enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad."

Transcriptie

1 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt, behalve wanr er aangegeven is dat u met een andere vraag moet doorgaan. door interview(st)er in te vullen interview(st)er-nr Omdat de vragenlijsten door een computer worden gelezen willen wij u dringend verzoeken om bij het invullen het volgende in acht te nemen: interview-maand invullen met een donkerblauwe of zwarte pen gegevens van de persoon door wie deze enquête wordt ingevuld man vrouw geboortedatum waarnemingseenheid leeftijd X X 9 per vraag maar één antwoord aankruisen, tenzij anders is aangegeven als u een fout maakt, dan het vakje gewoon zwart maken letters en getallen binnen de vakjes schrijven R Z 88

2 Het juiste antwoord aankruisen s.v.p. X Kunt u hard voedsel bijten en kauwen zoals bijvoorbeeld een harde appel?, zonder moeite Bij de volgende vragen gaat het erom wat u normaal kunt doen. Het gaat NIET om tijdelijke problemen (van voorbijgaande aard)., met enige moeite, met grote moeite, dat kan ik niet Kunt u een gesprek volgen in een groep van of meer personen? (Zo nodig met hoorapparaat) Kunt u een voorwerp van kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 0 meter dragen?, zonder moeite, zonder moeite, met enige moeite, met enige moeite, met grote moeite, met grote moeite, dat kan ik niet, dat kan ik niet Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren? (Zo nodig met hoorapparaat), zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, dat kan ik niet Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?, zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, dat kan ik niet Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen? (Zo nodig met bril of contactlenzen), zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, dat kan ik niet 8 Kunt u 00 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan? (Zo nodig met stok), zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, dat kan ik niet Kunt u op een afstand van meter het gezicht van iemand herkennen? (Zo nodig met bril of contactlenzen) 9 Kunt u normaal verstaanbaar praten?, zonder moeite, zonder moeite, met enige moeite, met enige moeite, met grote moeite, met grote moeite, dat kan ik niet, dat kan ik niet

3 0 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? uitstekend zeer goed a. Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan ten gevolge van een emotiol probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen weken: goed matig slecht minder bereikt dan u zou willen? a. In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij: dagelijkse bezigheden die een matige inspanning vereisen, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een tafel, stofzuigen of fietsen? Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan ten gevolge van een emotiol probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief af angstig voelde) in de afgelopen weken: het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent? ernstig beperkt een beetje beperkt helemaal niet beperkt In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij: In welke mate heeft pijn u de afgelopen weken belemmerd bij uw normale werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? het oplopen van een paar trappen? helemaal niet ernstig beperkt een klein beetje een beetje beperkt nogal helemaal niet beperkt veel heel erg veel a. Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen weken: minder bereikt dan u zou willen? Als u denkt aan uw werk of andere dagelijkse bezigheden, was u dan ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen weken: beperkt in het soort werk of het soort bezigheden?

4 Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste voortdurend aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld? meestal vaak soms zelden nooit a. voelde u zich erg zenuwachtig zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken c. voelde u zich kalm en rustig d. voelde u zich erg energiek e. f. voelde u zich rslachtig en somber voelde u zich gelukkig Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de afgelopen weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd? voortdurend meestal soms zelden nooit Heeft u: Hoe vaak maakt u er gebruik van: a. een stok, kruk, looprek of rollator altijd af en toe nooit een rolstoel (elektrisch of handbewogen) of scoot(er)-mobiel altijd af en toe nooit c. orthopedisch schoeisel altijd af en toe nooit d. een (arm- of been-) prothese altijd af en toe nooit e. een orthese (beugel of spalk; niet bedoeld wordt een beugel voor het gebit) altijd af en toe nooit f. incontinentiemateriaal altijd af en toe nooit g. een katheter, urinaal altijd af en toe nooit h. stoma en stomamateriaal voor urine of ontlasting altijd af en toe nooit

5 8 Heeft u suikerziekte? Zo, a. bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? c. gebruikt u hiervoor op dit moment insuline? zo, bent u insuline gaan gebruiken binnen maanden nadat bij u suikerziekte was vastgesteld? Heeft u ooit een vorm van kanker gehad? Zo, a. c. heeft u dit in de afgelopen maanden gehad? bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? welke soort(en) kanker heeft u gehad? leukemie of bloedkanker 9 Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? Zo, a. heeft u dit in de afgelopen maanden gehad? longkanker darmkanker borstkanker prostaatkanker huidkanker bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? anders, nl. c. ondervindt u als gevolg van deze aandoening nu nog steeds gezondheidsproblemen of beperkingen? 0 Heeft u ooit een hartinfarct gehad? Zo, a. heeft u dit in de afgelopen maanden gehad? bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? Heeft u in de afgelopen maanden een andere ernstige hartaandoening gehad (zoals hartfalen of angina pectoris)? Zo, bent u hiervoor onder behandeling of controle van de huisarts of specialist?

6 Deze vraag gaat over een aantal langdurige ziektes en aandoeningen. Wilt u voor deze ziektes en aandoening met of aangeven of u die heeft of in de afgelopen maanden heeft gehad? Zo : wilt u dan ook de vervolgvraag in het vak achter de ziekte of aandoening invullen. Bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? a. migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn hoge bloeddruk c. vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen (geen spataderen) d. astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem) e. psoriasis f. chronisch eczeem g. duizeligheid met vallen h. ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan maanden i. onvrijwillig urineverlies (incontinentie) j. gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën k. chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) l. ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) m. andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder n. andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand o. heeft u nog een andere langdurige ziekte of aandoening gehad in de afgelopen, maanden namelijk:

7 Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de afgelopen maand wel eens heeft gedronken? u mag meer dan één hokje aankruisen Op hoeveel van de weekenddagen (hiermee wordt bedoeld vrijdag t/m zondag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? bier (geen alcoholvrij/malt bier) dagen wijn, sherry, port, vermouth dagen likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whisky, wodka of ander gedestilleerd alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap (bijv. breezers, shooters) licht-alcoholische dranken (bijv. alcoholarm bier) ik dronk vroeger wel, maar ik heb in de afgelopen maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken 8 ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken ingevuld, naar vraag ik dronk vroeger wel, maar heb in de afgelopen maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken ingevuld, naar vraag 8 dag minder dan dag ik drink nooit in het weekend ik drink nooit in het weekend ingevuld, naar vraag 9 Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n weekenddag? of meer glazen - 0 glazen glazen Op hoeveel van de door-de-weekse dagen (hiermee wordt bedoeld maandag t/m donderdag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? dagen dagen glazen glazen glazen glazen glas 8 dagen dag minder dan dag ik drink nooit op door-de-weekse dagen ik drink nooit op door-de-weekse dagen ingevuld, naar vraag 9 Wanr heeft u voor het laatst alcohol gedronken? in de afgelopen 0 dagen tussen de 0 dagen en maanden geleden tussen de maanden en maanden geleden Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo n door-de-weekse dag? of meer glazen - 0 glazen tussen de 0 dagen en maanden geleden ingevuld, naar vraag tussen de maanden en maanden geleden ingevuld, naar vraag glazen glazen glazen glazen glazen glas 8 0 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 0 dagen alcohol gedronken? dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week minstens één keer per week minder dan één keer per week

8 Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken? Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens weken achter elkaar? elke dag - keer per week - keer per week - keer per week - keer per maand - keer per maanden Zo : a. heeft u dit in de afgelopen maanden gehad? bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van huisarts, specialist of psycholoog geweest? - keer per maanden nooit 8 nooit ingevuld, naar vraag Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken? elke dag - keer per week - keer per week - keer per week Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg somber of depressief was, minstens weken achter elkaar? Zo : a. heeft u dit in de afgelopen maanden gehad? bent u hiervoor in de afgelopen maanden onder behandeling of controle van huisarts, specialist of psycholoog geweest? - keer per maand - keer per maanden - keer per maanden nooit 8 Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar 8

9 Hieronder staat een aantal acute ziekten en klachten. Wilt u per ziekte of klacht aangeven of u die heeft of in de afgelopen maanden heeft gehad? Heeft u hiervoor de huisarts geraadpleegd? Moest u hiervoor uw dagelijkse bezigheden verzuimen (bijv. werk, school, huishoudelijk werk)? Heeft u hier vaak last van ( keer per ar of vaker)? a. verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking acute bronchitis of longontsteking (hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis) c. oorontsteking d. infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen e. diarree (= tenminste maal dunne ontlasting binnen uur) f. braken (= tenminste maal braken binnen uur) g. maagzweer Heeft u ooit een griepprik gekregen? ' ingevuld, verder met vraag 0 9

10 8 Wanr heeft u voor het laatst een griepprik gekregen? Jaar: nuari februari maart Hoe vaak heeft u de afgelopen ar bij de bloedbank bloed laten afnemen? Als u het niet precies weet, mag u schatten. keer mannen jonger dan 0 ar, verder met vraag mannen van 0 ar en ouder, verder met vraag vrouwen jonger dan 0 ar, verder met vraag april mei Vragen voor vrouwen van 0 ar en ouder juni juli De volgende vragen zijn van belang in verband met preventief bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (door middel van uitstrijkjes) augustus september 8 9 Hoe vaak is er in de afgelopen ar een uitstrijkje bij u gemaakt? oktober 0 keer november keer december keer weet niet keer of meer geen enkele keer 9 Kreeg u die laatste griepprik: op eigen verzoek op mondeling voorstel van de huisarts na schriftelijke oproep van de huisarts op voorstel van de specialist op voorstel van de GGD op voorstel van het werk Bent u in de laatste ar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker? '' ingevuld en u bent 0 ar en ouder, verder met vraag '' ingevuld en u bent jonger dan 0 ar, verder met vraag 0 op voorstel van iemand anders Bent u bloeddonor? Hier wordt niet bedoeld het doneren van plasma. ingevuld en: man jonger dan 0 ar, verder met vraag man van 0 ar en ouder, verder met vraag vrouw jonger dan 0 ar, verder met vraag vrouw van 0 ar en ouder, verder met vraag Heeft u zich op grond van deze uitnodiging laten onderzoeken? Waarom niet? ik vind het niet nodig ik vind het onderzoek onplezierig '' ingevuld en u bent 0 ar en ouder, verder met vraag '' ingevuld en u bent jonger dan 0 ar, verder met vraag Wanr heeft u voor het laatst bloed als bloeddonor laten afnemen? korter dan ar geleden langer dan ar geleden langer dan ar geleden ingevuld en: man jonger dan 0 ar, verder met vraag man van 0 ar en ouder, verder met vraag vrouw jonger dan 0 ar, verder met vraag vrouw van 0 ar en ouder, verder met vraag ik had er geen tijd voor ik ben al behandeld/geopereerd ik word al regelmatig gecontroleerd ik had pas nog een uitstrijkje laten maken anders, nl. 0

11 Vragen voor vrouwen van 0 ar en ouder De volgende vragen zijn van belang in verband met preventief bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het gaat hier om specifieke röntgenfoto s van één of beide borsten. Niet bedoeld worden: röntgenfoto s van de gehele borstkas zoals die wel eens gemaakt worden bij bijv. algemeen medisch onderzoek, ziekenhuisopname en hart- of longziekten. Waarom niet? ik vind het niet nodig ik vind het onderzoek onplezierig ik had er geen tijd voor ik ben al behandeld/geopereerd ik word al regelmatig gecontroleerd ik had pas nog foto s laten maken anders, nl. Hoe vaak zijn er in de afgelopen ar röntgenfoto s van één of beide borsten bij u gemaakt? keer keer keer of meer keer geen enkele keer Vragen voor mannen van 0 ar en ouder verder met vraag 8 Naar aanleiding waarvan werden de laatste foto s gemaakt? (Ook als de foto s langer dan ar geleden gemaakt zijn) vanwege knobbeltje in de borst u mag meer dan één hokje aankruisen Bij mannen is het mogelijk om met behulp van een specifieke bloedtest vast te stellen of er een hoge kans is op prostaatkanker. Deze specifieke bloedtest wordt ook wel PSA-test genoemd (Prostaat Specifiek Antigeen). De volgende vragen zijn van belang om na te gaan hoe vaak deze bloedtest wordt afgenomen. vanwege andere klachten naar aanleiding van eerder onderzoek of eerdere behandeling van de borst(en) uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek uit voorzorg (zonder bijzondere aanleiding) nooit foto s gemaakt Hoe vaak is er in de afgelopen ar bij u bloed afgenomen, speciaal voor prostaatonderzoek (PSA-test)? keer keer keer keer of meer geen enkele keer 9 Bent u in de laatste ar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker? '' ingevuld, verder met vraag Naar aanleiding waarvan werd de laatste bloedtest gedaan? vanwege plasklachten geen enkele keer ingevuld, verder met vraag u mag meer dan één hokje aankruisen 0 Heeft u zich op grond van deze uitnodiging laten onderzoeken? '' ingevuld, verder met vraag vanwege pijnklachten in de rug vanwege een eerdere behandeling of operatie aan de prostaat omdat familieleden prostaatkanker hebben of hadden vanwege mijn leeftijd uit voorzorg (zonder bijzondere aanleiding)

12 Vragen voor iedereen Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo n dag mee bezig was? Woon/werkverkeer (heen en terug) Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a. lopen van/naar werk of school dagen uur min. fietsen van/naar werk of school dagen uur min. Lichamelijke activiteit op werk of school Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. a. licht en matig inspannend werk (zittend/staand werk, met af en toe lopen, zoals bureauwerk of lopend werk met lichte lasten) zwaar inspannend werk (lopend werk of werk waarbij regelmatig zware dingen moeten worden opgetild) aantal uren per week uur uur Huishoudelijke activiteiten Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a. licht en matig inspannend huishoudelijk werk (staand werk, zoals koken, afwassen, strijken, kind eten geven/in bad doen en lopend werk, zoals stofzuigen, boodschappen doen) dagen uur min. zwaar inspannend huishoudelijk werk (vloer schrobben, tapijt uitkloppen, met zware boodschappen lopen) dagen uur min.

13 Vrije tijd Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a. wandelen dagen uur min. fietsen dagen uur min. c. tuinieren dagen uur min. d. klussen/doe-het-zelven dagen uur min. 8 Sport (hier maximaal sporten opschrijven) bijv. fitness/conditietraining, tennis, trimmen/joggen, voetbal aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a. dagen uur min. dagen uur min. c. dagen uur min. d. dagen uur min. Indien jonger dan of ar en ouder, einde vragenlijst.

14 De vragen 9 t/m zijn alleen bestemd voor mensen van ar en ouder en jonger dan ar De volgende vragen gaan over dingen die kunnen gebeuren door het gebruik van hasj of marihuana. De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs. Heeft u in de afgelopen maanden gemerkt dat u veel meer hasj of marihuana nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken? Cannabis 9 Kent u persoonlijk mensen die cannabis, dus hasj of marihuana gebruiken? Heeft u in de afgelopen maanden gemerkt dat dezelfde hoeveelheid hasj of marihuana minder effect heeft dan vroeger? 0 Heeft u zelf ooit hasj of marihuana gebruikt?, maar alleen voor medicinaal gebruik, bijv. als pijnstillend middel '' of, maar alleen voor medicinaal gebruik ingevuld, verder met vraag 80 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? Hoe oud was u toen u voor het eerst hasj of marihuana gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. 8 Heeft u in de afgelopen maanden zonder succes geprobeerd om minder hasj of marihuana te gebruiken of te stoppen? Heeft u in de afgelopen maanden het verlangen gehad te stoppen met hasj of marihuana? ar Heeft u de laatste maanden hasj of marihuana gebruikt? 9 Heeft u in de afgelopen maanden veel tijd nodig gehad om bij te komen van de effecten van hasj of marihuana? '' ingevuld, verder met vraag 80 Hoe vaak heeft u de laatste maanden hasj of marihuana gebruikt? een keer 0 Heeft u in de afgelopen maanden veel tijd besteed aan het verkrijgen van hasj of marihuana? twee keer drie keer vier keer vijf keer of vaker Heeft u in de afgelopen maanden vaak hasj of marihuana in grotere hoeveelheden of vaker gebruikt dan u van plan was? 'één, twee, drie of vier keer ingevuld, verder met vraag

15 Heeft u zich in de afgelopen maanden ziek gevoeld bij het stoppen of minder gebruiken van hasj of marihuana? 8 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen hasj of marihuana gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week minstens één keer per week Heeft u in de afgelopen maanden bij het stoppen of minder gebruiken van hasj of marihuana een middel gebruikt om gevoelens van ziekte te voorkomen? 9 minder dan één keer per week Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag? aantal Heeft u in de afgelopen maanden toch hasj of marihuana gebruikt terwijl u wist dat het gezondheidsproblemen, psychische problemen of emotionele problemen bij u veroorzaakte? Ecstasy 80 Kent u persoonlijk mensen die ecstasy gebruiken? Heeft u in de afgelopen maanden belangrijke activiteiten zoals sport, werk, omgaan met familie of vrienden, opgegeven of sterk verminderd om hasj of marihuana te gebruiken? 8 Heeft u zelf ooit ecstasy gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 8 Waar kocht of kreeg u de hasj of marihuana die u in de afgelopen maanden heeft gebruikt? bij een coffeeshop u mag meer dan één hokje aankruisen 8 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? bij een dealer thuis bij iemand anders thuis in een café, disco of andere uitgaansgelegenheid op straat, in een park e.d. via een bezorgdienst via internet anders Hoe oud was u toen u voor het eerst ecstasy gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar Heeft u de laatste maanden ecstasy gebruikt? En heeft u ook de laatste 0 dagen hasj of marihuana gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 9 8 '' ingevuld, verder met vraag 8 En heeft u ook de laatste 0 dagen ecstasy gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 8

16 8 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen ecstasy gebruikt? 9 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen amfetaminen gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week meerdere malen per week minstens één keer per week minstens één keer per week minder dan één keer per week minder dan één keer per week Amfetaminen Cocaïne 8 Kent u persoonlijk mensen die amfetaminen, of speed, gebruiken? 9 Kent u persoonlijk mensen die cocaïne gebruiken? 88 Heeft u zelf ooit amfetaminen gebruikt? 9 Heeft u zelf ooit cocaïne gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 9 '' ingevuld, verder met vraag 0 89 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? 9 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? 90 Hoe oud was u toen u voor het eerst amfetaminen gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar 9 Hoe oud was u toen u voor het eerst cocaïne gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar 9 Heeft u de laatste maanden amfetaminen gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 9 98 Heeft u de laatste maanden cocaïne gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 0 9 En heeft u ook de laatste 0 dagen amfetaminen gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 9 99 En heeft u ook de laatste 0 dagen cocaïne gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 0

17 00 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen cocaïne gebruikt? 0 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen heroïne gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week meerdere malen per week minstens één keer per week minstens één keer per week minder dan één keer per week minder dan één keer per week Heroïne LSD 0 Kent u persoonlijk mensen die heroïne gebruiken? 08 Kent u persoonlijk mensen die LSD gebruiken? 0 Heeft u zelf ooit heroïne gebruikt? 09 Heeft u zelf ooit LSD gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 08 '' ingevuld, verder met vraag 0 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? 0 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? 0 Hoe oud was u toen u voor het eerst heroïne gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar Hoe oud was u toen u voor het eerst LSD gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar 0 Heeft u de laatste maanden heroïne gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 08 Heeft u de laatste maanden LSD gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 0 En heeft u ook de laatste 0 dagen heroïne gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag 08 En heeft u ook de laatste 0 dagen LSD gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag

18 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen LSD gebruikt? 0 Heeft u deze middelen meer dan keer incidenteel gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week minstens één keer per week minder dan één keer per week Heeft u dit soort middelen in de afgelopen maanden gebruikt? Prestatieverhogende middelen Heeft u ooit middelen gebruikt om uw sportprestaties te verbeteren of om een gespierd lichaam te krijgen? '' ingevuld, verder met vraag Hoe oud was u toen u voor het eerst middelen gebruikte om uw sportprestaties te verbeteren of om een gespierd lichaam te krijgen? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar Welk van de volgende soorten middelen heeft u daarvoor gebruikt? u mag meer dan één hokje aankruisen Met welk doel heeft u deze middelen wel eens genomen? u mag meer dan één hokje aankruisen anabole steroïden groeihormoon EPO (erytropoiëtine) schildklierhormoon clenbuterol stimulerende middelen, zoals amfetaminen ofwel speed, cocaïne, efedrine ofwel Stackers of cafeïne in een hoge dosering een ander middel om beter te presteren tijdens wedstrijden beter te presteren tijdens trainingen beter te presteren tijdens werk of studie voor een sneller herstel na training of wedstrijd sneller terug te keren na een blessure om een slanker uiterlijk te krijgen om een gespierder uiterlijk te krijgen om u veiliger te voelen in het sociale leven anders 8 9 Heeft u deze middelen wel eens in de vorm van een kuur genomen? '' ingevuld, verder met vraag 9 8 Hoeveel kuren van deze middelen heeft u gebruikt? 9 aantal Heeft u deze middelen wel eens incidenteel gebruikt, dus niet in de vorm van een kuur? Hoe bent u aan deze middelen gekomen? op voorschrift van een arts via trainer, sportvereniging, fitnesscentrum of sportschool via vrienden, kennissen of familie via internet zelf ingekocht in het buitenland anders u mag meer dan één hokje aankruisen '' ingevuld, verder met vraag 8

19 Paddo s GHB Kent u persoonlijk mensen die paddo s gebruiken? Kent u persoonlijk mensen die GHB gebruiken? Heeft u zelf ooit paddo s gebruikt? Heeft u zelf ooit GHB gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag '' ingevuld, verder met vraag 9 Heeft u dit meer dan keer gebruikt? Heeft u dit meer dan keer gebruikt? 8 Hoe oud was u toen u voor het eerst paddo s gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. Hoe oud was u toen u voor het eerst GHB gebruikte? Als u het niet precies weet, mag u schatten. ar ar 9 Heeft u de laatste maanden paddo s gebruikt? Heeft u de laatste maanden GHB gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag '' ingevuld, verder met vraag 9 0 En heeft u ook de laatste 0 dagen paddo s gebruikt? En heeft u ook de laatste 0 dagen GHB gebruikt? '' ingevuld, verder met vraag '' ingevuld, verder met vraag 9 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen paddo s gebruikt? 8 Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen GHB gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week meerdere malen per week minstens één keer per week minstens één keer per week minder dan één keer per week minder dan één keer per week 9

20 Slaapmiddelen 9 Heeft u in de laatste maanden slaap- of kalmerende middelen gebruikt? '' ingevuld, einde vragenlijst 0 Hoe oud was u toen u voor het eerst slaap- of kalmerende middelen gebruikte? ar En heeft u ook de laatste 0 dagen slaap- of kalmerende middelen gebruikt? '' ingevuld, einde vragenlijst Gedurende hoeveel dagen heeft u de laatste 0 dagen slaap- of kalmerende middelen gebruikt? dagelijks of bijna dagelijks meerdere malen per week minstens één keer per week minder dan één keer per week Bedankt voor uw medewerking! 0

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld.

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. 44441 LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. ALGEMEEN 1. Welke datum is het vandaag? - - 20 dag maand ar 2. Wat is uw geboortedatum? - - 19 dag maand ar 3. Wat is uw huidige

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie Versie: MATE -nl 2.1. Tijdvak voor de beoordeling.

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie Versie: MATE -nl 2.1. Tijdvak voor de beoordeling. Meten van Addicties voor riage en Evaluatie Versie: MAE -nl 2.1 Afnameformulier Afgenomen door: Datum afname: d d m m y y Persoonsnummer: 1. Middelen: Gebruik 2 2. Indicaties psychiatrisch of medisch consult

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Leefregels na een open hartoperatie

Leefregels na een open hartoperatie Leefregels na een open hartoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0730 Inleiding U heeft in een ander ziekenhuis een open hartoperatie gehad. U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht Deelnemers over Van Klacht naar Kracht GGD Rotterdam-Rijnmond Marion Matthijssen Cluster Zorgregie November 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beoordeling programma Van Klacht naar Kracht 7 2.1 De

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen Crétien van Campen (red.)

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens?

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Als je ouder Wat kan ik doen? drugs gebruikt Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Tips Inhoud Wie ben ik? Waarom gebruikt mijn vader of moeder drugs? Wat is het? Wat doet het? Wanneer zijn drugs een probleem?

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie