Ouderenmonitor Waalre. Tabellenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek"

Transcriptie

1 Ouderenmonitor Waalre Tabellenboek

2

3 Ouderenmonitor Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk geweld Zorg en hulp WMO- en welzijnsvoorzieningen Achtergrondkenmerken Financiële situatie Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Vergelijking Gemeente Zuidoost-Brabant Tabel 3. Antwoordpercentages per vraag Gemeente Zuidoost-Brabant Vragenlijst Ouderenmonitor 2012

4 Ouderenmonitor Algemeen - LEESWIJZER- De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht. De cijfers geven dan ook een beeld van de werkelijke situatie wat betreft leeftijds- en geslachtsopbouw, voor uw gemeente, de regio en Nederland. Bovenaan de kolom op de eerste pagina staat het aantal ouderen waarop het cijfer is gebaseerd. Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. Wanneer er sprake is van een subcategorie is dit in de lay-out terug te vinden. Bijvoorbeeld Obesitas staat ingesprongen; dit betekent dus dat Obesitas een subcategorie is van de bovengenoemde categorie Overgewicht. Tabel 1: Kernindicatoren In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de gemeente, de regio Zuidoost-Brabant en Nederland. Door samenwerking met het CBS en het RIVM in de Nationale Monitor Gezondheid is het dit jaar voor het eerst mogelijk om voor een aantal landelijk vastgestelde basisvariabelen het landelijke cijfer te presenteren. Vetgedrukte cijfers in de gemeente kolom geven een statistisch significant verschil aan tussen uw gemeente en de regio. Vetgedrukte cijfers in de regio kolom geven een statistisch significant verschil aan tussen: a) de regio en uw gemeente of b) de regio en Nederland. Vetgedrukte cijfers in de Nederland kolom geven een statistisch significant verschil aan tussen de regio en Nederland. bel 3rdpercentages per vraag Tabel 2: Vergelijking In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de Ouderenmonitor 2012 voor uw gemeente en de regio Zuidoost-Brabant waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit 2009 en de resultaten uit 2009 met die uit Vetgedrukte cijfers in de kolom 2009 geven een statistisch significant verschil aan tussen 2006 en Vetgedrukte cijfers in de kolom 2012 geven een statistisch significant verschil aan tussen 2009 en Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag In tabel 3 worden de antwoordpercentages op alle vragen uit de vragenlijst gegeven voor uw gemeente en de regio Brabant-Zuidoost. Deze resultaten zijn niet getoetst. Wanneer in de vragenlijst bij een bepaalde vraag meerdere antwoordcategorieën konden worden aangekruist, kan het totaal van deze percentages boven 100 procent uitkomen. van deze percentages boven 100 procent uitkomen.

5 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Gezondheid en ziekte Nederland n=431 n= n= % % % Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als 'gaat wel' tot 'slecht' Chronische ziekten Heeft ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad Heeft ooit een hartinfarct gehad Heeft ooit kanker gehad Heeft één of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts Chronische ziekten waarvoor men onder behandeling of controle is van een arts: Diabetes mellitus Heeft diabetes en gebruikt insuline Heeft diabetes en is binnen 6 maanden insuline gaan gebruiken na vaststelling diabetes Beroerte, hersenbloeding of herseninfarct Hartinfarct Een andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen of angina pectoris) Een vorm van kanker (kwaadaardig) Hoge bloeddruk Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Zelfredzaamheid Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Beperkt in gehoor, gezichtsvermogen en/of mobiliteit Heeft gehoorbeperking Heeft gezichtsbeperking Heeft mobiliteitsbeperking Heeft problemen in het dagelijks leven door: - slecht lopen slecht kunnen bewaren van evenwicht slecht horen slecht zien weinig kracht in handen lichamelijke moeheid Kan vanwege de gezondheid niet de dingen doen die men zou willen doen Heeft grote moeite met of hulp nodig bij één of meer dagelijkse handelingen

6 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Nederland n=431 n= n= % % % Kan één of meer huishoudelijke activiteiten niet uitvoeren Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer 8 11 Regie over eigen leven Heeft weinig regie over eigen leven Kwetsbaarheid Is een kwetsbare oudere Is lichamelijk kwetsbaar Is sociaal kwetsbaar Is psychisch kwetsbaar Is kwetsbaar (oude manier) Bepaald aan de hand van de Tilburg Frailty Indicator 2 Lage draagkracht en hoge draaglast Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gevoelens Is niet (zo) gelukkig Afgelopen 3 maanden: (Heel) vrolijk Beetje vrolijk tot neutraal Beetje tot zeer somber 6 6 Afgelopen maand: Heeft zich de afgelopen maand (soms) somber gevoeld 6 6 Heeft zich de afgelopen maand (soms) nerveus of angstig gevoeld 5 5 Problemen Kan niet goed omgaan met problemen Psychiatrische aandoeningen Heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie Heeft een hoog risico op angststoornis of depressie 2 5 Geheugen Heeft klachten over geheugen 4 6 2

7 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Leefstijl Nederland n=431 n= n= % % % Roken Rookt Is zware roker (>= 20 sigaretten/ dag) Alcohol Drinkt alcohol Is overmatig drinker Is bingedrinker (minstens 1x per week 6 glazen of meer per dag) Voldoet niet aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik Drinkt geen alcohol meer Overmatig drinker: mannen > 21 glazen/week; vrouwen > 14 glazen/week 4 Norm aanvaardbaar alcoholgebruik: mannen maximaal 10 glazen/week, maximaal 2 glazen /dag, maximaal 5 drinkdagen/week; vrouwen maximaal 5 glazen/week, maximaal 1 glas/dag, maximaal 5 drinkdagen/week Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor 55- plussers (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (3 keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beide normen Denkt te weinig te bewegen Meest genoemde redenen weinig beweging: - Lichamelijke beperking/kan ik niet (meer) Geen interesse (meer) Andere hobby's 4 4 Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) 2 1 Is ongewild veel afgevallen (6 kg of meer in afgelopen 6 maanden of 3 kg of meer in afgelopen maand) 4 6 Leefbaarheid Sociale veiligheid Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts

8 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Eenzaamheid Nederland n=431 n= n= % % % Sociale relaties Is niet in staat om zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden 1 3 Is eenzaam Is (zeer) ernstig eenzaam 7 9 Is emotioneel eenzaam (zoals het ervaren van een leegte en het missen van een goed vriend(in)) Is sociaal eenzaam (zoals bij niemand terecht kunnen en niet veel mensen volledig kunnen vertrouwen) Heeft niet genoeg mensen op wie teruggevallen kan worden in geval van narigheid Heeft niet veel mensen op wie volledig vertrouwd kan worden Wilt u hulp om iets aan uw eenzaamheid te doen? Ik ben niet eenzaam Ja, ik krijg al hulp 4 4 Ja, maar ik krijg nog geen hulp 2 3 Nee, ik wil geen hulp 9 11 Sociaal netwerk Behorend tot netwerktype 'lokaal familie afhankelijk' (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) Behorend tot netwerktype 'lokaal geïntegreerd' (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met me gaat) Behorend tot netwerktype 'lokaal gereserveerd' (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) Behorend tot netwerktype 'gericht op wijdere samenleving' (Al mijn familie woont ver weg, maar gelukkig heb ik goede vrienden die me zonodig zullen helpen) 10 6 Behorend tot netwerktype 'privacy gericht' (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) 6 8 Ontvangt niet voldoende steun van andere mensen 7 9 4

9 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Maatschappelijke participatie Nederland n=431 n= n= % % % Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Lidmaatschappen Is lid van een vereniging of club Is lid van een sportvereniging of sportclub Bijeenkomsten Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Mantelzorg geven Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven Geeft momenteel mantelzorg Is mantelzorger (minstens 3 maanden of minstens 8 uur per week) Geeft momenteel intensief mantelzorg (langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week) 6 4 Belasting mantelzorger Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg 3 2 Mantelzorger is zwaar belast (% van de mantelzorgers) Aantal uur mantelzorg per week Incidenteel uur per week uur per week uur of meer per week 3 2 Geeft momenteel mantelzorg in de vorm van: - Hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) Klaarmaken warme maaltijden Hulp bij huishoudelijk werk (hulp in de huishouding en/of warme maaltijd klaarmaken) Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) Medische verzorging Hulp bij dagelijkse verzorging (persoonlijke en medische) Gezelschap, troost, afleiding Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.) Regelen geldzaken en/of administratie 8 6 Geeft momenteel mantelzorg aan: - Partner Kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (Schoon)ouders 0,9 1 - Andere familieleden Buren, vrienden, kennissen 4 3 5

10 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Behoefte aan hulp Heeft als mantelzorger behoefte aan (meer) hulp (praktische of emotionele steun nodig) Nederland n=431 n= n= % % % 4 2 Heeft behoefte aan: - Informatie en advies Vervanger ivm vrije dagen of vakantie 1 0,6 - Emotionele steun 2 0,5 - Ontspannende activiteiten 0 0,4 - Belangenbehartiging 0,2 0,2 Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld Lichamelijk geweld 0,5 2 - Ongewenste seksuele toenadering 0,3 0,5 - Seksueel misbruik 0,7 0,5 Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld door: - Partner Ex-partner 0,5 1 - (Stief)kind 0 0,2 - (Stief)ouder(s) 1 0,6 - (Stief)broer(s)/zus(sen) 0 0,2 - Ander familielid 0,5 0,3 - Huisvriend 0 0,1 - Anders 0 0,5 Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld: - 1 jaar geleden of korter 0 0,4 - tussen 1 en 5 jaar geleden 0,2 0,3 - langer dan 5 jaar geleden 2 3 Zorg en hulp Zorggebruik Heeft afgelopen 2 maanden contact gehad met huisarts Heeft afgelopen 2 maanden meer dan 2 keer huisarts bezocht Heeft afgelopen jaar contact gehad met huisarts Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt momenteel dagelijks mantelzorg 5 5 6

11 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Nederland n=431 n= n= % % % Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - Hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) Klaarmaken van de warme maaltijden Huishoudelijk werk (hulp in de huishouding en/of warme maaltijd klaarmaken) Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) Hulp bij medische verzorging Hulp bij dagelijkse verzorging (persoonlijke en medische) Gezelschap, troost, afleiding, etc Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, etc.) Regeling geldzaken en/of andere administratie 4 6 Ontvangt momenteel mantelzorg van: - Partner Kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (Schoon)ouders Andere familieleden Buren/vrienden/kennissen 1 2 Mantelzorger is huisgenoot 4 4 Hulp ontvangen Ontvangt hulp in verband met gezondheid Ontvangt hulp van: - Betaalde hulp Mantelzorger Vrijwilliger 0,8 2 Zorgbehoefte Heeft in verband met gezondheid behoefte aan meer hulp 4 5 Heeft behoefte aan meer hulp bij: - Hulp in de huishouding Klaarmaken van warme maaltijd 0,7 0,8 - Huishoudelijk werk (hulp in de huishouding en/of warme maaltijd klaarmaken) Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen) 0,7 1 - Hulp bij medische verzorging 0,7 0,5 - Hulp bij dagelijkse verzorging (persoonlijke en medische) Gezelschap, troost, afleiding 0,2 1 - Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper) Regeling geld zaken en/of andere administratie 0,7 0,9 - Verzorgen van huisgenoot 0,4 0,5 - Hulp bij iets anders 1 1 7

12 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Als men nu of in de toekomst vanwege de gezondheid behoefte aan hulp heeft, is deze hulp dan in de omgeving beschikbaar? Nederland n=431 n= n= % % % - Hulp beschikbaar van huisgenoot Hulp beschikbaar van kinderen, andere familieleden of buren, vrienden of kennissen Geen hulp beschikbaar van iemand in de omgeving Woon/zorgsituatie Beschikbaarheid diensten bij een nabijgelegen dienstencentrum, bejaarden- of verzorgingstehuis, zoals huishoudelijke hulp of maaltijdverzorging: - Kan hier vanuit woning gebruik van maken Maakt hier vanuit woning gebruik van Heeft behoefte om hier vanuit huis gebruik van te kunnen maken 3 3 Beschikbaarheid verpleging of verzorging op afroep vanuit een nabij gelegen bejaarden-/verzorgingshuis of dienstencentrum - Kan hier vanuit woning gebruik van maken Maakt hier vanuit woning gebruik van Heeft behoefte om hier vanuit huis gebruik van te kunnen maken 6 4 Wmo- en welzijnsvoorzieningen Wmo-voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer wmovoorzieningen 8 7 Heeft gebruik gemaakt van: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Dagopvang/dagverzorging/dagbehandeling 3 2 Heeft behoefte aan een Wmo-voorziening 4 4 Heeft behoefte aan: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Dagopvang/dagverzorging/dagbehandeling 1 1 Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van of heeft behoefte aan 1 of meer Wmo-voorzieningen Weet waar men in de gemeente terecht kan voor vragen en informatie over Wmo-voorzieningen (bekendheid) Weet waar men terecht kan voor: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Ondersteuning/hulp ivm gezondheidsproblemen (bijv hulp in huis, woningaanpassing of vervoersvoorziening)

13 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Nederland n=431 n= n= % % % Wil informatie maar weet voor 1 of meer Wmo-voorzieningen niet waar deze te verkrijgen (bekendheid) Heeft wel behoefte aan, maar weet niet waar men terecht kan voor: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Ondersteuning/hulp ivm gezondheidsproblemen 8 10 Welzijnsvoorzieningen Maakt wel eens gebruik van 1 of meer welzijnsvoorzieningen Maakt gebruik van: - Maaltijdverstrekking / maaltijdendienst Eetpunt Ouderenadviseur Hulp bij administratieve of financiële activiteiten Sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum Recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen Hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie Hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) 0 0,9 - Algemene gezondheidscheck Heeft behoefte aan 1 of meer welzijnsvoorzieningen Heeft behoefte aan: - Maaltijdverstrekking / maaltijdendienst Eetpunt Ouderenadviseur Hulp bij administratieve of financiële activiteiten Sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum Recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen Hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie Hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) Algemene gezondheidscheck Achtergrondkenmerken Geslacht Man Vrouw Leeftijd 65 t/m 74 jaar t/m 84 jaar jaar en ouder 6 7 9

14 Tabel 1: Kernindicatoren gemeente Waalre, regio Zuidoost-Brabant en Nederland Gemeente Zuidoost- Waalre Brabant Nederland n=431 n= n= % % % Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon 0,4 2 Burgerlijke staat Gehuwd / samenwonend Ongehuwd / nooit gehuwd geweest 3 4 Gescheiden / gescheiden levend 5 6 Weduwe / weduwnaar Huishoudsamenstelling Alleenwonend Opleidingsniveau Geen opleiding/ lager onderwijs MAVO/ LBO HAVO/ VWO/ MBO HBO/ WO Financiële situatie Ontvangt alleen AOW Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen 9 12 Gestandaardiseerd huishoudinkomen* max euro max euro max euro max euro > euro *Besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden 10

15 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant Zelfredzaamheid N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Beperkt in gehoor, gezichtsvermogen en/of mobiliteit Heeft gehoorbeperking Heeft gezichtsbeperking Heeft mobiliteitsbeperking Heeft grote moeite met of hulp nodig bij één of meer dagelijkse handelingen Kan één of meer huishoudelijke activiteiten niet uitvoeren Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer Regie over eigen leven Heeft weinig regie over eigen leven Kwetsbaarheid Is kwetsbaar (oude manier) Lage draagkracht en hoge draaglast Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond

16 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Psychiatrische aandoeningen Heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie Heeft een hoog risico op angststoornis of depressie Leefstijl Roken Rookt Is zware roker (>= 20 sigaretten/ dag) Alcohol Drinkt alcohol Is overmatig drinker (mannen > 21 glazen/week; vrouwen > 14 glazen/week) Is bingedrinker (minstens 1x per week 6 glazen of meer per dag) Voldoet niet aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik Drinkt geen alcohol meer Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (3 keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beide normen Vanwege wijziging in het afkappunt wijkt het 2009 cijfer af van het destijds gepresenteerde cijfer 3 Norm aanvaardbaar alcoholgebruik: mannen maximaal 10 glazen/week, maximaal 2 glazen /dag, maximaal 5 drinkdagen/week; vrouwen maximaal 5 glazen/week, maximaal 1 glas/dag, maximaal 5 drinkdagen/week 2

17 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) Leefbaarheid Sociale veiligheid Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Eenzaamheid Sociale relaties Is eenzaam Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam (zoals het ervaren van een leegte en het missen van een goed vriend(in)) Is sociaal eenzaam (zoals bij niemand terecht kunnen en niet veel mensen volledig kunnen vertrouwen) Heeft niet genoeg mensen op wie teruggevallen kan worden in geval van narigheid Heeft niet veel mensen op wie volledig vertrouwd kan worden

18 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Wilt u hulp om iets aan uw eenzaamheid te doen? Ik ben niet eenzaam Ja, ik krijg al hulp Ja, maar ik krijg nog geen hulp Nee, ik wil geen hulp Sociaal netwerk Behorend tot netwerktype 'lokaal familie afhankelijk' (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) Behorend tot netwerktype 'lokaal geïntegreerd' (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met me gaat) Behorend tot netwerktype 'lokaal gereserveerd' (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) Behorend tot netwerktype 'gericht op wijdere samenleving' (Al mijn familie woont ver weg, maar gelukkig heb ik goede vrienden die me zonodig zullen helpen) Behorend tot netwerktype 'privacy gericht' (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk)

19 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant Maatschappelijke participatie N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Bijeenkomsten Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Mantelzorg geven Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven Geeft momenteel mantelzorg Belasting mantelzorger Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg Geeft momenteel mantelzorg in de vorm van: - Hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) Klaarmaken warme maaltijden Hulp bij huishoudelijk werk (hulp in de huishouding en/of warme maaltijd klaarmaken) Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) Medische verzorging Hulp bij dagelijkse verzorging (persoonlijke en medische) Gezelschap, troost, afleiding Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.) Regelen geldzaken en/of administratie

20 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Geeft momenteel mantelzorg aan: - Partner Kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (Schoon)ouders 1 2 0,9 0, Andere familieleden Buren, vrienden, kennissen Behoefte aan hulp Heeft als mantelzorger behoefte aan (meer) hulp (praktische of emotionele steun nodig) Heeft behoefte aan: - Informatie en advies Vervanger ivm vrije dagen of vakantie - 0,8 1-0,7 0,6 - Emotionele steun ,5 0,5 - Ontspannende activiteiten ,6 0,4 - Belangenbehartiging - 0,5 0,2-0,4 0,2 Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld Lichamelijk geweld - 2 0, Ongewenste seksuele toenadering - 0,3 0,3-0,3 0,5 - Seksueel misbruik - 0,3 0,7-0,3 0,5 6

21 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld door: - Partner - 0, Ex-partner - 2 0,5-0,8 1 - (Stief)kind ,2 0,2 - (Stief)ouder(s) - 0,3 1-0,5 0,6 - (Stief)broer(s)/zus(sen) - 0,2 0-0,2 0,2 - Ander familielid - 0 0,5-0,3 0,3 - Huisvriend ,1 0,1 - Anders - 0,5 0-0,2 0,5 Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld: - 1 jaar geleden of korter ,3 0,4 - tussen 1 en 5 jaar geleden - 0,2 0,2-0,3 0,3 - langer dan 5 jaar geleden Zorg en hulp Zorggebruik Heeft afgelopen 2 maanden contact gehad met huisarts Heeft afgelopen jaar contact gehad met huisarts Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt momenteel dagelijks mantelzorg

22 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - Hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) Klaarmaken van de warme maaltijden Huishoudelijk werk (hulp in de huishouding en/of warme maaltijd klaarmaken) Hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) Hulp bij medische verzorging Hulp bij dagelijkse verzorging (persoonlijke en medische) Gezelschap, troost, afleiding, etc Begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, etc.) Regeling geldzaken en/of andere administratie Ontvangt momenteel mantelzorg van: - Partner Kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (Schoon)ouders ,1 0 - Andere familieleden Buren/vrienden/kennissen Mantelzorger is huisgenoot Woon/zorgsituatie Beschikbaarheid diensten bij een nabijgelegen dienstencentrum, bejaarden- of verzorgingstehuis, zoals huishoudelijke hulp of maaltijdverzorging: - Kan hier vanuit woning gebruik van maken Maakt hier vanuit woning gebruik van Heeft behoefte om hier vanuit huis gebruik van te kunnen maken

23 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant Beschikbaarheid verpleging of verzorging op afroep vanuit een nabij gelegen bejaarden-/verzorgingshuis of dienstencentrum N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % - Kan hier vanuit woning gebruik van maken Maakt hier vanuit woning gebruik van Heeft behoefte om hier vanuit huis gebruik van te kunnen maken Wmo- en welzijnsvoorzieningen Wmo-voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Heeft behoefte aan, maar maakt nog geen gebruik van: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk - 0, Wil informatie over, maar weet niet waar men terecht kan voor: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Achtergrondkenmerken Geslacht Man Vrouw

24 Tabel 2: Vergelijking Gemeente Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost-Brabant N=546 N=365 n=431 n= n= n= % % % % % % Leeftijd 65 t/m 74 jaar t/m 84 jaar jaar en ouder Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon 0,6 2 0, Burgerlijke staat Gehuwd / samenwonend Ongehuwd / nooit gehuwd geweest Gescheiden / gescheiden levend Weduwe / weduwnaar Huishoudsamenstelling Alleenwonend Opleidingsniveau Geen opleiding/ lager onderwijs MAVO/ LBO HAVO/ VWO/ MBO HBO/ WO Financiële situatie Ontvangt alleen AOW Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen

25 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant A. Algemeen Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % A1. Wat is uw geslacht? man vrouw A2. Leeftijd 65 t/m 69 jaar t/m 74 jaar t/m 79 jaar t/m 84 jaar t/m 89 jaar t/m 94 jaar t/m 99 jaar 0,2 0,3 100 jaar en ouder 0 0 A3. Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd, geregistreerd partnerschap samenwonend 0,8 2 ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 4 gescheiden, gescheiden levend 5 6 weduwe, weduwnaar A4. Met welke personen woont u momenteel samen? met een partner / echtgenoot of echtgenote met kind(eren) jonger dan 18 jaar 0,9 0,3 met kind(eren) van 18 jaar en ouder 3 2 met mijn ouder(s) 0,2 0 met een andere volwassene / andere volwassenen 1 1 ik woon niet samen met een partner, maar heb wel een duurzame relatie 0,4 0,6 ik woon alleen A5. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift. geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 2 4 lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 8 14 lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBOkort, VMBO-t) middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals vakopleidigen bakker of kapper, MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals 10 6 HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

26 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant B. Gezondheid Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % B1. Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: zeer goed 10 8 goed gaat wel slecht 4 6 zeer slecht 0,8 0,7 B2. Kunt u over het algemeen de dingen doen die u wilt doen (ook al is uw gezondheid misschien niet optimaal)? ja nee B3. Heeft u suikerziekte? ja nee a. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja nee 1 2 b. Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline? ja 3 4 nee c. Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was vastgesteld? ja 1 2 nee B4. Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? ja 6 9 nee a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja 0,7 1 nee 5 7 b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 2 4 nee 4 4 2

27 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % B5. Heeft u ooit een hartinfarct gehad? ja 8 10 nee a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja 2 0,8 nee 7 9 b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 7 7 nee 2 3 B6. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad (zoals hartfalen of angina pectoris)? ja 5 6 nee a. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 4 6 nee 0,2 0,2 B7. Heeft u ooit een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) gehad? ja nee a. Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad? ja 5 5 nee b. Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja nee 7 6 B8. Deze vraag gaat over een aantal langdurige ziekten en aandoeningen. Wilt u voor deze ziekten en aandoeningen met ja of nee aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad? a. Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn ja 7 7 nee

28 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % ja 3 3 nee 4 3 b. Hoge bloeddruk ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja nee 2 3 c. Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen (geen spataderen) ja 9 9 nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 5 6 nee 3 2 d. Astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem) ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 10 9 nee 0,6 1 e. Psoriasis ja 4 5 nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 2 2 nee 2 2 f. Chronisch eczeem ja 4 4 nee

29 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 3 2 nee 0,9 1 g. Duizeligheid met vallen ja 3 7 nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 2 5 nee 0,9 2 h. Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 ja maanden 7 5 nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 6 4 nee 1 1 i. Onvrijwilig urineverlies (incontinentie) ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 7 7 nee 7 7 j. Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja nee k. Chronische gewrichtsontseking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) ja 9 11 nee

30 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 5 7 nee 3 3 l. Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia) ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 10 9 nee 5 6 m. Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder ja nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 8 8 nee 4 4 n. Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand ja 6 10 nee Bent u hiervoor in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of specialist geweest? ja 3 5 nee 3 3 o. Andere langdurige ziekte of aandoening, namelijk ja nee B9. Was u gedurende de afgelopen 4 weken beperkt in uw werk of andere bezigheden ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid? ja nee

31 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant B12. Bij de volgende vragen gaat het erom wat u nogmaal kunt doen. Het gaat NIET om tijdelijke problemen van voorbijgaande aard. Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % a. Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)? ja, zonder moeite ja, met enige moeite ja, met grote moeite 2 5 nee, dat kan ik niet 1 3 b. Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)? ja, zonder moeite ja, met enige moeite 4 7 ja, met grote moeite 0 1 nee, dat kan ik niet 0,7 0,6 c. Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)? ja, zonder moeite ja, met enige moeite ja, met grote moeite 2 3 nee, dat kan ik niet 2 5 d. Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)? ja, zonder moeite ja, met enige moeite 7 7 ja, met grote moeite 2 2 nee, dat kan ik niet 1 2 e. Kunt u een voorwerp van 5 kg (bijv. een volle boodschappentas) 10 meter dragen? ja, zonder moeite ja, met enige moeite 9 13 ja, met grote moeite 5 5 nee, dat kan ik niet 7 10 f. Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken? ja, zonder moeite ja, met enige moeite ja, met grote moeite 4 7 nee, dat kan ik niet 3 4 7

32 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % g. Kunt u 400 meter aan een stuk lopen, zonder stil te staan (zo nodig met stok)? ja, zonder moeite ja, met enige moeite 8 11 ja, met grote moeite 3 5 nee, dat kan ik niet 8 10 B13. Hieronder staat enkele handelingen genoemd waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u telkens aangeven of u het zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite of alleen met hulp van anderen kunt doen? a. Eten en drinken zonder moeite met enige moeite 3 3 met grote moeite 0 0,4 alleen met hulp van anderen 0,2 0,2 b. Gaan zitten en opstaan uit een stoel zonder moeite met enige moeite met grote moeite 1 2 alleen met hulp van anderen 0,5 0,6 c. In en uit bed stappen zonder moeite met enige moeite met grote moeite 1 2 alleen met hulp van anderen 0,5 0,7 d. Aan- en uitkleden zonder moeite met enige moeite 9 13 met grote moeite 0,5 2 alleen met hulp van anderen 1 2 e. Verplaatsen op dezelfde verdieping zonder moeite met enige moeite 7 8 met grote moeite 0,2 1 alleen met hulp van anderen 1 1 f. De trap op- en aflopen zonder moeite met enige moeite met grote moeite 6 7 alleen met hulp van anderen 3 5 8

33 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % g. De woning verlaten en binnengaan zonder moeite met enige moeite 4 6 met grote moeite 1 1 alleen met hulp van anderen 2 2 h. Zich verplaatsen buitenshuis zonder moeite met enige moeite met grote moeite 3 4 alleen met hulp van anderen 3 3 i. Gezicht en de handen wassen zonder moeite met enige moeite 0,8 3 met grote moeite 0,2 0,5 alleen met hulp van anderen 0,8 0,5 j. Volledig wassen zonder moeite met enige moeite 5 8 met grote moeite 0,9 2 alleen met hulp van anderen 2 4 B14. De volgende vragen gaan erover of u op dit moment een aantal werkzaamheden, die regelmatig gedaan moeten worden, zelfstandig kunt uitvoeren. Als u bepaalde werkzaamheden wel zelf kunt doen, dient u daarbij ook aan te geven of u deze werkzaamheden met of zonder moeite kunt doen. Het gaat er niet om of u bepaalde werkzaamheden ook werkelijk doet, maar of u ze zou kunnen verrichten (indien dat nodig is of nodig mocht zijn). a. Kunt u, geheel zelfstandig, ontbijt of lunch klaarmaken? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite 3 5 ja, maar met veel moeite 0,2 0,9 nee, alleen met hulp van anderen 1 2 b. Kunt u, geheel zelfstandig, warm eten klaarmaken? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite 8 9 ja, maar met veel moeite 2 3 nee, alleen met hulp van anderen 6 7 9

34 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % c. Kunt u, geheel zelfstandig, 'lichte' huishoudelijke werkzaamheden verrichten (bijv. stof afnemen of prullen opruimen)? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite 6 9 ja, maar met veel moeite 2 4 nee, alleen met hulp van anderen 3 4 d. Kunt u, geheel zelfstandig, 'zware' huishoudelijke werkzaamheden verrichten (bijv. dweilen, ramen lappen of stofzuigen)? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite ja, maar met veel moeite 6 8 nee, alleen met hulp van anderen e. Kunt u, geheel zelfstandig, uw kleren wassen en strijken? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite ja, maar met veel moeite 3 6 nee, alleen met hulp van anderen f. Kunt u, geheel zelfstandig, de bedden verschonen en/of opmaken? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite ja, maar met veel moeite 4 6 nee, alleen met hulp van anderen g. Kunt u, geheel zelfstandig, de boodschappen doen? ja, zonder enige moeite ja, maar wel met enige moeite 8 10 ja, maar met veel moeite 1 4 nee, alleen met hulp van anderen 7 10 h. Kunt u, geheel zelfstandig, gebruik maken van eigen of ja, openbaar zonder enige vervoer? moeite ja, maar wel met enige moeite 5 7 ja, maar met veel moeite 1 3 nee, alleen met hulp van anderen 8 11 B15. Als u vanwege uw gezondheid hulp krijgt, van wie krijgt u deze dan? niet van toepassing, ik ontvang momenteel geen hulp vanwege mijn gezondheid van een betaalde hulp (bijv. iemand van de thuiszorg) van een mantelzorger (een bekende uit uw omgeving die u onbetaald 9 10 helpt) van een vrijwilliger (iemand van een vrijwilligersorganisatie, bijv. iemand van de kerk of de Zonnebloem) 0,8 2 10

35 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % B16. Heeft u vanwege uw gezondheid eventueel meer hulp nodig? niet van toepassing, ik heb helemaal geen hulp nodig nee, ik ontvang voldoende hulp ja, ik heb meer hulp nodig dan ik nu krijg 4 5 B17. Waarvoor heeft u meer hulp nodig? hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) 3 4 klaarmaken van de warme maaltijden 0,7 0,8 hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) 0,7 1 hulp bij medische verzorging 0,7 0,5 gezelschap, troost, afleiding, etc. 3 5 begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, etc.) 4 4 regeling geldzaken en/of andere administratie 2 3 verzorgen van huisgenoot (bijv. echtgenoot, echtgenote, partner of kind) 3 4 hulp bij iets anders 3 5 B18. Als u nu of in de toekomst vanwege uw gezondheid behoefte aan hulp heeft of zou hebben, is er dan iemand in uw omgeving die hulp kan bieden? ja, een huisgenoot (partner, inwonend kind of andere huisgenoot) ja, kinderen of andere familieleden (niet inwonend), buren, vrienden of kennissen nee, ik heb niemand in mijn omgeving die mij hulp kan bieden C. Welbevinden C1. In welke mate vindt u zichzelf een gelukking mens? erg gelukkig gelukkig niet gelukkig, niet ongelukkig niet zo gelukkig 4 5 ongelukkig 0,2 0,6 C2. De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 weken. Wilt u bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak u zich zo voelde. a. Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig? altijd 0 0,9 meestal 2 2 vaak 4 5 soms zelden nooit

36 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % b. Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen 4 weken zo in de put, dat niets u kon opvrolijken? altijd 0 0,4 meestal 0,9 0,8 vaak 5 4 soms zelden nooit c. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken kalm en rustig? altijd meestal vaak soms zelden 3 4 nooit 3 3 d. Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken somber en neerslachtig? altijd 1 0,7 meestal 0,2 1 vaak 5 5 soms zelden nooit e. Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken een gelukkig mens? altijd meestal vaak soms zelden 4 4 nooit 1 2 C3. Kunt u voor elk van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? a. Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen helemaal mee eens 5 7 mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens

37 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % b. Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen helemaal mee eens 5 7 mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens c. Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen helemaal mee eens 5 8 mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens d. Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven helemaal mee eens 1 4 mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens e. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben helemaal mee eens 1 3 mee eens 8 8 niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens f. Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af helemaal mee eens mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens 7 10 g. Ik kan ongeveer alles als ik m'n zinnen erop gezet heb helemaal mee eens mee eens niet mee eens / niet mee oneens niet mee eens helemaal niet mee eens

38 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant C4. Hieronder zijn 7 gezichtjes afgebeeld die gevoelens weergeven. Welk gezichtje geeft het beste aan hoe u zich in de afgelopen 3 maanden voelde? Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % zeer vrolijk 9 11 vrolijk beetje vrolijk neutraal beetje somber 4 5 somber 0,5 1 zeer somber 1 0,7 C5. De onderstaande vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken. a. Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden? altijd 2 3 meestal 5 8 soms af en toe nooit b. Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig? altijd 0,2 0,8 meestal 3 3 soms af en toe nooit c. Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen? altijd 0 0,4 meestal 2 2 soms 8 10 af en toe nooit d. Hoe vaak voelde u zich hopeloos? altijd 0,2 0,5 meestal 1 2 soms 8 9 af en toe nooit

39 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % e. Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig? altijd 0 0,6 meestal 3 3 soms af en toe nooit f. Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten? altijd 0 0,3 meestal 1 2 soms 6 8 af en toe nooit g. Hoe vaak voelde u zich somber of depressief? altijd 0,2 0,6 meestal 2 2 soms af en toe nooit h. Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte? altijd 0,9 2 meestal 4 5 soms af en toe nooit i. Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken? altijd 0,2 0,5 meestal 2 2 soms 7 9 af en toe nooit j. Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos? altijd 0,4 0,5 meestal 1 2 soms 4 7 af en toe nooit

40 Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag voor Waalre en de regio Zuidoost-Brabant D. Roken en alcohol Gemeente Waalre Zuidoost- Brabant n=431 n= % % D1. Rookt u wel eens? ja nee D2. Heeft u vroeger wel gerookt? ja nee D3. Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje of zelf gerolde sigaretten? ja 9 11 nee 3 2 D4. Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? gemiddeld aantal sigaretten per dag D5. Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank u in de afgelopen 12 maanden wel eens heeft gedronken? bier (geen alcoholarm of alcoholvrij/malt bier) wijn, sherry, port, vermout likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whisky, wodka of ander gedestilleerd alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap 4 5 (breezers, shooters e.d.) licht alcoholische dranken (bijv. alcoholarm bier) 8 7 ik dronk vroeger wel, maar ik heb de afgelopen 12 maanden geen 5 8 alcoholhoudende dranken gedronken ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken D6. Op hoeveel van de 4 doordeweekse dagen (hiermee wordt bedoeld maandag t/m donderdag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank? 4 dagen dagen dagen dag 9 8 minder dan 1 dag 9 11 ik drink nooit op doordeweekse dagen

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Oirschot Tabellenboek

Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Oirschot Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor Bladel. Tabellenboek

Ouderenmonitor Bladel. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg Tabellenboek Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Gemeente Tilburg Colofon Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD Hart voor Brabant, oktober 2013 GGD Hart voor Brabant Postbus

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Laarbeek. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Laarbeek. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Gemeente Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Nuenen c.a. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Nuenen c.a. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 c.a. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Veldhoven. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Veldhoven. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEMEENTE GELDROP-MIERLO

OUDERENMONITOR GEMEENTE GELDROP-MIERLO OUDERENMONITOR 65+ 2016-2017 GEMEENTE GELDROP-MIERLO Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Kernindicatoren Wijk-/buurtclusters

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19 64 jaar 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting Respons

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? Gezondheidspeiling 1. Wat is uw geboortear? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 4. Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd / geregistreerd partnerschap samenwonend

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

<<NAW, Arial 10>> oktober 2012. Geachte <aanhef, arial 10>,

<<NAW, Arial 10>> oktober 2012. Geachte <aanhef, arial 10>, oktober 2012 Geachte , Hoe gaat het met u? Onder deze titel doet de GGD dit naar onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Drie weken geleden

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderen in De Wolden

Ouderen in De Wolden Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN 2016-2017 GEMEENTE VALKENSWAARD Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Kernindicatoren

Nadere informatie

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011 Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en

Nadere informatie

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag.

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag. Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Epe GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers regio GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie