Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Hondenschool Hestia Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt onder genoemde opdrachtnemer en opdrachtgever de volgende personen verstaan: Opdrachtnemer: Krista Zweers, eigenaresse van Hondencentrum Hestia. Opdrachtgever: Begeleider van de hond Artikel 2 Toepasbaarheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Artikel 3 Gestelde eisen aan de hond De hond dient gezond te zijn. De hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn tegen hondenziekte, ziekte van Weil, Parvo De hond dient preventief behandeld te worden tegen vlooien en wormen. Artikel 4 Gehoorzaamheid en afwijkend gedrag Kenmerkend of afwijkend gedrag van de hond dient gemeld te worden aan de Loopsheid dient gemeld te worden aan de Artikel 5 Aansprakelijkheid In de wetgeving staat vermeld dat iedere hondenbezitter aansprakelijk is voor schade, die zijn/haar hond veroorzaakt aan anderen. De opdrachtgever is in het bezit van een WA-verzekering waarin de hond is opgenomen. De opdrachtgever kan dit aantoonbaar maken naar de De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan derden of aan zaken, veroorzaakt door de hond. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor opgelopen verwondingen/ letsel, ziekten en aandoeningen tijdens de training. Tijdens de kindercursus is minimaal één ouder of verzorger aanwezig. Artikel 6 Afzeggen training Afzeggingen dienen, telefonisch hetzij per mail, worden gemeld aan de

2 Artikel 7 Cursus De trainingen vinden plaats aan de hand van een vastgesteld rooster door de De opdrachtgever wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. Aan de hand van een correct ingevuld inschrijfformulier, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Op een verkochte cursus vindt geen restitutie plaats. Tijdens de training draagt uw hond een gewone halsband of goed borsttuig met daaraan een korte lijn met lus. U neemt iedere les beloningskoekjes mee. Uw hond is voor aanvang van de les goed uitgelaten. Eventuele ongelukjes dient u zelf op te ruimen en te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Tijdens de les wordt niet gebeld en niet gerookt. Artikel 8 Betaling Het totaalbedrag van de cursus dient binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van de Het betreffende bedrag dient per bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL29 INGB Ten name van Hondencentrum Hestia. Dit onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer. Is de betreffende betaling niet op tijd in het bezit van de opdrachtnemer, dan heeft zij het recht de training stop te zetten. Het bedrag, opgenomen in de overeenkomst, is inclusief BTW. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig in kennis stellen van eventuele prijswijzigingen. De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht de training te stoppen. Reeds betaalde gelden worden dan terug betaald aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de training stop te zetten. Reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald aan de opdrachtgever. Artikel 9 Bijzondere omstandigheden De opdrachtnemer behoudt zich het recht de training tijdelijk stop te zetten bij extreme weersomstandigheden, ziekte en vakantieperiodes. Er wordt dan samen met de opdrachtgever een nieuw trainingsmoment gepland. Artikel 10 Vrije dagen en vakantieperiodes 2014 Vanwege de zomerstop is Hondencentrum Hestia week 29 t/m week 32 gesloten. Dit betreft maandag 14 juli t/m vrijdag 8 augustus Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden en tarieven De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

3 Algemene voorwaarden uitlaatservice Hestia Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt onder genoemde opdrachtnemer en opdrachtgever de volgende personen verstaan: Opdrachtnemer: Krista Zweers, eigenaresse van Hondencentrum Hestia. Opdrachtgever: De eigenaar van de hond, die één of meerdere malen per week wordt uitgelaten door de Artikel 2 Toepasbaarheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Artikel 3 Gestelde eisen aan de hond De hond dient gezond te zijn. De hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn tegen hondenziekte, ziekte van Weil, Parvo De hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn tegen kennelhoest. Daarnaast dient de hond preventief behandeld te worden tegen vlooien en wormen. Als uw hond ziek is, dient u dit zo spoedig als mogelijk te melden aan de Loopse teven kunnen niet mee. Artikel 4 Gehoorzaamheid en afwijkend gedrag De hond dient sociaal te zijn naar soortgenoten. Is uw hond niet sociaal naar andere honden, meldt u dit dan tijdens het kennismakingsgesprek. De hond dient sociaal te zijn naar mensen. De hond is gewend los te lopen en kent het commando hier of voor. Kenmerkend of afwijkend gedrag van de hond dient gemeld te worden aan de Voor loopsheid en ziekte verwijs ik u naar artikel 3.

4 Artikel 5 Aansprakelijkheid In de wetgeving staat vermeld dat iedere hondenbezitter aansprakelijk is voor schade, die zijn/haar hond veroorzaakt aan anderen. De opdrachtgever is in het bezit van een WA-verzekering waarin de hond is opgenomen. De opdrachtgever kan dit aantoonbaar maken naar de De opdrachtnemer draagt er maximale zorg voor dat de hond geen schade zal veroorzaken aan derden. De opdrachtgever blijft echter aansprakelijk voor schade aan derden of aan zaken, veroorzaakt door de hond. De opdrachtnemer draagt er maximale zorg voor dat de hond geen letsel/verwondingen, aandoeningen of ziekten oploopt. De opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor opgelopen verwondingen/ letsel, ziekten of aandoeningen, hetzij tijdens het uitlaten, een ongeval of tijdens het vervoer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van de hond. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur. Artikel 6 Medische behandeling Indien medische behandeling van de hond noodzakelijk is, zal de opdrachtnemer eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Is dergelijk contact niet mogelijk, dan zal de opdrachtnemer handelen naar hetgeen haar noodzakelijk lijkt. Eventuele kosten betreffende consultatie dierenarts en daarnaast overige medische kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 7 Afzeggen uitlaatdienst Afzeggingen dienen uiterlijk voor uur vóór de betreffende uitlaatdag worden gemeld aan de Telefonisch, hetzij per mail. De betreffende uitlaatdienst dient in dit geval niet betaald te worden aan de opdrachtnemer en het abonnement zal met één uitlaatdienst verlengd worden. Afzeggingen na uur vóór de betreffende uitlaatdag, komen te vervallen. Indien de opdrachtgever tijdens vakantieperiodes geen gebruik wenst te maken van de uitlaatservice van Hondencentrum Hestia, dan dient de opdrachtgever dit zo vroeg als mogelijk, doch uiterlijk 2 weken van te voren, te melden bij de Telefonisch, hetzij per mail. De uitlaatdiensten, die tijdens de vakantieperiode komen te vervallen, dienen in dit geval niet doorbetaald te worden aan de Het abonnement wordt na de vakantieperiode wederom voortgezet.

5 Artikel 8 Abonnementen De uitlaatservice van Hondencentrum Hestia geschied aan de hand van abonnementen. Dit betreffende abonnement verplicht de opdrachtnemer de hond op de afgesproken dagen en tijden uit te laten. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de hond veilig vervoerd wordt van en naar huis. De hond wordt uitgelaten in een roedel van gemiddeld 7 honden. Deze roedel wordt zorgvuldig samengesteld door de De hond wordt 45 tot 60 minuten uitgelaten, maar is gemiddeld 2 tot 2,5 uur van huis. Op verkochte abonnementen vindt geen restitutie plaats. Artikel 9 Betaling Betaling van het abonnement dient binnen 14 dagen na factuurdatum, in het bezit te zijn van de Het betreffende bedrag dient per bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL29 INGB Ten name van Hondencentrum Hestia. Dit onder vermelding van uw klantnummer en factuurnummer. Is de betaling van het abonnement niet op tijd in het bezit van de opdrachtnemer, dan heeft zij het recht de betreffende uitlaatdiensten stop te zetten. Het bedrag, opgenomen in de overeenkomst, is inclusief BTW. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig in kennis stellen van eventuele prijswijzigingen. De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht de uitlaatdiensten op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden dan terug betaald aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht de uitlaatdiensten stop te zetten. Reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald aan de opdrachtgever. Artikel 10 Verlenging uitlaatdiensten Indien de hond voor onbepaalde tijd wordt aangemeld voor de uitlaatservice van Hondencentrum Hestia, dan wordt na verloop van het abonnement deze met dezelfde periode verlengd. De opdrachtnemer zal dit verloop tijdig aan de opdrachtgever kenbaar maken, zodat deze het abonnement kan verlengen en tijdig de betaling aan de opdrachtnemer kan voldoen. Artikel 11 Beëindiging uitlaatdiensten De opdrachtgever dient uiterlijk 2 weken voor beëindiging van het abonnement, de uitlaatdiensten van Hondencentrum Hestia, schriftelijk op te zeggen bij de Het contract komt hiermee te vervallen. Artikel 12 Bijzondere omstandigheden De opdrachtnemer behoudt zich het recht de uitlaatdiensten tijdelijk stop te zetten bij extreme weersomstandigheden, ziekte en vakantieperiodes. Uitlaatdiensten tijdens deze tijdelijke stop komen te vervallen en het abonnement wordt wederom voortgezet bij het hervatten van de uitlaatdiensten door de

6 Artikel 13 Vrije dagen en vakantieperiodes 2014 Vanwege de zomerstop is Hondencentrum Hestia week 29 t/m week 32 gesloten. Dit betreft maandag 14 juli t/m vrijdag 8 augustus Artikel 14 Toegang tot de woning Op het moment dat de opdrachtgever niet in de woning is, verschaft deze de opdrachtnemer het recht de woning op het afgesproken tijdstip te betreden. De opdrachtnemer is in het bezit van de huissleutel van de opdrachtgever. Deze sleutel wordt overhandigd aan de hand van een sleutelovereenkomst. Als de opdrachtnemer op het afgesproken tijdstip de woning niet kan betreden en de betreffende uitlaatdienst geen doorgang kan vinden, wordt deze uitlaatdienst in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat op het betreffende tijdstip van uitlaten, de hond aanwezig is in de woning of op de daartoe afgesproken plaats. Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden en tarieven De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: Dagopvang De Hondencrèche te Den Haag. 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en). 3. Opdracht: Het opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Huisdieren Oppas Service Oss (H.O.S.S.), gevestigd te 5345 PH Oss (N.Br.). 1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bruno & ko. Hondenuitlaatservice Hanneke Wijnhoven Aalst tel: 06-30716996 hanneke.wijnhoven@brunoenko.nl www.brunoenko.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.0 Opdrachtnemer: Bruno & ko. Hondenuitlaatservice,

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Instituut STERK!

Algemene voorwaarden Instituut STERK! Algemene voorwaarden Instituut STERK! Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Instituut STERK! aangegane opdrachten, overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Wat dien je zelf mee te nemen?: - Sportieve schoenen - In de winter handschoenen

Wat dien je zelf mee te nemen?: - Sportieve schoenen - In de winter handschoenen Wat is inbegrepen? Bij elke Rib vaart worden de volgende zaken geregeld: - RIB - Schipper - Beschermende kleding bestaande uit zeilpakken en in de winter Bivakmutsen - Reddingsvest Wat dien je zelf mee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie