Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015. www.welzijn-rijswijk.nl"

Transcriptie

1 Beweeg mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015

2 Geachte lezer In deze brochure bieden wij u een gevarieerd bewegingsprogramma aan. Er wordt op verschillende niveaus gymnastiekles gegeven, we hebben diverse yogacursussen, u kunt bewegen op muziek en u kunt deelnemen aan een van de danscursussen. Door te bewegen wordt uw conditie op peil gehouden, uw spieren blijven soepeler en uw bloeddruk en spijsvertering worden gunstig beïnvloed. Samen bewegen leidt vaak tot nieuwe contacten en levert soms zelfs nieuwe vriendschappen op. Alle reden om in beweging te komen of te blijven! Alle docenten hebben een MBvO-diploma of hebben een voltooide yoga-opleiding. Zij zorgen voor een gevarieerd en evenwichtig programma. Er wordt altijd rekening gehouden met de fysieke gesteldheid van de individuele deelnemer. Uiteraard vinden de cursussen plaats in een voor u gezellige en ontspannen sfeer zodat u naast beweging ook plezier beleeft aan de cursus. De cursussen in deze brochure worden gegeven in groepsverband. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken of kunt u samen de lunch gebruiken. Deelname aan een bewegingscursus draagt op deze manier bij aan een gezellige tijdsbesteding. CURSUSBUREAU In Wijkcentrum Stervoorde Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJSWIJK Tel.: Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of per via: INFORMATIE AANMELDEN Wanneer u deel wilt nemen aan één of meerdere cursussen, dan meldt u zich aan via het inschrijfformulier op pagina 8. Als u zich inschrijft heeft u onze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op de pagina 4 van deze brochure. De cursussen starten pas bij voldoende deelname. Bij het eventueel niet doorgaan van een cursus wordt u daarover door ons geïnformeerd en zal restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaatsvinden. Tegen het einde van het seizoen ontvangt u een nieuw inschrijfformulier voor deelname aan de najaarscursus. U ontvangt een bevestiging voor de start van de cursus. BETALINGSWIJZE De gelden voor de cursussen worden centraal geïnd. U geeft toestemming tot een automatische incasso (administratiekosten 1,-) of door het betalen van een factuur (administratiekosten 2,50). In januari 2015 betaalt u voor uw deelname aan de voorjaarscursus. In september betaalt u voor de najaarscursus. U betaalt éénmaal per cursusjaar administratiekosten. BEWEGINGSCURSUSSEN INHOUD pagina Bewegen op muziek 5 Seniorengymnastiek 5 Hatha-yoga 6 Ouderensport Plus 7 Country-line dansen 7 Rounddansen 7 Wilt u meer gaan bewegen samen met anderen? Meldt u dan aan via het inschrijfformulier in deze gids voor de cursus of cursussen van uw keuze. Bent u er niet zeker van, welke cursus geschikt voor u is? Vraag aan de docente of u een proefles kan volgen. Zij kan u adviseren over een voor u geschikte cursus. U kunt met uw vragen ook terecht bij ons cursusbureau. De contactgegevens vindt u op deze pagina. Ik hoop dat er in deze brochure een voor u passende bewegingscursus wordt geboden en wens u een sportief en gezond Met vriendelijke groet, Miriam Bryson Directeur Welzijn Rijswijk... ATTENTIE De cursusgelden worden in 2 termijnen geïnd. U krijgt aan het eind van het eerste deel van uw cursus een nieuw inschrijfformulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het tweede deel van het seizoen. Kijk voor meer informatie over de betalingswijze op de volgende pagina. Prijsaanpassingen De uurvergoedingen van de docenten zullen ook dit jaar worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat de meeste cursusprijzen licht zullen stijgen met 1 à 2 euro per jaar. Extra gymnastieklessen In verband met de drukke bezetting van de lessen in Stervoorde, wordt daar op donderdagmiddag een extra les gepland van tot uur. In Het Oude Raadhuis is op woensdag en donderdagochtend weer plaats voor nieuwe deelnemers. CURSUSLOCATIES Laan Hofrust AL Rijswijk Tel.: Dr. H.J. van Mooklaan BA Rijswijk Tel.: Marimbahal Waldhoornplein EH Rijswijk Tel: VAKANTIES EN FEESTDAGEN Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2de Paasdag 6 april Koningsdag 27 april Meivakantie 2 t/m 10 mei Hemelvaartsdag 14 mei Pinksteren 25 mei Zomervakantie 6 juli t/m 30 augustus Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 ANNULEREN Wanneer u niet kunt deelnemen aan een cursus waarvoor u ingeschreven staat, dan dient u dit uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus door te geven aan ons cursusbureau. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw annulering. In geval van verhindering van een cursist vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het cursusbureau. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van uw restitutieverzoek. DE OOIEVAARSPAS Voor alle bewegingscursussen is de Ooievaarspas van toepassing. Houders van deze pas kunnen tegen overlegging van het betaalbewijs van één of meerdere bewegingscursussen maximaal 46,- per jaar van de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Rijswijk terug ontvangen. Voor verdere informatie hierover kunt u bellen met de Gemeente Rijswijk, tel.: KLACHTENREGELING Indien u ontevreden bent over een cursus of onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Een beschrijving van deze regeling is op te vragen via het cursusbureau. FOTO COVER: WINAND STUT FOTOGRAFIE

3 Algemene Voorwaarden Cursussen Welzijn Rijswijk 1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen van het volledig inschrijvingsformulier. Voor een cursus kan men zich alleen schriftelijk aanmelden. Dit formulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn ingeleverd. 2. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus beperkingen is gesteld, vindt toelating plaats in volgorde van inschrijving. 3. Wanneer u om de een of andere reden niet kunt deelnemen aan een cursus, waarvoor u ingeschreven staat, wordt u verzocht uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus contact op te nemen met het cursusbureau tel.: op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of via de Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw annulering. 4. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van verhindering van de cursist. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de dringende reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJSWIJK. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging van uw restitutie verzoek. 5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft Welzijn Rijswijk het recht hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te beleggen. Indien een cursus om organisatorische redenen geen doorgang kan vinden, zal restitutie van cursusgeld plaats vinden naar evenredigheid van het aantal vervallen lesuren. 6. Welzijn Rijswijk behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursus te annuleren. 7. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, tijdens cursusuren, zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan de cursussen bij Welzijn Rijswijk vindt op eigen risico plaats. 8. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van wijziging van de locatie waar de cursus wordt gegeven. In zeer bijzondere gevallen kan Welzijn Rijswijk op verzoek van de cursist anders besluiten. 9. Het cursusgeld dient te worden betaald binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Er wordt nog 1 maal een herinnering verzonden. Vindt er, binnen de daarin gestelde termijn, geen betaling plaats dan wordt de cursist uitgesloten van deelname. Er wordt 25,- incassokosten in rekening gebracht bovenop de te betalen cursuskosten. 10. De kosten van de cursussen kunnen worden verhoogd op basis van indexatie. 11. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een definitief bericht van inschrijving en de factuur. BEWEGEN OP MUZIEK U wilt uw spieren verstevigen en uw houding verbeteren? Bewegen op Muziek is dan bij uitstek de geschikte cursus voor u. Bij bewegen op muziek doet u spierverstevigende oefeningen zonder toestellen en gewichten. Er wordt rustig getraind en niet gesprongen. Daarom is het niet belastend en is het een sport die beoefend kan worden door iedereen. Daarnaast is het prima geschikt voor diegene die nog nooit aan sportbeoefening heeft gedaan. U heeft er geen goede conditie voor nodig. Zonder veel poespas lekker bewegen, op uw eigen niveau en uw eigen tempo. Bewegen in een prettige sfeer waar u volledig uzelf kunt zijn. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). 1 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 2 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 51,00 in september SENIORENGYMNASTIEK FOTO: WINAND STUT FOTOGRAFIE> Zeker als we een jaartje ouder worden, is het belangrijk om in conditie te blijven. Om ook onze spieren soepel te houden is het goed om de nodige oefeningen te doen. Deze kunt u thuis doen voor de televisie bij Nederland in beweging, maar het is natuurlijk veel leuker om ook samen met anderen te sporten. Met het zeer gevarieerde oefenpakket kunt u iedere week samen met leeftijdgenoten werken aan uw conditie en houding. Ook uw spieren blijven soepeler. Na afloop gaat u wellicht een beetje moe maar voldaan naar huis. De lessen zijn bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Voor alle deelnemers is er persoonlijke aandacht waarbij de docenten rekening houden met eventuele lichamelijke beperkingen. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). LET OP!! De gymnastieklessen op vrijdagochtend zijn erg druk bezet. Vanaf januari 2015 wordt in Stervoorde ook op donderdagmiddag tussen en uur gymnastiekles gegeven, door de dezelfde docente. In Het Oude Raadhuis is op woensdag en donderdagochtend weer plaats voor nieuwe deelnemers. 1 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 2 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 3 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 5 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 6 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 7 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 8 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 9 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 9 Stervoorde 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 79,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 56,00 in september 2015.

4 HATHA-YOGA In tegenstelling tot sport en fitness is Yoga niet prestatiegericht. Tijdens en na het beoefenen van yoga observeert u uw lichaam. Het beoefenen van Hatha Yoga heeft tot gevolg dat u bewuster in het leven staat, in evenwicht met uzelf. U leert de grenzen van uw lichaam kennen en deze geleidelijk te verleggen. Hatha Yoga lessen bevatten oefeningen om: te aarden, de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen, de functie van organen te stimuleren, bewust te worden van de ademhaling, en contact te maken met het lichaam. Aan het einde van de les kunt u in een diepe ontspanning tot rust komen. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sokken. U kunt gebruik maken van de aanwezige yogamatjes. Uit oogpunt van hygiëne raden wij u aan een grote handdoek mee te nemen, waarmee u het matje kunt afdekken. OUDERENSPORT PLUS Ouderensport Plus is een groep senioren, die wekelijks met elkaar sporten. In een grote groep (20-40 personen) wordt aandacht besteed aan het bewegen en het verhogen van de lichamelijke conditie. Op muziek worden er oefeningen gedaan onder leiding van een enthousiaste gediplomeerde docent. Na het sporten is er nog gelegenheid om een uur (tussen uur) te badmintonnen. Hier is geen begeleiding bij. Gewenste kleding en schoeisel: Gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). Tip: neem een handdoek/badlaken en een flesje drinken mee. LET OP!! Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. LOCATIE START AANTAL TIJDSTIP Marimbahal sporthal 7 januari en 2 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 78,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 55,00 in september Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 4 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 5 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 6 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 7 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 51,00 in september Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 9 Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 10 Het Oude Raadhuis 5 januari en 31 augustus 36 lessen à 1,5 uur maandag uur 11 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 12 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 13 Stervoorde 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 14 Stervoorde 6 januari en 1 september 36 lessen à 1,5 uur dinsdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1,5 uur 109,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1,5 uur 74,00 in september COUNTRYLINE DANSEN Bij het countryline dansen danst u als individu, maar wel met z n allen, als groep. Er wordt op verschillende stijlen country muziek gedanst en wij dragen geen hoeden of puntlaarzen en geven geen uitvoeringen. Het plezier in dansen staat voorop en er worden steeds weer nieuwe dansen geleerd. Iedereen is van harte welkom. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). CURSUS LOCATIE START AANTAL KOSTEN TIJDSTIP 1 Het Oude Raadhuis 7 januari lessen à 1 uur 51,00 woensdag uur 2 Stervoorde 8 januari lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 3 Stervoorde 5 januari lessen à 1 uur 51,00 maandag uur 4 Het Oude Raadhuis 2 september lessen à 1 uur 51,00 woensdag uur 5 Stervoorde 3 september lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 6 Stervoorde 31 augustus lessen à 1 uur 51,00 maandag uur ROUNDDANSEN Rounddansen komt uit Amerika en is afgeleid van het stijldansen. U leert een aantal figuren en ieder paar danst deze in zijn eigen volgorde. Bij rounddansen worden de figuren geleerd en door de docent afgeroepen. Zo kan elk paar op hetzelfde moment dezelfde figuren dansen, men danst dus als het ware in de rondte. De ritmes zijn wel uit de stijldanswereld: twostep, wals, rumba, tango e.d. Men danst als paar, maar men hoeft niet met z n tweeën te komen. Op de les worden dan de paren gemaakt. Er zijn geen kledingvoorschriften, doe wel iets aan waar u zich prettig in voelt. LET OP!! Op woensdag en donderdag is er nog plaats voor nieuwe deelnemers. Dit geldt ook voor het rounddansen. U kunt zich vóór de les melden voor een GRATIS proefles. CURSUS LOCATIE START AANTAL KOSTEN TIJDSTIP 1 Stervoorde 8 januari lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur 2 Stervoorde 3 september lessen à 1 uur 51,00 donderdag uur

5 INSCHRIJFFORMULIER De heer/mevrouw: Adres: Postcode/plaats: Telefonisch bereikbaar onder: adres: Geboortedatum: Bank-/girorekeningnummer: Gaarne uw keuze aankruisen. SENIORENGYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK HATHA-YOGA OUDERENSPORT PLUS COUNTRYLINE DANSEN ROUNDDANSEN 1 2 Ondergetekende gaat akkoord met een éénmalige automatische incasso van het cursusgeld en ontvangt dan een korting van 1,50 op de administratiekosten ( 2,50). ja nee (aankruisen a.u.b.) Door het inschrijven gaat ondergetekende akkoord met de cursusvoorwaarden van Welzijn Rijswijk en administratiekosten van 2,50. Datum: Handtekening: Voor data, locaties en tijden van de cursussen, raadpleeg de schema s in de cursusgids. U kunt het ingevulde formulier in een envelop opsturen naar Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Antwoordnummer 10307, 2280 WB Rijswijk. Een postzegel is niet nodig.

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

Cursusaanbod 2014-2015

Cursusaanbod 2014-2015 Cursusaanbod 2014-2015 Cursus Engels voor op reis Voor wie? Voor iedereen die graag basiskennis wil opdoen van de Engelse taal. Werkwijze: In de lessen wordt aandacht besteed aan het spreken en de grammatica

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u!

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u! Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten Ook voor u! 1 2 Inleiding Bewegen is natuurlijk goed voor lichaam en geest, maar betekent ook gezelligheid en veel sociale contacten. Bewegen is ook goed als je een

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen

Bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen Inschrijfformulier / algemene voorwaarden De Thuisjuffrouw - huiswerkbegeleiding Het contract wordt aangegaan voor een periode van College Den Hulster: 33 begeleidingen (2 x per week) A. Einde zomervakantie

Nadere informatie

Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? "Leren fotograferen" Leren fotograferen De cursus

Leren fotograferen Voor wie is de cursus Leren fotograferen? Leren fotograferen Leren fotograferen De cursus Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? De cursus "Leren fotograferen" is voor iedereen die meer wil dan lukraak fotograferen met een digitale (spiegelreflex) camera op de automatische

Nadere informatie

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Bewegen voor 60+, gezond en gezellig! Voor 60-plussers is bewegen een noodzaak. Voor samen bewegen en natuurlijk de gezelligheid kunt u elke

Nadere informatie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Dr. Hauschka Producttrainingen

Dr. Hauschka Producttrainingen Dr. Hauschka Producttrainingen 2014 Training Gezichtsverzorging Basis Training Gezichtsverzorging Intensief Training Lichaamsverzorging Verdiepingstrainingen Training Product- en Verkooptips Inleiding

Nadere informatie

Balletschool De Dansacker

Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker Informatieboekje seizoen 2014-2015 Welkom bij Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker is een begrip in Pijnacker en omgeving. Al meer dan 30 jaar vinden kinderen hun

Nadere informatie

Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen Kom ook in beweging en houdt uzelf fit Meer Bewegen Voor Ouderen In beweging blijven kan op allerlei manieren. In deze folder vindt u een overzicht van al onze activiteiten op dit gebied. Meer Bewegen

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum

Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum Om het trainen bij WoofTown in goede banen te leiden verzoeken wij u vriendelijk deze regels door te lezen en in acht te nemen. Alvast bedankt! Alle tussen

Nadere informatie

FysioFit. FysioFit Pluspunten:

FysioFit. FysioFit Pluspunten: FysioFit FysioFit is bewegen onder goede begeleiding in een veilige en verantwoorde omgeving. U krijgt een intake en wordt daarna begeleid door ervaren medewerkers (fysiotherapeuten, sporttherapeuten).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie Algemene voorwaarden Hallux Academie Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Hallux Academie heeft ingeschreven voor het volgen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Hoofdzaak Studiebegeleiding en Contractant tot stand komt.

4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Hoofdzaak Studiebegeleiding en Contractant tot stand komt. Algemene Voorwaarden Hoofdzaak Studiebegeleiding. 2015-2016 Definities: 1. Hoofdzaak Studiebegeleiding: Hoofdzaak Studiebegeleiding ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr: 56166095

Nadere informatie

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID!

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! Het nieuwe sportieve seizoen gaat voor onze vereniging en haar leden binnenkort weer van start. Ook dit seizoen hebben we weer een veelzijdig en

Nadere informatie

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Ook kunt u een bericht inspreken op de voicemail.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Ook kunt u een bericht inspreken op de voicemail. Kukinta 06 423 087 90 www.kukinta.nl info@kukinta.nl Algemene voorwaarden 1. Algemeen: Kukinta is opgericht door Savita Hanneman-Hartsteen (hierna te noemen: de coach/docent) gevestigd te Rotterdam en

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

-Algemene Voorwaarden-

-Algemene Voorwaarden- -Algemene Voorwaarden- 1 Coaching 1.1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Bee-Kind en alle daarmee verband houdende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OVERZICHT LESTIJDEN. Lidmaatschap is niet overdraagbaar

Algemene voorwaarden OVERZICHT LESTIJDEN. Lidmaatschap is niet overdraagbaar Algemene voorwaarden 2011 OVERZICHT LESTIJDEN TIJD MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Lidmaatschap is niet overdraagbaar 0909.00-10.0009.00-10.0009.00-10.00 Geen buiten schoeisel in de zaal Gebruik

Nadere informatie

Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is!

Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is! Ontdek je talent bij de brede school! Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is! Bij het naschoolse aanbod van de brede school kan jij ontdekken

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand ! Puf-Fit! Intake formulier zwangerfit tijdens zwangerschap theorie complete cursus training per maand Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cursist worden

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Informatieboekje 2011-2012 VOORWOORD Beste sportvrienden, Hierbij ontvangt u de 86 e jaargang

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Intake formulier zwangerfit na zwangerschap (training per maand) Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cursist worden vrijgegeven aan derde. Naam Voornaam

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014 PAG. 1 PAG. 2 1. 4CONTRIBUTIE Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso; een andere betalingswijze is niet mogelijk. Indien de betaling van de contributie niet op tijd geschiedt,

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Periode: Meivakantie - zomervakantie

Periode: Meivakantie - zomervakantie Periode: Meivakantie - zomervakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie het

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt!

BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! In de wijk Poelenburg willen

Nadere informatie

BLOESEM REMEDIES NEDERLAND. WORKSHOP FES Flower Essences 2005

BLOESEM REMEDIES NEDERLAND. WORKSHOP FES Flower Essences 2005 BLOESEM REMEDIES NEDERLAND WORKSHOP FES Flower Essences 2005 F.E.S. CALIFORNIAN FLOWER ESSENCES WORKSHOP MET PATRICIA KAMINSKI OPRICHTER EN PRODUCENT VAN DE EERSTE REMEDIES NA Dr. BACH. 5 en 6 NOVEMBER

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2012 2013

INFORMATIEBOEKJE 2012 2013 INFORMATIEBOEKJE 2012 2013 Inhoud - hyperlinks Lesrooster Blz. 3 De inhoud van de les Blz. 4 Wat moet ik aan in de les Blz. 5 Regels in de Balletschool Blz. 5 Lesgeld Blz. 6 Algemene voorwaarden Blz. 6

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 yoga Yoga Je leert de basis van Yoga. Het is meer dan alleen maar een uurtje ontspannen. Met yoga leer je de balans vinden tussen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2014 2015

INFORMATIEBOEKJE 2014 2015 INFORMATIEBOEKJE 2014 2015 Inhoud - hyperlinks Lesrooster Blz. 3 De inhoud van de les Blz. 4 Wat moet ik aan in de les Blz. 5 Regels in de Balletschool Blz. 5 Lesgeld Blz. 6 Algemene voorwaarden Blz. 6

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Clinic Academische Rijkunst

Clinic Academische Rijkunst Clinic Academische Rijkunst Ism Gestüt Moorhof, Marius Schneider WAT IS ACADEMISCHE RIJKUNST? De opleiding tot goed rijpaard bestaat uit een langzame, weldoordachte en grondige opleiding. Deze opleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Pier K. Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Pier K. Overeenkomst Algemene voorwaarden Overeenkomst Indien u zich inschrijft voor een cursus of activiteit bij Pier K gaat u een overeenkomst aan met Pier K. U kunt zich inschrijven via internet, telefoon of aan de balie.

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Voorhetvolgenvanberoepsopleidingen bentubijonsingoedehanden. Basis-&Specialistenopleidingen. SpaManicure-opleiding

Opleidingenoverzicht. Voorhetvolgenvanberoepsopleidingen bentubijonsingoedehanden. Basis-&Specialistenopleidingen. SpaManicure-opleiding Opleidingenoverzicht Voorhetvolgenvanberoepsopleidingen bentubijonsingoedehanden Basis-&Specialistenopleidingen SpaManicure-opleiding SpaPedicure-opleiding NailArtWorkshop Bijscholing&Opfrisdagen 10forNails!opleidingsinstituutengroothandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV 1. BEGRIPPEN 1.1 Delight Yoga: Delight Yoga BV is gevestigd te (1017 RW) Amsterdam aan de Weteringschans 53 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24718106.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Fysiotherapie Fysiotherapie bij hartrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom fysiotherapie?... 3 Verschillende groepen... 3 De training... 4 Duur van het beweegprogramma... 5 Waar?... 6 Kledingadvies...

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Let op: een aantal cursussen zijn verzet naar januari, er zijn dus nog mogelijkheden om je op te geven. Lees verder bij de cursussen.

Let op: een aantal cursussen zijn verzet naar januari, er zijn dus nog mogelijkheden om je op te geven. Lees verder bij de cursussen. Willibrordschool Diemerparklaan 11 1087 EM Amsterdam willibrord.info@askoscholen.nl NSA Willibrord November 2014 Naschoolse activiteiten op de Willibrord Let op: een aantal cursussen zijn verzet naar januari,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Nieuwe Yogaschool gehanteerde

Nadere informatie

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Bezoekadres: Discusworp 4 6225 XP Maastricht T: 043-350 45 00 www.maastrichtsport.nl www.maastrichtsport.nl INFORMATIE

Nadere informatie

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:.

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:. Aanmeldingsformulier VAKANTIE opvang Naast de buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar vakantieopvang aan te vragen. De vakantie- en de buitenschoolse opvang worden per maand verrekend.

Nadere informatie

Het LeerLokaaL. Bedrijfsnaam (Indien van toepassing)...

Het LeerLokaaL. Bedrijfsnaam (Indien van toepassing)... Het LeerLokaaL Inschrijfformulier jaaropleiding Januari 2012 Bij een hokje ( ) aankruisen of zwartmaken wat van toepassing is. Graag invullen in blokletters. Gegevens cursist Naam en voorletters vrouw

Nadere informatie

Bewegen in Veldhoven

Bewegen in Veldhoven Bewegen in Veldhoven Dynamic Tennis Tafeltennis Bewegen in het Water Therapeutische Gym Wandelen in variaties Therapeutische Gym Iedere week verantwoorde gymles onder deskundige leiding Blijf bewegen!

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert:

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Met nu: De Sint met zijn creatieve Pieten Musical les Dans-activiteiten Handbal Sport en Fun (O.B) Kleuter muziek Prezi voor beginners Schrijf

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. In de Pulsarvisie ben je zelf het instrument voor echte verandering.

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Kunst van het aanraken. Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten

Kunst van het aanraken. Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten Kunst van het aanraken Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten 2015 Ieder mens heeft behoefte aan zowel een innerlijke als een uiterlijke schoonheid Elisabeth Sigmund Kunst van het aanraken Kunst van

Nadere informatie

Het LeerLokaaL. E-mail adres... Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Het LeerLokaaL via mijn e-mail adres Ja Nee

Het LeerLokaaL. E-mail adres... Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Het LeerLokaaL via mijn e-mail adres Ja Nee Inschrijfformulier Workshops 2011 Bij een hokje ( )aankruisen of zwartmaken wat van toepassing is. Graag invullen in blokletters. Gegevens cursist Naam en voorletters vrouw man Roepnaam... Geboortedatum.....

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage)

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Algemene voorwaarden Artikel 1 Identiteit van de ondernemer Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Bezoekadres: Edisonweg 53h, 4382 NV, Vlissingen E-mail adres: info@zeelandmassage.nl

Nadere informatie

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht!

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! Nordic Walking is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! WAT IS NORDIC WALKING? Nordic Walking is wandelen met speciaal ontwikkelde poles (stokken). Door het lopen met poles worden de gewrichten

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57 DMF - Algemene voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, coaching, begeleiding, therapeutische interventies of

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Gege. gevens ouders. Gegevens kind. Gegevens school. Voorletters Geslacht M / V. Achternaam. Voornaam.

Aanmeldingsformulier. Gege. gevens ouders. Gegevens kind. Gegevens school. Voorletters Geslacht M / V. Achternaam. Voornaam. Aanmeldingsformulier Gege gevens ouders Voorletters Geslacht M / V Achternaam Mobiel Gegevens kind Voornaam Geboortedatum Roepnaam Geslacht M / V Achternaam Mobiel Contact in geval van nood Gegevens school

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie