IK ZAL BEHAGEN. PLEIDOOI voor het PLACEBO- EFFECT. B. Van Houdenhove KU Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK ZAL BEHAGEN. PLEIDOOI voor het PLACEBO- EFFECT. B. Van Houdenhove KU Leuven"

Transcriptie

1 IK ZAL BEHAGEN PLEIDOOI voor het PLACEBO- EFFECT B. Van Houdenhove KU Leuven

2 1998 naar aanleiding van de discussie over een mogelijke terugbetaling door de Belgische ziekenfondsen van alternatieve / complementaire geneeskunde

3

4 Let wel Deze lezing gaat in de eerste plaats over het placebo- effect (niet te verwarren met placebo-pillen of spuiten hoewel deze uiteraard wel gebruikt worden in onderzoeken naar het placebo-effect )!

5

6 1) DEFINITIE van het placebo-effect

7 elk non-specifiek effect (bedoeld of niet) van een behandelings- interventie Shapiro AK. The powerful placebo. John Hopkins Univ Press, Baltimore, 1997.

8 Non-specifiek = niet gebonden aan de veronderstelde werkingsmechanismen van de behandeling

9 L art de la médecine consiste à amuser le patient tandis que la nature le guérit Voltaire

10 2) RESEARCH- EVIDENTIE voor het placebo-effect

11 Het bestaan van het placebo-effect wordt bevestigd door honderden klinische en experimentele studies Enkele historische voorbeelden uit: Brown WA. The placebo effect. Sci Am, 1998; 278: 90-95

12 Injectie met zoutoplossing had bij acute-pijn een analgetisch effect vergelijkbaar met morfine in de hiervolgende experimenele condities: 3 dagen morfine-injectie 4de dag zoutoplossing met zelfde kleur patiënten en onderzoekers onwetend

13 Hartinfarct patiënten die hun placebo-pil trouw namen...hadden minder risico op overlijden dan patiënten die hun placebo-pil niet regelmatig namen

14

15 nep-operatie van arteria mammilaria had uitstekende resultaten op angineuze pijn...beter zelfs dan echte operatie!

16

17 Pijn én zwellling na tandextractie verminderden door massage met nep-ultrason

18 Placebo-effecten werden overtuigend aangetoond bij diverse chronische pijnsyndromen, hypertensie, bronchiaal astma, angststoornissen, depressie, ziekte van Parkinson...

19 KRITISCHE META-ANALYSE van placebo-effecten alles samengenomen heeft placebo geen significant effect op objectieve of binaire outcome-maten placebo heeft matig positieve effecten op subjectieve klachten, en speciaal bij de behandeling van pijn Hrobjartsson A, Gotzsche PC. N Engl J Med, 2001

20 3) KLINISCHE VOORWAARDEN voor het placebo-effect

21 BASALE KLINISCHE VOORWAARDE the healing environment : verwachting daadwerkelijk geholpen te zullen worden vertrouwen in de expertise van de arts en zijn/haar bereidheid tot hulp worden versterkt door de empathie en goede communicatievaardigheden van de arts / behandelaar

22 Hij in wie de mensen het meest vertrouwen hebben, geneest het beste. Galenus, 2 de eeuw na Chr.

23 De bewijzen voor het belang van optimale healing environment stapelen zich op A new study (Jan 2014) of migraine sufferers suggests that what you're told when your doctor prescribes medication can influence your body's response to it. The study demonstrates that expectation about response plays an important role in the ultimate response to a treatment. Kam-Hansen S et al. Altered placebo and drug labeling changes the outcome of episodic migraine attacks. Sci Transl Med 2014; 6; 218ra5.

24 BIJKOMENDE FACILITERENDE FACTOREN voor het placebo-effect externe aspecten geassocieerd met positieve verwachtingen en vertrouwen in effectieve hulp, zoals: medische rituelen kostprijs nieuwe medicatie > oude injecties > orale medicatie vorm en kleur van pillen witte jas (maar cave nocebo-effect!)

25 Nocebo? negatief verwachtingseffect - door gebrek aan vertrouwen in daadwerkelijke hulp, - ook bevorderd door externe, angst-inducerende factoren: illustratie: witte-jas hypertensie

26 Cortisol-respons na placeboinjectie, met ambigue of positieve commentaar Cortisol respons bij begeleidende ambigue commentaar van arts Cortisol respons bij begeleidende positieve commentaar van arts

27 Samenvattend The nocebo-effect clearly demonstrates the potentially harmful impact of an adverse patient-clinician interaction, whereby negative words and attitudes of the clinician, by altering the context, may induce negative expectations in the patient and subsequent increase of pain. Finniss & Benedetti, Pain Clinical Updates, 2007

28 4) VATBAARHEID voor het placebo-effect

29 Situationele factoren bepalen deels individuele verschillen, verbonden met: graad van angst, somatische preoccupatie, optimistische /pessimistische instelling type van hulpverlenings-situatie (illustratie: patienten met hoofdpijn verbeterden meer met placebo-pil wanneer opgenomen op spoedgevallendienst - vergeleken met andere afdelingen)

30 Persoonlijkheidsfactoren? While early attempts to define the typical placebo reactor have failed certain personality traits associated with placebo effects have recently been identified. For example, traits related to reward (and, from a neurobiological point of view, the dopaminergic activation), such as novelty seeking and reward responsiveness, accounted for about 25 to 30% of t he variance in placebo analgesic responses. Schweinhardt P et al. The anatomy of the mesolimbic reward system: a link between personality and the placebo analgesic response. J Neurosci 2009; 29,

31 Ook genetische verschillen lijken mee te spelen Hall KT et al. Catechol-O-Methyltransferase val158met Polymorphism Predicts Placebo Effect in Irritable Bowel Syndrome. PLOS One 2012 DOI: /journal.pone

32 Interaction effect of COMT genotype and treatment arm on Adequate Relief

33 5) WERKINGS- MECHANISMEN van het placebo-effect

34 Complexe redenen voor verbetering van klachten

35 COGNITIEVE en GEDRAGS- MECHANISMEN Positieve verwachtingen... leiden tot minder onzekerheid/onvoorspelbaarheid, waardoor meer controlegevoel en self-efficacy hebben gunstige invloed op vage somatische percepties (bv. via minder piekeren, minder catastroferen) versterken gezondheidsbevorderend gedrag (bv. meer bewegen)

36 LEER-MECHANISMEN klassieke ( pavloviaanse ) conditionering (bv. morfine/placebo studies) operante conditionering (bv. valse-biofeedback studies) Sociaal observatieleren (bv. werkzaamheid van pijnstiller zien bij anderen)

37 Is auto-suggestie de rode draad in het placebo-fenomeen? stelling van JL Mommaerts die binnenkort hierover promoveert aan de Vrije Universiteit Brussel Mommaerts JL, Devroey D. The placebo effect: how the subconscious fits in. Perspect Biol Med. 2012;55(1): Mommaerts JL, Goubert L, Devroey D. Empathy beyond the conceptual level Core nonspecific factors of psychotherapy. Perspect Biol Med. 2012;55(2): website:

38 FYSIOLOGISCHE MECHANISMEN (1) Positieve verwachtingen oefenen gunstige invloed uit op... angst-fysiologie slaap-fysiologie stress-fysiologie (spierspanning, ademhalingsritme, sympathische tonus, hormonale en immunologische parameters)

39 FYSIOLOGISCHE MECHANISMEN (2) Placebo analgesie wordt - minstens gedeeltelijk - gemedieerd door het endogene opiaat systeem Naloxone (opiaatantagonist) doet placebo-analgesie teniet Levine JD et al. Lancet, 1978 Levine JD, Gordon NC. Nature, 1984

40

41 6) Verdere evidentie voor de neurobiologische basis van het PLACEBO - EFFECT

42 PET scan-onderzoek toonde substantiële afscheiding van dopamine aan in striatum van Parkinsonpatienten die goed reageerden op placebo de la Fuente R. et al. Science, 2002

43 effectieve placebo behandeling bij depressie induceert veranderingen in hersenfunctie (gemeten met Q-EEG) verschillend van deze geassocieerd met effecten van antidepressieve medicatie Leuchter AF et al. Am J Psychiatry, 2002

44 Neurobiologie van placeboanalgesie is meest bestudeerd opiaat-analgesie én placeboanalgesie activeren vooral de rostrale anterior cingulate cortex (racc), die rijk is aan opiaat-receptoren Petrovic P, Ingvar M. Pain, 2002

45 Placebo-geïnduceerde veranderingen in fmri we found anticipation of pain was associated with increased brain actvity in the prefrontal cortex while placebo analgesia was related to decreased brain activity in pain-sensitive brain regions, including the thalamus, insula, and anterior cingulate cortex Colloca & Benedetti. Nature Rev Neurosci 2005

46

47 Placebo-effect wijst op verbanden tussen angst en pijn Event-related fmri demonstrated that the same modulatory network, including the rostral anterior cingulate cortex (racc) and the lateral orbitofrontal cortex (lobfc) is involved in both emotional placebo (anxiety relief ) and placebo analgesia. Petrovic & Ingvar Neuron 2006

48

49 Maar er zijn niet alleen corticale mechanismen, want het placebo-effect manifesteert zich reeds op ruggenmerg niveau We used fmri of the human spinal cord ( ) The results provide direct evidence for spinal inhibition as one mechanism of placebo analgesia and highlight that psychological factors can act on the earliest stages of pain processing in the central nervous system. Eippert F et al. Science 2009; 326, 5951, 404.

50 In ieder geval: placebo-effect is een complex, multidimensioneel fenomeen Illustratie: de effectiviteit van een analgeticum kan worden verminderd door zowel psychologische blokkering (wegnemen van positieve verwachting) als farmacologische blokkering (naloxone) van de placebo-respons Amanzio M. et al. Pain, 2001

51 Recent overzichtsartikel over neurobiologie van het placebo-effect Benedetti F et al. How Placebos Change the Patient's Brain. Neuropsychopharmacology 2010; 36:

52 7) PLACEBO en COMPLEMENTAIRE / ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

53 Complementaire / alternatieve (CAM) geneeswijzen zijn ongetwijfeld werkzaam bij sommige patiënten en bij sommige klachten, maar de meeste van deze therapieën hebben tot nog toe de toets van strikt opgezet, hoog-kwalitatief placebo-gecontroleerd onderzoek niet kunnen doorstaan (maar, zie volgende )

54 Toenemende evidentie voor het nut van voedingssupplementen? clinicians rated those receiving micronutrients as more improved than those on placebo both globally and on ADHD symptoms. Post hoc analyses showed that for those with moderate/severe depression at baseline, there was a greater change in mood favouring active treatment over placebo. Rucklidge JJ et al. Vitamin-mineral treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in adults: double-blind randomised placebo-controlled trial. Br J Psychiatry, 30 Jan 2014

55 Uiteraard kan men niet alle CAM over dezelfde kam scheren acupunctuur: (beperkte) evidentie voor effectiviteit bij pijn en nausea via mogelijk specifiek werkingsmechanisme ( tegenstimulatie ) ook voor osteopathie / manuele therapie, chiropraxie is er beperkte evidentie bij behandeling van pijn via specifieke werkingsmechanismen (beïnvloeding van mechanische factoren)

56 Illuster voorbeeld van wetenschappelijke ontmaskering van beweerd specifiek werkingsmechanisme Door J. Benveniste werd theorie van oneindige verdunningen bij homeopathie eerst bewezen maar later, bij strikt placebo-gecontroleerd onderzoek, bleek dit bewijs onhoudbaar

57 Benveniste J. Defence of diluted water. Nature 1991; 353: 787 Benveniste J. Memory of water revisited. Nature 1994; 370: 322

58 Een kritische kijk op het succes van CAM CAM therapeuten maximaliseren het placebo-effect, want besteden meer tijd aan hun patiënt, hebben meestal goede contactvaardigheden en charismatische uitstraling hanteren een holistische ziekte- en genezingstheorie met een hoge mate van plausibiliteit ( face validiteit ) geloven zelf entoesiast in hun theoretische concepten en de helende kracht van hun technieken, en weten dit goed over te brengen

59 Complementaire / alternatieve geneeskunde is dan ook - conform met het placebo-effect - meest succesvol bij subjectieve, stressgerelateerde klachten

60 Zelfs homeopaten beginnen dit in te zien Placebo appears to be a real neurobiological phenomenon that has evolved through the selection pressure to be able to heal ourselves. The complex language and social structures of humans means that we can attribute meaning to therapeutic encounters with culturally sanctioned authority figures and we can use our attachment to such figures to generate hope for recovery. Different mechanisms may be involved in the neurobiological aspect of placebo including anxiety, learning, conditioning as well as individual genetic variation. Haresnape C. An exploration of the relationship between placebo and homeopathy and the implications for clinical trial design. JRSM 2013; 30,4:

61 Een minderheid van patiënten begeeft zich aan onveilige CAM The authors found that about 39% of kids with ASDs were receiving some sort of complementary and alternative treatments. The most common of those was dietary supplements, followed by special diets, such as gluten-free. About 9% of children with ASDs were using some sort of invasive, disproven or potentially unsafe version of complementary and alternative medicine. Those include antifungal medication, vitamin injections and chelation therapy (the latter carrying some safety concerns over kidney damage and stomach problems). Akins RS et al. J Develop Behav Pediatr 2014; 35; 1-10

62 Een bedenking spijts evidence-based medicine dwalen veel patiënten rond langs de riskante paden van CAM geneeskunde... is de klassieke geneeskunde dan zo gebiologeerd door haar technische verwezenlijkingen dat ze het subjectieve in de patiëntenzorg verwaarloost?

63 Zou CAM niet minder aantrekkingskracht hebben als klassieke artsen beter opgeleid zouden zijn in de biopsychosociale (of holistische) ziektebenadering, waarin de relatie met de patiënt centraal staat en waarin aandacht wordt geschonken aan de inzichten van de moderne psychosomatiek (affectieve en cognitieve neuroscience, psycho-neuro-endocrinologie, psycho-neuroimmunologie )

64 Klassieke artsen en andere behandelaars zouden moeten beseffen dat het adequaat hanteren van de relatie met de patiënt en goede communicatievaardigheden een onschatbare meerwaarde toevoegen aan hun technisch-wetenschappelijke kennis en kunde... waardoor hun behandeling effectiever wordt

65

66 9) CONCLUSIES

67 Het staat onomstotelijk vast dat placebo-effect een reëel, psychosociaal bepaald én neurobiologisch gefundeerd fenomeen is

68 en dat effectieve behandelingen in principe een mix omvatten van specifieke én nonspecifieke (placebo)- effecten

69 Bijgevolg Klachtenreductie door placebo impliceert geenszins ingebeelde klachten of simulatie Goed reageren op placebo zegt niets over de oorzaak van de klachten / symptomen Het placebo-effect onderstreept het verschil tussen illness (subjectief ziektebeleven) en disease (objectieve stoornissen)

70 Klassieke geneeskunde = specifiek werkzaam vs. CAM = placebo is dus een valse dichotome stelling! Juister is: Klassieke geneeskunde specifiek? + placebo CAM placebo + specifiek?

71 In plaats van zich denigrerend uit te laten over het feit dat alternatieve methoden niet beter zijn dan placebo, zouden klassieke medici en hun opleiders zich dus beter bezinnen over de vraag hoe ook zij het placebo-effect optimaal in hun klinische praktijk kunnen integreren en benutten. En in plaats van heilloze verwachtingen te koesteren in toekomstig placebo-gecontroleerd onderzoek naar de werkzaamheid van alternatieve methoden, zouden de beleidsmakers de beschikbare middelen beter besteden aan een adequater medisch-psychologische opleiding en bijscholing van artsen. B. Van Houdenhove, De Standaard, 1998

72 TAKE HOME We moeten het placebo-effect positief waarderen, en het gebruiken als een krachtig bijkomend (en kostenbesparend!) therapeutisch middel Het placebo-effect wijst ons op het belang van de therapeutische relatie en goede communicatievaardigheden, kortom:

73 op het belang van aandacht voor de hele mens.

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie

4.1 Klinische toetsing van de homeopathie 4 KLINISCH ONDERZOEK 4.1 Klinische toetsing van de homeopathie Klinisch onderzoek houdt in systematische studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een medicijn bij een groep menselijke vrijwilligers.

Nadere informatie

Kindergeneeskunde en homeopathie

Kindergeneeskunde en homeopathie cine among paediatricians and patients mothers: a review of the literature. Eur J Pediatr. 2003; 162:820-7. 14 Lim A, Cranswick N, South M. Adverse events associated with the use of complementary and alternative

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek overzichtsartikel Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek l. schmaal, n. broos, l. joos, t. pattij, a.e. goudriaan achtergrond Impulsiviteit is een belangrijk kenmerk van verslaving,

Nadere informatie

Studies rond antidepressiva wijzen erop dat

Studies rond antidepressiva wijzen erop dat Tijdschrift voor Seksuologie (2011) 35, 24-28 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Het gebruik van actieve placebo s bij dubbelblindstudies: een immorele noodzaak? Sildenafil (Viagra ) als case. Frederik

Nadere informatie

12 de psycholoog / januari 2013

12 de psycholoog / januari 2013 12 de psycholoog / januari 2013 We zijn op een punt beland waar het niet meer nodig is om complexe systemen zoals psychologische stoornissen te reduceren tot een enkel begrip. We kunnen stoornissen nu

Nadere informatie

Aanvullend beroepschrift

Aanvullend beroepschrift Tevens per fax: 020-541 27 45 Aan de Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AMSTERDAM datum 20 november 2007 e-mail evdbogaard@westhoff.nl uw referentie 06 / 5066 WAO Aanvullend

Nadere informatie

Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties

Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties Tijdschrift voor Psychiatrie 31, 1989/2 Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties Een kritische beschouwing door J. W.S. Vlaeyen, A.M.J. Snijders, J.A. Schuerman, Bremer, H. van Eek en N.H.

Nadere informatie

An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail.

An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail. S-1 An historical overview of the development of community health network in Louisiana since the Katrina Flooding k.b. desalvo karen.desalvo@gmail.com Louisiana s health care sector has historically been

Nadere informatie

Alcoholafhankelijkheid: een inadequate copingstrategie? Nieuwe inzichten in de werkingsmechanismen van cgt uit neurobiologisch onderzoek

Alcoholafhankelijkheid: een inadequate copingstrategie? Nieuwe inzichten in de werkingsmechanismen van cgt uit neurobiologisch onderzoek 280 jessie de witt huberts, ruth van holst & maarten merkx Alcoholafhankelijkheid: een inadequate copingstrategie? Nieuwe inzichten in de werkingsmechanismen van cgt uit neurobiologisch onderzoek Alcoholafhankelijkheid

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht

Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht overzichtsartikel Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht i.h.a. franken, r.w. wiers achtergrond Motivationele processen spelen een belangrijke rol bij verslaving.

Nadere informatie

Opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie

Opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie Opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie aanbiedingsbrief Opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie aan: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr 1999/08,

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

Erkenning op grond van bewijs is een illusie

Erkenning op grond van bewijs is een illusie VISIE Erkenning op grond van bewijs is een illusie Lex Rutten 1, Ruth Seldenrijk 2, Piet Sijpersma 3 Het bewijs voor verschillende cam-methoden (Complementaire/ alternatieve geneeskunde) neemt hand over

Nadere informatie

Zeist, 07-09-2000. Inleiding

Zeist, 07-09-2000. Inleiding Commentaar op het deskundigenrapport van Prof. Dr. F.A. de Wolff, Amsterdam, de datum 24-4-2000, ten behoeve van de Rechter Commissarjs in Strafzaken van de Arrondissementsrechtbank Amsterdam inzake OM

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

Verklaring van Helsinki

Verklaring van Helsinki Verklaring van Helsinki [versie: 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008] De visie van de CCMO Inleiding De Verklaring van Helsinki ( Declaration of Helsinki ) is een document opgesteld door de

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen A.T.G. Hoekstra, MSc, dr. J. Mesken & drs. W.P. Vlakveld R-2010-7 Zelfstandig of begeleid naar

Nadere informatie

Wat werkt bij autisme?

Wat werkt bij autisme? Wat werkt bij autisme? Karen van Rooijen Lenette Rietveld Nederlands Jeugdinstituut www.nji.nl Maart 2013 Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn niet te genezen. Om deze reden wordt in deze tekst in overeenstemming

Nadere informatie

ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT ALS PRACTICUS?

ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT ALS PRACTICUS? KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE DEPARTEMENT MONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Capita selecta tot verkrijgen van de graad van master in de tandheelkunde ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT

Nadere informatie

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? a.f.g. leentjens, j.s. burgers achtergrond De invloed die een richtlijn heeft op de klinische praktijk is afhankelijk van de

Nadere informatie

Vliegangst en Virtual Reality

Vliegangst en Virtual Reality Deelonderzoek: Presence & Anxiety Vliegangst en Virtual Reality Onderzoeksstage Verslag - Stichting VALK Liesbeth Kuiper S0140872 Student Research Master Clinical Psychology Universiteit Leiden Begeleider:

Nadere informatie

Een kwalitatieve studie. De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven

Een kwalitatieve studie. De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven H U I S A R T S & O N D E R Z O E K T H E R A P I E T R O U W B I J D I A B E T E S T Y P E 2- PAT I Ë N T E N V A N U I T H E T S T A N D P U N T V A N D E P A T I Ë N T Een kwalitatieve studie E. VERMEIRE,

Nadere informatie

Vroegbegeleiding van peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis

Vroegbegeleiding van peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis Klinische praktijk Sara Van der Paelt e.a. Sara Van der Paelt, Petra Warreyn en Herbert Roeyers 1 Vroegbegeleiding van peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis Aangezien de diagnoseleeftijd

Nadere informatie

Geïntegreerde geneeskunde

Geïntegreerde geneeskunde 15 > De gereguleerde geneeskunde begint stelselmatig meer van de complementaire geneeswijzen te onderzoeken en te gebruiken. Het gaat om het verbinden van praktijk met gevoel. Inleiding: wat is Integratieve

Nadere informatie

Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis

Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie