Amsterdamse Scholengids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse Scholengids 2009-2010"

Transcriptie

1 Voorkant

2

3 Amsterdamse Scholengids Amsterdam September 2009 Amsterdamse Scholengids a 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Team Onderwijs en Talentontwikkeling Leerlingvervoer SPA/SAS Leerplicht Plus Leerling Administratie Sectie Onderwijsstructuur Overlegstructuur onderwijs Vakantieregeling Kalender Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Leerplicht Plus Inspectie van het onderwijs Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijs ondersteunende instellingen Algemeen Huiswerkklassen Schooltuinen Sportfaciliteiten Atletiekbanen Golfpark IJsbaan Sporthallen en zalen Sportparken Squash-Centrum Stadion s Tennis Watersport Zwembaden Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Buitenschoolse opvang en Gastouders Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Gastouders Schoolbesturen Algemeen Bijzonder Evangelisch Gereformeerd Hindoestaans Interconfessioneel Islamitisch Joods Meerdere richtingen Oecumenisch Protestants Christelijk Rooms Katholiek e Amsterdamse Scholengids

5 6. Primair Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Onderwijs naar richting Stadsdelen Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Bos en Lommer De Baarsjes Geuzenveld Slotermeer Oost / Watergraafsmeer Osdorp Oud West Oud Zuid Slotervaart Westerpark Zeeburg Zuideramstel Zuidoost Ongesubsidieerde Instellingen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Overzicht scholen Alfabetisch overzicht Hoger Onderwijs Andere onderwijsinstellingen Afkortingen in het onderwijs Handige Internetpagina s Index Amsterdamse Scholengids a 5

6 6 e Amsterdamse Scholengids

7 Aan de gebruikers van de Amsterdamse Scholengids, De Amsterdamse Scholengids, uitgegeven door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de onderwijsinstituten en -instanties in Amsterdam. Staat uw organisatie er niet of niet goed in? Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids via het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK) doorgeven. Het ELKK kunt u vinden op Elke school heeft met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het ELKK. Heeft u vragen over het ELKK? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk ELKK , Andere onderwijsinstellingen kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids mailen naar Wij vragen u hierbij de schoolnaam, de oude en nieuwe contactgegevens van de school door te geven. Op kunt u de Amsterdamse Scholengids downloaden. De redactie Amsterdamse Scholengids a 7

8 8 e Amsterdamse Scholengids

9 1 Algemene Informatie 1.1 De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Het onderwijs in Amsterdam is veelzijdig. Zowel kinderen als volwassenen hebben keus uit een groot aanbod van onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Zowel de stadsdeelbesturen als het gemeentebestuur hebben ambities op het terrein van onderwijs. De gemeentelijke onderwijsambities horen tot de taken van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). DMO maakt niet alleen beleid voor onderwijs, ook inburgering, jeugd, kunst, cultuur en sport zijn bij DMO ondergebracht. De dienst werkt nauw samen met andere gemeentelijke diensten en talloze (maatschappelijke) organisaties. Dit alles onder het motto 'Investeren in Amsterdammers'. Voor meer informatie over de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling kunt u terecht op Amsterdamse Scholengids a 9

10 Algemene informatie Team Onderwijs en Talentontwikkeling De gemeenteraad stelt het beleid van de centrale stad vast. De centrale stad is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs en vervult op een aantal terreinen de regierol. Bijvoorbeeld waar het gaat om lerarentekort en onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid van de centrale stad wordt samen met de stadsdelen en schoolbesturen tot uitvoering gebracht. De centrale stad heeft de regievoering over het overkoepelend beleid van het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) zorgt voor de praktische uitvoering van het beleid van de centrale stad. Meer informatie over het team Onderwijs en Talentontwikkeling: Algemene Contactgegevens Onderwijs en Talentontwikkeling Tel Leerlingvervoer De centrale stad en de stadsdelen hebben gezamenlijk afgesproken, dat het leerlingenvervoer binnen de gemeente Amsterdam centraal geregeld gaat worden. Door het onderbrengen van de organisatie bij DMO, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, werkt de gemeente aan het vereenvoudigen van de organisatie van het vervoer en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Algemene Contactgegevens DMO Team Leerlingenvervoer Tel SPA/SAS SPA is het Project- en adviesbureau van de sociale sector in Amsterdam. SPA is een professioneel bureau met ervaren projectleiders en adviseurs die sociaal Amsterdam op hun duimpje kennen. SPA richt zich - in opdracht van de stadsdelen en gemeentelijke diensten - op de aanpak en oplossing van urgente vraagstukken binnen het Amsterdamse sociaal domein. Algemene Contactgegevens SPA/SAS Tel Leerplicht Plus Zie Algemene Informatie Hoofdstuk 1.7 blz. 15 Tel Leerling Administratie Sectie De Leerling Administratie Sectie (LAS) voert de leerlingenadministratie uit voor de gemeente Amsterdam. Dankzij goede registratie kunnen leerplicht(plus)ambtenaren snel actie ondernemen om verzuimende leerlingen en voortijdig schoolverlaters op te zoeken en terug te krijgen op school. Algemene Contactgegevens Leerling Administratie Sectie Tel e Amsterdamse Scholengids

11 Algemene informatie 1.2 Onderwijsstructuur Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs Basisvoming AVO Basisvorming VMBO HAVO VWO Theoretisch Gemengd Kader beroeps gericht Basis beroeps gericht Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend Hoger Onderwijs Educatie en beroepsonderwijs (ROC) Weten schappelijk onderwijs Hoger Beroeps onderwijs Voortgezet algemeen volwassen onderwijs Spec. opl. Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden kader opl. Vak opl. Basis beroeps opl. Assist opl. Amsterdamse Scholengids a 11

12 Algemene informatie 1.3 Overlegstructuur onderwijs Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: Domein (PSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en portefeuillehouders E: welzijn, onderwijs, cultuur) Secretariaat: M. Amraoui DMO/directie Overleg Schoolbesturen Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: voortgezet onderwijs (OSVO) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en besturen E: scholen voortgezet onderwijs) Contactpersoon: M. Linthorst DMO/onderwijs Overleg speciaal onderwijs (OSO) Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (centrale stad en schoolbesturen Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: speciaal onderwijs) E: Contactpersoon: B. Bernhard DMO/onderwijs Ambtelijk overleg Sociaal Domein Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (AOSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (overleg hoofden onderwijs, welzijn E: en stadsdelen) Secretariaat: S. Menzo DMO/SAS 1.4 Vakantieregeling Vakantieregeling 2009/2010 Vakantieregeling 2010/2011 periode van tot/met periode van tot/met Herfst Herfst Kerst Kerst Voorjaar Voorjaar Pasen Pasen Mei, incl. Hemelvaart PO Mei Mei VO Hemelvaart Hemelvaart VO Pinksteren Pinksteren Zomer PO Zomer PO Zomer VO Zomer VO ONDER VOORBEHOUD 12 e Amsterdamse Scholengids

13 Algemene informatie 1.5 Kalender 2009 januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo Amsterdamse Scholengids a 13

14 Algemene informatie 1.6 Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voor kinderen die niet naar het reguliere onderwijs kunnen, maar ook niet thuishoren in het speciaal basisonderwijs of -voortgezet onderwijs zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). Er zijn vier clusters voor dit speciale onderwijs. Cluster 1. Visueel gehandicapte kinderen Scholen voor visueel gehandicapte kinderen. Comeniusschool Cluster 2. Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden. Burgerschool A.G. Bellschool Roozendaalschool Signis Cluster 3. Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen. Mytyl/Tyltylschool Coronelschool Noteboomschool Van Koetsveldschool Kingmaschool Laudyschool Heldringschool Cluster 4. Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen Scholen voor kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen. Deze scholen zijn verbonden aan pedologische instituten. Gerhardschool De Jonghschool Kleine Prins Wetering Altra College Van Detschool Waterinkschool De Pionier * *Pionier, de (school verbonden aan de Bascule, Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) Protestants Christelijk Brinnummer 23FA00 Nr. Bestuur De Bascule Tafelbergweg 25 (Tijdelijk tot medio 2010) 1105 BC Amsterdam Postadres: Postbus ZG Duivendrecht T: I: Dir.: R. Hendriks Aanmeldingen uitsluitend via het Centrale Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule Postbus ZG Duivendrecht T: E: 14 e Amsterdamse Scholengids

15 Algemene informatie 1.7 Leerplicht Plus De gemeente Amsterdam doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Want met een goede opleiding en diploma sta je sterker. Stad en stadsdelen samen hebben in 2008 Bureau Leerplicht Plus opgericht. Samen met scholen en andere instellingen zet het bureau zich er voor in dat alle kinderen naar school gaan en alle jongeren een goede opleiding afronden. Bureau Leerplicht Plus is gericht op leerlingen van 5 tot 23 jaar. "Plus" omdat ook jongeren van 18 tot 23, die nog niet voldoende opleiding hebben worden geholpen. Het bureau organiseert het werk vanuit vijf verschillende clusters op 17 verschillende locaties (vaak vanuit de stadsdeelkantoren en ook vanuit jongerenloketten van de Dienst Werk en Inkomen). Elk cluster staat onder leiding van een clustermanager. De medewerkers van het Bureau Leerplicht Plus heten leerplicht(plus)ambtenaren. Daarnaast heeft het bureau consulenten in dienst. Zij controleren de scholen en voorzien ze van advies bij hun wettelijke taak over leerplicht. U kunt de medewerkers rechtstreeks bereiken via onderstaande telefoonnummers. Het adres en telefoonnummer van de hoofdvestiging van Bureau Leerplicht Plus is: Weesperstraat 101, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam, telefoonnummer: , Voor meer informatie, kunt u terecht op onze website, HOOFDVESTIGING Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Henk Krauwel Hoofd Bureau Leerplicht Plus, T: / , E: Ans Kortlevers Management ondersteuner, T: / , E: Nel Winkel Programmamanager, T: / , E: N. Gabriella Magnolfi Projectondersteuner/webmaster, T: /, E: Tinka Munninghoff Beleidsadviseur, T: /, E: Anne Gosenshuis Beleidsadviseur, T: / , E: Maria Bervoets Beleidsadviseur, T: /, E: Jacqueline Capelle Beleidsadviseur, T: /, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / , E: Norbert Dekker Beleidsadviseur, / , E: Ron Zandvliet Projectleider Leerplichtassistenten, / , E: Berry Berkelmans Coordinator Leerplichtassistenten, / , E: Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / , E: Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / , E: Ria Wiesemann Clustermanager West, / , E: José Kokken Clustermanager Zuid, T: / , E: Michael Etel Clustermanager Zuidoost, T: / , E: Eva Gijsbers Communicatie adviseur, T: /, E: Allard Piepenbrock Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Breure Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Loots Leerplicht Consulent, T: /, E: Freeke Kingma Leerplicht Consulent, T: /, E: Hanja Klein Ikkink Leerplicht Consulent, T: / , E: Joke van Velzen Leerplicht Consulent, T: / , E: Matyeta Hukom Leerplicht Consulent, T: / , E: Rohit Vyas Leerplicht Consulent, T: / , E: Sanne Schut Leerplicht Consulent, T: /, E: Willem Dooper Leerplicht Consulent, T: / , E: Linda van Putten Registratiefunctionaris, T: /, E: Sherida van Hekelen Registratiefunctionaris, T: /, E: Amsterdamse Scholengids a 15

16 Algemene informatie CLUSTER NOORD Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / ,, E: Anita Jansen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Esther M. Goetzee leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Maria Koolen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Mieke Bender leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Sharon Tuur leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yolanda Bruynder leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yamina Aolad si M'Hammed leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Angelique Verheij Ondersteuner, T: , F: , E: Elaine de Assis Waaijer Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER OOST/CENTRUM Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / ,, E: Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Ann Raghoenathsingh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Vincent Pengel leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Jenny Tamminga Ondersteuner, T: , F: , E: Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Conny de Sanders leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Erna van Vegten leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fadila Jitane leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Janes Pattinama leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khadija Loudiden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Xaviera Lemmers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Chander Jarbandhan Ondersteuner, T: , F: , E: Lydia Klein Ondersteuner, T: , F: , E: Locatie DWI, Marktplein Oost/Centrum, Weesperstraat 117, 1018 VN Amsterdam Annette Pieluzek leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Carla van Stratum leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yearl Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam Hamida Mohafid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Haydie Hoen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hennie Grosz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hester Rotscheid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Audrey Adiedang-Felter leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Natasja Breeveld Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER WEST Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ria Wiesemann Clustermanager West, ,, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / ,, E: Locatie DWI, Jan van Galen, Jan van Galenstraat 323, 1056 CH Amsterdam Peter Wittebrood leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nathalie Boachie Ondersteuner, T: , F: , E: Siham el Kasmioui Ondersteuner, T: , F: , E: 16 e Amsterdamse Scholengids

17 Algemene informatie Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam Bart Hartong van Ark Bas van Huisstede Marga van Toor Annie van Moock leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Ondersteuner, T: ,, E: Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, Postbus 9410, 1006 AK Amsterdam Aysel Kaya leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bouchra Sahsha leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Margaret Gumbs Ondersteuner, T: , F: , E: Plein '40-'45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam, Postbus 67018, 1060 JA Amsterdam Johan Kruijt leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marlene van den Berg leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bram Kok leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hesdey Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hulya Kara Ondersteuner, T: , F: , E: Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Hans Kruit leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khalid Laachkar leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tanja Kiers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fatima Azzouz Ondersteuner, T: , F: , E: Fatma Simsek Ondersteuner, T: , F: , E: Kwakersstraat 3, 1053 WC Amsterdam, Postbus 57129, 1040 BA Amsterdam Robbie Dumfries leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Snezana van der Kolk leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam Liz Tuijthof leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Abdel Betti leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Arnold Griffith leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Inge Hagemeijer leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: José Roest leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Karel Visscher leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nesrin Adlani leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tessa Faas leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nicole Beijer Ondersteuner, T: , F: , E: Sandy Lachchi Ondersteuner, T: , F: , E: Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam, Postbus 141, 1000 AC Amsterdam Wahiba Amajjar-Adlaoui leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Seher Aktas leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Sophie Oskam leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Amsterdamse Scholengids a 17

18 Algemene informatie CLUSTER ZUID Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam José Kokken Clustermanager Zuid, T: / ,, E: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam T: algemeennummer (tussen 9-12 uur van ma t/m vr) Nora Hermans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Christa Oudejans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Kees den Hertog leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Marijke Palstra leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Paulien Hilhorst leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Jerry Gorter leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Tanja van Zuilen leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Firouzeh Kazemi leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Selda van Geene (Demirci) leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Birgitte Dros Ondersteuner, T: ,, E: Farida Achmila Ondersteuner, T: ,, E: Geraldine Johnson Ondersteuner, T: ,, E: Marielle van Gaalen Screeningsmedewerker, T: ,, E: CLUSTER ZUIDOOST Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Michael Etel Clustermanager Zuidoost, , E: Abdellah Najem leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bob Bennewitz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Djura Lekatompessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fausia Hussainali leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Gladys Leeflang leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Henna Vabrie leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Krishna Jaggan leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marcia Bart leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tina Matulessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Aline van de Westeringh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Ana Valencia Granda Ondersteuner, T: , F: , E: Fauzzi el Yamani Ondersteuner, T: , F: , E: 18 e Amsterdamse Scholengids

19 Algemene informatie 1.8 Inspectie van het onderwijs Taak De inspectie heeft als belangrijkste taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te bevorderen. Dat is geregeld in de Wet op het Onderwijstoezicht van 1 september De inspectie houdt toezicht op scholen en instellingen voor primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het hoger onderwijs neemt een aparte positie in. Organisatie De Inspecteur-generaal vormt met de drie hoofdinspecteurs en de directeur bedrijfsvoering de Inspectieraad, die leiding geeft aan de inspectie. Het kantoor van de inspectieleiding is gevestigd in Utrecht. De hoofdinspecteurs sturen de sectoren primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs aan. De inspectie primair en voortgezet onderwijs werken vanuit zeven kantoren: Haarlem, Zoetermeer, Utrecht, Zwolle, Groningen, Breda en Eindhoven. Per kantoor zijn voor het toezicht in de regio s teams gevormd van inspecteurs en adjunct-inspecteurs. De inspectie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie werkt vanuit Breda, Utrecht en Zwolle. Hoger onderwijs werkt vanuit Utrecht. De vertrouwensinspecteurs Een aantal inspecteurs is aangewezen als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft een adviserende en ondersteunende taak bij klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Een bevoegd gezag is wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur bij een vermoeden van seksueel misbruik. Die verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die contractueel aan de school verbonden zijn. Ook als het niet duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten moet de vertrouwensinspecteur ingeschakeld worden voor overleg. De vertrouwensinspecteur maakt afspraken met de klager over de verdere afhandeling van de klacht. De vertrouwensinspecteur heeft zwijgrecht bij klachten over seksueel misbruik. Scholen maar ook individuele leerlingen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur bij (ernstig) fysiek of psychisch geweld maar ze zijn dat niet verplicht. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is op werkdagen van 8.00 tot uur bereikbaar. Telefoon: (lokaal tarief). Voor vragen over onderwijs kunt u terecht bij telefoonnummer (gratis). Naam Adres Tel/Fax/ /Internet Rijksinspectiekantoor Utrecht Park Voorn AC Utrecht Postbus GS Utrecht T: F: E: I: Amsterdamse Scholengids a 19

20 Algemene informatie 1.9 Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Sinds 28 juli 1999 geldt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie een aangifteplicht voor het bevoegd gezag bij strafbare vormen van seksuele intimidatie: ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd door een medewerker jegens een minderjarige. Voor het personeel geldt in dit verband een meldplicht bij het bevoegd gezag. Op bijna alle scholen is er wel een protocol over omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik. Daarin wordt echter over het algemeen weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke onrust die kan ontstaan rondom zedenzaken op scholen. In Amsterdam zijn, afspraken gemaakt tussen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie, de GGD en de stadsdelen over het informeren van betrokkenen, zonder dat daardoor het politieonderzoek gehinderd zal worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Na een melding of aangifte bij de Sociale Jeugd en Zedenpolitie kan de Zedendriehoek Amsterdam besluiten tot het in werking zetten van het Scenario Zedenzaken. Uitgangspunt is het minimaliseren van maatschappelijke onrust, dat onder meer bereikt wordt door het geven van adequate voorlichting op het juiste moment aan de juiste personen en het coördineren van goede opvang en hulpverlening. De vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs zijn op de hoogte van de werkwijze van het Amsterdamse Scenario Zedenzaken, en juichen de afgesproken werkwijze toe. De coördinatie van het Scenario Zedenzaken wordt uitgevoerd door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt, tel: (ma t/m do) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen De Hoftoren Rijnstraat XP Den Haag Postbus BJ Den Haag T: F: I : Primair Onderwijs T: Voortgezet Onderwijs T: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie T: Hoger onderwijs onderzoek en wetenschapsbeleid T: Voorlichting Algemene publieksvoorlichting T: E: Informatie Diensten T: e Amsterdamse Scholengids

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Ledenlijst SVPA per stadsdeel

Ledenlijst SVPA per stadsdeel Ledenlijst SVPA per stadsdeel Stadsdeel Noord Maatschap voor psychotherapie: Papaverweg 34 1032 KJ Amsterdam mrekkers@cs.com 06-50967198 de Praktijk Psychologie praktijk De Pionier Hagedoornplein 1 1031

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Amsterdamse Scholengids 2013-2014

Amsterdamse Scholengids 2013-2014 Amsterdamse Scholengids 2013-2014 Colofon Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1840 1000BV Amsterdam Bezoekadres Weesperstraat 101 Telefoon 020 251 80 00 onderwijs.amsterdam.nl

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Amsterdamse Scholengids 2012-2013

Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdam September 2012 3 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 a 3 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 1. Algemene informatie... 9 1.1 Dienst

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Holland

Sociale kaart Noord-Holland Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM Betreft: Diacra Vastgoed B.V. 12-4-2007 13:51:32 E E 2737 Passeerdersstraat 1 G G 8618 A6 Warmoesstraat 54 G G 8618 A7 Warmoesstraat 54 G G 8618 A8 Warmoesstraat 54 I I 11339 A1 Weteringschans 223 W L

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Brabant

17. Sociale kaart Noord-Brabant 17. Sociale kaart Noord-Brabant Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel Adressen Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp Amsterdam De Kwakel Haarlem Hoofddorp Regio overzicht Kudelstaart Nes aan de Amstel Nieuw Vennep Ouderkerk aan de Amstel Zwanenburg Uithoorn Aalsmeer 1 Begeleid

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel

Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel Het Stadsdeel wordt begrensd door de Amstel, de Kalfjeslaan, het Nieuwe Meer en het ZuiderAmstelkanaal. De directe bereikbaarheid via de ringweg, trein en sneltram

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Fietsmonitor MJP Fiets

Fietsmonitor MJP Fiets Fietsparkeren Fietsmonitor MJP Fiets 2012-2016 Maaiveld openbare ruimte 6.345 9.421 15.766 17.366 Inpandig 35.272 54.652 6.320 41.592 Vermindering aantal verlaten 5% 6,7% 10% 5% 10% 6,1% Snel, veilig en

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord Hoofdklasse - Poule A 10102 VR 22 jan 20:15 Rapidity 2 - HTC 1 10103 VR 22 jan 20:00 DOV 1 - HBC 1 10101 ZA 23 jan 13:00 US 5 - De Victors 1 10104 VR 05 feb 20:15 HBC 1 - US 5 10105 ZA 06 feb 16:30 De

Nadere informatie

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon.

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon. Sociale kaart Zuidoost-Brabant Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis: 0800-2000 Kindertelefoon: 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut: 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

groeien doe je bij onze kinderopvang

groeien doe je bij onze kinderopvang dichtbij thuis groeien doe je bij onze Bij Impuls draait het om de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Om uit te groeien tot wie uw kind echt is, moet het voelen dat het welkom is. Dat het wordt gezien.

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Holland

Sociale kaart Noord-Holland Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Sociale kaart Flevoland

Sociale kaart Flevoland Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete

enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete verklaring 1 wat is de reden van uw bezoek aantal 1 op doorreis 4 2 recreatief

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit DMO: besluit tot verlening van ondermandaat / ondervolmacht / ondermachtiging(3b, 2014, 183)

Ondermandaatbesluit DMO: besluit tot verlening van ondermandaat / ondervolmacht / ondermachtiging(3b, 2014, 183) GEMEENTEBLAD Nr. 64897 14 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Ondermandaatbesluit DMO: besluit tot verlening van ondermandaat / ondervolmacht / ondermachtiging(3b, 2014, 183) Afdeling

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Overzicht spreekuren geldzaken

Overzicht spreekuren geldzaken Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel Noord Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel West Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Oost Stadsdeel Centrum Diverse stadsdelen Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804453111 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs Statutaire zetel Arnhem Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Register Crowdfunding-platformen

Register Crowdfunding-platformen Crowdfundingplatformen hebben in bepaalde gevallen een vergunning of ontheffing nodig van de AFM. Afhankelijk van de activiteiten is een vergunning als of financiële nodig of moet een ontheffing voor het

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

I. Regionale inspecties

I. Regionale inspecties Adressen van regionale inspecties voor de gezondheidszorg, Ministerie van VWS en van regionale patiëntenorganisaties. I. Regionale inspecties Werkgebied Noordoost (Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland,

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht Iedereen naar school Informatie over leerplicht 03 Iedereen naar school Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

De Gouden Reael fysiotherapiepraktijk Willemsstraat 45

De Gouden Reael fysiotherapiepraktijk Willemsstraat 45 Bedrijf Adres Postcode Abortuskliniek Oosterpark Oosterpark 59 1092 AR Algemene informatie s Centrum voor sexuele Louwesweg6 1066 EC gezondheid/ Slotervaart Ziekenhuis se tandartsenpraktijk Zieseniskade

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Brabant

Sociale kaart Noord-Brabant Sociale kaart Noord-Brabant Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Beeldbepalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht december 2013

Beeldbepalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht december 2013 Beeldbelalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht Straat huisnummer Postcode 1e Achterstraat 6 3512VL Utrecht 1e Achterstraat 6 BS 3512VL Utrecht 1e Achterstraat 8 3512VL Utrecht 1e Achterstraat

Nadere informatie

Wie Is Wie In het Seniorenorkest Koninklijk Edams Fanfarecorps

Wie Is Wie In het Seniorenorkest Koninklijk Edams Fanfarecorps Wie Is Wie In het Seniorenorkest 8-5-2017 Koninklijk Edams Fanfarecorps Adres Raapakker 5 PC Woonplaats 1645 RT Ursem 072-503 93 97 E-mail cappel@quicknet.nl Instrument Trompet C. Appel (Cees) Adres Sijmen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 CNS-JAARGIDS 2014 RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 RAAD VAN TOEZICHT Dhr. A.P. Schol Langeweideweg 45 (voorzitter)

Nadere informatie

Overzicht voortgezet onderwijs Apeldoorn. AOC Oost

Overzicht voortgezet onderwijs Apeldoorn. AOC Oost AOC Oost AOC Oost Groen Onderwijs VMBO en MBO IJsbaanweg 8, 7391 HH Twello T (0571) 27 16 70 F (0571) 27 66 32 E twello@aoc-oost.nl WWW.aoc-oost.nl Opleidingen Vmbo gemengde leerweg kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Teams per klassegroep Voorjaarscompetitie Noordwest 2016

Teams per klassegroep Voorjaarscompetitie Noordwest 2016 3000 Hfdkl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 1 1081 BT IJmond 3001 1e kl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 2 1081 BT IJmond 3003 3e kl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 3 1081 BT IJmond

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V.

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V. Maatwerk in plaatwerk www.tolplaatwerk.nl Kleine Kerkstraat 22 1135 AT EDAM Tel. 0299-371572 www.sasbloemiste.nl D.B.S. SCHILDERS VOLENDAM B.V. Pr. Bernardlaan 1 1131 CG Volendam Tel. 0299-323546 Fax 0299-323547

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Adviesburo ABC (voor TX-Keurbegeleiding, incl. opleidingen) Mevr.Y.Botterhuis-Gloudie Telemannstraat 5 2901 EV

Nadere informatie

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761 0 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761 Algemeen directeur: C.J. Bruggeman Dwergroosweide 23 3448 ZH Woerden Directiekantoor:

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie