Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER"

Transcriptie

1 Beweeg mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER

2 2 Geachte lezer In deze brochure treft u een overzicht van de bewegingscursussen die door Welzijn Rijswijk worden aangeboden in Deze cursussen zijn bedoeld om de belangrijke bewegingsfuncties te stimuleren en de conditie te verbeteren. Door deel te nemen werkt u aan soepeler spieren en gewrichten en sterkere botten. Voldoende en goede beweging zorgt ook voor een betere spijsvertering, bloeddruk en cholesterol. Deelname aan een cursus leidt meestal ook tot het leggen van nieuwe contacten. Met de geplande cursussen wordt u een gevarieerd programma geboden. Naast Hatha Yoga zijn er diverse vormen van gymnastiek, bewegen op muziek en dans. Bij voldoende belangstelling wordt in het voorjaar van 2014 gestart met een wandelcursus waarin uw conditie zodanig op peil wordt gebracht, dat u kunt deelnemen aan georganiseerde wandeltochten. Alle cursussen in deze brochure worden gegeven in groepsverband. De docenten zijn gediplomeerd en hebben een jarenlange ervaring. Zij zorgen voor een gevarieerd en evenwichtig programma. Er wordt altijd rekening gehouden met de mogelijkheden van de individuele deelnemer. Ook zorgen zij voor een gezellige, ontspannen sfeer zodat u ook plezier beleeft aan de cursus. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Het wijkcentrum biedt u ook de gelegenheid om samen de lunch te gebruiken. Zo wordt deelname aan een bewegingscursus ook een gezellige tijdsbesteding. Bent u eraan toe om meer te gaan bewegen? Meldt u dan aan via het inschrijfformulier in deze gids voor de cursus of cursussen van uw keuze. Misschien wil u eerst uitproberen welke cursus het meest geschikt voor u is. U kunt een proefles bijwonen en daarbij advies vragen aan de docente. U kunt met uw vragen ook terecht bij ons cursusbureau. De contactgegevens van ons cursusbureau vindt u op deze pagina. Wij zijn altijd benieuwd, hoe onze klanten een cursus hebben ervaren of welke wensen zij hebben ten aanzien van ons cursusaanbod. U kunt uw suggesties sturen naar ons gratis antwoordnummer (antwoordnummer 10307, 2280 WB Rijswijk). Ik hoop dat Welzijn Rijswijk u een passende bewegingscursus kan bieden en wens u een sportief en gezond Met vriendelijke groet, Miriam Bryson Directeur Welzijn Rijswijk... Attentie De cursusgelden worden in 2 termijnen geïnd. U krijgt aan het eind van het eerste deel van uw cursus een nieuw inschrijfformulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het tweede deel van het seizoen. Kijk voor meer informatie over de betalingswijze op de volgende pagina. CURSUSBUREAU In Wijkcentrum Stervoorde Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJSWIJK Tel.: Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of per via: CURSUSLOCATIES Laan Hofrust AL Rijswijk Tel.: Dr. H.J. van Mooklaan BA Rijswijk Tel.: Marimbahal Waldhoornplein EH Rijswijk Tel: VAKANTIES EN FEESTDAGEN Voorjaarsvakantie 17 t/m 23 februari 2de Paasdag 21 april Meivakantie 28 april t/m 5 mei Hemelvaartdag 29 mei Pinksteren 9 juni Zomervakantie 30 juni t/m 31 aug. Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 INFORMATIE AANMELDEN Wanneer u deel wilt nemen aan één of meerdere cursussen, dan meldt u zich aan via het inschrijfformulier. Als u zich inschrijft heeft u onze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op de laatste pagina van deze brochure. De cursussen starten pas bij voldoende deelname. Bij het eventueel niet doorgaan van een cursus wordt u daarover door ons geïnformeerd en zal restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaatsvinden. Tegen het einde van het seizoen ontvangt u een nieuw inschrijfformulier voor deelname aan de najaarscursus. U ontvangt een bevestiging voor de start van de cursus. BETALINGSWIJZE De gelden voor de cursussen worden centraal geïnd. U geeft toestemming tot een automatische incasso (administratiekosten 1,-) of door het betalen van een factuur (administratiekosten 2,50). In januari 2014 betaalt u voor uw deelname aan de voorjaarscursus. In september betaalt u voor de najaarscursus. U betaalt eenmaal per cursusjaar administratiekosten. ANNULEREN Wanneer u niet kunt deelnemen aan een cursus waarvoor u ingeschreven staat, dan dient u dit uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus door te geven aan ons cursusbureau. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw annulering. In geval van verhindering van een cursist vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het cursusbureau. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van uw restitutieverzoek. DE OOIEVAARSPAS Voor alle bewegingscursussen is de Ooievaarspas van toepassing. Houders van deze pas kunnen tegen overlegging van het betaalbewijs van één of meerdere bewegingscursussen maximaal 46,- per jaar van de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Rijswijk terug ontvangen. Voor verdere informatie hierover kunt u bellen met de Gemeente Rijswijk, tel.: KLACHTENREGELING Indien u ontevreden bent over een cursus of onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Een beschrijving van deze regeling is op te vragen via het cursusbureau. Bewegingscursussen INHOUD pagina Bewegen op muziek 5 Seniorengymnastiek 5 Hatha-yoga 6 Ouderensport Plus 6 Country-line dansen 7 Rounddansen 7 Wandel Samen (nieuw!) INFORMATIE 3 Prijsaanpassingen Voor het eerst sinds juni 2010 zijn de uurvergoedingen van de docenten verhoogd. De cursusprijzen voor 2014 zijn hierop aangepast. In de praktijk houdt dit een prijsverhoging in van 0,15-0,20 per uur. Ook in 2015 zullen de uurvergoedingen worden verhoogd.

3 4 Algemene Voorwaarden Cursussen Welzijn Rijswijk 1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen van het volledig inschrijvingsformulier. Voor een cursus kan men zich alleen schriftelijk aanmelden. Dit formulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn ingeleverd. 2. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus beperkingen is gesteld, vindt toelating plaats in volgorde van inschrijving. 3. Wanneer u om de een of andere reden niet kunt deelnemen aan een cursus, waarvoor u ingeschreven staat, wordt u verzocht uiterlijk 14 dagen voor de start van de betreffende cursus contact op te nemen met het cursusbureau tel.: op dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Of via de Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw annulering. 4. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van verhindering van de cursist. Als er sprake is van langdurige gezondheidsklachten kan Welzijn Rijswijk besluiten een gedeelte van het cursusgeld te restitueren. Hiervoor dient u, onder vermelding van de dringende reden, een schriftelijke aanvraag in te dienen via het Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Dr. H.J. van Mooklaan BA RIJS- WIJK. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging van uw restitutie verzoek. 5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft Welzijn Rijswijk het recht hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te beleggen. Indien een cursus om organisatorische redenen geen doorgang kan vinden, zal restitutie van cursusgeld plaats vinden naar evenredigheid van het aantal vervallen lesuren. 6. Welzijn Rijswijk behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursus te annuleren. 7. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, tijdens cursusuren, zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan de cursussen bij Welzijn Rijswijk vindt op eigen risico plaats. 8. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van wijziging van de locatie waar de cursus wordt gegeven. In zeer bijzondere gevallen kan Welzijn Rijswijk op verzoek van de cursist anders besluiten. 9. Het cursusgeld dient te worden betaald binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Er wordt nog 1 maal een herinnering verzonden. Vindt er, binnen de daarin gestelde termijn, geen betaling plaats dan wordt de cursist uitgesloten van deelname. Er wordt 25,- incassokosten in rekening gebracht bovenop de te betalen cursuskosten. 10. De kosten van de cursussen kunnen worden verhoogd op basis van indexatie. 11. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een definitief bericht van inschrijving en de factuur. Bewegen op muziek U wilt uw spieren verstevigen en uw houding verbeteren? Bewegen op Muziek is dan bij uitstek de geschikte cursus voor u. Bij bewegen op muziek doet u spierverstevigende oefeningen zonder toestellen en gewichten. Er wordt rustig getraind en niet gesprongen. Daarom is het niet belastend en is het een sport die beoefend kan worden door iedereen. Daarnaast is het prima geschikt voor diegene die nog nooit aan sportbeoefening heeft gedaan. U heeft er geen goede conditie voor nodig. Zonder veel poespas lekker bewegen, op uw eigen niveau en uw eigen tempo. Bewegen in een prettige sfeer waar u volledig uzelf kunt zijn. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). 1 Stervoorde 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 2 Stervoorde 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Stervoorde 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 50,00 in september Seniorengymnastiek FOTO: Winand Stut FoTOgrafie> Voor zowel mannen als vrouwen, is het goed om in conditie te blijven. In een ontspannen sfeer en met leeftijdsgenoten is het plezierig in beweging te zijn. Blijven bewegen is erg belangrijk; het houdt u soepel en het is goed voor de conditie, het coördinatievermogen en uw gemoedstoestand. De deskundige docenten hebben voor alle deelnemers persoonlijke aandacht en houden rekening met eventuele lichamelijke beperkingen van de deelnemers BEWEGINGSCURSUSSEN 5 Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). 1 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 2 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 3 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 4 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 5 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 6 Het Oude Raadhuis 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur 7 Stervoorde 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 8 Stervoorde 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 9 Stervoorde 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 77,50 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 56,00 in september 2014.

4 HATHA-YOGA Beweging, fitness en sport spelen tegenwoordig een grote rol in onze maatschappij. Er is een vorm van beweging die niet prestatiegericht is: yoga. Tijdens en na het beoefenen van yoga observeert u uw lichaam. U leert de grenzen van uw lichaam kennen en deze geleidelijk te verleggen. Hatha Yoga lessen bevatten oefeningen om: te aarden, de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen, de functie van organen te stimuleren, bewust te worden van de ademhaling, en contact te maken met het lichaam. Aan het einde van de les kunt u in een diepe ontspanning tot rust komen. Het beoefenen van Hatha Yoga heeft tot gevolg dat u bewuster in het leven staat, in evenwicht met uzelf. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sokken. U kunt gebruik maken van de aanwezige yogamatjes. Uit oogpunt van hygiëne raden wij u aan een grote handdoek mee te nemen, waarmee u het matje kunt afdekken. OUDERENSPORT PLUS Ouderensport Plus is een groep van 55+ers, die wekelijks met elkaar sporten. In een grote groep (20-40 personen) wordt aandacht besteed aan het bewegen en het verhogen van de lichamelijke conditie. Op muziek worden er oefeningen gedaan onder leiding van een gediplomeerde docent. Let op!! Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. Na het sporten is er nog gelegenheid om een uur (tussen uur) te badmintonnen. Hier is geen begeleiding bij. Gewenste kleding en schoeisel: Gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). Tip: neem een handdoek/badlaken en een flesje drinken mee. LOCATIE Start Aantal Tijdstip Marimbahal sporthal 8 januari en 3 september 36 lessen à 1 uur woensdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 77,50 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 55,00 in september BEWEGINGSCURSUSSEN 6 2 Het Oude Raadhuis 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 3 Het Oude Raadhuis 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 4 Het Oude Raadhuis 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 5 Het Oude Raadhuis 10 januari en 5 september 36 lessen à 1 uur vrijdag uur 6 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur 7 Het Oude Raadhuis 9 januari en 4 september 36 lessen à 1 uur donderdag uur U betaalt de eerste termijn van 21 lessen à 1 uur 71,00 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1 uur 50,00 in september Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 37 lessen à 1,5 uur maandag uur 9 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 37 lessen à 1,5 uur maandag uur 10 Het Oude Raadhuis 6 januari en 1 september 37 lessen à 1,5 uur maandag uur 11 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 37 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 12 Het Oude Raadhuis 7 januari en 2 september 37 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 13 Stervoorde 7 januari en 2 september 37 lessen à 1,5 uur dinsdag uur 14 Stervoorde 7 januari en 2 september 37 lessen à 1,5 uur dinsdag uur U betaalt de eerste termijn van 22 lessen à 1,5 uur 109,50 in januari U betaalt de tweede termijn van 15 lessen à 1,5 uur 74,00 in september COUNTRYLINE DANSEN Country-line dance is een individuele dans, maar wel met z n allen, als groep. Er wordt op verschillende stijlen country muziek gedanst en wij dragen geen hoeden of puntlaarzen. Het plezier in dansen staat voorop, maar er worden nieuwe dansen geleerd. Iedereen is van harte welkom. Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). Cursus Locatie Start Aantal Kosten Tijdstip 1 Het Oude Raadhuis 8 januari lessen à 1 uur 50,50 woensdag uur 2 Stervoorde 9 januari lessen à 1 uur 50,50 donderdag uur 3 Stervoorde 6 januari lessen à 1 uur 50,50 maandag uur 4 Het Oude Raadhuis 3 september lessen à 1 uur 50,50 woensdag uur 5 Stervoorde 4 september lessen à 1 uur 50,50 donderdag uur 6 Stervoorde 1 september lessen à 1 uur 50,50 maandag uur ROUNDDANSEN 7 NIEUW! WANDEL SAMEN Wandel Samen is een bewegingsactiviteit waarbij u in een groep gedurende 10 lessen met elkaar gaat trainen om een basisconditie op te bouwen waarna u in staat bent om een wandeltocht van minimaal 10 kilometer te volbrengen. U kunt dan eventueel deelnemen aan georganiseerde wandeltochten. De cursus wordt gegeven door een professionele wandelsporttrainer.bij voldoende deelname start de cursus begin april. In januari 2014 wordt bekend op welke dag en tijdstip de training zal plaatsvinden. Indien u belangstelling heeft voor deze cursus, dan kunt u dit geheel vrijblijvend aangeven op het inschrijfformulier. In januari wordt dan contact met u opgenomen en krijgt u de nodige informatie. Vervolgens kunt u beslissen of u al of niet deelneemt. Rounddansen komt uit Amerika en is afgeleid van het stijldansen. Je leert een aantal figuren en ieder paar danst deze in zijn eigen volgorde. Bij rounddansen worden de figuren geleerd en door de docent afgeroepen. Zo kan elk paar op hetzelfde moment dezelfde figuren dansen, men danst dus als het ware in de rondte. De ritmes zijn wel uit de stijldanswereld: twostep, wals, rumba, tango e.d. Men danst als paar, maar men hoeft niet met z n tweeën te komen. Op de les worden dan de paren gemaakt. Er zijn geen kledingvoorschriften, doe wel iets aan waar u zich prettig in voelt. CURSUS Locatie Start Aantal Kosten Tijdstip 1 Stervoorde 9 januari lessen à 1 uur 50,50 donderdag uur 2 Stervoorde 4 september lessen à 1 uur 50,50 donderdag uur

5 INSCHRIJFFORMULIER De heer/mevrouw: Adres:! hierlangs afknippen Postcode/plaats: Telefonisch bereikbaar onder: adres: Geboortedatum: Bank-/girorekeningnummer: Gaarne uw keuze aankruisen. SENIORENGYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK HATHA-YOGA OUDERENSPORT PLUS COUNTRYLINE DANSEN ROUNDDANSEN 1 2 WANDEL SAMEN Ja, ik wil graag geïnformeerd worden over deze cursus. 8 Ondergetekende gaat akkoord met een éénmalige automatische incasso van het cursusgeld en ontvangt dan een korting van 1,50 op de administratiekosten ( 2,50). ja nee (aankruisen a.u.b.) Door het inschrijven gaat ondergetekende akkoord met de cursusvoorwaarden van Welzijn Rijswijk en administratiekosten van 2,50. Datum: Handtekening: Voor data, locaties en tijden van de cursussen, raadpleeg de schema s in de cursusgids. U kunt het ingevulde formulier in een envelop opsturen naar Cursusbureau Welzijn Rijswijk, Antwoordnummer 10307, 2280 WB Rijswijk. Een postzegel is niet nodig.

Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015. www.welzijn-rijswijk.nl

Beweeg. mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015. www.welzijn-rijswijk.nl Beweeg mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2015 www.welzijn-rijswijk.nl Geachte lezer In deze brochure bieden wij u een gevarieerd bewegingsprogramma aan. Er wordt op verschillende niveaus gymnastiekles

Nadere informatie

mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2016

mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 2016 Beweeg mee! Bewegingscursussen JANUARI T/M DECEMBER 206 www.welzijn-rijswijk.nl Geachte lezer Door te bewegen wordt uw conditie op peil gehouden, uw spieren blijven soepeler en uw bloeddruk en spijsvertering

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u!

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u! Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten Ook voor u! 1 2 Inleiding Bewegen is natuurlijk goed voor lichaam en geest, maar betekent ook gezelligheid en veel sociale contacten. Bewegen is ook goed als je een

Nadere informatie

Cursusaanbod 2014-2015

Cursusaanbod 2014-2015 Cursusaanbod 2014-2015 Cursus Engels voor op reis Voor wie? Voor iedereen die graag basiskennis wil opdoen van de Engelse taal. Werkwijze: In de lessen wordt aandacht besteed aan het spreken en de grammatica

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2016 / 2017

CURSUSAANBOD 2016 / 2017 CURSUSAANBOD 2016 / 2017 Uitgave van: Stichting Dorpshuis Het Trefpunt Juni 2016 1 Contactpersonen: Trijntje van Altena-Boes Kerkbuurt 3 tel.: 601690 Margreet van Altena Kerkbuurt 107 tel.: 601911 Geertje

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Bewegen voor 60+, gezond en gezellig! Voor 60-plussers is bewegen een noodzaak. Voor samen bewegen en natuurlijk de gezelligheid kunt u elke

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? "Leren fotograferen" Leren fotograferen De cursus

Leren fotograferen Voor wie is de cursus Leren fotograferen? Leren fotograferen Leren fotograferen De cursus Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? De cursus "Leren fotograferen" is voor iedereen die meer wil dan lukraak fotograferen met een digitale (spiegelreflex) camera op de automatische

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 - Algemene voorwaarden: 1. De inschrijving is gegarandeerd als het inschrijfformulier volledig ingevuld en online is verstuurd naar Avenida Brasil Taaltrainingen

Nadere informatie

Dr. Hauschka Producttrainingen

Dr. Hauschka Producttrainingen Dr. Hauschka Producttrainingen 2014 Training Gezichtsverzorging Basis Training Gezichtsverzorging Intensief Training Lichaamsverzorging Verdiepingstrainingen Training Product- en Verkooptips Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Bewegen voor Senioren

Bewegen voor Senioren Bewegen voor Senioren Cursusinformatie ContourdeTwern actief in Heusden ContourdeTwern is actief in de gemeente Heusden op vele terreinen binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid. Uitgangspunt in het werk

Nadere informatie

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op maandag geeft

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Gegevens cursist

Inschrijfformulier. Gegevens cursist Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op dinsdag geeft Miriam

Nadere informatie

Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen Kom ook in beweging en houdt uzelf fit Meer Bewegen Voor Ouderen In beweging blijven kan op allerlei manieren. In deze folder vindt u een overzicht van al onze activiteiten op dit gebied. Meer Bewegen

Nadere informatie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen

Bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen Inschrijfformulier / algemene voorwaarden De Thuisjuffrouw - huiswerkbegeleiding Het contract wordt aangegaan voor een periode van College Den Hulster: 33 begeleidingen (2 x per week) A. Einde zomervakantie

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 4-7-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 26-6-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2017 / 2018

Cursusprogramma s 2017 / 2018 Cursusprogramma s 2017 / 2018 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Informatieboekje 2011-2012 VOORWOORD Beste sportvrienden, Hierbij ontvangt u de 86 e jaargang

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Bezoekadres: Discusworp 4 6225 XP Maastricht T: 043-350 45 00 www.maastrichtsport.nl www.maastrichtsport.nl INFORMATIE

Nadere informatie

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd Algemene voorwaarde voor Jenny s Yoga & Massage Praktijk Yoga Inschrijving en deelname cursus / workshop om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen / workshops van Jenny s Yoga & Massage Praktijk,

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Individuele Fitnesstraining voor zwangere en/of pas bevallen vrouwen op fitnessapparatuur en in een circuit met een persoonlijk trainingsschema.

Individuele Fitnesstraining voor zwangere en/of pas bevallen vrouwen op fitnessapparatuur en in een circuit met een persoonlijk trainingsschema. YVLO-ZwangerFit Algemene en Betalingsvoorwaarden Cursus YVLO-ZwangerFit HUISSEN en SHK Sportcentrum Arnhem Dianne Sissing-van der Meer BIG-geregistreerd fysiotherapeut Gecertificeerd YVLO-ZwangerFit trainer/coach

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 29, nummer 26, 21 maart 2017

NIEUWSBRIEF. Jaargang 29, nummer 26, 21 maart 2017 NIEUWSBRIEF Jaargang 29, nummer 26, 21 maart 2017 R.K. basisschool Paus Joannes De Weer 25 1504 AH Zaandam 075-2010114 www.paus-joannes.nl twitter.com/pausjoannes Kalender 22 maart Grote Rekendag. 23 maart

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is!

Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is! Ontdek je talent bij de brede school! Elk kind heeft talent, iedereen is wel ergens goed in, of dat nou zingen, dansen of creatief bezig zijn is! Bij het naschoolse aanbod van de brede school kan jij ontdekken

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Geef je snel op want vol = vol. Brede school Epe Activiteitenoverzicht maart, april, mei en juni 2014

Geef je snel op want vol = vol. Brede school Epe Activiteitenoverzicht maart, april, mei en juni 2014 Inschrijfvoorwaarden brede school activiteiten Aanmelden U kunt uw kind(eren) inschrijven voor een activiteit/cursus met behulp van het inschrijfformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld te zijn

Nadere informatie

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN SCHOOLJAAR 2012 2013 Inhoud: Welkom Doelstellingen Algemene voorwaarden o.a. inschrijven. - algemeen - uitval van lessen - betaling - materialen - vervoer van

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 A.u.b. in blokletters invullen Personalia Naam Voornamen Man/Vrouw 1 Adres Postcode/Woonplaats Land Tel.nr. privé Tel.nr. werk Mobiel nr. E-mail

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum

Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum Algemene voorwaarden van WoofTown Hondencentrum Om het trainen bij WoofTown in goede banen te leiden verzoeken wij u vriendelijk deze regels door te lezen en in acht te nemen. Alvast bedankt! Alle tussen

Nadere informatie

SCHOOL OF PERFORMING ARTS

SCHOOL OF PERFORMING ARTS ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Normen en waarden 3. Kledingvoorschriften 4. Proefl esweek 5. Inschrijven en cursusovereenkomst 6. Tarieven en betaling 7. Subsidie en kortingsregelingen 8. Annuleren

Nadere informatie

Balletschool De Dansacker

Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker Informatieboekje seizoen 2014-2015 Welkom bij Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker is een begrip in Pijnacker en omgeving. Al meer dan 30 jaar vinden kinderen hun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie Algemene voorwaarden Hallux Academie Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Hallux Academie heeft ingeschreven voor het volgen van

Nadere informatie

KIDS GOLFKAMP DELFLAND & ZIEZOO 2016

KIDS GOLFKAMP DELFLAND & ZIEZOO 2016 KIDS GOLFKAMP DELFLAND & ZIEZOO 2016 Golf is leuk! Steeds meer kinderen ontdekken hoe leuk. Behalve een individuele sport is golf ook een sociale sport. Je speelt met anderen maar vooral voor jezelf. En

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016

De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016 De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016 Welkom bij De Dansacker De Dansacker is een begrip in Pijnacker en omgeving. Al meer dan 30 jaar vinden kinderen hun weg naar de balletschool. Op een plezierige

Nadere informatie

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Voorjaar/zomer 2017 ONTMOETINGSHUIS voorwoord Beste ouders/verzorgers, Met veel plezier presenteren wij ons programmaboekje met het naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

FysioFit. FysioFit Pluspunten:

FysioFit. FysioFit Pluspunten: FysioFit FysioFit is bewegen onder goede begeleiding in een veilige en verantwoorde omgeving. U krijgt een intake en wordt daarna begeleid door ervaren medewerkers (fysiotherapeuten, sporttherapeuten).

Nadere informatie

Meer informatie kun je vinden op https://www.facebook.com/stamgroepleider2.0, via

Meer informatie kun je vinden op https://www.facebook.com/stamgroepleider2.0, via Oktober 2016, Beste Jenaplanners, Ook dit jaar organiseert NJPV Jong een nieuwe editie van Stamgroepleider 2.0! Een dag voor stamgroepleiders die geïnspireerd willen worden, net beginnen of zich beginnend

Nadere informatie

Bewegen in Veldhoven

Bewegen in Veldhoven Bewegen in Veldhoven Dynamic Tennis Tafeltennis Bewegen in het Water Therapeutische Gym Wandelen in variaties Therapeutische Gym Iedere week verantwoorde gymles onder deskundige leiding Blijf bewegen!

Nadere informatie

-Algemene Voorwaarden-

-Algemene Voorwaarden- -Algemene Voorwaarden- 1 Coaching 1.1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Bee-Kind en alle daarmee verband houdende

Nadere informatie

Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016

Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016 Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016 d e v e r b i n d e n d e f a c t o r VRIJWILLIGERSWERK OUDERENWERK JONGERENWERK WIJKWERK CULTUUR SPORT STEUNPUNT MEDELANDERS ACCOMMODATIEBEHEER MANTELZORGONDERSTEUNING

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Periode: Meivakantie - zomervakantie

Periode: Meivakantie - zomervakantie Periode: Meivakantie - zomervakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie het

Nadere informatie

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert:

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Met nu: De Sint met zijn creatieve Pieten Musical les Dans-activiteiten Handbal Sport en Fun (O.B) Kleuter muziek Prezi voor beginners Schrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. In de Pulsarvisie ben je zelf het instrument voor echte verandering.

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F Belangrijke data: N I E U W S B R I E F obs Apollo --- Grote Beer 36 --- 7904 LW Hoogeveen --- tel. 0528-262616 website: www.obs-apollo.nl --- email: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 2 oktober 2017 4 oktober

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OVERZICHT LESTIJDEN. Lidmaatschap is niet overdraagbaar

Algemene voorwaarden OVERZICHT LESTIJDEN. Lidmaatschap is niet overdraagbaar Algemene voorwaarden 2011 OVERZICHT LESTIJDEN TIJD MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Lidmaatschap is niet overdraagbaar 0909.00-10.0009.00-10.0009.00-10.00 Geen buiten schoeisel in de zaal Gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters Herfstvakantie Zomer vakantie 32 Maandag 8 augustus 2016 19:00-20:00 Dinsdag 9 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 19:00-20:00 Donderdag 11 augustus 2016 Vrijdag 12 augustus 2016 19:00-20:00 Zaterdag

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 yoga Yoga Je leert de basis van Yoga. Het is meer dan alleen maar een uurtje ontspannen. Met yoga leer je de balans vinden tussen

Nadere informatie

Vertrouwd en dichtbij. Oncologische fysiotherapeutische revalidatie tijdens en na chemotherapie / radiotherapie na een operatie

Vertrouwd en dichtbij. Oncologische fysiotherapeutische revalidatie tijdens en na chemotherapie / radiotherapie na een operatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Oncologische fysiotherapeutische revalidatie tijdens en na chemotherapie / radiotherapie na een operatie z Als u vanwege kanker

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand ! Puf-Fit! Intake formulier zwangerfit tijdens zwangerschap theorie complete cursus training per maand Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cursist worden

Nadere informatie

Inschrijfformulier Inglot Pro Studio

Inschrijfformulier Inglot Pro Studio Inschrijfformulier Inglot Pro Studio Onderstaande gegevens dienen volledig te worden ingevuld. Startdatum opleiding Persoonlijke gegevens Naam Achternaam Geboortedatum (maand + jaar) Adres :... Postcode

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten

Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten Voor alle basisschoolkinderen Wat zijn naschoolse activiteiten? Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd meedoen aan

Nadere informatie

Cursussen en Informatiebijeenkomsten Rondom zwangerschap en bevalling

Cursussen en Informatiebijeenkomsten Rondom zwangerschap en bevalling 1 Cursussen en Informatiebijeenkomsten Rondom zwangerschap en bevalling 2 Cursussen en Informatiebijeenkomsten rondom zwangerschap en bevalling Tijdens uw zwangerschap is het belangrijk om goed voor uzelf

Nadere informatie

TEAM Teamtraining. Geen trainer! of willen jullie extra training, contact Young Athlete

TEAM Teamtraining. Geen trainer! of willen jullie extra training, contact Young Athlete EXTRA TRAINING YOUNG ATHLETE FOOTBALL TEAM Teamtraining. Geen trainer! of willen jullie extra training, contact Young Athlete BSO VOETBAL (i.c.m. Kinderopvang kan er training worden gevolgd) vanuit houding,

Nadere informatie

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID!

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! Het nieuwe sportieve seizoen gaat voor onze vereniging en haar leden binnenkort weer van start. Ook dit seizoen hebben we weer een veelzijdig en

Nadere informatie

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Intake formulier zwangerfit na zwangerschap (training per maand) Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cursist worden vrijgegeven aan derde. Naam Voornaam

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven. Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie