Amsterdamse Scholengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse Scholengids 2012-2013"

Transcriptie

1 Amsterdamse Scholengids

2

3 Amsterdamse Scholengids Amsterdam September Amsterdamse Scholengids a 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Team Onderwijs Amsterdams leerlingvervoer SPA Leerplicht Plus Leerling Administratie Sectie Onderwijsstructuur Overlegstructuur onderwijs Vakantieregeling Kalender Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Leerplicht Plus Inspectie van het onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Ouder- en Kindcentrum Onderwijs ondersteunende instellingen Algemeen Schooltuinen Sportfaciliteiten Atletiekbanen Golfpark IJsbaan Sporthallen en zalen Sportparken Squash-Centrum Stadion s Tennis Watersport Zwembaden Denominaties Schoolbesturen Antroposofisch Evangelische Broedergemeenschap Evangelisch Gereformeerd Vrijgemaakt Hindoeïstisch Interconfessioneel Islamitisch Joods Overige Rooms Katholiek Samenwerking Opb.,PC, RK, Alg. Bijz Samenwerking PC, RK e Amsterdamse Scholengids

5 6. Primair Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Onderwijs naar richting Contactgegevens Stadsdelen Overzicht per Stadsdeel Centrum West oost Westpoort Ongesubsidieerde Instellingen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Overzicht scholen Alfabetisch overzicht Hoger Onderwijs Andere onderwijsinstellingen Handige Internetpagina s Index Amsterdamse Scholengids a 5

6 6 e Amsterdamse Scholengids

7 Aan de gebruikers van de Amsterdamse Scholengids, De Amsterdamse Scholengids, uitgegeven door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de onderwijsinstituten en -instanties in Amsterdam. Staat uw organisatie er niet of niet goed in? Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids via het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK) doorgeven. Het ELKK kunt u vinden op www. amsterdam.nl/onderwijs. Elke school heeft met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het ELKK. Heeft u vragen over het ELKK? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk ELKK , Andere onderwijsinstellingen kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids mailen naar Wij vragen u hierbij de schoolnaam, de oude en nieuwe contactgegevens van de school door te geven. Op www. amsterdam.nl/onderwijs kunt u de Amsterdamse Scholengids downloaden. De redactie 7 Amsterdamse Scholengids a 7

8 8 e Amsterdamse Scholengids

9 1 Algemene Informatie 1.1 De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Het onderwijs in Amsterdam is veelzijdig. Zowel kinderen als volwassenen hebben keus uit een groot aanbod van onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Zowel de stadsdeelbesturen als het gemeentebestuur hebben ambities op het terrein van onderwijs. De gemeentelijke onderwijsambities horen tot de taken van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). DMO maakt niet alleen beleid voor onderwijs, ook inburgering, jeugd, kunst, cultuur en sport zijn bij DMO ondergebracht. De dienst werkt nauw samen met andere gemeentelijke diensten en talloze (maatschappelijke) organisaties. Dit alles onder het motto 'Investeren in Amsterdammers'. Voor meer informatie over de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling kunt u terecht op Hier vindt u vooral informatie voor de professional. Wilt u meer weten over het onderwijs in Amsterdam, gaat u dan naar 9 Amsterdamse Scholengids a 9

10 Algemene informatie Team Onderwijs De gemeente Amsterdam speelt een belangrijke rol bij het onderwijs in de stad. Stadsdelen faciliteren het basisonderwijs in de stad. De centrale stad doet dit voor het voortgezet- en speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met alle Amsterdamse schoolbesturen. Samen bepalen we hoe het onderwijs er in de stad voor nu en voor de toekomst uit moet zien. Samen maken we hier plannen voor. Deze plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zorgt voor de praktische uitvoering van alle gemaakte plannen. Het team onderwijs heeft zich de afgelopen vier jaar intensief beziggehouden met een achttal belangrijke deelgebieden. Ieder kind in Amsterdam moet kunnen meedoen en zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst worden voorbereid. Amsterdam legt de lat hoog en heeft de afgelopen jaren fors ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit beleid wordt de komende jaren onverminderd voortgezet. Belangrijke thema s daarbij zijn voor nu en de nabije toekomst: Inzet op kwaliteit. Verder investeren in de voorschool. Samen leren, samen opgroeien. Terugdringen van schoolverzuim en/of uitval. Investeren in een goede kwaliteit van de Amsterdamse onderwijsgebouwen. Meer informatie over het team Onderwijs: De afdeling is te bereiken via mail of telefonisch via Amsterdams leerlingenvervoer De gemeente Amsterdam biedt ouders/verzorgers soms de mogelijkheid, om kosten voor het vervoer van hun kind tussen huis en school vergoed te krijgen. Het gaat hier om Amsterdamse leerlingen die niet lopend of fietsend naar school kunnen vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Of omdat ze aangewezen zijn op een speciale school die flink uit de buurt ligt. Zij maken gebruik van openbaar vervoer of worden door hun ouders/verzorgers met eigen vervoer gebracht. Ook gehandicapte leerlingen die gebruik moeten maken van aangepast vervoer (personenbusje) vallen onder deze regeling. De organisatie van deze voorziening is centraal geregeld bij Team Leerlingenvervoer van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Algemene contactgegevens Team Leerlingenvervoer: Telefoon: (tussen 8.30 s ochtends en 5 uur s middags) adres: Alle informatie over deze voorziening vindt u op: SPA SPA is het Project- en adviesbureau binnen het sociaal domein van de gemeente Amsterdam. Het bureau werkt in opdracht van stadsdelen, gemeentelijke diensten en/of samenwerkingsverbanden en richt zich op de aanpak van sociale vraagstukken. SPA levert bijvoorbeeld projectleiders voor de realisatie van brede scholen, de (handhaving) kwaliteit kinderopvang, het bouwheerschap voor de ontwikkeling van nieuwe scholen, de Voor- en Vroegschoolse Educatie en (incompany) trainingen planmatig werken. Algemene Contactgegevens SPA Telefoon: Internet: Leerplicht Plus Zie Algemene Informatie Hoofdstuk 1.7 Telefoon: Intnternet: 10 e Amsterdamse Scholengids

11 Algemene informatie Leerling Administratie Sectie De Leerling Administratie Sectie (LAS) voert de leerlingenadministratie uit voor de gemeente Amsterdam. Dankzij goede registratie kunnen leerplicht(plus)ambtenaren snel actie ondernemen om verzuimende leerlingen en voortijdig schoolverlaters op te zoeken en terug te krijgen op school. Algemene Contactgegevens Leerling Administratie Sectie Tel Fax Onderwijsstructuur Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs Basisvoming AVO Basisvorming VMBO HAVO VWO Theoretisch Gemengd Kader beroeps gericht Basis beroeps gericht Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend Hoger Onderwijs Educatie en beroepsonderwijs (ROC) Weten schappelijk onderwijs Hoger Beroeps onderwijs Voortgezet algemeen volwassen onderwijs Spec. opl. Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden kader opl. Vak opl. Basis beroeps opl. Assist opl. 11 Amsterdamse Scholengids a 11

12 Algemene informatie 1.3 Overlegstructuur onderwijs Overleg Schoolbesturen Weesperstraat 101, 1018VN Amsterdam T: voortgezet onderwijs (OSVO) Postbus 1840, 1000BV Amsterdam F: (centrale stad en besturen E: scholen voortgezet onderwijs) Contactpersoon: André Herbrink DMO/onderwijs Overleg speciaal onderwijs (OSO) Weesperstraat 101, 1018VN Amsterdam T: (centrale stad en schoolbesturen Postbus 1840, 1000BV Amsterdam F: speciaal onderwijs) E: Contactpersoon: Jaap Lemereis 1.4 Vakantieregeling De data voor de schoolvakanties voor de regio, waar Amsterdam onderdeel van is, vindt u in onderstaand schema. Alleen de data voor de zomervakanties zijn wettelijk vastgesteld en de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. De data van de overige vakanties zijn adviesdata van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Scholen zijn niet verplicht de adviesdata te volgen. Informeer dus altijd bij de school zelf naar de schoolvakantie buiten de zomervakanties. Vakantie Datum Onderwijs herfst t/m PO/VO kerst t/m PO/VO voorjaar t/m PO/VO mei t/m PO/VO zomer t/m PO zomer t/m VO Meer informatie vindt u op 12 e Amsterdamse Scholengids

13 Algemene informatie 1.5 Kalender 2012 januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo Amsterdamse Scholengids a 13

14 Algemene informatie 1.6 Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, kunnen terecht bij het speciaal onderwijs of met leerlinggebonden financiering (rugzakje) op de basisschool. Het gaat dan om kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met gedragsstoornissen. Op een speciale school krijgt het kind onderwijs en speciale, op het kind afgestemde hulp en begeleiding. Speciale scholen werken samen in een Regionaal Expertise Centrum (REC). Deze scholen vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). De verschillende vormen van speciaal onderwijs in Nederland zijn ingedeeld in 4 clusters. Op basis van de beperking van de leerlingen spreken we van: Cluster 1. Visueel gehandicapte kinderen Cluster 1 kent een andere organisatievorm en heeft geen REC s. Als u meer wilt weten over Cluster 1 scholen, dan verwijzen wij u naar Bartiméus (www.bartimeus.nl) en Visio. School: Visio Onderwijs Amsterdam Meer informatie m.b.t. Cluster 1: Visio Kon. Inst. tot onderwijs van slechtzienden en blinden Internet: Cluster 2. Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het Cluster 2 onderwijs worden behartigt door een landelijke clustervereniging: Siméa (www.simea.nl) Scholen: Professor Burgerschool Orion College (locatie West) Alexander Roozendaalschool Signis Meer informatie m.b.t. Cluster 2: Regionaal Expertisecentrum Holland-Flevoland REC2Holland-Flevoland Internet: Cluster 3. Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. De landelijke belangenvereniging van Cluster 3 onderwijs is: LVC3 (www.lvc3.nl) Scholen: Mytylschool Amsterdam Coronelschool Noteboomschool Van Koetsveldschool Orion College (locaties en oost) Laudyschool Heldringschool Meer informatie m.b.t. Cluster 3: Regionaal Expertise Centrum (REC) -Holland Internet: www. recnoordholland.nl 14 e Amsterdamse Scholengids

15 Algemene informatie Cluster 4. Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. De belangen van het Cluster 4 onderwijs worden behartigt door een landelijke clustervereniging LVC4 (www.lvc4.nl) Scholen: Gerhardschool Mr. de Jonghschool Kleine Prins Orion College (locatie ) Altra College Van Detschool Waterinkschool De Pionier * Meer informatie m.b.t. Cluster 4: Regionaal Expertise Centrum (REC) BovenAmstel Internet: www. recbovenamstel.nl *Pionier, De (school verbonden aan de Bascule, Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) Brinnummer 23FA00 Nr. Bestuur De Bascule Rijksstraatweg AP Duivendrecht Postadres: Postbus ZG Duivendrecht T: I: Dir.: R. Hendriks Aanmeldingen uitsluitend via het Centrale Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule Postbus ZG Duivendrecht T: E: 15 Amsterdamse Scholengids a 15

16 Algemene informatie 1.7 Bureau Leerplicht Plus De gemeente Amsterdam doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Want met een goede opleiding en diploma sta je sterker bij het vinden en behouden van een baan. Samen met scholen en andere instellingen zet het Bureau Leerplicht Plus zich er voor in dat alle kinderen naar school gaan en zoveel mogelijk jongeren hun opleiding afronden met een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo 2 of havo/vwo niveau). Bureau Leerplicht Plus is gericht op kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar. "Plus" omdat ook jongeren van 18 tot 23, die nog niet voldoende opleiding hebben genoten, worden geholpen. De medewerkers van het bureau heten leerplichtplusambtenaren. Zij werken vanuit stadsdeelkantoren, het jongerenloket van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en vanuit de scholen. Zij worden bij op-tijd-kom-acties, straatacties, en huisbezoeken ondersteund door leerplichtassistenten. Leerplichtassistenten nemen ook deel aan School Veiligheidsteams en bemannen de Leerplicht+bus (spijbelbus). Bureau Leerplicht Plus is onderdeel van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en organiseert haar werk vanuit zes clusters (, /Centrum, West, Nieuw West, en oost). De hoofdvestiging van Bureau Leerplicht Plus is gevestigd aan de Weesperstraat 101, te Amsterdam. U kunt de verschillende clusters bereiken via onderstaande telefoonnummers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bureau Leerplicht Plus: Cluster/Vestiging Adres Telefoon Hoofdvestiging Weesperstraat 101, 1018VN Amsterdam Postbus 1840, 1000BV Amsterdam Team Consulenten Bedrijfsbureau Bureau Leerplicht Plus E: Cluster Buikslotermeerplein 2000, 1025EL Amsterdam Postbus 37608, 1030BB Amsterdam Clustermanager : Liesbeth de Jong E: Cluster West Baarsjesweg 224, 1058AA Amsterdam Postbus 57239, 1040BC Amsterdam Clustermanager West: Liesbeth de Jong E: Cluster /Centrum Oranje Vrijstaatplein 2, 1093EK Amsterdam Postbus 94801, 1090GV Amsterdam Clustermanager /Centrum: Sonja Thijssen E: Cluster Nieuw West Pieter Calandlaan KH Amsterdam Postbus 2010, 1000CA Amsterdam Clustermanager Nieuw West: Ria Wiesemann E: Cluster President Kennedylaan 923, 1079MZ Amsterdam Postbus 74019, 1070BA Amsterdam Clustermanager : José Kokken E: Cluster oost Anton de Komplein 150, 1102CW Amsterdam oost Postbus 12491, 1100AL Amsterdam oost Clustermanager oost: José Kokken E: e Amsterdamse Scholengids

17 Algemene informatie 1.8 Inspectie van het onderwijs Taak De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school en ziet erop toe dat scholen aan de wet voldoen. De inspectie werkt risicogericht. Eerst gaat zij na of er aanwijzingen zijn dat iets niet goed gaat op een school. Ook kijkt de inspectie of er klachten zijn van ouders en berichten in de media. Organisatie Aan het hoofd van de Inspectie van het Onderwijs staat de inspecteur-generaal. Er is een hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra en een hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs. De vertrouwensinspecteurs Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld? Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Bellen scholen en besturen Scholen en besturen stellen hun vraag aan het Loket Onderwijsinspectie. Het Loket is bereikbaar op (keuze 2) (lokaal tarief) op werkdagen tussen 8.00 en uur. Bellen ouders en leerlingen Ouders en leerlingen stellen hun vraag aan Postbus 51 via (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur) Inspectie van het Onderwijs Park Voorn 4, 3544AC Utrecht Postbus 2730, 3500GS Utrecht Algemene telefoonnr.: , Faxnr: I: E: 1.9 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Hoftoren, Rijnstraat 50, 2515XP Den Haag T: Postbus 16375, 2500BJ Den Haag F: I: E: Bij het Informatiecentrum onderwijs kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving, bekostiging en andere inhoudelijke zaken op het gebied van onderwijs. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot uur en van uur tot uur: ICO/PO: ICO/VO: ICO/BVH: IB-Groep en CFI De IB-Groep en CFI vormen nu de nieuwe organisatie Dienst Uitvoering Onderwijs. Meer informatie op Telefoon Algemeen: Bezoekadres: Europaweg 2, 2711AH Zoetermeer Postadres: Postbus 606, 2700ML Zoetermeer staat nu op 17 Amsterdamse Scholengids a 17

18 Algemene informatie 1.10 Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Sinds 28 juli 1999 geldt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie een aangifteplicht voor het bevoegd gezag bij strafbare vormen van seksuele intimidatie: ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd door een medewerker jegens een minderjarige. Voor het personeel geldt in dit verband een meldplicht bij het bevoegd gezag. Op bijna alle scholen is er wel een protocol over omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik. Daarin wordt echter over het algemeen weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke onrust die kan ontstaan rondom zedenzaken op scholen. In Amsterdam zijn, afspraken gemaakt tussen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie, de GGD en de stadsdelen over het informeren van betrokkenen, zonder dat daardoor het politieonderzoek gehinderd zal worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Na een melding of aangifte bij de Zedenpolitie kan de Zedendriehoek Amsterdam besluiten tot het in werking zetten van het Scenario Zedenzaken. Uitgangspunt is het minimaliseren van maatschappelijke onrust, dat onder meer bereikt wordt door het geven van adequate voorlichting op het juiste moment aan de juiste personen en het coördineren van goede opvang en hulpverlening. De vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs zijn op de hoogte van de werkwijze van het Amsterdamse Scenario Zedenzaken, en juichen de afgesproken werkwijze toe. De coördinatie van het Scenario Zedenzaken wordt uitgevoerd door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt, tel: (ma t/m do). Centraal coördinatiepunt In overleg met ondermeer de (zeden)politie, het openbaar ministerie en de GGD wil Amsterdam een centraal coördinatiepunt seksueel misbruik van kinderen opzetten. Daar kunnen burgers (ouders, beroepskrachten etc.) melding doen van (vermeend) seksueel misbruik. Alle meldingen worden besproken met de betrokken organisaties en er worden duidelijke afspraken gemaakt over vervolgstappen. Een melding wordt pas afgerond als daadwerkelijk is vast komen te staan dat er echt niets aan de hand is. Amsterdam wil dit centraal coördinatiepunt voor eind 2011 gerealiseerd hebben. Brochures seksueel misbruik school Leerkrachten kunnen op school te maken krijgen met situaties van seksueel gedrag van leerlingen. Meestal zijn dit onschuldige situaties zoals kinderen die doktertje met elkaar spelen of jongeren die elkaar zoenen. Dit soort gedragingen horen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Maar wat als de situatie anders is? Wat als een kind vertelt dat ze naar seksfilms kijkt met papa? Of wanneer een leerling extreem seksueel wervend gedrag vertoont? Wat doe je dan als school? Hoe moet je daar adequaat op reageren? De afgelopen jaren kreeg het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam steeds vaker vragen van scholen over seksueel gedrag van leerlingen en over hoe hier mee om te gaan. Reden voor het Steunpunt om twee brochures samen te stellen: Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik? en Wat te doen in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik? In deze brochures staat informatie over hoe het beste gehandeld kan worden bij een vermoeden van seksueel misbruik. Daarbij kan het gaan om grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen leerlingen onderling, om mogelijk seksueel misbruik van een leerling in de thuissituatie of over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Aansluitend is beknopte informatie opgenomen over de organisaties die een rol kunnen spelen bij de aanpak van seksueel misbruik. De brochures zijn gratis te downloaden via Een papieren versie kan gratis besteld worden bij GGD Amsterdam, Steunpunt Seksueel Geweld, T: of E: Voor adressen van kindercentra zie: Ouder- en Kindcentrum In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je onder andere opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC s zijn er voor alle ouders en kinderen. Er zijn meer dan 20 Ouder- en Kindcentra in Amsterdam, dus ook bij u in de buurt. U kunt er elke werkdag terecht. U kunt OKC-medewerkers spreken bij ouderavonden voor de brugklas en themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien, en tienercursussen voor ouders. Daarnaast kunt u gratis opvoedadvies krijgen op school, in het OKC, telefonisch of via e Amsterdamse Scholengids

19 2 Onderwijs Ondersteunende Instellingen Naam Adres Telefoon / fax / / internet 2.1 Algemeen 5010 Op schooldagen tussen tot gratis ABC onderwijsadviseurs (stichting Advies- en Begeleidingscentrum voor het Onderwijs in Amsterdam) 5010 is een advies- en informatiedienst voor ouders (maar ook leerlingen, leerkrachten en anderen worden te woord gestaan) Baarsjesweg AA Amsterdam Het ABC adviseert, begeleidt en ondersteunt scholen, kinderen en ouders. T: I : T: F: E: I : Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg Nijenburg GG Amsterdam Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg. T: F: E: I : Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam Algemene Onderwijsbond Rayonkantoor west Overschiestraat HN Amsterdam maakt deel uit van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Jaarbeursplein AP Utrecht Postbus GW Utrecht T: F: E: I : T: F: E: I : Altra, Centraal Bureau Rode Kruisstraat KN Amsterdam directie: mw. Annette van der Poel en dhr. Joost van Caam algemeen: T: F: E: I : Altra afdelingsmanager Simona Samura Altra Regio oost Altra Regio /Amstelland en de Meerlanden Regiomanager M.Y. Kreisel Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum NatuurMEdiatheek Amsterdamse Gezondheidscentra, SAG Jeugdgezondheidszorg Rode Kruisstraat KN Amsterdam Hofgeest ER Amsterdam oost Marius Bauerstraat AR Amsterdam Plantage Middenlaan 2 e 1018DD Amsterdam Bereikbaar op werkdagen van uur NatuurMEdiatheek geopend op woensdag van uur (Buiten de schoolvakanties) en op afspraak. Donker Curtiusstraat 7, unit JL Amsterdam Postbus BK Amsterdam T: F: E: I : T: F: E: I : T: F: E: I : T: F: E: of I : T: E: I : 19 Amsterdamse Scholengids a 19

20 Onderwijs ondersteunende instellingen Naam Adres Telefoon / fax / / internet AOB Compaz/Geldergroep. Adviseurs voor opleiding en beroep. Kabelweg BA Amsterdam Onderzoek, advies en begeleiding bij school- en opleidingskeuze, profielen vakkenpakketkeuze en psychologisch onderzoek naar leer- en/of gedragsproblemen, waaronder dyslexie, dyscalculie, concentratie, faalangst, sociale vaardigheden, e.a. T: F: E: I : Artis, Natura...Magistra Plantage Kerklaan CZ Amsterdam Postbus HD Amsterdam T: F: E: I : Audiologisch Centrum Amsterdam (Koninklijke Kentalis) Onderzoek en advies bij gehoor-, spraak- en taalproblemen Bascule Speciale Onderwijszorg (SOz) Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Broodje mee, p/a mw. M.D.A. Heins-Scheijde Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Centraal Bureau Aanmeldnummer: tel (lokaal tarief) Derkinderenstraat BE Amsterdam teksttelefoon: IJsbaanpad CV Amsterdm Postbus ZG Duivendrecht In het najaar 2012 verhuist de Divisie Speciale onderwijszorg (Soz) naar: de Biesbosch HG Duivendrecht Kruislaan SK Amsterdam Overkoepelend orgaan voor tussen de middag opvang van 4-12 jarigen Overschiestraat HN Amsterdam Coordinatiepunt Crisisinterventie-Crisis Team Jeugd (CCTJ): tel Team Zorgtoewijzing: tel Kindertelefoon: tel (gratis) Kinder- en Jongerenrechtswinkel; tel JongerenInformatiePunten (JIP); adressen zijn te vinden op Opvoedtelefoon: tel (0,20 per minuut) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) tel T: F: E: I : T: F: E: I : T: T: F: I : Vestiging / Overschiestraat HN Amsterdam Vestiging Centrum/Oud-West Overtoom HJ Amsterdam Vestiging - Overschiestraat HN Amsterdam BJAA Algemeen aanmeldnummer: Vestiging /oost Overschiestraat HN Amsterdam T: F: T: F: T: F: T: F: Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) Theo Thijssenhuis Wibautstraat GM Amsterdam Postbus CA Amsterdam CNA verzorgt opleidingen, trainingen, maatwerk en advies voor leraren en leidinggevenden in alle sectoren van het onderwijs. T: F: E: I : 20 e Amsterdamse Scholengids

Amsterdamse Scholengids 2009-2010

Amsterdamse Scholengids 2009-2010 Voorkant 2009-2010 Amsterdamse Scholengids 2009-2010 Amsterdam September 2009 Amsterdamse Scholengids 2009-2010 a 3 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 1. Algemene informatie... 9 1.1 Dienst Maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Centrale Stadbestuur Activiteiten & Cursussen KINDEROPVANG SENIOREN TROUWEN IN NIEUW-WEST WINTER 2012 2 Informatiegids Stad Amsterdam Centrale

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Winter 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister 2 Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje jaargang 13 december 2013 nummer 4 KORT inhoud THEMA: jeugdzorg en de Volwassenen-GGZ HVO-Querido verlaagt inkomenseis HVO-Querido besloot in overleg met de financiers de inkomenseis voor jongeren te verlagen

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Braakven 19 5258 AG Berlicum 073-503 71 17 info@theresiaschool.net

INFORMATIEBOEKJE. Braakven 19 5258 AG Berlicum 073-503 71 17 info@theresiaschool.net INFORMATIEBOEKJE Braakven 19 5258 AG Berlicum 073-503 71 17 info@theresiaschool.net www.theresiaschool.net ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel

Nadere informatie

Binnen jaar kwaliteitskader seksueel misbruik

Binnen jaar kwaliteitskader seksueel misbruik jaargang 12 december 2012 nummer 5 KORT inhoud THEMA: Meer belangstelling Forensische Polikliniek Kindermishandeling De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht zal dit jaar naar verwachting

Nadere informatie

Zorg voor 2015 is gegarandeerd

Zorg voor 2015 is gegarandeerd JAARGANG 14 DECEMBER 2014 NUMMER 4 KORT inhoud THEMA: Ican-app van Blijfgroep: herstellen doe je samen Tijdens de viering van veertig jaar Blijf van m n Lijf heeft Koningin Maxima de nieuwe app Ican gelanceerd.

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg 2008-2009 Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell. Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom jaargang 10 maart 2010 nummer 1 www.jeugdhulpwijzer.nl Aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp in de stadsregio Amsterdam hebben hun aanbod overzichtelijk samengebracht op www.jeugdhulpwijzer.nl. Verwijzers

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie