. : 07( $=78 78 :78" name="description"> . : 07( $=78 78 :78">

! " " $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 * , /,65 #

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " " $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 *121 3 1 41,1 5 2. /,65 #"

Transcriptie

1

2

3 !" " $ % * + * &'&() #,-./%. 0$,%0*23 4,52./,65 #

4

5 !" " * 78 % 978 & 7' :7' ( 4 7) ( * 7) ( %7) (& *7 ; %0 7 ; $7 ; *# & & & & && & &( & && <0= 7& >. : 07( $=78 78 : * ' $= 07' % 7'!"#$ * 7) 4A7) & 47 % 7 *AB7 *7 ( -. C07 ; 4 7& 8 * 7( ' %7; %#&"& ( * 78 ( %3D78 (& 7) # &

6 !" " ( +%=:7) (( B= 7& ' (&" ; 57& ; :7& ; :E7& ; :.7& ;& # 7& ; 407& ;& :7& ; *#7&& 8 8 % <.. 7&(! '7&; ) *+($ #

7 !" " %'0 0..F. G. 0 C 0%./-.. % $. FG / 5...0/$= +..HH.. /IF4 G C0/ 0./.C J/ 0./../E/./. *#>..../ -AB. 0.0 F0G/ *#.. / C. 0 0 # (

8 !" " 0. / = / 0#. 0 C0. : K0. 0. / F#ID0 K0$C -. G.$%>B> I # ;

9 !" ",, % '0 0.. * ;'0 F4. G 0.. A L. / FG A0 C.. 4. C A0 4./00. D "- :.. 0= =?./ / 0= :. 0 I.. 4../0 F0G 4../... >.FG.. F. G0%..0 # 8

10 !" ", 4 F! :...0= 4 /. M40 J $%>J.D. %. B.0 > M "##$ %& '( )* +')*,(-./.0 (+, ( - +, D A. 0 D L/ 00..F$L=9GL 0.. *.0.. 0=. 0%- 0= 4.0.M, *# ;'% $%>.0 > /. 00D 00. $%>I000. # '

11 !" " D/ *./.0.0, "!" 4. < % ' 0 0 FG0 /. 0. D 0 +,$<.. 0 +,$<F% 0 G = 0 JJ0 F*9$C-. G&0 9 /0 H FG0= 0G %.G.. 0 /0I. /.? G>0? 0./0F0. GM.F. G,..FG +.. F. G 0.,.FG # )

12 !" " 4.. J 0 FGJ / = / 0: K0. 0. / F#ID0 K0$C -. G.$%>B> I 235,' " 4 : /0 %. / B +." 7 & 0)&.0! )&.. 48 ;& 0..*$# AB.. 4*$# 0.0? #

13 !" ", /.& 0 0 0$= 0.. &-A /(; (0 F. GF. G -L.0.. 0;4 %- 0= 0 / 8!$%>.' #

14

15 !" " -, "22 "2" = F0G 9 +9,..0. I />0.. : +:, /0/:.. 0 0/. / 0 0. :..F. G 4..//NOP/ %)//:.. A <...F. G 0 %0. & /.F. G. %. / F. G. ( ? 00 & %*-:>= 0?F. G.*-:> # &

16 !" " "25 ; +;,. < A/ /B. <= - *;///.F0. GIFA/... G! I*A. 4./ =.. R /0 / <= *;///&S.I 4/.. 8/! ID.../. *;//8/..I */=J <' *;//(/I%.I % = /..J 0J FC0. G0 /.. <* *;/L/&..I %/. / &/8/<.M * / #

17 !" " &/8/<.0. I 4//=/ A/! * 0 A 0 4 *&&/.., *."" > /0/:./. 0 0/. / 0 L. + >. 0. F 0G., 0. 00/ /F: :.00. /C 0G= CC 09.% =0. 0., %0 I L.M 00 0 M & / * 0. 0 $%>=<F: 0G/(8? 0$%>000. # (

18 !" " >00... / /0. 4<$! %00A. 00D... <$! T: 0T 0 T0T>>?? 0.M > 0.::,= >.$%> -.. 4$%>. -. G ( ( $%>=<F #G)/0$%>000. # ;

19 !" " &, " 525 %.. 0 :. $= -.0 /0J. 0.J.$= 00. I U : : $= F 9/ G/I =. M = M = M = 0M/ / M?. /.0/ = : $= F G/ I = M =. M = M = M = R 4 : /$F.0 G/I =.0M = # 8

20 !" " 523 B : 00 $=F/ G/I ". + / $ FGFG 0..:.... /0 0/0/: D.$=0 0J0 J 4 B 0/ R0 /. // 0... $=.. 0/..HH. :. - $=/0F + + $. 0 0I # '

21 !" " 4, % >. J.J 0 / 0I AM B M /0I o M o 0. C0M o. /0I o M o %... /./ ;.0... L,!#"2 4J. J.. A0 E/.../.I / 0 # )

22 !" " ; J 0J0 = 0 8 A. 0../ 0...,!"## 0$= 0 9? /0. : <.. C0/.0., +## * 0/. //.C./ C '.0 FG.<. AA2 4 - F 0G.A B4#*% ; F:<. G;%6% / 8 $%>=F:. G'/0 $%>I000. ' <%$. #

23 !" " 4 ) ) $%> AB* A B&. D.& 0..0 /..0 <C D : & 0 F$.G % %? A 0 /. 0. <.. ' 0 0. A % <$! A >0.A B/0. RD. 0. A.D. 0./0. 9 ) A #

24 !" " 5.0 /0 0 A B0 0F0G/. 0/:....A +5#= V' AD5= >=C $%>. A0F 0G. 4$%>.. / AA" 4 *$#$%>A B D*$# 0..0 / 00., 0.. /. &"#" D.0. J J C0. - FC0G /. 0 / 0 0FC0G F% 0 G #

25 !" " D ' E F / F / : 0 %C0/0 0./.I AB./0,LC 0. /0 0$C0...9 / 00J. J 0? A0 /0. 0. F 0G0C * 0L J0. / 0.FG0 /C/,'!"## DF GD.././. 04 RB9 # &

26 !" " F-0. = G% / 0.?. = / 0 J' KR/. R./C 4R 9 KR 2 $ %*5> 0? /0 A %*5>/ / R /.0 F0G > = -0.F = G %*5>/ %..///:. #

27 !" " $0 & &.00 9 R $%> J , %,. 0FG./ 4 +5#= 8 &.. / V' %.B.. *... 5#= F. G 0 / / AD %0. /0 & # (

28 !" " % C D.. &&/./<./ -0A. %.. B 0FG0... C,) +# % /.. # ;

29 !" " ( *.., % F*.. /.= G) B.=.. 0:$=. A 0..F. G A. 0J.J B=, %3D0 / A/ ?.0 %. 0./ /0. %3DD. 0D $%>=F*.. /. G?/( # 8

30 !" " %3D.0 L.. F0 0 9G%3D0 / / :.<. 0.0D..0 * $0.0= 0 %3D +/4 # = =/ 0 /... *A. 0. %0 &&//<.. V(/=+5#= # '

31 !" " -. &&//<., 0...0D 0 = ( $%>=F*.. /. G 0 /-. F. /. G QJ./ / J... :$ F. G. F. /. G, 6+*" IW5$:D=$%>J J. = %=: I C'G: ( ( G = G = + $2#,( C'G ( $%>=F4. (80$%>I000. # )

32 !" "! = :7. G. $:D=0 G = -.I I0F 0G.. M I0F 0G.. M 9A I0F 0G.. M I0 F0G.. -. >) =.. 3, 7" /A 0. F. /.=/ # &

33 !" " ; >. ', ', 6"2 9". / *... D /0.0 :...F-G.F-0G -/. *. / /%.. J M0 G/ 0 0 :... $=0.?. * : H. E 9../. A/ 4E 0E 4EJ. J....0 / 0. 0A # &

34 !" " 6"" 6"5 6"A ', : %F.G..,? HH.E/ 0.E =A ; DF.G. : I >. KM.. *. G >.. A D /. 0.A, V K..A 8 :F G D E0.E.. = 4. 0/.F G..E/J.. *#,0. 0 /.0. /. 0...!...0 ; $%>=F9 Z*G? # &

35 !" " 400/.0.4..? , /.. B=.JE 0 J.. A. >G&)[ / J JA ', %: -*$# / 8 4I./MK-K ' # %%&&W 0X # &&

36

37 !" " 8 *, 0&& D 0 0. <.I %,',!"## ;,), <, +, %,;;+, %,) 4;// /. /J 8 /./.I C0/ /M /M & /..0. /I.M /. C0 %,;0&+,,;;.! =! %,;&;0&+, *;#0&+, # &(

38 !" ", >,) 4 "2$(.. D. C0 / 0 *.J.J0= /. F. G.F. /. = 0 0..%. /.=.Q / +%=/ # "2$(.F G0 <* H0/.C0 D ' E F / F / :C0. =. 0. =, 00./ D /00 0 /.IAB./0/ # &;

39 !" " 0 0. /0..../ $C0...9 / 00J.. J 0? A0 D C0. 0. C0. 0 J 0J 0. LD 0. C0J J <* / R 0 <* D 09?. C. 4 "2$( '. / %.B # &8

40 !" " 4 "2$( <*. C <*. /0 D. =.0 /..,./E/./=/. M 0.. * C F. G>. J..J 50 A.F0. G /<. # &'

41 !" " ' :$%>. <:$%> J *#JF G/.F. G. 0 4$%>. HH /0, / *, ' ;: # &)

42 !" " #

43 !!!!!" #!!"! "!!!! #! "$! "# $% & ' ( ) * + +," # - " # %. ' / % 3

44 %&' ("!! " # $% ("!") *+! "! )!!"!!+!,,"!!!!-./00!002!!3!"4 5!! 6!6!7! "8" +!" 9!!! "3!5!!!!! "!+!-./ "! ):! &' ( ) ("!";""+ """!#!

45 9&'!";"!"!!3:5 &""!! "!*"!!6! "! * ("!""!! )!"!!"!!!!6! 6!!+!)(""!!,<<!,!!!))!!"!""35! "!! 9"!!:!6!! *! """9+ "!!!"9!""!3 5 9!!! "=!+" ":;!!!! "!,<!!!, ""!!) "!> *)!!"!+!! ""!!"!!=!37 5" 7 3A+B!5! "!""!CD 35"!+ "!" #""" 3:5)9""! 9$"+48*E8 F!!G

46 ,!,! ) + ("!!!! +! &'!-!!.+!!4!!! C!!-., - -. $ %!"!6!-!6.""!!)!"; )"+ (,,!H+"/ "!!!6 '""!!!++6++ "!'!!-". #!! -!6.!"" "!!!"!!!!";)"!6*! "!+ *"! H!!!!*!!!"!*-!6.

47 *!*" "+!"!!!3 5*!!!!!!"!" "+""35!!+"!! / $ % ' 0 ) /!!! > /"!!,9!!,:;, "!;" "-"+"!;. 9&', J=!(I34=+J=7+K#LM;M& > #!!$!"*= 3 5

48 ("!"!!,"-""!;.,! 4' 5 (""&'+" /!/E; +!!-!- N +/E!0 0! 0 0 """!!!""" *!/E; "!!"!+!03! "!!!!!

49 Overzicht ontvangen reacties FO hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid 0 NVDV 02 NHG 03 Werkgroep verbandmiddelen ZN 04 WCS 05 Wondplatform Nederland 06 NVvH en NVvV 07 VMCE 08 Nefemed 09 BTN 0 NOVW CG-Raad/NPCF 2 ZN (juni en november)

50

51

52

53

54

55

56

57 Reactie Werkgroep Verbandmiddelen ZN Graag reageer ik kort op het consultatiedocument 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid Hoofdstuk geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 2 geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 3 geen op- of aanmerkingen Hoofdstuk 4: Over het algemeen zijn we positief over de omschrijving. We missen een aantal puntjes, die de kostenbeheersing tegen gaan en de huidige praktijk onvoldoende vernieuwen:. Artikel 2.8/lid 3 (zie pagina 25) Het voorstel luidt thans: De zorg in het eerste lid, onderdeel b, omvat niet smeerbare middelen. De inhoudelijke betekenis wordt toegelicht op pagina 28. Het is echter alleen van toepassing op lid b! Een groot nadeel is nu de vrije hand onder lid a!! Er zijn en komen tal producten in de Z-index die smeerbaar zijn (van crème tot vloeistof) waarvan in alle oprechtheid afgevraagd kan worden of deze niet onder de farmaceutische zorg zouden behoren te vallen. In deze verwijs ik naar de rechtszaak ontrent Cacipliq. De huidige omschrijving wordt aan de doelstellingen van fabrikanten worden ruimschoots tegemoet gekomen (winst maken) en leiden tot kostenverhoging. Voorstel: De zinsnede.smeerbare middelen waaraan farmaceutische.prestatie farmaceutische zorg ook laten gelden voor lid a. 2. Wat is een verbandmiddelen De omschrijving geeft een uitleg over het toepassingsgebied van de hulpmiddelen en de uitzonderingen worden benoemd. Dat is positief. Wat gemist wordt in de toelichting wat het hulpmiddel is! Het niet benoemen van de kernfunctie van een hulpmiddel (absorptie/fixatie/afdekking/reiniging) zal leiden tot kostenverhoging, omdat de fabrikanten de volledige vrije hand hebben producten op de markt te zetten die buiten de doelstelling vallen, nl. de wondgenezing. Voorstel: in de nadere toelichting op pagina 26 dit onderdeel opnemen als richtlijn voor de in te zetten hulpmiddelen. 3. Stand van wetenschap en praktijk Dit punt in niet nader omschreven voor deze hulpmiddelen. Dit is ook een groot prbleem in de wondzorg, zoals ook rapport De Laat schrijft. Het ontbreken van afdoende evidence kan leiden tot ernstige kostenverhoging, omdat fabrikanten met slechte een enkele casestudy menen te voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk; een product zou derhalve niet geweigerd mogen worden. Voorstel: Tenminste een opmerking opnemen over tekort aan evidencede en mogelijk een minimale evidence inkaderen. Verder een prima stuk; tot 29 mei op het consultatie-overleg. Met vriendelijke groet, Hans Lokker

58 Achmea Zorg & Gezondheid Zorginkoopteam Hulpmiddelen & Mobiliteit

59 a Bladzijde3 eennieuweteverzekerenprestatie,teweten wondzorg ; handhavingbinnendeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg.moderniseringzou dankunnen plaatsvindendoordeteverzekerenprestatie verbandmiddelen functiegerichtte omschrijven. Bladzijde6 Artikel2.6onderdeeld,enartikel2.,derdelid,onderdeelb. huidbeschermendemiddelenandersdanbijstomapatiënten,voorzoverdezeniet vallenonderdeteverzekerenprestatiefarmaceutischezorg. Artikel2.6onderdeele,enartikel2.2,eerstelid,b.3º

60 stoornis

61 Consultatievragen Consultatievraag: Consultatievraag2: Consultatievraag3: onsultatievraag4: C Consultatievraag5:

62 Consultatievraag6: Consultatievraag7: Consultatievraag8: Consultatievraag9:

63 Reactieconsultatiedocumentfunctiegerichteomschrijvinghulpmiddelenvoorstoornisseninde functiesvandehuidwondplatformnederland(samenstellingddmei203) Naasthetbeantwoordenvandeconsultatievragenwillenwijookenkeleopmerkingentoetevoegen overditrapport.wezullenditperbladzijdenoteren; Bladzijde3 Voorhetmoderniserenvanderegelgevingzijneenaantalscenario sderevuegepasseerd.de verbandmaterialenzoudenbijverschillendeteverzekerenprestatieskunnenworden ondergebracht,teweten: geneeskundigezorg,zoalsmedischspecialistenplegentebieden(artikel2.4bzv); detoekomstigeteverzekerenprestatie verpleegkundigezorg indezvw(artikel2.nieuw); eennieuweteverzekerenprestatie,teweten wondzorg ; handhavingbinnendeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg.moderniseringzoudankunnen plaatsvindendoordeteverzekerenprestatie verbandmiddelen functiegerichtteomschrijven. RecentheeftdeNZaeentechnischoverlegfinancieringcomplexewondzorgbelegd.Graagzouden wijziendatuitkomstenvandatoverlegwordengebruiktinditadviesendatmetdenzawordt gecommuniceerdaangaandefinancieringcomplexewondzorg.vraagishoebepaaldescenario sin elkaarpassen,rekeninghoudendmetdetoekomstvan(transmurale)wondzorg. Bladzijde8/9 Bijinflammatoirehuidaandoeningenzoalsconstitutioneeleczeemenpsoriasisisondermeersprake vaneenontstekingsreactie(zweren)vandehuid.ookbijhuidaandoeningenwaarbijsprakeisvan blaarvorming(zoalsbulleuspemphigoïdenpemphigus)enverdikkingenvandehuid(zoals sclerodermieofichthyosis)issprakevaneenstoornisindekwaliteitvandehuidendaarmeeinicf termendebeschermendefunctievandehuid.hetzelfdegeldtvoordecubitusookwel doorliggen genoemd. Eenontstekingsreactiekannietwordengelijkgesteldaandeterm zweren.graagaanpassinginde tekst.deziektebeeldenlichensclerosusenlichenruberplanusmissenbijinflammatoire aandoeningeneneenanderstoornisindebeschermendefunctievandehuidisdeaandoening intertrigo(smetten).graagzienweditopgenomenindetekst. Bladzijde9 UitgaandevandeICFzoudefunctiegerichteomschrijvingvanhulpmiddelendiegebruiktwordenbij stoornissenindefunctiesvandehuidalsvolgtgedefinieerdkunnenworden: Uitwendigehulpmiddelentegebruikenbijstoornissenindeherstelfunctieenbeschermendefunctie vandehuid. Graagzoudenwijdeplaatsvandecompressieverbandenzieninditdocument.Juist compressietherapieiseenuitwendighulpmiddeldatdefunctievandehuidondersteuntenherstel bewerkstelligt.wellichtvallencompressiemiddelenondereenanderartikel,echtereenverwijzing gelijkaandecubitusmaterialen,zouprettigzijn. Bepaaldestoornissenindebeschermendefunctievandehuid huidkwaliteitkunneneen achterliggendeoorzaakhebben,bijvoorbeeldeenstoornisinhetafweersysteem (gevoeligheidsreactieszoalsbijallergieën).wijdenkendathetnietnodigisdestoornisinhet afweersysteemapartoptenemenindezefunctiegerichteomschrijving,omdatde stoornisindebeschermdefunctievandehuid zoalsomschrevenindeicf deladingvoldoende dekt.daarbijkomtdateenstoornisinhetafweersysteemnietbeperktistotstoornissenindefuncties vandehuid.hetkanookgaanomanderegevoeligheidsreactiesdiegevolgenhebbenvoor

64 bijvoorbeeldhetademhalingsstelsel(bijv.hooikoorts,astmaetc). Graaghetwoordgevoeligheidsreactiesvervangendoorovergevoeligheidsreacties. Stoornissenindehuidkwaliteit(isolatiebetekentookbeschermingtegenmicroorganismen)kunnen ookwordenveroorzaaktdooreenverminderdeweerstandvandehuidtengevolgevandealgemene conditievandepatiënt.denkdaarbijaanhetoptredenvanmycosenofherpesinfectiesbijde immuungecompromitteerdepatiënten.ookpatiëntenmetlymfoedeemhebbeneerderkansop infectiesaandehuid.wijmenendaaromdatstoornisseninhetafweersysteemweldienente wordenopgenomenindezefunctiegerichteomschrijving. Bladzijde0 3.c..Allergeenvrijeschoenen Eenvoetallergieuitzichdoordatereczeemopdevoetenverschijnt.Mensendieallergeenvrije schoenendragenzijnallergischvoorhetchromaatwaarmeehetleervan demeeste normale schoenenisgelooidofanderestoffenzoalsrubber,lijmofkleurstoffen. Graaghetwoordvoetallergiedooreenallergischereactieaandehuidvandevoet. Bladzijde8 Bijgecompliceerdewondenisvaaksprakevancomplexeonderliggendepathologie.Hetgaatdaarbij omaandoeningenalsdiabetes,perifeerarterieelvaatlijden,neurologischegevoelsstoornissen, decubitusenchronischveneuzeinsufficiëntie.maarookallerleizeldzamereaandoeningenzoals pyodermagangrenosum,necrobiosislipoïdica,lepraenleishmanisasis. Wemissenhierdecomplexewondenontstaandoorpsychsomatoformeaandoeningen, automutilatieenerysipelasbullosa. Eenwondwordt bijongecompliceerdegenezing geachtinbinnenenkeleweken(ongeveertwee totvierweken)geslotentezijn.bijongecompliceerdegenezingvaneenwondisnaaronzemening geensprakevaneenstoornisindeherstelfunctievandehuid.wijzijnonservanbewustdateen genezingstermijnnieteenduidigtedefiniërenvaltendateenwondopdeeneplaatssnellergeneest danopeenandere.echter,wijdenkendatdezedefinitieertoebijdraagtdatalleen wondzorgproductenbijeen gecompliceerdewond waarbijmeestalsprakeisvancomplexe onderliggendepathologievoorvergoedinginaanmerkingkomen. Bovenstaandedektdeladingniet.Erisgeenrekeninggehoudenmetbijvoorbeeldrecidievenbijulcus cruris(50%kans!)endiabetischevoet.dezewondenkunnen,mitstijdiggesignaleerd,binnendrie wekengenezen,maaronderliggendepathologiemaakthetweltoteencomplexewond.ditzalopde juistewijzemoetenwordenomschrevenomtevoorkomendatdezepatientengroepenbenadeeld gaanworden. Bladzijde20 DeNVDVgeeftaandathetnietgemakkelijkisdegrenstetrekkentussenspontanekeloïden, postoperatievekeloïdenenhypertrofischelittekens.hetzouvolgensdenvdvgoedzijnalsde literatuuroverdeeffectiviteitvansiliconensheetsen gelsbijdezeaandoeningeninbeeldwordt gebracht.deberoepsgroepwilgraagmeewerkenaandeontwikkelingvaneenrichtlijn. WondplatformNederlandsluithierbijaanenwilgraagditinitiatiefondersteunendoorde betreffendeberoepsgroepen(tedenkenaannvpcenverenigingvanbrandwondpatienten)bij elkaartebrengenomeenrichtlijnteontwikkelen. Bladzijde2

65 InhetCVZrapport Afbakeninghulpmiddelenzorgengeneeskundigezorg,zoalsmedischspecialisten dieplegentebieden22komenwijtotdeconclusiedatdebekostigingvaneenhulpmiddelende bijbehorendetoebehoreninéénhand(aanspraak)moetblijven.deteverzekerenprestatie waaronderdehoofdunitvalt,ishierbijleidend.wondbehandelingdoormiddelvannegatieve druktherapievaltonderdeteverzekerenprestatie geneeskundigezorg,zoalsmedischspecialisten dieplegentebieden.ditbetekentdatdetoebehorenbijeenvacuümpomp zoalsfoamverbanden, opvangbekers,slangetjesenfolie eveneensonderdegeneeskundigezorgvallen.erzijn zorgactiviteitenindedbcsystematiekbeschikbaarwaarmeehethulpmiddelinclusiefdetoebehoren geregistreerdkanwordenenopbasiswaarvanonderhandeldkanworden.dehulpmiddelendie gebruiktwordenbijnegatievedruktherapievallendaarmeenietonderdeteverzekerenprestatie hulpmiddelenzorg maaronderdeteverzekerenprestatie geneeskundigezorg,zoalsmedisch specialistendieplegentebieden. Indiendenegatievedruktherapiegeheelindetweedelijngedeclareerddienenteworden,hoewordt ditdaninde e lijnswondcentravoorgegeven?hetresulteertineenverplichtezorgvraagvande tweedelijn,waarditeveneensineentransmuraalwondcentrumgeïndiceerdzoukunnenworden. Ditkanvoorkomenwordendoortestellendatmedischspecialistischezorgookintransmurale wondcentragebodenzoukunnenworden,ofhetoptenemenineenprestatiewondzorg. Bladzijde23 OverzichtVLOSenConfectieverbandschoen Ontbreektvoorschrijvendoorverpleegkundigspecialist. Consultatievragen Consultatievraag:Bentuhetermeeeensdatindividueelaangepasteallergeenvrijeschoeneninde teverzekerenprestatiegehandhaafdmoetenblijvenvoordiegroepmensendienietuitkomenmet allergeenvrijeconfectieschoenen? Antwoord:Ja Consultatievraag2:Zijnervolgensuargumentenwaarominhetgevalvanverbanden/krabpakken eenlagerniveauvanevidencezoukunnenvolstaan? Antwoord:ja,patiëntenpreferentiedatopdejuistewijzeisuitgevraagdzoualsvoldoendelager niveaubewijsmogenwordenopgevoerd. Moetenwijdeministeradviserenhetinstrumentvanvoorwaardelijketoelatingvantoepassingte latenzijnophulpmiddelenzorgenisditdaneengoedvoorbeeld? Antwoord:mitshelderomschrevenvoorwaarden. Ishetteverwachtendaterbinnenvierjaarbewijsvoor(kosten)effectiviteitverkregenkanworden? Antwoord:Ditlatenweoveraandeberoepsgroepdiedaarietsoverkanzeggen(NVDV,V&VN dermatologie),hetwondplatformnederlandwilhendaarinondersteunen. Consultatievraag3:Kuntuzicherinvindendatdezitenligvoorzieningenbijdecubitusnietworden meegenomenindezefunctiegerichteomschrijving,omdatdezeeldersinderegelgevingzijn geregeld? Antwoord:Indienalleantidecubitusmaterialen(inclusiefhielbeschermers)indeandereregelgeving zijnmeegenomen,kunnenwijhierinmeegaan. Consultatievraag4:Bentuheteensmetonsvoornemendefunctiegerichteomschrijvingzodanig vormtegevendatditgeenruimtebiedtaandehiervooromschrevenzelfzorgproducten?

66 Antwoord:Onterechtishetinonzeogendatdehuidbeschermendemiddelendievoor stomapatiëntengelden,nietvoorpatiëntenmetcomplexewondenzoudengelden.dehuidrondom complexewondenwordtveelalbelastmetexsudaatenheeftdaardoorvergelijkbarebeschermende middelennodig,dienietonderdeteverzekerenfarmaceutischezorgvallen.ookdepreventieve werkingvandezelfzorgmiddelendientindeomschrijvingtewordenopgenomen. Consultatievraag5:Bentuhetermeeeensdatdefunctiegerichteomschrijvingvanhulpmiddelenin debeschermendefunctievandehuidkanwordenbeperkttotinflammatoirehuidaandoeningen? Antwoord:Nee.Wemissendevolgendehuidaandoeningendieookinaanmerkingkomenvoor aanspraakopuitwendigehulpmiddelen:intertrigo,irritatiet.g.v.excretie,blaarziekten,stoornissen inhetafweersysteem/lymfsysteemwaardoorhuidinfectiesoptreden,(herpes/gist)infectiesbij immuungecompromitteerdenofpatiëntenmetdiabetesmellitus. Consultatievraag6:Bentuhetermeeeensdat alshetgaatomwondzorgproducten dete verzekerenprestatiebeperktmoetblijventotcomplexewondzorg(zoalshierbovengedefinieerd)? Antwoord:ja,indiencomplexewondzorgjuistwordtgedefinieerdwaarbijonderliggendlijden leidendwordt. Consultatievraag7:Bentuheteensmethetvoorstelomalleenbehandeling(methulpmiddelen)van littekenstevergoedenindiensprakeisvaneenverminkingofeenaantoonbarelichamelijke functiestoornis? Antwoord:afhankelijkwatdeziektelastisvandebetreffendepatiënten. Kuntuaangevenwaaromwelofniet? Antwoord:eenhogeziektelastgeeftkostenopanderegebieden,indienditvoorkomenkanworden, lijktonsdatefficiënter. Welkehulpmiddelenzijneropditmomentopdemarktvoordebehandelingvanlittekens?Zouden dezehulpmiddelenvoorvergoedinginaanmerkingmoetenkomen,zojawaarom? Antwoord:drukpakkenencompressiebandagestervoorkomenvanlittekenvormingwordenveel ingezetinbrandwondenzorg.alsdemeerwaardeisaangetoondisvergoedingervanopzijnplaats. Consultatievraag8:Bentuhetermeeeensdatverbandschoenenonderdezefunctiegerichte omschrijvingkomentevallen enwelonderdehulpmiddelentegebruikenbijstoornisseninde herstelfunctievandehuid voorzovergeensprakeisvan geneeskundigezorgzoalsmedisch specialistendieplegentebieden?bentuhetermeeeensdatdevergoedingslimietvoor verbandschoenenkanwordenafgeschaft? Antwoord:wijzijnvanmeningdathetvergoedingslimietkanbestaanuiteenvergoedingvandeze schoenenéénkeerperjaar,vergelijkbaarmetdetherapeutischelastischekousen. Consultatievraag9:Kuntuzichvindenindezevormgevingvandefunctiegerichteomschrijvingvan hulpmiddelentegebruikenbijstoornissenindefunctiesvandehuid? Antwoord:Indienalleeerdergegevenantwoordenopdeconsultatievragenenopmerkingenoverde tekstwordenmeegenomen,kunnenweonshierinvinden. Heeftunogsuggestiesvoorverduidelijkingvandezevormgeving? Antwoord:deeerderindezereactiegenoemdesuggesties.

67

68

69

70 Namens het bestuur van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) willen we graag reageren op uw consultatiedocument Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid, aan ons en vele anderen toegezonden op woensdag 7 april 203 door mw. E.C.M. Visser Reactie op Consultatievraag 2 (pag. 4) Ja, er zijn argumenten waarom in geval van verbandmiddelen/krabpakken een lager niveau van evidence kan volstaan. De Richtlijnwerkgroep Constitutioneel Eczeem heeft in haar literatuuronderzoek gekeken of de claims van de fabrikanten van zilvergecoate en (antibacteriële) verbanden van sericinevrije zijde, ondersteund kan worden door goed wetenschappelijk onderzoek. Het op de markt brengen van deze specifieke materialen suggereert dat deze een extra toegevoegde ( genezende ) waarde kunnen hebben t.o.v. de gewone in de praktijk beproefde, en waardevol bevonden antibacteriële verbandmiddelen. De werkgroep heeft daar niet voldoende bewijs voor gevonden en dus geconcludeerd dat deze specifieke materialen geen belangrijke EXTRA bijdrage leveren aan de evidence-based behandeling van Constitutioneel Eczeem, voldoen niet aan de stand van de wetenschap. Daarnaast stelt de werkgroep, dat zowel dermatologen als gebruikers over het algemeen positieve ervaringen hebben met antibacteriële verbandmiddelen/krabpakken, wat met name tot uiting komt in een corticosteroïdsparend, jeukstillend en daardoor slaapbevorderend effect. Zij leveren dus wel degelijk een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de beschermende functie van de huid in de evidence-based behandeling. Deze expert-opinie heeft de werkgroep bedoeld door te stellen dat wel is voldaan aan de stand van de praktijk. Wat u in het consultatiedocument stelt bij de leader: onjuiste interpretatie, is dus in feite een verkeerde interpretatie van de communis opinio van onze breed samengestelde Richtlijnwerkgroep Constitutioneel Eczeem. Dit standpunt is in ieder geval in overeenstemming met uw eigen Uitgangspunt (4e punt, pag. 2.) over de hulpmiddelen: Hulpmiddelen die in de huidige situatie een te verzekeren prestatie zijn, blijven een te verzekeren prestatie Bovendien willen we nog wijzen op het argument dat die verbandmiddelen, speciaal gemaakt van (vaak duur) materiaal, een betrekkelijk recente ontwikkeling zijn. Dat is o.a. af te leiden uit het geringe aantal wetenschappelijke artikelen, dat de werkgroep heeft kunnen vinden in de vakliteratuur, de soms korte duur van het experiment en het vaak geringe aantal proefpersonen. Het is o.i. zeker denkbaar en wenselijk dat er in de komende 4 jaar beter bewijs gevonden gaat worden voor de effectiviteit, die voldoet aan de stand van de wetenschap.

71 College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Mevrouw E.C.M. Visser/ Mevrouw A.J. Link Postbus AH DIEMEN Kenmerk : nfm.bri.360 Betreft : Reactie op consultatiedocument 'functiegerichte omschrijving hulpmiddelen' Datum : 4 mei 203 Geachte mevrouw Visser, Hierbij reageren wij op het consultatiedocument over de wijze waarop functiegerichte omschrijving van hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid ingericht kan worden. Wij ondersteunen het voorstel om ook dit deel van de hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven. Essentieel is echter de snelheid waarmee één, of indien wenselijk meerdere, kwaliteitsstandaard(en) worden ontwikkeld, waarmee de vele aspecten van wondzorg erkenning krijgen. Met deze standaarden en een gedegen invulling van de functiegerichte omschrijving en aanspraak heeft het veld een duidelijk kader van wettelijke aanspraken waardoor de vele al aanwezige en te ontwikkelen richtlijnen en protocollen gekoppeld worden. Twee elementen zijn in onze visie essentieel bij de functiegerichte omschrijving: het uitbreiden van het criterium stand van wetenschap en praktijk met practice based evidence en het de vrijheid van beoordeling van behandelend arts/voorschrijver om per patiënt een afweging te kunnen maken welke behandelmogelijkheden het best passend zijn. Dit laatste wordt bereikt door het hanteren van het open systeem zonder limitatieve lijst, waardoor de patiënt voorzien kan worden van een te allen tijde adequaat product. Wanneer aan deze elementen wordt voldaan zijn overwegingen over al dan niet uitsluiting van vergoeding van hulpmiddelen zoals benoemd bij de consultatievragen tot en met 5 en 7 en 8 naar ons idee minder relevant. Hulpmiddelen zullen dan voor vergoeding in aanmerking komen wanneer ze Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische producten Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg, Postbus 9054, 5000 LG Tilburg. Telefoon: , Fax: Internet: Bank: ING Bank, rek.nr Bic INGBNL2A. IBAN NL73INGB

72 volgens de behandelaar bijdragen aan de opheffing van de functiestoornis en voldoen aan de practice based stand van wetenschap en praktijk. In dit onderdeel van hulpmiddelenzorg zien we nog een andere ontwikkeling, waarin de functiegerichte omschrijving ook een positieve bijdrage aan levert: we zien nieuwe (organisatie)zorgvormen die door de bestaande structuren heengaan. Het huidige systeem van toelating en plaats van financiering van hulpmiddelen en technologie dreigt daardoor telkens te moeten worden getoetst. Door de kaders functiegericht te omschrijven is er geen noodzaak het wettelijk kader en de (limitatieve lijst) voortdurend aan te moeten passen aan ontwikkelingen in de praktijk. Wij begrijpen dat met het openstellen van het systeem het criterium stand van wetenschap en praktijk van belang is. Wenselijk is dit criterium te verruimen met het element practice based evidence. Het is van belang de rol van de medische hulpmiddelen en technologie die wordt gehanteerd in dit deel van de zorg te onderkennen. Deze aanvulling kan richting geven aan de discussie rondom dit criterium richting een voor partijen werkbare oplossing. Wij staan achter de redenering rondom het onderscheid van vergoeding van gecompliceerde en ongecompliceerde wonden, zoals ook aangegeven op pagina 8 en consultatievraag 6. De dagelijkse praktijk is echter weerbarstig en aan de behandelaar zal ook hier weer de vrijheid moeten worden gegeven te kunnen beoordelen. Het blijft immers mogelijk dat een complexe wond een ongecompliceerde genezing kent en de wond binnen twee weken gesloten kan zijn. Hiervoor dient een behandelaar dan wel alle vrijheid te hebben de keuze te kunnen maken in beste mogelijke behandeling met de relevante producten. Met dit in het achterhoofd is een genezingstermijn en dus een vergoedingstermijn niet eenduidig te definiëren. Een oplossingsrichting kan zijn dat alle wonden waarbij sprake is van een complexe onderliggende pathologie in aanmerking komen voor vergoeding. In de toekomst is het wellicht mogelijk dat groei ontstaat in de budgetten rondom wondzorg. Dit kan nodig zijn omdat voor een deel van de wondzorg innovaties in het systeem bijdragen aan betere wondzorg en resultaten. Wellicht is mogelijk onderscheid te maken tussen cure (genezing) en care (verlichting). Voor de eerste groep patiënten is het van essentieel belang meer ruimte te houden voor nieuwe instroom van medische hulpmiddelen en technologie, daar waar een andere budgetteringsvorm voor de tweede groep een meer logisch element kan zijn. nfm.bri.360-2

73 Vervolgens nog een paar elementen ten aanzien van verruiming van de functiegerichte omschrijving: Van belang is het bieden van ruimte voor zogenaamde preventieve hulpmiddelen, zoals huidbescherming bij (voorkoming van) huiduitslag). Preventieve middelen zijn moeilijker te voorzien van bewijslast. Wellicht is ook hier practice based evidence een mogelijk wenselijke oplossing. Ook vragen we verruiming voor elementen als compressieverbanden en producten voor littekenbehandeling (met uitzondering van zuiver cosmetische behandelingen). Van belang is dat deze hulpmiddelen worden opgenomen omdat deze behandelingen onlosmakelijk zijn verbonden met dit onderdeel van de hulpmiddelenzorg. Dit geldt eveneens voor behandeling van stoornissen in de beschermende functie van de huid wanneer die een achterliggende oorzaak hebben (zoals stoornissen in het afweersysteem, waardoor overgevoeligheidsreacties ontstaan). Wanneer deze zijn verbonden met het ICF-onderdeel beschermende functie van de huid vragen wij om ook behandeling van stoornissen in het afweersysteem op te nemen in deze functiegerichte omschrijving (denk aan patiënten met lymfoedeem die eerder kans hebben op infecties aan de huid). Aanvullende opmerkingen op consultatievragen: : Ja 2. Ja, indien passend binnen functiegerichte omschrijving en rekening houden met elementen als practice based evidence 3. Ja 4. Zie hierboven 5. Beoordeling hiervan laten we over aan behandelaars 6. Zie reactie eerder in de brief 7. Zie hierboven 8. Geadviseerd wordt te kijken naar andere soortgelijke vergoedingssystemen als orthesen/prothesen en TEK. 9. Wanneer de elementen uit deze brief worden meegenomen, kunnen we ons vinden in de wijze waarop deze functiegerichte omschrijving wordt vormgegeven. Wij zijn vanzelfsprekend bereid tot het geven van nadere toelichting. Met vriendelijke groet, I.E. Iris van Bemmel Branchemanager nfm.bri.360-3

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Tegelijkertijd zien wij, deels in lijn met de in het advies genoemde randvoorwaarden, op hoofdlijnen twee aandachtspunten:

Tegelijkertijd zien wij, deels in lijn met de in het advies genoemde randvoorwaarden, op hoofdlijnen twee aandachtspunten: Zorginstituut Nederland T.a.v. J.C. de Wit datum 25 november 2016 ons kenmerk 2016-189 voor informatie Winny Toersen (w.toersen@patientenfederatie.nl) of Jan-Willem Mulder (j.w.mulder@patientenfederatie.nl)

Nadere informatie

ontstaat ruimte voor medisch maatwerk en voor innovatie daar waar deze waarde toevoegt. Daarnaast biedt deze benadering grote kansen voor het waarborg

ontstaat ruimte voor medisch maatwerk en voor innovatie daar waar deze waarde toevoegt. Daarnaast biedt deze benadering grote kansen voor het waarborg Geneesmiddelenaanspraak en geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) De wijze waarop de huidige regelgeving invulling geeft aan de aanspraak op farmaceutische zorg wijkt in belangrijke mate af van die van

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2.9, eerste lid, en 2.16f van het Besluit zorgverzekering;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2.9, eerste lid, en 2.16f van het Besluit zorgverzekering; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18640 7 juli 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 juni 2014, Kenmerk 614574-122754-Z,

Nadere informatie

1 3 SCP VOÜ. Oi. College voor zorgverzekeringen. Eekholt 4 ni2 xh Diemen

1 3 SCP VOÜ. Oi. College voor zorgverzekeringen. Eekholt 4 ni2 xh Diemen 1 3 SCP. 2012 VOÜ. Oi College voor zorgverzekeringen Eekholt 4 ni2 xh Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

cvz Uw kenmerk G /1 0/G

cvz Uw kenmerk G /1 0/G cvz College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 ah Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. Postbus 291 S700 AG ZEIST 7ÖII.

Nadere informatie

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet QO\SO\oU ~ 8 DEf.?U1ü > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015132661

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Datum 1 oktober 2013 Betreft Advies over het concept wetsvoorstel Langdurige Intensieve Zorg

Datum 1 oktober 2013 Betreft Advies over het concept wetsvoorstel Langdurige Intensieve Zorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. de heer Van Rijn Postbus 203 50 2500 EJ DEN HAAG 0530.2013118287 College voor zorgverzekeringen Pakket

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

) %* +, '* + #*%-* +. #* + / 0 %*1( %*$ 2 * 2 ** 2) ""-

) %* +, '* + #*%-* +. #* + / 0 %*1( %*$ 2 * 2 ** 2) - ! ""#$%&$ ' ( ) %* +, '* + #*%-* + ""#%&$ + #* + / 0 %*1( %*$ *%2) ""- 2 2 * 2 ** 2) ""- (! "#$!%%$"!&& '() #*+ '(, -$ " /0'- #$$ $(11$ $ -'( -$' ' $0 21,#(1 $(1$ $ 1( '# # # $$(11 -(3!'-45#**6"7 89- $&&$1

Nadere informatie

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities COLOFON Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, MOTOmed Zaaknummer : ANO06.65 Zittingsdatum : 1 november 2006 1 / 5 Zaak: ANO06.65, hulpmiddelen, MOTOmed Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014 Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 26 juni 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument rondom de aanpassing van de controleverklaring voor álle controles. Het consultatiedocument heeft betrekking

Nadere informatie

Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org. Visie NOVW. een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg

Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org. Visie NOVW. een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org Visie NOVW een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg Historie: In 2005 is de NOVW opgericht, naar aanleiding van

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

FLEVO MOTOREN TECHNIEK BV

FLEVO MOTOREN TECHNIEK BV Postbus 19 1300 AA Almere-Haven Telefoonr. 0365311244 Fax verkooo: 0365313094 E-mail: fmt@flevotech.nl ING bank rek.nr. : 66.26.ffi.226 :NLOSINGB 0662660226 BIC/SWIFI : INGBNL2A :NL25INGB00OO435682 S.VP,

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samen voor de beste wondzorg in de regio!

Samen voor de beste wondzorg in de regio! Samen voor de beste wondzorg in de regio! Wond Expertise Centrum (WEC) Deventer Ziekenhuis Eddy Koopman, wondconsulent Inhoud presentatie Wat is een WEC Waarom een WEC Wie doet wat binnen een WEC Voor

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders, Aan het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van de wethouders E.G.J. van der Want en A. Klamer Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 7 juli 2015 Geachte heren Van der Want en Klamer,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

9 Europese regelgevende agentschappen

9 Europese regelgevende agentschappen 9 Europese regelgevende agentschappen Bij de uitvoering van Europese regelgeving spelen in toenemende mate Europese regelgevende agentschappen een belangrijke rol. Het gaat daarbij om organen die los staan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 Zaak ANO08.152, Hulpmiddelen, sta-opstoel Geschillencommissie

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (7) ' 000 111111111111111111111111111111 (.0 1-.^1 21:a. Aan de Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Cr) LA) Den Haag, 27 juni 2014 Dossiernummer:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, trippelstoel Zaaknummer : ANO07.233 Zittingsdatum : 7 februari 2007 Zaak ANO07.233, Hulpmiddelen, trippelstoel BINDEND ADVIES Geschillencommissie

Nadere informatie

Datum 12 september 2016 Betreft Definitief Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Datum 12 september 2016 Betreft Definitief Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet So is-o^'s I 3 SEP. m > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. ' Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2016114291

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen :A te B vs. C te D Zaak : ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hulpmiddelenzorg, scleraschaal, incasso Zaaknummer : ANO08.156 Zittingsdatum : 11 juni 2008 1/6 BINDEND ADVIES

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Operatie ooglidcorrectie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Operatie ooglidcorrectie > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Pure Tumescente liposculpture Zaaknummer : ANO06.154 Zittingsdatum : 20 december 2006 1/5 Zaak: ANO06.0154,

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma,

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Utrecht, 21 maart 2013 Onderwerp Ambtshalve rekening houden met de bestuursrechtelijke premie

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0 MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Versie 0.0 Datum Goedkeuring 21-04-2011 Methodiek Evidence based Verantwoording Trimbos-instituut Inhoudsopgave Multidisciplinaire

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg buitenland, heupoperatie m.b.v. MOM-prothese Zaaknummer : 2008.00774 Zittingsdatum : 19 november 2008 1/7 Zaak: 2008.00774,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Verzoek vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften ten behoeve van vervangen recreatieve woonboot te Muggenbeet Conceptbesluit:

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009

Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009 Hulpmiddelenzorg Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009 Inleiding De belangrijkste knelpunten voor gebruikers van hulpmiddelen zijn de lokettenproblematiek en het gevoel van het

Nadere informatie

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 Even voorstellen Edith Hagedoren - Meuwissen Ergotherapeut Senior medewerker Vilans Projectleider Vilans Hulpmiddelenwijzer

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Verzonden: woensdag 13 april 2016 15:29 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: brief aan KNV ter kennisname Geachte heer, mevrouw, Namens kwartiermaker Regiotaxi Midden-Brabant, Willem Starreveld, wil ik u vragen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

Analyse Complexe Wondzorg. Datum 24 juni 2013

Analyse Complexe Wondzorg. Datum 24 juni 2013 Analyse Complexe Wondzorg Datum 24 juni 2013 Analyse Complexe Wondzorg 24 juni 2013 Colofon Volgnummer 2013077516 Contactpersoon Sector Team Uitgebracht aan Auteurs mw. E.C.M. Visser +31 (0)20 797 87

Nadere informatie

Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar staan we voor en dat doen we indien vereist.

Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar staan we voor en dat doen we indien vereist. Aan de fractie van de WD Gemeente Teylingen Betreft:Ondernemersfonds Geachte fractie, Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar Dat we als ondernemer gevestigd

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

De Haagse Scholen III. De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen t.a.v. de secretaris, mw. M.

De Haagse Scholen III. De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen t.a.v. de secretaris, mw. M. STICHTING VOOR PRIMAIR EN SPECIAAL OPENBAAR ONDERWIJS De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen t.a.v. de secretaris, mw. M. Gommans - Welten ta ii 111 t. II, III De

Nadere informatie

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG Geachte heer Van Rijn, Op 20 februari 2015 heb ik u geïnformeerd over het onderzoek dat ik doe naar de invoering van

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

A. Gevraagde zienswijzen.

A. Gevraagde zienswijzen. Zienswijzen woningmarktregio Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en Drechtsteden. Deze notitie bevat een overzicht van de zienswijzen op het voornemen van de gemeente Goeree Overflakkee en de regio's Hoeksche

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Inkomende post - 32447

Inkomende post - 32447 Scan nummer 1 van 3 - Scanpagina 1 van 6 12 fy : De - - n e -. *. e * -. e. e * I I D * *.. k q.. ;......,.., :.. :- K5R. t. oll ge an B&W van de gemeente Goeree-overflakkee / -7:. -')1: - -sk.-à--kk,--ih?ë,à-k.--zg.

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie 3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum 9 april 2008 Ons kenmerk nkrn-7djlq9j Contactpersoon mw. N.M. Kroezen Telefoon (030) 6076304

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, Tempur antidecubitismatras Zaaknummer : ANO06.84 Zittingsdatum : 18 oktober 2006 Zaak: ANO06.84, Hulpmiddelen; anti-decubitismatras

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, brillenglazen Zaaknummer : 2010.02407 Zittingsdatum : 23 februari

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : hulpmiddelen, hoog-laag bed Zaaknummer : ANO08.146 Zittingsdatum : 11 juni 2008 1/5 Zaak: ANO08.146 (hulpmiddelen, hoog-laag bed) Geschillencommissie

Nadere informatie

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 18 maart 2015 Betreft: advies concept beleidsplan Rijnstreek Werkt 2015-2016

Nadere informatie

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Als er nog vragen zijn, neemt u dan contact met ons op?

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Als er nog vragen zijn, neemt u dan contact met ons op? HOEVEïOladvies P R o V I NSJE PR SI- AM Doe. nr.: Class, nr.: I Ingek.: 0 2 FEB 2016 Afdelinq. B«h. door; Afd. Hoofd AWB.. wekin Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hometrainer Zaaknummer : 2011.01009 Zittingsdatum : 23 november 2011 2011.01009, p. 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, continue glucosemeting Zaaknummer : 2010.01518 Zittingsdatum : 15 december 2010 1/7 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

! Introduc)e Project. 5 maart 2015

! Introduc)e Project. 5 maart 2015 Introduc)e Project 1 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever

Nadere informatie