. : 07( $=78 78 :78" name="description"> . : 07( $=78 78 :78">

! " " $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 * , /,65 #

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " " $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 *121 3 1 41,1 5 2. /,65 #"

Transcriptie

1

2

3 !" " $ % * + * &'&() #,-./%. 0$,%0*23 4,52./,65 #

4

5 !" " * 78 % 978 & 7' :7' ( 4 7) ( * 7) ( %7) (& *7 ; %0 7 ; $7 ; *# & & & & && & &( & && <0= 7& >. : 07( $=78 78 : * ' $= 07' % 7'!"#$ * 7) 4A7) & 47 % 7 *AB7 *7 ( -. C07 ; 4 7& 8 * 7( ' %7; %#&"& ( * 78 ( %3D78 (& 7) # &

6 !" " ( +%=:7) (( B= 7& ' (&" ; 57& ; :7& ; :E7& ; :.7& ;& # 7& ; 407& ;& :7& ; *#7&& 8 8 % <.. 7&(! '7&; ) *+($ #

7 !" " %'0 0..F. G. 0 C 0%./-.. % $. FG / 5...0/$= +..HH.. /IF4 G C0/ 0./.C J/ 0./../E/./. *#>..../ -AB. 0.0 F0G/ *#.. / C. 0 0 # (

8 !" " 0. / = / 0#. 0 C0. : K0. 0. / F#ID0 K0$C -. G.$%>B> I # ;

9 !" ",, % '0 0.. * ;'0 F4. G 0.. A L. / FG A0 C.. 4. C A0 4./00. D "- :.. 0= =?./ / 0= :. 0 I.. 4../0 F0G 4../... >.FG.. F. G0%..0 # 8

10 !" ", 4 F! :...0= 4 /. M40 J $%>J.D. %. B.0 > M "##$ %& '( )* +')*,(-./.0 (+, ( - +, D A. 0 D L/ 00..F$L=9GL 0.. *.0.. 0=. 0%- 0= 4.0.M, *# ;'% $%>.0 > /. 00D 00. $%>I000. # '

11 !" " D/ *./.0.0, "!" 4. < % ' 0 0 FG0 /. 0. D 0 +,$<.. 0 +,$<F% 0 G = 0 JJ0 F*9$C-. G&0 9 /0 H FG0= 0G %.G.. 0 /0I. /.? G>0? 0./0F0. GM.F. G,..FG +.. F. G 0.,.FG # )

12 !" " 4.. J 0 FGJ / = / 0: K0. 0. / F#ID0 K0$C -. G.$%>B> I 235,' " 4 : /0 %. / B +." 7 & 0)&.0! )&.. 48 ;& 0..*$# AB.. 4*$# 0.0? #

13 !" ", /.& 0 0 0$= 0.. &-A /(; (0 F. GF. G -L.0.. 0;4 %- 0= 0 / 8!$%>.' #

14

15 !" " -, "22 "2" = F0G 9 +9,..0. I />0.. : +:, /0/:.. 0 0/. / 0 0. :..F. G 4..//NOP/ %)//:.. A <...F. G 0 %0. & /.F. G. %. / F. G. ( ? 00 & %*-:>= 0?F. G.*-:> # &

16 !" " "25 ; +;,. < A/ /B. <= - *;///.F0. GIFA/... G! I*A. 4./ =.. R /0 / <= *;///&S.I 4/.. 8/! ID.../. *;//8/..I */=J <' *;//(/I%.I % = /..J 0J FC0. G0 /.. <* *;/L/&..I %/. / &/8/<.M * / #

17 !" " &/8/<.0. I 4//=/ A/! * 0 A 0 4 *&&/.., *."" > /0/:./. 0 0/. / 0 L. + >. 0. F 0G., 0. 00/ /F: :.00. /C 0G= CC 09.% =0. 0., %0 I L.M 00 0 M & / * 0. 0 $%>=<F: 0G/(8? 0$%>000. # (

18 !" " >00... / /0. 4<$! %00A. 00D... <$! T: 0T 0 T0T>>?? 0.M > 0.::,= >.$%> -.. 4$%>. -. G ( ( $%>=<F #G)/0$%>000. # ;

19 !" " &, " 525 %.. 0 :. $= -.0 /0J. 0.J.$= 00. I U : : $= F 9/ G/I =. M = M = M = 0M/ / M?. /.0/ = : $= F G/ I = M =. M = M = M = R 4 : /$F.0 G/I =.0M = # 8

20 !" " 523 B : 00 $=F/ G/I ". + / $ FGFG 0..:.... /0 0/0/: D.$=0 0J0 J 4 B 0/ R0 /. // 0... $=.. 0/..HH. :. - $=/0F + + $. 0 0I # '

21 !" " 4, % >. J.J 0 / 0I AM B M /0I o M o 0. C0M o. /0I o M o %... /./ ;.0... L,!#"2 4J. J.. A0 E/.../.I / 0 # )

22 !" " ; J 0J0 = 0 8 A. 0../ 0...,!"## 0$= 0 9? /0. : <.. C0/.0., +## * 0/. //.C./ C '.0 FG.<. AA2 4 - F 0G.A B4#*% ; F:<. G;%6% / 8 $%>=F:. G'/0 $%>I000. ' <%$. #

23 !" " 4 ) ) $%> AB* A B&. D.& 0..0 /..0 <C D : & 0 F$.G % %? A 0 /. 0. <.. ' 0 0. A % <$! A >0.A B/0. RD. 0. A.D. 0./0. 9 ) A #

24 !" " 5.0 /0 0 A B0 0F0G/. 0/:....A +5#= V' AD5= >=C $%>. A0F 0G. 4$%>.. / AA" 4 *$#$%>A B D*$# 0..0 / 00., 0.. /. &"#" D.0. J J C0. - FC0G /. 0 / 0 0FC0G F% 0 G #

25 !" " D ' E F / F / : 0 %C0/0 0./.I AB./0,LC 0. /0 0$C0...9 / 00J. J 0? A0 /0. 0. F 0G0C * 0L J0. / 0.FG0 /C/,'!"## DF GD.././. 04 RB9 # &

26 !" " F-0. = G% / 0.?. = / 0 J' KR/. R./C 4R 9 KR 2 $ %*5> 0? /0 A %*5>/ / R /.0 F0G > = -0.F = G %*5>/ %..///:. #

27 !" " $0 & &.00 9 R $%> J , %,. 0FG./ 4 +5#= 8 &.. / V' %.B.. *... 5#= F. G 0 / / AD %0. /0 & # (

28 !" " % C D.. &&/./<./ -0A. %.. B 0FG0... C,) +# % /.. # ;

29 !" " ( *.., % F*.. /.= G) B.=.. 0:$=. A 0..F. G A. 0J.J B=, %3D0 / A/ ?.0 %. 0./ /0. %3DD. 0D $%>=F*.. /. G?/( # 8

30 !" " %3D.0 L.. F0 0 9G%3D0 / / :.<. 0.0D..0 * $0.0= 0 %3D +/4 # = =/ 0 /... *A. 0. %0 &&//<.. V(/=+5#= # '

31 !" " -. &&//<., 0...0D 0 = ( $%>=F*.. /. G 0 /-. F. /. G QJ./ / J... :$ F. G. F. /. G, 6+*" IW5$:D=$%>J J. = %=: I C'G: ( ( G = G = + $2#,( C'G ( $%>=F4. (80$%>I000. # )

32 !" "! = :7. G. $:D=0 G = -.I I0F 0G.. M I0F 0G.. M 9A I0F 0G.. M I0 F0G.. -. >) =.. 3, 7" /A 0. F. /.=/ # &

33 !" " ; >. ', ', 6"2 9". / *... D /0.0 :...F-G.F-0G -/. *. / /%.. J M0 G/ 0 0 :... $=0.?. * : H. E 9../. A/ 4E 0E 4EJ. J....0 / 0. 0A # &

34 !" " 6"" 6"5 6"A ', : %F.G..,? HH.E/ 0.E =A ; DF.G. : I >. KM.. *. G >.. A D /. 0.A, V K..A 8 :F G D E0.E.. = 4. 0/.F G..E/J.. *#,0. 0 /.0. /. 0...!...0 ; $%>=F9 Z*G? # &

35 !" " 400/.0.4..? , /.. B=.JE 0 J.. A. >G&)[ / J JA ', %: -*$# / 8 4I./MK-K ' # %%&&W 0X # &&

36

37 !" " 8 *, 0&& D 0 0. <.I %,',!"## ;,), <, +, %,;;+, %,) 4;// /. /J 8 /./.I C0/ /M /M & /..0. /I.M /. C0 %,;0&+,,;;.! =! %,;&;0&+, *;#0&+, # &(

38 !" ", >,) 4 "2$(.. D. C0 / 0 *.J.J0= /. F. G.F. /. = 0 0..%. /.=.Q / +%=/ # "2$(.F G0 <* H0/.C0 D ' E F / F / :C0. =. 0. =, 00./ D /00 0 /.IAB./0/ # &;

39 !" " 0 0. /0..../ $C0...9 / 00J.. J 0? A0 D C0. 0. C0. 0 J 0J 0. LD 0. C0J J <* / R 0 <* D 09?. C. 4 "2$( '. / %.B # &8

40 !" " 4 "2$( <*. C <*. /0 D. =.0 /..,./E/./=/. M 0.. * C F. G>. J..J 50 A.F0. G /<. # &'

41 !" " ' :$%>. <:$%> J *#JF G/.F. G. 0 4$%>. HH /0, / *, ' ;: # &)

42 !" " #

43 !!!!!" #!!"! "!!!! #! "$! "# $% & ' ( ) * + +," # - " # %. ' / % 3

44 %&' ("!! " # $% ("!") *+! "! )!!"!!+!,,"!!!!-./00!002!!3!"4 5!! 6!6!7! "8" +!" 9!!! "3!5!!!!! "!+!-./ "! ):! &' ( ) ("!";""+ """!#!

45 9&'!";"!"!!3:5 &""!! "!*"!!6! "! * ("!""!! )!"!!"!!!!6! 6!!+!)(""!!,<<!,!!!))!!"!""35! "!! 9"!!:!6!! *! """9+ "!!!"9!""!3 5 9!!! "=!+" ":;!!!! "!,<!!!, ""!!) "!> *)!!"!+!! ""!!"!!=!37 5" 7 3A+B!5! "!""!CD 35"!+ "!" #""" 3:5)9""! 9$"+48*E8 F!!G

46 ,!,! ) + ("!!!! +! &'!-!!.+!!4!!! C!!-., - -. $ %!"!6!-!6.""!!)!"; )"+ (,,!H+"/ "!!!6 '""!!!++6++ "!'!!-". #!! -!6.!"" "!!!"!!!!";)"!6*! "!+ *"! H!!!!*!!!"!*-!6.

47 *!*" "+!"!!!3 5*!!!!!!"!" "+""35!!+"!! / $ % ' 0 ) /!!! > /"!!,9!!,:;, "!;" "-"+"!;. 9&', J=!(I34=+J=7+K#LM;M& > #!!$!"*= 3 5

48 ("!"!!,"-""!;.,! 4' 5 (""&'+" /!/E; +!!-!- N +/E!0 0! 0 0 """!!!""" *!/E; "!!"!+!03! "!!!!!

49 Overzicht ontvangen reacties FO hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid 0 NVDV 02 NHG 03 Werkgroep verbandmiddelen ZN 04 WCS 05 Wondplatform Nederland 06 NVvH en NVvV 07 VMCE 08 Nefemed 09 BTN 0 NOVW CG-Raad/NPCF 2 ZN (juni en november)

50

51

52

53

54

55

56

57 Reactie Werkgroep Verbandmiddelen ZN Graag reageer ik kort op het consultatiedocument 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid Hoofdstuk geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 2 geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 3 geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 4: Over het algemeen zijn we positief over de omschrijving. We missen een aantal puntjes, die de kostenbeheersing tegen gaan en de huidige praktijk onvoldoende vernieuwen:. Artikel 2.8/lid 3 (zie pagina 25) Het voorstel luidt thans: De zorg in het eerste lid, onderdeel b, omvat niet smeerbare middelen. De inhoudelijke betekenis wordt toegelicht op pagina 28. Het is echter alleen van toepassing op lid b! Een groot nadeel is nu de vrije hand onder lid a!! Er zijn en komen tal producten in de Z-index die smeerbaar zijn (van crème tot vloeistof) waarvan in alle oprechtheid afgevraagd kan worden of deze niet onder de farmaceutische zorg zouden behoren te vallen. In deze verwijs ik naar de rechtszaak ontrent Cacipliq. De huidige omschrijving wordt aan de doelstellingen van fabrikanten worden ruimschoots tegemoet gekomen (winst maken) en leiden tot kostenverhoging. Voorstel: De zinsnede.smeerbare middelen waaraan farmaceutische.prestatie farmaceutische zorg ook laten gelden voor lid a. 2. Wat is een verbandmiddelen De omschrijving geeft een uitleg over het toepassingsgebied van de hulpmiddelen en de uitzonderingen worden benoemd. Dat is positief. Wat gemist wordt in de toelichting wat het hulpmiddel is! Het niet benoemen van de kernfunctie van een hulpmiddel (absorptie/fixatie/afdekking/reiniging) zal leiden tot kostenverhoging, omdat de fabrikanten de volledige vrije hand hebben producten op de markt te zetten die buiten de doelstelling vallen, nl. de wondgenezing. Voorstel: in de nadere toelichting op pagina 26 dit onderdeel opnemen als richtlijn voor de in te zetten hulpmiddelen. 3. Stand van wetenschap en praktijk Dit punt in niet nader omschreven voor deze hulpmiddelen. Dit is ook een groot prbleem in de wondzorg, zoals ook rapport De Laat schrijft. Het ontbreken van afdoende evidence kan leiden tot ernstige kostenverhoging, omdat fabrikanten met slechte een enkele casestudy menen te voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk; een product zou derhalve niet geweigerd mogen worden. Voorstel: Tenminste een opmerking opnemen over tekort aan evidencede en mogelijk een minimale evidence inkaderen. Verder een prima stuk; tot 29 mei op het consultatie-overleg. Met vriendelijke groet, Hans Lokker

58 Achmea Zorg & Gezondheid Zorginkoopteam Hulpmiddelen & Mobiliteit

59 a Bladzijde3 eennieuweteverzekerenprestatie,teweten wondzorg ; handhavingbinnendeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg.moderniseringzou dankunnen plaatsvindendoordeteverzekerenprestatie verbandmiddelen functiegerichtte omschrijven. Bladzijde6 Artikel2.6onderdeeld,enartikel2.,derdelid,onderdeelb. huidbeschermendemiddelenandersdanbijstomapatiënten,voorzoverdezeniet vallenonderdeteverzekerenprestatiefarmaceutischezorg. Artikel2.6onderdeele,enartikel2.2,eerstelid,b.3º

60 stoornis

61 Consultatievragen Consultatievraag: Consultatievraag2: Consultatievraag3: onsultatievraag4: C Consultatievraag5:

62 Consultatievraag6: Consultatievraag7: Consultatievraag8: Consultatievraag9:

63 Reactieconsultatiedocumentfunctiegerichteomschrijvinghulpmiddelenvoorstoornisseninde functiesvandehuidwondplatformnederland(samenstellingddmei203) Naasthetbeantwoordenvandeconsultatievragenwillenwijookenkeleopmerkingentoetevoegen overditrapport.wezullenditperbladzijdenoteren; Bladzijde3 Voorhetmoderniserenvanderegelgevingzijneenaantalscenario sderevuegepasseerd.de verbandmaterialenzoudenbijverschillendeteverzekerenprestatieskunnenworden ondergebracht,teweten: geneeskundigezorg,zoalsmedischspecialistenplegentebieden(artikel2.4bzv); detoekomstigeteverzekerenprestatie verpleegkundigezorg indezvw(artikel2.nieuw); eennieuweteverzekerenprestatie,teweten wondzorg ; handhavingbinnendeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg.moderniseringzoudankunnen plaatsvindendoordeteverzekerenprestatie verbandmiddelen functiegerichtteomschrijven. RecentheeftdeNZaeentechnischoverlegfinancieringcomplexewondzorgbelegd.Graagzouden wijziendatuitkomstenvandatoverlegwordengebruiktinditadviesendatmetdenzawordt gecommuniceerdaangaandefinancieringcomplexewondzorg.vraagishoebepaaldescenario sin elkaarpassen,rekeninghoudendmetdetoekomstvan(transmurale)wondzorg. Bladzijde8/9 Bijinflammatoirehuidaandoeningenzoalsconstitutioneeleczeemenpsoriasisisondermeersprake vaneenontstekingsreactie(zweren)vandehuid.ookbijhuidaandoeningenwaarbijsprakeisvan blaarvorming(zoalsbulleuspemphigoïdenpemphigus)enverdikkingenvandehuid(zoals sclerodermieofichthyosis)issprakevaneenstoornisindekwaliteitvandehuidendaarmeeinicf termendebeschermendefunctievandehuid.hetzelfdegeldtvoordecubitusookwel doorliggen genoemd. Eenontstekingsreactiekannietwordengelijkgesteldaandeterm zweren.graagaanpassinginde tekst.deziektebeeldenlichensclerosusenlichenruberplanusmissenbijinflammatoire aandoeningeneneenanderstoornisindebeschermendefunctievandehuidisdeaandoening intertrigo(smetten).graagzienweditopgenomenindetekst. Bladzijde9 UitgaandevandeICFzoudefunctiegerichteomschrijvingvanhulpmiddelendiegebruiktwordenbij stoornissenindefunctiesvandehuidalsvolgtgedefinieerdkunnenworden: Uitwendigehulpmiddelentegebruikenbijstoornissenindeherstelfunctieenbeschermendefunctie vandehuid. Graagzoudenwijdeplaatsvandecompressieverbandenzieninditdocument.Juist compressietherapieiseenuitwendighulpmiddeldatdefunctievandehuidondersteuntenherstel bewerkstelligt.wellichtvallencompressiemiddelenondereenanderartikel,echtereenverwijzing gelijkaandecubitusmaterialen,zouprettigzijn. Bepaaldestoornissenindebeschermendefunctievandehuid huidkwaliteitkunneneen achterliggendeoorzaakhebben,bijvoorbeeldeenstoornisinhetafweersysteem (gevoeligheidsreactieszoalsbijallergieën).wijdenkendathetnietnodigisdestoornisinhet afweersysteemapartoptenemenindezefunctiegerichteomschrijving,omdatde stoornisindebeschermdefunctievandehuid zoalsomschrevenindeicf deladingvoldoende dekt.daarbijkomtdateenstoornisinhetafweersysteemnietbeperktistotstoornissenindefuncties vandehuid.hetkanookgaanomanderegevoeligheidsreactiesdiegevolgenhebbenvoor

64 bijvoorbeeldhetademhalingsstelsel(bijv.hooikoorts,astmaetc). Graaghetwoordgevoeligheidsreactiesvervangendoorovergevoeligheidsreacties. Stoornissenindehuidkwaliteit(isolatiebetekentookbeschermingtegenmicroorganismen)kunnen ookwordenveroorzaaktdooreenverminderdeweerstandvandehuidtengevolgevandealgemene conditievandepatiënt.denkdaarbijaanhetoptredenvanmycosenofherpesinfectiesbijde immuungecompromitteerdepatiënten.ookpatiëntenmetlymfoedeemhebbeneerderkansop infectiesaandehuid.wijmenendaaromdatstoornisseninhetafweersysteemweldienente wordenopgenomenindezefunctiegerichteomschrijving. Bladzijde0 3.c..Allergeenvrijeschoenen Eenvoetallergieuitzichdoordatereczeemopdevoetenverschijnt.Mensendieallergeenvrije schoenendragenzijnallergischvoorhetchromaatwaarmeehetleervan demeeste normale schoenenisgelooidofanderestoffenzoalsrubber,lijmofkleurstoffen. Graaghetwoordvoetallergiedooreenallergischereactieaandehuidvandevoet. Bladzijde8 Bijgecompliceerdewondenisvaaksprakevancomplexeonderliggendepathologie.Hetgaatdaarbij omaandoeningenalsdiabetes,perifeerarterieelvaatlijden,neurologischegevoelsstoornissen, decubitusenchronischveneuzeinsufficiëntie.maarookallerleizeldzamereaandoeningenzoals pyodermagangrenosum,necrobiosislipoïdica,lepraenleishmanisasis. Wemissenhierdecomplexewondenontstaandoorpsychsomatoformeaandoeningen, automutilatieenerysipelasbullosa. Eenwondwordt bijongecompliceerdegenezing geachtinbinnenenkeleweken(ongeveertwee totvierweken)geslotentezijn.bijongecompliceerdegenezingvaneenwondisnaaronzemening geensprakevaneenstoornisindeherstelfunctievandehuid.wijzijnonservanbewustdateen genezingstermijnnieteenduidigtedefiniërenvaltendateenwondopdeeneplaatssnellergeneest danopeenandere.echter,wijdenkendatdezedefinitieertoebijdraagtdatalleen wondzorgproductenbijeen gecompliceerdewond waarbijmeestalsprakeisvancomplexe onderliggendepathologievoorvergoedinginaanmerkingkomen. Bovenstaandedektdeladingniet.Erisgeenrekeninggehoudenmetbijvoorbeeldrecidievenbijulcus cruris(50%kans!)endiabetischevoet.dezewondenkunnen,mitstijdiggesignaleerd,binnendrie wekengenezen,maaronderliggendepathologiemaakthetweltoteencomplexewond.ditzalopde juistewijzemoetenwordenomschrevenomtevoorkomendatdezepatientengroepenbenadeeld gaanworden. Bladzijde20 DeNVDVgeeftaandathetnietgemakkelijkisdegrenstetrekkentussenspontanekeloïden, postoperatievekeloïdenenhypertrofischelittekens.hetzouvolgensdenvdvgoedzijnalsde literatuuroverdeeffectiviteitvansiliconensheetsen gelsbijdezeaandoeningeninbeeldwordt gebracht.deberoepsgroepwilgraagmeewerkenaandeontwikkelingvaneenrichtlijn. WondplatformNederlandsluithierbijaanenwilgraagditinitiatiefondersteunendoorde betreffendeberoepsgroepen(tedenkenaannvpcenverenigingvanbrandwondpatienten)bij elkaartebrengenomeenrichtlijnteontwikkelen. Bladzijde2

65 InhetCVZrapport Afbakeninghulpmiddelenzorgengeneeskundigezorg,zoalsmedischspecialisten dieplegentebieden22komenwijtotdeconclusiedatdebekostigingvaneenhulpmiddelende bijbehorendetoebehoreninéénhand(aanspraak)moetblijven.deteverzekerenprestatie waaronderdehoofdunitvalt,ishierbijleidend.wondbehandelingdoormiddelvannegatieve druktherapievaltonderdeteverzekerenprestatie geneeskundigezorg,zoalsmedischspecialisten dieplegentebieden.ditbetekentdatdetoebehorenbijeenvacuümpomp zoalsfoamverbanden, opvangbekers,slangetjesenfolie eveneensonderdegeneeskundigezorgvallen.erzijn zorgactiviteitenindedbcsystematiekbeschikbaarwaarmeehethulpmiddelinclusiefdetoebehoren geregistreerdkanwordenenopbasiswaarvanonderhandeldkanworden.dehulpmiddelendie gebruiktwordenbijnegatievedruktherapievallendaarmeenietonderdeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg maaronderdeteverzekerenprestatie geneeskundigezorg,zoalsmedisch specialistendieplegentebieden. Indiendenegatievedruktherapiegeheelindetweedelijngedeclareerddienenteworden,hoewordt ditdaninde e lijnswondcentravoorgegeven?hetresulteertineenverplichtezorgvraagvande tweedelijn,waarditeveneensineentransmuraalwondcentrumgeïndiceerdzoukunnenworden. Ditkanvoorkomenwordendoortestellendatmedischspecialistischezorgookintransmurale wondcentragebodenzoukunnenworden,ofhetoptenemenineenprestatiewondzorg. Bladzijde23 OverzichtVLOSenConfectieverbandschoen Ontbreektvoorschrijvendoorverpleegkundigspecialist. Consultatievragen Consultatievraag:Bentuhetermeeeensdatindividueelaangepasteallergeenvrijeschoeneninde teverzekerenprestatiegehandhaafdmoetenblijvenvoordiegroepmensendienietuitkomenmet allergeenvrijeconfectieschoenen? Antwoord:Ja Consultatievraag2:Zijnervolgensuargumentenwaarominhetgevalvanverbanden/krabpakken eenlagerniveauvanevidencezoukunnenvolstaan? Antwoord:ja,patiëntenpreferentiedatopdejuistewijzeisuitgevraagdzoualsvoldoendelager niveaubewijsmogenwordenopgevoerd. Moetenwijdeministeradviserenhetinstrumentvanvoorwaardelijketoelatingvantoepassingte latenzijnophulpmiddelenzorgenisditdaneengoedvoorbeeld? Antwoord:mitshelderomschrevenvoorwaarden. Ishetteverwachtendaterbinnenvierjaarbewijsvoor(kosten)effectiviteitverkregenkanworden? Antwoord:Ditlatenweoveraandeberoepsgroepdiedaarietsoverkanzeggen(NVDV,V&VN dermatologie),hetwondplatformnederlandwilhendaarinondersteunen. Consultatievraag3:Kuntuzicherinvindendatdezitenligvoorzieningenbijdecubitusnietworden meegenomenindezefunctiegerichteomschrijving,omdatdezeeldersinderegelgevingzijn geregeld? Antwoord:Indienalleantidecubitusmaterialen(inclusiefhielbeschermers)indeandereregelgeving zijnmeegenomen,kunnenwijhierinmeegaan. Consultatievraag4:Bentuheteensmetonsvoornemendefunctiegerichteomschrijvingzodanig vormtegevendatditgeenruimtebiedtaandehiervooromschrevenzelfzorgproducten?

66 Antwoord:Onterechtishetinonzeogendatdehuidbeschermendemiddelendievoor stomapatiëntengelden,nietvoorpatiëntenmetcomplexewondenzoudengelden.dehuidrondom complexewondenwordtveelalbelastmetexsudaatenheeftdaardoorvergelijkbarebeschermende middelennodig,dienietonderdeteverzekerenfarmaceutischezorgvallen.ookdepreventieve werkingvandezelfzorgmiddelendientindeomschrijvingtewordenopgenomen. Consultatievraag5:Bentuhetermeeeensdatdefunctiegerichteomschrijvingvanhulpmiddelenin debeschermendefunctievandehuidkanwordenbeperkttotinflammatoirehuidaandoeningen? Antwoord:Nee.Wemissendevolgendehuidaandoeningendieookinaanmerkingkomenvoor aanspraakopuitwendigehulpmiddelen:intertrigo,irritatiet.g.v.excretie,blaarziekten,stoornissen inhetafweersysteem/lymfsysteemwaardoorhuidinfectiesoptreden,(herpes/gist)infectiesbij immuungecompromitteerdenofpatiëntenmetdiabetesmellitus. Consultatievraag6:Bentuhetermeeeensdat alshetgaatomwondzorgproducten dete verzekerenprestatiebeperktmoetblijventotcomplexewondzorg(zoalshierbovengedefinieerd)? Antwoord:ja,indiencomplexewondzorgjuistwordtgedefinieerdwaarbijonderliggendlijden leidendwordt. Consultatievraag7:Bentuheteensmethetvoorstelomalleenbehandeling(methulpmiddelen)van littekenstevergoedenindiensprakeisvaneenverminkingofeenaantoonbarelichamelijke functiestoornis? Antwoord:afhankelijkwatdeziektelastisvandebetreffendepatiënten. Kuntuaangevenwaaromwelofniet? Antwoord:eenhogeziektelastgeeftkostenopanderegebieden,indienditvoorkomenkanworden, lijktonsdatefficiënter. Welkehulpmiddelenzijneropditmomentopdemarktvoordebehandelingvanlittekens?Zouden dezehulpmiddelenvoorvergoedinginaanmerkingmoetenkomen,zojawaarom? Antwoord:drukpakkenencompressiebandagestervoorkomenvanlittekenvormingwordenveel ingezetinbrandwondenzorg.alsdemeerwaardeisaangetoondisvergoedingervanopzijnplaats. Consultatievraag8:Bentuhetermeeeensdatverbandschoenenonderdezefunctiegerichte omschrijvingkomentevallen enwelonderdehulpmiddelentegebruikenbijstoornisseninde herstelfunctievandehuid voorzovergeensprakeisvan geneeskundigezorgzoalsmedisch specialistendieplegentebieden?bentuhetermeeeensdatdevergoedingslimietvoor verbandschoenenkanwordenafgeschaft? Antwoord:wijzijnvanmeningdathetvergoedingslimietkanbestaanuiteenvergoedingvandeze schoenenéénkeerperjaar,vergelijkbaarmetdetherapeutischelastischekousen. Consultatievraag9:Kuntuzichvindenindezevormgevingvandefunctiegerichteomschrijvingvan hulpmiddelentegebruikenbijstoornissenindefunctiesvandehuid? Antwoord:Indienalleeerdergegevenantwoordenopdeconsultatievragenenopmerkingenoverde tekstwordenmeegenomen,kunnenweonshierinvinden. Heeftunogsuggestiesvoorverduidelijkingvandezevormgeving? Antwoord:deeerderindezereactiegenoemdesuggesties.

67

68

69

70 Namens het bestuur van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) willen we graag reageren op uw consultatiedocument Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid, aan ons en vele anderen toegezonden op woensdag 7 april 203 door mw. E.C.M. Visser Reactie op Consultatievraag 2 (pag. 4) Ja, er zijn argumenten waarom in geval van verbandmiddelen/krabpakken een lager niveau van evidence kan volstaan. De Richtlijnwerkgroep Constitutioneel Eczeem heeft in haar literatuuronderzoek gekeken of de claims van de fabrikanten van zilvergecoate en (antibacteriële) verbanden van sericinevrije zijde, ondersteund kan worden door goed wetenschappelijk onderzoek. Het op de markt brengen van deze specifieke materialen suggereert dat deze een extra toegevoegde ( genezende ) waarde kunnen hebben t.o.v. de gewone in de praktijk beproefde, en waardevol bevonden antibacteriële verbandmiddelen. De werkgroep heeft daar niet voldoende bewijs voor gevonden en dus geconcludeerd dat deze specifieke materialen geen belangrijke EXTRA bijdrage leveren aan de evidence-based behandeling van Constitutioneel Eczeem, voldoen niet aan de stand van de wetenschap. Daarnaast stelt de werkgroep, dat zowel dermatologen als gebruikers over het algemeen positieve ervaringen hebben met antibacteriële verbandmiddelen/krabpakken, wat met name tot uiting komt in een corticosteroïdsparend, jeukstillend en daardoor slaapbevorderend effect. Zij leveren dus wel degelijk een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de beschermende functie van de huid in de evidence-based behandeling. Deze expert-opinie heeft de werkgroep bedoeld door te stellen dat wel is voldaan aan de stand van de praktijk. Wat u in het consultatiedocument stelt bij de leader: onjuiste interpretatie, is dus in feite een verkeerde interpretatie van de communis opinio van onze breed samengestelde Richtlijnwerkgroep Constitutioneel Eczeem. Dit standpunt is in ieder geval in overeenstemming met uw eigen Uitgangspunt (4e punt, pag. 2.) over de hulpmiddelen: Hulpmiddelen die in de huidige situatie een te verzekeren prestatie zijn, blijven een te verzekeren prestatie Bovendien willen we nog wijzen op het argument dat die verbandmiddelen, speciaal gemaakt van (vaak duur) materiaal, een betrekkelijk recente ontwikkeling zijn. Dat is o.a. af te leiden uit het geringe aantal wetenschappelijke artikelen, dat de werkgroep heeft kunnen vinden in de vakliteratuur, de soms korte duur van het experiment en het vaak geringe aantal proefpersonen. Het is o.i. zeker denkbaar en wenselijk dat er in de komende 4 jaar beter bewijs gevonden gaat worden voor de effectiviteit, die voldoet aan de stand van de wetenschap.

71 College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Mevrouw E.C.M. Visser/ Mevrouw A.J. Link Postbus AH DIEMEN Kenmerk : nfm.bri.360 Betreft : Reactie op consultatiedocument 'functiegerichte omschrijving hulpmiddelen' Datum : 4 mei 203 Geachte mevrouw Visser, Hierbij reageren wij op het consultatiedocument over de wijze waarop functiegerichte omschrijving van hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid ingericht kan worden. Wij ondersteunen het voorstel om ook dit deel van de hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven. Essentieel is echter de snelheid waarmee één, of indien wenselijk meerdere, kwaliteitsstandaard(en) worden ontwikkeld, waarmee de vele aspecten van wondzorg erkenning krijgen. Met deze standaarden en een gedegen invulling van de functiegerichte omschrijving en aanspraak heeft het veld een duidelijk kader van wettelijke aanspraken waardoor de vele al aanwezige en te ontwikkelen richtlijnen en protocollen gekoppeld worden. Twee elementen zijn in onze visie essentieel bij de functiegerichte omschrijving: het uitbreiden van het criterium stand van wetenschap en praktijk met practice based evidence en het de vrijheid van beoordeling van behandelend arts/voorschrijver om per patiënt een afweging te kunnen maken welke behandelmogelijkheden het best passend zijn. Dit laatste wordt bereikt door het hanteren van het open systeem zonder limitatieve lijst, waardoor de patiënt voorzien kan worden van een te allen tijde adequaat product. Wanneer aan deze elementen wordt voldaan zijn overwegingen over al dan niet uitsluiting van vergoeding van hulpmiddelen zoals benoemd bij de consultatievragen tot en met 5 en 7 en 8 naar ons idee minder relevant. Hulpmiddelen zullen dan voor vergoeding in aanmerking komen wanneer ze Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische producten Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg, Postbus 9054, 5000 LG Tilburg. Telefoon: , Fax: Internet: Bank: ING Bank, rek.nr Bic INGBNL2A. IBAN NL73INGB

72 volgens de behandelaar bijdragen aan de opheffing van de functiestoornis en voldoen aan de practice based stand van wetenschap en praktijk. In dit onderdeel van hulpmiddelenzorg zien we nog een andere ontwikkeling, waarin de functiegerichte omschrijving ook een positieve bijdrage aan levert: we zien nieuwe (organisatie)zorgvormen die door de bestaande structuren heengaan. Het huidige systeem van toelating en plaats van financiering van hulpmiddelen en technologie dreigt daardoor telkens te moeten worden getoetst. Door de kaders functiegericht te omschrijven is er geen noodzaak het wettelijk kader en de (limitatieve lijst) voortdurend aan te moeten passen aan ontwikkelingen in de praktijk. Wij begrijpen dat met het openstellen van het systeem het criterium stand van wetenschap en praktijk van belang is. Wenselijk is dit criterium te verruimen met het element practice based evidence. Het is van belang de rol van de medische hulpmiddelen en technologie die wordt gehanteerd in dit deel van de zorg te onderkennen. Deze aanvulling kan richting geven aan de discussie rondom dit criterium richting een voor partijen werkbare oplossing. Wij staan achter de redenering rondom het onderscheid van vergoeding van gecompliceerde en ongecompliceerde wonden, zoals ook aangegeven op pagina 8 en consultatievraag 6. De dagelijkse praktijk is echter weerbarstig en aan de behandelaar zal ook hier weer de vrijheid moeten worden gegeven te kunnen beoordelen. Het blijft immers mogelijk dat een complexe wond een ongecompliceerde genezing kent en de wond binnen twee weken gesloten kan zijn. Hiervoor dient een behandelaar dan wel alle vrijheid te hebben de keuze te kunnen maken in beste mogelijke behandeling met de relevante producten. Met dit in het achterhoofd is een genezingstermijn en dus een vergoedingstermijn niet eenduidig te definiëren. Een oplossingsrichting kan zijn dat alle wonden waarbij sprake is van een complexe onderliggende pathologie in aanmerking komen voor vergoeding. In de toekomst is het wellicht mogelijk dat groei ontstaat in de budgetten rondom wondzorg. Dit kan nodig zijn omdat voor een deel van de wondzorg innovaties in het systeem bijdragen aan betere wondzorg en resultaten. Wellicht is mogelijk onderscheid te maken tussen cure (genezing) en care (verlichting). Voor de eerste groep patiënten is het van essentieel belang meer ruimte te houden voor nieuwe instroom van medische hulpmiddelen en technologie, daar waar een andere budgetteringsvorm voor de tweede groep een meer logisch element kan zijn. nfm.bri.360-2

73 Vervolgens nog een paar elementen ten aanzien van verruiming van de functiegerichte omschrijving: Van belang is het bieden van ruimte voor zogenaamde preventieve hulpmiddelen, zoals huidbescherming bij (voorkoming van) huiduitslag). Preventieve middelen zijn moeilijker te voorzien van bewijslast. Wellicht is ook hier practice based evidence een mogelijk wenselijke oplossing. Ook vragen we verruiming voor elementen als compressieverbanden en producten voor littekenbehandeling (met uitzondering van zuiver cosmetische behandelingen). Van belang is dat deze hulpmiddelen worden opgenomen omdat deze behandelingen onlosmakelijk zijn verbonden met dit onderdeel van de hulpmiddelenzorg. Dit geldt eveneens voor behandeling van stoornissen in de beschermende functie van de huid wanneer die een achterliggende oorzaak hebben (zoals stoornissen in het afweersysteem, waardoor overgevoeligheidsreacties ontstaan). Wanneer deze zijn verbonden met het ICF-onderdeel beschermende functie van de huid vragen wij om ook behandeling van stoornissen in het afweersysteem op te nemen in deze functiegerichte omschrijving (denk aan patiënten met lymfoedeem die eerder kans hebben op infecties aan de huid). Aanvullende opmerkingen op consultatievragen: : Ja 2. Ja, indien passend binnen functiegerichte omschrijving en rekening houden met elementen als practice based evidence 3. Ja 4. Zie hierboven 5. Beoordeling hiervan laten we over aan behandelaars 6. Zie reactie eerder in de brief 7. Zie hierboven 8. Geadviseerd wordt te kijken naar andere soortgelijke vergoedingssystemen als orthesen/prothesen en TEK. 9. Wanneer de elementen uit deze brief worden meegenomen, kunnen we ons vinden in de wijze waarop deze functiegerichte omschrijving wordt vormgegeven. Wij zijn vanzelfsprekend bereid tot het geven van nadere toelichting. Met vriendelijke groet, I.E. Iris van Bemmel Branchemanager nfm.bri.360-3

256 Rapport. Pakketadvies 2008

256 Rapport. Pakketadvies 2008 256 Rapport Pakketadvies 2008 Rapport Pakketadvies 2008 Op 14 april 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 256 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Innovatie van complexe wondzorg

Innovatie van complexe wondzorg Innovatie van complexe wondzorg Onderzoek naar potentiële besparingen en prestatieomschrijvingen In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit Datum: 1 mei 2014 Referentienummer: 14.0209 G&H Inhoud VOORWOORD...

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode LSA 23 letselschadeperspectief 16-04-12 14:28 Pagina 35 2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Een globaal overzicht van inhoud en afwegingen Mr. A. Wilken* 2.1 Inleiding Het

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur Standpunt op de rapporten De Zorg van Morgen, flexibiliteit en samenhang (Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking, 2003), De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie