OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS"

Transcriptie

1 OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2015 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus RB Leiden Oktober 2014

2 Inleiding Psychologie is een wetenschap. Dit houdt onder andere in dat psychologen hun kennis over de mens proberen te vergroten op een systematische manier, namelijk door het doen van onderzoek. Om op verantwoorde wijze onderzoek te kunnen doen zijn een groot aantal statistische methoden ontwikkeld. Deze hebben betrekking op het opzetten van een onderzoek, het verzamelen van gegevens en het analyseren van die gegevens. Deze statistische methoden vereisen, soms meer en soms minder, een zekere kennis van wiskunde. Het onderdeel Methodologie en Statistiek neemt in het psychologieprogramma een belangrijke plaats in. Ongeveer een kwart van het eerstejaarsprogramma wordt er aan besteed. Maar ook later in de studie krijgt iedere student met Methodologie en Statistiek te maken, bijvoorbeeld in de tweedejaarsvakken Psychometrie en Multivariate data-analyse, en in het Bachelorproject. De ervaring leert dat studenten met onvoldoende wiskundekennis ernstige problemen ervaren met deze studieonderdelen. Daarom is wettelijk vastgesteld dat iedere aankomende student een bepaald niveau van wiskunde moet hebben. Alle aankomende studenten zonder een VWO-diploma oude stijl met wiskunde I, II, A of B of zonder een VWO-diploma nieuwe stijl met een van de profielen CM, EM, NG of NT, hebben een wiskundedeficiëntie. Zij kunnen voorafgaand aan de opleiding deze deficiëntie wegwerken door middel van het slagen voor een wiskundetoets. Cursus Ter voorbereiding op deze toets organiseert de opleiding psychologie een wiskundecursus. Deze wordt gegeven in de periode januari april. Om voor de wiskundetoets te slagen moet men het cijfer 6 of hoger behalen. Per cursus is er één tentamen en één herkansing. 2

3 Vrijstellingen Op grond van de volgende opleidingen wordt, ook al is men formeel deficiënt, een vrijstelling gegeven voor de wiskundetoets: Havo-wiskunde A of B (zeer oude stijl): eindcijfer wiskunde 6 of hoger, Havo-profielen, oude stijl: EM, NT en NG (eindcijfer wiskunde 6 of hoger), Havo-profiel CM, oude stijl: alleen als wiskunde a1,2 is gedaan via vrije ruimte (eindcijfer 6 of hoger), Havo-profielen nieuwe stijl; wiskunde A of B, (eindcijfer 6 of hoger), VWO-diploma oude stijl met wiskunde in het eindexamenpakket, Diverse HBO-opleidingen (of propedeuse daarvan): HEAO (div. richtingen; bedrijfseconomie; bestuurskunde) Informatica HTS (niet: MTS) HLO (Hogere laboranten opleiding), Nima-opleidingen (voor middenstandsdiploma), propedeuse psychologie van de Open Universiteit, relevante opleidingen in het Wetenschappelijk Onderwijs. Deze opsomming betreft de meest voorkomende vooropleidingen en is niet uitputtend. Overige vooropleidingen worden per geval bekeken (dan gaat het bijvoorbeeld om wiskundetoetsen die elders zijn afgelegd, studenten met een buitenlands diploma, of specifieke opleidingen als Hoger Nautisch Onderwijs). Meent u voor een vrijstelling in aanmerking te komen dan kunt u die aanvragen bij de studieadviseur. Colloquium Doctum Voor aankomende studenten die de wiskundetoets doen in het kader van het Colloquium Doctum (naast eventuele andere opgelegde toetsen) is het verplicht deze af te leggen vóór 1 september van het studiejaar waarin zij met de opleiding willen beginnen. Dat wil zeggen: als zij de toets, die in maart (herkansing april) wordt afgenomen, halen, kunnen zij per 1 september daaropvolgend met de opleiding psychologie beginnen (maar, zie opmerking onder Numerus Fixus). De bovengenoemde vrijstellingsregeling geldt niet voor Colloquium Doctum studenten. Omdat het hierbij gaat om toelating tot de universiteit worden strengere eisen gesteld en wordt het gehele pakket van de vooropleiding(en) in de overweging meegenomen. Iedere Colloquium Doctum aanvraag wordt afzonderlijk bekeken, waarbij afwijkingen ten opzichte van de bovengenoemde vrijstellingsregeling mogelijk zijn. 3

4 Numerus Fixus De opleiding psychologie hanteert een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum is vastgesteld aan het aantal studenten dat wordt toegelaten. Dit geldt zowel voor de voltijd- (600 studenten) als voor de deeltijdopleiding (50 studenten). Dit houdt in dat, indien het maximum aantal wordt bereikt, aankomende studenten zullen moeten loten voor een plaats bij psychologie in Leiden. Het is belangrijk dat men zich realiseert dat het behalen van de wiskundetoets niet betekent dat men dan direct voor psychologie geplaatst is; het betekent alleen dat men deel kan nemen aan de loting. NB: bovenstaande geldt ook voor Colloquium Doctum studenten. (zie de website psychologie voor verdere informatie over de inschrijvingsprocedure: Niveau De inhoud van de cursus beslaat de stof van VWO wiskunde C die relevant is voor de vakken Methodologie en Statistiek in de Bachelor Psychologie. Studielast De studielast voor de wiskundecursus is 3 studiepunten, dat wil zeggen 3 x 28 uur = 84 uur. Hiervan worden 36 uur besteed aan lessen, de rest is zelfstudie. Verdeeld over 12 weken komt dat neer op een studielast van 7 uur per week: 3 uur les + 4 uur zelfstudie. Docent De cursus wordt gegeven door dr. Matthijs Warrens, docent Methodologie en Statistiek bij het Instituut Psychologie. U kunt contact opnemen met de docent (bijvoorbeeld om door te geven dat men een les of een tentamen niet kan bijwonen) via zijn adres: Lesmateriaal Het werkboek en de collegeslides worden digitaal beschikbaar gesteld via Blackboard. U krijgt hier toegang toe nadat u zich heeft aangemeld. Een rekenmachine die kan machtsverheffen en worteltrekken. Een grafische rekenmachine is toegestaan, maar niet verplicht. 4

5 Locatie De cursus vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden. Het gebouw bevindt zich op ongeveer 6 minuten lopen van station Leiden Centraal (station verlaten aan de achterzijde). Telefoon receptie: Rooster Alle lessen vinden plaats op Maandagavond, van uur zaal 1A01, volgens onderstaand schema: les les les les les les les les les les les les Toets (zaal 1A01) Nabespreking toets op afspraak Herkansing (zaal 1A15) Kosten De kosten voor de cursus bedragen 291,- (exclusief materiaal en rekenmachine). Deze kosten beslaan de cursus, de toets en één herkansing. Na aanmelding ontvangt u een per een factuur om het verschuldigde bedrag van 291,- te voldoen. Nadat wij de betaling hebben ontvangen krijgt u van ons een bewijs van deelname. Ook vragen wij voor u een Leids studentnummer aan. Via dit nummer kunt u gebruik maken van universitaire voorzieningen zoals Blackboard. Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer u minimaal twee weken voor aanvang van de cursus annuleert. Daarna is geen restitutie meer mogelijk, ook niet in het geval van overmacht, teleurstelling, ziekte of andere omstandigheden. Verklaring Na het behalen van de toets ontvangt u een verklaring dat u de cursus heeft behaald, en dat u daarmee de wiskundedeficiëntie hebt weggewerkt. 5

6 Onderwerpen van de cursus 1. basis: getallen, bewerkingen en grafieken o bewerkingen en rekenregels o machtsverheffen o coördinaten in 2-dimensionaal assenstelsel o oppervlakte van figuren 2. algebra o rekenen met letters, algebraïsch manipuleren van formules o rekenen met haakjes o (enkel) sigmateken 3. functies en grafieken o begrippen: domein, bereik, stijgen, dalen o formule opstellen en grafiek tekenen van rechte lijn o eerstegraads vergelijking en ongelijkheid oplossen 4. combinatoriek o telproblemen weergeven in schema, diagram en rooster o combinatorische berekeningen: aantal permutaties, aantal combinaties 5. kansrekening o toevalsexperiment vertalen in kansmodel (uitkomst, uitkomstenverzameling, gebeurtenis) o onafhankelijke gebeurtenissen o voorwaardelijke kansen o vaasmodel (met en zonder terugleggen, met en zonder belang volgorde) o kansen berekenen bij discrete toevalsvariabelen: somregel, complementregel en productregel; verwachtingswaarde 6. statistiek o centrummaten: gemiddelde, modus en mediaan o spreidingsmaten: standaardafwijking o frequentie, relatieve frequentie en cumulatieve frequentie, inclusief grafische weergave 7. kansverdelingen o speciale continue verdeling: normale verdeling Informatie Als u vragen heeft over zaken die in deze brochure behandeld worden kunt u deze stellen aan de studieadviseur, de heer J. van Rooij Voor vragen van administratieve aard kunt u contact opnemen met het Onderwijs Servicecentrum: telefoonnummer of 6

7 Opgeven voor de wiskundecursus 2015 U kunt zich opgeven voor de wiskundecursus door een te sturen aan het Onderwijs Servicecentrum: Vermeld in deze - naam, - geboortedatum, - adres + postcode, - telefoonnummer, - doel van deelname: - opheffen wiskundeficiëntie of - voorbereiding Colloquium Doctum, - scan het door u behaalde middelbare schooldiploma plus cijferlijst in. Deadline: de uiterste aanmeldingsdatum om nog met de cursus mee te kunnen doen is vrijdag 9 januari

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011 Bouwkunde Civiele Techniek Built Environment Inhoudsopgave Techniek studeer je bij de HAN! 3 Deeltijdopleidingen 4 Academie voor Bouw en Infra 4 Scholar: het virtuele

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie