STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS OPLEIDING GEODESIE DUAAL 2005 / 2008 Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving Postbus AD Utrecht Bezoekadres: Nijenoord AS Utrecht Tel Fax Utrecht September 2005

2 Voor alle gevallen waarin deze studiegids niet in voorziet, wordt verwezen naar de Studiegids van de dagopleiding Geodesie/Geo-informatica van het Instituut Gebouwde Omgeving. Klik hier om naar een internetpagina te gaan waar de studiegids te downloaden is... Studiegids 2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene, beknopte informatie Praktische informatie De inhoud van de vakken Het eerste studiejaar (S1+S2) Het tweede studiejaar (S3+S4) Het derde studiejaar (S7+S8) Overzicht van de cursus (jaarindeling) De examenregeling De inschrijvings- en toelatingsprocedure Hoe uitschrijven?.. 12 Bijlage A. Cursusoverzicht (behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement) 13 Bijlage B. Lesroosters 2005/2006, 2006/2007 en 2007/ Bijlage C. Adreslijst docenten 18 Studiegids 3

4 1. Algemene, beknopte informatie De Hogeschool Utrecht is een instelling voor hoger beroepsonderwijs. Op het gebied van de geodesie verzorgt men, naast de reguliere dagopleiding Geodesie/Geo-informatica, sinds 1991 ook de avondopleiding tot Geodetisch Ingenieur (HBO-niveau). Gezien de belangstelling, die er nog steeds is voor een dergelijke opleiding, is besloten om deze cursus, met een vernieuwde opzet, in september 2005 opnieuw te starten. De cursus is officieel een duale opleiding, wat wil zeggen dat het combinatie is van leren op school en leren binnen een bedrijf ( werkend leren ). De officiële naam van de cursus is dan ook Geodesie Duaal. Doel Het doel van de cursus is de cursisten op te leiden tot Geodetisch Ingenieur op HBO-niveau. Voor wie bestemd De cursus Geodesie Duaal richt zich op personen met minimaal een MBO-opleiding in de landmeetkunde en die bovendien minstens vijf jaar werkzaam zijn in de landmeetkundige praktijk en daardoor reeds een voldoende basiskennis van de geodesie hebben verworven. Cursusopzet De cursus omvat in principe alle vakken, die op de dagopleiding Geodesie/Geo-informatica van de Hogeschool worden gedoceerd. Sinds september 1999 is de opleiding gestart met een nieuw studieprogramma, dat beter aansluit op de nieuwe ontwikkelingen in het middelbaar onderwijs. Dit betekent onder andere, dat er bij alle vakken van een hoeveelheid zelfstudie, soms in de vorm van opdrachten, wordt uitgegaan. Ook worden er projecten in groepsverband uitgevoerd, waarin de stof van een aantal vakken wordt toegepast. De cursus is afgestemd op dit nieuwe studieprogramma van de dagopleiding. De lessen worden gegeven door docenten die verbonden zijn aan de dagopleiding Geodesie van de Hogeschool. Data en lestijden De cursus Geodesie Duaal duurt drie jaren, van begin september 2005 tot juli De lessen worden gegeven op maandag en dinsdag, van tot uur. Plaats Leslocatie is het gebouw van het Instituut voor Gebouwde Omgeving, Nijenoord 1 te Utrecht. Het gebouw is goed bereikbaar per openbaar vervoer vanuit het NS-station Utrecht Centraal. Er is bovendien ruime parkeergelegenheid op een afgesloten parkeerplaats achter het gebouw. Certificatie Wanneer u alle vakken met voldoende resultaat hebt afgerond èn wanneer de afstudeerscriptie volgens de examencommissie van voldoende niveau is, ontvangt u aan het einde van de cursus het officiële diploma Bachelor Built Environment (B BE), afstudeerrichting Geodesie. Op internet: Meer informatie Ir. F.J. de Vroege, tel (niet op woensdag), Studiegids 4

5 2. Praktische informatie De lessen worden gegeven op de locatie Nijenoord 1 te Utrecht. Dit gebouw is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Komt u met eigen vervoer dan is, tegen een borgsom van 7 Euro, een parkeerpasje te verkrijgen via de cursusleider. Dit pasje geeft toegang tot het parkeerterrein achter het gebouw en de achteringang. Voor een routebeschrijving zie De lestijden zijn van tot uur en er is rond 20 uur een pauze van ca een kwartier. In deze pauze kunt u gratis gebruik maken van het koffieapparaat in de docentenkamer. In het algemeen worden de lessen gegeven in een van de lokalen op de eerste verdieping van de C-vleugel ( geodesievleugel ) van het gebouw. Meestal is dat lokaal C of C De receptionist kan u vertellen waar u precies moet zijn. Voor alle vragen over de opleiding kunt u bellen of en met de cursusleider, Frans de Vroege. Voor vragen met betrekking tot inschrijvingen en financiën kunt u contact opnemen met de studentenadministratie van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. 3. De inhoud van de vakken 3.1. Eerste studiejaar (S1+S2) Inwinningstechnieken deel 1 (INW-1) Doel: na afloop kent de student de volgende landmeetkundige methoden: waterpassen, hoekmeten, afstandmeten en het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen als pentagoonprisma, meetband en jalons. Tevens begrijpt hij/zij hoe uit deze metingen een kaart of profieltekening gemaakt kan worden. Hij/zij is op de hoogte van enkele praktische gebruiken binnen het vakgebied zoals het maken van een veldwerk en het gebruik van formulieren. De student beseft zich dat een meting een bepaalde nauwkeurigheid heeft, en dat deze afhangt van zowel natuurkundige/technische als van menselijke/organisatorische factoren. De student raakt vertrouwd met de belangrijkste landmeetkundige principes en ontwikkelingen. Hij/zij is in staat instrumenten te controleren en in specifiek omschreven gevallen te ijken. Inhoud: inleiding over de geodesie, het verschil tussen inwinningstechnieken en puntsbepaling, het verschil tussen situatie- en hoogtemeting en het principe van projectie. Het meten met eenvoudige hulpmiddelen zoals pentagoonprisma. Meetlijnenverband, orthogonale methode, eigenmaten en rechthoekige polygonen. Het maken van kaartjes aan de hand van voorgaande methoden. Notatie-afspraken, het gebruik van een veldwerk en formulieren. Het uitzetten van rechte lijnen. Waterpassing, trigonometrische hoogtemeting en hydrostatische (en barometrische...) hoogtemeting. De definitie van een horizontale richting en verticale hoek, het meten daarvan. Mechanische, optische en elektronische afstandmeting. Sextanten, waterpasinstrumenten, theodolieten, meetbanden, elektronische afstandmeters en tachymeters. Het uitrekenen van standaardafwijkingen van richtingsmetingen en langere sessies van waterpassingen. Kartografie (KAR) Doel: een overzicht geven van het vakgebied. Basiskennis constructie topografische (basis) kaarten en hun toepassingsgebied. Aanleren basisvaardigheden kaartgebruik. : informatie is de logisch samenhang van gegevens zoals een gebruiker die ervaart. Bij het verstrekken van specifieke gegevens is de vorm waarin deze gepresenteerd worden dus bepalend voor de mate waarin de gebruiker hier voor hem/haar zinvolle informatie kan afleiden. Naast teksten zijn afbeeldingen vaak minstens zo krachtige informatiemedia, voor het verstrekken van vastgoedinformatie is de kwaliteit van de kartografie dus bepalend voor het uiteindelijke inzicht van de gebruiker in bepaalde vastgoedproblemen, en dus voor de kwaliteit van zijn beslissingen. Inhoud: kartografie en maatschappij. Kaartgebruik, -interpretatie en maken van kaarten. Kennismaken met kaarttypen, doel en inhoud. De begrippen generalisatie, basisregistratie en classificatie van topografie, thematische basisregistraties en thematisch karteren zullen aan de orde komen. Natuurkunde (NAT) Doel: de belangrijkste grondslagen en de toepassing van de geometrische optica in de geodesie. Inhoud: elementen uit de optica (lenzen, prisma=s, kijkers, accommoderen, breking), EM-straling, atmosfeer (ondulatie, refractie) en fasemeting (eenvoudig, t.b.v. afstandmeters). Verder: elektronica, vervolg EMstraling, Doppler-meting, radarmeting, telemetrie, modulatietechnieken, ionosfeer & digitale sensoren. Studiegids 5

6 Waarnemingsrekening deel 1(WAR-1) Doel: verkrijgen van inzicht in de rol van de waarnemingsrekening binnen de geodesie. Verkrijgen van kennis over het geodetische modelbegrip, over een aantal elementaire begrippen uit de statistiek en over het principe van vereffenen en toetsen volgens de methode der kleinste kwadraten. Verkrijgen van ervaring in het oplossen van eenvoudige vraagstukken over de voortplanting van fouten en standaardafwijkingen en in het oplossen van eenvoudige vereffenings- en toetsingsproblemen. Inhoud: inleiding over de geodesie, de waarnemingsrekening en het modelbegrip. Fouten en afwijkingen in meetuitkomsten. Histogram en kansdichtheidsfunctie. Stochastische variabelen en stochastische vectoren. Variantie, gewicht en gewichtscoëfficiënt. De voortplantingswet van varianties in eenvoudige vorm. Het A- en B-model voor vereffeningsproblemen met twee waarnemingsgrootheden en één onbekende parameter. Geometrische interpretatie van het vereffenen. Motivatie van de methode der kleinste kwadraten. Toetsing in eenvoudige vorm. Wiskunde (WIS) Calculus (goniometrie, Exp- en log-functies, integralen), lineaire algebra en statistiek (o.a. normale verdeling). Direct gebruik bij de lessen INW, MGD en WAR Tweede studiejaar (S3+S4) GIS-technieken (GST) Doel: vertrouwd raken met de algemene principes van GIS en de bijbehorende basisbegrippen. Inhoud: kenmerken, verschillen en overeenkomsten van raster- en vectorsystemen. Verder komen aan de orde de wijzen van: inwinning van gegevens (scannen, digitaliseren, satellieten), vastlegging (topologie en geometrie, opslagstructuren), verwerking (interpolatie, generalisatie, ruimtelijke analyses) en presentatie (kaarten, 3D-modellen, multimedia, internet). Er wordt kennisgemaakt met raster- en vectorgeoriënteerde GIS-systemen en wordt in het practicum met dergelijke systemen geoefend. Er wordt geleerd een ontwerp te maken voor toepassingen met raster- en vectorgeoriënteerde GIS-systemen. Daarvoor is inzicht nodig in de databasestructuur van GIS-systemen, wat tijdens de lessen uitgebreid aan de orde komt. Kaartredactie (KRE) Het doel is de student zelfstandig en kritisch tal van typen klein- en middelschalige kaarten te leren compileren welke afgestemd zijn op de gebruikerseisen en de aard van het kaartgebruik. Voorts de student kennis laten maken met esthetisch verantwoorde vormgeving en lay-out en tevens een link leggen tussen vormgeving en efficiënte informatieoverdracht. Kaarttypografie. Aan kaartbeschrifting wordt andere eisen gesteld dan aan het normale schrift in boeken of publicaties. De studenten maken kennis met deze eisen specifiek gericht op de middelschalige topografische kartografie voor raadpleging op papier en in elektronische vorm. Vormgeving. Kartografen worden vanuit hun prepress functie vaak benaderd voor het verzorgen van de vormgeving van publicaties met (kaart)afbeeldingen. Dit betreft kaartseries, posterkaarten, (kaart)illustraties (in rapporten, handleidingen voor software, jaarverslagen e.d.). De kleurstelling in kaarten heeft niet alleen esthetisch of psychologische kanten, kleurgebruik kan een specifieke grammaticale betekenis hebben. Naast de theorie en oefeningen op bovengenoemde punten, worden een aantal nationale middelschalige landdekkende kaarten behandeld en geëvalueerd op inhoud, generalisatie, classificatie, typografie, vormgeving en kleurstelling, waarbij een kennismaking met dit materiaal plaats heeft. Puntsbepaling (PUB) Doel: inzicht geven in de geodetische verwerking van gegevens, waarbij de theorie uit de meetkundige geodesie en waarnemingsrekening gebruikt wordt om geodetische gegevens te verwerken tot een eindproduct. De student moet in staat zijn voor op verschillende wijze ingewonnen geometrische gegevens een verwerkingstraject te ontwerpen, dat zowel recht doet aan het verschil in kwaliteit tussen technieken en het gewenste product oplevert. Inhoud: referentiesystemen, driehoeksmeting, veelhoeken en kringnetten, veelhoekvereffening: benaderingsmethode, opsporen van fouten Toepassing meetkunde: 2D-gelijkvormigheidstransformatie, tachymetrie, insnijdingen, meetlijnberekeningen en vrije opstelling. Oppervlakte- en inhoudsbepaling. Opzet en verkenning: detail- en grondslagmeting, excentrische opstellingen. Geodetische inwinningstechnieken: "hogere" geodesie (gravimetrie, Studiegids 6

7 traagheidsnavigatie en satellietgeodesie). Basisprincipes GPS. Uitzetwerkzaamheden, technische en ondergrondse metingen. Vastgoedinformatie (VGI) Doel: studenten kennis laten maken met het gebruik, de ontwikkeling en het maatschappelijke belang van vastgoedinformatie bij diverse (overheids)instanties, alsmede technische en bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland. Inhoud: een overzicht van de vastgoedinformatievoorziening in Nederland en de taak en functie van het huidige Kadaster. Ruim aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen zoals de WOZ, GBKN, RAVI, GFO s, NCGI en gemeentelijk vastgoedbalies (overheidsloketten). Er wordt ingegaan op het Nederlandse kadaster en op het functioneren van de kadastrale en hypothecaire boekhouding. Verder komen gemeentelijke vastgoedinformatiesystemen aan de orde. Waarnemingsrekening deel 2 (WAR-2) Doel: het verkrijgen van kennis over de praktische uitvoering en de theoretische achtergronden van lineaire vereffenings- en toetsingsproblemen en lineaire voortplantingsproblemen van fouten en standaardafwijkingen. Het verkrijgen van ervaring in het oplossen van praktische opgaven ter zake. Het verkrijgen van inzicht in de tweedimensionale overbepaalde gelijkvormigheidstransformatie als voorbeeld van een vereffening volgens de methode der kleinste kwadraten. Inhoud: vereffening met het lineaire A- en B-model voor een willekeurig aantal waarnemingsgrootheden en een willekeurig aantal onbekende parameters. Benodigde begrippen uit de lineaire algebra, zoals vectorruimten, gegeneraliseerd inwendig product en projecties op deelruimten. Geometrische interpretatie van het vereffenen. Toetsing met de algemene toets van het model en met w-toetsen. De overbepaalde gelijkvormigheidstransformatie. De begrippen correlatie en covariantie en de toepassing ervan bij het vereffenen. De meest algemene vorm van de lineaire voortplantingswetten van verwachtingswaarden, fouten, varianties en covarianties. Geometrische interpretatie van correlatie Derde studiejaar (S7+S8) Bedrijfskunde (BED) Bij dit vak wordt inzicht en kennis verworven in het functioneren van organisaties en in de wisselwerking met de maatschappij. Vanuit concrete situaties worden voorbeelden en opdrachten geformuleerd. Inwinningstechnieken fotogrammetrie (IFO) Doel: De student moet de verschillende fasen in het fotogrammetrisch meetproces kunnen beschrijven, en het onderlinge verband aangeven. De student moet verder voldoende van fotogrammetrie weten inclusief kennis van digitale fotogrammetrische technieken, analytische instrumenten en orthofoto's. In staat zijn de fotogrammetrie als geodetische inwinningstechniek op waarde te kunnen schatten en in staat zijn de geometrische kwaliteit van fotogrammetrische producten te kunnen beoordelen. Op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de digitale fotogrammetrie Inhoud: Overzicht fotogrammetrie: opnametechnieken, stereoscopie, relatie met andere vakgebieden, plaats fotogrammetrie, onderscheid remote sensing, foto-interpretatie, terrestrische en luchtfotogrammetrie. Wiskundige definities: foto/beeld, stralenbundelbegrip, fouten en remedies bij opname, projectieve transformatie, schaal, omvalling. Opname: eigenschappen van fotografisch materiaal en digitale beelden.enkelbeelduitwerking: reconstructie opnamesituatie, inwendige en uitwendige oriëntering, ontschranken/monoplotten (toevoeging hoogteinformatie). Stereoscopie: parallaxmeting. Stereo-uitwerking: relatieve oriëntering, absolute oriëntering (3D-gelijkvormigheidstransformatie), Uitwerkingsinstrumenten: analoog, ontschrankingsapparaten, analytische plotters, orthofoto's, digitaal fotogrammetrische werkstations. Triangulatie: fotogrammetrische blokken, vliegplan, paspunten, puntsoverdracht, meting, blokvereffening, methode met onafhankelijke modellen en stralenbundelmethode, rekenstappen en vereffeningsaspecten Digitale beeldverwerking: beeldtransformaties en resampling. Digitale fotogrammetrie: opname digitaal, histogram, punt- en lokale operatoren, geometrische transformatie, beeldpyramiden, extractie van beeldkenmerken, matchingmethoden en toepassingen van digitale fotogrammetrie Inwinningstechnieken deel 2 (INW-2) Doel: de student is op de hoogte van belangrijke geodetische ontwerpprincipes voor grondslagen, zoals het Studiegids 7

8 werken van groot naar klein en het inbouwen van voldoende controles. De student ziet het nut van de automatisering van het werkproces, en kan een landmeetkundige procedure vertalen in een functioneel ontwerp. De student kent de mogelijkheden van tachymeters, veldboeken, pencomputers en automatische waterpasinstrumenten, en beseft dat er nog legio andere meettechnieken bestaan. Van die andere meettechnieken heeft hij/zij weinig kennis, alleen van GPS worden de belangrijkste principes bekend verondersteld. Inhoud: ontwerpen van geodetische netwerken, automatisering van geodetische processen, GPS, controle en ijking van instrumentarium. Grondslag- en detailmeting, gebruik tachymetrie. Trigonometrische hoogtemeting en nauwkeurigheidswaterpassing. Oppervlakte en inhoudsbepaling. Toepassing van de gelijkvormigheidstransformatie. Gebruik en mogelijkheden van veldboeken & pencomputers. Nieuwste ontwikkelingen als one-man station, field-finish, RTK etc. Eerste verwerking van landmeetkundige gegevens tot controlekaartje en profieltekening. Systemen van codering in de praktijk. Inwinningstechnieken practicum (INP) Doel: na afloop van de practicumsessies is de student in staat met de 'klassieke' landmeetkundige instrumenten zoals bij de theorie omschreven, te werken, en kent de functies van de diverse instrumenten. Tevens is hij/zij in staat uit de resultaten eenvoudige eindproducten als een situatiekaartje en een profiel met de hand te vervaardigen. De student is in staat zijn/haar werkzaamheden goed vast te leggen op veldwerken en formulieren (papier!), en deze zorgvuldig te archiveren. De student is in staat snel met geavanceerde instrumenten te werken, en kan een instrument of hulpmiddel (stelschroevenblok b.v.) controleren en eventueel afstellen. Een student kan een instrument met optisch lood binnen vijf minuten gecentreerd opstellen boven een punt. De student kan zijn metingen zodanig digitaal opslaan dat een ander er goed mee verder kan werken. De student is in staat eventuele fouten in de meting en/of de codering op te sporen en te verbeteren. Inhoud: oefening meetlijnenverband en orthogonale methode, training in maken van correct veldwerk. Oefening uitzetten van rechte lijn en kartering van eenvoudige situatiekaart. Leren kennen van waterpasinstrument en werken ermee. Idem voor theodolieten en elektronische afstandmeters (tachymeters). Uitvoeren van een doorgaande waterpassing, een profielmeting, meerdere richtingsmetingen (dubbelserie), en een optische- en elektronische afstandmeting. Meting en berekening van trigonometrische hoogtemeting & nauwkeurigheidswaterpassing. Controle en afstelling van een waterpasinstrument. Bepaling optelconstante bij elektronische afstandmeter. Ontwerpen en testen van geautomatiseerde methoden van meten. Meting en berekening met GPS. Onderzoeken van de werking van twee verschillende tachymeters. Uitvoeren van een detailmeting met tachymeter volgens een codering, en de verwerking daarvan. Meetkundige Geodesie (MGD) Doel: de student vertrouwd maken met de beginselen van de goniometrie, de vlakke meetkunde en met het uitvoeren van elementaire geodetische berekeningen, de meetkunde van bogen, overgangsbogen en met het uitvoeren van geodetische berekeningen. De student vertrouwd maken met de beginselen van de boldriehoeksmeting, de beginselen van de kaartprojecties en de geodetische referentiesystemen. Inhoud: omrekenen van oude graden, nieuwe graden en radialen. Coördinaatberekeningen. Berekeningen in een cirkel. Eigenschappen van hoeken en afstanden in een cirkel. Berekeningen in driehoeken. Gelijkvormigheidstransformatie. Uitwerking tachymetermeting. Snijpuntsberekeningen. Veelhoeksberekening. Samengestelde bogen, kromtestraal, kromming, overgangsbogen. Boldriehoeksmeting: pooldriehoek, oppervlakte van een boldriehoek, de rechthoekige boldriehoek, de scheefhoekige boldriehoek, sinusregel, cosinusregels.kaartprojecties: verschillen tussen geodetisch en kartografisch gebruik, vervormingen bij kaartprojecties; azimutale projecties; cilinder- en kegelprojecties. De stereografische projectie in Nederland. Geodetische coördinaten; ellipsoïdische meetkunde. Coördinatentransformaties, datumtransformaties. Mercatorprojectie, UTM-projectie, meridiaanlengte. Recht (REC) Het vak recht geeft kennis en inzicht in de bemoeienis die de drie bestuurslagen (rijk, provincie en gemeente) in Nederland hebben op het gebied van de ruimtelijke ordening. De daarbij relevante wetgeving komt aan de orde. Doel: studenten kennis en inzicht verschaffen omtrent de plaats van het vak in de opleiding en de functie en betekenis van het recht in de samenleving. Inhoud: de belangrijkste begrippen uit het privaatrecht en publiek recht. De hoofdlijnen van het staatsrecht Studiegids 8

9 (en grondrechten), het vermogensrecht, het verbintenissenrecht, het straf- en strafprocesrecht en het bestuurs- en bestuursprocesrecht N.B. De namen en adressen van de docenten staan in bijlage C. Studiegids 9

10 4. Overzicht van de cursus (jaarindeling) Cursusjaar 2005/2006 blok Maandag Dinsdag nr 1 KAR (Kartografie) WIS (Wiskunde) 2 NAT (Natuurkunde) WIS 3 INW-1 (Inwinningstechnieken deel 1) WIS 4 INW-1 WAR-1 (Waarnemingsrekenen deel 1) 5 NAT WAR-1 totaal : 10 modulen Cursusjaar 2006/2007 blok Maandag Dinsdag nr 1 VGI (Vastgoedinformatie) WAR-2 (Waarnemingsrekenen deel 2) 2 VGI (Vastgoedinformatie) WAR-2 halve module 3 GST (GIS-technieken) KRE (Kaartredactie) 4 GST (GIS-technieken) KRE 5 GSTp (GIS-technieken practicum) PUB (Puntsbepaling) 6 PUB totaal : 10,5 modulen Cursusjaar 2007/2008 blok Maandag Dinsdag nr 1 REC (Recht) MGD (Meetkundige geodesie) 2 REC (Recht) MGD 3 BED (Bedrijfskunde) INW-2 (Inwinningstechnieken deel 2) 4 IFO (Fotogrammetrie) INW-2 5 AFO (Afstudeeropdracht) INWp (Inwinningstechnieken practicum) halve module totaal : 9,5 modulen Studiegids 10

11 = module WIS moet gevolgd zijn! = module WAR moet gevolgd zijn! = module NAT moet gevolgd zijn! Voor een gedetailleerd jaarrooster wordt verwezen naar bijlage B, achterin deze studiegids. De indelingen voor het tweede en derde studiejaar zijn zeer voorlopig! 5. De examenregeling De Onderwijs- en examenregeling bestaat uit drie delen: a) de Onderwijs- en examenregeling van de Hogeschool Utrecht die algemeen van toepassing is op de gehele Hogeschool Utrecht. b) de Onderwijs- en examenregeling van de Faculteit Natuur en Techniek 2005/2006 die alleen van toepassing is op de Faculteit Natuur en Techniek. c) de aanvullingen van de opleiding Geodesie op de Onderwijs- en examenregeling, inclusief het overzicht van cursussen, toetsen en studiepunten. De delen genoemd onder a) en b) zijn samengevoegd tot de Onderwijs- en examenregeling HU/FNT Bacheloropleidingen. De papieren versie ligt ter inzage in de mediatheek, de digitale versie is te vinden op internet via de volgende link Onderwijs Examen Regeling (OER). De onder c) genoemde regeling is alleen te vinden op internet en wel hier:aanvulling OER GEO. Het onder c) genoemde overzicht van cursussen staat in bijlage A van deze studiegids. In het algemene deel van de Onderwijs- en examenregeling staat beschreven volgens welke principes en regels iedere opleiding van de Hogeschool examens afneemt en studieresultaten beoordeelt op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en de Onderwijs- en examenregeling HU/FNT. Aanvullingen In tegenstelling tot wat staat in de hiervoor genoemde regelingen, geldt voor de duale opleiding Geodesie nog het volgende: - Voor de Propedeuse slaagt de student als hij of zij voor niet meer dan vakken met een omvang van ten hoogste 9 studiepunten (ECTS) een onvoldoende heeft; - Voor de Hoofdfase slaagt de student als hij of zij voor niet meer dan vakken met een omvang van ten hoogste 12 studiepunten (ECTS) een onvoldoende heeft. Daarbij geldt bovendien dat de onvoldoende vakken niet alle onderdeel mogen zijn van het zevende semester (S7) Een overzicht van de vakken (=cursussen) per fase van de studie wordt gegeven in het Cursusoverzicht behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement van de opleiding Geodesie (zie bijlage A achterin deze gids). 6. De inschrijvings- en toelatingsprocedure De toelatingsprocedure start zodra de student zich heeft aangemeld voor de opleiding Geodesie Duaal bij de Informatie Beheer Groep te Groningen, bij voorkeur via internet (www.ib-groep.nl). Na deze aanmelding ontvangt de student bericht van de Studentenadminstratie van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Vervolgens maakt de cursusleider een afspraak met de cursist voor intakegesprek. Doel van dit intakegesprek is onder andere het vaststellen of de aangemelde student toelaatbaar is tot opleiding. 7. Hoe uitschrijven? Iemand, die als student staat ingeschreven voor een opleiding aan de Hogeschool Utrecht, kan zich via een Studiegids 11

12 speciaal formulier verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau uit laten schrijven. Studiegids 12

13 BIJLAGE A Cursusoverzicht (behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement). Cursus Naam Toets Omschrijving gewicht punten (ECTS) min.cijfer (anders dan 3.5) studiejaar modulen cursusjaar 1 modulen cursusjaar 2 modulen cursusjaar 3 september 2005 Cursusjaar 1 PROPEDEUSE TGEO-AWLD1-05 Algemeen werkend leren 27 Opdracht 1 Bedrijfsbezoek 1 50% 5,5 1 0 Opdracht 2 Bedrijfsbezoek 2 50% 5,5 1 0 TGEO-INWD1-03 Inwinningstechniek 6 Tentamen 1 Inwinningstechniek t1 50% 1 1 Tentamen 2 Inwinningstechniek t2 50% 1 1 TGEO-KARD1-03 Kartografie 6 Tentamen Kartografie t1 100% 1 1 TGEO-NATD1-03 Natuurkunde 6 Tentamen 1 Natuurkunde t1 50% 1 1 Tentamen 2 Natuurkunde t2 50% 1 1 TGEO-WR1D1-05 Waarnemingsrekening deel 1 6 Tentamen 1 Waarnemingsrekening 1 t1 50% 1 1 Tentamen 2 Waarnemingsrekening 1 t2 50% 1 1 TGEO-WISD1-03 Wiskunde 9 Tentamen 1 Wiskunde t1 34% 1 1 Tentamen 2 Wiskunde t2 33% 1 1 Tentamen 3 Wiskunde t3 33% 1 1 Jaartotaal studiepunten 60 Cursusjaar 2 HOOFDFASE deel 1 TGEO-AWLD2-05 Algemeen werkend leren 27 Opdracht 1 Bedrijfsbezoek 3 50% 5,5 2 0 Opdracht 2 Bedrijfsbezoek 4 50% 5,5 2 0 TGEO-GSTD2-05 GIS-technieken 6 Tentamen 1 GIS-technieken t1 50% 2 1 Tentamen 2 GIS-technieken t2 50% 2 1 TGEO-GSPD2-05 GIS-technieken practicum 3 Opdracht GIS-techniek practicum o1 100% 5,5 2 1 TGEO-KRED2-03 Kaartredactie 6 Tentamen 1 Kaartredactie t1 50% 2 1 Tentamen 2 Kaartredactie t2 50% 2 1 TGEO-PUBD2-05 Puntsbepaling 6 Tentamen 1 Puntsbepaling t1 50% 2 1 Tentamen 2 Puntsbepaling t2 50% 2 1 TGEO-VGID2-05 Vastgoedinformatie 6 Tentamen 1 Vastgoedinformatie t1 50% 2 1 Tentamen 2 Vastgoedinformatie t2 50% 2 0,5 TGEO-WR2D2-03 Waarnemingsrekening deel 2 6 Tentamen 1 Waarnemingsrekening 2 t1 50% 2 1 Tentamen 2 Waarnemingsrekening 2 t2 50% 2 1 Jaartotaal studiepunten 60 Studiegids 13

14 Cursus Naam Toets Omschrijving gewicht punten (ECTS) min.cijfer (anders dan 3.5) studiejaar modulen cursusjaar 1 modulen cursusjaar 2 modulen cursusjaar 3 september 2005 TGEO-ST1D3-03 Stageperiode 1 30 Opdracht Stageperiode 1 o1 100% 5,5 TGEO-ST2D3-03 Stageperiode 2 30 Opdracht Stageperiode 2 o1 100% 5,5 Jaartotaal studiepunten 60 Cursusjaar 3 HOOFDFASE deel 2 TGEO-AFOD4-05 Afstudeeropdracht 27 Opdracht Afstudeeropdracht o1 100% 5,5 3 0,5 TGEO-BFOD4-03 Bedrijfskunde en fotogrammetrie 6 Tentamen 1 Bedrijfskunde 50% 3 1 Tentamen 2 Fotogrammetrie 50% 3 1 TGEO-INWD4-05 Inwinningstechniek 6 Tentamen 1 Inwinningstechniek t1 50% 3 1 Tentamen 2 Inwinningstechniek t2 50% 3 1 Inwinningstechniek TGEO-INPD4-03 practicum 6 Opdracht Inwinningstech practicum o1 100% 5,5 3 1 TGEO-MGDD4-05 Meetkundige geodesie 6 Tentamen 1 Meetkundige geodesie t1 50% 3 1 Tentamen 2 Meetkundige geodesie t2 50% 3 1 TGEO-PVAD4-05 Plan van aanpak 3 Opdracht Afstudeeropdracht o1 100% 5,5 3 0 TGEO-RECD4-05 Recht 6 Tentamen 1 Recht t1 50% 3 1 Tentamen 2 Recht t2 50% 3 1 Jaartotaal studiepunten ,5 9,5 Totaal aantal studiepunten modulen Studiegids 14

15 BIJLAGE B Lesroosters 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008 LESROOSTER 2005/2006 week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug toets+org 6 6 feb INW aug 7 feb WIS aug toets+org 7 13 feb INW aug 14 feb WIS sep KAR feb voorjaars- vrij 6 sep WIS 1 21 feb vakantie regio M+N sep KAR feb INW sep WIS 2 28 feb WAR-1 1 regio Z sep KAR mrt INW sep WIS 3 7 mrt toets-3 WIS sep KAR mrt toets-1 INW sep WIS 4 14 mrt WAR okt KAR mrt INW okt WIS 5 21 mrt WAR okt KAR mrt INW okt WIS 6 28 mrt WAR okt herfst- vrij 14 3 apr INW-1 10 toets+org 18 okt vakantie regio M+Z 4 apr WAR-1 5 +exc.g okt toets KAR apr INW-1 11 toets+org 25 okt WIS 7 regio N 11 apr WAR okt NAT 1 toets+org apr pasen toets+org 1 nov toets-1 WIS 18 apr WAR nov NAT 2 toets+org apr INW nov WIS 8 25 apr toets-1 WAR-1 +Limb. G nov NAT mei mei- vrij 15 nov WIS 9 2 mei vakantie alle regio's nov NAT mei NAT nov WIS 10 9 mei toets-2 INW nov NAT mei NAT nov WIS mei WAR dec studie mei NAT dec WIS mei WAR dec NAT mei NAT dec WIS mei herk WIS dec studie jun pinksteren 6 20 dec toets-1 NAT 6 jun WAR dec kerst- vrij jun NAT dec vakantie alle regio's 13 jun WAR jan kerst- vrij jun NAT 12 toets+org 3 jan vakantie alle regio's 20 jun WAR jan INW jun studie toets+org 10 jan toets-2 WIS 27 jun toets-2 WAR jan INW-1 2 toets+org 27 3 jul studie toets+org 17 jan WIS 14 4 jul toets-2 NAT 4 23 jan INW-1 3 toets+org jul zomer- toets+org 24 jan WIS jul vakantie regio M 5 30 jan herk KAR toets+org jul zomer- org 31 jan WIS jul vakantie regio M Studiegids 15

16 LESROOSTER 2006/2007 (onder voorbehoud) week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug toets+org 6 5 feb 22 aug 6 feb aug toets+org 7 12 feb 29 aug 13 feb 36 4 sep 8 19 feb voorjaars- vrij 5 sep 20 feb vakantie regio M+Z sep 9 26 feb 12 sep 27 feb regio N sep 10 5 mrt 19 sep 6 mrt sep mrt 26 sep 13 mrt 40 2 okt mrt 3 okt 20 mrt 41 9 okt mrt 10 okt 27 mrt okt 14 2 apr 17 okt regio Z 3 apr okt herfst- vrij 15 9 apr pasen 24 okt vakantie regio M+N 10 apr okt apr 31 okt 17 apr 45 6 nov apr 7 nov 24 apr nov apr mei- vrij 14 nov 1 mei vakantie alle regio's nov 19 7 mei 21 nov 8 mei nov mei 28 nov 15 mei 49 4 dec mei 5 dec 22 mei dec mei pinksteren 12 dec 29 mei dec 23 4 jun 19 dec 5 jun dec kerst- vrij jun 26 dec vakantie alle regio's 12 jun 1 1 jan kerst- vrij jun 2 jan vakantie alle regio's 19 jun 2 8 jan jun 9 jan 26 jun 3 15 jan 27 2 jul 16 jan 3 jul 4 22 jan 28 9 jul 23 jan 10 jul 5 29 jan jul 30 jan 17 jul jul zomer- 24 jul vakantie regio M Studiegids 16

17 LESROOSTER 2007/2008 (onder voorbehoud) week datum module/vak rooster week datum module/vak rooster nr en lesnummer dagopl nr en lesnummer dagopl aug zomer- vrij 5 4 feb 21 aug vakantie regio M 5 feb aug zomer- vrij 6 11 feb voorjaars- vrij 28 aug vakantie regio M 12 feb vakantie 36 3 sep 7 18 feb 4 sep 19 feb regio N sep 8 25 feb 11 sep 26 feb sep 9 3 mrt 18 sep 4 mrt sep mrt 25 sep 11 mrt 40 1 okt mrt 2 okt 18 mrt 41 8 okt mrt pasen 9 okt 25 mrt okt mrt 16 okt 1 apr okt herfst- vrij 14 7 apr 23 okt vakantie regio M+N 8 apr okt apr 30 okt regio Z 15 apr 45 5 nov apr 6 nov 22 apr nov apr 13 nov 29 apr nov 18 5 mei mei- vrij 20 nov 6 mei vakantie nov mei pinksteren 27 nov 13 mei 49 3 dec mei 4 dec 20 mei dec mei 11 dec 27 mei dec 22 2 jun 18 dec 3 jun dec 23 9 jun 25 dec 10 jun 1 31 dec kerst- vrij jun 1 jan vakantie alle regio's 17 jun 2 7 jan kerst- vrij jun 8 jan vakantie alle regio's 24 jun 3 14 jan jun 15 jan 1 jul 4 21 jan 27 7 jul 22 jan 8 jul 5 28 jan jul 29 jan 15 jul regio M+Z alle regio's Studiegids 17

18 BIJLAGE C Adreslijst van de docenten vakken dr. J.A.M. (Jacques) Stuifbergen Tel :(030) werk WIS ir. J.B. (Jan) Ebbinge Tel :(0592) werk (0592) privé INW-1 ir. H.J. (Eric) Hagemans Tel :(030) werk (038) privé WAR IFO, INW-2, INWp, ing. H. (Henk) Jongbloed Tel :(030) werk (0347) privé INWp mevr. M. (Marijke) Klemann Tel :(030) werk contactpersoon PT-Groep ir. F.J. (Frans) de Vroege Tel :(030) werk (035) privé (tussen 20 en 22 uur) AFO, GST, GSTp, tevens cursusleider drs. R.J. (Rob) de Wijs Tel :(030) werk (030) privé KAR, KRE N.B. De docenten voor Bedrijfskunde (BED), Meetkundige geodesie (MGD), Natuurkunde (NAT), Recht (REC) en Vastgoedinformatie (VGI) zijn nog niet bekend! Studiegids 18

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Built Environment Geodesie/Geo-informatica Duaal

Bijlage cursusomschrijvingen. Built Environment Geodesie/Geo-informatica Duaal Bijlage cursusomschrijvingen Built Environment Geodesie/Geo-informatica Duaal 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Competentieontwikkeling op de werkplek 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Zomercursussen Wiskunde en Chemie 2016

Zomercursussen Wiskunde en Chemie 2016 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Campus Geel Zomercursussen Wiskunde en Chemie 2016 Voor de opleidingen Industrieel Ingenieur: Bachelor en Master in de biowetenschappen Bachelor en Master

Nadere informatie

Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17!

Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17! Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Landmeetkunde BBL Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17! Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Voltijd Studiegids 2011-2012 Bijlage cursusbeschrijvingen

Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Voltijd Studiegids 2011-2012 Bijlage cursusbeschrijvingen Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Voltijd Studiegids 2011-2012 Bijlage cursusbeschrijvingen Eerste gezamenlijke semester Orientatie op management van projecten TIGO-OMB1-10 en bouwnijverheid Instituut

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Duaal Studiegids Bijlage cursusbeschrijvingen

Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Duaal Studiegids Bijlage cursusbeschrijvingen Instituut voor Gebouwde Omgeving Geodesie Duaal Studiegids 2011-2012 Bijlage cursusbeschrijvingen Afstudeeropdracht TGEO-LAFO4-08 27 European Credits Aanvangsblok 1 Hoorcollege, aanwezigheid verplicht

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3)

Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3) Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3) Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Uitgangspunten, plaats en globale doelstelling van de cursus 5 2 Inhoud van de cursus 5 3 De structuur van het schriftelijk materiaal 6 4 Het bestuderen van de cursus

Nadere informatie

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar).

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). COO FPA Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). Hardware-eisen MS-DOS 5.0 of hoger met Windows 3.x, muis, 80386 of hogere processor (486 wordt

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017 Voorlichting Master geneeskunde 28 februari 2017 Dr. I.E. Thunnissen Bachelor coördinator Mevr. M. Kraan Medewerker Onderwijszaken Geneeskunde studie gesplitst in Bachelor en Master Bachelor Master Mag

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Modulehandleiding. voorjaar 2017

Modulehandleiding. voorjaar 2017 Modulehandleiding Cursus Basisvaardigheden Wiskunde voorjaar 2017 Mei 2017 Anton Goos Inhoud: 1. Beginvereisten 2. Relatie met andere modules 3. Introductie 4. Leermiddelen 5. Werkvormen, studiebelasting,

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc.

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc. Jaarroosters F 2016-2017 Legenda lesweek Versie 0.9.2 F HvA Versie 0.9.2 F HvA roosterluwe week* week projecten,, afronding, starten, etc. syllabus week kalender week ma. Datum vr. MIC-CO propedeuse (vt)

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING...

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... 1 De juiste richting... met Geometius trainingen Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de trainingen die wij verzorgen.

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen Trainingen Laat kennis werken de juiste richting... 1 De juiste richting... met Geometius Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de die wij verzorgen. Gegeven door

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

PTA VWO wiskunde B 1518

PTA VWO wiskunde B 1518 PTA VWO wiskunde B 1518 Inleiding Bij het vak wiskunde B leren leerlingen parate kennis en vaardigheden aan om daarmee wiskundige denkactiviteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Met dit wiskundig denkvermogen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Frans de Vroege. Opleiding: Geodesie - Technische Universiteit Delft Afstudeerrichting Geo-informatie

Frans de Vroege. Opleiding: Geodesie - Technische Universiteit Delft Afstudeerrichting Geo-informatie TBBE-V01BURT-15 Lesweek 2 : GIS Wie ben ik? Frans de Vroege Opleiding: Geodesie - Technische Universiteit Delft Afstudeerrichting Geo-informatie Rol BBE: Docent en leerteambegeleider S3 frans.devroege@hu.nl

Nadere informatie

ICT-LEERLIJN (met GeoGebra) Luc Gheysens WISKUNDIGE COMPETENTIES

ICT-LEERLIJN (met GeoGebra) Luc Gheysens  WISKUNDIGE COMPETENTIES ICT-LEERLIJN (met GeoGebra) Luc Gheysens www.gnomon.bloggen.be WISKUNDIGE COMPETENTIES 1 Wiskundig denken 2 Wiskundige problemen aanpakken en oplossen 3 Wiskundig modelleren 4 Wiskundig argumenteren 5

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

EUROPEAN ADHESIVE SPECIALIST

EUROPEAN ADHESIVE SPECIALIST OPLEIDING TOT EUROPEAN ADHESIVE SPECIALIST Lijmen wordt industrieel steeds meer toegepast als betrouwbare en efficiënte verbindingsmethode. Aangezien de kwaliteit en duurzaamheid van de verbinding naderhand

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit opleiding en examens landmeetkundigen ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit opleiding en examens landmeetkundigen ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regelen betreffende de instelling van leergangen tot opleiding van landmeetkundigen en de examens voor landmeetkundige Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Lineaire algebra en vectorcalculus

Lineaire algebra en vectorcalculus Lineaire algebra en vectorcalculus dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2013/2014 College 2DN60 Contents 1 Algemeen 2 2 Inhoud van het vak 2 3 Leerdoelen 3 4 Berekening tijdsplanning 3 5

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Commerciele Economie Versie 3

Commerciele Economie Versie 3 Commerciele Economie Versie 3 Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet PMO bureau deze keer) Jaar 1 Blok A data Bedrijfskunde lesdag 1 vr 1 sept MDPM-DL-BKT-17 & MDPM-DL-BKPB-17 lesdag

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Inleiding Landmeetkunde

Inleiding Landmeetkunde Inleiding Landmeetkunde J.E. Alberda J.B. Ebbinge Inleiding Landmeetkunde Inleiding Landmeetkunde J.E. Alberda J.B. Ebbinge VSSD VSSD Eerste druk 1978 Zevende druk 2003-2006 Uitegegeven door de VSSD Leeghwaterstraat

Nadere informatie

De Coördinaatsystemen van Nederland en hun relaties

De Coördinaatsystemen van Nederland en hun relaties De Coördinaatsystemen van Nederland en hun relaties NIN / GIN 18 februari 2005 Joop van Buren Kadaster Coördinaatsystemen van Nederland Inhoud: 1. ETRS89 en RD 2. NAP en Geoïde 3. RDNAPTRANS 2004 4. Kadastraal

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Lesdagen Woensdag 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei juni, 7 juni, 14 juni en 21 juni Vakken en lestijden

Lesdagen Woensdag 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei juni, 7 juni, 14 juni en 21 juni Vakken en lestijden De voorbereidende cursussen Scheikunde, Wiskunde en Natuurkunde zijn bedoeld voor studenten die eind augustus/begin september 2017 met een opleiding bij Van Hall Larenstein willen starten. De cursus is

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER Versie 3

Bedrijfskunde MER Versie 3 Bedrijfskunde MER Versie 3 Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet PMO bureau deze keer) Jaar 1 Blok A data Bedrijfskunde lesdag 1 vr 1 sept MDPM-DL-BKT-17 & MDPM-DL-BKPB-17 lesdag

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED DATA CABLING AND WIRELESS NETWORKING LINUX SQL PHP CISCO - Hyper V - CLOUD Unieke opleiding

Nadere informatie