Volwassenen in Emmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenen in Emmen"

Transcriptie

1

2

3 Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO Auteurs: Marjan Kuilman Jeannette Rosbach Willem Jan van der Veen Nynke van Zanden Overname van gegevens is alleen toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: GGD. Volwassenen in, Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013, Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen. Assen, december 2014 i

4 ii

5 Inhoudsopgave Introductie Kenmerken van de onderzoeksgroep Gezondheid telzorg Voeding, gewicht en lichaamsbeweging Middelengebruik Eenzaamheid Vrijwilligerswerk Huiselijk geweld Geluids- en geurhinder Rondkomen en bezuinigingen Advies- en meldpunt OGGz...24 iii

6 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Introductie In het voor van 2013 heeft GGD een groot onderzoek gehouden onder de volwassen inwoners tussen de 19 en 64 van de provincie. Dit onderzoek heeft als doel om de gezondheid van de Drentse volwassenen in kaart te brengen. In dit tabellenboek worden de gemeentelijke resultaten van dit Volwassenenonderzoek 2013 voor gepresenteerd. Dit tabellenboek omvat bijna alle tabellen uit het provinciaal rapport. De tabellen tonen de percentages voor, met daarnaast ook het percentage in de provincie. Waar de aantallen dit toelaten, zijn de resultaten ook gepresenteerd naar geslacht, leeftijdscategorie, en opleidingsniveau. De gemeentelijke resultaten zijn vergeleken met de rest van. Als uit deze statistische analyses naar voren komt dat een verschil niet op toeval berust, dan noemen we de uitkomst statistisch significant. In de tabellen wordt dit aangegeven met een *. In de analyse is rekening gehouden met het verschil in opbouw van de bevolking voor leeftijd en geslacht. Er zijn tabellen waar als resultaat 0% wordt gepresenteerd. Dit kan twee oorzaken hebben. Allereerst kan het zijn dat niemand het betreffende antwoord heeft gegeven. Echter, vaker zal het een gevolg zijn van afronding, waarbij het werkelijke percentage dan tussen de 0% en 0,5% ligt. Bij enkele onderwerpen komt het voor dat niet iedereen alle vragen over dat onderwerp hoeft te beantwoorden. Volwassenen die bijvoorbeeld aangeven geen alcohol te drinken, kunnen de vervolgvragen over alcoholgebruik overslaan. In de analyse van deze vervolgvragen worden de niet-drinkers niet meer meegenomen. De percentages hebben dan niet langer betrekking op de totale groep volwassenen, maar op de beperktere groep drinkers. Wanneer de resultaten betrekking hebben op een subgroep, zal dit bij de tabellen worden aangegeven. Bovendien wordt door middel van n= aangegeven uit hoeveel volwassenen deze subgroep bestaat. Voor het onderwerp huiselijk geweld geldt dat de vervolgvragen niet op gemeentelijk niveau worden gepresenteerd. Dit heeft te maken met het zeer kleine aantal volwassenen waarop deze vragen betrekking hebben. Alle provinciale cijfers en gegevens naar achtergrondkenmerken zijn te lezen in het provinciale rapport Volwassenen in, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013, Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse volwassenen. Deze publicatie en de vragenlijst zijn te vinden op Op de website kunt u ook zelf een selectie van gegevens maken. 1

7 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 1. Kenmerken van de onderzoeksgroep Tabel 1. Verdeling naar leeftijd en geslacht van de bevolking, de steekproef en de respons Bevolking Steekproef Respons aantal % aantal % aantal % Geslacht en leeftijd, , , , , , percentage t.o.v. de steekproef Tabel 2. Beschrijving van de respons Aantal % ,0 Geslacht , ,0 Leeftijd 65 22, , ,2 Opleiding , , ,6 Werksituatie Betaalde werkkring ,5 Gepensioneerd 13 4,6 Volledig werkloos 21 7,5 Volledig arbeidsongeschikt 20 7,1 Fulltime huisvrouw / -man 20 7,1 Student 16 5,7 Overig 7 2,5 Etniciteit Nederlands ,6 Niet Nederlands 21 7,4 Burgerlijke staat Gehuwd, samenwonend ,2 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 54 19,1 Gescheiden 11 3,9 Weduwe, weduwnaar 5 1,8 Eenoudergezin Eenoudergezin 15 5,3 Overige samenstellingen ,7 Huishouden met of zonder kinderen Huishouden zonder thuiswonende kinderen ,2 Huishouden met thuiswonende kinderen ,8 2

8 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 2. Gezondheid Tabel 3. Ervaren gezondheid Ervaren gezondheid Zeer goed Goed Gaat wel Slecht tot zeer slecht Tabel 4. Moeite met horen, zien en/of mobiliteit Moeite met horen, zien Ja en / of mobiliteit* Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 5. Gehoorbeperkingen Gehoorbeperkingen* Ja Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van 3

9 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 6. Gezichtsbeperkingen Gezichtsbeperkingen Ja Nee Tabel 7. Mobiliteitsbeperkingen Vrou w Mobiliteitsbeperkingen* Ja Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 8. Ziekten en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden (wel of niet door arts vastgesteld) Suikerziekte, diabetes 4 3 Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Hartinfarct Andere ernstige hartaandoening Een vorm van kanker Migraine, ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing bloedvaten in buik of benen Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD* 11 9 Psoriasis 3 3 Chronisch eczeem 5 5 Ernstige darmstoornissen 6 4 Onvrijwillig urine verlies 4 4 Gewrichtsslijtage* Chronische gewrichtsontsteking 6 4 Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug 9 9 Andere ernstige aandoening van nek of schouder 10 9 Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Vanwege lage prevalentie is voor dit item niet getoetst op significantie tussen de gemeente en de rest van * significant verschil tussen gemeente en de rest van 4

10 Tabel 9. Belemmering bij dagelijkse bezigheden vanwege ziekte of aandoening Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Belemmerd bij uitvoeren bezigheden Ja Nee N.v.t., heb geen aandoening gehad Tabel 10. Indicatie van psychische gezondheid Indicatie van psychische gezondheid Psychisch gezond Psychisch licht ongezond Psychisch matig ongezond Psychisch ernstig ongezond Tabel 11. Risico op een angststoornis of depressie Risico op angststoornis of depressie Laag of geen risico Matig risico Hoog risico

11 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 12. Contact met huisarts Huisarts- In de laatste 2 mnd bezoek Langer dan 2 mnd., maar minder dan 12 mnd. geleden Langer dan 12 mnd. geleden Nog nooit Tabel 13. Frequentie van huisartsbezoek (alleen volwassenen die in de afgelopen 2 maanden contact met huisarts hadden, n=90) Frequentie huisartsbezoek 1-2 keer keer keer of meer 5 4 Tabel 14. Contact met medisch specialist in de afgelopen 12 maanden Medisch specialist Ja Nee Tabel 15. Contact met tandarts/mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden Tandarts / Ja mondhygiënist* Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van 6

12 Tabel 16. Contact met fysiotherapeut in de afgelopen 12 maanden Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Fysiotherapeut* Ja Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van 7

13 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 3. telzorg Tabel 17. Geven van mantelzorg in de afgelopen 12 maanden telzorg geven in afgelopen 12 maanden Ja, ik geef die mantelzorg nu nog Ja, maar ik geef die mantelzorg nu niet meer Nee Tabel 18. Geven van mantelzorg in uren per week (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=39) Aantal uur mantelzorg geven per week* 1-2 uur p.w uur p.w uur p.w uur of meer p.w * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 19. Duur van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=41) Hoelang mantelzorg geven Korter dan 3 maanden Drie maanden of langer Tabel 20. Ervaren belasting van het geven van mantelzorg (alleen volwassenen die mantelzorg gaven, n=41) Ervaren belasting mantelzorg Niet of nauwelijks belast Tamelijk (zwaar) of overbelast

14 4. Voeding, gewicht en lichaamsbeweging Tabel 21. Aantal dagen per week gekookte of gebakken groente eten Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Groente* (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 22. Aantal dagen per week sla of rauwkost eten Sla en rauwkost (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag Tabel 23. Aantal dagen per week fruit eten Fruit (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag

15 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 24. Aantal dagen per week vruchtensap drinken Vruchtensap* (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 25. Aantal dagen per week ontbijten Ontbijten (Bijna) nooit dagen dagen Elke dag Tabel 26. Ontbijten, in relatie tot de aanbevolen norm Voldoet aan voedingsnorm ontbijten Ja Nee

16 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 27. Lichaamsgewicht in relatie tot lengte: BMI Body Mass Index* BMI <18, ,5 BMI < BMI < BM I * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 28. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) NNGB Normactief Niet normactief Tabel 29. Sporten in georganiseerd verband of buien een vereniging of club om Sporten in verenigings- verband Sport bij vereniging en er buiten om Sport alleen bij vereniging Sport alleen buiten vereniging om Sport niet

17 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 30. Frequentie van sporten bij een vereniging Aantal x p.w. port bij vereniging 1 x p.w. of meer Minder dan 1 x p.w Nooit Tabel 31. Frequentie van sporten buiten een vereniging om Aantal x p.w. sport buiten vereniging 1 x p.w. of meer Minder dan 1 x p.w Nooit Tabel 32. Belangrijkste reden om niet te sporten Belangrijkste reden om niet te sporten Ik heb geen tijd Het is te duur 7 6 Ik ben lichamelijk niet in staat om te sporten 9 7 Er zijn geen mogelijkheden in de buurt 0 0 Ik houd niet van sport 8 9 Ik heb geen zin Ik heb andere verplichtingen 9 10 N.v.t., ik sport regelmatig

18 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 5. Middelengebruik Tabel 33. Roken en gerookt hebben Roken Ja Nee, vroeger wel Nee, nooit gerookt Tabel 34. Aantal sigaretten per dag (alleen volwassenen die rookten, n=55) Aantal sigaretten per dag 1 Minder dan een pakje per dag Een pakje per dag of meer 1 In een pakje zitten gemiddeld 20 sigaretten Tabel 35. Drinken van alcohol Alcoholgebruik Drinkt alcohol Drinkt niet meer Nooit gedronken

19 Tabel 36. Aantal dagen dat men doordeweeks (maandag-donderdag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n=239) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Aantal dagen alcohol door de week* Drinkt niet doordeweeks Minder dan 1 dag dag dagen dagen dagen * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 37. Aantal glazen dat men per dag doordeweeks drinkt (alleen volwassenen die doordeweeks alcohol dronken, n=119) Aantal glazen op doordeweekse dagen* of of meer * significant verschil tussen gemeente en de rest van 14

20 Tabel 38. Aantal dagen dat men in het weekend (vrijdag-zondag) alcohol drinkt (alleen volwassenen die alcohol dronken, n=238) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Vrou w Aantal dagen alcohol weekend Drinkt niet in weekend Minder dan 1 dag dag dagen dagen Tabel 39. Aantal glazen dat men per dag in het weekend drinkt (alleen volwassenen die in het weekend alcohol dronken, n=225) Aantal glazen in weekend* of of meer * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 40. Aantal keren dat men 4 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen VROUWEN die alcohol dronken, n=105) 4 glazen of meer per dag gedronken 1 x per wk. of vaker x per mnd. of vaker < dan 1 x per mnd Nooit

21 Tabel 41. Aantal keren dat men 6 of meer glazen alcohol per dag dronk (alleen MANNEN die alcohol dronken, n=132) Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 6 glazen of meer per dag gedronken* 1 keer per wk. of vaker keer per mnd. of vaker < dan 1 keer per mnd Nooit * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 42. Mate van alcoholgebruik (alcoholschaal van Garretsen) Alcoholschaal* Niet-drinker Lichte drinker Matige drinker Excessieve drinker Zeer excessieve drinker * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 43. Gebruik van cannabis Cannabis (hasj, marihuana of wiet) Ja, in de afg. 4 wkn Ja, in de afg. 12 mnd. maar niet in afg. 4 wkn. Ja, > dan 12 mnd. geleden Nee, nooit gebruikt

22 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 44. Gebruik van harddrugs (hele leven) Amfetamine (pep, speed, e.d.) 4 3 XTC (ecstasy, MDMA) 5 4 GHB 1 1 LSD 1 1 Hallucinogene paddenstoeltjes (paddo's of magic mushrooms) 3 3 Cocaïne (ook crack / gekookte coke / Freebase)

23 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 6. Eenzaamheid Tabel 45. Indicatie voor eenzaamheid (eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld) Indicatie voor eenzaamheid Niet Matig Ernstig Zeer ernstig Het blijkt vaak voor te komen dat respondenten die in tabel 45 ingedeeld zijn als matig eenzaam in de volgende twee tabellen (46 en 47) naar voren komen met een hoge emotionele of sociale eenzaamheid. Tabel 46. Indicatie voor emotionele eenzaamheid Indicatie voor emotionele eenzaamheid Emotioneel eenzaam Niet emotioneel eenzaam Tabel 47. Indicatie voor sociale eenzaamheid Indicatie voor sociale eenzaamheid Sociaal eenzaam Niet sociaal eenzaam

24 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 7. Vrijwilligerswerk Tabel 48. Doen van vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Ja Nee Tabel 49. Gemiddeld aantal uur dat per week aan vrijwilligerswerk wordt besteed (alleen volwassenen die vrijwilligerswerk deden, n=80) Aantal uur vrijwilligerswerk per week 1 uur p.w. of minder uur p.w uur p.w uur of meer p.w

25 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 8. Huiselijk geweld Tabel 50. Slachtoffer van huiselijk geweld (hele leven) Ooit slachtoffer geweest Ja van huiselijk geweld* Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 51. Bekendheid met steunpunt huiselijk geweld Bekend met steunpunt Ja huiselijk geweld* Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van 20

26 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 9. Geluids- en geurhinder Tabel 52. Geluidshinder in de eigen woning Wegverkeer* Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder Treinverkeer* Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 8 12 (Ernstige) hinder 4 3 Vliegverkeer* Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 8 16 (Ernstige) hinder 1 4 Bedrijven / industrie Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 10 7 (Ernstige) hinder 3 3 Windturbines Thuis niet hoorbaar Weinig of geen hinder 3 2 (Ernstige) hinder 1 1 * significant verschil tussen gemeente en de rest van 21

27 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, Tabel 53. Geurhinder in de eigen woning Riolering / zuivering Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 4 3 (Ernstige) hinder 7 5 Open haard / allesbrander* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder Landbouw en veeteelt* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder 10 8 Andere bedrijven / industrie Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 3 4 (Ernstige) hinder 4 3 Stallen* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 9 10 (Ernstige) hinder 6 4 Mest uitrijden* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder (Ernstige) hinder Opslag / productie veevoer* Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 2 5 (Ernstige) hinder 1 1 Vergister Thuis niet te ruiken Weinig of geen hinder 1 2 (Ernstige) hinder 1 1 * significant verschil tussen gemeente en de rest van 22

28 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 10. Rondkomen en bezuinigingen Tabel 54. Moeite om rond te komen van het inkomen van het huishouden Moeite om rond te komen* Nee, geen enkele moeite Nee, wel opletten Ja, enige moeite Ja, grote moeite * significant verschil tussen gemeente en de rest van Tabel 55. Terreinen waarop men heeft bezuinigd als gevolg van onvoldoende inkomen (alleen volwassenen die aangaven te letten op de uitgaven of moeite hadden met rondkomen van het inkomen, n=171) Auto / vervoer Vrije tijdsbesteding Abonnementen Huisvesting Medische voorzieningen* 10 7 Cadeautjes Stookkosten Telefoneren Kleding Voeding Vakantie Tandarts * significant verschil tussen gemeente en de rest van 23

29 Resultaten Volwassenenonderzoek 2013, 11. Advies- en meldpunt OGGz Tabel 56. Bekendheid met het advies- en meldpunt OGGz Bekend met advies- en Ja meldpunt OGGz* Nee * significant verschil tussen gemeente en de rest van 24

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Borger-Odoorn

Volwassenen in Borger-Odoorn Volwassenen in Borger- Resultaten Borger- van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Meppel

Volwassenen in Meppel Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in De Wolden

Ouderen in De Wolden Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderen in Hoogeveen

Ouderen in Hoogeveen Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Midden-Drenthe

Volwassenen in gemeente Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Emmen. Resultaten gemeente Emmen van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen

Volwassenen in gemeente Emmen. Resultaten gemeente Emmen van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Hoogeveen

Volwassenen in gemeente Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Meppel. Resultaten gemeente Meppel van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen

Volwassenen in gemeente Meppel. Resultaten gemeente Meppel van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Volwassenen in gemeente Noordenveld

Volwassenen in gemeente Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Jeugd in Hoogeveen. Resultaten Hoogeveen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Hoogeveen. Resultaten Hoogeveen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Meppel. Resultaten Meppel van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Meppel. Resultaten Meppel van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Midden-Drenthe

Jeugd in Midden-Drenthe Jeugd in Midden- Resultaten Midden- van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Jeugd in Aa en Hunze

Jeugd in Aa en Hunze Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Jeugd in Borger-Odoorn

Jeugd in Borger-Odoorn Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in De Wolden. Resultaten De Wolden van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in De Wolden. Resultaten De Wolden van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Tynaarlo. Resultaten Tynaarlo van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Tynaarlo. Resultaten Tynaarlo van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl www.ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Ouderen in Drenthe Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Februari 2014 Versie 1.2 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek De Wolden C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen

Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2009 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Assen maart 2011 Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie