Technische Omschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 Keuzelijst AFBOUW Technische Omschrijving DE SMAAKTUIN, VEEMARKT UTRECHT Ten behoeve van bouwnummer 26, 27, 32 en februari 2014

2 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Inhoudsopgave Technische Omschrijving... 2 Omschrijving exterieur... 2 Omschrijving interieur... 6 Afwerkstaat Begane grondvloer e verdieping e verdieping Exterieur Kleurenschema s Exterieur Interieur Sanitair Specificaties van het standaard sanitair Technische Omschrijving

3 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Technische Omschrijving Omschrijving exterieur Peil van de woning De bovenkant van de afgewerkte vloer achter de woning entreedeur wordt Peil (Peil = 0) genoemd en is het punt van waaruit alle hoogtematen zullen worden aangegeven. Maatvoering De maten op de tekening(en) zijn uitgedrukt in millimeters en het betreffen circa-maten. In de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Grondwerk Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van de fundering, grondleidingen en bestratingen. Het bouwterrein wordt ontgraven tot de onderkant van de bodemafsluiting onder de woningen. De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het aanvullen van de fundering, leidingsleuven en dergelijke. Als bodemafsluiting van de kruipruimte wordt een laag zand van circa 100 mm aangebracht. De tuin zal zo veel mogelijk op hoogte gebracht worden met de uit het werk komende grond. Aanvullingen/ ophogingen worden op een zodanige wijze uitgevoerd, dat het tot de kavel behorende terrein geëgaliseerd wordt opgeleverd. Riolering / hemelwaterafvoer / drainage De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeente riool. Ter plaatse van de voorerfgrens wordt een ontstoppingsstuk aangebracht. Voor de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering en de doorspuitmogelijkheden van het drainagesysteem wordt bij de oplevering een revisietekening verstrekt. Vuil- en schoon (hemel)water worden gescheiden afgevoerd in kunststof buizen van voldoende diameter. De rioleringsleidingen van het vuil- en schoonwater worden buiten de gevel voorzien van een flexibel aansluitstuk, waarna de riolering van het vuil- en het schoonwater wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater van de berging is niet aangesloten op het gemeente riool maar loost op (de drainage/ riolering van) de gemeenschappelijke binnentuin. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot het rioleringsysteem zijn in de koopsom begrepen. Bestrating De volgende erfafscheiding en/of terreininrichting wordt volgens de situatietekening aangebracht. Terreinverharding De bestrating (verharding van de binnentuin) is aangegeven op de situatietekening. Ter plaatse van de 2. Technische Omschrijving

4 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht rijbaan en de opstelplaats van de auto in de collectieve binnentuin zullen er klinkers of split verharding worden aangebracht. De achtertuinen van bouwnummer 32 en 33 zullen volledig worden voorzien van betontegels grijs (300 x 300 mm). De achtertuinen van bouwnummer 26 en 27 zullen worden voorzien van hardhouten vlonders. De grenspunten van de kavel zullen door Kadaster worden uitgezet. Terreininventaris De terreininventaris maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst en wordt in opdracht van de ontwikkelaar uitgevoerd, e.e.a. conform de door de gemeente gestelde eisen. Gemetselde tuinmuren De gemetselde tuinmuur ter plaatse van bouwnummer 32 grenzend aan het openbaar gebied is ca mm hoog. Prefab houten berging, met afmeting van circa 2 x 3 meter, uitgevoerd als helft van dubbel of enkele berging (volgens situatietekening). De houten bergingen worden uitgevoerd met een plat dak. De buitenwanden zijn opgebouwd uit geïmpregneerde en/of gemodificeerde vuren rabatdelen. Binnentuin: De collectieve binnentuin is ontworpen in samenwerking met landschapsarchitect Haver Droeze uit Amersfoort. De uitwerkingen hiervan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de landschapsarchitect en de gemeente Utrecht. Tijdens deze uitwerking zal, als ook 70 % van de woningen is verkocht, er nog een consultatie plaatsvinden bij de kopers over de keuzemogelijkheden bij de definitieve inrichting van de ontmoetings- en speelplekken. De beplanting en bomen zullen bestaan uit jonge aanplant. Ten behoeve van het beheer- en onderhoud van de collectieve binnentuin zal een vereniging van eigenaren worden opgericht. Bewoners van de Smaaktuin (Veemarkt Blok J) zullen met elkaar verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de collectieve binnentuin. Heiwerk De woning en de buitenberging worden gefundeerd op betonpalen. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen, welke eerst ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente. De kruipruimte wordt geventileerd door middel van roosters in de voor- en achtergevels. Vloeren De begane grond vloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton (type ribcassette). De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd in beton. Onder de begane grondvloer van de woning bevindt zich een kruipruimte. Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing, met omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, wordt afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. 3. Technische Omschrijving

5 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht De eerste verdiepings- en de zoldervloer van de woning worden deels uitgevoerd als massieve prefab betonvloer en deels als kanaalplaatvloer. De dakvloer wordt uitgevoerd als kanaalplaatvloer. Bouwmuren De woningscheidende en dragende bouwmuren van de woning worden uitgevoerd in prefab beton. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw. Gevels woningen De voor- en achtergevels van de woningen worden constructief uitgevoerd. Deze gevels worden samengesteld uit een betonnen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. De architect heeft voor het werk de kleurkeuzes van de gevelmaterialen bepaald. Na overleg met de gemeente (welstandskamer)zullen deze keuzes definitief worden. Isolatievoorzieningen bij een woning met een EPC-waarde van 0,3 De isolatiewaarden van de verschillende constructiedelen van de woning zijn als volgt: - de gemiddelde isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc = 5,0 m2 K/W; - de gemiddelde isolatiewaarde van de platdakconstructie is Rc = 5,0 m2 K/W; - de gemiddelde isolatiewaarde van het platte dak is Rc = 5,0 m2 K/W; en - de gemiddelde isolatiewaarde van de dichte buitengevel is Rc = 4,0 m2 K/W. Buitenkozijnen. ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen in de gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd en wordt voorzien van een brievenbussleuf. De te openen ramen in de kozijnen worden als naar buiten draaiende ramen uitgevoerd behoudens de draai-/kiepramen op de begane grond. Ter plaatse van de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren zijn fabrieksmatig afgelakt. Onder de gevelkozijnen van de woning grenzend aan het maaiveld worden kunststof dorpels aangebracht. Onder de overige gevelkozijnen worden conform tekening keramische raamdorpelstenen aangebracht. De deur van de buitenberging wordt uitgevoerd als: - een houten deur met glasopening voorzien van enkel bruut draadglas (bouwnummer 32 en 33); en - een dichte deur in hetzelfde materiaal als de berging (bouwnummer 26 en 27). Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Door de verschillende dikten van de beglazing kan onderling kleurverschil optreden. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen, met uitzondering van de bovenlichten van de meterkast 4. Technische Omschrijving

6 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht en van de technische ruimte worden voorzien van enkel blank glas. Hang- en sluitwerk buiten De buitendeuren en -ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning en de buitenberging zijn gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. De binnendeuren worden voorzien van: een vrij-/bezetslot in de badkamer en toilet; een kastslot in de meterkast; en een loopslot in de overige deuren. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht in het glas in de buitenkozijnen. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde ventilerende werking. Daken De betonnen platte daken worden voorzien van isolatie en een dakbedekking. Deze is geballast met grind. De dakranden van deze platte daken worden afgewerkt met een aluminium daktrim. In de platte dakvlakken worden voorzieningen aangebracht voor de CV installatie, de afvoer van ventilatielucht, de beluchting van riolering en de fotovoltaïsche zonnecellen. Het platte dak van de buitenberging wordt opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. Het plafond in de buitenberging wordt niet nader afgewerkt. 5. Technische Omschrijving

7 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Omschrijving interieur Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken. Binnenkozijnen en -deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met bovenlichten, bij de meterkast en de technische ruimte/cvruimte in de woning wordt het bovenlicht uitgevoerd met een dicht paneel. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden en daar waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet slot. Onder de deur van de badruimte en de toiletruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De betonplafonds binnen de woning worden voorzien van wit spuitwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast. De V-vormige naden van de betonnen elementen blijven zichtbaar in het plafond. Het plafond van de berging en meterkast wordt niet afgewerkt. Wandafwerking Alle wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast en de wanden van de badruimte en de toiletruimte. Behangklaar betekent dat zonder extra bouwkundige inspanningen kan worden overgegaan tot het behangen van de wand. Plaatselijke oneffenheden, bijvoorbeeld resten van spuitpleisterwerk, dienen door de koper te worden verwijderd. De wanden in de badruimte en de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van 1200 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van 1800 mm aangebracht. Ter plaatse van de douchehoek wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van 2200 mm boven de vloer aangebracht. Boven het tegelwerk worden de wanden in de badruimte en toiletruimte voorzien van spuitwerk. Aan de binnenzijde van de raamkozijnen wordt, ter plaatse van de borstweringen, een vensterbank aangebracht. De binnenzijde van de buitenbergingen wordt niet afgewerkt. Vloerafwerking Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering van de badruimte, wordt een dekvloer aangebracht van anhydriet. De vloeren van de bad- en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. De douchehoek 900 x 900 mm zal verdiept worden getegeld. Het tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. Op de vloer van de buitenberging wordt geen dekvloer aangebracht. 6. Technische Omschrijving

8 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Metaal en kunststofwerken De woningen worden voorzien van metalen huisnummers gemonteerd op de houten pui naast de voordeur, conform het advies van de architect. Keukenopstelling De woningen worden zonder keukeninrichting geleverd. De positie van de opstelplaats en de aansluitingen zijn op de verkooptekening gestippeld aangegeven. Meer informatie vindt u in de procedure en keuzelijsten. Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich op de 1e verdieping in de technische ruimte. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als 'dichte trap' met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als 'open' trap. Langs de muurzijde van de trappen wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten wordt bij de open zijde van de trappen een houten spijlenhek gemonteerd. Schilderwerk De trappen worden dekkend geschilderd met uitzondering van de treden en stootborden, deze worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De houten leuning langs de muurzijde van de trappen wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema sanitair en tegels. Op de tekeningen is de positie van het sanitair aangegeven. Gas De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gas leverend bedrijf. In elke woning wordt door het gas leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv-ketel en naar de opstelplaats voor het kooktoestel. Het laatstgenoemde punt wordt afgedopt. Waterinstallatie 7. Technische Omschrijving

9 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: - kraanaansluiting in de keuken; - spoelinrichting van de closetcombinatie; - fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; - wastafelkraan in de badruimte; - douchekraan in de badruimte; - tapkraan van de wasmachineaansluiting; - cv-ketel. Vanaf de cv-combiketel (comfortklasse: cw-4) worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten: - kraanaansluiting in de keuken; - wastafelkraan in de badruimte; - douchekraan in de badruimte. Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cv ketel met warmwatervoorziening (comfortklasse: cw-4). De cv-ketel bevindt zich in de technische ruimte. De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpssyteem met radiatoren. De horizontale leidingen worden in de dekvloer weggewerkt. Alle plaatstalen radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt. Plaats, aantal en afmeting van de radiatoren zijn afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is de installatie in staat de navolgende temperaturen te bereiken en te behouden: hal 15 C toilet 15 C woonkamer 20 C keuken 20 C overloop 15 C slaapkamer 20 C badkamer 22 C technische ruimte 15 C zolder (onbenoemde ruimte) 15 C buitenberging onverwarmd De installatie wordt geregeld door middel van een thermostaat in de woonkamer. Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van oplevering voor rekening van de aannemer. Ventilatie 8. Technische Omschrijving

10 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht De woningen worden voorzien van een C02 vraag-gestuurd ventilatiesysteem van StorkAir. Bij dit systeem wordt verse lucht via roosters in de gevels toegevoerd en vindt afvoer van de vervuilde lucht mechanisch plaats via een ventilatie-unit: de MV-box. De MV-box wordt aangesloten op het kanaalsysteem dat is aangebracht in een leidingkoker en in de betonvloer. De regeling van het systeem werkt volautomatisch en draadloos. Bij het systeem wordt een draadloze afstandsbediening geleverd waarmee het "automatische" programma tijdelijk overruled kan worden. De vraag naar ventilatie wordt bepaald aan de hand van luchtkwaliteitsmetingen in de woonkamer op basis van het C02 -gehalte. C02 staat voor koolstofdioxide. In de technische ruimte waar de MV-box geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De posities van de afzuigventielen zijn op tekening aangegeven. Er wordt 'gebruikte' lucht afgezogen in de volgende ruimten: - woonkamer / keuken; - toiletruimte; - badkamer; - opstelplaats wasmachine / technische ruimte. De buitenbergingen worden natuurlijk geventileerd. Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en wordt voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in de vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, technische ruimte en de buitenberging, welke in het zicht blijven. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van de wandcontactdozen en schakelaars in de meterkast, technische ruimte en de buitenberging, welke van het type opbouw worden. In de woonkamer, keuken, slaapkamers en zolder worden de wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de wandcontactdozen bij de keuken opstelplaats. Deze worden, evenals in de badruimte, geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. In de overige ruimten worden de wandcontactdozen geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer. De wandcontactdoos in de meterkast wordt conform voorschriften geplaatst. De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd de lichtschakelaar bij de keuken opstelplaats. Deze worden geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. Ter plaatse van de voordeur wordt er een deurbelinstallatie en een aansluitpunt voor een buitenarmatuur aangebracht, welke worden aangesloten op de woninginstallatie. De buitenberging wordt uitgevoerd met een lichtpunt op schakelaar en een wandcontactdoos aangesloten op de woninginstallatie. 9. Technische Omschrijving

11 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht De woningen worden voorzien van PV panelen. De fotovoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. Door schakeling van zonnecellen in de modules kan deze elektriciteit gebruikt worden ofwel teruggeleverd worden aan het openbare net. Het aantal panelen en de positie (voor- of achterdakvlak wordt bepaald door de ligging, type woning en de EPC berekening. Ten tijde van oplevering zal ook een schema van de groepenindeling bij de groepenkast worden opgehangen. Rookmelders In de woning worden volgens het bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. Centrale antenne inrichting (kabel) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAl). Voor de centrale antenne inrichting wordt vanuit de meterkast een loze aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. Telefoon Voor de telefoon wordt een loze aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. 10. Technische Omschrijving

12 Afwerkstaat woning Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting Afwerkstaat Begane grondvloer Entree/gang Dekvloer Behang klaar Spuitwerk Schakelaar tbv buitenlichtpunt, Wisselschakelaar tbv overloop, Wandcontactdoos, Plafondlichtpunt, Radiator, Rookmelder, Kruipluik. Meterkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Niet afgewerkt Elektrameter, Watermeter, Gasmeter, Groepenkast. Toilet Vloertegels Wandtegels Spuitwerk Schakelaar, Plafondlichtpunt, Wc closet, Fontein + fonteinkraan, Afzuigpunt t.b.v. ventilatie. Woonkamer Dekvloer Behang klaar Spuitwerk Schakelaars, Wandcontactdozen, Plafondlichtpunten, Aansluitpunt (loos) t.b.v. televisie, Aansluitpunt (loos) t.b.v. telefoon, Thermostaat, Radiatoren, CO2 sensor t.b.v. ventilatiesysteem. Keuken Dekvloer Behang klaar Spuitwerk In de basis is de woning niet voorzien van een standaard keukenopstelling. Schakelaar, Wandcontactdozen, Aansluitpunten t.b.v. opstelplaats keuken, 2 afzuigpunten t.b.v. ventilatie, Plafondlichtpunt, Standenschakelaar ventilatiesysteem, Radiator, Gasaansluitpunt (afgedopt). Buiten berging geen afwerkvloer niet afgewerkt niet afgewerkt Schakelaar, Wandcontactdoos, Plafondlichtpunt. 11. Technische Omschrijving

13 Afwerkstaat woning Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting 1e verdieping Overloop 1 e verdieping Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Wisselschakelaars, Wandcontactdoos, Lichtpunt, Rookmelder. Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaar, wandcontactdozen plafondlichtpunt en radiator.de hoofdslaapkamer is voorzien van: Aansluitpunt (loos) t.b.v. televisie Aansluitpunt (loos) t.b.v. telefoon Badkamer Vloertegels Wandtegels Spuitwerk Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en wandlichtpunt Plafondlichtpunt en wandlichtpunt Wastafelcombinatie: - wastafel, mengkraan, spiegel Douchecombinatie: - getegelde douchehoek voorzien van doucheput, douchemengkraan, glijstang & douchekop. Afzuigpunt t.b.v. ventilatie, radiator. Technische ruimte / Wasruimte Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaar (opbouw) t.b.v. wandlichtpunt, Wandlichtpunt, Wandcontactdoos, Wandcontactdoos t.b.v. mv-box, Wandcontactdoos t.b.v. cv-ketel, Wandcontactdoos t.b.v. wasmaschine, Afzuigpunt t.b.v. ventilatie, Opstelplaats MV box, Opstelplaats CV-ketel. 12. Technische Omschrijving

14 Afwerkstaat woning Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting 2e verdieping Zolder Dekvloer Behangklaar spuitwerk Wiselschakelaar, Wandcontactdoos, Lichtpunt. Exterieur Voorgevel woning Achtergevel woning Berging Aansluitpunt tbv wandarmatuur Aansluitpunt tbv wandarmatuur Aansluitpunt tbv wandarmatuur 13. Technische Omschrijving

15 Kleurenschema s Kleurenschema s Exterieur Gevelmetselwerk Metselwerk Voegwerk Metselwerk latei (boven kozijnen) Uitvoering metselwerk bouwnummer 26, 32 en 33 Uitvoering metselwerk bouwnummer 27 kleur: bruin kleur: bruin Kleur: grijs Profiel: geribbeld Profiel: standaard vlak Daken Aluminium daktrim Kleur: grijs Kozijnen, ramen en deuren (buiten en binnenzijde) Gevelkozijnen en ramen in gevelkozijnen Woningtoegangsdeur Tuindeur Bergingsdeur kleur: grijs kleur: bruin kleur: grijs kleur: grijs Overige Hemelwaterafvoer achtergevel pvc Keramisch raamdorpel Buitenberging - gewolmaniseerd rabatdelen Grijs Antraciet - geglazuurd Onafgewerkt (naturel) 14. Technische Omschrijving

16 Kleurenschema s Interieur Spuitwerk plafonds Spuitwerk boven wandtegels Vensterbanken - composiet Dorpels (bad- en toiletruimte) - kunststeen Binnenkozijnen en -deuren Trap en traphek Trapleuning - grenen Wandcontactdozen en schakelaars Radiatoren Afzuigventielen mechanische ventilatie Bianco wit Licht grijs Alpine wit Blank 15. Technische Omschrijving

17 Kleurenschema s Sanitair Toiletcombinatie in toiletruimte Duobloc - porselein Closetzitting met deksel - kunststof Fonteincombinatie in toiletruimte Fontein - porselein Sifon - kunststof Kraan - metaal Chroom Wastafelcombinatie in badruimte Wastafel - porselein Sifon - kunststof Mengkraan - metaal Planchet - kunststof Chroom Spiegel - Wastafelcombinatie in badruimte 16. Technische Omschrijving

18 Kleurenschema s Doucheputje - RVS Douchemengkraan - metaal Glijstangcombinatie - kunststof RVS Chroom Chroom 17. Technische Omschrijving

19 Kleurenschema s Bad- en toiletruimte Tegelkeuzepakket koel Wandtegel geglazuurd 15x20 cm (glanzend) Basis keuze 1 Kleur: wit Type: 0490L 1520 Basis keuze 2 Kleur: wit Type: 0490L 1520 Basis keuze 3 Kleur: wit Type: 0490L 1520 Accent wandtegel Geglazuurd 15x20 cm (glanzend) Kleur: grijs Type: 16870L 1520 Kleur: donkergrijs Type: 16890L 1520 Kleur: antraciet Type: 17090L 1520 Vloertegel antislip ongeglazuurd 15x15 cm (mat) Kleur: grijs Type: 74020LS 1515 Kleur: muisgrijs Type: 74030LS 1515 Kleur: ivoorzwart Type: 74090LS 1515 zie bemonstering Tegelkeuzepakket warm Basis keuze 4 Kleur: roomwit Type: 0497L 1520 Basis keuze 5 Kleur: roomwit Type: 0497L 1520 Basis keuze 6 Kleur: roomwit Type: 0497L 1520 Kleur: beige Type: 17060L 1520 Kleur: grijsbruin Type: 17070L 1520 Kleur: midden Warm grijs Type: 13740L 1520 Kleur: beige Type: 74060LS 1515 Kleur: grijsbruin Type: 74070LS 1515 Kleur: midden Warm grijs Type: 74050LS 1515 zie bemonstering 18. Technische Omschrijving

20 Kleurenschema s Betegelkeuze Badkamer Basis uitvoering Effen Uitvoering 1 Om en om Uitvoering 2 Dambord Uitvoering 3 Band 19. Technische Omschrijving

21 Kleurenschema s Betegelkeuze Toiletruimte Basis uitvoering Effen Uitvoering 1 Om en om Uitvoering 2 Band Specificaties van het standaard sanitair Zie bijlage Door toepassing van kunststof producten en producten van porselein kunnen onderlinge kleurverschillen optreden. De wand- en vloertegels worden niet stroken aangebracht. 20. Technische Omschrijving

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving , Den Haag, Morgenstond 25 november 2014 Technische Omschrijving versie 4 Omschrijving exterieur Grondwerk De tuin zal zo veel mogelijk op hoogte gebracht worden met de uit het werk komende grond. Aanvullingen/

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving De Barones, t Buitenrijk te Maassluis 19 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepalingen 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 106 woningen nieuwbouwproject Sprankelveld Rotterdam 4 april 2016 1. Algemeen In deze technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing

Nadere informatie

Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B

Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B Versie: 1.2 DEFINITIEF Datum: 20-12-2017 Inhoud Omschrijving exterieur... 3 Grondwerk... 3 Riolering / hemelwaterafvoer / drainage... 3 Terreininrichting

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving De Nieuwe Kaai, Bergen op Zoom 18 december 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepalingen 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen voorbehouden

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Technische Omschrijving kopers

Technische Omschrijving kopers Technische Omschrijving kopers LekkerEIGENhuis Versie 3, d.d. 18 augustus 2016 1. Technische Omschrijving 2016 versie 3 Inhoudsopgave Omschrijving exterieur blz. 3 Omschrijving interieur blz. 5 Afwerkstaat

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 22 Woningen Leesten Oost te Zutphen Type Esdoorn 21 april 2015 1. Technische Omschrijving versie 1 Algemeen Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Technische Omschrijving t Buitenrijk

Technische Omschrijving t Buitenrijk Technische Omschrijving t Buitenrijk Type Gravin Datum: 14 december 2013 Technische omschrijving t Buitenrijk, type Gravin 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen blz. 2 2. Omschrijving exterieur blz. 4 3. Omschrijving

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw

Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw Inhoudsopgave 1. Algemeen blz. 2 2. Omschrijving exterieur blz. 4 3. Omschrijving interieur blz. 7 4. Kleurenschema s blz. 12 5. Woningoverzicht

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

2 kadewoningen, type Keyzer

2 kadewoningen, type Keyzer 2 kadewoningen, type Keyzer LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance aan de kade en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! 2 Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving Droomweide, Veld 5, Blok C, bouwnummer 41 t/m 48, d.d. 22-06-2016 Inhoudsopgave Algemeen blz. 3 Omschrijving exterieur blz. 5 Omschrijving interieur blz. 8 Afwerkstaat algemeen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken

Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken Vlaardings Geluk III Versie 1, 18 april 2016 1. Technische Omschrijving 18 april 2016 Inhoud Algemeen... 3 Bouwplanomschrijving... 3 Administratieve

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 2209 Karspelhof, d.d. 20-05-2016 8 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepalingen 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Krijtstreepmethode

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin

Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin Inhoudsopgave 1. Algemeen blz. 2 2. Omschrijving exterieur blz. 3 3. Omschrijving interieur blz. 5 Datum: 22 februari 2013 Technische

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl BRW Flex Werkboek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stappenplan 4 3 Het plan 6 4 Plattegronden 7 5 Gevels 7 6 Technische

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

5 stadswoningen, type Pakhuis

5 stadswoningen, type Pakhuis 5 stadswoningen, type Pakhuis LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! EUROPALAAN Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 WWW.DEBOL.NL Technische Omschrijving Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepaling 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur... 13 Kleurenschema interieur... 13 Sanitair, vloer-

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving Het Straatje Blok B & C Coendersbuurt (Nieuw Delft), Delft 13 Juni 2015 v1 1. Technische Omschrijving versie 1 Algemeen en uitgangspunten Bouwplanomschrijving Het project Het Straatje

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen INHOUD 2 KAART EN OMGEVING 3 SITUATIE 4 DE WONINGEN 5 PLATTEGROND KOPGEVEL 6 PLATTEGROND TUSSENWONING 7 PLATTEGROND EINDWONING 8 PLATTEGROND SENIORENWONING

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Aan de 3d-impressie, de zogenaamde artist impression, kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de 3d-impressie, de zogenaamde artist impression, kunnen geen rechten worden ontleend. algemeen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, architect, constructeur en overige

Nadere informatie

Project Kloosterbuuren Den Haag

Project Kloosterbuuren Den Haag Project Kloosterbuuren Den Haag TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 18 juni 2014 Woningtype T1, T1a en T1b Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2^1 KAP WONING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en. De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals dat geldig was ten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen

Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen Technische omschrijving LAUREATEN Herenhuizen 17 augustus 2017 Inhoudsopgave Peil van de woning en maatvoering... 3 Energie... 3 Grondwerk... 3 Terreininrichting... 3 Buitenriolering... 3 Berging... 3

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Kleur- en materiaalstaat

Kleur- en materiaalstaat Utrecht Kleur- en materiaalstaat Datum: 27-06-2016 1. Kleur- en materiaalstaat exterieur Onderdeel Materiaal Kleur Woning: Bestrating achtertuin Parkeerplaats in achtertuin Bestrating naast parkeerplaats

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie