Internet_html.doc 1/6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet_html.doc 1/6"

Transcriptie

1 Internet_html.doc 1/6 Internet html. HTML syntax en regels Een HTML-element is opgebouwd uit een startmarkering en een eindemarkering (behalve enkele speciale markeringen zoals bvb. <meta>, <br>, <hr>). Een markering (Engels : tag) staat steeds tussen een < en een > teken (bvb. <html>). De eindemarkering bestaat uit een < teken, een / teken, de startmarkering tekst en een > teken (bvb. </html>). Tussen de startmarkering en de eindemarkering wordt de HTML-element tekst geplaatst. De startmarkering kan attributen en attribuutwaarden bevatten die bijkomende instellingen van het HTML-element aangeven (bvb.<body bgcolor="#ddddff">). Commentaar in een webpagina staat tussen de startmarkering <!-- en de eindemarkering -->. De commentaar tekst mag meerdere lijnen bevatten. Verplichte markeringen <html> : dit element geeft het begin en het einde van de webpagina aan. <head> : dit hoofding element kan een aantal andere HTML-elementen bevatten zoals bvb. link, meta, script, style en title. <title> : de tekst tussen de titlemarkeringen wordt in de titelbalk van de browser getoond. <meta> : deze HTML-elementen worden door de zoekmachines gebruikt om hun zoeklijsten op te bouwen. Deze elementen zijn niet strikt verplicht maar zorgen er wel voor dat jouw webpagina gemakkelijk kan teruggevonden worden op het internet. <body> : tussen de bodymarkeringen komt de inhoud van de webpagina (tekstparagrafen, opsommingen, lijnen, afbeeldingen, foto's, enz ). Specifieke markeringen Tekst Een nieuwe lijn wordt aangegeven met de markering <br> (line break) <b> (bold) : tekst wordt in 't vet getoond; <i> (italic) : tekst wordt in cursief getoond;

2 Internet_html.doc 2/6 <u> (underline) : tekst wordt onderstreept getoond; <font> : tekstformatering zoals tekstkleur, grootte (van 1 tot 7) en specifieke stijlinformatie. Blok <p> (paragraph) : alinea die links, in het midden of rechts kan uitgelijnd worden; <div> (division) : sectie met speciale instellingen. Met het class attribuut kan je de sectie een naam geven en deze naam in een stylesheet (opmaak webpagina) gebruiken; <h1>..<h6> (heading) : 6 hoofding aanduidingen met specifieke opmaak; Lijn <ol> (ordered list) of <ul> (unordered list) : lijsten met volgnummers (ol) of bolletjes (ul).<li> geeft de items van de lijst aan. <hr> (horizontal rule) : horizontale lijn waarvan de dikte, breedte, positie en kleur kan worden ingesteld. Tabel <table> : tabel met veel attributen (zie hieronder) die het uitzicht bepalen; <thead> (table header) : tabel hoofding. Specifieke opmaak voor de hoofding van de tabel kan hier op toegepast worden; <tfoot> (table footer) : tabel voettekst groeperingelement. Ook hier kan specifieke opmaak toegepast worden; <tbody> (table body) : tabel rij groeperingelement;

3 Internet_html.doc 3/6 <tr> (table row) : tabel rij. De cellen van een rij worden aangeduid door de <th> of <td> markeringen; <th> (table header) : tabel hoofding cel. Deze markering is steeds een onderdeel van een rij; <td> (table data) : tabel data cel. Ook deze markering is steeds een onderdeel van een rij. Formulier <form> : formulier markering. De attributen bepalen hoe het formulier verwerkt wordt (zie hieronder); <input> : formulier veld. Dit veld kan het uitzicht hebben van een invulveld, een keuzevak, een selectierondje of een knop; <textarea> : tekstveld. De attributen rows en cols bepalen hoeveel rijen en kolommen er zichtbaar zijn. Er worden schuifbalken getoond als de tekst niet meer in het veld past; <select> : keuzelijst. De keuzes worden achter de markering <option> geplaatst. Link <a> (anchor) : hyperlink anker. Er kan verwezen worden naar een andere pagina op het internet of naar een plaats op de actieve pagina (interne link); <link> : verwijzing naar een andere webpagina (bvb. een stylesheet koppeling). Afbeelding <img> (image) : afbeelding. De attributen bepalen de rand, grootte en positie van de afbeelding. Het align attribuut bepaalt ook de positie van de tekst naast de afbeelding. De afbeelding kan ook in een anker element geplaatst worden. De gebruiker kan dan op de afbeelding klikken om de hyperlink (koppeling) te volgen.

4 Internet_html.doc 4/6 Specifieke attributen en attribuutwaarden Tekst en lijn size : Dit attribuut bepaalt de grootte van letters, de dikte van lijnen, de lengte van invulvelden of keuzelijsten. De visuele weergave wordt beïnvloed door dit attribuut. Markeringen waarbij je dit attribuut kunt gebruiken zijn : <font>, <hr>, <input>. Kleur bgcolor : Met dit attribuut kan je de achtergrond kleur instellen. Je kan de Engelstalige naam van een kleur gebruiken (bvb. red, green, blue, yellow) maar sommige oudere browsers kunnen deze namen niet herkennen. Je gebruikt best de hexadecimale notatie in het #RRGGBB formaat (RR = rood,gg = groen,bb = blauw). In dit formaat kan je voor elk van de drie kleuren een hexadecimaal getal van 00 tot FF opgeven (rood = #FF0000, groen = #00FF00, blauw = #0000FF). Op het internet vind je overzichttabellen en programma's om dit kleurformaat samen te stellen. Je kan dit attribuut gebruiken bij de markeringen : <body>, <table>, <thead>, <tfoot>, <tbody>, <tr>, <th>, <td>; color : met dit attribuut kan je de kleur van letters en lijnen instellen. Ook hier specifiëer je best de kleur in de #RRGGBB notatie. Dit attribuut kan gebruikt worden bij de volgende markeringen : <font>, <hr>; bordercolor : met dit attribuut kan je de kleur van randen instellen (best in het #RRGGBB formaat). Markeringen waar dit attribuut kan in voorkomen zijn : <table>, <tr>, <th>, <td>. Positie en grootte align : met dit attribuut kan je een tekst in de horizontale en verticale richting uitlijnen. Left, center en right attribuutwaarden dienen om een paragraaf (<p>), een sectie (<div>), een hoofding (<h1>..<h6>), een lijn (<hr>), een tabelonderdeel (<table>,<thead>,<tfoot>,<tbody>,<tr>,<th>,<td>) en een afbeelding (<img>) horizontaal uit te lijnen. Tekst naast een afbeelding (<img>) kan ook vertikaal uitgelijnd worden met de attribuutwaarden top, middle en bottom. Tekst in cellen van een tabel (<thead>, <tfoot>, <tbody>, <tr>, <th>, <td>) kan met het attribuut valign vertikaal uitgelijnd worden met de attribuutwaarden baseline, bottom, middle (center in IE) en top; width : Met dit attribuut kan je de breedte van een lijn (<hr>), van een tabel (<table>), van een tabelcel (<th>,<td>) of afbeelding (<img>) aanduiden. De attribuutwaarde kan opgegeven worden in aantal pixels of in een percentage van de breedte van het scherm of van de tabel; height : De hoogte van een tabel (<table>), een tabelcel (<th>, <td>) of een afbeelding (<img>) kan met dit attribuut opgegeven worden in pixels. Tabel border : Met dit attribuut geef je de dikte van de tabelrand aan in pixels. Als je de attribuutwaarde 0 ingeeft, wordt er geen rand getoond; cellpadding : Dit attribuut bepaalt de marge tussen de celinhoud en de celrand en wordt uitgedrukt in pixels;

5 Internet_html.doc 5/6 cellspacing : De waarde van dit attribuut in pixels bepaalt de breedte van de celrand; colspan : Met dit attribuut kan je een tabelcel (<th>, <td>) creëren die meer dan 1 kolom overlapt. De attribuutwaarde geeft het aantal overlappende kolommen weer; rowspan : Met dit attribuut kan je een tabelcel (<th>, <td>) creëren die meer dan 1 rij overlapt. De attribuutwaarde geeft het aantal overlappende rijen weer. Formulier action : Met dit attribuut verwijs je naar het programma dat het invulformulier gaat verwerken. Dit programma is aanwezig op de webserver en moet bereikbaar zijn; method : Hier heb je de keuze uit de attribuutwaarde GET of POST. Met de waarde GET worden de ingevulde waarden aan de URL toegevoegd. Met de waarde POST wordt een HTTP POST transactie gebruikt. De meest gebruikte methode is POST omdat dan de ingevulde waarden niet zichtbaar zijn voor de gebruiker; name : Door een naam aan een formulieronderdeel (<input>, <select>, <textarea>) toe te kennen, kan het programma dat voor de verwerking van het formulier zorgt op een eenvoudige manier de inhoud van de formuliervelden ophalen; type : Hiermee geef je het type van het formulieronderdeel (<input>) op. Mogelijke waarden zijn : text, password, checkbox, radio, reset, submit, hidden (niet zichtbare waarden die mee doorgegeven worden); value : Bij invulvelden (van het type text of password) wordt de inhoud van de attribuutwaarde reeds ingevuld in het invulvak. Bij keuzevakjes of selectierondjes wordt hiermee de waarde aangegeven die zal doorgegeven worden als het vakje of rondje is aangeklikt. Bij knoppen geef je hiermee de tekst aan die op de knop zal verschijnen; rows : Met deze waarde geef je het aantal tekstregels in een <textarea> element aan; cols : Met deze waarde geef je het aantal karakters per rij in een textarea element aan. Link href : met dit verplichte attribuut duid je de locatie aan van het document waarnaar verwezen wordt. Dit kan een URL zijn van een document (een webpagina, een bestand, een afbeelding) of een URL van een andere internet dienst (file, ftp, mailto). Met het # teken wordt verwezen naar een locatie binnen een webpagina; target : Met dit attribuut geef je het doelvenster aan waarin de webpagina moet worden getoond. Dit kan een frame zijn of een browservenster. Met de speciale waarden _blank of _new geef je aan dat een nieuw venster moet gebruikt worden. Met de speciale waarde _top geef je aan dat het volledige browservenster moet worden gebruikt voor de weergave.

6 Internet_html.doc 6/6 Afbeelding src : Hiermee geef je de locatie (URL) van de afbeelding aan; border : Bij een afbeelding (<img>) wordt een rand rond de afbeelding getoond met de opgegeven dikte in pixels. In combinatie met een hyperlink wordt de rand rond een afbeelding in de kleur van de hyperlink akties (bezochte of niet bezochte link) weergegeven; alt : Hiermee geef je een alternatieve tekst aan die moet getoond worden als de afbeelding niet kan opgehaald (of getoond) worden. Structuur van een website Map indeling : probeer maximum 3 niveau's te gebruiken; Pagina indeling: o hou rekening met een variabele breedte; o tracht de afbeelding breedte kleiner dan 600 pixels te houden; o probeer de lengte te beperken tot 4 à 5 pagina's (scrolls). Afbeeldingen: o gebruik gecomprimeerde bestanden (*.jpg of *.gif); o probeer de opslagcapaciteit van een afbeelding te beperken tot maximaal 50 Kb. Bestanden uploaden met een FTP programma Je kunt een FTP programma gratis downloaden van het internet (bvb. FileZilla: Het programma voorziet in een venster voor de lokale bestanden op de harde schijf van je computer en een venster voor de bestanden op de webserver computer van je internet provider. Jouw internet provider geeft je toegang via de internet dienst ftp. Je krijgt een gebruikersnaam en paswoord waarmee je toegang krijgt tot de map op de webserver. Met het FTP programma maak je een verbinding met de webserver. Als je ingelogd bent op de webserver, kan je bestanden gaan kopiëren met het programma door ze eenvoudig te slepen van het lokale venster naar het venster van de webserver. Het programma zorgt voor de juiste manier van doorsturen (binair of ASCII-tekst). Als je al jouw bestanden hebt gekopieerd, sluit je de verbinding naar de webserver af. De internet provider vraagt dat de startpagina van jouw website een van de volgende namen heeft : index.htm, index.html, index.php,... De startpagina moet in de hoofdmap op de webserver geplaatst worden.

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts.

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts. WYSIWYG editor Handleiding Mimar CMS Website De knoppenbalk van de editor lijkt in grote mate op die van Microsoft Word en zal er dus vertrouwd uitzien. De functies van de knoppen kunnen enigszins afwijken

Nadere informatie

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Introductie 1-2-3 Homepage 2 is een WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) applicatie (oftewel Wat-U- Ziet- Is-Wat-U-Krijgt) voor het maken van complete web sites. Dit betekent

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 2 HTML. Introductie 31. Leerkern 32. Zelftoets 55. Terugkoppeling 56

Inhoud leereenheid 2 HTML. Introductie 31. Leerkern 32. Zelftoets 55. Terugkoppeling 56 Inhoud leereenheid 2 HTML Introductie 31 Leerkern 32 1 HTML 32 1.1 Het doctype 32 1.2 De syntaxis van HTML 32 1.3 Semantiek 34 1.4 Validatie 34 2 Tags: betekenis en structuur 35 2.1 Elementen voor de head

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Basiscursus HTML5 en CSS tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Applicatie Ontwikkelaar leerjaar 1 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

Handleiding WebEtui. Over WebEtui. Het verschil tussen wijzigen, bewaren en publiceren

Handleiding WebEtui. Over WebEtui. Het verschil tussen wijzigen, bewaren en publiceren pagina 1 van 11 Handleiding WebEtui Over WebEtui WebEtui is een beheersysteem waarmee redacteuren snel en eenvoudig een website kunnen onderhouden. WebEtui is met name geschikt voor websites waarbij meerdere

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Bonus hoofdstukken. 1 HTML, CSS en JavaScript. 2 Een website bouwen

Bonus hoofdstukken. 1 HTML, CSS en JavaScript. 2 Een website bouwen Bonus hoofdstukken 1 HTML, CSS en JavaScript 2 Een website bouwen 1 HTML, CSS en JavaScript De belangrijkste punten van bonushoofdstuk 1 XX HTML is een taal waarmee u de inhoud en structuur van een webpagina

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

EEN WORDPRESS HANDBOEK

EEN WORDPRESS HANDBOEK EEN WORDPRESS HANDBOEK COLOFON Algemeen drukwerk: Auteur : Vormgeving: Video tutorials: Angela Diks Ellen Gaasbeek Opname programma: Screenflow 5 Scriptschrijver : Angela Diks Voice over : Angela Diks

Nadere informatie

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke Dreamweaver Een handleiding Linda Pieke Inhoud Mappen structuur Het aanmaken van een website Rondleiding Dreamweaver Pagina Eigenschappen (opmaken van de pagina) Titel van de pagina & pagina opslaan Titel

Nadere informatie

Contactformulier...74 Gebruikers...77 Login...78 Registratie...79 Gebruikersnaam vergeten en wachtwoord vergeten...81 Module stijlen bepalen en

Contactformulier...74 Gebruikers...77 Login...78 Registratie...79 Gebruikersnaam vergeten en wachtwoord vergeten...81 Module stijlen bepalen en Inhoud Inhoud...1 De Basis Template bestanden...3 Basis Template Joomla 3 bestanden...4 templatedetails.xml...6 index.php...8 ...11 Wat te wijzigen?...14 Melding maken voor IE6 en IE7...14 Lettertype,

Nadere informatie

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website december 2010 1 Inhoudsopgave Inloggen in TYPO3... 3 Algemene informatie... 4 De paginastructuur... 4 Iconen en paginanamen... 4 Het bestandsbeheer

Nadere informatie

Web building basis: HTML. Karel Nijs 2008/09

Web building basis: HTML. Karel Nijs 2008/09 Web building basis: HTML Karel Nijs 2008/09 Web building basis eerste les HTML intro Browsers HTML elementen HTML basis tags HTML attributen HTML kleuren HTML formattering Extra: HTML entities Web building

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 3 CSS. Introductie 65. Leerkern 66. Terugkoppeling 91. Uitwerking van de opgaven 91

Inhoud leereenheid 3 CSS. Introductie 65. Leerkern 66. Terugkoppeling 91. Uitwerking van de opgaven 91 Inhoud leereenheid 3 CSS Introductie 65 Leerkern 66 1 HTML zonder CSS 66 1.1 Default styling 66 1.2 Block, inline, table 66 1.3 Reset CSS 67 2 Planning op papier 68 2.1 Responsive design 68 2.1.1 Eenheden

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-1-2011

Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-1-2011 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-1-2011 1 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?... 4 Eerst wat uitleg:... 4 Wat is HTML:... 4 Wat is CSS:... 4 Wat is het resultaat

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer. Event Media Websites Content Management Systeem

Handleiding Websitebeheer. Event Media Websites Content Management Systeem Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Content Management Systeem 1. Inleiding 3 2. CMS-systeem 4 2.1 Inloggen 4 2.2 Basis-menu 4 2.3 Bestaande pagina s aanpassen 5 2.4 Nieuwe pagina s aanmaken

Nadere informatie

Uw website aanpassen. Een handleiding voor het CMS. Overzicht 2. Sites. Pagina's 5. Wijzigen. Settings. Help 19. Toegang tot het CMS.

Uw website aanpassen. Een handleiding voor het CMS. Overzicht 2. Sites. Pagina's 5. Wijzigen. Settings. Help 19. Toegang tot het CMS. Uw website aanpassen Een handleiding voor het CMS Overzicht 2 Toegang tot het CMS Taal kiezen Wachtwoord resetten Sites 2 2 3 4 Favorieten Pagina's 5 4 Pagina's maken Bestanden beheren Statistieken bekijken

Nadere informatie

oscommerce Handleiding

oscommerce Handleiding oscommerce Handleiding Introductie...3 Installatie Procedure...4 Base Directory...4 Catalog Directory...4 Customisatie Handleiding...8 Het toevoegen van blocken en links...9 Achtergrond Afbeeldingen....13

Nadere informatie

Handleiding voor de Mobiele Website Composer van IMPACT Mobile

Handleiding voor de Mobiele Website Composer van IMPACT Mobile Handleiding voor de Mobiele Website Composer van IMPACT Mobile Quickstart Wizard...2 Stap 1: Sjablonen...2 Stap 2: Kleurschema...2 Voettekst (Footer)...2 Zelf een design maken...2 Stap 3: De pagina's maken...3

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

11. Website controleren

11. Website controleren 11. Website controleren 11.1 Website controleren op verschillende browsers Het blijkt nog altijd nodig te zijn een website te controleren. De website zoals deze er in Kompozer uit ziet, ziet er op internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s toevoegen Pagina 2 6 Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25 Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s (on)zichtbaar maken op de website Pagina 8-9 & 31 Foto s opladen in een pagina via

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Parallels Plesk Panel Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Inhoud Voorwoord 3 Typografische Conventies... 3 Reacties... 4 Inleiding 5 Kennis maken met de Builder-editor 6 Een website

Nadere informatie