Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kloosterbuuren 2 te Den Haag"

Transcriptie

1 Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015

2 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur Kleurenschema exterieur Kleurenschema interieur Sanitair, vloer- en wandtegels Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 1

3 Algemeen In de technische omschrijving zijn de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren, omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de basiswoning verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen. De technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. Bouwplanomschrijving Het project Kloosterbuuren 2 is gelegen in de wijk Moerwijk in den Haag en omvat 118 nieuwe woningen verdeeld over 2 fases, welke onderverdeeld zijn in vijf blokken. In fase 1 zijn 18 koopwoningen en 39 vrijesector huurwoningen gerealiseerd, onderverdeeld in 2 blokken. Fase 2 is onderverdeeld in 3 blokken (Blok 3,4 en 5), bevat 61 koopwoningen. Deze technische omschrijving heeft alleen betrekking op fase 2. Administratieve bepaling De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het moment van indiening van de bouwaanvraag), de bepalingen van Nutsbedrijven en de bepalingen van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zijn van toepassing conform de Garantie- en Waarborgregeling Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 2

4 Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het Bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening: Hal Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Toilet Badkamer Zolder Berging (Trap)kast Meterkast Techniekruimte Bouwbesluit: Verkeersruimte Verkeersruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Technische ruimte Wijzigingen voorbehouden De verkoopdocumentatie van het project Kloosterbuuren is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is ERA Contour genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: kleur- en materiaalgebruik de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) bij de woningen wijzigingen ten behoeve van constructie voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven de plaats, aantallen en afmetingen van radiatoren, lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige installatie-onderdelen het verloop van kanalen en leidingen. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 3

5 Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verkooptekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:500). De artist impressions en plattegronden zoals opgenomen in de verkoopbrochure en website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de verkooptekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 4

6 Omschrijving exterieur Peilen en maten Als peil (P=0) geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Voor de toegankelijkheid van de woning is de achterdeur aangehouden. Ten aanzien van de vloerafwerking is een dikte aangehouden van 15 mm. Deze vloerafwerking is niet inbegrepen in de koopsom. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. De uitkomende grond wordt deels gebruikt voor het aanvullen van de fundering, leidingsleuven en dergelijke en voor het ophogen van de tuinen. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd. De privétuinen zijn voorzien van grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. Privé tuin: terreininrichting, beplanting en tuinaanleg De volgende erfafscheidingen en/of terreininrichting wordt volgens de situatietekening aangebracht. In de achtertuin van de woningen wordt een buitenberging geplaatst, conform de situatietekening. De buitenberging wordt volledig in hout uitgevoerd. Behoudens bij: Bouwnummer 11 en 14 van blok 3 en bouwnummer 6 en 8 van blok 4 zullen worden voorzien van een inpandige berging. Bouwnummer 1 en 24 van blok 3 en bouwnummer 17 en 18 van blok 4 zullen worden uitgevoerd in metselwerk. Aan de achterzijde van de tuin wordt ten behoeve van de erfafscheiding tussen de tuin en de brandgang een houten privacy-scherm, hoog 1800mm, aangebracht, welke is voorzien van een draaipoort. Langs de achtertuin van onderstaande woningen wordt een tuinmuur gemetseld: Blok 3: Bouwnummer 1 en 24; Blok 4: Bouwnummer 2 en 18; Blok 5: Bouwnummer 1, 11 en 19. Ter afscheiding van de achtertuin van bouwnummer 8 van blok 5 wordt een tuinmuur gemetseld, ter plaatse van de zijgevel van de woning. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 5

7 Onderstaande woningen worden voorzien van een voortuin welke is omsloten door een stalen hek: Blok 3: Bouwnummer 11 t/m 24; Blok 4: Bouwnummer 3 t/m 18; Blok 5: Bouwnummer 1 t/m 19. De overige woningen sluiten aan op het gemeentelijk trottoir d.m.v. een delfse stoep Ter plaatse van de voortuinen van de woningen wordt bestrating (breed 1000mm) aangebracht tot aan de voordeur. Aan de achterzijde van de woning wordt een toegangspad tot de berging aangebracht. Het toegangspad aan de voorzijde van de woning en het terras aan de achterzijde van de woning wordt bestraat met betontegels afmeting 500 x 500mm. Het toegangspad naar de berging en de achterpaden tussen de woningen worden van de woning bestraat met betontegels afmeting 400 x 600mm. Overige bestrating, aanleg en beplanting van de privé tuin is niet bij de levering inbegrepen. De gemeenschappelijke achterpaden worden afgesloten middels een stalen poortdeur met loopslot. Welke aan de binnenzijde is voorzien van een kruk en aan de buitenzijde van een cilinder en vaste knop. Heiwerk De woning, buitenberging, garage, gemetselde tuinmuren en plantenbakken worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de palen zijn bepaald door de constructeur. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Den Haag. Vloeren De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton (type ribbenvloer). De vloer van de buitenberging en garage wordt uitgevoerd in beton. Onder de begane grondvloer van de woning bevindt zich een kruipruimte. Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing, met omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, wordt afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. De exacte plaats van het kruipluik in werkelijkheid kan afwijken van de positie op de verkooptekeningen. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 6

8 De eerste en tweede verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als ongeïsoleerde betonsysteemvloer. Aan de onderzijde zijn de vloerplaten voorzien van een V-naad. Bouwmuren De woningscheidende en dragende bouwmuren van de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen, dikte 120mm. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw van circa 60 mm. Gevels woningen De voor- en achtergevels van de woningen worden samengesteld uit een kalkzandsteen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. De kopgevels worden dragend uitgevoerd. Ook deze gevels worden samengesteld uit een kalkzandsteen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. Ter plaatse van woningtype T3b, T3d en T3g zal de zijkant(en) van de metselwerk opbouwen op het dak, welke zich bevinden aan de zijde van de dakpannen worden uitgevoerd in een houtskeletbouw binnenspouwblad met daarop aangebracht steenstrips. Het buitenspouwblad is opgetrokken uit gemetselde baksteen, conform monsters en tekeningen. De gemetselde buitenberging, garage, gemetselde tuinmuren en plantenbakken worden in dezelfde kleur gevelsteen gemetseld als de woning. De tuinmuren worden aan de bovenzijde afgewerkt met een betonnen afdekband. In de metselwerkgevel worden daar waar op tekening aangegeven verbijzonderingen aangebracht zoals bijvoorbeeld: siermetselwerk, omkadering rondom deurkozijn, of muurdammen. Tijdens het metselen wordt de voeg doorgestreken, kleur grijs. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen in de gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd. De te openen ramen in de kozijnen worden als draai-kiep ramen uitgevoerd. In de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren, met uitzondering van de voordeur, worden afgewerkt met een dekkende verf. De voordeur wordt afgewerkt met een gekleurde transparante verf. Onder de gevelkozijnen van de woning grenzend aan het maaiveld worden aluminium dorpels aangebracht met uitzondering van het voordeurkozijn, deze wordt uitgevoerd met een holonite dorpel. Onder de overige gevelkozijnen wordt conform tekening een betonnen raamdorpel aangebracht. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 7

9 Het deurkozijn van de buitenberging is van hardhout en wordt voorzien van een houten deur met glasopening. In deze glasopening wordt een gelaagde ruit met een matte folie aangebracht. Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van HR++ beglazing. Door de verschillende dikten van de beglazing kan onderling kleurverschil optreden. Hang- en sluitwerk buiten De buitendeuren en ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning, de buitenberging en de stalen poorten naar de privé-tuinen zijn gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht op het glas in de buitenkozijnen of verdekt boven het buitenkozijn. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde ventilerende werking. Voor het creëren van een optimale luchtstroom is het noodzakelijk om de gordijnen minimaal 100 mm vrij te houden van het kozijn en 30 mm vrij te houden van de vloerafwerking. Daken Hellende daken De hellende daken worden voorzien van geprefabriceerde geïsoleerde doosdaken. De doosdaken worden, daar waar nodig, ondersteund door middel van dragende knieschotten. Per gevel wordt er in de knieschotten één afschroefbaar paneel toegepast ten behoeve van toegang achter het knieschot. Op de dakconstructie worden betonnen dakpannen aangebracht, kleur antraciet. De dakpannen worden conform de voorschriften bevestigd. Platte daken Het platte dak van de buitenberging wordt opgebouwd uit een houten balklaag en voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium trim. Het plafond in de buitenberging wordt niet nader afgewerkt; het dakbeschot en de balken blijven dus in het zicht. Ter plaatse van woningtype T3b, T3g, T3g, T4 en T6 zal er tpv de metselwerk opbouwen op het dak aan de binnenzijde een stalen stabiliteitsconstructie worden aangebracht. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 8

10 Hemelwaterafvoeren De daken van de woning worden aan de voor- en achterzijde voorzien van aluminium goten. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van de woning en bij bouwnummer 1 en 24 van blok 3, 2 en 18 van blok 4 en bouwnummer 1, 11 en 19 van blok 5 één hemelwaterafvoer aan de achterzijde van de woning, gepositioneerd nabij de kopgevel, worden uitgevoerd in aluminium. De overige aan de achterzijde van de woning gepositioneerde hemelwaterafvoeren worden in kunststof uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeenteriool. De buitenberging wordt aan de buitenzijde voorzien van een kunststof hemelwaterafvoer, welke het water bovengronds afvoert naar de straatkolken. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 9

11 Omschrijving interieur Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning op de begane grond en 1 e verdieping worden uitgevoerd in gibo, dikte 70 of 100mm. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de verkooptekening. De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning op de 2 e verdieping van woningtype T1, T2 en T3 worden uitgevoerd in het metalstud systeem, dikte 70 of 100mm. Dit systeem bestaat uit metalen regels met aan weerszijden gipsbeplating. Voor extra geluidsisolatie wordt (indien vereist conform eisen bouwbesluit) isolatiemateriaal in de wand aangebracht. Binnenkozijnen en-deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met bovenlichten, bij de meterkast, de trapkast en de techniekruimte in de woning wordt het bovenlicht bezet met een dicht paneel. De binnendeurkozijnen op de 2 e verdieping van woningtype T1, T2 en T3 worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden, waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet sloten. Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen rolstoeldorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De betonplafonds binnen de woning worden voorzien van wit spuitpleisterwerk, met uitzondering van het plafond in de trapkast en meterkast. De v-naden van de prefabbeton vloerplaten blijven zichtbaar in het plafond. De dakelementen van de hellende daken worden niet afgewerkt. Wandafwerking Alle wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast, trapkast en de wanden van de badruimte en de toiletruimte. De wanden in de badruimte en de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van circa 1500 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot plafondhoogte aangebracht. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 10

12 Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa, in de kleur wit glans en met een witte voeg. De tegels worden in de afmeting 150 x 300 mm aangebracht, liggend. Boven het tegelwerk worden de wanden in de toiletruimte voorzien van spuitpleisterwerk. Aan de binnenzijde van raamkozijnen wordt, ter plaatse van borstweringen, een marmercomposieten vensterbank aangebracht. Bij betegelde wanden wordt ook een vensterbank aangebracht. De binnenzijde van de buitenberging en garage wordt niet afgewerkt. Vloerafwerking Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering van de bad-en toiletruimte, wordt een dekvloer aangebracht van anhydriet. Op de tweede verdieping van woningtype T1, T2 en T3 bevindt zich achter de knieschotten geen dekvloer. De vloeren van de bad- en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa, afmeting 300 x 300 mm, in de kleur zwart gespikkeld met een grijze voeg. Het vloertegelwerk ter plaatse van de douchehoek wordt uitgevoerd in Mosa, afmeting 150 x 150 mm, in de kleur zwart gespikkeld met een grijze voeg. Het tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de dekvloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of woning aanwezig is. Op de vloer van de buitenberging en garage wordt geen dekvloer aangebracht. Keukenopstelling De woning wordt met keukeninrichting van Bruynzeel opgeleverd. Keukenmeubel, hoekopstelling; Gaskookplaat; Schouwwasemkap; Eenhendelmengkraan; RVS vlak-geïntegreerde spoelunit; Vaatwasser; Combimagnetron; Koel-vriescombinatie. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 11

13 De globale positie van de opstelplaats is op de verkooptekening gestippeld aangegeven. De exacte indeling van de keuken vindt u op de zogenaamde keukentekening van Bruynzeel, deze ontvangt u via uw woonadviseur. Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de woning en is op de verkooptekening aangegeven met de letters WM. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Wasdrogeraansluiting De opstelplaats voor de wasdroger bevindt zich in de woning nabij de opstelplaats van de wasmachine en is op de verkooptekening aangegeven met de letters WD. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting. Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de hoeken van de trap worden zogenaamde lepe hoeken gemaakt om leidingwerk achter weg te werken. Deze lepe hoeken worden afgetimmerd. De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. Langs de muurzijde van de trappen wordt een hardhouten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten (zie verkooptekening) wordt bij de open zijde van de trappen een houten spijlenhek gemonteerd. Schilderwerk De trappen worden dekkend geschilderd. Dit met uitzondering van de treden, stootborden en de binnenzijde van de trapkast. Deze worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De houten leuning langs de muurzijde van de trappen wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. Het overige in het zicht aanwezige houtwerk wordt dekkend geschilderd. De radiatoren en de binnendeurkozijnen en binnendeuren worden fabrieksmatig afgewerkt. De overige leidingen in de woning en de in het zicht blijvende leidingen buiten de woning worden niet geschilderd. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 12

14 Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema Sanitair, vloer- en wandtegels. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Riolering De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Ter plaatse van de erfgrens wordt een ontstoppingsstuk aangebracht. Voor de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering wordt bij de oplevering een revisietekening verstrekt. De eventuele drainage onder de woningblokken is alleen in gebruik tijdens de bouwfase. Na oplevering is deze niet meer werkzaam. Gas De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gas leverend bedrijf. In elke woning wordt door het gas leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv-ketel en naar het aansluitpunt van het kooktoestel. Waterinstallatie Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten weggewerkt in de leidingschacht, vloeren of wanden. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem kraanaansluiting in de keuken; spoelinrichting van de closetcombinatie(s); fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; (eventueel) badkraan in de badruimte, indien op de verkooptekening aangegeven; tapkraan van de wasmachineaansluiting; vaatwasmachine aansluiting in de keuken; cv-ketel. Vanaf de cv-combiketel worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten kraanaansluiting in de keuken; wastafelkraan in de badruimte; Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 13

15 douchekraan in de badruimte; (eventueel) badkraan in de badruimte, indien op de verkooptekening aangegeven. Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cvketel met warmwatervoorziening. De cv-ketel bevindt zich in de techniekruimte. Op de verkooptekeningen is de globale positie van de cv-ketel aangegeven met de letters CV. De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpssyteem met radiatoren. De horizontale leidingen worden in de (dek)vloer weggewerkt. Alle plaatstalen radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt. De afmeting wordt afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. Plaats, aantal en afmeting van de radiatoren zoals aangegeven op de verkooptekening zijn indicatief en kunnen nog wijzigen. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is de installatie in staat de navolgende temperaturen te bereiken en te behouden, bij een buitentemperatuur van -10 C: Hal 20ºC Overloop 15ºC onverwarmd Woonkamer 20ºC Keuken 20ºC Slaapkamer 20ºC Zolder 20ºC Toilet onverwarmd Badkamer 22ºC Berging onverwarmd (Trap)kast onverwarmd Techniekruimte onverwarmd Buitenberging onverwarmd Inpandige berging type T4 en T6 15ºC De installatie wordt geregeld door middel van een thermostaat in de woonkamer. Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van oplevering voor rekening van ERA Contour. Ventilatie De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer via ventilatieroosters boven de buitenkozijnen bij de voorgevels en zijgevels en boven in het glas Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 14

16 van de buitenkozijnen aan de achtergevel. De ventilatieroosters zijn ter indicatie op de gevels van de verkooptekening aangegeven. De afvoer vindt mechanisch plaats middels een afzuigsysteem welke bestaat uit een ventilatorunit, geplaatst in de techniekruimte. De ventilatorunit wordt bediend door middel van een hoofdschakelaar in de keuken en badkamer. De luchtafvoer van de ventilatielucht vindt plaats via een gecombineerde dakdoorvoer door het dak. De dakdoorvoeren zijn indicatief op de verkooptekening aangegeven. De toe te passen leidingen worden uitgevoerd in metaal en/of kunststof. Leidingwerken, vanaf de ventilatie-unit naar de schachten en naar de cv-ketel worden als opbouw uitgevoerd. De mechanische afzuigpunten worden aangebracht in de volgende ruimten: - woonkamer / keuken - toiletruimte - badkamer - opstelplaats wasmachine In de keuken wordt boven de opstelplaats van het kooktoestel een extra afzuigpunt aangebracht. Deze gaat rechtstreeks door de gevel naar buiten waardoor het mogelijk is een wasemkap met motor aan te sluiten. Houdt u er rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er standaard een ruimte van ca. 1,5 cm onder de deuren gehandhaafd dient te blijven. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat, in verband met de dikte van de vloer, u de deuren zelf moet (laten) inkorten, ten behoeve van een correcte werking van het ventilatiesysteem. De buitenberging en garage worden natuurlijk geventileerd. Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan de NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, techniekruimte, buitenberging en garage, welke in het zicht blijven. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van die in de meterkast, techniekruimte, buitenberging en garage, welke van het type opbouw worden. De plaats en het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen in de woning is op de verkooptekening indicatief aangegeven en kan dus nog wijzigen. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 15

17 De wandcontactdozen in woonkamer/keuken en slaapkamers worden geplaatst op circa 300 mm boven de afwerkvloer. De overige wandcontactdozen worden aangebracht op circa 1050 mm boven de afwerkvloer. De wandcontactdozen in de keuken ten behoeve van de keukenopstelling worden conform de keukentekening aangebracht. De wandcontactdoos in de meterkast wordt geplaatst conform de voorschriften. De lichtschakelaars in de woning worden op circa 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst. In de verkeersruimtes, de trapkast en de zolder worden de schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos. Alle posities van de aansluitpunten zijn indicatief op de verkooptekening aangegeven. De levering en aansluiting van armaturen binnen de woning is niet bij de koopsom inbegrepen. Tevens wordt er een beldrukker aangebracht, welke wordt aangesloten op een deurbelinstallatie nabij de meterkast. Ter plaatse van berging type B1 t/m B6 wordt er ter plaatse van de brandgang een buitenarmatuur aangebracht met schemerschakeling ter verlichting van de brandgang. Deze buitenarmatuur zal worden aangesloten op de woninginstallatie. Ter plaatse van berging type B7 wordt er een lichtpunt aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Bij de oplevering ontvangt de koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van de woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijziging zijn voor rekening van de koper. Rookmelders In de woning worden volgens het Bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een back-up batterij. De benodigde rookmelders zijn op de verkooptekening indicatief aangegeven en kunnen nog wijzigen. Centrale antenne inrichting (kabel) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) van de machtigingshouder in de gemeente Den Haag. Voor de centrale antenne inrichting wordt een aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement en voldoen van de entreekosten bij het centrale antenne bedrijf. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 16

18 Telefoon Voor de telefoon wordt een aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement op het telefoonnet en voldoen van entreekosten. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Loze leidingen Per slaapkamer wordt er een loze leiding aangebracht die doorloopt tot in de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. Via de koperskeuzelijst kan er voor worden gekozen om deze te bedraden en af te monteren voor een functie naar keuze. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 17

19 Kleurenschema exterieur Onderdeel Materiaal Kleur/type Gevel woning Baksteen metselwerk Goldburn VW045 Plint woning Baksteen metselwerk Klampaert Classic VW017 Tuinmuur woning Baksteen metselwerk Klampaert Classic VW017 Omkadering voordeur Baksteen metselwerk Klampaert Classic VW017 Accentvlak gevel woning Baksteen metselwerk Klampaert Kalk Genuanceerd VW013 en Klampaert Classic Bleu VW032. Voegwerk woning Zwart Gevel buitenberging Hout Horizontale houten delen Gevelkozijnen (vaste Hardhout Parelwit (RAL 1013) delen) Gevelramen (bewegende Hardhout Licht ivoor (RAL 1015) delen) Woning entreedeur Vlakke deur met ruit Blank gelakt Deur buitenberging Hardhouten glasdeur Licht ivoor (RAL 1015) Overige buitendeuren Hardhouten glasdeur Licht ivoor (RAL 1015) Pannendak Beton Antraciet Geveldrager Staal Signaalbruin (RAL 8002) Raamdorpels Beton Naturel grijs Muurafdekkers tuinmuren Beton Naturel grijs Toegangshekken/poorten Staal Bruin olijfgroen (RAL 6022) Vaste hekken Staal Bruin olijfgroen (RAL 6022) De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 18

20 Kleurenschema interieur Onderdeel Kleur Structuur spuitwerk plafonds Wit Structuurspuitwerk boven wandtegelwerk Wit Gevelkozijnen (binnenzijde) Parelwit (RAL1013) Gevelkozijnen draaiende delen Licht ivoor (RAL 1015) Dakelementen en knieschotten 2 e verdieping Onbehandeld Vensterbanken Bianco C (carrara) Dorpels (bad- en toiletruimte) Kunststeen antraciet Binnendeuren Alpinewit Trap, traphek Wit (RAL 9010) Trapleuning Blank gelakt Wandcontactdozen en schakelaars Wit (RAL 9010) Radiatoren Wit (RAL 9016) De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 19

21 Sanitair, vloer- en wandtegels Onderdeel Materiaal Kleur Fabrikaat en type Toiletcombinatie in toiletruimte Wandcloset Keramiek Wit Ideal Standard Connect, type E Closetzitting met deksel Kunststof Wit Ideal Standard Connect, type E Bedieningsplaat Kunststof Wit Geberit Sigma 01 Fonteincombinatie in toiletruimte Fontein Keramiek Wit Connect Arc, type E Sifon Metaal Chroom Raminex round Kraan Metaal Chroom Venlo, type A 3213 AA Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 20

22 Wastafelcombinatie in badruimte Wastafel Wit Ideal Standard Connect, Type E Sifon Metaal Chroom Raminex round 51002Vi Mengkraan Metaal Chroom Ideal Standard, type B 4276 AA Spiegel - - SGG Miralte revolution, afmeting 60x75cm Planchet Keramiek Wit Sphinx Serie 300 type standaard 60x14cm Douchecombinatie in badruimte Doucheputje RVS RVS Van den Berg afvoerputten, type afm. 146x146mm Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 21

23 Douchethermostaat Metaal Chroom Ideal Standard Ceratherm 100, type A 4618 AA Glijstangcombinatie Metaal Chroom Ideal Standard, type B 1030 AA Vloertegels in bad- en toiletruimte Vloertegels,150 x 150 mm t.p.v. douchehoek Keramiek Zwart gespikkeld (R10) Vloertegels, 300 x 300 mm Keramiek Zwart gespikkeld (R11) Voegwerk Grijs Mosa Mosa Wandtegels in bad- en toiletruimte Wandtegels, 150 x 300 mm Keramiek Wit glanzend Voegwerk Wit Mosa, liggend verwerkt Door toepassing van kunststof producten en producten van porselein kunnen onderlinge kleurverschillen optreden. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. Kloosterbuuren 2, Technische Omschrijving 22

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen

Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Kopen in eiland Nieuwburen Wonen op een eiland in hartje Heerenveen 5 royale stadswoningen op loopafstand van het centrum in Heerenveen 2 Wonen op een eiland in hartje Heerenveen Inhoud Omgeving... 4 Project

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART

THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART IDRANDZUIDRANDZUIDRANDZUIDR THENEETHENEETHENEETHENEETHENEETHEN TENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPARTEMENTENAPPART DRAND ZUIDRAND ZUIDR THENEETHEN EETHEN EETHEN TENAPPARTEMENTEN

Nadere informatie

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Verhuurbrochure project: Cedric Mardonstraat Kilder 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Datum: april 2013 Datum: april 2013 Woningstichting Bergh 2 Inhoudsopgave 1 Projectomschrijving 5 2

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie