jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers"

Transcriptie

1 jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers

2 verslag 2

3

4 verslag

5 jaar verslag Voorwoord Ontwikkelingen in de luchtvaart KLM Martinair Transavia Overige maatschappijen Internationale zaken Professionele zaken Vliegtechnische zaken Organisatie en staf

6 Voorwoord Moeizaam Wat een lastig jaar ligt achter ons! De economie van de luchtvaartindustrie, zeker in Europa, valt weer behoorlijk tegen. De Europese Unie doet er alles aan om de eigen luchtvaartindustrie dwars te zitten en in andere delen van de wereld groeit met staatssteun een aantal grote luchtvaartmaatschappijen ongelooflijk hard en maakt het ons allemaal nog veel moeilijker. Ondertussen verharden de posities tussen bedrijven en personeelsvertegenwoordigingen zich overal om ons heen, stakingen in Europa zijn aan de orde van de dag. Teleurgestelde vliegers van Martinair dreigen achter de schermen met rechtszaken tegen de manier waarop het bedrijf is geïntegreerd in de KLM-groep. Een groep KLMvliegers doet van zich spreken door, geheel buiten de VNV om, te proberen de discussie over de pensioenleeftijd in hun voordeel te forceren zonder daarbij met de belangen van hun collega s rekening te houden. De voortgang van de totstandkoming van nieuwe gebalanceerde Europese werk- en rusttijdenwetgeving is bedroevend en lijkt vooral gedreven door kostenoverwegingen in plaats van veiligheid. De positie van jonge opgeleide verkeersvliegers wordt bijna met de dag slechter en er vindt op grote schaal uitbuiting van deze kwetsbare groep plaats. En toch is er reden voor optimisme, ondanks de enorme uitdagingen waar we voor staan. Het is gelukt om een oplossing te vinden voor het complexe Martinair-dossier zoals we die ook voor nieuwe problemen zullen vinden. Het ledental van de VNV blijft onverminderd hoog, waaruit blijkt dat u massaal het belang van een goede collectieve vertegenwoordiging inziet. Ondanks dat daar op deelgebieden voor individuen mogelijk af en toe nadelen aan kunnen kleven. Grote aantallen, vooral ook relatief jonge leden zetten zich dag en nacht in voor onze belangen en doen dat met een ongebreidelde energie. De VNV wordt gehoord, zowel door de pers maar ook meer en meer door politiek en collega-vliegerverenigingen gaat zeker lastig worden, maar we gaan er gezamenlijk een succesvol jaar van maken. Ik dank u voor uw steun en vertrouwen. Ontwikkelingen in de luchtvaart is wederom een bijzonder zwaar jaar voor de wereldluchtvaart. Sterk stijgende brandstofprijzen, mede als gevolg van politieke spanningen en conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, slaan forse gaten in de budgetten van veel luchtvaartmaatschappijen. Het prille herstel van de achterliggende periode zet onvoldoende door dit jaar en bijvoorbeeld de vrachtmarkt is ronduit zwak, met dus ook daar achterblijvende inkomsten en druk op de vervoerders. Europa is extra zwaar getroffen omdat hier de economische groei sterk achterblijft bij andere delen van de wereld. Zelfs de explosieve groei van de lowcost-maatschappijen lijkt hier wat te matigen in het afgelopen jaar. Onder druk van de hoge brandstofprijzen parkeert een bedrijf als Ryanair een flink deel van de vloot gedurende de dunnere maanden, omdat de inkomsten geen gelijke pas houden met de hogere kosten van fuel. Desondanks blijft de concurrentie binnen Europa moordend en slagen maar weinig maatschappijen erin wat te verdienen. Positieve uitschieters binnen de door de VNV erkende bedrijven in Nederland zijn Transavia en ArkeFly. Evert van Zwol, president 4 5

7 Transavia is er goed in geslaagd terug te komen van de forse verliezen uit de achterliggende periode en draait weer zwarte cijfers. Extra aandacht voor het vliegen vanaf de regionale vliegvelden Rotterdam en Eindhoven brengt complicaties met zich mee, maar is vanuit een werkgelegenheidsperspectief natuurlijk mooi. De flinke capaciteitsuitbreidingen bij ArkeFly zwakken richting einde van het jaar wel af maar geven toch een beeld van een speler in de markt in Nederland die niet meer weg te denken valt. De traditionele carriers zoals Air France en KLM hebben het ondertussen nog steeds erg moeilijk. Na een veel te korte opleving na de financiële crisis drukken de tegenvallende economie en hoge brandstofkosten de performance. Dit beeld ziet men overigens terug bij veel van de concurrenten, maar bij AF/KLM lijkt de situatie er relatief zelfs slechter voor te staan dan bij anderen. Een opvallende positieve uitzondering is Delta Airlines in de Verenigde Staten. Deze SkyTeam- en Joint Venture-partner is als een van de weinige grote netwerkcarriers wel in staat geweest de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de passagiers. Een gelukkig door vrijwel iedereen gevoelde behoefte voorzichtig om te springen met capaciteitstoename maakt dat er voor de toekomst niet gewanhoopt hoeft te worden. Inmiddels zijn in 2012 de gesprekken over de rol van het personeel bij het gezond maken van de bedrijven op gang gekomen. De Europese Unie en ook veel landen binnen Europa blijven intussen hun best doen om de eigen luchtvaartindustrie dwars te zitten. Eenzijdig invoeren van het Emission Trading System leidt voorafgaand aan de invoering in 2012 al tot oplopende internationale spanningen. Tegenmaatregelen van landen als de VS, India, China en Brazilië lijken verre van ondenkbaar. De agressieve expansie van de carriers in het Midden-Oosten accelereert gedurende Deze maatschappijen en staten beschikken kennelijk over vrijwel ongelimiteerde hoeveelheden cash en kijken ook in Europa nadrukkelijk naar het overnemen van delen van luchtvaartbedrijven. Air Berlin kreeg in Etihad een nieuwe deeleigenaar en Qatar investeerde bijvoorbeeld in Cargolux. Canada is een van de weinige landen die de echte bedreiging van deze Gulfcarriers ziet en weigerde Emirates de gevraagde forse uitbreiding van vluchten. Daarop besloot de UAE de Canadese luchtmachtbasis te sluiten en Canadese passagiers zeer fors verhoogde visumkosten te berekenen. Een teken aan de wand? Ongetwijfeld laat 2012 zien hoe dit verder verloopt.

8 KLM Waar de eerste helft van het jaar een voorzichtig economisch herstel liet zien, met positieve cijfers en vooruitzichten, boog het beeld gedurende de zomer om naar een zich verdiepende eurocrisis. KLM ondervond de gevolgen van de crisis, toenemende concurrentie en een immer stijgende brandstofrekening. Dit kreeg zijn weerslag op de overleggen met de VNV. Ringvaart-akkoord Eén groot thema sprong er in 2011 uit: de inpassing van Martinair in de KLM-groep. Een dossier dat al twee jaar liep en steeds verder haar ontknoping naderde. Dat gebeurde begin juli met het bereiken van het Ringvaart-akkoord (RVA). Kern van het veelomvattende akkoord is het op de KLM-senioriteitslijst opnemen van alle Martinairvliegers en de verschillende activiteiten (passage/vracht) bij een van de bedrijven concentreren. Martinair zal alle full freighter-toestellen binnen de KLM-groep opereren met de bestaande Martinair-vliegers, die per 1 januari 2014 aan de KLM-senioriteitslijst worden toegevoegd. KLM richt zich primair op passage en zal een aantal extra bestemmingen aanvliegen in het Caribisch gebied. Voor het surplus aan Martinair-vliegers is een overstap naar een beginfunctie bij KLM gecreëerd met behoud van salaris. Na een intensief communicatietraject werd het akkoord in september aangenomen waarmee een veelomvattend dossier gesloten werd. Cao afgelopen De cao-onderhandelingen stonden voor de tweede helft van het jaar op het programma. Waar 2011 initieel een sterk herstel uit de crisis liet zien, tekende zich in het najaar de eurocrisis af. In het licht van de sterker wordende crisis zag KLM redenen tot heroverweging van de arbeidsproductiviteit. In dit onzekere klimaat bleek het lastig een cao overeen te komen. Overeengekomen protocollen en afspraken: Protocol senioriteit Martinair-vliegers Protocol Actualisatie cao KLM-vliegers 2007/09 Protocol cao voor KLM-vliegers 2009/10 Goedkeuring n.v.t. verklaren artikel 4.7 op Martinair Protocol Ringvaart-akkoord Goedkeuring tekstwijziging bijlagen 5A/C Protocol Interbids Pilot codeshare Transavia Protocol Nieuw Boekjaar Een tussentijdse afspraak zorgde voor ruimte voor een dialoog tussen werkgever en werknemersorganisaties over de toekomst van KLM op langere termijn. Deze dialoog wordt in 2012 gevoerd, waarna de cao-onderhandelingen worden afgerond. Vooruitblik Het monitoren van de inpassing van het Ringvaart-akkoord en de naleving van de afspraken nemen in 2012 een groot deel van de werkzaamheden in beslag. Begin 2012 gaat voor de B737-vliegers het doen van verzoeken en biedingen via Interbids van start. Een vernieuwde interface verbetert het inzicht van de vliegers in het indelingsproces en introduceert een nieuwe manier van het verdelen van invloed op de indeling. Voorts zullen de VNV en KLM een onderzoek starten naar eventuele verbeteringen aan het harde verzoekensysteem, waaronder de huidige Superjokers/-Vluchten en click-bids. Ook wordt verder gegaan met het cao-traject. Begin van het jaar vinden gesprekken plaats met de KLM-bedrijfsleiding over de bedrijfseconomische situatie en de aanpassingen die naar mening van het bedrijf noodzakelijk zijn. Het vervolg van het cao-overleg is in het voorjaar gepland. Het streven is om tot nieuwe afspraken te komen over de toevoeging van Alitalia en Martinair in de bestaande Joint Ventures, de zogenaamde productieafspraken. Ook de invulling van het Pensioenakkoord zal definitief worden, waarna de VNV de invloed van deze door overheid en sociale partners gemaakte afspraken op haar regelingen gaat analyseren. 8 9

9 Overeengekomen protocollen: Protocol detachering Martinair-vliegers bij transavia.com Protocol Martinair-cao vliegers 2011 Protocol Ringvaart-akkoord Martinair Het jaar stond volledig in het teken van het in juli 2011 bereikte Ringvaart-akkoord. Iedere dag, week en maand waren er nieuwe thema s te bespreken die onderdeel zouden kunnen worden van het akkoord. Er was voortdurend overleg tussen Martinair, KLM en de VNV om te komen tot een allesomvattende deal voor de uitfasering van de B767 en de integratie van de full freighters binnen het bedrijf. Vervolgtraject Ook na het akkoord volgde een lang en moeizaam traject om te komen tot een allesomvattende protocollaire tekst. In twee extra ingelaste ledenraadsvergaderingen in september is het uiteindelijke protocol met overgrote meerderheid van zowel de KLM- als de Martinair-ledenraad aangenomen en kon de uitvoering van het Ringvaartakkoord ter hand worden genomen. Hierbij kwamen als eerste de naar KLM overstappende vliegers in beeld en de interne omscholingen die deze overstap binnen Martinair veroorzaakte. Tweede doel was het hernieuwd opbouwen van een goede en gezonde basis tussen de bestuursleden en de ledenraadsleden van Martinair. In verschillende sessies is teruggekeken op het bereikte akkoord en tevens vooruitgekeken naar de nabije toekomst, waarin de overgang van alle Martinair-vliegers naar de KLM-cao plaats zal gaan vinden. Cao Het in december 2010 met Martinair bereikte cao-principeakkoord moest, na amendering door de Martinair-ledenraad, opnieuw met de werkgever worden uitonderhandeld. Gelukkig zag de Martinair-directie in dat een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen opstarten toen niet opportuun was. In het voorjaar werd het gewijzigde protocol aangenomen door de ledenraad en werd onder meer met terugwerkende kracht een loonsverhoging doorgevoerd. Korte termijn De integratie van de Martinair-vliegers binnen de KLM-cao moet per 1 januari 2014 zijn afgerond. De bestuursafdeling Martinair zal dit traject zo goed mogelijk laten verlopen. De overstappende Martinair-vliegers krijgen in 2012 behalve met een nieuwe werkgever ook vrijwel allemaal te maken met een nieuw type vliegtuig. Voor de ex-b767-vliegers zal het bovendien wennen zijn om vracht te vliegen. De groep gezagvoerders die voorlopig in de rechterstoel moet plaatsnemen heeft hiervoor zeker niet gekozen. Ook het routepatroon van de vrachtvliegtuigen zal in 2012 veelvuldig aangepast worden. In een economische moeilijke tijd zal het zoeken zijn naar de winstgevende routes en zal het aanpassingsvermogen van de vliegers zeker nog verder aangesproken worden

10 Transavia V oor het eerst in 32 jaar moest Transavia verlies laten zien. Met een nieuwe visie en een duidelijke plaats binnen de KLM-groep heeft het vernieuwde management zich tot doel gesteld om Transavia op korte termijn weer winstgevend te maken. Rode cijfers gebroken boekjaar De rode cijfers kwamen mede door het stopzetten van de Denemarken-operatie en de daaruit voortvloeiende kosten was het laatste gebroken boekjaar aangezien de overstap is gemaakt naar een kalenderboekjaar. Dit boekjaar van negen maanden is op 31 december 2011 afgesloten met een bescheiden winst. Gezien de marktomstandigheden en de situatie bij andere luchtvaartmaatschappijen is dit een zeer goed resultaat. Martinair-integratie en Transavia In september werd de Transavia-ledenraad gekend in het Ringvaart-akkoord en werd toestemming gevraagd om af te zien van een productieafspraak uit de Transavia-cao. Pas na een informatiesessie met de ledenraad en inzage in een KLM-brief waarin de bestaande productieafspraken worden herbevestigd, ging de ledenraad alsnog akkoord met het afzien van het desbetreffende artikel uit de Transavia-cao. Afbouw/deeltijdregeling Sinds de invoering van de deeltijdmogelijkheid in 1995 was het nog een open punt dat naar een oplossing moest worden gezocht voor vliegers die vanuit deeltijd de afbouwregeling ingaan. Aangezien dit lang niet speelde, is pas later getracht om tot definitieve afspraken te komen. Uiteindelijk is in december 2011 de nieuwe regeling goedgekeurd door de ledenraad. De huidige afspraken voldoen aan de fiscale en civiele wetgeving en behoeden de vlieger en Transavia voor grote naheffingen. Tegelijkertijd met de afbouwregeling heeft de VNV Transavia kunnen overtuigen van de voordelen om te komen tot een deeltijdregeling. Tot nu had elke in deeltijd vliegende vlieger een individueel contract daarover met Transavia. Dat is met de nieuwe deeltijdregeling verleden tijd. Studie WRR Transavia wil, om de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten en te continueren, bedrijfsbreed een productiviteitsverhoging realiseren van circa 10%. De VNV heeft voorgesteld om in werkgroepverband een uitgebreid WRRonderzoek te houden waarbij tevens een externe deskundige partij wordt ingeschakeld. Deze externe partij, IPSC is een onderdeel van de Amerikaanse vliegervereniging ALPA, is een aantal keren langs geweest voor onderzoek en heeft naast gesprekken met de VNV ook onderzoek gedaan binnen diverse afdelingen van Transavia. In oktober 2011 heeft IPSC haar rapport gepresenteerd tezamen met een aantal aanbevelingen. Overeengekomen protocollen en afspraken: Protocol inhuur eerste officieren (4 maart oktober 2012) Goedkeuring principeakkoord cao Transavia-vliegers Goedkeuring Afrondingsregels Goedkeuring wijziging artikelen Bijlage 21 Goedkeuring n.v.t. verklaren artikel 4.13 op Martinair Goedkeuring principeakkoord aanpassing afbouwregeling (bijlage 25) Vooruitblik Nadat in 2011 het protocol van de cao met enkele amenderingen door de ledenraad werd goedgekeurd, vinden in februari 2012 de eerste onderhandelingen plaats voor een volgende cao. Van de kant van Transavia zal de nadruk liggen op productiviteitsverhoging van de vliegers. Transavia heeft een behoorlijk aandeel van haar productie weten te realiseren vanaf regiovelden. Vooral Rotterdam en Eindhoven laten een flinke groei zien. De wens van Transavia is om in de toekomst Eindhoven en eventueel ook andere velden als basis te verwelkomen. De VNV is verheugd met de groei en is bereid constructief mee te denken hoe dit vormgegeven zou kunnen worden. Zij zal zich echter zeer kritisch opstellen als de arbeidsvoorwaarden van de Transavia-vlieger geraakt worden

11 In 2012 is de uitwerking van het pensioenakkoord aan de orde. Ook de VNV beraadt zich over het pensioenakkoord en de te nemen stappen. Per 1 januari 2013 verloopt het contract met Aegon. In dat kader volgt de VNV aandachtig de onderhandelingen tussen de SPTV en de verschillende pensioenuitvoerders. Overige maatschappijen ArkeFly Terugblik 2011 De eerste helft van het jaar lag de focus voornamelijk op de cao-onderhandelingen voor de tweede cao. Het bleek lastig om tot overeenkomst te komen met ArkeFly. In mei en juni liep het overleg tot tweemaal toe vast en werd een Actie Informatie Team ingesteld om, indien nodig, acties te organiseren. Ondanks de oplopende druk bleken ArkeFly en de VNV in staat om met open vizier naar een oplossing te blijven streven. Op 6 juli werd een principeakkoord gesloten en met meerderheid van stemmen werd de cao door de leden goedgekeurd. Naast een structurele salarisverhoging werd nu ook een in de eerste cao nog ontbrekende Regeling Vlieger Loopbaan overeengekomen. Ook een aantal knellende geschilpunten op WRR-gebied is opgelost. Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt over Interchange, inzet van freelancers en personeel van derden. Ook is een bijlage over het gebruik van vluchtgegevens en onderzoek naar een voorval opgenomen in de cao. De vloot van ArkeFly groeide van zes naar tien vliegtuigen. Twee Boeing 737 s en twee Boeing 767 s werden aan de vloot toegevoegd. Het aantal bestemmingen nam toe maar ook werden bestemmingen meer aangevlogen en rotaties gecombineerd. Dit alles leidde tot een stijging van het gemiddelde aantal vlieguren per vlieger. Het aantal vliegers nam in 2011 met circa 50 man toe. Vooruitblik 2012 Omdat de looptijd van de cao tot 1 april 2013 is, worden waarschijnlijk aan het eind van het jaar de volgende cao-onderhandelingen opgestart. Uiteraard blijft het reguliere overleg tussen de vliegercommissie en de Vliegdienst 15

12 plaatsvinden. Een aantal zaken staat op de overlegagenda om eventueel tussentijds aan te passen. Zo kijken de VNV en ArkeFly bijvoorbeeld naar een betere, eerlijkere vakantieregeling. De boekingen voor 2012 lijken door de crisis tegen te vallen. Gevolg is dat een Boeing 737 voor een jaar naar de zuiderburen verhuist. JetAirFly zal de B737 inzetten in de productie en er kunnen (vrijwillig) een aantal vliegers van Arke- Fly mee om de kist te vliegen. Er worden geen nieuwe vliegers aangenomen, een aantal promoties gaat niet door en freelancers zullen minder ingedeeld worden. CHC Terugblik 2011 Behoud van het contract met Gaz de France (een van de grootste klanten van CHC) was een van de speerpunten. Hiermee is het bedrijf weer verzekerd van vijf jaar werk op de Noordzee. Het afgelopen jaar is in goed overleg gewerkt aan het openstaande item na de laatste cao-onderhandelingen, een standby dienst -regeling. CHC wil de regeling gebruiken om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen in geval zich een ad hoc-vlucht voordoet. Het protocol hiervoor wordt voorjaar 2012 aan de leden ter stemming voorgelegd. In november gaf CHC aan wereldwijd een reorganisatie door te gaan voeren onder de naam 100 square. Dit project moet enerzijds een besparing van 100 miljoen opleveren en aan de andere kant een cashflow van 100 miljoen genereren. De (personele) gevolgen van de reorganisatie zijn nog niet geheel te overzien. Het lijkt erop dat dit voor de vliegers van CHC Nederland geen directe gevolgen zal hebben. Vooruitblik 2012 Het 100 square -project wordt in 2012 verder uitgerold en is opgedeeld in zeven werkprocessen, binnen verschillende onderdelen van de organisatie, waarbij binnen elk proces de focus op kosten ligt. Base Transformation is een van de zeven processen, waarbij het uitgangspunt is dat CHC een helikopterbedrijf van wereldformaat is met klantgerichtheid en winstgevendheid. Base Transformation wordt over alle bases uitgerold. De VNV zal de aangekondigde reorganisatie op de voet volgen. CHC onderzoekt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om over te gaan naar one AOC. Dat zou kunnen betekenen dat CHC Nederland onder een buitenlandse AOC komt te vallen. De zes Sikorsky S-76B s, al operationeel in de vroege periode van Schreiner Airways, zullen vanaf 2012 gefaseerd verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt één Sikorsky S-92 en drie nieuwe AW-139 s, wat het totaal AW s brengt op acht. Alle S-76B-vliegers worden omgeschoold naar de AW-139. Eind 2012 zullen de vliegers in de cockpit gebruik kunnen maken van de ipad. Omdat de looptijd van de huidige cao eindigt op 1 mei 2013, zullen in de tweede helft van 2012 waarschijnlijk weer de eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao plaatsvinden. KLM Flight Academy Terugblik 2011 De cao van de vlieginstructeurs van de KLM FA verliep 1 januari De onderhandelingen voor een nieuwe cao waren tijdelijk opgeschort vanwege de overgang naar een nieuw pensioenfonds (het KLM Grondfonds) vanwege de plotselinge liquidatie van het bestaande pensioenfonds SFP. Aan het einde van het jaar werd een principeakkoord gesloten tussen de KLM FA, de Unie en de VNV. Met terugwerkende kracht is de cao per 1 januari 2011 ingegaan, met een looptijd van 24 maanden tot 1 januari Vijf vlieginstructeurs hebben, zoals contractueel in de cao is vastgelegd, de overstap naar KLM gemaakt. Zij zijn inmiddels als vlieger aan het werk. De school heeft in samenwerking met KLM een ITQ (Initial Type Qualification) voor de B747 ontvangen. Nu deze is goedgekeurd, wordt ook gewerkt aan een ITQ voor de overige wide-bodies van KLM. De ITQ zal op den duur de huidige eindopleiding van de KLM FA gaan vervangen. Vooruitblik 2012 De huidige cao loopt tot eind In de tweede helft van dit jaar worden de onderhandelingen weer opgestart voor een nieuwe cao. De vooruitzichten voor de KLM FA zijn vooralsnog niet positief en de economische vooruitzichten geven allerminst aanleiding om te denken dat het snel beter gaat in de luchtvaart. De school is inmiddels toch begonnen met het opleiden van 75 studenten in 2012, in plaats van jaarlijks 60 studenten in 2010 en

13 Internationale zaken E en jaar van contrasten was De Europese luchtvaart leek een positief resultaat te gaan genereren, maar halverwege het jaar werd het prille herstel van de vorige crisis verstoord door zorgen over de kredietwaardigheid van Europese landen. Ook de onrust in de Arabische landen en een hoge olieprijs leidden tot marginale of negatieve resultaten. Sommige maatschappijen veranderden daarom drastisch van strategie, wat vaak tot conflicten leidde met de vakverenigingen (bijvoorbeeld Qantas en Iberia). Andere maatschappijen lukt het niet om een kansrijke strategie te formuleren, zoals het Tsjechische CSA en balanceerde daarmee in 2011 op de rand van faillissement. De VNV heeft deze vakverenigingen veelal met een persoonlijke brief ondersteund. Ook hier was een succesvolle verkiezing tot IFALPA deputy president van René de Groot. Op de 66e IFALPA-conferentie in Chiang Mai, Thailand, werd hij samen met de Amerikaan Don Wykoff (president) gekozen. Het team heeft enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd binnen IFALPA. Zo verdwijnt de vestiging van IFALPA in Engeland en vormt Montreal voortaan alleen de thuisbasis. Een logische plek gezien de aanwezigheid daar van ICAO. Als voorzitter van de commissie Administration & Finance werd Frank Nauta gekozen. SkyTeam Pilots Association Tijdens een van de twee SPA meetings, in Utrecht in oktober, gaven KLM CEO Peter Hartman, EVP FO en dep COO KLM Michiel van Dorst en EVP Flight Operations Air France, Eric Schramm presentaties. Voor het eerst in de historie was er een delegatie van China Eastern, wat inzicht gaf in de situatie van de Chinese vliegers. Met deze bijeenkomsten houdt de VNV gevoel bij de arbeidsomstandigheden van de vliegers binnen het voortdurend uitbreidende SkyTeam. Tussen Air France ALPA en de VNV is er gedurende het hele jaar intensief en prettig contact geweest over diverse onderwerpen. ECA Een onderwerp dat steeds meer aandacht vergt van de European Cockpit Association (ECA) is de voorgestelde FTL-wetgeving, door EASA gepubliceerd in een zogenaamd CRD (Comment Response Document). Over dit voorstel maakt ECA, met zijn 38 aangesloten vakverenigingen in Europa, zich nog steeds grote zorgen. Het document kreeg maar liefst commentaren van belanghebbenden tijdens de eerste consultatieperiode in het voorjaar. De opinie van drie vooraanstaande wetenschappers op het gebied van vliegwerktijden is maar gedeeltelijk verwerkt door EASA. ECA probeert het voorstel via geïntensiveerd lobbywerk een wetenschappelijke basis te geven. Een van de speerpunten van de VNV, namelijk het vergroten van bestuurlijke invloed op ECA-niveau, werd bewerkstelligd door de verkiezing van Nico Voorbach als president van ECA, voor een periode van twee jaar. IFALPA Net zoals bij ECA, ambieerde de VNV bestuurlijke posities binnen IFALPA

14 Professionele zaken Diverse bijeenkomsten werden georganiseerd, er was veel aandacht voor het internationale speelveld, maar de belangrijkste werkzaamheden waren uiteraard het leveren van bijstand aan de leden. De VNV werd aan het begin van het jaar geconfronteerd met een ongeval op Schiphol. Bij het wegrijden van een KLM B747 op het de-icing platform kwam een de-icing truck ten val waarbij de bestuurder zwaar gewond raakte. Bij een dergelijk incident willen diverse partijen, waaronder de luchtvaartautoriteiten, onmiddellijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheden. Dat kan op gespannen voet staan met andere belangen, waaronder die van de luchtvaartmaatschappij en haar betrokken werknemers. Naar aanleiding van dit incident werd het Draaiboek Voorvallen met de bijbehorende procedures aangepast en opnieuw onder de aandacht gebracht van de luchtvaartmaatschappijen. Een belangrijke verbetering is de permanente beschikbaarheid van externe juridische bijstand via een gerenommeerd advocatenkantoor die specifieke kennis over luchtvaartgerelateerde zaken heeft. Maatschappijen De bestuursafdeling Professionele zaken werd onder andere betrokken bij de overgangsregeling in het Ringvaart-akkoord. Ondanks de onzekerheden en grote veranderingen voor de Martinair-vliegers bleven grote problemen op professioneel vlak uit. Bij CHC zorgde een reeks van voorvallen voor het op de proef stellen van een goede scheiding van de arbeidsvoorwaardelijke kant en de beroepsinhoudelijke kant van de vereniging. Met KLM en KLC is onder meer gesproken over een beoogde verandering in de wijze van trainen. Zowel Transavia als KLC zijn begonnen met het implementeren van ATQP, wat staat voor Alternate Training and Qualification Program. Insteek is meer trainen en minder checken gebaseerd op evidence based training. Verder zorgde de opleidingsgolf voor een toename van het aantal beoordelingszaken, en er waren de nodige medische gevallen. In één geval werd een beroep gedaan op de Adviescommissie Medische Verklaringen voor de Luchtvaart liet gelukkig een voorzichtig herstel zien in de relatie met Transavia. Er was sprake van een verbeterende verstandhouding en een groeiend vertrouwen in elkaars intenties. Bij ArkeFly staat het opbouwen van een goede relatie nog in de kinderschoenen. Dit heeft vooral te maken met het verschil van inzicht in een aantal essentiële onderwerpen op het gebied van human factors. Te denken valt aan het promotietraject met bijbehorende psychologische keuringen, invulling van de roosters maar ook de wijze waarop het bedrijf omgaat met haar werknemers. Commissies De drie commissies Training & Beoordeling, Aeromedisch en Commissie Juniore Vliegers vormen samen het hart van de bestuursafdeling Professionele zaken. De commissie Training en Beoordeling werd betrokken bij diverse discussies over beleidsmatige aspecten inzake trainingen. De adviezen en aanbevelingen zijn een waardevolle ondersteuning voor het beleid van de bestuursafdeling Professionele zaken. De commissie had daarnaast haar handen vol aan een continue stroom van beoordelingszaken. De Aeromedische commissie kreeg een flink aantal individuele zaken te behandelen, waarvan een aantal langdurig en zorgelijk. De commissie Juniore Vliegers organiseerde eind 2011 een themamiddag met als insteek op basis van de resultaten van een succesvolle enquête de problematiek van de juniore vlieger onder de aandacht te brengen van de stakeholders, uitgezonderd de vliegscholen. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en opnieuw werd duidelijk dat de problematiek uiterst serieus is. Zowel de overheid als de banken realiseren zich inmiddels dat aandacht voor deze problematiek absoluut vereist is. Er wordt intensief geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om de problemen structureel aan te pakken. Projecten Veel tijd is gestoken in het actief ondersteunen van het collegiale opvangprogramma CIRP. Zo werd een themamiddag georganiseerd waarbij de 20 21

15 succesvolle Duitse Stiftung Mayday een presentatie gaf. Bijzondere mijlpaal was een bijeenkomst in Parijs waarbij het management van Air France werd geïnformeerd over het functioneren van het CIRP-programma. Een delegatie met vertegenwoordigers van SNPL, ALPA International (VS en Canada), de VNV en KLM IFS (cabine) wisten Air France te overtuigen van de noodzaak van dit opvangprogramma. Naar verwachting begint Air France in 2012 haar eigen CIRP-programma. De werkgroep Problematisch Middelengebruik werkt aan het opzetten van een nieuw opvangmodel, gebaseerd op het HIMS-programma in de VS. Er is veel aandacht voor de ontwikkelingen en directe stakeholders zijn geïnformeerd. Ook de overheid is benaderd om actief deel te nemen vanaf het moment van de oprichting. Verwachting is dat medio 2012 het eerste officiële concept gepresenteerd kan worden. De tweejaarlijkse bijeenkomst voor individuele belangenbehartigers vond voor de derde keer plaats. Hierbij komen de verschillende aanbieders van individuele begeleiding bij elkaar en wordt in kaart gebracht wie welk specialisme kan bieden. Voor het eerst waren ook de gebruikers, de luchtvaartmaatschappijen, uitgenodigd. De Hufag (HUman Factors in Aviation Group) en de VNV werken aan een vervolg van het succesvolle Just Culture-symposium uit Met t Gilde van de LVNL zijn verkennende gesprekken gevoerd om een structureel overlegpodium op te zetten voor de vele raakvlakken op de beroepsgerelateerde onderwerpen. Vliegtechnische zaken E xtra aandacht was er in 2011 voor drie aspecten die behoren tot vliegtechnische zaken. Als beroepsvereniging wil de VNV zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de ontwikkelingen binnen de sector. Dat kan zich afspelen op ministerieel niveau, maar geldt ook voor het reguliere overleg met de maatschappijen. Hoewel de VNV nadrukkelijk niet op de stoel van de AOC-houder wil gaan zitten, is er een duidelijk gezamenlijk belang in het delen van informatie. Gezien de zorgen die de VNV heeft over de terugtredende overheid in haar taak als toezichthouder en handhaver is het van belang daarover regulier en constructief overleg te hebben. Extra aandacht was er voor de onderwerpen Flight Data Monitoring, Analyse Bureau Luchtvaart, de Dreamliner en de ontwikkelingen rondom het vervoer van lithium. Deze actuele dossiers zijn projectmatig benaderd, waarbij ook de leden zijn betrokken. Voorts was er het implementeren van een effectief en gebruiksvriendelijk IT-werkplatform. Hierin kunnen de diverse commissies hun dossiers beheren en effectief met elkaar delen. Uiteraard worden de diverse vertrouwelijke dossiers, denk daarbij vooral aan die van de Security- en de AIG-commissies, afgeschermd. Commissie Vliegtechnische zaken (VTZ) Met KLM/KLC, Martinair en Transavia is in 2011 overleg geweest en informatie uitgewisseld. Met KLM is gesproken over de vulkanische asoperatie, de implementatie van RAAS en de verschillende waarschuwingsmodes, birdstrike risico s, invulling en uitvoering van Safety Management in de organisatie, Maintenance Control Approval en digitalisering in de cockpit. Tweemaal per jaar hebben AF ALPA en de VNV vliegtechnisch overleg

Giftige lucht aan boord

Giftige lucht aan boord Maart 2013 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Giftige lucht aan boord Moeiteloos over de kop Runway Excursions Lofzang op hulp Charlie Hotel ABN AMRO PILOTENDESK: OOK VOOR FISCALE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Van Registreren naar Regisseren

Van Registreren naar Regisseren Van Registreren naar Regisseren Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart Evaluatiecommissie Meldingplicht Voorvallen Burgerluchtvaart Den Haag/Rotterdam, mei 2009 RP/AvH TR19145r01 Van

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

December 2014. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Vlootschouw. De vijand is vuig. Onderbuikgevoelens

December 2014. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Vlootschouw. De vijand is vuig. Onderbuikgevoelens December 2014 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Vlootschouw De vijand is vuig Onderbuikgevoelens VAKANTIE IN ZUID FRANKRIJK GITE 6p, TORENHUISJE 4p. MET GEZAMENLIJK ZWEMBAD. PRIVÉVALLEI OMRINGD DOOR

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart abcdefgh DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart Processen en procedures voor directies Luchtvaart en Luchthavens Versie 14 april 2009 Versie 1.0 14 april 2009 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar verslag van een uitdagend en dynamisch jaar Inhoud Beste lezer, ANVR-lid, Voorwoord 2 Als je met collega-ondernemers praat over de ANVR Stem reisbranche 3 komt nadrukkelijk een rode draad naar voren. Dat

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

Gouden bergen en lege zakken Tussen droom en werkelijkheid. Lopik. De vliegschool en de pilotenplas. Lancering Stichting ASG.

Gouden bergen en lege zakken Tussen droom en werkelijkheid. Lopik. De vliegschool en de pilotenplas. Lancering Stichting ASG. Aug/Sept 2013 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Lancering Stichting ASG Lopik Gouden bergen en lege zakken Tussen droom en werkelijkheid De vliegschool en de pilotenplas Mind your step, mind your

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal Adviescollege Burgerluchtvaartveiligheid DEGAS Advies 2010-034 Interface Management Distributie: ir. C.M.P.S. Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat Tweede Kamer der Staten-Generaal DEGAS voorzitter

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...3 2. Voorwoord...5

Nadere informatie

Mei 2014. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Laat je niet in de hoek drijven. Managen vermoeidheid noodzaak of modegril?

Mei 2014. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Laat je niet in de hoek drijven. Managen vermoeidheid noodzaak of modegril? Mei 2014 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Laat je niet in de hoek drijven Managen vermoeidheid noodzaak of modegril? Watch your back Lage rente, lage huizenprijzen, is dit het goede moment om te

Nadere informatie

NVLT MAGAZINE. In dit nummer o.a. In Kort dit nummer o.a. Samenvatting pensioenakkoord StvdA

NVLT MAGAZINE. In dit nummer o.a. In Kort dit nummer o.a. Samenvatting pensioenakkoord StvdA NVLT MAGAZINE Algemeen informatie bulletin voor luchtvaarttechnici 6e JAARGANG september 2010 In dit nummer o.a. NVLT Bezoekadres: Stationsplein 326 Gebouw 144 kamer 225 1117CK Schiphol Oost Telefoon 020-3483492

Nadere informatie

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Versie 1.0 23 mei 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD AFKORTINGENLIJST...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Totstandkoming Commissie 1.2 Taak en werkwijze Commissie 1.3 Aanleiding en reikwijdte voorrapportage 1.4 Opbouw rapportage 2 Relevante

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Februari 2015 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers Investeren in je pensioen ECA maakt de cirkel rond Air France komt uit de kas steevast De doos van Pandora Steven Verhagen @VNVPresident Op P30 lopend

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie expertise Informatiekrant nummer 31, 15 maart 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Voorwoord Jan van Rutte 2 Doelstellingen Information Services 2004 2 Ondernemingsraad 3

Nadere informatie