Gezondheidsmonitor tot en met 64 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar"

Transcriptie

1 Gezondheidsmonitor tot en met 64 jaar Algemeen A1 Wat is uw geslacht? man vrouw A2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 A3 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd, geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd, nooit gehuwd geweest gescheiden, gescheiden levend weduwe, weduwnaar A4 Met welke personen woont u momenteel samen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk met een partner / echtgenoot of echtgenote met kind(eren) jonger dan 18 jaar met kind(eren) van 18 jaar of ouder met mijn ouder(s) met een andere volwassene / andere volwassenen ik woon niet samen met een partner, maar heb wel een duurzame relatie ik woon alleen Uw gezondheid B1 Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: zeer goed goed gaat wel slecht zeer slecht B2 Hoeveel kilo weegt u zonder kleren? Indien u zwanger bent hier graag uw gewicht van vóór de zwangerschap invullen kilogram (afronden op hele kilo s) B3 Hoe lang bent u (zonder schoenen)? centimeter Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 1

2 B4 Heeft u suikerziekte? ja GA NAAR VRAAG B5 a. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja b. Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline? ja c. Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was vastgesteld? ja B5 Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? ja a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja GA NAAR VRAAG B6 b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja B6 Heeft u ooit een hartinfarct gehad? ja GA NAAR VRAAG B7 a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja B7 Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad (zoals hartfalen of angina pectoris)? a. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja ja GA NAAR VRAAG B8 B8 Heeft u ooit een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) gehad? ja a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja GA NAAR VRAAG B9 b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 2

3 B9 Wilt u voor deze ziekten en aandoeningen met ja of aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad? Zo ja: wilt u dan ook de vervolgvraag in het vak achter de ziekte of aandoening invullen? Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? a. Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn b. Hoge bloeddruk c. Vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen (geen spataderen) d. Astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem) e. Psoriasis f. Chronische eczeem g. Duizeligheid met vallen h. Ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 maanden i. Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) j. Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën k. Chronische gewrichtsontsteking (ontstekings-reuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) l. Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia) m. Andere ernstige aandoening van nek of schouder n. Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand o. Heeft u nog andere langdurige ziekte of aandoeningen gehad in de afgelopen 12 maanden? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja, anders namelijk: B10 In welke mate wordt u door deze aandoeningen (vraag B4 tot en met B9) belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, op school of in uw werk, of in uw vrijetijdsbesteding? sterk belemmerd licht belemmerd niet belemmerd niet van toepassing, ik heb in de afgelopen 12 maanden geen van deze aandoeningen gehad Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 3

4 B11 Bij de volgende vragen gaat het erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals bril of hoorapparaat als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om tijdelijke problemen van voorbijgaande aard. Kruis op iedere regel één antwoord aan. a. Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)? b. Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)? c. Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)? d. Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)? e. Kunt u een voorwerp van 5 kg (bijvoorbeeld een volle boodschappentas) 10 meter dragen? ja, zonder moeite ja, met enige moeite ja, met grote moeite, dat kan ik niet f. Kunt u als u staat, buigen en iets van de grond oppakken? g. Kunt u 400 meter aan een stuk lopen, zonder stil te staan (zo nodig met een stok)? Welbevinden C1 Hoe gelukkig bent u, alles bijeen genomen? heel gelukkig tamelijk gelukkig niet zo gelukkig helemaal niet gelukkig weet niet C2 Hoe tevreden of ontevreden bent u, al met al, met uw leven tegenwoordig? Druk dit uit in een cijfer 1 = ontevreden, 10 = tevreden weet niet C3 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? uitstekend zeer goed goed matig slecht Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 4

5 C4 De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken. Kruis op iedere regel het antwoord aan dat het beste omschrijft hoe vaak u dit gevoel hebt. Kruis op iedere regel uw antwoord aan. altijd meestal soms a. Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden? af en toe nooit b. Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig? c. Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen? d. Hoe vaak voelde u zich hopeloos? e. Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig? f. Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten? g. Hoe vaak voelde u zich somber of depressief? h. Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte? i. Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken? j. Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos? C5 Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is? Kruis op iedere regel uw antwoord aan. a. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan ja min of meer b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin c. Ik ervaar een leegte om mij heen d. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen e. Ik mis gezelligheid om mij heen f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel i. Ik mis mensen om mij heen j. Vaak voel ik me in de steek gelaten k. Wanr ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 5

6 Zorggebruik D1 Wanr heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een huisarts? Bedoeld wordt een bezoek aan uw huisarts, huisbezoeken en telefonisch consult. Hiermee wordt niet bedoeld telefonisch contact voor het aanvragen van een herhaalrecept. in de afgelopen 2 maanden langer dan 2 maanden maar minder dan 12 maanden geleden 12 maanden geleden of langer nog nooit D2 Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden een medische behandeling of tandheelkundige behandeling nodig gehad, maar deze niet ontvangen? ja Mantelzorg Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer en het regelen van geldzaken. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger. E1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven? ja GA NAAR VRAAG F1 E2 Geeft u deze mantelzorg nu nog? ja GA NAAR VRAAG F1 E3 Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, reistijd meegerekend? Afronden op hele uren. Gemiddeld aantal uur per week E4 Hoe lang geeft u al mantelzorg? korter dan 3 maanden 3 maanden of langer E5 Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar en moeilijk vol te houden. Voor andere mensen geldt dat minder. Alles bij elkaar genomen, hoe belast voelt u zich momenteel? niet of nauwelijks belast enigszins belast tamelijk zwaar belast zeer zwaar belast overbelast Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 6

7 Voeding F1 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk gekookte of gebakken groenten, sla of rauwkost? NB. Groenten in eenpansgerechten (zoals stamppotten) tellen ook mee, maar een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee. Kruis op iedere regel uw antwoord aan a. Gekookte / gebakken groenten aantal dagen per week minder dan b. Sla / rauwkost F2 Op de dagen dat u groenten, sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels eet u dan gewoonlijk? NB. Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. ik eet nooit groenten, aantal opscheplepels Kruis op iedere regel uw antwoord aan sla of rauwkost minder dan meer dan 5 a. Gekookte / gebakken groenten b. Sla / rauwkost F3 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk fruit of drinkt u gewoonlijk vruchtensap? Kruis op iedere regel uw antwoord aan aantal dagen per week minder dan a. Fruit b. Vruchtensap (vers geperst of uit een pak) F4 Op de dagen dat u fruit eet, hoeveel stuks fruit eet u dan? NB. 1 stuk fruit is bijvoorbeeld een middelgrote appel of 2 mandarijnen. Bij klein fruit, zoals kersen, kunt u een handjevol voor 1 stuk tellen. ik eet nooit fruit Aantal stuks fruit meer dan 5 stuks F5 Op de dagen dat u vruchtensap drinkt, hoeveel glazen vruchtensap (vers geperst of uit pak) drinkt u dan? Aantal glazen vruchtensap ik drink nooit vruchten sap meer dan 5 glazen Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 7

8 Beweging Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo n dag mee bezig was? G1 Woon / werkverkeer Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. Aantal dagen per week Gemiddelde tijd per dag a. Lopen van / naar werk of school dagen uur minuten b. Fietsen van / naar werk of school dagen uur minuten G2 Lichamelijke activiteit op werk of school Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. a. Licht en matig inspannend werk (zittend / staand werk, met af en toe lopen, zoals bureauwerk of lopend werk met lichte lasten) b. Zwaar inspannend werk (lopend werk of werk waarbij regelmatig zware dingen moeten worden opgetild) Aantal uren per week uur uur G3 Huishoudelijke activiteiten Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. a. Licht en matig inspannend werk (staand werk, zoals koken, afwassen, strijken, kind eten geven / in bad doen en lopend werk zoals stofzuigen, boodschappen doen) b. Zwaar inspannend werk (zoals vloeren schrobben, met zware boodschappen lopen) Aantal dagen per week Gemiddelde tijd per dag dagen uur minuten dagen uur minuten G4 Vrije tijd Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. Aantal dagen per week Gemiddelde tijd per dag a. Wandelen dagen uur minuten b. Fietsen dagen uur minuten c. Tuinieren dagen uur minuten d. Klussen / doe-het-zelven dagen uur minuten Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 8

9 G5 a. Sport Hier maximaal 4 sporten opschrijven. Bijvoorbeeld fitness, conditietraining, tennis, trimmen, joggen, voetbal. Aantal dagen per week Gemiddelde tijd per dag dagen uur minuten b. dagen uur minuten c. dagen uur minuten d. dagen uur minuten G6 Is bewegen of sporten belangrijk voor u? ja, zeer belangrijk ja, belangrijk ja, een beetje belangrijk, niet belangrijk, helemaal niet belangrijk G7 Waarom beweegt of sport u? U kunt meerdere antwoorden invullen. ik beweeg / sport graag voor sociale contacten (vrienden en kennissen) voor de gezelligheid ik wil afvallen vanwege gezondheidsklachten om fit en gezond te blijven ik beweeg / sport niet G8 Vindt u dat u voldoende beweegt? ja, zeker ja, meestal wel Roken H1 Rookt u wel eens? ja GA NAAR VRAAG H3 H2 Heeft u vroeger wel gerookt? ja GA NAAR VRAAG I1 GA NAAR VRAAG I1 H3 Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje of zelf ja gerolde sigaretten? GA NAAR VRAAG I1 H4 Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? sigaretten Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 9

10 Alcohol I1 Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de afgelopen 12 maanden wel eens hebt gedronken? Er zijn meer antwoorden mogelijk. bier (geen alcoholvrij / malt bier) wijn, sherry, port, vermout likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whisky, wodka of ander gedistilleerd alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap (bijvoorbeeld breezers, shooters) licht alcoholische dranken (bijvoorbeeld alcoholarm bier) ik dronk vroeger wel, maar ik heb de afgelopen 12 maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken GA NAAR VRAAG J1 ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken GA NAAR VRAAG J1 I2 Op hoeveel van de 4 doordeweekse dagen (hiermee wordt bedoeld maandag t/m donderdag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag minder dan 1 dag ik drink nooit op doordeweekse dagen GA NAAR VRAAG I4 I3 Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n doordeweekse dag? 11 of meer glazen 7-10 glazen 6 glazen 5 glazen 4 glazen 3 glazen 2 glazen 1 glas I4 Op hoeveel van de 3 weekenddagen (hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m zondag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? 3 dagen 2 dagen 1 dag minder dan 1 dag ik drink nooit in het weekend GA NAAR VRAAG I6 Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 10

11 I5 Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n weekenddag? 11 of meer glazen 7-10 glazen 6 glazen 5 glazen 4 glazen 3 glazen 2 glazen 1 glas I6 Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken? elke dag 5-6 keer per week 3-4 keer per week 1-2 keer per week 1-3 keer per maand 3-5 keer per 6 maanden 1-2 keer per 6 maanden nooit GA NAAR VRAAG I8 I7 Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken? elke dag 5-6 keer per week 3-4 keer per week 1-2 keer per week 1-3 keer per maand 3-5 keer per 6 maanden 1-2 keer per 6 maanden nooit I8 De volgende vragen hebben alleen betrekking op het afgelopen jaar. Kruis op iedere regel uw antwoord aan ja a. Heeft u wel eens de behoefte gehad om minder te gaan drinken b. Heeft u wel eens geprobeerd met drinken te stoppen zonder dat dat lukte? c. Heeft u wel eens maaltijden overgeslagen in een periode dat u meer alcoholhoudende drank dronk? d. Heeft u wel eens alcoholhoudende drank gedronken om uw zorgen te vergeten? e. Maakten uw partner en / of naaste familieleden zich wel eens zorgen over uw drankgebruik of klaagden ze er wel eens over? f. Raakte u wel eens geïrriteerd door aanmerkingen van anderen over uw drankgebruik? Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 11

12 Drugs J1 Heeft u de volgende middelen wel eens gebruikt? ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 4 weken Kruis op iedere regel uw antwoord aan. ja, in de afgelopen 4 weken ja, langer dan 12 maanden geleden a. Cannabis (hasj, marihuana of wiet) b. Amfetamine (pep, speed, e.d.), nooit gebruikt c. XTC (ecstasy, MDMA) d. LSD e. Hallocinogene paddenstoeltjes (paddo s of magic mushrooms) f. Cocaïne (ook crack / gekookte coke / Freebase) g. Heroïne (horse, smack of bruin) h. GHB i. Methadon j. andere drugs, namelijk J2 LET OP: De volgende vraag alleen invullen als u in de afgelopen 4 weken cannabis (hasj, marihuana, wiet) heeft gebruikt. Hoeveel dagen per week heeft u in de afgelopen 4 weken cannabis gebruikt? minder dan 1 dag per week 1 dag per week 2 à 3 dagen per week 4 à 5 dagen per week 6 à 7 dagen per week Seksuele gezondheid Nu volgt een aantal vragen over seksuele contacten. Het zou kunnen zijn dat u deze vragen als belastend of vervelend ervaart. In dat geval kunt u de vragen overslaan en doorgaan naar vraag L1. Onder seksueel contact verstaan we vaginale seks, anale seks en / of orale seks. Een losse sekspartner is iemand waarmee u geen vaste relatie heeft, of waarbij de relatie binnen 3 maanden weer over was K1 Heeft u seksueel contact met een vaste of losse sekspartner? ik heb geen seksueel contact GA NAAR VRAAG L1 ja, alleen met een vaste sekspartner GA NAAR VRAAG K3 ja, alleen met losse sekspartner(s) ja, met een vaste sekspartner en losse sekspartner(s) Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 12

13 K2 Hoe vaak heeft u met uw huidige sekspartner(s) condooms gebruikt bij seksueel contact in de afgelopen 3 maanden? nooit meestal niet soms wel, soms niet meestal wel altijd K3 SOA zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Bent u in de afgelopen 6 maanden onderzocht op een soa? ja K4 HIV is het virus dat op den duur AIDS veroorzaakt. Bent u in de afgelopen 6 maanden onderzocht op een soa? ja K5 Waar heeft u zich laten onderzoeken op soa en/of hiv-infectie? Indien u meerdere keren bent onderzocht, wilt u het dan aangeven voor het laatste onderzoek? ik heb mij nooit laten onderzoeken op soa of een hiv-infectie GA NAAR VRAAG L1 huisarts GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) soa polikliniek thuis, met een zelftest anders K6 Waarom heeft u zich laten onderzoeken op soa of hiv-infectie? Indien u meerdere keren bent onderzocht, wilt u het dan aangeven voor het laatste onderzoek? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. periodieke controle ik had lichamelijke klachten ik begon aan een nieuwe relatie ik wilde graag zonder condoom seks hebben met mijn vaste sekspartner mijn sekspartner had onveilige seks uit vrees voor een soa of hiv-infectie ervaring van seksueel geweld onderdeel van een standaardtest (zwangerschap / kinderwens, bloeddonatie, keuring voor levensverzekering of hypotheek Wonen en samenleving L1 Hoe tevreden bent u met uw woonomgeving en woning? Druk dit uit in een rapportcijfer van 1 t/m 10, 1 = zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden woning woonomgeving Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 13

14 L2 De volgende vragen gaan over uw woning in de afgelopen 12 maanden. Wilt u met ja of aangeven of het onderstaande geldt voor uw woning? a. Er is in mijn huis dagelijks gerookt b. In mijn huis is een geiser in gebruik zonder afvoerpijp en zonder aansluiting op een schoorsteen c. Er zijn schimmel- of vochtplekken in mijn woonkamer en / of slaapkamer d. In mijn huis is een thermometer met kwik in de vorm van grijze vloeistof, bijvoorbeeld een ouderwetse koortsthermometer ja L3 Hieronder wordt een aantal stellingen gegeven over mensen in de buurt waar u in woont. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen? Kruis op iedere regel uw antwoord aan a. De mensen in mijn buurt helpen elkaar b. De mensen in mijn buurt voelen zich verbonden met elkaar c. De mensen in mijn buurt zijn te vertrouwen d. De mensen in mijn buurt kunnen in het algemeen slecht met elkaar opschieten e. Ik ga liever niet om met de mensen die in mijn buurt wonen helemaal eens beetje eens niet eens / niet ons beetje ons helemaal ons L4 Als een groep jongeren uit de buurt aan het spijbelen is en rondhangt op straat, doen de buurtbewoners er dan wat aan? zeer waarschijnlijk waarschijnlijk onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet niet L5 Als een kind zich respectloos gedraagt tegenover een volwassene, doen de buurtbewoners er dan wat aan? zeer waarschijnlijk waarschijnlijk onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet niet L6 Als buren niet thuis zijn, hoe vaak houdt u dan een oogje in het zeil? vaak soms zelden nooit Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 14

15 L7 Hoe vaak vragen u en andere mensen in uw buurt advies aan elkaar over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over het opvoeden van de kinderen, of werk gerelateerde zaken? vaak soms zelden nooit L8 L9 L10 L11 Hoeveel volwassenen uit de buurt kent u van gezicht? geen weinig veel zeer veel Hoeveel van uw vrienden wonen in uw buurt? geen vrienden weinig vrienden veel vrienden de meeste of alle vrienden Hoe vaak heeft u contact met buren of mensen die in uw straat wonen? minstens 1 keer in de week 3 keer per maand 2 keer per maand 1 keer per maand minder dan 1 keer per maand zelden of nooit Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan buurtfeesten en / of andere buurtbijeenkomsten? vaak soms zelden nooit L12 Hoe lang woont u al in uw buurt? Aantal jaren L13 Wat geldt voor u? ja a. Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging, kerkbestuur, school) onbetaald wordt uitgevoerd. b. Ik geef geld aan goede doelen c. Ik doe af en toe iets voor de buren L14 Ik breng glas naar de glasbak ja, altijd ja, soms, nooit Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 15

16 Groen in uw buurt en geluidshinder Met groen bedoelen we groengebieden in uw buurt, zoals parken, plantsoenen, grasstroken, groenstroken, of speelplaatsen, parken ergens anders in de woonplaats en natuur- en recreatiegebieden in de regio Rotterdam-Rijnmond. M1 Welk rapportcijfer geeft u aan het groen in uw buurt? Geef uw antwoord door een hokje aan te kruisen (1=heel slecht, 10=heel goed) M2 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over het groen in uw buurt? niet eens, Kruis op iedere regel uw antwoord aan. helemaal ons ons niet ons eens helemaal eens a. Ik vind dat er voldoende groen in mijn buurt is. b. Ik vind het belangrijk dat er groen in mijn buurt is. M3 Hoe vaak bezocht u de afgelopen 12 maanden de onderstaande groengebieden in uw vrije tijd? minder Kruis op iedere regel uw antwoord aan. (bijna) dagelijks 1-4 keer per week 1-3 keer per maand dan 1 keer per maand nooit a. Groen in uw buurt b. Natuur- en recreatiegebieden in de regio Rotterdam-Rijnmond M4 Denk bij deze vraag aan de afgelopen 12 maanden. Welk getal van 0 tot 10 geeft het beste aan in welke mate geluid van de onderstaande bronnen u hindert, stoort of ergert wanr u thuis bent? Als een bron niet hoorbaar is bij u thuis, vul dan niet in hoeveel u gehinderd bent. Geef op iedere regel uw antwoord a. Wegverkeer b. Treinverkeer c. Vliegverkeer d. Bedrijven / industrie e. Buren f. Brommers / scooters (eventueel ook als ze stilstaan) g. Trams / metro Bij mij thuis hoorbaar ja ja ja ja ja ja ja Ik ben helemaal niet gehinderd Ik ben extreem gehinderd Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 16

17 De volgende vragen gaan over huiselijk geweld. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden, familieleden, (ex)partners, huisvrienden). Slachtoffers en daders van geweld kunnen zowel vrouwen, kinderen als mannen zijn. Het kan gaan om: Psychisch of emotiol geweld (getreiterd, gekleird of uitgescholden worden) Lichamelijk geweld (mishandeld, geschopt en geslagen) Ongewenste seksuele toenadering (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst aangeraakt) Seksueel misbruik (aangerand of verkracht) N1 Bent u ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld? ja GA NAAR VRAAG O1 N2 Om welke vorm van huiselijk geweld ging het? Er zijn meer antwoorden mogelijk. psychisch of emotiol geweld lichamelijk geweld ongewenste seksuele toenadering seksueel misbruik N3 Wie was of waren de dader(s)? Er zijn meer antwoorden mogelijk. mijn partner mijn ex-partner mijn (stief)kind mijn (stief)ouder(s) mijn (stief)broer(s) / zus(sen) een ander familielid een huisvriend anders N4 Hoe lang is het geleden dat u slachtoffer was van huiselijk geweld? 1 jaar geleden of korter tussen 1 en 5 jaar geleden langer dan 5 jaar geleden N5 Heeft u het huiselijk geweld met iemand besproken of om hulp gevraagd bij een instantie? U kunt meerdere antwoorden aankruisen., ik heb geen hulp gezocht ja, bij de politie ja, bij vrienden / familie / kennissen ja, bij het Advies- en Steunpunt huiselijk geweld ja, bij mijn huisarts ja, anders, namelijk Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 17

18 Uw kijk op het leven O1 Kunt u voor elk van de onderstaande stellingen aankruisen in hoeverre u het er mee eens bent. Kruis op iedere regel uw antwoord aan. helemaal mee eens mee eens niet mee eens / niet mee ons niet mee eens helemaal niet mee eens a. Ik heb vrij weinig controle over de dingen die me overkomen. b. Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen. c. Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen. d. Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven. e. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben. f. Wat er in de toekomst met me gebeurt, hangt voor het grootste deel van mezelf af. g. Ik kan ongeveer alles als ik m n zinnen erop gezet heb. O2 Kunt u zich, ondanks uw ziekte(n) of beperking(en), redden in de samenleving? ik heb geen ziekte of beperking ja, zonder moeite ja, met enige moeite ja, met grote moeite, dat kan ik niet O3 Voelt u zich wel eens gediscrimird vanwege uw geloof, huidskleur, uw seksuele voorkeur of leeftijd?, nooit ja, soms ja, vaak O4 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Werken is slechts een manier om geld te verdienen. helemaal eens beetje eens niet eens / niet ons beetje ons helemaal ons Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 18

19 O5 Heeft u wel eens het gevoel buiten de samenleving te staan? zeer vaak vaak soms zelden nooit Opleiding, werk en financiële situatie P1 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift. geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) lager onderwijs (basisschool of speciaal onderwijs) lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals Ambachtsschool, huishoudschool, LTS, LEAO, LHNO, VMBO) middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals vakopleidingen bakker of kapper, MBO-lang, MTS, UTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) wetenschappelijk onderwijs (universiteit) anders, namelijk P2 Welke situatie is het meest op u van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk. ik werk, betaald, 32 uur of meer per week ik werk, betaald, 20 of meer maar minder dan 32 uur per week ik werk, betaald, 12 of meer maar minder dan 20 uur per week ik werk, betaald, minder dan 12 uur per week ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU) ik ben werkloos / werkzoekend (geregistreerd bij het UWV WERKbedrijf; voorheen CWI / het arbeidsbureau ) ik ben arbeidsongeschikt (denk aan WAO, AAW, WAZ, WAJONG) ik heb een bijstandsuitkering ik ben huisvrouw / huisman ik volg onderwijs / ik studeer P3 Heeft u in de afgelopen 12 maanden moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden rond te komen?, geen enkele moeite, geen moeite, maar ik moet wel opletten op mijn uitgaven ja, enige moeite ja, grote moeite Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 19

20 P4 Bent u in staat om een onverwachte noodzakelijke uitgave van te betalen zonder daarvoor schulden te maken of leningen aan te gaan? altijd meestal soms meestal niet nooit P5 Heeft uw huishouden gewoonlijk voldoende geld om: ja a. Uw huis goed te verwarmen? b. Lidmaatschap van een sportclub of vereniging te betalen? c. Bij vrienden of familieleden op visite te gaan? Beleving zomerse omstandigheden Q1 Kunt u tijdens aanhoudend warm weer verkoeling vinden in uw woning en in uw tuin of buurt? Druk dit uit in een rapportcijfer van 1 t/m 10, 1 = vrijwel onmogelijk, 10 = heel goed mogelijk Binnen, in uw woning Buiten, in uw tuin of buurt Q2 Wat is de datum waarop u deze vragenlijst heeft ingevuld? (dag - maand - jaar) BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Eventuele opmerkingen kunt u hieronder opschrijven. Stuurt u de ingevulde vragenlijst aan ons terug in de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Ruimte voor opmerkingen Gezondheidsmonitor 2012 GGD Rotterdam-Rijnmond - A - pagina 20

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 ALGEMEEN 1 Wat is uw geslacht? Man Vrouw 2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 3 Wat is uw geboorteland? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Overig, namelijk:

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Alvast hartelijk dank voor het invullen! Brief Voordat u begint Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd. Neem rustig de tijd voor het doorlezen van een vraag. Het gaat om uw eigen

Nadere informatie

<> oktober 2012. Geachte ,

<<NAW, Arial 10>> oktober 2012. Geachte <aanhef, arial 10>, oktober 2012 Geachte , Hoe gaat het met u? Onder deze titel doet de GGD dit naar onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Drie weken geleden

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? Gezondheidspeiling 1. Wat is uw geboortear? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 4. Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd / geregistreerd partnerschap samenwonend

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

GGD. Portefeuillehouders gezondheidszorg

GGD. Portefeuillehouders gezondheidszorg Aan: Portefeuillehouders gezondheidszorg GGD GOOI & VECHTSTREEK Van: Wendeline Thijs, beleidsmedewerker en Manita van Acker, epidemioloog, namens de Begeleidingscommissie GP2012 Datum: 22 mei 2012 Betreft:

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Beleving van de leefomgeving 2011

Beleving van de leefomgeving 2011 Beleving van de leefomgeving 2011 1 Beleving van de leefomgeving 2011 Deze vragenlijst gaat over de beleving van milieufactoren in uw omgeving. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan het vliegveld

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P)

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Instructie Het eerste gedeelte van deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen met welke hulpverleners u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2012 19-65 jaar

Gezondheidsenquête 2012 19-65 jaar Gezondheidsenquête 2012 19-65 ar BELANGRIJKE TOELICHTING Wilt u voor dat u begint met invullen onderstaande toelichting lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Als uw naam op de brief staat verzoeken

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?...

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?... Datum van invullen: / / De volgende vragen gaan over de gevolgen van gezondheidsproblemen voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Deze vragen hebben steeds betrekking op de afgelopen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Lees eerst dit! Met deze vragenlijst wil de gemeente te weten komen wat jongeren in de gemeente Ede doen, wat ze missen, welke problemen ze eventueel hebben en wat hun

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Ik ga u een aantal vragen stellen over alcoholhoudende dranken (bier, borrel, sherry, bessen, enz.)

Ik ga u een aantal vragen stellen over alcoholhoudende dranken (bier, borrel, sherry, bessen, enz.) LASAB153 Ik ga u een aantal vragen stellen over alcoholhoudende dranken (bier, borrel, sherry, bessen, enz.) 1. Wilt u mij zeggen welke soort alcoholhoudende drank en u wel eens drinkt? (Meerdere antwoorden

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 2 Persoonsgegevens dd mm jaar Wat is uw geboortedatum? - Wat is uw lengte?. cm Wat is uw gewicht?. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

BELANGRIJKE TOELICHTING. Wilt u voor dat u begint met invullen onderstaande toelichting lezen?

BELANGRIJKE TOELICHTING. Wilt u voor dat u begint met invullen onderstaande toelichting lezen? BELANGRIJKE TOELICHTING Wilt u voor dat u begint met invullen onderstaande toelichting lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Als uw naam op de envelop staat verzoeken we u de vragenlijst in

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wmo vragenlijst 2006 (pilot)

Wmo vragenlijst 2006 (pilot) Bijlage 1: Wmo vragenlijst Wmo vragenlijst 2006 (pilot) ALGEMEEN 1 Wat is uw geslacht? Man Vrouw 2 Wat is uw postcode? 3 Wat is uw geboortejaar? 1 9 4 Wat is uw burgerlijke staat? Samenwonend Ongehuwd

Nadere informatie

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Datum:10 september 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Heeze - Leende Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Heeze-Leende Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Programma Lokaal Gezondheidsbeleid GGD West- Breda, augustus 2012 Inhoud Leeswijzer Tabel 1 Aantal 12-18 jarigen, steekproefgrootte en respons per gemeente

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Buurtonderzoek. Noorddijk. Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Sociologie

Buurtonderzoek. Noorddijk. Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Sociologie Buurtonderzoek Noorddijk Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Sociologie Voor u ligt een vragenlijst. In deze vragenlijst zullen u vragen gesteld worden over de wijk waar u woont en over de buurt waar

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

POSTCODE EN WOONPLAATS:

POSTCODE EN WOONPLAATS: NEDERLANDSE ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES - 2 (DUTCH-AIMS2) Begint u alstublieft met onderstaande vragen: NAAM: GEBOORTEDATUM: - - 20 ADRES: POSTCODE EN WOONPLAATS: DATUM: - - 20 BELANGRIJK Vult

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen?

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? De vragenlijst graag invullen met een zwarte of blauwe balpen (niet met potlood). Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord voor het

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Patiëntnummer Diaconessenhuis: Achternaam: Geboortedatum: Adres: straat Huisnummer: Mobiel: Telefoonnummer E-mailadres:

Geachte mevrouw, Patiëntnummer Diaconessenhuis: Achternaam: Geboortedatum: Adres: straat Huisnummer: Mobiel: Telefoonnummer E-mailadres: Geachte mevrouw, U heeft zich aangemeld bij de bekkenbodempoli. Dit kan alleen op verwijzing van uw huisarts. Onder bekkenbodemproblematiek wordt o.a. verstaan incontinentie voor urine en/of ontlasting,

Nadere informatie

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek Persoonsgegevens Wat is uw geboortedatum? Wat is uw lengte? Wat is uw gewicht? dd mm jaar. cm. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Beperkingen van Arm, Schouder en Hand

Beperkingen van Arm, Schouder en Hand Beperkingen van Arm, Schouder en Hand Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Plastische Heelkunde September 1999 Versie 1.0, vertaling van Version 2.0 May 1997 As used in Modems * Deze vragenlijst bevat

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2010 19-65 jaar

Gezondheidsenquête 2010 19-65 jaar Gezondheidsenquête 2010 19-65 jaar BELANGRIJKE TOELICHTING Wilt u voor dat u begint met invullen onderstaande toelichting lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Als uw naam op de brief staat

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSKERK SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Hoogeveen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Als U vragen heeft over deze vragenlijst, aarzelt U dan niet om uitleg te vragen aan Uw behandelend arts of contact met ons op te nemen.

Als U vragen heeft over deze vragenlijst, aarzelt U dan niet om uitleg te vragen aan Uw behandelend arts of contact met ons op te nemen. DIABOLO Trial Geachte Mijnheer / Mevrouw, U heeft aangegeven dat U mee wilt doen aan de DIABOLO-Studie, een studie naar de behandeling van acute milde diverticulitis, waaraan 15 ziekenhuizen deelnemen.

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst. Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs.

Printversie digitale vragenlijst. Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs. Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs Leeftijd

Nadere informatie

Vragenlijst Bekkenbodemcentrum St. Antonius

Vragenlijst Bekkenbodemcentrum St. Antonius Patiëntenpas Vragenlijst Bekkenbodemcentrum St. Antonius Geachte mevrouw, Dit is de vragenlijst van het St. Antonius Bekkenbodemcentrum. Wij vragen u deze lijst af te drukken en in te vullen ter voorbereiding

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2

Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2 Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2 GGD IJsselland, augustus 2014 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Leeftijd Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3.

Nadere informatie