Technische Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 // 9 september 2014

2 ALGEMEEN In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de basiswoning verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. Bouwplanomschrijving Het project Bolderburen is gelegen in de wijk t Zand te Utrecht. Omliggende straten zijn; De Eschersingel, Jopie Huismanstraat en Westlandse Tuin. Het project betreft 34 eengezinswoningen en 4 beneden/boven appartementen op de hoeken, rondom een gezamenlijke binnentuin. In het binnengebied zijn 9 parkeerplekken voorzien voor de bouwnummers 1 t/m 9. In de openbare ruimte is parkeergelegenheid voorzien. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau KettingHuls. De binnentuin wordt ontworpen door Marlies van Diest en heeft de kwaliteit die aansluit bij de kwaliteit van het algehele project. De woningen worden uitgegeven met een afgekochte erfpacht. Administratieve bepalingen De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het moment van indiening van de bouwaanvraag), de bepalingen van Nutsbedrijven en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zijn van toepassing conform Garantie-en Waarborgregeling 2014 en het bijbehorende garantiesuplement, bestaande uit Module I E en Module II P van het S.W.K. Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening Hal Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Kamer Toilet Badkamer Zolder Bijkeuken Berging Kast Meterkast Technische ruimte Bouwbesluit Verkeersruimte Verkeersruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Onbenoemde ruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Technische ruimte In verband met beperking van daglichttoetreding is mogelijk in sommige kamers gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode. Conform de eisen van het S.W.K. is dit op de woningplattegrond aangegeven middels een stippellijn. De ruimte is hier verdeeld in een deel verblijfsruimte en een deel onbenoemde ruimte. De daglichttoetreding is bepaald op het deel verblijfsruimte. 9 september 2014 / p.2 Energie Prestatie Gebouw De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in de zogenaamde energie prestatie gebouw, kortweg EPG genoemd. Hoe lager het EPG-getal, hoe lager het energieverbruik. Volgens de normen, zoals deze zijn sinds 1 juli

3 2012, mag deze EPG maximaal 0,6 zijn. Voor de woningen realiseren wij een EPG gelijk aan of lager dan 0,6. Rc-waarde De Rc-waarde is een getal dat aangeeft in welke mate een constructie weerstand biedt tegen energie(=warmte)verliezen. Deze Rc-waarde wordt uitgedrukt in m2k/w en is volgens de huidige normen minimaal 3,5. Hoe hoger het getal hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverliezen. In Bolderburen wordt een Rc-waarde van tenminste 4,0 voor de uitwendige vloerconstructie, de dakconstructie en de gevelconstructie van uw woning gerealiseerd. Met uitzondering van een eventueel dakkapel. Hiervoor wordt een Rc-waarde van tenminste 3,5 voor gerealiseerd. Energielabel Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw of woning is. Het is ook bedoeld om inzicht te geven in maatregelen die energie besparen. Het energielabel kent een schaal die loopt van A++ tot en met G. Woningen met een A(++)-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Het bouwplan heeft een energielabel van A++. Wijzigingen voorbehouden De verkoopdocumentatie van het project Bolderburen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is ERA Contour genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: kleur-en materiaalgebruik; de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) rondom de woningen; de definitieve invulling van de gezamenlijke binnentuin. wijzigingen ten behoeve van constructie; voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen; wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften; wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven; het verloop van kanalen en leidingen. Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende contracttekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de contracttekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:100 gaat voor 1:500). De artist impressions en plattegronden zoals opgenomen in de verkoopdocumenten en website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de contracttekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk. 9 september 2014 / p.3

4 OMSCHRIJVING EXTERIEUR Peilen en maten Als peil geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. De woningpeilen van de begane grondvloeren zullen worden bepaald door de gemeente Utrecht. De bergingen in de tuin worden lager aangelegd, evenals de gemeenschappelijke binnentuin. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. Een deel van de uitkomende grond wordt gebruikt voor het ophogen van de tuinen. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd. De gemeenschappelijke binnentuin alsmede de daarin opgenomen paden, parkeerplekken etc worden op een lager niveau ten opzichte van de privé tuinen aangelegd. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt tussen de funderingsbalken zand aangebracht. Bij hoge grondwaterstanden of natte weerperiodes kan water in de kruipruimte gezien de bodemgesteldheid van de locatie niet worden vermeden. Terreininrichting, beplanting en tuinaanleg De volgende erfafscheidingen en/of terreininventaris worden volgens de situatietekening aangebracht: Hagen Tussen de woningen onderling komt aan de voor-en achterzijde op de erfgrens geen afscheiding. Gemetselde berging eengezinswoning De woningen worden uitgevoerd met een deels gemetselde halfsteense berging in de achtertuin, tenzij de woning is voorzien van een inpandige berging. Boven het metselwerk wordt een houten gevelbekleding gemaakt. De kleurstelling van de berging is gelijk aan de kleur van de hoofdmassa van de woning. Openbare terreininrichting De openbare terreininrichting zal door de gemeente worden ontwerpen en aangelegd. In de verkoopdocumenten van Bolderburen en op de situatietekening is het meest recente ontwerp van de openbare inrichting afgebeeld (kan nog wijzigen). De beplanting en bomen zullen bestaan uit jonge aanplant. Tuinaanleg De gemeenschappelijke binnentuin zal verdiept worden aangelegd. Daarbij worden 2 bestaande bomen gespaard, en in het ontwerp meegenomen. Ook zal er een sloot of vijver worden gemaakt. Het ontwerp van de binnentuin is in de schetsen meegenomen. Afhankelijk van het plantseizoen zal de beplanting worden aangebracht, mogelijk dus na de oplevering van de woningen. Erfafscheidingen, terreininventaris en beplanting in de privétuinen zijn niet bij de levering inbegrepen. 21 juni 2014 p.4 Bestrating De bestrating op de eigen kavel bestaat uit grijze betontegels naar de voordeur in de afmeting 300 x 300 mm, aangebracht op een zandbed. Er is geen betrating in de achtertuin van de woning voorzien. De parkeerplaats en rijbaan wordt uitgevoerd in betonklinkers.

5 De achterpaden naar de bergingen worden uitgevoerd in grijze betontegels 300x300 mm. De paden in de gemeenschappelijke binnentuin o.a. naar de berging van de woning, worden uitgevoerd met natuurlijke materialen zoals schelpen, grind of kiezels. Hekwerk Het binnen gebied wordt afgesloten middels een 1.8 m hoog hekwerk. Bewoners krijgen hiervan een sleutel. De rijbaan van de parkeerplaats wordt met een elektrische schuifpoort van 1,80 afgesloten. Bewoners van bouwnummers 1 t/m 9 krijgen 1 parkeerplek per woning en 1 handzender voor het hek. Tuinmuren, plantenbak, trap tussen privetuin en gezamenlijke tuin Als afscheiding van de privetuin wordt er aan de achterzijde van de woning een lage muur gemaakt ter hoogte van het hoogteverschil tussen gemeenschappelijke en privétuin. Met daarin een plantenbak tbv aanleg en onderhoud door bewoners. Daarnaast komen er prefab betonnen traptreden om vanuit de privetuin naar de gezamenlijke binnentuin te komen. De berging wordt vanaf het lage deel ontsloten. (vanaf de gezamenlijke tuinzijde) Heiwerk De woningen worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de palen zijn bepaald door de constructeur. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Utrecht. Vloeren en wanden Begane grondvloer De begane grond vloer van de woning wordt uitgevoerd als een systeemvloer van beton (type ribcassette). De vloer wordt aan de onderzijde voorzien van isolatie. Verdiepingsvloeren De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen breedplaatvloeren met een in het werk aangebrachte betonlaag. Indien nodig worden er voor de opvang van de overspanning van de betonvloeren metalen liggers en/of kolommen toegepast. De dikte van de vloeren als ook de benodigde wapening is bepaald door de constructeur. Daken De daken worden uitgevoerd middels geprefabriceerde houten gordingdakkappen. De daken van de bouwnummers 11, 13, 15 en 19 worden aan de binnentuinzijde met een extra dakkamer uitgevoerd. Uitgevoerd in gelijke materialisatie als de gevelbekleding. En aan de binnenzijde afgewerkt zoals de schuine kap wordt afgewerkt. Bergingsdaken De berging wordt uitgevoerd in een houten balklaag. De onderzijde aan de binnenkant van de berging wordt onafgewerkt. 9 september 2014 / p.5 Bouwmuren De woningscheidende en dragende bouwmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, dikte 100, 120, 150 en 214 mm volgens opgave constructeur. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw van circa 60 mm.

6 Gevels woningen De voor-en achtergevels worden niet dragend uitgevoerd. De zijgevels worden dragend uitgevoerd. De gevels worden als volgt samengesteld: Een kalkzandstenen binnenspouwblad op de begane grond en eerste verdieping Een houtskelet bouw binnenblad op de tweede verdieping van de eengezinswoningen en de achtergevel. Isolatieplaat in de luchtspouw; Een buitenspouwblad van gemetselde gevelsteen van de voorgevels en zijgevels in de kleur zoals in de bemonsterde stenen is te zien. Metselwerk Het buitenspouwblad wordt gemaakt van gemetselde baksteen. Een zandkleurige handvorm steen wordt toegepast in de voorgevel. Zijgevels en de tuinmuren in het binnengebied. Monsters van deze baksteensoorten zijn te bezichtigen bij uw woonadviseur. Het metselwerk wordt afgewerkt met een grijze voeg. Het metselwerk wat boven het dak uit steekt, aan de voorgevel en de schuine zijgevels wordt afgewerkt met een metalen afdekkap in kleur volgens de kleur en materiaalstaat. Houten gevelbekleding De achtergevel onder de dakgoot wordt bekleed met houten gevelbekleding in een onderhoudsarme uitvoering. Uitgevoerd in de kleur groen. In dezelfde uitvoering wordt de dakkamer van de bouwnummers 11, 13, 15, 19 uitgevoerd. Betonwerk Balkons worden uitgevoerd in prefab beton. De balkons worden voorzien van een glazen balkonhek. Ter plaatse van de onderzijde van de gevelkozijnen, exclusief deurkozijnen, worden er prefab betonnen raamdorpels toegepast. Tevens worden er daar waar nodig prefab betonnen afdekplaten toegepast. De situering van de betonnen onderdelen staat aangegeven op de gevels van de reserveringsovereenkomsttekeningen. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en-ramen in de gemetselde gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd. De te openen ramen in de kozijnen worden naar binnen draaiende draai-/kiepramen. Ter plaatse van de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren worden afgewerkt met een dekkende verf. De kozijnen krijgen een aluminium raamdorpel in de kleur van het kozijn. Ter plaatse van het achterdakvlak van een aantal woningen volgens geveltekening, wordt er een tuimelvenster (dakraam) aangebracht, welke wordt voorzien van een bewegend deel. Het tuimelvenster wordt aan de binnenzijde onafgewerkt. De buitenzijde wordt voorzien van grijze aluminium afdeklijsten. Ter plaatse van het achterdakvlak van bouwnummers 11, 13, 15 en 19 wordt er een dakkapel (dakkamer) aangebracht, welke wordt voorzien van bewegende delen. 9 september 2014 / p.6 Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Daar waar het volgens de regelgeving

7 noodzakelijk is, wordt gelaagd glas toegepast of beglazing met een geluidisolerende werking. Door de verschillende dikten van de beglazing, het toepassen van gelaagd glas en/of zonwerende beglazing kan onderling kleurverschil optreden. Hang-en sluitwerk buiten De buitendeuren en ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang-en sluitwerk (SKG**). Gestreefd wordt te voldoen aan de eisen van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning worden gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht boven de buitenkozijnen. Deze ventilatieroosters worden uitgevoerd als zogenaamde verdekte roosters, zodat de roosters van buitenaf nauwelijks zichtbaar zijn. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde geluidsisolerende werking en capaciteit. Waar sprake is van een geluidbelaste gevel worden suskasten toegepast voor ventilatie. De afmetingen van suskasten zijn variabel, afhankelijk van de geluidbelasting. Het kan voorkomen dat de suskast voor het kozijn uitsteekt aan de binnenzijde van het kozijn. Voor het creëren van een optimale luchtstroom is het noodzakelijk om de gordijnen minimaal 100mm vrij te houden van het kozijn en 30mm vrij te houden van de vloerafwerking. Daken Hellende daken De dakconstructie van de hellende daken worden uitgevoerd met prefab houten dakplaten, als gordingkap voorzien van isolatiemateriaal en benodigde folies. De binnenzijde van de dakconstructie wordt in de kleur groen-melamine uitgevoerd. De bovenzijde van de dakplaten worden voorzien van panlatten en worden bedekt met keramische dakpannen in de kleur groen. De dakpan is bij de koperbegeleider te zien. In de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht voor de afvoer van ventilatie, ontluchting van riolering en eventueel de voorzieningen van installaties die voortkomen uit koperswijzigingen. Gootconstructie en dakoverstek De gootconstructie wordt uitgevoerd in een verholen goot, afgewerkt met EPDM dakbedekking. Platte daken Het houten platte dak van de dakkamer of dakkapel worden voorzien van dakbedekking. De buitenbergingen worden uitgevoerd met een plat dak en afgewerkt met een dakbedekking en aluminium daktrim. Hemelwaterafvoeren De goten en daken worden aan de buitenzijde voorzien van een verholen goot met zinken hemelwaterafvoeren. Daar waar mogelijk lozen de hemelwaterafvoeren (HWA) op open water, via de binnentuin. De platte daken krijgen zogenaamde noodoverstort voorzieningen, welke dienst doen als signaalfunctie. Dit zijn extra afvoeren bij de gevels, die het regenwater afvoeren indien de normale afvoeren verstopt zitten of bij extreme regenval overbelast zijn. 9 september 2014 / p.7

8 OMSCHRIJVING INTERIEUR Binnenwanden De (niet)-dragende binnenwanden ten behoeve van de stabiliteit in de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen, dikte 120 of 150 mm. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de reserveringsovereenkomsttekeningen. De wanden worden behangklaar afgewerkt. De niet-dragende binnenwanden (scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken, dikte 70 of 100 mm. De wanddikte is afhankelijk van de positie van de wand tussen de diverse ruimten. De wanden worden behangklaar afgewerkt. Binnenkozijnen en-deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als stalen kozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlichten. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en krukrozetten, waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet sloten. De binnendeur tussen de hal en de woonkamer wordt optioneel voorzien van een glasopening. Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De v-naden van de betonnen breedplaatvloeren blijven zichtbaar in het plafond. De plafonds binnen de woning worden voorzien van spuitpleisterwerk. Met uitzondering van het plafond in de meterkast, garage en berging. Deze worden onafgewerkt uitgevoerd. Vloerafwerking Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering van de bad-en toiletruimte, wordt een dekvloer aangebracht van anhydriet. De anhydrietvloer wordt geschuurd. Er kunnen lichte oneffenheden aanwezig zijn. In de bad-en toiletruimte wordt een tegelvloer op een zand-cement ondervloer aangebracht. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de vloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of woning aanwezig is. In verband met de vloerverwarming in de woonkamer mag de warmteweerstand van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/m.K bedragen. Keukenopstelling De woningen worden zonder keuken geleverd. De positie van de opstelplaats is op de reserveringsovereenkomsttekening gestippeld aangegeven. De posities van de aansluitpunten vindt u op de zogenaamde basis-tekening van de keukenopstelling (deze ontvangt u via uw woonadviseur). Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. 9 september 2014 / p.8 Trappen De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping van woningtype BB02 en BB04 wordt uitgevoerd

9 als dichte trap met stootborden. De beide trappen van woning type 3A worden uitgevoerd als dichte trap. De overige trappen worden uitgevoerd als open trap. Langs de muurzijde van de trappen wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten en vides worden bij de open zijde van de trappen houten hekken gemonteerd. Schilderwerk De binnendeurkozijnen (indien hout) en trappen worden dekkend geschilderd met uitzondering van de treden en stootborden. Deze worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. Het overige in het zicht aanwezige houtwerk wordt dekkend geschilderd, met uitzondering van de houten leuning langs de muurzijde van de trappen. Deze wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. Wandafwerking Alle wanden worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast, berging en de wanden van de bad-en toiletruimte waarop tegelwerk wordt aangebracht. Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden, ter plaatse van borstweringen, mdf vensterbanken aangebracht. Boven het tegelwerk worden de wanden in de toiletruimte voorzien van structuurspuitwerk in de kleur. Tegelwerk De wanden en vloeren van de bad-en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van 1200 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot het plafond aangebracht. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Holland Plus, afmeting 250 x 330 mm in de kleur met een te voeg. Het tegelpatroon wordt liggend blokverband. De vloeren van de bad-en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Terra Maestricht, afmeting 150 x 150 mm tpv de douchehoek en afmeting 300 x 300 mm tpv de overige, in de kleur donkergrijs met een grijze voeg. Het tegelpatroon wordt recht en de wand-en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. 9 september 2014 / p.9

10 OMSCHRIJVING INSTALLATIES Riolering De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Stadsverwarming De woningen en appartementen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet, volgens de eisen en voorwaarden van het warmte leverend bedrijf. Het distributienet is geschikt voor een warmwatercomfortklasse van CW3 of CW4. Dit betekent dat de wateraanvoer niet geschikt is voor sanitair wat een CW5 of CW6 behoeft. Voor elke woning wordt in de meterkast door het warmte leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Aangezien de woningen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet, is er geen gasaansluiting beschikbaar. Waterinstallatie Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: kraanaansluiting in de keuken (afgedopt); spoelinrichting van de closetcombinatie(s); fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; tapkraan van de wasmachineaansluiting; Vanaf de meterkast worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten: kraanaansluiting in de keuken (afgedopt); wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe-en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema sanitair en tegels. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Verwarmingsinstallatie De verwarmingsinstallatie wordt aangesloten op stadsverwarming. De woonkamer krijgt vloerverwarming. Alle overige ruimten radiatoren. De horizontale leidingen worden in de dekvloer weggewerkt. De vloerverwarming wordt aangestuurd middels een cv-verdeler. De radiatoren worden aangesloten op een verdeler in de dekvloer. De capaciteit van de installatie wordt berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Ter plaatse van de badkamer wordt er extra een radiator toegepast om te kunnen voldoen aan de temperatuureisen van het SWK. 9 september 2014 / p.10 De installatie wordt geregeld door middel van een hoofdregeling, bestaande uit een thermostaat in de woonkamer. De overige verblijfsruimten en badkamer worden ieder afzonderlijk geregeld middels thermostaatkranen op de radiatoren. Nachtverlaging van de vloerverwarming is niet mogelijk.

11 Bij gelijktijdige verwarming van de woning, met gesloten ramen en deuren, met de juiste vloerafwerking en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening (nachtverlaging is hierbij niet van toepassing) wordt voldaan aan de navolgende ruimtetemperaturen volgens het SWK: Hal 15ºC Overloop 15ºC Woonkamer 20ºC Keuken 20ºC Slaapkamer 20ºC Kamer (onbenoemde ruimte) 20ºC Zolder (onbenoemde ruimte) 15ºC Toilet 15ºC (geen verwarming) Badkamer 22ºC Berging onverwarmd Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van de oplevering voor rekening van ERA Contour B.V.. Ventilatie De woningen worden voorzien van een CO2-gestuurd ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. CO 2 Staat voor koolstofdioxide. De hoeveelheid koolstofdioxide is een referentie voor de benodigde ventilatie bij aanwezigheid van mensen en dieren. Wanneer de in een ruimte geproduceerde koolstofdioxide goed wordt afgevoerd, betekend dit in het algemeen dat de ventilatie ook voldoende is om andere afvalstoffen in de lucht, zoals verbrandingsgassen, vocht en vluchtige organische stoffen uit bouwmaterialen, te verwijderen. Er wordt gebruikte lucht afgezogen in de volgende ruimten: woonkamer / keuken toiletruimte badkamer opstelplaats wasmachine, De verse lucht wordt aangevoerd via roosters in de gevels. In de keuken van de eengezinswoningen wordt een separaat kanaal voorzien voor het aansluiten van een afzuigkap met motor. De keuken van de appartementen wordt separaat aangesloten op de ventilatie-unit. Hierdoor is het noodzakelijk om een motorloze afzuigkap toe te passen. De maximale capaciteit binnen het systeem ten behoeve van een afzuigkap bedraagt 125m3/uur. Op dit systeem mag geen motorafzuigkap worden aangesloten. 9 september 2014 / p.11 Het mechanisch ventilatiesysteem in de woning bestaat uit een mechanische ventilatiebox aangesloten op het kanaalsysteem welke is aangebracht in een leidingkoker en in de betonvloer. In de ruimte waar de ventilatie-unit geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De positie van de ventilatie-unit is op de reserveringsovereenkomsttekening aangegeven met de letters MV. De regeling van het systeem werkt volautomatisch. De luchtkwaliteit gemeten op basis van CO2-gehalte. Voor de badkamer geschiedt dit op basis van relatieve vochtigheid. Bij het systeem wordt een hoofdbediening geleverd welke in de woonkamer wordt gemonteerd. Met deze bediening kan het automatische programma tijdelijk over-ruled worden. De afzuigventielen in de keuken worden op de basis-tekening van de keukenopstelling aangegeven (deze ontvangt u via uw woonadviseur).

12 Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, garage en berging. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van de wandcontactdozen in de meterkast, garage en berging welke van het type opbouw worden. De buitenberging wordt uitgevoerd met een lichtpunt op een schakelaar en een wandcontactdoos aangesloten op de woninginstallatie. In de woonkamer, keuken, slaapkamer en kamer worden de wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de wandcontactdozen bij de keukenopstelplaats. Deze worden, evenals in de badruimte, geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. In de overige ruimten worden de wandcontactdozen geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer. De wandcontactdoos in de meterkast wordt conform voorschriften geplaatst. De wandcontactdozen ter plaatse van de (niet meegeleverde) keukenopstelling worden eveneens aangegeven op de basis-tekening van de keukenopstelling (deze ontvangt u via uw woonadviseur). De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd de lichtschakelaar bij de keukenopstelplaats. Deze wordt geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. De levering en aansluiting van armaturen binnen de woning is niet bij de koopsom inbegrepen. Ter plaatse van de voordeur wordt er een deurbelinstallatie en een buitenarmatuur aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Ter plaatse van de bergingen wordt aan de zijde van de gemeenschappelijke tuin een buitenlichtarmatuur aangebracht. Overige buitenarmaturen zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Bij de oplevering ontvangt de koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van de woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijziging zijn voor rekening van de koper. Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de woning en is op de tekening aangegeven met de letters WM. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer) leidingen blijven in het zicht. Wasdrogeraansluiting De opstelplaats voor de wasdroger bevindt zich in de woning nabij de opstelplaats van de wasmachine en is op de tekening aangegeven met de letters WD. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting. Rookmelders In de woning worden volgens het bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. 9 september 2014 / p.12

13 Centrale antenne inrichting (kabel) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) van de machtigingshouder in de gemeente Utrecht. Voor de centrale antenne inrichting wordt een aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting kan door de koper worden verkregen door het sluiten van een abonnement en voldoen van de entreekosten bij het centrale antenne bedrijf. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Telefoon Voor de telefoon wordt een aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement op het telefoonnet en voldoen van entreekosten. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Loze leidingen In de hoofdslaapkamer wordt er een loze leiding aangebracht die doorloopt tot in de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. Via de koperskeuzelijst kan er voor worden gekozen om deze te bedraden en af te monteren voor een functie naar keuze. 9 september 2014 / p.13

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART

THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART IDRANDZUIDRANDZUIDRANDZUIDR THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART DRAND ZUIDRAND ZUIDR THENEETHEN EETHEN EETHEN TENAPPARTEMENTEN

Nadere informatie

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Verhuurbrochure project: Cedric Mardonstraat Kilder 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Datum: april 2013 Datum: april 2013 Woningstichting Bergh 2 Inhoudsopgave 1 Projectomschrijving 5 2

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie