[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING]"

Transcriptie

1 [AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING] Een inleiding tot Audio Visuele Entrainment 1

2 Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mind Alive Inc Mind Alive Inc. Edmonton, Alberta, Canada Version 1, Revision 5 December 2012

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING... 1 DE RESULTATEN VAN AVE... 3 HERSENGOLF FREQUENTIES... 4 HERSENGOLF FREQUENTIES... 5 WAT IS AVE?... 6 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 6 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 7 EEG-REGISTRATIE VAN WIJZIGINGEN IN DE HERSENACTIVITEIT... 7 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 8 AVE LEIDT TOT MEDITATIEVE DISSOCIATIE... 8 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE... 9 INTENSIVERING VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN... 9 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING (OPBOUW) VAN NEUROTRANSMITTERS AAN DE SLAG GAAN INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST GERICHT OP EEN DOORSNEDE VAN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL HOE DE VRAGENLIJST TE HANTEREN VRAGENLIJST M.B.T. UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL I. RUST UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL II. GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN & ZELFBEWUSTZIJN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL III. ANGST UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL IV. STEMMING UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL V. ONBETROKKENHEID UW PERSOONLIJKE KARAKTERPROFIEL VI. VOEDING UW PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL... 17

4 VII. MEDICATIES UITZOEKEN VAN EEN SESSIE MET DE DAVID PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE I. RUST WORDT MIJN SLAPELOOSHEID VEROORZAAKT DOOR STRESS OF DOOR EEN VOEDINGSSTOORNIS? II. LEVENSGEBEURTENISSEN & ZELFBEWUSTZIJN III. (PSYCHISCHE) ANGSTGEVOELENS IV. STEMMINGSINDICATOREN PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE V. ONTKOPPELING (TERUGTREKKING) VOEDING MAATREGELEN DIE U ZELF KUNT NEMEN: AVE SESSIE GIDS ENERGIZERS (ENERGIE OPWEKKENDE DRANKJES) MEDITATIE VERBETEREN VAN DE FLEXIBILITEIT VAN DE HERSENEN STEMMING (HUMEUR) OPVIJZELEN SLAAP VERWIJZINGEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

5 INLEIDING Welkom in de wereld van Audio-Visuele Entrainment (AVE). Mind Alive NV heeft zich erop toegelegd om u bij te staan in uw zoektocht naar wellness. Onze gepatenteerde DAVID AVE apparaten laten verschillende onderdelen van onze hersenen harmonieus met elkaar samenwerken. Door gebruik te maken van uw DAVID apparaat, bent u in staat om uw denkwijze op een nieuwe en heilzame wijze te benutten. De DAVID apparaten voegen de noodzakelijke grondbeginselen van audio en visuele stimulering samen, teneinde u op een veilige en doelgerichte wijze te begeleiden naar de gewenste staat van ontspanning, bewustzijn, aandacht (zorg) en verhoogde hersenprestaties ideaal voor diegenen die hun persoonlijke ontwikkeling willen uitbreiden, hun stemming willen verbeteren (harmoniseren) en hun denkwijze (geestesvermogen) willen aanscherpen. Teneinde op optimale wijze de genoegens en voordelen aan uw DAVID apparaat te kunnen ontlenen, hebben wij deze gebruikershandleiding samengesteld om de kerndoelstellingen van AVE te introduceren, zodat u de beschikking heeft over een uitgangspunt voor uw tocht die zal leiden tot optimalisering van uw levenswijze. AVE is een niet-invasieve manier van stimulering: er wordt geen enkele vorm van elektrische stroom door het lichaam van de gebruiker gevoerd. Alle bereikte effecten vinden hun oorsprong in de hersenen en ze worden uitsluitend opgewekt door audio-visuele stimulansen. Cranio-elektrische stimulering (CES) is beschikbaar op exclusieve (geselecteerde) DAVID apparaten. De CES technologie leidt weliswaar een geringe hoeveelheid stroom door het lichaam van de gebruiker, maar daarvoor moet wel het initiatief worden genomen om zelf de daartoe bestemde knoppen op de met CES uitgeruste DAVID apparaten in te drukken. CES kan worden toegepast in combinatie met AVE of geheel zelfstandig. HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Deze handleiding is ontworpen om u kennis te laten maken met en te begeleiden in de wereld van AVE. Alles wat u moet weten over het bedienen van uw DAVID apparaat en over de specifieke sessies die er in zijn opgenomen, is uitvoerig beschreven in de bedieningshandleiding. De informatie in deze handleiding heeft ten doel om u op de hoogte te brengen van wat Ave te bieden heeft en hoe u daarmee u voordeel kunt doen in uw dagelijks leven. Het eerste deel van de handleiding bevat een kennismaking met de uitgangspunten en doelstellingen van AVE. We beginnen met een [1]

6 beschrijving van de methode en de hoekstenen van AVE, waarbij wij specifiek de nadruk leggen op de psychologische en de fysiologische voordelen die u zult kunnen ervaren. Verscheidene andere doelstellingen, die verband houden met een goede mentale gezondheid, worden ook beschreven. Het tweede gedeelte van de handleiding bevat een persoonlijk gericht onderzoek om u te helpen met het selecteren van de soorten sessies die u zoudt willen uitproberen. Onderdeel van het onderzoek is om u te helpen oorzaken van spanningen en angsten in uw leven te leren onderkennen. Tenslotte heeft het onderzoek ten doel om u te helpen bij het evalueren welke sessiegroepen u het meeste voordeel zouden kunnen opleveren. [2]

7 DE RESULTATEN VAN AVE Vele gebruikers van de DAVID hebben de volgende ondervindingen (ervaringen) kenbaar gemaakt: Diepgaande ontspanning gepaard gaande aan een toenemend gevoel van energie. Visueel aansprekende beelden, kleuren en patronen. De zintuigelijke gewaarwording van het gevoel met beide benen op de grond te staan en tot rust te zijn gekomen. Toegenomen gevoel van mentale duidelijkheid bij het oplossen van problemen. Verbeterde intermenselijke verhoudingen. Opgewektheid (verbeterde stemming). Mentale scherpzinnigheid. Deze intense gemoedstoestand die voortvloeit uit het door AVE tot stand gebrachte regeneratieproces, heeft aangetoond van grote (toegevoegde) waarde te zijn voor het omgaan met de vele geestelijke, gevoelsmatige en fysieke uitdagingen waarmee nagenoeg een ieder van ons wordt geconfronteerd op enig moment tijdens ons leven. Zodra de lichamelijke en geestelijke effecten van het ondergaan van een AVE-sessie ten volle worden erkend (op hun waarde worden ingeschat), zal de beleving ervan als net zo vanzelfsprekend en heilzaam worden ervaren als die van vele andere essentiële levensbehoeften, zoals een goede nachtrust, goede voeding, zuiver water en (voldoende) lichaamsbeweging. [3]

8 HERSENGOLF FREQUENTIES Hersenactiviteit wordt gemeten door hersengolven te observeren en op te nemen (vast te leggen). Deze hersengolven bestaan uit ritmische of zich herhalende neurale bedrijvigheid. Hersengolven kunnen worden geobserveerd door middel van een Electro Encefalogram, dat bestaat uit een test (scan), die elektrische herengolfactiviteiten in de schedel opmeet. Hersengolven worden ingedeeld naar de mate van frequentie waarin zij voorkomen, waarbij elke categorie verschillende positieve en negatieve effecten uitoefent, afhankelijk van uw gangbaar en gewenst prikkelings- en waakzaamheidsniveau. Hersengolven geven zowel het niveau als de soort prikkeling in een deel van de hersenen weer. Als iemand wakker is en bezig is iets uit voeren, dan zou de delta-, theta- en alfa-activiteit laag moeten zijn, terwijl de bèta-activiteit zich zal manifesteren als de overheersende golfbeweging. Als iemand in een toestand van diepe ontspanning terecht komt en in het bijzonder daarbij ook nog de ogen gesloten houdt, dan zal de theta zich als de overheersende golfbeweging manifesteren, terwijl als iemand in slaap valt, de delta de overheersende hersengolf zal worden, waarbij korte uitbarstingen van sensor-motorische ritmische bewegingen (SMR) in de sensor-motorstrook optreden om slaapwandelen tegen te gaan. Beta (wakker/alert) Alpha (ontspannen) Theta (in slaap vallen) Delta (slapen) Hersengolven zijn kenmerkend voor bepaalde omstandigheden. Daarom kan elke (willekeurige) hersengolf hetzij een voordeel, hetzij een nadeel zijn met betrekking tot de activiteit waarin iemand probeert een aandeel te hebben. Stress, een jachtige levenswijze en een minder goed dieet onderdrukken spanning beperkende hersengolven. En hetzelfde geldt voor hersengolven, die essentieel zijn voor geestelijke inspanning en die worden onderdrukt als we overdag vermoeid zijn. Het ligt voor de hand dat, indien iemands hersenen de verkeerde hersengolffrequentie hebben door een bepaalde omstandigheid, het resultaat nadelig zal zijn voor zijn/haar vermogen om de uit te voeren taak op succesvolle wijze tot stand te brengen. De hersenen zullen zich dienen aan te passen aan de diverse activiteiten, waarin iemand verwikkeld is. De hiernavolgende tabel toont zowel de positieve als de negatieve eigenschappen van elke hersengolfcategorie. [4]

9 HERSENGOLF FREQUENTIES Frequentie Juiste Aanduiding Onjuiste Aanduiding Delta 1-4 Hertz Theta 5-7 Hertz Alfa 8-12 Hertz Optimale Alfa Hertz Bèta 1 / SMR Hertz Bèta Hertz Bèta Hertz Diepe slaap. Dromerig, (weg)doezelen, overgangsfase, creativiteit. Meest voorkomend stationair ritme als de ogen gesloten zijn. Diepe meditatie, eerste fase van in slaap vallen, ontspannen. De beste afgestudeerden hier hebben een alfa met de ogen dicht behaald. Ontspannen aandacht, lichaam in ruste, in stadium van REM slaap. Actieve aandacht & scherpzinnige geest. De hoogste waakzaamheid zoals wanneer men aangevallen dreigt te worden. Komt veel voor bij vecht of vluchtgedrag Diepe axonale /gliale verwonding ADHD, dementie, gesloten hoofdwond-voornamelijk met open ogen. ADD, zachtaardige (onschuldige) hoofdwond, mistig in het hoofd, teveel alfa wordt in verband gebracht met zich eigen gemaakte (ingebeelde) angst. Bijna 11 Hertz kan angst en irritatie opwekken. Onafgebroken waaktoestand kan duiden op een chronisch vermoeidheidssyndroom. Kan niet in slaap vallen. Grote fysieke spanning en angst (onrust). Kan niet in slaap vallen of goed argumenteren. [5]

10 WAT IS AVE? Audio-Visuele Entrainment (AVE) is een techniek, die voorziet in flitsen en trillingen van licht en geluid bij specifieke frequenties in het hersengolfbereik. AVE is in staat om situationeel geschikte hersengolffrequenties tot stand te brengen door middel van het entrainment proces (de neiging van fysiologische processen om omgevingsprikkels te weerspiegelen), waarbij het bloedgehalte van de hersenen wordt verhoogd alsmede de metabolisatie (omzetting in de stofwisseling) van glucose in de hersenen wordt opgevoerd om de werkwijze van de neuronen te bevorderen. Het gezamenlijke resultaat van deze processen is een sterk verbeterd mentaal prestatievermogen. AVE verhoogt de bloeddoorstroming in de hersenen en bevordert daarnaast de metabolisatie van glucose in de hersenen ten behoeve van een optimalisering van het functioneren van de neuronen, hetgeen resulteert in een toename van het mentale prestatievermogen. Het is een doelmatige, goedkope alternatieve therapie voor een omvangrijk aantal stoornissen, zoals Attention Deficit Disorder (ADD), Seasonal Affective Disorder (SAD), Fibromyalgie en (andere) chronische pijnklachten. Onze AVE-apparaten worden ook succesvol aangewend om het fysieke prestatieniveau van atleten, het wetenschappelijk prestatieniveau van studenten alsmede het cognitieve functioneren van ouderen op te voeren. DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE Er zijn vele voordelen en positieve resultaten bereikt door de aanwending van AVE. Er vinden verscheidene veranderingen plaats gedurende en na het houden van een AVE-sessie, die tot deze positieve resultaten leiden. In de volgende pagina s zullen wij door middel van woord en beeld de Vier Hoekstenen van AVE uiteenzetten. 1. EEG ACTIVITEITSWIJZIGINGEN 2. AVE VEROORZAAKT MEDITATIEVE DISSOCIATIE 3. BLOEDDOORSTROMING IN DE HERSENEN NEEMT TOE 4. NEUROTRANSMITTERS WIJZIGEN [6]

11 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE EEG-REGISTRATIE VAN WIJZIGINGEN IN DE HERSENACTIVITEIT Het uitgangspunt van entrainment heeft betrekking op het veranderen (aanpassen) van de hersengolfactiviteit. Kwantitatieve EEG (QEEG)- onderzoeken hebben de normalisering van de hersenactiviteit na het houden van een AVE-sessie bevestigd. Afwijkende hersengolf-activiteit onder diverse omstandigheden, zoals depressies, angstgevoelens, ADD (aandacht-tekort-stoornissen), seizoensgebonden stoornissen, chronische vermoeidheidsverschijnselen e.d., kunnen worden geherstructureerd tot normale (gezondere) proporties. Voor meer informatie over hersengolffrequenties wordt u verwezen naar pagina 3. OPGEWEKTE POTENTIËLEN BIJ VERSCHILLENDE STIMULERINGSGRADEN 3 Flashes/Second 7 Flashes/Second 10 Flashes/Second 18 Flashes/Second Tijd(en) [7]

12 Wijziging in Dissociatie-score na toepassing techniek DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE AVE LEIDT TOT MEDITATIEVE DISSOCIATIE Het zich afscheiden (geestelijk afzonderen) is de eerste stap op weg naar een wezenlijke verheldering van de geest en naar meditatie (bespiegeling). Deze verheldering (vereffening) van het denkvermogen en het afstand nemen van het fysieke bewustzijn is vergelijkbaar met hetgeen een volleerd mediteerder tot stand zou kunnen brengen (Glicksohn, ). AVE VERGELEKEN MET DIVERSE DISSOCIATIEVE TECHNIEKEN High Dissociators Low Dissociators AVE Dot Staring Stim Deprivation De dissociatieve gemoedstoestand (dissociatie = identificatie van het neutrale substraat van een bepaalde hersenfunctie via verschillende methoden) kan in eerste instantie worden waargenomen door het bemerken van een diepe en diafragmatische wijze van ademhalen. Handen en voeten worden warmer naarmate de aderen zich verwijden. De kleur van de huid zal een meer roze tint aannemen naarmate de bloeddoorstroming in het gezicht en de rest van het lichaam toeneemt. Deze diepe toestand van het door AVE opgewekte (opgevoerde) regeneratieproces heefrt aangetoond nuttig te zijn voor vele van de mentale, emotionele en lichamelijke uitdagingen, waarmee wij nagenoeg allemaal vroeg of laat in ons leven gecondronteerd worden en die voornamelijk, maar niet uitsluitend bestaan uit angst, depressiviteit, slapeloosheid, migraine, PMS (Pre-Menstrueel-Syndroom), the hoge (of te lage) bloeddruk, chronische vermoeidheid, daarnaast gepaard gaande met toegenomen belangstelling, studiezin en ADD/ADHD. [8]

13 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE INTENSIVERING VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN Het merendeel van de cognitieve en gevoelsmatige stoornissen (depressies, ADHD, een bepaalde sort psychische angst (fobie), cognitieve achteruitgang bij ouderen / drugsgebruikers, hebben betrekking op gebieden van de hersenen die een lage doorbloeding hebben (hypoperfusie = ontoereikende toevoer van bloed). Een in 1965 gehouden onderzoek (Fox & Raichle, 1985) toonde aan, dat AVE de doorbloeding van de hersenen met 28% deed toenemen tot een piekhoogte van 7.8 Hertz. VERGELIJKING VAN DE TOENAME VAN DE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN MET DE FREQUENTIE VAN DE (LICHT)FLIKKERINGEN [9]

14 DE VIER HOEKSTENEN VAN AVE WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING (OPBOUW) VAN NEUROTRANSMITTERS Een onderzoek uit 1989 (Shealy e.a.) heeft aangetoond, dat als gevolge van het aanwenden van AVE-sessies, het gehalte aan serotonine, norepinefrine (noradrenaline) en endorfines ( endogene morfine ), die alle behoren tot de positieve neurotransmitters, in de hersenen toenam, terwijl het gehalte aan melatonine, dat in verband wordt gebracht met seizoen afhankelijke stoornissen afnam. WIJZIGINGEN NEUROTRANSMITTERS TENGEVOLGE VAN AVE STIMULERING BIJ 10 HERTZ Beta Endorphine Serotonin Norepinephrine Melatonin Serotonine bevordert ontspanning en veroorzaakt geluksgevoelens en sociale bewustheid. Het helpt gevoelens als depressies alsmede seksuele en gewelddadige neigingen te beperken Norepinefrine is van doorslaggevend belang voor een in mentaal opzicht scherp (in)gestelde beeldvorming. Als iemand een laag serotonine-gehalte heeft, dan zal zijn/haar norepinefrinegehalte vaak op dramatische wijze de boventoon gaan voeren en gewelddadige tendensen voortbrengen, terwijl de slaapkwaliteit, de mentale [10]

15 prestaties en de sociale bewustheid verslechteren. Als zowel het serotonine- gehalte als het norepinefrine-gehalte aan de hoge kant is, zal men zich heel goed en ontspannen voelen, scherpzinnige uit de hoek komen en in de stemming voor een kletspraatje zijn!. Dit wordt het Feestbrein genoemd en het vertegenwoordigt de behoefte van mensen om zich te gedragen, zoals ze dat tijdens grote feestelijke evenementen, zoals Thanksgiving, Kerstmis, Chanoeka, Ramadan enz. gewend zijn.. [11]

16 AAN DE SLAG GAAN INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST GERICHT OP EEN DOORSNEDE VAN UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL De bedoeling van deze vragenlijst is om u een indruk te geven van de mate waarin uw stressniveau, slaappatronen, voedingsgewoonten en andere factoren uw denkwijze en uiteindelijk de kwaliteit van uw leven kunnen beïnvloeden. Door uw betrokkenheid hierbij in kaart te brengen, kan deze vragenlijst bepaalde onderwerpen belichten, die voor aanpassing in aanmerking komen en u bijstaan bij het nemen van de beslissing welke AVE stimuleringsbehandeling u het meest zou kunnen baten. HOE DE VRAGENLIJST TE HANTEREN Volg de aanwijzingen bovenaan elke pagina van de vragenlijst. Beantwoordt de vragen overeenkomstig het tijdsbestek, zoals vermeld in elk instructiegedeelte. Noteer uw scores onderaan iedere pagina. Ga vervolgens naar pagina 18 & 19 van deze gids om te weten te komen voor welke Sessie Groep u het meest in aanmerking komt. [12]

17 VRAGENLIJST M.B.T. UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL I. RUST Opgesteld voor Mind Alive Inc. door Brain Gym PR Mart, ) Hoeveel uren per nacht slaapt u bij benadering? minder dan 3 uren 4 tot 6 uren 7 tot 9 uren 2) Slaapt u de hele nacht door zonder onderbrekingen of slapeloosheid? Ja Nee 3) Als u gaat liggen om te slapen, valt u dan binnen het eerste halve uur in slaap? Ja Nee 4) Neemt u enigerlei vorm van medicatie om te kunnen slapen? Ja Welke? Sinds wanneer? Nee 5) Vindt u dat u ligt te broeden (piekeren) op (over) een bepaalde zorg of bezorgdheid, waardoor u niet kunt slapen? Ja Nee Omschrijf: 6) Als u wakker wordt, voelt u zich dan moe? Altijd Vaak Soms Zelden [13]

18 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL II. GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN & ZELFBEWUSTZIJN Geef de ervaringen (gebeurtenissen) aan die u gedurende het afgelopen jaar heeft meegemaakt (of die zijn meegemaakt door iemand, die u na aan het hart staat). Scheiding/Uit elkaar gaan Werkeloos geworden Verandering van taken op het werk Verandering van chef Problemen met de wet Wijziging in de financiële situatie Moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen Overlijden van een familielid Ziekte of ziekenhuisopname Zwangerschap of bevalling Verzoening Verandering van woon- of verblijfplaats Spaarzaamheidsproblemen Aan een nieuwe baan beginnen (kennis: ) Een nieuwe relatie aangaan Overige: [14]

19 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL III. ANGST Lees zorgvuldig en stel de symptomen vast die u heeft ervaren tijdens de afgelopen maand. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer dat de frequentie aangeeft waarmee u dit symptoom waarneemt. 0: Nooit 3: Vaak 1: Zelden 4: Voortdurend/Heftig 2: Af en toe Symptomen Frequentie Dwarszittende (zeurende) gedachten Negatieve gedachten of gevoelens over u zelf Zich onzeker voelen Bang zijn dat iemand uw angstgevoelens opmerkt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn Opgeblazen gevoel (in de maag) Zweten / transpireren Rilingen of bevingen Spierspanning en onbehagen Heftige stuiptrekkingen of hartkloppingen Zich constant in bochten wringen / wriemelen (voeten, handen, krabben e.d.) Overmatig roken, eten of drinken Sociale contacten (ontmoetingen) vermijden Gewaarwordingen van ademloosheid, ademtekort Zich gekweld voelen Zich geirriteerd voelen Concentratieproblemen en focussen op doelstellingen [13]

20 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL IV. STEMMING Stel de symptomen vast die u heeft ervaren gedurende de afgelopen twee weken. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer, dat de frequentie aangeeft waarmee u dat symptoom heeft waargenomen. 0: Nooit 2: Vaak 1: Sporadisch 3: Voortdurend / Heftig Symptomen Frequentie Gevoelens van verdriet (bedroefdheid) Gevoelens van pessimisme Gevoelens van mislukking (Faalgevoelens) Gebrek aan plezier (behagen) Schuldgevoelens Gevoelens van door het leven gestraft te zijn (Overmatig) zelfkritisch Gedachten over zelfkastijding of zelfmoord Wenen of janken ( luid huilen) Rusteloosheid Gebrek aan belangstelling aan nagenoeg alles Moeite met het nemen van beslissingen Gebrek aan zelfwaardering Tekort aan energie Prikkelbaarheid Wijziging in slaappatronen Wijzigingen in eetlust Concentratie Problemen Vermoeidheid Verlies van interesse in sex [14]

21 UW HUIDIG PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL V. ONBETROKKENHEID Stel de symptomen vast die u heeft ervaren gedurende het afgelopen jaar. Omcirkel bij elk symptoom het cijfer, dat de frequentie aangeeft, waarmee u dat symptoom heeft waargenomen. 0: Nooit 2: Dikwijls 1: Sporadisch 3: Voortdurend / Heftig Symptomen Problemen met het intensief aandacht besteden aan details Problemen met het blijvend opbrengen van belangstelling voor het uitvoeren van taken Moeite hebben met het organiseren van taken en activiteiten Het vermijden van taken die mentale inspanningen vergen Het verliezen (kwijtraken) van dingen die noodzakelijk zijn voor taken en activiteiten Frequentie Snel (gemakkelijk) afgeleid Moeite hebben met het opvolgen van instructies en het maken van fouten Vergeetachtig m.b.t. de uitvoering van dagelijkse activiteiten De kriebels krijgen in handen of voeten (niet stil kunnen houden) of onophoudelijk zitten te draaien in een stoel Altijd onderweg ( aan de gang ) Anderen onderbreken (in de rede vallen) of zich aan anderen opdringen Moeite hebben om op je beurt te wachtten Vaak te laat komen op evenementen (bijeenkomsten) en op afspraken [15]

22 UW PERSOONLIJKE KARAKTERPROFIEL VI. VOEDING 1) Bevat uw dieet vers fruit, verse groenten e.d.? Nee Ja Hoeveel? 7) Eet u groenvoer of zeewier? Nee Ja Hoeveel? 8) Hoeveel kopjes water drinkt u bij benadering dagelijks? 9) Bevat uw dieet kunstmatige kleurstoffen, conserveringsmiddelen of toevoegingen? Nee Ja 10) Drinkt u soda water of koolzuurhoudende drankjes? Nee Ja Hoeveel blikjes/flesjes per dag 11) Drinkt u koffie of cafeïne bevattende drankjes? Nee Ja Hoeveel kopjes per week? 12) Rookt u sigaretten of marihuana? Nee Ja Hoeveel per week? 13) Drinkt u alcohol? Nee o Ja Hoeveel drankjes per week? 14) Gebruikt u witte suiker en /of produkten met meelsoorten? Nee Ja 15) Heeft u behoefte aan traditionele (nostalgische) etenswaren (zoals chocolade, gebakken voedsel, rood vlees e.d.)? Nee Ja Welke? 16) Neemt u vitamine- supplementen? Nee Ja [16]

23 UW PERSOONLIJK KARAKTERPROFIEL VII. MEDICATIES Maak een lijst met farmaceutische medicijnen, die u inneemt of heeft ingenomen gedurende de afgelopen 6 maanden Kwaal Medicatie Diabetes (Suikerziekte) Schildklierafwijking ADD/ADHD Hoge bloeddruk Asthma 1) Wat heeft u eraan gedaan (ondernomen) om u beter te voelen? 2) Heeft u een arts of een specialist geraadpleegd of bent u naar aanleiding van een van deze symptomen bij de Eerste Hulp geweest? Ja Nee Zo ja, wat is eraan gedaan om u zich beter te laten voelen? [17]

24 UITZOEKEN VAN EEN SESSIE MET DE DAVID Zodra u uw scores voor elk onderdeel van de vragenlijst heeft berekend, kunt u de hiernavolgende gids toepassen om vast te stellen bij welke sessies u het meest baat zult kunnen hebben. Kies een type sessie uit gebaseerd op die categorie (of categorieën), welke de hoogste score(s) opleverde(n) en derhalve duidelijk wijst op het grootste belang (de grootste bron(nen) van zorg). III. Angstgevoelens Probeer de Meditatie- en/of de Voel je Betersessies. Als uw angstgevoelens u s-nachts wakker houden, overweeg dan ook de Slaap-categorie toe te passen IV. Stemming Probeer de Voel je Beter- en/of de Meditatie sessies. V. Terugtrekking (loskoppeling) Probeer een Hersen- Ophelderings- en/of een Energie opwekkende sessie. VOOR UW EERSTE DAVID ERVARING, RADEN WIJ U VAAK AAN OM EEN ALFA BRAINWAVE SESSIE TE PROBEREN, ZOALS DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE MEDITATIE-CATEGORIE. U ZOU ZELFS OOK EEN PAAR MEDITATIE-SESSIES TIJDENS UW EERSTE WEEK KUNNEN PROBEREN, VOORDAT U OVERSTAPT OP DE SESSIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJST. Het kan geen kwaad om tussen de sessies door van de ene op de andere dag naar een andere categorie over te stappen, totdat u een protocol vindt waar u het meeste baat bij heeft. U zou bijvoorbeeld de ene dag een Leefstijl-sessie kunnen uitproberen en de volgende dag een Hersenopheldering-sessie kunnen ondergaan. Of u zou kunnen afwisselen tussen een Zich beter voelen-sessie en een Meditate-serssie. [18]

25 I. RUST PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE Dit onderdeel draagt ertoe bij om vaste te stelllen of u uitzonderlijke zorgen of wellicht voedings-/gezondheidsproblemen heeft, die uw slaap zouden kunnen belemmeren. WORDT MIJN SLAPELOOSHEID VEROORZAAKT DOOR STRESS OF DOOR EEN VOEDINGSSTOORNIS? Goede voedingsgewoonten zijn van evident belang voor een goede hersenfunctie! Dit is van uitzonderlijke betekenis in relatie tot een goede nachtrust. Teneinde vast te kunnen stellen of u een slaapprobleem heeft., dat wordt veroorzaakt door ontoereikende voeding, dient u zich in eerste instantie het volgende af te vragen : Is er een steeds terugkerend patroon in de gedachtestroom, die u s-nachts uit de slaap houdt? Worden uw gedachten overheerst door problemen met uw metgezel, opdrachten of voor de deur staande examens? Maakt u zich zorgen over geldzaken of bent u verontrust over iets dat u in het nieuws zag of hoorde, bent u bezorgd over de toestand van het milieu, gezondheidskwesties of een persoonlijke crisis (keerpunt in uw leven)? Als u een of meer van bovengenoemde vragen bevestigend heeft beantwoord, dan zou u ongetwijfeld last kunnen hebben van spanningverwekkende problemen Het DAVID apparaat kan u helpen om uw geest te kalmeren en uw zorgelijke gedachten tot bedaren (rust) te brengen. Indien uw gedachten echter slechts bestaan uit een hoop willekeurige flauwekul, dan ligt het meer voor de hand dat uw slapeloosheid veroorzaakt wordt door een voedingsprobleem. De volgende voedingssupplementen zullen bijna altijd de slapeloosheid verminderen en vaak zelfs helemaal doen verdwijnen: 1) Vitamin D 3 2) Omega 3s 3) Mineralen in het bijzonder magnesium 4) Vitamine B complex [19]

26 II. LEVENSGEBEURTENISSEN & ZELFBEWUSTZIJN Afhankelijk van de omvang van de stressfactoren en/of van wezenlijke veranderingen in uw leven, kunnen symptomen van angstgevoelens, slapeloosheid, depressies of stemmingswisselingen simpelweg een aanwijzing zijn van aangepast gedrag tengevolge van gespannen omstandigheden. Als uw problemen echter binnen een redelijk tijdsbestek blijven voortduren, uitgaande van de oorspronkelijke stressfactor(en), dan raden wij u aan een psycholoog te raadplegen voor het geval deze symptomen duiden op problemen van een grotere (en ernstige) omvang of indien duidelijk sprake is van klinische stoornissen. Zodra u de bron van uw symptomen heeft vastgesteld, kunt u een aanvang maken met de behandeling van de problemen met behulp van AVE. [20]

27 III. (PSYCHISCHE) ANGSTGEVOELENS Totaalscores Resultaat (uitkomst) 0 16 punten Minimale (te verwaarlozen) symptomen van (psychische angst) punten Lichte angstgevoelens punten Symptomen van gematigde angstgevoelens Overweeg een psycholoog te raadplegen punten Symptomen van hevige angstgevoelens Overweeg een psycholoog te raadplegen IV. STEMMINGSINDICATOREN Totaalscores Resultaat (uitkomst) 0 13 punten Minimale (te verwaarlozen) symptomen van depressiviteit punten Lichte symptomen van depressiviteit punten Gematigde symptomen van depressiviteit punten Ernstige symptomen van depressiviteit Overweeg een psycholoog te raadplegen Audio-visuele entrainment (AVE) is een doelmatig middel om een depressieve persoon vervuld van angstgevoelens af te scheiden (los te maken) van zijn/haar destructieve gedachten, met als resultaat dat hij/zij komt te verkeren in een toestand van geestelijke evenwichtigheid en lichamelijke herstabilisatie (Siever, 2000). Zelfs in gevallen van toenemende angstgevoelens heeft AVE aangetoond in staat te zijn om de hartslag te verlagen en ook kan worden aangewend als een middel om de gevoeligheid te verminderen (Leonard & Telch, 2000). Daarnaast verhoogt AVE ook het norepinefrine- en serotoninegehalte (Shealy, 1989). [21]

28 PERSOONLIJKE PROFIEL INTERPRETATIE V. ONTKOPPELING (TERUGTREKKING) Total Scores Result 0 10 punten Minimale symptomen van onoplettendheid punten Mogelijk milde vorm van ADD Onoplettend (achteloos) type punten Mogelijk milde vorm van ADD/ADHD Hyperactief type punten Mogelijk matige vorm van ADD/ADHD Hyperactief type punten Buitengewoon hyperactief Ernstige (zware) ADHD symptomen Een tekort schietende gefundeerde meningsvorming gedurende verscheidene jaren, zou een aanwijzing kunnen zijn dat sprake is van ADD of ADHD (hyperactiviteit). Als de symptomen van kortere duur zijn, zou het een indicatie van stress, depressiviteit, ongezonde voeding of het (regelmatig) nuttigen van een ontbijt dat overheerst wordt door suikerhoudende voedingsbestanddelen. Als mensen zich moe, depressief of daas in hun hoofd voelen, dan smachten ze vaak naar voedsel met een hoog glycemisch gehalte (hoog omzettingsgehalte van glucose in hun lichaam) of simpelweg naar koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals pasta, cake, koekjes, donuts, chocolade, suikerrijke ontbijtpap e.d. En hoewel dit tijdelijk (ongeveer gedurende een uur) de hersenen zal doen opleven (opkikkeren), zal insuline er onherroepelijk voor zorgen dat uw glucose-niveau ernstig verstoord zal raken en dat ongelukkigerwijs uw tijdelijke mentale alertheid eveneens ineen zal storten. Qua gedrag uit zich deze ontwikkeling in de vorm van angstgevoelens (onrust), onoplettendheid, impulsiviteit en humeurig (nukkig) gedrag. Het nuttigen van deze voedingsstoffen met een hoog glycemisch gehalte dient zo veel mogelijk beperkt te worden. De meeste soorten ontbijtpap bevatten gewoon louter suiker en hebben een zeer geringe voedingswaarde. Het is beter om een proteïne-rijk ontbijt te nuttigen, zoals spek en eieren of pindakaas op brood van ontsproten graan en graanproducten, omdat veel mensen moeite hebben met het verdragen van gluten, die voorkomen in onontsproten granen zoals tarwe, rogge en gerst. [22]

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Scriptie Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Marja van der Ende Agaat 16 2691 SM s-gravenzande Tel. 0174-243123 Mob 06-43095590 e-mail: info@massage-therapie.nl Scriptiebegeleiding:

Nadere informatie

Help, mijn cortisol slaat op

Help, mijn cortisol slaat op Help, mijn cortisol slaat op hol Waarom stress je dik maakt, je gezondheid vernietigt en wat je eraan kan doen. Door Ingrid Severijnse Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Stress 4 het stressproces 4 de stresscyclus

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Werkstress een orthomoleculaire behandeling

Werkstress een orthomoleculaire behandeling Werkstress een orthomoleculaire behandeling Auteur: Cynthia Joseph 1. De spieren zijn klaar voor gebruik en maken opgeslagen energie vrij. 2. Bij de snelle stress- of schrikreactie ontstaat (klam) zweet

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Risico s en kans op herval

Risico s en kans op herval Risico s en kans op herval Inhoudstafel De 3 de periode (12 de tot 15 de week) : uw genezing veiligstellen Hoe u tegenslagen en herval kunt vermijden Persoonlijke ervaring Ik was ervan overtuigd dat de

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

&ANGST, NGST, STRESS& HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN STRESS LAAPPROBLEMEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005

&ANGST, NGST, STRESS& HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN STRESS LAAPPROBLEMEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005 &ANGST, STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005 NGST, STRESS& LAAPPROBLEMEN cmyk > dank Wij bedanken voor het nauwgezet

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het!

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Voorwoord Is de diagnose pas gesteld of leeft u reeds meerdere jaren met diabetes, het blijft een aandoening met vele facetten die een grote invloed

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger . Detox Academy / tel. 020-4235626 / 06-31054024 / info@detoxacademy.nl Amsterdam: Thorsten Meininger Leeuwenwerf 88 1018 KA Amsterdam Susanne Hazen Het Dok 52 1021 PW Amsterdam Heerlen: Susanne Hazen

Nadere informatie