Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsmonitor Ouderen 2009"

Transcriptie

1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage (frontoffice)\tabellenboeken\gemeenten\versie december 2010\Voorzijde OM 2009 met leeswijzer.doc

2 Colofon Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering, december 2010 GGD Hart voor Brabant Postbus DD 's-hertogenbosch tel: (073) (afdeling GB) L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage (frontoffice)\tabellenboeken\gemeenten\versie december 2010\Voorzijde OM 2009 met leeswijzer.doc

3 Leeswijzer In de tabellen op de volgende pagina s worden de resultaten uit de Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 weergegeven. De onderliggende enquête is in het najaar van 2009 uitgezet. Bijna zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 65 jaar en ouder uit de GGDregio Hart voor Brabant hebben de vragenlijst ingevuld: een respons van 60%. Onderaan deze leeswijzer vindt u de respons per gemeente. Voor een goede interpretatie van de resultaten in de tabellen 1 t/m 3, volgen hieronder enige aandachtspunten. Toelichting bij de tabellen In tabel 1 zijn per indicator de resultaten weergegeven voor de gemeente en voor de regio. In de eerste kolom staat de indicator. In de tweede en derde kolom staat respectievelijk het aantal en het percentage mensen waarop deze van toepassing is in de gemeente. In de vierde kolom staat ter vergelijking het percentage voor de regio Hart voor Brabant. In tabel 2 staan opnieuw de resultaten voor de regio Hart voor Brabant, maar nu ook uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. In tabel 3a ziet u een vergelijking tussen de resultaten van 2004 en In de eerste kolom staat weer de indicator, en in de tweede en derde kolom de percentages die gelden voor de gemeente in 2004 en In de vierde en vijfde kolom staan deze percentages voor de regio Hart voor Brabant. Het aantal indicatoren in tabel 3a is beperkter dan in tabel 1 en 2 omdat niet alle indicatoren van 2009 (op precies dezelfde wijze) in 2005 zijn gemeten. Verder is het zo dat het percentage voor 2004 dat in deze tabel staat voor sommige indicatoren iets afwijkt van een eerder gepresenteerd percentage voor Dit komt omdat de indicator in 2009 soms iets anders is berekend (bijv. vanwege een veranderde landelijke richtlijn). Voor een juiste vergelijking van de cijfers is deze nieuwe berekening nu ook is toegepast op de indicator voor Voor enkele indicatoren (aangegeven met een sterretje) staan in tabel 3a geen cijfers. De cijfers voor deze indicatoren zijn in tabel 3b te vinden. Hier is ook de vergelijking tussen 2004 en 2009 gemaakt, maar dan uitgesplitst naar twee opleidingsniveaus. Deze uitsplitsing is gedaan omdat de vergelijking tussen de cijfers van 2004 en 2009 per klasse van opleidingsniveau een andere trend laat zien dan de vergelijking van de cijfers van de totale groep. L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage (frontoffice)\tabellenboeken\gemeenten\versie december 2010\Voorzijde OM 2009 met leeswijzer.doc

4 Voor alle tabellen geldt: De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep, ook als er sprake is van een subcategorie. Een subcategorie staat ingesprongen. Bijvoorbeeld ernstig overgewicht is een subcategorie van overgewicht. Van alle 65-plussers in de regio heeft 61% overgewicht en 17% ernstig overgewicht. Als u wilt weten hoeveel procent van de mensen met overgewicht, ernstig overgewicht hebben, dan deelt u 17% door 61% en weet u dat dat percentage 28% is. Alle gepresenteerde cijfers zijn met behulp van weegfactoren gecorrigeerd voor de werkelijke leeftijds- en geslachtsopbouw in respectievelijk de gemeente of regio. Omdat de enquête is uitgezet onder een steekproef van de bevolking geven de percentages en aantallen een schatting van de werkelijke percentages en aantallen in de bevolking. Rondom de gepresenteerde percentages en aantallen zit dus altijd een marge. Alle percentages zijn afgerond naar hele getallen, behalve bij percentages onder de 1. Deze laatste percentages worden met één cijfer achter de komma gepresenteerd. Door afronding kan een totaal boven of onder de 100 procent uitkomen. Bovendien kan een totaal boven de 100 procent uitkomen, wanneer de respondenten meer dan één antwoord mochten geven. Vetgedrukte cijfers geven aan dat een verschil statistisch significant is (d.w.z. niet op toeval berust). Voor elke afzonderlijke indicator zijn verschillen op significantie getoetst: tussen de gemeente en de regio (tabel 1), tussen mannen en vrouwen, en tussen de twee leeftijdscategorieën (tabel 2) en tussen 2004 en 2009, afzonderlijk voor gemeente en regio (tabel 3a) en idem maar ook nog eens per klasse van opleidingsniveau (tabel 3b). Als u nog meer cijfers wilt Ook op de website staan alle cijfers uit de Gezondheidsmonitor Ouderen Hier kunt u de resultaten van uw gemeente ook vergelijken met die van een andere gemeente. Of de resultaten weergeven in een plaatje, bijvoorbeeld een staafdiagram of topografisch kaartje. Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u de Handleiding GGDgezondheidsatlas raadplegen (deze staat als eerste links in de themaboom van de GGDgezondheidsatlas vermeld), gebruik maken van de online help (via?-knopje rechtsboven) of contact opnemen met de helpdesk van de GGDgezondheidsatlas (bereikbaar per telefoonnr. (073) of L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage (frontoffice)\tabellenboeken\gemeenten\versie december 2010\Voorzijde OM 2009 met leeswijzer.doc

5 Respons per gemeente Aangeschreven Respons Gemeente aantal aantal % Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Dongen Gilze en Rijen Goirle Grave Haaren 's-hertogenbosch Heusden Hilvarenbeek Landerd Lith Loon op Zand Maasdonk Mill en Sint Hubert Oisterwijk Oss Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Tilburg Uden Veghel Vught Waalwijk Regio Hart voor Brabant L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage (frontoffice)\tabellenboeken\gemeenten\versie december 2010\Voorzijde OM 2009 met leeswijzer.doc

6

7 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio A. Achtergrond kenmerken Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleidingsniveau Laag (geen opleiding/ lager onderwijs) Midden 1 (mavo/lbo) Midden 2 (havo, vwo of mbo) Hoog (hbo of wo) Burgerlijke staat Alleenstaand (niet gehuwd en/of samenwonend) Huishoudsamenstelling Alleenwonend Financiële situatie Inkomen beneden modaal Inkomen bestaat alleen uit AOW Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen Bezuinigt vanwege onvoldoende inkomen op minimaal 1 terrein Heeft problematische schulden B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Overgewicht (incl. obesitas, BMI >= 25 kg/m2) Ernstig overgewicht (BMI >= 30 kg/m2) Ondergewicht (BMI < 20 kg/m2) Is afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht Kwaliteit van leven Lichamelijke kwaliteit van leven (gem. score range 12-64) Beperkt in bezigheden als gevolg van lichamelijke gezondheid

8 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio C. Ziekten en ongevallen Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Chronische ziekten Eén of meer chronische ziekten vastgesteld door arts Top 3 (gemeente) chronische ziekten/aandoeningen: - hoge bloeddruk gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën diabetes mellitus/ suikerziekte Belemmerd in het dagelijks functioneren als gevolg van één of meer chronische ziekten/ aandoeningen Ongevallen Letsel opgelopen in afgelopen 3 maanden Letsel opgelopen: - in of rondom het eigen huis in het verkeer tijdens het sporten 16 0,3 0,8 Heeft letsel opgelopen door valongeval Beperkingen Beperkt in het functioneren door de lichamelijke gezondheid Gehoorbeperking Gezichtbeperking Mobiliteitsbeperking Beperkt in één of meer ADL activiteiten Beperkt in één of meer HDL activiteiten Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer D. Psychische gezondheid Psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Beperkt in bezigheden als gevolg van emotionele problemen Psychische kwaliteit van leven (gem. score range 12-72) Psychisch welbevinden Ervaart problemen op 4 of meer levensdomeinen Psychiatrische aandoeningen Matig/hoog risico op een angststoornis of depressie Regie over eigen leven Weinig regie over eigen leven

9 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio E. Leefstijl Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Oordeel Vindt eigen manier van leven ongezond Roken Rookt Is zware roker (21 of meer sigaretten per dag) 27 0,5 0,9 Alcoholgebruik Is overmatig drinker (mannen: >21 glazen/week, vrouwen: >14 glazen/week) Voldoet niet aan norm verantwoord alcoholgebruik (mannen: max. 21 glazen/week, max. 5 glazen/drinkdag, max. 5 drinkdagen/week; vrouwen: max. 14 glazen/week, max. 3 glazen/drinkdag, max. 5 drinkdagen/week) Voeding Voldoet niet aan de norm voor groente- en fruitconsumptie Voldoet niet aan aanbeveling groenteconsumptie (200 gram per dag) Voldoet niet aan aanbeveling fruitconsumptie (2 stuks fruit of 1 glas vruchtensap + 1 stuk fruit per dag) Ontbijt minder dan 5 dagen per week Gebruikt minder dan 4 dagen per week een warme maaltijd Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan NL Norm Gezond Bewegen voor 55- plussers F. Woonomgeving Woonsituatie Woont in een koopwoning Woont in een nultredenwoning Woont in een woning met traplift Woon/zorgsituatie Kan vanuit woning gebruik maken van diensten bij een dienstencentrum of verzorgingstehuis Kan vanuit woning bij een verzorgingstehuis of dienstencentrum op afroep gebruik maken van verpleging of verzorging Intentie tot verhuizen Wil bij kind inwonen Zou willen verhuizen (binnen 5 jaar)

10 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Verhuisredenen: - wil verhuizen, omdat de woning niet levensloopbestendig is wil verhuizen, omdat de buurt onveilig is 0 0 0,4 - wil verhuizen, omdat voorzieningen te ver weg zijn Aanpassingen in de woning Maakt i.v.m. beperking gebruik van woningaanpassing Heeft i.v.m. beperking behoefte aan woningaanpassing Leefomgeving Geeft onvoldoende voor eigen buurt G. Sociale omgeving Sociale relaties Is eenzaam (score 3-11) Is (zeer) ernstig eenzaam (score 9-11) Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Behoort tot netwerktype: - 'lokaal familie afhankelijk' (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) 'lokaal geïntegreerd' (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met mij gaat) 'lokaal gereserveerd' (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) 'gericht op wijdere samenleving' (Al mijn familie woont ver weg maar gelukkig heb ik goede vrienden dichtbij die me zonodig zullen helpen) Behoort tot 'privacy gericht' netwerktype (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Maatschappelijke participatie Verricht vrijwilligerswerk Mantelzorg geven Geeft momenteel mantelzorg Geeft momenteel (intensief) mantelzorg Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg

11 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio H. Sociale veiligheid Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Sociale veiligheid en geweld Voelt zich overdag of 's avonds/ 's nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/ 's nachts Heeft uitgaansgedrag gewijzigd om te voorkomen slachtoffer te worden van een misdrijf Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Type huiselijk geweld: - psychisch of emotioneel geweld lichamelijk geweld ongewenste seksuele toenadering 0 0 0,2 - seksueel misbruik 27 0,5 0,4 Top 3 (gemeente) pleger huiselijk geweld: - mijn partner 83 1,6 0,8 - mijn ex-partner 55 1,0 0,8 - mijn (stief)ouder(s) 31 0,6 0,2 Huiselijk geweld, naar hoe lang geleden: - 1 jaar geleden of korter 16 0,3 0,3 - tussen 1 en 5 jaar geleden 16 0,3 0,2 - langer dan 5 jaar geleden I. Preventie %totaal Informatie en ondersteuningsvraag op gebied van preventie Heeft behoefte aan: - één van de functies van een CBO (maar gebruikt deze nog niet) advies/ voorlichting van een ouderenadviseur een algemene gezondheidscheck Maakte wel eens gebruik van: - één van de functies van een CBO advies/ voorlichting van een ouderenadviseur een algemene gezondheidscheck J. Zorg Zorggebruik Afgelopen 2 maanden contact gehad met huisarts Heeft geen eigen huisarts 16 0,3 0,7 Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt dagelijks mantelzorg

12 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Ontvangt momenteel mantelzorg van: Top 3 (gemeente) ontvangen mantelzorg: - kind(eren) of schoondochter/schoonzoon huisgenoot partner Professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Staat op de wachtlijst voor professionele zorg 0 0 0,7 Vrijwilligers zorg Ontvangt momenteel vrijwilligershulp Ontvangt momenteel vrijwilligershulp bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Hulp ontvangen Ontvangt momenteel hulp (van mantelzorg, professionele zorg of vrijwilliger) Ontvangt hulp bij: - hulp bij huishoudelijkwerk hulp bij dagelijkse verzorging Zorgbehoefte Heeft i.v.m. gezondheid behoefte aan meer hulp Heeft meer behoefte aan hulp bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging 0 0 0,9 Wil meer hulp van: - huisgenoot 16 0,3 0,9 - kinderen/familie 37 0,7 1 - professionele zorgverlener vrijwilliger 32 0,6 1 Heeft nog geen extra hulp omdat men: - geen huisgenoot heeft die hulp kan bieden 16 0,3 2 - niemand in de omgeving heeft die men kan of wil vragen niet weet dát of waar je deze hulp kan vragen

13 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio K. Voorzieningen Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Bekendheid voorzieningen Wil informatie voor één of meer Wmo-voorzieningen (maar weet niet waar deze te verkrijgen) Top 3 (gemeente) wil informatie met betrekking tot (maar weet niet waar deze te krijgen): - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking ondersteuning bij het geven van mantelzorg vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) Wil informatie over een welzijnsvoorziening (maar weet niet waar deze te krijgen): - maaltijdverstrekking/maaltijdendienst ouderenadviseur/-voorlichter ouderengym/-zwemmen, MBVO activiteiten voor ouderen Gebruik voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer Wmo-voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van: - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking woningaanpassing i.v.m. een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger Maakt wel eens gebruik van één of meer welzijnsvoorzieningen Maakt wel eens gebruik van: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) algemene gezondheidscheck Behoefte voorzieningen Heeft behoefte aan één of meer Wmo-voorzieningen Heeft behoefte aan: - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking woningaanpassing ivm een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger

14 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio Veghel regio Hart voor Brabant n=5.343 aantal % % Heeft behoefte aan één of meer welzijnsvoorzieningen (ook specifiek naar welzijnsvoorziening) Heeft behoefte aan: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) algemene gezondheidscheck L. Medicijngebruik Medicijngebruik Gebruikt momenteel medicijnen voor angst, depressie, spanning of stress M. Kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen Niet zelfredzaam Lage draagkracht (alleenwonend en/of alleen AOW en/of weinig regie eigen leven Hoge draaglast (niet zelfredzaam en/of beperkt door lichamelijke gezondheid Kwetsbare oudere (hoge draaglast en lage draagkracht) N.B. Vetgedrukte cijfers zijn significant verschillend tussen gemeente en regio Hart voor Brabant.

15 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant A. Achtergrond kenmerken totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleidingsniveau Laag (geen opleiding/ lager onderwijs) Midden 1 (mavo/lbo) Midden 2 (havo, vwo of mbo) Hoog (hbo of wo) Burgerlijke staat Alleenstaand (niet gehuwd en/of samenwonend) Huishoudsamenstelling Alleenwonend Financiële situatie Inkomen beneden modaal Inkomen bestaat alleen uit AOW Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen Bezuinigt vanwege onvoldoende inkomen op minimaal 1 terrein Heeft problematische schulden B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Overgewicht (incl. obesitas, BMI >= 25 kg/m2) Ernstig overgewicht (BMI >= 30 kg/m2) Ondergewicht (BMI < 20 kg/m2) Is afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht Kwaliteit van leven Lichamelijke kwaliteit van leven (gem. score range 12-64) Beperkt in bezigheden als gevolg van lichamelijke gezondheid

16 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant C. Ziekten en ongevallen totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Chronische ziekten Eén of meer chronische ziekten vastgesteld door arts Top 3 (regio) chronische ziekten/aandoeningen: - hoge bloeddruk gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën diabetes mellitus/ suikerziekte Belemmerd in het dagelijks functioneren als gevolg van één of meer chronische ziekten/ aandoeningen Ongevallen Letsel opgelopen in afgelopen 3 maanden Letsel opgelopen: - in of rondom het eigen huis in het verkeer tijdens het sporten ,8 1 0,6 1 0,5 Heeft letsel opgelopen door valongeval Beperkingen Beperkt in het functioneren door de lichamelijke gezondheid Gehoorbeperking Gezichtbeperking Mobiliteitsbeperking Beperkt in één of meer ADL activiteiten Beperkt in één of meer HDL activiteiten Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer D. Psychische gezondheid Psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Beperkt in bezigheden als gevolg van emotionele problemen Psychische kwaliteit van leven (gem. score range 12-72) Psychisch welbevinden Ervaart problemen op 4 of meer levensdomeinen

17 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Psychiatrische aandoeningen Matig/hoog risico op een angststoornis of depressie Regie over eigen leven Weinig regie over eigen leven E. Leefstijl Oordeel Vindt eigen manier van leven ongezond Roken Rookt Is zware roker (21 of meer sigaretten per dag) ,9 1 0,6 1 0,2 Alcoholgebruik Is overmatig drinker (mannen: >21 glazen/week, vrouwen: >14 glazen/week) Voldoet niet aan norm verantwoord alcoholgebruik (mannen: max. 21 glazen/week, max. 5 glazen/drinkdag, max. 5 drinkdagen/week; vrouwen: max. 14 glazen/week, max. 3 glazen/drinkdag, max. 5 drinkdagen/week) Voeding Voldoet niet aan de norm voor groente- en fruitconsumptie Voldoet niet aan aanbeveling groenteconsumptie (200 gram per dag) Voldoet niet aan aanbeveling fruitconsumptie (2 stuks fruit of 1 glas vruchtensap + 1 stuk fruit per dag) Ontbijt minder dan 5 dagen per week Gebruikt minder dan 4 dagen per week een warme maaltijd Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan NL Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers

18 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant F. Woonomgeving totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Woonsituatie Woont in een koopwoning Woont in een nultredenwoning Woont in een woning met traplift Woon/zorgsituatie Kan vanuit woning gebruik maken van diensten bij een dienstencentrum of verzorgingstehuis Kan vanuit woning bij een verzorgingstehuis of dienstencentrum op afroep gebruik maken van verpleging of verzorging Intentie tot verhuizen Wil bij kind inwonen Zou willen verhuizen (binnen 5 jaar) Verhuisredenen: - wil verhuizen, omdat de woning niet levensloopbestendig is wil verhuizen, omdat de buurt onveilig is 598 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 - wil verhuizen, omdat voorzieningen te ver weg zijn Aanpassingen in de woning Maakt i.v.m. beperking gebruik van woningaanpassing Heeft i.v.m. beperking behoefte aan woningaanpassing Leefomgeving Geeft onvoldoende voor eigen buurt G. Sociale omgeving Sociale relaties Is eenzaam (score 3-11) Is (zeer) ernstig eenzaam (score 9-11) Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam

19 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Behoort tot netwerktype: - 'lokaal familie afhankelijk' (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) 'lokaal geïntegreerd' (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met mij gaat) 'lokaal gereserveerd' (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) 'gericht op wijdere samenleving' (Al mijn familie woont ver weg maar gelukkig heb ik goede vrienden dichtbij die me zonodig zullen helpen) Behoort tot 'privacy gericht' netwerktype (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Maatschappelijke participatie Verricht vrijwilligerswerk Mantelzorg geven Geeft momenteel mantelzorg Geeft momenteel (intensief) mantelzorg Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg H. Sociale veiligheid Sociale veiligheid en geweld Voelt zich overdag of 's avonds/ 's nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/ 's nachts Heeft uitgaansgedrag gewijzigd om te voorkomen slachtoffer te worden van een misdrijf Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Type huiselijk geweld: - psychisch of emotioneel geweld , ,9 - lichamelijk geweld , ,9 - ongewenste seksuele toenadering 299 0,2 0 0,4 0,3 0,2 - seksueel misbruik 598 0,4 0 0,6 0,5 0,2

20 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Top 3 (regio) pleger huishoudelijk geweld: - mijn partner ,8 0, ,5 - mijn ex-partner ,8 0, ,4 - een ander familielid 448 0,3 0,2 0,4 0,4 0,1 Huiselijk geweld, naar hoe lang geleden: - 1 jaar geleden of korter 448 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 - tussen 1 en 5 jaar geleden 299 0,2 0,1 0,3 0,3 0 - langer dan 5 jaar geleden , ,9 I. Preventie Informatie en ondersteuningsvraag op gebied van preventie Heeft behoefte aan: - één van de functies van een CBO (maar gebruikt deze nog niet) advies/ voorlichting van een ouderenadviseur een algemene gezondheidscheck Maakte wel eens gebruik van: - één van de functies van een CBO advies/ voorlichting van een ouderenadviseur een algemene gezondheidscheck J. Zorg Zorggebruik Afgelopen 2 maanden contact gehad met huisarts Heeft geen eigen huisarts ,7 0,4 1 0,3 1 Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt dagelijks mantelzorg Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Ontvangt momenteel mantelzorg van: Top 3 (regio) ontvangen mantelzorg: - kind(eren) of schoondochter/schoonzoon partner huisgenoot

21 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Staat op de wachtlijst voor professionele zorg ,7 0,6 0,7 0,2 1 Vrijwilligers zorg Ontvangt momenteel vrijwilligershulp Ontvangt momenteel vrijwilligershulp bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Hulp ontvangen Ontvangt momenteel hulp (van mantelzorg, professionele zorg of vrijwilliger) Ontvangt hulp bij: - hulp bij huishoudelijkwerk hulp bij dagelijkse verzorging Zorgbehoefte Heeft i.v.m. gezondheid behoefte aan meer hulp Heeft meer behoefte aan hulp bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging ,9 0,5 1 0,6 1 Wil meer hulp van: - huisgenoot ,9 0,7 1 0,7 1 - kinderen/familie ,5 1 0,5 2 - professionele zorgverlener vrijwilliger , Heeft nog geen extra hulp omdat men: - geen huisgenoot heeft die hulp kan bieden , niemand in de omgeving heeft die men kan of wil vragen niet weet dát of waar je deze hulp kan vragen

22 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant K. Voorzieningen totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Bekendheid voorzieningen Wil informatie voor één of meer Wmovoorzieningen (maar weet niet waar deze te verkrijgen) Top 3 (regio) wil informatie met betrekking tot (maar weet niet waar deze te krijgen): - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg Wil informatie over een welzijnsvoorziening (maar weet niet waar deze te krijgen): - maaltijdverstrekking/maaltijdendienst ouderenadviseur/-voorlichter ouderengym/-zwemmen, MBVO activiteiten voor ouderen Gebruik voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer Wmo-voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van: - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking woningaanpassing i.v.m. een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg 5975, ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger Maakt wel eens gebruik van één of meer welzijnsvoorzieningen Maakt wel eens gebruik van: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) ,5 3 - algemene gezondheidscheck

23 Tabel 2: Resultaten per indicator voor de regio Hart voor Brabant regio Hart voor Brabant totaal mannen vrouwen jr 75+ jr n= n= n= n= aantal % % % % % Behoefte voorzieningen Heeft behoefte aan één of meer Wmovoorzieningen Heeft behoefte aan: - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking woningaanpassing ivm een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger Heeft behoefte aan één of meer welzijnsvoorzieningen (ook specifiek naar welzijnsvoorziening) Heeft behoefte aan: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) algemene gezondheidscheck L. Medicijngebruik Medicijngebruik Gebruikt momenteel medicijnen voor angst, depressie, spanning of stress M. Kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen Niet zelfredzaam Lage draagkracht (alleenwonend en/of alleen AOW en/of weinig regie eigen leven Hoge draaglast (niet zelfredzaam en/of beperkt door lichamelijke gezondheid Kwetsbare oudere (hoge draaglast en lage draagkracht) N.B. Vetgedrukte cijfers zijn significant verschillend voor mannen en vrouwen of naar leeftijdscategorie binnen de regio Hart voor Brabant.

24

25 Tabel 3a: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio in 2004 en 2009 regio Veghel Hart voor Brabant % % % % A. Achtergrond kenmerken Financiële situatie Inkomen bestaat alleen uit AOW* -* -* -* -* Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Overgewicht (incl. obesitas, BMI 25 kg/m2) Ernstig overgewicht (BMI 30 kg/m2) Ondergewicht (BMI < 20 kg/m2) Is afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen* -* -* -* -* Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht* -* -* -* -* Kwaliteit van leven Lichamelijke kwaliteit van leven (gem. score range 11-66) Beperkt in bezigheden als gevolg van lichamelijke gezondheid 46,3 44,5 45,6 45, C. Ziekten en ongevallen Chronische ziekten Eén of meer chronische ziekten vastgesteld door arts** Leefstijlgerelateerde chronische ziekten/aandoeningen: - hoge bloeddruk gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën diabetes mellitus/ suikerziekte astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD hartinfarct beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA Ongevallen Letsel opgelopen in afgelopen 3 maanden Letsel opgelopen: - in of rondom het eigen huis Beperkingen Beperkt in één of meer ADL activiteiten

26 Tabel 3a: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio in 2004 en 2009 regio Veghel Hart voor Brabant % % % % D. Psychische gezondheid Psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Afgelopen 4 weken minder bereikt als gevolg van emotionele problemen Psychische kwaliteit van leven (gem. score range 12-72) 54,9 54,7 54,5 54,8 Regie over eigen leven Weinig regie over eigen leven** E. Leefstijl Oordeel Vindt eigen manier van leven ongezond Voeding Voldoet niet aan de norm voor groente- en fruitconsumptie Voldoet niet aan aanbeveling groenteconsumptie (200 gram per dag) Voldoet niet aan aanbeveling fruitconsumptie (2 stuks fruit of 1 glas vruchtensap + 1 stuk fruit per dag) Ontbijt minder dan 5 dagen per week Gebruikt minder dan 4 dagen per week een warme maaltijd Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan NL Norm Gezond Bewegen voor 55- plussers* -* -* -* -* F. Woonomgeving Woonsituatie Woont in een nultredenwoning Woon/zorgsituatie Kan vanuit woning gebruik maken van diensten bij een dienstencentrum of verzorgingstehuis Kan vanuit woning bij een verzorgingstehuis of dienstencentrum op afroep gebruik maken van verpleging of verzorging* -* -* -* -* Intentie tot verhuizen Zou willen verhuizen (binnen 5 jaar)

27 Tabel 3a: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio in 2004 en 2009 regio Veghel Hart voor Brabant % % % % G. Sociale omgeving Sociale relaties Is eenzaam (score 3-11) Is (zeer) ernstig eenzaam (score 9-11)* -* -* -* -* Is emotioneel eenzaam (score 2-6) Is sociaal eenzaam (score 2-5) Behoort tot netwerktype: - 'lokaal familie afhankelijk' (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) - 'lokaal geïntegreerd' (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met mij gaat) - 'lokaal gereserveerd' (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) - 'gericht op wijdere samenleving' (Al mijn familie woont ver weg maar gelukkig heb ik goede vrienden dichtbij die me zonodig zullen helpen) - Behoort tot 'privacy gericht' netwerktype (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten H. Sociale veiligheid Sociale veiligheid en geweld Voelt zich overdag of 's avonds/ 's nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/ 's nachts Heeft uitgaansgedrag gewijzigd om te voorkomen slachtoffer te worden van een misdrijf I. Preventie Informatie en ondersteuningsvraag op gebied van preventie Heeft behoefte aan: - advies/ voorlichting van een ouderenadviseur Maakt wel eens gebruik van: - advies/ voorlichting van een ouderenadviseur J. Zorg Zorggebruik Heeft geen eigen huisarts 0 0,3 0,7 0,7

28 Tabel 3a: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio in 2004 en 2009 regio Veghel Hart voor Brabant % % % % K. Voorzieningen Gebruik voorzieningen Maakt wel eens gebruik van: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) Behoefte voorzieningen Heeft behoefte aan: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst 0, eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) * Deze indicator is terug te vinden in tabel 3b (zie de leeswijzer voor toelichting). ** Het percentage voor 2009 voor deze twee indicatoren wijkt af van het percentage in tabel 1 en 2. Dit komt omdat vanwege de vergelijking met 2004 deze indicatoren in tabel 3 gebaseerd zijn op minder items dan in tabel 1 en 2. N.B. Vetgedrukte cijfers zijn significante verschillen tussen 2004 en 2009 in de gemeente en/of in de regio Hart voor Brabant

29 Tabel 3b: Resultaten per indicator voor de gemeente en de regio in 2004 en 2009, uitgesplitst naar opleiding regio Veghel Hart voor Brabant lage hoge lage hoge opleiding* opleiding** opleiding* opleiding** % % % % % % % % A. Achtergrond kenmerken Financiële situatie Inkomen bestaat alleen uit AOW B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Is afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht E. Leefstijl Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan NL Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers F. Woonomgeving Woon/zorgsituatie Kan vanuit woning bij een verzorgingstehuis of dienstencentrum op afroep gebruik maken van verpleging of verzorging I. Preventie Sociale relaties Is (zeer) ernstig eenzaam (score 9-11) *Lage opleiding= geen opleiding of lager onderwijs **Hoge opleiding= mavo/lbo of een hogere opleiding N.B. Vetgedrukte cijfers zijn significante verschillen tussen 2004 en 2009 in de gemeente en/of in de regio Hart voor Brabant

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg Tabellenboek Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Gemeente Tilburg Colofon Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD Hart voor Brabant, oktober 2013 GGD Hart voor Brabant Postbus

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Hoogeveen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Assen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Aa en Hunze. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Aa en Hunze. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Aa en Hunze M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Emmen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Emmen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Emmen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008 Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen Leeswijzer In de tabel op de volgende pagina's wordt een vergelijking gemaakt met 2005. De gemeente 's-hertogenbosch heeft in 2005 niet deelgenomen. De regiocijfers die in

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland

Ouderen in Rivierenland Ouderen in Rivierenland 2011 Samenvatting van een onderzoek naar gezondheid en welzijn onder 65-plussers in regio Rivierenland Mannen Vrouwen 65 71 15 28 22 21 65-74 jaar 75-84 jaar 85-plus HBO/WO HAVO/VWO/MBO

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms 13-14 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 13-14 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 1384 3787 Medische problemen zien horen 1 heeft soms moeite met horen 18 4 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Meppel. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe Tabellenboek Meppel. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Meppel M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011 Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag.

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag. Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Epe GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers regio GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Tabellenboek. Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, Regio Meierij: Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught

Tabellenboek. Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, Regio Meierij: Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught Tabellenboek Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, 2013 Regio Meierij: Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught Colofon Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, 2013 Epidemiologen, programma Leefomgeving,

Nadere informatie