FysioFit. FysioFit Pluspunten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FysioFit. FysioFit Pluspunten:"

Transcriptie

1 FysioFit FysioFit is bewegen onder goede begeleiding in een veilige en verantwoorde omgeving. U krijgt een intake en wordt daarna begeleid door ervaren medewerkers (fysiotherapeuten, sporttherapeuten). Bewegen is goed voor iedereen. Bij ons kunt u bewegen op vast afgesproken tijden in een min of meer vaste groep. De lessen duren 1 uur en worden begeleid door zowel de aanwezige begeleider als het pasjessysteem: een smartcard met al uw trainingsgegevens. Regelmatig evalueren we hoe het met u gaat. Van mensen die inmiddels al 10 jaar bij ons trainen ontvangen we waardering voor de begeleiding en de goede sfeer waarin iedereen gerespecteerd wordt; jong en oud, dik en dun. FysioFit Pluspunten: Intake door fysiotherapeut. Deskundige begeleiding, 1 begeleider op maximaal 14 deelnemers. AED aanwezig. Hartslaggestuurd trainen. Kracht- en Conditietraining op apparatuur met smartcard. Unieke software (Point-System) voor het samenstellen van verantwoorde trainingsschema s. Uw doel bereiken met behulp van fitpunten. Wat heeft ADFYS Actief nog meer te bieden: Medische training Beweegprogramma s (sport)massage Diëtetiek / Voedingsadvies Zie de betreffende folders.

2 INTAKE 62.- CHIPCARD 13.- FysioFit prijslijst 2011 TARIEVEN: ABONNEMENTEN Maand Kwartaal Halfjaar Jaar 1 x per week: x per week: % korting op abonnement bij trainen tijdens daluren ( u.) Na 1 jaar onafgebroken FysioFit krijgt u korting: 5.- bij verlenging met ½ jaar, 10.- bij verlenging met 1 jaar ALGEMENE INFORMATIE: Aanmelden uitsluitend via bijgevoegd en ondertekend inschrijfformulier. Bij langdurige ziekte graag contact opnemen. Opzegtermijn abonnementen 1 maand voor einddatum, schriftelijk via opzegformulier (vraag uw begeleider). Prijzen met ingang van Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen incl. BTW voorzover niet BTW vrijgesteld. OPENINGSTIJDEN: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Wij werken met vaste uren, trainen buiten deze tijden niet toegestaan. FysioFit wordt uitsluitend gegeven op onze lokatie De Dreven, Ant. Van Lalainglaan 1.

3 FysioFit inschrijfformulier PERSONALIA Naam: Geslacht: m / v Voorletters: Telefoon thuis: Geb. datum: Telefoon werk: Adres: Mobiel: Postcode: Woonplaats: DOELSTELLING Probeer hieronder aan te geven wat u wilt bereiken: Hoe denkt u dit te bereiken: AANVULLENDE INFORMATIE ik gebruik medicijnen (graag de bijsluiter meenemen naar de intake) ik heb recentelijk medische behandeling ondergaan ik heb recentelijk behandeling bij ADFYS Zorg gehad Lichaamslengte: cm. Gewicht: Kg. Ik ben bij ADFYS Actief beland via: Bel mij voor van een afspraak, tel.nr. AFSPRAAK Ik heb kennis genomen van de prijslijst en voorwaarden van ADFYS. Ik machtig om tot wederopzegging de kosten af te schrijven ten last van mijn rekeningnummer: Culemborg, datum: Handtekening: Lever dit formulier in (faxen kan ook) op een van onderstaande adressen, wij nemen dan binnen 1 week contact met u op voor een afspraak. NIET INVULLEN (uitsluitend t.b.v. administratie) Datum ontvangst: Intake: intern extern Datum intake: Intake door: Datum 1 ste training: Datum instructie: Fysiotherapie: Gepland bij: Medische training: 1x 2xwk pasje polar FysioFit: 1x 2x 3xwk daluur maatjes Myfitplan: en/of: Ingevoerd in: IM PS

4 Huisreglement FysioFit Algemene bepalingen: 1. Dit reglement wordt aan iedere client overhandigd bij aanvang van de training of cursus en hangt zichtbaar in de oefenruimte. 2. Deelname aan een training geschied op eigen risico. 3. Het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen. 4. Het centrum is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van clienten. 5. Het centrum beschikt over een klachtenprocedure. 6. U ontvangt een nota voor het verschuldigde bedrag. 7. Teruggave van cursus/abonnementsgeld is niet mogelijk. 8. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie. 9. De inschrijving voor een training/cursus is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijfformulier en/of de behandelovereenkomst gaat u accoord met deze bepalingen. Hygiene: 10. Bij deelname aan een training en/of cursus wordt u geacht makkelijk zittende (sport)kleding te dragen alsmede schone sportschoenen. 11. U wordt verzocht een handdoek mee te brengen. 12. Eten in de trainingsruimte is niet toegestaan. 13. Roken is in het gebouw niet toegestaan. 14. Graag na afloop uw eigen drinkbeker opruimen. 15. In het gebouw dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn Afmeldingen: 16. Afzeggen van een afspraak is niet nodig, u kunt in overleg met de begeleiding trainingen inhalen. Opzeggen/wijzigen abonnement: 17. Voor het opzeggen van een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen geschied via een daarvoor bestemd formulier, opvraagbaar bij de begeleiding. 18. Wij verzoeken u wijzigingen in type abonnement 1 maand van te voren mede te delen aan de begeleiding.

5 Fakturering: Betalingsvoorwaarden Nota s dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan verkeert de patient / client in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Zodra de client in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de client in verzuim verkeert zijn wij gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patient / client. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 22,69 exclusief omzetbelasting. Ziekte: Bij ziekte graag telefonisch of per afmelden. Verlengen abonnement: Wij overleggen bij een hertest/evaluatie met u over het verlengen van uw abonnement. Stopzetten abonnement: Schriftelijk en uiterlijk 1 MAAND voorafgaand aan het einde van het lopende abonnement (een formulier om af te zeggen is bij ons verkrijgbaar). Bij beëindiging van een abonnement voordat de einddatum bereikt is kunnen wij geen abonnementsgeld restitueren.

HUISREGELS PRIVACY PRIVACYREGLEMENT FYSIOTHERAPIE DE MEENTE

HUISREGELS PRIVACY PRIVACYREGLEMENT FYSIOTHERAPIE DE MEENTE HUISREGELS Omdat in onze praktijk altijd meer cliënten tegelijk aanwezig zijn, gelden huisregels om ongelukken, incidenten en onduidelijkheden te voorkomen. Dit zorgt mede voor een veilige en prettige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK PER 1 JANUARI 2015 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK NOVEMBER 2011 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie