De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet."

Transcriptie

1 De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 14/11/2011 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: Voorstel fractie Vlaams Belang tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding. Motie van raadslid B. Caron inzake Dexia - Gemeentelijke Holding. Vraag van raadslid M. Lemaitre betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning. Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de toekomst van het Overbekeplein. Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat. Vraag van raadslid K. Byttebier i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt. p2 p3 p5 p6 p7 p8 p9 p11 donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p1/12

2 33 Voorstel fractie Vlaams Belang tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding. Dossier: Voorstel tot aanstelling advocaat en vastlegging mandaat van vertegenwoordiger op buitengewone aandeelhoudersvergadering n.a.v. vereffening Gemeentelijke Holding "Toelichting De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Daartoe dient een buitengewone aandeelhoudersvergadering de Gemeentelijke Holding te ontbinden en vereffenaars aan te stellen. In principe gebeurt dat op 7 december aanstaande. Er circuleren berichten dat bij een faillissement of vereffening met een negatief eigen vermogen het onmogelijk is om de verliezen die een aandeelhouder lijdt, te claimen. Dit klopt echter niet helemaal. De vennootschap die in vereffening gaat en de individuele benadeelden (zoals onze stad) kunnen immers de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk stellen voor fouten die ze als bestuurder gemaakt hebben. Dit kan in het bijzonder wanneer de bestuurders niet handelden zoals dat van een redelijk, voorzichtig, vooruitziend bestuurder mag worden verwacht. Uit de onthullingen die sedert de beslissing van de raad van bestuur om de vereffening aan te vragen naar boven zijn gekomen, blijkt dat er in de Gemeentelijke Holding zaken zijn gebeurd die niet redelijk, voorzichtig en vooruitziend kunnen worden genoemd: - Is het in overeenstemming met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat de Gemeentelijke Holding meer dan 1 miljard euro leent van Dexia, terwijl ze al meer dan 1 miljard in het krijt stond bij Dexia, waarvoor de overheid zich ondertussen borg had gesteld? - Zo lijkt het ook niet in overeenstemming te zijn met het voorzichtigheidsprincipe dat de Gemeentelijke Holding bijvoorbeeld geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de reddingspoging in september 2008, waarbij toen Dexia-aandelen als onderpand voor de lening werden gegeven. - Bovendien heeft de Gemeentelijke Holding de aandeelhouders gedurende jaren niet correct ingelicht. Zo werd in de jaarrekeningen 2007 en 2008 niet vermeld dat er 50 miljoen euro in gestructureerde producten van het hefboomfonds Cheyne was gestopt. Pas in 2009 kwam Cheyne voor in de jaarrekening, na een eis van de commissaris-revisor, maar nog steeds zonder uitleg. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p2/12

3 - Werd bovendien niet een brief gestuurd naar de nationale bank waarin werd gemeld dat de Holding in grote problemen zat, zonder die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken? Nochtans is het verplicht aandeelhouders volledig en correct te informeren. - Het schrijven van putopties is zeer risicovol: een mogelijk verlies kan vele malen groter zijn dan een mogelijke winst als de beurs daalt. Alhoewel de Gemeentelijke Holding reeds in 2004 putopties schreef, kwamen pas in 2008 een aantal opties boven water. Voor de optiecontracten die nu bekend zijn, moet de Gemeentelijke Holding nog 99,9 miljoen euro ophoesten. Om de belangen van de gemeenten, ook van de stad Kortrijk veilig te stellen en alle rechten te vrijwaren is het noodzakelijk dat: - de vertegenwoordigers van de gemeenten op de buitengewone aandeelhouders-vergadering waarop de Holding in vrijwillige vereffening gaat, de bestuurders geen kwijting verlenen. - de steden en gemeenten een advocaat aanstellen. Daarom legt het Vlaams Belang onderstaand tweeledig voorstel ter stemming voor aan de raad. Voorstel van beslissing: 1. De vertegenwoordiger van onze stad zal op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding het woord nemen en aanklagen dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding niet hebben gehandeld als redelijke, voorzichtige en vooruitziende bestuurders. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders. 2. De gemeenteraad van Kortrijk beslist onmiddellijk een advocaat aan te stellen opdat al het nodige zou worden gedaan om de belangen van de stad ten aanzien van de Gemeentelijke Holding veilig te stellen. Er dient door de advocaat alleszins een brief in die zin verstuurd te worden." 34 Motie van raadslid B. Caron inzake Dexia - Gemeentelijke Holding. Dossier: donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p3/12

4 Motie inzake Dexia - Gemeentelijke Holding "In september 2009 heb ik tijdens deze gemeenteraad, bij punt 41 'Kapitaalsverhoging voor de gemeentelijke holding', deze tussenkomst gehouden. Ze werd toen weggewuifd door schepen Alain Cnudde... Ik zei toen (tekst ingekort): "De Gemeentelijke Holding zit in de rats. Als tweede grootste aandeelhouder van Dexia, heeft de Gemeentelijke Holding in oktober 2008 een half miljard euro vers kapitaal in Dexia geïnjecteerd, om deze bank van het faillissement te redden. (...) De Gemeentelijke Holding moet dus méér eigen middelen verzamelen, en vraagt daarom vers geld aan haar bestaande aandeelhouders: de gemeenten. (...) Wij vinden dat het niet de rol is van gemeenten om te participeren in Dexia." Ik haalde toen als redenen o.a. aan dat geen enkele belegging op tien jaar 13% opbrengt. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het niet waar. Ik (BC) heb toen gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen. De problemen en redding van Dexia hadden/hebben grote gevolgen voor de toekomst van de Gemeentelijke Holding. Er is wel een akkoord afgesloten over de vereffening van de Gemeentelijke Holding, niet zonder financiële gevolgen. Ook voor Kortrijk is er een financiële impact (aandelen ter waarde van euro en de dividenden), weliswaar geen financiële ramp voor de stad. In het verleden is er trouwens een veelvoud aan dividenden geïnd. De stad Kortrijk heeft op de kapitaalsverhoging ingeschreven; ik wil aannemen in volle vertrouwen. Maar wat blijkt nu? Onze stad is misleid. Ook wij allemaal, de raadsleden zijn misleid. Zo kunnen we dat toch niet laten. Wij menen dat het nodig is de politieke verantwoordelijkheden voor dat fiasco op te helderen. Het lijkt er op dat de bestuurders binnen de Gemeentelijke Holding kritiekloos de lijn van Dexia volgden, om daarna de gemeenten onder druk te zetten met een kapitaalsverhoging voor preferente aandelen. Het zou logisch zijn dat het Vlaams Parlement op korte termijn de verantwoordelijkheden, wat de Gemeentelijke Holding betreft, nader zou onderzoeken en aanbevelingen formuleert. De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zou daarnaast een gelijkaardig onderzoek moeten instellen met betrekking tot Dexia. Daarom willen we de volgende motie voorleggen. Overwegende dat 1 er een akkoord is over de vereffening van de Gemeentelijke Holding; 2 de federale en regionale overheden voor de tweede maal een reddingsoperatie hebben moeten opzetten voor Dexia en dat dit zware financiële gevolgen heeft; 3 de vereffening financiële repercussies heeft voor onze stad; donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p4/12

5 4 het noodzakelijk is om op korte termijn nieuwe regelgeving uit te werken voor de banken; vraagt de gemeenteraad van Kortrijk het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten die: 1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van de Gemeentelijke Holding en de verantwoordelijkheden ter zake; 2. een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden; en vraagt de gemeenteraad van Kortrijk de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een onderzoekscommissie op te richten die: 1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van Dexia en de verantwoordelijkheden ter zake; 2. een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden." 35 Vraag van raadslid M. Lemaitre betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning. Dossier: Vraag betreffende de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase van het stadsproject Venning "Op 12 oktober 2011 weigerde het stadsbestuur de bouwvergunningsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning voor de tweede fase van het grootscheepse renovatieproject op de sociale woonwijk Venning. Die weigering volgt op tal van administratieve moeilijkheden die al de eerste fase vertraagden. En om de vaudeville helemaal af te ronden, heeft de raad van bestuur van Goedkope Woning inmiddels, met een verdeelde stemming, beslist in beroep te gaan tegen de weigering van het Kortrijkse stadsbestuur. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p5/12

6 - Voor de eerste fase is de vergunning er uiteindelijk gekomen na ultieme onderhandelingen tussen de stad en haar sociale huisvestingsmaatschappij. Zijn er ook voor de tweede fase onderhandelingen geweest, wanneer en met wie? Naar aanleiding van wat zijn ze afgesprongen? - Waarom kon niet met het indienen van de vergunningsaanvraag en met de beslissing erover worden gewacht tot men tot een voor beide partijen aanvaard compromis had bereikt? - Hoeveel kans maakt het beroep van Goedkope Woning, wetende dat de stad op voorhand advies heeft gevraagd bij RWO? - Wat zijn de mogelijke gevolgen en de minimale vertraging die de huidige gang van zaken met zich meebrengen? - Kan het project gezien deze verwikkeling nog de deadlines halen voor de Europese subsidies van het programma ECO-Life? Wat zijn die deadlines en hoeveel subsidies zou men kunnen verliezen?" 36 Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat. Dossier: Vraag met betrekking tot gevaarlijke verkeerssituatie Plein - Gentsestraat "De verkeerssituatie aan de kruising van het Plein met de Gentsestraat zorgt dagelijks voor uiterst gevaarlijke situaties. Voertuigen komende van het Plein (kant 't Fort) die richting de kruising met de Gentsestraat rijden, dienen onvermijdelijk op het fietspad te staan om duidelijk zicht te hebben of ze links kunnen afslaan richting Gentsestraat. Achteruit rijden indien er een fietser aankomt om het fietspad vrij te maken, is meestal onmogelijk aangezien er ondertussen reeds andere voertuigen achter het eerste voertuig staan. Indien er een wagen geparkeerd staat op de eerste parkeerplaats in de Gentsestraat wordt het risico op een ongeval nog groter. donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p6/12

7 Daarenboven nemen vele automobilisten serieuze risico's om tussen de file op het Plein een plaats op te eisen richting Gentsestraat. 1. Is de dienst mobiliteit zich bewust van deze problematiek? 2. Indien ja, is er reeds aan mogelijke oplossingen gedacht? Indien nee, kan deze situatie dringend bekeken worden." 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de toekomst van het Overbekeplein. Dossier: Vraag omtrent de toekomst van het Overbekeplein "Vanuit commercieel oogpunt is het Overbekeplein steevast het zorgenkind gebleken in het Kortrijks winkelwandelgebied. Begin de jaren '80 aangekondigd als een hypermodern handelscentrum in combinatie met woonfunctie, maar sinds lange tijd een zielloos en verlaten plein met zeer veel leegstand. Het merendeel van de overgebleven handelaars luidt vandaag opnieuw de alarmbel, niet toevallig nu handelszaken als Bambino (hiervoor werden vijf panden omgevormd tot één winkel), Dhavyn, Visconti en Jonathan Bernard er de brui aan geven wegens de benarde omstandigheden. En dit bovenop een tiental andere leegstaande panden. Ondanks de dynamiek die het winkelcentrum K in Kortrijk heeft teweeggebracht, glijdt het Overbekeplein verder weg in een neerwaartse spiraal van leegstand en commerciële sluiting. Uiteraard ligt de ligging van het plein mee aan de basis van de problemen. Kooplustigen van buiten Kortrijk vinden het weggestopte plein niet en er is geen noemenswaardige bewegwijzering (waarnaar de handelaars al langer vragen) die hen ernaar toe kan leiden. De toegangswegen tot het handelsplein staan bol van de graffiti, in het galerijtje troepen 's avonds en 's nachts jongerenbenden en daklozen samen en nergens is ook maar één zitbankje te vinden. Uitnodigend is anders. Op veel steun van de stad of het Handelsdistrict hebben de handelaars nooit moeten rekenen. De aangekondigde heraanleg van het plein blijft uit, de meeste panden zijn te klein en het Handelsdistrict focust liever op andere gebieden. Bovendien zijn de kadastrale inkomens er torenhoog (op hetzelfde niveau van panden in de Lange Steenstraat). donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p7/12

8 Er resten dus maar weinig argumenten die de handelaars kunnen overhalen om zich toch nog op het Overbekeplein te vestigen. Schepen Wout Maddens liet in april vorig jaar weten niet echt meer te geloven in het Overbekeplein als winkelcentrum. Volgens hem moest er worden nagedacht over welke toekomst aan het plein zou worden gegeven: "Blijft de klemtoon op winkels liggen? Meer op diensten? Of op wonen? En hoe leggen we best de link met het historisch deel van de stad vlak achter het Overbekeplein. Laat ons nu maar eerst eens een half jaar wachten om te zien wat het effect is van K op deze buurt." Het effect is inmiddels gekend. 1. Welke maatregelen heeft de stad tot op heden genomen om het Overbekeplein opnieuw aantrekkelijk te maken? 2. Wat heeft het Handelsdistrict reeds ondernomen/gerealiseerd om de commerciële slagkracht van het Overbekeplein opnieuw te verbeteren? 3. Wat is er overgebleven van de aangekondigde heraanleg van het Overbekeplein? 4. Heeft de stad nog een contract lopen met het studiebureau Locatus die basisgegevens aanlevert over de winkelgebieden? Van wanneer dateren de laatste conclusies en hoe luidden die voor het Overbekeplein? 5. Hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van het Overbekeplein?" 38 Vraag van raadslid A. Vanden Berghe met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat. Dossier: Vraag met betrekking tot nultolerantie zone Zwevegemsestraat "Vanuit diverse media vernamen wij de optie om binnen de zone van de Zwevegemsestraat een nultolerantie toe te passen. Een resultaatgericht en streng veiligheidsbeleid kan enkel positief onthaald worden. Deze (tijdelijke) actie moet echter kaderen binnen een duidelijke veiligheidsvisie. Onze fractie pleit donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p8/12

9 ervoor de veiligheid van de bewoners en bezoekers van onze stad als een continuë prioriteit te behandelen. Vanuit onze bezorgdheid om het veiligheidsbeleid te optimaliseren, hadden wij graag een antwoord op volgende vragen: 1. Wat is de meerwaarde om de "actie nultolerantie" uitvoerig te communiceren aan en via de media (vermoedelijk vrijdag 28 oktober) vooraleer de actie effectief start? 2. Op 24 oktober was er politieraad - waren de plannen m.b.t. "actie nultolerantie" toen reeds gekend? Indien ja, is dit geen thema om op politieraad te bespreken of de politieraad te informeren? 3. Deze actie komt er n.a.v. analyse van de criminaliteitscijfers: van wanneer dateren deze criminaliteitscijfers? 4. Het betreft een actie van het Kortrijkse parket, de PZ Vlas en preventie en sociale organisaties. Welke preventie en sociale organisaties worden bij deze actie betrokken? Zal het parket indien nodig snelrecht toepassen? Is er een coördinatie-vergadering geweest met alle actoren? 5. Nultolerantie "rond de Zwevegemsestraat": welke straten vallen binnen het actie-terrein? 6. Wat is het onderscheid tussen patrouilles die starten in november met "actie nultolerantie" en de FLEX-patrouille die blijkbaar vanaf december start? 7. Wat is de huidige stand van zaken in het camera-dossier?" 39 Vraag van raadslid K. Byttebier i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter. Dossier: Vraag i.v.m. de veiligheid, netheid, verlichting in centrumstraten met veel leegstand tijdens de winter donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p9/12

10 "De Kortrijkse middenstand in ruime zin, zowel de filialen als de zelfstandigen, konden zich reeds 2 zomers verheugen op veel meer beweging in de binnenstad. Dit is vooral het gevolg van de voltooiing van het nieuwe winkelcentrum K in Kortrijk. Ook de mensen die in de winkelstraten wonen hebben terug het gevoel in een centrumstad te wonen, een stad in ontwikkeling. Niet enkel aan de Leie, maar ook in de binnenstad heerst een andere sfeer. Mensen die de stad bezoeken, bevestigen dat steeds weer, dat ze de verandering zien. Dat ze er graag terugkeren. Toch zijn er ook schaduwzijden aan de nieuwe ontwikkelingen, die zich vooral in de wintermaanden manifesteren. De avonden beginnen veel vroeger en het sociale leven valt ook iets vroeger stil. Er is minder sociale controle. Dit weerhoudt sowieso redelijk wat mensen ervan om zich nog langer in het stadscentrum op te houden. Straten en pleinen die daar gevoeliger voor zijn, dat zijn de straten en pleinen waar, als gevolg van mutaties van winkels of kantoren of horecazaken, meer leegstand is ontstaan. Of waar panden nog niet zijn heringevuld of afgewerkt. Ik denk hierbij vooral aan het Overbekeplein, de Grijze Zusterstraat, de Voorstraat, de Wijngaardstraat, maar de leegstand treft helaas ook - hopelijk voorlopig - nog redelijk wat andere straten. Sommige straten en pleinen krijgen dan een zeer verlaten beeld. Ze trekken zwerfvuil aan. Er is geen verlichting van winkels en reeds om 17 uur valt het echte leven daar uit. Bovendien scherpt dat het onveiligheidsgevoel aan en sommige natuurlijke verbindingsassen of ontmoetingsplaatsen krijgen hierdoor een droevige aanblik. Vandaar mijn vragen namens de fractie Open Vld: 1. Is het stadsbestuur zich bewust van de dreigende verloedering van bepaalde straten en pleinen? 2. Kan vooral tijdens de eindejaarsperiode een extra inspanning gedaan worden naar gewone verlichting toe? 3. Kan extra zorg besteed worden aan het schoonmaken van deze centrumlocaties ondanks het feit dat er weinig winkels actief zijn, ook met het doel ze sneller terug actief te krijgen, door het verhogen van de aantrekkelijkheid van de straat of het plein op zich? 4. Kan extra toezicht gehouden worden of gevraagd worden aan de politiezone Vlas om hier preventief extra controles te houden? 5. Wat is de lange termijnvisie m.b.t. de groeiende leegstand in het winkelwandelgebied, vb. overleg met de buurt, het creëren van een eventueel overleg voor verhuur van panden etc.? donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p10/12

11 Graag uw standpunt." 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt. Dossier: Vraag omtrent de aangekondigde zerotolerantie in de stationsbuurt "Eindelijk. Onze fractie reageert meer dan verheugd op het bericht dat politie en parket de criminaliteit in de binnenstad strenger gaan aanpakken. Naar verluidt wordt een nultolerantie ingevoerd waarbij geen enkele overtreding nog door de vingers wordt gezien. Elke inbreuk wordt vervolgens door het parket behandeld. Daarbij neemt de Kortrijkse procureur geen blad voor de mond en stelt dat meer blauw op straat onontbeerlijk is. Klinkt ons bekend in de oren. De procureur geeft ook aan een groot voorstander te zijn van gemeentelijke administratieve sancties, minnelijke schikkingen en snelrecht voor de bestraffing van bepaalde criminaliteitsfenomenen zoals winkeldiefstal. Ook de korpschef zit op eenzelfde lijn en noemt het aantal diefstallen met geweld op de openbare weg verontrustend. Daarom komt er volgens hem een zeer gerichte aanpak met versterkte patrouilles in de Zwevegemsestraat. Er zal zeer intensief worden gecontroleerd en geïdentificeerd. Een speciale hondenbrigade zal worden ingezet waarbij alles wat niet wettelijk is, wordt geverbaliseerd. Er wordt niet uitgesloten dat binnenkort bijkomende theehuizen worden verzegeld. Deze aanpak moet blijkbaar gezien worden als een soort testfase, die bij positieve evaluatie mogelijks wordt uitgebreid naar het ganse arrondissement. 1. Is deze aanpak al van kracht? Zo ja, kan toegelicht worden wat sinds de invoering ervan reeds werd ondernomen in dit kader? Hoeveel pv's werden reeds opgesteld? 2. Hoe lang zal deze zerotolerantie worden volgehouden en wanneer volgt een evaluatie? 3. Kan de aanpak voor een stuk beschouwd worden als Very Irritating Police, zoals toegepast in de kuststreek en waarbij personen die voor overlast zorgen constant worden gecontroleerd? donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p11/12

12 4. Hoe wordt de eis van het parket om meer blauw op straat in te zetten praktisch gerealiseerd? 5. Zal het stadsbestuur op vraag van het parket alsnog overgaan tot het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties voor winkeldiefstallen? 6. Zijn er inderdaad aanwijzingen dat nog andere theehuizen zwaar over de schreef gaan? En zullen de intussen verzegelde theehuizen in december weer kunnen openen? 7. Er zijn nogal wat aanwijzingen dat in de buurt heel wat illegalen zijn gehuisvest. Zijn al huiszoekingen verricht?" donderdag 10 november :40 - Aanvullende agenda 14/11/2011 p12/12

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Voorstel van raadslid

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt,

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt, Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 26 mei 2014 in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Vastgesteld: 16 juni

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, 21.30 uur) De heer B.G. Schalkwijk

De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, 21.30 uur) De heer B.G. Schalkwijk VERSLAG openbare raadsvergadering gemeente Waterland GEHOUDEN op 15 december 2011 Pierebaan 3, Monnickendam AANWEZIGEN Raadsleden: Afwezige raadsleden: Wethouders: De heer drs. C. Mooij, voorzitter De

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten.

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten. Van Geel De algemene beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik zie aan de gelaatsuitdrukking van de leden dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Omdat er door de staatssecretaris nadere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden.

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden. Voorzitter over het landelijk telefoonnummer van de politie (27400-VII, nr. 31). Ik stel voor, donderdag 30 november bij het begin van de vergadering te behandelen: - de verslagen van de commissie voor

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie