Facilitair Kenniscentrum Administratiekantoren en AA accountantskantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facilitair Kenniscentrum Administratiekantoren en AA accountantskantoren"

Transcriptie

1 Facilitair Kenniscentrum Administratiekantoren en AA accountantskantoren Onze brochure is in ontwikkeling en zal dit najaar gereed zijn. Om u toch goed te kunnen informeren is er gekozen voor deze tussenoplossing in de vorm van een pdf. FKA Marten Meesweg 91A 3068 AV Rotterdam Telefoon Het FKA, voorheen Covak, is DE kantorennet-organisatie voor administratiekantoren en AA accountantskantoren in Nederland en een onderdeel van het FKC, het fiscaal Kenniscentrum, dat jarenlange ervaring heeft als vaktechnisch bureau voor diverse beroepsorganisaties. Het FKA is er voor de zelfstandig gevestigde kantoorhouder van het administratiekantoor. De filosofie achter het FKA is dat wij u faciliteren en u gereedschappen aanreiken waarmee u kunt voldoen aan de door de overheid en uw beroepsorganisatie opgelegde wet- en regelgeving. Deze gereedschappen bieden wij u in de vorm van toegang tot kennis, maar ook door u op de hoogte te houden van alle actuele zaken op uw vakgebied en door u eenvoudig toegang te bieden tot sparringpartner en specialisten. Als FKB kantoor krijgt toegang tot een degelijk en uitgebreid vaktechnisch bureau. Maar het FKA doet meer. Zo zorgen wij dat u kortingen krijgt op zaken die nodig zijn voor uw bedrijf zoals software, verzekeringen en andere kantoorgerelateerde diensten en bieden wij u de mogelijkheid bepaalde werkzaamheden te outsourcen.

2 Vaktechniek kennisnet en modellenbank Het fiscaal kennisnet is de ideale fiscale ondersteuning voor de MKB belastingadviseur in Nederland. Het fiscaal kennisnet is ontwikkeld door FKC in nauwe samenwerking met de SRA. Daardoor is er een praktisch geschreven, onderwerpsgewijze vaktechnische kennisbank gerealiseerd. Het fiscaal kennisnet bevat meer dan 80 boeken over juist die fiscale onderwerpen, welke u in uw praktijk tegenkomt. Mocht u niet het antwoord op uw vragen vinden dan staat het FKA als vaktechnisch bureau klaar om u persoonlijk te ondersteunen. Daarnaast bevat het fiscaal kennisnet ruim 400 fiscaal-juridische standaardmodellen, overeenkomsten, stappenplannen en checklisten. Ook zijn de formulieren van de Belastingdienst overzichtelijk opgenomen. Hiermee onderscheidt fiscaal kennisnet zich van de andere fiscale producten op de markt. Wij weten waar u in de praktijk behoefte aan heeft! Onze uitgebreide kennis- en informatiedatabank is uitermate geschikt als efficiënt hulpmiddel voor fiscale professionals bij het adviseren van cliënten. Om u een idee te geven van de onderwerpen die in het kennisnet voorkomen, vindt u hieronder een overzicht van de onderwerpen en tools die in het fiscaal kennisnet zijn opgenomen: Onderwerp: BV Bedrijfsfusie Deelnemingsvrijstelling Firmaproblematiek Fiscale eenheid Civiele en fiscale gevolgen van liquidatie BV Foutenleer Geruisloze terugkeer uit BV Herinvesteringsreserve Investeringsaftrekregeling Ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling Willekeurige afschrijving startende ondernemers Winstbepaling zelfstandige entiteiten Onderwerp: DGA Aanmerkelijk belangregeling Arbeidsverhouding DGA Gebruikelijkloonregeling Sociale verzekeringsplicht DGA Terbeschikkingstelling onroerende zaken Terbeschikkingstelling schuldvorderingen

3 Onderwerp: Formeel recht Beroep en hoger beroep Bezwaar Cassatie Wet Wft Onderwerp: IB-ondernemer en firmant Bedrijfsopvolging in de successiewet Bedrijfsopvolging in inkomstenbelasting Ondernemersbegrip in diverse belastingwetten Onderwerp: Internationaal Emigratie Rechtsgang naar internationale rechter Schadevergoeding bij onjuiste toepassing EU-recht Onderwerp: Vermogende particulier Bedrijfsopvolging in de successiewet Eigenwoningregeling Huurrecht Partnerbegrip en gemeenschappelijke bestanddelen Toepassing kasstelsel op resultaat uit overige werkzaamheden Inkomstenbelasting Onderwerp: Omzetbelasting Aangifte en afdracht Aftrek voorbelasting Bijzondere regelingen in BTW Eisen BTW-factuur Fictieve diensten in omzetbelasting Margeregeling Heffingsmaatstaf Integratieheffing Intracommunautaire dienstverlening Levering van onroerende zaak Ondernemer als omzetbelastingplichtige Plaats van dienst Plaats van levering Vrijstelling verhuur onroerende zaken Vrijstellingen in omzetbelasting Onderwerp: Werkgever en werknemer Arbeidsrechtelijke gevolgen van bedrijfsopvolging Auto van de zaak en privéauto in 2009 Collectief ontslagrecht Concurrentiebeding en werknemersconcurrentie Individueel ontslagrecht Onderwerp: Standaard adviesnotities Aankoop eigen woning Aankoop deelneming of aanmerkelijk belang Inbreng eenmanszaak in VOF Inkoop dienstjaren Omzetting FOR in lijfrente bij doorschuiving naar werknemer Omzetting FOR in lijfrente bij overdracht onderneming aan derde Omzetting stakingswinst in lijfrente Onttrekken middelen aan BV Overdracht aanmerkelijk belang Overdracht onderneming aan derde Overdracht aandelen werkmaatschappij aan kind Overdracht onderneming aan kind via doorschuiving Vrijwillige omzetting FOR in lijfrente Schenking door ouders aan kinderen

4 Hiernaast zijn er zoals reeds gezegd diverse checklisten, stappenplannen, overeenkomsten, modellen en diverse formulieren van de Belastingdienst opgenomen. Kortom, het fiscaal kennisnet is een uitgebreide vaktechnische databank waarin u het antwoord vindt op al uw fiscale vragen en meer. Handboeken overheid De controleambtenaar van de Belastingdienst heeft zich te houden aan de interne richtlijnen en handboeken van zijn werkgever, de overheid. Deze handboeken heeft het FKA voor u beschikbaar gesteld gekregen van het Ministerie van Financiën. Als FKA lid heeft u inzage in het Interne handboek richtlijnen voor de controleambtenaar en Instructie invordering en belastingdeurwaarders. Dossiers Het FKA heeft diverse dossiers voor u gemaakt waarin u uitleg en gereedschappen aantreft om te voldoen aan wet- en regelgeving. Zo is er het dossier Wwft waarin u formulieren vindt voor uw dossieropbouw, de mogelijkheid heeft de ID-bewijzen van uw cliënten te toetsen en een uitleg over deze wet en de (mogelijke) gevolgen van deze wet voor uw bedrijfsvoering, maar ook een uitgebreide samenvatting over wat u kunt verwachten tijdens een Wwft controle van het Bureau Financieel Toezicht, het BFT. Verder houden wij u via onze dossiers op de hoogte van al het gebeuren rond XBRL en vindt u een handreiking inzake de 4e tranche Abw. Cursussen en E-workshops Het FKA biedt u jaarlijks een uitgebreid cursusprogramma aan op uw vakgebied, maar ook op andere vlakken zoals commercialiteit en omgang met cliënten. Verder heeft het FKA een reeks E- workshop die ontwikkeld zijn door het Instituut Fiscale Kennisoverdracht, IFK. Deze E-workshops kunt u via uw eigen pc volgen en worden afgesloten met een toets. Indien u deze toets behaalt, dan krijgt u een certificaat thuis gezonden. Voor het najaar van 2011 staan er thans acht cursussen gepland. Dit programma wordt in de loop van de komende weken uitgebreid. Uw actuele kennis is onze zorg Het FKA houdt u in haar Fiscale Nieuwsbrief dagelijks per op de hoogte van alles wat er speelt binnen uw vakgebied zodat u altijd bij bent! Facilitair Centrum Administratiekantoren en AA accountantskantoren

5 FKA Service De FKA service is om u te ontlasten en bij te staan. Zo kunt u diverse taken aan ons outsourcen en bieden wij u diverse producten waarmee u de relatie met uw cliënten warm kunt houden. Pensioenberekeningen Een jaarlijks terugkerend probleem is de berekening van de dotatie pensioen in eigen beheer. Het FKA kan u dit probleem uit handen nemen. Voor 150 per berekening kunt u dit aan ons uitbesteden. Helpdesk Ook als adviseur loopt u er af en toe tegenaan: onzekerheid of uw bevindingen wel juist zijn of een kleine hiaat in uw kennis. Dit is menselijk. Het FKA begrijpt dat en biedt u met haar helpdesk de mogelijkheid om gratis algemene wetsduidende vragen te stellen of even te overleggen over uw bevindingen zodat u snel verder kunt met uw werk. Adviesvragen Het kan gebeuren dat uw klant met een vraag komt waarop u het antwoord weet, maar over welk antwoord u toch niet helemaal zeker bent. Immers, in uw vak gaat het niet altijd om de kille wetsartikelen, maar vaak ook om de interpretatie ervan. Met specifieke klantgerichte vragen of om even te overleggen over uw bevindingen kunt u terecht bij onze adviesdesk. Deze desk rekent met een vast MKB-conform uurtarief. Inschakelen specialisten Het zal ook in uw praktijk weleens voorkomen: uw klant komt met een wel zeer specialistisch probleem dat u voor een dilemma stelt. BTW is zo'n onderwerp, maar ook bijvoorbeeld internationaal belastingrecht, procesrecht, verbintenissenrecht of arbeidsrecht of een accountant. Via het FKA kunt u uw klant dan toch bedienen zonder dat u bang hoeft te zijn uw klant te verliezen. Onze specialisten zijn er om u te helpen en niet om met uw klant weg te lopen. Outsourcen belastingaangiften Niet iedere adviseur zit op het aangiftewerk te wachten. Ook hier heeft het FKA een oplossing voor. U kunt al uw aangiftewerk aan ons uitbesteden tegen een bijzonder gunstig uurtarief. Uw dossiers kunt u zowel op papier als digitaal aanleveren. Wel dient u zelf de aangifte te controleren en wordt

6 deze onder uw beconnummer ingediend. Zo blijft u toch de baas over de aangiften van uw cliënt maar hoeft u niet zelf het vaak vervelende inklopwerk te verrichten. (Fiscale) producten Het FKA biedt u diverse producten waarmee u uw klantrelatie goed kunt houden. Zo kunt u als FKA kantoor zich al voor 25 per uitgave (zes keer per jaar) abonneren op een digitale cliëntennieuwsbrief. Een ander FKA product is de nieuwsmolen. Uw website is vaak het ondergeschoven kindje. Het is veelal een tijdrovend maar vooral onbetaald klusje en toch is uw website uw uitstraling naar buiten. Al voor 95 per maand vult het FKA uw website met nieuws op de vakgebieden die u uitkiest. Heeft u nog geen website? Ook dan kunt u terecht bij het FKA. Met jarenlange ervaring op het gebied van uw professie zijn wij in staat een degelijke, zakelijke website voor u te bouwen. Heeft u liever een App of wilt u graag dat uw website mobiel ook leesbaar is? Ook dat kan het FKA voor u regelen. Het FKA heeft verder een groot assortiment fiscale producten welke u tegen hoge kortingen kunt krijgen. Zo zijn er onze E-tips en eindejaarstips en bieden wij u diverse boekjes aan. En wat doet het FKA nog meer? Het FKA biedt u collegiaal contact middels een discussieforum, maar ook door het organiseren van landelijke (thema)dagen. En uiteraard regelen wij ook kortingen voor u op producten die voor uw bedrijfsvoering interessant zijn. Verzekeringen is zo'n product. Een beroeps- en bedrijfsverzekering is voor u een must maar vaak wel een dure must. Door u via ons collectief te verzekeren verdient u vaak uw jaarbijdrage voor het FKA al direct terug. Verder regelen wij voor u kortingen bij softwareleveranciers, archiefvernietigingsbedrijven, leasemaatschappijen en andere leveranciers van producten die voor u relevant of soms zelfs noodzakelijk zijn! Facilitair Centrum Administratiekantoren en AA accountantskantoren

7 Het FKA voor u op een rij: toegang tot onze uitgebreide kennisbank; toegang tot onze uitgebreide modellenbank; checklisten en stappenplannen; standaard adviesnotities; vaktechnische helpdesk; inhuren specialisten tegen MBK tarieven; kortingen op cursussen en e-workshops; kortingen op verzekeringen; diverse inkoopkortingen; collegiaal contact; algemene leverings- en betalingsvoorwaarden; gereedschappen als handreikingen en dossiers; mogelijkheid tot uitbesteden pensioenberekeningen; mogelijkheid tot outsourcen aangiftewerk; discussieforum; vaktechnische ondersteuning; dagelijkse vaktechnische nieuwsbrief; betaalbare cliëntennieuwsbrieven; betaalbare websites; betaalbare nieuwsmolens voor uw website; betaalbare apps; Deze lijst is niet limitatief. Overweegt u om zich aan te sluiten bij het FKA? Dan kunt u zich online aanmelden op U krijgt uw inlogcodes voor onze site en daarmee de toegang tot al onze faciliteiten en gereedschappen dan binnen 24 uur toegezonden. Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Wij zijn per bereikbaar via en telefonisch op het nummer Het FKA is er voor u!

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

SUCCES. De andere kant van ondernemen. zekerheid De ene kant van ondernemen

SUCCES. De andere kant van ondernemen. zekerheid De ene kant van ondernemen SUCCES De andere kant van ondernemen zekerheid De ene kant van ondernemen Zekerheid De ene kant van SRA Van het moderne accountantskantoor wordt nogal wat verwacht: cliënten stellen steeds hogere eisen

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Checklist voor starters

Checklist voor starters Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 1 van 6 Checklist voor starters Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners.

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners. Talisman Benefits faciliteert in het verkrijgen van collectief voordeel in voorzieningen welke interessant kunnen zijn voor de aan Talisman verbonden specialisten. Dit doen wij samen met een aantal partners

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Inhoud 1 Voorwoord Oriëntatie 2 3 4 Marktverkenning Netwerken Rechtsvormen 5 Huisvesting 6 7 8 Organisatie Administratie Financiën 9

Nadere informatie

Uw start als zorgprofessional

Uw start als zorgprofessional Uw start als zorgprofessional Begin uw carrière met een voorsprong. Drie pijlers voor een goede start Als je voor het eerst aan de slag gaat als zorgprofessional wil je graag weten welke risico s je allemaal

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Lodder Nieuws. Samenwerking met SKM Rotterdam

Lodder Nieuws. Samenwerking met SKM Rotterdam Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 6 NUMMER 4 - OKTOBER 2008 Samenwerking met SKM Rotterdam In het kader van de strategie van Lodder & Co om tot vergroting van het aantal

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie