huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer"

Transcriptie

1 huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer 1

2 De opdracht inleiding We gaan ons de komende periode richten op het onderwerp Huisstijlen. Als DTPer of Signmaker kun je gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van een huisstijl. Dan moet je dus wel weten wat dat is. De komende tijd gaan we enkele verschillende onderdelen van een huisstijl nader bekijken, en zelf uitvoeren. Heel veel drukwerk dat jullie als DTPers door de vingers zullen krijgen zijn onderdelen van een huisstijl, en soms zelfs een complete. Een huisstijl bestaat uit een verzameling drukwerk in de stijl van het bedrijf, dat wil zeggen dat op alle onderdelen van het drukwerk van een bedrijf hetzelfde lettertype, logo s en dezelfde indeling wordt aangehouden. Het zijn dus de kenmerken van het bedrijf. Zo ontstaat er een eenheid, een verband tussen het verschillende drukwerk. Dit bevordert de herkenbaarheid van het bedrijf. Wat zijn nu die verschillende soorten drukwerk van een bedrijf dat tot de huisstijl gerekend mag worden? Ten eerste het visitekaartje van de directeur en de werknemers; het briefpapier; de enveloppen; de facturen (rekeningen). Maar ook de verpakkingen die een bedrijf gebruikt of zelf produceert, zijn vaak voorzien van de kenmerken van het bedrijf, evenals de reclame op de bedrijfsauto s. Met enkele van deze producten gaan we de komende tijd aan het werk. Casus Stel: Er gaan twee bedrijven samenwerken, omdat één groot bedrijf beter loopt dan twee kleinere. Dit heet fuseren, de bedrijven gaan een fusie aan. Wat gebeurt er nu met de huisstijl van die bedrijven? Precies, die gaan ook fuseren! Dat betekent dat er gewerkt moet gaan worden aan een nieuwe huisstijl, die is opgebouwd uit onderdelen van de twee oude. De opdracht Jij gaat een deel van deze nieuwe huisstijl uitvoeren! Eerst maak je een keuze uit één van de onderstaande combinaties van bedrijven, maar je mag zelf ook een nieuwe combinatie bedenken: 1. Frico & Sony krijgt de naam Frony of Soco. Ze maken samen een nieuw product: de diepvries-cd. 2. Bart Smit & Kodak krijgt de naam Bartdak of Kosmit, met als nieuw product een speelgoedcamera. 3. Philips & Scapino krijgt de naam Phino of Scalips en zij maken voortaan schoenlampen. De Producten die je voor het gefuseerde bedrijf moet maken zijn: een nieuw samengesteld logo, een nieuw samengesteld product, een verpakking voor het nieuwe product / voor de Signmakers: Een autobelettering De kenmerken van de oude logo s worden dus gecombineerd in het nieuwe logo. Bij het product wordt een combinatie gemaakt tussen twee verschillende producten. De verpakking voor het nieuwe product wordt ook echt (op schaal) uitgevoerd! De autobelettering is gebaseerd op een Smart en wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. Voor de uitwerkingen en de planning kijk je naar het Plan van aanpak in de projectwijzer. 2

3 Opdracht specificaties Het gaat in deze periode om het maken en presenteren van drie eindproducten. Er moet een logo worden samengesteld, er moet een nieuw product worden bedacht, er wordt een verpakking (DTP) of een autobelettering (SIGN) voor het nieuwe product gemaakt. Het uitgangspunt is het samengaan van twee bedrijven. Er moet voor de eindbeoordeling worden gepresenteerd: 1. Het nieuw samengestelde logo in Illustrator. 2. Het nieuwe product wordt gemaakt in Photoshop. 3. De verpakking zet je op in InDesign. De autobelettering wordt opgezet in Illustrator. Voor de Beroepshouding tijdens dit project zijn 2 studiepunten te behalen. 3

4 Plan van aanpak week onderwerp resultaat Aftekenen weektaak 16/17 Neem de opdracht en planning voor dit project door en herschrijf de opdracht in je eigen woorden. Verzamel informatie over verschillende bedrijven die je zou willen samenvoegen, en daarbij behorende huisstijlkenmerken. Kies minimaal 10 verschillende bedrijven uit. Maak vervolgens een overzicht van de informatie in het programma InDesign. Herschreven opdracht (wp1.1) Verzameling informatie over bedrijven en huisstijlen (wp1.2) (hansstol.totaldesign.nl; whatthefont.com; brandsoftheworld; seeklogo zijn sites die je kunt raadplegen) Voeg ook enkele afbeeldingen van producten toe die het bedrijf maakt of levert. Informatie over huisstijlen: lettertype via Dafont / Whatthefont (uploaden + auto-zoeken) logo als vector via Brandsoftheworld Kleurgebruik: Pantone Matching System (pms) 17/18 Start samenstellen van het nieuwe logo. Maak een keuze uit de voorbeelden van de opdrachtomschrijving, of kies een andere combinatie van twee verschillende bedrijven. Maak schetsen van verschillende combinatiemogelijkheden. Alle schetsen toevoegen aan je werkverslag. Werkoverleg met de projectdocent 19 Meivakantie Ideeën (schetsen), Keuze van twee bedrijven voor fusie. (wp1.3) Overleg Prodoc 20 De schetsen van het logo digitaliseren in Illustrator. Bruikbare afbeeldingen zoeken voor het nieuwe product. Bespreken met prodoc en aftekenen! 21 Starten met schetswerk voor het nieuwe product. Kies een van de 3 voorbeelden uit de opdrachtomschrijving, of maak zelf een andere keuze. De foto s kun je zelf maken, inscannen of van Internet halen. Bewerken in Photoshop en opmaken in InDesign. Signmakers starten met uitvoering autobelettering. Nieuw logo in Illustrator (wp2.1 en 2.2) Opzet nieuwe product Werkbespreking Schetswerk (wp 1.3) Opmaak (wp2.2) 22/23 Starten met de opzet van de verpakking voor het nieuwe product in InDesign. Laten aftekenen! Tussenbeoordeling werkprocessen Product combinatie in Photoshop. Opmaak in InDesign. Tussenbeoordeling 24 Verder afmaken van de eindproducten. Beoordeling van de resultaten tot nu toe. 25 EINDBEOORDELING PROJECT a.d.h.v. de werkprocessen Afgemaakte eindproducten uitprinten, verslag laten inbinden. Pakketten op USB/HD zetten. Signmakers presenteren hun autobelettering Print van de media-uitingen USB stick of ext HD met relevante digitale bestanden (alle werkprocessen) 4

5 BIJLAGE 1a - BEOORDELINGSFORMULIER DTP DATUM VASTSTELLING TOETSPLAN / EXAMENPLAN PARAAF PROJECTDOCENT / PROJECT / WERKZAAMHEDEN PRAKTIJKBEGELEIDER Beoordelingsformulier DTP START PROJECT EINDE PROJECT BEHEERSINGSNIVEAUS DEELNEMER DTP Opl.niv.2 Opl.niv.3 Toetsplan / Examenplan en Tussenbeoordeling LEERLING-NUMMER E 5 E 3 DATUM TUSSENBEOORDELING WERKPROCESSEN DTP NIV OMSCHRIJVING PROJECT / WERKZAAMHEDEN TUSSEN OPMERKINGEN Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een mediauiting 1-E A P 1.1 Het omkaderd plan (opdracht, schets, briefing, etc.) beoordelen 1.2 Zijn werkzaamheden organiseren 1.3 Een voorstel voor een media-uiting maken Kerntaak 2: Realiseert mediauiting 1-E A P 2.1 De realisatie voorbereiden 2.2 De realisatie uitvoeren 2.3 Bestanden en materialen archiveren 2.4. Eigen hard- en software beheren Invullen: NIV = Niveau waarop werkprocessen beoordeeld worden (vul het niveau in; E = Examen) Akkoord Tussenbeoordeling (tenminste 2 handtekeningen): TUSSEN = Tussenbeoordeling (kruis aan; A = Aandachtspunt, P = Positief) Een tussenbeoordeling vindt altijd halverwege het project plaats. EINDBEOORDELING (zie achterzijde) Toelichting bij niveau: Handtekening Deelnemer Handtekening Praktijkbegeleider Handtekening Coach Op examenniveau worden de werkprocessen op hun volle gewicht beoordeeld (beginnend beroepsbeoefenaar). De tussenliggende niveaus zijn in een apart document beschreven. Toelichting bij de tussenbeoordeling: Aan welke processen moet nog gewerkt worden en welke aandachtspunten zijn daarbij belangrijk. Bij het invullen kan de volledige beoordelingslijst gebruikt worden als naslagwerk. Handtekening Projectdocent Handtekening Gecommitteerde Handtekening Gecommitteerde De uitslag heeft geen gevolgen voor de eindbeoordeling bij een examen. 5

6 BIJLAGE 2a - BEOORDELINGSFORMULIER SIGN DATUM VASTSTELLING TOETSPLAN / EXAMENPLAN PARAAF PROJECTDOCENT / PROJECT / WERKZAAMHEDEN PRAKTIJKBEGELEIDER Beoordelingsformulier Medewerker sign START PROJECT EINDE PROJECT BEHEERSINGSNIVEAUS DEELNEMER Sign Opl.niv.2 Opl.niv.3 Toetsplan / Examenplan en Tussenbeoordeling LEERLING-NUMMER E - - DATUM TUSSENBEOORDELING WERKPROCESSEN Medewerker sign NIV OMSCHRIJVING PROJECT / WERKZAAMHEDEN TUSSEN OPMERKINGEN Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten 1-E A P 1.1 Werkzaamheden voorbereiden 1.2 Opdracht digitaal voorbereiden 1.3 Opdracht plotten, printen, graveren, en/of frezen 1.4 Sign (deel)producten afwerken en assembleren 1.5 Sign (deel)producten transportklaar maken 1.6 Bestands- en opslagbeheer uitvoeren 1.7 Opruimwerkzaamheden uitvoeren Kerntaak 2: Monteert sign materiaal 1-E A P 2.1 Transportwerkzaamheden uitvoeren 2.2 Montage voorbereiden 2.3 Sign (deel)producten monteren 2.5 Opruimwerkzaamheden uitvoeren Invullen: NIV = Niveau waarop werkprocessen beoordeeld worden (vul het niveau in; E = Examen) Akkoord Tussenbeoordeling (tenminste 2 handtekeningen): TUSSEN = Tussenbeoordeling (kruis aan; A = Aandachtspunt, P = Positief) Een tussenbeoordeling vindt altijd halverwege het project plaats. EINDBEOORDELING (zie achterzijde) Toelichting bij niveau: Handtekening Deelnemer Handtekening Praktijkbegeleider Handtekening Coach Op examenniveau worden de werkprocessen op hun volle gewicht beoordeeld (beginnend beroepsbeoefenaar). De tussenliggende niveaus zijn in een apart document beschreven. Toelichting bij de tussenbeoordeling: Aan welke processen moet nog gewerkt worden en welke aandachtspunten zijn daarbij belangrijk. Bij het invullen kan de volledige beoordelingslijst gebruikt worden als naslagwerk. Handtekening Projectdocent Handtekening Gecommitteerde Handtekening Gecommitteerde De uitslag heeft geen gevolgen voor de eindbeoordeling bij een examen. 6

7 BIJLAGE 3 - BEOORDELINGSFORMULIER HOUDING DEELNEMER NAAM BEOORDELAAR LL-NUMMER ROL VAN BEOORDELAAR PROJECT/WERKZAAMHEDEN TUSSENBEOORDELING EINDBEOORDELING Datum beoordeling Beoordelingsformulier Houding Projectmatig werken P A Opmerkingen P A Opmerkingen Komt op tijd Levert op tijd producten op Werkt veilig en milieubewust Communiceren Deelt informatie tijdig mee Brengt de boodschap duidelijk over Overlegt indien nodig Samenwerken Afspraken nakomen Samenwerking met collega's Aan bedrijfsregels houden Zorgdragen voor kwaliteit Is kritisch op eigen werk Is verantwoordelijk Werkt nauwkeurig Beroepscompetenties ontwikkelen Inzet en doorzettingsvermogen Vernieuwend bezig Initiatief nemen Persoonlijke en sociale competenties Aanpassingsvermogen Interesse tonen Probleemoplossend vermogen Vermogen om te leren en te verbeteren Kruis aan: P = Positief, A = Aandachtspunt De tussenbeoordeling vindt halverwege het project plaats. De eindbeoordeling vindt aan het einde plaats. Plaats opmerkingen waar de deelnemer Handtekening beoordelaar (bij tussenbeoordeling) Handtekening beoordelaar (bij eindbeoordeling) in de komende tijd aan moet werken 7

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia Project 1 - MultiMedia bm412pro13 Beeld & Media mmv Casusomschrijving 13022012 in het algemeen Een politieke partij richt je op om dat je een aantal zaken in de maatschappij wilt veranderen. Deze veranderingen

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Campagne. Big John. Mediacollege Amsterdam

Campagne. Big John. Mediacollege Amsterdam Campagne Big John 2011 Mediacollege Amsterdam Campagne Duur project Week 7 (14 18 feb.) Week 8 (21-25 febr.) Week 9 (28 febr. - 4 mrt.) Week 10 (7 11 mrt.) Week 11 (14-18 mrt.) Week 12 (22-26 mrt.) Week

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

ICT, Media en Design

ICT, Media en Design ICT, Media en Design ICT, Media en Design Overal om je heen zie je het! Of het nu je Smartphone is, of je Facebook. Alles is steeds meer connected en toegankelijk. De wereld van de communicatietechnologie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie

Handboek. Steigerbouwer

Handboek. Steigerbouwer Handboek Steigerbouwer 1 Handboek 2013 Fundeon Uitgeverij Ceintuurbaan 2 Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E boeken@fundeon.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Mogelijkheid

Nadere informatie

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 AUDIOVISUEEL VORMGEVER STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 KWALIFICATIEDOSSIER MEDIAVORMGEVER ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 2013-2014 COLOFON Uitgever: SintLucas Telefoon: 040

Nadere informatie

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl Plan van Aanpak voor je website en/of huisstijl Uitgave maart 2015 Je hebt mijn hulp ingeroepen voor het bouwen van een website en/of het ontwerpen van een huisstijl. Hier vind je informatie over dat proces.

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie