnen; vergoeding c.q. grondrente over de koopprijs van de grond; financieringskosten; aanvraagkosten voor levering van water, elektra en gas; telefoonnetaansluiting; aansluiting kabeltelevisienet; andere gemeentelijke heffingen. Keuzemogelijkheden De woningen kunnen worden uitgebreid met een aantal standaardopties. Na aankoop van de woning wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider van MBB. U bespreekt tijdens dit gesprek de standaard optielijsten en de te volgen procedures. U ontvangt informatie over de projectshowrooms waar u de standaardtegels en het standaard sanitair kunt bezichtigen. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om andere tegels en ander sanitair te kiezen, kan dat uitsluitend bij de projectshowroom(s). Een andere tegel, een ander tegelformaat, wijzigingen in legpatroon en dergelijke vragen extra arbeid en/of materiaal en geven daarom aanleiding tot verrekening, evenals uitbreiding van en wijzigingen op het omschreven sanitair. Alle wijzigingen in opdracht van MBB en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan Woningborg en het bouwbesluit, behorend bij de overeenkomst. Het verdient de voorkeur uw wensen zo spoedig mogelijk na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst te overleggen met de kopersbegeleider, zodat er in een vroeg stadium nog rekening met eventuele aanpassingen kan worden gehouden. Voor de aanlevering van gegevens met betrekking tot meer- en minderwerk zijn verschillende sluitingsdata van toepassing. Deze zijn te onderscheiden in respectievelijk een sluitingsdatum voor ruwbouw en afbouw. Over deze sluitingsdata wordt u tijdens het project ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd. Het is niet mogelijk om tijdens de bouw werkzaamheden door derden te laten verrichten. Derden zijn participanten in het bouwproces die werken zonder opdracht van MBB. Voor wijzigingen kan MBB extra bouwtijd bedingen. Oplevering Bouwtijd Het aantal werkbare werkdagen, waarbinnen de bouw moet worden gerealiseerd, staat genoemd in de aannemingsovereenkomst. De bouwtijd is afhankelijk van werkbaar weer. Wanneer er in een periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare dagen in die periode en dat kan een langere bouwtijd tot gevolg hebben. Tijdens de bouw zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Een opleveringsprognose kan altijd nog door onvoorziene omstandigheden worden bijgesteld. Uiterlijk twee weken voor de geplande oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de opleveringsdatum en het tijdstip. Voorafgaande hieraan, meestal één week, zal er door een medewerker van MBB samen met de koper een inspectie plaatsvinden. Deze inspectie heeft tot doel bij de oplevering zo TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 16

18 min mogelijk gebreken aan te treffen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Sanitair, tegelwerk en beglazing worden echter schoon opgeleverd. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Sleuteloverhandiging Bij de oplevering worden de eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk vastgelegd en indien alle betalingen zijn binnengekomen worden de sleutels overhandigd. Bij deze sleuteloverdracht aanvaardt de koper ook de volle verantwoording over het appartement, zodat de koper het appartement met toebehoren vanaf die dag dient te verzekeren. Er geldt voor MBB een periode van 3 maanden om eventueel geconstateerde gebreken te herstellen, hetgeen echter zo spoedig mogelijk na oplevering zal geschieden. Energie De energieprestatie coëfficiënt van het gebouw is 0.6. De aanleg- en aansluitkosten van gas, elektriciteit, water en riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water en riolering zijn tot de dag van oplevering voor rekening van MBB, daarna voor de kopers van de woningen. U dient zelf leveringscontracten met leveranciers van uw eigen keuze af te sluiten voor levering van elektra, gas en water vanaf de dag van oplevering. Indien dit niet tijdig gebeurt, stopt de levering van elektra, gas en water op de dag van oplevering. KWALITEIT Het project wordt gebouwd op basis van Bouwbesluit 2003, de Gemeentelijke Bouwverordening, et cetera. Begrippen als woonkamer en keuken worden niet gehanteerd in het Bouwbesluit. De bouwregelgeving spreekt over verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hieronder staan de benamingen van de in deze brochure omschreven ruimten weergegeven volgens het Bouwbesluit. benaming in deze benaming volgens brochure: Bouwbesluit 2003: slaapkamer, woonkamer en keuken verblijfsruimte entree, gang en (centraal) trappenhuis verkeersruimte techniekruimte technische ruimte berging bergruimte badkamer badruimte toilet toiletruimte dakterras, loggia en tuin buitenruimte Voorbehoud Aan de artist impressions, tekeningen van het exterieur en interieur en aan het beeldmateriaal (foto s en dergelijke) kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin aan de daarin toegepaste kleuren. Alle genoemde maten zijn circa maten. Op de tekening aangegeven apparatuur, meubilair en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze informatie genoemd, niet in de koopsom begrepen. De bijgevoegde Verkooptekeningen en de omschrijving in deze Technische Omschrijving zijn bindend. Bij tegenstrijdigheid prevaleert altijd de omschrijving. De situatietekening waarop, naast het gebouw, ook de straten zijn vermeld, kunnen afwijken voor zover het openbare gedeelte nog niet geheel is uitgewerkt; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ten aanzien van afwijkingen in de perceelsgrootte wordt geen aansprakelijkheid of recht op verrekening aanvaard, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 17

19 Wijzigingen Deze Technische Omschrijving is met zorg samengesteld en maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Toch zijn wij genoodzaakt enige voorbehouden te maken. Relevante wijzigingen in afwijking op de verkoopdocumentatie worden u tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigingen (errata). De wijzigingen geven voor geen van beide partijen enige aanleiding tot verrekening. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. Bij toepassing van andere merken of typen dienen deze materialen minimaal van gelijkwaardige kwaliteit te zijn. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de kwaliteit en kunnen door MBB naar eigen inzicht en zonder mededeling aan de koper worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen van overheidswege of door nutsbedrijven opgelegde wijzigingen worden doorgevoerd, ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.- tarief zullen, voor zover van toepassing, worden verrekend. Op het moment dat deze brochure werd vervaardigd, was het leidingverloop en de exacte plaats van de installaties, (afgedopte) aansluitpunten voor elektra, hemelwaterafvoeren en spuwers, aantal en afmetingen van de verwarmingslichamen en ventilatieventielen nog niet bekend. De op de technische verkooptekeningen aangegeven plaats en aantallen zijn nog indicatief, wijzigingen zijn derhalve mogelijk. Veiligheid Helaas is veilig wonen tegenwoordig niet altijd meer vanzelfsprekend. Om die reden besteedt MBB veel aandacht aan een veilig ontwerp en inbraakwerende materialen. MBB onderkent de behoefte die leeft bij bewoners aan een veilige woning en woonomgeving. Op het gebied van inbraakbeveiliging worden de meest actuele normen en waarderingen voor sloten en beveiliging gehanteerd. Door in een vroeg stadium constructieve beslissingen te nemen, wordt voorkomen dat later kostbare en ontsierende aanpassingen nodig zijn. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 18

20 Waarmerking Deze technische omschrijving, met de daarbij behorende Verkooptekeningen maakt onverbrekelijk deel uit van de op../.. /..... (dd/mm/jjjj) met de aannemer gesloten aannemingsovereenkomst voor het bouwnummer.... en parkeerplaatsnummer in het project Nieuw Hooijkaas betreffende 27 appartementen / woningen met parkeerplaatsen ter plekke van Hooijkaas-locatie te Schoonhoven. De ondernemer: De verkrijger:.. MBB B.V. Postbus BK Maarssen Naam: Plaats Plaats: Datum:. Datum TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 19

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 18 koopappartementen UniQ-Wonen (Leusderweg) te Amersfoort Versie: 2.1 d.d. 02-12-2014 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen I II Twee-onder-een-kapwoningen Wonen aan een rustig woonerf in De Wij. Deze 10 twee-onder-een-kapwoningen, in de stijl van de jaren 30, bieden ruimte om te leven. Met een garage, zij-entree, een tuingerichte

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie