JAARVERSLAG STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK"

Transcriptie

1 Stichting GIVING BACK Jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE 1. Namens het bestuur p Giving Back p. 4 Missie Onze programma s Onze mensen Ons kantoor Ons bestuur Onze Partners Onze ambassadeurs 3. Activiteiten p. 13 a. Scholierenprogramma Algemeen gerealiseerd Stadscommissies Testimonials b. Studentenprogramma p. 36 Algemeen gerealiseerd GBSC Testimonials 4. Ambities voor p Onmisbare support p Financieel Resultaat p. 54 1

3 1. Namens het bestuur In 2011/ 2012 heeft de nadruk gelegen op het verbeteren van de kwaliteit van het scholierenprogramma, het studentenprogramma en de interne organisatie. Zowel de programma's als de interne organisatie zijn in dit jaar tot volwassenheid gekomen. Het bestuur geeft de kwaliteit voorrang boven de groei. Niettemin is groei uitdrukkelijk aan de orde geweest in het strategieoverleg dat geïnitieerd is door een kopgroep bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de directie. Met McKinsey is enkele malen over de strategieontwikkeling overleg gepleegd, waarvoor dank verschuldigd is. De strategie leidt tot groei, zowel in de breedte van het scholieren- en studentenprogramma, als ook in de vergroting van de in- en doorstroom. Vanzelfsprekend vergt groei ook een belangrijke financiële ondersteuning door additionele sponsors (Partners). Het bestuur hecht zeer aan de relatie met de Partners, die naast de sponsorbijdrage een belangrijke bijdrage leveren aan het overleg over de strategische uitgangspunten, aan de implementatie van de programma's en daardoor ook aan het draagvlak. Behoud en uitbouw van de relatie met Sponsors is een voortdurende punt van aandacht en zorg. In het overleg met het bestuur van de Giving Back Students Community (GBSC) is uitvoerig aan de orde geweest hoe de doelgroep van Giving Back moet worden gedefinieerd. Gezien de aanzienlijke tijd die de GBSC bestuursleden ten behoeve van hun leden besteden en de daardoor verminderde mogelijkheden om separaat noodzakelijke inkomsten te verwerven, heeft het bestuur na zorgvuldig overleg besloten tot het verlenen van een jaarlijkse, bescheiden vergoeding aan de GBSC bestuursleden ter compensatie van hun inkomstenderving. Het bestuur vergaderde 6 maal plenair. Dankzij de inzet van de penningmeester en de directeur, daarbij ondersteund door een extern administratiekantoor, werden periodieke financiële rapportages verstrekt die blijk geven van een goede financiële verantwoording. Uit de jaarrekening blijkt de efficiëntie van de bedrijfsvoering, die ertoe leidt dat de ratio tussen de overheadkosten en de kosten voor de activiteiten opnieuw gunstig is. Deze heeft geresulteerd in een voorspoedige controle van de jaarrekening door PwC, met een goedkeurende verklaring. 2

4 Ook de bestuurssamenstelling is uitvoerig aan de orde geweest. De diversiteit is bevredigend. Daarbij is tevens de opvolging van de bestuursleden aan de orde geweest, inclusief de voorzitter, de penningmeester en de leden van de directie. Het bestuur heeft ook zijn eigen functioneren intern geëvalueerd en daaruit kunnen concluderen dat alle bestuursleden streven naar een vergroting van hun aanwezigheid bij de scholieren- en studentenprogramma's, waardoor ook de voeling met de operationele verantwoordelijkheid wordt vergroot. Mede om die reden heeft het bestuur ook een maaltijd gedeeld met het bestuur van de GBSC. Het jaar 2012/ 2013 zal worden gebruikt om de strategische ambities, met name betreffende de groei, verder voor te bereiden. De financiële/ economische omstandigheden in Nederland manen tot voorzichtigheid, maar de groeiambities zijn daardoor niet opgegeven. Het bestuur is de directie en bureaumedewerkers veel dank verschuldigd en dat geldt zeker ook voor alle vrijwilligers. In het bijzonder zijn daarbij te noemen de vier stadscommissies, de 141 mentoren van de scholieren, de 105 mentoren van de studenten, de vertegenwoordigers van de Partners en de genereuze sponsors. Succes inspireert! Steven R. Schuit Voorzitter 3

5 2. GIVING BACK Missie De missie van Giving Back is het afgelopen jaar opnieuw geformuleerd. Sinds april 2012 luidt de missie als volgt: Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt om, met wat voor achtergrond dan ook, zijn/haar talent te ontwikkelen en succesvol te worden. Wij willen elkaar inspireren, netwerken creëren, en mogelijkheden doorgeven. Giving Back streeft daarmee naar een toename van de verscheidenheid van rolmodellen in de Nederlandse samenleving. 4

6 Onze programma s AANTAL TRAJECTEN GIVING BACK Totaal aantal scholieren met mentor (1 e en 2 e jaars) Totaal aantal studenten met mentor Totaal aantal GBSCleden 2009/ / / Giving Back Scholierenprogramma Giving Back koppelt scholieren één-op-één aan een mentor die hen begeleidt in het maken van een goede studiekeuze, hen helpt hun horizon te verbreden en hen coacht in hun persoonlijke ontwikkeling. Het doel is de jongeren vanuit alle invalshoeken wegwijs te maken in de wereld en voor te bereiden op een succesvolle functie in de maatschappij. Het programma bestaat uit 2 onderdelen: een persoonlijke mentor en een meerjarig workshopprogramma. De mentor met een solide maatschappelijke positie laat de scholier kennismaken met nieuwe activiteiten, plaatsen, mensen, omgangsvormen en zienswijzen. Hij levert daarbij ook input voor de keuze van een mogelijke vervolgopleiding. Het groepsprogramma van het scholierenprogramma omvat een teambuildingsweekend, bedrijfsexcursies en een studiereis naar een Europese stad. Daarnaast volgen de scholieren workshops over o.a. Persoonlijk Leiderschap, Debating, Politiek, Financiën en Recht. GBSC/Giving Back Studenten programma Het studentenprogramma heeft dezelfde doelstelling als het scholierenprogramma, maar richt zich op ambitieuze HBO/WO studenten. In september 2011 bestond deze groep niet alleen uit oud GB-scholieren, maar werd het programma voor de eerste keer opengesteld aan zogenoemde zijinstromers : horizontale instroom van studenten die niet eerder deelnamen aan het Giving Back scholierenprogramma. Hiermee is de doelgroep verbreed. 5

7 Alle studenten in het studentenprogramma zijn lid van de Giving Back Students Community, met hun eigen bestuur. De GBSC organiseert jaarlijkse vele activiteiten, studiereizen en (sportieve) evenementen. GBSC financiert deze activiteiten door lidmaatschapsgelden, een eigen bijdrage van de studenten en een aanzienlijke financiële ondersteuning van Stichting Giving Back. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het studentenprogramma het mentortraject. De mentor ondersteunt zijn student door hem/haar te inspireren en te ondersteunen. Deze mentoren worden geworven binnen onze partners en daarmee levert het mentortraject ook een bijdrage aan de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. 6

8 Onze mensen Giving Back draait op zeer actieve en betrokken vrijwilligers. In heeft een groep van minstens 70 actieve vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de uitvoering en organisatie van ons programma. Alle betrokken vrijwilligers en commissieleden van Giving Back zijn onbezoldigd. De vrijwilligers zijn verenigd in verschillende besturen: - Stichtingsbestuur Giving Back - Stadscommissie Amsterdam - Stadscommissie Den Haag - Stadscommissie Rotterdam - Stadscommissie Utrecht - Bestuur Giving Back Students Community (GBSC) In deze besturen heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden die gebruikelijk zijn vanwege een normale doorstroom van onze vrijwilligers. Zowel in Amsterdam als in Utrecht is de voorzitter gewisseld. De GBSC heeft in zijn geheel een nieuw bestuur gekregen. Het stichtingsbestuur is in samenstelling en werkwijze gelijk gebleven. De bezetting op het kantoor is het afgelopen jaar stabiel gebleven. De groei naar 3,4 fte heeft tot rust en helderheid geleid en is een goede keuze gebleken. De uitbreiding in de directie zorgt voor continuïteit en gedeelde verantwoordelijkheid, en het secretariaat is goed bezet. Aangezien Giving Back een vrijwilligersorganisatie is en dit ook wil blijven, is verdere uitbreiding van betaalde medewerkers geen ambitie. 7

9 Ons kantoor 8

10 Ons bestuur 9

11 Onze Partners Onze Partners (hoofdsponsors) in zijn: 10

12 Partneroverleg De Partners nemen deel aan een periodiek partneroverleg dat een constructieve bijdrage levert aan de invulling van het studentenprogramma. Onze partners zijn ook dit jaar weer van onschatbare waarde gebleken voor de ontwikkelingen die in 2011/12 konden worden gerealiseerd. De deelnemers aan het Partneroverleg 2011/2012: TNT/PostNL Rob Rutten Stephanie Kessen Bart Beek Juliette Lansdorp PwC Nuon Allen & Overy Ministerie van V&J TomTom Walter de Zeeuw Joukje Janssen Nieke Oosterhout Hayde van der Kooij Iko Kakes Alice Diels Nynke Jippes Annelies van der Pauw Mieke de Vos Marieke Twint Ruth van der Greft Suzanne Schneider Reind Loggen Öznur Taskin Ann Francis Noor van Boven Nienke Teunissen Jennifer Kartowikromo 11

13 Onze ambassadeurs Jörgen Raymann is cabaretier/stand-up comedian en presentator. Fatima Elatik is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oost voor de PvdA. (fotograaf Suzanne Blanchard) 12

14 3. ACTIVITEITEN a. Scholierenprogramma Algemeen gerealiseerd We kunnen terugkijken op een programma dat, na een aantal wijzigingen vorig jaar, nu een mooie combinatie is van workshops, events en ervaringen. Persoonlijk Leiderschap, Debating, Netwerken, Politiek, Recht, Financiën en Wadlopen vormen het eerstejaarsprogramma, dat naadloos overgaat in het tweede jaar met daarin opnieuw een workshop Netwerken gevolgd door de Berlijnreis, een workshop Presenteren en het Maatschappelijk project. Opvallend dit jaar was dat er in één van de steden een bijzondere workshop werd georganiseerd voor senioren over omgaan met Facebook, Twitter, Iphone en Ipad. Dit was een succes. Ook dit jaar is er in de diverse steden een scholierenpanel geraadpleegd om zo na te gaan of de programmering nog aan de verwachtingen voldoet. Om iedereen die een didactische bijdrage levert aan de workshops en presentaties te ondersteunen is er het Giving Back Kompas. Hierin staan tips beschreven over de omgang met pubers en hun leerprocessen. Giving Back heeft hiermee opnieuw een kwaliteitsslag gemaakt. Scholen School Aantal 1 e jaars Aantal 2 e jaars Den Haag Aloysius College 6 4 Den Haag City Plus 0 1 Den Haag Edith Stein College 7 3 Den Haag Rijswijks Lyceum 6 4 Den Haag Zandvliet College 0 3 Amsterdam OSB 6 2 Amsterdam Comenius Lyceum 8 6 Amsterdam HLW 4 11 Rotterdam City College

15 Rotterdam OSG Hugo de Groot / Nieuw Zuid 2 7 Rotterdam Melanchthon 2 1 Rotterdam Wolfert van Borselen 8 7 Utrecht Cals College 3 6 Utrecht Gerrit Rietveld College 4 5 Utrecht Leidsche Rijn College 2 2 Utrecht St. Gregorius College 3 2 Dit jaar werd voor de tweede keer de activiteit Wadlopen georganiseerd. Deze keer met alle eerstejaars deelnemers, zowel scholieren als mentoren, tegelijk. Ongetwijfeld is dit een blijvertje. Ook de workshop Debating werd voor het eerst georganiseerd met alle nieuwe scholieren tegelijk. Ze debatteren beter dan menige politicus was een veel gehoorde opmerking. Het tweedejaarsprogramma werd naar aanleiding van de feedback uit het scholierenpanel herzien. Hierin werden nieuwe workshops opgenomen: een tweede workshop Netwerken en een workshop Presenteren. Komend jaar zal door de Giving Back Students Community een workshop worden gegeven over examendruk en de complexe start van het studeren aan een HBO- of WOinstelling. Zo maken we een mooie verbinding tussen scholieren en studenten. Ook voor de mentoren stond een aantal workshops op het programma, zoals de workshop Puberbrein, georganiseerd door Youngworks gebaseerd op hun gelijknamige boek. Deze workshop gaat over het brein van jongeren tot en met 14

16 hun 25e jaar en de reden waarom pubers meer moeite hebben met keuzes maken, plannen en prioriteiten stellen. De mentoren werd daarom aangeraden de rol van externe frontaalkwab van hun scholier aan te nemen: het deel van de hersenen dat zorgt voor structureren en rationaliseren. Komend jaar zal de ondersteuning worden uitgebreid met een training gericht op Multicultureel Vakmanschap. 15

17 ACTIVITEITEN SCHOLIERENPROGRAMMA 1e jaars scholieren Maand Activiteit September 2011 Matching Oktober 2011 November 2011 November 2011 December 2011 Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei 2012 Teambuildingsweekend Workshop Persoonlijk Leiderschap Workshop Debating Eindejaarsbijeenkomst Workshop Politiek Workshop Recht Workshop Financiën Workshop Netwerken Wadlopen 2e jaars scholieren Maand Activiteit September 2011 Kick off 2 e jaar September 2011 Berlijnreis Oktober 2011 Workshop Netwerken 1 November 2011 Workshop Presenteren December 2011 Eindejaarsbijeenkomst Januari 2012 Workshop Netwerken 2 April/Juni 2012 Juni 2012 Graduation Mentoren Maand Activiteit September 2011 September 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 December 2011 Maart 2012 Mei 2012 Juni x per 2 maanden Maatschappelijk project Matching 2011 (1 e jaars) Kickoff 2 e jaar (2 e jaars) Teambuildingsweekend (1 e jaars) Intervisie Training Puberbrein (1 e jaars) Eindejaarsbijeenkomst Training/intervisie Wadlopen Graduation Mentorenborrel Utrecht/Den Haag 16

18 Stadscommissies Van de stadscommissie Amsterdam Het lijkt een traditie te worden: ook het Giving Back jaar is weer fantastisch verlopen met enthousiaste scholieren & mentoren en goed georganiseerde workshops. De werving & selectiecommissie heeft bovendien met een vernieuwde wervingsaanpak de basis gelegd voor het komend schooljaar Na twee jaar met een dalend aantal deelnemers door het wegvallen van drie scholen begint het komende nieuwe jaar met 31 scholieren. De werving en interne matching voor schooljaar vond al voor de zomervakantie plaats. De altijd spannende matchingsavond werd bij het OSB in Amsterdam Zuidoost gehouden. De matchingsavond startte met 20 scholieren en was een inspirerende start van het nieuwe jaar. De vernieuwde actieve wervingsaanpak samen met de scholen heeft er voor gezorgd dat de nieuwe lichting zeer gemotiveerd is. De tweedejaars scholieren en mentoren zijn in september gestart met een gezellig middagje bowlen, met kort daarna de reis naar Berlijn. Het OSB werd tijdens de eindejaarsbijeenkomst in december omgebouwd tot een versierde Club 54 met swingende muziek uit de jaren 70. De koppels kwamen ook in kleding uit die tijd, ofwel soul broeken, zonnebrillen, zwarte krullen en pruiken. Een echte danswedstrijd kon niet uitblijven. De Graduation vond plaats bij de Prins Willem Alexander Manege in Amsterdam Zuidoost. Gedurende de dag hebben de tweedejaars scholieren allerlei klussen gedaan op de manege die gespecialiseerd is in paardensport voor gehandicapten. Een mooi einde van alle prachtige momenten. Het was ook het moment van het afscheid van de voorzitter van de stadscommissie Amsterdan, Fons Bonink, die plaats maakt voor de nieuwe voorzitter Frederik Vernède. Giving Back Amsterdam bedankt Fons voor 5 geweldige jaren van grote inzet en gepassioneerde betrokkenheid. 17

19 staat in het teken van de introductie van het platform MyGivingBack als communicatieplatform, speciale aandacht voor de kick-off van het 2e jaar en het toevoegen van een nieuwe school aan de vier huidige scholen binnen Amsterdam. Daarnaast willen we verder bouwen op een sterk fundament aan enthousiaste en toegewijde stadscommissieleden om binnen het huidige programma kleine vernieuwingen aan te brengen. Niet omdat het altijd beter kan, maar meer omdat net weer anders ook verfrissend kan zijn. We zien daarom vol enthousiasme met een goed team het nieuwe GB schooljaar tegemoet. Stadcommissie Amsterdam Fons Bonink en Frederik Vernède, Oud en Nieuw Voorzitter Amsterdam Werving & Selectie commissie: Voorzitter Marieke Haverlag, Jolande Verbeek, Marieke Steffens, Anita Nijssen, Elsje Ouwehand en Ernst Dekker. Activiteiten Commissie: Voorzitter Annelies Engel, Juliet Aykaz, Annemarie Nauta, Harold den Heijer, Mette Morup, Claartje Onderwaater, Marion Boxum, Marjolein Peters en Quirijne Hermans. En gedurende de laatste maanden hebben wij weer nieuwe leden mogen verwelkomen voor het nieuwe jaar: Frederik Vernede als nieuwe voorzitter, Leontine Wenink en Cor Duckers. 18

20 Van de stadscommissie Den Haag In Den Haag kijken we terug op een heel succesvol en gezellig Giving Back-jaar. Daarnaast stond het schooljaar in Den Haag in het teken van een aantal kwaliteitsslagen. Het is goed om te merken dat het programma van workshops en feestelijke bijeenkomsten stevig staat. De matching en het teambuildingsweekend, met 25 nieuwe scholieren en mentoren, waren als altijd spannend en enerverend en ook de andere activiteiten waren zeer geslaagd. Nieuw was de verbeterde opzet van de workshop Netwerken, waarin scholieren (en hun mentoren) al doende leerden wat netwerken is door op een grote marktplaats hun vraag en aanbod duidelijk te maken. Dit resulteerde de afgelopen maanden direct al in veel meer netwerkverzoeken richting mentoren en stadscommissie dan voorheen. De Graduation is voor het eerst ingevuld volgens de wensen van de afzwaaiende scholieren. Zij wilden een spetterend feest en dat werd het, compleet met disco en heerlijk eten. foto: workshop Netwerken 19

21 Ook achter de schermen werd er gewerkt aan verdere verbeteringen. Het contact met de scholen is verder geïntensiveerd. Tijdens de eerste bijeenkomst met de schoolcoördinatoren werd een stappenplan voor de werving van nieuwe scholieren overeengekomen. Met de doelstelling om in de komende jaren van minder scholen meer scholieren te laten instromen, dient het wervings- en selectieproces nog verder geoptimaliseerd te worden. Het stappenplan voor de werving wordt op dit moment geëvalueerd en voor het volgend schooljaar verder verbeterd. De strengere selectieprocedure voor scholieren werpt duidelijk zijn vruchten af. Het niveau van de instromende kandidaten en hun motivatie voor deelname ligt hoger dan voorheen. Toch heeft de stadscommissie, in overleg met de scholen, besloten om de criteria voor de selectie van scholieren aan te scherpen met hogere eisen aangaande de rapportcijfers. MyGivingBack is in september geïntroduceerd als communicatieplatform én als plaats waar scholieren hun persoonlijk portfolio kunnen bijhouden. Stadscommissie Den Haag heeft veel energie en tijd geïnvesteerd in de implementatie van het systeem, zowel binnen het werk van de Stadscommissie zelf als richting mentoren en scholieren, o.a. door instructiemomenten. Het is goed om te zien dat steeds meer betrokkenen de weg naar MyGivingBack weten te vinden en het systeem inzetten waarvoor het bedoeld is. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering. Komend schooljaar zal de focus sterk liggen op het gebruik van MGB als portfolio voor de scholier en als communicatiemiddel tussen scholier en mentor over persoonlijke ontwikkeling. De uitdaging lag dit jaar in het vinden van voldoende geschikte mentoren. Voor het eerst is er ook geworven buiten de traditionele wegen, bijvoorbeeld door oproepen op fora op internet. Dit leverde wel meer interesse en aanmeldingen op (en veel exposure voor de stichting), maar de geïnteresseerden bleken vaak van mindere kwaliteit, waardoor wij relatief veel mentoren hebben moeten afwijzen en daarom veel meer selectiegesprekken hebben moeten voeren dan in andere jaren. Dit leverde een grote druk op voor de leden van de stadscommissie. 20

22 Omdat er voor de volgende jaren gestreefd wordt naar instroom van een nog groter aantal scholieren, zal er creatief met de werving van mentoren moeten worden omgegaan. In Den Haag zal worden overgegaan op een werving het hele jaar rond waardoor er een grote permanente pool van mentoren moet ontstaan. Er wordt daarmee niet meer geworven voor een specifiek schooljaar; iedere zomer zal er uit de pool van mentoren gematcht worden. Daarnaast wordt er op dit moment actief contact gelegd met andere bronnen. Hierbij valt te denken aan netwerken van young professionals in Den Haag, service clubs, etc. Wij kijken terug op een geslaagd Giving Back jaar en danken alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet! Samenstelling stadscommissie augustus 2011 juli 2012: Voorzitter: Joost van Grieken Vice-voorzitter en secretaris: Ingrid Morselt Penningmeester: Caspar Vlaar Portefeuille Scholen: Hetty ten Holt en Ingrid Morselt Portefeuille Mentoren: Victor Huisman en Martin de Vries Portefeuille Activiteiten: Nathalie Venema, Aivie Soekhlal en Caspar Vlaar Portefeuille Debattoernooi: Petra Hiemstra Vertrouwenspersoon: Han Yin Bong 21

23 Van de stadscommissie Rotterdam Het jaar 2011/2012 was weer een bijzonder Giving Back jaar, het vierde jaar in het bestaan van de Rotterdamse Giving Back stadscommissie. Een volle bezetting qua mentoren en scholieren, en met bijna een volledig nieuwe stadscommissie. Dat was zeker een uitdaging, maar het was ook een impuls van nieuwe, zeer enthousiaste vrijwilligers met bergen nieuwe ideeën. Begin van het schooljaar was zoals elk jaar ook weer een drukke en uitdagende periode. De matching was nog spannend met last minute wisselingen, maar door hard werk kwam het toch weer goed. We werden met enthousiasme ontvangen op de nieuwe Giving Back school van Rotterdam: Het Calvijn. We zagen weer mooie matches en spannende eerste contacten die avond. Contacten die, gedurende het jaar, beter werden omdat de vertrouwensband groeide. Het workshop programma was weer prima. Bijvoorbeeld: samen met de gemeente Rotterdam en de stichting Lokaal hadden we een sterk inhoudelijk programma voor de workshop Politiek. We werden hartelijk ontvangen door de deelgemeente Overschie (waar het merendeel van zowel de scholieren als de stadscommissieleden nog nooit geweest waren). Foto: Workshop Netwerken 22

24 De eindejaarsbijeenkomst bestond, net zoals voorgaande jaren, uit een workshop en een voorstelling in samenwerking met het RO-theater. Naast de theaterworkshop werd er ook Salsa gedanst en dat leverde veel hilariteit op! Berlijn: altijd goed! En de Graduation, de diplomauitreiking, was een hoogtepunt. Het was mooi weer, een super locatie (Lommerijk) en vooral door het feit dat onze burgemeester Aboutaleb nu al voor de derde keer in actie is gekomen voor Giving Back. Hij reikte persoonlijk alle diploma s uit en nam daarna uitgebreid de tijd voor de fotomomentjes. Fijn dat er grote waardering is vanuit de gemeente voor het Giving Back programma. Daar zijn we oprecht heel blij mee. Foto: graduation met Aboutaleb Ik ben altijd trots en aangenaam verrast door de hoeveelheid tijd en energie die onze vrijwilligers en mentoren steken in het Giving Back programma. Met allemaal 1 doel: er voor zorgen dat onze scholieren gelijke (de beste!) kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen en succesvol te worden. En we zien, elke keer opnieuw, dat het werkt. Soms kleine stappen, soms opeens heel groot! Graag wil ik alle vrijwilligers en mentoren bedanken dat we dit geweldige programma kunnen runnen. Maar zeker ook onze scholen en de schoolcoördinatoren van de scholen. Zij zijn cruciaal voor het succes van Giving Back! 23

25 Daarnaast hebben we altijd een lange lijst van bedrijven en personen die weer belangeloos of tegen kostprijs een bijdrage hebben geleverd. Gevaarlijk om een opsomming te doen, want dan is er altijd de kans dat je iemand vergeet. Daarom: van harte bedankt! Jullie zijn onmisbaar!!! Ik wil 2 partijen toch noemen: AON voor het grote sponsorbedrag dat wij hebben mogen ontvangen, en goed om te zien dat er vervolggesprekken plaatsvinden over mogelijke landelijke samenwerking. En ook de samenwerking met de gemeente Rotterdam blijft prettig en zeer waardevol. Volgend jaar bestaat Giving Back Rotterdam 5 jaar. Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij zullen laten gaan. En gezien de prestaties dit jaar, gaan we die mijlpaal zeker halen! Namens de stadscommissie Rotterdam, Marlies Knijnenberg (voorzitter) De leden van de stadscommissie zijn: Marlies Knijnenberg & Marcel Jakobsen (duo voorzitter) Jeroen Maas, Magdalena Matei, Juan Dagniaux, Tagea Pinas (activiteiten) Adriaan Buyserd en Carola de Rond (werving & selectie) Christine Zandberg, Olaf Dreierink, Eveline Hendriks, Richard Avezaat, Edwin Korving (scholencommissie) 24

26 Van de stadscommissie Utrecht Terwijl Utrecht al weer volop bezig is met het nieuwe schooljaar, kijken wij terug op een geslaagd De al eerder ingezette professionaliseringsslag is doorgezet en er zijn keuzes gemaakt voor een nieuw Stadsbestuur. Na 4 jaar voorzitterschap heeft Pieter Koevoets de hamer overgedragen aan ondergetekende. Utrecht is, als jongste lid van de Giving Back familie, al goed op weg om een sterke Giving Back stad te zijn met steeds meer bekendheid en ieder jaar meer scholieren die zich aangetrokken voelen tot het programma. De inzet en bijdrage van Pieter hebben absoluut bijgedragen aan dit succes. In 2011 is Utrecht met 17 scholieren aan het 1 e jaars programma begonnen, het blijft een prachtig gezicht om al die verwachtingsvolle en toch wat nerveuze mensen in een zaal te zien, dit geldt voor zowel de scholieren als de mentoren. De tweedejaars scholieren en mentoren zijn het jaar sportief begonnen met GPS step en kano; al bijna een traditie. De genoemde professionaliseringslag heeft ertoe geleid dat de workshops op hoger niveau zijn gekomen en tevens strakker worden georganiseerd, waarbij ook de kosten iedere keer goed in de gaten worden gehouden. Mentoren en scholieren hebben een actieve bijdrage geleverd en de feedback was positief. Uit de gehouden eindejaarsenquête blijkt nog wel dat met name de doelstellingen van de verschillende workshops nog niet altijd duidelijk genoeg zijn. Daaraan gaat dit schooljaar extra aandacht besteed worden. 25

27 Foto: Maatschappelijk project: Young meets Old, workshop social media aan ouderen Het eindejaarsfeest met een winterthema was dit jaar in het Spoorwegmuseum. Op de rondleidingen en de mogelijkheid om te schaatsen kwamen positieve reacties, zowel van de scholieren als de mentoren. Mooi om te zien hoe het spoor zo n grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons land maar ook triest om te horen hoe de locatie van het Spoorwegmuseum als startplaats voor treinen naar Westerbork zo n negatieve rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Voor veel scholieren stof tot nadenken. Dankzij de inzet van één van onze mentoren, Liesbeth van Haarlem, hadden wij voor het Graduationfeest een geweldige lokale sponsor: SKF in Nieuwegein. Hierdoor was het voor ons mogelijk om een geheel verzorgde avond te organiseren bij Theatergezelschap Almere, een spektakeltheater in de buitenlucht door Vis à Vis. Naast de fantastische voorstelling HaRT mochten wij voor diploma-uitreiking het podium gebruiken en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de regisseur en de hoofdrolspelers. Hiervan werd gretig gebruikgemaakt. Alle scholieren en mentoren waren het erover eens dat dit een zeer bijzondere avond was. Inmiddels is het nieuwe schooljaar begonnen met 27 scholieren en mentoren, een geweldige sprong en weer een bewijs dat het programma aanslaat. Om nog slagvaardiger te zijn, is voor het komende schooljaar een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het dagelijks bestuur is kleiner geworden met een voorzitter, 26

28 vicevoorzitter, voorzitter activiteiten en een marketeer en de schoolaccountmanagers zijn nu volledig verantwoordelijk voor hun school. De vicevoorzitter is ook verantwoordelijk voor de schoolaccountmanagers. Dit jaar staat de kwaliteit voorop; om uitval te vermijden willen wij met de scholen kijken welke scholieren daadwerkelijk de juiste motivatie hebben om deel te nemen. Bij de workshops draait alles om het doel; waarom doen wij dit en hoe draagt dit bij. Als laatste willen wij een nog beter contact met onze mentoren om een belangrijke rol te spelen in hun ontwikkeling als mentor. Mooie uitdagingen. Gelukkig staat er in Utrecht een fantastisch team klaar om alles te regelen en elkaar scherp te houden. Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze stadscommissie de juiste mensen hebben om er dit jaar een fantastisch jaar van te maken. Wij hebben er zin in. Ronald Hanselaar, voorzitter Stadscommissie Utrecht Leden van de stadscommissie Utrecht zijn: Ronald Hanselaar, Barbara Visscher, Laurens van der Perk, Michiel van Loon, Jesse Clever, Mohammed Amin, Loes Heinemans, Dave Kraaijkamp, Marscha Ammerlaan, Emilie Egberts-Jonker en Nicolet Jager 27

29 Een impressie: testimonials Testimonal Jonneke de Jong en Louisa Belguebli Wat hebben jullie gemeen? Onze manier van denken komt overeen op een aantal punten: we vinden onafhankelijkheid en zelfstandigheid belangrijk en we zijn ambitieus. Vinden het beide belangrijk om te doen wat we kunnen, om zelf veel uit de dingen die we doen te halen en om iets te betekenen voor de wereld. Ook hebben we een brede interesse en hebben samen ook al wel leuke dingen ondernomen; we zijn bijvoorbeeld naar het Indian Filmfestival geweest en zijn van plan een schilderworkshop te volgen. Maar we hebben het ook gewoon erg gezellig en kunnen goed met elkaar praten. We hebben gesprekken over van alles en nog 28

30 wat (van nieuwe schoenen, de nieuwste Franse film die we hebben gezien en Jane Austen tot de rol van religie in de samenleving, voortijdig schoolverlaten en strategische bijbanen), gaan graag samen naar de bios of lekker window shoppen in de stad. Genoeg overeenkomsten dus! Waar vullen jullie elkaar aan? Louisa: omdat Jonneke in een andere fase zit dan ik kan ze me goed helpen met mijn studiekeuze, ze heeft het hele traject immers achter de rug. Ook vind ik het erg interessant om te zien hoe iemand die een universitaire opleiding heeft gevolgd terecht is gekomen. Het is inspirerend en geeft mij een beeld van hoe mijn leven er later uit zou kunnen zien. Het is leuk om van Jonneke te horen dat ik soms rustig aan moet doen, ik ben nogal geneigd tot het plannen van alles wat ik doe, het is interessant om te horen hoe het ook anders kan. Het zet me aan het denken. Jonneke: Louisa maakt er geen geheim van dat ze grote plannen heeft dit leven. Ze is een sterk en intelligent mens en ik twijfel er geen seconde aan dat ze het ver gaat schoppen. En dat is echt geweldig om te zien, zo n ambitieuze jonge vrouw! Door de gesprekken die we hebben sta ik zelf ook bewust stil bij hoe ik in mijn werk en mijn leven sta en welke keuzes ik heb gemaakt of wil maken. Haar leven ziet er heel anders uit dan het mijne en ik kan haar vertellen over hoe ík dingen gedaan heb en wat mijn ervaringen zijn. Fijn om haar zo te kunnen helpen bij het maken van haar eigen keuzes. Ik vind het ook belangrijk om het met haar te hebben over de juiste balans tussen dingen: werk en privé, studie en vrije tijd. Niet alles is vooraf te organiseren en het is soms heel prettig en gezond om af en toe dingen op je af te laten komen. Daar vul ik haar wel aan denk ik. Wat heeft Giving Back jullie tot nu toe opgeleverd? Louisa: Voor mij is Giving Back een van de meest vernieuwende activiteiten die ik in mijn leven heb gedaan, het is geweldig om ineens veel (interessante) mensen te ontmoeten en ambitieuze leeftijdsgenoten. De workshops zijn een goede aanvulling op mijn studieoriëntatie, we leren zaken die we niet op school zouden leren. Een ander verschil met school is dat bij Giving Back sociabiliteit 29

31 heel erg wordt gestimuleerd; je leert op mensen af te stappen, jezelf te profileren en heel belangrijk: netwerken. Dat kan soms best spannend zijn, er was een workshop waarin ik iets wilde vragen, maar iedereen stond te praten, dus ik vroeg aan de gastspreekster of zij het wilde doen. Zij pakte een stoel en zei: Hup! Ga erop staan en stel je vraag. Ik heb het gedaan en zal het nooit vergeten! Jonneke: voor mij heeft het een heleboel plezier en ook een heleboel onverwachte en nieuwe ervaringen opgeleverd. Louisa is de tweede scholier die ik begeleid; ook met mijn eerste scholier Bridgit heb ik nog steeds contact: zij is momenteel bezig aan haar afstudeerstage in Abu Dhabi! Ook zo n topper, net als Louisa. Wat vinden jullie van elkaar? Louisa: Ik heb erg blij met Jonneke als mentrix, omdat ik het gevoel heb dat we goed bij elkaar passen. Ze is erg begripvol en kan goed luisteren, maar stelt ook vragen die me tot nadenken zetten waardoor we vaak diepgaande gesprekken hebben. Wat ik erg fijn vind is haar kalme uitstraling, daardoor voel ik me erg op mijn gemak. Ik bewonder de manier waarop ze haar carrière combineert met haar sociale leven en vind het geweldig om te zien hoe serieus ze bezig is met werk dat ze leuk vind. Ik kan heel erg lachen om Jonneke tijdens onze gesprekken, ze weet altijd leuke woordspelingen te maken. Jonneke: Louisa is een superslimme en leuke mentee. Toen we net gematcht waren dacht ik wel eens: waar moet ik haar nou nog bij helpen? Zo n slimme dame... Qua studiekeuze was ze al heel serieus bezig toen we elkaar leerden kennen,ze ging al proefstuderen in 5 VWO bijvoorbeeld. We kregen al snel een leuk en makkelijk contact en ik kan haar met andere dingen helpen dan ik vooraf misschien dacht. Een leuke ervaring als mentor, want je hebt van tevoren wel verwachtingen hoe het contact met je scholier zal zijn maar wat daarin het meest waardevol is valt niet te voorspellen. Louisa is onafhankelijk en ambitieus en dat vind ik mooi om te zien. Ik herken wel dingen van mezelf in haar, we hebben het nodige gemeen. Ik weet echt zeker dat ze het ver gaat schoppen. En ik ben echt trots op haar! 30

32 Hoe vinden jullie Giving Back als initiatief? Louisa: we vinden Giving Back allebei leuk omdat het een mooie aanvulling is op wat we al doen. Het is bijzonder leerzaam op een manier waarop je niet dagelijks leert. Het onderscheidt zich denk ik omdat we het doel van Giving Back; iets betekenen voor elkaar, steeds weer ervaren op een andere manier. Je verkrijgt nieuwe inzichten door met elkaar te praten, de mentoren kunnen hun scholieren in contact brengen met andere hoogopgeleiden en hetgeen dat ik het sterkst ervaar samen genieten. De sterke positieve, gemotiveerde uitstraling van de deelnemers maakt het tot een geweldig initiatief. Jonneke: naast je werk en al het andere dat je al doet in je leven, is het fijn om iets te kunnen doen voor anderen. Zeker als het voor jezelf ook zoveel plezier oplevert als Giving Back. Je leert iemand kennen die op een heel ander punt in haar leven staat, die soms heel anders tegen dingen aan kijkt en die met andere dingen bezig is. Verfrissend en prettig! De groep mentoren is ook erg leuk en groeit natuurlijk met het aantal scholieren mee. Vrijwilligerswerk klinkt soms zo stoffig. Maar er zijn zo blijkt uit Giving Back- de nodige jonge, hardwerkende mensen met drukke levens in Nederland die niet alleen maar bezig zijn met zichzelf en die ook iets voor anderen willen doen. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen en er plezier in hebben. Wel met enige flexibiliteit en op een persoonlijke manier. Gericht op talent en op ambitie, op zelf doen en op je eigen leven succesvol invullen. Daar hou ik van. Wat kan er beter? Het meer in contact brengen van Giving Back leerlingen met studenten, dat kan een mooie aanvulling zijn op de studieoriëntatie. En het weten waarop de matching plaatsvindt! We zijn een goede match en dat maakte ons ook nieuwsgierig hoe ze dat toch voor elkaar hebben gekregen om zoveel verschillende mentoren en scholieren succesvol aan elkaar te knopen! 31

33 Testimonal Renhui Yang en Jeroen van der Sluijs Renhui Yang Jeroen van der Sluijs Scholier Renhui Yang Waarom heb je meegedaan aan het GB Programma? Mijn school-coördinator vertelde me over het GB Programma en dacht dat het wel iets voor mij zou zijn. Kort daarna ging ik naar een toelichtingsavond en het idee van een netwerk opbouwen sprak mij wel aan. Ik wist namelijk in welke richting ik heen wilde met mijn studie. Maar ik kon wel de steun van een mentor gebruiken voor de definitieve beslissing. Voldoet het aan je verwachtingen? Voor het grootste gedeelte wel. Mijn mentor heeft me goed geholpen in de afgelopen twee jaar. 32

34 En het was fijn om met dezelfde groep leerlingen naar de workshops te gaan. Wat vind je het leukst en wat vind je het minst leuk? De mensen die meewerkten aan Giving Back waren erg vriendelijk. Activiteiten zoals de Berlijnreis werden goed geregeld en verliepen vlot. Het enige wat ik jammer vind is dat de ene workshop weer minder interessant was dan de andere. Zou je Giving Back aanraden aan andere scholieren? Ja, zelfs als je weinig hulp nodig hebt met je studiekeuze zou ik het aan iedereen aanraden. Ik heb mijn tijd bij Giving Back als een positieve en fijne ervaring gezien. En op welke studie kwam je uit? International Game Architecture and Design (IGAD) aan de NHTV. Na het bezoeken van de open dagen leek het de ideale studie dus ik heb me zo snel mogelijk ingeschreven voor de Visual Arts richting. Ik moest voor de decentrale selectie een opdracht inleveren die bestond uit drie specifieke realistische tekeningen, een Engelse motivatiebrief en cv. Een maand geleden ben ik begonnen en ik moet zeggen dat het een tijdrovende studie is. Maar tegelijkertijd uitdagend en belonend. Mentor Jeroen van der Sluis Waarom heb je meegedaan aan het GB Programma? Ik werd gevraagd door een vriend van mij Ronald Hanselaar. Hij was op dat moment ook al een jaar mentor. Mij sprak de gedachte Giving Back erg aan. Ik had er al eens van gehoord en het leek mij een goed initiatief. Maar ik dacht ook: Het zal wel een hoop tijd kosten, Ben ik daar wel geschikt voor, wie ben ik wel niet?, Wat word ik er eigenlijk zelf beter van? Dus toch maar eens goed doorvragen. Ik kreeg geen directe antwoorden op mijn vragen. Wat bleek? De antwoorden zijn erg persoonlijk en kwamen vanzelf. 33

35 Voldoet het aan je verwachtingen? Om eerlijk te zijn heeft het mijn verwachtingen overtroffen. Ik ging ervan uit dat ik alleen zou "geven". Ik denk dat dit ook de juiste instelling is overigens. Ik werd aangesteld tot mentor en eigenlijk heb ik het ervaren dat je na de selectie, opgeleid wordt tot personal coach van een leerling die het bestuur bij jou vindt matchen. Na de match, een spannende avond, krijg je namelijk diverse trainingen en workshops. Op bijeenkomsten voor mentoren wisselde ik vervolgens ervaringen uit met mooie mensen, die net als ik open staan om anderen te helpen. Zijn waren net zo onzeker als ik, omdat je toch bezig gaat met iemand z n carrière. Wie ben jij om je daarmee te bemoeien? Zou er wel een click zijn met je scholier en wat te denken van zijn/haar ouders? Zitten die op jou te wachten? Ik ben erachter gekomen dat ik in twee jaar tijd de facetten van personal coaching heb mogen meemaken. Heb geleerd door te vragen. De scholier helpen om zelf zijn oplossingen te creëren. Vertellen in welke boom je de beste appels kunt plukken, maar hij zal zelf moeten uitvinden hoe hij de trap ertegen zet. Hij zal ze zelf plukken en leren iemand te vragen om de trap vast te houden. Dat is coaching. Iets waar ik twee jaar geleden nog niet veel van wist. Dus ja, mijn twee jaar Giving Back heeft zeker voldaan aan mijn verwachtingen. Wat vind je het leukst en wat vind je het minst leuk? Het leukste vond ik de momenten waarbij ik dingen heb geleerd die je in een opleiding of op je werk niet snel zal leren. In de tram met Renhui op weg naar een workshop kletsen over het leven, het doel, thuis, school, etc. Erg waardevol. Zeker als je aan het eind van de dag het gevoel hebt dat je wezenlijk iets hebt kunnen bijdragen. Ik moet lang denken over minder leuke kanten van Giving Back. Wellicht dat er toch ook wel verplichtingen zijn, zoals de workshops. Je moet dan privé wel eens wat schuiven om er toch bij te kunnen zijn omdat de workshops en uitjes meestal op zaterdag zijn. Zou je Giving Back aanraden aan andere mentoren? 34

36 Ja, zeer zeker. Ik ben van mening dat het een eer is als je een geschikte mentor bent en je zo'n rol mag vervullen. En naast bovenstaande, voor mij onverwachte, leerdoel heb ik toch ook mijn zakelijke netwerk uitgebreid. Op de mentoren bijeenkomsten zoals workshops en ook mentorenborrels, leer je de mensen beter kennen en wat je naast Giving Back aan elkaar te geven hebt. Nadat ik het MindCenter (mijn nieuwe bedrijf) beschikbaar had gesteld aan Giving Back voor een mentoren workshop, kwam hier vanzelf weer een betaalde opdracht uit. Kortom, durf te geven, ontvangen komt vanzelf. En wat ga je nu doen na Giving Back? Ha ha, nou, ik heb nog steeds contact met Renhui. We hebben in de vakantie nog samen een film gekeken bij mij thuis over achtergronden van Individual Gaming. Renhui studeert nu in Breda en is een keiharde werker. Die komt er wel. Waarschijnlijk gaat hij straks doen wat hij leuk vindt. Lijkt mij een van de hoogst haalbare doelen. En ik ben leuk bezig met mijn nieuwe onderneming, evenementen locatie MindCenter. Daarnaast is mijn gevoel wel dat ik weer iets erbij wil oppakken. Zo lijkt het me bijvoorbeeld wel leuk om ondernemende jongeren op weg te helpen. Er zal vanzelf weer wat moois op mijn pad komen. 35

37 b. Studentenprogramma Algemeen gerealiseerd Het studentenprogramma heeft in een ongekende groei doorgemaakt: in 1 jaar verdubbelde het aantal deelnemers. In september 2011 bestond de groep niet alleen uit oud GB-scholieren, maar voor het eerst uit zijinstromers, horizontale instroom van studenten die niet eerder hebben meegedaan met het Giving Back scholierenprogramma. In totaal startten we in september 2011 met een historisch grote groep nieuwe studenten: 70 nieuwe aanmeldingen, waarvan 21 zij-instromers. Studierichtingen GBSC-leden instroom 2011 Aantal Percentage (Bedrijfs)economie/econometrie 8 11% Bedrijfskunde 7 10% Technische bedrijfs/bestuurskunde 1 1,5% Overig technisch 6 8,5% Medisch 10 14% Sociale wetenschappen 9 13% Rechten 10 14% Accountancy/financieel 6 8,5% Anders 13 18,5% HBO 36 51% WO 34 49% Het succes van de groep zij-instromers bewees zich gedurende het jaar: ook zij bleek betrokken en actief, wat onder meer leidde tot 3 nieuwe GBSCbestuursleden uit deze groep. Alle studenten in het studentenprogramma zijn lid van de Giving Back Students Community, met hun eigen bestuur. Ook dit jaar heeft de GBSC vele activiteiten, studiereizen en (sportieve) evenementen georganiseerd. Zie het hoofdstuk van de GBSC zelf. Daarnaast behaalde het bestuur van de GBSC een professionaliteitsslag door de samenwerking met Giving Back te agenderen, te formaliseren en te structureren. 36

38 In juni 2012 hebben we gewerkt aan het formuleren van een aantal kerncompetenties die leidend zullen zijn binnen onze doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkeling en professionalisering van de Giving Back jongeren. Deze kerncompetenties zijn in overleg met onze partners samengesteld, en geven richting aan het programma van de GBSC. Komend jaar zullen de kerncompetenties verder geïntegreerd worden in het programma. Kerncompetenties Giving Back: 1. Zelfbewustzijn 2. Doorzettingsvermogen 3. Initiatief nemen 4. Samenwerking 5. Sociale vaardigheden 6. Taalvaardigheid In juni 2012 is ook uitvoering gegeven aan een lang gekoesterde wens van de Giving Back en de GBSC: certificering binnen het studentenprogramma. Tijdens het eindfeest van Giving Back ontvingen alle 2009/2010 en 2011 GBSC-leden een certificaat van deelname. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het studentenprogramma het mentortraject. Voorheen gebruikten we de term coach, maar in 2011/2012 vervingen we deze term door de al gangbare term mentor. Bij onze studenten bleek vaak geen sprake te zijn van een concreet coachdoel, wat leidde tot 37

39 conflicterende verwachtingen tussen coach en student. Komend jaar zal geëvalueerd worden of dit tot een verbetering heeft geleid. Mentortrajecten PER PARTNER Aantal mentoren gestart in september 2011 Allen & Overy Nuon 8 12 PostNL PWC TomTom 7 12 V&J 7 7 TOTAAL Totaal aantal mentoren In september 2011 vond binnen het mentortraject voor het eerst een kickoff plaats: een geweldige dag met allerlei in- en outdoor activiteiten gericht op de kennismaking tussen de studenten en hun mentoren. Met een groep van 150 mentoren en studenten was dit een waanzinnige dag. In november 2011 konden alle mentoren deelnemen aan de training Puberbrein binnenstebuiten. Deze training is in het scholierenprogramma succesvol en organiseerden we dit jaar voor de tweede keer voor de mentoren van het studentenprogramma. Dit was een succes. 38

40 In januari ging een enquête uit onder de mentoren en studenten over hun mentorrelatie. Ervaring van de mentoren Meerwaarde voor mentoren Het mentortraject heeft voor mentoren een meerwaarde op verschillende gebieden, vaak zelfs meer dan een training over dat onderwerp. Onderwerp Verdieping over: Veel van geleerd, evenveel of meer dan in een training Diversiteit, omgaan met culturele verschillen 62,5% 75% Mentoringsvaardigheden 67,2% 56% Jongeren van nu, omgaan met generatieverschillen 51,6% 65% Persoonlijke ontwikkeling 31,3% 54% Anders 4,7% -- 39

41 Quotes van mentoren: Mijn student en ik hebben samen een winkelbezoek gemaakt om de marketing van TomTom in Retail te bestuderen en daarna heeft ze een halve dag meegelopen en kennis gemaakt met een aantal collega's en projecten. We hebben een keer koffie gedronken bij ons op kantoor en daarbij kort een rondleiding gedaan over de afdeling waar ik werk en ik heb hem aan mijn directe collega's voorgesteld. We hebben gesprekken gehad over wat zij lastig vindt, en dan vraag ik daar op door en geef ik aan hoe ik daarmee omgegaan ben of hoe ik dingen geleerd heb. Ik heb wat ordening en structuur in het hoofd van mijn student proberen te krijgen en haar te leren werken met haalbare ambities (en niet de te hoge ambities van haar moeder). Studenten zijn een keer uitgenodigd voor introductie en kennismaking met P&O van Veiligheid en Justitie en we hebben een keer samen geluncht in de bedrijfskantine. Ik heb mijn student o.a. geholpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief/motivatiebrief, opkomen voor haar eigen keuzes en uiteindelijk een bijbaan binnen PwC. 40

42 Ervaring van de studenten Quotes van studenten: Welke ervaringen en leermomenten heb je door jouw mentor gehad? Mijn kijk op controlling of accountancy en wat ik nu het beste kan doen in mijn studie. Altijd ambitieus blijven, ook in tijden dat het niet goed gaat. Mijn mentor heeft mij verteld over haar ervaring als student en als starter bij PWC. Ik vind het interessant om te weten te komen hoe anderen bepaalde dingen aanpakken. Dat je altijd door moet blijven gaan, al zijn er soms tegenslagen. Het is ook nooit ergens te laat voor. De ervaring dat je niet altijd hoge verwachtingen moet hebben. Hoe je jezelf binnen een bedrijf moet opstellen. 41

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK Stichting GIVING BACK Jaarverslag 2011-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Namens het bestuur p. 2 2. Giving Back p. 4 Missie Onze programma s Onze mensen Ons kantoor Ons bestuur Onze Partners Onze ambassadeurs 3. Activiteiten

Nadere informatie

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling.

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling. Succes inspireert! Ben jij (binnenkort) HBO/WO student en is voor jou alleen de sky the limit? Heb jij ambitie en talent, en wil je leren nog krachtiger te worden om je ambitie daadwerkelijk waar te maken?

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Remind Trainersopleiding

Remind Trainersopleiding Remind Trainersopleiding 1. Over Remind Remind helpt jaarlijks duizenden studenten en scholieren meer uit hun leven te halen, door ze te leren hoe je slimmer kan leren en jezelf kan motiveren. Wij doen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG GIVING BACK. Stichting Giving Back

JAARVERSLAG GIVING BACK. Stichting Giving Back Stichting Giving Back Jaarverslag 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Namens het bestuur p. 1 2. Namens de directeur p. 3 3. Giving Back p. 6 Missie Onze programma s Onze mensen Ons kantoor Ons bestuur Onze Partners

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 1 maart 015 t/m 5 april 015 Aantal evaluaties : 7 Lowys Porquinstichting PCPO Midden Brabant Stichting Openbaar Basisonderwijs Westbrabant Stichting

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact MEER UIT JE COMMUNITY Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact INHOUD Toepassing Yes! We Connect voor Communities 3 Visie 4 Aanpak 6 Programma bijeenkomst 1 Programma bijeenkomst 2 Programma bijeenkomst

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding

Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding Aan het einde van het laatste trainingswebinar, heb ik de deelnemers een paar vragen gesteld en om feedback gevraagd. Bij deze hun ervaringen en

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN BRAINSTORMEN. Angelique Wittenbernds BrainStorm-Company. Van Dromen naar Creeeren

IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN BRAINSTORMEN. Angelique Wittenbernds BrainStorm-Company. Van Dromen naar Creeeren IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN Ik help ondernemers van dromen naar creëren, ik geef jou als ondernemer het resultaat dat je keuzes kunt maken en deze keuzes gaat implementeren. Na het toepassen van

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan Gezinskaraktercoach gespecialiseerd in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9-jarige kinderen #Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan In dit e-book krijg je van mij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie?

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie? Carol Dweck Wat is Intelligentie? 1 Wat is Intelligentie? Wat is Intelligentie? Meervoudige Intelligentie - Gardner 2 Voorlopige conclusie In aanleg aanwezig potentieel (50% erfelijk bepaald) Domeinspecifiek

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie