Amsterdamse Scholengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse Scholengids 2009-2010"

Transcriptie

1 Voorkant

2

3 Amsterdamse Scholengids Amsterdam September 2009 Amsterdamse Scholengids a 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Team Onderwijs en Talentontwikkeling Leerlingvervoer SPA/SAS Leerplicht Plus Leerling Administratie Sectie Onderwijsstructuur Overlegstructuur onderwijs Vakantieregeling Kalender Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Leerplicht Plus Inspectie van het onderwijs Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijs ondersteunende instellingen Algemeen Huiswerkklassen Schooltuinen Sportfaciliteiten Atletiekbanen Golfpark IJsbaan Sporthallen en zalen Sportparken Squash-Centrum Stadion s Tennis Watersport Zwembaden Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Buitenschoolse opvang en Gastouders Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Gastouders Schoolbesturen Algemeen Bijzonder Evangelisch Gereformeerd Hindoestaans Interconfessioneel Islamitisch Joods Meerdere richtingen Oecumenisch Protestants Christelijk Rooms Katholiek e Amsterdamse Scholengids

5 6. Primair Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Onderwijs naar richting Stadsdelen Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Bos en Lommer De Baarsjes Geuzenveld Slotermeer Oost / Watergraafsmeer Osdorp Oud West Oud Zuid Slotervaart Westerpark Zeeburg Zuideramstel Zuidoost Ongesubsidieerde Instellingen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Overzicht scholen Alfabetisch overzicht Hoger Onderwijs Andere onderwijsinstellingen Afkortingen in het onderwijs Handige Internetpagina s Index Amsterdamse Scholengids a 5

6 6 e Amsterdamse Scholengids

7 Aan de gebruikers van de Amsterdamse Scholengids, De Amsterdamse Scholengids, uitgegeven door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de onderwijsinstituten en -instanties in Amsterdam. Staat uw organisatie er niet of niet goed in? Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids via het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK) doorgeven. Het ELKK kunt u vinden op Elke school heeft met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het ELKK. Heeft u vragen over het ELKK? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk ELKK , Andere onderwijsinstellingen kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids mailen naar Wij vragen u hierbij de schoolnaam, de oude en nieuwe contactgegevens van de school door te geven. Op kunt u de Amsterdamse Scholengids downloaden. De redactie Amsterdamse Scholengids a 7

8 8 e Amsterdamse Scholengids

9 1 Algemene Informatie 1.1 De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Het onderwijs in Amsterdam is veelzijdig. Zowel kinderen als volwassenen hebben keus uit een groot aanbod van onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Zowel de stadsdeelbesturen als het gemeentebestuur hebben ambities op het terrein van onderwijs. De gemeentelijke onderwijsambities horen tot de taken van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). DMO maakt niet alleen beleid voor onderwijs, ook inburgering, jeugd, kunst, cultuur en sport zijn bij DMO ondergebracht. De dienst werkt nauw samen met andere gemeentelijke diensten en talloze (maatschappelijke) organisaties. Dit alles onder het motto 'Investeren in Amsterdammers'. Voor meer informatie over de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling kunt u terecht op Amsterdamse Scholengids a 9

10 Algemene informatie Team Onderwijs en Talentontwikkeling De gemeenteraad stelt het beleid van de centrale stad vast. De centrale stad is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs en vervult op een aantal terreinen de regierol. Bijvoorbeeld waar het gaat om lerarentekort en onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid van de centrale stad wordt samen met de stadsdelen en schoolbesturen tot uitvoering gebracht. De centrale stad heeft de regievoering over het overkoepelend beleid van het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) zorgt voor de praktische uitvoering van het beleid van de centrale stad. Meer informatie over het team Onderwijs en Talentontwikkeling: Algemene Contactgegevens Onderwijs en Talentontwikkeling Tel Leerlingvervoer De centrale stad en de stadsdelen hebben gezamenlijk afgesproken, dat het leerlingenvervoer binnen de gemeente Amsterdam centraal geregeld gaat worden. Door het onderbrengen van de organisatie bij DMO, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, werkt de gemeente aan het vereenvoudigen van de organisatie van het vervoer en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Algemene Contactgegevens DMO Team Leerlingenvervoer Tel SPA/SAS SPA is het Project- en adviesbureau van de sociale sector in Amsterdam. SPA is een professioneel bureau met ervaren projectleiders en adviseurs die sociaal Amsterdam op hun duimpje kennen. SPA richt zich - in opdracht van de stadsdelen en gemeentelijke diensten - op de aanpak en oplossing van urgente vraagstukken binnen het Amsterdamse sociaal domein. Algemene Contactgegevens SPA/SAS Tel Leerplicht Plus Zie Algemene Informatie Hoofdstuk 1.7 blz. 15 Tel Leerling Administratie Sectie De Leerling Administratie Sectie (LAS) voert de leerlingenadministratie uit voor de gemeente Amsterdam. Dankzij goede registratie kunnen leerplicht(plus)ambtenaren snel actie ondernemen om verzuimende leerlingen en voortijdig schoolverlaters op te zoeken en terug te krijgen op school. Algemene Contactgegevens Leerling Administratie Sectie Tel e Amsterdamse Scholengids

11 Algemene informatie 1.2 Onderwijsstructuur Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs Basisvoming AVO Basisvorming VMBO HAVO VWO Theoretisch Gemengd Kader beroeps gericht Basis beroeps gericht Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend Hoger Onderwijs Educatie en beroepsonderwijs (ROC) Weten schappelijk onderwijs Hoger Beroeps onderwijs Voortgezet algemeen volwassen onderwijs Spec. opl. Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden kader opl. Vak opl. Basis beroeps opl. Assist opl. Amsterdamse Scholengids a 11

12 Algemene informatie 1.3 Overlegstructuur onderwijs Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: Domein (PSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en portefeuillehouders E: welzijn, onderwijs, cultuur) Secretariaat: M. Amraoui DMO/directie Overleg Schoolbesturen Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: voortgezet onderwijs (OSVO) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en besturen E: scholen voortgezet onderwijs) Contactpersoon: M. Linthorst DMO/onderwijs Overleg speciaal onderwijs (OSO) Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (centrale stad en schoolbesturen Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: speciaal onderwijs) E: Contactpersoon: B. Bernhard DMO/onderwijs Ambtelijk overleg Sociaal Domein Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (AOSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (overleg hoofden onderwijs, welzijn E: en stadsdelen) Secretariaat: S. Menzo DMO/SAS 1.4 Vakantieregeling Vakantieregeling 2009/2010 Vakantieregeling 2010/2011 periode van tot/met periode van tot/met Herfst Herfst Kerst Kerst Voorjaar Voorjaar Pasen Pasen Mei, incl. Hemelvaart PO Mei Mei VO Hemelvaart Hemelvaart VO Pinksteren Pinksteren Zomer PO Zomer PO Zomer VO Zomer VO ONDER VOORBEHOUD 12 e Amsterdamse Scholengids

13 Algemene informatie 1.5 Kalender 2009 januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo Amsterdamse Scholengids a 13

14 Algemene informatie 1.6 Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voor kinderen die niet naar het reguliere onderwijs kunnen, maar ook niet thuishoren in het speciaal basisonderwijs of -voortgezet onderwijs zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). Er zijn vier clusters voor dit speciale onderwijs. Cluster 1. Visueel gehandicapte kinderen Scholen voor visueel gehandicapte kinderen. Comeniusschool Cluster 2. Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden. Burgerschool A.G. Bellschool Roozendaalschool Signis Cluster 3. Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen. Mytyl/Tyltylschool Coronelschool Noteboomschool Van Koetsveldschool Kingmaschool Laudyschool Heldringschool Cluster 4. Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen Scholen voor kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen. Deze scholen zijn verbonden aan pedologische instituten. Gerhardschool De Jonghschool Kleine Prins Wetering Altra College Van Detschool Waterinkschool De Pionier * *Pionier, de (school verbonden aan de Bascule, Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) Protestants Christelijk Brinnummer 23FA00 Nr. Bestuur De Bascule Tafelbergweg 25 (Tijdelijk tot medio 2010) 1105 BC Amsterdam Postadres: Postbus ZG Duivendrecht T: I: Dir.: R. Hendriks Aanmeldingen uitsluitend via het Centrale Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule Postbus ZG Duivendrecht T: E: 14 e Amsterdamse Scholengids

15 Algemene informatie 1.7 Leerplicht Plus De gemeente Amsterdam doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Want met een goede opleiding en diploma sta je sterker. Stad en stadsdelen samen hebben in 2008 Bureau Leerplicht Plus opgericht. Samen met scholen en andere instellingen zet het bureau zich er voor in dat alle kinderen naar school gaan en alle jongeren een goede opleiding afronden. Bureau Leerplicht Plus is gericht op leerlingen van 5 tot 23 jaar. "Plus" omdat ook jongeren van 18 tot 23, die nog niet voldoende opleiding hebben worden geholpen. Het bureau organiseert het werk vanuit vijf verschillende clusters op 17 verschillende locaties (vaak vanuit de stadsdeelkantoren en ook vanuit jongerenloketten van de Dienst Werk en Inkomen). Elk cluster staat onder leiding van een clustermanager. De medewerkers van het Bureau Leerplicht Plus heten leerplicht(plus)ambtenaren. Daarnaast heeft het bureau consulenten in dienst. Zij controleren de scholen en voorzien ze van advies bij hun wettelijke taak over leerplicht. U kunt de medewerkers rechtstreeks bereiken via onderstaande telefoonnummers. Het adres en telefoonnummer van de hoofdvestiging van Bureau Leerplicht Plus is: Weesperstraat 101, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam, telefoonnummer: , Voor meer informatie, kunt u terecht op onze website, HOOFDVESTIGING Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Henk Krauwel Hoofd Bureau Leerplicht Plus, T: / , E: Ans Kortlevers Management ondersteuner, T: / , E: Nel Winkel Programmamanager, T: / , E: N. Gabriella Magnolfi Projectondersteuner/webmaster, T: /, E: Tinka Munninghoff Beleidsadviseur, T: /, E: Anne Gosenshuis Beleidsadviseur, T: / , E: Maria Bervoets Beleidsadviseur, T: /, E: Jacqueline Capelle Beleidsadviseur, T: /, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / , E: Norbert Dekker Beleidsadviseur, / , E: Ron Zandvliet Projectleider Leerplichtassistenten, / , E: Berry Berkelmans Coordinator Leerplichtassistenten, / , E: Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / , E: Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / , E: Ria Wiesemann Clustermanager West, / , E: José Kokken Clustermanager Zuid, T: / , E: Michael Etel Clustermanager Zuidoost, T: / , E: Eva Gijsbers Communicatie adviseur, T: /, E: Allard Piepenbrock Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Breure Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Loots Leerplicht Consulent, T: /, E: Freeke Kingma Leerplicht Consulent, T: /, E: Hanja Klein Ikkink Leerplicht Consulent, T: / , E: Joke van Velzen Leerplicht Consulent, T: / , E: Matyeta Hukom Leerplicht Consulent, T: / , E: Rohit Vyas Leerplicht Consulent, T: / , E: Sanne Schut Leerplicht Consulent, T: /, E: Willem Dooper Leerplicht Consulent, T: / , E: Linda van Putten Registratiefunctionaris, T: /, E: Sherida van Hekelen Registratiefunctionaris, T: /, E: Amsterdamse Scholengids a 15

16 Algemene informatie CLUSTER NOORD Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / ,, E: Anita Jansen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Esther M. Goetzee leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Maria Koolen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Mieke Bender leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Sharon Tuur leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yolanda Bruynder leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yamina Aolad si M'Hammed leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Angelique Verheij Ondersteuner, T: , F: , E: Elaine de Assis Waaijer Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER OOST/CENTRUM Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / ,, E: Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Ann Raghoenathsingh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Vincent Pengel leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Jenny Tamminga Ondersteuner, T: , F: , E: Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Conny de Sanders leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Erna van Vegten leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fadila Jitane leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Janes Pattinama leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khadija Loudiden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Xaviera Lemmers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Chander Jarbandhan Ondersteuner, T: , F: , E: Lydia Klein Ondersteuner, T: , F: , E: Locatie DWI, Marktplein Oost/Centrum, Weesperstraat 117, 1018 VN Amsterdam Annette Pieluzek leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Carla van Stratum leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yearl Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam Hamida Mohafid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Haydie Hoen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hennie Grosz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hester Rotscheid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Audrey Adiedang-Felter leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Natasja Breeveld Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER WEST Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ria Wiesemann Clustermanager West, ,, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / ,, E: Locatie DWI, Jan van Galen, Jan van Galenstraat 323, 1056 CH Amsterdam Peter Wittebrood leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nathalie Boachie Ondersteuner, T: , F: , E: Siham el Kasmioui Ondersteuner, T: , F: , E: 16 e Amsterdamse Scholengids

17 Algemene informatie Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam Bart Hartong van Ark Bas van Huisstede Marga van Toor Annie van Moock leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Ondersteuner, T: ,, E: Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, Postbus 9410, 1006 AK Amsterdam Aysel Kaya leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bouchra Sahsha leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Margaret Gumbs Ondersteuner, T: , F: , E: Plein '40-'45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam, Postbus 67018, 1060 JA Amsterdam Johan Kruijt leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marlene van den Berg leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bram Kok leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hesdey Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hulya Kara Ondersteuner, T: , F: , E: Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Hans Kruit leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khalid Laachkar leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tanja Kiers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fatima Azzouz Ondersteuner, T: , F: , E: Fatma Simsek Ondersteuner, T: , F: , E: Kwakersstraat 3, 1053 WC Amsterdam, Postbus 57129, 1040 BA Amsterdam Robbie Dumfries leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Snezana van der Kolk leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam Liz Tuijthof leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Abdel Betti leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Arnold Griffith leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Inge Hagemeijer leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: José Roest leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Karel Visscher leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nesrin Adlani leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tessa Faas leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nicole Beijer Ondersteuner, T: , F: , E: Sandy Lachchi Ondersteuner, T: , F: , E: Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam, Postbus 141, 1000 AC Amsterdam Wahiba Amajjar-Adlaoui leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Seher Aktas leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Sophie Oskam leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Amsterdamse Scholengids a 17

18 Algemene informatie CLUSTER ZUID Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam José Kokken Clustermanager Zuid, T: / ,, E: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam T: algemeennummer (tussen 9-12 uur van ma t/m vr) Nora Hermans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Christa Oudejans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Kees den Hertog leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Marijke Palstra leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Paulien Hilhorst leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Jerry Gorter leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Tanja van Zuilen leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Firouzeh Kazemi leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Selda van Geene (Demirci) leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Birgitte Dros Ondersteuner, T: ,, E: Farida Achmila Ondersteuner, T: ,, E: Geraldine Johnson Ondersteuner, T: ,, E: Marielle van Gaalen Screeningsmedewerker, T: ,, E: CLUSTER ZUIDOOST Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Michael Etel Clustermanager Zuidoost, , E: Abdellah Najem leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bob Bennewitz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Djura Lekatompessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fausia Hussainali leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Gladys Leeflang leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Henna Vabrie leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Krishna Jaggan leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marcia Bart leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tina Matulessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Aline van de Westeringh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Ana Valencia Granda Ondersteuner, T: , F: , E: Fauzzi el Yamani Ondersteuner, T: , F: , E: 18 e Amsterdamse Scholengids

19 Algemene informatie 1.8 Inspectie van het onderwijs Taak De inspectie heeft als belangrijkste taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te bevorderen. Dat is geregeld in de Wet op het Onderwijstoezicht van 1 september De inspectie houdt toezicht op scholen en instellingen voor primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het hoger onderwijs neemt een aparte positie in. Organisatie De Inspecteur-generaal vormt met de drie hoofdinspecteurs en de directeur bedrijfsvoering de Inspectieraad, die leiding geeft aan de inspectie. Het kantoor van de inspectieleiding is gevestigd in Utrecht. De hoofdinspecteurs sturen de sectoren primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs aan. De inspectie primair en voortgezet onderwijs werken vanuit zeven kantoren: Haarlem, Zoetermeer, Utrecht, Zwolle, Groningen, Breda en Eindhoven. Per kantoor zijn voor het toezicht in de regio s teams gevormd van inspecteurs en adjunct-inspecteurs. De inspectie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie werkt vanuit Breda, Utrecht en Zwolle. Hoger onderwijs werkt vanuit Utrecht. De vertrouwensinspecteurs Een aantal inspecteurs is aangewezen als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft een adviserende en ondersteunende taak bij klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Een bevoegd gezag is wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur bij een vermoeden van seksueel misbruik. Die verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die contractueel aan de school verbonden zijn. Ook als het niet duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten moet de vertrouwensinspecteur ingeschakeld worden voor overleg. De vertrouwensinspecteur maakt afspraken met de klager over de verdere afhandeling van de klacht. De vertrouwensinspecteur heeft zwijgrecht bij klachten over seksueel misbruik. Scholen maar ook individuele leerlingen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur bij (ernstig) fysiek of psychisch geweld maar ze zijn dat niet verplicht. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is op werkdagen van 8.00 tot uur bereikbaar. Telefoon: (lokaal tarief). Voor vragen over onderwijs kunt u terecht bij telefoonnummer (gratis). Naam Adres Tel/Fax/ /Internet Rijksinspectiekantoor Utrecht Park Voorn AC Utrecht Postbus GS Utrecht T: F: E: I: Amsterdamse Scholengids a 19

20 Algemene informatie 1.9 Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Sinds 28 juli 1999 geldt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie een aangifteplicht voor het bevoegd gezag bij strafbare vormen van seksuele intimidatie: ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd door een medewerker jegens een minderjarige. Voor het personeel geldt in dit verband een meldplicht bij het bevoegd gezag. Op bijna alle scholen is er wel een protocol over omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik. Daarin wordt echter over het algemeen weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke onrust die kan ontstaan rondom zedenzaken op scholen. In Amsterdam zijn, afspraken gemaakt tussen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie, de GGD en de stadsdelen over het informeren van betrokkenen, zonder dat daardoor het politieonderzoek gehinderd zal worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Na een melding of aangifte bij de Sociale Jeugd en Zedenpolitie kan de Zedendriehoek Amsterdam besluiten tot het in werking zetten van het Scenario Zedenzaken. Uitgangspunt is het minimaliseren van maatschappelijke onrust, dat onder meer bereikt wordt door het geven van adequate voorlichting op het juiste moment aan de juiste personen en het coördineren van goede opvang en hulpverlening. De vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs zijn op de hoogte van de werkwijze van het Amsterdamse Scenario Zedenzaken, en juichen de afgesproken werkwijze toe. De coördinatie van het Scenario Zedenzaken wordt uitgevoerd door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt, tel: (ma t/m do) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen De Hoftoren Rijnstraat XP Den Haag Postbus BJ Den Haag T: F: I : Primair Onderwijs T: Voortgezet Onderwijs T: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie T: Hoger onderwijs onderzoek en wetenschapsbeleid T: Voorlichting Algemene publieksvoorlichting T: E: Informatie Diensten T: e Amsterdamse Scholengids

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Centrale Stadbestuur Activiteiten & Cursussen KINDEROPVANG SENIOREN TROUWEN IN NIEUW-WEST WINTER 2012 2 Informatiegids Stad Amsterdam Centrale

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Winter 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister 2 Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje jaargang 13 december 2013 nummer 4 KORT inhoud THEMA: jeugdzorg en de Volwassenen-GGZ HVO-Querido verlaagt inkomenseis HVO-Querido besloot in overleg met de financiers de inkomenseis voor jongeren te verlagen

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Postcode/Plaats Adres Naam

Postcode/Plaats Adres Naam 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Jordaan Apotheek Bv 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek Groenhof 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot groei op elk gebied. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM BEDUM Tel: 050-3015467

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving.

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving. BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Motto: wij willen respect, geen medelijden (Iraanse uitgeprocedeerde). Geen mens is illegaal. Hij handelt soms illegaal en wordt soms illegaal behandeld. Weetboek voor

Nadere informatie

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom jaargang 10 maart 2010 nummer 1 www.jeugdhulpwijzer.nl Aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp in de stadsregio Amsterdam hebben hun aanbod overzichtelijk samengebracht op www.jeugdhulpwijzer.nl. Verwijzers

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

FONDSEN. Laatste update juni 2006

FONDSEN. Laatste update juni 2006 Laatste update juni 2006 FONDSEN 1. Stichting VSBfonds... 1 2. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)... 3 3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte Verstandelijk

Nadere informatie

Jaarboekje 2014-2015. Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl.

Jaarboekje 2014-2015. Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl. Jaarboekje 2014-2015 Locatie - Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl INFORMATIE SCHOOLJAAR 20 - Dit informatieboekje is onderdeel van de schoolgids

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie