Project Kloosterbuuren Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Kloosterbuuren Den Haag"

Transcriptie

1 Project Kloosterbuuren Den Haag TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 18 juni 2014 Woningtype T4a en T4b

2 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur Kleurenschema exterieur Kleurenschema interieur Sanitair, vloer- en wandtegels Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 1

3 Algemeen In de technische omschrijving zijn de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren, omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de basiswoning verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen. De technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. Bouwplanomschrijving Het project Kloosterbuuren is gelegen in de wijk Moerwijk in den Haag en omvat 118 nieuwe woningen verdeeld over 2 fases en onderverdeelt in vijf blokken. In de fase 1 komen 18 koopwoningen en 39 vrijesector huurwoningen onderverdeeld in 2 blokken. Fase 2, onderverdeelt in 3 blokken, zal per blok in verkoop gaan. Deze technische omschrijving heeft alleen betrekking op fase 1. De grondgebonden koopwoningen worden in verschillende woningtypes aangeboden: - Type T1, T1a en T1b, is een rijwoning met een stramienbreedte van 5,40 meter en bestaat uit twee volledige bouwlagen en een derde bouwlaag (zolder) voorzien van een hellend dak. Per woning onderscheiden de woning zich nader van elkaar door bijvoorbeeld de ligging op de hoek van een rij. - Type T3 en T3d, is een rijwoning met een stramienbreedte van 5,40 meter. Type T3 bestaat uit drie volledige bouwlagen (3 e bouwlaag onbenoemde ruimte) voorzien van een hellend dak. Type T3d bestaat uit drie volledige bouwlagen voorzien van deels een hellend en plat dak. - Type T4a en T4b, is een stadswoning en bestaat uit drie volledige bouwlagen en voorzien van deels een hellend en plat dak. De woning verschilt van elkaar in afmeting en indeling. Type T4b heeft de mogelijkheid om woon-werk te combineren door de grote werkruimte op de begane grond. De draagconstructie wordt gemaakt met geprefabriceerde (hierna prefab ) betonnen elementen. Hierdoor kunnen wij een hoge bouwsnelheid en daarmee snelle oplevering realiseren. Het betekent echter ook dat er minder keuzemogelijkheden zijn qua indelingsvarianten en het verplaatsen of bijmaken van onder andere elektrapunten. Administratieve bepaling De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het moment van indiening van de bouwaanvraag), de bepalingen van Nutsbedrijven en de bepalingen van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zijn van toepassing conform de Garantie- en Waarborgregeling Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 2

4 Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het Bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening: Hal Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Bedrijfsruimte Tuinkamer Toilet Badkamer Berging Meterkast Techniek Bouwbesluit: Verkeersruimte Verkeersruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Technische ruimte Wijzigingen voorbehouden De verkoopdocumentatie van het project Kloosterbuuren is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is ERA Contour genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: - kleur- en materiaalgebruik - de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) bij de woningen - wijzigingen ten behoeve van constructie - voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen - wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften - wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven - de plaats, aantallen en afmetingen van radiatoren, lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige installatie-onderdelen - het verloop van kanalen en leidingen. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 3

5 Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verkooptekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:500). De artist impressions en plattegronden zoals opgenomen in de verkoopbrochure en website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de verkooptekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 4

6 Omschrijving exterieur Peilen en maten Als peil (P=0) geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Voor de toegankelijkheid van de woning is de achterdeur aangehouden, waarbij de opstaphoogte ter plaatse van de dorpel bij de achterdeur rekening is gehouden met een vloerafwerking met een dikte van 15mm. Deze vloerafwerking is niet inbegrepen in de koopsom. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. De uitkomende grond wordt deels gebruikt voor het aanvullen van de fundering, leidingsleuven en dergelijke en voor het ophogen van de tuinen. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd. De privétuinen zijn voorzien van grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. Privé tuin: terreininrichting, beplanting en tuinaanleg De volgende erfafscheidingen en/of terreininrichting wordt volgens de situatietekening aangebracht. Aan de achterzijde van de woningen en tussen de woningen wordt ten behoeve van de erfafscheiding een stalen draadhekwerk geplaatst welke wordt voorzien van groen. In dit stalen draadhekwerk wordt een stalen poort opgenomen. De stalen poort wordt uitgevoerd met hardhouten delen. Tussen de woningen onderling wordt aan de achtergevel van de woning een hardhouten privacy-scherm aangebracht, afm. ca x 1800mm. De woningen zijn voorzien van inpandige bergingen. In de voortuinen van de woningen wordt bestrating (breed 1000mm) aangebracht tot aan de voordeur. Ter plaatse van het gemeente trottoir wordt een delfse stoep (opstap) gecreëerd middels een trottoirband. Bij de voortuin van bouwnummer 17 en de zij tuin van bouwnummer 18 wordt om deze trottoirband een hekje aangebracht. Aan de achterzijde van de woning wordt een terras met een toegangspad tot aan de stalen poort aangebracht. Het toegangspad aan de voorzijde van de woning en het terras aan de achterzijde van de woning wordt bestraat met betontegels afmeting 500 x 500mm. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 5

7 Het toegangspad naar de stalen poort van de woning en de achterpaden tussen de woningen worden bestraat met betontegels afmeting 400 x 600mm. Overige bestrating, aanleg en beplanting van de privé tuin is niet bij de levering inbegrepen. De gemeenschappelijke achterpaden worden afgesloten middels een stalen poortdeur met loopslot. Welke aan de binnenzijde is voorzien van een kruk en aan de buitenzijde van een cilinder en vaste knop Heiwerk De woningen worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de palen zijn bepaald door de constructeur. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Den Haag. Vloeren De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton (type ribbenvloer). Onder de begane grondvloer van de woning bevindt zich een kruipruimte. Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing, met omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, wordt afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. De exacte plaats van het kruipluik in werkelijkheid kan afwijken van de positie op de verkooptekeningen. De eerste en tweede verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als ongeïsoleerde betonsysteemvloer, aan de onderzijde zijn de vloeren voorzien van een V-naad. Bouwmuren De gevel- en woningscheidende bouwmuren van de woning worden uitgevoerd in prefab beton 100mm. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw van circa 60 mm. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 6

8 Gevels woningen De voor- zij- en achtergevels van de woningen worden samengesteld uit een betonnen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. Het buitenspouwblad is opgetrokken uit gemetselde baksteen conform monsters en tekeningen. In de metselwerkgevel worden daar waar op tekening aangegeven verbijzonderingen aangebracht zoals bijvoorbeeld: siermetselwerk, omkadering rondom deurkozijn, of muurdammen. Tijdens het metselen wordt de voeg doorgestreken, deze wordt iets verdiept afgewerkt waardoor een terug liggende voeg ontstaat. Kleur voegwerk conform de kleurenstaat. Ter plaatse van de kapconstructie van bouwnummer 17 en 18 wordt een steenstripgevel toegepast. Deze prefab bouwsysteemwanden zullen als elementen inclusief steenstrips worden aangebracht. De overgang van de prefab bouwsysteemwand op gemetselde gevel zal door middel van een dilatatie gebeuren. Isolatievoorzieningen De isolatiewaarden van de verschillende constructiedelen van de woning zijn als volgt: De gemiddelde isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc= 4,0 De gemiddelde isolatiewaarde van de hellende dakconstructie is Rc= 5,0 m² K/W De gemiddelde isolatiewaarde van de platte dakconstructie is Rc= 4,0 m² K/W; De gemiddelde isolatiewaarde van de dichte buitengevel is Rc= 4,0 m² K/W. De EPC van de woningen is maximaal 0,6. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 7

9 Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen in de gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd. De te openen ramen in de kozijnen worden als draai-kiep ramen uitgevoerd. In de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren worden afgewerkt met een dekkende verf. Onder de gevelkozijnen van de woning grenzend aan het maaiveld worden aluminium dorpels aangebracht met uitzondering van het voordeurkozijn deze wordt uitgevoerd met een holonite dorpel. Onder de overige gevelkozijnen wordt conform tekening een betonnen raamdorpel aangebracht. Het deurkozijn van de inpandige berging is aan de voorzijde van de woning is voorzien van een vlakke plaatdeur. Het deurkozijn van de inpandige berging aan de achterzijde van de woning wordt voorzien van een houten deur met glasopening. Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van HR++ beglazing. Door de verschillende dikten van de beglazing kan onderling kleurverschil optreden. Hang- en sluitwerk buiten De buitendeuren en ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning, de buitenberging en de stalen poorten naar de privé-tuinen zijn gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht boven of in de buitenkozijnen. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde ventilerende werking. Waar nodig worden susroosters of suskasten toegepast in plaats van normale ventilatieroosters. Ook deze verzorgen de aanvoer van verse lucht, maar hebben tevens een geluidwerende functie. Zie onderstaande tabel voor posities van de verschillende types ventilatieroosters. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 8

10 Positie Voorgevel bouwnummer 17 Achtergevel bouwnummer 17 Voorgevel bouwnummer 18 Achtergevel bouwnummer 18 Zijgevel bouwnummer 18 Type ventilatierooster Susrooster Buva, SusStream Luna Ventilatierooster Buva, FitStream Susrooster Buva, SusStream Luna Ventilatierooster Buva FitStream Susrooster Buva, SusStream Luna Voor het creëren van een optimale luchtstroom is het noodzakelijk om de gordijnen minimaal 100 mm vrij te houden van het kozijn en 30 mm vrij te houden van de vloerafwerking. Daken Hellende daken: De hellende daken worden voorzien van geprefabriceerde geïsoleerde doosdaken. De dakdozen worden ondersteund door middel van dragende knieschotten. In de knieschotten wordt 1 afschroefbaar paneel toegepast ten behoeve van toegang achter het knieschot. Op de dakconstructie worden betonnen dakpannen aangebracht, kleur antraciet. De dakpannen worden conform de voorschriften bevestigd. Platte daken: Het platte dak, bij bouwnummer 17 en 18, worden afgewerkt met een betonsysteemvloer. Aan de bovenzijde wordt het dak afgewerkt met isolatie en een 2-laags bitumineuze dakbedekking. Hemelwaterafvoeren: De daken van de woning worden aan de voor- en achterzijde voorzien van aluminium goten. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van de woning worden in aluminium uitgevoerd. Aan de achterzijde van de woning worden kunststof hemelwaterafvoeren toegepast. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeenteriool. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 9

11 Omschrijving interieur Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning op de begane grond en 1 e verdieping worden uitgevoerd in prefab betonwanden dikte 70 of 100mm. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de verkooptekening. De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) op de 2 e verdieping worden uitgevoerd in het metalstud systeem, dikte 70 of 100mm. Dit systeem bestaat uit metalen regels met aan weerszijden fermacel. Voor extra geluidsisolatie wordt (conform eisen bouwbesluit) isolatiemateriaal in de wand aangebracht. Tevens worden enkele leidingschachten uitgevoerd in het metal-stud systeem. Binnenkozijnen en-deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met bovenlichten, bij de meterkast wordt het bovenlicht bezet met een dicht paneel. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden, waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet sloten. Onder de deur van de toiletruimten en badruimte wordt een kunststenen rolstoeldorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De betonplafonds binnen de woning worden voorzien van wit spuitpleisterwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast en de inpandige berging. De v-naden van de betonnen elementen blijven zichtbaar in het plafond. Wandafwerking Alle wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast, en de wanden van de badruimte en de toiletruimte. De wanden in de badruimte en de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van circa 1500 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot plafondhoogte aangebracht. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa, in de kleur wit glans en met een witte voeg. De tegels worden in de afmeting 150 x 300 mm aangebracht, in liggend blokverband. Boven het tegelwerk worden de wanden in de toiletruimte voorzien van spuitpleisterwerk. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 10

12 Aan de binnenzijde van raamkozijnen wordt, ter plaatse van borstweringen, een marmercomposieten vensterbank aangebracht. Bij betegelde wanden wordt geen vensterbank aangebracht, hier wordt het tegelwerk omgezet. Vloerafwerking Op de begane grond vloeren binnen de woning wordt een dekvloer aangebracht van ca. 60 mm. Op de eerste en tweede verdieping wordt een dekvloer met een dikte van ca. 50mm aangebracht. Bij bouwnummer 18 bevindt zich op de tweede verdieping achter de knieschotten geen dekvloer. De vloeren van de bad- en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa, afmeting 300 x 300 mm, in de kleur zwart gespikkeld met een grijze voeg. Het vloertegelwerk ter plaatse van de douchehoek wordt uitgevoerd in Mosa, afmeting 150 x 150 mm, in de kleur zwart gespikkeld met een grijze voeg. Het tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de dekvloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of woning aanwezig is. Keukenopstelling De woningen worden met keukeninrichting opgeleverd. De basiskeuken bestaat uit: - Keukenmeubel, hoekopstelling t.p.v. bouwnummer 17 en een rechte opstelling t.p.v. bouwnummer 18 - Gaskookplaat - Recirculatiekap - Eenhendelmengkraan - RVS vlak-geïntegreerde spoelunit - Vaatwasser - Combimagnetron - Koel-vriescombinatie Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 11

13 Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine/ (condens)wasdroger bevindt zich in de techniekruimte op de tweede verdieping en is op de verkooptekening aangegeven met de letters WM / WD. De opstelplaats zal bestaan uit twee elektra-aansluitingen t.b.v. de wasmachine en wasdroger, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de woningen worden meranti vloerplinten, afmeting 9 x 60 mm geleverd en aangebracht met uitzondering van de inpandige berging, meterkast, techniekruimte en tegen de knieschotten op de tweede verdieping. De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping en de trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping worden uitgevoerd als open trappen. Langs de muurzijde van de trappen wordt een hardhouten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten (zie verkooptekening) wordt bij de open zijde van de trappen een houten spijlenhek gemonteerd. Schilderwerk De trappen worden dekkend geschilderd. Dit met uitzondering van de treden, deze worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De houten leuning langs de muurzijde van de trappen wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. Het overige in het zicht aanwezige houtwerk wordt dekkend geschilderd. De radiatoren en de binnendeurkozijnen en binnendeuren worden fabrieksmatig afgewerkt. De overige leidingen in de woning en de in het zicht blijvende leidingen buiten de woning worden niet geschilderd. Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema Sanitair, vloer- en wandtegels. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 12

14 Riolering De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Ter plaatse van de erfgrens wordt een ontstoppingsstuk aangebracht. Voor de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering wordt bij de oplevering een revisietekening verstrekt. De eventuele drainage onder de woningblokken is alleen in gebruik tijdens de bouwfase. Na oplevering is deze niet meer werkzaam. Gas De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gas leverend bedrijf. In elke woning wordt door het gas leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv-ketel en naar het aansluitpunt van het kooktoestel. Waterinstallatie Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten weggewerkt in de leidingschacht, vloeren of wanden. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: kraanaansluiting in de keuken; spoelinrichting van de closetcombinatie(s); fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; fonteinkraan in de toiletruimte 1 e verdieping (bouwnummer 18) wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; badkraan in de badruimte; tapkraan van de wasmachineaansluiting; vaatwasmachine aansluiting in de keuken; cv-ketel; buitenkraan. Vanaf de cv-combiketel worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten: kraanaansluiting in de keuken; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; badkraan in de badruimte. De woningen worden standaard voorzien van een douche-wtw. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 13

15 Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cvketel met warmwatervoorziening. De cv-ketel bevindt zich in de techniekruimte. Op de verkooptekeningen is de globale positie van de cv-ketel aangegeven met de letters CV. De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpssyteem met radiatoren. De horizontale leidingen worden in de (dek)vloer weggewerkt. Alle plaatstalen radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt. De afmeting wordt afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. Plaats, aantal en afmeting van de radiatoren zoals aangegeven op de verkooptekening zijn indicatief en kunnen nog wijzigen. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is de installatie in staat de navolgende temperaturen te bereiken en te behouden, bij een buitentemperatuur van -10 C: Hal 20ºC Overloop 15ºC onverwarmd Woonkamer 20ºC Keuken 20ºC Slaapkamer 20ºC Tuinkamer 20ºC Bedrijfsruimte 20ºC Toilet onverwarmd Badruimte 22ºC Techniekruimte onverwarmd Inpandige berging onverwarmd De installatie wordt geregeld door middel van een thermostaat in de woonkamer. Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van oplevering voor rekening van ERA Contour. Ventilatie De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer via roosters boven de buitenkozijnen bij de voorgevels en zijgevels en boven in het glas van de buitenkozijnen aan de achtergevel. De ventilatieroosters zijn ter indicatie op de gevels van de verkooptekening aangegeven. De afvoer vind mechanisch plaats middels een afzuigsysteem welke bestaat uit een ventilatorunit, geplaatst in de techniek ruimte op de zolder, conform verkooptekening. De ventilatorunit wordt bediend door middel van een hoofdschakelaar in de keuken en badkamer. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 14

16 De luchtafvoer van de ventilatielucht vindt plaats via een gecombineerde dakdoorvoer door het dak. De dakdoorvoeren zijn indicatief op de verkooptekening aangegeven. De toe te passen leidingen worden uitgevoerd in metaal en/of kunststof. Leidingwerken, vanaf de ventilatie-unit naar de schachten en naar de cv-ketel worden als opbouw uitgevoerd. De mechanische afzuigpunten worden aangebracht in de volgende ruimten: - woonkamer / keuken - toiletruimte - badkamer - opstelplaats wasmachine Houdt u er rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er standaard een ruimte van ca. 1,5 cm onder de deuren gehandhaafd blijft. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat, in verband met de dikte van de vloer, u de deuren zelf moet (laten) inkorten, voor de juiste ventilatie. Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan de NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast en de techniekruimte, welke in het zicht blijven. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van die in de meterkast en techniek ruimte, welke van het type opbouw worden. De plaats en het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen in de woning is op de verkooptekening indicatief aangegeven en kan dus nog wijzigen. De wandcontactdozen in woonkamer/keuken en slaapkamers worden geplaatst op circa 300 mm boven de afwerkvloer. De overige wandcontactdozen worden aangebracht op circa 1050 mm boven de afwerkvloer. De wandcontactdozen in de keuken ten behoeve van de keukenopstelling worden conform de keukentekening aangebracht. De wandcontactdoos in de meterkast wordt geplaatst conform de voorschriften. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 15

17 De lichtschakelaars in de woning worden op circa 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst. In de verkeersruimtes, inpandige berging en de techniekruimte worden de schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos. Alle posities van de aansluitpunten zijn indicatief op de verkooptekening aangegeven. De levering en aansluiting van armaturen binnen de woning is niet bij de koopsom inbegrepen. Ter plaatse van de voorgevel en achtergevel wordt er een buitenarmatuur aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Tevens wordt er een beldrukker aangebracht, welke wordt aangesloten op een deurbelinstallatie nabij de meterkast. Bij de oplevering ontvangt de koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van de woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijziging zijn voor rekening van de koper. Rookmelders In de woning worden volgens het Bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. De benodigde rookmelders zijn op de verkooptekening indicatief aangegeven en kunnen nog wijzigen. Communicatievoorzieningen De aanleg van de aansluiting op het telefoonnet en de centrale antenne installatie is niet in de koopsom inbegrepen. Wel worden in de ruimten conform de verkooptekening loze leidingen ten behoeve van telefoon- en CAI-aansluitingen opgenomen. De individuele (aansluit) kosten van de telefoon en CAI voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de koper. Daarbij dient rekening te worden gehouden dat de aanbieder de aansluitkosten (aanlegkosten) apart kan doorberekenen. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 16

18 Kleurenschema exterieur Onderdeel Materiaal Kleur/type Gevel woning Baksteen metselwerk Goldburn VW045 Plint woning Baksteen metselwerk Klampaert Classic VW017 Omkadering voordeur Baksteen metselwerk Klampaert Classic VW017 Accentvlak gevel woning Baksteen metselwerk Klampaert Kalk Genuanceerd VW013 en Klampaert Classic Bleu VW032. Voegwerk woning Zwart 3035 Gevelkozijnen (vaste Hardhout Parelwit (RAL 1013) delen) Gevelramen (bewegende Hardhout Licht ivoor (RAL 1015) delen) Woning entreedeur Vlakke deur met ruit Blank gelakt Deur achtergevel Hardhouten glasdeur Licht ivoor (RAL 1015) inpandige berging Deur voorgevel inpandige Hardhouten vlakke Blank gelakt berging plaatdeur Overige buitendeuren Hardhouten glasdeur Licht ivoor (RAL 1015) Pannendak Beton Antraciet Geveldrager Staal Signaalbruin (RAL 8002) Raamdorpels Beton Naturel grijs Muurafdekkers tuinmuren Beton Naturel grijs Toegangshekken/poorten Staal Bruin olijfgroen (RAL 6022) Vaste hekken Staal Bruin olijfgroen (RAL 6022) De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 17

19 Kleurenschema interieur Onderdeel Kleur Structuur spuitwerk plafonds Wit Structuurspuitwerk boven wandtegelwerk Wit Gevelkozijnen (binnenzijde) Parelwit (RAL1013) Gevelkozijnen draaiende delen Licht ivoor (RAL 1015) Dakelementen en knieschotten 2 e verdieping Wit Vensterbanken Bianco C (carrara) Dorpels (bad- en toiletruimte) Kunststeen antraciet Binnendeuren Alpinewit Trap, traphek Wit (RAL 9010) Trapleuning Blank gelakt Wandcontactdozen en schakelaars Wit (RAL 9010) Radiatoren Wit (RAL 9016) De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 18

20 Sanitair, vloer- en wandtegels Onderdeel Materiaal Kleur Fabrikaat en type Toiletcombinatie in toiletruimte / badruimte Wandcloset Keramiek Wit Ideal Standard Connect, type E Closetzitting met deksel Kunststof Wit Ideal Standard Connect, type E Bedieningsplaat Kunststof Wit Geberit Sigma 01 Fonteincombinatie in toiletruimte Fontein Keramiek Wit Connect Arc, type E Sifon Metaal Chroom Raminex round Kraan Metaal Chroom Venlo, type A 3213 AA Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 19

21 Wastafelcombinatie in badruimte Wastafel Wit Ideal Standard Connect, Type E Sifon Metaal Chroom Raminex round 51002Vi Mengkraan Metaal Chroom Ideal Standard, type B 4276 AA Spiegel - - SGG Miralte revolution, afmeting 60x75cm Planchet Keramiek Wit Sphinx Serie 300 type standaard 60x14cm Douchecombinatie in badruimte Doucheputje RVS RVS Van den Berg afvoerputten, type afm. 146x146mm Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 20

22 Douchethermostaat Metaal Chroom Ideal Standard Ceratherm 100, type A 4618 AA Glijstangcombinatie Metaal Chroom Ideal Standard, type B 1030 AA Badcombinatie in badruimte Badcombinatie Kunststof Wit Ideal Standard, type K 6243 Badthermostaat Metaal Chroom Ideal Standard Ceratherm 100, type A 4623 AA Handdouche Metaal Chroom Ideal Standard, type B 9507 AA Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 21

23 Vloertegels in bad- en toiletruimte Vloertegels,150 x 150 mm t.p.v. douchehoek Keramiek Zwart gespikkeld (R10) Vloertegels, 300 x 300 mm Keramiek Zwart gespikkeld (R11) Voegwerk Grijs Mosa Mosa Wandtegels in bad- en toiletruimte Wandtegels, 150 x 300 mm Keramiek Wit glanzend Voegwerk Wit Mosa, liggend verwerkt Door toepassing van kunststof producten en producten van porselein kunnen onderlinge kleurverschillen optreden. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. Technische omschrijving koopwoningen kloosterbuuren 22

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur... 13 Kleurenschema interieur... 13 Sanitair, vloer-

Nadere informatie

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 WWW.DEBOL.NL Technische Omschrijving Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepaling 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving // 9 september 2014 ALGEMEEN In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving algemeen In de technische omschrijving staan zowel de technische specificaties van het gehele gebouw met algemene ruimten als die van de woningen omschreven. Met technische specificaties

Nadere informatie

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen I II Twee-onder-een-kapwoningen Wonen aan een rustig woonerf in De Wij. Deze 10 twee-onder-een-kapwoningen, in de stijl van de jaren 30, bieden ruimte om te leven. Met een garage, zij-entree, een tuingerichte

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place 48 ééngezinswoningen Vathorst De Bron - Amersfoort 1 @YourPlace TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 48 woningen @YourPlace, Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Datum:

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving

Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de twee-onder-een-kapwoningen in Hartenvilla

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

De Rietkraag - Zwolle. 13 rijwoningen en 1 torenwoning

De Rietkraag - Zwolle. 13 rijwoningen en 1 torenwoning De Rietkraag - Zwolle 13 rijwoningen en 1 torenwoning De Rietkraag - Zwolle Zwolle heeft een fraaie oude binnenstad met veel monumentale gebouwen die herinneren aan de bloeiende Hanzeperiode. Rondom de

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Technische omschrijving 2 vrijstaande en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan de Julie Postelstraat, Zevenaar

Technische omschrijving 2 vrijstaande en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan de Julie Postelstraat, Zevenaar HOE KOMT UW WONING ER UIT TE ZIEN. Dit gedeelte van de brochure is de technische omschrijving. Hierin vindt u technische informatie over uw woning. Het doel is in de eerste plaatst u zo goed mogelijk te

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Kopen in eiland Nieuwburen Wonen op een eiland in hartje Heerenveen 5 royale stadswoningen op loopafstand van het centrum in Heerenveen 2 Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Inhoud Omgeving... 4 Project

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie