Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015. www.welzijn-rijswijk.nl"

Transcriptie

1 Beweeg mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015

2 Geachte lezer In deze brochure bieden wij u een gevarieerd bewegingsprogramma aan. Er wordt op verschillende niveaus gymnastiekles gegeven, we hebben diverse yogacursussen, u kunt bewegen op muziek en u kunt deelnemen aan een van de danscursussen. Door te bewegen wordt uw conditie op peil gehouden, uw spieren blijven soepeler en uw bloeddruk en spijsvertering worden gunstig beïnvloed. Samen bewegen leidt vaak tot nieuwe contacten en levert soms zelfs nieuwe vriendschappen op. Alle reden om in beweging te komen of te blijven! Alle docenten hebben een MBvO-diploma of hebben een voltooide yoga-opleiding. Zij zorgen voor een gevarieerd en evenwichtig programma. Er wordt altijd rekening gehouden met de fysieke gesteldheid van de individuele deelnemer. Uiteraard vinden de cursussen plaats in een voor u gezellige en ontspannen sfeer zodat u naast beweging ook plezier beleeft aan de cursus. De cursussen in deze brochure worden gegeven in groepsverband. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken of kunt u samen de lunch gebruiken. Deelname aan een bewegingscursus draagt op deze manier bij aan een gezellige tijdsbesteding. CURSUSBUREAU In Wijkcentrum Stervoorde Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJSWIJK Tel.: Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of per via: INFORMATIE AANMELDEN Wanneer u deel wilt nemen aan één of meerdere cursussen, dan meldt u zich aan via het inschrijfformulier op pagina 8. Als u zich inschrijft heeft u onze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op de pagina 4 van deze brochure. De cursussen starten pas bij voldoende deelname. Bij het eventueel niet doorgaan van een cursus wordt u daarover door ons geïnformeerd en zal restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaatsvinden. Tegen het einde van het seizoen ontvangt u een nieuw inschrijfformulier voor deelname aan de najaarscursus. U ontvangt een bevestiging voor de start van de cursus. BETALINGSWIJZE De gelden voor de cursussen worden centraal geïnd. U geeft toestemming tot een automatische incasso (administratiekosten 1,-) of door het betalen van een factuur (administratiekosten 2,50). In januari 2015 betaalt u voor uw deelname aan de voorjaarscursus. In september betaalt u voor de najaarscursus. U betaalt éénmaal per cursusjaar administratiekosten. BEWEGINGSCURSUSSEN INHOUD pagina Bewegen op muziek 5 Seniorengymnastiek 5 Hatha-yoga 6 Ouderensport Plus 7 Country-line dansen 7 Rounddansen 7 Wilt u meer gaan bewegen samen met anderen? Meldt u dan aan via het inschrijfformulier in deze gids voor de cursus of cursussen van uw keuze. Bent u er niet zeker van, welke cursus geschikt voor u is? Vraag aan de docente of u een proefles kan volgen. Zij kan u adviseren over een voor u geschikte cursus. U kunt met uw vragen ook terecht bij ons cursusbureau. De contactgegevens vindt u op deze pagina. Ik hoop dat er in deze brochure een voor u passende bewegingscursus wordt geboden en wens u een sportief en gezond Met vriendelijke groet, Miriam Bryson Directeur Welzijn Rijswijk... ATTENTIE De cursusgelden worden in 2 termijnen geïnd. U krijgt aan het eind van het eerste deel van uw cursus een nieuw inschrijfformulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het tweede deel van het seizoen. Kijk voor meer informatie over de betalingswijze op de volgende pagina. Prijsaanpassingen De uurvergoedingen van de docenten zullen ook dit jaar worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat de meeste cursusprijzen licht zullen stijgen met 1 à 2 euro per jaar. Extra gymnastieklessen In verband met de drukke bezetting van de lessen in Stervoorde, wordt daar op donderdagmiddag een extra les gepland van tot uur. In Het Oude Raadhuis is op woensdag en donderdagochtend weer plaats voor nieuwe deelnemers. CURSUSLOCATIES Laan Hofrust AL Rijswijk Tel.: Dr. H.J. van Mooklaan BA Rijswijk Tel.: Marimbahal Waldhoornplein EH Rijswijk Tel: VAKANTIES EN FEESTDAGEN Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2de Paasdag 6 april Koningsdag 27 april Meivakantie 2 t/m 10 mei Hemelvaartsdag 14 mei Pinksteren 25 mei Zomervakantie 6 juli t/m 30 augustus Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 ANNULEREN Wanneer u niet kunt deelnemen aan een cursus waarvoor u ingeschreven staat, dan dient u dit uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus door te geven aan ons cursusbureau. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw annulering. In geval van verhindering van een cursist vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het cursusbureau. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van uw restitutieverzoek. DE OOIEVAARSPAS Voor alle bewegingscursussen is de Ooievaarspas van toepassing. Houders van deze pas kunnen tegen overlegging van het betaalbewijs van één of meerdere bewegingscursussen maximaal 46,- per jaar van de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Rijswijk terug ontvangen. Voor verdere informatie hierover kunt u bellen met de Gemeente Rijswijk, tel.: KLACHTENREGELING Indien u ontevreden bent over een cursus of onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Een beschrijving van deze regeling is op te vragen via het cursusbureau. FOTO COVER: WINAND STUT FOTOGRAFIE

3 Algemene Voorwaarden Cursussen Welzijn Rijswijk 1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen van het volledig inschrijvingsformulier. Voor een cursus kan men zich alleen schriftelijk aanmelden. Dit formulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn ingeleverd. 2. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus beperkingen is gesteld, vindt toelating plaats in volgorde van inschrijving. 3. Wanneer u om de een of andere reden niet kunt deelnemen aan een cursus, waarvoor u ingeschreven staat, wordt u verzocht uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus contact op te nemen met het cursusbureau tel.: op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of via de Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw annulering. 4. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van verhindering van de cursist. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de dringende reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJSWIJK. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging van uw restitutie verzoek. 5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft Welzijn Rijswijk het recht hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te beleggen. Indien een cursus om organisatorische redenen geen doorgang kan vinden, zal restitutie van cursusgeld plaats vinden naar evenredigheid van het aantal vervallen lesuren. 6. Welzijn Rijswijk behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursus te annuleren. 7. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, tijdens cursusuren, zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan de cursussen bij Welzijn Rijswijk vindt op eigen risico plaats. 8. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van wijziging van de locatie waar de cursus wordt gegeven. In zeer bijzondere gevallen kan Welzijn Rijswijk op verzoek van de cursist anders besluiten. 9. Het cursusgeld dient te worden betaald binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Er wordt nog 1 maal een herinnering verzonden. Vindt er, binnen de daarin gestelde termijn, geen betaling plaats dan wordt de cursist uitgesloten van deelname. Er wordt 25,- incassokosten in rekening gebracht bovenop de te betalen cursuskosten. 10. De kosten van de cursussen kunnen worden verhoogd op basis van indexatie. 11. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een definitief bericht van inschrijving en de factuur. BEWEGEN OP MUZIEK U wilt uw spieren verstevigen en uw houding verbeteren? Bewegen op Muziek is dan bij uitstek de geschikte cursus voor u. Bij bewegen op muziek doet u spierverstevigende oefeningen zonder toestellen en gewichten. Er wordt rustig getraind en niet gesprongen. Daarom is het niet belastend en is het een sport die beoefend kan worden door iedereen. Daarnaast is het prima geschikt voor diegene die nog nooit aan sportbeoefening heeft gedaan. U heeft er geen goede conditie voor nodig. Zonder veel poespas lekker bewegen, op uw eigen niveau en uw eigen tempo. Bewegen in een prettige sfeer waar u volledig uzelf kunt zijn. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). 1 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 2 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 51,00 in september SENIORENGYMNASTIEK FOTO: WINAND STUT FOTOGRAFIE> Zeker als we een jaartje ouder worden, is het belangrijk om in conditie te blijven. Om ook onze spieren soepel te houden is het goed om de nodige oefeningen te doen. Deze kunt u thuis doen voor de televisie bij Nederland in beweging, maar het is natuurlijk veel leuker om ook samen met anderen te sporten. Met het zeer gevarieerde oefenpakket kunt u iedere week samen met leeftijdgenoten werken aan uw conditie en houding. Ook uw spieren blijven soepeler. Na afloop gaat u wellicht een beetje moe maar voldaan naar huis. De lessen zijn bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Voor alle deelnemers is er persoonlijke aandacht waarbij de docenten rekening houden met eventuele lichamelijke beperkingen. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). LET OP!! De gymnastieklessen op vrijdagochtend zijn erg druk bezet. Vanaf januari 2015 wordt in Stervoorde ook op donderdagmiddag tussen en uur gymnastiekles gegeven, door de dezelfde docente. In Het Oude Raadhuis is op woensdag en donderdagochtend weer plaats voor nieuwe deelnemers. 1 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 2 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 3 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 5 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 6 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 7 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 8 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 9 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 9 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 79,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 56,00 in september 2015.

4 HATHA-YOGA In tegenstelling tot sport en fitness is Yoga niet prestatiegericht. Tijdens en na het beoefenen van yoga observeert u uw lichaam. Het beoefenen van Hatha Yoga heeft tot gevolg dat u bewuster in het leven staat, in evenwicht met uzelf. U leert de grenzen van uw lichaam kennen en deze geleidelijk te verleggen. Hatha Yoga lessen bevatten oefeningen om: te aarden, de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen, de functie van organen te stimuleren, bewust te worden van de ademhaling, en contact te maken met het lichaam. Aan het einde van de les kunt u in een diepe ontspanning tot rust komen. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sokken. U kunt gebruik maken van de aanwezige yogamatjes. Uit oogpunt van hygiëne raden wij u aan een grote handdoek mee te nemen, waarmee u het matje kunt afdekken. OUDERENSPORT PLUS Ouderensport Plus is een groep senioren, die wekelijks met elkaar sporten. In een grote groep (20-40 personen) wordt aandacht besteed aan het bewegen en het verhogen van de lichamelijke conditie. Op muziek worden er oefeningen gedaan onder leiding van een enthousiaste gediplomeerde docent. Na het sporten is er nog gelegenheid om een uur (tussen uur) te badmintonnen. Hier is geen begeleiding bij. Gewenste kleding en schoeisel: Gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). Tip: neem een handdoek/badlaken en een flesje drinken mee. LET OP!! Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. LOCATIE START AANTAL TIJDSTIP Marimbahal sporthal 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 78,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 55,00 in september Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 4 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 5 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 6 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 7 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 51,00 in september Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 9 Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 10 Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 11 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 12 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 13 Stervoorde 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 14 Stervoorde 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1,5 uur 109,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1,5 uur 74,00 in september COUNTRYLINE DANSEN Bij het countryline dansen danst u als individu, maar wel met z n allen, als groep. Er wordt op verschillende stijlen country muziek gedanst en wij dragen geen hoeden of puntlaarzen en geven geen uitvoeringen. Het plezier in dansen staat voorop en er worden steeds weer nieuwe dansen geleerd. Iedereen is van harte welkom. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). CURSUS LOCATIE START AANTAL KOSTEN TIJDSTIP 1 Het Oude Raadhuis 7 januari lessen à 1 uur 51,00 woensdag uur 2 Stervoorde 8 januari lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 3 Stervoorde 5 januari lessen à 1 uur 51,00 maandag uur 4 Het Oude Raadhuis 2 september lessen à 1 uur 51,00 woensdag uur 5 Stervoorde 3 september lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 6 Stervoorde 31 augustus lessen à 1 uur 51,00 maandag uur ROUNDDANSEN Rounddansen komt uit Amerika en is afgeleid van het stijldansen. U leert een aantal figuren en ieder paar danst deze in zijn eigen volgorde. Bij rounddansen worden de figuren geleerd en door de docent afgeroepen. Zo kan elk paar op hetzelfde moment dezelfde figuren dansen, men danst dus als het ware in de rondte. De ritmes zijn wel uit de stijldanswereld: twostep, wals, rumba, tango e.d. Men danst als paar, maar men hoeft niet met z n tweeën te komen. Op de les worden dan de paren gemaakt. Er zijn geen kledingvoorschriften, doe wel iets aan waar u zich prettig in voelt. LET OP!! Op woensdag en donderdag is er nog plaats voor nieuwe deelnemers. Dit geldt ook voor het rounddansen. U kunt zich vóór de les melden voor een GRATIS proefles. CURSUS LOCATIE START AANTAL KOSTEN TIJDSTIP 1 Stervoorde 8 januari lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 2 Stervoorde 3 september lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur

5 INSCHRIJFFORMULIER De heer/mevrouw: Adres: Postcode/plaats: Telefonisch bereikbaar onder: adres: Geboortedatum: Bank-/girorekeningnummer: Gaarne uw keuze aankruisen. SENIORENGYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK HATHA-YOGA OUDERENSPORT PLUS COUNTRYLINE DANSEN ROUNDDANSEN 1 2 Ondergetekende gaat akkoord met een éénmalige automatische incasso van het cursusgeld en ontvangt dan een korting van 1,50 op de administratiekosten ( 2,50). ja nee (aankruisen a.u.b.) Door het inschrijven gaat ondergetekende akkoord met de cursusvoorwaarden van Welzijn Rijswijk en administratiekosten van 2,50. Datum: Handtekening: Voor data, locaties en tijden van de cursussen, raadpleeg de schema s in de cursusgids. U kunt het ingevulde formulier in een envelop opsturen naar Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Antwoordnummer 10307, 2280 WB Rijswijk. Een postzegel is niet nodig.

INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014

INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014 INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014 Graag heten we al onze nieuwe leerlingen van harte welkom! Dit is de INFORMATIEGIDS 2013-2014 van AtelierVelp, school voor Podiumkunsten.

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

Graag willen wij u informeren over het nieuwe seizoen 2015-2016.

Graag willen wij u informeren over het nieuwe seizoen 2015-2016. Beste lezer, Graag willen wij u informeren over het nieuwe seizoen 2015-2016. In deze informatiebrochure vindt u informatie over de dansschool, waaronder het lesrooster en de kosten van de danslessen.

Nadere informatie

Dr. Hauschka Producttrainingen

Dr. Hauschka Producttrainingen Dr. Hauschka Producttrainingen 2014 Training Gezichtsverzorging Basis Training Gezichtsverzorging Intensief Training Lichaamsverzorging Verdiepingstrainingen Training Product- en Verkooptips Inleiding

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

BEWEEG SVP! Beweeg Schiedam Vijftig Plus

BEWEEG SVP! Beweeg Schiedam Vijftig Plus BEWEEG SVP! Beweeg Schiedam Vijftig Plus 2011/2012 1 BEWEEG SVP! Voorwoord Beweeg SVP!! In dit boekje vindt u informatie over beweeg- en sportactiviteiten voor vijftigplussers in Schiedam. Mensen die bewegen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep.

VOORWOORD. Twinkel is een particulier kinderdagverblijf met een vestiging in Hoofddorp en een vestiging in Nieuw-Vennep. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 1 Doelstelling blz. 2 Locatie blz. 2 Openingstijden, absentiemelding blz. 2 Vakantieperiode blz. 2 Inschrijving, plaatsing, contract blz. 3 Wachtlijst blz. 3 Wijziging van

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Cursuswijzer 2010-2011 inclusief zomerprogramma 2010 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Inhoudsopgave Voorwoord 3 Diensten RIGOM 3 Zomerprogramma RIGOM juli 2010 4 Meer bewegen voor ouderen 6 Fitness

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014 Computercursussen en workshops programma najaar 2014 Inhoudsopgave Cursussen en workshops... 3 Computer en internet Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...4 Vervolgcursus Computer, internet

Nadere informatie

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ Intensieve opleiding WOZ-Taxateur WOZ WOZ-Taxateur Een opleiding bij IPD volgen heeft veel voordelen:het IPD: 1. leidt op voor beroepen waar veel vraag naar is 2. maakt een snelle afronding van uw cursus

Nadere informatie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie BKB + BKC dagopleiding 10 weken 2 BKB + BKC avondopleiding 18 weken 2 Basiskennis Boekhouden (BKB) dagopleiding 5 weken 3 Basiskennis Boekhouden (BKB)

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Delight Yoga georganiseerde Workshops en Retreats. 1.2 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Klein en Groot Genieten

Klein en Groot Genieten Klein en Groot Genieten Je moet nog een keuze maken of je hebt zojuist voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen

Nadere informatie