Papyrus CarbonNeutral gecertificeerd bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Papyrus CarbonNeutral gecertificeerd bedrijf"

Transcriptie

1 Papyrus CarbonNeutral gecertificeerd bedrijf Inleiding Onze missie bij Papyrus bestaat erin om naar u te luisteren, uw wensen te begrijpen, te kunnen inspelen op uw behoeften en zo uw leven gemakkelijker te maken. Wij hebben als papier groothandel ook onze verantwoordelijkheden genomen tegenover onze klanten, alle volgende generaties en het milieu. Door naar u te luisteren en u te begrijpen hebben we besloten om actie te nemen en de dingen in beweging te zetten sàmen met u en vóór u. Want het milieu is uiteindelijk een zaak die ons allen aanbelangt. Hoe? Papyrus werd gecertificeerd als een CarbonNeutral bedrijf en is hierdoor de eerste CO 2 neutrale papiergroothandel in de Benelux. Dat betekent dat we ons ertoe verbonden hebben de koolstofuitstoot van onze onderneming tot nul terug te brengen door zowel onze interne voetafdruk te verkleinen als door onze koolstofuitstoot extern te compenseren. Met wie? CarbonNeutral is een programma van The CarbonNeutral Company. Al meer dan 10 jaar werkt dit bedrijf aan het terugdringen van de klimaatverandering. Enkele van zijn partnerbedrijven zijn Avis, Danone, EDF, Sony, Arjowiggins, Barclays en Honda. Waarom? U hebt vast al gehoord van het broeikaseffect en van de klimaatverandering. De media besteden tegenwoordig veel aandacht aan het milieu en het is een felbesproken onderwerp in tal van gesprekken. In het verleden waren wetenschappers het niet altijd eens of er nu werkelijk een klimaatverandering plaatsvond of niet. Maar sinds het onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change is iedereen het erover eens dat het broeikaseffect wel degelijk bestaat en dat we allemaal in actie moeten komen om de impact van de verandering op ons klimaat en onze toekomst zo veel mogelijk te beperken. De belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is de opstapeling van CO 2 in de atmosfeer. Deze is aanzienlijk gestegen sinds de industriële revolutie als gevolg van ons gestegen gebruik van fossiele brandstoffen. Bijna alles wat we doen produceert CO 2 ; ook de energie die we gebruiken in onze woningen, als we met de auto rijden of het vliegtuig nemen, etc. Alle geproduceerde CO 2 samen staat bekend als onze CO 2 -voetafdruk. Omdat de CO 2 -voetafdruk van iedereen sàmen de klimaatverandering veroorzaakt, hebben we ook allemaal de mogelijkheid om dat proces te vertragen. 1

2 Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het Verdrag zijn de regelgevingskaders uitgewerkt binnen dewelke alle aangesloten Europese landen het verminderen van broeikasgassen dienen te regelen. Dit Protocol is het enige internationale akkoord met bindende doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het akkoord is met andere woorden het enige gereedschap voor regeringen om het probleem van klimaatverandering aan te pakken. De industrielanden zijn met dit verdrag overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen in de periode met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in De reductiepercentages verschillen van land tot land, naarmate hun economische kracht en hun huidige uitstoot. En elk land is verplicht om een individueel doel te halen. Zo krijgen bvb economisch zwakkere landen lagere reductiepercentages dan de rijkere landen. Alle deelnemende landen hebben zich geëngageerd om voorzorgsmaatregelen te treffen en metingen te doen om te anticiperen op de oorzaken van klimaatverandering. Konkreet betekent dit dat alle landen verplicht zijn om hun aandeel in de uitstoot van broeikasgassen op te tekenen en te publiceren. Ook dienen ze nationale programma s op te zetten om de omvang van klimaatveranderingen te beperken. Sinds Envision, hebben wij het bewustzijn van éénieder wakker geschud. We zijn zelf ook bewust geworden van onze beperkingen, onze problemen en onze handelingen maar ook en vooral- van onze verantwoordelijkheden. Quasi iedereen is het ermee eens dat we onze CO 2 voetafdruk moeten verkleinen, maar niemand schijnt echt te weten hoe we die eerste stap moeten zetten. Bij Papyrus hebben we besloten om actie te nemen en pro-actief te zijn. Allen samen zullen we de juiste richting aanwijzen om die eerste stappen te zetten. Wil dit zeggen dat we volmaakt zijn? Zeer zeker niet. Dit betekent echter wel dat we het probleem erkennen en dat we ons inzetten om onszelf te verbeteren, op een continue basis. 2

3 Wat is klimaatverandering en wat is de impact ervan op de wereld? Het broeikaseffect, dat de oorzaak is van klimaatverandering, wordt veroorzaakt door de opstapeling van CO 2, die als een dekbed over de planeet heen ligt en de warmte in de atmosfeer vasthoudt. De atmosfeer rond de aarde koelt af en warmt op, net als ons lichaam. De verwarming van de atmosfeer door de zon is in evenwicht met de energie die verloren gaat tijdens de afkoeling ervan. Bepaalde gassen -broeikasgassen genoemd- werken als de veren in een dekbed: ze houden maw de warmte in de atmosfeer vast. Hoe meer broeikasgassen er zich in de atmosfeer bevinden, hoe hoger de temperatuur van de planeet blijft -hoe meer veren in een dekbed, hoe warmer het eronder blijft-. Het broeikaseffect is oorspronkelijk een natuurlijk en positief fenomeen, want het zorgt ervoor dat het klimaat van de wereld stabiel blijft om leven toe te laten. Maar sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid CO 2 in de atmosfeer met 30% gestegen en er wordt verwacht dat dit niveau in de komende 100 jaar nog zal verdubbelen. Hoe meer CO 2 in de lucht, hoe hoger de temperatuur -of met andere woorden, hoe dikker het dekbed wordt-. 3

4 4

5 Wat is CO 2 -neutraal en CarbonNeutral? Als iets CO 2 -neutraal is, betekent dit dat het geen nettoproducent van CO 2 is. Of met andere woorden het produceert niet meer CO 2 dan het verbruikt. CO 2 -neutraliteit is de best mogelijke situatie. Men kan dit bereiken door drie stappen te volgen. Meten: een evaluatie uitvoeren van de broeikasgassen om de hoeveelheid geproduceerde CO 2 te kennen ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten. Intern de uitstoot beperken: binnen ons bedrijf de CO 2 - uitstoot verminderen door de dagelijkse gewoonten van mensen te veranderen: bvb de hoeveelheid afval beperken, selectief sorteren, gerecycleerde materialen gebruiken waar mogelijk en het gebruik van papier zoveel mogelijk beperken. PC s, schermen en lichten uitschakelen wanneer deze niet gebruikt worden. Extern de uitstoot beperken door klimaatcompensatie. Hoe werkt dat? Voor elke ton CO 2 die we zelf produceren, betalen we voor het besparen van het equivalent van een ton CO 2 -via een project- elders in de wereld. De ene ton compenseert de andere. Die klimaatcompensatie wordt voor Papyrus georganiseerd door The CarbonNeutral Company. 5

6 Als dit alles gebeurt volgens de normen van het CarbonNeutral Protocol, dan ontvangt de onderneming een CarbonNeutral - certificaat van The CarbonNeutral Company. De stappen voor het meten en verminderen van de uitstoot zijn essentieel, maar voor de meeste ondernemingen zal klimaatcompensatie de belangrijkste manier zijn om een CO2 neutrale positie te bereiken. Het vraagt immers veel tijd om bijvoorbeeld de interne processen, de bedrijfsvloot of de energieleverancier te veranderen. De meeste mensen hebben wel al eens gehoord van klimaatcompensatie. Maar wees niet ongerust als je behoort tot de 90% van de mensen die het niet helemaal begrijpen. Eenvoudig gesteld wordt elke kilogram CO 2 die je produceert, gekoppeld aan 1 kilogram die gered wordt door middel van een klimaatvriendelijk project dat elders in de wereld wordt opgezet, en dat niet zou plaatsvinden als mensen als u en ik er niet zouden in investeren via de aankoop van klimaatcompensatie. klimaatverandering tegen te houden. De wetenschap vertelt ons dat we onze uitstoot drastisch moeten verminderen, zelfs met 80%. Klimaatcompensatie kan de CO 2 balans onmiddellijk op nul brengen. En door er week na week en jaar na jaar aan te werken kan je ook je interne uitstoot verminderen. Het voordeel van sommige klimaatcompensatieprojecten op langere termijn is dat deze het energieverbruik in ontwikkelingslanden helpen te veranderen. Via een project van The CarbonNeutral Company worden bijvoorbeeld lampen die branden op vervuilende kerosine (dat goedkoop is maar veel CO 2 produceert en slecht is voor de gezondheid) vervangen door schone zonnepanelen. Dit project wordt lokaal georganiseerd door SELCO, dat reeds twee keer de prestigieuze Ashden Award in de wacht sleepte. Om meer te weten te komen over het compenseren van je eigen CO 2 -uitstoot kan je een bezoek brengen aan Voor het klimaat maakt het namelijk niets uit waar de CO 2 -beperking plaatsvindt zolang die maar gebeurt. En klimaatcompensatie is absoluut noodzakelijk om de 6

7 Hoe werkt het? Uitstootbeperkende projecten over de hele wereld worden gebruikt voor klimaatcompensatie. Particulieren en bedrijven kiezen voor klimaatcompensatie, en betalen op die manier voor de compensatie van de CO 2 -uitstoot die ze niet zelf kunnen beperken. De programma s gefinancieerd door klimaatcompensatie komen boven op de normale bedrijfsvoering te liggen. Dit zorgt voor een wereldwijde netto CO 2 -vermindering. Iedereen wint er dus bij. Het werkt zo: voor elke kilo CO 2 die je niet zelf kan verminderen, betaal je voor de compensatie ervan door elders een kilo CO 2 te redden. Om dit te bereiken, koopt het klimaatcompensatiebedrijf waarmee je samenwerkt koolstoftegoeden op van een specifiek project en lost zo de exacte hoeveelheid die je nodig hebt af. Door deze tegoeden aan te kopen, vloeit er geld naar programma s die anders niet zouden plaatsvinden, denk bvb aan de vervanging van vervuilende kerosine als energiebron door schone zonne-energie in India. Denk je eens in hoeveel CO 2 er zou kunnen worden bespaard als elke onderneming zou compenseren wat ze zelf niet kan kwijtraken 7

8 De CarbonNeutral -certificering is een programma dat beheerd wordt door The CarbonNeutral Company. CarbonNeutral is het gedeponeerde merk van onze partners. 8

9 Welke projecten ondersteunen wij? Het Guizhou Hydro Power Project in het zuidwesten van China. Dit bouwproject van hydro-electriciteits centrales in een gebied dat vooral gericht is op de exploïtatie van steenkoolcentrales heeft tot doel de fossiele energie te vervangen door electriciteit over de gehele provincie Guizhou. Dit zorgt voor meerdere voordelen: een verlaging van de CO 2 -uitstoot die geschat wordt op T tussen 2005 en 2007, een verbetering van de leefomstandigheden (afname van luchtvervuiling) maar ook tot een verdere ontwikkeling van het wegennet en de logistieke- & economische uitbreidingsmogelijkheden voor de gehele regio. ontwikkeling. Het is de bekommernis van Papyrus om hun alvast een zuiver platform aan te bieden bij de opstart van deze ontwikkeling. Redenen voor het financieren van dergelijke projecten in landen van sterke groei zijn onlosmakelijk verbonden met de problemen die deze landen zelf veroorzaken als ze geen alternatieve energiebronnen zoeken. Hun energie verbruik verhoogt dermate dat we zeker moeten zijn dat die ontwikkeling duurzaam en verantwoord zal zijn op termijn. En wij dienen er als rijke industrielanden voor te zorgen dat de landen in volle ontwikkeling niet dezelfde fouten maken als wij destijds. Het Bhambarwadi Wind Power Project in het westen van India. Dit project ondersteunt de bouw van 16 nieuwe wind turbines nabij het dorpje Gudhe Panchgani gelegen in de Staat Maharashtra. Doel van dit project is om steenkool als energiebron te vervangen door zuivere energie. Op deze manier wordt bijgedragen tot een betere toekomst en een versnelling van de economische groei. Men schat dat India op termijn 6 tot 7 maal meer energie zal nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan zijn economische 9

10 Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen en welke Groene tips kunnen we hierbij gebruiken? Groene energie door zonnepanelen Car-pooling Papier sorteren, afval sorteren Rationeel gebruik van de printerknop Afsluiten van pc en pc scherm Lichten doven wanneer mogelijk Gebruik van recycleerbare materialen Verlagen van de thermostaat Niet te luid roepen Lachen 10

11 Waarom koos Papyrus voor The CarbonNeutral Company? Omdat deze onderneming programma s en normen met de hoogste kwaliteit biedt en vanwege haar engagement, haar ervaring en haar expertise. Sinds haar oprichting meer dan elf jaar geleden is The CarbonNeutral Company uitgegroeid tot s werelds grootste onderneming voor klimaatcompensatie en klimaatadvies, met meer dan 300 bedrijven en consumenten als klanten. CarbonNeutral is het geregistreerde handelsmerk van The CarbonNeutral Company. Het is het meest vooraanstaande handelsmerk en kwaliteitsstandaard voor actie tegen klimaatverandering. De toestemming om het merk CarbonNeutral te mogen gebruiken wordt enkel gegeven aan organisaties die hun CO 2 -uitstoot hebben laten meten en tot nul hebben herleid door middel van een programma dat werd opgesteld in overeenstemming met het CarbonNeutral Protocol. Dit Protocol waarborgt de kwaliteit en échtheid van compensatieprojecten, CO 2 - voetafdrukevaluaties en alle communicatie daaromtrent. Het Protocol wordt regelmatig herzien door een onafhankelijke adviesgroep. The CarbonNeutral Company heeft een opmerkelijke reputatie inzake kwaliteitsgarantie. Dit omvat: Een onafhankelijke adviesgroep: Vooraanstaande academici, wetenschappers en bedrijven evalueren geregeld het CarbonNeutral Protocol. Garantie van de activiteit door derden: The CarbonNeutral Company heeft PwC de opdracht gegeven al haar activiteiten te evalueren en publiekelijk te rapporteren over haar integriteit. Boekhoudnormen: The CarbonNeutral Company heeft de Policy for Accounting and Reporting Carbon (PARC) geïntroduceerd als industriestandaard. Online registreren van CO 2 -uitstoot: The CarbonNeutral Company is één van de enige klimaatcompensatiebedrijven met een publiek online register van haar klimaatcompensatieprojecten. The CarbonNeutral Company garandeert elke ton klimaatcompensatie. Ga voor meer informatie naar 11

12 Welke zijn onze CO ² uitstootwaarden? 2098T op jaarbasis Konkreet? Dit wil zeggen dat elke levering door Papyrus koolstofneutraal zal geschieden, dus met een koolstofvrije voetafdruk. Al onze klanten zullen op die manier eveneens hun koolstof voetafdruk verbeteren wanneer zij hun papier bij ons bestellen. Zo zullen wij ons op de markt differtentiëren als een duurzaam en verantwoordelijk bedrijf. Dit impliceert dat Papyrus CO ² neutraal wordt en dat u hierdoor als klant, zelfs onbewust, ook uw eigen koolstof voetafdruk zal verbeteren. 12

ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE

ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE Inhoud 1. Inleiding 1.1. Uitgangspunt 1.2. Werkwijze 1.3. Projectdag 2. Les 1 2.1. Introductie van het Kyoto-Protocol 2.2. Verder lesverloop 3. Les 2: evaluatie van de stand

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Vijf redenen om vandaag te starten met CO 2

Vijf redenen om vandaag te starten met CO 2 Vijf redenen om vandaag te starten met -neutraal ondernemen Inleiding Zijn u of uw directie nog niet overtuigd van de noodzaak om vandaag te starten met -neutraal ondernemen? In dit hoofdstuk noemen we

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

EKOSofie. Een inleiding in de wereld van de groene stroom. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofie. Een inleiding in de wereld van de groene stroom. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofie Een inleiding in de wereld van de groene stroom Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Deze strip is het resultaat van een EVS-project (European Voluntary Service).

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid

Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid Waardevol Over het werken aan duurzaamheid een uitgave van CertiQ en EnerQ Waardevol Alles van waarde is weerloos luidt een van de mooiste dichtregels uit de Nederlandse literatuur. Met deze regel, van

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

DUURZAME EVENEMENTEN:

DUURZAME EVENEMENTEN: Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent DUURZAME EVENEMENTEN: EEN TRENDANALYSE Eindproject voorgedragen door Michiel D harte tot het behalen van het diploma Bachelor in het communicatiemanagement

Nadere informatie

15 kritische vragen over de klimaatverandering beantwoord

15 kritische vragen over de klimaatverandering beantwoord 15 kritische vragen over de klimaatverandering beantwoord Beperk uw CO 2 -uitstoot met de Climate Impact Reducer Wat haalt mijn spaarlamp uit als heel China steenkool verbrandt? Ze kunnen zelfs het weer

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003 Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoud Voorwoord 2 Over het verslag 6 Over Nuon 10 Duurzaamheid bij Nuon 16 Beleid 17 Organisatie duurzaamheid

Nadere informatie