Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw"

Transcriptie

1 Technische Omschrijving t Buitenrijk Eengezinswoning Type Jonkvrouw Inhoudsopgave 1. Algemeen blz Omschrijving exterieur blz Omschrijving interieur blz Kleurenschema s blz Woningoverzicht blz. 13 Datum: 25 juni 2013 Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 1

2 1. Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de basiswoning verwijzen wij u naar de (losse) verhuurtekeningen. De technische omschrijving vormt één geheel met de verhuurtekeningen. Bouwplanomschrijving Het project t Buitenrijk is gelegen in de Burgemeesterswijk te Maassluis en omvat in totaal 67 appartementen verdeeld over 3 complexen en 74 eengezins koopwoningen die in fasen in verkoop worden gebracht. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau Groosman Partners Architecten uit Rotterdam. Deze technische omschrijving gaat over 6 eengezins huurwoningen type Jonkvrouw in fase 2A. De huurwoningen hebben allen een stramienbreedte van 5,4 m 1 en zijn gelegen aan het hof. De kavels zijn ruim bemeten met diepe tuinen. Daarnaast is er aan de voorzijde van de woningen gezorgd voor een mooie overgang met het openbaar gebied door een Delftse stoep, een voortuin of een verhoogd terras. Ook de auto heeft een plekje gekregen in het plan. Deze kunnen worden geparkeerd in de in het plan geïntegreerde parkeerhoven. Aan het einde van deze technische omschrijving vindt u een overzicht van de woningen, waarin per bouwnummer gegevens zijn opgenomen. Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening Entree Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Hobbyruimte Toilet Badkamer Zolder Berging Trapkast Meterkast Bouwbesluit Verkeersruimte Verkeersruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Wijzigingen voorbehouden De verhuurdocumentatie van het project t Buitenrijk is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is Maasdelta genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: - kleur- en materiaalgebruik - de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) bij de woningen - wijzigingen ten behoeve van constructie - voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen - wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften - wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven - de plaats, aantallen en afmetingen van radiatoren, lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige installatie-onderdelen - het verloop van kanalen en leidingen. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 2

3 Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende verhuurtekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verhuurtekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:500). De artist impressies en plattegronden zoals opgenomen in de verhuurbrochure en op de website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de verhuurtekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten zijn niet mogelijk. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 3

4 2. Omschrijving exterieur Peilen en maten Als peil (P=0) geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. De uitkomende grond wordt deels gebruikt voor het aanvullen van de fundering, leidingsleuven en dergelijke en voor het ophogen van de tuinen. Overtollige grond wordt afgevoerd. De privétuinen worden voorzien van 20 cm beteelbare grond. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd Terreininrichting, beplanting en tuinaanleg De volgende erfafscheiding en/of terreininrichting wordt volgens de situatietekening aangebracht. Delftse stoep De Delftse stoep wordt uitgevoerd als klinkerbestrating met ter plaatse van de woningscheiding een stalen paaltje met een ketting naar de gevel. Gemetselde tuinmuren De gemetselde tuinmuren van de hoekwoningen van type Jonkvrouw en Jonkheer grenzend aan het openbaar gebied zijn ca mm hoog. Ter plaatse van de buitenberging is deze circa 2300 mm hoog. Openbaar terreininrichting De terreininrichting van het openbare gebied zal naar ontwerp van BGSV bureau voor stedenbouw uit Rotterdam worden uitgevoerd. Na realisatie wordt het openbare gebied overgedragen aan de gemeente Maassluis. In de verhuurbrochure van t Buitenrijk en op de situatietekening is het meest recente ontwerp van het openbare gebied afgebeeld. Dit ontwerp kan nog wijzigen. De beplanting en bomen zullen bestaan uit jonge aanplant en bestaande bomen uit het bomendepot. Bestrating De bestrating in de achtertuin bestaat uit een zeempad van grijze betontegels in de afmeting 300 x 300 mm, 600mm breed over de gehele lengte van de achtergevel. Tevens liggen er staptegels van 400 x 600 mm van de achtergevel naar het brandpad. Heiwerk De woning, de buitenberging en de tuinmuren worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de palen zijn bepaald door de constructeur. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Maassluis. Vloeren en wanden (skelet) Begane grondvloer De begane grond vloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton (type ribcassette). De kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt voor de toegankelijkheid voorzien van een sparing, met een omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, die wordt afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. De exacte plaats van het kruipluik kan in werkelijkheid afwijken van de positie op de verkooptekeningen. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 4

5 Verdiepingsvloeren De verdiepingsvloeren van de woning worden uitgevoerd als betonvloer. Indien nodig worden er voor de opvang van de overspanning van de betonvloeren metalen liggers toegepast. De dikte van de vloeren als ook de benodigde wapening is bepaald door de constructeur. Bouwmuren De woningscheidende en dragende bouwmuren van de woning worden uitgevoerd in beton, dikten conform tekeningen. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw van circa 60 mm. Vloer buitenberging De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd als betonplaat. Gevels woningen De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevels van de woningen worden constructief uitgevoerd in beton. De gevels worden als volgt samengesteld: Prefab betonnen binnenspouwblad; Isolatiemateriaal in de luchtspouw; Buitenspouwblad van gemetselde baksteen Metselwerk Het buitenspouwblad wordt gemaakt van gemetselde baksteen. De gevel wordt opgetrokken uit metselwerk en voegwerk dat wit wordt gekeimd. De onderste lagen metselwerk van de gevels worden uitgevoerd in een bruine baksteen om vervuiling te voorkomen. Isolatievoorzieningen De isolatiewaarden van de verschillende constructiedelen van de woning zijn als volgt: - De gemiddelde isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc= 4,0 m² K/W - De gemiddelde isolatiewaarde van de dichte buitengevel is Rc= 5,0 m² K/W. - De gemiddelde isolatiewaarde van de schuine en platte dakconstructie is Rc= 5,0 m² K/W; - De gemiddelde isolatiewaarde van de erkers en dakkapellen is Rc= 3,5 m² K/W. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen in de gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd en voorzien van een glasopening. De te openen ramen in de kozijnen worden als naar binnen draaiende draai-/kiepramen uitgevoerd. Ter plaatse van de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren worden afgewerkt met een dekkende verf. De schuifpui van type Jonkvrouw wordt uitgevoerd als aluminium schuifpui in een houten stelkozijn. De onderdorpels van de gevelkozijnen van de woning grenzend aan het maaiveld worden uitgevoerd in kunststeen of gelijkwaardig. Onder de raamkozijnen in de gemetselde gevels worden waterslagen van kunststeen aangebracht. De dakkapellen worden uitgevoerd in hout en afgewerkt met houten plaatmateriaal en dekkend afgewerkt met een dekkende verf. De deur van de buitenberging wordt uitgevoerd als een houten deur (stapeldorpels) met glasopening voorzien van gelaagd enkel glas met matte folie. Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Daar waar het volgens regelgeving noodzakelijk is, wordt gelaagd en/of Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 5

6 zonwerend en/of geluidwerend glas toegepast. Door de verschillende typen glas en verschillende dikten van de beglazing kan onderling kleurverschil optreden. Hang- en sluitwerk buiten De buitendeuren en -ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). Gestreefd wordt te voldoen aan de eisen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning en de buitenberging zijn gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, in de gevels boven de kozijnen ventilatieroosters aangebracht. Deze roosters zijn grotendeels uitgevoerd als zogenaamde verdekte roosters zodat de roosters van buitenaf nauwelijks zichtbaar zijn. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht van buitenaf. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde ventilerende en geluidwerende werking. Voor het creëren van een optimale luchtstroom is het noodzakelijk om de eventueel te plaatsen gordijnen minimaal 100 mm vrij te houden van het kozijn en 30 mm vrij te houden van de vloerafwerking. Daken Hellende daken De dakconstructie van de hellende daken wordt uitgevoerd in prefab houten dakelementen voorzien van isolatiemateriaal en benodigde folies. De dakplaten worden aan de onderzijde voorzien van niet afgewerkte houten beplating (bruine beplating met naden en bevestigingsgaatjes in het zicht). In slaapkamer 4, op de tweede verdieping wordt de beplating gesausd. Bij type Jonkvrouw wordt de bovenzijde van de dakelementen voorzien van panlatten en wordt bedekt met keramische dakpannen. In de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht voor de Cv-installatie, de afvoer van ventilatielucht, beluchting van riolering. De goot en afdekkappen ter plaatse van de kopgevels van type Jonkvrouw worden uitgevoerd in zink of zinkkleurig in een andere materiaalsoort. Platte daken Het geïsoleerde houten platte dak van de dakkapellen wordt aan de bovenzijde voorzien van een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. De onderzijde (in de woning) wordt afgewerkt met gipsplaat. De dakranden van deze platte daken worden afgewerkt met een aluminium daktrim. Het platte dak van de buitenberging wordt opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. Het plafond in de buitenberging wordt niet nader afgewerkt. Hemelwaterafvoeren: De goten worden ter plaatse van de voorgevels van de woningen voorzien van zinken of zinkkleurige (ander materiaalsoort) hemelwaterafvoeren. Ter plaatse van de achtergevel worden deze voorzien van kunststof hemelwaterafvoeren in de kleur grijs. De buitenbergingen worden voorzien van een hemelwaterafvoer (per twee gekoppelde bergingen één hemelwaterafvoer). De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het gemeenteriool (verbeterd gescheiden stelsel). Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 6

7 3. Omschrijving interieur Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken, dikte 70 of 100 mm. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de verkooptekening. De wanden worden behangklaar afgewerkt. Binnenkozijnen en-deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met bovenlichten, bij de meterkast en de trapkast in de woning wordt het bovenlicht bezet met een dicht paneel. Bij de CV-ruimte wordt een binnendeurkozijn zonder bovenlicht geplaatst. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden, waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet sloten. Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De betonplafonds binnen de woning worden voorzien van wit spuitpleisterwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast. De v-naden van de betonnen elementen blijven zichtbaar in het plafond. Het plafond van slaapkamer 4 van type Jonkvrouw wordt uitgevoerd d.m.v. het plaatsen van gipsplaten tegen de onderzijde van de houten balklaag, voorzien van spuitpleisterwerk, en houten vloerplaten op de houten balklaag. De plafondafwerking van de onbenoemde ruimte is eveneens voorzien van spuitpleisterwerk. Wandafwerking Alle wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast, de wand t.p.v. de keukenopstelling en de wanden van de badruimte en de toiletruimte. De wanden in de badruimte en de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van ca mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot aan het plafond aangebracht. Boven het tegelwerk worden de wanden in de bad- en toiletruimte voorzien van spuitpleisterwerk. Aan de binnenzijde van raamkozijnen wordt, ter plaatse van borstweringen, een vensterbank aangebracht. De binnenzijde van de houten buitenbergingen wordt niet afgewerkt. Vloerafwerking Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering van de badruimte, wordt een dekvloer aangebracht van zandcement. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. In verband met de vloerverwarming mag de warmteweerstand van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/m.K bedragen. De vloeren van de bad- en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Op de vloer van de buitenberging wordt geen dekvloer aangebracht. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 7

8 Keukenopstelling De woningen worden voorzien van een Bruynzeel keuken. Deze keuken (rechte opstelling) is voorzien van alle gemakken. Naast de inbouwkoelkast, 1,5 spoelbak, kooktoestel (gas) en afzuigkap (schouw) is de woning standaard voorzien van een vaatwasser. De wand achter het keukenblad wordt tot aan de bovenkastjes betegeld. Voor de huurwoning is een keuzelijst samengesteld om uw keuken naar eigen wens aan te passen, zo is er een ruime keuze uit kleuren en handgrepen mogelijk. Tevens kunt u kiezen uit diverse tegels. U kunt een afspraak maken met Bruynzeel voor de keuzelijsten, desgewenst wordt er een vrije showroom keuze geboden. Hier zijn een paar spelregels aan verbonden. De medewerker van Bruynzeel kan u hierover informeren. Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich op de 2 e verdieping en is op de verhuurtekening aangegeven met de letters WM. De opstelplaats zal bestaan uit een elektraaansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Wasdrogeraansluiting Op de 2 e verdieping is het tevens mogelijk een wasdroger te plaatsen. De opstelplaats voor de wasdroger is op de verhuurtekening aangegeven met de letters WD. De opstelplaats zal bestaan uit een loze leiding t.b.v. een elektra-aansluiting voor type Jonkvrouw. Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. Langs de muurzijde van de trappen wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten (zie verkooptekening) wordt bij de open zijde van de trappen een houten spijlenhek gemonteerd. Schilderwerk De trappen worden dekkend geschilderd met uitzondering van de treden en stootborden en de binnenzijde van de trapkast, deze wordt fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. Het overige in het zicht aanwezige houtwerk wordt dekkend geschilderd, met uitzondering van de houten leuning langs de muurzijde van de trappen. Deze wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. De plaatstalen binnendeurkozijnen en opdekdeuren worden fabrieksmatig afgewerkt. De in het zicht blijvende leidingen in de woning worden niet geschilderd. Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Het toilet op de begane grond is voorzien van een wandcloset met toiletzitting en deksel Verder is er een fonteintje met koud water. De badkamer wordt voorzien van een wastafel met spiegel, planchet en een eenhendelmengkraan. De douche is voorzien van een thermostaatkraan. Tevens bevindt zich in de douche een lijngoot (in plaats van een doucheputje) om het water af te voeren. De woning is standaard uitgevoerd met een ligbad met thermostaatkraan. De badkamer is verder voorzien van een tweede wandcloset en een elektrische handdoeken radiator. Riolering De riolering (verbeterd gescheiden stelsel) van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 8

9 Gas De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gas leverend bedrijf. In elke woning wordt door het gas leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv-ketel en naar de opstelplaats voor het kooktoestel. Waterinstallatie Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: kraanaansluiting in de keuken (afgedopt); spoelinrichting van de closetcombinatie(s); fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; wastafelkraan in de badruimte; (eventueel) douchekraan in de badruimte, indien op de verkooptekening aangegeven; (eventueel) badkraan in de badruimte, indien op de verkooptekening aanwezig; tapkraan van de wasmachineaansluiting; cv-ketel. Vanaf de cv-combiketel worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten: kraanaansluiting in de keuken; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; badkraan in de badruimte; Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cvketel met warmwatervoorziening. De cv-ketel bevindt zich in de technische ruimte. Op de verkooptekeningen is de globale positie van de cv-ketel aangegeven met de letters CV. De woning, behalve de badkamer en de onbenoemde ruimte op zolder, wordt voorzien van vloerverwarming. De capaciteit van de installatie wordt berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Ter plaatse van de badkamer wordt een elektrische radiator toegepast. De installatie wordt geregeld door middel van een hoofdregeling, bestaande uit een thermostaat in de woonkamer. De slaapkamers kunnen afzonderlijk nageregeld middels een thermostaat. Nachtverlaging van de vloerverwarming is niet mogelijk. Bij gelijktijdige verwarming van de woning, middels de vloerverwarming met gesloten ramen en deuren, met de juiste vloerafwerking en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening (nachtverlaging is hierbij niet van toepassing) wordt voldaan aan de navolgende ruimtetemperaturen. Entree 15ºC Overloop 15ºC Woonkamer 20ºC Keuken 20ºC Slaapkamer 20ºC Zolder (onbenoemde ruimte) 15ºC Toilet 15ºC (geen verwarming) Badkamer 22ºC Buitenberging onverwarmd Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 9

10 Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van oplevering voor rekening van ERA Contour B.V. Ventilatie De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Er wordt gebruikte lucht afgezogen in de keuken, toiletruimte, badruimte, en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine. De verse lucht wordt aangevoerd via roosters in de gevels. De afvoerunit wordt gemonteerd en aangesloten op kanalen die zijn aangebracht in de leidingkoker en in de betonvloer zijn gestort. In de ruimte waar de ventilatie-unit geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De positie van de ventilatie-unit is op de verkooptekening aangegeven met de letters MV. Nabij de kamerthermostaat wordt een bedieningspaneel met standen aangebracht voor de toerenregeling van de MV-installatie. De posities van de afzuigventielen zijn op de verhuurtekening indicatief aangegeven en kunnen nog wijzigen. De buitenbergingen worden natuurlijk geventileerd. Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, technische kast, de buitenberging en (eventuele) leidingen aan de kapconstructie, welke in het zicht blijven. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van de technische kast, de buitenberging en (eventueel) aan de kapconstructie, welke van het type opbouw worden. De plaats van de electrapunten is indicatief en kan dus nog wijzigen. De buitenberging wordt uitgevoerd met een lichtpunt op schakelaar en een wandcontactdoos aangesloten op de woninginstallatie. In de woonkamer, keuken, slaapkamers en zolder worden de wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de wandcontactdozen bij de keuken opstelplaats. Deze worden, evenals in de badruimte, geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. In de overige ruimten worden de wandcontactdozen geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer. De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst. Ter plaatse van de voordeur wordt er deurbelinstallatie aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Op de buitenberging van type Jonkvrouw wordt een buitenarmatuur aangebracht met schemerschakeling ter verlichting van het achterpad. Het buitenarmatuur wordt aangesloten op de woninginstallatie. Bij de oplevering is in de woning een schema van de groepenindeling aanwezig. Rookmelders In de woning worden volgens het bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. Centrale antenne inrichting (kabel) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) van de machtigingshouder in de gemeente Maassluis. De leidingen worden tot in de meterkast aangebracht. Voor de centrale antenne inrichting wordt een aansluitpunt, welke niet is Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 10

11 voorzien van bedrading, in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement en voldoen van de entreekosten bij het centrale antenne bedrijf. Deze kosten zijn voor de huurder. Telefoon De woning niet voorzien van een telefoonaansluiting. Glasvezel In de wijk wordt een glasvezelnetwerk aangelegd. De leiding wordt tot in de meterkast aangebracht. In de woning bevinden zich meerdere loze leidingen, van de meterkast naar de verschillende verblijfsruimten, welke u naar wens kunt (laten) bedraden. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement. Deze kosten zijn voor de huurder. Loze leidingen Per slaapkamer wordt er een loze leiding aangebracht die doorloopt tot in de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. Via de huurderskeuzelijst kan er voor worden gekozen om deze te bedraden en af te monteren voor een functie naar keuze. Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 11

12 4. Kleurenschema s Exterieur Onderdeel Materiaal Kleur Metselwerk Baksteen Type Jonkvrouw: bruin met donkere voeg (plint) wit gekeimd metselwerk (opgaand werk) Gevelkozijnen Hardhout Wit Ramen in gevelkozijnen Hardhout Type Jonkvrouw: grijs Schuifpui Aluminium Wit Woning entreedeur Vlakke deur met ruit Type Jonkvrouw: rood Deur buitenberging Hardhout Grijs Geveldrager Staal Grijs Waterslagen Kunststeen Grijs Hellend dak Keramische pan Type Jonkvrouw: donkergrijs Dakgoot Zink Type Jonkvrouw: naturel Dakkapel Hout Wit Afdekker kopgevel Zink Type Jonkvrouw: grijs Daktrim Aluminium Grijs Hemelwaterafvoer Staal verzinkt Naturel voorgevel Hemelwaterafvoer Kunststof Grijs achtergevel Hekwerk (gevel) Staal Zwart Buitenberging Hout Grijs De kleuren van het kleurschema kunnen eventueel nog door ERA Contour, de gemeente Maassluis en/of de architect gewijzigd worden. Interieur Onderdeel Kleur Structuur spuitwerk plafonds Structuurspuitwerk boven wandtegelwerk Gevelkozijnen en aftimmering (binnenzijde) Gevelkozijnen draaiende delen Vensterbanken Dorpels (bad- en toiletruimte) Binnenkozijnen en -deuren Trap en traphek Trapleuning Wandcontactdozen en schakelaars Wit Wit Wit Grijs Composiet Kunststeen antraciet Wit Wit Blank De kleuren kunnen nog door Maasdelta, de gemeente Maassluis en/of de architect gewijzigd worden. Wit Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 12

13 5. Woningoverzicht Bnr. Type Jonkvrouw Gebruiksoppervlak GBO (m²) excl. berging Oppervlak berging (m²) Huurklasse 215 Hoekwoning Luxe 216 Tussenwoning Luxe 217 Tussenwoning Luxe 218 Tussenwoning Luxe 219 Tussenwoning Luxe 220 Tussenwoning Luxe Technische omschrijving t Buitenrijk, type Jonkvrouw 13

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving , Den Haag, Morgenstond 25 november 2014 Technische Omschrijving versie 4 Omschrijving exterieur Grondwerk De tuin zal zo veel mogelijk op hoogte gebracht worden met de uit het werk komende grond. Aanvullingen/

Nadere informatie

Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin

Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin Technische Omschrijving t Buitenrijk type Valkenier, Markies en Keizerin Inhoudsopgave 1. Algemeen blz. 2 2. Omschrijving exterieur blz. 3 3. Omschrijving interieur blz. 5 Datum: 22 februari 2013 Technische

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving De Barones, t Buitenrijk te Maassluis 19 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepalingen 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 106 woningen nieuwbouwproject Sprankelveld Rotterdam 4 april 2016 1. Algemeen In deze technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving De Nieuwe Kaai, Bergen op Zoom 18 december 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepalingen 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen voorbehouden

Nadere informatie

Technische Omschrijving t Buitenrijk

Technische Omschrijving t Buitenrijk Technische Omschrijving t Buitenrijk Type Gravin Datum: 14 december 2013 Technische omschrijving t Buitenrijk, type Gravin 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen blz. 2 2. Omschrijving exterieur blz. 4 3. Omschrijving

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 WWW.DEBOL.NL Technische Omschrijving Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepaling 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken

Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken Technische Omschrijving Parkwoningen & Type In de Wolken Vlaardings Geluk III Versie 1, 18 april 2016 1. Technische Omschrijving 18 april 2016 Inhoud Algemeen... 3 Bouwplanomschrijving... 3 Administratieve

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B

Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B Technische Omschrijving 15 woningen Wetenschappersbuurt fase B Versie: 1.2 DEFINITIEF Datum: 20-12-2017 Inhoud Omschrijving exterieur... 3 Grondwerk... 3 Riolering / hemelwaterafvoer / drainage... 3 Terreininrichting

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 2114 - Keuzelijst 2014-02-07 AFBOUW Technische Omschrijving DE SMAAKTUIN, VEEMARKT UTRECHT Ten behoeve van bouwnummer 26, 27, 32 en 33 14 februari 2014 Technische Omschrijving De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Project Kloosterbuuren Den Haag

Project Kloosterbuuren Den Haag Project Kloosterbuuren Den Haag TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 18 juni 2014 Woningtype T1, T1a en T1b Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S INLEIDING In Mierlo wordt, dicht bij het centrum, een nieuw woongebied met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. De naam van dit gebied is Luchen en is

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur... 13 Kleurenschema interieur... 13 Sanitair, vloer-

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Project : Park Dillenburg fase 2

Project : Park Dillenburg fase 2 Pagina: 1 van 22 Project : Park Dillenburg fase 2 Betreft : Keuzelijst 2^1 kapwoning Keuzelijst: Park Dillenburg fase 2 Pagina: 2 van 22 Keuze Code Omschrijving Prijs (incl 21% BTW) Kopersmeer- en minderwerkopties.

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Project Kloosterbuuren Den Haag

Project Kloosterbuuren Den Haag Project Kloosterbuuren Den Haag TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 18 juni 2014 Woningtype T4a en T4b Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

rijwoning -eigentijdstype Renvooi type 5 = badkamer aan voorzijde type 5.1 = badkamer in midden

rijwoning -eigentijdstype Renvooi type 5 = badkamer aan voorzijde type 5.1 = badkamer in midden Renvooi gevelmetselwerk Kalkzandsteen lichte scheidingswand lichte scheidingswand (geluidwering conform bouwbesluit art. 3.17a) isolatie schakelaar tel cai vent. o kt vw kk ak cm wm wd rm serieschakelaar

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

rijwoning Renvooi type 1 = badkamer aan voorzijde type 2 = badkamer in midden

rijwoning Renvooi type 1 = badkamer aan voorzijde type 2 = badkamer in midden Renvooi gevelmetselwerk Kalkzandsteen lichte scheidingswand lichte scheidingswand (geluidwering conform bouwbesluit art. 3.17a) isolatie schakelaar tel cai vent. o kt vw kk ak cm wm wd rm serieschakelaar

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Technische Omschrijving kopers

Technische Omschrijving kopers Technische Omschrijving kopers LekkerEIGENhuis Versie 3, d.d. 18 augustus 2016 1. Technische Omschrijving 2016 versie 3 Inhoudsopgave Omschrijving exterieur blz. 3 Omschrijving interieur blz. 5 Afwerkstaat

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

2 koopwoningen Spijtellaantje te Amsterdam. Technische Omschrijving

2 koopwoningen Spijtellaantje te Amsterdam. Technische Omschrijving Project: 2 koopwoningen Spijtellaantje te Amsterdam Technische Omschrijving Versie: 1.0 - DEFINITIEF Opgesteld: d.d. 14-03-2016 Gewijzigd: d.d. 11-05-2016 Technische Omschrijving 1 Inhoud Algemeen... 3

Nadere informatie

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen INHOUD 2 KAART EN OMGEVING 3 SITUATIE 4 DE WONINGEN 5 PLATTEGROND KOPGEVEL 6 PLATTEGROND TUSSENWONING 7 PLATTEGROND EINDWONING 8 PLATTEGROND SENIORENWONING

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische Omschrijving Waterwoningen

Technische Omschrijving Waterwoningen Technische Omschrijving Waterwoningen 7 maart 2016 1 Inhoud Algemeen... 3 Bouwplanomschrijving... 3 Administratieve bepalingen... 3 Ruimtebenaming... 3 Wijzigingen voorbehouden... 3 Omschrijving exterieur...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 22 Woningen Leesten Oost te Zutphen Type Esdoorn 21 april 2015 1. Technische Omschrijving versie 1 Algemeen Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 1 RUWBOUW GROTE OPTIES 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES 1101 BEGANE GROND/ ACHTERGEVEL, optie aanbouw 2400 mm 1101.1 O Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving // 9 september 2014 ALGEMEEN In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en

Nadere informatie

rijwoning Renvooi type 5 = badkamer aan voorzijde type 5.1 = badkamer in midden

rijwoning Renvooi type 5 = badkamer aan voorzijde type 5.1 = badkamer in midden Renvooi gevelmetselwerk Kalkzandsteen lichte scheidingswand lichte scheidingswand (geluidwering conform bouwbesluit art. 3.17a) isolatie schakelaar tel cai vent. o kt vw kk ak cm wm wd rm serieschakelaar

Nadere informatie