Verslag Algemene Kringraad Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Kringraad Vergadering"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 9 maart 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 19u Aanwezig: Wouter P. (voorzitter), Mathias D., Bart V.D.B., Griet D, Jef S., Sander T., Ruben M., Koen D.M., Mattia W., Jorien V.d.B, Vincent V., Vincent V.E., Karel, Dominique J., Ruben C. Verontschuldigd: Bart S., Daniel M., Tom H., Koen T. 1 Goedkeuring agenda Puntje 6 op de agenda (skireis) wordt naar voor geschoven op de agenda. Verder wordt de agenda goedgekeurd. 2 Goedkeuring verslag - In het vorige verslag moet faculty of science vervangen worden door science at Leuven. - De maffe experimenten zijn geen lezingen. - Verder wordt het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd. 3 Skireis Laurens (Bios) wordt bekrachtigd door de AKV als skireisverantwoordelijke voor het volgende jaar. Laurenz (Bios) en Vinnie (Wina) zijn al bezig geweest met de skireis voor het volgende academiejaar. Er zijn zowel onderhandelingen geweest met sportura als met skikot. Over het algemeen waren de voorwaarden van beide organisaties gelijkaardig, toch waren er nog enkele interessante voorwaarden bij skikot (meteen terugbetalen van de waarborgen, je kan op voorhand je kamerindeling vastleggen, je kan je busplaats ook op voorhand reserveren...). Voor het volgende jaar is er een overeenkomst in samenwerking met VSSF gesloten, we gaan op skivakantie naar Valmorel (vlakbij de plaats waar we 2 jaar geleden ook waren). Deze organisatie (VSSF) is een tussenpersoon tussen enerzijds de reisorganisatie (skikot) en de studentenverenigingen. Ook al wil deze tussenpersoon zelf iets verdienen aan het werk, toch kan het VSSF nog extra voordelen geven die voor ons interessant zijn. De voordelen die VSSF ons aanbiedt zijn enerzijds een sponsoring van 10 euro per persoon, bovendien mag de 20ste deelnemer helemaal gratis mee op skireis. Rekening houdend met het feit dat bij scientica ongeveer een 100 studenten mee op skireis gaan, betekent dit dat er een hele hoop geld als extra inkomsten zal binnenkomen. Aan de AKV wordt gevraagd wat met deze extra inkomsten zal gebeuren. Gaan we de skireis gewoon goedkoper maken en dus het geld uit de sponsoring meteen aftrekken van de prijs van de skireis, of toch niet? Sander stelt voor om de reis goedkoper aan te bieden. Bart V.D.B. deelt de mening van Sander, aangezien het toch de studenten zelf zijn die de skireis betalen, en niet alle leden van de wetenschapskringen. Griet zou deze beslissing doorschuiven naar het volgende jaar. Vincent V. is van mening dat Scientica deze extra bron van inkomsten niet echt nodig heeft. Tenslotte wordt er aan de AKV gevraagd of er al dan niet g d moet worden naar de toekomstige praesessen. Vinnie wordt de nieuwe praeses van Wina, Bart V.D.B. de nieuwe praeses van Chemika, Laurenz of Sarah de nieuwe praeses bij Bios, Jasper en Jeroen de nieuwe praesessen bij Merkator. Enkel bij Geos is de opvolging nog onbekend. Bart V.D.B. stelt zich de vraag of het wel degelijk gaat om een 7-daagse skipas. Vinnie bevestigt dit. Verslag Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering - Pagina 1

2 4 Cudi en Acco Koen De Munter licht dit puntje toe. 4.1 Uitkeringen kringen We wachten op facturen van Acco en Standaard om het eerste semester definitief af te sluiten. De cudi zal eerst een factuur ontvangen en daarna de individuele kringen. Alle facturen worden verwacht voor het einde van de volgende week (lees einde week 6). Op dat moment kunnen we ook de uitkeringen van de kringen in orde brengen. Willen de kringen al een voorschot? Volgens Jef heeft Bios niet gerekend op een eventueel voorschot, daarom vindt hij het ook niet meteen een vereiste. Koen De Munter deelt mee dat het ook beter en eenvoudiger is om geen voorschotten uit te keren. Wouter vraagt of het mogelijk zou zijn om Scientica een individueel factuur op te sturen. Vincent V. doet een algemene oproep om zeker na te kijken of de facturen kloppen, zodat er geen extra kosten aangerekend zouden worden aan de kringen. Koen D.M. bevestigt dit, enkel indien er een teveel aangerekend wordt is er recht van klagen. 4.2 Stand van zaken team volgend jaar Het team voor het volgende jaar krijgt ook stilaan vorm. Sander (Merkator) wordt meer dan waarschijnlijk verantwoordelijke van de cursussen, Karel (Wina) wordt meer dan waarschijnlijk verantwoordelijke van de boeken en Jef (bios) wordt meer dan waarschijnlijk de financiële verantwoordelijke. Het nieuwe team heeft ondertussen ook al een keer samengezeten. Onze drie kandidaten zullen ook allemaal kringverantwoordelijke worden? Voor chemika wordt Wouter de nieuwe verantwoordelijke en voor Geos wordt Nele Vandersmisse de nieuwe verantwoordelijke. 4.3 Evaluatie Acco Algemeen heerst er een negatieve sfeer omtrent de samenwerking met Acco. Koen De Munter deelt mee dat het aantal klachten s in zijn mailbox nog meevalt. Mattia (Wina) haalt het voorval aan van de meest recente Winagenda s. Acco heeft zonder toestemming te vragen een volledige bladzijde (A5-formaat) reclame toegevoegd aan de winagenda, waardoor een extra blad papier (met 3 lege bladzijden A5-formaat) vereist was. Tot slot wil Koen nog meedelen dat ook voor de cudi niet altijd alles even vlot verloopt met Acco. Koen stelt voor om op de volgende AKV, wanneer de onderhandelingen verder gevorderd zijn, een definitieve beslissing te nemen. 4.4 Drukker en Boekhandel volgend jaar Er worden afspraken gemaakt bij Alpha Copy, Standaard (boeken en cursussen) en Acco (boeken). Geert informeert nog bij een drukker waar proffen bij zitten. Op de LOKO-AV van vrijdag 5 maart is ook een presentatie teruggekomen van fracco. Algemeen heerst er een tevredenheid over de samenwerking met Standaard boekhandel, enkel Mattia wacht nog op een boek van het eerste semester. 4.5 Campagnedrukwerk Koen Torremans en Benji hebben in het verleden een document gemaakt om bij de kringen na te vragen wat de kringen vereisen van drukwerk, maar deze manier van werken is niet langer toepasbaar. Koen De Munter vraagt aan de kringen om bij de voorgangers een keer na te polsen wat de kringen ongeveer nodig hebben. Hij voegt er meteen aan toe dat het niet eenvoudig zal zijn dit jaar om het campagnedrukwerk te regelen. De cudi kan dit jaar enkel het totaalpakket dat vereist is doorgeven, de onderlinge verdeling dient door de kringen zelf te gebeuren. 4.6 Voorinschrijvingen Dit puntje is zeer belangrijk en dient ook meegenomen en doorgecommuniceerd te worden naar de ploegen van het volgende jaar. Peter licht toe dat het systeem dat dit jaar toegepast wordt nogal vrij inefficiënt werkt. Vaak Verslag Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering - Pagina 2

3 gebeuren er menselijke fouten (vaak foutief overgeschreven gegevens) waardoor dus foute gegevens in de databank opgenomen worden en problemen optreden. Tot in het tweede semester toe zijn er s met problemen binnengekomen. Daarom wordt er voorgesteld aan de AKV om naar het volgende jaar toe te werken met een systeem van voorinschrijvingen, waarbij achteraf het lidmaatschapsnummer gekoppeld kan worden aan de voorinschrijving. Wina werkt al met dit systeem. Het voordeel hiervan is dat wanneer de studenten zelf hun gegevens dienen in te vullen, er veel minder fouten opduiken. Een nadeel hiermee verbonden is dat de studenten hiertoe moeten aangespoord worden. Jef is niet helemaal zeker of dit bij Bios vlot zou verlopen, dit jaar wisten de studenten vaak niet wat ze precies moesten doen. De meeste kringen verzamelen de nodige gegevens in de eerste week van het academiejaar bij de verkoop van de lidkaarten, chemika heeft op toledo een community waar ze de nodige gegevens kunnen opvragen. Peter benadrukt na een korte discussie nogmaals dat de kleine problemen kunnen opgelost worden door te werken met het systeem van voorinschrijvingen. Hierbij zou het centrale inlogsysteem van de KUL eventueel gebruikt kunnen worden, aangezien daarmee voldoende gegevens opgevraagd kunnen worden. Vincent V. polst na of iedereen zich kan vinden in dit systeem. 4.7 Kringraad zaken Koen Torremans heeft de presentatie doorgestuurd die ook op de laatste AV aangehaald werd. Koen De Munter is hiervan niet op de hoogte. Het komt erop neer om met de cursusdienst een certificaat te halen, een bewijs dat je voldoet aan een aantal voorwaarden (verdere info in presentatie). Voor onze cursusdienst is het daarom belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden. Het certificaat is een soort van kwaliteitslabel. Als het kwaliteitslabel niet op de voorpagina staat, kan een cudi aanschouwd worden als een vuile, kapitalistische organisatie. Aan de AKV wordt gevraagd of er nog puntjes zijn die we eventueel graag zouden willen toevoegen aan dit certificaat. Algemeen zijn er nog 2 dingen die we graag zouden willen toevoegen: enerzijds de mededeling dat de cursusdienst draait op volledig vrijwilligerswerk (en dus geen van de cudi-medewerkers vergoed worden), en anderzijds informatie omtrent de openingstijden (het aantal uren per week (of nog beter het aantal dagen per week), het aantal weken per jaar). Koen vraagt om naar de toekomst toe niet zomaar alle cursusdocumenten die op toledo staan zomaar binnen te brengen op de cursusdient om te laten afdrukken. Het is veel beter om eerst bij de docenten na te vragen of de bestanden correct zijn en eveneens of het wel nodig is om alle documenten af te drukken. Als ecologisch bewuste persoon voegt Jef hieraan toe om propaganda te maken om zo weinig mogelijk af te drukken. Bart VDB vraagt ook om aan de professoren te vragen om mee te delen aan de studenten welke documenten ze effectief moeten afdrukken. Griet vraagt om dit puntje mee te nemen naar de POC s en OOR. 5 Evaluatie 5.1 Maffe Experimenten De Maffe Experimenten werden eerder al uitgebreid geëvalueerd. Op 8 maart zaten Mattia en Wouter samen met de mensen van Faculteit Wetenschappen en Dienst Communicatie. Verdere vragen en opmerkingen zijn welkom in de box van Wouter. Er is een draaiboek in de maak (Wouter). Algemene opmerking: zorg ervoor dat het een plezante bedoeling blijft (ook al is het voor alle richtingen niet even eenvoudig om een maf experiment aan te bieden), en niet louter een informatiemoment. 5.2 Lezingenreeks De lezingenreeks is ondertussen achter de rug: - De eerste lezing door Lieven Scheire was een groot succes. Er was een grote opkomst, de lezing was aangenaam om naar te luisteren en het publiek was achteraf tevreden. Volgens Mattia vonden de proffen van theoretische fysica het zelfs een goed idee. - De tweede lezing door Filip Meersman kende een lage opkomst, wellicht door een minder interessant onderwerp. De lezing was ook veel te technisch. Volgens Griet is het niet meteen een goed idee om 2 lezingen in dezelfde week te laten doorgaan. Misschien is het beter om de lezingen meer te spreiden (over 3 weken met telkens 1 lezing per week). Het spreiden van de lezingen over een langere periode lijkt niet meteen een goede optie, omdat er dan steeds nieuwe affiches zouden moeten gedrukt worden. - De derde lezing door Patrick Degryse was aangenaam, wouter is best tevreden van de opkomst. Verslag Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering - Pagina 3

4 Financieel: de faculteit geeft Scientica 300 euro budget voor de organisatie, waarvan een klein deel niet uitbesteed wordt. Sander doet het voorstel om misschien naar het volgende jaar betere schuimwijn te voorzien, maar dit lijkt echter niet mogelijk daar deze activiteit nu al op een break-even gebudgetteerd werd. Wouter is achteraf gezien content van deze activiteit. Vincent merkt op dat je duidelijk blijkt dat wanneer een lezing verzorgd wordt door een BV, de opkomst echt wel groter is. Namen zoals Frank De Boosere en Dirk Draulans worden opgehaald, maar deze laatste zou redelijk veel geld vragen om een lezing te verzorgen. Tot slot wil Mattia nog opmerken dat de faculteit ook niet altijd al te blij is wanneer de lezingen door niet-experts (lees BV s) verzorgd worden. 6 Activiteiten 6.1 Bedrijvendag Het is bijna zo ver, volgende week zal de bedrijvendag plaatsvinden. Op dit moment moeten er enkel nog plannetjes gemaakt worden waar de bedrijven precies komen te staan. Geos gaat naamkaartjes maken waarop telkens de naam van de vertegenwoordiger en het betreffende bedrijf vermeld staan. De totale omzet van de bedrijvendag ondertussen bedraagt 8300 euro, maar in dit bedrag zijn een aantal kosten nog niet meegerekend. Op dit ogenblik staan er nog maar 45 personen in het CV-boek, hopelijk gaat daar nog volk bijkomen tot we minstens 100 man hebben. Het CV-boek zal worden doorgestuurd naar KBC volgende week woensdag. Vincent vraagt zich af wat we gaan doen met de bedrijven die nu nog toezeggen. Gaan we aan hen ook de volle pot vragen, aangezien zij niet vermeld staan op de affiche en in het boekje, of geven we ze een korting op de normale prijs van 300 euro (goed voor een stand, reclame op de affiche en in het advertentieboek). Na een eerste mening omtrent het geven van een korting van 50 euro wil Bart V.D.B erop wijzen dat geen enkel bedrijf wakker ligt van 50 euro en dat in een bedrijvendag een bedrijf perfect uitgemolken kan worden. De bedrijven die zich te laat hebben aangemeld hoeven niet te klagen, aangezien zij zelf te laat zijn. Tot slot wordt nog gevraagd om de shiften tijdig te laten invullen. Ook voor de opbouw van 10.00h tot 12.00h (die niet vermeld staat op de shiftenlijst) is nog redelijk wat volk vereist. Er wordt ook een prijs afgesproken voor de broodjes die verkocht zullen worden. De inkoopprijs van de broodjes bedraagt 2,25 euro. De AKV beslist om de broodjes te verkopen tegen de prijs van 2,50 euro. Ook al zijn de broodjes in Alma en de Moete dan misschien goedkoper, toch lijkt 2,5 euro de AKV een schappelijke prijs. Mattia doet ook nog een oproep om zoveel mogelijk volk van alle kringen en praesidia te overtuigen om af te komen, zodat de bedrijven toch veel volk zien passeren. Bart heeft nog geen drank besteld, Vanbel brengt dit in orde. 6.2 Galabal Voorlopig is alles geregeld. De affiches hangen omhoog, de kaarten zijn verdeeld onder de kringen. Voor onze eigen leden zal er niet zo veel voorbereidingswerk zijn. Politiika zal bij ons komen werken op de avond zelf, en wij zullen dan met 6 personen (waaronder al zeker Wouter) op hun galabal gaan helpen. Het Galabal van Politika gaat door op vrijdag 23 april in feestzalen De Vlaschaard te Hulshout. Probleem is dat het galabal samenvalt met een AV van LOKO waar de meeste praesessen toch aanwezig willen zijn. Wouter gaat nog en naar de praesessen met de vraag om hun verantwoordelijken door te geven. 6.3 Scienticup Op woensdag 12 mei (de dag voor O.H. Hemelvaart) zal de scienticup doorgaan op het grasveldje voor alma 3. Op de AKV wordt gezocht naar een geschikte sport. Chemika stelt trefbal voor en de AKV stemt daarmee in. Deze sport is zowel voor jongens als meisjes geschikt. Trefbal was bovendien een succes op de fasecup van Chemika. Daniel regelt ook nog de barbecue. Verslag Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering - Pagina 4

5 7 Tett n Tijd voor een variarondje 7.1 Bakken bier De bakken mogen voorlopig in de winakelder blijven staan, omdat het scienticalokaal zeker niet beter is. Wouter doet een oproep om het bier alsnog verkocht te krijgen. 7.2 Infodag der Wetenschappen Er is weer een studentencafé waar de kringen ook 2 shiften gaan invullen. Wouter is nog naar een vrijwilliger die samen met hem om 9.00h wil komen opbouwen. Het gaat best om iemand die weet hoe een vat aangestoken kan worden. We zijn uiteraard ook op zoek naar studenten die een uitleg en informatie over hun opleiding willen voorbrengen. Merkator zal de eerstejaars een infosessie geven op vrijdagavond voor de infodag waarin duidelijk weergegeven zal worden wat er wel en niet gezegd mag worden (niet de nadruk leggen op feestjes, cantussen, td s etc) en ook kort en bondig de belangrijkste vaktermen rond onderwijs een keer uitgelegd worden (leerkrediet, studiefase, etc.). De faculteit geeft ook nog een gratis vat voor alle inspanningen omtrent de infodag weg. Op de AKV wordt beslist om dit vat samen leeg te drinken samen met de mensen van OOR en de helpers van de infodag. Er zal verder gezocht worden naar een geschikt moment. Cindy Beelen heeft gevraagd of wij wat tegen elkaar op willen rubix-cube-en. Voor cursussen/mensen op infodag worden we gecontacteerd door een prof van uw departement/richting. 7.3 Datum Kies AKV De KiesAKV zal doorgaan op maandag 10 mei om 18.00h. De locatie wordt nog meegedeeld. 7.4 Naaktkalender Wina brengt weldra een naaktkalender uit ten voordele van een goed doel. Wil je zelf zo een exemplaar, bestel jouw exemplaar dan op Verjaardag Mattia Mattia is weldra jarig en trakteert daarom met een gratis vat in de Winabar op woensdag 17 maart. 7.6 Don Quichot Op woensdag 12 mei, de dag van de scienticup, gaat Bios naar Brussel voor een operabezoek. Cultuurgeïntresseerden kunnen steeds meegaan. Verslag Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering - Pagina 5

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging Verslag AKV Vergadering van 16 februari 2011 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 18u30 Aanwezig: Verontschuldigd: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), Lore (beheer),

Nadere informatie

Vergadering Scientica-OOR-Cudi

Vergadering Scientica-OOR-Cudi Vergadering Scientica-OOR-Cudi Vergadering van 26 maart 2009 Celestijnenlaan 200S 01.03 om 20u00 Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Aanwezig: Katherine L., Pieter S., Jana D, Katharine M., Ruben

Nadere informatie

Algemene Kringraad Vergadering

Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 4 oktober 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 21u30 Aanwezig: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Peter (web), Lore (beheer), Wouter

Nadere informatie

KringRaad Bestuursvergadering

KringRaad Bestuursvergadering KringRaad Bestuursvergadering Vergadering van 24 september 2009 Scientica-lokaal om 18.08u Aanwezig: Charlotte, Didier, Wim, Koen, Maarten, Jo, Mathias, Wouter, Bart, Sanne 1 Goedkeuring agenda De agenda

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek)

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) AV VERSLAG Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) Aanwezig: Jennifer, Jeroen, Pieter V., Natascha, Hanne, Bart, Michaël M., Toon, Joris B., Vincent, Yana, Sofie, Michaël D., Pieter V.H., Karel,

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 21 maart 2010 Aanwezig: Peter, Sander, Vincent, Simon, Joris, Vinnie, Boogie, Natascha, Karel, Michaël Derde, Lore, Pieter Verhoeven, Michaël Mariën, Daniël,

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 21 februari 2010 Aanwezig: Peter, Mattia, Thomas, Joris Baken, Stijn, Sander, Vinnie, Boogie, Pieter Verhoeven, Koen, Simon, Vincent, Natascha, Hanne, Daniël,

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 8 februari 2009 Aanwezig: Mattia, Stevel, Toon, Vincent, Maarten, Sander, Thijs, Stijn, Vinnie, Jennifer, Michaël M, Thomas, Christophe, Hanne, Charlotte,

Nadere informatie

Verslag OOR. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag 20/11/ Verslagen FPOC s (ter info) 4 Mededelingen

Verslag OOR. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag 20/11/ Verslagen FPOC s (ter info) 4 Mededelingen Verslag OOR Vergadering van 2 maart 2009 Celestijnenlaan 200B 00.05 om 20u00 Aanwezig: Tine D., Tom H., Koen T. (Geologie), Pieter-Jan D. (Nanotechnologie), Sara D.(Biologie), Steven L. (Informatica),

Nadere informatie

Verslag vergadering 13/3/2007

Verslag vergadering 13/3/2007 Verslag vergadering 13/3/2007 Aanwezig: Bram, Iris, Bart, Akke, Peter, Lucas, Polle, Nicky, Dobbie, Osmo, Cd, Zeger, Lotte Verontschuldigd: Jessie en Free Evaluaties NdW Iedere kring krijgt nog 120 euro

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen Faculteit Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Wiskunde Biochemie en biotechnologie Informatica Biologie Fysica Geologie Chemie Geografie 1 Informatie voor alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

Woordje van de Preses

Woordje van de Preses 10 Mei 2010 Beste Winezen, Woordje van de Preses Naast de grote f*ck you wij geven onze frak en hamer niet af cantus, is er deze week ook het grote f*ck you ik heb compleet geen inspiratiepreseswoordje!

Nadere informatie

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie.

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie. Aanwezig: Nick, Robin, Laura J, Loren, Lens, Glenn, Louis, Adrien, Evelien, Amber, Dries V, Lieze, Paulien, Loïc, Gust, Lotte, Sophie, Lins, Jante(verslag). Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee,

Nadere informatie

Verslag vergadering 28/11/2006

Verslag vergadering 28/11/2006 Verslag vergadering 28/11/2006 Aanwezig: Dobbie, Sven, LuCas, Akke, CD, Jessie, Bart, Bram, Lotte Verontschuldigd: Iris, Osmo, David, Free, Peter, Zeger ;) Afwezig: propolis Evaluaties Bierkoning Tof,

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 15 maart 2009 Aanwezig: Inge, Charlotte, Stevel, Davy, Jerre, Joris B, Thijs, Jorien, Daniel, Stijn, Sander, Sanne, Joris VdB, Vinnie, Mattia, Michaël

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 7 februari 2010 Aanwezig: Christophe B, Christophe D, Hanne, Jorien, Joris B, Karel, Mattia, Michael D, Michael M, Natascha, Pieter V, Sander, Simon, Stijn,

Nadere informatie

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Inhoud... 1 Info voor website, Facebook en beelscherm... 2 Affiches en Flyers... 3 Materiaal... 4 Aanvragen en toelatingen... 4 Financieel... 4 Takenlijst en

Nadere informatie

Kernraad. Goedkeuring agenda. Goedkeuring verslag. Mededelingen. Voorbije activiteiten VERSLAG. Vergadering van donderdag 22 oktober 2009

Kernraad. Goedkeuring agenda. Goedkeuring verslag. Mededelingen. Voorbije activiteiten VERSLAG. Vergadering van donderdag 22 oktober 2009 Kernraad VERSLAG Vergadering van donderdag 22 oktober 2009 Aanwezig: Sanne, Vinnie, Michaël M., Jorien, Mattia, Thomas, Pieter V. Goedkeuring agenda De agenda wordt goedgekeurd, na het toevoegen van het

Nadere informatie

Verslag vergadering 4/10/2006

Verslag vergadering 4/10/2006 Verslag vergadering 4/10/2006 Aanwezig: Iris, Osmo, Sven, Lucas, Akke, CD, Propolis, Peter, Bart, Lotte, Bram Verontschuldigd: Dobbie, Zeger, Jessie, David Evaluaties Fuif reclame: Meer en vooral vroeger

Nadere informatie

Verslag kringvergadering Historia vzw 11 november 2008

Verslag kringvergadering Historia vzw 11 november 2008 1 Verslagkringvergaderingvzw11november2008 Aanwezig:Ruth,Sarah,Ruben,Frederik,Evi,Maarten,WardL.,Bart,Inge,Goedele,Karolien,Kenji, Tine,Wouter,Jantje,Anne,Reinoud(Eoos),Karen,Annette,Laura,Lander,Gerwin,Leander,Gaëtan

Nadere informatie

Toledo-fiche: Werken met de content collection

Toledo-fiche: Werken met de content collection 1 De content collection van Blackboard 9.1 De content collection van Blackboard 9.1 is de verzameling (collection) van alle bestanden (content) die door gebruikers worden toegevoegd aan Blackboard (meestal

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 15 februari 2009 Aanwezig: Daniel, Inge, Jorien, Bert, Thomas, Thijs, Mattia, Sander, Vincent V, Jennifer, Davy, Jerre, Sanne, Michiel, Michaël M, Vinnie,

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 16 mei 2010 Aanwezig: Thomas, Michaël Mariën, Michaël Derde, Sander, Cie, Maarten Glas, Lynn, Vinnie, Natascha, Lore, Boogie, Jorien, Mattia, Peter, Pieter

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering 16 Maart Aanwezig 16 leden en Lia van Herle. Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA

Verslag ledenvergadering 16 Maart Aanwezig 16 leden en Lia van Herle. Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA Verslag ledenvergadering 16 Maart 2017 Aanwezig 16 leden en Lia van Herle Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA Lezing landschapsfotografie Crazy Galleries Openluchttentoonstelling Contrast

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

De cursus van 'Chinese cultuur' wordt te koop aangeboden door de cursusdienst voor 5 euro. Voor openingsuren, zie toledo-community 'Sinologie'.

De cursus van 'Chinese cultuur' wordt te koop aangeboden door de cursusdienst voor 5 euro. Voor openingsuren, zie toledo-community 'Sinologie'. 1ste Studiefase Welkom bij de studierichting Sinologie! Op maandag 26 september gaat het academiejaar van start. Hieronder vinden jullie een kort overzicht van de geplande activiteiten. Wij raden jullie

Nadere informatie

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 2 OKTOBER AANSLUITEND BIJ AV LEUVEN UITNODIGING 1 Goedkeuring verslagen 2 Goedkeuring agenda 3 Strategische punten 3.1 Prijsstijging Alma 3.2 Living Campus project 4 Operationele

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 18 oktober 2009 Aanwezig: Tim, Pieter V.H., Christophe D., Michaël D., Michaël M., Hanne, Natascha, Sofie, Lynn, Sander, Joris B., Stijn, Vincent, Yana,

Nadere informatie

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST)

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) 2 December 2014 Opvolging vorige vergaderingen 1. Toegang campus Aalst Vorig jaar werd er melding gemaakt dat de achterliggende school vaak op de campus

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 3 mei 2009 Aanwezig: Inge, Daniel, Jennifer, Vincent V, Thijs, Davy, Christophe, Michaël M, Vinnie, Hanne, Thomas, Jorien, Mattia, Charlotte, Stevel,

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Infodag: zaterdag 6 mei 2017 TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Informatie voor alle opleidingen Bachelor in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) Bachelor in de

Nadere informatie

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014 VERSLAG 2 e ALGEMENE VERGADERING 22 februari 2015 14u30 - Antwerpen Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Shanna Hurts, Claudia Defoort, Sofie Van Waes, Stefanie Bauters, Cédric

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Homeraad Home Boudewijn

Homeraad Home Boudewijn Homeraad Home Boudewijn Verslag vergadering homeraad 3 oktober 2006 Keuken 14 e verdieping 20u00 21u45 Aanwezig: Ann Frederix, Bart Mesuere, Bram Van Gansbeke, Bruno Speder, Eveline Snoeck, Jeroen Vercruyce,

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Verslag vergadering 18-11-2010

Verslag vergadering 18-11-2010 Verslag vergadering 18-11-2010 LOCATIE: refter 't Haegje TIJDSTIP: 20h30 AANWEZIGEN: Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), An Sevenants (AS), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Annie Van Avondt (juf.

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 1 maart 2009 Aanwezig: Inge, Jorien, Thomas, Vinnie, Joris B, Thijs, Jennifer, Sanne, Christophe, Mattia, Daniel, Stevel, Hanne, Michaël M, Toon, Sander,

Nadere informatie

Penning subsidies is aan begonnen wetenschapsrekening moet dringend gedaan worden opperhop: ift 32 euro getrakteerd bonnekes bijhouden

Penning subsidies is aan begonnen wetenschapsrekening moet dringend gedaan worden opperhop: ift 32 euro getrakteerd bonnekes bijhouden Vergadering Aanwezig: Dries, Jorg, Karen, Carah Sornelis, Isaiah, Birt, Rani, Opperhop, Alexander, Konijn, Davit, Sproet, Xeno, Sam, Jake Verontschuldigd: Lucas Afwezig: Praeses Streepjestussenstand: opperhop:2

Nadere informatie

Home Konvent Verslag HKC 22/09/16 In Home Bertha, aanvang 17u

Home Konvent Verslag HKC 22/09/16 In Home Bertha, aanvang 17u Verontschuldigd Jesse Afwezig / Home Konvent Verslag HKC 22/09/16 In Home Bertha, aanvang 17u Aanwezig Sarah, Lisa, Mathijs, Simon, Angèle, Lara, Roy, Benny, Dries, Cedric, Emma, Laurent, Jasper, Jasmijn

Nadere informatie

Scientica Leuven vzw

Scientica Leuven vzw Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer

Nadere informatie

Verslag vergadering 12 januari 2010

Verslag vergadering 12 januari 2010 Verslag vergadering 12 januari 2010 LOCATIE: Café "De Fotograaf" TIJDSTIP: dinsdag 12/01/2010 om 20h30 AANWEZIGEN: Sven De Mey (voorzitter), Ellen Camerlinck (penningmeester), Peter De Cat (secretaris),

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 8 februari 2015 Aanwezig: Waarnemer: Verontschuldigd: Sander C Afwezig: Marie, Yanice, Kenny (vanaf 21:26), Sander Byl (vanaf 21:36), Lena (vanaf 21:34), Jens,

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Communicatieschappen Politieke schappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? In het Frans.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? In het Frans. Erasmusbestemming: Toulouse Academiejaar: 2016. - 2017. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit bevindt zich pal

Nadere informatie

Presidium Vergadering

Presidium Vergadering Presidium Vergadering VERSLAG Vergadering van maandag 2 november 2009 Aanwezig: Jorien, Mattia, Thomas, Michaël D., Jeroen, Michaël M., Roeland, Pieter V.H., Natascha, Hanne, Gert, Joris T., Vinnie, Christophe

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 13 december 2009 Aanwezig: Jorien, Thomas, Christophe D., Michaël M., Michaël D., Stijn, Joris B., Peter, Simon, Vincent, Joris T., Maarten, Pieter V.,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Vergadering van zondag 7 februari 2016

Vergadering van zondag 7 februari 2016 Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 7 februari 2016 Aanwezig: Anne, Anton, Arno, Bart, Bram, Carolyne, Fanne, Jari, Joni, Katelijne, Lien, Marlies, Quentin, Reinout, Sander, Simon, Stijn

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u DE OUDERRAAD VAN DE Aanwezig: Kristin Van Molle, Anne Van Nieuwenhoven, Claudia Van Der Linden, Peter Severins, Jenifer Aerts, Jessica Iyase,

Nadere informatie

WINAGENDA. Dinsdag 24 november. Scienticantus. Paella eetstand Schaatsen Galabar/proffentap. Woensdag 25 november. Beiaard bezoek LOKOmotion

WINAGENDA. Dinsdag 24 november. Scienticantus. Paella eetstand Schaatsen Galabar/proffentap. Woensdag 25 november. Beiaard bezoek LOKOmotion WINAGENDA Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten wiskunde, fysica en informatica. Het was weer gezellig op de bar met al de jenever Dinsdag 24 november Scienticantus Woensdag

Nadere informatie

Schakelwerking Welkomst Emiel V.U. PEDAGOGISCHE KRING JAARGANG 2015-2016 SEPTEMBER 100EX

Schakelwerking Welkomst Emiel V.U. PEDAGOGISCHE KRING JAARGANG 2015-2016 SEPTEMBER 100EX Schakelwerking Welkomst Emiel V.U. PEDAGOGISCHE KRING JAARGANG 2015-2016 SEPTEMBER 100EX Inhoud Wie zijn we En vooral Wat doen we? De Pedagogische Kring Activiteitenkalender Leuven voor dummies Handige

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

VVN Keuzevakkenavond: Keuzevakken in de bacheloropleiding Fysica & Sterrenkunde

VVN Keuzevakkenavond: Keuzevakken in de bacheloropleiding Fysica & Sterrenkunde VVN Keuzevakkenavond: Keuzevakken in de bacheloropleiding Fysica & Sterrenkunde 1 Overzicht 1.1 - De Bacheloropleiding Beslaat 180 studiepunten. 162 studiepunten liggen reeds vast. 18 studiepunten: vrij

Nadere informatie

28 februari 2011. Preseswoordje. Liefste Wina,

28 februari 2011. Preseswoordje. Liefste Wina, 28 februari 2011 Preseswoordje Liefste Wina, Zonet namen we met de Winagang deel aan de wedstrijd Win een kotconcert van Yevgueni! Of we wonnen of niet weet u misschien ondertussen al maar ik nog niet.

Nadere informatie

3.4 Slaagcijfers. 3.5 Lerarenopleiding. 3.3.3 Vervroegde examenplanning

3.4 Slaagcijfers. 3.5 Lerarenopleiding. 3.3.3 Vervroegde examenplanning Verslag OOR Vergadering van 8 oktober 2008 Celestijnenlaan 200B 00.05 om 18u00 Aanwezig: Inge V. (Wiskunde), Thomas I., Daniel M., Bert D.R. (Fysica), Michel H., NadiaT. (Sterrenkunde), Ellen V., Sara

Nadere informatie

REGENTONNEKE 8 februari 2010

REGENTONNEKE 8 februari 2010 REGENTONNEKE 8 februari 2010 Woordje van de Preses Liefste Winezen, Ze zijn weer gedaan, onze examens. Een groot deel van ons geniet op het moment van dit schrijven wellicht van een weekje welverdiende

Nadere informatie

Verslag ouderraad Sportschool maandag 29 augustus 2011

Verslag ouderraad Sportschool maandag 29 augustus 2011 Verslag ouderraad Sportschool maandag 29 augustus 2011 Aanwezig Sacha Diaine Wim Goedertier Bruno Goetmaeckere Peter Hulpiau Inge Van Severen Ann Bogaert Ruud Buyl Tina Segers Jutta Rogge Cathy Roelandts

Nadere informatie

WINAGENDA. Maandag 24 februari. Lustrumquiz. Dinsdag 25 februari. Eetdag Lustrum. Lustrum BBQ Lustrumbar. Woensdag 26 februari

WINAGENDA. Maandag 24 februari. Lustrumquiz. Dinsdag 25 februari. Eetdag Lustrum. Lustrum BBQ Lustrumbar. Woensdag 26 februari WINAGENDA Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten wiskunde, fysica en informatica. De Dies Natalis cantus ter ere van ons 50 jarig bestaan Maandag 24 februari Dinsdag 25 februari

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

verslag KV 23/09/ 08 verontschuldigd : sara g., eline g., tom, verslag : sam 1. inleiding tot KV

verslag KV 23/09/ 08 verontschuldigd : sara g., eline g., tom, verslag : sam 1. inleiding tot KV noot : citaten ( ) in dit verslag zijn noodgedwongen geparafraseerd verslag KV 23/09/ 08 aanwezig : joke, dieter, sam, heleen, nick, bram, marijn, els, ellyne, visack, tine, fien, ruben onderwijs, veerle,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Aanwezig Commissie Jeugd : Jos Broekmans Herman De Pauw Benny Lenaerts Aanwezig Commissie

Nadere informatie

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag s schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag KRINGEN Alfa Type Naam Activiteit Factuurbedrag Stem 1 Informatief drukwerk kringblad 73,00 Informatief drukwerk kringblad 139,00 Informatief drukwerk kringblad

Nadere informatie

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month Inhoud Inleiding Promocampagne International Fair LOKOmotion @ Albatros Events van kringen en ISA s Conclusie Inleiding November

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 23 maart 2014 Aanwezig: Sander C, Sander B, Simon D, Jens, Andreas, Gust, Lena, Lore, Michiel, Anne W, Tom, Bart, Jels, Robin DR, Robin Goris, Stef B, Stef

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines.

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Doelstelling. Het OPO Wetenschapscommunicatie Informatica heeft als doelstelling om de communicatievaardigheden,

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Maart 2017 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens 2 H2. Starten

Nadere informatie

4. TEST !

4. TEST ! 1 4. TEST... 1.. 2.. 3! 4.1 OPDRACHT Deze test kan een hulp zijn bij het vinden van mogelijke knelpunten binnen jouw vereniging. Omcirkel telkens het tekentje dat voor het best passend antwoord staat.

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 Inhoud I. Inleiding...1 II. Inhoud...1 1. De informatievergadering...1 2. Meet and greet...2 3. Verdediging van visie en motivatie...2 4. De stemvergadering(en)...2

Nadere informatie

Verslag vergadering 13/2/2007

Verslag vergadering 13/2/2007 Verslag vergadering 13/2/2007 Christine Dubernard Aanwezig: Iris, Dobbie, Jetong, Bart, Sven, Bubble, Akke, Jessie, Osmo, Cd, Duckie Afwezig: Nico Verontschuldigd: Deurbel, Free, Lotte Evaluatie Massacantus

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Verslag ouderraad Sportschool donderdag 16 juni 2011

Verslag ouderraad Sportschool donderdag 16 juni 2011 Verslag ouderraad Sportschool donderdag 16 juni 2011 Aanwezig Diaine Sacha Wim Goedertier Ann Bogaert Peter Hulpiau Ben Bollaert Pat Pollefeyt Sofie Knockaert Axelle De Schrijver Schoolteam Rony Troch,

Nadere informatie

Maandag 16 februari. Industriedag der wetenschappen. Bama-info-avond

Maandag 16 februari. Industriedag der wetenschappen. Bama-info-avond Maandag 16 februari Industriedag der wetenschappen Op donderdag 18 maart gaat onze jaarlijkse industriedag door in de campusbibliotheek Arenberg te Heverlee. Buiten wereldberoemde bedrijven die allemaal

Nadere informatie

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne LOKO INTERNATIONAL SANDER BEELAERT Algemene Vergadering 20 december 2013 EVALUATIENOTA The future of Think Abroad Gedurende de maand november organiseerde LOKO International in samenwerking met de faculteitskringen

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: 2012. - 2013. Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?...de faculteit is gelegen op een heuveltje, Avenue

Nadere informatie

Infoboekje voor en door studenten aan de Faculteit sociale wetenschappen

Infoboekje voor en door studenten aan de Faculteit sociale wetenschappen PS Infoboekje voor en door studenten aan de Faculteit sociale wetenschappen Politika presents 3 maart 2015 Het terrorismedebat Deuren om 19u, debat om 20u Aula Max Weber, Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Vergadering van woensdag 2 december 2009

Vergadering van woensdag 2 december 2009 OWG vergadering VERSLAG Vergadering van woensdag 2 december 2009 Aanwezig: Daniel, Peter, Thomas, Lucie, Evert, Jan, Laurens, Sanne, Karel, Bart G., Natascha, Mattia, Vinnie, Inge, Wouter Verontschuldigd:

Nadere informatie

B: Goedkeuring notulen bijzondere ondernemingsraad september Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

B: Goedkeuring notulen bijzondere ondernemingsraad september Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. Notulen Ondernemingsraad van 08 oktober 2012. Aanwezigen: - Werknemers: Mevr. Van Humbeeck, Dhr. Vandevelde, Mevr Steenhaut, Mevr. Hermans, Dhr. De Rudder, Dhr. Piessens, Mevr. Vermeir, Mevr. Legrand,

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV.

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV. VERSLAG 3 e ALGEMENE VERGADERING 28 juni 2015 12u30 - Gent Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Claudia Defoort, Sven Declerck, Christoph Portier, Maxime Michielsen, Jelle Holsteen,

Nadere informatie

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Datum: 13 okt. 15 Tijd: 20:00 Locatie: Gbdn Aanwezig: Daphne de Koster, Camille De Wilde, Heleen Helsen, Paulien Geeraerts, Emma Dierckx, Silvy Thijssen, Britta Hanssen,

Nadere informatie