Volwassenen in Aa en Hunze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenen in Aa en Hunze"

Transcriptie

1

2

3 Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, Auteurs: Marjan Kuilman Esther Huisman Willem Jan van der Veen Overname van gegevens is alleen toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: GGD. Volwassenen in, Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016, Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen. Assen, juli 2017 i

4 ii

5 Inhoudsopgave Introductie Kenmerken van de onderzoeksgroep Gezondheid telzorg Gewicht en lichaamsbeweging Middelengebruik Eenzaamheid Vrijwilligerswerk Fysieke omgeving Rondkomen...23 iii

6 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Introductie In het na van 2016 heeft GGD een groot onderzoek gehouden onder de volwassen inwoners tussen de 19 en 64 van de provincie. Dit onderzoek heeft als doel om de gezondheid van de Drentse volwassenen in kaart te brengen. In dit tabellenboek worden de gemeentelijke resultaten van dit Volwassenenonderzoek 2016 voor gepresenteerd. Dit tabellenboek omvat bijna alle tabellen uit het provinciaal rapport. De tabellen tonen de percentages voor Aa en, met daarnaast ook het percentage in de provincie. Waar de aantallen dit toelaten, zijn de resultaten ook gepresenteerd naar geslacht, leeftijdscategorie, en opleidingsniveau. De gemeentelijke resultaten zijn vergeleken met de rest van. Als uit deze statistische analyses naar voren komt dat een verschil niet op toeval berust, dan noemen we de uitkomst statistisch significant. In de tabellen wordt dit aangegeven met een *. Er zijn tabellen waar als resultaat 0% wordt gepresenteerd. Dit kan twee oorzaken hebben. Allereerst kan het zijn dat niemand het betreffende antwoord heeft gegeven. Echter, vaker zal het een gevolg zijn van afronding, waarbij het werkelijke percentage dan tussen de 0% en 0,5% ligt. Bij enkele onderwerpen komt het voor dat niet iedereen alle vragen over dat onderwerp hoeft te beantwoorden. Volwassenen die bijvoorbeeld aangeven geen alcohol te drinken, kunnen de vervolgvragen over alcoholgebruik overslaan. In de analyse van deze vervolgvragen worden de niet-drinkers niet meer meegenomen. De percentages hebben dan niet langer betrekking op de totale groep volwassenen, maar op de beperktere groep drinkers. Wanneer de resultaten betrekking hebben op een subgroep, zal dit bij de tabellen worden aangegeven. Bovendien wordt door middel van n= aangegeven uit hoeveel volwassenen deze subgroep bestaat. Voor het onderwerp mantelzorg kan gelden dat enkele vervolgvragen niet op gemeentelijk niveau worden gepresenteerd. Dit heeft te maken met het zeer kleine aantal volwassenen waarop deze vragen betrekking hebben. Voor een aantal onderwerpen geldt dat landelijk nieuwe indelingen, vraagstellingen en/of afkapwaarden in gebruik zijn genomen. Het gaat dan om nieuwe afkapwaarden bij emotionele en sociale eenzaamheid en nieuwe vragen over de mate van bewegen. Zoveel mogelijk houden we echter de indelingen en vraagstellingen aan die ook in het onderzoek van 2013 zijn gehanteerd om trendberekeningen mogelijk te maken. In een later stadium komen we in publicaties terug op deze nieuwe indelingen en vraagstellingen. Alle provinciale cijfers en gegevens naar achtergrondkenmerken zijn te lezen in het provinciale rapport Volwassenen in, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016, Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse volwassenen. Deze publicatie en de vragenlijst zijn te vinden op Op de website kunt u ook zelf een selectie van gegevens maken. 1

7 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 1. Kenmerken van de onderzoeksgroep Tabel 1. Verdeling naar leeftijd en geslacht van de bevolking, de steekproef en de respons Bevolking Bevolking Steekproef Steekproef Respons Respons aantal % aantal % aantal % , , Geslacht en leeftijd, , ,2 12 4, , , , , , Vrouw, , , Vrouw, , , Vrouw, , , Tabel 2. Beschrijving van de respons Aantal % ,0 Geslacht ,9 Vrouw ,1 Leeftijd 39 11, , ,7 Opleiding 67 20,6 V, , ,5 Werksituatie Betaalde werkkring ,1 Gepensioneerd 18 5,7 Volledig werkloos 8 2,5 Volledig arbeidsongeschikt 10 3,2 Fulltime huisvrouw / -man 28 8,8 Student 7 2,2 Overig 8 2,5 Etniciteit Nederlands ,6 Indisch / Indonesisch 5 1,5 Surinaams 4 1,2 Antilliaans / Arubaans 2,6 Overig westers 1,3 Overig niet-westers 5 1,5 Burgerlijke staat Gehuwd, samenwonend ,2 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 33 10,1 Gescheiden 16 4,9 Weduwe, weduwnaar 6 1,8 Eenoudergezin Eenoudergezin 14 4,2 Overige samenstellingen ,8 Huishouden zonder thuiswonende kinderen Huishouden zonder thuiswonende kinderen ,8 Huishouden met thuiswonende kinderen ,2 2

8 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 2. Gezondheid Tabel 3. Ervaren gezondheid V, Vrouw Ervaren gezondheid Zeer goed Goed Gaat wel Slecht tot zeer slecht Tabel 4. Langdurige ziekten of aandoeningen Vrouw V, Heeft langdurige ziekte(n) of aandoening(en) (korte vraag) Ja Nee Tabel 5. (Ernstig) beperkt in activiteiten vanwege problemen met gezondheid V, Vrouw Is (ernstig) beperkt in Ja activiteiten vanwege gezondheid Nee (helemaal niet beperkt)

9 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 6. Langdurig ziek en (ernstig) beperkt in activiteiten V, Heeft langdurige ziekte(n) en is (ernstig) beperkt in activiteiten Ja Nee Tabel 7. Ziekten en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden (wel of niet door arts vastgesteld) Suikerziekte, diabetes 5 5 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA 1 1 Hartinfarct 2 1 Andere ernstige hartaandoening 3 2 Een vorm van kanker 2 2 Migraine, ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing bloedvaten in buik of benen 2 2 Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD 7 10 Psoriasis 3 3 Chronisch eczeem 4 6 Ernstige darmstoornissen 3 5 Onvrijwillig urine verlies 7 5 Gewrichtsslijtage Chronische gewrichtsontsteking 5 6 Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug 7 10 Andere ernstige aandoening van nek of schouder 9 11 Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand 8 7 Tabel 8. Beperkt in matige inspanning Vrouw V, Beperkt in matige inspanning Ja, ernstig beperkt Ja, een beetje beperkt Nee, helemaal niet beperkt 4

10 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 9. Minder bereikt ten gevolge van lichamelijke gezondheid V, Minder bereikt door lichamelijke gezondheid Ja Nee Tabel 10. Door pijn gehinderd in het normale werk Vrouw V, Gehinderd door pijn Helemaal niet Een klein beetje Nogal (Heel erg) veel Tabel 11. Gehinderd bij sociale activiteiten door lichamelijke gezondheid of emotionele problemen Vrouw V, Gehinderd in sociale activiteiten Altijd, meestal, vaak Soms Zelden Nooit Tabel 12. Moeite met horen, zien en/of mobiliteit V, Moeite met horen, zien en / of mobiliteit Ja Nee

11 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 13. Gehoorbeperkingen V, Gehoorbeperkingen Ja Nee Tabel 14. Gezichtsbeperkingen V, Gezichtsbeperkingen Ja Nee Tabel 15. Mobiliteitsbeperkingen V, Mobiliteitsbeperkingen Ja Nee Tabel 16. risico op psychische ongezondheid LO, MAVO, V, Vrouw Risico op psychische ongezondheid Psychisch gezond Psychisch licht ongezond Psychisch matig ongezond Psychisch ernstig ongezond

12 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 17. Risico op een angststoornis of depressie Vrou w V, Risico op angststoornis of depressie Geen of laag risico Matig risico Hoog risico Tabel 18. Ervaren van regie over het eigen leven V, Regie over eigen leven Onvoldoende Matig Veel

13 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 3. telzorg Tabel 19. Geven van mantelzorg in de afgelopen 12 maanden V, Heeft in afgelopen 12 mndn mantelzorg gegeven Ja Nee Tabel 20. Geeft nu mantelzorg (alleen volwassenen die de afgelopen 12 maanden mantelzorg gaven, n= 88) V, Geeft nu mantelzorg Ja Nee Tabel 21. Geven van mantelzorg in uren per week (alleen volwassenen die mantelzorg gaven volgens de definitie van mantelzorg (3 maanden of langer en/of 8 uur of meer per week), n= 64) Aa en V, Aantal uur mantelzorg geven per week 1-2 uur p.w uur p.w uur p.w uur of meer p.w

14 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 22. Duur van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven ten tijd van onderzoek, n= 68) Vrouw V, Hoe lang geeft u al mantelzorg? Korter dan drie maanden Drie maanden of langer Tabel 23. Ervaren belasting van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven volgens de definitie van mantelzorg (3 maanden of langer en/of 8 uur of meer per week), n= 64) Ervaren belasting mantelzorg Niet of nauwelijks belast Tamelijk (zwaar) of overbelast Tabel 24. Ontvangen van mantelzorg in de afgelopen 12 maanden V, Heeft in afgelopen 12 mndn mantelzorg ontvangen Ja Nee Tabel 25. Ontvangt nu mantelzorg (alleen volwassenen die aflopen 12 maanden mantelzorg ontvingen, n= 13) V, Ontvangt nu mantelzorg Ja Nee

15 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 4. Gewicht en lichaamsbeweging Tabel 26. Lichaamsgewicht in relatie tot lengte: BMI V, Body Mass Index BMI<18, ,5=<BMI< =<BMI< BMI>= Tabel 27. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Vrouw V, NNGB Normactief Niet normactief Tabel 28. Sporten in georganiseerd verband of buien een vereniging of club om LO, MAVO, V, Vrouw Sporten in Sport bij vereniging en er buiten om verenigingsverband Sport alleen bij vereniging Sport alleen buiten vereniging om Sport niet

16 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 29. Frequentie van sporten bij een vereniging LO, MAVO, V, Vrouw Aantal keer per week sport bij vereniging Nooit Minder dan 1 keer p.w. 1 keer p.w. of meer Tabel 30. Frequentie van sporten buiten een vereniging om Vrouw V, Aantal keer per week sport buiten vereniging Nooit Minder dan 1 keer p.w. 1 keer p.w. of meer Tabel 31. Reden van niet sporten Ik heb geen tijd Het is te duur Ik ben lichamelijk niet in staat om te sporten 9 11 Er zijn geen mogelijkheden in de buurt 2 2 Ik houd niet van sport Ik heb geen zin Ik heb andere verplichtingen N.v.t., ik sport regelmatig

17 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 5. Middelengebruik Tabel 32. Roken en gerookt hebben V, Vrouw Roken Ja Nee, vroeger wel Nee, nooit gerookt Tabel 33. Drinken van alcohol V, Drinkt alcohol Ja Nee Tabel 34. Aantal dagen dat men doordeweeks (maandag-donderdag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n= 280) V, Aantal dagen alcohol Drinkt niet doordeweeks door-de-week Minder dan 1 dag dag dagen dagen dagen

18 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 35. Aantal glazen dat men per dag doordeweeks drinkt (alleen volwassenen die doordeweeks alcohol dronken, n= 194) V, Aantal glazen gedronken op door-deweekse dagen of of meer Tabel 36. Aantal dagen dat men in het weekend (vrijdag-zondag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n= 280) V, Aantal dagen alcohol weekend Drinkt niet in weekend Minder dan 1 dag dag dagen dagen Tabel 37. Aantal glazen dat men per dag in het weekend drinkt (alleen volwassenen die in het weekend alcohol dronken, n= 272) V, Aantal glazen in weekend of of meer

19 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 38. Aantal keren dat men 4 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen VROUWEN die alcohol dronken, n= 144) Leeftijd Opleiding V, 4 glazen of meer per dag gedronken 1 keer per wk of vaker keer per mnd of vaker Minder dan 1 keer per mnd Nooit Tabel 39. Aantal keren dat men 6 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen MANNEN die alcohol dronken, n= 136) Leeftijd Opleiding V, 6 glazen of meer per dag gedronken 1 keer per wk of vaker keer per mnd of vaker Minder dan 1 keer per mnd Nooit Tabel 40. Mate van alcoholgebruik (alcoholschaal van Garretsen) V, Alcohol- schaal Niet-drinker Lichte drinker Matige drinker Excessieve drinker Zeer excessieve drinker 14

20 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 6. Eenzaamheid Tabel 41. Indicatie voor eenzaamheid (eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld) V, Indicatie voor eenzaamheid Niet Matig Ernstig Zeer ernstig Tabel 42. Indicatie voor emotionele eenzaamheid V, Indicatie voor emotionele eenzaamheid Emotioneel eenzaam Niet emotioneel eenzaam Tabel 43. Indicatie voor sociale eenzaamheid V, Indicatie voor sociale eenzaamheid Sociaal eenzaam Niet sociaal eenzaam

21 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 7. Vrijwilligerswerk Tabel 44. Doen van vrijwilligerswerk V, Doet u vrijwilligerswerk? Ja Nee

22 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 8. Fysieke omgeving Tabel 45. Wel eens onveilig voelen overdag V, Voelt zich wel eens onveilig overdag Ja Nee Tabel 46. Wel eens onveilig voelen 's avonds/'s nachts V, Voelt zich wel eens onveilig avond/nachts Ja Nee Tabel 47. Wijzigen van uitgaanspatroon om niet slachtoffer van misdrijf te worden Hunz e Vrouw V, Heeft uitgaanspatroon gewijzigd om te voorkomen dat men slachtoffer van Ja Nee misdrijf wordt 17

23 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 48. Plekken waar men 's avonds liever niet alleen zou komen LO, MAVO, V, Heeft plekken of straten in Ja buurt/wijk waar men niet alleen Nee komt * * significant verschil tussen de gemeente en de rest van 18

24 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 49. Geluidshinder in de eigen woning Geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder Ernstige hinder 4 2 Geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder Ernstige hinder 5 4 Geluidhinder door treinverkeer Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder 1 4 Ernstige hinder 1 1 Geluidhinder door vliegverkeer Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder 3 5 Ernstige hinder 1 1 Geluidhinder door brommers/scooters* Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder Ernstige hinder 3 4 Geluidhinder door buren Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder Ernstige hinder 6 5 Geluidhinder door bedrijven/industrie Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder 6 5 Ernstige hinder 1 1 Geluidhinder door windturbines, windmolens Niet hoorbaar of weinig/geen hinder Hinder 2 1 Ernstige hinder 0 0 * significant verschil tussen de gemeente en de rest van 19

25 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 50. Geurhinder in de eigen woning Hinder riolering / zuivering Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 8 8 Ernstige hinder 2 2 Hinder open haard / allesbrander Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder Ernstige hinder 4 4 Hinder landbouw en veeteelt Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 7 9 Ernstige hinder 3 2 Hinder andere bedrijven / industrie Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 5 4 Ernstige hinder 1 1 Hinder stallen Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 4 5 Ernstige hinder 1 1 Hinder mest uitrijden Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 8 9 Ernstige hinder 2 2 Hinder opslag / productie veevoer Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 1 2 Ernstige hinder 1 1 Hinder vergister Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 1 2 Ernstige hinder 1 1 Hinder overig Niet te ruiken of weinig/geen hinder Hinder 1 2 Ernstige hinder 1 3 * significant verschil tussen de gemeente en de rest van 20

26 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 51. Bronnen die kunnen zorgen voor de verstoring van de slaap in de huidige woning Slaapverstoring door verkeer > 50 km/uur N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 5 5 Slaap extreem verstoord 2 1 Slaapverstoring door verkeer < 50 km/uur N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 4 8 Slaap extreem verstoord 2 1 Slaapverstoring door treinverkeer N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 0 2 Slaap extreem verstoord 0 0 Slaapverstoring door vliegverkeer N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 1 2 Slaap extreem verstoord 0 0 Slaapverstoring door brommers/scooters N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 6 11 Slaap extreem verstoord 2 2 Slaapverstoring door buren* N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 7 12 Slaap extreem verstoord 2 4 Slaapverstoring door bedrijven/industrie N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 1 2 Slaap extreem verstoord 1 1 Slaapverstoring door windturbines, windmolens N.v.t. of slaap weinig/niet verstoord Slaap verstoord 0 1 Slaap extreem verstoord 1 0 * significant verschil tussen de gemeente en de rest van 21

27 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, Tabel 52. Mate van bezorgdheid over de veiligheid/gezondheid in de eigen woonomgeving Ik woon in drukke straat N.v.t. of helemaal niet bezorgd Bezorgd Heel erg bezorgd 1 3 Ik woon bij vliegveld N.v.t. of helemaal niet bezorgd Bezorgd 1 3 Heel erg bezorgd 0 1 Ik woon bij zendmasten, antennes N.v.t. of helemaal niet bezorgd Bezorgd 3 4 Heel erg bezorgd 1 1 Ik woon bij hoogspanningslijnen N.v.t. of helemaal niet bezorgd Bezorgd 2 4 Heel erg bezorgd 1 1 Ik woon bij bedrijven, industrie N.v.t. of helemaal niet bezorgd Bezorgd 3 5 Heel erg bezorgd

28 Resultaten Volwassenenonderzoek 2016, 9. Rondkomen Tabel 53. Moeite om rond te komen van het inkomen van het huishouden V, Moeite om rond te Nee, geen enkele moeite komen Nee, wel opletten Ja, enige moeite Ja, grote moeite

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in De Wolden

Ouderen in De Wolden Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Hoogeveen

Ouderen in Hoogeveen Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Borger-Odoorn

Volwassenen in Borger-Odoorn Volwassenen in Borger- Resultaten Borger- van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Meppel

Volwassenen in Meppel Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Midden-Drenthe

Volwassenen in gemeente Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Emmen. Resultaten gemeente Emmen van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen

Volwassenen in gemeente Emmen. Resultaten gemeente Emmen van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Hoogeveen

Volwassenen in gemeente Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Noordenveld

Volwassenen in gemeente Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Meppel. Resultaten gemeente Meppel van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen

Volwassenen in gemeente Meppel. Resultaten gemeente Meppel van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster

Nadere informatie

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Ouderen in Drenthe Basisrapport van het ouderenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Juli 2017 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

Jeugd in Hoogeveen. Resultaten Hoogeveen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Hoogeveen. Resultaten Hoogeveen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19 64 jaar 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting Respons

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente ) 1 Achtergrond Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 In dit

Nadere informatie

Jeugd in Meppel. Resultaten Meppel van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Meppel. Resultaten Meppel van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Midden-Drenthe

Jeugd in Midden-Drenthe Jeugd in Midden- Resultaten Midden- van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in Aa en Hunze

Jeugd in Aa en Hunze Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in Borger-Odoorn

Jeugd in Borger-Odoorn Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Ouderen in Drenthe Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Februari 2014 Versie 1.2 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop Hollands Midden Nederland N=428 19-64 jaar

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Jeugd in De Wolden. Resultaten De Wolden van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in De Wolden. Resultaten De Wolden van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie