Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)"

Transcriptie

1 Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Aanmaning tot betaling (niet aangetekend) Een klant betaalt niet. Hoe wijst u hem op een commercieel gezien vriendelijke manier op zijn tekortkoming? Uw klant betaalt zijn factuur niet Wat is de reden? Is hij het vergeten? Onmiddellijk een aangetekende brief sturen of een advocaat aan het werk zetten, is niet erg commercieel. Heel wat rechters vinden het bovendien onaanvaardbaar dat u meteen de grote middelen inzet. Verstuur daarom eerst een gewone (niet-aangetekende) brief. Dit gaat dan om een (vriendelijke) betalingsherinnering, nog geen (strenge) aanmaning, rappel of officiële ingebrekestelling. Wat verder? Uw klant betaalt. Uw probleem is opgelost. Uw klant betaalt niet en reageert ook niet op uw telefoontjes. Hij volhardt m.a.w. in de boosheid. Kies in dat geval gerust voor de harde actie en stuur een aangetekende brief, gepeperd dan! Tip 1 U bent niet wettelijk verplicht om minstens drie rappels te sturen vooraleer er een zaak van te maken. Speel gerust korter op de bal. Tip 2 U kondigt beter ook niet aan dat het om een eerste rappel gaat. Een slechte betaler verwacht dan immers (minstens) nog een tweede. Wellicht volgt daarna pas een derde en laatste (aangetekende) aanmaning. Tijd zat dus 18

2 AANMANING TOT BETALING (NIET AANGETEKEND) (naam en adres klant) (plaats en datum) Geachte mevrouw Geachte heer Uit mijn boekhouding blijkt dat de volgende factuur, behoudens vergissing van mijn kant, nog steeds niet betaald is: de factuur met nummer... van... (datum) ten bedrage van... (te betalen bedrag). Via deze brief wil ik u een laatste keer verzoeken om dit bedrag over te maken op mijn rekeningnummer... Ik dank u bij voorbaat. Hoogachtend (naam en handtekening, adres, ondernemingsnummer en eventueel RPR) 19

3 Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Aanmaning tot betaling (aangetekend) U herinnerde uw klant er telefonisch en/of in een vriendelijk briefje aan dat hij uw factuur niet tijdig betaalde. Het haalde niets uit. U kunt geen brave briefjes blijven schrijven naar uw klant of vriendelijke telefoontjes blijven doen. U wilt hem immers duidelijk maken dat hij nú moet betalen of dat u er anders met de harde middelen tegenaan gaat. Moet u dan direct een advocaat onder de arm nemen? Neen, die zal immers in eerste instantie ook gewoon in de pen kruipen en een brief sturen, aangetekend wellicht. Dat kunt u zelf echter evengoed. Aangetekend en per gewone post Stuur een aangetekende brief naar uw slechte betaler. Reken daarin gerust de extra s aan waarop u in zo n geval recht heeft, nl. nalatigheidsinteresten en het in uw kleine lettertjes voorziene schadebeding. U doet er goed aan uw aanmaning zowel aangetekend als per gewone post te versturen. Als de klant een aangetekende brief niet afhaalt (lees: de brief komt onbesteld terug), bewaar de brief dan ongeopend. U beschikt zo over het bewijs dat u de brief effectief verzonden heeft. Dat kan van pas komen als u er een zaak van moet maken. Geen advocaat Misschien bent u bang dat u foute zaken schrijft in uw brief en dat de geslepen advocaat van de tegenpartij (als het tot een proces komt) u daar later op zal pakken. Vermeld daarom eventueel in uw brief dat u dit schrijven richt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Deze clausule heeft als voordeel dat het geen kwalijke gevolgen heeft als u de zaken verkeerd inschat of als u een vergissing maakt. 20

4 AANMANING TOT BETALING (AANGETEKEND) AANGETEKEND (eventueel: en per gewone post) (plaats en datum) Geachte mevrouw Geachte heer Wij stuurden u een betalingsherinnering op... (datum, eventueel meerdere data) omtrent onze factuur met nummer... ten bedrage van... (bedrag) met vervaldatum... (datum), dit echter zonder resultaat. Vermits u niet antwoordde op onze rappel(s), noch de ontvangst ervan bevestigde, noch de betaling van onze factuur heeft overgemaakt, zijn wij genoodzaakt om u dit aangetekend schrijven te sturen. Wij wijzen u erop dat de aanvaarding zonder voorbehoud van onze factuur gelijkstaat met een schuldbekentenis. Bij deze brief vorderen wij ook overeenkomstig onze factuurvoorwaarden: de verwijlinteresten aan 10%, ten bedrage van... en het schadebeding ten bedrage van... Totaal:... Wij zullen niet nalaten verdere gerechtelijke stappen te ondernemen indien u in gebreke blijft om de schuld te vereffenen binnen de acht werkdagen te rekenen vanaf heden. Het huidige schrijven geldt als ultieme ingebrekestelling en als laatste gelegenheid om het voormelde bedrag te voldoen door storting op ons rekeningnummer BE... (IBANnummer) onder vermelding van de referentie... Zo u niet betaalt, dringt de invordering langs gerechtelijke weg zich op en dit brengt onvermijdelijk nog extra kosten te uwen laste mee. Wij hielden eraan u hiervan in kennis te stellen en wij zenden u het origineel van deze brief per aangetekende zending en een kopie ervan per gewone post. Het huidige schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Hoogachtend (naam en handtekening, adres, ondernemingsnummer en eventueel RP) 21

5 Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Aanmaning en inning van facturen Pitbullrappel laatste aanmaning tot betaling Er e e n z a a k va n m a k e n? Doorgewinterde slechte betalers liggen niet meer wakker van een betalingsherinnering meer of minder. Er zijn er zelfs die erop rekenen dat ze, zelfs na een laatste en aangetekende rappel, niets meer van u gaan horen, omdat u er tegen opziet om een dure advocaat onder de arm te nemen. Tenzij... Mijn advocaat is... In plaats van enkel te melden dat u de zaak zal doorgeven aan uw advocaat als de betaling uitblijft, kunt u ook iets verder gaan en er meteen ook de naam en het adres van uw advocaat bij vermelden. U wekt dan zo alleszins nog meer de indruk dat het u menens is als er niet betaald wordt. Een slechte betaler riskeert heel wat meer... U kunt uw dreigement hard maken door die slechte betaler erop te wijzen dat het bedrag dat hij zal moeten betalen, serieus zal oplopen. Naast de kosten van een dagvaarding, riskeert hij immers ook nog de zgn. rechtsplegingsvergoeding (te betalen door degene die de zaak verliest). Voeg voor alle zekerheid de lijst toe. 22

6 PITBULLRAPPEL LAATSTE AANMANING TOT BETALING AANGETEKEND (naam en adres klant) (plaats en datum) LAATSTE AANMANING Geachte mevrouw Geachte heer Wij verwijzen naar onze eerste betalingsherinnering die wij u op... (datum) gestuurd hebben om u te melden dat onze factuur met als nummer... ten bedrage van... en met vervaldatum nog openstaat. Wij mochten tot op heden dus nog steeds geen betaling ontvangen. Vermits u niet geantwoord heeft op ons vorige schrijven, noch de ontvangst ervan bevestigd heeft, zijn wij genoodzaakt om u deze rappelbrief per aangetekend schrijven te sturen. Wij nodigen u bij deze met aandrang uit om het bedrag van te willen overschrijven op ons rekeningnummer BE (IBAN-nummer), met vermelding van de referte Dit bedrag is samengesteld als volgt (zie ook onze algemene voorwaarden): hoofdsom: interesten sinds de vervaldag: schadebeding: ; TOTAAL: Wij zien ons ook genoodzaakt om u nu reeds te melden dat wij het dossier aan onze advocaat: Meester (naam) (straat + nummer) (postcode + gemeente) (eventueel: telefoonnummer) zullen overmaken indien u in gebreke blijft de schuld te vereffenen binnen de acht werkdagen te rekenen vanaf de datum van dit schrijven. Het huidige schrijven geldt als ultieme ingebrekestelling en als laatste gelegenheid om vooralsnog het voormelde bedrag te voldoen. 23

7 Wij wensen u er tot slot nog op te wijzen dat een invordering langs gerechtelijke weg onvermijdelijk belangrijke kosten te uwen laste zou meebrengen. In bijlage vindt u in dat verband de lijst met de actueel geldende rechtsplegingsvergoedingen, dewelke mijn advocaat niet zal nalaten om in te vorderen, bovenop het hogervermelde bedrag. Het huidige schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Hoogachtend (naam, handtekening en functie - uw firmanaam en adres - uw ondernemingsnummer en eventueel het RPR) Bijlage: Lijst met actuele rechtsplegingsvergoedingen 24

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN?

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? WERKEN Werken voor je geld, fluiten naar je centen voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? Herman Jansen en Michel Knapen I Werken voor je geld, fluiten naar je centen Wanbetalers,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie