Volwassenen in Assen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenen in Assen"

Transcriptie

1

2

3 Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO Auteurs: Marjan Kuilman Jeannette Rosbach Willem Jan van der Veen Nynke van Zanden Overname van gegevens is alleen toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: GGD. Volwassenen in, Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013, Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen., december 2014 i

4 ii

5 Inhoudsopgave Introductie Kenmerken van de onderzoeksgroep Gezondheid telzorg Voeding, gewicht en lichaamsbeweging Middelengebruik Eenzaamheid Vrijwilligerswerk Huiselijk geweld Geluids- en geurhinder Rondkomen en bezuinigingen Advies- en meldpunt OGGz...22 iii

6 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Introductie In het voor van 2013 heeft GGD een groot onderzoek gehouden onder de volwassen inwoners tussen de 19 en 64 van de provincie. Dit onderzoek heeft als doel om de gezondheid van de Drentse volwassenen in kaart te brengen. In dit tabellenboek worden de gemeentelijke resultaten van dit Volwassenenonderzoek 2013 voor gepresenteerd. Dit tabellenboek omvat bijna alle tabellen uit het provinciaal rapport. De tabellen tonen de percentages voor, met daarnaast ook het percentage in de provincie. Waar de aantallen dit toelaten, zijn de resultaten ook gepresenteerd naar geslacht, leeftijdscategorie, en opleidingsniveau. De gemeentelijke resultaten zijn vergeleken met de rest van. Als uit deze statistische analyses naar voren komt dat een verschil niet op toeval berust, dan noemen we de uitkomst statistisch significant. In de tabellen wordt dit aangegeven met een *. In de analyse is rekening gehouden met het verschil in opbouw van de bevolking voor leeftijd en geslacht. Er zijn tabellen waar als resultaat 0% wordt gepresenteerd. Dit kan twee oorzaken hebben. Allereerst kan het zijn dat niemand het betreffende antwoord heeft gegeven. Echter, vaker zal het een gevolg zijn van afronding, waarbij het werkelijke percentage dan tussen de 0% en 0,5% ligt. Bij enkele onderwerpen komt het voor dat niet iedereen alle vragen over dat onderwerp hoeft te beantwoorden. Volwassenen die bijvoorbeeld aangeven geen alcohol te drinken, kunnen de vervolgvragen over alcoholgebruik overslaan. In de analyse van deze vervolgvragen worden de niet-drinkers niet meer meegenomen. De percentages hebben dan niet langer betrekking op de totale groep volwassenen, maar op de beperktere groep drinkers. Wanneer de resultaten betrekking hebben op een subgroep, zal dit bij de tabellen worden aangegeven. Bovendien wordt door middel van n= aangegeven uit hoeveel volwassenen deze subgroep bestaat. Voor het onderwerp huiselijk geweld geldt dat de vervolgvragen niet op gemeentelijk niveau worden gepresenteerd. Dit heeft te maken met het zeer kleine aantal volwassenen waarop deze vragen betrekking hebben. Alle provinciale cijfers en gegevens naar achtergrondkenmerken zijn te lezen in het provinciale rapport Volwassenen in, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013, Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse volwassenen. Deze publicatie en de vragenlijst zijn te vinden op Op de website kunt u ook zelf een selectie van gegevens maken. 1

7 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 1. Kenmerken van de onderzoeksgroep Tabel 1. Verdeling naar leeftijd en geslacht van de bevolking, de steekproef en de respons Bevolking Steekproef Respons aantal % aantal % aantal % Geslacht en leeftijd, , , , , , percentage t.o.v. de steekproef Tabel 2. Beschrijving van de respons Aantal % ,0 Geslacht , ,9 Leeftijd 85 28, , ,7 Opleiding 77 26,6 HAVO, V, , ,7 Werksituatie Betaalde werkkring ,5 Gepensioneerd 12 4,2 Volledig werkloos 17 6,0 Volledig arbeidsongeschikt 8 2,8 Fulltime huisvrouw / -man 24 8,5 Student 14 4,9 Overig 6 2,1 Etniciteit Nederlands ,3 Niet Nederlands 37 12,7 Burgerlijke staat Gehuwd, samenwonend ,4 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 59 19,9 Gescheiden 25 8,4 Weduwe, weduwnaar 1 0,3 Eenoudergezin Eenoudergezin 19 6,4 Overige samenstellingen ,6 Huishouden met of zonder kinderen Huishouden zonder thuiswonende kinderen ,4 Huishouden met thuiswonende kinderen ,6 2

8 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 2. Gezondheid Tabel 3. Ervaren gezondheid HAVO, V, Ervaren gezondheid Zeer goed Goed Gaat wel Slecht tot zeer slecht Tabel 4. Moeite met horen, zien en/of mobiliteit HAVO, V, Moeite met horen, zien en / of mobiliteit Ja Nee Tabel 5. Gehoorbeperkingen HAVO, V, Gehoorbeperkingen Ja Nee Tabel 6. Gezichtsbeperkingen HAVO, V, Gezichtsbeperkingen Ja Nee

9 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 7. Mobiliteitsbeperkingen HAVO, V, Mobiliteitsbeperkingen Ja Nee Tabel 8. Ziekten en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden (wel of niet door arts vastgesteld) Suikerziekte, diabetes 3 3 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Hartinfarct Andere ernstige hartaandoening Een vorm van kanker Migraine, ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing bloedvaten in buik of benen Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD 8 9 Psoriasis 4 3 Chronisch eczeem 5 5 Ernstige darmstoornissen 3 4 Onvrijwillig urine verlies 3 4 Gewrichtsslijtage 7 10 Chronische gewrichtsontsteking 4 4 Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug 8 9 Andere ernstige aandoening van nek of schouder 10 9 Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Vanwege lage prevalentie is voor dit item niet getoetst op significantie tussen de gemeente en de rest van Tabel 9. Belemmering bij dagelijkse bezigheden vanwege ziekte of aandoening HAVO, V, Belemmerd bij uitvoeren bezigheden Ja Nee N.v.t., heb geen aandoening gehad 4

10 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 10. Indicatie van psychische gezondheid HAVO, V, Indicatie van psychische gezondheid Psychisch gezond Psychisch licht ongezond Psychisch matig ongezond Psychisch ernstig ongezond Tabel 11. Risico op een angststoornis of depressie HAVO, V, Risico op angststoornis of depressie Laag of geen risico Matig risico Hoog risico Tabel 12. Contact met huisarts HAVO, V, Huisarts- In de laatste 2 mnd bezoek Langer dan 2 mnd., maar minder dan 12 mnd. geleden Langer dan 12 mnd. geleden Nog nooit

11 Tabel 13. Frequentie van huisartsbezoek (alleen volwassenen die in de afgelopen 2 maanden contact met huisarts hadden, n=93) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Frequentie huisartsbezoek 1-2 keer keer keer of meer 3 4 Tabel 14. Contact met medisch specialist in de afgelopen 12 maanden HAVO, V, Medisch specialist Ja Nee Tabel 15. Contact met tandarts/mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden HAVO, V, Tandarts / mondhygiënist Ja Nee Tabel 16. Contact met fysiotherapeut in de afgelopen 12 maanden HAVO, V, Fysiotherapeut Ja Nee

12 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 3. telzorg Tabel 17. Geven van mantelzorg in de afgelopen 12 maanden LO, HAVO, MAVO, V, telzorg geven in afgelopen 12 maanden Ja, ik geef die mantelzorg nu nog Ja, maar ik geef die mantelzorg nu niet meer Nee Tabel 18. Geven van mantelzorg in uren per week (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=48) Aantal uur mantelzorg geven per week 1-2 uur p.w uur p.w uur p.w uur of meer p.w Tabel 19. Duur van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=48) Hoelang mantelzorg geven Korter dan 3 maanden 7 10 Drie maanden of langer Tabel 20. Ervaren belasting van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=48) Ervaren belasting mantelzorg* Niet of nauwelijks belast Tamelijk (zwaar) of overbelast * significant verschil tussen gemeente en de rest van 7

13 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 4. Voeding, gewicht en lichaamsbeweging Tabel 21. Aantal dagen per week gekookte of gebakken groente eten HAVO,V, Groente (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag Tabel 22. Aantal dagen per week sla of rauwkost eten HAVO, V, Sla en rauwkost* (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 23. Aantal dagen per week fruit eten HAVO, V, Fruit* (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag * significant verschil tussen gemeente en de rest van 8

14 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 24. Aantal dagen per week vruchtensap drinken HAVO,V, Vruchtensap (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag Tabel 25. Aantal dagen per week ontbijten HAVO,V, Ontbijten (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag Tabel 26. Ontbijten, in relatie tot de aanbevolen norm HAVO, V, Voldoet aan voedingsnorm ontbijten Ja Nee Tabel 27. Lichaamsgewicht in relatie tot lengte: BMI HAVO, V, Body Mass Index BMI<18, ,5 BMI< BMI< BMI

15 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 28. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) HAVO, V, NNGB Normactief Niet normactief Tabel 29. Sporten in georganiseerd verband of buien een vereniging of club om HAVO, V, Sporten in verenigings- Sport bij vereniging en er buiten om verband Sport alleen bij vereniging Sport alleen buiten vereniging om Sport niet Tabel 30. Frequentie van sporten bij een vereniging HAVO, V, Aantal keer 1 x p.w. of meer per week sport bij vereniging* Minder dan 1 x p.w. Nooit * significant verschil tussen gemeente en de rest van 10

16 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 31. Frequentie van sporten buiten een vereniging om HAVO, V, Aantal keer per week sport buiten vereniging 1 x p.w. of meer Minder dan 1 x p.w Nooit Tabel 32. Belangrijkste reden om niet te sporten Belangrijkste reden om niet te sporten Ik heb geen tijd Het is te duur 3 6 Ik ben lichamelijk niet in staat om te sporten 8 7 Er zijn geen mogelijkheden in de buurt 0 0 Ik houd niet van sport 9 9 Ik heb geen zin Ik heb andere verplichtingen 9 10 N.v.t., ik sport regelmatig

17 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 5. Middelengebruik Tabel 33. Roken en gerookt hebben HAVO, V, Roken Ja Nee, vroeger wel Nee, nooit gerookt Tabel 34. Aantal sigaretten per dag (alleen volwassenen die rookten, n=56) HAVO, V, Aantal sigaretten per dag 1 Minder dan een pakje per dag Een pakje per dag of meer 1 In een pakje zitten gemiddeld 20 sigaretten Tabel 35. Drinken van alcohol HAVO, V, Alcoholgebruik Drinkt alcohol Drinkt niet meer Nooit gedronken

18 Tabel 36. Aantal dagen dat men doordeweeks (maandag-donderdag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n=250) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, HAVO, V, Aantal dagen alcohol door de week Drinkt niet doordeweeks Minder dan 1 dag dag dagen dagen dagen Tabel 37. Aantal glazen dat men per dag doordeweeks drinkt (alleen volwassenen die doordeweeks alcohol dronken, n=146) HAVO, V, Aantal glazen op doordeweekse dagen of of meer Tabel 38. Aantal dagen dat men in het weekend (vrijdag-zondag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n=251) HAVO, V, Aantal dagen alcohol weekend Drinkt niet in weekend Minder dan 1 dag dag dagen dagen

19 Tabel 39. Aantal glazen dat men per dag in het weekend drinkt (alleen volwassenen die in het weekend alcohol dronken, n=236) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, HAVO, V, Aantal glazen in weekend* of of meer * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 40. Aantal keren dat men 4 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen VROUWEN die alcohol dronken, n=141) HAVO, V, 4 glazen of meer per dag gedronken 1 x per wk. of vaker x per mnd. of vaker < dan 1 x per mnd Nooit Tabel 41. Aantal keren dat men 6 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen MANNEN die alcohol dronken, n=109) HAVO, V, 6 glazen of meer per dag gedronken 1 x per wk. of vaker x per mnd. of vaker < dan 1 x per mnd Nooit

20 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 42. Mate van alcoholgebruik (alcoholschaal van Garretsen) HAVO, V, Alcoholschaal* Niet-drinker Lichte drinker Matige drinker Excessieve drinker Zeer excessieve drinker * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 43. Gebruik van cannabis LO, HAVO, MAVO, V, Cannabis (hasj, marihuana of wiet) Ja, in de afg. 4 wkn Ja, in de afg. 12 mnd maar niet in afg. 4 wkn. Ja, > dan 12 mnd. geleden Nee, nooit gebruikt Tabel 44. Gebruik van harddrugs (hele leven) Amfetamine (pep, speed, e.d.)* 5 3 XTC (ecstasy, MDMA) 4 4 GHB 1 1 LSD 2 1 Hallucinogene paddenstoeltjes (paddo's of magic mushrooms) 3 3 Cocaïne (ook crack / gekookte coke / Freebase)* 5 3 * significant verschil tussen gemeente en de rest van 15

21 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 6. Eenzaamheid Tabel 45. Indicatie voor eenzaamheid (eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld) HAVO, V, Indicatie voor eenzaamheid* Niet Matig Ernstig Zeer ernstig * significant verschil tussen gemeente en de rest van Het blijkt vaak voor te komen dat respondenten die in tabel 45 ingedeeld zijn als matig eenzaam in de volgende twee tabellen (46 en 47) naar voren komen met een hoge emotionele of sociale eenzaamheid. Tabel 46. Indicatie voor emotionele eenzaamheid HB HAVO, V, O, Indicatie voor Emotioneel eenzaam emotionele eenzaamheid* Niet emotioneel eenzaam * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 47. Indicatie voor sociale eenzaamheid HAVO, V, Indicatie voor Sociaal eenzaam sociale eenzaamheid Niet sociaal eenzaam

22 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 7. Vrijwilligerswerk Tabel 48. Doen van vrijwilligerswerk HAVO, V, Vrijwilligerswerk Ja Nee Tabel 49. Gemiddeld aantal uur dat per week aan vrijwilligerswerk wordt besteed (alleen volwassenen die vrijwilligerswerk deden, n=82) HAVO, V, Aantal uur vrijwilligerswerk per week 1 uur p.w. of minder uur p.w uur p.w uur of meer p.w

23 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 8. Huiselijk geweld Tabel 50. Slachtoffer van huiselijk geweld (hele leven) HAVO, V, Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Ja Nee Tabel 51. Bekendheid met steunpunt huiselijk geweld HAVO, V, Bekend met steunpunt huiselijk geweld Ja Nee

24 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 9. Geluids- en geurhinder Tabel 52. Geluidshinder in de eigen woning Wegverkeer Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder Treinverkeer* Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder 3 3 Vliegverkeer Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder 2 4 Bedrijven / industrie Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 4 7 (Ernstige) hinder 2 3 Windturbines Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 2 2 (Ernstige) hinder 0 1 * significant verschil tussen gemeente en de rest van 19

25 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 53. Geurhinder in de eigen woning Riolering / zuivering Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 1 3 (Ernstige) hinder 3 5 Open haard / allesbrander* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder Landbouw en veeteelt* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder 3 8 Andere bedrijven / industrie Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 3 4 (Ernstige) hinder 1 3 Stallen* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 3 10 (Ernstige) hinder 1 4 Mest uitrijden* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 9 26 (Ernstige) hinder 2 10 Opslag / productie veevoer* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 2 5 (Ernstige) hinder 0 1 Vergister Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 2 2 (Ernstige) hinder 0 1 * significant verschil tussen gemeente en de rest van 20

26 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 10. Rondkomen en bezuinigingen Tabel 54. Moeite om rond te komen van het inkomen van het huishouden LO, HAVO, MAVO, V, Moeite om rond te komen Nee, geen enkele moeite Nee, wel opletten Ja, enige moeite Ja, grote moeite Tabel 55. Terreinen waarop men heeft bezuinigd als gevolg van onvoldoende inkomen (alleen volwassenen die aangaven te letten op de uitgaven of moeite hadden met rondkomen van het inkomen, n=169) Auto / vervoer Vrije tijdsbesteding Abonnementen Huisvesting Medische voorzieningen 5 7 Cadeautjes Stookkosten Telefoneren* Kleding Voeding* Vakantie Tandarts * significant verschil tussen gemeente en de rest van 21

27 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 11. Advies- en meldpunt OGGz Tabel 56. Bekendheid met het advies- en meldpunt OGGz HAVO, V, Bekend met advies- en meldpunt OGGz Ja Nee

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Ouderen in Drenthe Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Februari 2014 Versie 1.2 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen

Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Assen maart 2011 Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Assen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Hoogeveen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSKERK SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HAARLEM SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HAARLEM Een

Nadere informatie

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert 55+MONITOR 2008 Gemeente Weert Juni 2010 Een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van zelfstandig wonende 55- plussers en het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen op het gebied van welzijn

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Alvast hartelijk dank voor het invullen! Brief Voordat u begint Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd. Neem rustig de tijd voor het doorlezen van een vraag. Het gaat om uw eigen

Nadere informatie

Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen! Tabellenboek: resultaten van de Gezondheidsmonitor 2010 onder inwoners van 19 jaar en ouder van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Barendrecht Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4. In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt en de mate

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 ALGEMEEN 1 Wat is uw geslacht? Man Vrouw 2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 3 Wat is uw geboorteland? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Overig, namelijk:

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Volwassenenmonitor 19- t/m 64-jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? In deze infokaart wordt een aantal aspecten van het gebruik van genotmiddelen onder 19- t/m 64-

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo SAG gezondheidscentrum Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen

Nadere informatie

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden Auteurs J.J. van Veelen A.P. van Dijk G.A.M. Ariëns A.P. Verhoeff W.M.M. Klaus-Meijs E.J.C. van Ameijden M.H.P Berns G.M. Schouten H. Dijkshoorn A.J. Bouwman-Notenboom J. Toet op gezondheid uitgemeten

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Datum:10 september 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Zo gezond is Uithoorn!

Zo gezond is Uithoorn! Zo gezond is Uithoorn! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr.

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr. INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam Meisjesnaam Roepnaam Initialen Geboortedatum Geslacht Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telefoonnr. Evt 2 e

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Zo gezond is Amstelveen!

Zo gezond is Amstelveen! Zo gezond is Amstelveen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en

Nadere informatie

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014

Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gezondheidsenquête (GECON) 2014 Datum:10 september 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Overgewicht en Obesitas op Curaçao

Overgewicht en Obesitas op Curaçao MINISTERIE VAN Gezondheid, Milieu & Natuur Volksgezondheid Instituut Curaçao Persbericht Overgewicht en Obesitas op Curaçao In totaal zijn 62,6% van de mannen en 67,3% van de vrouwen op Curaçao te zwaar,

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Albrandswaard Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord.

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. uitgave oktober 2010 Monitor volwassenen 2009 Eerste resultaten regio Limburg-Noord

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Algemeen A1 Wat is uw geslacht? man vrouw A2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 A3 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd, geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd,

Nadere informatie