Technische Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving te hanteren. Om u toch volledig te informeren geven wij u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: Hal: verkeersruimte Toilet: toiletruimte Woon-/eetkamer: verblijfsruimte Badkamer: badruimte Slaapkamer(s): verblijfsruimte Berging: bergruimte 02. Peil van het woongebouw Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, wordt bepaald in overleg met de dienst bouwen woningtoezicht van de gemeente. 03. Grondwerk De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. 04. Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de aanneemsom begrepen. Het complex wordt aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente volgens een gescheiden stelsel. Dat wil zeggen: hemelwater en afvalwater worden gescheiden aangesloten op het gemeenteriool. Alle rioolleidingen worden uitgevoerd in kunststof en voorzien van de nodige beluchting en ontstoppingsstukken. 05. Bestrating De bestrating van de buitenruimtes rondom het complex bestaat uit klinkerbestrating in nader te bepalen type en kleurstelling. 06. Parkeren en fietsenberging Op het achterterrein kan een parkeerplaats worden verkregen. Deze afgesloten parkeervoorziening is toegankelijk via de oprit aan de Boulevard. Fietsenberging Voor het stallen van fietsen wordt op het achterterrein een aparte voorziening aangebracht. 07. Funderingen Aan de hand van de resultaten van uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek wordt de keuze van het funderingssysteem bepaald, één en ander volgens opgave van de constructeur en ter goedkeuring van de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 4

2 08. Gevels en wanden Voor de diverse wanden worden de volgende materialen toegepast: Buitengevels van het woongebouw: metselwerk, kleur en type volgens keuze architect; Woningscheidende binnenwanden van het woongebouw t/m 1e verdieping: massieve kalkzandsteenelementen, volgens opgave architect. Binnenspouwbladen en dragende binnenwanden van het woongebouw: kalkzandsteen blokken/ -elementen, dikte volgens opgave architect; Niet-dragende binnenwanden: gasbeton, dikte 7 cm. o.g. In de spouw van de buitengevels van het woongebouw wordt isolatie aangebracht, met een isolatiewaarde afhankelijk van nadere EPN-berekeningen. Het voegwerk van de buitengevels van het woongebouw, wordt uitgevoerd in een nader te bepalen kleur volgens keuze architect. In het buitengevelmetselwerk van het woongebouw worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. In het gevelmetselwerk van het woongebouw worden, op door de constructeur nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. De dilataties blijven onafgewerkt zichtbaar. In de woningscheidende binnenwanden, binnenspouwbladen, dragende binnenwanden en niet-dragende binnenwanden van het woongebouw worden, op nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven/worden en er ter plaatse (krimp)scheuren ontstaan. 09. Vloeren De begane grondvloer, 1e en 2e verdiepingsvloer van het woongebouw worden uitgevoerd in prefab betonnen plaatelementen, volgens opgave fabrikant en constructeur. De isolatiewaarde van de begane grondvloer van het woongebouw is afhankelijk van de EPN-berekeningen. 10. Daken De geïsoleerde (plat-)dakconstructies van het woongebouw worden uitgevoerd in prefab betonnen plaatelementen, volgens opgave fabrikant/constructeur en voorzien van isolatie (isolatiewaarde afhankelijk van de EPN-berekeningen) en een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden voorzien van dakrandprofielen, kleur en type volgens keuze architect. 11. Galerijen, terrassen en privacyschermen Galerijen De galerijen worden uitgevoerd in prefab beton, volgens opgave fabrikant/constructeur en voorzien van een metalen hekwerk, kleur en type volgens keuze architect. Balkon- en galerijhekwerken In de voorgevel van het complex, ter plaatse van de buitenruimtes en op de galerijen, zijn hekwerken voorzien, kleur en type volgens keuze architect. 12. Ventilatievoorzieningen Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit geplaatst in de berging. De positie van de ventilatie-unit is indicatief op tekening aangegeven en wordt tijdens de uitvoeringsfase door de installateur definitief bepaald. De plaats van de afvoer- en toevoerpunten alsmede de aan- en afvoerkanalen worden nader vastgesteld nadat de capaciteitsberekeningen van de installateur zijn voltooid. 5

3 13. Kozijnen, ramen en deuren, metaalwerken en meterruimte 13.1 Kozijnen,ramen en deuren: De buitenkozijnen, ramen en deuren, worden uitgevoerd in hardhout en afgewerkt met een dekkend verfsysteem, kleur volgens keuze architect. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen en de entreekozijnen van de appartementen worden voorzien van tochtprofielen. Alle binnen- en buitendeuren en ramen te voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Al het van toepassing zijnde hang- en sluitwerk in de buitenschil en de entreekozijnen van de appartementen te voorzien van veiligheidscilindersloten. De bad- en toiletruimte te voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkast van een kastslot en alle overige deuren van loopsloten Metaalwerken: De door de constructeur voorgeschreven staalconstructies (kolommen, balken en lateien) worden zoveel mogelijk weggewerkt. De binnen, in het zicht blijvende onderdelen, worden dekkend geschilderd, indien noodzakelijk brandwerend geschilderd Meterruimte: De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het energieleverend bedrijf. 14. Trappen en (af-)timmerwerk 14.1 Trappen: De trappenhal worden prefab uitgevoerd, volgens opgave fabrikant/ constructeur. De trappen worden voorzien van een stalen leuning en aan de vrije zijden voorzien van een stalen spijlenhekwerk, kleur en type volgens keuze architect Vloerplinten: Ten behoeve van de vloeraansluitingen, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast, worden blank gelakte meranti vloerplinten in handelslengten los geleverd Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren van het woongebouw worden aangesloten op het rioolstelsel. 15. Plafond-, wand- en vloerafwerkingen 15.1 Plafondafwerking Alle plafonds in de appartementen te voorzien van structuur spuitwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast waar de plafond-/ dakconstructie in het zicht blijft. De V-naden aan de onderzijde van de vloerelementen blijven in het zicht Wandafwerking De binnenwanden in de appartementen, behoudens te betegelen wanden, worden behangklaar afgewerkt Vloerafwerking Alle ruimten in de appartementen, met uitzondering van de meterkast, worden voorzien van een cement dekvloer. 6

4 15.4 Tegelwerken Vloertegels: In het toilet en in de badkamer worden vloertegels aangebracht. Hiervoor is een verrekenpost opgenomen van 22,50,- per m² inclusief BTW. Wandtegels: In het toilet en badkamer worden wandtegels aangebracht. Hiervoor is een verrekenpost opgenomen van 20,- per m² inclusief BTW. Er wordt een keuzepakket van tegels aan u voorgelegd Overige voorzieningen Vensterbanken: Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden aan de binnenzijde van het appartement vensterbanken aangebracht, type en kleur volgens keuze architect. Raamdorpels: Aan de buitenzijde van het woongebouw worden onder de raamkozijnen, aluminium waterslagen aangebracht, kleur en type volgens keuze architect. 16. Keukeninrichting In samenwerking met Bruynzeel Keukens te Roosendaal is een standaard keuzepakket voor de aankoop en levering van een keukenopstelling samengesteld. Hiervoor staat een stelpost van 3.000,00. Stelposten zijn inclusief BTW en plaatsingskosten. U wordt als koper t.z.t. uitgenodigd door de keukenleverancier voor een persoonlijke afspraak alsmede een informatieavond in de showroom van Bruynzeel. De standaard aansluitpunten worden aangebracht op basis van de door installateur opgegeven aansluitpunten. Eventueel te verleggen of uit te breiden leidingwerk wordt door de aannemer verzorgd en via het meer- en minderwerk verrekend. 17. Beglazing en schilderwerk 17.1 Beglazing Isolerende HR++ beglazing wordt toegepast in de glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en deuren van het woongebouw Schilderwerk Buitenschilderwerk: Het buitenschilderwerk van het woongebouw, (incl. de binnenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren), wordt uitgevoerd in een dekkend verfsysteem, kleur volgens keuze architect. Binnenschilderwerk: De binnenzijden van de buitenkozijnen, -ramen en deuren van het woongebouw worden in dezelfde kleur geschilderd als de buitenzijde. Alle overige voorkomende schilderwerken op hout (met uitzondering van de fabrieksmatig afgelakte houtwerken) worden uitgevoerd in een dekkend verfsysteem, kleur volgens keuze architect. 7

5 18. Behangwerken Niet van toepassing. 19. Water- en gasinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de water- en gasinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van het gebruik van gas en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer Waterinstallatie De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter geplaatst in de meter(kast)- ruimte en uitgevoerd volgens plaatselijke voorschriften. In het appartement worden de volgende tappunten aangesloten: de mengkraan in de keuken; aansluiting voor een wasmachine in de berging; aansluiting van de CV-installatie; het fonteintje in de toiletruimte; de closetcombinatie in de toiletruimte; de mengkraan van de wastafel in de badkamer; de douchemengkraan in de badkamer. De warmwaterleidingen worden in het appartement aangesloten op de volgende tappunten: de mengkraan in de keuken; de mengkraan van de wastafel in de badkamer; de douchemengkraan in de badkamer Gasinstallatie In het appartement worden gasleidingen aangelegd naar: aansluitpunt t.b.v. het kooktoestel in de keuken; de C.V. ketel in de berging. 20. Sanitair Het standaard keuzepakket voor levering en montage van sanitair en tegelwerken standaard bevat de volgende voorzieningen: Toiletruimte: een toiletcombinatie (wandcloset) met kunststof zitting inclusief deksel. Een fonteincombinatie met verchroomde kraan; Badkamer: douchecombi met douchekraan en glijstang, een wastafelcombi met verchroomde kraan, een verchroomde bekersifon; Overige: een tapkraan ten behoeve van de CV-installatie in de berging, een tapkraan ten behoeve van de wasmachine in de berging en een verchroomde mengkraan in de keuken. 8

6 21. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van het gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. In het appartement wordt de elektrische installatie overeenkomstig NEN1010 aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar diverse aansluitpunten. De installatie wordt uitgevoerd als centraaldoossysteem met kunststof inbouwschakelaars en inbouwwandcontactdozen (met uitzondering van de meterkast waar opbouw wordt toegepast). De hoogte van het schakelmateriaal bedraagt circa 105 cm + vloer en de hoogte van de wandcontactdozen bedraagt circa 30 cm + vloer. De hoogte van het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in de keuken bedraagt circa 120 cm + vloer. - Intercom De appartementen worden voorzien van een intercom met een elektrische deuropener voor de toegangspoort. De intercom bevindt zich in het appartement. - Rookmelders In elk appartement worden (indien van toepassing) rookmelders aangebracht. Het aantal en de plaats van de rookmelder(s) is in overeenstemming met de geldende voorschriften. - Telecom- en centrale antenne installatie (CAI) De aanvraag voor aansluiting op de telefooninstallatie en centrale antenne installatie dient door u zelf te worden verzorgd. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn niet in de aanneemsom begrepen. De appartementen zijn in de woonkamer voorzien van bedrade aansluitpunten voor telefoon en centrale antenne installatie op een hoogte van circa 30 cm + vloer. 22. Verwarmingsinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de verwarmingsinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van het gebruik van de verwarmingsinstallatie zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Het appartement wordt verwarmd door een individueel gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie (HR-combiketel), welke is uitgerust met een warmwatervoorziening. De positie van de centrale verwarming is indicatief op tekening aangegeven en wordt tijdens de uitvoeringsfase door de installateur definitief bepaald. De capaciteit van de centrale verwarming wordt berekend door installateur en volgens de geldende normen. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte plaat-/convectorradiatoren gemonteerd, voorzien van een met de hand afsluitbare radiatorkraan. De plaats, aantallen en afmetingen van de plaat-/ convectorradiatoren zijn indicatief op tekening aangegeven en worden tijdens de uitvoeringsfase door de installateur definitief bepaald. De leidingen ten behoeve van de plaat-/ convectorradiatoren worden zo veel mogelijk in de vloer weggewerkt. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin verwarmingselementen geïnstalleerd zijn. Hierbij geldt dat in het appartement de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en gebaseerd op gelijktijdige verwarming van deze ruimten. verblijfsruimten 20 C interne verkeersruimten 15 C toiletruimte 15 C badruimte 22 C 9

7 23. Liftinstallatie Niet van toepassing. 24. Buitenzonwering Standaard wordt niet voorzien in buitenzonwering. De Vereniging van Eigenaars zal te zijner tijd bepalen of er buitenzonwering mag worden aangebracht. De keuze van het systeem, doek en kleur geschiedt volgens keuze architect. 25. Schoonmaak en oplevering Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de ramen worden zeemschoon opgeleverd. De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten kan op een later tijdstip plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaars krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De gemeenschappelijke gedeelten worden bezemschoon opgeleverd. 10

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond Technische omschrijving Hof van Leede te Warmond Technische omschrijving voor Hof van Leede te Warmond Het project bestaat uit 4 woongebouwen. Elk woongebouw heeft twee lagen met 2 appartementen per laag.

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'(rl n ':,:~:'r;?kl f. Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD

MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD DE ZAANSE STRIP ZAANDAM 40 APPARTEMENTEN GEBOUW WORMERVEER WWW.DEZAANSESTRIP.NL WAARMERKING DE ZAANSE STRIP Deze technische omschrijving F82.001.40.001 bestaat

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie