Handleiding iqpublisher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding iqpublisher"

Transcriptie

1 Handleiding iqpublisher versie 1.1 Nederlands

2 iqbase, Amersfoort Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opname of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iqbase, met uitzondering van kopieën of prints voor intern eigen gebruik van legale gebruikers van iqpublisher. IQPublisher is een handelsmerk van iqbase Adobe, InDesign, Acrobat Photoshop, Illustrator, PostScript en Portable Document Format (pdf) zijn handelsmerken van Adobe Systems Inc. Apple, Mac OS, os x AppleScript, imac, emac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. FileMaker Pro is een handelsmerk van FileMaker Inc. Suitcase is een handelsmerk van Extensis Inc.

3 Inhoudsopgave Inleiding Over deze handleiding Wat is iqpublisher Wat is er nodig Globale functionaliteit Installatie Demoversie AppleScript, hoe en waarom Interface Schrijfwijze Snel op weg Installatie en registratie Voorkeuren Adobe InDesign Finder Bestanden; sjablonen en koppelingen Lettertypen Regels maken Publicatie aanmaken Velden selecteren Sjabloon kiezen Webformulier uploaden Export instellingen Mail instellingen Samenvatting Voordat u begint Hardware en netwerk Mail account Adobe InDesign Installatie Inhoudsopgave III

4 Download of CD Registratie en demoversie Overige zaken Logbestand Sjablonen en output bestanden Lettertypen Backup Voorkeuren Programma voorkeuren AppleScript voorkeuren Voorkeuren voor paden Instellingen voor binnenkomende post (POP) Instellingen voor uitgaande post (SMTP) Instellingen voor webformulieren (FTP) Klantnummer en registratiecode Update Postbussen Binnenkomende post UItgaande post Demo mail Regels Algemene instellingen Publicatiegegevens Tags Selecteer velden Velden selecteren Veld eigenschappen Tekst adres Lijst Geformatteerde reeks Telefoonnummers (NL) Getal Laag iqpublisher 1.1 Handleiding IV

5 Sjabloon instellingen Sjabloon selecteren Een kader selecteren Een tekstkader instellen Formulieren Export instellingen PDF exporteren Afdrukken Zichtbare lagen Een inslagschema maken Mail instellingen AppleScript Een AppleScript aanpassen Een sjabloon maken Eisen Stramienpagina s Een label geven aan een kader Eigenschappen van kaders Alinea- en tekenstijlen Lagen Benamingen veranderen Webformulieren maken Automatisch een formulier maken Problemen oplossen Logbestand Problemen met AppleScript En verder Beperkingen Andere toepassingen Toetscombinaties Internationale tekst ISO , Latin Inhoudsopgave V

6 ISO , Latin ISO , Latin ISO , Cyrillisch ISO , Grieks iqpublisher 1.1 Handleiding VI

7 Inleiding Over deze handleiding Deze handleiding is bedoeld om u snel op weg te helpen met iqpublisher. Daarom vindt U voorin een hoofdstuk Snel op weg, zodat u binnen 30 minuten uw eerste formulier beschikbaar kunt hebben. Wij raden u aan in ieder geval dit hoofdstuk door te lezen. iqpublisher beschikt over een ingebouwde Help-functie door middel van zogenaamde tool-tips. Deze worden weergegeven zodra u met de muis over een invoerveld of knop wacht (ongeveer 1 seconde). Daarmee heeft u samen met het eerste hoofdstuk naar alle waarschijnlijkheid voldoende informatie om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen. De overige hoofdstukken van deze handleiding bevatten gedetailleerde informatie over de werkwijze waarop iqpublisher kan worden ingezet. Voor gevorderd gebruik beschikt iqpublisher over een AppleScripteditor. Hiervoor is een aparte handleiding beschikbaar. Wat is iqpublisher iqpublisher is eigenlijk een -programma waarmee elektronische post kan worden opgehaald en verzonden (een zogenaamde mail-client). Het bijzondere hiervan is, dat de berichten automatisch kunnen worden gelezen, waarna de verkregen informatie kan worden gebruikt om met behulp van Adobe InDesign gepersonaliseerde PDF-bestanden te maken. Deze bestanden kunnen dan vervolgens weer automatisch worden doorgezonden of klaargezet op een aartoe aangewezen plek. iqpublisher is dus geen server, ten behoeve waarvan allerlei zaken geregeld moeten worden (vast IP-adres, Firewall ect.); Een eenvoudig -account bij een willekeurige provider is reeds voldoende. Net als bij andere -programma s kunnen er zogenaamde regels worden gedefinieerd die bepalen hoe binnenkomede post moet worden behandeld. Deze regels bevatten ook instellingen voor vormgeving en typografie voor de pdf-bestanden. Het is mogelijk om met behulp van iqpublisher (op basis van de hierboven genoemde regels) elektronische formulieren te genereren die kunnen worden opgenomen in een (willekeurige) website. Voor het gebruik van de webformulieren (al dan niet gegenereerd door iqpublisher is een webserver (met php ondersteuning) nodig. Voor het maken van formulieren is het dus niet echt noodzakelijk kennis te hebben van html of php, hoewel enige ervaring op dit gebied wel praktisch is. Wat is er nodig Voor het werken met iqpublisher is niet veel nodig. Ten eerste een Apple Macintosh computer met os x (vanaf versie 10.3). Dat mag een relatief eenvoudige machine zijn (imac, Mac mini) met voldoende geheugen om Adobe InDesign te kunnen draaien (wij adviseren minimaal 512 Mb). Deze Apple Macintosh kan afhankelijk van uw eigen wensen met betrek- Inleiding

8 king tot snelheid en beschikbaarheid ook gebruikt worden voor andere taken. Verder nodig zijn een -account (bij uw provider) speciaal voor dit doel, Adobe InDesign (vanaf versie 2.0) en tenslotte iqpublisher zelf. Samengevat heeft u dus nodig: Apple Macintosh met os x (>10.3) en >512 Mb Ram Adobe InDesign (2.0, CS of hoger) iqpublisher -account (pop) [Website (met ftp account)] Globale functionaliteit In het onderstaande schema ziet u voorbeelden van toepassingen met iqpublisher. U kunt deze toepassingen door elkaar gebruiken. Het is dus niet zo dat u beperkt bent tot één werkwijze. U kunt ook, door methodes te combineren, zelf nieuwe werkwijzen samenstellen. Een voorbeeld van de opties met een sterretje (*) vindt u op PDF formulier*/ XML bestand* intranet formulier (bestel)site formulier FTP iqpublisher formulier generatie regels inbox mailbox AppleScript outbox Sjabloon (InDesign document) Adobe InDesign / ftp Print PDF Productie Inslag PDF Proef / Productie iqpublisher 1.1 Handleiding

9 Globaal komt het op het volgende neer: U maakt een Adobe InDesign document dat fungeert als model (sjabloon), U stelt de regels vast waaraan de inhoud en de vormgeving van de informatie voor het sjabloon moeten voldoen, U stelt vast welke vormen van output u nodig heeft, waar die terecht moeten komen en wie deze moeten ontvangen, U maakt het webformulier aan op basis van de regels en plaatst dit op een via het internet bereikbare plaats (meestal als onderdeel van een bestaande website, In feite bent u nu klaar voor productie. Gebruikers kunnen nu via het internet (het formulier) informatie sturen naar u (of eigenlijk iqpublisher) die wordt omgezet middels een AppleScript naar pdfbestanden (of print) door Adobe InDesign en die vervolgens kunnen worden gedistribueerd via uitgaande . Installatie Voot iqpublisher is geen aparte installatieprocedure noodzakelijk. U sleept eenvoudig het programma naar de juiste plek op uw harde schijf (geadviseerd wordt de programma-map van os x). Om te kunnen functioneren heeft u daarna eerst een registratiecode nodig. Deze kunt u aanvragen via de iqpublisher-website (www.iqpublisher.nl/registration.php). Uw activatiecode vindt u onder»voorkeuren«wanneer u iqpublisher opstart. U ontvangt dan via een registratiecode terug. Uw licentie Is verbonden aan de Apple Macintosh waar iqpublisher op draait. Installeert u iqpublisher op een andere machine, dan heeft u ook een nieuwe registratiecode nodig. Demoversie Wanneer u niet beschikt over een klantnummer dan wordt de licentiecode automatisch verstrekt voor een demoversie. Deze is 30 dagen geldig en kent slechts twee beperkingen: het interval voor het ophalen van nieuwe mail is 30 minuten (de standaardversie heeft als minimum interval 1 minuut) en u u kunt geen wijzigingen doorvoeren in de AppleScript editor. Verder kent de demoversie geen beperkingen. Na 30 dagen kunt u alleen nog bij de voorkeuren (om eventueel een nieuwe licentiecode in te voeren). AppleScript, hoe en waarom Om de informatie uit de binnenkomende mails te kunnen omzetten naar PDF documenten wordt AppleScript gebruikt. Dat betekent dat iqpublisher alleen kan functioneren op een Apple Macintosh. Toch is er voor gekozen om AppleScript te gebruiken als bindend middel tussen iqpublisher en Adobe InDesign. Dat heeft alles te maken met het feit dat AppleScript zeer krachtig is (zeker in combinatie met Adobe InDesign) maar tegelijkertijd relatief eenvoudig te leren en te begrijpen. Het is nu eenmaal zo dat er in publicaties veel voorwaarden voor kunnen komen; als dit het geval is dan moet er dat gebeuren. Veel van deze als/dan constructies kunt u direct laten uitvoeren door de juiste keuzes te maken in iqpublisher, bijvoorbeeld de schrijfwijze van telefoonnummers of getallen, het maximum aantal tekens enzovoort. Toch blijft er dan nog heel veel over dat niet met een grafische gebruikersinterface is op te lossen. Inleiding

10 Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn het passend maken van tekst door óf de typografie aan te passen óf door de tekst over meerdere regels te verdelen afhankelijk van de lengte. Dat zijn zaken die snel en eenvoudig zijn op te lossen met AppleScript. Uitgebreide documentatie over AppleScript in combinatie met iqpublisher is in een apart document opgenomen dat wordt onder andere verstrekt tijdens support-tainingen. Interface iqpublisher is voorzien van een zogenaamde grafische gebruikersinterface (of kortweg gui). U kunt dus alle handelingen verrichten door gebruik te maken van de dialoogvensters. U hoeft geen gebruik te maken van de menu s in de menubalk. Deze zijn ondersteunend ontworpen aan de grafische gebruikersinterface en veelal voorzien van toetsenbordafkortingen. De gebruikersinterface heeft een duidelijke structuur gekregen, onderverdeeld in de functies van het programma. Onderin ziet u drie tabbladen met de basisfunctionaliteit (postbussen, regels en voorkeuren) terwijl u bovenin de verschillende onderverdelingen ziet. Schematisch ziet het programma er als volgt uit: Postbussen Regels Voorkeuren Postbus in Selecteer publicatie Postbus uit Publicatie instellingen Selecteer velden Sjabloon instellingen Webformulier instellingen Export instellingen (uitgaande) Mail instellingen AppleScript Selecteer veld Selecteer kader PDF export instellingen Inslag instellingen Veld eigenschappen Opties Tekstkader instellingen Beeldkader instellingen Schrijfwijze In deze handleiding wordt naar keuzes in de grafische gebruikersinterface (gui) als volgt verwezen: Klik op»regels, sjablooninstellingen, selecteer sjabloon«betekent voluit klik op de knop selecteer sjabloon in het venster sjablooninstellingen dat u vindt onder regels. Regels die schreefloos gezet zijn (bijvoorbeeld tell application InDesign zijn bedoeld als AppleScript en dienen letterlijk te worden gebruikt in een script. iqpublisher 1.1 Handleiding

11 Snel op weg U wilt natuurlijk snel aan de slag; het liefst zonder hele handleidingen te hoeven doorlezen. Dat kan. iqpublisher is gebruiksvriendelijk en met slecht enkele essentiële handelingen kunt u aan het werk. Voor gedetailleerde informatie per onderwerp verwijzen wij naar de desbetreffende hoofdstukken. Voorkeuren Voordat u met iqpublisher aan de gang kunt moet u een aantal essentiële instellingen bij de voorkeuren ingeven. Uiteraard de licentiecode. Op basis hiervan wordt ook de taalversie gekozen (iqpublisher ondersteunt momenteel Nederlands en Engels). Verder dient u de versie van Adobe InDesign op de geven waar u mee denkt te gaan werken (standaard staad deze op versie CS2, maar u kunt ook met oudere versies werken.) Bij het opstarten wordt tevens Adobe InDesign opgestart en worden pdf-export en print-instellingen uitgelezen. Wanneer Adobe InDesign (nog) niet is geïnstalleerd, dan is dit het moment om dat alsnog te doen. Tenslotte geeft u het interval op waarop de mail opgehaald moet worden (voor de Demoversie staat dit vast op 30 minuten). Verder geeft u in ieder geval het mailaccount op voor ontvangende s, de instellingen voor de smtp-server (uitgaande post) met de afzender die gebruikt moet gaan worden en eventueel ftp-instellingen voor het kunnen uploaden van formulieren naar een website/webserver. Samengevat: invoeren licentiecode, (installeren) en kiezen van Adobe InDesign, instellingen voor binnenkomende mail (pop) instellingen voor uitgaande mail (smtp) Instellingen voor het uploaden van webformulier (ftp) Interval instellen. Adobe InDesign iqpublisher kan geen pdf-bestanden maken zonder een InDesign bestand als sjabloon. Om een bestand goed te kunnen vullen moet het beschikken over voldoende stijlen, gelabelde kaders, lagen enzovoort. Deze documenten moeten altijd kunnen beschikken over de gebruikte lettertypen (fonts) en gekoppelde bestanden (afbeeldingen). Hoe u het beste een sjabloon kunt maken leest u elders in deze handleiding maar in het kort komt het hier op neer: Stramien(en) maken; niet-variabele zaken/kaders op een stamien pagina zetten, Snel op weg

12 Variabele kaders van een label voorzien (Scriptlabel-palet), Variabele afbeeldingen (logo s) op een eigen laag zetten (indien van toepassing), Teken- en alineastijlen aanmaken (eventueel met geneste stijlen), InDesign-document bewaren. Van hetindesign-document kan eventueel met de optie»bestand, Pakket «een export gemaakt worden, waarbij direct ook de gebruikte fonts en koppelingen in aparte mappen worden bewaard. Deze kunnen dan worden bewaard op een logische plek (zie onder). Finder Bestanden; sjablonen en koppelingen Om zowel de door iqpublisher aangemaakte pdf-bestanden (en Adobe InDesign-bestanden) als de te gebruiken sjablonen een logische plek te geven, is het raadzaam om van tevoren na te denken over de lokatie en indeling hiervan. Een voor de hand liggende plek is de zogenaamde root van de harddisk of de gebruiker. Hier zou bijvoorbeeld een map kunnen staan waarin de bestanden van iqpublisher-gebruikers kunnen staan, een voorbeeld: 4Macintosh HD / Gebuikersmap (Thuis) 4iQPublisher gebruikers / Klanten 4Gebruiker A / Klant A 4InDesign 4InDesign Sjablonen 4Links (gekoppelde afbeeldingen) 4InDesign Documenten (output) 4PDF 4LR PDF 4HR PDF 4PR PDF 4Gebruiker B / Klant B 4InDesign 4InDesign Sjablonen 4Links 4InDesign Documenten 4PDF 4LR PDF 4HR PDF 4PR PDF enzovoort. Lettertypen Lettertypen (fonts) die door de sjablonen gebruikt worden kunnen het beste gewoon in de desbetreffende map van het systeem worden geplaatst. Het heeft eigenlijk geen zin om fontmanagement toe te passen (zoals bijvoorbeeld Suitcase), omdat alle gebruikte fonts altijd beschikbaar moeten zijn. iqpublisher 1.1 Handleiding

13 Regels maken Publicatie aanmaken U klikt op»regels, nieuw«. U kunt in dit veld naar eigen goeddunken een artikelnummer, naam en klant/gebruiker voor deze regel invullen. Tenzij u met eigen formulieren werkt kunt u de velden begin tag, Einde tag en scheidingsteken ongemoeid laten. Velden selecteren Een veld kan variabele gegevens bevatten die in uw publicatie gebruikt moeten woren, bijvoorbeeld een naam of een functie, adres of telefoonnummer. De volgorde waarin u ze plaatst is de volgorde zoals ze later in het webformulier zichtbaar zullen zijn. U klikt op het bovenste veld (01). U Kunt dit veld nu een naam geven; bijvoorbeeld Voornaam. iqpublisher vult nu automatisch het formulier label en de naam van de AppleScript variabele. Deze laat u ongewijzigd. Vervolgens kiest u het type veld. In dit geval kiezen u voor»tekst. IQPublisher kent verschillende typen velden: Tekst Getal adres Lijst Laag Geformatteerde reeks Telefoonnummers Voor ieder veld zijn opties beschikbaar onder de desbetreffende knop. Deze zijn afhankelijjk van het type veld. Voor een tekstveld kunt u bijvoorbeeld de maximum lengte opgeven en de schrijfwijze (hoofd- kleine letters) Bovendien kunt u kiezen voor de vormgeving van dit veld in het webformulier (aankruisvakje, pulldown etc.). Wanneer u tevreden bent over de instellingen klikt u twemaal achter elkaar op pas toe. U kunt nu de volgende velden definiëren met een maximum van 32. U maakt nog een tweede tekst-veld aan met de veldnaam Achternaam en een derde; een -veld, met de veldnaam . Bij deze laatste kunt u onder andere een domeinnaam afdwingen. Sjabloon kiezen Onder de derde tab (»regels, sjabloon instellingen«) klikt u op selecteer sjabloon en kiest u het Adobe InDesign-bestand dat u voorheen had klaargezet. Vervolgens kunt u 16 verschillende tekst- en afbeeldingskaders vullen. U klikt op de eerste. U kiest inder kaderlabel het kader waarin u de variabele data wilt plaatsen. Vervolgens kiest u in de derde kolom Voornaam, in de vierde een spatie (weergegeven als ) en een stijl. In de tweede rij doet u hetzelfde voor Achternaam, alleen nu afgesloten met een return in plaats van een spatie.dat laatste doet u in de derde rij nof een keer voor , alleen nu zet u in de eerste kolom E: en in de tweede een tab. Deze instelling heeft de volgende uitwerking in het InDesign sjabloon: Snel op weg

14 Voornaam Achternaam E: Webformulier uploaden U kunt op basis van de keuzes die u gemaakt heeft voor de velden een webformulier genereren en uploaden. De vormgeving hiervan kunt u later nog wijzigen. Bij het definiëren van de velden kunt u dit deels al doen door velden bijvoorbeeld weer te geven als pulldown, tekstblok of aankruisvakje. Het formulier bevat tevens functionalieit voor het afhandelen van invoer-fouten op basis van php. Wanneer u deze functionaliteit wilt gebruiken, dan moet de webserver hiertoe in staat zijn. Export instellingen Hier geeft u aan welke vormen van output u wenst. Na het vullen van de sjabloon kunnen er verschillende pdf-bestanden gemaakt worden (op basis van export-instellingen van Adobe InDesign), kan het InDesign document bewaard worden en kunnen er prints gemaakt worden. Tevens kan er per soort lagen aangezet worden. Deze lagen kunnen vaste informatie bevatten (bijvoorbeeld voordrukken) maar ook variabele (bijvoorbeeld wisselende logo s). Een variabele laag wordt aangegeven met een ~, een vaste met een -. Mail instellingen Hier geeft u aan welke personen (mailadressen) mails moeten ontvangen. Deze mails kunnen wisselende teksten bevatten en voorzien worden van pdf-bestanden als bijlage. Ook geadresseerden kunnen vast zijn (u voert ze in bij Other of variabel (afkomstig uit het webformulier). Dat betekent dat u een kunt laten sturen naar iemand die daar via het formulier opdracht toe gegeven heeft. Samenvatting U heeft dus om een formulier en publicatie on-line te zetten de volgende handelingen verricht: Voorkeuren ingesteld, Sjabloon gemaakt, Mappenstructuur aangemaakt, Publicatie gemaakt, Velden gedefinieerd, De sjabloon gevuld met variabelen (velden), Een webformulier geëxporteerd, Export instellingen geselecteerd, Ouput (mail) instellingen geselecteerd. iqpublisher heeft voor al deze handelingen uitgebreidere opties en mogelijkheden dan hier beschreven. Meer informatie hierover vindt u in de desbetreffende hoofdstukken. iqpublisher 1.1 Handleiding

15 Installatie en registratie Voordat u begint Hardware en netwerk iqpublisher is alleen beschikbaar voor Apple Macintosh. Omdat er geen direct contact is tussen gebruikers via het internet en iqpublisher zoals dat bij een server het geval is zijn de harware eisen zeer bescheiden. Een Mac mini, emac of imac is voldoende. Wel moet deze beschikken voor voldoende werkgeheugen (ram) om soepem met Adobe InDesign te kunnen werken (minimaal 512 Mb, beter 1 Gb of meer). De systeemsoftware van de Apple Macintosh moet os x zijn, vanaf versie 10.3 (Panther). Deze Apple Macintosh moet verbinding hebben met het internet om post te kunnen ophalen en verzenden. De machine kan echter gewoon in uw netwerk staan, omdat er geen rechtstreeks contact is met gebruikers. Er is dus geen noodzaak voor een vast ip-adres of zwaardere beveiliging als die u normaal heeft (Firewall). De machine hoeft dus ook niet, zoals dat meestal met webservers gebeurt, in een zogenaamde dmz te worden geplaatst. Een spam-filter (bij uw provider) dat alles afvangt wat niet voor iqpublisher bestemd is, kan wel handig zijn. Dit kunt u ook vaak (soms gratis) bij uw provider activeren en configureren. Mail account iqpublisher kijkt, net als andere mail-programma s, of er elektronische post is op de daartoe aangewezen plaats (postbus). Een elektronische postbus wordt ook wel mail account genoemd. Bij een standaard abonnement bij een internet-provider krijgt u meestal al een aantal accounts meegeleverd. Extra accounts kosten meestal hooguit enkele Euro s per jaar. Hoewel het niet absoluut noodzakelijk is, is een apart account voor iqpublisher raadzaam. Voor een dergelijk account krijgt u tenminste de naam van de (pop-)server van uw provider. Gebruikersnaam (login) en wachtwoord (password) kunt u meestal zelf kiezen. Deze gegevens kunt u later ingeven in de voorkeuren van iqpublisher (zie desbetreffende hoofdstuk). Adobe InDesign Het is handig om van tevoren ook Adobe InDesign te installeren (of de gehele Creative Suite) voordat u met iqpublisher aan de slag gaat. U mag legaal single-user versies gebruiken vanaf versie 2.0 installeren, zolang u iqpublisher gebruikt als mail-client, zoals iqpublisher gedacht is. Voor het gebruik van Adobe InDesign in combinatie met andere programma s verwijzen wij u naar de licentie-overeenkomst van Adobe. Een deel van de functionaliteit van de recentere versies van Adobe InDesign (onder andere geneste stijlen) maakt het werken met vrij complexe typografische vormgeving met iqpublisher een stuk eenvoudiger. Het gebruik van Cs of cs2 is dan ook aan te raden. Installatie en registratie

16 Installatie Download of CD U kunt iqpublisher zowel kopiëren van de installatie cd als downloaden van de website (www.iqpublisher.nl). In beide gevallen is installatie erg eenvoudig. U sleept simpelweg de map met de naam iqpublisher 1.0 naar de map met de naam Programma s. Deze vindt u meestal direct na het openen van de harde schijf van de Apple Macintosh (dubbelklikken). Voor uw eigen gemak kunt u het programma-icoon binnen de iqpublisher-map naar de Dock slepen, zodat u voortaan iqpublisher van daar kunt opstarten. Door installatie gaat u automatisch akkoord met de licentievoorwaarden die u vindt op de installatie cd en op onze website. Registratie en demoversie Om met iqpublisher te kunnen werken heeft u altijd een registratiecode nodig. Deze kunt u aanvragen via de website; Hier kunt u het formulier invullen, waarna u per de registratiecode ontvangt. Hiervoor heeft u een activatiecode nodig. Door uw activatiecode te versturen gaat u akkoord met het bewaren van uw gegevens; uitsluitend voor registratiedoeleinden. Wanneer u iqpublisher voor het eerste opstart dan wordt direct het voorkeuren-venster getoond. Wanneer u klikt op de knop activatiecode dan wordt de code indien u verbonden bent met het Internet geplaatst in de registratie-pagina en getoond in uw browser (om tikfouten te voorkomen). Door een code aan te vragen geeft u te kenne accoord te gaan met de licentievoorwaarden en het registreren van uw persoonlijke gegegvens voor licentiedoeleinden. Na betaling ontvangt u tevens een klantcode, die het onbeperkt gebruik mogelijk maakt. Deze vult u in in het desbetreffende veld. Heeft u deze niet of is het geen geldige klantcode, dan is automatisch uw klantcode voor een demoversie; Een demoversie is maximaal 30 dagen geldig en kent slechts twee beperkingen. Het interval waarop mail wordt gecontroleerd is vastgezet op 30 of 60 minuten. Voor de volledige versie is dit vrij met een minimum van 1 minuut. Ten tweede is het veld voor het aanpassen van AppleScript s afgeschermd. U kunt dus alleen gebruik maken van, de toch al zeer uitgebreide, standaard functionaliteit van iqpublisher. U kunt AppleScripts wel aanmaken (door het aanklikken van de tab AppleScript ) De registratiecode kunt u in de 8 velden van het voorkeuren-venster invoeren (8 groepjes van 4 cijfers). Deze registratiecode is afhankelijk van de Apple Macintosh waar u iqpublisher op installeert. Wanneer u iqpublisher wilt gebruiken op een andere Apple Macintosh, dan zult u een nieuwe registratiecode moeten aanvragen. U kunt nu controleren of u de registratiecode goed heeft ingevuld door op het vraagteken te klikken naast de klantcode knop (zie afbeelding). U ziet hier de status van uw licentie, bijvoorbeeld het aantal geldige dagen (bij een demoversie). Een onjuist ingevoerde registratiecode zal er voor zorgen dat u niet met iqpublisher kunt werken. Het enige venster dat beschikbaar is, is het voorkeuren venster. Het kan ook voorkomen dat een onjuist ingevoerde registratiecode niet geschikt is voor uw Apple iqpublisher 1.1 Handleiding

17 Macintosh. Controleert u daarom dus goed of u de registratiecode juist heeft ingevuld. Bij blijvende problemen kunt u verder contact opnemen met onze support-afdeling Wanneer u een update doet van een oudere versie, dan worden de registratiegegevens van de vorige versie automatisch overgezet naar de nieuwe versie met de knop update (zie Voorkeuren ). Overige zaken Logbestand Om mogelijke problemen met de installatie, de instellingen en de verbinding met het Internet te kunnen opsporen maakt iqpublisher een logbestand aan van de laatste 72 uur. Hier worden alle succesvolle en niet succesvolle handelingen getoond. U kunt het logbestand bekijken door gebruik te maken van»archief, Log«of cl. Bovendien kunt u eens per 24 uur een mail laten sturen met een overzicht van de voorgekomen problemen. Sjablonen en output bestanden Bij het inrichten van iqpublisher zijn andere bestanden noodzakelijk. Zo heeft u bijvoorbeeld Adobe InDesign-documenten nodig die als voorbeeld (sjabloon) gaan dienen voor uw publicaties. Deze sjablonen kunnen zelf ook weer gekoppelde bestanden (links; afbeeldingen) bevatten. Op basis van deze sjablonen gaat iqpublisher straks onder andere pdf-bestanden voor u maken; misschien wel meerdere per binnen gekomen mail. Wellicht is het ook handig om, wanneer u een keer hele ingewikkelde AppleScript s gemaakt heeft, ook deze te bewaren als bestand. Om het overzicht over het geheel niet te verliezen en het maken van reservekopieën (backup) te vergemakkelijken is het verstandig om een mappenstructuur te bedenken die overzichtelijk is en zich bevindt op een logische plek. Een voor de hand liggende plek is de zogenaamde root van de harddisk of die van de gebruiker; de zogenaamde Home-folder (Thuis). Op één van deze twee plaatsen zou bijvoorbeeld de map kunnen staan waarin de bestanden van iqpublisher-gebruikers kunnen zich kunnen bevinden, een voorbeeld Vindt u op de volgende pagina. Installatie en registratie 11

18 4Macintosh HD / Gebuikersmap (Thuis) 4iQPublisher gebruikers / Klanten 4Gebruiker A / Klant A 4InDesign 4InDesign Sjablonen 4Links (gekoppelde afbeeldingen) 4InDesign Documenten (output) 4PDF 4LR PDF 4HR PDF 4PR PDF 4Scripts 4Beelden 4Gebruiker B / Klant B 4InDesign 4InDesign Sjablonen 4Links 4InDesign Documenten 4PDF 4LR PDF 4HR PDF 4PR PDF 4Scripts 4Beelden enzovoort. Een deel van deze structuur krijgt u min of meer automatisch wanneer u van een InDesign-document een zogenaamd pakket maakt (»Bestand, Pakket «. Hier wordt dan automatisch een map Links gemaakt, één niveau dieper dan het document. Een InDesign document dat op deze manier is bewaard, behoudt altijd de koppeling met bestanden in de map Links. Lettertypen Wat geldt voor de bestanden geldt ook voor de gebruikte lettertypen (fonts). Deze kunnen het beste gewoon in de desbetreffende map van het systeem worden geplaatst, omdat alle gebruikte fonts altijd beschikbaar moeten zijn. Het heeft dus eigenlijk geen zin om fontmanagement toe te passen (zoals bijvoorbeeld Suitcase). De meest logische plek is de Fonts map in de Bibliotheek van de Gebruiker (Thuis), zodat u lettertypen die noodzakelijk zijn voor het systeem kunt scheiden van lettertypen die alleen voor u als gebruiker (en daarmee dus iqpublisher) van belang zijn. Het verdient aanbeveling om gebruikte fonts eerst met de hand te testen. Helaas is de combinatie van os x met Adobe InDesign enigszins kritisch als het gaat om het gebruik van, met name oudere, fonts. Soms laten dergelijk fonts zich niet insluiten in een pdf-bestand en in een enkel geval zijn ze zelfs in staat Adobe InDesign volledig te laten crashen. Het is dan ook raadzaam om van een sjabloon eerst met de hand pdf-bestanden iqpublisher 1.1 Handleiding

19 te maken om te zien of alles goed gaat. Wanneer Adobe InDesign instabiel wordt na installatie van nieuwe fonts, dan kunt u het beste deze weer verwijderen en proberen recentere versies van deze fonts te installeren. Her wordt aangeraden om in ieder geval het systeemfont Verdana permanent in de Fonts map van de Bibliotheek van het systeem te laten staan omdat dit font gebruikt wordt voor de interface van iqpublisher. Backup Een verstandig computergebruiker maakt regelmatig reservekopieën en dat geldt dus ook bij het gebruik van iqpublisher. Wanneer u uw mappenstructuur ongeveer zo heeft ingericht als hiervoor beschreven, dan is het maken van een kopie van deze map eigenlijk het meest belangrijk. Omdat alle regels en bijbehorende scripts worden opgeslagen binnen iqpublisher, is het ook verstandig om tegelijkertijd een kopie te maken van de map van iqpublisher in de map Programma s. U kunt deze het best kopiëren wanneer het programma (tijdelijk) is afgesloten, zodat er geen informatie verloren kan gaan. Een ander voordeel van het kopiëren van een complete mappenstructuur is dat, wanneer het dan werkelijk voor komt dat de Apple Macintosh helemaal niet meer werkt, deze structuur op een vergelijkbare plek (root van harddisk of gebruiker) op een andere computer teruggezet kan worden. In de voorkeuren van iqpublisher kan worden aangegeven dat alle paden dan vanaf deze nieuwe lokatie berekend moeten worden (ook al heeft de harddisk en/of gebruiker een andere naam) zodat iqpublisher alle sjablonen en output mappen weer kan vinden. U hoeft dan slechts een nieuwe registratiecode aan te vragen en u kunt weer verder. Maak regelmatig kopieën van het iqpublisher bestand! Alle gegevens omtrent instellingen, scripts en ontvangen en verzonden mail staan allemaal in het bestand met de extensie.iqp. Wanneer dit bestand verloren gaat of corrupt raakt, dan gaan daarmee ook al deze gegevens verloren! Het beste kunt u dagelijks een reservekopie maken of direct na het moment waarop u grote wijzigingen heeft aangebracht. Installatie en registratie 13

20 iqpublisher 1.1 Handleiding

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies.

De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies. CarmenTV Injector De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies. Het beginscherm van Injector vindt u hierboven. In het scherm ziet u een overzicht van taken, welke

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development WebInfo2Act! Handleiding Versie 1.1 16-03-2012 Inleiding Nooit meer uw webshopbestellingen overtypen in Act! Met WebInfo2Act! kunt u informatie die van uw website of webshop komt, automatisch laten verwerken

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015

Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015 Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015 Inleiding. Iedereen die tegenwoordig een computer heeft, gebruikt ook wel de e-mail. Dit is in de meeste

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1. 2. Uitgangspunten... 1. 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1

INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1. 2. Uitgangspunten... 1. 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1 INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1 2. Uitgangspunten... 1 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1 4. Stappenplan... 2 a. Open Microsoft Outlook... 2 b. Instellen POP mailbox... 5 c. Instellen

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Je email-programma configureren

Je email-programma configureren Email configureren 1 Je email-programma configureren Om de tweede belangrijke functie van het Internet te kunnen gebruiken moeten we onze email configureren. Er zijn ook hier verschillende programma s

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Symbol for Windows Document Maker E-mail

Symbol for Windows Document Maker E-mail Handicom Symbol for Windows Document Maker E-mail (Versie 2.3) Handicom, 2005, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Voordat u kunt e-mailen... 3 1.1 Instellingen... 3 1.2 Adresboek... 5 1.3 E-mailknoppen

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Introductie... 4 Inloggen bij WordPress... 5 Introductie in het dashboard... 6 Berichten en pagina's... 8 Bericht Categorieën... 8 Nieuw Bericht...

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 2.1 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 2.1 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 30-09-2017 Versie 2.1 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie