[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING]"

Transcriptie

1 [AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING] Een inleiding tot Audio Visuele Entrainment 1

2 Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mind Alive Inc Mind Alive Inc. Edmonton, Alberta, Canada Version 1, Revision 5 December 2012

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING... 1 DE RESULTATEN VAN AVE... 3 HERSENGOLF FREQUENTIES... 4 HERSENGOLF FREQUENTIES... 5 WAT IS AVE?... 6 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 6 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 7 EEG-REGISTRATIE VAN WIJZIGINGEN IN DE HERSENACTIVITEIT... 7 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 8 AVE LEIDT TOT MEDITATIEVE DISSOCIATIE... 8 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 9 INTENSIVERING VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN... 9 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING (OPBOUW) VAN NEUROTRANSMITTERS AAN DE SLAG GAAN INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST GERICHT OP EEN DOORSNEDE VAN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL HOE DE VRAGENLIJST TE HANTEREN VRAGENLIJST M.B.T. UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL I. RUST UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL II. GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN & ZELFBEWUSTZIJN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL III. ANGST UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL IV. STEMMING UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL V. ONBETROKKENHEID UW PERSOONLIJKE KARAKTERPROFIEL VI. VOEDING UW PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL... 17

4 VII. MEDICATIES UITZOEKEN VAN EEN SESSIE MET DE DAVID PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE I. RUST WORDT MIJN SLAPELOOSHEID VEROORZAAKT DOOR STRESS OF DOOR EEN VOEDINGSSTOORNIS? II. LEVENSGEBEURTENISSEN & ZELFBEWUSTZIJN III. (PSYCHISCHE) ANGSTGEVOELENS IV. STEMMINGSINDICATOREN PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE V. ONTKOPPELING (TERUGTREKKING) VOEDING MAATREGELEN DIE U ZELF KUNT NEMEN: AVE SESSIE GIDS ENERGIZERS (ENERGIE OPWEKKENDE DRANKJES) MEDITATIE VERBETEREN VAN DE FLEXIBILITEIT VAN DE HERSENEN STEMMING (HUMEUR) OPVIJZELEN SLAAP VERWIJZINGEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

5 INLEIDING Welkom in de wereld van Audio-Visuele Entrainment (AVE). Mind Alive NV heeft zich erop toegelegd om u bij te staan in uw zoektocht naar wellness. Onze gepatenteerde DAVID AVE apparaten laten verschillende onderdelen van onze hersenen harmonieus met elkaar samenwerken. Door gebruik te maken van uw DAVID apparaat, bent u in staat om uw denkwijze op een nieuwe en heilzame wijze te benutten. De DAVID apparaten voegen de noodzakelijke grondbeginselen van audio en visuele stimulering samen, teneinde u op een veilige en doelgerichte wijze te begeleiden naar de gewenste staat van ontspanning, bewustzijn, aandacht (zorg) en verhoogde hersenprestaties ideaal voor diegenen die hun persoonlijke ontwikkeling willen uitbreiden, hun stemming willen verbeteren (harmoniseren) en hun denkwijze (geestesvermogen) willen aanscherpen. Teneinde op optimale wijze de genoegens en voordelen aan uw DAVID apparaat te kunnen ontlenen, hebben wij deze gebruikershandleiding samengesteld om de kerndoelstellingen van AVE te introduceren, zodat u de beschikking heeft over een uitgangspunt voor uw tocht die zal leiden tot optimalisering van uw levenswijze. AVE is een niet-invasieve manier van stimulering: er wordt geen enkele vorm van elektrische stroom door het lichaam van de gebruiker gevoerd. Alle bereikte effecten vinden hun oorsprong in de hersenen en ze worden uitsluitend opgewekt door audio-visuele stimulansen. Cranio-elektrische stimulering (CES) is beschikbaar op exclusieve (geselecteerde) DAVID apparaten. De CES technologie leidt weliswaar een geringe hoeveelheid stroom door het lichaam van de gebruiker, maar daarvoor moet wel het initiatief worden genomen om zelf de daartoe bestemde knoppen op de met CES uitgeruste DAVID apparaten in te drukken. CES kan worden toegepast in combinatie met AVE of geheel zelfstandig. HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Deze handleiding is ontworpen om u kennis te laten maken met en te begeleiden in de wereld van AVE. Alles wat u moet weten over het bedienen van uw DAVID apparaat en over de specifieke sessies die er in zijn opgenomen, is uitvoerig beschreven in de bedieningshandleiding. De informatie in deze handleiding heeft ten doel om u op de hoogte te brengen van wat Ave te bieden heeft en hoe u daarmee u voordeel kunt doen in uw dagelijks leven. Het eerste deel van de handleiding bevat een kennismaking met de uitgangspunten en doelstellingen van AVE. We beginnen met een [1]

6 beschrijving van de methode en de hoekstenen van AVE, waarbij wij specifiek de nadruk leggen op de psychologische en de fysiologische voordelen die u zult kunnen ervaren. Verscheidene andere doelstellingen, die verband houden met een goede mentale gezondheid, worden ook beschreven. Het tweede gedeelte van de handleiding bevat een persoonlijk gericht onderzoek om u te helpen met het selecteren van de soorten sessies die u zoudt willen uitproberen. Onderdeel van het onderzoek is om u te helpen oorzaken van spanningen en angsten in uw leven te leren onderkennen. Tenslotte heeft het onderzoek ten doel om u te helpen bij het evalueren welke sessiegroepen u het meeste voordeel zouden kunnen opleveren. [2]

7 DE RESULTATEN VAN AVE Vele gebruikers van de DAVID hebben de volgende ondervindingen (ervaringen) kenbaar gemaakt: Diepgaande ontspanning gepaard gaande aan een toenemend gevoel van energie. Visueel aansprekende beelden, kleuren en patronen. De zintuigelijke gewaarwording van het gevoel met beide benen op de grond te staan en tot rust te zijn gekomen. Toegenomen gevoel van mentale duidelijkheid bij het oplossen van problemen. Verbeterde intermenselijke verhoudingen. Opgewektheid (verbeterde stemming). Mentale scherpzinnigheid. Deze intense gemoedstoestand die voortvloeit uit het door AVE tot stand gebrachte regeneratieproces, heeft aangetoond van grote (toegevoegde) waarde te zijn voor het omgaan met de vele geestelijke, gevoelsmatige en fysieke uitdagingen waarmee nagenoeg een ieder van ons wordt geconfronteerd op enig moment tijdens ons leven. Zodra de lichamelijke en geestelijke effecten van het ondergaan van een AVE-sessie ten volle worden erkend (op hun waarde worden ingeschat), zal de beleving ervan als net zo vanzelfsprekend en heilzaam worden ervaren als die van vele andere essentiële levensbehoeften, zoals een goede nachtrust, goede voeding, zuiver water en (voldoende) lichaamsbeweging. [3]

8 HERSENGOLF FREQUENTIES Hersenactiviteit wordt gemeten door hersengolven te observeren en op te nemen (vast te leggen). Deze hersengolven bestaan uit ritmische of zich herhalende neurale bedrijvigheid. Hersengolven kunnen worden geobserveerd door middel van een Electro Encefalogram, dat bestaat uit een test (scan), die elektrische herengolfactiviteiten in de schedel opmeet. Hersengolven worden ingedeeld naar de mate van frequentie waarin zij voorkomen, waarbij elke categorie verschillende positieve en negatieve effecten uitoefent, afhankelijk van uw gangbaar en gewenst prikkelings- en waakzaamheidsniveau. Hersengolven geven zowel het niveau als de soort prikkeling in een deel van de hersenen weer. Als iemand wakker is en bezig is iets uit voeren, dan zou de delta-, theta- en alfa-activiteit laag moeten zijn, terwijl de bèta-activiteit zich zal manifesteren als de overheersende golfbeweging. Als iemand in een toestand van diepe ontspanning terecht komt en in het bijzonder daarbij ook nog de ogen gesloten houdt, dan zal de theta zich als de overheersende golfbeweging manifesteren, terwijl als iemand in slaap valt, de delta de overheersende hersengolf zal worden, waarbij korte uitbarstingen van sensor-motorische ritmische bewegingen (SMR) in de sensor-motorstrook optreden om slaapwandelen tegen te gaan. Beta (wakker/alert) Alpha (ontspannen) Theta (in slaap vallen) Delta (slapen) Hersengolven zijn kenmerkend voor bepaalde omstandigheden. Daarom kan elke (willekeurige) hersengolf hetzij een voordeel, hetzij een nadeel zijn met betrekking tot de activiteit waarin iemand probeert een aandeel te hebben. Stress, een jachtige levenswijze en een minder goed dieet onderdrukken spanning beperkende hersengolven. En hetzelfde geldt voor hersengolven, die essentieel zijn voor geestelijke inspanning en die worden onderdrukt als we overdag vermoeid zijn. Het ligt voor de hand dat, indien iemands hersenen de verkeerde hersengolffrequentie hebben door een bepaalde omstandigheid, het resultaat nadelig zal zijn voor zijn/haar vermogen om de uit te voeren taak op succesvolle wijze tot stand te brengen. De hersenen zullen zich dienen aan te passen aan de diverse activiteiten, waarin iemand verwikkeld is. De hiernavolgende tabel toont zowel de positieve als de negatieve eigenschappen van elke hersengolfcategorie. [4]

9 HERSENGOLF FREQUENTIES Frequentie Juiste Aanduiding Onjuiste Aanduiding Delta 1-4 Hertz Theta 5-7 Hertz Alfa 8-12 Hertz Optimale Alfa Hertz Bèta 1 / SMR Hertz Bèta Hertz Bèta Hertz Diepe slaap. Dromerig, (weg)doezelen, overgangsfase, creativiteit. Meest voorkomend stationair ritme als de ogen gesloten zijn. Diepe meditatie, eerste fase van in slaap vallen, ontspannen. De beste afgestudeerden hier hebben een alfa met de ogen dicht behaald. Ontspannen aandacht, lichaam in ruste, in stadium van REM slaap. Actieve aandacht & scherpzinnige geest. De hoogste waakzaamheid zoals wanneer men aangevallen dreigt te worden. Komt veel voor bij vecht of vluchtgedrag Diepe axonale /gliale verwonding ADHD, dementie, gesloten hoofdwond-voornamelijk met open ogen. ADD, zachtaardige (onschuldige) hoofdwond, mistig in het hoofd, teveel alfa wordt in verband gebracht met zich eigen gemaakte (ingebeelde) angst. Bijna 11 Hertz kan angst en irritatie opwekken. Onafgebroken waaktoestand kan duiden op een chronisch vermoeidheidssyndroom. Kan niet in slaap vallen. Grote fysieke spanning en angst (onrust). Kan niet in slaap vallen of goed argumenteren. [5]

10 WAT IS AVE? Audio-Visuele Entrainment (AVE) is een techniek, die voorziet in flitsen en trillingen van licht en geluid bij specifieke frequenties in het hersengolfbereik. AVE is in staat om situationeel geschikte hersengolffrequenties tot stand te brengen door middel van het entrainment proces (de neiging van fysiologische processen om omgevingsprikkels te weerspiegelen), waarbij het bloedgehalte van de hersenen wordt verhoogd alsmede de metabolisatie (omzetting in de stofwisseling) van glucose in de hersenen wordt opgevoerd om de werkwijze van de neuronen te bevorderen. Het gezamenlijke resultaat van deze processen is een sterk verbeterd mentaal prestatievermogen. AVE verhoogt de bloeddoorstroming in de hersenen en bevordert daarnaast de metabolisatie van glucose in de hersenen ten behoeve van een optimalisering van het functioneren van de neuronen, hetgeen resulteert in een toename van het mentale prestatievermogen. Het is een doelmatige, goedkope alternatieve therapie voor een omvangrijk aantal stoornissen, zoals Attention Deficit Disorder (ADD), Seasonal Affective Disorder (SAD), Fibromyalgie en (andere) chronische pijnklachten. Onze AVE-apparaten worden ook succesvol aangewend om het fysieke prestatieniveau van atleten, het wetenschappelijk prestatieniveau van studenten alsmede het cognitieve functioneren van ouderen op te voeren. DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE Er zijn vele voordelen en positieve resultaten bereikt door de aanwending van AVE. Er vinden verscheidene veranderingen plaats gedurende en na het houden van een AVE-sessie, die tot deze positieve resultaten leiden. In de volgende pagina s zullen wij door middel van woord en beeld de Vier Hoekstenen van AVE uiteenzetten. 1. EEG ACTIVITEITSWIJZIGINGEN 2. AVE VEROORZAAKT MEDITATIEVE DISSOCIATIE 3. BLOEDDOORSTROMING IN DE HERSENEN NEEMT TOE 4. NEUROTRANSMITTERS WIJZIGEN [6]

11 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE EEG-REGISTRATIE VAN WIJZIGINGEN IN DE HERSENACTIVITEIT Het uitgangspunt van entrainment heeft betrekking op het veranderen (aanpassen) van de hersengolfactiviteit. Kwantitatieve EEG (QEEG)- onderzoeken hebben de normalisering van de hersenactiviteit na het houden van een AVE-sessie bevestigd. Afwijkende hersengolf-activiteit onder diverse omstandigheden, zoals depressies, angstgevoelens, ADD (aandacht-tekort-stoornissen), seizoensgebonden stoornissen, chronische vermoeidheidsverschijnselen e.d., kunnen worden geherstructureerd tot normale (gezondere) proporties. Voor meer informatie over hersengolffrequenties wordt u verwezen naar pagina 3. OPGEWEKTE POTENTIËLEN BIJ VERSCHILLENDE STIMULERINGSGRADEN 3 Flashes/Second 7 Flashes/Second 10 Flashes/Second 18 Flashes/Second Tijd(en) [7]

12 Wijziging in Dissociatie-score na toepassing techniek DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE AVE LEIDT TOT MEDITATIEVE DISSOCIATIE Het zich afscheiden (geestelijk afzonderen) is de eerste stap op weg naar een wezenlijke verheldering van de geest en naar meditatie (bespiegeling). Deze verheldering (vereffening) van het denkvermogen en het afstand nemen van het fysieke bewustzijn is vergelijkbaar met hetgeen een volleerd mediteerder tot stand zou kunnen brengen (Glicksohn, ). AVE VERGELEKEN MET DIVERSE DISSOCIATIEVE TECHNIEKEN High Dissociators Low Dissociators AVE Dot Staring Stim Deprivation De dissociatieve gemoedstoestand (dissociatie = identificatie van het neutrale substraat van een bepaalde hersenfunctie via verschillende methoden) kan in eerste instantie worden waargenomen door het bemerken van een diepe en diafragmatische wijze van ademhalen. Handen en voeten worden warmer naarmate de aderen zich verwijden. De kleur van de huid zal een meer roze tint aannemen naarmate de bloeddoorstroming in het gezicht en de rest van het lichaam toeneemt. Deze diepe toestand van het door AVE opgewekte (opgevoerde) regeneratieproces heefrt aangetoond nuttig te zijn voor vele van de mentale, emotionele en lichamelijke uitdagingen, waarmee wij nagenoeg allemaal vroeg of laat in ons leven gecondronteerd worden en die voornamelijk, maar niet uitsluitend bestaan uit angst, depressiviteit, slapeloosheid, migraine, PMS (Pre-Menstrueel-Syndroom), the hoge (of te lage) bloeddruk, chronische vermoeidheid, daarnaast gepaard gaande met toegenomen belangstelling, studiezin en ADD/ADHD. [8]

13 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE INTENSIVERING VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN Het merendeel van de cognitieve en gevoelsmatige stoornissen (depressies, ADHD, een bepaalde sort psychische angst (fobie), cognitieve achteruitgang bij ouderen / drugsgebruikers, hebben betrekking op gebieden van de hersenen die een lage doorbloeding hebben (hypoperfusie = ontoereikende toevoer van bloed). Een in 1965 gehouden onderzoek (Fox & Raichle, 1985) toonde aan, dat AVE de doorbloeding van de hersenen met 28% deed toenemen tot een piekhoogte van 7.8 Hertz. VERGELIJKING VAN DE TOENAME VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN MET DE FREQUENTIE VAN DE (LICHT)FLIKKERINGEN [9]

14 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING (OPBOUW) VAN NEUROTRANSMITTERS Een onderzoek uit 1989 (Shealy e.a.) heeft aangetoond, dat als gevolge van het aanwenden van AVE-sessies, het gehalte aan serotonine, norepinefrine (noradrenaline) en endorfines ( endogene morfine ), die alle behoren tot de positieve neurotransmitters, in de hersenen toenam, terwijl het gehalte aan melatonine, dat in verband wordt gebracht met seizoen afhankelijke stoornissen afnam. WIJZIGINGEN NEUROTRANSMITTERS TENGEVOLGE VAN AVE STIMULERING BIJ 10 HERTZ Beta Endorphine Serotonin Norepinephrine Melatonin Serotonine bevordert ontspanning en veroorzaakt geluksgevoelens en sociale bewustheid. Het helpt gevoelens als depressies alsmede seksuele en gewelddadige neigingen te beperken Norepinefrine is van doorslaggevend belang voor een in mentaal opzicht scherp (in)gestelde beeldvorming. Als iemand een laag serotonine-gehalte heeft, dan zal zijn/haar norepinefrinegehalte vaak op dramatische wijze de boventoon gaan voeren en gewelddadige tendensen voortbrengen, terwijl de slaapkwaliteit, de mentale [10]

15 prestaties en de sociale bewustheid verslechteren. Als zowel het serotonine- gehalte als het norepinefrine-gehalte aan de hoge kant is, zal men zich heel goed en ontspannen voelen, scherpzinnige uit de hoek komen en in de stemming voor een kletspraatje zijn!. Dit wordt het Feestbrein genoemd en het vertegenwoordigt de behoefte van mensen om zich te gedragen, zoals ze dat tijdens grote feestelijke evenementen, zoals Thanksgiving, Kerstmis, Chanoeka, Ramadan enz. gewend zijn.. [11]

16 AAN DE SLAG GAAN INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST GERICHT OP EEN DOORSNEDE VAN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL De bedoeling van deze vragenlijst is om u een indruk te geven van de mate waarin uw stressniveau, slaappatronen, voedingsgewoonten en andere factoren uw denkwijze en uiteindelijk de kwaliteit van uw leven kunnen beïnvloeden. Door uw betrokkenheid hierbij in kaart te brengen, kan deze vragenlijst bepaalde onderwerpen belichten, die voor aanpassing in aanmerking komen en u bijstaan bij het nemen van de beslissing welke AVE stimuleringsbehandeling u het meest zou kunnen baten. HOE DE VRAGENLIJST TE HANTEREN Volg de aanwijzingen bovenaan elke pagina van de vragenlijst. Beantwoordt de vragen overeenkomstig het tijdsbestek, zoals vermeld in elk instructiegedeelte. Noteer uw scores onderaan iedere pagina. Ga vervolgens naar pagina 18 & 19 van deze gids om te weten te komen voor welke Sessie Groep u het meest in aanmerking komt. [12]

17 VRAGENLIJST M.B.T. UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL I. RUST Opgesteld voor Mind Alive Inc. door Brain Gym PR Mart, ) Hoeveel uren per nacht slaapt u bij benadering? minder dan 3 uren 4 tot 6 uren 7 tot 9 uren 2) Slaapt u de hele nacht door zonder onderbrekingen of slapeloosheid? Ja Nee 3) Als u gaat liggen om te slapen, valt u dan binnen het eerste halve uur in slaap? Ja Nee 4) Neemt u enigerlei vorm van medicatie om te kunnen slapen? Ja Welke? Sinds wanneer? Nee 5) Vindt u dat u ligt te broeden (piekeren) op (over) een bepaalde zorg of bezorgdheid, waardoor u niet kunt slapen? Ja Nee Omschrijf: 6) Als u wakker wordt, voelt u zich dan moe? Altijd Vaak Soms Zelden [13]

18 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL II. GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN & ZELFBEWUSTZIJN Geef de ervaringen (gebeurtenissen) aan die u gedurende het afgelopen jaar heeft meegemaakt (of die zijn meegemaakt door iemand, die u na aan het hart staat). Scheiding/Uit elkaar gaan Werkeloos geworden Verandering van taken op het werk Verandering van chef Problemen met de wet Wijziging in de financiële situatie Moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen Overlijden van een familielid Ziekte of ziekenhuisopname Zwangerschap of bevalling Verzoening Verandering van woon- of verblijfplaats Spaarzaamheidsproblemen Aan een nieuwe baan beginnen (kennis: ) Een nieuwe relatie aangaan Overige: [14]

19 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL III. ANGST Lees zorgvuldig en stel de symptomen vast die u heeft ervaren tijdens de afgelopen maand. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer dat de frequentie aangeeft waarmee u dit symptoom waarneemt. 0: Nooit 3: Vaak 1: Zelden 4: Voortdurend/Heftig 2: Af en toe Symptomen Frequentie Dwarszittende (zeurende) gedachten Negatieve gedachten of gevoelens over u zelf Zich onzeker voelen Bang zijn dat iemand uw angstgevoelens opmerkt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn Opgeblazen gevoel (in de maag) Zweten / transpireren Rilingen of bevingen Spierspanning en onbehagen Heftige stuiptrekkingen of hartkloppingen Zich constant in bochten wringen / wriemelen (voeten, handen, krabben e.d.) Overmatig roken, eten of drinken Sociale contacten (ontmoetingen) vermijden Gewaarwordingen van ademloosheid, ademtekort Zich gekweld voelen Zich geirriteerd voelen Concentratieproblemen en focussen op doelstellingen [13]

20 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL IV. STEMMING Stel de symptomen vast die u heeft ervaren gedurende de afgelopen twee weken. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer, dat de frequentie aangeeft waarmee u dat symptoom heeft waargenomen. 0: Nooit 2: Vaak 1: Sporadisch 3: Voortdurend / Heftig Symptomen Frequentie Gevoelens van verdriet (bedroefdheid) Gevoelens van pessimisme Gevoelens van mislukking (Faalgevoelens) Gebrek aan plezier (behagen) Schuldgevoelens Gevoelens van door het leven gestraft te zijn (Overmatig) zelfkritisch Gedachten over zelfkastijding of zelfmoord Wenen of janken ( luid huilen) Rusteloosheid Gebrek aan belangstelling aan nagenoeg alles Moeite met het nemen van beslissingen Gebrek aan zelfwaardering Tekort aan energie Prikkelbaarheid Wijziging in slaappatronen Wijzigingen in eetlust Concentratie Problemen Vermoeidheid Verlies van interesse in sex [14]

21 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL V. ONBETROKKENHEID Stel de symptomen vast die u heeft ervaren gedurende het afgelopen jaar. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer, dat de frequentie aangeeft, waarmee u dat symptoom heeft waargenomen. 0: Nooit 2: Dikwijls 1: Sporadisch 3: Voortdurend / Heftig Symptomen Problemen met het intensief aandacht besteden aan details Problemen met het blijvend opbrengen van belangstelling voor het uitvoeren van taken Moeite hebben met het organiseren van taken en activiteiten Het vermijden van taken die mentale inspanningen vergen Het verliezen (kwijtraken) van dingen die noodzakelijk zijn voor taken en activiteiten Frequentie Snel (gemakkelijk) afgeleid Moeite hebben met het opvolgen van instructies en het maken van fouten Vergeetachtig m.b.t. de uitvoering van dagelijkse activiteiten De kriebels krijgen in handen of voeten (niet stil kunnen houden) of onophoudelijk zitten te draaien in een stoel Altijd onderweg ( aan de gang ) Anderen onderbreken (in de rede vallen) of zich aan anderen opdringen Moeite hebben om op je beurt te wachtten Vaak te laat komen op evenementen (bijeenkomsten) en op afspraken [15]

22 UW PERSOONLIJKE KARAKTERPROFIEL VI. VOEDING 1) Bevat uw dieet vers fruit, verse groenten e.d.? Nee Ja Hoeveel? 7) Eet u groenvoer of zeewier? Nee Ja Hoeveel? 8) Hoeveel kopjes water drinkt u bij benadering dagelijks? 9) Bevat uw dieet kunstmatige kleurstoffen, conserveringsmiddelen of toevoegingen? Nee Ja 10) Drinkt u soda water of koolzuurhoudende drankjes? Nee Ja Hoeveel blikjes/flesjes per dag 11) Drinkt u koffie of cafeïne bevattende drankjes? Nee Ja Hoeveel kopjes per week? 12) Rookt u sigaretten of marihuana? Nee Ja Hoeveel per week? 13) Drinkt u alcohol? Nee o Ja Hoeveel drankjes per week? 14) Gebruikt u witte suiker en /of produkten met meelsoorten? Nee Ja 15) Heeft u behoefte aan traditionele (nostalgische) etenswaren (zoals chocolade, gebakken voedsel, rood vlees e.d.)? Nee Ja Welke? 16) Neemt u vitamine- supplementen? Nee Ja [16]

23 UW PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL VII. MEDICATIES Maak een lijst met farmaceutische medicijnen, die u inneemt of heeft ingenomen gedurende de afgelopen 6 maanden Kwaal Medicatie Diabetes (Suikerziekte) Schildklierafwijking ADD/ADHD Hoge bloeddruk Asthma 1) Wat heeft u eraan gedaan (ondernomen) om u beter te voelen? 2) Heeft u een arts of een specialist geraadpleegd of bent u naar aanleiding van een van deze symptomen bij de Eerste Hulp geweest? Ja Nee Zo ja, wat is eraan gedaan om u zich beter te laten voelen? [17]

24 UITZOEKEN VAN EEN SESSIE MET DE DAVID Zodra u uw scores voor elk onderdeel van de vragenlijst heeft berekend, kunt u de hiernavolgende gids toepassen om vast te stellen bij welke sessies u het meest baat zult kunnen hebben. Kies een type sessie uit gebaseerd op die categorie (of categorieën), welke de hoogste score(s) opleverde(n) en derhalve duidelijk wijst op het grootste belang (de grootste bron(nen) van zorg). III. Angstgevoelens Probeer de Meditatie- en/of de Voel je Betersessies. Als uw angstgevoelens u s-nachts wakker houden, overweeg dan ook de Slaap-categorie toe te passen IV. Stemming Probeer de Voel je Beter- en/of de Meditatie sessies. V. Terugtrekking (loskoppeling) Probeer een Hersen- Ophelderings- en/of een Energie opwekkende sessie. VOOR UW EERSTE DAVID ERVARING, RADEN WIJ U VAAK AAN OM EEN ALFA BRAINWAVE SESSIE TE PROBEREN, ZOALS DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE MEDITATIE-CATEGORIE. U ZOU ZELFS OOK EEN PAAR MEDITATIE-SESSIES TIJDENS UW EERSTE WEEK KUNNEN PROBEREN, VOORDAT U OVERSTAPT OP DE SESSIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJST. Het kan geen kwaad om tussen de sessies door van de ene op de andere dag naar een andere categorie over te stappen, totdat u een protocol vindt waar u het meeste baat bij heeft. U zou bijvoorbeeld de ene dag een Leefstijl-sessie kunnen uitproberen en de volgende dag een Hersenopheldering-sessie kunnen ondergaan. Of u zou kunnen afwisselen tussen een Zich beter voelen-sessie en een Meditate-serssie. [18]

25 I. RUST PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE Dit onderdeel draagt ertoe bij om vaste te stelllen of u uitzonderlijke zorgen of wellicht voedings-/gezondheidsproblemen heeft, die uw slaap zouden kunnen belemmeren. WORDT MIJN SLAPELOOSHEID VEROORZAAKT DOOR STRESS OF DOOR EEN VOEDINGSSTOORNIS? Goede voedingsgewoonten zijn van evident belang voor een goede hersenfunctie! Dit is van uitzonderlijke betekenis in relatie tot een goede nachtrust. Teneinde vast te kunnen stellen of u een slaapprobleem heeft., dat wordt veroorzaakt door ontoereikende voeding, dient u zich in eerste instantie het volgende af te vragen : Is er een steeds terugkerend patroon in de gedachtestroom, die u s-nachts uit de slaap houdt? Worden uw gedachten overheerst door problemen met uw metgezel, opdrachten of voor de deur staande examens? Maakt u zich zorgen over geldzaken of bent u verontrust over iets dat u in het nieuws zag of hoorde, bent u bezorgd over de toestand van het milieu, gezondheidskwesties of een persoonlijke crisis (keerpunt in uw leven)? Als u een of meer van bovengenoemde vragen bevestigend heeft beantwoord, dan zou u ongetwijfeld last kunnen hebben van spanningverwekkende problemen Het DAVID apparaat kan u helpen om uw geest te kalmeren en uw zorgelijke gedachten tot bedaren (rust) te brengen. Indien uw gedachten echter slechts bestaan uit een hoop willekeurige flauwekul, dan ligt het meer voor de hand dat uw slapeloosheid veroorzaakt wordt door een voedingsprobleem. De volgende voedingssupplementen zullen bijna altijd de slapeloosheid verminderen en vaak zelfs helemaal doen verdwijnen: 1) Vitamin D 3 2) Omega 3s 3) Mineralen in het bijzonder magnesium 4) Vitamine B complex [19]

26 II. LEVENSGEBEURTENISSEN & ZELFBEWUSTZIJN Afhankelijk van de omvang van de stressfactoren en/of van wezenlijke veranderingen in uw leven, kunnen symptomen van angstgevoelens, slapeloosheid, depressies of stemmingswisselingen simpelweg een aanwijzing zijn van aangepast gedrag tengevolge van gespannen omstandigheden. Als uw problemen echter binnen een redelijk tijdsbestek blijven voortduren, uitgaande van de oorspronkelijke stressfactor(en), dan raden wij u aan een psycholoog te raadplegen voor het geval deze symptomen duiden op problemen van een grotere (en ernstige) omvang of indien duidelijk sprake is van klinische stoornissen. Zodra u de bron van uw symptomen heeft vastgesteld, kunt u een aanvang maken met de behandeling van de problemen met behulp van AVE. [20]

27 III. (PSYCHISCHE) ANGSTGEVOELENS Totaalscores Resultaat (uitkomst) 0 16 punten Minimale (te verwaarlozen) symptomen van (psychische angst) punten Lichte angstgevoelens punten Symptomen van gematigde angstgevoelens Overweeg een psycholoog te raadplegen punten Symptomen van hevige angstgevoelens Overweeg een psycholoog te raadplegen IV. STEMMINGSINDICATOREN Totaalscores Resultaat (uitkomst) 0 13 punten Minimale (te verwaarlozen) symptomen van depressiviteit punten Lichte symptomen van depressiviteit punten Gematigde symptomen van depressiviteit punten Ernstige symptomen van depressiviteit Overweeg een psycholoog te raadplegen Audio-visuele entrainment (AVE) is een doelmatig middel om een depressieve persoon vervuld van angstgevoelens af te scheiden (los te maken) van zijn/haar destructieve gedachten, met als resultaat dat hij/zij komt te verkeren in een toestand van geestelijke evenwichtigheid en lichamelijke herstabilisatie (Siever, 2000). Zelfs in gevallen van toenemende angstgevoelens heeft AVE aangetoond in staat te zijn om de hartslag te verlagen en ook kan worden aangewend als een middel om de gevoeligheid te verminderen (Leonard & Telch, 2000). Daarnaast verhoogt AVE ook het norepinefrine- en serotoninegehalte (Shealy, 1989). [21]

28 PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE V. ONTKOPPELING (TERUGTREKKING) Total Scores Result 0 10 punten Minimale symptomen van onoplettendheid punten Mogelijk milde vorm van ADD Onoplettend (achteloos) type punten Mogelijk milde vorm van ADD/ADHD Hyperactief type punten Mogelijk matige vorm van ADD/ADHD Hyperactief type punten Buitengewoon hyperactief Ernstige (zware) ADHD symptomen Een tekort schietende gefundeerde meningsvorming gedurende verscheidene jaren, zou een aanwijzing kunnen zijn dat sprake is van ADD of ADHD (hyperactiviteit). Als de symptomen van kortere duur zijn, zou het een indicatie van stress, depressiviteit, ongezonde voeding of het (regelmatig) nuttigen van een ontbijt dat overheerst wordt door suikerhoudende voedingsbestanddelen. Als mensen zich moe, depressief of daas in hun hoofd voelen, dan smachten ze vaak naar voedsel met een hoog glycemisch gehalte (hoog omzettingsgehalte van glucose in hun lichaam) of simpelweg naar koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals pasta, cake, koekjes, donuts, chocolade, suikerrijke ontbijtpap e.d. En hoewel dit tijdelijk (ongeveer gedurende een uur) de hersenen zal doen opleven (opkikkeren), zal insuline er onherroepelijk voor zorgen dat uw glucose-niveau ernstig verstoord zal raken en dat ongelukkigerwijs uw tijdelijke mentale alertheid eveneens ineen zal storten. Qua gedrag uit zich deze ontwikkeling in de vorm van angstgevoelens (onrust), onoplettendheid, impulsiviteit en humeurig (nukkig) gedrag. Het nuttigen van deze voedingsstoffen met een hoog glycemisch gehalte dient zo veel mogelijk beperkt te worden. De meeste soorten ontbijtpap bevatten gewoon louter suiker en hebben een zeer geringe voedingswaarde. Het is beter om een proteïne-rijk ontbijt te nuttigen, zoals spek en eieren of pindakaas op brood van ontsproten graan en graanproducten, omdat veel mensen moeite hebben met het verdragen van gluten, die voorkomen in onontsproten granen zoals tarwe, rogge en gerst. [22]

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

Slaapstoornissen bij ouderen

Slaapstoornissen bij ouderen Slaapstoornissen bij ouderen Een goede nachtrust is belangrijk. Tijdens de slaap krijgt het lichaam de tijd om te herstellen. Daarnaast lijkt slaap ook invloed te hebben op het geheugen. Met het ouder

Nadere informatie

Slaapstoornissen bij ouderen

Slaapstoornissen bij ouderen Slaapstoornissen bij ouderen Een goede nachtrust is belangrijk. Tijdens de slaap krijgt het lichaam de tijd om te herstellen. Daarnaast lijkt slaap ook invloed te hebben op het geheugen. Met het ouder

Nadere informatie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie Sportief bewegen met een depressie Depressie Sportief bewegen met een depressie...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Slaap bevorderende adviezen Slaap bevorderende adviezen.indd 1

Patiënteninformatie. Slaap bevorderende adviezen Slaap bevorderende adviezen.indd 1 Patiënteninformatie Slaap bevorderende adviezen 20170044 Slaap bevorderende adviezen.indd 1 01-09-17 13:41 Slaap bevorderende adviezen Slaapcentrum, route 1.5 Telefoon (050) 524 5930 Medische Psychologie,

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen 1 oktober 2014 Marielle van den Heuvel, Gezondheidszorgpsycholoog Afdeling Medische Psychologie Orbis Medisch Centrum Inhoud

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Gezonde Leefstijl: Stress

Gezonde Leefstijl: Stress Gezonde Leefstijl: Stress 1 Onderwerpen Cijfers en feiten Wat is stress? Stressoren Gevolgen van teveel stress Tips bij stress Vragen 2 Cijfers en feiten 1) Jaarlijks worden 30.000 mensen afgekeurd wegens

Nadere informatie

Verlicht je symptomen van stress!

Verlicht je symptomen van stress! Verlicht je symptomen van stress! Wat is stress? van de Belgische bevolking lijdt aan stress! Maar stress is niet voor iedereen hetzelfde: Stress is een vorm van spanning die voorkomt bij de mens als reactie

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 SOCIAAL WERK VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 U bent recent betrokken geweest bij een gebeurtenis waarbij u geconfronteerd werd met een aantal ingrijpende ervaringen. Met deze korte informatie

Nadere informatie

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2.

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2. Voeding en leefstijl bij en na kanker Malu van Geel Inhoud 1. Voeding van vroeger tot nu 2. Voeding en kanker 3. Aanbevelingen 4. Veel gestelde vragen 1. Voeding van vroeger tot nu 1 Hippocrates Laat voeding

Nadere informatie

dat BANANEN heel speciale eigenschappen hebben?

dat BANANEN heel speciale eigenschappen hebben? Wist u dat BANANEN heel speciale eigenschappen hebben? Dit is interessant... Nadat u dit hebt gelezen zult u een BANAAN nooit meer op dezelfde manier bekijken als tot nog toe! Bananen bevatten drie natuurlijke

Nadere informatie

07-04-15. Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Na vanmiddag. bij ouderen met een verstandelijke beperking

07-04-15. Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Na vanmiddag. bij ouderen met een verstandelijke beperking Na vanmiddag Herkennen van en omgaan met Angst en Depressie bij ouderen met e Weet u hoe vaak angst en depressie voorkomen, Weet u wie er meer risico heeft om een angststoornis of depressie te ontwikkelen,

Nadere informatie

Adviezen om beter te slapen

Adviezen om beter te slapen Slaapcentrum Slingeland Medische psychologie en Maatschappelijk werk Adviezen om beter te slapen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U heeft last van slapeloosheid. Dit kan invloed hebben

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Slapen mag! B E T E R L ER EN SL A P E N, B E T E R VO ELEN.

Slapen mag! B E T E R L ER EN SL A P E N, B E T E R VO ELEN. Slapen mag! BETER LEREN SLAPEN, BETER VOELEN. Altijd een moe gevoel? Zou je graag meer energie willen overhouden? Dit E-book helpt je te begrijpen hoe slaap werkt. Hoe je met eenvoudige tips je nachtrust

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum

Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum Inhoud Definitie gezond Biopsychosociaal model Psychische gezondheid Stress

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor zorgteam Zorgprogramma Doen bij Depressie Inleiding Deze folder is bedoeld voor afdelingsmedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor een cliënt bij wie een depressie

Nadere informatie

Depressie bij verpleeghuiscliënten

Depressie bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressie bij verpleeghuiscliënten Folder 3 Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen

Nadere informatie

Depressieve symptomen bij verpleeghuiscliënten

Depressieve symptomen bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor afdelingsmedewerkers Depressieve symptomen bij verpleeghuiscliënten Folder 2 Inleiding Deze folder is bedoeld voor afdelingsmedewerkers die betrokken

Nadere informatie

Omgaan met slaapproblemen

Omgaan met slaapproblemen Leven met Multipele Sclerose uitgave 12 Omgaan met slaapproblemen EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Tekst: drs. Bep Franke-Barendse Uitgever: Nationaal MS Fonds 2 Inleiding We besteden ongeveer eenderde

Nadere informatie

ADHD - MONITOR. Voornaam, naam en geboortedatum van het kind : CLB-medewerker :

ADHD - MONITOR. Voornaam, naam en geboortedatum van het kind : CLB-medewerker : Signaallijst 1 : Lichamelijk functioneren Gezondheid Astma Epilepsie Eczeem Allergie Diabetes Zintuiglijke ontwikkeling Gezicht Gehoor Slaap Slaappatroon Hoeveelheid slaap Voeding Voedingspatroon Variatie

Nadere informatie

Omgaan met chronische verm index:omgaan met chronische verm index :39 Pagina. Voorwoord 13

Omgaan met chronische verm index:omgaan met chronische verm index :39 Pagina. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 1 Wat is er aan de hand? 17 Twee typerende voorbeelden 17 Vermoeidheid 19 Vermoeidheid als een nuttig signaal 19 Vermoeidheid en stress 20 Vermoeidheid bij een ziekte 20 Vermoeidheid

Nadere informatie

Sarcoïdose. & vermoeidheid. Vermoeidheid is één van de belangrijkste klachten bij sarcoïdose.

Sarcoïdose.  & vermoeidheid. Vermoeidheid is één van de belangrijkste klachten bij sarcoïdose. Sarcoïdose & vermoeidheid Vermoeidheid is één van de belangrijkste klachten bij sarcoïdose. www.sarcoidose.nl Iedereen kent het gevoel van vermoeidheid. Na inspanning, aan het eind van de dag. Hoewel iedereen

Nadere informatie

... 1.b Uw klachten bestaan sinds:...

... 1.b Uw klachten bestaan sinds:... Afdeling Biometrie Gelre ziekenhuizen De afdeling Biometrie werkt met een multidisciplinair team van medisch specialisten van de afdelingen Neurologie, Longziekten en KN. m meer van uw situatie te begrijpen

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD? Kinderen met ADHD Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de oorzaak van ADHD? 1 Wat zijn de verschijnselen van ADHD? 1 Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? 2 Behandeling van ADHD

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoon privé:... Werk:... Mobiel :... E-mail adres:... Geboortedatum :... Geslacht :... Huisarts:...

Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoon privé:... Werk:... Mobiel :... E-mail adres:... Geboortedatum :... Geslacht :... Huisarts:... VRAGENFORMULIER VOLWASSENEN Onderstaand treft u een groot aantal vragen aan die voor mij een waardevolle hulp zijn bij uw behandeling en bijdragen tot een optimaal behandelresultaat. Elke vraag is even

Nadere informatie

Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW)

Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW) = Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW) Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen 3 De slaap 5 Wat is slaap? 5 Het verloop van de slaap 5 Hoe wordt de slaap geregeld? 6

Nadere informatie

Langdurige slapeloosheid. Diagnose en behandeling van insomnie

Langdurige slapeloosheid. Diagnose en behandeling van insomnie Langdurige slapeloosheid Diagnose en behandeling van insomnie We spreken van langdurige slapeloosheid ofwel chronische insomnie als het niet in slaap vallen, het niet kunnen doorslapen en/of veel te vroeg

Nadere informatie

Zorg bij maagklachten en misselijkheid

Zorg bij maagklachten en misselijkheid Zorg bij maagklachten en misselijkheid Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 5 Voorkomen van maagklachten 6 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen

Nadere informatie

1 3 4 5 6 7 Psst niet verder vertellen, motorcross Geen format, geen doelgroepen, geen marketingformule Meer dan 450 voorstellingen en meer dan 800 artiesten 12 14 15 16 Aanlegplaatsen voor kanovaren

Nadere informatie

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Maagklachten en misselijkheid Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer arts raadplegen 5 Voorkomen

Nadere informatie

[STRIKT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK]

[STRIKT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK] beter door de natuurlijke kracht van je eigen lichaam [STRIKT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK] Vragenlijst t.b.v. de biofotonen therapie graag ingevuld meenemen bij eerste behandeling! Naam : M / V Voornaam

Nadere informatie

Vragenlijst. Bijnierinsufficiëntie of bijnieruitputting

Vragenlijst. Bijnierinsufficiëntie of bijnieruitputting Vragenlijst Bijnierinsufficiëntie of bijnieruitputting Bijnierinsufficiëntie of bijnieruitputting Aan de hand van de vragenlijst kun je zien OF je het hebt, en indien ja, hoe ernstig het is. Antwoord zo

Nadere informatie

Hoe ga je om met stress?

Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met stress? Bij stress ontstaat er in ons lichaam een natuurlijke reactie die ons in staat stelt om snel en alert te reageren op gevaar: onze polsslag en ademhaling versnellen, de spieren

Nadere informatie

... 1.b Uw klachten bestaan sinds:...

... 1.b Uw klachten bestaan sinds:... Slaap & Apneu Centrum Apeldoorn Binnen het Slaap & Apneu Centrum Apeldoorn werkt een multidisciplinair team van medisch specialisten van de afdelingen KN, longziekten en neurologie, GZ-psycholoog, laboranten

Nadere informatie

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Hoofdpijn Hoofdpijn bij kinderen komt regelmatig voor. Vaak is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld slaapgebrek, drukte of lawaai.

Nadere informatie

Slaapadviezen. Havenziekenhuis. Bij slapeloosheid

Slaapadviezen. Havenziekenhuis. Bij slapeloosheid Slaapadviezen Bij slapeloosheid Heeft u moeite met inslapen en/of doorslapen? In deze folder leest u een aantal tips voor een goede nachtrust. Ga voor uzelf na of u deze slaapadviezen echt toepast en neem

Nadere informatie

Omgaan met nachtdiensten

Omgaan met nachtdiensten Omgaan met nachtdiensten ALLES OVER WISSELENDE SLAAPDIENSTEN Week 7.2 RAOUL DE BRUIN OVERWINSLAPELOOSHEID.NL Omgaan met nachtdiensten De wereldeconomie is in de laatste jaren flink veranderd waardoor de

Nadere informatie

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger" 19/03/2012

Leren beheersen van je slaapprobleem. Bart De Saeger 19/03/2012 Leren beheersen van je slaapprobleem Bart De Saeger" 19/03/2012 Bart De Saeger" Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut Theorie + Technieken Inzicht krijgen" Leren hoe je het probleem stap voor stap kan

Nadere informatie

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen?

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? CHRONISCHE PIJN, WAT KUNT U ZELF DOEN U heeft chronisch pijn. Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan drie tot zes maanden, die (afhankelijk van het soort

Nadere informatie

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten Grip op je Depressie Cursus voor mensen met depressieve klachten In deze folder vindt u informatie over de cursus Grip op je Depressie, die verzorgd wordt door de afdeling Medische Psychologie van het

Nadere informatie

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N HighCoaching Coaching op een hoger niveau B R O C H U R E O N T S T R E S S E N Verminderen van stress en verhoging van gezondheid 1 HighCoaching KvK nr. 51529904 Stress Management System Wat is stress?

Nadere informatie

BEOORDELINGSSCHAAL DEPRESSIEVE SYMPTOMEN 1 (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-C) (in te vullen door behandelaar/onderzoeker)

BEOORDELINGSSCHAAL DEPRESSIEVE SYMPTOMEN 1 (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-C) (in te vullen door behandelaar/onderzoeker) BEOORDELINGSSCHAAL DEPRESSIEVE SYMPTOMEN 1 (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-C) (in te vullen door behandelaar/onderzoeker) Naam:.. Datum: - - Ingevuld door:... Instructie: De vaststelling van

Nadere informatie

MEUBELEN VRANKEN. By Gy 2012

MEUBELEN VRANKEN. By Gy 2012 MEUBELEN VRANKEN By Gy 2012 Hoeveel slaap hebben we nodig? U realiseert het zich misschien niet altijd, maar we brengen gemiddeld een derde deel van ons leven in bed door. Goed en genoeg slapen is een

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Personal Hormonal Profile van Bram stille. Gemeten op 17-07-2013 door Bram Stille. Cortisol Protocol

Personal Hormonal Profile van Bram stille. Gemeten op 17-07-2013 door Bram Stille. Cortisol Protocol Personal Hormonal Profile van Bram stille Gemeten op 17-07-2013 door Bram Stille Cortisol Protocol Uit uw huidplooimeting in combinatie met de door u ingevulde vragenlijst blijkt dat u een disbalans heeft

Nadere informatie

Diabetes mellitus. Victoza en voeding

Diabetes mellitus. Victoza en voeding Diabetes mellitus Victoza en voeding In het kort Wat is diabetes? Diabetes mellitus wordt in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd. Bij Diabetes mellitus is er geen of onvoldoende insuline beschikbaar

Nadere informatie

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes.

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes. ORTHOBALANS ANAMNESEFORMULIER volwassene (graag zo volledig mogelijk invullen) Personalia Naam. Adres. Postcode. Plaats. Burgerlijke Staat Beroep.. Telefoon privé mobiel:.. Telefoon werk. Geboortedatum.

Nadere informatie

Periodieke beenbewegingen van de slaap periodic limb movement disorder (PLMD)

Periodieke beenbewegingen van de slaap periodic limb movement disorder (PLMD) Periodieke beenbewegingen van de slaap periodic limb movement disorder (PLMD) Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1160 Wat zijn periodieke beenbewegingen van de slaap? Bij periodic limb movement

Nadere informatie

VRAGENLIJST SLAAPGEDRAG OUDER

VRAGENLIJST SLAAPGEDRAG OUDER VRAGENLIJST SLAAPGEDRAG OUDER Vertaling en aanpassing van de Albany Sleep Problems Scale van V. M. Durand (1996) Vertaling van de Epworth Sleepiness Scale van Johns (1991) door A.P.H.M. Maas & M.P.J. Vervloed

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase?

Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase? Herkennen van en omgaan met Angst en Depressie bij (oudere) mensen met een verstandelijke beperking Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase? Kennis over angst en depressie Risicofactoren

Nadere informatie

Medicijngebruik en ADHD

Medicijngebruik en ADHD Medicijngebruik en ADHD 1 Inleiding In deze folder vind je informatie over het gebruik van medicatie bij ADHD. ADHD is een afkorting van het Engelse Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In Nederland

Nadere informatie

Microvasculaire Coronaire Dysfunctie

Microvasculaire Coronaire Dysfunctie Microvasculaire Coronaire Dysfunctie U bent onder behandeling bij de afdeling Cardiologie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD). Heeft u

Nadere informatie

voedingsadvies bij hypoglykemie

voedingsadvies bij hypoglykemie voedingsadvies bij hypoglykemie (te laag bloedglucose) 1 2 Inleiding Mogelijke klachten Wanneer u last heeft van een te lage bloedglucose (hypoglykemie) kunnen de volgende klachten zich voordoen: trillen,

Nadere informatie

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5 WAT IS HARTFALEN? 3 WAT VOELT U ALS U AAN HARTFALEN LIJDT? 3 WAT DOET UW ARTS OM UW ZIEKTE TE BEHANDELEN? 4 Controle van de symptomen4 De verdere evolutie van de ziekte voorkomen 4 INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten gegeneraliseerde angststoornis: wat is dat precies? Bij u is na de intakeprocedure de diagnose gegeneraliseerde angststoornis gesteld. Om deze diagnose te kunnen krijgen moet

Nadere informatie

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Verander je keuzes, verander je leven Deze presentatie heeft als doel om u betere beslissingen te laten nemen m.b.t. voeding om zo uw gezondheid te verbeteren. Belangrijke

Nadere informatie

Appendix. Deel 1: Vertaalde PSYCHLOPS deel 1 en deel 2 (zie hoofdstuk 5) Deel 2: Vertaalde PHQ (zie hoofdstuk 2)

Appendix. Deel 1: Vertaalde PSYCHLOPS deel 1 en deel 2 (zie hoofdstuk 5) Deel 2: Vertaalde PHQ (zie hoofdstuk 2) Appendix Deel 1: Vertaalde PSYCHLOPS deel 1 en deel 2 (zie hoofdstuk 5) Deel 2: Vertaalde PHQ (zie hoofdstuk 2) Een vragenlijst over u en hoe u zich voelt. Vraag 1. Deze vraag bestaat uit drie delen: a-probleem,

Nadere informatie

onregelmatige werktijden en eigen verantwoordelijkheid

onregelmatige werktijden en eigen verantwoordelijkheid onregelmatige werktijden en eigen verantwoordelijkheid Copyright Circadian Technologies Ltd 2012 ONDERWERPEN Biologische klok Slaap Ochtendmens/Avondmens Alertheid en veiligheid Voeding DE BIOLOGISCHE

Nadere informatie

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes.

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes. ORTHOBALANS ANAMNESEFORMULIER volwassene (graag zo volledig mogelijk invullen) Personalia Naam. Adres. Postcode. Plaats. Burgerlijke Staat Beroep.. Telefoon privé mobiel:.. Telefoon werk. Geboortedatum.

Nadere informatie

VRAGENLIJST EERSTE CONSULT

VRAGENLIJST EERSTE CONSULT VRAGENLIJST EERSTE CONSULT De kern van een homeopathische behandeling is het vinden van het correcte middel. Dit is strikt individueel. Alleen het juiste middel/de juiste behandeling, bepaalt of een aandoening

Nadere informatie

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus Bij gebruik van GLP-1-analoog Aangezien u lijdt aan Diabetes mellitus, type 2 (oftewel ouderdomsdiabetes) én overgewicht hebt, heeft de arts u een behandeling met zogenaamd

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) 2. Introductie slaapproblemen Deze introductie beschrijft de definitie van slaapproblemen en slaapstoornissen, de prevalentie en de gevolgen

Nadere informatie

KALMEER- EN SLAAPMIDDELEN DE AFBOUW

KALMEER- EN SLAAPMIDDELEN DE AFBOUW KALMEER- EN SLAAPMIDDELEN DE AFBOUW Ik wil stoppen met slaapmiddelen In het kort Een goede voorbereiding maakt stoppen met slaapmiddelen makkelijker. Uw huisarts helpt u graag bij het stoppen. Als u stopt,

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Eten en drinken voor uw blaas De beste adviezen voor u op een rijtje

Eten en drinken voor uw blaas De beste adviezen voor u op een rijtje Eten en drinken voor uw blaas De beste adviezen voor u op een rijtje Blijf jezelf. Zo zorgt u goed voor uzelf Als u te maken hebt met ongewenst urineverlies, is het goed om eens stil te staan bij wat u

Nadere informatie

DRERNST. Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen.

DRERNST. Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen. DRERNST Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen. www.drernst.be De menopauze, wat is dat? Als vrouwen 50 jaar worden, betekent dat voor de meesten

Nadere informatie

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Folder 1 Inleiding Deze folder is bedoeld voor mensen met depressieve klachten en

Nadere informatie

VVSG Zorgen voor jezelf Oefening: Multiple-choice test

VVSG Zorgen voor jezelf Oefening: Multiple-choice test Oefening: Multiple-choice test 1. Stress in de werksituatie ontstaat door De manier hoe we naar situaties van ons werk kijken want niet iedereen heeft last van stress in dezelfde situaties Veel draaglast

Nadere informatie

Leefstijladviezen voor hoofdpijnpatiënten

Leefstijladviezen voor hoofdpijnpatiënten Leefstijladviezen voor hoofdpijnpatiënten Afdeling neurologie De eerste gedachte bij de behandeling van hoofdpijn en of migraine is vaak het gebruik van medicatie. Echter voeding, stress en een onregelmatig

Nadere informatie

BIJLAGE. Slapeloosheid

BIJLAGE. Slapeloosheid BIJLAGE B Slapeloosheid Een van de vervelendste gevolgen van een angststoornis - en van de depressie die daar vaak mee samenhangt - is slapeloosheid. Sommige mensen hebben moeite met in slaap vallen (inslaapstoornis;

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen Bij u, uw partner of familielid is een depressie vastgesteld. In deze folder kunt u lezen wat een depressie is en waar u voor verdere vragen en informatie terecht kunt. Vanwege de

Nadere informatie

Moeten mensen er echt mee leren leven of... zou het ook aan onze voeding kunnen liggen?

Moeten mensen er echt mee leren leven of... zou het ook aan onze voeding kunnen liggen? Darmklachten zijn een steeds vaker voorkomend probleem. Ondanks de toename van het aantal klachten is er nog steeds geen passende oplossing gevonden voor het probleem. In mijn praktijk Detoxenzo kloppen

Nadere informatie

Anders denken over drukke, dwarse en dromerige kinderen

Anders denken over drukke, dwarse en dromerige kinderen Anders denken over drukke, dwarse en dromerige kinderen Laura Batstra 25 november 2014 In deze online lezing: Druk, dwars, dromerig of ADHD? ADHD en de hersenen ADHD en de maatschappij Stepped Diagnosis

Nadere informatie

NEWSFLASH DEBA PHARMA NEW PRODUCTS VOEDINGSSUPPLEMENTEN & SPORTVOEDING

NEWSFLASH DEBA PHARMA NEW PRODUCTS VOEDINGSSUPPLEMENTEN & SPORTVOEDING VOEDINGSSUPPLEMENTEN & SPORTVOEDING NEWSFLASH DEBA PHARMA NEW PRODUCTS MELATONINE-FORTE MELATONINE-COMPLEX HYDROXYTYROSOL-FORTE MACA 500 MAGNESIUMASCORBAAT POEDER UITGAVE 1-2017 1.MELATONINE Melatonine

Nadere informatie

GIDS. voor een. rustige nacht

GIDS. voor een. rustige nacht GIDS voor een rustige nacht Lekker geslapen? Lekker slapen en uitgerust wakker worden. Voor veel mensen is het een verre droom. Naar schatting één op de vijf mensen in ons land kampt geregeld met slaapproblemen.

Nadere informatie

Angst en onzekerheid bij erfelijke hartaandoeningen

Angst en onzekerheid bij erfelijke hartaandoeningen Angst en onzekerheid bij erfelijke hartaandoeningen 1. Acute stress 2. Chronische stress 3. Angst en onzekerheid bij erfelijke hartaandoeningen 4. Omgaan met angst en onzekerheid Jos van Erp Hartstichting

Nadere informatie

Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS)

Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS) Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS) Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1159 Wat zijn rusteloze benen? Het rusteloze benen syndroom (ofwel restless legs syndrome, afgekort RLS) is een

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

AD(H)D bespreken. BEN/LO/ADHD/14/0003a April 2014

AD(H)D bespreken. BEN/LO/ADHD/14/0003a April 2014 AD(H)D bespreken N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u zich

Nadere informatie

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Veel mensen met een hart- of vaatziekte (HVZ) en hun partners ervaren ook nog stress als ze thuis hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is dus ná

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen Bij u of uw familielid is een depressie vastgesteld. Hoewel relatief veel ouderen last hebben van depressieve klachten, worden deze niet altijd als zodanig herkend. In deze folder

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

Intakeformulier VoedingGezond

Intakeformulier VoedingGezond Intakeformulier VoedingGezond Persoonsgegevens Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel.nr.: Mobiel: E-mailadres: Geboortedatum: Man / vrouw Datum: / /_20 Bent u doorverwezen? Ja / Nee Zo ja: Welke arts?

Nadere informatie

Depressie bij verpleeghuiscliënten

Depressie bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor afdelingsmedewerkers Depressie bij verpleeghuiscliënten Folder 4 Inleiding Deze folder is bedoeld voor afdelingsmedewerkers die betrokken zijn bij

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Omgaan met slapeloosheid 3 INHOUD Een vicieuze cirkel...4 Slaap en slapeloosheid...5 Nooit meer slecht slapen...7 Sl a a p hy g i ë n e...8 Re l a x a t i

Nadere informatie

Klachten na een hersenschudding algemene informatie

Klachten na een hersenschudding algemene informatie Een hersenschudding ontstaat door een klap op het hoofd, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Je wordt duizelig of raakt bewusteloos. Meestal duurt het enige tijd voor de hersenen hiervan herstellen. Zolang de

Nadere informatie

Hoofdpijn Duizeligheid Vermoeidheid Concentratieproblemen Vergeetachtigheid

Hoofdpijn Duizeligheid Vermoeidheid Concentratieproblemen Vergeetachtigheid Hersenschudding In deze folder vertellen we wat de gevolgen van een hersenschudding kunnen zijn en wat u kunt verwachten tijdens het herstel. Ook geven we adviezen over wat u het beste wel en niet kunt

Nadere informatie

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog Leven met een amputatie Chris Leegwater Vinke Psycholoog Amputatie 2 Amputatie is voor de geamputeerde meestal een ernstig trauma, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Naast het verlies van de

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Gezonde voeding

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Gezonde voeding GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Gezonde voeding 1 INLEIDING Thema 3 hoofdstuk Gezonde voeding blz. 149 Onderwerpen: -Persoonlijke verschillen -Voeding en levensfasen -Voedingsmiddelen en voedingsstoffen -Richtlijnen

Nadere informatie

Thuiszorgcafé. Depressie. Astrid Petiet, verpleegkundig specialist GGZ Heleen Steunenberg, Coördinator deskundigheidsbevordering

Thuiszorgcafé. Depressie. Astrid Petiet, verpleegkundig specialist GGZ Heleen Steunenberg, Coördinator deskundigheidsbevordering Thuiszorgcafé Depressie Astrid Petiet, verpleegkundig specialist GGZ Heleen Steunenberg, Coördinator deskundigheidsbevordering 9 november 2016 Depressie Mevrouw Van Veen Depressie Wat is het? Herkenning

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag?

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Publieksversie Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook

Nadere informatie