Amsterdamse Scholengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse Scholengids 2009-2010"

Transcriptie

1 Voorkant

2

3 Amsterdamse Scholengids Amsterdam September 2009 Amsterdamse Scholengids a 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Team Onderwijs en Talentontwikkeling Leerlingvervoer SPA/SAS Leerplicht Plus Leerling Administratie Sectie Onderwijsstructuur Overlegstructuur onderwijs Vakantieregeling Kalender Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Leerplicht Plus Inspectie van het onderwijs Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijs ondersteunende instellingen Algemeen Huiswerkklassen Schooltuinen Sportfaciliteiten Atletiekbanen Golfpark IJsbaan Sporthallen en zalen Sportparken Squash-Centrum Stadion s Tennis Watersport Zwembaden Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Buitenschoolse opvang en Gastouders Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Gastouders Schoolbesturen Algemeen Bijzonder Evangelisch Gereformeerd Hindoestaans Interconfessioneel Islamitisch Joods Meerdere richtingen Oecumenisch Protestants Christelijk Rooms Katholiek e Amsterdamse Scholengids

5 6. Primair Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Onderwijs naar richting Stadsdelen Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Bos en Lommer De Baarsjes Geuzenveld Slotermeer Oost / Watergraafsmeer Osdorp Oud West Oud Zuid Slotervaart Westerpark Zeeburg Zuideramstel Zuidoost Ongesubsidieerde Instellingen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Overzicht scholen Alfabetisch overzicht Hoger Onderwijs Andere onderwijsinstellingen Afkortingen in het onderwijs Handige Internetpagina s Index Amsterdamse Scholengids a 5

6 6 e Amsterdamse Scholengids

7 Aan de gebruikers van de Amsterdamse Scholengids, De Amsterdamse Scholengids, uitgegeven door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de onderwijsinstituten en -instanties in Amsterdam. Staat uw organisatie er niet of niet goed in? Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids via het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK) doorgeven. Het ELKK kunt u vinden op Elke school heeft met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het ELKK. Heeft u vragen over het ELKK? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk ELKK , Andere onderwijsinstellingen kunnen wijzigingen en/of aanvullingen voor de Amsterdamse Scholengids mailen naar Wij vragen u hierbij de schoolnaam, de oude en nieuwe contactgegevens van de school door te geven. Op kunt u de Amsterdamse Scholengids downloaden. De redactie Amsterdamse Scholengids a 7

8 8 e Amsterdamse Scholengids

9 1 Algemene Informatie 1.1 De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Het onderwijs in Amsterdam is veelzijdig. Zowel kinderen als volwassenen hebben keus uit een groot aanbod van onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Zowel de stadsdeelbesturen als het gemeentebestuur hebben ambities op het terrein van onderwijs. De gemeentelijke onderwijsambities horen tot de taken van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). DMO maakt niet alleen beleid voor onderwijs, ook inburgering, jeugd, kunst, cultuur en sport zijn bij DMO ondergebracht. De dienst werkt nauw samen met andere gemeentelijke diensten en talloze (maatschappelijke) organisaties. Dit alles onder het motto 'Investeren in Amsterdammers'. Voor meer informatie over de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling kunt u terecht op Amsterdamse Scholengids a 9

10 Algemene informatie Team Onderwijs en Talentontwikkeling De gemeenteraad stelt het beleid van de centrale stad vast. De centrale stad is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs en vervult op een aantal terreinen de regierol. Bijvoorbeeld waar het gaat om lerarentekort en onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid van de centrale stad wordt samen met de stadsdelen en schoolbesturen tot uitvoering gebracht. De centrale stad heeft de regievoering over het overkoepelend beleid van het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs in Amsterdam. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) zorgt voor de praktische uitvoering van het beleid van de centrale stad. Meer informatie over het team Onderwijs en Talentontwikkeling: Algemene Contactgegevens Onderwijs en Talentontwikkeling Tel Leerlingvervoer De centrale stad en de stadsdelen hebben gezamenlijk afgesproken, dat het leerlingenvervoer binnen de gemeente Amsterdam centraal geregeld gaat worden. Door het onderbrengen van de organisatie bij DMO, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, werkt de gemeente aan het vereenvoudigen van de organisatie van het vervoer en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Algemene Contactgegevens DMO Team Leerlingenvervoer Tel SPA/SAS SPA is het Project- en adviesbureau van de sociale sector in Amsterdam. SPA is een professioneel bureau met ervaren projectleiders en adviseurs die sociaal Amsterdam op hun duimpje kennen. SPA richt zich - in opdracht van de stadsdelen en gemeentelijke diensten - op de aanpak en oplossing van urgente vraagstukken binnen het Amsterdamse sociaal domein. Algemene Contactgegevens SPA/SAS Tel Leerplicht Plus Zie Algemene Informatie Hoofdstuk 1.7 blz. 15 Tel Leerling Administratie Sectie De Leerling Administratie Sectie (LAS) voert de leerlingenadministratie uit voor de gemeente Amsterdam. Dankzij goede registratie kunnen leerplicht(plus)ambtenaren snel actie ondernemen om verzuimende leerlingen en voortijdig schoolverlaters op te zoeken en terug te krijgen op school. Algemene Contactgegevens Leerling Administratie Sectie Tel e Amsterdamse Scholengids

11 Algemene informatie 1.2 Onderwijsstructuur Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs Basisvoming AVO Basisvorming VMBO HAVO VWO Theoretisch Gemengd Kader beroeps gericht Basis beroeps gericht Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend Hoger Onderwijs Educatie en beroepsonderwijs (ROC) Weten schappelijk onderwijs Hoger Beroeps onderwijs Voortgezet algemeen volwassen onderwijs Spec. opl. Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden kader opl. Vak opl. Basis beroeps opl. Assist opl. Amsterdamse Scholengids a 11

12 Algemene informatie 1.3 Overlegstructuur onderwijs Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: Domein (PSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en portefeuillehouders E: welzijn, onderwijs, cultuur) Secretariaat: M. Amraoui DMO/directie Overleg Schoolbesturen Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: voortgezet onderwijs (OSVO) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (centrale stad en besturen E: scholen voortgezet onderwijs) Contactpersoon: M. Linthorst DMO/onderwijs Overleg speciaal onderwijs (OSO) Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (centrale stad en schoolbesturen Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: speciaal onderwijs) E: Contactpersoon: B. Bernhard DMO/onderwijs Ambtelijk overleg Sociaal Domein Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam T: (AOSD) Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam F: (overleg hoofden onderwijs, welzijn E: en stadsdelen) Secretariaat: S. Menzo DMO/SAS 1.4 Vakantieregeling Vakantieregeling 2009/2010 Vakantieregeling 2010/2011 periode van tot/met periode van tot/met Herfst Herfst Kerst Kerst Voorjaar Voorjaar Pasen Pasen Mei, incl. Hemelvaart PO Mei Mei VO Hemelvaart Hemelvaart VO Pinksteren Pinksteren Zomer PO Zomer PO Zomer VO Zomer VO ONDER VOORBEHOUD 12 e Amsterdamse Scholengids

13 Algemene informatie 1.5 Kalender 2009 januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo januari februari maart wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo april mei juni wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo juli augustus september wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo oktober november december wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo Amsterdamse Scholengids a 13

14 Algemene informatie 1.6 Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voor kinderen die niet naar het reguliere onderwijs kunnen, maar ook niet thuishoren in het speciaal basisonderwijs of -voortgezet onderwijs zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). Er zijn vier clusters voor dit speciale onderwijs. Cluster 1. Visueel gehandicapte kinderen Scholen voor visueel gehandicapte kinderen. Comeniusschool Cluster 2. Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden. Burgerschool A.G. Bellschool Roozendaalschool Signis Cluster 3. Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen. Mytyl/Tyltylschool Coronelschool Noteboomschool Van Koetsveldschool Kingmaschool Laudyschool Heldringschool Cluster 4. Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen Scholen voor kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen. Deze scholen zijn verbonden aan pedologische instituten. Gerhardschool De Jonghschool Kleine Prins Wetering Altra College Van Detschool Waterinkschool De Pionier * *Pionier, de (school verbonden aan de Bascule, Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) Protestants Christelijk Brinnummer 23FA00 Nr. Bestuur De Bascule Tafelbergweg 25 (Tijdelijk tot medio 2010) 1105 BC Amsterdam Postadres: Postbus ZG Duivendrecht T: I: Dir.: R. Hendriks Aanmeldingen uitsluitend via het Centrale Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule Postbus ZG Duivendrecht T: E: 14 e Amsterdamse Scholengids

15 Algemene informatie 1.7 Leerplicht Plus De gemeente Amsterdam doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Want met een goede opleiding en diploma sta je sterker. Stad en stadsdelen samen hebben in 2008 Bureau Leerplicht Plus opgericht. Samen met scholen en andere instellingen zet het bureau zich er voor in dat alle kinderen naar school gaan en alle jongeren een goede opleiding afronden. Bureau Leerplicht Plus is gericht op leerlingen van 5 tot 23 jaar. "Plus" omdat ook jongeren van 18 tot 23, die nog niet voldoende opleiding hebben worden geholpen. Het bureau organiseert het werk vanuit vijf verschillende clusters op 17 verschillende locaties (vaak vanuit de stadsdeelkantoren en ook vanuit jongerenloketten van de Dienst Werk en Inkomen). Elk cluster staat onder leiding van een clustermanager. De medewerkers van het Bureau Leerplicht Plus heten leerplicht(plus)ambtenaren. Daarnaast heeft het bureau consulenten in dienst. Zij controleren de scholen en voorzien ze van advies bij hun wettelijke taak over leerplicht. U kunt de medewerkers rechtstreeks bereiken via onderstaande telefoonnummers. Het adres en telefoonnummer van de hoofdvestiging van Bureau Leerplicht Plus is: Weesperstraat 101, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam, telefoonnummer: , Voor meer informatie, kunt u terecht op onze website, HOOFDVESTIGING Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Henk Krauwel Hoofd Bureau Leerplicht Plus, T: / , E: Ans Kortlevers Management ondersteuner, T: / , E: Nel Winkel Programmamanager, T: / , E: N. Gabriella Magnolfi Projectondersteuner/webmaster, T: /, E: Tinka Munninghoff Beleidsadviseur, T: /, E: Anne Gosenshuis Beleidsadviseur, T: / , E: Maria Bervoets Beleidsadviseur, T: /, E: Jacqueline Capelle Beleidsadviseur, T: /, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / , E: Norbert Dekker Beleidsadviseur, / , E: Ron Zandvliet Projectleider Leerplichtassistenten, / , E: Berry Berkelmans Coordinator Leerplichtassistenten, / , E: Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / , E: Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / , E: Ria Wiesemann Clustermanager West, / , E: José Kokken Clustermanager Zuid, T: / , E: Michael Etel Clustermanager Zuidoost, T: / , E: Eva Gijsbers Communicatie adviseur, T: /, E: Allard Piepenbrock Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Breure Leerplicht Consulent, T: / , E: Annemieke Loots Leerplicht Consulent, T: /, E: Freeke Kingma Leerplicht Consulent, T: /, E: Hanja Klein Ikkink Leerplicht Consulent, T: / , E: Joke van Velzen Leerplicht Consulent, T: / , E: Matyeta Hukom Leerplicht Consulent, T: / , E: Rohit Vyas Leerplicht Consulent, T: / , E: Sanne Schut Leerplicht Consulent, T: /, E: Willem Dooper Leerplicht Consulent, T: / , E: Linda van Putten Registratiefunctionaris, T: /, E: Sherida van Hekelen Registratiefunctionaris, T: /, E: Amsterdamse Scholengids a 15

16 Algemene informatie CLUSTER NOORD Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam Sonja Thijssen Clustermanager Noord, T: / ,, E: Anita Jansen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Esther M. Goetzee leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Maria Koolen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Mieke Bender leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Sharon Tuur leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yolanda Bruynder leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yamina Aolad si M'Hammed leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Angelique Verheij Ondersteuner, T: , F: , E: Elaine de Assis Waaijer Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER OOST/CENTRUM Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ans Posch Clustermanager Oost/Centrum, T: / ,, E: Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Ann Raghoenathsingh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Vincent Pengel leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Jenny Tamminga Ondersteuner, T: , F: , E: Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Conny de Sanders leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Erna van Vegten leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fadila Jitane leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Janes Pattinama leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khadija Loudiden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Xaviera Lemmers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Chander Jarbandhan Ondersteuner, T: , F: , E: Lydia Klein Ondersteuner, T: , F: , E: Locatie DWI, Marktplein Oost/Centrum, Weesperstraat 117, 1018 VN Amsterdam Annette Pieluzek leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Carla van Stratum leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Yearl Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam Hamida Mohafid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Haydie Hoen leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hennie Grosz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hester Rotscheid leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Audrey Adiedang-Felter leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Natasja Breeveld Ondersteuner, T: , F: , E: CLUSTER WEST Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Ria Wiesemann Clustermanager West, ,, E: Liesbeth de Jong Teamleider Cluster West, T: / ,, E: Locatie DWI, Jan van Galen, Jan van Galenstraat 323, 1056 CH Amsterdam Peter Wittebrood leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nathalie Boachie Ondersteuner, T: , F: , E: Siham el Kasmioui Ondersteuner, T: , F: , E: 16 e Amsterdamse Scholengids

17 Algemene informatie Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam Bart Hartong van Ark Bas van Huisstede Marga van Toor Annie van Moock leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Ondersteuner, T: ,, E: Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, Postbus 9410, 1006 AK Amsterdam Aysel Kaya leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bouchra Sahsha leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Margaret Gumbs Ondersteuner, T: , F: , E: Plein '40-'45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam, Postbus 67018, 1060 JA Amsterdam Johan Kruijt leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marlene van den Berg leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bram Kok leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hesdey Tevreden leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Hulya Kara Ondersteuner, T: , F: , E: Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Hans Kruit leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Khalid Laachkar leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tanja Kiers leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fatima Azzouz Ondersteuner, T: , F: , E: Fatma Simsek Ondersteuner, T: , F: , E: Kwakersstraat 3, 1053 WC Amsterdam, Postbus 57129, 1040 BA Amsterdam Robbie Dumfries leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Snezana van der Kolk leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam Liz Tuijthof leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Abdel Betti leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Arnold Griffith leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Inge Hagemeijer leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: José Roest leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Karel Visscher leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nesrin Adlani leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tessa Faas leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Nicole Beijer Ondersteuner, T: , F: , E: Sandy Lachchi Ondersteuner, T: , F: , E: Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam, Postbus 141, 1000 AC Amsterdam Wahiba Amajjar-Adlaoui leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Seher Aktas leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Sophie Oskam leerplicht(plus)ambtenaar, T: /03 11, F: , E: Amsterdamse Scholengids a 17

18 Algemene informatie CLUSTER ZUID Weesperstraat 101, 1018 VN Amsterdam, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam José Kokken Clustermanager Zuid, T: / ,, E: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam T: algemeennummer (tussen 9-12 uur van ma t/m vr) Nora Hermans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Christa Oudejans leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Kees den Hertog leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Marijke Palstra leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Paulien Hilhorst leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Jerry Gorter leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Tanja van Zuilen leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Firouzeh Kazemi leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Selda van Geene (Demirci) leerplicht(plus)ambtenaar, T: ,, E: Birgitte Dros Ondersteuner, T: ,, E: Farida Achmila Ondersteuner, T: ,, E: Geraldine Johnson Ondersteuner, T: ,, E: Marielle van Gaalen Screeningsmedewerker, T: ,, E: CLUSTER ZUIDOOST Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Michael Etel Clustermanager Zuidoost, , E: Abdellah Najem leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Bob Bennewitz leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Djura Lekatompessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Fausia Hussainali leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Gladys Leeflang leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Henna Vabrie leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Krishna Jaggan leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Marcia Bart leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Tina Matulessy leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Aline van de Westeringh leerplicht(plus)ambtenaar, T: , F: , E: Ana Valencia Granda Ondersteuner, T: , F: , E: Fauzzi el Yamani Ondersteuner, T: , F: , E: 18 e Amsterdamse Scholengids

19 Algemene informatie 1.8 Inspectie van het onderwijs Taak De inspectie heeft als belangrijkste taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te bevorderen. Dat is geregeld in de Wet op het Onderwijstoezicht van 1 september De inspectie houdt toezicht op scholen en instellingen voor primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het hoger onderwijs neemt een aparte positie in. Organisatie De Inspecteur-generaal vormt met de drie hoofdinspecteurs en de directeur bedrijfsvoering de Inspectieraad, die leiding geeft aan de inspectie. Het kantoor van de inspectieleiding is gevestigd in Utrecht. De hoofdinspecteurs sturen de sectoren primair onderwijs en expertisecentra, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs aan. De inspectie primair en voortgezet onderwijs werken vanuit zeven kantoren: Haarlem, Zoetermeer, Utrecht, Zwolle, Groningen, Breda en Eindhoven. Per kantoor zijn voor het toezicht in de regio s teams gevormd van inspecteurs en adjunct-inspecteurs. De inspectie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie werkt vanuit Breda, Utrecht en Zwolle. Hoger onderwijs werkt vanuit Utrecht. De vertrouwensinspecteurs Een aantal inspecteurs is aangewezen als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft een adviserende en ondersteunende taak bij klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Een bevoegd gezag is wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur bij een vermoeden van seksueel misbruik. Die verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die contractueel aan de school verbonden zijn. Ook als het niet duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten moet de vertrouwensinspecteur ingeschakeld worden voor overleg. De vertrouwensinspecteur maakt afspraken met de klager over de verdere afhandeling van de klacht. De vertrouwensinspecteur heeft zwijgrecht bij klachten over seksueel misbruik. Scholen maar ook individuele leerlingen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur bij (ernstig) fysiek of psychisch geweld maar ze zijn dat niet verplicht. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is op werkdagen van 8.00 tot uur bereikbaar. Telefoon: (lokaal tarief). Voor vragen over onderwijs kunt u terecht bij telefoonnummer (gratis). Naam Adres Tel/Fax/ /Internet Rijksinspectiekantoor Utrecht Park Voorn AC Utrecht Postbus GS Utrecht T: F: E: I: Amsterdamse Scholengids a 19

20 Algemene informatie 1.9 Amsterdams Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Sinds 28 juli 1999 geldt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie een aangifteplicht voor het bevoegd gezag bij strafbare vormen van seksuele intimidatie: ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd door een medewerker jegens een minderjarige. Voor het personeel geldt in dit verband een meldplicht bij het bevoegd gezag. Op bijna alle scholen is er wel een protocol over omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik. Daarin wordt echter over het algemeen weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke onrust die kan ontstaan rondom zedenzaken op scholen. In Amsterdam zijn, afspraken gemaakt tussen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie, de GGD en de stadsdelen over het informeren van betrokkenen, zonder dat daardoor het politieonderzoek gehinderd zal worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. Na een melding of aangifte bij de Sociale Jeugd en Zedenpolitie kan de Zedendriehoek Amsterdam besluiten tot het in werking zetten van het Scenario Zedenzaken. Uitgangspunt is het minimaliseren van maatschappelijke onrust, dat onder meer bereikt wordt door het geven van adequate voorlichting op het juiste moment aan de juiste personen en het coördineren van goede opvang en hulpverlening. De vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs zijn op de hoogte van de werkwijze van het Amsterdamse Scenario Zedenzaken, en juichen de afgesproken werkwijze toe. De coördinatie van het Scenario Zedenzaken wordt uitgevoerd door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt, tel: (ma t/m do) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen De Hoftoren Rijnstraat XP Den Haag Postbus BJ Den Haag T: F: I : Primair Onderwijs T: Voortgezet Onderwijs T: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie T: Hoger onderwijs onderzoek en wetenschapsbeleid T: Voorlichting Algemene publieksvoorlichting T: E: Informatie Diensten T: e Amsterdamse Scholengids

Ledenlijst SVPA per stadsdeel

Ledenlijst SVPA per stadsdeel Ledenlijst SVPA per stadsdeel Stadsdeel Noord Maatschap voor psychotherapie: Papaverweg 34 1032 KJ Amsterdam mrekkers@cs.com 06-50967198 de Praktijk Psychologie praktijk De Pionier Hagedoornplein 1 1031

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Amsterdamse Scholengids 2013-2014

Amsterdamse Scholengids 2013-2014 Amsterdamse Scholengids 2013-2014 Colofon Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1840 1000BV Amsterdam Bezoekadres Weesperstraat 101 Telefoon 020 251 80 00 onderwijs.amsterdam.nl

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Amsterdamse Scholengids 2012-2013

Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 Amsterdam September 2012 3 Amsterdamse Scholengids 2012-2013 a 3 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 1. Algemene informatie... 9 1.1 Dienst

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Holland

Sociale kaart Noord-Holland Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel Adressen Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp Amsterdam De Kwakel Haarlem Hoofddorp Regio overzicht Kudelstaart Nes aan de Amstel Nieuw Vennep Ouderkerk aan de Amstel Zwanenburg Uithoorn Aalsmeer 1 Begeleid

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel

Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel Amsterdam Buitenveldert / ZuiderAmstel Het Stadsdeel wordt begrensd door de Amstel, de Kalfjeslaan, het Nieuwe Meer en het ZuiderAmstelkanaal. De directe bereikbaarheid via de ringweg, trein en sneltram

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

groeien doe je bij onze kinderopvang

groeien doe je bij onze kinderopvang dichtbij thuis groeien doe je bij onze Bij Impuls draait het om de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Om uit te groeien tot wie uw kind echt is, moet het voelen dat het welkom is. Dat het wordt gezien.

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord Hoofdklasse - Poule A 10102 VR 22 jan 20:15 Rapidity 2 - HTC 1 10103 VR 22 jan 20:00 DOV 1 - HBC 1 10101 ZA 23 jan 13:00 US 5 - De Victors 1 10104 VR 05 feb 20:15 HBC 1 - US 5 10105 ZA 06 feb 16:30 De

Nadere informatie

Overzicht spreekuren geldzaken

Overzicht spreekuren geldzaken Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel Noord Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel West Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Oost Stadsdeel Centrum Diverse stadsdelen Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804453111 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs Statutaire zetel Arnhem Datum akte van oprichting

Nadere informatie

De Gouden Reael fysiotherapiepraktijk Willemsstraat 45

De Gouden Reael fysiotherapiepraktijk Willemsstraat 45 Bedrijf Adres Postcode Abortuskliniek Oosterpark Oosterpark 59 1092 AR Algemene informatie s Centrum voor sexuele Louwesweg6 1066 EC gezondheid/ Slotervaart Ziekenhuis se tandartsenpraktijk Zieseniskade

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Register Crowdfunding-platformen

Register Crowdfunding-platformen Crowdfundingplatformen hebben in bepaalde gevallen een vergunning of ontheffing nodig van de AFM. Afhankelijk van de activiteiten is een vergunning als of financiële nodig of moet een ontheffing voor het

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

I. Regionale inspecties

I. Regionale inspecties Adressen van regionale inspecties voor de gezondheidszorg, Ministerie van VWS en van regionale patiëntenorganisaties. I. Regionale inspecties Werkgebied Noordoost (Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland,

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Teams per klassegroep Voorjaarscompetitie Noordwest 2016

Teams per klassegroep Voorjaarscompetitie Noordwest 2016 3000 Hfdkl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 1 1081 BT IJmond 3001 1e kl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 2 1081 BT IJmond 3003 3e kl Za H17+ (4HE-2HD) A.L.T.C. Buitenveldert 3 1081 BT IJmond

Nadere informatie

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V.

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V. Maatwerk in plaatwerk www.tolplaatwerk.nl Kleine Kerkstraat 22 1135 AT EDAM Tel. 0299-371572 www.sasbloemiste.nl D.B.S. SCHILDERS VOLENDAM B.V. Pr. Bernardlaan 1 1131 CG Volendam Tel. 0299-323546 Fax 0299-323547

Nadere informatie

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Adviesburo ABC (voor TX-Keurbegeleiding, incl. opleidingen) Mevr.Y.Botterhuis-Gloudie Telemannstraat 5 2901 EV

Nadere informatie

Overzicht voortgezet onderwijs Apeldoorn. AOC Oost

Overzicht voortgezet onderwijs Apeldoorn. AOC Oost AOC Oost AOC Oost Groen Onderwijs VMBO en MBO IJsbaanweg 8, 7391 HH Twello T (0571) 27 16 70 F (0571) 27 66 32 E twello@aoc-oost.nl WWW.aoc-oost.nl Opleidingen Vmbo gemengde leerweg kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

!"#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-"'"$'.#+/0$&'12'3$'4(,"1#$&'3+$'5$+3$&'"1"'(,-"$#65+/%$&3$'

!#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-'$'.#+/0$&'12'3$'4(,1#$&'3+$'5$+3$&'1'(,-$#65+/%$&3$' !"#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-"'"$'.#+/0$&'12'3$'4(,"1#$&'3+$'5$+3$&'"1"'(,-"$#65+/%$&3$' Schoolexamen - centraal schriftelijk Vmbo % geslaagde leerlingen Vmbo Schoolexamen - centraal schriftelijk

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 CNS-JAARGIDS 2014 RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 RAAD VAN TOEZICHT Dhr. A.P. Schol Langeweideweg 45 (voorzitter)

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761 0 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV J.W. de Ruijterstraat 10 2771 HX Boskoop. Telefoon secretariaat: 0172-217 761 Algemeen directeur: C.J. Bruggeman Dwergroosweide 23 3448 ZH Woerden Directiekantoor:

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen Psychologie, medische (kind & jeugd) Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Kinderen en jeugdigen met indicaties die samenhangen met medische zorg... 3 Medische

Nadere informatie

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie:

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: Koops Furness (1/5) directie: manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: A.H. de Koning J. Korf J. Korf

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

respect ontwikkeling samen ruimte geborgenheid betrokken ontdekken Wie is Wie? binnen Quadrant & SWP

respect ontwikkeling samen ruimte geborgenheid betrokken ontdekken Wie is Wie? binnen Quadrant & SWP ruimte ontwikkeling samen geborgenheid betrokken respect ontdekken Wie is Wie binnen Quadrant & SWP Adressen Quadrant Kindercentra Gouda Bedrijfsbureau - bezoekadres: Tjalkwerf 2b 2804 LT Gouda Tel. 0182-689

Nadere informatie

Teams per klassegroep KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Teams per klassegroep KNLTB Landelijk Voorjaar 2016 0097 1e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD) A.B.T.C. De Wildbaan 1 7271 BR Gelderland 1e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD) 0099 3e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD) A.B.T.C. De Wildbaan 2 7271 BR Gelderland

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

NPB-BELASTINGNETWERK 2013

NPB-BELASTINGNETWERK 2013 NPB-BELASTINGNETWERK 2013 AMSTERDAM-AMSTELLAND R.J.G. Derogee G. Riemershof 22 2331 SH Leiden (071) 531 22 98 (privé) (020) 559 74 84 (werk) (06) 51 32 19 69 E-mail: ronderogee@planet.nl R. Lonnee Sijbrandakker

Nadere informatie

Winkelhuren in Amsterdam 2008

Winkelhuren in Amsterdam 2008 Winkelhuren in Amsterdam 2008 29 augustus 2008 www.dtz.nl www.dtz.com Titel van rapport Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Onderzoeksmethode en publicatie...4 1.1 Gehanteerde onderzoeksmethode...

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0577 Emmalaan 2 6721EV Bennekom W0606 Ganzerik 22 6721RK Bennekom W0618 Halderbrinkweg 29 6721ZR Bennekom het plaatsen van een erfafscheiding

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 14 1 13 e Jaargang nummer 14 Verschijnt 2x per maand 27-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Spelenderwijs naar de basisschool DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Kiezen voor de peuterspeelzaal Kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen, er zijn heel wat

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden.

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden. Jongeren In deze brochure 3 Welkom bij het Jongerenloket 4 Snel aan het werk of naar school 5 Niet snel aan het werk of naar school 6 Het Jongerenloket doet nog meer voor jou 7 Schema: hoe begeleidt het

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig

De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig I NLEIDING Niet alle ouders/verzorgers en leerlingen weten precies hoe het zit met de vrijwillige ouderbijdrage die scholen mogen vragen. Deze brochure geeft antwoord

Nadere informatie

Adressen medische keuring voor het rijbewijs

Adressen medische keuring voor het rijbewijs Adressen medische keuring voor het rijbewijs drs. K.R. (Katinka) van Veldhoven Verburg Adres Eikenberg 9 Postcode en plaats 5571 SH BERGEIJK Contact 06 338 785 06 Afspraak maken tussen 9-12 uur. Goedkope

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 814830225 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting VanHarte Statutaire zetel gemeente Amsterdam Eerste inschrijving handelsregister 03-11-2004 Datum akte van oprichting

Nadere informatie

AED LIJST GEMEENTE KAMPEN 27 Januari 2012, regio : 04 IJsseland

AED LIJST GEMEENTE KAMPEN 27 Januari 2012, regio : 04 IJsseland Plaats: Kampen AED LIJST GEMEENTE KAMPEN 27 Januari 2012, regio : 04 IJsseland Wijk/ Buurt : BU01660000 Binnenstad Kampen 1e Ebbingestraat 12 8261 XC Club Basic opgeheven!!! uit 1e Ebbingestraat 19 8261

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Inspectierapport Nader Onderzoek. Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang)

Inspectierapport Nader Onderzoek. Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang) Inspectierapport Nader Onderzoek Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang) Toezichthouder: Mw. Drs. L. Lommers Opdrachtgever: Stadsdeel West Datum: 21 april 2011 Reden toezicht: nader onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Medegebruik van verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam TAPV (mondeling deel)

Medegebruik van verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam TAPV (mondeling deel) Opgesteld door Examen Code: Toetsvorm: Toelichting op tabel met CCV Medegebruik van verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam TAPV (mondeling deel) Mondeling examen = onomie code = feitelijke

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie