STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008 Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving Postbus AD Utrecht Bezoekadres: Nijenoord AS Utrecht Tel Fax Utrecht September 2005

2 Voor alle gevallen waarin deze studiegids niet in voorziet, wordt verwezen naar de Studiegids van de dagopleiding Geodesie/Geo-informatica van het Instituut Gebouwde Omgeving. Klik hier om naar een internetpagina te gaan waar de studiegids te downloaden is... Studiegids 2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene, beknopte informatie Praktische informatie De inhoud van de vakken Het eerste studiejaar (S1+S2) Het tweede studiejaar (S3+S4) Het derde studiejaar (S7+S8) Overzicht van de cursus (jaarindeling) De examenregeling De inschrijvings- en toelatingsprocedure Hoe uitschrijven?.. 12 Bijlage A. Cursusoverzicht (behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement) 13 Bijlage B. Lesroosters 2005/2006, 2006/2007 en 2007/ Bijlage C. Adreslijst docenten 18 Studiegids 3

4 1. Algemene, beknopte informatie De Hogeschool Utrecht is een instelling voor hoger beroepsonderwijs. Op het gebied van de geodesie verzorgt men, naast de reguliere dagopleiding Geodesie/Geo-informatica, sinds 1991 ook de avondopleiding tot Geodetisch Ingenieur (HBO-niveau). Gezien de belangstelling, die er nog steeds is voor een dergelijke opleiding, is besloten om deze cursus, met een vernieuwde opzet, in september 2005 opnieuw te starten. De cursus is officieel een duale opleiding, wat wil zeggen dat het combinatie is van leren op school en leren binnen een bedrijf ( werkend leren ). De officiële naam van de cursus is dan ook Geodesie Duaal. Doel Het doel van de cursus is de cursisten op te leiden tot Geodetisch Ingenieur op HBO-niveau. Voor wie bestemd De cursus Geodesie Duaal richt zich op personen met minimaal een MBO-opleiding in de landmeetkunde en die bovendien minstens vijf jaar werkzaam zijn in de landmeetkundige praktijk en daardoor reeds een voldoende basiskennis van de geodesie hebben verworven. Cursusopzet De cursus omvat in principe alle vakken, die op de dagopleiding Geodesie/Geo-informatica van de Hogeschool worden gedoceerd. Sinds september 1999 is de opleiding gestart met een nieuw studieprogramma, dat beter aansluit op de nieuwe ontwikkelingen in het middelbaar onderwijs. Dit betekent onder andere, dat er bij alle vakken van een hoeveelheid zelfstudie, soms in de vorm van opdrachten, wordt uitgegaan. Ook worden er projecten in groepsverband uitgevoerd, waarin de stof van een aantal vakken wordt toegepast. De cursus is afgestemd op dit nieuwe studieprogramma van de dagopleiding. De lessen worden gegeven door docenten die verbonden zijn aan de dagopleiding Geodesie van de Hogeschool. Data en lestijden De cursus Geodesie Duaal duurt drie jaren, van begin september 2005 tot juli De lessen worden gegeven op maandag en dinsdag, van tot uur. Plaats Leslocatie is het gebouw van het Instituut voor Gebouwde Omgeving, Nijenoord 1 te Utrecht. Het gebouw is goed bereikbaar per openbaar vervoer vanuit het NS-station Utrecht Centraal. Er is bovendien ruime parkeergelegenheid op een afgesloten parkeerplaats achter het gebouw. Certificatie Wanneer u alle vakken met voldoende resultaat hebt afgerond èn wanneer de afstudeerscriptie volgens de examencommissie van voldoende niveau is, ontvangt u aan het einde van de cursus het officiële diploma Bachelor Built Environment (B BE), afstudeerrichting Geodesie. Op internet: Meer informatie Ir. F.J. de Vroege, tel (niet op woensdag), Studiegids 4

5 2. Praktische informatie De lessen worden gegeven op de locatie Nijenoord 1 te Utrecht. Dit gebouw is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Komt u met eigen vervoer dan is, tegen een borgsom van 7 Euro, een parkeerpasje te verkrijgen via de cursusleider. Dit pasje geeft toegang tot het parkeerterrein achter het gebouw en de achteringang. Voor een routebeschrijving zie De lestijden zijn van tot uur en er is rond 20 uur een pauze van ca een kwartier. In deze pauze kunt u gratis gebruik maken van het koffieapparaat in de docentenkamer. In het algemeen worden de lessen gegeven in een van de lokalen op de eerste verdieping van de C-vleugel ( geodesievleugel ) van het gebouw. Meestal is dat lokaal C of C De receptionist kan u vertellen waar u precies moet zijn. Voor alle vragen over de opleiding kunt u bellen of en met de cursusleider, Frans de Vroege. Voor vragen met betrekking tot inschrijvingen en financiën kunt u contact opnemen met de studentenadministratie van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. 3. De inhoud van de vakken 3.1. Eerste studiejaar (S1+S2) Inwinningstechnieken deel 1 (INW-1) Doel: na afloop kent de student de volgende landmeetkundige methoden: waterpassen, hoekmeten, afstandmeten en het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen als pentagoonprisma, meetband en jalons. Tevens begrijpt hij/zij hoe uit deze metingen een kaart of profieltekening gemaakt kan worden. Hij/zij is op de hoogte van enkele praktische gebruiken binnen het vakgebied zoals het maken van een veldwerk en het gebruik van formulieren. De student beseft zich dat een meting een bepaalde nauwkeurigheid heeft, en dat deze afhangt van zowel natuurkundige/technische als van menselijke/organisatorische factoren. De student raakt vertrouwd met de belangrijkste landmeetkundige principes en ontwikkelingen. Hij/zij is in staat instrumenten te controleren en in specifiek omschreven gevallen te ijken. Inhoud: inleiding over de geodesie, het verschil tussen inwinningstechnieken en puntsbepaling, het verschil tussen situatie- en hoogtemeting en het principe van projectie. Het meten met eenvoudige hulpmiddelen zoals pentagoonprisma. Meetlijnenverband, orthogonale methode, eigenmaten en rechthoekige polygonen. Het maken van kaartjes aan de hand van voorgaande methoden. Notatie-afspraken, het gebruik van een veldwerk en formulieren. Het uitzetten van rechte lijnen. Waterpassing, trigonometrische hoogtemeting en hydrostatische (en barometrische...) hoogtemeting. De definitie van een horizontale richting en verticale hoek, het meten daarvan. Mechanische, optische en elektronische afstandmeting. Sextanten, waterpasinstrumenten, theodolieten, meetbanden, elektronische afstandmeters en tachymeters. Het uitrekenen van standaardafwijkingen van richtingsmetingen en langere sessies van waterpassingen. Kartografie (KAR) Doel: een overzicht geven van het vakgebied. Basiskennis constructie topografische (basis) kaarten en hun toepassingsgebied. Aanleren basisvaardigheden kaartgebruik. : informatie is de logisch samenhang van gegevens zoals een gebruiker die ervaart. Bij het verstrekken van specifieke gegevens is de vorm waarin deze gepresenteerd worden dus bepalend voor de mate waarin de gebruiker hier voor hem/haar zinvolle informatie kan afleiden. Naast teksten zijn afbeeldingen vaak minstens zo krachtige informatiemedia, voor het verstrekken van vastgoedinformatie is de kwaliteit van de kartografie dus bepalend voor het uiteindelijke inzicht van de gebruiker in bepaalde vastgoedproblemen, en dus voor de kwaliteit van zijn beslissingen. Inhoud: kartografie en maatschappij. Kaartgebruik, -interpretatie en maken van kaarten. Kennismaken met kaarttypen, doel en inhoud. De begrippen generalisatie, basisregistratie en classificatie van topografie, thematische basisregistraties en thematisch karteren zullen aan de orde komen. Natuurkunde (NAT) Doel: de belangrijkste grondslagen en de toepassing van de geometrische optica in de geodesie. Inhoud: elementen uit de optica (lenzen, prisma=s, kijkers, accommoderen, breking), EM-straling, atmosfeer (ondulatie, refractie) en fasemeting (eenvoudig, t.b.v. afstandmeters). Verder: elektronica, vervolg EMstraling, Doppler-meting, radarmeting, telemetrie, modulatietechnieken, ionosfeer & digitale sensoren. Studiegids 5

6 Waarnemingsrekening deel 1(WAR-1) Doel: verkrijgen van inzicht in de rol van de waarnemingsrekening binnen de geodesie. Verkrijgen van kennis over het geodetische modelbegrip, over een aantal elementaire begrippen uit de statistiek en over het principe van vereffenen en toetsen volgens de methode der kleinste kwadraten. Verkrijgen van ervaring in het oplossen van eenvoudige vraagstukken over de voortplanting van fouten en standaardafwijkingen en in het oplossen van eenvoudige vereffenings- en toetsingsproblemen. Inhoud: inleiding over de geodesie, de waarnemingsrekening en het modelbegrip. Fouten en afwijkingen in meetuitkomsten. Histogram en kansdichtheidsfunctie. Stochastische variabelen en stochastische vectoren. Variantie, gewicht en gewichtscoëfficiënt. De voortplantingswet van varianties in eenvoudige vorm. Het A- en B-model voor vereffeningsproblemen met twee waarnemingsgrootheden en één onbekende parameter. Geometrische interpretatie van het vereffenen. Motivatie van de methode der kleinste kwadraten. Toetsing in eenvoudige vorm. Wiskunde (WIS) Calculus (goniometrie, Exp- en log-functies, integralen), lineaire algebra en statistiek (o.a. normale verdeling). Direct gebruik bij de lessen INW, MGD en WAR Tweede studiejaar (S3+S4) GIS-technieken (GST) Doel: vertrouwd raken met de algemene principes van GIS en de bijbehorende basisbegrippen. Inhoud: kenmerken, verschillen en overeenkomsten van raster- en vectorsystemen. Verder komen aan de orde de wijzen van: inwinning van gegevens (scannen, digitaliseren, satellieten), vastlegging (topologie en geometrie, opslagstructuren), verwerking (interpolatie, generalisatie, ruimtelijke analyses) en presentatie (kaarten, 3D-modellen, multimedia, internet). Er wordt kennisgemaakt met raster- en vectorgeoriënteerde GIS-systemen en wordt in het practicum met dergelijke systemen geoefend. Er wordt geleerd een ontwerp te maken voor toepassingen met raster- en vectorgeoriënteerde GIS-systemen. Daarvoor is inzicht nodig in de databasestructuur van GIS-systemen, wat tijdens de lessen uitgebreid aan de orde komt. Kaartredactie (KRE) Het doel is de student zelfstandig en kritisch tal van typen klein- en middelschalige kaarten te leren compileren welke afgestemd zijn op de gebruikerseisen en de aard van het kaartgebruik. Voorts de student kennis laten maken met esthetisch verantwoorde vormgeving en lay-out en tevens een link leggen tussen vormgeving en efficiënte informatieoverdracht. Kaarttypografie. Aan kaartbeschrifting wordt andere eisen gesteld dan aan het normale schrift in boeken of publicaties. De studenten maken kennis met deze eisen specifiek gericht op de middelschalige topografische kartografie voor raadpleging op papier en in elektronische vorm. Vormgeving. Kartografen worden vanuit hun prepress functie vaak benaderd voor het verzorgen van de vormgeving van publicaties met (kaart)afbeeldingen. Dit betreft kaartseries, posterkaarten, (kaart)illustraties (in rapporten, handleidingen voor software, jaarverslagen e.d.). De kleurstelling in kaarten heeft niet alleen esthetisch of psychologische kanten, kleurgebruik kan een specifieke grammaticale betekenis hebben. Naast de theorie en oefeningen op bovengenoemde punten, worden een aantal nationale middelschalige landdekkende kaarten behandeld en geëvalueerd op inhoud, generalisatie, classificatie, typografie, vormgeving en kleurstelling, waarbij een kennismaking met dit materiaal plaats heeft. Puntsbepaling (PUB) Doel: inzicht geven in de geodetische verwerking van gegevens, waarbij de theorie uit de meetkundige geodesie en waarnemingsrekening gebruikt wordt om geodetische gegevens te verwerken tot een eindproduct. De student moet in staat zijn voor op verschillende wijze ingewonnen geometrische gegevens een verwerkingstraject te ontwerpen, dat zowel recht doet aan het verschil in kwaliteit tussen technieken en het gewenste product oplevert. Inhoud: referentiesystemen, driehoeksmeting, veelhoeken en kringnetten, veelhoekvereffening: benaderingsmethode, opsporen van fouten Toepassing meetkunde: 2D-gelijkvormigheidstransformatie, tachymetrie, insnijdingen, meetlijnberekeningen en vrije opstelling. Oppervlakte- en inhoudsbepaling. Opzet en verkenning: detail- en grondslagmeting, excentrische opstellingen. Geodetische inwinningstechnieken: "hogere" geodesie (gravimetrie, Studiegids 6

7 traagheidsnavigatie en satellietgeodesie). Basisprincipes GPS. Uitzetwerkzaamheden, technische en ondergrondse metingen. Vastgoedinformatie (VGI) Doel: studenten kennis laten maken met het gebruik, de ontwikkeling en het maatschappelijke belang van vastgoedinformatie bij diverse (overheids)instanties, alsmede technische en bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland. Inhoud: een overzicht van de vastgoedinformatievoorziening in Nederland en de taak en functie van het huidige Kadaster. Ruim aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen zoals de WOZ, GBKN, RAVI, GFO s, NCGI en gemeentelijk vastgoedbalies (overheidsloketten). Er wordt ingegaan op het Nederlandse kadaster en op het functioneren van de kadastrale en hypothecaire boekhouding. Verder komen gemeentelijke vastgoedinformatiesystemen aan de orde. Waarnemingsrekening deel 2 (WAR-2) Doel: het verkrijgen van kennis over de praktische uitvoering en de theoretische achtergronden van lineaire vereffenings- en toetsingsproblemen en lineaire voortplantingsproblemen van fouten en standaardafwijkingen. Het verkrijgen van ervaring in het oplossen van praktische opgaven ter zake. Het verkrijgen van inzicht in de tweedimensionale overbepaalde gelijkvormigheidstransformatie als voorbeeld van een vereffening volgens de methode der kleinste kwadraten. Inhoud: vereffening met het lineaire A- en B-model voor een willekeurig aantal waarnemingsgrootheden en een willekeurig aantal onbekende parameters. Benodigde begrippen uit de lineaire algebra, zoals vectorruimten, gegeneraliseerd inwendig product en projecties op deelruimten. Geometrische interpretatie van het vereffenen. Toetsing met de algemene toets van het model en met w-toetsen. De overbepaalde gelijkvormigheidstransformatie. De begrippen correlatie en covariantie en de toepassing ervan bij het vereffenen. De meest algemene vorm van de lineaire voortplantingswetten van verwachtingswaarden, fouten, varianties en covarianties. Geometrische interpretatie van correlatie Derde studiejaar (S7+S8) Bedrijfskunde (BED) Bij dit vak wordt inzicht en kennis verworven in het functioneren van organisaties en in de wisselwerking met de maatschappij. Vanuit concrete situaties worden voorbeelden en opdrachten geformuleerd. Inwinningstechnieken fotogrammetrie (IFO) Doel: De student moet de verschillende fasen in het fotogrammetrisch meetproces kunnen beschrijven, en het onderlinge verband aangeven. De student moet verder voldoende van fotogrammetrie weten inclusief kennis van digitale fotogrammetrische technieken, analytische instrumenten en orthofoto's. In staat zijn de fotogrammetrie als geodetische inwinningstechniek op waarde te kunnen schatten en in staat zijn de geometrische kwaliteit van fotogrammetrische producten te kunnen beoordelen. Op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de digitale fotogrammetrie Inhoud: Overzicht fotogrammetrie: opnametechnieken, stereoscopie, relatie met andere vakgebieden, plaats fotogrammetrie, onderscheid remote sensing, foto-interpretatie, terrestrische en luchtfotogrammetrie. Wiskundige definities: foto/beeld, stralenbundelbegrip, fouten en remedies bij opname, projectieve transformatie, schaal, omvalling. Opname: eigenschappen van fotografisch materiaal en digitale beelden.enkelbeelduitwerking: reconstructie opnamesituatie, inwendige en uitwendige oriëntering, ontschranken/monoplotten (toevoeging hoogteinformatie). Stereoscopie: parallaxmeting. Stereo-uitwerking: relatieve oriëntering, absolute oriëntering (3D-gelijkvormigheidstransformatie), Uitwerkingsinstrumenten: analoog, ontschrankingsapparaten, analytische plotters, orthofoto's, digitaal fotogrammetrische werkstations. Triangulatie: fotogrammetrische blokken, vliegplan, paspunten, puntsoverdracht, meting, blokvereffening, methode met onafhankelijke modellen en stralenbundelmethode, rekenstappen en vereffeningsaspecten Digitale beeldverwerking: beeldtransformaties en resampling. Digitale fotogrammetrie: opname digitaal, histogram, punt- en lokale operatoren, geometrische transformatie, beeldpyramiden, extractie van beeldkenmerken, matchingmethoden en toepassingen van digitale fotogrammetrie Inwinningstechnieken deel 2 (INW-2) Doel: de student is op de hoogte van belangrijke geodetische ontwerpprincipes voor grondslagen, zoals het Studiegids 7

8 werken van groot naar klein en het inbouwen van voldoende controles. De student ziet het nut van de automatisering van het werkproces, en kan een landmeetkundige procedure vertalen in een functioneel ontwerp. De student kent de mogelijkheden van tachymeters, veldboeken, pencomputers en automatische waterpasinstrumenten, en beseft dat er nog legio andere meettechnieken bestaan. Van die andere meettechnieken heeft hij/zij weinig kennis, alleen van GPS worden de belangrijkste principes bekend verondersteld. Inhoud: ontwerpen van geodetische netwerken, automatisering van geodetische processen, GPS, controle en ijking van instrumentarium. Grondslag- en detailmeting, gebruik tachymetrie. Trigonometrische hoogtemeting en nauwkeurigheidswaterpassing. Oppervlakte en inhoudsbepaling. Toepassing van de gelijkvormigheidstransformatie. Gebruik en mogelijkheden van veldboeken & pencomputers. Nieuwste ontwikkelingen als one-man station, field-finish, RTK etc. Eerste verwerking van landmeetkundige gegevens tot controlekaartje en profieltekening. Systemen van codering in de praktijk. Inwinningstechnieken practicum (INP) Doel: na afloop van de practicumsessies is de student in staat met de 'klassieke' landmeetkundige instrumenten zoals bij de theorie omschreven, te werken, en kent de functies van de diverse instrumenten. Tevens is hij/zij in staat uit de resultaten eenvoudige eindproducten als een situatiekaartje en een profiel met de hand te vervaardigen. De student is in staat zijn/haar werkzaamheden goed vast te leggen op veldwerken en formulieren (papier!), en deze zorgvuldig te archiveren. De student is in staat snel met geavanceerde instrumenten te werken, en kan een instrument of hulpmiddel (stelschroevenblok b.v.) controleren en eventueel afstellen. Een student kan een instrument met optisch lood binnen vijf minuten gecentreerd opstellen boven een punt. De student kan zijn metingen zodanig digitaal opslaan dat een ander er goed mee verder kan werken. De student is in staat eventuele fouten in de meting en/of de codering op te sporen en te verbeteren. Inhoud: oefening meetlijnenverband en orthogonale methode, training in maken van correct veldwerk. Oefening uitzetten van rechte lijn en kartering van eenvoudige situatiekaart. Leren kennen van waterpasinstrument en werken ermee. Idem voor theodolieten en elektronische afstandmeters (tachymeters). Uitvoeren van een doorgaande waterpassing, een profielmeting, meerdere richtingsmetingen (dubbelserie), en een optische- en elektronische afstandmeting. Meting en berekening van trigonometrische hoogtemeting & nauwkeurigheidswaterpassing. Controle en afstelling van een waterpasinstrument. Bepaling optelconstante bij elektronische afstandmeter. Ontwerpen en testen van geautomatiseerde methoden van meten. Meting en berekening met GPS. Onderzoeken van de werking van twee verschillende tachymeters. Uitvoeren van een detailmeting met tachymeter volgens een codering, en de verwerking daarvan. Meetkundige Geodesie (MGD) Doel: de student vertrouwd maken met de beginselen van de goniometrie, de vlakke meetkunde en met het uitvoeren van elementaire geodetische berekeningen, de meetkunde van bogen, overgangsbogen en met het uitvoeren van geodetische berekeningen. De student vertrouwd maken met de beginselen van de boldriehoeksmeting, de beginselen van de kaartprojecties en de geodetische referentiesystemen. Inhoud: omrekenen van oude graden, nieuwe graden en radialen. Coördinaatberekeningen. Berekeningen in een cirkel. Eigenschappen van hoeken en afstanden in een cirkel. Berekeningen in driehoeken. Gelijkvormigheidstransformatie. Uitwerking tachymetermeting. Snijpuntsberekeningen. Veelhoeksberekening. Samengestelde bogen, kromtestraal, kromming, overgangsbogen. Boldriehoeksmeting: pooldriehoek, oppervlakte van een boldriehoek, de rechthoekige boldriehoek, de scheefhoekige boldriehoek, sinusregel, cosinusregels.kaartprojecties: verschillen tussen geodetisch en kartografisch gebruik, vervormingen bij kaartprojecties; azimutale projecties; cilinder- en kegelprojecties. De stereografische projectie in Nederland. Geodetische coördinaten; ellipsoïdische meetkunde. Coördinatentransformaties, datumtransformaties. Mercatorprojectie, UTM-projectie, meridiaanlengte. Recht (REC) Het vak recht geeft kennis en inzicht in de bemoeienis die de drie bestuurslagen (rijk, provincie en gemeente) in Nederland hebben op het gebied van de ruimtelijke ordening. De daarbij relevante wetgeving komt aan de orde. Doel: studenten kennis en inzicht verschaffen omtrent de plaats van het vak in de opleiding en de functie en betekenis van het recht in de samenleving. Inhoud: de belangrijkste begrippen uit het privaatrecht en publiek recht. De hoofdlijnen van het staatsrecht Studiegids 8

9 (en grondrechten), het vermogensrecht, het verbintenissenrecht, het straf- en strafprocesrecht en het bestuurs- en bestuursprocesrecht N.B. De namen en adressen van de docenten staan in bijlage C. Studiegids 9

10 4. Overzicht van de cursus (jaarindeling) Cursusjaar 2005/2006 blok Maandag Dinsdag nr 1 KAR (Kartografie) WIS (Wiskunde) 2 NAT (Natuurkunde) WIS 3 INW-1 (Inwinningstechnieken deel 1) WIS 4 INW-1 WAR-1 (Waarnemingsrekenen deel 1) 5 NAT WAR-1 totaal : 10 modulen Cursusjaar 2006/2007 blok Maandag Dinsdag nr 1 VGI (Vastgoedinformatie) WAR-2 (Waarnemingsrekenen deel 2) 2 VGI (Vastgoedinformatie) WAR-2 halve module 3 GST (GIS-technieken) KRE (Kaartredactie) 4 GST (GIS-technieken) KRE 5 GSTp (GIS-technieken practicum) PUB (Puntsbepaling) 6 PUB totaal : 10,5 modulen Cursusjaar 2007/2008 blok Maandag Dinsdag nr 1 REC (Recht) MGD (Meetkundige geodesie) 2 REC (Recht) MGD 3 BED (Bedrijfskunde) INW-2 (Inwinningstechnieken deel 2) 4 IFO (Fotogrammetrie) INW-2 5 AFO (Afstudeeropdracht) INWp (Inwinningstechnieken practicum) halve module totaal : 9,5 modulen Studiegids 10

11 = module WIS moet gevolgd zijn! = module WAR moet gevolgd zijn! = module NAT moet gevolgd zijn! Voor een gedetailleerd jaarrooster wordt verwezen naar bijlage B, achterin deze studiegids. De indelingen voor het tweede en derde studiejaar zijn zeer voorlopig! 5. De examenregeling De Onderwijs- en examenregeling bestaat uit drie delen: a) de Onderwijs- en examenregeling van de Hogeschool Utrecht die algemeen van toepassing is op de gehele Hogeschool Utrecht. b) de Onderwijs- en examenregeling van de Faculteit Natuur en Techniek 2005/2006 die alleen van toepassing is op de Faculteit Natuur en Techniek. c) de aanvullingen van de opleiding Geodesie op de Onderwijs- en examenregeling, inclusief het overzicht van cursussen, toetsen en studiepunten. De delen genoemd onder a) en b) zijn samengevoegd tot de Onderwijs- en examenregeling HU/FNT Bacheloropleidingen. De papieren versie ligt ter inzage in de mediatheek, de digitale versie is te vinden op internet via de volgende link Onderwijs Examen Regeling (OER). De onder c) genoemde regeling is alleen te vinden op internet en wel hier:aanvulling OER GEO. Het onder c) genoemde overzicht van cursussen staat in bijlage A van deze studiegids. In het algemene deel van de Onderwijs- en examenregeling staat beschreven volgens welke principes en regels iedere opleiding van de Hogeschool examens afneemt en studieresultaten beoordeelt op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en de Onderwijs- en examenregeling HU/FNT. Aanvullingen In tegenstelling tot wat staat in de hiervoor genoemde regelingen, geldt voor de duale opleiding Geodesie nog het volgende: - Voor de Propedeuse slaagt de student als hij of zij voor niet meer dan vakken met een omvang van ten hoogste 9 studiepunten (ECTS) een onvoldoende heeft; - Voor de Hoofdfase slaagt de student als hij of zij voor niet meer dan vakken met een omvang van ten hoogste 12 studiepunten (ECTS) een onvoldoende heeft. Daarbij geldt bovendien dat de onvoldoende vakken niet alle onderdeel mogen zijn van het zevende semester (S7) Een overzicht van de vakken (=cursussen) per fase van de studie wordt gegeven in het Cursusoverzicht behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement van de opleiding Geodesie (zie bijlage A achterin deze gids). 6. De inschrijvings- en toelatingsprocedure De toelatingsprocedure start zodra de student zich heeft aangemeld voor de opleiding Geodesie Duaal bij de Informatie Beheer Groep te Groningen, bij voorkeur via internet (www.ib-groep.nl). Na deze aanmelding ontvangt de student bericht van de Studentenadminstratie van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Vervolgens maakt de cursusleider een afspraak met de cursist voor intakegesprek. Doel van dit intakegesprek is onder andere het vaststellen of de aangemelde student toelaatbaar is tot opleiding. 7. Hoe uitschrijven? Iemand, die als student staat ingeschreven voor een opleiding aan de Hogeschool Utrecht, kan zich via een Studiegids 11

12 speciaal formulier verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau uit laten schrijven. Studiegids 12

13 BIJLAGE A Cursusoverzicht (behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement). Cursus Naam Toets Omschrijving gewicht punten (ECTS) min.cijfer (anders dan 3.5) studiejaar modulen cursusjaar 1 modulen cursusjaar 2 modulen cursusjaar 3 september 2005 Cursusjaar 1 PROPEDEUSE TGEO-AWLD1-05 Algemeen werkend leren 27 Opdracht 1 Bedrijfsbezoek 1 50% 5,5 1 0 Opdracht 2 Bedrijfsbezoek 2 50% 5,5 1 0 TGEO-INWD1-03 Inwinningstechniek 6 Tentamen 1 Inwinningstechniek t1 50% 1 1 Tentamen 2 Inwinningstechniek t2 50% 1 1 TGEO-KARD1-03 Kartografie 6 Tentamen Kartografie t1 100% 1 1 TGEO-NATD1-03 Natuurkunde 6 Tentamen 1 Natuurkunde t1 50% 1 1 Tentamen 2 Natuurkunde t2 50% 1 1 TGEO-WR1D1-05 Waarnemingsrekening deel 1 6 Tentamen 1 Waarnemingsrekening 1 t1 50% 1 1 Tentamen 2 Waarnemingsrekening 1 t2 50% 1 1 TGEO-WISD1-03 Wiskunde 9 Tentamen 1 Wiskunde t1 34% 1 1 Tentamen 2 Wiskunde t2 33% 1 1 Tentamen 3 Wiskunde t3 33% 1 1 Jaartotaal studiepunten 60 Cursusjaar 2 HOOFDFASE deel 1 TGEO-AWLD2-05 Algemeen werkend leren 27 Opdracht 1 Bedrijfsbezoek 3 50% 5,5 2 0 Opdracht 2 Bedrijfsbezoek 4 50% 5,5 2 0 TGEO-GSTD2-05 GIS-technieken 6 Tentamen 1 GIS-technieken t1 50% 2 1 Tentamen 2 GIS-technieken t2 50% 2 1 TGEO-GSPD2-05 GIS-technieken practicum 3 Opdracht GIS-techniek practicum o1 100% 5,5 2 1 TGEO-KRED2-03 Kaartredactie 6 Tentamen 1 Kaartredactie t1 50% 2 1 Tentamen 2 Kaartredactie t2 50% 2 1 TGEO-PUBD2-05 Puntsbepaling 6 Tentamen 1 Puntsbepaling t1 50% 2 1 Tentamen 2 Puntsbepaling t2 50% 2 1 TGEO-VGID2-05 Vastgoedinformatie 6 Tentamen 1 Vastgoedinformatie t1 50% 2 1 Tentamen 2 Vastgoedinformatie t2 50% 2 0,5 TGEO-WR2D2-03 Waarnemingsrekening deel 2 6 Tentamen 1 Waarnemingsrekening 2 t1 50% 2 1 Tentamen 2 Waarnemingsrekening 2 t2 50% 2 1 Jaartotaal studiepunten 60 Studiegids 13

14 Cursus Naam Toets Omschrijving gewicht punten (ECTS) min.cijfer (anders dan 3.5) studiejaar modulen cursusjaar 1 modulen cursusjaar 2 modulen cursusjaar 3 september 2005 TGEO-ST1D3-03 Stageperiode 1 30 Opdracht Stageperiode 1 o1 100% 5,5 TGEO-ST2D3-03 Stageperiode 2 30 Opdracht Stageperiode 2 o1 100% 5,5 Jaartotaal studiepunten 60 Cursusjaar 3 HOOFDFASE deel 2 TGEO-AFOD4-05 Afstudeeropdracht 27 Opdracht Afstudeeropdracht o1 100% 5,5 3 0,5 TGEO-BFOD4-03 Bedrijfskunde en fotogrammetrie 6 Tentamen 1 Bedrijfskunde 50% 3 1 Tentamen 2 Fotogrammetrie 50% 3 1 TGEO-INWD4-05 Inwinningstechniek 6 Tentamen 1 Inwinningstechniek t1 50% 3 1 Tentamen 2 Inwinningstechniek t2 50% 3 1 Inwinningstechniek TGEO-INPD4-03 practicum 6 Opdracht Inwinningstech practicum o1 100% 5,5 3 1 TGEO-MGDD4-05 Meetkundige geodesie 6 Tentamen 1 Meetkundige geodesie t1 50% 3 1 Tentamen 2 Meetkundige geodesie t2 50% 3 1 TGEO-PVAD4-05 Plan van aanpak 3 Opdracht Afstudeeropdracht o1 100% 5,5 3 0 TGEO-RECD4-05 Recht 6 Tentamen 1 Recht t1 50% 3 1 Tentamen 2 Recht t2 50% 3 1 Jaartotaal studiepunten ,5 9,5 Totaal aantal studiepunten modulen Studiegids 14

15 BIJLAGE B Lesroosters 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008 LESROOSTER 2005/2006 week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug toets+org 6 6 feb INW aug 7 feb WIS aug toets+org 7 13 feb INW aug 14 feb WIS sep KAR feb voorjaars- vrij 6 sep WIS 1 21 feb vakantie regio M+N sep KAR feb INW sep WIS 2 28 feb WAR-1 1 regio Z sep KAR mrt INW sep WIS 3 7 mrt toets-3 WIS sep KAR mrt toets-1 INW sep WIS 4 14 mrt WAR okt KAR mrt INW okt WIS 5 21 mrt WAR okt KAR mrt INW okt WIS 6 28 mrt WAR okt herfst- vrij 14 3 apr INW-1 10 toets+org 18 okt vakantie regio M+Z 4 apr WAR-1 5 +exc.g okt toets KAR apr INW-1 11 toets+org 25 okt WIS 7 regio N 11 apr WAR okt NAT 1 toets+org apr pasen toets+org 1 nov toets-1 WIS 18 apr WAR nov NAT 2 toets+org apr INW nov WIS 8 25 apr toets-1 WAR-1 +Limb. G nov NAT mei mei- vrij 15 nov WIS 9 2 mei vakantie alle regio's nov NAT mei NAT nov WIS 10 9 mei toets-2 INW nov NAT mei NAT nov WIS mei WAR dec studie mei NAT dec WIS mei WAR dec NAT mei NAT dec WIS mei herk WIS dec studie jun pinksteren 6 20 dec toets-1 NAT 6 jun WAR dec kerst- vrij jun NAT dec vakantie alle regio's 13 jun WAR jan kerst- vrij jun NAT 12 toets+org 3 jan vakantie alle regio's 20 jun WAR jan INW jun studie toets+org 10 jan toets-2 WIS 27 jun toets-2 WAR jan INW-1 2 toets+org 27 3 jul studie toets+org 17 jan WIS 14 4 jul toets-2 NAT 4 23 jan INW-1 3 toets+org jul zomer- toets+org 24 jan WIS jul vakantie regio M 5 30 jan herk KAR toets+org jul zomer- org 31 jan WIS jul vakantie regio M Studiegids 15

16 LESROOSTER 2006/2007 (onder voorbehoud) week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug toets+org 6 5 feb 22 aug 6 feb aug toets+org 7 12 feb 29 aug 13 feb 36 4 sep 8 19 feb voorjaars- vrij 5 sep 20 feb vakantie regio M+Z sep 9 26 feb 12 sep 27 feb regio N sep 10 5 mrt 19 sep 6 mrt sep mrt 26 sep 13 mrt 40 2 okt mrt 3 okt 20 mrt 41 9 okt mrt 10 okt 27 mrt okt 14 2 apr 17 okt regio Z 3 apr okt herfst- vrij 15 9 apr pasen 24 okt vakantie regio M+N 10 apr okt apr 31 okt 17 apr 45 6 nov apr 7 nov 24 apr nov apr mei- vrij 14 nov 1 mei vakantie alle regio's nov 19 7 mei 21 nov 8 mei nov mei 28 nov 15 mei 49 4 dec mei 5 dec 22 mei dec mei pinksteren 12 dec 29 mei dec 23 4 jun 19 dec 5 jun dec kerst- vrij jun 26 dec vakantie alle regio's 12 jun 1 1 jan kerst- vrij jun 2 jan vakantie alle regio's 19 jun 2 8 jan jun 9 jan 26 jun 3 15 jan 27 2 jul 16 jan 3 jul 4 22 jan 28 9 jul 23 jan 10 jul 5 29 jan jul 30 jan 17 jul jul zomer- 24 jul vakantie regio M Studiegids 16

17 LESROOSTER 2007/2008 (onder voorbehoud) week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug zomer- vrij 5 4 feb 21 aug vakantie regio M 5 feb aug zomer- vrij 6 11 feb voorjaars- vrij 28 aug vakantie regio M 12 feb vakantie 36 3 sep 7 18 feb 4 sep 19 feb regio N sep 8 25 feb 11 sep 26 feb sep 9 3 mrt 18 sep 4 mrt sep mrt 25 sep 11 mrt 40 1 okt mrt 2 okt 18 mrt 41 8 okt mrt pasen 9 okt 25 mrt okt mrt 16 okt 1 apr okt herfst- vrij 14 7 apr 23 okt vakantie regio M+N 8 apr okt apr 30 okt regio Z 15 apr 45 5 nov apr 6 nov 22 apr nov apr 13 nov 29 apr nov 18 5 mei mei- vrij 20 nov 6 mei vakantie nov mei pinksteren 27 nov 13 mei 49 3 dec mei 4 dec 20 mei dec mei 11 dec 27 mei dec 22 2 jun 18 dec 3 jun dec 23 9 jun 25 dec 10 jun 1 31 dec kerst- vrij jun 1 jan vakantie alle regio's 17 jun 2 7 jan kerst- vrij jun 8 jan vakantie alle regio's 24 jun 3 14 jan jun 15 jan 1 jul 4 21 jan 27 7 jul 22 jan 8 jul 5 28 jan jul 29 jan 15 jul regio M+Z alle regio's Studiegids 17

18 BIJLAGE C Adreslijst van de docenten vakken dr. J.A.M. (Jacques) Stuifbergen Tel :(030) werk WIS ir. J.B. (Jan) Ebbinge Tel :(0592) werk (0592) privé INW-1 ir. H.J. (Eric) Hagemans Tel :(030) werk (038) privé WAR IFO, INW-2, INWp, ing. H. (Henk) Jongbloed Tel :(030) werk (0347) privé INWp mevr. M. (Marijke) Klemann Tel :(030) werk contactpersoon PT-Groep ir. F.J. (Frans) de Vroege Tel :(030) werk (035) privé (tussen 20 en 22 uur) AFO, GST, GSTp, tevens cursusleider drs. R.J. (Rob) de Wijs Tel :(030) werk (030) privé KAR, KRE N.B. De docenten voor Bedrijfskunde (BED), Meetkundige geodesie (MGD), Natuurkunde (NAT), Recht (REC) en Vastgoedinformatie (VGI) zijn nog niet bekend! Studiegids 18

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015

STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015 STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015 2 Geachte Student, Mijn collega s en ik heten u van harte welkom bij de studierichting Werktuigbouwkunde (Wb) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingsstatuut Associate degree programma Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) Associate degree programma Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2014 2015 Deel 1 Onderwijs aan

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie