Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Lokaal Dienstencentrum Inspectiepunt Naam Lokaal Dienstencentrum Wijnveld Adres Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Telefoon Dossiernummer Inrichtende macht Naam Juridische vorm Adres WOON- EN ZORGCENTRUM DE WINGERD VZW Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Opdracht Nummer O-2013-FRGH-0080 Datum 29/01/2013 Inspecteur(s) Krist Debruyn Verslag Nummer V-2013-KRDE-0045 Datum 15/10/2013 Inspectiebezoek Soort Aangekondigd bezoek op 14/10/2013 (8:50-15:00) Gesprekspartners mevrouw Volders, centrumleider de heer De Belie, algemeen directeur WZC De Wingerd Situering inspectiebezoek Het betreft een opvolgingsinspectie. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 1

2 Referentiekader Woonzorgdecreet van 13 maart Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers ( Stambesluit ) en Bijlage VI Lokale Dienstencentra. Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids-en welzijnsvoorzieningen ( Kwaliteitsdecreet ). Ministerieel Besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp. Leeswijzer De opdracht van de inspectie bestaat erin om ten behoeve van Het Agentschap Zorg en Gezondheid een objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde normen. De Afdeling Preventie, Eerste Lijn en Thuiszorg is immers bevoegd voor de erkenning van de thuiszorgvoorzieningen. Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items waarbij per vraag een toelichting gegeven wordt. Het betreft elementen die door de voorziening werden voorgelegd/toegelicht en/of door de inspecteur werden vastgesteld. Per (sub-)module wordt een beoordeling gegeven: Conform: er wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden/normen. Niet conform: er werden tekorten vastgesteld op de erkenningsvoorwaarden/normen. Aandachtspunten: deze punten mogen niet gelezen worden als een overtreding/afwijking op het referentiekader en kunnen dus ook op basis hiervan niet afgedwongen worden. De inspectie vraagt hiervoor evenwel aandacht in functie van de gebruiker en de optimale werking van het centrum. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 2

3 Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek MB 22/03/2002, art. 2 BVR 24/07/2009, art. 6, 2 Is het kwaliteitshandboek ter beschikking? Toelichting KHB algemeen: Alle in het handboek opgenomen procedures en conditionele elementen hebben een datum van aanmaak, een datum van evaluatie, (eventueel) een datum van wijziging en een datum van goedkeuring. Om de twee jaar worden alle elementen en procedures herzien, maar ad hoc wijzigingen blijven op elk moment mogelijk. De centrumleider heeft het handboek voornamelijk gezien als een instrument om de eigen werking aan af te toetsen. Zijn alle procedures en conditionele elementen beschreven in het handboek? Zelfevaluatie Decreet 17/10/2003, art. 5, 3 BVR 24/07/2009, art. 80 en art. 6, 2 Bevat het kwaliteitshandboek een beschrijving van de zelfevaluatie? Vond er een zelfevaluatie plaats? Toelichting zelfevaluatie: De zelfevaluatiefiches "middagrestaurant" en "gebruikersregistratiesysteem" maakten deel uit van de kwaliteitsplanning van het jaar (zie hieronder bij kwaliteitsplanning). De centrumleider volgde bij VVSG de opleiding zelfevaluatie binnen de LDC. Er is een procedure "evalueren van de eigen werking" ter beschikking in het kwaliteitshandboek. Werden de volgende elementen geëvalueerd? De werking van de dienst De doelstellingen Werden de 5 verplichte stappen doorlopen? Is er voorzien dat de zelfevaluatie tweejaarlijks wordt uitgevoerd? De tweejaarlijkse zelfevaluatie is voorzien in de procedure. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 3

4 Kwaliteitsplanning MB 22/03/2002, art. 4 Werd er een kwaliteitsplanning uitgewerkt? Voor 2012 waren opgenomen in de kwaliteitsplanning: -meer mensen laten gebruik maken van het middagrestaurant, met als doel een financiële break-even te realiseren -uitwerken van een gebruikersregistratiesysteem, met als doel vast te stellen wie van de doelgroep al wel en wie nog niet bereikt wordt. In de kwaliteitsplanning van 2013 werd het verder uitwerken van het gebruikersregistratiesysteem opnieuw opgenomen. Verder werd de tevredenheid van de gebruiker over de activiteiten bevraagd, zie bij inspraak. Werd de kwaliteitsplanning uitgewerkt conform art. 4 van het MB 22/03/2002? Er was telkens voorzien in een beschrijving van het project (strategische en operationele doelstelling), de reden van het project, een stappenplan, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. In een mail aan de gebruikers is er nadien ook over het resultaat gecommuniceerd. Infrastructuur Ligging van het LDC Het LDC bevindt zich in de Ridderbuurt op de campus van WZC De Wingerd, op ongeveer 1,2 km van het Leuvense centrum. Op de campus De Wingerd vinden we verder een wzc met 128 woongelegenheden, 10 woongelegenheden kortverblijf, twee dagverzorgingscentra met respectievelijk 13 en 11 verblijfseenheden en een expertisecentrum dementie. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de ingang van het LDC en een aantal ervan is voorbehouden voor bestuurders met een beperking. Het LDC is bereikbaar met de bus, de afstand tot de bushalte bedraagt ongeveer 300 m. Lokalen BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 het LDC beschikt over de volgende lokalen: -bureau centrumleider, dat ze deelt met de verantwoordelijke "verenigingsleven" van het WZC -"Grand Café", gedeeld gebruik -documentatiecentrum met 2 PC's die vrij toegankelijk zijn voor gebruikers -3 toiletten waarvan één rolstoelgeschikt -keuken voor kookworkshops en om in catering te voorzien bij feestjes -activiteitenlokalen zalen 1 en 2 met respectievelijk 35 en 55 zitplaatsen; deze twee lokalen kunnen beiden dmv verschuifbare wanden verbonden worden met het Grand Café zodat één grote ruimte ontstaat voor activiteiten die erg veel volk lokken. Er zijn bouwplannen voor een derde zaal. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 4

5 Beschikt het centrum over duidelijke herkenbare lokalen? Het LDC is van aan de straatkant van de campus ('s hertogenlaan) duidelijk aangeduid met pijlen. Bij de ingang staat ver nog een keer duidelijk "lokaal dienstencentrum Wijnveld". Zijn de lokalen van het centrum aaneensluitend? Indien gebruikers met hulp van een hulpverlener gebruik zouden willen maken van de mogelijkheid om een bad te nemen, worden ze wel doorverwezen naar een badgelegenheid in het aanpalende wzc, op ongeveer 80 m. Er is wel een badkamer in het LDC, maar ze wordt als minder geschikt gezien. Zie verder bij hulp- en dienstverlening. Gespreksruimte BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Kan men beschikken over een ruimte waar indien nodig een gesprek kan plaatsvinden en waar de privacy van de gebruiker gegarandeerd is? Het bureau van de centrumleider kan dienen als gespreksruimte, hetzij één van de lokalen die voorzien zijn voor activiteiten. Ontmoetingsruimte BVR 18/12/1998, art. 4, D, 2 Beschikt het centrum over een aangepaste en voldoende grote ontmoetingsruimte? De ontmoetingsruimte is het zgn "Grand Café", opp. ongeveer 250 M². Dubbel gebruik Zijn er lokalen die dubbel gebruikt worden? -het Grand Café is tegelijkertijd restaurant voor personeel van het WZC en voor gebruikers en familieleden van alle zorgvormen op de campus; hieraan zijn verbonden twee bergings- en koelingsruimten. Bevinden zich verder in het Grand Café: krant, spelletjeshoek, kickertafel, TV, jukebox -de activiteitenlokalen kunnen, als ze niet gebruikt worden voor activiteiten, verhuurd worden aan particulieren voor feestjes. Het gaat vaak over familieleden van WZC-bewoners. -de gebruikers kunnen gebruik maken van de toestellen in de kineruimte van het wzc (fietsen, WIIinstallatie, Praxtour) -het documentatiecentrum wordt gedeeld met het expertisecentrum voor dementie "Memo" -de personeelstoiletten worden gedeeld met de medewerkers van de administratie, directie en expertisecentrum voor dementie. Rolstoeltoegankelijkheid BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 5

6 Zijn de lokalen van het centrum gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Een gedeelte van het documentatiecentrum en de kineruimte bevinden zich een niveau lager dan de andere lokalen, maar er is een lift die kan gebruikt worden door rolstoelgebruikers. Onderhoud BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Wordt het centrum op passende wijze onderhouden? Eén onderhoudsmedewerker van het WZC heeft het onderhoud van de LDC-lokalen toegewezen gekregen à 12/38. Alle lokalen waren op de dag van de inspectie goed onderhouden. Accommodatie / hulpmiddelen BVR 18/12/1998, art. 4, D, 1 Beschikt het centrum over de nodige accommodatie en hulpmiddelen, aangepast aan zijn gebruikers, opdrachten en medewerkers? -er is een volledig uitgeruste keuken -er zijn voldoende didactische materialen (beamer, bord, ) -de centrumleider heeft een volledig uitgerust bureau. Omkadering Organisatiestructuur BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 9 Beschikt het centrum over een duidelijke organisatiestructuur? In het handboek bevindt zich het organogram van het geheel van WZC, kortverblijf, DVC en Expertisecentrum dementie. Het LDC heeft maar één werknemer, zijnde de centrumleider; Zij legt rechtstreeks verantwoording af aan de algemeen directeur. Inzet personeel BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 1 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 3 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 12 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 6

7 Beschikt het centrum over voldoende en deskundig personeel en medewerkers? Beschikt het centrum minstens over 0,5 vte centrumleider? Betrokkene werkt 0,75 FTE. Heeft de centrumleider een diploma van master of bachelor? Betrokkene heeft de opleiding van maatschappelijk werker. Bijscholing / vorming BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 2 Volgde de centrumleider over een periode van maximum twee kalenderjaren minstens 20 uren bijscholing, over voor het centrum relevante onderwerpen? In de loop van de jaren 2011 en 2012 werden de volgende bijscholingen bijgewoond: -communiceren met vrijwilligers -jaarverslag, zelfevaluatie, tevredenheidsmeting en registeren (op vergadering van de VVDC) -zelfevaluatie -wijkrestaurants -systeemtheoretisch denken -service design: dienstverlening voor ouderen innoveren en verbeteren -academische zitting 40 jaar Lokale Dienstencentra. Er waren attesten van de bijscholing ter beschikking. Deskundigheid / functioneren BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 4 Bewaakt het centrum op een systematische manier de deskundigheid en het functioneren van het personeel en de medewerkers? De procedure voor het bewaken van de deskundigheid en het functioneren van het personeel is in het kwaliteitshandboek opgenomen. De centrumleider en de algemeen directeur hebben veertiendaags overleg. Er is een jaarlijks functioneringsgesprek, waarvan de neerslag werd voorgelegd. Evaluatiegesprekken grijpen slechts plaats bij ondermaats functioneren. Vrijwilligers BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, B, 5 Wordt er binnen het centrum samengewerkt met vrijwilligers? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 7

8 Er is een totaliteit van ongeveer 80 vrijwilligers voor het geheel van alle dienstverleningen op de campus. Binnen het LDC worden ze ingezet voor uiteenlopende taken: bemannen van het Grand Café, helpen bij recreatieve activiteiten, Worden de vrijwilligers begeleid en ondersteund? Nieuwe kandidaat-vrijwilligers hebben een eerste kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke verenigingsleven van De Wingerd. daarin wordt de werking voorgesteld en wordt gepeild naar hun motivatie, mogelijkheden en interesses. Nieuwe vrijwilligers dienen eerst een tijdje mee te lopen met een ervaren vrijwilliger. Uit een steekproef bleek dat de vrijwilligers een geschreven overeenkomst hebben en verzekerd zijn. Er zijn per jaar twee vormingsmomenten voor de vrijwilligers (met recent o.m. dementie en kennismaking met WZC De Bijster). Eén keer per jaar is er een uitstap. Op de dagen dat ze zich inzetten kunnen vrijwilligers 's middags aan halve prijs (bij een halve dag inzet) of gratis (bij een hele dag) eten in het Grand Café. Intern overleg BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 10 Organiseert het centrum periodiek en op gestructureerde wijze intern overleg met de medewerkers? -er is een veertiendaags overleg tussen de algemeen directeur en de centrumleider, die de enige LDCmedewerker is -er is regelmatig een overleg met de vrijwilligers die instaan voor het openhouden van het Grand Café (verslag wordt voorgelegd). Hulp- en dienstverlening Activiteiten van algemeen-informatieve aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 2, a BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 2, b BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 1 Organiseert het centrum op jaarbasis minstens 10 activiteiten van algemeen-informatieve aard waarbij op actieve wijze informatie werd verschaft aan een groep gebruikers? In 2012 werden de volgende activiteiten van algemeen-informatieve aard georganiseerd: -rondleiding en info in het dienstencentrum (2 ) -praatcafé jongdementie -hoe beroep doen op de senioreninspecteur van de politie Leuven -juridische bescherming voor dementerende mensen -wonen voor senioren in het Abbeyfieldmodel (3 ) -burn-out adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 8

9 -Vlaamse Alzheimerliga (3 ) -gebruik van Taks-on-web -de kunst van het ouder worden -vroegtijdige zorgplanning -patiëntenrechten -gebruik van de Blue Call Phone bij beginnende dementie -EHBO bij een verkeersongeval -seniorenweek -plan van de verbouwingen in de Wingerd en meer specifiek in het LDC -gebruik van zonnepanelen -"gedrag van slag" (beginnende dementie) -opening vernieuwd documentatiecentrum. Worden door de inspectie niet aanvaard als activiteit van algemeen-vormende aard: -kennismaking met de Ethiopische en Somalische cultuur (informatie niet relevant voor het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid of de emancipatie van de gebruiker, of die bijdragen tot de integratie van de gebruiker in de lokale leefgemeenschap) -wereldvoedselproblematiek (idem). Deze beide activiteiten zijn algemeen-vormend van aard. Vinden minstens 7 van deze algemeen-informatieve activiteiten plaats in het centrum? Alle activiteiten van algemeen-informatieve aard vonden plaats in het LDC. Worden er algemeen-informatieve activiteiten georganiseerd op andere locaties in samenwerking met andere erkende thuiszorgvoorzieningen? Biedt het centrum nog op minstens 3 andere wijzen algemene informatie aan de bewoners van de lokale leefgemeenschap? -eigen publicatie "Wijnveldnieuws" (3 in 2012, op 1200 exemplaren) -maandelijkse nieuwsbrief (voornamelijk via mail) -regelmatig publicaties mbt het programma in de buurtkrant van de Ridderbuurt en in de activiteitenkalender van WZC De Wingerd -berichten op lokale TV en in plaatselijke pers -website -documentatiecentrum ism expertisecentrum voor dementie Memo -krant en TV ter beschikking in de ontmoetingsruimte -aan het onthaal is een lichtkrant met vermelding van de activiteiten -gratis wifi hotspot in de ontmoetingsruimte. Activiteiten van recreatieve aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 3 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 2 Wordt er in de ontmoetingsruimte op elk ogenblik een vrijblijvend aanbod van recreatieve activiteiten ter beschikking gesteld? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 9

10 -in de ontmoetingsruimte zijn een krant en een TV ter beschikking -er zijn ook spelletjes ter beschikking -de toog in het Grand Café is steeds bemand. Organiseert het centrum jaarlijks minstens 75 groepsactiviteiten van recreatieve aard? In 2012 werden 144 activiteiten van recreatieve aard aangeboden: -misviering -koor -grootoudercafé -bloemschikken -stijldansen -"Uren met de buren" (etentjes) -vrijwilligersfeest -panse boekenclub -vegetarisch koken -nieuwjaar vieren -breien -cupcakes maken -avond met gezelschapsspelen -intuïtief schilderen -mandalatekenen -mantra's zingen filmvoorstelling -daguitstap vrijwilligers -modeshow -upcycling van juwelen -feestmaaltijd 30 jaar De Wingerd -volksdansen. Zijn deze recreatieve activiteiten verspreid over minstens 5 soorten? Vinden er minstens 50 van deze recreatieve activiteiten plaats in het centrum? Alleen de daguitstap met de vrijwilligers vond niet in het centrum plaats. Vinden er ook recreatieve activiteiten plaats op andere locaties, in samenwerking met andere erkende thuiszorgvoorzieningen? Eén activiteit op een andere locatie, maar niet ism andere erkende thuiszorgvoorzieningen. Activiteiten van algemeen vormende aard BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 4 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 3 Biedt het centrum jaarlijks minstens 100 groepsactiviteiten van algemeen vormende aard aan? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 10

11 In 2012 bood het centrum 181 activiteiten van algemeen-vormende aard aan: -Tao, eutonie, zelfmassage, mindfulness, Zen, yoga, lachyoga, hoofd-nek-en schoudermassage, stressbeheersing met Ayurveda, gebruik van oorkaarsen -stijldansen en salsadansen -wereldkeuken (2 ), soep maken, koken in 30 minuten, Indonesisch koken, kennismaking met Whisky, glutenvrij koken, tapas maken, wijn proeven -conversatie Pools -geweldloze communicatie -ecologisch autorijden -pans penseelschilderen -ecologische plantencombinaties -leren luisteren -leren beleggen -spanning en ontspanning -naaien -een trage brief schrijven -dieetadvies -communiceren kan je leren -make-up voor dagelijks gebruik -flamenco. Zijn deze activiteiten verspreid over minstens 5 verschillende onderwerpen? Vinden er minstens 65 van deze vormende activiteiten plaats in het centrum? Alle activiteiten hebben plaatsgevonden in het LDC. Vinden er ook vormende activiteiten plaats op andere locaties, in samenwerking met andere erkende organisaties? Hulp bij de activiteiten van het dagelijkse leven BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 5 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Worden er door het centrum minstens twee vormen van hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven aangeboden? Eén keer per maand kan men beroep doen op de pedicure en de manicure. De kostprijs ervan is 18,00. Sinds 2011 kan men zich ook laten epileren (van 6,00 tot, 15,00). Hulp bij bad of douche kan alleen met medewerking van de eigen thuishulpverstrekker. Deze ADLactiviteit wordt wel aangeboden, maar niemand doet er beroep op. Overzicht: Pedicure en/of manicure Gelaatsverzorging en/of haarverzorging adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 11

12 Hulp bij het nemen van bad of douche Wassen, drogen en strijken Gezondheidsconsult en/of dieetadvies Andere Wordt de hulp bij de activiteiten voor het dagelijkse leven aangeboden door een professionele hulpverlener die hiervoor de nodige kwalificaties heeft? -de pedicure en de manicure zijn gediplomeerd. Wordt deze hulp aangeboden in een aangepaste ruimte in het centrum? Activiteitenzaal 1 wordt één keer per maand de ruimte voor de pedicure en manicure en krijgt dan een aangepaste zetel. Wordt er hulp bij activiteiten van het dagelijks leven aangeboden op een andere locatie dan in het centrum? Alle ADL-activiteiten vinden plaats in het centrum zelf. Warme maaltijden BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 6 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Worden er door het centrum warme maaltijden aangeboden aan de gebruikers? Een maaltijd kan op alle weekdagen bekomen worden en kost 7,80. Vooraf inschrijven hoeft niet. In 2012 werden er 6446 maaltijden verkocht, maar niet alleen aan gebruikers van het LDC (ook aan familieleden van bewoners van het wzc en aan personeelsleden). Worden deze warme maaltijden aangeboden in een aangepaste ruimte? De maaltijden worden aangeboden in het Grand Café dat tegelijkertijd ontmoetingsruimte is. Worden er ook maaltijden aan huis geleverd? Richt het centrum zich bij het aanbieden van de maaltijden minstens naar de maatschappelijk zwakkere bewoners van de lokale buurt? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 12

13 De kostprijs van de maaltijd is niet buitensporig hoog vergeleken met de andere dienstencentra in Leuven. Een voorstel om te werken met een korting bij regelmatige afname werd niet aanvaard door de raad van Bestuur van het WZC. Buurtbewoners voor wie de prijs een probleem is kunnen worden verwezen naar de maaltijden van buurtwerk 't Lampeke op ongeveer 500 m afstand van het LDC. Hulp bij boodschappen BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 7 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 Biedt het centrum hulp aan gebruikers bij hun persoonlijke administratieve en huishoudelijke boodschappen? -één keer per maand wordt er met een aangepast busje van het WZC naar de supermarkt gereden ( 4,00 heen en terug) -post kan aan het onthaal worden afgegeven, er kunnen postzegels gekocht worden en men kan kopieën nemen. Vragen over administratieve documenten (bv aangifte, attesten invaliditeit) worden doorverwezen naar de bevoegde diensten. Buurthulp BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 8 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 1, 4 Biedt het centrum buurthulp? -een keer per maand houdt de senioreninspecteur van de Leuvense politie spreekuur en ook de wijkinspecteur komt regelmatig langs -buurtbewoners kunnen wekelijks deelnemen aan de mis -af en toe is er een laagdrempelig onthaalmoment in het LDC om kennis te maken met de werking. Mobiliteit BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 9 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 mt of ondersteunt het centrum initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen? Er worden totnogtoe geen initiatieven ontwikkeld die de mobiliteit van de lokale bewoners verbeteren of mogelijk maken. Potentiële gebruikers van het LDC met beperkte mobiliteit krijgen geen vervoer naar en van het LDC aangeboden. Naleving erkenningsvoorwaarden: niet conform adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 13

14 - Het LDC neemt of ondersteunt geen initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen (Tekort op BVR 24/07/2009, Bijlage VI, art. 5, A, 9 ). Personenalarm BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 10 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 11 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 Kunnen de gebruikers in het centrum personenalarmsystemen ontlenen? Organiseert het centrum een personenalarmcentrale? Financiële toegankelijkheid BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 Besteedt het centrum aandacht aan de financiële aspecten van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zijn gebruikers? -in het Grand Café kosten een biertje en een koffie respectievelijk 1,90 en 2,00 -een demo bloemschikken kost 10 + het lesmateriaal -een cursus stijldansen kost 77 voor 11 lessen -een maaltijd kost 7,90. -er wordt geen bijdrage gevraagd voor algemeen-informatieve activiteiten. Preventieve functie BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 1 WZD, art. 19, 2 Vervult het centrum een preventieve functie voor personen met een beginnende zorgbehoevendheid? Zie overzicht van de activiteiten. Besteedt het centrum bijzondere aandacht aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk? Zie overzicht van de activiteiten. Bekendmaking aanbod BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 12 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 13 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 14

15 Maakt het centrum zijn aanbod bekend t.a.v. de gebruikers, potentiële gebruikers en verwijzers? -eigen publicatie "Wijnveldnieuws" -maandelijkse nieuwsbrief met het programma (vnl. via mail) -regelmatige publicatie in de buurtkrant van de Ridderbuurt en in de "activiteitenkalender WZC De Wingerd" -lichtkrant in de ontmoetingsruimte -websites en -opname van activiteiten in "Uit in Leuven" -informatiehoek met 2 PC's. Gebeurt dit op een voor de gebruiker verstaanbare manier? De centrumleider heeft een opleiding "creatief en wervend schrijven" gevolgd. Geïntegreerd en eigentijds aanbod BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 14 BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 16 Zorgt het centrum ervoor dat door een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten, de gebruiker er terecht kan met al zijn vragen, zorgen, talenten, interesses, behoeften en inzet? -overzicht van gebruikers die tevens vrijwilliger zijn of lid van de centrumraad Streeft het centrum naar een eigentijds, op maatschappelijke behoeften gebaseerd, aanbod vanuit een niet-discriminerende houding? Zie visie en missie. Eigentijds zijn onder meer Tao, Zen, yoga, Werking Openingsuren van het centrum BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 1 Open van Open tot maandag 11:30 17:30 dinsdag 11:30 17:30 woensdag 11:30 17:30 donderdag 11:30 17:30 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 15

16 vrijdag 11:30 17:30 zaterdag 11:30 17:30 zondag 11:30 17:30 Er zijn regelmatig activiteiten van ontspannende en vormende aard tijdens het weekend. Is het centrum minstens 32 uur per week open als opvang- en ontmoetingscentrum voor de gebruikers? Het LDC is in totaal 42 uur per week geopend. Is er een passende spreiding over alle werkdagen? Permanent aanspreekpunt BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 4 Garandeert het centrum tijdens de openingsuren een permanent aanspreekpunt? Er is in het kwaliteitshandboek een werkwijze voorzien mbt het permanent aanspreekpunt. In principe is dat de centrumleider, indien die er niet is vormen de medewerkers van het algemeen onthaal van het wzc het permanent aanspreekpunt, en verder is het Grand Café (de ontmoetingsruimte) altijd bemand door minstens één vrijwilliger. Continuïteit BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, A, 15 Garandeert het centrum binnen de beschikbare middelen continuïteit van het aanbod, al dan niet in samenwerking met derden? Er is in de zomer geen sluitingsperiode voorzien. Inspraak en klachten Inspraak en intern overleg Centrumraad BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 2 Is er een centrumraad? Vergadert de centrumraad minstens 4 x per jaar? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 16

17 In 2012 is er vergaderd op de volgende data: 8/3, 14/6, 11/10 en 20/12/12. Is de opdracht van de centrumraad conform de wettelijke bepalingen? Het jaarverslag 2011 werd in de vergadering van de centrumraad van juni 2012 besproken. Is de samenstelling van de centrumraad conform de wettelijke bepalingen? Minstens 9 leden Centrumleider Vertegenwoordiging van de lokale ouderenadviesraad Minstens 5 gebruikers van het centrum Op het ogenblik van de inspectie telt de centrumraad 11 leden. Naast de centrumleider, de vertegenwoordiger van de lokale ouderen adviesraad en de gebruikers zijn vertegenwoordigd: de directie van het woonzorgcentrum en van het woonzorgnet waar het woonzorgcentrum deel van uitmaakt (Dijleland). Inspraak BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 3 Garandeert het centrum nog op andere wijze dan via de centrumraad inspraak van de gebruikers in zijn algemene werking? -er is een klachten- en suggestiebus -de centrumleider neemt deel aan de lokale ouderen adviesraad, waar ook een gebruiker van het LDC in zetelt. Overleg BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 10 Organiseert het centrum nog op andere wijze dan via de centrumraad gestructureerd en systematisch intern overleg met de gebruikers? -er is regelmatig overleg met de vrijwilligers van het Grand Café, die ook gebruiker van het centrum zijn. Verslag van deze overlegmomenten werd voorgelegd -ook ter gelegenheid van de tevredenheidsbevragingen (zie verder) kunnen gebruikers suggesties doen -in de eigen publicatie "Wijnveldnieuws" wordt appél gedaan op de gebruikers om met ideeën en voorstellen te komen. adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 17

18 Tevredenheidsbevraging BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, C, 8 Wordt er minstens tweejaarlijks een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitgevoerd? In 2011 is er een bevraging geweest naar de kwaliteit van de maaltijden in het Grand Café. Er waren 146 antwoorden (weliswaar niet allemaal van gebruikers van het LDC). In 2012 zijn de activiteiten bevraagd. De resultaten van beide bevragingen werden voorgelegd. Gebeurden er reeds bijsturingen naar aanleiding van de resultaten van een tevredenheidsonderzoek? Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek mbt de maaltijden gebeurden de volgende aanpassingen: -het menu werd meer gevarieerd gemaakt -de bediening werd verbeterd -er werd vers fruit als dessert aangeboden -er is een betere affichering van het menu. Klachten BVR 24/07/2009, bijlage VI, art. 5, 14 Is er een klachtenprocedure? Er is een klachtenprocedure opgenomen in het kwaliteitshandboek. Er wordt onderscheid in gemaakt tussen klachten, informatievragen en meldingen. Wordt de klachtenprocedure kenbaar gemaakt? De formulieren waarop men een melding of een klacht kan uiten bevinden zich in de ontmoetingsruimte. Werden er in het voorbije werkjaar klachten ingediend? adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 18

19 Er werden enkele klachten geformuleerd die bijna allemaal te maken hadden met de maaltijden en de werkwijzen errond. Werden deze klachten op adequate en objectieve wijze behandeld? Er werd aan de inspectie een bundel voorgelegd met ontvangen en behandelde klachten. Klagers krijgen een schriftelijk antwoord binnen korte termijn, vaak binnen de week. De inspecteur(s), Krist Debruyn adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web 19

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

IBO. 1. Inleiding. Kwaliteitshandboek. 1.1 Inhoudstafel. OCMW Herenthout Opgesteld door: Els Alen. 1. Inleiding

IBO. 1. Inleiding. Kwaliteitshandboek. 1.1 Inhoudstafel. OCMW Herenthout Opgesteld door: Els Alen. 1. Inleiding 1. Inleiding 1.1 Inhoudstafel 1. Inleiding 1.1 Inhoudstafel 1.2 Voorstelling van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1 Missie van de opvang 2.2 Visie van de opvang 2.2.1 Visie met betrekking tot het aanbieden

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek (Versie 20150527) STRUCTUUR VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1. KWALITEITSBELEID 4 1.1 Pedagogisch profiel met missie, visie, waarden en maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Voorwoord - 4-1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID... - 4-1.1 WETTELIJK KADER...- 4-1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN 2006-2007...- 5-1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie