Vergadering Scientica-OOR-Cudi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering Scientica-OOR-Cudi"

Transcriptie

1 Vergadering Scientica-OOR-Cudi Vergadering van 26 maart 2009 Celestijnenlaan 200S om 20u00 Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Aanwezig: Katherine L., Pieter S., Jana D, Katharine M., Ruben C., Nele V., Tom H., Koen T. (Geologie), Wouter P. (Scientica), Niele G. (Scientica), Tine B. (Biologie, Scientica), Daniel M. (Fysica), Sevel, Vincent V. (Informatica), Vincent V.E., Mattia W., Thomas I.V. (Fysica), Jorien V.d.B(Wiskunde), Geert H., Bart V.D.B., Griet D. (Chemie), Lieve D., Karen M. (Biochemie), Ruben M., Sander T., Gert D., Koen D.M., Wim V., Jill H., Evelien J.(Geografie), Didier L. (ondervoorzitter Scientica), Seppe D. (voorzitter Scientica), Katrijn D. (secretaris OOR), Benjamien M. (voorzitter OOR) Verontschuldigd: Femke H., Michel H., Dominique J., Tine D., Nele V., Tom D.B. 1 Goedkeuring agenda De agenda wordt goedgekeurd 2 Scientica-OOR-cudi: onderlinge verhouding Aan de faculteit zijn momenteel drie belangrijke organen voor de studenten. Scientica, de overkoepelende OnderwijsRaad OOR en de Scientica Cursusdienst of CuDi. Het voornaamste probleem met de structuur nu is dat er voor de wetenschapsstudenten geen duidelijkheid bestaat over wat nu net het verschil is tussen OOR en Scientica en wat die 2 met elkaar te maken hebben. Anderzijds is het ook belangrijk om duidelijkheid te scheppen omtrent de conceptuele relatie van de 3 organen, dus over wie aan wie verantwoording moet afleggen. SCOOR is het er over eens dat OOR en Scientica twee naast elkaar staande organen moeten blijven, waarbij OOR instaat voor de onderwijsvertegenwoordiging van alle richtingen op facultair niveau, terwijl de Scientica-AV een samenwerkingsverband is tussen de kringen van onze faculteit. De CuDi zal vanaf volgend jaar gecontroleerd worden door de Scientica-AV (zie puntje 3.1). Verder wordt besloten dat,hoewel OOR en de Scientica AV twee verschillende organen zullen blijven, ze beiden duidelijk onder de noemer en organisatie Scientica moeten vallen, voor de CuDi geldt dit uiteraard ook. Om dit concept ook duidelijk te maken aan al de studenten wetenschappen, zal er onder andere werk gemaakt worden van een OOR-logo waar het Scientica-logo mee in vervat zit, en zal er in de toekomst geprobeerd worden om naar buiten te komen als Scientica-OOR in plaats van enkel als OOR. Tenslotte zal er vanaf volgend jaar ook een nieuw Scientica orgaan opgericht worden, de SciWi (de Scientica Wijzen). Dit orgaan zal het overlegorgaan zijn tussen de Scientica CuDi, de Scientica AV en Scientica OOR. De leden van deze vergadering zijn: de voorzitter, ondervoorzitter en financieel verantwoordelijke van de Scientica-AV de voorzitter en secretaris van Scientica-OOR de hoofdverantwoordelijke en financieel verantwoordelijke van de Scientica-cudi Deze SciWi zal ook een algemene Scientica begroting opstellen, die dan goedgekeurd wordt op de Scientica AV en op Scientica OOR. Meer gedetailleerde bepalingen i.v.m. de SciWi zullen uitgewerkt worden in de statuten van Scientica AV, Scientica OOR en Scientica CuDi. OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 1

2 2.1 Integratie websites Op dit moment bestaan er twee website systemen naast elkaar, Mediawiki en Drupal. Iedereen is het er over eens dat dit geen goed systeem is en dat er in de toekomst één Scientica website moet komen waar de sites van Scientica AV, Scientica OOR en Scientica CuDi ingebouwd zitten. Omdat er nogal wat discussie is over welk systeem het beste is, wordt er een werkgroepje ScIt opgericht met daarin Stevel, Didier, Koen T., Vinnie, Koen d.m. en Niele. Deze werkgroep zal een aantal voorstellen doen waarna SCOOR een voorstel zal uitkiezen. 2.2 Geldstromen Op dit moment krijgt Scientica OOR geld van de faculteit en heeft de Scientica CuDi een werkingsbudget die ze haalt uit de verkoop van cursusmateriaal. De Scientica AV heeft echter geen werkingsbudget. Hier dient wel bij opgemerkt te worden dat individuele activiteiten, georganiseerd door de Scientica AV, soms wel gesponsord worden door de faculteit (bvb de lezingenreeks). Er wordt besloten dat er in de begroting (opgesteld door de SciWi) vanaf volgend jaar een werkingsbudget zal toegekend worden aan de drie luiken. Het werkingsbudget van Scientica OOR wordt voorzien met geld vanuit de faculteit. 3 Cudi 3.1 Externe controle SCOOR is het erover eens dat er vanaf volgend jaar controle moet zijn door de Scientica AV op de Scientica CuDi, de discussie richt zich vooral op hoeveel verantwoordelijkheden de Scientica AV krijgt. Een concreet struikelblok zijn de bladprijzen, er zijn meningen dat de cudi deze zelf moet kunnen vastleggen, anderen vinden dat de Scientica AV hier finaal beslissingsrecht in moet hebben. De belangrijkste argumenten voor een autonoom beslissingsrecht van de Scientica CuDi zijn dat de kringen anders een onredelijk hoge bladprijs kunnen opleggen, en dat de Scientica CuDiploeg veel meer verstand heeft van de werking van de cursusdienst dan de kringen. Tegenargumenten hiervoor zijn dat het omgekeerde ook geldt, namelijk dat de Scientica CuDi onredelijk hoge bladprijzen zou kunnen opleggen (en dit met een veel kleiner groepje dan de Scientica-AV) en anderzijds dat de cudi opgericht is door de Scientica AV en dat het dus ook logisch is dat die AV recht heeft op het finale zeggenschap. Na een lange discussie wordt algemeen besloten dat de Scientica AV de ultieme controle heeft op de cudi, maar dat er statutair een aantal verantwoordelijkheden worden gedelegeerd naar descientica CuDi (zie verder). Scientica heeft wel steeds de mogelijkheid om deze statuten aan te passen. Meer concreet is er reeds het volgende afgesproken: De Scientica CuDi legt regelmatig (hoe vaak moet nog bepaald worden) een financieel verslag voor aan de Scientica AV. Er zal ook een maximumbedrag vastgelegd worden dat de Scientica CuDi kan uitgeven zonder hiervoor toestemming te vragen aan de Scientica AV (hierbij worden zaken bedoeld als boekenrekken, computers e.d.). De vergadering van de Scientica CuDi draagt een bestuur voor, waarna de Scientica AV beslist om het voorgestelde bestuur al dan niet te bekrachtigen. Voor dit academiejaar moeten op 7 mei ten laatste de kandidaturen binnen zijn op de Scientica AV. Hierdoor moet de Scientica CuDi op 10 mei zijn advies overmaken aan de Scientica AV, en zal deze AV op 14 mei zijn beslissing omtrent het bestuur nemen. (Data kunnen mogelijks nog wijzigen.) 3.2 Regeling lidkaarten Er worden nu 2 systemen gebruikt om de barcodes van de Scientica CuDi te linken aan de ledenkaarten van de kringen. Enerzijds zijn er kringen die lidkaarten maken en deze van barcodes voorzien, nog voor de studenten hebben betaald voor hun lidkaart. De barcode van de studenten die beslissen om geen lidkaart te kopen wordt dan simpelweg niet gebruikt, hoewel ze wel bestaat. OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 2

3 Anderzijds zijn er kringen die pas lidkaarten en barcodes uitdelen nadat de studenten betaald hebben voor hun lidkaart. In dat geval zijn dus alle barcodes die uitgedeeld worden ook actief. Dit hybride systeem zorgt echter af en toe voor praktische problemen, onder andere om statistische gegevens op te vragen. Ook zijn bepaalde kringen in het voorbije jaar laat geweest met het doorgeven van lidkaartgegevens, waardoor problemen ontstonden in de Scientica CuDi. Er wordt daarom besloten dat de Scientica CuDiploeg dit probleem onderzoekt en vóór volgend academiejaar een manier van werken voorstelt aan de kringen. (Het is mogelijk dat dit hybride systeem toch de beste oplossing blijkt te zijn.) Verder wordt er vanuit SCOOR de vraag gesteld of het een probleem is dat de lidkaarten van de verschillende kringen niet evenveel kosten, hoewel de voordelen die men er uit kan halen nagenoeg dezelfde zijn. Na een rondvraag van de prijzen (Bios: 9 e, Geos: 8e, Chemika 8e, Merkator 8e, Wina 7,5e) wordt besloten dat deze zo dicht bij elkaar liggen dat het niet nodig is er iets aan te veranderen. 3.3 Campagnedrukwerk Het campagnedrukwerk voor de opkomende kiesploegen wordt klassiek gesponsord door de drukker van de cursussen. Het huidige Scientica CuDibestuur heeft echter nog geen contract getekend met een drukker, waardoor de ploegen hier officieel gezien geen gebruik van zullen kunnen maken. Er wordt besloten dat de opkomende ploegen gewoon vragen aan de huidige drukker of ze hun campagnedrukwerk daar gratis mogen doen. 3.4 In zee met Acco? In het licht van de huidige ontwikkelingen in verband met Acco, is er vanuit Scientica CuDi de intentie om Acco Drukkerij als partner voor volgend jaar te overwegen. SCOOR is hier principieel niet tegen, maar stelt een aantal voorwaarden op waaraan Acco zeker moet voldoen, die losstaan van de eventuele bladprijs. Service: nu wordt het drukwerk tot aan de Scientica CuDi geleverd, zal Acco dit ook doen? Flexibiliteit: zal Acco even snel cursussen leveren als Alpha Copy nu? Zal Acco dit ook doen voor hele kleine oplages? Zal voorrang gegeven kunnen worden aan heel dringende cursussen (met dus ruimte voor sporadische spoedleveringen met een termijn van enkele dagen)? Zal het eenvoudig zijn om de te kopiëren cursussen binnen te brengen? Dit geldt ook voor bijvoorbeeld wekelijks te kopiëren kringblaadjes. (We willen geen administratieve rompslomp voor elke aanvraag.) Zal acco ook kringdrukwerk willen doen èn sponsoren? En indien ja: zal dit dan naar een van de filialen in de stad kunnen gebracht worden? (Het hoofdgebouw van Acco ligt in Herent.) 4 Toewijzing mandaten Nu zitten nagenoeg alle mandaten bij Scientica OOR, hoewel ze soms maar heel weinig met onderwijs te maken hebben. 4.1 Cel Internationalisering In deze vergadering hebben we twee mandaten, beiden worden overgedragen naar de Scientica AV. 4.2 PR Ook hier hebben we twee mandaten, hiervan wordt er eentje overgedragen naar de Scientica AV, het andere blijft bij Scientica OOR. OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 3

4 4.3 Wetenschapscommunicatie Dit mandaat blijft bij Scientica OOR. 5 Plaats van onderwijs in studentenwerking: binnen of buiten presidium? De kringen beargumenteren hun systeem: Bios: Onderwijs zit volledig buiten het presidium, de studenten van de POC worden niet verkozen door het presidium, maar onrechtstreeks wel bekrachtigd door dit presidium. Af en toe is er wat terugkoppeling van de onderwijsmensen naar het praesidium. Chemika: De POC-leden worden per jaar verkozen door de studenten zelf. Er is wel een onderwijsverantwoordelijke in het praesidium. Deze legt op de pv s geen verslag af over de POC s Geos: De POC-leden worden gekozen door de onderwijspraeses(sen), in samenspraak met de studenten. De onderwijspraesessen leggen op de PV s wel verslag af van wat er besproken is op de POC s. Merkator: Idem Geos. Wina: Er is een aparte onderwijswerkgroep (de OWG), die volledig autonoom handelt van het praesidium. De voorzitter van de OWG hoeft geen lid te zijn van het praesidium, en onderwijs wordt dus ook enkel als mededeling besproken op pv s. Vanaf volgend jaar zal de voorzitter van de OWG wèl lid zijn van het presidium, en dus ook aanwezig zijn op de pv s. 6 Rectorsverkiezing 6.1 Discussiepunten De punten die wij als wetenschappers zullen meenemen in de inhoudelijke discussies met de kandidaatrectoren zijn de volgende: Toegankelijkheid van de campus Rationalisatie: Vindt de opkomende kandidaat het correct dat onze faculteit zeer sterk geviseerd wordt in die discussie en zo neen, wat is hij van plan om er aan te doen? ALO: Aan onze faculteit beginnen steeds minder studenten aan de lerarenopleiding. Wat zijn volgens hem hiervan de oorzaken en heeft hij oplossingen? Leercentrum: Is hij van mening dat campus Arenberg een leercentrum nodig heeft en hoe ziet hij dat dan (nieuwbouw/hergebruik leslokalen/integratie in bib/...)? Er zijn onderwijshervormingen op til in het middelbaar onderwijs die grote gevolgen kunnen hebben voor het niveau van de instromende studenten aan de universiteit: vindt hij dat het als rector van de KUL zijn taak is om daarin een stem te hebben? Er is onder leiding van Ekonomika ook een kringoverleg geweest omtrend deze materie, het verslag hiervan wordt nog rondg d (en is ook steeds aan te vragen bij 6.2 Student in kiesbureau Er moet een student in het kiesbureau van de rectorsverkiezing. kunnen zich hiervoor aanmelden bij Benjamien. Mensen die zich geroepen voelen 7 Varia 7.1 Benjamien: Visitaties? Benji? OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 4

5 7.2 Verdeling zitjes FR volgend academiejaar Bios: 3 Chemika: 4 Wina: 7 Merkator:3 Geos: 1 Scientica OOR voorzitter: 1 Scientica AV voorzitter: 1 Voor de excelfile met de berekening: zie oor.scientica.be 7.3 Tom H.: Printer leasen Tom vraagt of de Scientica CuDi eens kan onderzoeken of het interessant kan zijn om een printer te leasen, zodat kleine en/of wekelijkse oplages van cursussen daar snel en goedkoop kunnen afgedrukt worden. Nu gebeurt dat vaak door de studenten zelf op de kopiemachines van de KUL, wat vrij duur is. Scientica CuDi zegt dat zij reeds bezig zijn deze mogelijkheid te onderzoeken. 7.4 Daniel: cudi-vzw Zo lang de cudi geen vzw is, kan iedereen van de Scientica CuDi ongestraft met zo veel geld hij maar wil gaan lopen. Ook zijn de Scientica CuDi verantwoordelijken nu persoonlijk verantwoordelijk voor al het geld wat in de Scientica CuDi omgaat. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de Scientica CuDi een VZW wordt. Statutair kan een VZW echter niet zomaar geld geven aan feitelijke verenigingen (dus 4 van de 5 kringen). Dit probleem zou opgelost zijn indien alle kringen een VZW werden, maar de meeste kringen staan hier niet meteen om te springen. Er wordt daarom besloten om eerst uit te zoeken of er geen andere mogelijkheden zijn voor dit probleem op te lossen. Dit wordt praktisch geregeld door de VZW/Statuten werkgroep (zie hieronder). 7.5 Vinnie: concrete uitwerking van nieuwe voorstellen Er moeten meer concrete afspraken gemaakt worden omtrent wie wat concreet gaat uitwerken van de nieuwe beslissingen. Hiervoor wordt een werkgroepje opgericht, dat zich als eerste zal gaan bezig houden met het uitzoeken van het VZW probleem, en later ook met het brainstormen over de nieuwe structuren. In deze werkgroep zullen zitten: Koen T.(voorzitter), Niele, Stevel, Daniel, Mattia, Thomas i.v., Tom H., Geert. De SciWi van volgend jaar zal tijdens de grote vakantie de nieuwe Scientica statuten uitwerken (dus statuten van Scientica AV, Scientica OOR en Scientica CuDi). Voor het nieuwe Scientica-OOR logo mag iedereen mailen naar Niele, al deze voorstellen zullen op een volgende OOR vergadering voorgelegd worden. 7.6 Mattia: kandidaat rectoren op bezoek bij departementen Als je als studentenvertegenwoordiger aanwezig wil zijn tijdens die discussies, kan je dit vragen aan de departementsvoorzitter. 7.7 Tom: studiekost Er zijn ooit files gemaakt die de studiekost van de verschillende opleidingen aan onze faculteit vergelijken. Deze zijn, wegens tijdsgenbrek, nog nooit op het FaculteitsBureau besproken, maar er zal nog werk van gemaakt worden. Waarschijnlijk wordt dat wel iets voor volgend jaar. OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 5

6 7.8 Didier: Scienticup Op woensdag 1 april is het om 20u Scienticup op het veldje voor de Alma, aansluitend is het dan Scienticabar in de 103! 7.9 OOR trakteert na de vergadering! De vergadering wordt gesloten om 23u49. Katrijn Dirix (secretaris) OOR - Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen vergadering Scientica-OOR-cudi - Pagina 6

Verslag OOR. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag 20/11/ Verslagen FPOC s (ter info) 4 Mededelingen

Verslag OOR. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag 20/11/ Verslagen FPOC s (ter info) 4 Mededelingen Verslag OOR Vergadering van 2 maart 2009 Celestijnenlaan 200B 00.05 om 20u00 Aanwezig: Tine D., Tom H., Koen T. (Geologie), Pieter-Jan D. (Nanotechnologie), Sara D.(Biologie), Steven L. (Informatica),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

3.4 Slaagcijfers. 3.5 Lerarenopleiding. 3.3.3 Vervroegde examenplanning

3.4 Slaagcijfers. 3.5 Lerarenopleiding. 3.3.3 Vervroegde examenplanning Verslag OOR Vergadering van 8 oktober 2008 Celestijnenlaan 200B 00.05 om 18u00 Aanwezig: Inge V. (Wiskunde), Thomas I., Daniel M., Bert D.R. (Fysica), Michel H., NadiaT. (Sterrenkunde), Ellen V., Sara

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Algemene Kringraad Vergadering

Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 4 oktober 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 21u30 Aanwezig: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Peter (web), Lore (beheer), Wouter

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Scientica Leuven vzw

Scientica Leuven vzw Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer

Nadere informatie

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek)

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) AV VERSLAG Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) Aanwezig: Jennifer, Jeroen, Pieter V., Natascha, Hanne, Bart, Michaël M., Toon, Joris B., Vincent, Yana, Sofie, Michaël D., Pieter V.H., Karel,

Nadere informatie

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging Verslag AKV Vergadering van 16 februari 2011 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 18u30 Aanwezig: Verontschuldigd: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), Lore (beheer),

Nadere informatie

Verslag Algemene Kringraad Vergadering

Verslag Algemene Kringraad Vergadering Verslag Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 9 maart 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 19u Aanwezig: Wouter P. (voorzitter), Mathias D., Bart V.D.B., Griet D, Jef S., Sander T., Ruben

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

KringRaad Bestuursvergadering

KringRaad Bestuursvergadering KringRaad Bestuursvergadering Vergadering van 24 september 2009 Scientica-lokaal om 18.08u Aanwezig: Charlotte, Didier, Wim, Koen, Maarten, Jo, Mathias, Wouter, Bart, Sanne 1 Goedkeuring agenda De agenda

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 8 februari 2009 Aanwezig: Mattia, Stevel, Toon, Vincent, Maarten, Sander, Thijs, Stijn, Vinnie, Jennifer, Michaël M, Thomas, Christophe, Hanne, Charlotte,

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

Verslag vergadering. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag OOR 28 september. 3 Wat was en wat komen zal

Verslag vergadering. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslag OOR 28 september. 3 Wat was en wat komen zal Verslag vergadering Vergadering van 16 november 2009 om 19u00, 200S001.004 Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Aanwezig: Arnaud Vander Velpen, Tine Derez, Nele Vandersmissen, Dominique Jacques (Geologie),

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen Faculteit Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Wiskunde Biochemie en biotechnologie Informatica Biologie Fysica Geologie Chemie Geografie 1 Informatie voor alle

Nadere informatie

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 2 OKTOBER AANSLUITEND BIJ AV LEUVEN UITNODIGING 1 Goedkeuring verslagen 2 Goedkeuring agenda 3 Strategische punten 3.1 Prijsstijging Alma 3.2 Living Campus project 4 Operationele

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

28 februari 2011. Preseswoordje. Liefste Wina,

28 februari 2011. Preseswoordje. Liefste Wina, 28 februari 2011 Preseswoordje Liefste Wina, Zonet namen we met de Winagang deel aan de wedstrijd Win een kotconcert van Yevgueni! Of we wonnen of niet weet u misschien ondertussen al maar ik nog niet.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Woordje van de Preses

Woordje van de Preses 10 Mei 2010 Beste Winezen, Woordje van de Preses Naast de grote f*ck you wij geven onze frak en hamer niet af cantus, is er deze week ook het grote f*ck you ik heb compleet geen inspiratiepreseswoordje!

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 16 mei 2010 Aanwezig: Thomas, Michaël Mariën, Michaël Derde, Sander, Cie, Maarten Glas, Lynn, Vinnie, Natascha, Lore, Boogie, Jorien, Mattia, Peter, Pieter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Vergadering van woensdag 2 december 2009

Vergadering van woensdag 2 december 2009 OWG vergadering VERSLAG Vergadering van woensdag 2 december 2009 Aanwezig: Daniel, Peter, Thomas, Lucie, Evert, Jan, Laurens, Sanne, Karel, Bart G., Natascha, Mattia, Vinnie, Inge, Wouter Verontschuldigd:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Chemika vzw

Huishoudelijk reglement Chemika vzw Huishoudelijk reglement Chemika vzw Titel I Algemene bepalingen Artikel 1. Algemeen 14 september 2013 1. Dit huishoudelijk reglement is geschreven naar aanleiding van Artikel 23, 1 van de statuten van

Nadere informatie

S T A T U T E N G E O S V Z W

S T A T U T E N G E O S V Z W S T A T U T E N G E O S V Z W TITEL I: NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1: NAAM De vereniging draagt de naam Geos Leuven vzw, afgekort Geos. Die naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Babylon vzw 1 Blijde Inkomststraat 11 3000 Leuven Ondernemingsnummer: 867714785 Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Babylon. Elk lid van de vzw verbindt

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 3 mei 2009 Aanwezig: Inge, Daniel, Jennifer, Vincent V, Thijs, Davy, Christophe, Michaël M, Vinnie, Hanne, Thomas, Jorien, Mattia, Charlotte, Stevel,

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 15 maart 2009 Aanwezig: Inge, Charlotte, Stevel, Davy, Jerre, Joris B, Thijs, Jorien, Daniel, Stijn, Sander, Sanne, Joris VdB, Vinnie, Mattia, Michaël

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 7 februari 2010 Aanwezig: Christophe B, Christophe D, Hanne, Jorien, Joris B, Karel, Mattia, Michael D, Michael M, Natascha, Pieter V, Sander, Simon, Stijn,

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Presiudiumvergadering

Presiudiumvergadering Presiudiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 16 november 2008 Aanwezig: Inge, Daniel, Thomas, Michaël M, Christophe, Hanne, Charlotte, Bert, Thijs, Joris B, Nathan, Stijn, Joris VdB, Mattia, Jerre,

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Thomas voegt nog een puntje toe i.v.m. de campuslicenties voor bepaalde computerprogramma s.

Thomas voegt nog een puntje toe i.v.m. de campuslicenties voor bepaalde computerprogramma s. Vergadering Vergadering van 30 maart 2010 200S01.04 om 18u00 Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Aanwezig: Rik Verdonck (Biologie), Inge Verbeek, Natasha Desmet, Christophe Debry, Peter Verraedt,

Nadere informatie

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV.

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV. VERSLAG 3 e ALGEMENE VERGADERING 28 juni 2015 12u30 - Gent Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Claudia Defoort, Sven Declerck, Christoph Portier, Maxime Michielsen, Jelle Holsteen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014 VERSLAG 2 e ALGEMENE VERGADERING 22 februari 2015 14u30 - Antwerpen Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Shanna Hurts, Claudia Defoort, Sofie Van Waes, Stefanie Bauters, Cédric

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 17 mei 2009 Aanwezig: Thomas, Sanne, Toon, Hanne, Thijs, Michiel, Bert, Charlotte, Stevel, Peter, Christophe, Michaël M, Daniel, Inge, Jorien, Vincent

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Wina Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement van Wina Leuven vzw Huishoudelijk Reglement van Wina Leuven vzw Opgesteld te Heverlee op 29 maart 2014 Hoofdstuk 1 Doel & samenstelling Artikel 1 (Definitie van de Winarichtingen ). De Winarichtingen zijn: Bachelor of Science

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Babylon vzw 1 Blijde Inkomststraat 11 3000 Leuven Ondernemingsnummer: 867714785 Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Babylon. Elk lid van de vzw verbindt

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 15 februari 2009 Aanwezig: Daniel, Inge, Jorien, Bert, Thomas, Thijs, Mattia, Sander, Vincent V, Jennifer, Davy, Jerre, Sanne, Michiel, Michaël M, Vinnie,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Vergadering van 23 februari 2005 VERSLAG

Vergadering van 23 februari 2005 VERSLAG Vergadering van 23 februari 2005 VERSLAG Aanwezigheden Aanwezig: Julie Tobback (Biochemie), Kasper Baert (Chemie), Eva Digneffe (Geologie), Lieven Spits (Geologie), Anneleen Verhaegen (Geologie), Antonie

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERRAAD

HANDLEIDING OUDERRAAD HANDLEIDING OUDERRAAD INLEIDING De Handleiding ouderraad is opgemaakt om leden en toekomstige leden, directie en leerkrachten een toelichting te geven over de doelstellingen en structuur van de ouderraad

Nadere informatie

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten.

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten. 24 februari 2011 Job- en stage-event Hogeschooll Gentt Departtementt Toegepastte Ingeniieurswettenschappen Woord vooraf Geachte heer, Geachte mevrouw, Met trots stellen wij van de studentenvereniging Hermes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van zondag 13 december 2009 Aanwezig: Jorien, Thomas, Christophe D., Michaël M., Michaël D., Stijn, Joris B., Peter, Simon, Vincent, Joris T., Maarten, Pieter V.,

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 4 a) van het Organiek Reglement van de Studentenraad. HOOFDSTUK I

Nadere informatie

Presidiumvergadering

Presidiumvergadering Presidiumvergadering VERSLAG Vergadering van 21 februari 2010 Aanwezig: Peter, Mattia, Thomas, Joris Baken, Stijn, Sander, Vinnie, Boogie, Pieter Verhoeven, Koen, Simon, Vincent, Natascha, Hanne, Daniël,

Nadere informatie

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Datum: 13 okt. 15 Tijd: 20:00 Locatie: Gbdn Aanwezig: Daphne de Koster, Camille De Wilde, Heleen Helsen, Paulien Geeraerts, Emma Dierckx, Silvy Thijssen, Britta Hanssen,

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam "Nieuwe Filosofische Kring", afgekort als NFK en is opgericht

Nadere informatie

Statuten Studentenraad

Statuten Studentenraad Statuten Studentenraad Artikel 1 Pronominale en derivationele verwijzingen naar personen in deze statuten worden geacht genderneutraal te zijn. TITEL I NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 2 De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie