Open data, open gevolgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open data, open gevolgen"

Transcriptie

1 Open data, open gevolgen Kritische kanttekeningen bij de nieuwe goudkoorts Drs. Jorren Scherpenisse Mr. drs. Josta de Hoog Prof. dr. Mark van Twist Dr. Albert Meijer Dr. Martijn van der Steen Paper te presenteren op de conferentie Rijk met Wetenschap: Bestuur is Informatie 7 juni 2012, Universiteit van Tilburg

2 Samenvatting In de samenleving bestaat een brede roep om overheidsdatabestanden vrij te geven en een breed geloof dat vrijgeven van deze data de economische ontwikkeling stimuleert. Is het grote vertrouwen van onder andere Eurocommissaris Neelie Kroes in de positieve gevolgen van open data gerechtvaardigd? Of zijn er redenen om te verwachten dat de gevolgen misschien minder voorspelbaar opener zijn dan wordt voorgesteld? Kunnen er dilemma s worden geïdentificeerd? Om deze vragen te beantwoorden presenteren we een conceptuele analyse van open data en hebben we een verkennend onderzoek verricht van uiteenlopende (Nederlandse en internationale) initiatieven. De cases geven zicht op de organisatie van open data en de onvoorspelbare en beperkt beheersbare richting van de ontwikkeling. Er is sprake van concurrerende doelstellingen, concurrerende informatiebronnen, het risico van een negatieve spiraal, tijdelijke en weinig stabiele initiatieven en het risico van drowning in data but dying for information. We concluderen dat het goud niet voor het oprapen ligt: de aanwezigheid van het goud is twijfelachtig en de onvoorspelbaarheid van de nieuwe interacties is groot.

3 1. 40 miljoen euro voor het oprapen? In de samenleving bestaat een brede roep om databestanden vrij te geven en een breed geloof dat vrijgeven van deze data de economische ontwikkeling stimuleert. De overheid is naast een potentiële gebruiker, vooral een belangrijk producent en beheerder van open data. De overheid bezit allerlei datasets, op de meest uiteenlopende domeinen. Van informatie over straatverlichting, tot gegevens over stoplichten en de transacties op overheidswebsites. Open data worden wel de kroonjuwelen van de staat genoemd (The Guardian, 2006), de goudmijn van de eenentwintigste eeuw (Kroes, 2011). Een goudmijn die voor een belangrijk deel in handen is van de overheid. In de redenering van de open data beweging leidt het beschikbaar stellen van de datasets tot allerlei vormen van innovatie en creativiteit en, uiteindelijk, tot grotere welvaart. Eurocommissaris Kroes geeft aan dat open data in de EU 40 miljard euro extra kan opleveren door nieuwe vormen van gebruik van deze tot nu toe gesloten data (Kroes, 2011). Zeker in deze economisch moeilijke tijden is dat natuurlijk zeer aanlokkelijk. Daarmee lijkt het duidelijk dat verstandige overheden maar één ding te doen staat: snel alle datasets ter beschikking van iedereen die hierin interesse heeft stellen. Die oproep is niet geheel aan de overheid voorbij gegaan. Er is in het overheidsdomein veel activiteit rondom dit thema, open data heeft de tijd mee. In januari 2011 wordt de eerste voorlopige versie van data.overheid.nl gelanceerd. Op deze website wordt inzichtelijk gemaakt welke databronnen van de overheid open beschikbaar zijn. Daaraan gekoppeld wordt een nationale wedstrijd (Apps voor Nederland) georganiseerd voor de beste applicaties op basis van deze databronnen. Veel gemeenten en provincies ontwikkelen vergelijkbare initiatieven. Zo stelt Amsterdam data beschikbaar en houdt het de wedstrijd Apps for Amsterdam. Ook Enschede, Eindhoven, Zuid-Holland, Noord-Holland en Rotterdam stellen data beschikbaar en organiseren wedstrijden. Deze initiatieven laten zich inspireren door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar datasets al langer centraal beschikbaar zijn (op data.gov en data.gov.uk) en in Washington in 2009 voor het eerst de wedstrijd Apps for Democracy georganiseerd wordt. Een initiatief dat ook op veel andere plekken in de wereld navolging krijgt. Het patroon is steeds dat de overheid data beschikbaar maakt en ontwikkelaars in wedstrijdvorm uitdaagt om er gebruik van te maken. Op Europees niveau is Neelie Kroes een publiekelijk voorvechter van meer open data. Zij doet de prijsuitreiking voor de Open Data Challenge, een met Apps for Democracy vergelijkbare wedstrijd op Europees niveau. En eind 2011 kondigt zij op haar weblog aan dat zij wetgeving gaat indienen om in Europa meer open data beschikbaar te maken (Kroes, 2011). Zij wil producten en diensten stimuleren door nationale overheden - maar ook andere publieke organisaties als bibliotheken - hun data tegen lage kosten beschikbaar te laten stellen, op een manier die het mogelijk maakt om de data geautomatiseerd te lezen en te verwerken (machine readable).

4 De goudkoorts brengt veel interessante activiteiten te weeg. De vraag dient echter te worden opgeworpen of de keuze voor overheden wel zo simpel is. Is het grote vertrouwen van Eurocommisaris Neelie Kroes en de open data beweging wel gerechtvaardigd? Of zijn er redenen om te verwachten dat de gevolgen misschien minder voorspelbaar opener zijn dan wordt voorgesteld? Kunnen er dilemma s worden geïdentificeerd? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een verkennend onderzoek verricht van uiteenlopende (Nederlandse en internationale) initiatieven op Internet. In dit paper presenteren we empirisch materiaal van vijf casus die zicht geven op verschillende aspecten van sociale interacties rondom open data. Het doel van dit paper is om het debat over open data open te breken en sterker te koppelen aan inzichten over complexe interacties in het publieke domein. 2.Open data: conceptualisering en positionering Principiële en pragmatische drijfveren Open data past in het rijtje van open woorden die zich de laatste jaren in veel aandacht mogen verheugen. Zoals open source of open bron, waarbij de broncode van een computerprogramma openbaar is en iedereen daar aanpassingen aan kan doen en aan mee kan werken. Het bekendste voorbeeld hiervan is Linux, het open source besturingssysteem, waar velen aan hebben meegewerkt. Open standaarden, waarbij afspraken worden gemaakt over de manier waarop verschillende ict systemen met elkaar kunnen communiceren. Open access, een woord dat voor de wetenschap wordt gebruikt. Het gaat hier om het openbaar maken van wetenschappelijke informatie. Open content wordt gebruikt in de culturele hoek. Het gaat hier bijvoorbeeld over het openbaar maken van films, boeken en muziek. Bij open data gaat het om datagegevens. Om het openbaar maken van databases: grote hoeveelheden gestructureerde informatie. De overkoepelende term die voor deze zaken gebruikt wordt is open knowledge. Kennis die voor iedereen openbaar is. Of het nu gaat om de broncode van computerprogramma s, wetenschappelijke informatie, boeken of data. Waarom moet de overheid eigenlijk zijn data openbaar maken? Een belangrijke argumentatie voor open data is van principiële aard. Iedereen wil op het moment open zijn en het lijkt bij nadere beschouwing de nieuwe moral highground. Openheid lijkt in normatieve zin steeds meer als standaard te worden gezien. Ook of juist in het domein van de overheid is er veel aandacht voor openheid. Open overheid is in, in ieder geval in het publieke debat. Zo merkt van Berlo in zijn boek Ambtenaar 2.0 al op dat open één van de belangrijkste cultuurveranderingen is die bij het Internet hoort. Openheid is volgens hem één van de cruciale opgaven voor overheid 2.0 (Van Berlo, 2008:22 & 2009). Ook de Ombudsman wijst

5 op het belang van openheid als nieuwe norm en presenteerde in 2012 acht uitgangspunten voor een open overheid. Hoewel het idee dat de overheid of kennis open en toegankelijk moet zijn verre van nieuw is (TNO, 2011), is de ongekende populariteit van het woord open dat wel. Een andere, aanvullende, argumentatie is van pragmatische aard: open data levert (in economische zin) veel op. Wanneer overheden datasets ter beschikking stellen van de samenleving, stimuleren zij hiermee allerlei vormen van creativiteit en innovatie. Burgers en bedrijven zullen nieuwe toepassingsvormen ontwikkelen en daarmee extra waarde genereren. Beschikbare hulpbronnen worden effectiever en efficiënter gebruikt wanneer deze hulpbronnen door iedereen kunnen worden benut. Meerdimensionaal begrip Bij het steeds frequentere gebruik van de term open en de normatieve lading die dit begrip heeft, is het belangrijk om af te bakenen wat open betekent, wanneer we spreken over open data. Waar staat open voor in open data? Verschillende organisaties gebruiken daar verschillende definities voor of beter gezegd lijsten van eisen waar data aan moet voldoen voor het open data genoemd mag worden. 1 De verschillende eisen komen er op neer dat de data juridisch, technisch, economisch en politiek open moet zijn (cf. Snellen, 1987): Juridisch open wil zeggen dat iedereen de data voor verschillende doeleinden mag gebruiken en opnieuw publiceren. Technisch open wil zeggen dat de data technisch toegankelijk is. Het liefst in een machine readible format, in een formaat dat een machine kan lezen. Economisch open wil zeggen dat de data tegen een redelijke kostprijs of het liefst gratis toegankelijk is. Als er hoge prijzen worden gevraagd, is de data niet economisch open. Politiek open wil zeggen dat de data niet op een politieke manier worden verpakt in correct taalgebruik maar open zijn voor meerdere duidingen en interpretaties. In de praktijk kan het natuurlijk voorkomen dat data wel open is op het ene punt, maar niet op het andere. Zo kan het zijn dat data technisch open is en gratis toegankelijk, maar juridisch niet open. Zoals uiteindelijk met Wikileaks het geval was. Of dat data juridisch en economisch open is, maar dat de data feitelijk technisch niet toegankelijk is. 1 Zie bijvoorbeeld de definities van de Open Knowledge Foundation (opendefinition.org/okd/)

6 De weg naar het nieuwe goud Hoe komt nu de nieuwe openheid tot stand? En hoe leidt dit tot meer economische welvaart? In een beschrijving van sociale dynamieken rondom open data kunnen verschillende activiteiten worden onderscheiden: Beschikbaar stellen van datasets. De datasets waarbij het om open overheidsdata (data die openbaar wordt gemaakt door de overheid) gaat, zijn veelal datasets die al bestonden en nu voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Naast deze ontwikkeling naar meer open data, is een tweede ontwikkeling gaande, eveneens geholpen door de technische mogelijkheden van het Internet, steeds vaker worden datasets gecreëerd op het internet. Dit kan bewust gebeuren, doordat vele mensen samenwerken aan het samenstellen van een database, die wordt crowdsourcen genoemd. Of omdat er gebruik van technologieën automatisch data kan creëren, zoals het gebruik van een Tomtom automatisch tot informatie over mobiliteit leidt. Dit wordt informating genoemd. Vindbaar maken van de datasets. Dit gebeurt door het samenstellen van catalogi van datasets. Op het eerder genoemde data.overheid.nl verzamelt de Nederlandse overheid bijvoorbeeld de publieke datasets. Een voorbeeld van een niet-overheid catalogus is thedatahub.org van CKAN net. Ontwikkelingen van toepassingen voor de datasets. Dit zijn programma s die de data toegankelijk maken op een relevante manier. Zo kan op basis van de database met gegevens van weerstations een programma gemaakt worden dat het huidige weer op verschillende plaatsen kan laten zien. Gebruiken van de toepassingen. De informatie, die via deze toepassingen wordt gegenereerd, kan worden gebruikt door burgers/klanten. Campings kunnen in hun reclame-uitingen expliciet aangeven dat de weervoorspellingen voor het komende weekend zeer goed zijn en dat het dus een mooi moment is om te gaan kamperen. Met deze vier activiteiten wordt de basale dynamiek rondom open data beschreven. Aanvullend geldt echter dat nieuwe vormen van gebruik ook kunnen resulteren in nieuwe vormen van coördinatie en organisatie. Open data is als het gooien van een steen in het water. De eerste rimpelingen zijn veranderingen in informatie, daarna kan het invloed hebben op coördinatie en tenslotte op organisatie. Een voorbeeld kan dit illustreren. Een aantal taxi s in Den Haag zijn bezig met het testen van de gouden koets. In plaats van een taxicentrale te moeten bellen, kun je een app downloaden waarop je kunt zien waar de taxi s door de stad rijden en welke vrij is. Zo kun je direct een taxi bestellen via je telefoon zonder de taxicentrale te hoeven bellen. In Amsterdam is een vergelijkbare app net gelanceerd, maar

7 dan alleen van de Taxi Centrale Amsterdam. In deze app is het ook mogelijk de individuele chauffeurs te beoordelen. De open data, in dit geval de locatiegegevens van de taxi s, leidt direct tot informatie voor de klanten. Zij kunnen direct op hun scherm zien of er een vrije taxi in de buurt is. Dit leidt uiteraard tot coördinatie van gedrag. De klant weet of hij snel een taxi kan krijgen of beter met het openbaar vervoer kan gaan, de taxichauffeurs weten waar al veel vrije taxi s rondrijden en kunnen hun eigen stuk in de stad zoeken en zo kan de bezettingsgraad verhoogd worden. Tenslotte heeft het ook gevolgen voor de organisatie. In Amsterdam, waar de app van één taxibedrijf is, zal het op termijn leiden tot het verkleinen van de meldkamer en is het een manier om de prestaties van taxichauffeurs in de gaten te houden en daarop te sturen. In Den Haag, waar de app niet eigendom is van één taxibedrijf, maar waar alle taxi s zich op kunnen aansluiten, zal het juist leiden tot een minder belangrijke rol voor de taxicentrales, klanten hebben immers zelf direct zicht op waar een lege taxi rondrijdt en taxi s besparen zich graag het dure abonnement op een taxicentrale. Naast deze economische redenen zijn er ook aanvullende redenen voor overheden om data openbaar te maken. We onderscheiden er vier: faciliteren, sturen, controleren en coproduceren. Faciliteren: Het openbaar maken van data, kan mensen faciliteren om zaken te creëren die voor hen waardevol zijn, commercieel of niet-commercieel. Het kan gaan om economische waarde, maar ook om bijvoorbeeld kennis. Waar de waarde zit in open data is vaak niet van te voren te voorspellen. Er wordt veel geprobeerd en geëxperimenteerd op internet en maar een heel klein deel daarvan is succesvol. Daarom is de metafoor van het goud zoeken treffend. In de grote hoeveelheid data is de waarde niet altijd direct zichtbaar. Maar het mooie van internet is dat door heel veel mensen tegelijkertijd kan worden gezocht. Als het vinden van de waarde in data alleen aan de overheid wordt overgelaten, is de kans groot dat veel waarde over het hoofd wordt gezien (Leadbeater, 2011: 14). Als burgers succesvol zijn in het creëren van publieke waarde, kan de overheid zich zelfs terugtrekken. Een soms achterliggend doel van de overheid (Homburg& Karré, 2011, p.10). Sturen: Soms zit er achter het openbaar maken van gegevens door de overheid het doel om burgers of organisaties te sturen. Informatie over files kan bijvoorbeeld mensen ertoe aanzetten om op een ander tijdstip in de auto te stappen (Meijer& Thaens, 2010). De overheid kan het openbaar maken van gegevens ook gebruiken als sturingsinstrument voor organisaties. Openbaarmaking van schoolgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot druk op de scholen om beter te presteren (Meijer, 2007). Controleren: De overheid kan met het openbaar maken van gegevens ook het doel hebben andere organisaties of zichzelf te controleren, waarnaar onder andere wordt

8 verwezen met de term dynamische verantwoording (Vanhommerig& Karré, 2011). Een recent voorbeeld van het openbaar maken van data met controle van organisaties als doel is het Amerikaanse recovery.gov. Op deze website zijn de uitgaven op basis van de Recovery Act te vinden. Ook interessant is usaspending.gov, waarop overheidsuitgaven inzichtelijk worden gemaakt. Het achterliggende doel hiervan kan zijn het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten, zoals bij het eerder genoemde open overheid statement van Obama het geval is. 2 De kracht van controle en verantwoording door middel van openheid kan groot zijn. Coproduceren. De overheid kan open data gebruiken om meer informatie van de burger te krijgen of, beter gezegd, meer informatie met burgers te delen. Een mooi voorbeeld is Politieonderzoeken.nl waarbij de overheid informatie geeft over onderzoeken en burgers vraagt om mee te denken en aanvullende informatie te presenteren. Op deze wijze kunnen politie en burgers samenwerken aan de oplossing van misdrijven. De basisredenering kan nu als volgt worden samengevat. Om principiële en pragmatische redenen moeten datasets worden vrijgegeven in juridische, technische, economische en politieke zin. Open data zal resulteren in nieuwe vormen van gebruik en wellicht zelfs nieuwe vormen van coördinatie en organisatie. Slimmere organisatievormen creëren uiteindelijk economische meerwaarde voor de samenleving, slimmere vormen van sturing en dynamischere vormen van controle. De belofte van open data is daarmee groot. Wordt deze belofte ook waargemaakt? 3. Onderzoeksmethode en verantwoording Om te onderzoeken of de belofte van open data wordt waargemaakt hebben we een omvangrijke reeks voorbeelden en praktijken geanalyseerd. Na een brede scan van praktijken hebben we vijf Nederlandse casus verder onderzocht en benoemen we de opvallende kenmerken en verschijnselen voor en van die casus. Voor elke casus hebben we ons verdiept in de verschillende initiatieven met open data van burgers of de overheid. De analyse van de casus beperkt zich tot het toetsen van de basisredenering over open data en we zullen daarom slechts de relevante aspecten van de casus noemen. We lichten daarom bewust een aantal opvallende patronen en dilemma s uit die we in de cases tegenkomen. In de cases blijkt de basisredenering over open data zoals we deze hierboven hebben weergegeven vaak niet op te gaan, om dit toe te lichten benoemen we per casus de redenen hiervoor. Via de casus 2

9 illustreren we patronen die in meer of mindere mate, en op verschillende manieren, ook zichtbaar waren in de brede set van casus. Daar dit essay zich richt op de Nederlandse overheid hebben wij hier vooral naar Nederlandse ontwikkelingen en Nederlandse casuïstiek gekeken. Maar daarnaast zijn ook een aantal buitenlandse of internationale initiatieven meegenomen, omdat dit een breder inzicht biedt in de mogelijke invloed van open data op de interactie tussen overheid en burgers. Soms zijn andere landen enkele stappen verder en komen daar voor Nederland interessante lessen uit naar voren: niet zozeer over hoe het moet, maar over de aard, omvang en intensiteit van de openheid van de ontwikkeling. Dat zijn relevante inzichten voor het beantwoorden van de centrale vraag hoe overheden zich tot de ontwikkeling van open data kunnen verhouden. Omdat open data een brede ontwikkeling is die onder vele noemers plaatsvindt, hebben we niet gekozen voor een heel precieze afbakening van de vooraf te onderzoeken initiatieven. We kijken naar casuïstiek uit de vijf functionele domeinen die we onderzoeken. Om ons vooraf niet te beperken tot een deelgebied van open data hebben we voor een brede, verkennende onderzoeksmethode, gekozen. Het gaat ons niet om een effectmeting of vergelijking van initiatieven uit verschillende domeinen of landen, maar om het ontwikkelen van zicht op de variëteit in de openheid van gevolgen van open data, de manier waarop overheden optreden rond open data en hoe dat in concrete praktijken uitpakt. Zoals gezegd, ons gaat het niet om hoe casus a, b en c met elkaar vergelijkbaar zijn, maar wat casus a, b en c ieder op zich leren ten aanzien van de verhouding van de overheid tot open data. In die zin zijn ons onderzoek en deze bijdrage relatief verkennend van aard, hetgeen overigens goed past bij de zich ontwikkelende aard van het onderwerp zelf. 4. Bevindingen: open data in de praktijk Vijf cases illustreren de vragen die open data voor het openbaar bestuur oproepen en geven inzicht in de dilemma s die aanwezig zijn. De volledige casusbeschrijvingen zijn hier niet opgenomen, maar staan elders beschreven (De Hoog et al., 2012). De casusbeschrijvingen illustreren hoe en waarom complexe interacties in het publieke domein tot onvoorspelbare uitkomsten kunnen leiden. Reisinformatie openbaar vervoer: concurrerende doelstellingen? Openbaar vervoer blijkt als men de initiatieven in verschillende landen bekijkt, een van de meest geliefde onderwerpen voor open data. Verschillende partijen streven naar meer

10 openbaarheid en het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk real time reisinfomatie. Echter, de doelstellingen hierachter verschillen en kunnen met elkaar concurreren, waardoor lang niet altijd waardecreatie wordt bereikt. Al in 1992 hebben een aantal ov-organisaties met publiek geld 9292ov opgericht. Het doel hiervan is om reizigers van zoveel mogelijk reisinformatie te voorzien. 9292ov publiceert reisinformatie van allerlei vervoerders, maar alleen van de treinen betreft het de actuele vertrek- en aankomsttijden, en de ruwe informatie is niet openbaar. Tegelijkertijd ontstaan er vanuit zowel de markt als de overheid ook andere initiatieven. Een aantal steden en provincies heeft zich verenigd in het initiatief Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI), waarin actuele reisinformatie van verschillende reisaanbieders wordt gebundeld en beschikbaar wordt gesteld aan partijen die deze informatie willen verspreiden over reizigers. De actuele reisinformatie van Connexxion wordt apart beschikbaar gemaakt in een app, door het bedrijf Equatior van drie jongeren van 14 en 15 jaar oud. Daarnaast heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat zich in 2009 tot doel gesteld dat reizigers vanaf 2015 overal en altijd kunnen beschikken over actuele landsdekkende reisinformatie. Oorspronkelijk was het plan om hiervoor een landelijke databank te creëren, met alle actuele reisinformatie. Door de Tweede Kamer is gevraagd of deze opdracht niet simpelweg aan 92920v kon worden gegeven (Tweede Kamer, 2009), maar de overheid is in deze gehouden aan openbare aanbesteding. Rond het openbaar vervoer in Nederland spelen dus verschillende initiatieven om tot openbare en real-time informatie te komen, zowel vanuit overheid- als marktpartijen. Hierbij valt op dat er weinig sprake is van samenwerking of het delen van informatie. Dit heeft tot gevolg dat informatie verspreid is en dus minder toegankelijk voor reizigers. Dit kan verklaard worden uit de verschillende doelstellingen van de initiatiefnemers. Zo is het overheidsinitiatief tot een database enerzijds gericht op het gemak van de reiziger, maar door dezelfde database kunnen overheden die concessies verlenen voor openbaar vervoer de afspraken over punctualiteit beter controleren. Dit kan ervoor zorgen dat openbaar vervoer bedrijven daardoor terughoudender zijn bij het beschikbaar stellen van hun data en liever een eigen project opzetten, zoals 9292ov. De case laat dus een patroon zien waarbij open data initiatieven van de overheid niet voor nieuwe arrangementen zorgt, zoals verwacht zou worden vanuit de basisredenering, maar deze juist kan tegenwerken.

11 Informatie over scholen: concurrerende informatiebronnen? Op het gebied van onderwijs zien we in eerste instantie meer terughoudendheid bij de overheid om gegevens openbaar te maken, omdat dit mogelijk negatief kan uitpakken voor zwakke scholen. Zo werden de oordelen van de Inspectie van het Onderwijs lange tijd niet openbaar gemaakt. Echter, rond 2000 is de krant Trouw zelf lijsten gaan publiceren met de beste en slechtste scholen, op basis van de Inspectieverslagen. Door de druk vanuit media en de samenleving is de Inspectie toen zelf haar oordelen openbaar gaan maken en is zelfs lijsten met zeer zwakke scholen gaan publiceren. 3 Uit recent onderzoek blijkt echter dat ouders maar zeer beperkt gebruik maken van de informatie van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste informatiebronnen voor ouders zijn een bezoek aan een school, persoonlijke gesprekken op school, schriftelijke informatie (waaronder de website van de school) en informatie van andere ouders. (Bekkers, De Kool & Straten, 2012: 5). Er zijn dan ook op het internet nieuwe private initiatieven ontstaan, die hier beter bij aansluiten. Hier worden andere informatiebronnen gebruikt, met name de ervaringen van ouders en leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de website beoordeelmijnleraar.nl, waarop leerlingen onder andere hun eigen docenten kunnen beoordelen. En op kunnen ouders, leerlingen en docenten hun school beoordelen en met elkaar vergelijken. De overheid wordt hierdoor geconfronteerd met de vraag of mensen wel geïnteresseerd zijn in de informatie die zij levert, of dat meer gedaan moet worden met de ervaringen van de gebruikers zelf. De onderwijscase laat twee patronen zien tussen samenleving en burgers. Het eerste is dat private initiatieven op het gebied van open data een voorbeeld kunnen zijn voor de overheid, zoals het publiceren van inspectieoordelen. Het tweede patroon is dat overheid en samenleving beide werken aan open data initiatieven, maar hierbij gebruik maken van verschillende informatiebronnen. Hiertussen bestaat concurrentie en de case laat zien dat meer waarde kan worden gehecht aan informatie verkregen door crowdsourcing dan door onderzoek van speciaal opgeleide Inspecteurs. Investeren in open data hoeft dus niet altijd aan te slaan, de informatie moet ook aansluiten bij de vraag van gebruikers en het is de vraag of de overheid dit in dit geval wel kan leveren. Informatie over de politie: positieve of negatieve spiraal? De politie is op verschillende manieren bezig met een open politie. Burgers wordt om hulp bij de opsporing gevraagd, de wijkagent twittert en per wijk wordt er informatie over 3 De zorg dat daarbij in het bijzonder voor zwakke scholen een versterkende cirkel bestaat is niet weggenomen en niet irreëel (Van Twist et al., 2011), maar dit staat tegenover het recht van ouders en leerlingen om te weten wanneer een school ondermaats presteert.

12 criminaliteit gedeeld. Twee voorbeelden zijn AMBER Alert en Burgernet, twee initiatieven van de politie waarbij burgers die zich aanmelden gealarmeerd kunnen worden via telefoon of internet en zelf tips kunnen sturen naar de politie. De politie geeft dus meer informatie vrij om burgers te benutten als extra informatiebron. Hierbij wordt gehoopt op een positieve spiraal van samenwerking tussen politie en de samenleving. Tegelijkertijd betreft het hier vaak geen open data, omdat de achterliggende ruwe data niet vrij wordt gegeven. De politie maakt veel informatie niet openbaar toegankelijk, omdat dit zou kunnen leiden tot negatieve gevolgen. Zo worden de criminaliteitsgegevens op hoeveiligismijnwijk.nl, een site met cijfers over criminaliteit in Haagse wijken, niet op straatniveau bekend gemaakt, om de privacy van mensen te beschermen en te voorkomen dat mensen het heft in eigen handen nemen. Er wordt gevreesd voor een negatieve spiraal, doordat het imago van de wijk verslechterd, de middenklassers er meer willen wonen en de criminaliteit verder toeneemt. Open data kan dus zowel een positieve als een negatieve spiraal veroorzaken. Dit zien we ook terug in initiatieven vanuit de samenleving. In Engeland bestaat de website MyPolice, een online platform waar burgers hun ervaringen met lokale kunnen opschrijven. Enerzijds is dit een manier om de ervaringen met de politie te verzamelen, waardoor de politie hiervan kan leren en zelfs kan reageren naar de burgers, wat het vertrouwen in de politie kan vergroten. Anderzijds bestaat ook hier de angst dat de website vooral komt te staan met negatieve dingen. De HMIC (Her Majesty s Inspectorate of Constabulary), wilde het project dan ook in eigen beheer overnemen, door een vergelijkbare eigen website te starten, onder vrijwel dezelfde naam en domeinnaam. Na grote maatschappelijke bezwaren is dit project niet doorgezet. Open data kan dus niet alleen worden gezien als een positieve invloed. Er zijn ook reeële bezwaren vanuit overheidsorganisaties, zoals op het gebied van privacy. Dit laat zien dat de opvatting dat openheid altijd tot goede gevolgen zal leiden naïef is. Daarnaast laat de case zien dat de overheid hierin niet zomaar de koers uit kan zetten, open data is een dynamiek die grotendeels buiten de overheid om gaat. Informatie over volksvertegenwoordigers: tijdelijke of blijvende initiatieven? Als democratisch gekozen orgaan heeft de Tweede Kamer transparantie hoog in het vaandel staan. Toch valt op dat juist op dit gebied de overheid weinig initiatief neemt op het gebied van open data. Er zijn bijvoorbeeld geen databases met informatie over stemgedrag van parlementariërs of politieke partijen.

13 In de samenleving worden echter tal van initiatieven ontwikkeld die de data van de Tweede Kamer inzichtelijker moeten maken. Ze zijn een middel voor burgers om de volksvertegenwoordigers kritisch te volgen. Zo ontstond in 2006 de website wiekiesjij.nl, een website die middels een enquête data verzamelde over alle potentiële Kamerleden voor de verkiezingen in 2006 en op basis daarvan een kieswijzer ontwikkelde die je niet een partij, maar een specifieke kandidaat aanraadde. In 2009 en 2010 bood Openkamer.tv de beelden van de tv debatten aan, verrijkt met data. Er zijn verschillende websites geweest waarin politici werden gevolgd en waar burgers tevens hun mening konden laten horen. In 2005 werd bijvoorbeeld Politix gelanceerd, een website die wekelijks het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer bijhield. Op deze site konden bezoekers ook zelf stemmen over wetsvoorstellen. Veel van deze initiatieven, zoals Politix, OpenKamer.tv en 150Volksvertegenwoordigers, bestaan echter niet langer dan een of twee jaar. De meeste van deze en vergelijkbare initiatieven zijn van korte duur. Tot op heden zijn er geen initiatieven die zich langere tijd hebben kunnen handhaven. De vraag is of dat een fase is die typisch bij internet hoort, veel proberen en selecteren, waarbij uiteindelijk een goede site zal ontstaan. Het laat echter ook zien dat open data initiatieven tegen structurele tijdsproblemen of geldproblemen kunnen oplopen en dus bepaalde bronnen nodig hebben. Open data ontstaat niet uit zichzelf maar brengt ook kosten met zich mee. Informatie over ontwikkelingshulp: informeren of organiseren? Internationale ontwikkelingshulp is een relatief ondoorzichtig terrein, met een veelvoud aan betrokken overheden, bedrijven en ontwikkelingshulporganisaties. Open data wordt vanuit de overheid in potentie gezien als een middel om meer zicht te krijgen op de situatie ter plaatse. Zo heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken de afspraak gemaakt met de International Aid Transparency Initiative, een samenwerkingsverband tussen donorlanden en betrokken organisaties, om informatie over de uitgaven van ontwikkelingsgelden transparanter en makkelijke vergelijkbaar te maken. Veel informatie over ontwikkelingshulp wordt nu door de overheid openbaar gemaakt, onder andere in de database data.overheid.nl. Dit heeft onder andere geleid tot de applicatie where does my aid go, waarin per ontwikkelingsland inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel geld eraan wordt besteed, naar welke projecten dit gaat en hoeveel geld de verschillende hulporganisaties ontvangen. Hoewel dit leidt tot meer informatie over de huidige uitgaven, sluit deze functie van voornamelijk informeren niet aan bij het huidige politieke debat over ontwikkelingssamenwerking, waarin regelmatig wordt opgeroepen tot nieuwe vormen van organiseren van ontwikkelingshulp.

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE NATIONALE DENKTANK 2014 BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE INHOUDSOPGAVE 1. Stichting de Nationale DenkTank PAGINA 3 Nationale DenkTank 2014 PAGINA 4 2. Big Data en de vier onderzoeksdomeinen PAGINA 5 2.1

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Is niets doen een optie?

Is niets doen een optie? Is niets doen een optie? Op zoek naar een nieuw sturingsmodel voor decentrale duurzame energie initiatieven Willem Lammers Begeleid door: Prof. dr. I. Helsloot Master Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Burgers, overheid & digitale debatten. Handvatten uit de praktijk

Burgers, overheid & digitale debatten. Handvatten uit de praktijk Burgers, overheid & digitale debatten Handvatten uit de praktijk Burgers, overheid & digitale debatten Handvatten uit de praktijk Redactie: Karin van Doorn Edwin Schippers Met medewerking van: Donald

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse nsob Maarten Hajer Olav-Jan van Gerwen Sonja Kruitwagen pbl Nederlandse School voor Openbaar

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper Een verslag van ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van IT Governance bij binnenlandse en buitenlandse overheden

Nadere informatie

WORKING APART TOGETHER

WORKING APART TOGETHER EEN ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING WORKING APART TOGETHER Marjan de Gier (307566) Ilja Helsdingen (306960) Erasmus Universisteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Bestuurskunde Begeleider: Dr.

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2011-2012

Trends in Veiligheid 2011-2012 the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

www.noord-holland.nl/opendata

www.noord-holland.nl/opendata Werkboek Open Data Dit werkboek werd samengesteld voor een Open Data evenement van de Provincie Noord-Holland op 26 september 2012 en biedt een startpunt voor de gemeenten binnen de Provincie om aan de

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken Rapport Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners web 2.0 in het wijkgericht werken uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, september 2009 Alleato,

Nadere informatie

Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk

Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk lectoraat i-thorbecke Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk dr.ir. Hugo Verheul Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op 7 februari 2013 kennis en bedrijf Lectoraat i-thorbecke

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? 1 Wat staat er in dit boekje? Hoe wat en waarom 4 Batenboom 7 ja, maar 10 tips 18 begrippen 20 3 Hoe, wat en waarom? Een gezonde democratie kan niet zonder goed geïnformeerde burgers. Zij verlenen tenslotte

Nadere informatie

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Dit boek wordt uitgegeven in drie vormen:

Nadere informatie