Voorwaarden en huisregels Body Results

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden en huisregels Body Results"

Transcriptie

1 Voorwaarden en huisregels Body Results Huisregels Body Results 1. Als je binnenkomt tijdens een GROEPSLES, wacht dan even bij de ingang totdat de trainer zegt dat deze is afgelopen voordat je naar de kleedkamers gaat. 2. Neem ALTIJD twee paar schoenen mee, ook als je met de auto komt. Zo blijft de vloer schoon en dit is wel zo fris voor degenen die na jou komen trainen. 3. Als je iets te drinken pakt uit het koelkastje, schrijf dan even je naam op het kladblok wat er bovenop ligt. Als de sleutel er niet in zit kan je deze aan de trainer vragen. 4. Schrijf jezelf ALTIJD in op lessenplanner als je komt trainen. 5. Schrijf jezelf ALTIJD uit op lessenplanner als je niet komt. Probeer je niet zomaar in te schrijven en dan vlak van te voren weer uit te schrijven. Dit is heel vervelend voor mensen die wel hadden gewild, maar op het laatste moment geen regelingen meer kunnen treffen. 6. Parkeer je auto in de PARKEERVAKKEN aan de voorkant van het Marina Park of in de daartoe bestemde vakken aan de zijkant. Voorkom zo het risico op onnodige boetes. 7. Parkeer je fiets in de daartoe bestemde fiestenrekken aan het water. Gelieve deze niet voor de watersportwinkel of de snackbar parkeren. Algemene voorwaarden 1. voorwaarden Toepasselijkheid van de Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of op locatie van BodyResults heeft aangemeld voor het volgen van de activiteiten aangeboden door BodyResults.

2 2. Aanmelding & lidmaatschap 2.1 Aanmelding als lid van BodyResults vindt plaats door het inschrijfformulier op locatie volledig in te vullen en te ondertekenen. 2.2 Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat ondertekening heeft plaatsgevonden. Aanvangsdatum contract is de 1 e dag van de maand na datum ondertekening. Extra kosten tot aanvangsdatum contract worden apart in rekening gebracht. 2.3 Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 2.4 Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven. 2.5 BodyResults behoudt zich het recht voor de toegang tot de locatie te weigeren. 2.6 Voor het volgen van de ketllebell lessen is het verplicht om alvorens deel te hebben genomen aan de kettlebell workshops. 3. Huisregels 3.1 Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van BodyResults te accepteren, en hiernaar te handelen. 3.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van BodyResults staan op de website en zijn bij de balie van BodyResults op te vragen. 4. Betalingen 4.1 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt aan het begin van iedere maand via automatische incasso. 4.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Er wordt 7,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de

3 vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van het lid. 4.3 Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot BodyResults worden geweigerd. BodyResults is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 4.4 Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen openstaan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen. 4.5 BodyResults behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd. 4.6 Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden. 5. Beëindiging Lidmaatschap 5.1 Het lidmaatschap wordt, nadat de contractsduur is verlopen, tot wederopzegging automatisch per maand verlengd met een opzegtermijn van één kalendermaand. 5.2 Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van BodyResults. 5.3 Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt. 5.4 De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. 5.5 BodyResults behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, genoemd in artikel 3, of ander onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt. 6. Risico en aansprakelijkheid

4 6.1 Het gebruikmaken van de apparatuur, het volgen van workouts of activiteiten bij BodyResults, is geheel voor eigen risico van het lid. 6.2 BodyResults aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van het lid. 6.3 BodyResults aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 7. Trainingstijden 7.1 BodyResults behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is BodyResults gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. 7.2 BodyResults behoudt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden / verbouwing de openingstijden aan te passen. 7.3 BodyResults behoudt zich het recht voor om tijdens vakanties de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. Wanneer de sluiting minder dan 24 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden. 7.4 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die aangeboden worden door BodyResults vindt geen restitutie van de contributie plaats. 8. Rechtstoepassing 8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BodyResults aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en BodyResults, zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar BodyResults is gevestigd.

5 9. Personal Training 9.1 Een Personal Training pakket van 10 trainingen is geldig voor een duur van maximaal 14 weken. Alle dan nog openstaande trainingen komen dan te vervallen. 9.2 Bij Personal Training pakketten geldt dat er maximaal 2 Personal Trainingen per week kunnen worden geboekt, tenzij in overleg anders is bepaald. 9.3 Het lid zal alle Personal Training afspraken nakomen of bij verhindering dit 24 uur van te voren mededelen. Zonder melding of een melding die niet binnen 24 uur geschiedt, wordt de afspraak geboekt. 9.4 Het lid zal tijdens de Personal Training, de volledige medewerking en motivatie betrachten en blijk geven van een eerlijkheid omtrent lifestyle, zodat de Personal Trainer kan anticiperen en eventueel bijsturen. Voor hygiëne en gezondheid is een handdoek verplicht en is drinken tijdens de training verstandig. 9.5 Het lid kan in overeenstemming gebruik maken van Easytape, alsook Mylogenics voor het behandelen van klachten of blessures. Mocht de tape na de behandeling irriteren of op een andere manier negatief werken, deze zo snel mogelijk verwijderen. BodyResults kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bijwerkingen van de tape. 9.6 Het lid is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de trainingen. BodyResults kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 9.7 Eén lesuur Personal Training bestaat uit 60 minuten directe instructie. 9.8 BodyResults kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de doelstelling. 9.9 BodyResults is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van het lid.

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Delight Yoga georganiseerde Workshops en Retreats. 1.2 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: Dagopvang De Hondencrèche te Den Haag. 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en). 3. Opdracht: Het opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Instituut STERK!

Algemene voorwaarden Instituut STERK! Algemene voorwaarden Instituut STERK! Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Instituut STERK! aangegane opdrachten, overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

3 Toelating en plaatsing

3 Toelating en plaatsing Algemene voorwaarden Behandeling, coaching en educatie Pagina 1 / 7 Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn onder dossiernummer 31044131 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van FlevoMeer Bibliotheek. 1.2 Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen. 1.3 Onder media

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XySoft

Algemene voorwaarden XySoft Dit is een voorbeeld van Algemene voorwaarden voor een ICT-dienstverlener zoals gegenereerd met de Algemene voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/algemene-voorwaarden-ictdienstverlener/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK PER 1 JANUARI 2015 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Huisregels. 3. Lidmaatschap en OBA-pas. 4. Contributie en verlenging abonnement. 5. Lenen en reserveren van materialen

Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Huisregels. 3. Lidmaatschap en OBA-pas. 4. Contributie en verlenging abonnement. 5. Lenen en reserveren van materialen onze huisregels Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Huisregels 3. Lidmaatschap en OBA-pas 4. Contributie en verlenging abonnement 5. Lenen en reserveren van materialen 6. Uitleentermijnen, terugbezorgen en overschrijding

Nadere informatie