De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet."

Transcriptie

1 De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: Voorstel fractie Vlaams Belang tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding. Motie van raadslid B. Caron inzake Dexia - Gemeentelijke Holding. Vraag van raadslid M. Lemaitre betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning. Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de toekomst van het Overbekeplein. Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat. Vraag van raadslid K. Byttebier i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt. p2 p3 p5 p6 p7 p8 p9 p11 donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p1/12

2 33 Voorstel fractie Vlaams Belang tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding. Dossier: Voorstel tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding "Toelichting De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Daartoe dient een buitengewone aandeelhoudersvergadering de Gemeentelijke Holding te ontbinden en vereffenaars aan te stellen. In principe gebeurt dat op 7 december aanstaande. Er circuleren berichten dat bij een faillissement of vereffening met een negatief eigen vermogen het onmogelijk is om de verliezen die een aandeelhouder lijdt, te claimen. Dit klopt echter niet helemaal. De vennootschap die in vereffening gaat en de individuele benadeelden (zoals onze stad) kunnen immers de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk stellen voor fouten die ze als bestuurder gemaakt hebben. Dit kan in het bijzonder wanneer de bestuurders niet handelden zoals dat van een redelijk, voorzichtig, vooruitziend bestuurder mag worden verwacht. Uit de onthullingen die sedert de beslissing van de raad van bestuur om de vereffening aan te vragen naar boven zijn gekomen, blijkt dat er in de Gemeentelijke Holding zaken zijn gebeurd die niet redelijk, voorzichtig en vooruitziend kunnen worden genoemd: - Is het in overeenstemming met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat de Gemeentelijke Holding meer dan 1 miljard euro leent van Dexia, terwijl ze al meer dan 1 miljard in het krijt stond bij Dexia, waarvoor de overheid zich ondertussen borg had gesteld? - Zo lijkt het ook niet in overeenstemming te zijn met het voorzichtigheidsprincipe dat de Gemeentelijke Holding bijvoorbeeld geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de reddingspoging in september 2008, waarbij toen Dexia-aandelen als onderpand voor de lening werden gegeven. - Bovendien heeft de Gemeentelijke Holding de aandeelhouders gedurende jaren niet correct ingelicht. Zo werd in de jaarrekeningen 2007 en 2008 niet vermeld dat er 50 miljoen euro in gestructureerde producten van het hefboomfonds Cheyne was gestopt. Pas in 2009 kwam Cheyne voor in de jaarrekening, na een eis van de commissaris-revisor, maar nog steeds zonder uitleg. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p2/12

3 - Werd bovendien niet een brief gestuurd naar de nationale bank waarin werd gemeld dat de Holding in grote problemen zat, zonder die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken? Nochtans is het verplicht aandeelhouders volledig en correct te informeren. - Het schrijven van putopties is zeer risicovol: een mogelijk verlies kan vele malen groter zijn dan een mogelijke winst als de beurs daalt. Alhoewel de Gemeentelijke Holding reeds in 2004 putopties schreef, kwamen pas in 2008 een aantal opties boven water. Voor de optiecontracten die nu bekend zijn, moet de Gemeentelijke Holding nog 99,9 miljoen euro ophoesten. Om de belangen van de gemeenten, ook van de stad Kortrijk veilig te stellen en alle rechten te vrijwaren is het noodzakelijk dat: - de vertegenwoordigers van de gemeenten op de buitengewone aandeelhouders-vergadering waarop de Holding in vrijwillige vereffening gaat, de bestuurders geen kwijting verlenen. - de steden en gemeenten een advocaat aanstellen. Daarom legt het Vlaams Belang onderstaand tweeledig voorstel ter stemming voor aan de raad. Voorstel van beslissing: 1. De vertegenwoordiger van onze stad zal op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding het woord nemen en aanklagen dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding niet hebben gehandeld als redelijke, voorzichtige en vooruitziende bestuurders. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders. 2. De gemeenteraad van Kortrijk beslist onmiddellijk een advocaat aan te stellen opdat al het nodige zou worden gedaan om de belangen van de stad ten aanzien van de Gemeentelijke Holding veilig te stellen. Er dient door de advocaat alleszins een brief in die zin verstuurd te worden." 34 Motie van raadslid B. Caron inzake Dexia - Gemeentelijke Holding. Dossier: donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p3/12

4 Motie inzake Dexia - Gemeentelijke Holding "In september 2009 heb ik tijdens deze gemeenteraad, bij punt 41 'Kapitaalsverhoging voor de gemeentelijke holding', deze tussenkomst gehouden. Ze werd toen weggewuifd door schepen Alain Cnudde... Ik zei toen (tekst ingekort): "De Gemeentelijke Holding zit in de rats. Als tweede grootste aandeelhouder van Dexia, heeft de Gemeentelijke Holding in oktober 2008 een half miljard euro vers kapitaal in Dexia geïnjecteerd, om deze bank van het faillissement te redden. (...) De Gemeentelijke Holding moet dus méér eigen middelen verzamelen, en vraagt daarom vers geld aan haar bestaande aandeelhouders: de gemeenten. (...) Wij vinden dat het niet de rol is van gemeenten om te participeren in Dexia." Ik haalde toen als redenen o.a. aan dat geen enkele belegging op tien jaar 13% opbrengt. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het niet waar. Ik (BC) heb toen gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen. De problemen en redding van Dexia hadden/hebben grote gevolgen voor de toekomst van de Gemeentelijke Holding. Er is wel een akkoord afgesloten over de vereffening van de Gemeentelijke Holding, niet zonder financiële gevolgen. Ook voor Kortrijk is er een financiële impact (aandelen ter waarde van euro en de dividenden), weliswaar geen financiële ramp voor de stad. In het verleden is er trouwens een veelvoud aan dividenden geïnd. De stad Kortrijk heeft op de kapitaalsverhoging ingeschreven; ik wil aannemen in volle vertrouwen. Maar wat blijkt nu? Onze stad is misleid. Ook wij allemaal, de raadsleden zijn misleid. Zo kunnen we dat toch niet laten. Wij menen dat het nodig is de politieke verantwoordelijkheden voor dat fiasco op te helderen. Het lijkt er op dat de bestuurders binnen de Gemeentelijke Holding kritiekloos de lijn van Dexia volgden, om daarna de gemeenten onder druk te zetten met een kapitaalsverhoging voor preferente aandelen. Het zou logisch zijn dat het Vlaams Parlement op korte termijn de verantwoordelijkheden, wat de Gemeentelijke Holding betreft, nader zou onderzoeken en aanbevelingen formuleert. De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zou daarnaast een gelijkaardig onderzoek moeten instellen met betrekking tot Dexia. Daarom willen we de volgende motie voorleggen. Overwegende dat 1 er een akkoord is over de vereffening van de Gemeentelijke Holding; 2 de federale en regionale overheden voor de tweede maal een reddingsoperatie hebben moeten opzetten voor Dexia en dat dit zware financiële gevolgen heeft; 3 de vereffening financiële repercussies heeft voor onze stad; donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p4/12

5 4 het noodzakelijk is om op korte termijn nieuwe regelgeving uit te werken voor de banken; vraagt de gemeenteraad van Kortrijk het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten die: 1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van de Gemeentelijke Holding en de verantwoordelijkheden ter zake; 2. een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden; en vraagt de gemeenteraad van Kortrijk de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een onderzoekscommissie op te richten die: 1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van Dexia en de verantwoordelijkheden ter zake; 2. een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden." 35 Vraag van raadslid M. Lemaitre betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning. Dossier: Vraag betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning "Op 12 oktober 2011 weigerde het stadsbestuur de bouwvergunningsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning voor de tweede fase van het grootscheepse renovatieproject op de sociale woonwijk Venning. Die weigering volgt op tal van administratieve moeilijkheden die al de eerste fase vertraagden. En om de vaudeville helemaal af te ronden, heeft de raad van bestuur van Goedkope Woning inmiddels, met een verdeelde stemming, beslist in beroep te gaan tegen de weigering van het Kortrijkse stadsbestuur. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p5/12

6 - Voor de eerste fase is de vergunning er uiteindelijk gekomen na ultieme onderhandelingen tussen de stad en haar sociale huisvestingsmaatschappij. Zijn er ook voor de tweede fase onderhandelingen geweest, wanneer en met wie? Naar aanleiding van wat zijn ze afgesprongen? - Waarom kon niet met het indienen van de vergunningsaanvraag en met de beslissing erover worden gewacht tot men tot een voor beide partijen aanvaard compromis had bereikt? - Hoeveel kans maakt het beroep van Goedkope Woning, wetende dat de stad op voorhand advies heeft gevraagd bij RWO? - Wat zijn de mogelijke gevolgen en de minimale vertraging die de huidige gang van zaken met zich meebrengen? - Kan het project gezien deze verwikkeling nog de deadlines halen voor de Europese subsidies van het programma ECO-Life? Wat zijn die deadlines en hoeveel subsidies zou men kunnen verliezen?" 36 Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat. Dossier: Vraag met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat "De verkeerssituatie aan de kruising van het Plein met de Gentsestraat zorgt dagelijks voor uiterst gevaarlijke situaties. Voertuigen komende van het Plein (kant 't Fort) die richting de kruising met de Gentsestraat rijden, dienen onvermijdelijk op het fietspad te staan om duidelijk zicht te hebben of ze links kunnen afslaan richting Gentsestraat. Achteruit rijden indien er een fietser aankomt om het fietspad vrij te maken, is meestal onmogelijk aangezien er ondertussen reeds andere voertuigen achter het eerste voertuig staan. Indien er een wagen geparkeerd staat op de eerste parkeerplaats in de Gentsestraat wordt het risico op een ongeval nog groter. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p6/12

7 Daarenboven nemen vele automobilisten serieuze risico's om tussen de file op het Plein een plaats op te eisen richting Gentsestraat. 1. Is de dienst mobiliteit zich bewust van deze problematiek? 2. Indien ja, is er reeds aan mogelijke oplossingen gedacht? Indien nee, kan deze situatie dringend bekeken worden." 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de toekomst van het Overbekeplein. Dossier: Vraag omtrent de toekomst van het Overbekeplein "Vanuit commercieel oogpunt is het Overbekeplein steevast het zorgenkind gebleken in het Kortrijks winkelwandelgebied. Begin de jaren '80 aangekondigd als een hypermodern handelscentrum in combinatie met woonfunctie, maar sinds lange tijd een zielloos en verlaten plein met zeer veel leegstand. Het merendeel van de overgebleven handelaars luidt vandaag opnieuw de alarmbel, niet toevallig nu handelszaken als Bambino (hiervoor werden vijf panden omgevormd tot één winkel), Dhavyn, Visconti en Jonathan Bernard er de brui aan geven wegens de benarde omstandigheden. En dit bovenop een tiental andere leegstaande panden. Ondanks de dynamiek die het winkelcentrum K in Kortrijk heeft teweeggebracht, glijdt het Overbekeplein verder weg in een neerwaartse spiraal van leegstand en commerciële sluiting. Uiteraard ligt de ligging van het plein mee aan de basis van de problemen. Kooplustigen van buiten Kortrijk vinden het weggestopte plein niet en er is geen noemenswaardige bewegwijzering (waarnaar de handelaars al langer vragen) die hen ernaar toe kan leiden. De toegangswegen tot het handelsplein staan bol van de graffiti, in het galerijtje troepen 's avonds en 's nachts jongerenbenden en daklozen samen en nergens is ook maar één zitbankje te vinden. Uitnodigend is anders. Op veel steun van de stad of het Handelsdistrict hebben de handelaars nooit moeten rekenen. De aangekondigde heraanleg van het plein blijft uit, de meeste panden zijn te klein en het Handelsdistrict focust liever op andere gebieden. Bovendien zijn de kadastrale inkomens er torenhoog (op hetzelfde niveau van panden in de Lange Steenstraat). donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p7/12

8 Er resten dus maar weinig argumenten die de handelaars kunnen overhalen om zich toch nog op het Overbekeplein te vestigen. Schepen Wout Maddens liet in april vorig jaar weten niet echt meer te geloven in het Overbekeplein als winkelcentrum. Volgens hem moest er worden nagedacht over welke toekomst aan het plein zou worden gegeven: "Blijft de klemtoon op winkels liggen? Meer op diensten? Of op wonen? En hoe leggen we best de link met het historisch deel van de stad vlak achter het Overbekeplein. Laat ons nu maar eerst eens een half jaar wachten om te zien wat het effect is van K op deze buurt." Het effect is inmiddels gekend. 1. Welke maatregelen heeft de stad tot op heden genomen om het Overbekeplein opnieuw aantrekkelijk te maken? 2. Wat heeft het Handelsdistrict reeds ondernomen/gerealiseerd om de commerciële slagkracht van het Overbekeplein opnieuw te verbeteren? 3. Wat is er overgebleven van de aangekondigde heraanleg van het Overbekeplein? 4. Heeft de stad nog een contract lopen met het studiebureau Locatus die basisgegevens aanlevert over de winkelgebieden? Van wanneer dateren de laatste conclusies en hoe luidden die voor het Overbekeplein? 5. Hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van het Overbekeplein?" 38 Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat. Dossier: Vraag met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat "Vanuit diverse media vernamen wij de optie om binnen de zone van de Zwevegemsestraat een nultolerantie toe te passen. Een resultaatgericht en streng veiligheidsbeleid kan enkel positief onthaald worden. Deze (tijdelijke) actie moet echter kaderen binnen een duidelijke veiligheidsvisie. Onze fractie pleit donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p8/12

9 ervoor de veiligheid van de bewoners en bezoekers van onze stad als een continuë prioriteit te behandelen. Vanuit onze bezorgdheid om het veiligheidsbeleid te optimaliseren, hadden wij graag een antwoord op volgende vragen: 1. Wat is de meerwaarde om de "actie nultolerantie" uitvoerig te communiceren aan en via de media (vermoedelijk vrijdag 28 oktober) vooraleer de actie effectief start? 2. Op 24 oktober was er politieraad - waren de plannen m.b.t. "actie nultolerantie" toen reeds gekend? Indien ja, is dit geen thema om op politieraad te bespreken of de politieraad te informeren? 3. Deze actie komt er n.a.v. analyse van de criminaliteitscijfers: van wanneer dateren deze criminaliteitscijfers? 4. Het betreft een actie van het Kortrijkse parket, de PZ Vlas en preventie en sociale organisaties. Welke preventie en sociale organisaties worden bij deze actie betrokken? Zal het parket indien nodig snelrecht toepassen? Is er een coördinatie-vergadering geweest met alle actoren? 5. Nultolerantie "rond de Zwevegemsestraat": welke straten vallen binnen het actie-terrein? 6. Wat is het onderscheid tussen patrouilles die starten in november met "actie nultolerantie" en de FLEX-patrouille die blijkbaar vanaf december start? 7. Wat is de huidige stand van zaken in het camera-dossier?" 39 Vraag van raadslid K. Byttebier i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter. Dossier: Vraag i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p9/12

10 "De Kortrijkse middenstand in ruime zin, zowel de filialen als de zelfstandigen, konden zich reeds 2 zomers verheugen op veel meer beweging in de binnenstad. Dit is vooral het gevolg van de voltooiing van het nieuwe winkelcentrum K in Kortrijk. Ook de mensen die in de winkelstraten wonen hebben terug het gevoel in een centrumstad te wonen, een stad in ontwikkeling. Niet enkel aan de Leie, maar ook in de binnenstad heerst een andere sfeer. Mensen die de stad bezoeken, bevestigen dat steeds weer, dat ze de verandering zien. Dat ze er graag terugkeren. Toch zijn er ook schaduwzijden aan de nieuwe ontwikkelingen, die zich vooral in de wintermaanden manifesteren. De avonden beginnen veel vroeger en het sociale leven valt ook iets vroeger stil. Er is minder sociale controle. Dit weerhoudt sowieso redelijk wat mensen ervan om zich nog langer in het stadscentrum op te houden. Straten en pleinen die daar gevoeliger voor zijn, dat zijn de straten en pleinen waar, als gevolg van mutaties van winkels of kantoren of horecazaken, meer leegstand is ontstaan. Of waar panden nog niet zijn heringevuld of afgewerkt. Ik denk hierbij vooral aan het Overbekeplein, de Grijze Zusterstraat, de Voorstraat, de Wijngaardstraat, maar de leegstand treft helaas ook - hopelijk voorlopig - nog redelijk wat andere straten. Sommige straten en pleinen krijgen dan een zeer verlaten beeld. Ze trekken zwerfvuil aan. Er is geen verlichting van winkels en reeds om 17 uur valt het echte leven daar uit. Bovendien scherpt dat het onveiligheidsgevoel aan en sommige natuurlijke verbindingsassen of ontmoetingsplaatsen krijgen hierdoor een droevige aanblik. Vandaar mijn vragen namens de fractie Open Vld: 1. Is het stadsbestuur zich bewust van de dreigende verloedering van bepaalde straten en pleinen? 2. Kan vooral tijdens de eindejaarsperiode een extra inspanning gedaan worden naar gewone verlichting toe? 3. Kan extra zorg besteed worden aan het schoonmaken van deze centrumlocaties ondanks het feit dat er weinig winkels actief zijn, ook met het doel ze sneller terug actief te krijgen, door het verhogen van de aantrekkelijkheid van de straat of het plein op zich? 4. Kan extra toezicht gehouden worden of gevraagd worden aan de politiezone Vlas om hier preventief extra controles te houden? 5. Wat is de lange termijnvisie m.b.t. de groeiende leegstand in het winkelwandelgebied, vb. overleg met de buurt, het creëren van een eventueel overleg voor verhuur van panden etc.? donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p10/12

11 Graag uw standpunt." 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt. Dossier: Vraag omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt "Eindelijk. Onze fractie reageert meer dan verheugd op het bericht dat politie en parket de criminaliteit in de binnenstad strenger gaan aanpakken. Naar verluidt wordt een nultolerantie ingevoerd waarbij geen enkele overtreding nog door de vingers wordt gezien. Elke inbreuk wordt vervolgens door het parket behandeld. Daarbij neemt de Kortrijkse procureur geen blad voor de mond en stelt dat meer blauw op straat onontbeerlijk is. Klinkt ons bekend in de oren. De procureur geeft ook aan een groot voorstander te zijn van gemeentelijke administratieve sancties, minnelijke schikkingen en snelrecht voor de bestraffing van bepaalde criminaliteitsfenomenen zoals winkeldiefstal. Ook de korpschef zit op eenzelfde lijn en noemt het aantal diefstallen met geweld op de openbare weg verontrustend. Daarom komt er volgens hem een zeer gerichte aanpak met versterkte patrouilles in de Zwevegemsestraat. Er zal zeer intensief worden gecontroleerd en geïdentificeerd. Een speciale hondenbrigade zal worden ingezet waarbij alles wat niet wettelijk is, wordt geverbaliseerd. Er wordt niet uitgesloten dat binnenkort bijkomende theehuizen worden verzegeld. Deze aanpak moet blijkbaar gezien worden als een soort testfase, die bij positieve evaluatie mogelijks wordt uitgebreid naar het ganse arrondissement. 1. Is deze aanpak al van kracht? Zo ja, kan toegelicht worden wat sinds de invoering ervan reeds werd ondernomen in dit kader? Hoeveel pv's werden reeds opgesteld? 2. Hoe lang zal deze zerotolerantie worden volgehouden en wanneer volgt een evaluatie? 3. Kan de aanpak voor een stuk beschouwd worden als Very Irritating Police, zoals toegepast in de kuststreek en waarbij personen die voor overlast zorgen constant worden gecontroleerd? donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p11/12

12 4. Hoe wordt de eis van het parket om meer blauw op straat in te zetten praktisch gerealiseerd? 5. Zal het stadsbestuur op vraag van het parket alsnog overgaan tot het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties voor winkeldiefstallen? 6. Zijn er inderdaad aanwijzingen dat nog andere theehuizen zwaar over de schreef gaan? En zullen de intussen verzegelde theehuizen in december weer kunnen openen? 7. Er zijn nogal wat aanwijzingen dat in de buurt heel wat illegalen zijn gehuisvest. Zijn al huiszoekingen verricht?" donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p12/12

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Ontwerpbesluitenbundel OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 29 2014_VVB_00005 Voorstel tot beslissing van raadsleden Arne Vandendriessche, Stefaan De Clerck: om

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 13 januari 2015 van 19u. tot 20.05u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad,

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari 2012 interpelleerde ik over het autoluwe statuut van de Leuvensestraat en zijn gekende problematiek. Ik kreeg toen het antwoord dat de situatie pas in maart

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 8 MEI 2012 BUREAU

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 8 MEI 2012 BUREAU DECEUNINCK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT GEDAAN OP HET SPAARWEZEN BRUGSESTEENWEG 374 8800 ROESELARE RPR KORTRIJK 0405.548.486 UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren:

gemeenteraad Besluit Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00490 Onderwerp: vzw Vereniging ter bevordering van Havengebonden Investeringen te Gent: buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 8 onderdeel: ONR datum: 19 december 2013 tijd: 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

37 veiligheidscamera s in het Kortrijks winkelwandelgebied

37 veiligheidscamera s in het Kortrijks winkelwandelgebied Persnota 37 veiligheidscamera s in het Kortrijks winkelwandelgebied 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan In het kader van Plan Nieuw Kortrijk bij het onderdeel Een stad die veilig en proper is wenst

Nadere informatie

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan ruimtelijke ordening Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan RO Artikel 6.1.4 VCRO Adviezen VVSG, SARO en HRH Vlaamse Regering 16 juli 2010 Bevat beleidsregels Vijf jaar

Nadere informatie

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014.

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel.nr.: 8504 Nummer: 14A.00512 Datum: 19 juni 2014 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

BID/BIZ IN VLAANDEREN

BID/BIZ IN VLAANDEREN BID/BIZ IN VLAANDEREN MARIANNE VANCLEEMPUT - WVI Interreg Cluster SAFE-ICE BID/BIZ Definitie BID: business improvement district BIZ: bedrijven investeringszone Voorwaarden De bedrijven maken een plan voor

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 34 35 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 56 57 58 59 60 61 62 Voorstel van motie van raadslid

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/162

Rapport. Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/162 Rapport Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Datum: 6 november 2013 Rapportnummer: 2013/162 2 WAT IS DE KLACHT? Verzoeker treft op de website van het Centraal Bureau

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Van: Roel Anciaux Verzonden: woensdag 11 februari 2015 13:37 Aan: 'Ellen De Clerck' Onderwerp: VRAAG GR MAART 2015

Van: Roel Anciaux Verzonden: woensdag 11 februari 2015 13:37 Aan: 'Ellen De Clerck' Onderwerp: VRAAG GR MAART 2015 Van: Roel Anciaux Verzonden: woensdag 11 februari 2015 13:37 Aan: 'Ellen De Clerck' Onderwerp: VRAAG GR MAART 2015 Geachte Secretaris, Hallo Ellen, Gelieve onderstaande vraag reeds op de agenda van de

Nadere informatie

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat Gemeenteraad 20141208gr ONTWERPBESLUITENBUNDEL AANVULLENDE PUNTEN Zitting van 8 december 2014 OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 34 2014_IP_00054 van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

85 veiligheidscamera s in Kortrijk

85 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota donderdag 14 april 2016 85 veiligheidscamera s in Kortrijk 4 nieuwe NMBS-camera s pakken criminaliteit aan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. In het stadscentrum

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00048 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Faillissement

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 22 23 24 25 26 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende

Nadere informatie

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap Persnota Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap 1. Plan Nieuw Kortrijk (p. 48) Een toegankelijke wereld begint bij onszelf. De adviesraad personen met

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

DE Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. De verhuurster van een bedrijfspand (klaagster) verwijt haar makelaar dat hij de borgstelling in de huurovereenkomst onvoldoende geregeld heeft.

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Persnota donderdag 10 augustus 2017 Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Criminaliteitscijfers 1 voor de eerste 6 maanden van 2017 Het aantal feiten daalde van 3638 in 2016 naar 3084

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV d.d. 25 september 2007 Gegevens onderneming : NIC Financiële en Administratieve Diensten BV Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader De vrijwillige ontbinding en vereffening Nathalie Blauwblomme Honoré & Gits advocatenkantoor Pres. Kennedypark 4a 8500 Kortrijk Wettelijk kader Wet van 2 juni 2006 (BS 26 juni 2006) inwerkingtreding 6

Nadere informatie

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Verslag van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Datum: 24/02/2015 Plaats: bij Nele, Opvoedingstraat 16 Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei Verslag: Nele Agenda Bespreken

Nadere informatie

Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s

Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s Persnota donderdag 27 juli 2017 Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

26 veiligheidscamera s in het centrum

26 veiligheidscamera s in het centrum ! Persnota 26 veiligheidscamera s in het centrum I. Plan Nieuw Kortrijk In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige locaties bijkomende veiligheidscamera s geplaatst (met bijzondere

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE OIM HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Opportunity Investment Management plc (OIM) op 17 januari 2017 voorafgaandelijk

Nadere informatie

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 1. Infomarkt

Nadere informatie

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Een klant betaalt niet. Hoe wijst u hem op een commercieel gezien vriendelijke

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Samenvattende tabel tarieven parkingtarieven (alle betalende publieke en private parkings) Min./max. dagtarief

Samenvattende tabel tarieven parkingtarieven (alle betalende publieke en private parkings) Min./max. dagtarief IS PARKEREN IN GENT WERKELIJK TE DUUR? Wat kost het parkeren in Gent, in vergelijking met Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Leuven en Mechelen? De invoering van het nieuwe parkeerplan in het begin van 6 kreeg

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

: Leden stadsdeelcommissie Oost. : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie

: Leden stadsdeelcommissie Oost. : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie MEMO Datum : 5 september 2014 Aan : Leden stadsdeelcommissie Oost Van : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie Onderwerp : Winkelcentrum Stokhorst In februari/maart 2014, zijn door raadslid Boersma (PvdA)

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie