VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WERELDORIËNTATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WERELDORIËNTATIE"

Transcriptie

1 VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WERELDORIËNTATIE P Thema 1 DIEREN OVER DE HELE WERELD De leerlingen leren kenmerken van dieren over de hele wereld kennen. P Actua 1 STAGE BIJ EEN REDACTIE De leerlingen lezen een artikel binnen 1 krantenrubriek en vullen een actuakaart in en stellen hun artikel voor. P Actua 6 KRANTENQUIZ De leerlingen spelen een krantenquiz waarbij ze zelf eerst de vragen opstellen. P Actua 9 OTOGRAA IS ZOEK De leerlingen creëren een passend decor voor een foto die bij een krantenartikel hoort. P ICT 1 TEKENIL VAN GELUID VOORZIEN De leerlingen spreken een verhaal in op basis van een tekenfilm die ze op 'You Tube' zoeken. P ICT 6 SCHEA s AKEN De leerlingen stellen een schema op van een onderwerp of les waarover ze net leerden.

2 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 E 3 ACTUA ICT De lln. leren kenmerken van dieren over de hele wereld kennen. Ver en diep: Dieren van over de hele wereld Wat moet je doen? Je speelt een dierenlotto. Aan de hand van enkele kenmerken van een dier moet jij raden over welk dier het gaat. ateriaal e Lottokaarten (voor iedere speler 1 lottokaart) e Stapeltje kaarten met kenmerken van dieren Doe het zo! 1 Iedere speler neemt een lottokaart. Kijk eerst eens goed wat erop staat. 2 De speler met de donkerste ogen begint. Die neemt de bovenste kaart van het stapeltje en leest klaar en duidelijk voor wat erop staat. 3 Wie denkt dat de uitleg bij een dier past dat op zijn/haar lottokaart staat, mag het kaartje op de juiste plaats op de lottokaart leggen. 4 Als niemand het dier heeft, leg je het kaartje terug onderaan in het stapeltje. 5 Wie het snelst de lottokaart vol heeft, is de winnaar. De anderen spelen verder. Ga bij elkaar kijken of de kaartjes wel op de juiste plaats liggen. Corrigeer je werk Als er kaartjes overblijven, is er iemand fout! Lees de overblijvende kaartjes nog eens voor. Ga daarna de verbetersleutel halen bij je juf of meester. Klaar? Als je nog tijd over hebt, kun je nog een extra spelletje spelen. Leg de lottokaarten weg. Je speelt nu enkel met het stapeltje kaarten met de kenmerken van dieren. Iemand leest voor wat er op het kaartje staat. De andere twee spelers raden zo snel mogelijk over welk dier het gaat. Wie het eerst met de hand op de tafel slaat, mag eerst raden.

3 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 E 3 ACTUA ICT De lln. leren kenmerken van dieren over de hele wereld kennen. Ver en diep: Dieren van over de hele wereld Doel(en) e De leerlingen leren specifieke kenmerken kennen van dieren over de hele wereld. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nr. 12. ateriaal Differentiatie Hulpkaart e 3 lottokaarten: kopieerkaarten 20 t.e.m. 22 (de eerste keer kopiëren en best lamineren) e Kaartjes met de kenmerken van dieren: kopieerkaarten 23 en 24 (de eerste keer kopiëren, best lamineren en verknippen) e Verbetersleutel: kopieerkaarten 25 en 26 (de eerste keer kopiëren en best lamineren) Aanpak Zie Doe het zo! op keerzijde. Controle en verbetering Tips De leerlingen kunnen de verbetersleutel bij jou komen halen om te controleren of de kaartjes op de juiste plaats liggen.

4 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 1 ICT De lln. lezen een artikel binnen één krantenrubriek, vullen een actuakaart in en stellen hun artikel voor. Stage op de redactie van een krant Doel(en) e De leerlingen kunnen een krantenartikel (binnen een eigen redactie) kiezen. Ze kunnen het zelfstandig lezen en verwerken (a.d.h.v. de actuakaart). e Ze kunnen een krantenartikel vlot voorstellen aan klasgenoten. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nrs. 8 en 18. ateriaal Differentiatie Hulpkaart e Een stapel kranten (liefst van de voorbije dagen en best wat meer dan er leerlingen aan deze opdracht werken) e Redacties : kopieerkaart 48 (de eerste keer best kopiëren en lamineren en dan verknippen) e De actuakaart met vragen: kopieerkaart 49 (de eerste keer 4 x kopiëren en lamineren) e Pen en papier e Eventueel extra bronnen: atlas, woordenboek enz. Aanpak Zie Doe het zo! op keerzijde. Controle en verbetering Nadat de leerlingen de vragen op de actuakaart beantwoord hebben, controleer je de antwoorden. Daarna kan de voorstelling in de groep beginnen. Tips Deze opdracht kennen de leerlingen uit het vierde leerjaar. We maken ze nu wat moeilijker door de rubriek Buitenland / Europa toe te voegen. Laat de artikels na het hoekenwerk eventueel ook voorstellen aan de rest van de klas (actuakring). Na de bespreking kunnen de leerlingen hun artikel rond de wereldkaart van de klas hangen. Ze verbinden het artikel met een touw naar de juiste plaats op de wereldkaart.

5 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 2 ICT De lln. kiezen zelf artikels uit de krant en stellen daarover meerkeuzevragen op voor hun medespelers. Het nieuws in meerkeuzevragen 1 Wat moet je doen? Je stelt meerkeuzevragen op bij de inhoud van enkele krantenartikels. Daarna spelen jullie het spel. Wie heeft het beste geheugen en is de actualiteitenkampioen? 3 Doe het zo! 1 Neem elk één krant. Ga op zoek naar drie artikels die je aanspreken en knip ze uit. Werk alleen. 2 Lees je artikels goed door. Stel nu drie meerkeuzevragen op waarvan het antwoord in de artikels te vinden is. Je noteert bij elke vraag telkens drie mogelijke antwoorden: één antwoord is juist en de twee andere verzin je zelf. 3 Klaar? Geef je artikels nu door aan je linkerbuur. Je vragen en antwoorden houd je zelf bij. 4 Je krijgt 5 minuten om de artikels die nu voor je liggen te lezen. Start de kookwekker of zandloper! 5 Iedereen draait zijn artikels nu om. Je mag er niet meer naar kijken. Stel om de beurt je meerkeuzevragen aan je buur. Je krijgt één punt per juist antwoord. 6 Wie heeft het beste geheugen en is de actualiteitenkampioen? ateriaal 2 e Enkele kranten e Pen en papier e Een schaar e Een kookwekker of zandloper (5 minuten) Corrigeer je werk Na elke vraag geven jullie onmiddellijk het juiste antwoord. Klaar? e Ruim de kranten op. e Toon de artikels en je blad aan je juf of meester.

6 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 6 ICT De lln. spelen een krantenquiz, waarbij ze zelf eerst de vragen maken. Krantenquiz 1 Wat moet je doen? Je werkt mee aan het spelprogramma Ken je krant!. Je stelt daarvoor de vragen op en test vragen van andere redactieleden uit. 3 Doe het zo! Wanneer je de oefening per twee maakt, dan werk je nu eerst alleen. Wanneer je met meer werkt, dan maak je groepjes van twee leerlingen. Elke groep neemt één krant. 1 Doorblader je krant en ga op zoek naar artikels die jullie aanspreken. Stel vijf vragen op, elke vraag bij een ander artikel. Zorg ervoor dat je artikels uit verschillende rubrieken kiest (bv.: sport, cultuur, streeknieuws, buitenland ). Het antwoord op je vraag moet natuurlijk in het artikel te vinden zijn. 2 Schrijf je vragen op. Noteer de antwoorden op een apart blad. 3 Wissel uit! Geef jouw vragen en je krant aan een ander groepje. 4 Los de vragen die je kreeg op door in de krant te zoeken. Jullie krijgen daarvoor 10 minuten. Stel de kookwekker in of draai de zandloper om. ateriaal 2 e Kranten e Pen en papier e Kookwekker of zandloper Corrigeer je werk e Overloop samen de vragen en de antwoorden. Toon, wanneer het antwoord fout was of niet werd gevonden, waar het antwoord in de krant stond. e Bespreek hoe jullie te werk gingen om de antwoorden snel te zoeken. Klaar? Ruim het materiaal netjes op. Vouw de kranten terug toe.

7 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 6 ICT De lln. spelen een krantenquiz, waarbij ze zelf eerst de vragen maken. Krantenquiz Doel(en) e De leerlingen leren de indeling van een krant (rubrieken) kennen. e Ze kunnen goede vragen formuleren. e Ze kunnen op een handige manier informatie in een krant opzoeken. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nrs. 8 en 18 ateriaal Differentiatie Hulpkaart e Een stapel kranten (liefst van de voorbije dagen, een groter aanbod zorgt ervoor dat de kinderen keuze hebben) e Een zandloper of kookwekker e Pen en papier e Je kunt ervoor kiezen om het zoeken naar vragen (en antwoorden) te vergemakkelijken door af te bakenen uit welke rubriek(en) de vragen mogen komen (bv.: enkel vragen uit streeknieuws, vragen uit sport en cultuur ) (*). Aanpak Zie Doe het zo! op keerzijde. Controle en verbetering De leerlingen corrigeren zelf hun werk. Ze kunnen samen nog wel verder stilstaan bij hoe ze de informatie in de krant gezocht hebben (bv.: ik lees de artikels niet van het begin tot het einde, ik zoek onmiddellijk de passende rubriek in de krant ). Tips De vragen van de krantenquiz kunnen, samen met de bijbehorende krant, in de leeshoek van de klas komen.

8 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 9 ICT De lln. creëren een passend decor voor een foto die bij een krantenartikel hoort. De fotograaf is zoek! 1 Wat moet je doen? De fotograaf van de Klavertjeskrant is spoorloos. Kunnen jullie zijn taak overnemen? aak zelf de foto bij het krantenartikel. 3 Doe het zo! 1 Neem een krant en zoek een artikel zonder foto. 2 Lees samen het artikel. 3 Wie de meeste letters in zijn / haar voornaam heeft, is de fotograaf en neemt het fototoestel. 4 De anderen maken een passend decor voor de foto. Jullie mogen daarvoor voorwerpen uit de klas gebruiken. Vind je niet genoeg voorwerpen? Teken dan wat je nodig hebt. 5 Trek de foto! Corrigeer je werk ateriaal 2 e Een krant e Een digitaal fototoestel e Allerlei attributen uit de klas Staat alles mooi en duidelijk op de foto? e Ja? Proficiat! e Nee? Kijk op het schermpje hoe het beter kan. Trek een nieuwe foto. Klaar? Toon de foto aan de juf of meester.

9 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA E 9 ICT De lln. creëren een passend decor voor een foto die bij een krantenartikel hoort. De fotograaf is zoek! Doel(en) e De leerlingen creëren met allerhande attributen een decor dat bij een krantenartikel past en nemen er een foto van. e Ze lezen het artikel voldoende diepgaand zodat hun foto zo juist mogelijk de feiten weergeeft. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nrs. 8 en 18. ateriaal e Een krant e Een digitaal fototoestel e Allerlei attributen uit de klas e Eventueel een printer Differentiatie De oefening wordt iets gemakkelijker wanneer je zelf (geselecteerde) artikels ter beschikking stelt (*). Hulpkaart Aanpak Zie Doe het zo! op keerzijde. Controle en verbetering De leerlingen tonen jou na afloop van de opdracht hun foto. Tips Het zou leuk zijn mocht de foto afgeprint kunnen worden en nadien bij het artikel geplaatst worden. Beide kunnen dan opgehangen worden aan de actuamuur of verzameld worden in een actuaboek. ocht je in je klas een verkleedkoffer hebben, dan zou het leuk zijn dat de leerlingen hieruit ook materiaal kunnen gebruiken. Als de leerlingen het eenmaal gewoon zijn om met het fototoestel te werken, kunnen ze dit zeker blijven doen, bijvoorbeeld voor de schoolwebsite.

10 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA ICT E 1 De lln. spreken een verhaal in op basis van een tekenfilm die ze op You Tube zoeken. Een tekenfiilm van geluid voorzien 1 Wat moet je doen? Je moet voor jongere kinderen bij een tekenfilm de stemmen in het Nederlands maken. 3 Doe het zo! 1 Ga op internet naar de site met films: 2 Zoek een korte tekenfilm door bovenaan in het lege vakje Walt Disney in te typen en nog een paar Engelse woorden van tekenfilmfiguren, zoals Susie of snow fight (misschien geeft je juf of meester je nog andere woorden). 3 Bekijk je tekenfilm rustig en schrijf in steekwoorden op wat er allemaal gebeurt. 4 Spreek af wat je gaat zeggen. Welke rollen (van de mensen of de dieren) gaan jullie spelen? Verdeel ze. 5 Zet het geluid van de tekenfilm af en speel de stemmen nu zelf. Probeer het een paar keer. Corrigeer je werk ateriaal 2 e Internetverbinding e Pen en papier om te noteren e Geef elkaar commentaar, of vraag aan je juf of meester om even te komen luisteren. Wat kan nog beter? e Oefen opnieuw jullie tekst tot je een goede voorstelling kunt geven. Klaar? Sluit de computer af zoals het hoort.

11 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA ICT E 1 De lln. spreken een verhaal in op basis van een tekenfilm die ze op You Tube zoeken. Een tekenfilm van geluid voorzien Doel(en) e De leerlingen kunnen een rol van een personage in een tekenfilm van aangepaste tekst voorzien. e Ze kunnen commentaar geven bij beelden. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nrs. 23 en 24. ateriaal e Een computer met internetverbinding e Pen en papier om te noteren Differentiatie Er zijn uiteraard moeilijkere en gemakkelijkere films (en beelden) om te becommentariëren. Je helpt de leerlingen best even om een goede keuze te maken. Desnoods geef je zoekwoorden die de leerlingen bij gemakkelijkere films brengen (*). Nog gemakkelijker dan het nabootsen van de stemmen is gewoon als een verslaggever commentaar geven van wat er in de film gebeurt. Dat kan dus ook (*). Hulpkaart Aanpak Zie Doe het zo! op keerzijde. oeilijke woorden: steekwoorden (= belangrijkste woorden, hoofdzaken). Controle en verbetering Tips Je kunt even gaan kijken wat de leerlingen ervan maken en commentaar ter verbetering geven.

12 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA ICT E 6 De lln. stellen een schema op van een onderwerp of les waarover ze net leerden. Schema s maken met de computer 1 Wat moet je doen? Om een les goed te kunnen leren, maak je er best ook een schema of overzicht van. Dat ga je nu doen met de computer. 3 Doe het zo! 1 Je gaat alleen of met z n tweeën aan een computer zitten. 2 Start de computer en start de tekstverwerker (bv. Word). 3 Denk nu samen na over de les en typ ondertussen je schema. Doe het zo: e Noteer eerst de grote lijnen: o Waarover ging de les? aak hiervan een titel voor je schema. o Hoe begon de les? o Wat gebeurde er daarna allemaal? Noteer stap voor stap. o Hoe eindigde de les? o Zet nu de belangrijkste woorden in vet. e Nu mag je bij de onderdelen van je schema nog wat uitleg opschrijven (wat heb je onthouden of geleerd?). Gebruik daarvoor kleinere letters. ateriaal 2 e Computer met tekstverwerker en een printer e Een les van wiskunde, taal of wo die je moet samenvatten. Spreek af met je juf of meester. Corrigeer je werk Druk je schema af en toon het aan je juf of meester. oet je nog iets verbeteren? Klaar? Sluit de computer af zoals het hoort.

13 wereldoriëntatie THEA 1 THEA 2 ACTUA ICT E 6 De lln. stellen een schema op van een onderwerp of les waarover ze net leerden. Schema s maken met de computer Doel(en) e De leerlingen kunnen een les of activiteit samenvatten. e Ze kunnen de computer daarbij gebruiken als hulpmiddel. e Ze kunnen simpele, grafische tekstverwerkingsmogelijkheden gebruiken om een schema duidelijker en overzichtelijker te maken. Overzichtsblad Leerinhouden voor wo nrs. 22, 23, 24, 25 en 26. Leerinhouden voor taal nrs. 6, 8 en 9. ateriaal e Computer en printer e Een les van wiskunde, taal of wo die de leerlingen moeten samenvatten. De leerlingen spreken dat met jou af. Dit laatste is natuurlijk geen materiaal dat leerlingen kunnen vasthouden. Het gaat om terugduiken in de herinnering. Differentiatie De leerlingen kiezen een les waar ze al/nog wat zicht op hebben. Hulpkaart Er is geen specifieke hulpkaart voor deze oefening. De stappen die de leerlingen best zetten staan mee op de keerzijde. De algemene hulpkaarten voor computergebruik kunnen uiteraard wel geraadpleegd worden (hulpkaarten 11 t.e.m. 13). Aanpak De leerlingen werken meteen aan de computer. Controle en verbetering Je kijkt het getypte schema na. Tips Vanaf dit ogenblik is het mogelijk dat leerlingen samenvattingen van lessen of activiteiten op de computer maken.

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WERELDORIËNTATIE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WERELDORIËNTATIE P. 02-03 Thema 1 JE AVAL SORTEREN De leerlingen staan stil bij het sorteren en gebruik van verpakkingen en ontwerpen een afvalarme verpakking. P.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE

LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE P. 02-03 Thema 1 KLEUR SCHATTENEILAND De leerlingen ontwerpen een plattegrond van een eiland en maken daarbij een legende. P. 04-05 Thema 1 KLEUR

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WERELDORIËNTATIE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WERELDORIËNTATIE P. 02-03 Thema 1 DE DRIE WIJZEN De leerlingen formuleren juiste en foute antwoorden bij vragen en kunnen als luisteraar achterhalen welk antwoord

Nadere informatie

LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE

LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE De leerlingen vertellen elkaar over hun familie. In de klas wordt P. 02-03 Klein en Groot JOUW AILIE AAN DE UUR een familiemuur gemaakt. De leerlingen

Nadere informatie

LEERJAAR 3 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX. P Metend Rekenen RONDJES LOPEN De leerlingen berekenen de omtrek en duiden hem aan.

LEERJAAR 3 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX. P Metend Rekenen RONDJES LOPEN De leerlingen berekenen de omtrek en duiden hem aan. VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 WISKUNDE P. 02-03 Metend Rekenen RONDJES LOPEN De leerlingen berekenen de omtrek en duiden hem aan. P. 0-05 Getallenkennis BINGO De leerlingen lezen kommagetallen.

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 TAAL

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 TAAL VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 TAAL P. 02-03 Luisteroefeningen ZOEK DE VERSCHILLEN De leerlingen zoeken op twee prenten de verschillen, zonder elkaars prent te zien P. 04-05 Leesoefeningen JIJ

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 TAAL

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 TAAL VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 TAAL P. 02-03 Luisteroefeningen SUPERUITVINDINGEN De leerlingen tekenen een mondeling beschreven voorwerp, in dit geval een wat complexere machine. P. 04-05 Leesoefeningen

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WISKUNDE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR WISKUNDE P. 02-03 Metend Rekenen KLOKKWARTET De leerlingen leren de klok lezen, zowel analoog als digitaal. P. 0-05 Getallenkennis GEHEUGENTRAINING De leerlingen zetten

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WISKUNDE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 6 WISKUNDE P. 02-03 Metend Rekenen PROESSOR SUPERICIE De leerlingen berekenen de oppervlakte van een balk, kubus, cilinder. P. 0-05 Bewerkingen CIJERSLAG De leerlingen

Nadere informatie

De leerlingen kleuren prenten in aan de hand van informatie waarover de andere leerling beschikt.

De leerlingen kleuren prenten in aan de hand van informatie waarover de andere leerling beschikt. VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 TAAL P. 02-03 Luisteroefeningen KLEURENDICTEE De leerlingen kleuren prenten in aan de hand van informatie waarover de andere leerling beschikt. P. 04-05 Leesoefeningen

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 TAAL

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 TAAL VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 TAAL P. 02-03 Luisteroefeningen OPSPORING VERZOCHT De leerlingen maken en interpreteren persoonsbeschrijvingen. P. 04-05 Leesoefeningen EEN KAT MAKEN De leerlingen

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WISKUNDE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 5 WISKUNDE P. 0-03 Metend Rekenen WINKELTIJD De leerlingen berekenen inkoopprijs, verkoopprijs, winst of verlies.. P. 0-05 Getallenkennis KRIEBELCIJERS De leerlingen

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd

oefenbundel voor het tweede leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd oefenbundel voor het tweede leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd leerinhoud aard bron de helft en het dubbel hoofdrekenen: aftrekken TE-E de tafels van 2, 3,, 5, 10 de tafels van 2, 3,, 5, 10 dagen, maanden,

Nadere informatie

oefenbundel voor het derde leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd

oefenbundel voor het derde leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd oefenbundel voor het derde leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd leerhoud aard bron een stambreuk nemen oefenen Rekensprong Plus Map van Wibbel, oefenen, automatiseren en toepassgen cijferen: aftrekken

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard.

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Doel: Eén van jullie groep gaat opschrijven wat jullie al weten over De Tweede Wereldoorlog (bekend). Daarna schrijven jullie op wat jullie graag willen weten over

Nadere informatie

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word Nog beter leren omgaan met Word Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Informatiekunde Omgaan met Word College De Heemlanden 2005. Informatiekunde Leerjaar

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Hoe leer ik uit... Naam: Klas:

Hoe leer ik uit... Naam: Klas: Hoe leer ik uit... Naam: Klas: 1 Inhoud Woorden... 3 Flashcards... 3 Opschrijven... 3 WRTS... 3 Tekenen... 4 Stones... 5 Flashcards Opschrijven - WRTS... 5 Het thema van de Stone... 5 Stukjes combineren...

Nadere informatie

oefenbundel voor het eerste leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd

oefenbundel voor het eerste leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd oefenbundel voor het eerste leerjaar bij de Help Wibbel-wedstrijd leerinhoud aard bron splitsen tot automatiseren Rekensprong Plus Map van Wibbel, inoefenen, automatiseren en toepassingen optellen tot

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen Vogel ABC Inhoud Voor de leerling... 2 Inleiding... 2 Aanpak... 2 Opdracht... 3 Evaluatie-formulier (groep 3-4)... 4 Voor de leraar... 5 Instructie en feedback... 5 Verbinding met hele groep... 5 Beoordeling...

Nadere informatie

Is er een universiteit in Leuven? Kan je 3 vakken op de secundaire school opnoemen? Wat betekent tarieven? Een actieve quiz!

Is er een universiteit in Leuven? Kan je 3 vakken op de secundaire school opnoemen? Wat betekent tarieven? Een actieve quiz! QUIZ Is er een universiteit in Leuven? Kan je 3 vakken op de secundaire school opnoemen? Wat betekent tarieven? Een actieve quiz! Wat moet je doen? 1. We doen deze quiz in groepjes. Ga ongeveer per 3 in

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

Uitleg bij de spellingskaartjes.

Uitleg bij de spellingskaartjes. Uitleg bij de spellingskaartjes. 1. De BLAUWE kaartjes zijn bedoeld om alleen te oefen met de spellingskaartjes 2. Met de Paarse kaartjes mag je met zijn tweeën oefenen met de spellingskaartjes 3. De Groene

Nadere informatie

Films kijken op internet: verboden of niet?

Films kijken op internet: verboden of niet? Les over auteursrecht tekst niveau A Films kijken op internet: verboden of niet? Veel mensen kijken graag naar films. Jij ook? Als je zin hebt om een film te zien, kun je natuurlijk naar de bioscoop gaan.

Nadere informatie

taal Doe het zo! Wat moet je doen? 3 Je krijgt een reeks prenten. Ze liggen al goed, maar het verhaal is zoek. Kunnen jullie het erbij vertellen?

taal Doe het zo! Wat moet je doen? 3 Je krijgt een reeks prenten. Ze liggen al goed, maar het verhaal is zoek. Kunnen jullie het erbij vertellen? E 1 LEZEN/BOEKEN SCHRIJVEN TAALBESCHOUWING WOORDEN/LETTERS De lln. vertellen samen een verhaal bij reeksen prenten. Vertel je verhaal 1 Wat moet je doen? 3 Doe het zo! Je krijgt een reeks prenten. Ze liggen

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

Leren als een expert!

Leren als een expert! Leren als een expert! Welk vak vind jij lastig? Wiskunde, of juist Frans? Ken je iemand die heel goed is in dat vak? En heb je wel eens aan diegene gevraagd hoe hij/zij voor dat vak leert? Als je dat weet,

Nadere informatie

TAFELTASJE. Tafeltasje is een rugzak met daarin allemaal leuke spelletjes om de maal- en deeltafels in te oefenen. juf Tessa

TAFELTASJE. Tafeltasje is een rugzak met daarin allemaal leuke spelletjes om de maal- en deeltafels in te oefenen. juf Tessa TAFELTASJE Tafeltasje is een rugzak met daarin allemaal leuke spelletjes om de maal- en deeltafels in te oefenen. juf Tessa 0 INHOUD MAALTAFELBOEKJE... 2 SNELLE JELLE... 12 VIER OP EEN RIJ... 14 KRUISWOORDPUZZEL...

Nadere informatie

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1 Titel van deze les: Helpende en remmende gedachten 2 Uitdaging: overtuigingen Denkwolk onderwerp: overtuigingen Vakgebied(en): psycho educatie Doelgroep: MB/BB Maker: Marianne van Zetten Doel: Welke vaardigheid

Nadere informatie

Je eigen nieuwjaarsbrief

Je eigen nieuwjaarsbrief Je eigen nieuwjaarsbrief Doelgroep Eerste, tweede, derde graad Aard van de activiteit De leerlingen schrijven zelf een nieuwjaarsbrief voor hun ouders. Vooraf Verzamel allerhande nieuwjaarsbrieven: tekstjes

Nadere informatie

Tekst lezen en moeilijke woorden

Tekst lezen en moeilijke woorden Tekst lezen en moeilijke woorden 1. Lees de tekst met het stappenplan. Zet een lijn onder de woorden die jij moeilijk vindt. 2. Lees de uitleg. In een tekst staan soms woorden die je niet kent. Op de woordhulp

Nadere informatie

ACTIVITEITEN GROEP 3 en 4

ACTIVITEITEN GROEP 3 en 4 ACTIVITEITEN GROEP 3 en 4 Wat zegt die grafiek? De indeling van de ochtend is als volgt: Schoolbrede start (15 minuten) Zie hoofdstuk Schoolbrede start. Deel 1 Tellen in een plaatje (20 minuten) De kinderen

Nadere informatie

spelregels Paul de Leeuw

spelregels Paul de Leeuw spelregels Paul de Leeuw In onvoorspelbaar strijd je alleen of in teams tegen elkaar. Het spel draait om het verzamelen van bitterballen en bamihapjes. Heb jij aan het eind van het spel de meeste bitterballen

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag.

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. De leerlingen gaan elkaar vandaag eens extra veel complimenten

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

SPELFICHE: WAT WORD IK?

SPELFICHE: WAT WORD IK? SPELFICHE: WAT WORD IK? Per 2 OF per 4 Wat moet ik doen? 1 Je probeert te achterhalen wat de ander later wil worden. 2 Je kijkt welke talenten horen bij de job dat je zelf hebt gekozen. 3 Je bespreekt

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Werkvolk gezocht. Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkvolk gezocht. Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 1 Lesvoorbereiding Werkvolk gezocht Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print de beroepenkaartjes 2 uit als er maximum 18 kinderen in jouw

Nadere informatie

Oefenen met breuken. Circuitles voor groep 6

Oefenen met breuken. Circuitles voor groep 6 Oefenen met breuken. Circuitles voor groep 6 Circuit met verschillende hoeken. Hierbij meerder intellegenties aanspreken. De kinderen wel in vele hoeken laten komen, zodat ze op verschillende manieren

Nadere informatie

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven?

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Teken een beeldtafel. Kijk naar het voorbeeld en gebruik je eigen fantasie.

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Sorteer netjes! 1. Knip de kaartjes van bijlage 1 uit. Sorteer

Sorteer netjes! 1. Knip de kaartjes van bijlage 1 uit. Sorteer Sorteer netjes! 1 Knip de kaartjes van bijlage 1 uit. Sorteer a de rozen (*1) b de kleine bloemen (*2) c de bloemen zonder bladeren (*3) d de bloemen, niet tulpen (*4) Omcirkel de dieren. Omcirkel de dieren

Nadere informatie

Bijlage W2 groep 7 1

Bijlage W2 groep 7 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Waarom ik een werkstuk maak 2 Zo begin ik met mijn werkstuk 3 De onderdelen van het werkstuk 4 Waaraan moet mijn werkstuk voldoen? 4 Beoordelingsschema voor je werkstuk 5 Hoe

Nadere informatie

Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren

Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren voor groep 3-4-5 Opgesteld door Marjolein Berkhout rekencoördinator obs Letterland November 2009 Tel en getalrij spelletjes Van klein naar

Nadere informatie

Hotel Hallo - Thema 2 Hallo TELEVISIE KIJKEN

Hotel Hallo - Thema 2 Hallo TELEVISIE KIJKEN Hotel Hallo - Thema 2 Hallo opdrachten TELEVISIE KIJKEN 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Schrijftaak. Voorbereiding. week september 2013 Handleiding niveau B, les 1 en 2

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Schrijftaak. Voorbereiding. week september 2013 Handleiding niveau B, les 1 en 2 Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de tweede waarin leerlingen oefenen in het genre beschrijven. Het is een instructieles, waarin u uitlegt en voordoet hoe je een beschrijvende tekst maakt met de schrijfstrategie

Nadere informatie

T cht. S p e U r. naam. groep. school. datum

T cht. S p e U r. naam. groep. school. datum S p e U r cht o door Met deze krant ga je speuren door de krant. Je gaat onderzoeken hoe een krant in elkaar zit en welke informatie je waar vindt. Al speurende vind je een echte schat. Noem een aantal

Nadere informatie

Mirjams mama en moekie

Mirjams mama en moekie Seksuele diversiteit graad 1 Mirjams mama en moekie Lesvoorbereiding Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print 2 lege gedragspatroongrafieken af voor

Nadere informatie

Hoe maak ik... Naam: Groep:

Hoe maak ik... Naam: Groep: Hoe maak ik... Naam: Groep: Inleiding Een spreekbeurt houden is niet niets! Je moet daar heel wat voor kunnen. Wat dacht je van: Goed kunnen lezen Goed kunnen begrijpen wat je leest Goed dingen kunnen

Nadere informatie

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal Dag van de Rechten van het Kind Kinderrechten Doelstellingen De kinderen verwoorden wat een kinderrecht is. De kinderen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd worden. De kinderen

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Liefde, voor iedereen gelijk?

Liefde, voor iedereen gelijk? Seksuele diversiteit graad 2 Lesvoorbereiding Liefde, voor iedereen gelijk? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print de verhalen 'Het geheim van Mirjam'

Nadere informatie

Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda.

Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda. Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda.nl Aan de tafel 1. Zeeslag 2. Snelle Jelle 3. Vier op een

Nadere informatie

Speklappen en rookworsten

Speklappen en rookworsten Opdracht 1 Deze opdracht doe je in een groepje van vier. Nodig: A3-papier, zwarte stift. Om vlees te kunnen eten, worden er dieren geslacht. In jouw gemeente waren er vanaf 1850 veel slachterijen en vleesfabrieken

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Schrijftaak. Voorbereiding. week september 2013 Handleiding niveau A, les 1 en 2

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Schrijftaak. Voorbereiding. week september 2013 Handleiding niveau A, les 1 en 2 Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de tweede waarin leerlingen oefenen in het genre beschrijven. Het is een instructieles, waarin u uitlegt en voordoet hoe je een beschrijvende tekst maakt met de schrijfstrategie

Nadere informatie

Aardoliealarm in het bos

Aardoliealarm in het bos Landbouw graad 3 Aardoliealarm in het bos Lesvoorbereiding Print de stickers zoveel keer uit als je groepjes van 4 kunt maken. Aanwijzingen voor de indeling van de groepjes: zie verder. Als je niet over

Nadere informatie

Deze opdracht doe je met een maatje. Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe?

Deze opdracht doe je met een maatje. Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe? Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe? Deze opdracht doe je alleen, in tweetallen of in een Maak een woordveld bij de tekst. Je mag

Nadere informatie

Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar.

Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar. LES 8: Spijsvertering (2) Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar. Defecatie - Poepen Borborygmus - Knorrende maag Monosodiumglutamaat

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een artikel?

Hoe schrijf ik een artikel? Hoe schrijf ik een artikel? Gebruiksaanwijzing in 7 stappen Vondelschool, januari 2013 Hoe schrijf ik een artikel? Bij het schrijven van een artikel werk je aan een informatieve tekst (weettekst). Dit

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie Extra oefenen: woordrijtjes met ie Dit leesblad kun je gebruiken op verschillende manieren: wanneer een leerling uitvalt op het lezen van woorden met ie het opnieuw aanbieden van ie bij verlengde instructie

Nadere informatie

GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8. limme Taal. Kranten en tijdschriften

GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8. limme Taal. Kranten en tijdschriften GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8 limme Taal Kranten en tijdschriften Een 'Acta Diurna ' voor de klas Wat ga je leren? Je leert hoe je een muurkrant kunt maken die interessant is voor kinderen.

Nadere informatie

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig.

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig. Les 1: Een Wikitekst schrijven Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje over koningin Beatrix op www.nieuwsbegrip.nl 1. Schrijf tijdens het

Nadere informatie

Team 5: Natuur. Onderzoek naar de natuurlijke zonnecel

Team 5: Natuur. Onderzoek naar de natuurlijke zonnecel Zonnepanelen op school Team 5: Natuur Onderzoek naar de natuurlijke zonnecel Jullie gaan onderzoeken of de plant een zonnecel is en wie daar gebruik van maken 1. SAMENWERKEN IN EEN TEAM Jullie gaan samenwerken

Nadere informatie

Een stap in de actualiteit

Een stap in de actualiteit Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie BASISONDERWIJS Een stap in de actualiteit Doelgroep Derde graad van de lagere school. Eindtermen Mens en maatschappij - verkeer en mobiliteit: De leerlingen 4.14

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Dag van Respect & Twinning

Dag van Respect & Twinning Dag van Respect & Twinning In contact met een klas aan de andere kant van de wereld De Dag van Respect heeft in samenwerking met Cordaid Kinderstem, een lesprogramma ontwikkeld om vorm en inhoud te geven

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken

Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Les 1: Je eigen vredesspreuk bedenken Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje op www.nieuwsbegrip.nl. Let er vooral op wat vrede precies betekent.

Nadere informatie

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs Wordle van respect Duur Materialen een computer met internetverbinding Introductie Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze

Nadere informatie

t Vuil Reclametruukske

t Vuil Reclametruukske t Vuil Reclametruukske Reclame graad 2 Lesvoorbereiding Toon de oproep van José op het smartboard. Voorzie twee dozen (schoendoos, andere kartonnen doos met deksel,...) Print informatieflarden opdracht

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Wat ga je schrijven: een verklarende tekst. Voorbereiden op het schrijven: een film bekijken

Wat ga je schrijven: een verklarende tekst. Voorbereiden op het schrijven: een film bekijken Les 1: Verklaren hoe planten groeien Wat ga je schrijven: een verklarende tekst Hoe komt het eigenlijk dat planten groeien? Je schrijft een verklarende tekst voor leerlingen van een andere klas. Welke

Nadere informatie

Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s.

Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s. Onderwerp Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s. NED 2.8 WO 2.7 WO 2.9 WIS 5.4 *NED 4.2 Een instructie geven zodat

Nadere informatie

Wat ga je schrijven: een verhaal over een held die een uitdaging aangaat

Wat ga je schrijven: een verhaal over een held die een uitdaging aangaat Les 1: De uitdaging Wat ga je schrijven: een verhaal over een held die een uitdaging aangaat In deze les ga je een verhaal verzinnen. Je bent zelf de held van het verhaal. In het verhaal ga je als held

Nadere informatie

Inhoud Methode Materiaal Timing V: Eigenschap: De som van de hoeken in een driehoek is gelijk aan 180.

Inhoud Methode Materiaal Timing V: Eigenschap: De som van de hoeken in een driehoek is gelijk aan 180. V: De som van de hoeken in een driehoek is gelijk aan 180. Neem dan eens allemaal een blad papier en teken daarop een driehoek. In elke hoek zet je een letter (A, B en C) of geef je een kleurtje. Knip

Nadere informatie

Juf Sabine en juf Maaike

Juf Sabine en juf Maaike Je moet daar heel wat voor kunnen: - Je moet goed kunnen lezen - En ook goed begrijpen wat je leest - Je moet goed kunnen opzoeken - En goed kunnen kiezen wat je wel en niet nodig hebt. - Je moet je verhaal

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Sporten met een doelgroep Inleiding Sporten is goed voor iedereen. Je blijft

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Kinderen hebben in kern 1, 2 en 3 al veel woorden geleerd. Het is een leuk spel om de letters van die woorden op de rug van uw kind te schrijven en het kind

Nadere informatie

Werkvorm 1: "Je laatste Whatsapp, Sms, Ping of Tweet"

Werkvorm 1: Je laatste Whatsapp, Sms, Ping of Tweet Werkvorm 1: "Je laatste Whatsapp, Sms, Ping of Tweet" Doel: Leerlingen komen in gesprek over hun persoonlijke leefwereld Vanaf A2/ F1 Vertel je gesprekspartner gedurende een /twee minuten over je laatste

Nadere informatie

Structuren. Coöperatief leren

Structuren. Coöperatief leren Structuren Coöperatief leren Mix En Koppel 1. Leerlingen mixen (muziek) 2. Leerlingen zoeken een maatje, stellen een vraag die past bij de kaart. 3. Maatje antwoordt, lln. bedankt of coacht. 4. Wissel

Nadere informatie

PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN

PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN PAGINA 2 PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN HANDLEIDING VOOR DE SPELLEIDER PAGINA 2 PLEINGEIN Het SAT is het team van kinderen waarmee jullie gaan samenwerken om een Gezond Schoolplein

Nadere informatie