Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Lokaal Dienstencentrum Inspectiepunt Naam Lokaal Dienstencentrum Wijnveld Adres Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Telefoon Dossiernummer Inrichtende macht Naam Juridische vorm Adres WOON- EN ZORGCENTRUM DE WINGERD VZW Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Opdracht Nummer O-2013-FRGH-0080 Datum 29/01/2013 Inspecteur(s) Krist Debruyn Verslag Nummer V-2013-KRDE-0045 Datum 15/10/2013 Inspectiebezoek Soort Aangekondigd bezoek op 14/10/2013 (8:50-15:00) Gesprekspartners mevrouw Volders, centrumleider de heer De Belie, algemeen directeur WZC De Wingerd Situering inspectiebezoek Het betreft een opvolgingsinspectie. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 1

2 Referentiekader Woonzorgdecreet van 13 maart Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers ( Stambesluit ) en Bijlage VI Lokale Dienstencentra. Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids-en welzijnsvoorzieningen ( Kwaliteitsdecreet ). Ministerieel Besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp. Leeswijzer De opdracht van de inspectie bestaat erin om ten behoeve van Het Agentschap Zorg en Gezondheid een objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde normen. De Afdeling Preventie, Eerste Lijn en Thuiszorg is immers bevoegd voor de erkenning van de thuiszorgvoorzieningen. Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items waarbij per vraag een toelichting gegeven wordt. Het betreft elementen die door de voorziening werden voorgelegd/toegelicht en/of door de inspecteur werden vastgesteld. Per (sub-)module wordt een beoordeling gegeven: Conform: er wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden/normen. Niet conform: er werden tekorten vastgesteld op de erkenningsvoorwaarden/normen. Aandachtspunten: deze punten mogen niet gelezen worden als een overtreding/afwijking op het referentiekader en kunnen dus ook op basis hiervan niet afgedwongen worden. De inspectie vraagt hiervoor evenwel aandacht in functie van de gebruiker en de optimale werking van het centrum. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 2

3 Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek MB 22/03/2002, art. 2 BVR 24/07/2009, art. 6, 2 Is het kwaliteitshandboek ter beschikking? Toelichting KHB algemeen: Alle in het handboek opgenomen procedures en conditionele elementen hebben een datum van aanmaak, een datum van evaluatie, (eventueel) een datum van wijziging en een datum van goedkeuring. Om de twee jaar worden alle elementen en procedures herzien, maar ad hoc wijzigingen blijven op elk moment mogelijk. De centrumleider heeft het handboek voornamelijk gezien als een instrument om de eigen werking aan af te toetsen. Zijn alle procedures en conditionele elementen beschreven in het handboek? Zelfevaluatie Decreet 17/10/2003, art. 5, 3 BVR 24/07/2009, art. 80 en art. 6, 2 Bevat het kwaliteitshandboek een beschrijving van de zelfevaluatie? Vond er een zelfevaluatie plaats? Toelichting zelfevaluatie: De zelfevaluatiefiches "middagrestaurant" en "gebruikersregistratiesysteem" maakten deel uit van de kwaliteitsplanning van het jaar (zie hieronder bij kwaliteitsplanning). De centrumleider volgde bij VVSG de opleiding zelfevaluatie binnen de LDC. Er is een procedure "evalueren van de eigen werking" ter beschikking in het kwaliteitshandboek. Werden de volgende elementen geëvalueerd? De werking van de dienst De doelstellingen Werden de 5 verplichte stappen doorlopen? Is er voorzien dat de zelfevaluatie tweejaarlijks wordt uitgevoerd? De tweejaarlijkse zelfevaluatie is voorzien in de procedure. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 3

4 Kwaliteitsplanning MB 22/03/2002, art. 4 Werd er een kwaliteitsplanning uitgewerkt? Voor 2012 waren opgenomen in de kwaliteitsplanning: -meer mensen laten gebruik maken van het middagrestaurant, met als doel een financiële break-even te realiseren -uitwerken van een gebruikersregistratiesysteem, met als doel vast te stellen wie van de doelgroep al wel en wie nog niet bereikt wordt. In de kwaliteitsplanning van 2013 werd het verder uitwerken van het gebruikersregistratiesysteem opnieuw opgenomen. Verder werd de tevredenheid van de gebruiker over de activiteiten bevraagd, zie bij inspraak. Werd de kwaliteitsplanning uitgewerkt conform art. 4 van het MB 22/03/2002? Er was telkens voorzien in een beschrijving van het project (strategische en operationele doelstelling), de reden van het project, een stappenplan, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. In een mail aan de gebruikers is er nadien ook over het resultaat gecommuniceerd. Infrastructuur Ligging van het LDC Het LDC bevindt zich in de Ridderbuurt op de campus van WZC De Wingerd, op ongeveer 1,2 km van het Leuvense centrum. Op de campus De Wingerd vinden we verder een wzc met 128 woongelegenheden, 10 woongelegenheden kortverblijf, twee dagverzorgingscentra met respectievelijk 13 en 11 verblijfseenheden en een expertisecentrum dementie. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de ingang van het LDC en een aantal ervan is voorbehouden voor bestuurders met een beperking. Het LDC is bereikbaar met de bus, de afstand tot de bushalte bedraagt ongeveer 300 m. Lokalen BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 het LDC beschikt over de volgende lokalen: -bureau centrumleider, dat ze deelt met de verantwoordelijke "verenigingsleven" van het WZC -"Grand Café", gedeeld gebruik -documentatiecentrum met 2 PC's die vrij toegankelijk zijn voor gebruikers -3 toiletten waarvan één rolstoelgeschikt -keuken voor kookworkshops en om in catering te voorzien bij feestjes -activiteitenlokalen zalen 1 en 2 met respectievelijk 35 en 55 zitplaatsen; deze twee lokalen kunnen beiden dmv verschuifbare wanden verbonden worden met het Grand Café zodat één grote ruimte ontstaat voor activiteiten die erg veel volk lokken. Er zijn bouwplannen voor een derde zaal. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 4

5 Beschikt het centrum over duidelijke herkenbare lokalen? Het LDC is van aan de straatkant van de campus ('s hertogenlaan) duidelijk aangeduid met pijlen. Bij de ingang staat ver nog een keer duidelijk "lokaal dienstencentrum Wijnveld". Zijn de lokalen van het centrum aaneensluitend? Indien gebruikers met hulp van een hulpverlener gebruik zouden willen maken van de mogelijkheid om een bad te nemen, worden ze wel doorverwezen naar een badgelegenheid in het aanpalende wzc, op ongeveer 80 m. Er is wel een badkamer in het LDC, maar ze wordt als minder geschikt gezien. Zie verder bij hulp- en dienstverlening. Gespreksruimte BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Kan men beschikken over een ruimte waar indien nodig een gesprek kan plaatsvinden en waar de privacy van de gebruiker gegarandeerd is? Het bureau van de centrumleider kan dienen als gespreksruimte, hetzij één van de lokalen die voorzien zijn voor activiteiten. Ontmoetingsruimte BVR 18/12/1998, art. 4, D, 2 Beschikt het centrum over een aangepaste en voldoende grote ontmoetingsruimte? De ontmoetingsruimte is het zgn "Grand Café", opp. ongeveer 250 M². Dubbel gebruik Zijn er lokalen die dubbel gebruikt worden? -het Grand Café is tegelijkertijd restaurant voor personeel van het WZC en voor gebruikers en familieleden van alle zorgvormen op de campus; hieraan zijn verbonden twee bergings- en koelingsruimten. Bevinden zich verder in het Grand Café: krant, spelletjeshoek, kickertafel, TV, jukebox -de activiteitenlokalen kunnen, als ze niet gebruikt worden voor activiteiten, verhuurd worden aan particulieren voor feestjes. Het gaat vaak over familieleden van WZC-bewoners. -de gebruikers kunnen gebruik maken van de toestellen in de kineruimte van het wzc (fietsen, WIIinstallatie, Praxtour) -het documentatiecentrum wordt gedeeld met het expertisecentrum voor dementie "Memo" -de personeelstoiletten worden gedeeld met de medewerkers van de administratie, directie en expertisecentrum voor dementie. Rolstoeltoegankelijkheid BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 5

6 Zijn de lokalen van het centrum gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Een gedeelte van het documentatiecentrum en de kineruimte bevinden zich een niveau lager dan de andere lokalen, maar er is een lift die kan gebruikt worden door rolstoelgebruikers. Onderhoud BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Wordt het centrum op passende wijze onderhouden? Eén onderhoudsmedewerker van het WZC heeft het onderhoud van de LDC-lokalen toegewezen gekregen à 12/38. Alle lokalen waren op de dag van de inspectie goed onderhouden. Accommodatie / hulpmiddelen BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Beschikt het centrum over de nodige accommodatie en hulpmiddelen, aangepast aan zijn gebruikers, opdrachten en medewerkers? -er is een volledig uitgeruste keuken -er zijn voldoende didactische materialen (beamer, bord, ) -de centrumleider heeft een volledig uitgerust bureau. Omkadering Organisatiestructuur BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 9 Beschikt het centrum over een duidelijke organisatiestructuur? In het handboek bevindt zich het organogram van het geheel van WZC, kortverblijf, DVC en Expertisecentrum dementie. Het LDC heeft maar één werknemer, zijnde de centrumleider; Zij legt rechtstreeks verantwoording af aan de algemeen directeur. Inzet personeel BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 3 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 12 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 6

7 Beschikt het centrum over voldoende en deskundig personeel en medewerkers? Beschikt het centrum minstens over 0,5 vte centrumleider? Betrokkene werkt 0,75 FTE. Heeft de centrumleider een diploma van master of bachelor? Betrokkene heeft de opleiding van maatschappelijk werker. Bijscholing / vorming BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 2 Volgde de centrumleider over een periode van maximum twee kalenderjaren minstens 20 uren bijscholing, over voor het centrum relevante onderwerpen? In de loop van de jaren 2011 en 2012 werden de volgende bijscholingen bijgewoond: -communiceren met vrijwilligers -jaarverslag, zelfevaluatie, tevredenheidsmeting en registeren (op vergadering van de VVDC) -zelfevaluatie -wijkrestaurants -systeemtheoretisch denken -service design: dienstverlening voor ouderen innoveren en verbeteren -academische zitting 40 jaar Lokale Dienstencentra. Er waren attesten van de bijscholing ter beschikking. Deskundigheid / functioneren BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 4 Bewaakt het centrum op een systematische manier de deskundigheid en het functioneren van het personeel en de medewerkers? De procedure voor het bewaken van de deskundigheid en het functioneren van het personeel is in het kwaliteitshandboek opgenomen. De centrumleider en de algemeen directeur hebben veertiendaags overleg. Er is een jaarlijks functioneringsgesprek, waarvan de neerslag werd voorgelegd. Evaluatiegesprekken grijpen slechts plaats bij ondermaats functioneren. Vrijwilligers BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 5 Wordt er binnen het centrum samengewerkt met vrijwilligers? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 7

8 Er is een totaliteit van ongeveer 80 vrijwilligers voor het geheel van alle dienstverleningen op de campus. Binnen het LDC worden ze ingezet voor uiteenlopende taken: bemannen van het Grand Café, helpen bij recreatieve activiteiten, Worden de vrijwilligers begeleid en ondersteund? Nieuwe kandidaat-vrijwilligers hebben een eerste kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke verenigingsleven van De Wingerd. daarin wordt de werking voorgesteld en wordt gepeild naar hun motivatie, mogelijkheden en interesses. Nieuwe vrijwilligers dienen eerst een tijdje mee te lopen met een ervaren vrijwilliger. Uit een steekproef bleek dat de vrijwilligers een geschreven overeenkomst hebben en verzekerd zijn. Er zijn per jaar twee vormingsmomenten voor de vrijwilligers (met recent o.m. dementie en kennismaking met WZC De Bijster). Eén keer per jaar is er een uitstap. Op de dagen dat ze zich inzetten kunnen vrijwilligers 's middags aan halve prijs (bij een halve dag inzet) of gratis (bij een hele dag) eten in het Grand Café. Intern overleg BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 10 Organiseert het centrum periodiek en op gestructureerde wijze intern overleg met de medewerkers? -er is een veertiendaags overleg tussen de algemeen directeur en de centrumleider, die de enige LDCmedewerker is -er is regelmatig een overleg met de vrijwilligers die instaan voor het openhouden van het Grand Café (verslag wordt voorgelegd). Hulp- en dienstverlening Activiteiten van algemeen-informatieve aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 2, a BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 2, b BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 1 Organiseert het centrum op jaarbasis minstens 10 activiteiten van algemeen-informatieve aard waarbij op actieve wijze informatie werd verschaft aan een groep gebruikers? In 2012 werden de volgende activiteiten van algemeen-informatieve aard georganiseerd: -rondleiding en info in het dienstencentrum (2 ) -praatcafé jongdementie -hoe beroep doen op de senioreninspecteur van de politie Leuven -juridische bescherming voor dementerende mensen -wonen voor senioren in het Abbeyfieldmodel (3 ) -burn-out adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 8

9 -Vlaamse Alzheimerliga (3 ) -gebruik van Taks-on-web -de kunst van het ouder worden -vroegtijdige zorgplanning -patiëntenrechten -gebruik van de Blue Call Phone bij beginnende dementie -EHBO bij een verkeersongeval -seniorenweek -plan van de verbouwingen in de Wingerd en meer specifiek in het LDC -gebruik van zonnepanelen -"gedrag van slag" (beginnende dementie) -opening vernieuwd documentatiecentrum. Worden door de inspectie niet aanvaard als activiteit van algemeen-vormende aard: -kennismaking met de Ethiopische en Somalische cultuur (informatie niet relevant voor het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid of de emancipatie van de gebruiker, of die bijdragen tot de integratie van de gebruiker in de lokale leefgemeenschap) -wereldvoedselproblematiek (idem). Deze beide activiteiten zijn algemeen-vormend van aard. Vinden minstens 7 van deze algemeen-informatieve activiteiten plaats in het centrum? Alle activiteiten van algemeen-informatieve aard vonden plaats in het LDC. Worden er algemeen-informatieve activiteiten georganiseerd op andere locaties in samenwerking met andere erkende thuiszorgvoorzieningen? Biedt het centrum nog op minstens 3 andere wijzen algemene informatie aan de bewoners van de lokale leefgemeenschap? -eigen publicatie "Wijnveldnieuws" (3 in 2012, op 1200 exemplaren) -maandelijkse nieuwsbrief (voornamelijk via mail) -regelmatig publicaties mbt het programma in de buurtkrant van de Ridderbuurt en in de activiteitenkalender van WZC De Wingerd -berichten op lokale TV en in plaatselijke pers -website -documentatiecentrum ism expertisecentrum voor dementie Memo -krant en TV ter beschikking in de ontmoetingsruimte -aan het onthaal is een lichtkrant met vermelding van de activiteiten -gratis wifi hotspot in de ontmoetingsruimte. Activiteiten van recreatieve aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 3 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 2 Wordt er in de ontmoetingsruimte op elk ogenblik een vrijblijvend aanbod van recreatieve activiteiten ter beschikking gesteld? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 9

10 -in de ontmoetingsruimte zijn een krant en een TV ter beschikking -er zijn ook spelletjes ter beschikking -de toog in het Grand Café is steeds bemand. Organiseert het centrum jaarlijks minstens 75 groepsactiviteiten van recreatieve aard? In 2012 werden 144 activiteiten van recreatieve aard aangeboden: -misviering -koor -grootoudercafé -bloemschikken -stijldansen -"Uren met de buren" (etentjes) -vrijwilligersfeest -panse boekenclub -vegetarisch koken -nieuwjaar vieren -breien -cupcakes maken -avond met gezelschapsspelen -intuïtief schilderen -mandalatekenen -mantra's zingen filmvoorstelling -daguitstap vrijwilligers -modeshow -upcycling van juwelen -feestmaaltijd 30 jaar De Wingerd -volksdansen. Zijn deze recreatieve activiteiten verspreid over minstens 5 soorten? Vinden er minstens 50 van deze recreatieve activiteiten plaats in het centrum? Alleen de daguitstap met de vrijwilligers vond niet in het centrum plaats. Vinden er ook recreatieve activiteiten plaats op andere locaties, in samenwerking met andere erkende thuiszorgvoorzieningen? Eén activiteit op een andere locatie, maar niet ism andere erkende thuiszorgvoorzieningen. Activiteiten van algemeen vormende aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 4 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 3 Biedt het centrum jaarlijks minstens 100 groepsactiviteiten van algemeen vormende aard aan? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 10

11 In 2012 bood het centrum 181 activiteiten van algemeen-vormende aard aan: -Tao, eutonie, zelfmassage, mindfulness, Zen, yoga, lachyoga, hoofd-nek-en schoudermassage, stressbeheersing met Ayurveda, gebruik van oorkaarsen -stijldansen en salsadansen -wereldkeuken (2 ), soep maken, koken in 30 minuten, Indonesisch koken, kennismaking met Whisky, glutenvrij koken, tapas maken, wijn proeven -conversatie Pools -geweldloze communicatie -ecologisch autorijden -pans penseelschilderen -ecologische plantencombinaties -leren luisteren -leren beleggen -spanning en ontspanning -naaien -een trage brief schrijven -dieetadvies -communiceren kan je leren -make-up voor dagelijks gebruik -flamenco. Zijn deze activiteiten verspreid over minstens 5 verschillende onderwerpen? Vinden er minstens 65 van deze vormende activiteiten plaats in het centrum? Alle activiteiten hebben plaatsgevonden in het LDC. Vinden er ook vormende activiteiten plaats op andere locaties, in samenwerking met andere erkende organisaties? Hulp bij de activiteiten van het dagelijkse leven BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 5 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Worden er door het centrum minstens twee vormen van hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven aangeboden? Eén keer per maand kan men beroep doen op de pedicure en de manicure. De kostprijs ervan is 18,00. Sinds 2011 kan men zich ook laten epileren (van 6,00 tot, 15,00). Hulp bij bad of douche kan alleen met medewerking van de eigen thuishulpverstrekker. Deze ADLactiviteit wordt wel aangeboden, maar niemand doet er beroep op. Overzicht: Pedicure en/of manicure Gelaatsverzorging en/of haarverzorging adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 11

12 Hulp bij het nemen van bad of douche Wassen, drogen en strijken Gezondheidsconsult en/of dieetadvies Andere Wordt de hulp bij de activiteiten voor het dagelijkse leven aangeboden door een professionele hulpverlener die hiervoor de nodige kwalificaties heeft? -de pedicure en de manicure zijn gediplomeerd. Wordt deze hulp aangeboden in een aangepaste ruimte in het centrum? Activiteitenzaal 1 wordt één keer per maand de ruimte voor de pedicure en manicure en krijgt dan een aangepaste zetel. Wordt er hulp bij activiteiten van het dagelijks leven aangeboden op een andere locatie dan in het centrum? Alle ADL-activiteiten vinden plaats in het centrum zelf. Warme maaltijden BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 6 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Worden er door het centrum warme maaltijden aangeboden aan de gebruikers? Een maaltijd kan op alle weekdagen bekomen worden en kost 7,80. Vooraf inschrijven hoeft niet. In 2012 werden er 6446 maaltijden verkocht, maar niet alleen aan gebruikers van het LDC (ook aan familieleden van bewoners van het wzc en aan personeelsleden). Worden deze warme maaltijden aangeboden in een aangepaste ruimte? De maaltijden worden aangeboden in het Grand Café dat tegelijkertijd ontmoetingsruimte is. Worden er ook maaltijden aan huis geleverd? Richt het centrum zich bij het aanbieden van de maaltijden minstens naar de maatschappelijk zwakkere bewoners van de lokale buurt? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 12

13 De kostprijs van de maaltijd is niet buitensporig hoog vergeleken met de andere dienstencentra in Leuven. Een voorstel om te werken met een korting bij regelmatige afname werd niet aanvaard door de raad van Bestuur van het WZC. Buurtbewoners voor wie de prijs een probleem is kunnen worden verwezen naar de maaltijden van buurtwerk 't Lampeke op ongeveer 500 m afstand van het LDC. Hulp bij boodschappen BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 7 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Biedt het centrum hulp aan gebruikers bij hun persoonlijke administratieve en huishoudelijke boodschappen? -één keer per maand wordt er met een aangepast busje van het WZC naar de supermarkt gereden ( 4,00 heen en terug) -post kan aan het onthaal worden afgegeven, er kunnen postzegels gekocht worden en men kan kopieën nemen. Vragen over administratieve documenten (bv aangifte, attesten invaliditeit) worden doorverwezen naar de bevoegde diensten. Buurthulp BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 8 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 4 Biedt het centrum buurthulp? -een keer per maand houdt de senioreninspecteur van de Leuvense politie spreekuur en ook de wijkinspecteur komt regelmatig langs -buurtbewoners kunnen wekelijks deelnemen aan de mis -af en toe is er een laagdrempelig onthaalmoment in het LDC om kennis te maken met de werking. Mobiliteit BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 9 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 mt of ondersteunt het centrum initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen? Er worden totnogtoe geen initiatieven ontwikkeld die de mobiliteit van de lokale bewoners verbeteren of mogelijk maken. Potentiële gebruikers van het LDC met beperkte mobiliteit krijgen geen vervoer naar en van het LDC aangeboden. Naleving erkenningsvoorwaarden: niet conform adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 13

14 - Het LDC neemt of ondersteunt geen initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen (Tekort op BVR 24/07/2009, Bijlage VI, art. 5, A, 9 ). Personenalarm BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 10 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 Kunnen de gebruikers in het centrum personenalarmsystemen ontlenen? Organiseert het centrum een personenalarmcentrale? Financiële toegankelijkheid BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 Besteedt het centrum aandacht aan de financiële aspecten van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zijn gebruikers? -in het Grand Café kosten een biertje en een koffie respectievelijk 1,90 en 2,00 -een demo bloemschikken kost 10 + het lesmateriaal -een cursus stijldansen kost 77 voor 11 lessen -een maaltijd kost 7,90. -er wordt geen bijdrage gevraagd voor algemeen-informatieve activiteiten. Preventieve functie BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 1 WZD, art. 19, 2 Vervult het centrum een preventieve functie voor personen met een beginnende zorgbehoevendheid? Zie overzicht van de activiteiten. Besteedt het centrum bijzondere aandacht aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk? Zie overzicht van de activiteiten. Bekendmaking aanbod BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 12 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 14

15 Maakt het centrum zijn aanbod bekend t.a.v. de gebruikers, potentiële gebruikers en verwijzers? -eigen publicatie "Wijnveldnieuws" -maandelijkse nieuwsbrief met het programma (vnl. via mail) -regelmatige publicatie in de buurtkrant van de Ridderbuurt en in de "activiteitenkalender WZC De Wingerd" -lichtkrant in de ontmoetingsruimte -websites en -opname van activiteiten in "Uit in Leuven" -informatiehoek met 2 PC's. Gebeurt dit op een voor de gebruiker verstaanbare manier? De centrumleider heeft een opleiding "creatief en wervend schrijven" gevolgd. Geïntegreerd en eigentijds aanbod BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 14 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 16 Zorgt het centrum ervoor dat door een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten, de gebruiker er terecht kan met al zijn vragen, zorgen, talenten, interesses, behoeften en inzet? -overzicht van gebruikers die tevens vrijwilliger zijn of lid van de centrumraad Streeft het centrum naar een eigentijds, op maatschappelijke behoeften gebaseerd, aanbod vanuit een niet-discriminerende houding? Zie visie en missie. Eigentijds zijn onder meer Tao, Zen, yoga, Werking Openingsuren van het centrum BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 1 Open van Open tot maandag 11:30 17:30 dinsdag 11:30 17:30 woensdag 11:30 17:30 donderdag 11:30 17:30 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 15

16 vrijdag 11:30 17:30 zaterdag 11:30 17:30 zondag 11:30 17:30 Er zijn regelmatig activiteiten van ontspannende en vormende aard tijdens het weekend. Is het centrum minstens 32 uur per week open als opvang- en ontmoetingscentrum voor de gebruikers? Het LDC is in totaal 42 uur per week geopend. Is er een passende spreiding over alle werkdagen? Permanent aanspreekpunt BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 4 Garandeert het centrum tijdens de openingsuren een permanent aanspreekpunt? Er is in het kwaliteitshandboek een werkwijze voorzien mbt het permanent aanspreekpunt. In principe is dat de centrumleider, indien die er niet is vormen de medewerkers van het algemeen onthaal van het wzc het permanent aanspreekpunt, en verder is het Grand Café (de ontmoetingsruimte) altijd bemand door minstens één vrijwilliger. Continuïteit BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 15 Garandeert het centrum binnen de beschikbare middelen continuïteit van het aanbod, al dan niet in samenwerking met derden? Er is in de zomer geen sluitingsperiode voorzien. Inspraak en klachten Inspraak en intern overleg Centrumraad BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 2 Is er een centrumraad? Vergadert de centrumraad minstens 4 x per jaar? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 16

17 In 2012 is er vergaderd op de volgende data: 8/3, 14/6, 11/10 en 20/12/12. Is de opdracht van de centrumraad conform de wettelijke bepalingen? Het jaarverslag 2011 werd in de vergadering van de centrumraad van juni 2012 besproken. Is de samenstelling van de centrumraad conform de wettelijke bepalingen? Minstens 9 leden Centrumleider Vertegenwoordiging van de lokale ouderenadviesraad Minstens 5 gebruikers van het centrum Op het ogenblik van de inspectie telt de centrumraad 11 leden. Naast de centrumleider, de vertegenwoordiger van de lokale ouderen adviesraad en de gebruikers zijn vertegenwoordigd: de directie van het woonzorgcentrum en van het woonzorgnet waar het woonzorgcentrum deel van uitmaakt (Dijleland). Inspraak BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 3 Garandeert het centrum nog op andere wijze dan via de centrumraad inspraak van de gebruikers in zijn algemene werking? -er is een klachten- en suggestiebus -de centrumleider neemt deel aan de lokale ouderen adviesraad, waar ook een gebruiker van het LDC in zetelt. Overleg BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 10 Organiseert het centrum nog op andere wijze dan via de centrumraad gestructureerd en systematisch intern overleg met de gebruikers? -er is regelmatig overleg met de vrijwilligers van het Grand Café, die ook gebruiker van het centrum zijn. Verslag van deze overlegmomenten werd voorgelegd -ook ter gelegenheid van de tevredenheidsbevragingen (zie verder) kunnen gebruikers suggesties doen -in de eigen publicatie "Wijnveldnieuws" wordt appél gedaan op de gebruikers om met ideeën en voorstellen te komen. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 17

18 Tevredenheidsbevraging BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 8 Wordt er minstens tweejaarlijks een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitgevoerd? In 2011 is er een bevraging geweest naar de kwaliteit van de maaltijden in het Grand Café. Er waren 146 antwoorden (weliswaar niet allemaal van gebruikers van het LDC). In 2012 zijn de activiteiten bevraagd. De resultaten van beide bevragingen werden voorgelegd. Gebeurden er reeds bijsturingen naar aanleiding van de resultaten van een tevredenheidsonderzoek? Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek mbt de maaltijden gebeurden de volgende aanpassingen: -het menu werd meer gevarieerd gemaakt -de bediening werd verbeterd -er werd vers fruit als dessert aangeboden -er is een betere affichering van het menu. Klachten BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, 14 Is er een klachtenprocedure? Er is een klachtenprocedure opgenomen in het kwaliteitshandboek. Er wordt onderscheid in gemaakt tussen klachten, informatievragen en meldingen. Wordt de klachtenprocedure kenbaar gemaakt? De formulieren waarop men een melding of een klacht kan uiten bevinden zich in de ontmoetingsruimte. Werden er in het voorbije werkjaar klachten ingediend? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 18

19 Er werden enkele klachten geformuleerd die bijna allemaal te maken hadden met de maaltijden en de werkwijzen errond. Werden deze klachten op adequate en objectieve wijze behandeld? Er werd aan de inspectie een bundel voorgelegd met ontvangen en behandelde klachten. Klagers krijgen een schriftelijk antwoord binnen korte termijn, vaak binnen de week. De inspecteur(s), Krist Debruyn adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 19

Bijlage VI. Lokale dienstencentra. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage VI. Lokale dienstencentra. Hoofdstuk I. Definities Bijlage VI. Lokale dienstencentra Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 activiteiten van algemeen-informatieve aard: activiteiten die erop gericht zijn aan een groep

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten lokale dienstencentra. Kader en concrete uitvoering

Uitvoeringsbesluiten lokale dienstencentra. Kader en concrete uitvoering Uitvoeringsbesluiten lokale dienstencentra Kader en concrete uitvoering Het kader: woonzorgdecreet Gestemd in het Vlaams parlement op 4 maart 2009 Twee in één Thuiszorg + ouderenzorg = woonzorg integratie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

DAGVERZORGINGSCENTRUM VOOR PALLIATIEVE ZORG

DAGVERZORGINGSCENTRUM VOOR PALLIATIEVE ZORG /verslag dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg

Dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg Werkdocument DVC palliatieve zorg, extern, versie juni 2013 Naam voorziening: Adres: Tel.: Fax : E-mail: Dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg Dossiernummer: Opdrachtnummer: Verslagnummer: d.d. d.d.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

THUISONDERSTEUNENDE DIENSTEN WOONZORGNET DIJLELAND

THUISONDERSTEUNENDE DIENSTEN WOONZORGNET DIJLELAND THUISONDERSTEUNENDE DIENSTEN WOONZORGNET DIJLELAND www.woonzorgnet-dijleland.be Zorgaanbod De opdracht van onze thuisondersteunende diensten is mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen met extra aandacht

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Dagverzorgingscentrum Naam voorziening: Dagverzorgingscentrum De Wijnstok Adres: s Hertogenlaan 71 te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF Intern Verzelfstandigd Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Albert II Laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 Email: inspectie@wvg.vlaanderen.be CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Hoofdstuk I. Definities Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 dienst: een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds; 2 gebruikers:

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014 Activiteitenkalender LDC Den Dries Juli augustus - september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: e-mail adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

dienst Ouderen en thuiszorg

dienst Ouderen en thuiszorg Ouderenzorgvoorzieningen OCMW dienst Ouderen en thuiszorg adres OCMW Sociaal Huis Binnenhof 2 3630 Maasmechelen telefoon 089 48 28 00 e-mail info@ocmwmaasmechelen.be website www.ocmwmaasmechelen.be Voorwoord

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015

Nieuwsbrief November 2015 Nieuwsbrief November 2015 Bloemschikken Tijdens deze workshops maak je een bloemstuk onder begeleiding van Teresia Karunia, gediplomeerd bloembindster. Je kan je materiaal zelf meebrengen of bestellen

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Ik deel u hierbij formeel mijn voornemen mee om de verlenging van deze erkenning te weigeren en de voorziening te sluiten.

Ik deel u hierbij formeel mijn voornemen mee om de verlenging van deze erkenning te weigeren en de voorziening te sluiten. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be AANGETEKEND

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Auditrapport. Inspectiepunt. Adres Ganspoel 2, 3040 Telefoon 02-686 00 40 admin@ganspoel.be. Erkenningsnummer 066 001 Erkend als

Auditrapport. Inspectiepunt. Adres Ganspoel 2, 3040 Telefoon 02-686 00 40 admin@ganspoel.be. Erkenningsnummer 066 001 Erkend als Auditrapport Inspectiepunt Naam GANSPOEL Adres Ganspoel 2, 34 Telefoon 2-686 4 E-mail admin@ganspoel.be Erkenningsnummer 66 Erkend als Tehuis niet-werkenden (Ganspoel 2, 34 Huldenberg) Internaat (Ganspoel

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Kloosterhof een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken met

Nadere informatie

GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID

GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID Woon- en Zorgcentrum De Wingerd GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID KLEINSCHALIGE ZORG AAN MENSEN MET DEMENTIE NIEUWBOUWPROJECT WOON- ZORGCENTRUM DE WINGERD Waarom klein denken? OM BETER WONEN te organiseren OM

Nadere informatie

OMEGA-Vragenlijst empowerment

OMEGA-Vragenlijst empowerment OMEGA-Vragenlijst empowerment Inhoud Deze vragenlijst behandelt een aantal belangrijke levensdomeinen die gebaseerd zijn op de ontwikkelingstaken van Marcoen (2007). Er is een onderverdeling gemaakt in

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Zorginspectie. Auditrapport

Zorginspectie. Auditrapport Zorginspectie Koning Albert II-laan 35, bus 3 3 BRUSSEL Tel. 2 553 34 34 Fax 2 553 34 35 E-mail: contact@zorginspectie.be Auditrapport Naam voorziening Heilig Hart Adres LEERNSESTEENWEG 53 98 Deinze Telefoon

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

De schaduw van de verlichting. Over onze westerse worsteling met welzijn.

De schaduw van de verlichting. Over onze westerse worsteling met welzijn. Nieuwsbrief Mei 2016 Workshop: de energiefactuur De elektriciteitsfactuur stijgt, dat is een feit. Daarnaast is er de laatste tijd heel wat gewijzigd: nieuwe nettarieven, een prosumententarief voor zonnepaneleneigenaars,

Nadere informatie

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd.

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd. Bijlage 1 Persoon x Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Alzheimer dementie Gevorderd stadium Hartfalen Lieve persoonlijkheid Vaak heel onrustig en angstig ten gevolge van alzheimer

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE KWALITEITSZORG - IKZ

INHOUDSOPGAVE KWALITEITSZORG - IKZ INHOUDSOPGAVE KWALIEISZORG - IKZ = OEVOEGING / V = VERVANGING 2007 2008 2010 Inhoudsopgave V V Uitgebreide inhoudsopgave Inleiding V + 1 Hoofdstuk 1: kwaliteitsbeleid V 2 Hoofdstuk 2: kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Heeft u al een. WijkService. pas. Zorgcentrum. De Meerwende

Heeft u al een. WijkService. pas. Zorgcentrum. De Meerwende Heeft u al een WijkService pas? WijkService pas Zorgcentrum De Meerwende Persoonlijk & professioneel Wilt u ook een WijkService pas? ga naar www.zorgcentra-meerlanden.nl/wijkservicepas of bel ons op 085-273

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Gezellige uren met de buren. Geheugenkoor: Que Sera, Sera. Praatcafés jongdementie

Gezellige uren met de buren. Geheugenkoor: Que Sera, Sera. Praatcafés jongdementie Nieuwsbrief Juni 2016 Kleur- en stijladvies Wil je te weten komen welke kleuren jou staan? Wil je bepaalde lichaamsdelen accentueren of net camoufleren? Wil je een geschikte outfit voor een avondje uit?

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Vorming Organiseren van interne vorming personeel. Vrijwilligerswerking Evalueren van het huidige en vernieuwen

Vorming Organiseren van interne vorming personeel. Vrijwilligerswerking Evalueren van het huidige en vernieuwen Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING Datum van opmaak 2015 5 maart 2015 Project 1 Project 2 Project 3 Project

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11. De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11. De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11 De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Nummer: Adres: Erkenning: Dienstverleningscentrum Heilig Hart Z123 Leernsesteenweg 53 te 9800

Nadere informatie

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen - 1905: - start rustoord H. Familie in Deerlijk in Huis Renier - Diverse bouwperioden

Nadere informatie

Inspectieverslag algemene werking Inspectiepunt Naam De Meander Adres Stokkemerbaan 147, 3650 Dilsen-Stokkem Telefoon 089-79 84 20 E-mail info@demeander.be Inrichtende macht Naam Juridische vorm Adres

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw BALANS Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent (Sint-Amandsberg) AGOGISCHE VORMING EN OPLEIDING tel.: 09 218 89 39 fax: 09 229 32 55 balans@vspw.be

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie