Waarom TETRADE Consulting?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom TETRADE Consulting?"

Transcriptie

1 Waarom TETRADE Consulting? Uw onderneming evolueert in een veranderende economie, waarvan de mechanismen moeilijk te vatten zijn. De regels die gisteren werden toegepast gelden niet meer voor morgen. U dient zich snel aan te passen, op vraag van uw klanten enerzijds en ook vanwege de innovaties van uw concurrentie. Dit alles gebeurt in een uiterst competitieve omgeving. Uw winstgevendheid en uw voortbestaan hangen ervan af. Snelle en gepaste antwoorden vinden op deze uitdagingen vragen soms investeringen, die een lange termijn commitment inhouden. Het huidige management van uw onderneming vraagt veel tijd en energie. U voelt dat zich distantiëren van het dagelijks beleid van uw firma nodig is om te overleven. Maar hoe pakt U dit aan? In dit stadium kan TETRADE Consulting U leiden om via een pragmatische manier uw veranderingsprocessen te implementeren. TETRADE Consulting NV Gustave Demeylaan 100 B 1160 BRUSSEL Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0) De uitdaging van uw bedrijf volgens TETRADE Consulting Informatie- en managementsystemen zijn geen doel op zich. Ze zijn de hefbomen die firma s gebruiken om hun strategische objectieven te bereiken en hun processen efficiënt te ondersteunen. De meeste ondernemingen herstructuren in tijden van recessie en trachten dan hun interne processen te optimaliseren met het oog op substantiële kostenbesparingen. In een groeiende economie trachten ze nieuwe opportuniteiten te ontwikkelen. Afhankelijk van de situatie, zoekt men naar een optimalisatie van informatie- en managementsystemen of ontwikkelt men projecten, die de best mogelijke ondersteuning bieden voor de nieuwe ambities. De strategie van een bedrijf wordt gedefinieerd door haar omgeving : mogelijke opportuniteiten en de meest economische manier om ze te bereiken : dit is de uitdaging die iedere onderneming ondervindt.

2 Welke zijn de antwoorden van TETRADE Consulting op deze uitdagingen? Lang geleden waren informatiesystemen synoniem voor computersystemen. Nu is iedere General Manager van een bedrijf zich bewust, dat kwalitatieve informatie en de beschikbaarheid op het juiste moment, sleutelfactoren zijn in het successvol uitvoeren van een ondernemingsstrategie ten opzichte van de concurrentie. TETRADE Consulting heeft zodoende een aantal diensten gedefinieerd, gebaseerd op haar eigen specifieke methodes, om ondernemingen te leiden in het opzetten en implementeren van informatiesystemen. Deze systemen worden dan hun gepriviligeerde tools, om een bedrijf te beheren op elk niveau. Planning Analyse Design Organisatie Implementatie Definitie van korte termijn objectieven Definitie van data entries Definitie van operationele targets en informatiesystemen Opzetten structuur Onderzoek naar interne problemen Process redesign Opzetten systeem (ERP of andere) Advies en strategie Reengineering ERP diensten Waarom kiezen voor TETRADE Consulting? Concept van toegevoegde waarde Jobexpertise Beheersen van SAP applicaties Competenties van de Consultant Methodologie Concept klant- satisfactie Oplossingsgericht concept-ł implementatie Ondernemings-Ł doelstellingen bereiken zoals gepland (ROI) Kwaliteit bij de systeem set-up Projectvoldoening ons begrip van de functie en onze meerwaardecreatie in de benadering van projecten; het beheersen van project management, hetgeen resulteert in een project volgens de juiste doelstellingen; de kwaliteit van onze Consultants, hun professionele ervaring en klantgerichtheid; onze investering in een echt partnership met klanten, volgens hun cultuur; onze flexibiliteit en voordelen vanwege onze soepele bedrijfsstructuur; onze volledigheid in het aanbod van diensten : van strategie naar systeemimplementatie en onderhoud. Onze missie : klantensatisfactie door het genereren van maximale toegevoegde waarde Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0)

3 Enterprise Navigator Onze ervaring als Consultant bewijst overduidelijk dat de installatie van een informatiesysteem, de laatste activiteit is in de re-evaluatie van de bedrijfsstrategie en processen. Elke andere aanpak leidt tot het implementeren van systemen, die tijd besparen in enkele activiteiten, maar weinig toegevoegde waarde genereren voor de eindklant. TETRADE Consulting heeft daarom haar diensten gestructureerd rond 3 pijlers : strategie, re-engineering en de installatie en set-up van informatiesystemen. Strategie Het ontwikkelen van de bedrijfsstrategie verloopt door het definiëren van strategische doelen, de sterke punten, de beperkingen en critische successfactoren, die vitaal zijn voor de implementatie. Op hetzelfde ogenblik zal de analyse van de huidige problemen ook voor een deel de definitieve strategie bepalen. Door het vertalen van de midden-termijn objectieven in tactische objectieven, wordt het mogelijk de behoeften te bepalen voor toekomstige informatiesystemen. Reengineering Hoe kan de gedefiniërde strategie beschikbaar zijn op een operationeel niveau? Welke organisatie wordt er opgezet om de activiteiten binnen processen te beheren, zonder conflicten, vertragingen. Dit om de communicatiebehoeften tot een minimum te herleiden en de spelers een maximaal bewustzijn te geven van hun verantwoordelijkheid. De definitie van een structuur zal het resultaat zijn van de huidige en toekomstige vaardigheden om bepaalde functies uit te voeren.

4 Informatiesystemen De geinstalleerde informatiesystemen (ERP of andere) zullen op een efficiënte manier de strategische en operationele doelstellingen moeten ondersteunen. Dit is de laatste stap van de methodische aanpak aanbevolen door TETRADE Consulting. Indien het pakketten betreft (vb. SAP R/3 of mysap.com) zal de parametrisatie identiek blijven aan het onderliggend bedrijfsmodel, teneinde het toekomstige onderhoud te vergemakkelijken. Project Management en Managementadvies Ieder project dat opgesteld wordt om de bedrijfsprocessen en organisatie te ondersteunen, impliceert de deelname van verschillende interne en externe medewerkers. De risico s inherent aan deze projecten zijn gebonden aan hun omvang en methodische controle. Daarom zijn projectmanagement, gecombineerd met een solide ervaring en een pragmatische methodologie van belang voor het success van een project. TETRADE Consulting heeft zulke profielen en haar eigen implementatiemethodologie. Onze Project Managers bezitten een ervaring in het leiden van projecten, ERP en andere. Dit verzekert U dat de toevertrouwde job door hun zal uitgevoerd worden volgens de gestelde termijn en binnen het beschikbare budget. Indien U met andere partners uw project realiseert, kan TETRADE Consulting uw adviseren via een Interim Manager, in het behouden van de controle over uw project. Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0) SAP R/3 & mysap.com are registered trademarks of SAP AG.

5 ERP Services SAP R/3 & mysap.com Publieke sector Luchtvaart Defensie Industrie Autosector Grote ondernemingen TETRADE Consulting is gespecialiseerd in de installatie van SAP R/3 en mysap.com. Onze Project Managers bezitten verschillende jaren ervaring in ERP projecten en de functionele Consultants combineren hun jobervaring met een gedetailleerde kennis van het SAP product. TETRADE Consulting is bekend voor haar expertise in PM-PS (Plant Maintenance and Project System), CO (Controlling), SEM (Strategic Enterprise Management) and SD (Sales and Distribution). TETRADE Consulting beschikt over een Center of Expertise in de Nutssector en in de ISU-CCS oplossing, verkregen door haar jarenlange ervaring binnen een grote Belgische onderneming, gespecialiseerd in de productie en distributie van electriciteit. Vakgebied Tools & Technieken IT Expertise Finance & Controle IT architectuur Reengineering, Analyse technieken, Projectmanagement Logistiek Ontwikkeling & programmatie Farma Industrie Chemie Distributie KMO Customer Relationship Management (CRM) K L A N TE N Post 1 Telefoon 2 Internet 3 Andere 4 Front Office Wie zijn onze klanten? Wat willen/wensen ze? Onze ONDERNEMING Ontwikkeling nieuwe producten Back Office Welk soort relatie willen we met hun? SUPPLY CHAIN Post Telefoon Internet Andere Hoeveel bedraagt hun potentieel? L E V E R A N C IE R S CRM opent een nieuwe managementfocus. Het is ontworpen om een waarde te creëren in iedere uitwisseling tussen partners in het bijzonder klanten door het maximale de halen uit iedere relevante informatie. Deze strategie, gericht in het bestendigen van trouwe partners, die de onderneming belangrijk vindt, is meer klant- dan productgericht. Deze aanpak vereist een verandering in inter- en intraondernemingsprocessen, bedrijfsinformatiesystemen en cultuur. CRM omvat alle Front Office activiteiten, verkoop, marketing en customer service taken, maar ook alle afgeleiden activiteiten van de back office en ontwikkeling van nieuwe producten. CRM omvat alle distributie en communicatiekanalen vanaf Internet over verkoop en impliceert alle verkooppartners in de Supply Chain.

6 Supply Chain Management (SCM) Volgens TETRADE Consulting is het begrip Supply Chain een slechte keuze om een concept te definiëren, dat alle inspanningen aangeeft om producten en diensten te leveren, die verlangd worden door de klanten van klanten en geproduceerd door de Onderneming via de input van leveranciers van leveranciers. We zullen eerder spreken van Demand Chain. Verschillende bedrijfsoperaties zijn hierbij betrokken : bevoorrading en vraag management, de origine van onderdelen en primaire goederen, productie en assemblage en de distributie via verschillende kanalen en de levering naar de eindklant. Deze operaties zijn niet langer geïsoleerd, maar maken deel uit van een enkel globaal process, die alle operaties van klanten en leveranciers omvat. Visibiliteit op elk managementniveau binnen de keten is de kritische successfactor van ieder SCM project. R E P O R T I N G Leveranciers Aankoop Strategie & politiek Volume Inventaris/stock Dagelijkse operaties Productie Distributie Processen en Activiteiten Verkoop D A T A Klanten Data De geïntegreerde globale aanpak van TETRADE Consulting BEDRIJFSINFORMATIE- SYSTEMEN Process Top Management Directie De ERP, CRM en SCM concepten zijn ontstaan uit een economische realiteit, waarbij er constante wijzigingen doorgevoerd worden in organisaties en processen. TETRADE Consulting beschouwd deze producten (SAP R/3, mysap.com,...) als een middel, afhankelijk van het doel van het project, de integratie binnen andere applicaties en het budget van de opdracht. TETRADE Consulting waakt over de juiste implementatie en gebruik, om zodoende te werken volgens de gestelde ondernemingsdoelstellingen. Midden Management Operaties Objectief Conceptueel model Implementatie Training Gebruik Echte performantie Implementatie process Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0) SAP R/3 & mysap.com are registered trademarks of SAP AG.

7 Business Improvement Plan (BIP) Uw Informatiesysteem is operationeel, maar u had meer werwacht van het nieuwe systeem; werken we nu op de juiste manier met dit systeem?; is de geleverde oplossing nu de meest optimale?; nieuwe strategische overwegingen en objectieven van de directie kunnen door het systeem niet ondersteund worden; de communicatie tussen verschillende departementen is niet ideaal; uw klanten hebben klachten over uw nieuwe manier van werken; zijn de verkoop- en aankoopprijzen wel geactualiseerd?; u wilt de voortgang van uw project better opvolgen; in het kader van een overname of fusie wilt U de juiste manier vinden om systemen beter te integreren en op elkaar af te stemmen; en U zoekt naar oplossingen. In dit kader stelt TETRADE Consulting uw onderneming het Business Improvement Plan voor. U U en TETRADE U en TETRADE / andere Ondernemingsstrategie Klanten Nieuwe vragen/eisen Bevoorradingsketen Personeelsleden Algemene check up Controle van de informatiestrom en voor wijziging of roll-out Analyse van nietrendabele activiteiten Nieuwe technologiën Nieuwe markten Overname(s) Bedrijfsresultaten Business Improvement Plan Analyse onafhankelijk - informatiestromen - resultaten Aangeven van - opinies - aanbevelingen Scenario's voor implementatie Re-engineering Strategie operationele processen Operationele processen organisatie Vereiste competenties Beschikbare competenties Originele methode en middelen Het Business Improvement Plan zal de verschillen aangeven tussen het bestaande informatiesysteem en de optimale situatie, gelinkt aan de vereisten van de organisatie; zal de sterke punten aangeven van het huidige informatiesysteem; zal de afwezigheid van controlepunten aangeven, zwakten aangeven in informatiestromen of in het gebruik van het huidige informatiesysteem. De aanbevelingen uit de BIP studie zullen aan de bedrijfsleiding toelaten om de juiste acties te ondernemen en ook de juiste wijze aangeven om ze te implementeren.

8 Business Improvement process Actie Controle Event Beslissing Missie Objectieven Beperkingen A1 Definitie Business Improvement Plan BIP Directie Intern mgt Nemen van beslissingen A2 nee ya EINDE Organisatieverandering Change mgt A3 Implementatie vooropgestelde plan A4 Evalueren van resultaten Nieuw Informatiesysteem - Methode - Ideale processen - Bestaand informatiesysteem - Externe consultant(s) - BIP - Business case Nieuwe processen - Aanbevelingen van de BIP - Externe consultant(s) - Externe consultant(s) Complete review Supervisie Kleine wijzigingen Business Improvement plan Uitvoeren van BIP methodologie Missie Objectieven Beperkingen Analyse processen & stromen - Ideale processen - Verbeteringspunten - Vragenlijsten - Onderzoeksalternatieven Diagnose en verbetering van de oplossing Controle met management Afleiden van aanbevelingen - Interne experten - Rapportage structuur Definitie van het implementatie-plan Externe consultant(s) Finaal rapport A2 Voorbeeld : Business Improvement Plan van 2 weken DAG 1 - VM DAG 1 tot DAG 3 DAG 3 - VM DAG 4 DAG 5 - NM DAG 6 tot DAG 8 DAG 8 - VM DAG 9 DAG 10 - NM Kick off meeting Objectieven + scope - Agenda Interviews en beschrijving van de AS-IS situatie. Opname van wensen en opmerkingen van Directie en personeel. Voortgangsrapportage meeting met vragen, opmerkingen betreffende problemen en situaties. Vervolg van interviews en analyse van relevante probleemgebieden. Tussentijds rapport over de eerste hoofdstukken van de finale versie. Beschrijving van de toekomstige situatie. Voortgansrapportage meeting met het aanduiden van oplossingsmogelijkheden en eventuele werkstromen. Opstellen van het finale rapport. Presentatie aan de Bedrijfsleiding. Afsluiten van het project en presentatie van het finale rapport. Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0)

9 Creative Interim Management (CIM) De CIM Manager baseert zijn efficiëntie op een professionele multi-field ervaring en heeft volgens de opdracht: - de juiste kennis van een functioneel gebied - een uitgebreide technische kennis - ervaring in het leiden van grote projecten - people management kwaliteiten een methode om een implementatie van procedures te structureren en een controle van de goede aflevering van de diensten meervoudige tools: planning, proces, winstgevendheid, analyse en rapportering georiënteerd een onafhankelijkheid die zorgt voor objectiviteit, een externe visie en een vrije meningsuiting Enkele voorbeelden van CIM opdrachten Creëren en verbeteren van de functie van logistiek manager, zodat de organisatie kan aangepast worden na de fusie van twee entiteiten De taak opnemen van controller en de daarvan afhangende problemen oplossen Helpen met de voorbereiding van belangrijke interventies (steering committee, personeelsvergaderingen, vakbondsonderhandelingen, raad van bestuur, aankoop van een nieuw bedrijf,...) Een verkoopsteam ondersteunen met: - De oprichting ervan en training - De ontwikkeling en de versterking van de cohesie - De verbetering van de effectiviteit - De aanpassing aan interne en externe veranderingen

10 Creative Interim Management Functie ontwerpen, op zich nemen en vervolmaken Functie op zich nemen Voorbeeld van een CIM kalender (26 weken) Week Case: creëren van een nieuwe functie Case: bestaande functie 1 Openingsconferentie. Inventarisering van de functionele activiteiten. Objectieven. Agenda. 1 tot 25 Het dagelijkse werk opnemen en rapporteren naar de raad van bestuur. 1 tot 2 Aanpassen van de business omgeving (missie en objectieven, algemene procedures, organisatie) 3 tot 4 Structureren van de activiteiten en integratie met Interviews. Opsomming van de bestaande bestaande processen. Voorstel van organisatie. situatie (business processen, rapportering, planning) Elke maand Opvolgingsbijeenkomsten. Oplossen van problemen. 5 tot 10 Implementeren (documentatie, recruteren, training) Bestuderen en implementeren van de van het nieuwe team of de functie. verbeteringen (procedures, organisatie, 11 tot 19 Evaluatie van de oplossing en mogelijke aanpassingen. controle, rapportering, ) 20 tot 22 Overdracht naar de nieuwe verantwoordelijke persoon. Supervisie. 22 tot 26 Evaluatie van de resultaten. Mogelijke aanpassing. 26 Afsluitende conferentie en presentatie van het finaal rapport. Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0)

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com achieve ambitions Op basis van HSO the results company www.hso.com ambities waarmaken Een bedrijf succesvol runnen is topsport. Het betekent hard werken, volgens een strategisch plan. Met teams die een

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Toegang tot Informatie

Toegang tot Informatie XEROX PROFESSIONAL SERVICES Specialisten in Document Toegang tot Informatie uw informatiestroom in goede handen Huis ter Heideweg 52b Postbus 256 3700 AG Zeist Tel.: 030 698 10 10 Fax: 030 698 10 19 e-mail:

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

De creatie van een goed presterende organisatie

De creatie van een goed presterende organisatie De creatie van een goed presterende organisatie Een goed presterende organisatie levert continue groei met goede resultaten en beschikt tegelijkertijd over de noodzakelijke stabiliteit en flexibiliteit

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX KEYNOTE Cathy Van Mullem, Business Unit Lead bij Microsoft: You ain t seen nothing yet

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Kritische succesfactoren bij een ERP-implementatie

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie